T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Nisan 2015 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Nisan 2015 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI"

Transkript

1 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY Adalet Komisyonu Committee on Justice Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean Akdeniz Parlamenter Asamblesi Parliamentary Assembly of the Mediterranean Anayasa Komisyonu Committee on Constitution Anayasa Uzlaşma Komisyonu Reconciliation Committee for Constitution Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Department of Research Services Asya Parlamenter Asamblesi Asian Parliamentary Assembly Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Committee on European Union Harmonization Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Parlamentosu Ulusal Parlamento Temsilcisi Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği Türk Grubu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Başkan Başmüşavirleri Başkan Müşavirleri Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı Bilgi İşlem Başkanlığı Bütçe Başkanlığı Çevre Komisyonu Destek Hizmetleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Dışişleri Komisyonu Dilekçe Komisyonu Geçici Komisyonlar Genel Sekreterlik Hukuk Hizmetleri Başkanlığı İç Denetçiler Birimi İçişleri Komisyonu İdari ve Mali İşler Başkanlığı İdari, Mali ve Teknik Hizmetler Genel Sekreter Yardımcılığı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İnsan Kaynakları Başkanlığı İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Türk Grubu İşletme ve Yapım Başkanlığı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe Parliamentary Assembly of the Council of Europe National Parliament Representative in the European Parliament Turkish Delegation to the Asian Parliamentary Assembly for Peace Department of Media, Publications and Public Relations Senior Counsellors to the Speaker Counsellors to the Speaker Committee on Public Works, Reconstruction, Transportation and Tourism Office of Deputy Secretary-General for Information and Information Services Directorate of Information Technologies Department of Budget Committee on Environment Department of Support Services Department of Foreign Relations and Protocol Committee on Foreign Affairs Committee on Petitions Ad Hoc Committees General Secretariat Department of Legal/Juridical Services Internal Auditors Unit Committee on Internal Affairs Department of Administrative and Financial Affairs Office of Deputy Secretary-General of Administrative, Financial and Technical Services Committee on Human Rights Inquiry Department of Human Resources Turkish Delegation to the Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Department of Operation and Construction Committee on Equal Opportunities for Women and Men Ombudsman Institution Committee on Public Enterprises Department of Laws and Resolutions

2 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Koruma Dairesi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Meclis Araştırması Komisyonları Meclis Soruşturması Komisyonları Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Milli Savunma Komisyonu Müşavirlikler Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı Nato Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Özel Kalem Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Plan ve Bütçe Komisyonu Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation Culture, Arts and Publication Board Department of Security Department of Library and Archive Services Committees on Enquiry Committees on Investigation Department of Services for Parliamentarians Committee on National Education, Culture, Youth and Sports Office of Deputy Secretary-General of National Palaces Committee on National Defense Offices of the Counsellors Department of Museum and Promotion Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of NATO Turkish Delegation to the Inter-Parliamentary Union Committee on Planning and Budget Department of Restoration and Technical Works Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Committee on Health, Family, Labor and Social Affairs Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Committee on Industry, Trade, Energy, Natural Resources, Information and Technology Siyasi Etik Komisyonu Committee on Political Ethics Siyasi Parti Grubu Başkanlıkları Chairmanships of Political Party Groups Siyasi Parti Grupları Political Party Groups Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Committee on Agriculture, Forestry and Rural Affairs Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Department of Minute Services Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi The Parliamentary Assembly of Turkish-Speaking Countries Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı Co-Chairmanship of EU-Turkey Joint Parliamentary Committee Office of Deputy Secretary-General of Legislative and Yasama ve Denetim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı Auditing Services CUMHURBAŞKANLIĞI PRESIDENCY OF THE REPUBLIC Basın Müşavirliği Office of Press Counsellor Başyaverlik First Aide-de-Camp of the President Bilişim Teknolojileri Başkanlığı Department of Information Technologies Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı Office of Senior Press Counsellor of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı Office of Senior Counsellor of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı Office of Counsellor of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı Office of Senior Counsellor for Foreign Affairs of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Secretariat General of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Section of Public Relations of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Protokol Section of Protocol of the Presidency Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Office of Private Secretary Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Section of Private Bureau of the Presidency Danışmanlıklar Counsellors of the Presidency Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı State Supervisory Council

3 Elektronik ve Otomasyon Güvenlik Hukuk İşleri İdari İşler İdari ve Mali İşler Başkanlığı Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Koruma Başkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı Muhasebe İnsan Kaynakları Başkanlığı Protokol Sosyal Hizmetler BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Anadolu Ajansı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bakanlar Kurulu Sekreterliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Basın Müşavirliği Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Başbakanlık Haberleşme Merkezi Başbakanlık Konut Başbakanlık Özel Kalem Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Bilgi İşlem Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Devlet Arşivleri Genel Dış İlişkiler Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hazine Müsteşarlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı İdareyi Geliştirme Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunlar ve Kararlar Genel Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği Section of Electronics and Automation of the Presidency Section of Security Section of Legal Affairs Section of Administrative Affairs Department of Administrative and Financial Affairs Directorate of Laws, Resolutions and Legal Affairs Department of Laws and Resolutions Section of Laws and Resolutions Department of Security Department of Corporate Communication Section of Accounting Department of Human Resources Section of Protocol Section of Social Services PRIME MINISTRY Disaster and Emergency Management Administration Anatolian News Agency Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History Secretariat of the Council of Ministers Banking Regulation and Supervision Agency Office of Press Counsellor Directorate General of Press and Information (DGP) Prime Ministry Center for Communications Section for Prime Minister's Residence Office of Private Secretary Right to Information Assessment Board Directorate of Information Technologies Turkish Naval Forces Command Directorate General of State Archives Directorate of Foreign Relations Religious Affairs Administration Directorate of Economic, Social and Cultural Affairs The General Staff Directorate General for Security Department of Public Relations War Colleges Command Air Forces Command Undersecretariat of Treasury Directorate for Legal Services Directorate for Administration Development Directorate for Administrative and Financial Affairs Human Rights Institution of Turkey Coordinating Office of Public Diplomacy Undersecretariat of Public Order and Security Board of Ethics for Civil Servants Directorate General for Laws and Decrees Turkish Land Forces Command Office of the Senior Counsellor for Cyprus Affairs

4 Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Müsteşarlık Ortadoğu İslam Ülkeleri Müşavirliği Personel ve Prensipler Genel Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Sermaye Piyasası Kurulu T.C. Ziraat Bankası Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği Tanıtma Fonu Kurulu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Halk Bankası Türkiye İhracat Kredi Bankası Türkiye İnsan Hakları Kurumu Türkiye Kalkınma Bankası Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Türkiye Vakıflar Bankası Vakıflar Genel Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi ADALET BAKANLIĞI Adalet Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Adli Sicil ve İstatistik Genel Adli Tıp Kurumu Avrupa Birliği Genel Bakanlık Müşavirliği Bakanlık Yüksek Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Bilgi Edinme Bürosu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza İşleri Genel Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu Ceza ve Tevkifevleri Genel Directorate General for Legislation Development and Publications Secretariat General of the National Security Council Undersecretariat of the National Intelligence Organization Undersecretariat Office of Counsellor for the Middle Eastern Islamic Countries Directorate General of Personnel and Principles Radio and Television Higher Council Sectoral Monitoring and Evaluation Unit Capital Markets Board Ziraat Bank Secretariat for the Promotion Fund Council Promotion Fund Council Savings Deposit Insurance Fund Inspection Board Public Housing Administration Turkish Radio and Television Corporation Turkish International Cooperation and Coordination Agency Central Bank of the Republic of Turkey Halkbank of Turkey Export Credit Bank of Turkey Human Rights Institution of Turkey Development Bank of Turkey Investment Support and Promotion Agency of Turkey Vakıfbank of Turkey Directorate General of Foundations Administration for Turks Living Abroad and Related Communities Department of Citizens Living Abroad MINISTRY OF JUSTICE Revolving Fund Management of the Ministry of Justice Directorate General of Criminal Records and Statistics Forensic Medicine Institute Directorate General for European Union Office of Ministerial Counsellor Office of High Counsellor Bureau of Press and Public Relations Press and Public Relations Unit Bureau of Enquiry Department of Information Technologies Regional Court Directorate General General for Penal Affairs Bureau of Criminal Rogatory and Service of Documents Directorate General of Prisons and Detention Houses

5 Dış İlişkiler Bürosu Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Hukuk İstinabe Bürosu Hukuk İşleri Genel Hukuk Tebligat Bürosu İç Denetim Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Bürosu İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörlüğü İnsan Hakları Dairesi İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları ve Bilgi Talepleri Bürosu İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı Kanunlar Genel Kurullar Müsteşarlık Müsteşarlık Kalemi Mütalaa ve Görüş Bürosu Özel Kalem Personel Genel Projeler Genel Koordinatörlüğü Resmi Gazete ve Dokümantasyon Şube Sözleşmeler Bürosu Suçluların İadesi Şube Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Bürosu Teftiş Kurulu Başkanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Türkiye Adalet Akademisi Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Adli Davalar ve Mütalaalar Şube Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi Asker Alma Dairesi Başkanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı Askeri Yardım ve Satış İşleri Koordinasyon Şube Bureau of Foreign Relations General Coordination Office of Foreign Relations Coordination Office of Foreign Relations Department of Training Bureau of Civil Rogatory Directorate General for Legal Affairs Bureau of Service of legal Documents Internal Auditing Unit Department of Administrative and Financial Affairs Bureau of Examination, Research and Consultation Services Coordination Office of Examination, Research and Consultation Services Department of Human Rights Center of Human Rights Bureau of Human Rights and Enquiry Department of Workshops Institution Directorate General forlaws Boards Undersecretariat Private Secretariat of the Undersecretariat Bureau of Consideration and Opinion Directorate General for Personnel General Coordination Office of Projects Section of Official Gazette and Documentation Bureau of Agreements Section of Extradition Bureau of Extradition and Transfer of the Sentenced Persons Department of Inspection Board Department of Technical Affairs Justice Academy of Turkey Directorate General for International Law and Foreign Relations Section of International Organizations and Conventions Department of Publications MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE Section of Legal Cases and Opinions Fuel Supply and NATO POL Facilities Operating Agency Section of Analysis, Assessment and Evaluation Department of R&D and Technology Department of R&D and Technology Management Department of Recruitment Department of Military Justice Affairs Department of Military Justice Inspection Board Section of Military Aid and Sale Affairs Coordination

6 Bölge Hukuk Hizmetleri Şube Bütçe ve Mali Yönetim Şubesi Deniz Araçları Dairesi Deniz Silah ve Araç Tedarik Şube Deniz Tesisleri Şubesi Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Dairesi Section of Regional Legal Services Section of Budget and Financial Management Department of Naval Platforms Section of Naval Weapons and Vessels Procurement Section of Naval Facilities Department of Electronic Warfare and Radar Systems Emlak Grup Başkanlığı Emlak İşlem Yönetim Şubesi Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetim Şubesi Erkan Başkanlığı Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Department of Real Estate Section of Real Estate Management Section of Energy Efficiency and Environmental Management Department of Senior Officers Section of Survey, Project and Reconnaissance F-16 Sistem Yönetim Şube Section of F-16 System Management Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Genel Hukuki İşler Şube Genel Malzeme Tedarik Şube Genel Plan ve Prensipler Dairesi Genel Plan ve Koordinasyon Şube Genel Sekreterlik Harita Genel Komutanlığı Harita Yüksek Teknik Okulu Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı Hava Silah ve Araç Tedarik Şube Hava ve Uzay Sistemler Şube Helikopter Daire Başkanlığı ve Davalar Dairesi İdari Davalar ve Mütalaalar Şube İhale İşlem Yönetim Şube İhale ve Sözleşme İşlemleri Yönetim Şube İhtilaflı İşler Yönetim Şubesi İlaç Fabrikası Komutanlığı İmar İşlem Yönetim Şubesi İnşaat Grup Başkanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Kalite Yönetim Dairesi Kamulaştırma ve Kiralama Şubesi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Kara Araçları Dairesi Kara Silah ve Araç Tedarik Şubesi Kara ve Hava Tesisleri Şubesi Kesin Hesap İşlem Şubesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Şube Kodlandırma Şube Komuta Kontrol ve Muhabere Elektronik Bilgi Sistem Tesisleri Şubesi Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Maliye Başkanlığı Department of Price and Cost Analysis Section of General Legal Affairs Section of General Material Procurement Department of General Planning and Policies Section of General Planning and Coordination General Secretariat General Command of Cartography Command of Cartography Technical Higher School Aviation Group Command Section of Air Weapons and Aircraft Procurement Section of Aviation and Space Systems Department of Helicopter Legal Office and Claims Department Section of Administrative Cases and Opinions Section of Tender Processing Management Section of Tender and Contract Management Section of Litigious Affairs Management Command of Pharmaceutical Factory Section of Construction Processing Management Department of Construction Group Department of Construction Real Estate and NATO Security Investments Department of Quality Management Section of Expropriation and Leasing Department of Laws and Decisions Department of Land Vehicles Section of Land Weapons and Vessels Procurement Section of Land and Aviation Facilities Section of Final Account Section of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Substances Section of Codification Section of Command, Control and Communications, Electronics and Information System Facilities Deputy Undersecretariat of Institutional Management Services Machinery and Chemical Industry Institution Department of Finance

7 Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi Merkez Dairesi Milli İnşaatlar Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi Modernizasyon Mal ve Hizmet Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Mühimmat Tedarik Şubesi Müsteşar Yardımcılığı NATO Güvenlik Yatırımları Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi Nato Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığı Özel Kalem Personel Başkanlığı Plan Koordinasyon ve İdari Şubesi Plan Koordinasyon ve İletişim Şubesi Plan, Yönetim ve Koordinasyon Şubesi Planlama ve Koordinasyon Şubesi Plan ve Mali Yönetim Şubesi Plan ve Proje Şubesi Platform Projeleri Müsteşar Yardımcılığı POL Tesisleri Şubesi Proje Yönetim ve Kabul Kısmı Protokol ve Satış İşlem Yönetim Şubesi Rapor, İnceleme ve İşlem Şubesi Sağlık Dairesi Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı Sanayileşme Dairesi Savunma Sanayii Dış İlişkiler Dairesi Savunma Sanayii Güvenlik Şubesi Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi Savunma Sanayii Müşteşarlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı Seferberlik Dairesi Sensör ve Elektronik Sistemler Şubesi Silah Mühimmat Roket ve Füze Sistemleri Şubesi Silah Sistemleri Dairesi Silah Sistemleri ve Mühimmat Şubesi Sistem Projeleri ve Lojistik Müsteşar Yardımcılığı Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Standardizasyon Şubesi Şehitlik Yönetim Şubesi TAFICS Proje Yönetim Şubesi Tedarik Hukuku İşleri Şube Teftiş Dairesi Section of Demining and Border Physical Protection System Procurement Central Department Section of Price and Cost Analysis of National Constructions Section of Price and Cost Analysis of Modernization Goods and Services Department of Modernization Goods and Services Procurement Section of Ammunition Procurement Deputy Undersecretariat Section of Price and Cost Analysis of NATO Security Investments NATO Security Investments Group Department of Personnel Section of Plan, Coordination and Administration Section of Plan, Coordination and Communication Section of Plan, Management and Coordination Section of Planning and Coordination Section of Plan and Financial Management Section of Plan and Project Deputy Undersecretariat of Platform Projects Section of POL Facilities Division of Project Management and Acceptance Section of Protocol and Sales Processing Management Section of Report and Investigation and Processing Department of Health Deputy Undersecretariat of Industrial Services Department of Industrialization Department of Defense Industry Foreign Relations Security Section of Defense Industries Section of Defense Industry Communication and Coordination Undersecretariat for Defense Industries Defense Industries and Technology Training Center Command Department of Mobilization Section of Sensor and Electronic Systems Section of Weapon, Ammunition, Rocket and Missile Systems Department of Weapon Systems Section of Weapon Systems and Ammunition Deputy Undersecretariat of System Projects and Logistics Section of Contract Processing Management Section of Standardization Section of Martyrdom Management Section of TAFICS Project Management Section of Procurement Law Affairs Department of Inspection

8 TEKBİM ve Dokümantasyon Şubesi Teknik Hizmetler Dairesi Teknik Kurul Teknik Şartname Şubesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi Uçak Dairesi Uluslararası İlişkiler Şubesi Uluslararası İşbirliği Dairesi Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi Uzay ve İnsansız Sistemler Dairesi Yönetim ve Kontrol Şubesi MSB Müsteşarlığı Maliye Başkanlığı Bilgi Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı Müsteşar İdari Yardımcılığı Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı Strateji Geliştirme Şube Bilişim ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bilişim ve İletişim Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetim Kurulu Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Savunma Sanayi Asya ve Afrika Şubesi Askeri Adalet Teftiş Kurulu Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Savunma Sanayi Avrupa ve Amerika Şubesi Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AB ve Uluslararası Fonlar Şubesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Araştırma ve Etütler Merkezi AR-GE Bürosu Avrupa Birliği ile İlişkiler Şubesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Azınlık Sorunlarının Değerlendirilmesi Şubesi Bakanlık Encümeni Bilgi İşlem Dairesi Section of Technical Information Center and Documentation Department of Technical Services Technical Board Section of Technical Specification Turkish Aerospace Industries Incorporation Department of Airplane/Aircraft Section of International Relations Department of International Cooperation Section of International Agreement Based Goods and Service Procurement Department of Space and Unmanned Systems Section of Management and Control Undersecretariat of Ministry of National Defense Department of Finance Department of Data Management, Informatics and Communication Technologies Deputy Undersecretariat of Justice Affairs Deputy Undersecretariat of Administration Deputy Undersecretariat of Technology and Coordination Deputy Undersecretariat of Procurement and Construction Section of Strategy Development Department of Informatics and Communication Technologies Department of Informatics and Communication Security Department of Internal Audit Unit Internal Audit Board Department of Military Issues Inspection Board Department of Inspection Board Department of Personnel Management and Training Department of R&D and Technology Defense Industry Asia and Africa Section Military Justice Inspection Board Department of Military Justice Affairs Defense Industry Europe and America Section Department of Current Goods and Services Procurement MINISTRY OF INTERIOR Section of EU and International Funds Disaster and Emergency Management Center Center for Research and Studies Office of R&D Section of European Union Relations Department of European Union and Foreign Relations Section of Evaluation of Minority Issues Ministerial Committee Department of Information Technologies

9 Dernekler Dairesi Dış İlişkiler Şubesi Dış İlişkiler ve Proje Dairesi Eğitim Dairesi Başkanlığı Emniyet Genel Emniyet Koordine Jandarma Koordine Gümrük Koordine Fişleme Şubesi Genel Sekreterlik İç Denetim Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi İller İdaresi Genel İltica ve Göç Bürosu İnsan Hakları Şubesi İnterpol -Europol Sirene Dairesi Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık, Arşiv ve Sicil Şubesi Kaçakçılık, Harekât ve Değerlendirme Şubesi Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Şube Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Mahalli İdareler Genel Kaçakçılık Şubesi Müsteşarlık İzleme Grubu Başkanlığı Müsteşarlık Makamı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Özel Kalem Pasaport Dairesi Personel Genel Proje Şubesi Projeler Şubesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Sınır Yönetimi Mevzuatı ve İdari Kapasitesi Geliştirme ve Uygulama Bürosu Strateji Geliştirme Şubesi Tanık Koruma Kurulu Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı (Teftiş Kurulu) Tercüme Büro Amirliği Toplumla İlişkiler Dairesi Uluslararası Kuruluşlar Büro Amirliği Uluslararası Kuruluşlar ve Protokol Şubesi Uluslararası Teknik Hizmetler Şubesi Umumi Pasaport Büro Amirliği Department of Associations Section of Foreign Relations Department of Foreign Relations and Projects Department of Training Directorate General of Security Coordination Directorate of Police Coordination Directorate of Gendarmerie Section of Coordination of Customs Section of Tagging General Secretariat Internal Auditing Unit Department of Administrative and Financial Affairs Directorate General of Provincial Administration Bureau of Asylum and Immigration Section of Human Rights Department of Interpol-Europol-Sirene General Command of Gendarmerie Section of Archiving, Recording for Smuggling Section of Smuggling Operation and Appraisal Department of Smuggling, Intelligence, Operation and Data Collection Smuggling, Intelligence Coordination Board Section of Intelligence Coordination for Smuggling Department for Fighting against Smuggling and Organized Crimes Directorate General of Local Administrations Section of Smuggling Undersecretariat Monitoring Group Office of Undersecretariat Directorate General of Civil Registration and Citizenship Affairs Department of Passport Directorate General for Personnel Section of Project Section of Projects Command of Coast Guard Office of Development and Implementation of Border Management Legislation and Administrative Capacity Section of Strategy Development Board of Witness Protection Civil Inspection Board Administrative Office for Translation Department of Public Relations Administrative Office for International Organizations Section of International Organizations and Protocol Section of International Technical Services Administrative Office of Regular Passport

10 Valilikler Vize Büro Amirliği Yabancılar Büro Amirliği Yabancılar Hudut İltica Dairesi Yabancılar Şubesi Yurtdışı Dernekler Büro Amirliği Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği Yurtdışı Teşkilatı Büro Amirliği DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Acil Durum Yönetimi Merkezi AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığı Amerika Genel Müdür Yardımcılığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı Avrupa Birliği Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcılığı Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığı Avrupa Genel Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı Bakan Özel Kalem Bakan Özel Müşavirliği Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Büyükelçilikler Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Daimi Temsilcilikler Denizcilik Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı Dış Politika Danışma Kurulu Diplomasi Akademisi Diplomatik Arşiv Dairesi Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Ekonomik İşler Genel Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Enformasyon Genel Governorates Administrative Office for Visa Administrative Office for Foreigners Department of Foreigners, Borders and Asylum Section for Foreigners Administrative Office for Associations Abroad Administrative Office for Training and Investigation Abroad Administrative Office for Organization Abroad MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS Emergency Management Center Deputy Directorate General of OSCE, Arms Control and Disarmament Deputy Directorate General for America Directorate General of Research and Security Affairs Deputy Directorate General of Research Deputy Directorate General for European Union Accession Process Deputy Directorate General for European Union Political Affairs Directorate General for Europe Deputy Directorate General for European Union Deputy Directorate General for Council of Europe and Human Rights Cabinet of the Minister Special Counsellor to the Minister Directorate General for the Balkans and Central Europe Deputy Directorate General for the Balkans and Central Europe Deputy Directorate General for Western Africa Department of Information Technologies Embassies Directorate General of Multilitarel Economic Affairs Deputy Directorate General for Multilitarel Economic Affairs Directorate General of Multilateral Political Affairs Permanent Representations Deputy Directorate General for Maritime Affairs, Aviation and Borders Advisory Board for Foreign Policy Diplomatic Academy Directorate of Diplomatic Archives Deputy Directorate General for Eastern Africa Deputy Directorate General for Eastern Asia Deputy Directorate General for Eastern Europe Directorate General of Economic Affairs Deputy Directorate General of Economic Affairs Deputy Directorate General of Energy, Water, Environmental Affairs Directorate General of Information

11 Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı İç Denetim Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İkili Siyasi İşler Genel İkili Ekonomik İşler Genel İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel İnsan Kaynakları Dairesi İstanbul, İzmir, Edirne ve Antalya Temsilcilikleri Konsolosluk İşleri Genel Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Koordinatörlükler Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Müsteşarlık Müsteşar Özel Kalem Müsteşar Özel Müşavirliği NATO ve Avrupa Atlantik Güvenlik Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Nöbetçi Memurluk Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı Protokol Genel Protokol Genel Müdür Yardımcılığı Siyaset Planlama Genel Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Teftiş Kurulu Başkanlığı Tercüme Dairesi Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Uluslararası Hukuk Genel Deputy Directorate General of Information Deputy Directorate General for General and Bilateral Economic Affairs Deputy Directorate General of Immigration, Asylum and Visa Deputy Directorate General for Southern Asia Deputy Directorate General for Southeastern Asia and the Pasific Deputy Directorate General for Security and Intelligence Deputy Directorate General for Relations with Iraq Internal Auditing Unit Department of Administrative and Financial Affairs Directorate General of Bilateral Political Affairs Directorate General of Bilateral Economic Relations Deputy Directorate General for Bilateral Economic Affairs Directorate General for Bilateral Political Affairs and Maritime-Aviation, Borders Department of Human Resources Representations in Istanbul, İzmir, Edirne and Antalya Directorate General for Consular Affairs Deputy Directorate General for Consular Affairs Coordinatorships Deputy Directorate General for Northern Europe and the Baltics Deputy Directorate General for Northeastern Mediterranean Deputy Directorate General for Cultural Affairs Deputy Directorate General for Cultural Diplomacy Deputy Directorate General for Central and Middle Europe Undersecretariat Cabinet of the Undersecratary Office of the Special Counsellor to the Undersecretary Deputy Directorate General for NATO and European- Atlantic Security Affairs Office On Call Deputy Directorate General for Central Asia and Caucasus Deputy Directorate General for Middle East Directorate General of Protocol Deputy Directorate General of Protocol Directorate General of Policy Planning Deputy Directorate General of Policy Planning Center for Strategic Research Inspection Board Directorate of Translation Directorate General of International Security Affairs Directorate General for International Law

12 Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı MALİYE BAKANLIĞI AB Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Deputy Directorate General for International Law Deputy Directorate General for International Political Institutions Deputy Directorate General of Overseas Promotion Deputy Directorate General of Overseas Promotion and Cultural Affairs Deputy Directorate General for Turkish Citizens Abroad and Property MINISTRY OF FINANCE Office of Financial Counsellor to the Permanent Respresentation of Turkey to EU Directorate of the European Union and Foreign Affairs Özel Kalem Bakanlık Müşavirleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Başkonsolosluk Maliye Ataşelikleri Bilgi İşlem Dairesi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Büyükelçilik Maliye Müşavirlikleri Daimi Maliye Temsilcilikleri Defterdarlıklar Devlet Malzeme Ofisi Genel Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Politikaları Genel İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu of Finance Advisors to the Minister of Finance Office of the Chief Legal Counsellor and Directorate General of Trial Offices of Financial Attaché of Consulate General Department of Information Technologies Directorate General of Budget and Fiscal Control Offices of Financial Councellor of the Embassy Permanent Representations of Ministery of Finance District Treasuries Directorate General of State Supply Office Revenue Administration Directorate General of Revenue Policies Internal Audit Unit Internal Audit Coordination Board İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Department of Administrative and Financial Affairs Public Oversight, Accounting and Auditing Standarts Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Authority Kamu İhale Kurumu Public Procurement Authority Kefalet Sandığı Başkanlığı Fund of Bail Office of Financial Affairs Counsellor to the Permanent Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde (Brüksel) Representation of Turkey to North Atlantic Treaty Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği Oganization Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Financial Crimes Investigation Board Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Milli Emlak Genel Coordination Board for Combatting Financial Crimes Center for Advanced Training Directorate General of National Property Milli Piyango İdaresi Genel Muhasebat Genel Müsteşarlık Makamı OECD nezdinde (Paris) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği Özel Kalem Özelleştirme İdaresi Personel Genel Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Directorate General of National Lottery Administration Directorate General of Public Accounts Undersecretariat of Ministry of Finance Office of Financial Counsellor to the Permanent Representation of OECD Privatization Administration Directorate General of Personnel Tax Office Directorate Turkish Tax Inspection Board

13 Vergi Konseyi MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Bakanlık Müşavirlikleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Genel Din Öğretimi Genel Eğitim Müşavirliği Hayat Boyu Öğrenme Genel İç Denetim Birimi Başkanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları Genel İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müsteşarlık Ortaöğretim Genel Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Özel Kalem Özel Öğretim Kurumları Genel Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Temel Eğitim Genel Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Avrupa Birliği ve Projeler Şube Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Bakanlık Müşavirliği Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Çevre Yönetimi Genel Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tax Council MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION Directorate General of European Union and Foreign Relations Counsellors to the Minister Directorate of Information Technologies Directorate General of Support Services Directorate General of Religous Education Office of Education Counsellor Directorate General of Life Long Learning Office of the Legal Counsellor Directorate of Internal Auditing Unit Provincial Directorates of National Education Directorate General of Human Resources Directorate of Construction and Real Estate Directorate General of Vocational and Technical Education Undersecretariat Directorate General of Secondary Education Directorate General of Teacher Training and Education Directorate General for Measurement, Assessment and Examination Services Directorate General of Special Education and Guidance Services Directorate General of Private Education Institutions Directorate of Guidance and Inspection Directorate of Strategy Development Board of Education Directorate General of Primary Education Directorate General of Innovation and Education Technologies Directorate General of Higher and Foreign Education MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION Directorate General for Infrastructure and Urban Transformation Services Section of European Union and Projects Directorate of European Union Investments Office of Ministerial Counsellor Directorates of Regional Clean Air Centers Section of Regional and Bilateral Relations Directorate General of Geographic Information Systems Directorate General of Environmental Management Directorate General of Environmental Impact Assesment,Permit and Inspection Directorate of Support Services

14 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Directorate of Foreign Relations Directorate of Revolving Fund Revolving Fund Board of Directors Directorate of Training and Publication Directorate of Internal Auditing Unit İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Genel Mesleki Hizmetler Genel Müsteşarlık Makamı Özel Kalem Personel Dairesi Başkanlığı Protokol ve Koordinasyon Şube Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Tapu ve Kadastro Genel Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Yapı İşleri Genel Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Dairesi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Eğitim ve Destek Hizmetleri Dairesi İkili İlişkiler Dairesi Sağlık Araştırmaları Genel Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Sağlığın Geliştirilmesi Genel Sağlık Hizmetleri Genel Sağlık Yatırımları Genel Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Altyapı Yatırımları Genel Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Bakan Müşavirleri Provincial Directorates for Environment and Urbanization İller Bank Directorate General of Spatial Planning Directorate General of Vocational Services Undersecretariat Directorate of Personnel Section of Protocol and Coordination Directorate for Guidance and Inspection Directorate General for Preservation of Natural Heritage Directorate General of Land Registry and Cadastre Section of International Institutions and Conventions Directorate General of Construction Works Directorate of High Technics Board MINISTRY OF HEALTH Department for European Union Directorate General for Foreign Relations and European Union Department of Training and Support Services Department of Bilateral Relations Directorate General for Health Research Directorate General for Health Information Systems Directorate General for Health Improvement Directorate General for Health Services Directorate General for Health Investments Public Health Institution of Turkey Directorate General of Health Services for Borders and Coasts of Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Administration of Turkey Public Hospitals Administration of Turkey Department of Relations with International Organizations MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AND COMMUNICATIONS Disaster and Emergency Management Center Directorate General of Infrastructure Investments Research Center Monitoring and Steering Board Counsellor to the Minister

15 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Department of Information Technologies Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Information Technologies and Communications Authority Bölge Müdürlükleri Demiryolu Düzenleme Genel Demiryolu Koordinasyon Kurulu Denetim Hizmetleri Başkanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Denizcilik Müsteşarlığı Denizdibi Tarama Başmühendislikleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Döner Sermaye İşletme Dairesi Haberleşme Genel Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel İç Denetim Birimi İnternet Geliştirme Kurulu Karayolları Genel Karayolu Düzenleme Genel Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Kıyı Emniyeti Genel Kurullar Liman Başkanlıkları Müsteşarlık Makamı Özel Kalem Personel ve Eğitim Dairesi Regional Directorates Directorate General of Railway Regulation Railway Coordination Board Directorate of Inspection Services Directorate General of Maritime and Inland Waters Regulation Undersecretariat for Maritime Affairs Chief Engineering of Submarine Scanning Department of Support Services Directorate General of State Railways Directorate General of State Airports Authority Directorate General of Foreign Relations and European Union Revolving Fund Management Department Directorate General of Communications Directorate General of Aeronautics and Space Technologies Internal Auditing Unit Internet Development Board Directorate General of Highways Directorate General of Road Transport Regulation Accident Research and Investigation Board Directorate General of Coastal Safety Boards Port Authorities Office of Undersecretariat Department of Personnel and Training PTT Genel Post and Telegraph Corporation Sivil Havacılık Genel Şûra Düzenleme Kurulu Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Şurası Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Müsteşarlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gıda ve Kontrol Genel Directorate General of Civil Aviation Forum Organization Board Directorate General for Dangerous Goods and Combined Transport Regulation Directorate General of Shipyards and Coastal Structures Turksat Satellite Communications and Cable TV Operations Company Department of Revolving Fund Management Transport Council Transport, Maritime Affairs and Communications Research Center MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND LIVESTOCK Undersecretariat Department of Guidance and Inspection Directorate General of Food and Control

16 Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı Yem Daire Başkanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı Bağlı Kurumlar Şap Enstitüsü Veteriner Kontrol Enstitüleri Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Veteriner Sınır Kontrol Noktaları Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Zirai Karantina Müdürlükleri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri Bitkisel Üretim Genel Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı Tohumculuk Daire Başkanlığı Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı Tarım Havzaları Daire Başkanlığı Hayvancılık Genel Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı Yetiştiricilik Daire Başkanlığı Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Department of Animal Health and Quarantine Department of Plant Health and Quarantine Department of Food Establishments and Codex Department of Veterinary Health Products and Public Health Department of Food Control and Laboratories Department of Border Inspection for Plant and Plant Products Department of Border Inspection for Animal and Animal Products Department of Plant Protection Products Department of Feed Department of Risk Assessment Institution Foot-and-Mouth Disease Institute Veterinary Control Institutes National Food Reference Laboratory Bursa Central Research Institute of Food and Feed Control Veterinary Border Inspection Posts Etlik Veterinary Control Central Research Institute Directorates of Agricultural Quarantine Food Control Laboratory Directorates Directorate General of Plant Production Department of Field and Horticultural Crops Department of Meadow, Pasture and Forage Crops Department of Seed Department of Plant Nutrition and Technology Development Department of Good Agriculture Practices and Organic Farming Department of Agricultural Basins Directorate General of Livestock Department of Bovine and Ovine-Caprine Animal Breeding Department of Poultry and Small Domestic Animals Department of Animal Breeding Department of Infrastructure and Environmental Monitoring Directorate General for European Union and Foreign Relations Department of Bilateral Relations and Protocol Department of International Organizations Department of EU Harmonization Department of Economic and Technical Relations Department of Administrative Affairs and Coordination Directorate General of Fisheries and Aquaculture Department of Fisheries and Control Department of Aquaculture Department of Resource Management and Fisheries Structures Department of Statistics and Information Systems

17 Tarım Reformu Genel Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı Teşkilatlanma Daire Başkanlığı Pazarlama Daire Başkanlığı Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanlığı Arazi Edindirme Daire Başkanlığı Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı Proje ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı Entegre İdare ve Kontrol Daire Başkanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire Başkanlığı Merkez Araştırma Enstitüleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü,Ankara Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Yalova Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Arş. Ens. Müd.Ankara Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Trabzon Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Bursa Directorate General of Agricultural Reform Managing Authority for EU Structural Adjustment Department of Producer Organisations Department of Marketing Department of Agricultural Supports Department of Agricultural Land Evaluation Department of Agricultural Insurance and Natural Disasters Department of Land Consolidation and On-farm Development Services Department of Agricultural Land Management Department of Land Banking Department of Agri-Environment and Conservation of Natural Resources Department of Projects and Final Account Department of Statistics and Analysis Department of Land Reclamation and Irrigation Systems Department of Rural Development and Credits Department of Integrated Administration and Control System Department of Agriculture and Livestock Organised Zones Directorate of Agricultural Equipment and Machinery Testing Centre Department of Organized Agriculture and Livestock Zones Directorate of Testing Center of Agricultural Equipment and Machinery Directorate General of Agricultural Researches and Policies Department of Field Crops Research Department of Horticultural Crops Research Department of Livestock and Fisheries Research Department of Soil-Water Resources Research Department of Plant Health Research Department of Animal Health, Food and Feed Research Department of Agricultural Economy and Policy Research Central Research Institutes Field Crops Central Research Institute,Ankara Atatürk Horticultural Central Research Institute,Yalova Plant Health Central Research Institute,Ankara Soil, Fertilizer and Water Resources Central Research Institute.Ankara Livestock Central Research Institute.Ankara Fisheries Central Research Instıtute Trabzon Food and Feed Control Central Research Institute.Bursa

18 Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Agricultural Economy And Policy Development Müd.Ankara Institute.Ankara GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mrk. GAP International Agricultural Research and Training Müd.Diyarbakır Center.Diyarbakır Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi International Agricultural Research and Training Center - - İzmir İzmir Bölgesel Araştırma Enstitüleri Regional Research Institutes Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Mediterranean Fisheries Research, Production and - Antalya Training Institute - Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - West Mediterranean Agricultural Research Institute - Antalya Antalya Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - East Mediterranean Agricultural Research Insitute- Adana Adana Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Edirne Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Erzurum Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Eskişehir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.İzmir Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Samsun GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Şanlıurfa Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ens. Müd.Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Thrace Agricultural Research Institute - Edirne East Anatolian Agricultural Research Institute - Erzurum Transitional Zone Agricultural Research Institute - Eskişehir Aegean Agricultural Research Institute.İzmir Black Sea Agricultural Research Institute.Samsun GAP Agricultural Research Institute. Şanlıurfa Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute.Konya Agriculture and Rural Development Support Institution İç Denetim Birimi Başkanlığı Tarım İşletmeleri Genel Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Personel Genel Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Atatürk Orman Çiftliği Çay İşletmeleri Genel Et ve Süt Kurumu Genel Koordinasyon ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu Türk Geldi Tesisleri Canlı Hayvan Deposu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Yurtdışı Temsilcilikleri Yüksek Komiserler Kurulu İl Müdürlükleri ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri Dairesi Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Konseyi ve OECD Dairesi Anlaşmalar Dairesi Bakanlık Müşavirlikleri Department of Internal Audit Unit Directorate General of Agricultural Enterprises Directorate General of Turkish Grain Board Directorate General of Personnel Department of Supporting Services Department of Training, Extension and Publications Department of Information Technologies Office of Private Secretary Atatürk Forest Farm Directorate Directorate General of Tea Enterprises Directorate General of Meat and Milk Board Coordination and Foreign Relations Working Group Livestock Warehouse of Türk Geldi Facilities Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority International Agricultural Training Center Representations in Foreign Countries Board of High Commissioners Provincial Directorates MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY Department of European, American and Far Eastern Countries Department of European Union Coordination Department of Council of Europe and OECD Department for Agreement Office of Ministerial Counsellor

19 Bakanlık Özel Kalemi Balkanlar, Afrika, Asya Ülkeleri Dairesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Bölge Müdürlükleri Çalışma Genel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Devlet Personel Başkanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Dış Temsilcilikler Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Genel Sağlık Sigortası Genel Hizmet Sunumu Genel İç Denetim Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığı Protokol Dairesi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri Sigorta Primleri Genel Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri Teftiş Kurulu Başkanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Dairesi Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Dairesi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Bakanlık Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Bilim ve Teknoloji Genel Department for the Balkans and African and Asian Countries Department of Information Technologies Department of United Nations and Other International Organizations Regional Directorates Directorate General of Labour Training and Research Center for Labour and Social Security State Personnel Administration Directorate General of External Affairs and Services for Workers Abroad Representations in Foreign Countries Savings and Charity Fund of Eregli Coal Basin Workers Union Directorate General of Pension Services Directorate General of Universal Health Insurance Directorate General of Service Delivery Internal Auditing Unit Department of Administrative and Financial Affairs Directorate General of Occupational Health and Safety Labour Inspection Board Vocational Qualifications Authority Undersecretariat of the Ministry of Labor and Social Security Department of Personnel Department of Protocol Provincial Directorates of Labour and Employment Agency Directorate General of Insurance Premium Social Security Institution Provincial Directorates of Social Security Institution Inspection Board Turkish Employment Agency Department for International Organizations Department for Services for Citizens Abroad Department for representations abroad and coordination Public Administration Institute for Turkey and the Middle East MINISTRY OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY Directorate General of European Union and Foreign Affairs Office of Ministerial Counsellor Department of Information Technologies Directorate General for Science and Technology

20 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Destek Hizmetleri Dairesi İç Denetim Birimi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Metroloji ve Standardizasyon Genel Müsteşarlık Özel Kalem Personel Dairesi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Sanayi Genel Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel T.C Şeker Kurumu Başkanlığı Türk Patent Enstitüsü Türk Standardları Enstitüsü Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Verimlilik Genel ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Bakanlık Özel Kalem Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Denetim Hizmetleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Enerji İşleri Genel Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel İç Denetim Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi Maden İşleri Genel Maden Tetkik ve Arama Genel Güdürlüğü Müsteşarlık Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Personel Dairesi Petrol İşleri Genel Provincial Directorates for Science, Technology and Industry Department of Support Services Internal Auditing Unit Small and Medium-Sized Enterprises Development Organization Directorate General for Metrology and Standardization Undersecretariat to the Minister Department of Personnel Directorate for Guidance and Inspection Directorate General for Industrial Zones Directorate General for Industry Directorate General for Safety and Supervision of Industrial Products Turkish Sugar Authority Turkish Patent Institute Turkish Standards Institution Turkish Academy of Sciences Scientific and Technological Research Council of Turkey Directorate General for Productivity MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES Department of Affiliated and Related Corporations Office of the Press and Public Relations Counsellor Directorate General of Petroleum Pipeline Corporation Directorate of Auditing Services Directorate General of Foreign Relations and European Union Directorate General of Electricity Generation Corporation Directorate General of Energy Affairs Energy Market Regulatory Authority Directorate General of Eti Mine Enterprises Office of the Legal Counsellor Internal Auditing Unit Department of Administration and Financial Affairs Directorate General of Mining Directorate General of Mineral Research and Exploration Undersecretariat of the Ministry of Energy and Natural Resources Department of Nuclear Energy Project Implementation Department of Personnel Directorate General of Petroleum Affairs Directorate of Strategy Development

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Ekim 2014 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Ekim 2014 KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI KURUM VEYA BİRİMİN TÜRKÇE ADI İNGİLİZCE KARŞILIĞI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Adalet Komisyonu Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Akdeniz Parlamenter

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ

ULUSLARARASI KURULUŞLAR, ÖRGÜTLER, ALT BİRİM VE KURULUŞLARI LİSTESİ Türkçe Kısaltma İngilizce Abbreviation Afrika Birliği AfB African Union AU Afrika Kalkınma Bankası AFKB African Development Bank AFDB Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu ACP African, Caribbean and

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı

3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 3.3. Türkiye deki Afet Yönetimi Konusundaki Kurumsal Sistem 3.3.1. İdari Yapı (1) Merkezi Hükümette

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

No Eser Adı Konu Başlıkları Yazar Tarih Sınıflama Secretaries Office practice Office Practice Automation 1 Sekreterlik davranışları ve büro yönetimi

No Eser Adı Konu Başlıkları Yazar Tarih Sınıflama Secretaries Office practice Office Practice Automation 1 Sekreterlik davranışları ve büro yönetimi No Eser Adı Konu Başlıkları Yazar Tarih Sınıflama Secretaries Office practice Office Practice Automation 1 Sekreterlik davranışları ve büro yönetimi Business etiquette Ediz, Abdülaziz 2002 HF5547.5 /E35

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide PRESS GUIDE Republic of Turkey Directorate General of Press and Information Ankara Eylül 2012 Press Guide COUNTRY PROFILE Press Guide GEOGRAPHY Turkey lies between Asia and Europe, serving as a bridge

Detaylı

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide

PRESS GUIDE. Republic of Turkey Directorate General of Press and Information. Ankara Eylül 2012. Press Guide PRESS GUIDE Republic of Turkey Directorate General of Press and Information Ankara Eylül 2012 Press Guide COUNTRY PROFILE Press Guide GEOGRAPHY Turkey lies between Asia and Europe, serving as a bridge

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı