ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI"

Transkript

1 ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

2 MİSYONUMUZ Vakfın amacı, içinde yaşadığımız ortamda, teknolojinin ve endüstrinin sağlamış olduğu olanakların yanı sıra çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, çöp yönetimine yönelik bir bilinç oluşturarak, yaşam kalitesini arttırmak, çevreyi temiz tutmak, geri kazanımı en yüksek seviyeye çıkarmak, ülkemizin ve insanlığın yaşadığı ekosistemin korunmasına katkı sağlamaktır. İlk etapta çöpün kontrollü yaratımı, yani atık üretiminin mümkünse engellenmesi, değilse de minimize edilmesi için bir bilinç oluşturulması ve toplumun ilgisinin bu konuya çekilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra, hem kişisel olarak yarattığımız hem de endüstri bazında yaratılan, ambalaj atıkları ve organik atıklar gibi geri kazanımı mümkün olan atıkların bu yönde ayrıştırılmasına yönelik bir bilinç oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Türkiye de mevcut geri kazanım kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi için uygulamaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenirken, bu konudaki fikirlerin çeşitli işbirlikleri ve projeler yoluyla hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle Çöpüne Sahip Çık Vakfı çöpün kontrollü yaratılması, doğru atılması ve ayrıştırılması yönünde bir bilinç oluşturan ülkedeki öncü sivil örgüt olarak, geri kazanım süreçlerinin sürdürülebilir biçimde gerçekleştirilmesi için faaliyetlerini sürdürecektir. 1

3 VİZYONUMUZ Vizyonumuzun temeli, önce çocukları, sonra gençleri, ebeveynleri ve tüm halkı, çöpün zararları, çöpün yönetimi, çöp ile çevre ilişkisi konularında bir farkındalık ve bilince ulaştırmaktır. Bu amaca giden yolda, ana işbirlikçimiz vakfımızın çatısı altında bir araya gelen ve aynı amaca hizmet eden gönüllülerdir. Çöp yönetimi ve çevreyi koruma, yani çöpüne sahip çıkma bilincini insanlara aktarmak için, başta eğitim olmak üzere, çeşitli alanlarda farklı faaliyetler yürütülecek ve disiplinler arası bir yapı oluşturulacaktır. Eş zamanlı olarak, Türkiye de çöpün yönetimi için yasal altyapının oluşturulması, bu doğrultuda toplumda oluşturulacak değişimin sürdürülebilir olması ve konunun öğretim programına alınmasının sağlanması için devletin ilgili birimleriyle iletişim içinde olunacaktır. Ayrıca, geri kazanım için mevcut kapasitenin kullanılması ve yeni kapasite artışının yaratılması yönünde her türlü teknolojik ve endüstriyel gelişme ile yeni yöntemlerin hayata geçirilmesine yönelik projeler desteklenecektir. Bunun için, konuyla ilgili desteği ve faaliyetleri bulunan kurumlar öncelikli olmak üzere, kurumsal işbirliklerinin yapılması planlanmaktadır. Böylelikle, halkta oluşturulan bu bilinç ile eko-sistem dengesinin tekrar kurulması için hep birlikte hareket etmemize ve yaşam kalitesinin artmasına olanak tanınacaktır. Aynı zamanda, çöpün doğru yönetimi ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. 2

4 BİZ KİMİZ? Atık ve çöp yönetimi bilinci geliştirerek çevreyi korumak, çevre ve insan sağlığını iyileştirmek, toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kurulmakta olan ve 2015 yılında faaliyetlerini başlatan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, faaliyetlerini MV Holding liderliğinde ve çevre gönüllülerinin desteğiyle sürdürecektir. Vakfın kurucuları: 1- Hüseyin Murat Vargı 2- Mehmet Muzaffer Akpınar 3- Zehra Gülperi Ceylan 4- Yasemin Vargı 5- Ömür Filiz 6- Şeyda Taluk 7- Ayşe Müge Çerman Ana Destekçi Ersin Pamuksüzer Vakıf Genel Sekreteri Ece Kuray Vakıf Asistanı Mert Yılmaz 3

5 Ortaklarımız: 4

6 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye de yaratılan Yıllık Çöp Miktarı = 783 milyon ton (2010) Belediye Atık Miktarı = 25,8 milyon ton (2012) Belediye Atığı nın 15,4 milyon tonu düzenli depolama + 9,7 milyon tonu Belediye Çöplüğü nde depolama Avrupa daki Belediye Atığı nın %27 si geri dönüşüm + %15 i kompostlama (2012) İstanbul da günlük 14 bin ton; yıllık yaklaşık 5 milyon ton Çöp Üretimi Bunun %53 ü organik atık, %17 si plastik, %13 kağıt, %6 cam, %4 tekstil Istanbul da mevcut Atık Yönetimi nin belediyeye maliyeti yıllık 505 milyon TL Türkiye de Sera gazı emisyonunun %8 i Atık kaynaklı 5

7 TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ÇÖP Çöplerin, yani katı atıkların ortadan kaldırılması ile ilgili problemler, insanların kabileler, köyler gibi irili ufaklı topluluklar olarak bir araya gelmesi ve hayatın bir parçası olan atıkların birikmesi ile ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimi ile beraber toplumların teknolojik gelişim süreci başlamıştır. Buna paralel olarak katı atıkların oluşum miktarları artmaya başlamış ve bunların yok edilmesi ile ilgili problemler gittikçe daha büyük boyutlara ve özelliklere ulaşmıştır. Dünya nüfusunun 2015 yılında 7,3 milyara ulaşması bekleniyor yılında Türkiye de kentlerde yaşayanlar toplam nüfusun yaklaşık %78 ini oluştururken, bugün dünyada bu oranın toplam nüfusun %54 üne ulaştığı ve Birleşmiş Milletler in tahminine göre 2050 de %66 ya yükseleceği, kentlerde yaşayan insan sayısının da bugünkünün 2-3 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu hızlı nüfus artışının doğal bir sonucu olan kentleşme başlı başına bir problem olmamakla birlikte, gelişigüzel ve plansız büyüme sonucu, kamusal alanların ve doğanın zarar görmesi, hava ve su kirliliği ile katı atık oluşumu gibi birçok çevresel soruna sebebiyet vermektedir. Hızlı nüfus artışı, endüstriyel gelişme ve kentleşme gibi olgular, özellikle Türkiye nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülke kentlerinde katı atık yani çöp sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların boyutu, kentlerde atık yönetiminde yaygın bir şekilde uygulanan toplama, taşıma ve depolamadan oluşan sistemin yetersiz kalmasına sebep olmuştur. 6

8 Çöp nedir? Çöp yani buradaki anlamıyla katı atık, üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 20814) ne göre ise katı atık, üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamuru olarak tanımlanmaktadır. Katı atıklar, katı halde bulunan ve insan aktivitelerinden ileri gelen, kullanılamaz hale gelmiş veya istenmeyen maddelerin tümünü kapsar ve kaynaklarına göre dört grupta toplanabilir: Evsel Katı Atıklar, Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar (Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar), Tıbbi Katı Atıklar, Özel Katı Atıklar Çöp ler, yani yukarıda sınıflandırdığımız katı atıklar, yiyecek atıkları, kağıt, karton, plastik, deri, bahçe atıkları, odun, cam, teneke kutular, alüminyum, diğer metaller, kül, özel atıklar (iri eşyalar, tüketici elektronikleri, beyaz eşyalar, ayrı toplanmış bahçe atıkları, piller, yağ ve motorlu araç lastikleri), ahşap, çelik, beton gibi inşaat atıkları, çer çöp, çevre düzenleme ve kesilen ağaç dalları, zirai atıklar gibi çok çeşitli bir yelpazeye 7

9 yayılır. Katı atık, tehlikeli atıklar, sıvı atıklar ve atmosferik gazlar haricindeki tüm atık maddeleri kapsayan çok genel bir kavramdır. Kentsel katı atıklar (başka bir deyişle belediye atıkları) ise, mesken atıkları ve ticari atıklar, kurumsal atıklar, inşaat-yıkım ve kentsel hizmetler gibi kaynaklardan ileri gelmektedir. NE YAPABİLİRİZ? Günümüzde çöp, yani katı atık miktarındaki artışın yarattığı ciddi çevresel problemlerden dolayı yaşanan en önemli sorunlardan biri çöpün yönetimi olup, bu yönetim sürecinde doğal olarak belli bir öncelik sıralaması vardır. Bu önceliklerin başında çöp miktarını azaltmak gelmektedir. Başka bir deyişle, çöp yönetiminin ilk basamağı olarak çöpün oluşmasının önlenmesi, bu sağlanamıyorsa ikinci aşamada çöpün en aza indirilmesi amaçlanır. Bundan sonraki aşamalarda, çöpün geri kazanımı, kompostlama 1 ve atıktan enerji üretimi sağlanması amaçlanmalıdır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa 1 Kompostlama, gıda ve toprak artıklarından oluşan organik çöpün, biyolojik bozulmasını kontrol altına alarak toprağa besleyici maddeler kazandırılması anlamına gelir. Bu yolla yararlı toprak organizmalarının arttırılması, depolama alanları dışındaki organik atıkların geri kazanılması, belirli bitkisel hastalıkların önlenmesi, gübre ihtiyacının azaltılması, toprak erozyonunun engellenmesi, kirlilik problemine çözüm getirilmesi ve doğal kaynakların korunması gibi birçok yararlı sonuca ulaşılabilir. 8

10 yapılacak en son işlem ise düzenli depolama, yakma gibi işlemlerden oluşan bertaraf sürecidir. Bertaraf Enerji Kazanımı Geri Dönüşüm /Kompostlama Tekrar Kullanım Azaltma Önleme Çöpüne Sahip Çık Vakfı olarak halk ile işbirliği yapacağımız konu, temel itibariyle konuyla ilgili bilinç ve farkındalık oluşturmaktır. Yapmak istediğimiz şeylere önce temel adımları atarak başlamak istiyoruz. 9

11 BİRİNCİ ADIM : ÇÖPÜ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR AZ ÜRETELİM! İKİNCİ ADIM : ÇÖPÜ ÇÖP TENEKESİNE ATALIM, ATMAYANLARI UYARALIM! Bundan sonraki aşamaları, çöp olan malzemenin cinsine göre ayrıştırma, bunların doğru biçimde toplanması ve geri kazanım için doğru yerlere ulaştırılması oluşturmaktadır. Bu aşamalarda, Vakıf olarak devletin birimleri ve belediyelerle yapacağımız işbirlikleri büyük önem taşımaktadır. BÖYLECE 1- Çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız. Özellikle yoğun nüfusa sahip metropol bölgelerde giderek azalan düzenli depolama alanlarının ve düzensiz olarak çevreye saçılan çöplerin doğaya verdiği zararı en aza indirmek, ekolojik sistemin dengesinin tekrar sağlanabilmesi için temel gerekliliklerdendir. Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdır. Dolayısıyla, çevre koruma bilinci ile atılacak adımlar, tüm hayvanların, bitkilerin ve biz insanların yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesi amacına hizmet etmektedir. 2- Kaynakların korunmasına ktkı sağlayacağız. Geri dönüşüm, çöplerin bir kısmının fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır. Cam, plastik, kağıt ve karton, kompozit ambalaj malzemeleri geri dönüşebilen malzemelerdir. Dolayısıyla, geri dönüşüm oranlarının 10

12 arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır, çünkü çöplerin ikincil hammadde olarak devreye sokulması, birincil hammaddelerin tüketim hızının azaltılması demektir. 3- Enerji kazanımına katkı sağlayacağız. Atık maddelerin enerji üretimi için kullanılması ile yenilenemez enerji kaynaklarının tüketim hızı azaltılmış olacaktır. Günümüzde gelişmiş ülkeler tarafından enerji üretimi maksadıyla çöp ithalatına yönelik bir ticaret ağı oluşmuş durumdadır. 4- Ekonomik kazanç sağlayacağız. Üretilen çöp miktarının azaltılması maliyetlerin düşmesine, geri kazanımı ve enerjiye dönüştürülmesi ise kaynak yaratımına sebep olacak, doğal olarak önemli bir ekonomik kazanç sağlanabilecektir. GÖNÜLLÜLERİMİZ ARASINA KATILMAK İSTERSENİZ Web sitesinde yer alan üyelik formunu doldurabilirsiniz. Böylelikle, programımız ve etkinliklerimiz hakkında bildirimlerimiz tarafınıza iletilecektir. 11

13 İLETİŞİM Posta Adresi : Bayar caddesi Gülbahar sokak No: Kozyatağı/ İstanbul Instagram: copunesahipcik 12

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey

Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey Atıktan enerji hakkında bilmek istediğiniz her şey İçindekiler 4 Atıktan enerji nedir? 6 Çalışma prensibi nasıldır? 8 Atıktan enerji temizdir. Fakat diğer sektörlerle kıyaslamada nasıldır? 9 Efsaneler

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim!

Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! # 03 YAZ 2010 ÜCRETSİZ Çevre, doğa ve sağlıklı bir yaşam için el ele Bİlİnçlİ tüketelim, az çöp üretelim! Greenpeace Direktörü Uygar Özesmi Berlin de Yekta Arman ile Söyleşi Yeşil Çember Bütün Almanya

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01

Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 Anahtar ve Elektrikli Ev Aletleri Sanayi A. Ş. Velibaba mah. Ankara cad. No: 188 Dolayoba Pendik 34896 İstanbul Türkiye Telefon: +90 216 307 74 01 pbx Faks : +90 216 307 74 04 İçindekiler Genel Müdür ün

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı