ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000."

Transkript

1 Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : /2209 : : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : Doktora Lisans Yüksek Lisans Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1998 Felsefe Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset Bilimi) Kamu Hukuku ABD (Genel Kamu Hukuku) Anadolu Üniversitesi devam Ankara Üniversitesi 2003 Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., Yrd. Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi, Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri G. Aktekin, Tersane İşletmeciliğinde Alt İşveren (Taşeron) Sorunu: İnsan Hakları Çerçevesinde Bir İnceleme (devam ediyor) Y. İnam, Polisin Toplumsal Olaylara Müdahalede Kullandığı Kuvvetten Doğan İnsan Hakları Sorunları, Şubat Yüksek Lisans Mezuniyet Projeleri F. Birinci, Belediyelerde Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlalleri, S. Özcanlı, Sağlık Hakkının Bir Gereği Olarak Hasta Hakları ve İhlaller, C. Çetin, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı, İ. Yıldızhan, 1632 Numaralı Askeri Ceza Kanunu ve 926 Numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun İnsan Hakları Çerçevesinde İncelenmesi, E. Hacıahmetoğlu, Gemi İnşa Sanayindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının İnsan Hakları Temelinde İncelenmesi, F. Aksu, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Haberlerin İnsan Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, G. Aksu, Emniyet Teşkilatında Olay Yeri İnceleme Hizmetlerinin İnsan Haklarıyla İlişkisi,

2 D. Pamuklu, 9-12 Yaş Arasındaki Çocuk Teakwandocu Müsabıkların (Minikler Kategorisi) Sağlıklı Gelişim Problemlerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi, A. Kılıç, Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Okur Temsilcisinin Rolü, N. Çınar, Zorunlu Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Reddin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi, E. Güngör, Toplu Taşıma Sürücülerinin Eğitiminin Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi, F. Topuz, Türk Ceza Muhakemesi Kanunundaki Şüphe Kavramının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, T. Coşkun, Türkiye'deki Mülteci, Sığınmacı ve Düzensiz Göçmenlerin Haklarını Korumada Karşılaştıkları Sorunların İnsan Hakları Bağlamında İncelenmesi, S. Eroğlu, İnsan Hakları Açısından Anadilin Korunması ve Geliştirilmesi, M. Çakır, Adil Yargılanma Hakkında İlişkin İhlallerin Önlenmesi Bağlamında Noterlik Kurumunun Rolü Üzerine Bir İnceleme, İ. Şenyıldız, İnsan Hakları Bağlamında Polisin Sendikal Hakları ve Uluslararası Düzenlemelerdeki Yeri, M. Birol, Silahların Eşitliği İlkesi, A. Sayğın, İş Yaşamında Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Olgusu ve İnsan Hakları, Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. Human Rights Indicators as a Tool for Assesing the Accountability and the Rule of Law, (XXIII World Congress of Philosophy 4-10 August 2013), Abstracts, University of Athens, School of Philosophy, Athens, Greece, Philosophy-based HRE and some Consequences for Culturally Diverse Societies, (Third International Conference on Human Rights Education, 6-10 December 2012), Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflections on Human Rights Education, (eds.) K. Mazur, P. Musieviwicz, B. Szlachta, Ksigernia Akademicka, Krakow, Şiddetin Ticareti, 4th International Conference on Gender Studies (3-5 Ekim 2012), Eastern Meditteranean University-Center for Women s Studies, (eds.) Fatma Güven Lisaniler, Süheyla Erbilen Üçışık, Eastern Mediterranean University Press, Famagusta, North Cyprus, Social Responsibility and Health, and Obligations of the State; a Legal Framework, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Social Responsibility and Health Workshop, Bioethics Committee, Turkish National Commission for UNESCO, April 2011, İstanbul Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler. 2

3 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler Küçülen Devletlerin Büyüyen Yükümlülükleri: Devletlerin ESK Haklar Alanında Toprakları Dışındaki Yükümlülükleri ve Uluslararası İşbirliğinin Anlamı, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, 4-5 Nisan 2013, TODAİE, Ankara (basım aşamasında) Sosyal Adalet Konularında Yargıç Nelere Dikkat Etmeli?, Hukukun Oluşturulmasında ve Uygulanmasında Etik ve İnsan Hakları, Maltepe Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2011, İstanbul.(hazırlık aşamasında). Sosyal Haklara İlişkin Devlet Yükümlülükleri ve Devletin Değişen İşlevi (Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu V, İstanbul Barosu, Eylül 2010), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 23, İstanbul Barosu Y., İstanbul, Diğer Yayınlar Kitaplar İlköğretimde Haklarımız Var! İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları, (Ş. Antakyalıoğlu, T. Asma, D. Kumcu, Z. O. Usal ve S. U. Sayıta ile birlikte), Eğitim Reformu Girişimi Yayını, İstanbul, Kitap editörlüğü Şiddet ve İnsan Hakları/Violence and Human Rights (Yay. Haz. İoanna Kuçuradi & Özge Yücel Dericiler), T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları No. 54, İstanbul, Diğer yazılar İoanna Kuçuradi nin İnsan Haklarına Yaklaşımı Çerçevesinde Sosyal Hakların Korunması Sorunu, İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında / Among the Events of the Era, (eds.) B. Çotuksöken, G. Uygur, H. Şimga, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Yoksulluk, Bilgisizlik, Terör ve Kitle İletişim Araçlarının Rolü: Yirmi Birinci Yüzyılın Başında İnsan Haklarına İlişkin Tehditler, Cumhuriyet Kitap, 16 Şubat Yılı Eğitim Hakkı Raporu, SHD Sosyal Hak İhlalleri Raporu 2009, İstanbul, Yücel, Özge (İ. Çağlar ve G. Yavuz ile birlikte), 20. Yüzyılın Üç Feminist Klasiği, Kadın Çalışmaları K.Ç. Günlüğü 1: , Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yayını, Ankara. Türkiye de Kadın-Siyaset İlişkisi: CHP Örneği, Ankara Üniversitesi SBE, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset Bilimi), 8 Ocak 2003 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Diğer Bildiriler Kent Hakkı ve Kentlilik, Antalya Kent Konseyi Konferansları, 31 Ocak 2014, Antalya. İnsan Haklarının Gerçekleştiği Bir Uluslararası Düzen İçin Devletlerin Ahlaki Yükümlülüklerinin Sınırı, XXV Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Semineri: Siyaset Felsefesi ve Etik, Yeditepe Üniversitesi, Kasım 2013, İstanbul. Ceninin Yaşam Hakkı, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu VI, İstanbul Barosu, Kasım 2012, İstanbul. İnsan Hakları Göstergeleri ve Devletin Hesapverebilirliği, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Kamu Hukuku Kolokyumu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs 2012, Antalya. The Concept of Self: Bankowski s Perspective, Legal Discourse and Human Rights Workshop, The 25th IVR 3

4 World Congress, Goethe Universitat Frankfurt am Main, Germany, August İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları, Eğitimde Haklar Konferansı, Kadir Has Üniversitesi, 17 Mart 2009, İstanbul. Economic and Social Rights of Women in Turkey, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 26 May 2006, Lund, Sweden. Medya TRT Radyo 1, Gecenin İçinden, 5 Şubat TRT Radyo 1, Hayatın Gerçekleri, 10 Aralık TRT Radyo 1, Hayatın Gerçekleri, 20 Kasım TRT Radyo 3, Dosya, 20 Kasım Projeler Hukuk Fakültelerinde İnsan Hakları Öğretimi Araştırması, İnsan Hakları Araştırmaları Ağı için yürütülen proje (K. Akbaş, G. Arslan Öncü ve Ö. Temiz ile birlikte), Haziran-Aralık Hukuk Uygulamasında Hukuk Felsefesi Problemleri Uluslararası Yaz Okulu Programı nda Program Koordinatörlüğü, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Türkiye Felsefe Kurumu işbirliğiyle, Haziran LLP/Erasmus Intensive Programme, Security, Human Rights and Democratization/Globalization: New Challenges for European Union projesinde Eğitmen, International School of Law and Businness, Vilnius, Litvanya, 21 Mayıs-1 Haziran Prof. Dr. Otfried Höffe nin konuk öğretim üyesi olarak Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Yüksek Lisans programı çerçevesinde verdiği yüksek lisans derslerinde ardıl çeviri, 1 Nisan- 30 Mayıs Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi-Eğitim Reformu Girişimi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Advocacy for Fulfillment of Human Rights in Education through a Solid Knowledge Base and Strong Civil Society adlı projede Danışman, Şubat-Aralık Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2006 Yılı Bilimsel Program Komitesi Üyesi (IV. Uluslararası Hukuk Kurultayı, 3-7 Ocak 2006, Ankara). 9.İdari Görevler Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyesi (Üniversite temsilcisi) Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Erasmus Koordinatörü. 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie/ The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy/) (2006- halen) Türkiye Felsefe Kurumu (2011- halen) 11.Ödüller İsveç Hükümeti tarafından yürütülen The Swedish-Turkish Scholarship for Human Rights Law in Memory of Anna Lindh programı 2005 yılı İsveç Enstitüsü Bursiyeri. (Lund Universitesi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü nde Konuk Araştırmacı. Danışman: Prof. Dr. Gudmundur Alfredsson, Eylül 2005-Mayıs 2006). İsveç Enstitüsü bursiyeri (2. kez), Haziran 2006-Aralık

5 12. Sertifikalar Sosyal Adalet ve Eviçi Şiddet çalıştayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev-içi Adalet Birimi, Nisan, Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Social Resposibility and Health Workshop, April, İstanbul, Turkey, Ev-içi Şiddete Karşı Hukuk Eğitiminde Neler Yapılabilir? çalıştayı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ev-İçi Adalet Birimi, 8 Mart 2011, Ankara. Advanced Course on the Justiciability on Economic, Social and Cultural Rights, Abo Akademy University, Abo/Turku, Finland, October, Avukatlık Ruhsatnamesi, Ankara Barosu, Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Güz İlkbahar Bahar * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir. İHA511- Türkiye de İnsan Hakları* HUK413 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi İHA 597 Mezuniyet projesi Hazırlığı* FEL 460 Hukuk Felsefesi İHA598 Mezuniyet Projesi İHA518 İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları Mezuniyet Projesi* İHA511- Türkiye de İnsan Hakları* İHA597 Mezuniyet Projesi Hazırlığı* İHA598 Mezuniyet Projesi* FEL353 Hukuk Felsefesi LAW209 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi HUK425 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi IHA597 Mezuniyet Projesi Hazırlığı* IHA598 Mezuniyet Projesi* IHA518 İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları* MÇGE204 Çocuk Hakları ve Koruma

6 Verilen (Yaygın) Eğitimler BM Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Sosyal Hizmet Uzmanları İçin İnsan Hakları Eğiticilerin Eğitimi, SHUDER İstanbul Şubesi, Kasım Kuzey Irak Delegasyonu için hazırlanan Eviçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Eğitimi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, Haziran Sosyal Haklar, İHD İstanbul Şubesi İnsan Hakları Akademisi, 1 Haziran Yaşama Hakkı, İHD İstanbul Şubesi İnsan Hakları Akademisi, 11 Mayıs T.C. Sultanbeyli Kaymakamlığı Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine Bağlı Polislere İnsan Hakları Eğitimi, 20 Haziran-14 Temmuz

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor)

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor) 1. Adı Soyadı: Mine Özaşçılar 2. Doğum Tarihi: 12.06.1981 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi. Doktora : Marmara Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi. Doktora : Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı Unvanı : Duysal Aşkun Çelik : Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Boğaziçi 1998 2000 Doktora Organizational Behaviour-İng.

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı