ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, Çankaya/Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) Web sayfası Santral No: Dahili No: Fax: Cep Telefonu: İş Adresi: Yazışma Adresi: Bölümü/Anabilim Dalı: İdari Görevi: Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, Çankaya/Ankara Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, Çankaya/Ankara Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Lisans İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Yabancı Diller Almanca, İngilizce Üyelikleri -T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi, -T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Etik Kurul Üyesi, - T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Modernleşmesi Bilim Kolu Üyesi, - T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi, Eğitim, Kültür Bilim Kolu Üyesi, - T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk e Ait Bilgi ve Belgelerin Toplanması Komisyonu Üyesi, -T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Çalışma Grubu Üyesi, -T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi, İnkılap Tarihi Ortak Alan Oluşturma Grubu Üyesi, - T.C. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri Yazım Grubu Üyeliği, Araştırma ve Çalışma Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Demokrasi Tarihi, Türk Dış Politikası, İç ve Dış Siyaset, Alanları Uluslararası İlişkiler, Eğitim Tarihi, Özel ilgi alanları Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi "Demokrasi Tarihi Açısından 1912 Mebusan Meclisi ve Faaliyetleri" " Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri". Akademik ve Mesleki Geçmiş Öğretmen ve Müdür Milli Eğitim Bakanlığı ( ) Yardımcısı Araş. Gör. Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ( ) Araş.Gör. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ( ) Yard. Doç.Dr. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ( ) Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ( ), 1

2 Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2012- ) CURRİCULUM VİTAE Name-Surname Kenan OLGUN (Assoc. Prof. Dr.) (Title) Ph.D.: Istanbul University (institution/personal ) Web Page YBU Phone: Extension: Fax: Cell Phone: Work Address: Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No: 16, Çankaya-Ankara Mail Address: Department/Sub- Department: Administrative Position: II. (Link olarak verilecektir.) History / History of Turkish Republic Undergraduate Istanbul University, Faculty of Letters, Department of History, M.A. Ph.D. Istanbul University, Institute of Social Sciences, Department of History, History of Turkish Republic Istanbul University, Institute of Social Sciences, Department of History, History of Turkish Republic, 2002 Languages German, English Memberships - Republic of Turkey, Ataturk Research Center, Member of Academic Council, -Republic of Turkey Ataturk Supreme Council for Culture Language and History,Council of Ethics Research Interests: History of Turkish Republic, History of Democracy, Turkish Foreign Policy, Ottoman Modernization, International Relations, History of Education M.A Thesis Activities of Ottoman Parliament (1912) in the History of Democracy, (Demokrasi Tarihi Açısından 1912 Mebusan Meclisi ve Faaliyetleri), Istanbul University, Institute of Social Sciences, Istanbul Ph.D. Thesis Activities of the Ottoman Parliament in and its Place in the History of Democracy, ( Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri), Istanbul University, Institute of Social Sciences, Istanbul Academical And Professional Background Teacher, Deputy Director Ministry of Education ( ) Research Assistant Sakarya University, Faculty of Arts And Sciences, Department of History, ( ) Research Assistant Istanbul University, Faculty of Letters, Department of History, ( ) 2

3 Assist. Prof. Dr. Sakarya University, Faculty of Education, ( ) Assoc. Prof. Dr. Sakarya University, Faculty of Arts And Sciences, Department of History, ( ) Assoc. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History, History of Turkish Republic (2012-) İdari Görevler -Bilimsel Yardımcı, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümü Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı, , Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Uygulaması İlköğretim Bölüm Koordinatörlüğü - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Uygulaması Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Deneyimi I İlköğretim Bölüm Koordinatörlüğü - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Deneyimi II İlköğretim Bölüm Koordinatörlüğü - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Deneyimi I Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörlüğü - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Deneyimi II Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörlüğü -Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Lise Müdür Yardımcılığı Ödüller Takdir Belgesi, Sakarya Üniversitesi, (Fakültede en fazla yayın yapmak) Takdir Belgesi, Sakarya Üniversitesi,

4 Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler Lisans Dersleri -Osmanlı Dönemi Demokrasi Hareketleri -Cumhuriyet Dönemi Demokrasi Hareketleri -Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I -Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I -Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II -Çağdaş Dünya Tarihi Yüksek Lisans Dersleri -Milli Mücadele Dönemi Metinleri -Türk İnkılâp Tarihi Metinlerinin İncelenmesi -Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Dersleri -Siyasal Anlaşma Metinleri -Anayasalarımız ve Seçim Kanunları ESERLER KİTAPLAR 1. ERASLAN, Cezmi-OLGUN, Kenan, Osmanlı Devleti nde Meşrutiyet ve Parlamento, İstanbul, 3F Yay., OLGUN, Kenan, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri, Ankara, ATAM Yay., OLGUN, Kenan, Yöresel Kalkınmada Adapazarı Halkevi, İstanbul, Değişim, Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. OLGUN, Kenan, II. Meşrutiyet Dönemi Seçim Sistemi ve 1912 Seçimlerinde İzmit Sancağı'nda Uygulanışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 39, İstanbul 2004, s

5 2. OLGUN, Kenan, "Türkiye'de Cumhuriyetin İlanından 1950'ye Genel Seçim Uygulamaları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVII, Sayı 79, Mart 2011, Ankara 2011, s OLGUN, Kenan, "Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Ara Seçimler ( )", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVIII, Sayı 82, Mart 2012, Ankara 2012, s OLGUN, Kenan, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Basınında Bir Eğitim Kurumu Olarak Darülfünun ( ), T.C. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Yıl:1/2002, Sayı 2, İstanbul 2002, s OLGUN, Kenan, "Çanakkale Savaşı'nda Şehit Olan Hendekliler", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVI, Sayı 77, Temmuz 2010, Ankara 2010, s OLGUN, Kenan, "İzmit (Kocaeli) Halkevi Temsil Şubesinin Çalışmaları ( )", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVI, Sayı 78, Kasım 2010, Ankara 2010, s OLGUN, Kenan, "Türkiye'de Cumhuriyetin İlanından 1950'ye Genel Seçim Uygulamaları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVII, Sayı 79, Mart 2011, Ankara 2011, s OLGUN, Kenan-BALIKÇIOĞLU, Emrah, "The Times Gazetesi'ne göre İngiliz dönemindeki Kıbrıs'ta idari ıslahat", Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, C.9, Sayı 1, 2012, [Bağlantıda]. Erişim: 9. OLGUN, Kenan, "Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Ara Seçimler ( Dönemi)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XXVIII, Sayı 82, Mart 2012, Ankara 2012, s OLGUN, Kenan, Asker-Siyaset İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: Halaskâr Zabitan Grubu ve Faaliyetleri, İlmî Araştırmalar, Sayı 7, İstanbul 1999, s OLGUN, Kenan, II. Meşrutiyet Devri Hakimiyet-i Milliye Mücadelesinde Önemli Bir Dönem: 1912 MECLİS-İ MEBUSAN I VE FAALİYETLERİ, İlmi Araştırmalar, Sayı 13, İstanbul 2002, s OLGUN, Kenan, Demokrasi Tarihimizde İlk Çok Partili Seçimlere Genel Bir Bakış, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, Sakarya 2004, s A13. OLGUN, Kenan, Osmanlı Meclis-i Mebusan Binası Çırağan Sarayı nın Yanması ve Yankıları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13, Sakarya 2007, s

6 -Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 1. OLGUN, Kenan, Osmanlı Devleti nde Nüfusu Arttırma Politikası Çerçevesinde Iskat-ı Ceninin (Kürtaj) Yasaklanması, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, Bildiriler, C.III, Ankara, TTK. Yay., 2005, s OLGUN, Kenan, CHP Müfettiş Raporlarına Göre Birinci Yılında Halkevlerinin Gerçek Durumu, VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Kasım 2007, Bildiriler, C.I, Ankara, 2010, s OLGUN, Kenan, Türk Basınında 1967 Arap-İsrail Savaşı, 38. Uluslararası İcanas (Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları) Kongresi, Ankara, Eylül 2007, Bildiriler, C.V, Ankara 2012, s OLGUN, Kenan, "Balkan Savaşı Öncesi Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Manastır Mebusları ve Faaliyetleri (1912)", VII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp- Manastır/Makedonya, Ekim (Baskıda) 5. OLGUN, Kenan, II. Meşrutiyetin ilanı ve Kanun-i Esasi, Uluslararası Ali Fethi Okyar Sempozyumu Mayıs 2010, Büyükada Anadolu Kulübü, Büyükada-İstanbul (Baskıda) 6. OLGUN, Kenan, "Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Manastır Sancağı Mebusları", Uluslararası Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Makedonya Sempozyumu, Universt St. Kliment Ohridski-Bitola (Manastır)-MAKEDONYA, Haziran (Baskıda) -Kitap İçinde Bölümler 1. OLGUN, Kenan, Anayasalarımızda Güçler Dengesi Üzerine Düşünceler: Örneği, Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı, Sakarya 2000, s OLGUN, Kenan, Balkan Savaşı Yıllarında Antakya ve Civarında Asayiş, Prof. Dr. Mehmet Saray a Armağan, Türk Dünyasına Bakışlar, İstanbul, Da Yay., 2003, s OLGUN, Kenan, Sakarya da Eğitim, Sakarya İli Tarihi, C.II, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Yay., 2005, s OLGUN, Kenan, Çanakkale de 14 Mayıs 1950 Milletvekili Seçimleri, Çanakkale Tarihi, C.VI, İstanbul, Değişim Yay, 2008, s

7 5. OLGUN, Kenan, Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim Kültürü ( ) Sinei Millet Sergisi Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim , İstanbul 2008, s OLGUN, Kenan, Osmanlı da ilk parlamentolu hayatın başlaması nedeniyle TBMM tarafından yayınlanan kitapta 1908 MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİ VE MEBUSLARIN MECLİSTEKİ TEMSİLİ, Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan ( ), İstanbul, 2010 s OLGUN, Kenan, "1912 Meclis-i Mebusan'ında Ermeni Mebusların Faaliyetleri" Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Projesi (24 Cilt-Basımda) 8. OLGUN, Kenan, "Türkiye'de Reform Arayışları ( )", İnkılâp Tarihi Kitabı, Ünite 2, s.26-52, Eskişehir 2012, 9. OLGUN, Kenan, "Türkiye'de Meşrutiyet Dönemleri", İnkılâp Tarihi Kitabı, Ünite 3, s , Eskişehir TV PROGRAMLARI 1. Rumeli TV (Pek çok defalar Milli Mücadele dönemi hakkında programlarda konuşmacı ve Prof. Dr. Cezmi ERASLAN ile birlikte "CUMHURİYET ZAMANI" Programı Yapımcısı) 2. Tek Rumeli TV (Pek çok defalar Milli Mücadele dönemi hakkında programlarda konuşmacı) 3. TV NET'de yayınlanan Kaybolan Tarih programında II. Abdülhamit- Osmanlı'da Seçimler konulu bir konuşma. 4. Mehtap TV de saat arası canlı yayınlanan Çınaraltı programında Osmanlı Devleti nde Meşrutiyet, Seçim Sistemi ve Seçimler konusunda bir konuşma. 5. Samanyolu TV için "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Seçim" Belgeseli. Bu belgesel Samanyolu TV'de 11 Haziran 2011 tarihinde yayınlanmıştır. 6. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Seçim Belgeseli, Mehtap TV'de de gösterilmiştir. 7. Kanal 54 Televizyonunda 5 Ocak 2010 günü saat da yayınlanan Ana Haber programında Ali Fuat Cebesoy Paneli hakkında bir konuşma. 8. Sakarya da SRT kanalında 6 Ocak 2010 tarihinde yayınlanan Ana Haber programında Ali Fuat Cebesoy Paneli hakkında bir konuşma. 7

8 ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE DÜZENLEME KURUL ÜYELİĞİ Uluslararası Atatürk Kongresi, Ekim 2011, Üsküp-Manastır, Makedonya. (4 yılda bir düzenlenen pek çok bilim insanının katıldığı Kongre, başarılı organizasyonundan dolayı Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından 16. Türk Dünyası Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Ödül, TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından 19 Mayıs 2012 tarihinde Üsküp'te Kurumumuz adına Başkan Prof. Dr. Cezmi ERASLAN'a verilmiştir). 2. IV. Türk-Rus İlişkileri Çalıştayı, Kasım 2011, Pyatigorsk-Rusya Federasyonu. 3. Ardahan'ın Anavatana Katılışının 90. Yılı Vesilesi ile Moskova ve Kars Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, Kasım 2011, Ardahan. 4. I. Dünya Savaşı'ndan Lozan Barışı'na Trabzon Uluslararası Sempozyumu, Şubat 2012, Trabzon. 5. I. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı, Kızılcahamam Asya Termal Oteli Çamlıca Salonu, Mayıs 2012, Ankara. 6. International Conference on New Horizons in Education. (Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı) 8-10 Haziran 2011, Guarda-Portekiz. 7. Kuruluşun ve Kurtuluşun Sembol Kenti İzmir Uluslararası Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eylül Büyük Taarruzun 90. Yıldönümü ve Zafer Yolu Uluslararası Sempozyumu, Uşak, 2-4 Ekim ULUSAL KONGRE ÜYELİĞİ 1. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi -Sakarya. 2. Bilim Kurulu Üyeliği: 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1-3 Eylül 2008, Sakarya Üniversitesi -Sakarya. ULUSAL PROJEDE YER ALMA 1. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sine-i Millet Sergisi Tanzimat tan Cumhuriyet e Seçim projesinde sergi danışma kurulu üyesi. İstanbul Sergi 20 Aralık Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul Taksim de Maksem Cumhuriyet Müzesi nde müzenin açılışı dolayısıyla düzenlenmiştir. 8

9 2. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından 19 Mart 2010 tarihinde açılan Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan ( ) isimli sergide yer alma. EDİTÖRLÜK 1. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Kasım 2011 tarihinden itibaren. 2. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi nde Tarih Editörlüğü, İnternetten yayın yapıp Uluslararası indekslerce taranmaktadır. (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi/International Journal of Human Sciences (ISSN: ) hakemli bir dergidir. ) HAKEMLİK 1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından çıkartılan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (ATAM) 2. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (www.insanbilimleri.com) 3. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından çıkartılan Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 4. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi. PANEL VE SEMPOZYUM KONUŞMALARI 1. Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye de Cumhuriyet Politikaları Sempozyumunda Türkiye'de Cumhuriyetin İlanından 1950 ye Genel Seçim Uygulamaları sunumu. Ankara Üniversitesi Eylül Dolmabahçe Sarayı nda TBMM Başkanlığı tarafından Osmanlı da ilk parlamentolu hayatın başlaması nedeniyle 19 Mart 2010 Cuma günü saat da gerçekleştirilen panelde 1908 Meclis-i Mebusan Seçimleri ve Mebusların Meclisteki Temsili isimli bir tebliğ. 3. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü adına Atatürk e Farklı Yönlerden Bakmak konulu bir konuşma. 10 Kasım RUMELİ PLATFORMU davetlisi olarak 10 Kasım 2009 tarihinde saat arası İstanbul Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi nde Atatürk ü anlamak konulu bir konuşma. 9

10 5. 7 Ocak 2010 Perşembe saat da Abasıyanık Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vefatının 42. Yıldönümünde Ali Fuat Paşa isimli panelde Milli Mücadele de Komutan Ali Fuat Paşa isimli bir konuşma. 6. Sakarya Aydınlar Ocağı adına 26 Şubat 2010 Cuma günü saat saatleri arasında Kampüs Otel de Osmanlı dan Günümüze Seçimler konulu bir konuşma. 7. İstiklal Marşının kabulünün yıldönümü münasebetiyle KÜTAHYA da DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ nde Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi adına 12 Mart 2010 tarihinde Mehmet Akif in TBMM deki Faaliyetleri isimli bir konuşma Mart 2010 tarihinde saat arası Çanakkale Zaferi dolayısıyla Sakarya Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen anma programında Anekdotlarla Çanakkale Savaşı isimli konuşma. 9. Kocaeli 3. Kitap Fuarında 22 Mayıs 2011 tarihinde Meşruti Yönetim ve Sultan II. Abdülhamit'in Tahttan İndirilmesi panel konuşması. Saat: 15:00-16:00 / Yer: Konferans Salonu 3. PANEL DÜZENLEME 1. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Sakarya Valiliği, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 7 Ocak 2010 Perşembe saat da AKM de gerçekleştirilen Vefatının 42. Yıldönümünde Ali Fuat Paşa isimli bir panel. Katılımcılar: Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Özçelik, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan OLGUN. 2. Prof. Dr. Utkan Kocatürk'ü Anma Toplantısı, 12 Mart 2012, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Konferans Salonu, Balgat-Ankara 3. Kurtuluşunun 94. Yıldönümünde Erzurum, 15 Mart 2012, Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara. 4. Mehmet Akif'e Bakışlar, 25 Nisan 2012, TBMM Küçük Grup Salonu. Yönetilen Tezler Yüksek Lisans Tezleri 10

11 1- Nogay, Fatih, yılları arasında Türkiye-İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa İlişkilerinin Türk Basınına Yansıması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzenli, Tuncay, Adapazarı ve Civarında Çerkes Muhacirlerin İskanı ve Uyum Problemleri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Habalı, Elif, Türk Basınında Balkan Misakı, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Korkmaz, Berna, Bir Halk Eğitimi Kurumu Olarak İzmit Halkevi ( ), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkçıoğlu, Emrah, The Times Gazetesine Göre Kıbrıs ( ), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özküçük, Adem, Türk Basınında Dönemi Seçim Propagandaları, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi 1- Ayabakan, Levent, İngiltere nin Doğu Anadolu Politikası ( ), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor) 11

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent BAYRAKTAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Levent Bayraktar (Doç.Dr.) Doktora:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. KÜTÜPHANE HAFTASI nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 01 Nisan 2014 Saat: 09:30 Yer: Milli

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010

: Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN. Yardımcı Doçent 17/09/2010 Yrd.Doç.Dr.D.Özer Çaylan 1 / 5 25/03/2015 1025 Adı Soyadı Yrd.Doç.Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim İzmir 31/08/1979 Yardımcı

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı