Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö Z E L E G E L İ S E S İ"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN : MÜJGAN DEMİR 4/D DAMLA KILINÇ 4/D EZGİ TURCAN 4/D MELİS BÜYÜKBAŞ 4/D SELİN GÜL PAÇACI 4/D TAYLAN ADIGÜZELOĞLU İZMİR / 2004

2 İÇİNDEKİLER I) Botanik ve Botanik Bahçeleri 1 II) Botanik Bahçeleri 2 A) Botanik Bahçesi denilince ne anlıyoruz? 2 III) Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi 3 A) Bahçe bölümü 4 B) Seralar 4 a. Araştırma seraları 4 b. Tropikal seralar 4 c. Kaktüs serası 4 d. Soğuk sera 4 e. Karanfil serası 4 f. Yetiştirme seraları 4 C) Açık alanlar 4 a. Gösteri bahçesi 5 D) Sistematik 5 E) Arboratum 5 F) Dağ 5 G) Havuzlar 5 H) Herbaryum 6 I) Görevliler 6 J) Yayınlar 6 IV) Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi krokisi. 7 V) Sonuç 8 VI) Resim kaynakçası 22 VII) Kaynakça 23

3 BOTANİK VE BOTANİK BAHÇELERİ Dünya,canlı yaşamına en uygun yaşanabilir bir gezegendir. Dünya doğal kaynaklarının önemli bir bölümünü bitkiler oluşturmaktadır. Tüm çevrenin kirlenmesinin ve yok edilmesinin biz insanlardan kaynaklandığını düşünürsek Biz bu dünyanın sahibi değil;parçasıyız. sözünün önemini bilmeliyiz. Bize emanet olan dünyada birlikte paylaştığımız canlıları düşünerek yaşamalıyız. Bu projeyi doğal zenginlik kaynaklarımızdan olan bitkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için seçtik. Bu projeyi seçtikten sonra öğrendik ki özellikleri ve yapısı bakımından modern botanik bahçesi anlamında ilk ve tek Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi içinde kurulmuştur. Botanik yada bitkibilim, biyolojinin bitkileri inceleyen dalıdır. Bilim adamlarının bitki tanımında henüz tam bir görüş birliğine varamamış olmalarına karşın, yalnız gerçek bitkiler değil, uzmanların bitki olarak kabul etmedikleri bütün bitkisel canlılar da bu bilim dalının kapsamına girer. Botaniğin ana bölümleri bir ayırım yapmaksızın bütün bitkileri değişik bir açıdan inceler. Bu dört ana bölüm kısaca şunlardır. 1. Bitki morfolojisi, bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek gibi bölümlerinin tüm yapısal özelliklerini inceler. Bu geniş kapsamlı bölümün daha ince ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmış bir çok alt bölümü vardır. Kısacası çiçeklerin konumu, taç yaprak ve çanak yaprakların yerleşme düzeni, erkek organların ve dişi organların ayırt edici yapısal özellikleri, yaprakların biçimi ve dokusu üzerine bütün ayrıntılı bilgileri bitki morfolojisi sağlar. Bu nedenle bitkilerin sınıflandırılması, yani benzer özelliklerine göre sınıf, takım, familya, cins ve tür düzeyinde gruplandırılması büyük ölçüde bitki morfolojisine dayanır. 2. Bitki fizyolojisi, bitkilerin üreme ve büyüme süreçlerini, yaşam çevrimini, solunum ve beslenme gibi yaşamsal işlevlerini konu alır. Örneğin köklerin topraktan suyu emmesi, su ve besin maddelerinin iletim doku sistemiyle yapraklara taşınması, yapraklarda fotosentezle besin üretimi bu inceleme alanının kapsamına girer. Bitki morfolojisi ile bitki fizyolojisi sağlıklı bitkileri konu alırken, bitki patolojisi ya da fitopatoloji de bitki hastalıklarıyla ilgilenir. 3. Bitki ekolojisi ya da çevre bilimi bir yandan bitkilerin yaşadığı doğal ortamın biyolojik ve fiziksel özelliklerini, örneğin toprak, nem, hava sıcaklığı ve ışık koşullarını, bir yandan da bitkilerin çevre ile ilişkilerini, yani hem cansız doğanın hem de aynı ortamdaki öbür bitkiler ile hayvanların bitki toplulukları üzerindeki etkilerini araştırır. Ayrıca orman, çalılık, fundalık, çayır, bataklık ve turbalık gibi bitki topluluklarının incelenmesi de bu bölümüm konusudur. 4. Bitki sistematiği, türler arasındaki farklılıkları saptayarak bütün bitkileri ortak özelliklerine göre sınıflandırır; bitki taksonomisi de tanımlanmış özelliklerine göre bitkileri adlandırır.

4 BOTANİK BAHÇELERİ BOTANİK BAHÇESİ DENİLİNCE NE ANLIYORUZ? Pek çok insana göre bahçe kelimesinin anlamı, bazı bitkilerin özen gösterilerek büyütüldüğü ve kültüre edildiği kapalı bir alan olmaktadır. Önceleri çiçek ve ağaçlarla süslenmiş bahçeler ve meyve bahçeleri bilinmekte idi. Daha sonraları insanların yabani ortamdan topladıkları tıbbi bitkileri kültüre edip yetiştirdikleri bahçeler oluşturulmuştur. Günümüzde de tıbbi bitkilerin yetiştirildiği bahçeler mevcuttur. Oluşturulan bu şifalı bitki bahçeleri botanik bahçelerinin temellerini oluşturmuştur. Bu tür bahçeler genellikle manastır ve hastane bünyelerinde oluşturulmuştur. İlk botanik bahçeleri 16. yüzyılda İtalya da kurulmuştur. (Piza 1543, Padua 1545, Bologna 1567) Bu bahçeler tıp öğrencilere şifalı bitkileri tanıtmak ve bilgilerini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Yakın zamanlarda daha önce kurulmuş olan şifalı bitkiler içeren bahçeler, içerisinde diğer bitkilerin de kültüre edilerek yetiştirildiği ve belirli bir sistematik altında yetiştirildikleri ve yerleştirildikleri alanlar haline getirilmiştir. Botanik bahçelerinin babası sayılan ilk botanik bahçesi İsveç te Uppsala Üniversitesi nde Carl Linnaeus tarafından kurulmuştur. İlk olarak şifalı bitkilerin ve ekonomik bitkilerin sistematiğini de içeren bölümler oluşturulmuştur. Botanik bahçeleri yalnızca çevreyi güzelleştirmek amacıyla düzenlenmediği için öbür bahçe ve parklardan oldukça farklıdır. Bu bahçeler, bir yörenin yerli bitkileri ile o iklimde yetişmeyen bitki örneklerini bir araya derleyip özel bakım altında iklime uyum sağlamalarını amaçlayan zengin bir koleksiyondur. Bahçenin görünümünü güzelleştirmek için bazen aralarına ağaç ve çalılar dikilse de, bitkilerin yerleşme düzeninde mutlaka bilimsel sınıflandırma gözetilir. Böylece hem aranan bitki kolayca bulunabilir, hem de türler arasındaki yapısal benzerlikler ön plana çıkar. Botanik bahçelerinin en önemli karakteristiklerinden biriside burada mevcut bütün bitki türlerinin yanına yada üstüne Latince ve halk arasında bilinen adlarının ve getirildikleri anavatanlarının yazıldığı etiketleri içermeleridir. Bu etiketlerin sayesinde bilim adamları ve öğrenciler bitkilerin adlarını ve bitkiler hakkındaki diğer bilgileri detaylı bir şekilde öğrenebilmektedirler. Botanik bahçelerindeki bitki örnekleri çoğu kez coğrafya bölgelerine yada doğal ortamlarına göre de gruplandırılır. Örneğin tropik bitkiler yada su bitkileri için genellikle ayrı bölümler vardır. Açık havada yetiştirilen bitki türleri, botanik bahçesinin bulunduğu bölgenin iklim koşullarıyla sınırlıdır. Bu nedenle, o iklimde yaşayamayan bitkiler için gerekli sıcaklık, ışık ve nem koşullarını sağlayarak bahçedeki tür sayısını arttırmak amacıyla seralar düzenlenir. Örneğin seralarda yarı gölgeli tropik yağmur ormanları ya da rüzgarlı yüksek dağ etekleri gibi özel çevre koşulları yaratılabilir. Botanik bahçelerinin yalnız ağaç, çalı ve odunsu bitki örneklerini içeren bölümüne Arboretum, kurutulmuş otsu bitki koleksiyonlarına da Herbaryum denir. Herbaryum genel anlamıyla bitkilerin konulup saklandığı yerlerdir. Koruma bilimsel amaçlar doğrultusunda ve bilimsel yöntemlerle yapılmaktadır. Günümüzde botanik bahçeleri, eğitim ve öğretim amaçlı Üniversite Bahçeleri, ziyaretçiler için estetik ve peyzaj gibi özellikleri ön plana çıkaran Sergi Bahçeleri ve üniversitelere bağlı olmayan ancak bilimsel amaçlı ve sergi amaçlı kurulan Özel Bahçeler olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Günümüzde 148 ülkeye yayılmış 4 milyondan fazla canlı bitkinin ancak inin sergilendiği 1800 den fazla botanik bahçesi mevcuttur. Bu botanik bahçelerinin %60 a yakını Kuzey Amerika, Avrupa ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yer almaktadır. Yeni botanik

5 bahçeleri özellikle doğal bitkilerin korunup geliştirildiği araştırma ve geliştirme merkezleri olarak kurulmaktadır. Ülkemizde 1935 yılında Süleymaniye de metrekarelik bir alanda kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi nde 3000 kadar yerli ve yabancı bitki türü, dokuz sera ve kurutulmuş bitki örneği bulunmaktadır. Özellikleri ve yapısı bakımından modern botanik bahçesi anlamında ilk ve tek Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi 1964 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. EGE ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Dünya doğal kaynaklarının önemli bir bölümünü bitkiler oluşturmaktadırlar. Bu gerçeği gören ülkeler bu kaynakları tespit etmek, değerlendirmek ve zarar görmelerini önlemek için çok eskilere dayanan çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların bir kısmıda Botanik Bahçeleri ve Herbaryum Merkezlerinde yapılmaktadır. Yurdumuz bitkilerce çok zengindir. Bu zenginliği ve dünyadaki bitki çeşitliliğini öğrencilere ve halka tanıtmak, araştırma ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacı ile Yurdumuzun tek Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik Kürsüleri bünyesi içinde 1964 yılında kurulmuştur. Botanik bahçesi, 1997 yılında Ege Üniversitesi ne bağlanarak, E.Ü. Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak hizmetine devam etmektedir. Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak; yurdumuzun nesli kaybolmakta olan bitkilerinin korunması ile faydalı ve ekonomik değeri olan bitkilerle ilgili çalışmalar yapmak; tohum katalogları ve kuru herbaryum örnekleri değişimi ile dünya botanik bahçeleri ve herbaryum merkezleri ile bilimsel ilişkilerde bulunmak; bitkileri öğrencilere ve halka tanıtmak merkezin amaçlarından bazılarıdır. Ege Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi kampusu içinde m 2 lik bir alana sahiptir.

6 BAHÇE BÖLÜMÜ Seralar ve açık alanlardan oluşmuştur. Bahçenin m 2 lik bir kısmında 3 adet tropikal sera, 2 adet kaktüs serası, 1 adet soğuk sera, 1 adet karanfil serası, 1 adet satış serası yanında 6 adet üretim ve deneme serası bulunmaktadır. Diğer kısmı ise açık alandır. Bahçe bölümünde peyzaj ağırlıklı mevsimlik bitkiler sergilenmektedir. Bu bölgenin görüntüsü günde bir değişmektedir. Bu bölümde dünyanın en uzun yaşayabilen Sequa ağacı yer almaktadır. Ayrıca Palmiye ağaçlarının atası sayılan Cycas(Sikas) bu alanda bulunmaktadır. Bu alan içerisinde kaktüs tipi bitkilerin yetiştirildiği ve iklim değişimine gösterdikleri tepkilerin incelendiği tepelik olarak adlandırılan bir bölge de yer almaktadır. Bunun yanında yurdumuz için ekonomik değere sahip olan Pavlonya bitkisi de bu alanda yer almaktadır. Ayrıca bu bölgede değişik tipte gül fidanları sergilenmektedir. SERALAR Bu bölgede 3 adet tropikal sera, 2 adet kaktüs serası, 1 adet soğuk sera, 1 adet karanfil serası, 1 adet satış serası yanında 6 adet üretim ve deneme serası olmak üzere 14 adet sera bulunmaktadır. Araştırma Seraları (Araştırma amaçlı): Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı araştırıcıları ile birlikte kullanılan iki adet serada bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu seralarda farklı üretim teknikleri kullanarak burada bulunan bitkilerin üretimleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle yurt dışından getirilen tohumların yetiştirilmesi ve bitkiler üzerinde hormon ve aşı denemeleri bu seralarda yürütülmektedir. Tropikal Seralar: Üç serada, dünyanın Tropikal bölgelerinde yaşayan 150 kadar bitki tanıtılmaktadır. Bu seralarda çeşitli Eğreltiler, Kaucuk ağaçları, Karabiber, Deve tabanları, Kahve ağacı, Zencefil gibi tropikal bölgelere ait çeşitli ekonomik ve süs bitkisi bulunmaktadır. Ayrıca sarılıcı, epifit gibi tropikal yaşam formlarının yanı sıra Afrika menekşeleri, Orkideler sergilenmektedir. Kaktüs Serası: Sıcak ve kurakçıl ortamlarda ve de çöl ortamlarında yetişen Amerika kökenli gerçek kaktüsler ve Afrika da yetişen sütleyenler veya Afrika kaktüsleri de denilen 200 kadar kaktüs formundaki örnek tanıtılmaktadır. Soğuk Sera: Bu serada özellikle Karadeniz bölgesine ait bitkiler ve yüksek dağlarda yetişen soğuğa gereksinim duyan bitkiler bulunmaktadır. Bu serada ortam sıcaklığını düşürmek için klimalar kullanılmaktadır. Çay, kivi, kızılcık, karaçam, köknar, yabani karanfil, siklamen gibi bitkiler sergilenmektedir. Karanfil Serası: Bu sera henüz yeni faaliyete geçmiş bir seradır. Bu alanda kültüre edilmiş çeşitli karanfiller yetiştirilmektedir. Yetiştirme seraları: Bu seralarda gerek öğrenciler için, gerek diğer seralara gerekli olan bitkilerle, yurt içi ve yurt dışından gelen bitkiler yetiştirilmektedir. Burada üretilen bitkilerin fazlası da halka ucuza satılarak, çiçek sevgisine katkıda bulunulmaktadır.

7 AÇIK ALANLAR Gösteri Bahçesi: Bu kısım çeşitli gül, eksotik ve havuz bitkileri ile düzenlenmiş, halk, öğrenci, öğretim üyeleri ile personelin dinlenmesi için oturma ünitelerine sahiptir. SİSTEMATİK Bahçenin en büyük kısmını oluşturur. 56 parselde, sistematik familyalara göre düzenlenmiş bir düzen içinde yurdumuz ve dünyadaki 303 familyaya ait 1400 bitki tanıtılmaktadır. Her bir parselde bitki familyalarına ait türler sergilenmektedir. Buradaki bitkiler özellikle bilimsel amaçlı olarak kullanılmaktadır. Burada mevcut bitki familyaları bilimsel(latince) adlarıyla sergilenmektedir. Genellikle bu alanlarda otsu, odunsu ayrıca çalı formundaki bitkiler yer almaktadır. Bu alanda doğal ortamda yetişmiş olan bitkiler yetiştirilmektedir.bu bitkilerin vahşi formu bu alanda bulunur. Bu alanda kültüve edilmiş veya seleksiyona uğratılmış bitkiler bulunmaz. Bunlara örnek olarak karanfil, papatya, ada çayı çiğdem, safran, ada soğanı, sümbüller örnek verilebilir. Ayrıca yurdumuzda ağaç formunda tek evciklilere örnek olarak palmiye çeşitleri bu alanda sergilenmektedir. ARBORATUM Arboa kelime anlamıyla ağaç anlamına gelmektedir. Arboratum ise doğada mevcut ağaç ve çalılıkların insan eliyle kendi alanından alınıp belirli alanlarda birlikte yetiştirildiği alanlardır. En basit anlamıyla bu alanlara meyve bahçesi denilmektedir. Yurdumuzun önemli meyve ağaçları ile nesli kaybolmakta olan Sakız ve Sığla (Günlük ağacı) ağacı gibi bazı ekonomik bitkiler yer almaktadır. Sığla ağacı sadece ülkemizde Muğla civarında özellikle Fethiye, Köyceğiz ve Çine çevresinde doğal ormanlarında yetişmektedir. Bu ağacın yurdumuz için ekonomik değeri, bu ağaçtan elde edilen sığla yağından kaynaklanmaktadır. Bu yağ tıpta ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yurdumuza ait bitkilerden bazıları ceviz, kayısı, badem, nar, limon, portakal, mandalina vs. Bunların dışında anavatanı ülkemiz olan turunçgillerden turunç ağacı bulunmaktadır. DAĞ Bahçe içinde yer alan küçük yapay bir tepede bazı sukulent bitkiler ile yörenin küçük çalı ve soğanlı bitkileri bulunmaktadır. Örnek olarak kardelenler, çiğdemler, siklamentler, safranlar nergisler ve sümbüller bulunmaktadır. HAVUZLAR Bahçe içindeki havuzlarda da çeşitli su bitkileri tanıtılmaktadır. Bu havuzlarda nilüfer, su zambağı, Ayhornia gibi güzel çiçeklere sahip olan ve Akarus, Yunkus, Japon şemsiyesi gibi yaprak güzelliğine sahip su bitkileri ve direkt suyun içerisinde yaşayan su böcek kapan ve benzeri su bitkileri bu alanda sergilenmektedir. Ayrıca bu alanda kökleri suyun altındaki toprağa bağlı olmadan suyun içerisinde serbest yaşayan su marulu ve su mercimeği bulunmaktadır. Özellikle su mercimeği insanlar için kirlilik teşkil eden sularda kolaylıkla yaşayabilmekte buradaki ağır metaller ve insanlar için zehirli maddeleri bünyelerine alarak doğal arıtım yapabilmektedir.akvaryumda yaşayan ve bol miktarda oksijen üreten Elodea bitkisi de bu havuzlarda yetiştirilmektedir.

8 Bahçe tüm bölümlerinde yaklaşık olarak 3000 kadar bitki taksonu içermektedir. Bunların bir kısmı yurdumuz, bir kısmı da yurt dışı bitkileridir. Koleksiyonun zenginleşmesi için Yurt dışındaki 200 e yakın Botanik Bahçesi ile tohum değişimi yapılmaktadır. Bu, Uluslararası nitelikli tohum katalogu sayesinde gerçekleşmektedir. HERBARYUM Bahçe içinde, kurutulmuş bitki örneklerinin yer aldığı herbaryum binası bulunur. Herbaryum binası 300 m 2 üzerine 2 kat olarak yapılmıştır. 1. katında Yüksek Bitkiler (çiçekli bitkiler), 2. katında Alg ler, Likenler, Karayosunları ve Eğreltilerden oluşan kolleksiyon (çiçeksiz bitkiler) yer alır. Bu kolleksiyonda i tayinli, tayinsiz kadar bitki yer alır. Türkiyenin Su bitkileri, Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Bitkileri, yine Batı ve Güney Anadolu Endemik bitkileri bakımından zengin ve önemli olan bir herbaryumdur. Ayrıca Yurt dışından bazı ülkelerle yapılan bitki değişimi ile o ülkeler ait bitki örnekleri de herbaryum da bulunmaktadır. Herbaryum, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapan araştırıcılara, bitki ihracat ve ithalatçılarına, doğadaki bitkileri tanımak isteyenlere hizmet etmektedir. GÖREVLİLER Bahçe ve Herbaryum bu çalışmalarını kadroları Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünde olan 2 Prof., 1 Doç., 1 Yrd. Doç., 1 Uzman, 2 Araş. görev., 3 teknisyen, 4 Bahçıvan ve 2 geçici işçi ile yürütmektedir. EGE ÜNİVERSİTESİ BAHÇE VE HERBARYUMUNUN AKADEMİK ÇALIŞANLARINCA SON BEŞ YILDA KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARI Merkez elemanları her yıl vejetasyon döneminde başta Batı ve Güney Anadolu olmak üzere ülkemizin hemen her bölgesinde bitki ve bitki örtüsü üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yıllık 70 gün civarında gerçekleşen, TÜBİTAK ve Üniversite destekli bu çalışmalarda Türkiye Sulak Alanları, Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ bitkileri ve Bitki örtüsü (Babadağ, Kaz Dağları,Toroslar-Bolkar Dağları) çalışılmış ve çalışılmaktadır. Ayrıca buralardan sağlanan çok sayıda bitki materyali (vejatatif, tohum yada canlı bitki) bahçede yetiştirilmeye çalışılmakta ve nesli tehdit altında olanlar da korumaya alınmaktadır.fosil bitki örtüsü çalışmaları ile geçmiş bitki örtüsü araştırılmaktadır. Ayrıca, Zehirli Bitkiler, İzmir Fuarı ndaki Ağaç ve Çalılar, Ege Bölgesi nin Bazı Doğal Bitkileri ile Türkiye nin Sulak Alan Bitkilerini ve Bitki Örtüsünü tanıtan renkli resimli ve açıklamalı kitaplar yayınlanmıştır.

9 Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Merkezi Krokisi

10 Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezine Ulaşım SONUÇ Bitkiler günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.evlerimizde,okulumuzda güzellik unsuru olarak kullandığımız, kokularıyla ferahladığımız renkleri ve çeşitleri ile büyülendiğimiz yararlı canlılardır. Bu güzel canlılar olmasa dünyamız kuru,verimsiz ve bizlerin yaşamasına olanak vermeyen bir gezegen olurdu. Her geçen gün biraz daha kirlenen hava, su ve toprak;dünyamızın oksijen ve besin kaynağı olan,yetiştiği coğrafyaya göre çeşitli canlı türlerinin yaşamasına olanak sağlayan bitkileri olumsuz yönde etkilemektedir.bilim adamları ve duyarlı toplumlar tarafından alınan önlemler ve botanik bahçeleri sayesinde,bitki türleri gelecek nesiller tarafından da bilinecek,korunacak ve değerlendirilecektir. Botanik bahçelerinin görevi bir ülkenin bitki çeşitliliğini öğrenmek ve bu bitki çeşitliliğini sürdürmek,dünyanın başka iklim kuşaklarında yetişen bitkilerin de o ülkede yetiştirilmesini sağlamak,başka toplumlarında bu farklı türlerden haberdar olmasına katkıda bulunmak,en önemlisi bu bitki türlerinin yok olmasını önlemektir.

11 Bahçe Bölümü Bahçe Bölümü

12 Bahçe Bölümü Bahçe Bölümü

13 SERALAR Satış Serası

14 Sistematik Bölümü Arboratum

15 Dağ Bölümü Havuzlar Bölümü

16 Nergis soğan olarak ekildikten 1 ay sonra(ekim ayı) 2. basamak (Kasım ayı)

17 İ S E İS L E Ö Z E L E G Kasım ayının 4. haftası Aralık ayının ilk haftası

18 Nergis çiçek açtı (Ocak) Nergis karlar altında (Çiçek açtıktan 1 hafta sonra)

19 Sarı Gelincik Bergamut Çiçeği

20 Nilüfer Duman Ağacı

21 Kala Enginar

22 Zambak(Mis) Nilüfer

23 BÜTÜN BU GÜZELLİKLERİN HEPSİ SİZLERİN ZİYARETİNİ BEKLİYOR.

24 Resim Kaynakçası 1. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. Nergis ve yetişme evreleri resimleri proje grubundan Damla KILINÇ a ait.

25 Kaynakça 1. The Berlin-Dahlem Botanic Garden 1993 Botanic Garden and Botanical museum Berlin-Dahlem ISBN : Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Web Sayfası 3. Temel Britannica Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi cilt 3 (1992) Ana yayıncılık ve Sanat ürünleri pazarlama San. Tic.A.Ş. 4. Bitkiler National Geographıc Doğa Kitaplığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

HATAY DA ON SICAK GÜN

HATAY DA ON SICAK GÜN HATAY DA ON SICAK GÜN EDĐTÖR YAŞAR ERGÜN MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ YAYIN NO:19 ISBN:975-7989-25-8 Yaşar Ergün, 1969 da Gaziantep te doğmuştur. Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR Ormanın Kitabı Bu kitap, orman muhafaza memurlarına ithaf edilmiştir. Ormanın Kitabı Editör ve Tasarımcı: Tuğba Can Yayın Yönetmeni: Başak Avcıoğlu

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI ORMANCILIKTA YABAN HAYATI DERS NOTU PROF.DR. İDRİS OĞURLU ISPARTA-2004 ÖNSÖZ Fakültemizde verilmekte olan Ormancılıkta Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Amenajmanı derslerinde öğrencilerimize yardımcı olmak

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

Yayılış Alanları, Yaşamları, Çevresel İlişkileri, Sorunları ve Savaşım Yöntemleri

Yayılış Alanları, Yaşamları, Çevresel İlişkileri, Sorunları ve Savaşım Yöntemleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı SU YABANCIOTLARI Yayılış Alanları, Yaşamları, Çevresel İlişkileri, Sorunları ve Savaşım Yöntemleri DSİ

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri

1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri Bu proje AB komisyonu tarafından desteklenmektedir. İçeriği yazarlarının ve komisyonun izni olmadan hiç bir şekilde kullanılamaz. 1500 e kadar kullanılan mutfak gereçleri ve ürünleri KOLD COLLEGE 1500

Detaylı

1.ULUSAL DOĞA TARİHİ KONGRESİ 14 Kasım 2002

1.ULUSAL DOĞA TARİHİ KONGRESİ 14 Kasım 2002 1.ULUSAL DOĞA TARİHİ KONGRESİ 14 Kasım 2002 Kongre Başkanı Prof. Dr. Tuna EKİM İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü Danışma Kurulu Prof. Dr. Ali DEMİRSOY (HÜ Fen Fakültesi) Prof. Dr. Berna

Detaylı

İSTANBUL KENTİ KAMUSAL YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİNDE MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ UYGULAMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL KENTİ KAMUSAL YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİNDE MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ UYGULAMALARININ İRDELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KENTİ KAMUSAL YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİNDE MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ UYGULAMALARININ İRDELENMESİ Yüksek Lisans Tezi İRFAN ONAT İSTANBUL, 2012 ii T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE SEYAHAT ACENTASININ KURULUŞ AMAÇ VE GEREKSİNİMLERİ (LANDISH)

1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE SEYAHAT ACENTASININ KURULUŞ AMAÇ VE GEREKSİNİMLERİ (LANDISH) GİRİŞ Küreselleşen günümüz dünyasında rekabette üstünlük sağlamada kullanılan en etkin ticaret alanlarından birisi turizmdir. Turizm faaliyetleri, dünya ticaret hacminin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI Alptekin KARAGÖZ 1 Nusret ZENCİRCİ 2 Ayfer TAN 3 Tuncer TAŞKIN 3 Hamit KÖKSEL 4, Muzaffer SÜREK 5 Cengiz TOKER 6 Kürşad ÖZBEK 7 ÖZET Değişen çevre koşullarına

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

EDİTÖR. Kıymetli okurlar,

EDİTÖR. Kıymetli okurlar, EDİTÖR Kıymetli okurlar, 3 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden Artvin Kampüs ün bu yeni sayısında siz değerli okuyucularımızla tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Fransız düşünür

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu Tanıtım Kataloğu "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

HATAY'IN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU HATAY'IN ÇEVRE HATAY 28-30 Mayıs 2015 Editörler Yrd.Doç.Dr. Mustafa YİPEL Doç.Dr. Alpaslan KAYA Arş.Gör. İbrahim Ozan TEKELİ ISBN : 978-605-65131-3-8 Basım Yeri ARI Baskı Merkezi-Antakya Tel: 0326 216

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU HORMONLAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN:VASFİYE ANADOLLU AYŞE OKÇU YAĞMUR COŞARDEMİR SİMAY TEMİZ SILA KUMRAL MELİSA GÖÇMEN ÖYKÜ SEZER KOÇAN 2005-2006 İZMİR 1 İÇİNDEKİLER Hormon nedir?...3 a)hormao b)hormon hastalıkları

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMI Sezen ŞEHİRALİ 1, Murat ÖZGEN 2, Alptekin KARAGÖZ 3, Muzaffer SÜREK 4, Sait ADAK 5, İsmail GÜVENÇ 6, Ayfer TAN 7, Masum BURAK 8, H. Çağlar KAYMAK 9 ÖZET

Detaylı