% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA"

Transkript

1 % ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı Konu : a rt + " ^ : 2015 Yılı Proj e Teklif Çağrısı Mali Destek Programları Değerlendirme Komitesi Üyeliği Hk. 91 Â%3/ı 2015 TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının, TR82 Bölgesi Bölge Planının amaçları doğrultusunda başlattığı "iktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (İKAP)" ve "Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (BAP)" kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 03/03/2015 tarihi itibariyle ilana çıkmış olduğunu; 29/05/2015 tarihinde proje teslim alma sürecini tamamlayacağını ve değerlendirme sürecini başlatacağı ilgi yazı ile bildirilmektedir yılı Proje Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma (İKAP2) ve Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programları çerçevesinde Ağustos 2015 tarihleri arasında bir hafta süreyle Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görev almak hususunda Üniversitemizdeki ilgili personelin teşvik edilmesi ve söz konusu üyelik için müracaat etmek isteyenlerin başvurularını ekte yer alan özgeçmiş formunu doldurarak elektronik kopyalarını elektronik posta adresine, matbu nüshalarının ise Ajans adresine resmi yazı ile en geç 24 Nisan 2015 Cuma gününe kadar gönderilmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Rektör EKLER: 1- Yazı (7 sayfa) DAĞITIM: Üniversitemiz Akademik Birimlerine İzzet Baysal Kampusu Gölköy-BOLU Telefon: 0(374) Faks: 0(374) e-posta: İnternet Adresi: wvvvv.ibu.edu.tr Bilgi İçin: Burcu ALTİNTAŞ Bilgisayar İşletmeni Telefon No: 0(374)

2 T.C. UZETJUUKUIUUMUMWH wtntmkuu Kraam«*aKT Sayı : v 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programlan 9i/m/onK. Değerlendirme Komitesi Üyeliği Hk. z+/uj/zun ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ajansımız, TR82 Bölgesi Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda başlattığı "İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (İKAP)" ve "Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (BAP)" kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla tarihi itibariyle ilana çıkmış olup; 29 Mayıs 2015 tarihinde proje teslim alma sürecini tamamlayacak ve değerlendirme sürecini başlatacaktır. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 20.- Maddesinde yer alan "Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerfekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı için ayrı bir değerlendirme komitesi oluşturulur. Genel Sekreter çağrı konularının birbirine yakın olduğu durumlarda, aynı komiteyi birden fazla proje teklif çağrısı için görevlendirebilir. Değerlendirme komitesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından kendi istekleri ve kurumlarının muvafakatiyle Ajans tarafından görevlendirilen alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip, en az beş üyeden oluşur. Komite üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilir." hükmüne istinaden 2015 yılı Proje Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma (IKAP2) ve Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programları çerçevesinde 10 Ağustos - 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında bir hafta süreyle (kesin tarihler komite üyelerinin belirlenmesini müteakip ilgili kurumlara yazı ile bildirilecektir) Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görev almak hususunda kurumunuzdaki ilgili personelin teşvik edilmesi ve söz konusu üyelik için müracaat etmek isteyenlerin başvurularını ekte yer alan özgeçmiş formunu doldurarak elektronik kopyalarını elektronik posta adresine, matbu nüshalarını ise Ajans adresine resmi yazı ile en geç 24 Nisan 2015, Cuma gününe kadar göndermelerinin temini hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Ramazan ÇAĞLAR Genel Sekreter EKLER: 1- Değerlendirme Komitesi Üyeliği Bilgi Notu (2 sayfa) 2- Özgeçmiş Formu (4 sayfa) BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR 24/03/2015 Latif BABURŞ AH Yazı İşleri Müdürü Adres: / Türkiye - Ayrıntılı Bilgi için İrtibat: Telefon:+90 (366) '. Faks: +90(366) Elektronik Ağ: w w w. k u z k a. g o v. t r e a y d i k u z k a. g o v. t r 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi https://ebys.kuzka.gov.tr/sorgu adresinden 59TJ-M735-DHTZ kodu ile yapılabilir.

3 ^ f f l ^ T.C. Kişisel Bilgiler: ÖZGEÇMİŞ FORMU T.C. Kimlik No Adı Soyadı Doğum Uyruğu Cinsiyet Baba Adı Doğum i E-posta Tel (GSM) e '5 o M) l> rzz. m Adres Ana Adı Doğum Tel (İş) Faks Genel Bilgiler: Akademik Unvan İdari Unvan Öğrenim Durumu Çalıştığı Kurum Sigara Kullanımı Medeni Durum Öğrenim Bilgileri: fen sondan itibaren seriye doğru) Mezun Olunan Öğretim Kurumu Başlangıç Mezuniyet Mezun Olunan Bölüm/Unvan Mezun Olunan Fakülte/Enstitü Mezun Olunan Öğretim Kurumu Başlangıç Mezun Olunan Bölüm/Unvan Mezun Olunan Fakülte/Enstitü Mezuniyet Mezun Olunan Öğretim Kurumu Başlangıç Mezuniyet Mezun Olunan Bölüm/Unvan Mezun Olunan Fakülte/Enstitü Uzmanlık Alanı: Uzmanlık Alanı Uzmanlık Süresi Mesleki Deneyim: fen sondan itibaren seriye doğru) Başlangıç Bitiş

4 tzchz^ T.C. Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Yabancı Dil Becerileri: (l 'den 10'akadar; 1 =temel düzey. 10=ileridüzev) Yabancı Dil Okuma Yazma Konuşma Değerlendirme Bilgileri: (en sondan itibaren eerive doğru) Program Adı Program Adı

5 T.C. Program Adı Proje Yönetimi Bilgileri: (en sondan itibaren seriye doéru) Proje Türü AB, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Dünya Bankası, Diğer Projeler Proje Adı Proje Süresi Çalışılan Pozisyon / Üstlenilen Görevler TÜBİTAK vb. Hibe veren kurumlara yönelik Projeler Proje Türü AB, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Dünya Bankası, Diğer Projeler Proje Adı Proje Süresi Çalışılan Pozisyon / Üstlenilen Görevler TÜBİTAK vb. Hibe veren kurumlara yönelik Projeler Proje Türü o AB, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Dünya Bankası, Diğer Projeler Proje Adı Proje Süresi Çalışılan Pozisyon / Üstlenilen Görevler TÜBİTAK vb. Hibe veren kurumlara yönelik Projeler

6 «Ü S * «MTVİNİTMUMWV»lrtMM*T İCMfT Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından çıkılan 2015 Yılı İktisadi Kalkınma (İKAP2) ve Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programlarının Kapsadığı Alanlara İlişkin Başlıca Çalışmaları: Diğer Açıklamalar:

7 T.C. DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ Ajansımız tarafından TR82 Bölgesi'nde (.Kastamonu, Çankırı, Sinop tileri) 2015 yılı proje teklif çağrısı kapsamında çıkılan mali destek programlarına başvuruda bulunan projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerinin üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla bir Değerlendirme Komitesi oluşturulacaktır. Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler Değerlendirme komitesi üyesi olarak görev yapmak isteyenlerin yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ya da kamu kurum ve kuruluşları personeli olmaları ve Ajans tarafından görevlendirilen alanda en az yedi yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Değerlendirme Komitesi ile İlgili Diğer Hususlar Değerlendirme Komitesi çalışmalarında ve kararlarında bağımsızdır. Ajansımız tarafından çıkılan 2015 yılı mali destek programlarının değerlendirme sürecinde görev alan Bağımsız Değerlendiriciler değerlendirme komitesinin üyeleri olamazlar. Değerlendirme komitesi üyeliği için adaylar, çe ilgili kurumlara gönderilen görevlendirme talepleriyle tespit edilir ve bağımsız değerlendiricilerin seçimi usulü ile seçilir. Belirlenen üyeler Ajansın kurumlarına yapacağı bildirim ile komite çalışmalarının yapıldığı tarihlerde değerlendirme işinde görevli sayılırlar. Değerlendirme komitesi üyeliğine müracaat etmek isteyenler ekte yer alan özgeçmiş formunu doldurarak elektronik kopyasım gov.tr adresine göndermelidir. Matbu nüshaların ise bağlı bulundukları kurum/kuruluş aracılığıyla Ajans adresine resmi yazı ile en geç 24 Nisan 2015 Cuma gününe kadar ulaştırılması gerekmektedir. Formun elektronik formatına (Word) adresinde duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir. Ayrıca özgeçmiş formu Ajansa ulaştıktan sonra Ajans tarafından Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Modülü (KAYS) üzerinden bir Değerlendirme Komitesi kullanıcı hesabı oluşturulacaktır. Sistem Değerlendirme Komitesi adayları tarafından özgeçmiş formunda belirtilen e-posta adresine bir onay kodu gönderecektir. Değerlendirme Komitesi adayı kendisine gönderilen onay kodu ile kullanıcı hesabım aktif hale getirip bu hesapta yer alan verileri güncellemelidir. Değerlendirme komitesi üyeleri ile Ajansımız arasında, işin tanımı, süresi, tarafsızlık ve gizlilik esasları, çalışma koşullan vb. hususları içeren bir sözleşme imzalanır. Ayrıca değerlendirme komitesi üyelerinin, göreve başlamadan önce, gizlilik ve tarafsızlık beyanı ile uygunluk beyanım imzalaması gerekmektedir. Değerlendirme komitesi üyeleri, Ajans tarafından düzenlenecek bir eğitim programı ile teklif çağrısının özellikleri, çalışma koşullan ve standartlan, değerlendirme ilke ve etik kuralları ile teklif çağnsına özgü değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirilecektir. Değerlendirme Komitesi Üyelerine Yapılacak Ödemeler Kamu personeli dışındaki değerlendirme komitesi üyelerine (yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personel ), proje sayısının üye sayısına bölünmesi ile elde edilecek proje sayısı üzerinden proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde onbeşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda

8 KUZ»ANADOLUKAtKINMAAJANS) T.C. ücret ödenecektir; ancak bu üyelere yapılacak ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine yapılacaktır. Değerlendirme komitesi üyelerine ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da; değerlendirme ücreti alamayan değerlendirme komitesi üyelerinin görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır. UCRETLENDIRME Değerli nriirıııe l ereli Diğer (>irierler Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Olan Değerlendirme Komitesi Üyeleri Kiiııııı Statüsünde Değerlendirme İ'mli Değerlendirme l'ırsoneli Olup Alamayan Komitesi l > eleri sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 37'nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına ödenecek olup; proje sayısının üye sayısına bölünmesi ile elde edilecek proje sayısı üzerinden proje başına: Aylık asgari ücret net tutarının %15'i brüt ücret olarak verilecektir. (u«ıc\lı'm ık- iilmii l' kl'i Ilik.uiuLiii im." \i"îc '«//»," \,nuk) Şehir dışından «diyorlarsa. + Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri azami 450,00 (dörtyüzelli) TL'ye kadar karşılanacaktır. (Udiydt'Hiiş ulaşım vidı rhri tuami ly'.ıııl (Jüriyhzcll'n I L 'dir. ** kıiıu-ni-hi yı/ı' u n-ı'.hn azanı I l ' ı ' <\uz\i' >n,ı H Jır. Ayrıntılı bilgi için Program Yönetimi Birimi:

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 1 2. e-beas a Katılacak Adaylar... 1 3. Sınava İlişkin Başvurular... 2 3.1. Emeklilik Şirketi Aracılığı ile Başvuru...

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu

Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu www.hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KILAVUZU Copyright 2013 ISBN:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı