T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2015

2 İÇİNDEKİLER 1. Üst Yönetici Özeti Genel Değerlendirme Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu Başkanlığımızın Temel Amaçları Başkanlığımız Yatırımlarının Finansman Kaynakları Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durum Tablosu Başkanlığımızın Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi Hizmet Binaları Kütüphanelerde Mevcut Eser Sayısı Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılım Tablosu Kurumsal Ekonomik Dağılım Tablosu Yılı Proje Uygulamaları Muhtelif Etüt-Proje İşleri Muhtelif İşler Projesi Yazma Eserlerin Korunması Projesi Binbir (1001) Eser Projesi Süleymaniye Tıp Medresesi Restorasyonu Projesi Ankara Yazma Eserler Bölge Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2014 yılı kamu yatırımları özet tablosu...16 Sayfa 1/16

3 1- Üst Yönetici Özeti: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi sonucunda kamu yönetiminde çağdaş bir yaklaşım uygulanması amaçlanmıştır. Henüz yeni kurulmuş bir kamu idaresi olarak, kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayıp yönetimi uhdemizde bulunan el yazması eserlerimizi en güzel şekilde koruyup kollamak ve halkın hizmetine sunmak amacındayız. Söz konusu yazma eserler milletimizin bin yıldan daha fazla zamanda biriktirdiği bilgi, birikim ve değerlerini oluşturmakta, geçmişe dönük hafızamızın en önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Altın değerindeki bu eserleri günün teknolojisinden de yararlanarak korumak, ihtisaslaşmış kadrolarla yapılacak çalışmalarla günümüz insanının en kolayca yararlanacağı şekle sokmak bizim en başta gelen görevlerimizden biridir. Kurumumuz kütüphanelerini en kısa sürede tarihi yapısına uygun binalara kavuşturmak, gelişen teknolojiye uygun donanım, makine teçhizat ve restorasyon üniteleriyle donatmak, eserlerin dijital görüntülerini okuyucunun hizmetine sunmak ve yapılacak çeviri, Latinizasyon ve tahkik-tetkiklerle onları günümüz kültür hayatının hizmetine sunmak yatırım önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Nitekim bu yöndeki çalışmalarımız başlamış olup rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu hedefimize ulaşabilmek için geliştirdiğimiz yatırım projelerimizi yerinde, zamanında yapmaya özen göstermekteyiz. Bu nedenle Başkanlığımıza tahsis edilen her türlü kaynak, azami fayda elde edilmesi prensibine uygun olarak en hayati ihtiyaçların temininde kullanılmaktadır. Başkanlığımızın işbu 2014 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, gerçekleştirilen yatırımlar hakkında kamuoyunu zamanında bilgilendirmek ve hesap verilebilirliği sağlamak, yatırım harcamalarında verimliliğin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında emeği bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim. Prof. Dr. Muhittin MACİT Başkan Sayfa 2/16

4 2. Genel Değerlendirme 2.1. Başkanlığımızın Vizyon ve Misyonu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının stratejik planlama dönemi olarak belirlendiğinden misyon ve vizyona yer verilmemiştir Başkanlığımızın Temel Amaçları 6093 Sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunla Başkanlığımıza aşağıdaki görevler verilmiştir: Kütüphaneleri, kütüphanecilik ilke ve standartları çerçevesinde eşgüdüm içinde yönetmek, her türlü kütüphanecilik hizmetlerini doğrudan veya elektronik ortamda sunmak, kütüphanecilik standartlarını geliştirmek. Eserlerle ilgili çalışmalarda ilkeleri belirlemek, geliştirmek ve değişen ihtiyaç ve koşullara uygun olarak ilgili mevzuatı oluşturmak. Gerekli fiziki koruma ve güvenlik şartlarını oluşturarak eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlamak. Konservasyon ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, kullanılacak malzemeleri üretmek, temin etmek, eserlerin konservasyon ve restorasyonlarını yapmak. Kütüphane koleksiyonlarını zenginleştirmek, eserlere ilişkin bilimsel çalışmaları derlemek, eserlerin kütüphanecilik ilkelerine uygun olarak kataloglama, sınıflama ve bibliyografya çalışmalarını yürütmek, veri tabanlarını oluşturmak. Eserlerle ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmaları ile içerik incelemelerini yürütmek, desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak. Yazma eserlerin, kaleme alındıkları alfabenin en kolay şekli ile basımını gerçekleştirmek. Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda basılı, görsel, işitsel yayınlar yapmak veya yaptırmak, yayınları ücretli veya ücretsiz kullanıma sunmak. Eserlerin dia, mikrofilm, dijital ortamlar ile fotoğraf ve benzeri dijital olmayan ortamlarda arşivini oluşturmak ve hizmete sunmak. Eserlerin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Görev alanına giren konular ile hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi Türk el sanatlarıyla ilgili sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, bu sanatların yaşatılmasına, yaygınlaştırılmasına, desteklenmesine ve tanıtılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, bu tür faaliyetleri yürüten kurumları desteklemek. Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eserlerin tespit ve tescil işlemlerini yapmak, talep halinde bunlara bedelli ya da bedelsiz restorasyon ve konservasyon hizmetleri vermek. Personele yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Sayfa 3/16

5 2.3. Başkanlığımız Yatırımlarının Finansman Kaynakları Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır yılında Başkanlığımız başlangıç gelirleri; Hazine Yardımları : ,00 TL Öz Gelirler : ,00 TL olmak üzere toplamda ,00 TL dir. Yıl içindeki eklemelerle bu tutar ,00 TL ye ulaşmıştır. Başkanlığımızın 2014 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğin ,00 TL si yatırım giderlerinin finansmanına ayrılmıştır. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durum Tablosu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı özel bütçeli bir kurum olması dolayısıyla 2014 yılında öz gelir olarak ,09 TL gelir elde etmiştir. Özel gelirlerinin kaynağını büyük ölçüde yazma eser görüntülerinin satışı oluşturmaktadır. Diğer gelirleri ise Hazine Yardımlarından oluşmuştur. TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI 2014 YILI GELİR CETVELİ GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN DURUM Şartname, Basılı Evrak Form Satış Gelirleri %52 Kitap, Yayın Vb. Satış Gelirleri ,73 %281 Diğer Mal Satış Gelirleri Diğer Hizmet Satış Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Hazine Yardımı (Cari) %122 Hazine Yardımı (Sermaye) %100 Alınan Bağış Ve Yardımlar (Cari) Alınan Bağış Ve Yardımlar (Sermaye) Kişilerden Alacaklar Faizleri 0 300,54 %300 Diğer Faizler ,97 %4.106 Kişilerden Alacaklar ,36 %57 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,64 %297,73 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri Stok Satış Gelirleri ,85 % Toplam ,09 %113 Sayfa 4/16

6 2.5. Başkanlığımızın Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi : Hizmet Binaları KÜTÜPHANE İL ADRES Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Süleymaniye Yazma Eserler Millet Yazma Eser Hacı Selim Ağa Yazma Eser Beyazıt Yazma Eser Nur-i Osmaniye Yazma Eser Ragıp Paşa Yazma Eser Köprülü Yazma Eser Atıf Efendi Yazma Eser İnebey Yazma Eser Mutasarrıf Ömer Ali Bey kütüphanesi Kastamonu Yazma Eser Vahit Paşa Yazma Eser Selimiye Yazma Eserler Hasanpaşa Yazma Eser Amasya Beyazıt Devlet Yazma Eser Sivas Ziya Bey Yazma Eser Konya Bölge Müdürlüğü Yusuf Ağa Yazma Eser Raşit Efendi Yazma Eser Manisa Yazma Eser Ziya Gökalp Yazma Eser Erzurum Yazma Eser Bursa Balıkesir Kastamonu Kütahya Edirne Çorum Amasya Sivas Konya Konya Kayseri Manisa Diyarbakır Erzurum Ayşe Kadın Mah. Hamam Sok. Ayşe No:35 Kadın Fatih Mah. Hamam Sok. İskenderpaşa No:35 Fatih Mah. Feyzullah Efendi Selamı Sok. Ali Cad. No:1 Mimar Sinan Fatih Mah. No:7 / Beyazıt Üsküdar Meydanı/Fatih Vezirhan Cad. Nuruosmaniye Camii Avlusu Ordu Caddesi, Eminönü Laleli 1001 Direk Mah. Divanyolu Cad. Vefa No:29 Cad. No: Fatih Beyazıt İnebey Caddesi, İnebey Sokak No: Dinkçiler Mah. 5 Soma Osmangazi Cad. No:10/8 Cebrail Mah. 10 Merkez Aralık Cad. No:30 Ali Paşa Merkez Mah. Menderes İşhanı 1.Murat Kültür Mah. Merkezi Çetin Emeç Kat:3 Cad. Çöplü 10 Mah. Sok. No:4 Camikebir 3. Sk. Hacı No:17 İlyas Mah. Beyazıt Camii No: Nalbantlarbaşı 5 Merkez Cad. Çarşıbaşı Mah. Abdülaziz No:3 Mah. Yavuz Selim Cad. Aziziye No: Mah. 86 Müze Meram Alanı Cad. Azizbey No:5 Mah. Karatay Cami-i Kebir Avlusu Sakarya Melikgazi Mahallesi 1103 Sok. Kurt No:4 İsmailpaşa 3.Sokak No:15 Ofis-Yenişehir Yukarı Yoncalık Mah. Ali ravi Cad. No:38 Yakutiye MÜLKİYET KİRA-TAHSİS DURUMU Vakıflar Genel Müdürlüğü - M2 Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü 367 Vakıflar Genel Müdürlüğü - Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü 659 Vakıflar Genel Müdürlüğü 659 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1076 Vakıflar Genel Müdürlüğü 320 Halk Binası 26 İl Özel İdaresi (25 Yıllık Tahsis) 290 Milli Emlak Müdürlüğü 98 1-Vakıflar Genel Müdürlüğü 2-Kültür ve Turizm Bakanlığı 85 İl Özel İdaresi (25 Yıllık Tahsis) 600 Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 Kültür ve Turizm Bakanlığı 297 Milli Emlak Müdürlüğü 2800 Vakıflar Genel Müdürlüğü 120 Vakıflar Genel Müdürlüğü 150 İl Özel İdaresi 540 Tahsis Aşamasında 823 Halk Binası - Sayfa 5/16

7 YAZMA ESER MATBU ESER BELGE LEVHA TOPLAM YAZMA ESER MATBU ESER BELGE LEVHA TOPLAM Kütüphanelerde Mevcut Eser Sayısı Başkanlığımıza bağlı kütüphaneler ile bu kütüphanelerde bulunan yazma ve matbu eserlere ilişkin istatistiki veriler şu şekildedir MÜDÜRLÜĞÜN ADI Süleymaniye Yazma Eser Nuruosmaniye Köprülü Atıf Efendi Ragıp Paşa MÜDÜRLÜĞÜN ADI Hasan Paşa Yazma Eser Kastamonu Yazma Eser Vahit Paşa Yazma Eser Amasya Beyazıt Yazma Eser Ziya Bey Yazma Eser Hacı Selim Ağa Yazma Eser Beyazıt Yazma Eser Millet Yazma Eser İnebey Yazma Eser Selimiye Yazma Eser Balıkesir Mutasarrıf Ömer Alibey Y. Eser Erzurum Yazma Eser Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Yusuf Ağa Yazma Eser Ziya Gökalp Yazma Eser Raşit Efendi Yazma Eser Manisa Yazma Eser ESER TOPLAMI Sayfa 6/16

8 Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile başkanlığımıza ,00 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Yıl içinde herhangi bir ek ödenek kaydı yapılmamıştır. Başkanlığımızın 2014 yılı yatırım harcamaları ,98 TL olarak gerçekleşmiş, ,02 TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %67 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Kanunu T taşıt cetveli dâhilinde herhangi bir taşıt alınmamıştır. Yatırım uygulamalarına ilişkin olarak altyapı yatırımları için muhtelif işler projesi kapsamında makine-teçhizat- bina tefrişatı, RFID tabanlı depo sistemi, Kitap şifahanesi hizmet binası restorasyonu, yazma eser alımı, çeşitli bakım onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yazma eserlerin korunması projesi kapsamında kitap şifahanesi ve restorasyon birimi faaliyete geçirilmiş ve kurumumuzun sermayesi olan kitapların restorasyon sürecine devam edilmiştir. Binbir(1001) eser projesi ile özellikle çeşitli koleksiyonlarda bulunan seçme yazma eserlerden 25 tanesinin çeviri ve tıpkıbasımı yaptırılmıştır Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Kurumun yeni kurulmuş olması Yeterli personel olmaması Projelendirme işlemlerinin uzun sürmesi Yazma eser alanında yetişmiş insan gücünün azlığı, temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılım Tablosu Başkanlığımızın yatırım harcamalarının ekonomik kod bazında harcama birimleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK DAĞILIMI BİRİM TERTİ P (KBÖ) ÖDENEK GÖNDERME TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK DAİRESİ , , , ,03 BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK DAİRESİ , , ,00 0,00 BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK DAİRESİ , , ,00 0,00 BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,03 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,20 YAZMA VE NADİR ESERLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,16 ÇEVİRİ VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,80 ÇEVİRİ VE YAYIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,13 KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI , , , ,58 KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ,00 0, , ,00 YAZMA ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ , , , ,05 YAZMA ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ,00 0,00 0,00 0,00 YAZMA ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ , , , ,60 YAZMA ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ , , , ,40 Sayfa 7/16

9 2.6.4 Kurumsal Ekonomik Dağılım Tablosu KURUMSAL EKONOMİK DAĞILIM TABLOSU KOD TERTİP ADI KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM HARCAMA 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , Yılı Proje Uygulamaları 3.1 Muhtelif Etüd-Proje İşleri: Proje Adı: Muhtelif Etüt- Proje İşleri Proje No:2012H Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Gerçekleşme Oranı % Muhtelif Etüd Proje işleri için 2014 yılında Kitap hastanesi binasının güçlendirilmesi yapılmış, resmi kurumlar üzerinden yapılan güçlendirme için proje ve müteahhitlik giderleri kapsamında TL harcanmıştır yılı Projeleri arasında yer alan Muhtelif Etüt- Proje İşleri nde kalan 65,480,00 TL tenkis edilmiştir. 3.2 Muhtelif İşler Projesi: Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi Proje No:2014H Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Gerçekleşme Oranı % ,27 98 Muhtelif İşler Projesi kapsamında aşağıda yer alan iş ve işlemler yapılmıştır: Kütüphane koleksiyonlarının zenginleştirilmesi amacıyla Başkanlığımız, satın alma yoluyla 2014 yılında eseri kütüphanelere kazandırmıştır. Satın alımların tutarı 1.735,75 TL olmuştur. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere ,03 TL. tutarında bilgisayar ve 6.342,00 TL tutarında yazılım alınmıştır. Ayrıca başkanlığın bilgi işlem donanım altyapısı için TL tutarında NAS ünitesi alınmıştır Sayfa 8/16

10 Diyarbakır Yazma Eser (Mesudiye Medresesi) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Başkanlığımızın hizmet işlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ya toplantı masası, 4.279,86 TL ya kafeterya tezgah ve dolapları ile ölçü ve tartı aletleri alınmıştır. Yine aynı daire tarafından diğer makine teçhizat alımları kapsamında hizmet binasına ,17 TL tutarında personel geçiş sistemi, fotoğraf makinası ve ekipmanları ı satın alınmıştır. Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanlığınca ,00 TL ya el yazması alımları ve yapımları kapsamında el yazması kitap satın alınmıştır. Ayrıca aynı birimin fotokopi, faks ve tarama işlerinde kullanılmak üzere büro makinaları alımı kapsamında 8.569,16 TL ya fotokopi makinası satın alınmıştır. Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığınca fotokopi, faks ve tarama işlerinde kullanılmak üzere büro makinaları olarak ,00 TL ya fotokopi makinası satın alınmıştır. Sayfa 9/16

11 Bağlı Kütüphanelerde; El Yazması Alımı: El Yazması ve Yapımları ve Alımları kapsamında Süleymaniye Yazma Eser ne ,00 TL. Konya Bölge Müdürlüğü ne ,00 TL. tutarında el yazması eser satın alınmıştır. Makine Teçhizat: Büro İşyeri ve Diğer Makine Alımları kapsamında Süleymaniye Yazma Eser için 1.633,12 TL ya fiber optik ağ alt yapı ve telefon sistemi yaptırılmış, ,82 TL ya restorasyon malzemesi alınmıştır. Beyazıt Yazma Eser ne 6.891,18 TL ya 2 adet laser yazıcı, hard disk ve zemin süpürme makinası, Kastamonu Yazma Eser ne 3.923,92,00 TL ya fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı, Konya Bölge Müdürlüğü ne ,34 TL ya bilgisayar donanımı, dizüstü bilgisayar, tablet, fotokopi, faks cihazları, telefon makinaları, iklimlendirme ve hava temizleme cihazları, vakumlu temizleme cihazları ve restorasyon malzemesi, Manisa Yazma Eser ne ,58 TL ya bilgisayar, termohigrometre datalogger, sensör, dizüstü bilgisayar, fotoüraf makinası, regülatör, güç kaynağı, monitör, televizyon, bekçi tur kontrol sistemi, Millet Yazma Eser ne ,32 TL ya kamera ve yangın söndürme sistemleri alınmıştır. Tefrişat ve Büro Malzemesi: Büro ve Diğer Mefruşat Alımları kapsamında Beyazıt Yazma Eser ne 7.389,75 TL LCD televizyon, buz dolabı, televizyon sehpası, masa, çeşitli araç gereçler, Bursa İnebey Yazma Eser ne 8.000,00 TL tutarında dosya dolabı, kitaplık, masa, Konya Bölge Müdürlüğü ne ,60 TL büro malzemeleri ve mutfak araç gereçleri, Manisa Yazma Eser ne 3.398,40 TL dolap alımı için harcanmıştır. İnşaat ve Müteahhitlik Giderleri: Müteahhitlik ve İnşaat Malzemesi Giderleri kapsamında Süleymaniye Yazma Eser için ,60, TL mobilya bakım onarımı, ,40 TL fiber optik ağ alt yapı çalışmalarına harcanmıştır Yazma Eserlerin Korunması Projesi: Proje Adı: Yazma Eserlerin Korunması Projesi Proje No:2012H Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Gerçekleşme Oranı % , yılında yapılan 27 ay süreli 10 kişilik restoratör hizmet alımı ihalesi ile başlatılmış çalışmalar, sonraki yıllarda restoratör sayısının çoğaltılması ile devam etmiş, sayısı yüzbinleri bulan ve acil restorasyon gerektiren yazma eserlerin yeniden sağlıklı bir şekle kavuşturulması hedeflenmiştir. Proje için 2014 yılında Kitap Şifahanesi bünyesinde çalışanlara ,98 TL ödenmiştir. Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan kitap hastanesinde restorasyon yapmak üzere alınan restoratörlere 2014 yılı sonu itibariyle ,69 TL hakediş ödemesi yapılmıştır. Sayfa10/16

12 Süleymaniye Yazma Eserler bünyesinde bulunan kitap hastanesinde restorasyon yapmak üzere alınan restoratörlere 2014 yılı sonu itibariyle ,70 TL hakediş ödemesi yapılmıştı Başkanlık bünyesinde restorasyon hizmeti verilen Kitap Şifahanesi, Süleymaniye ve Konya Bölge Müdürlüğünde toplam ,45 TL tutarında restorasyon malzemesi alınmıştır. Bakanlığımız Müzeler Genel Müdürlüğü ile Topkapı Sarayı, İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Türbeler ve Ayasofya Müze Müdürlüklerinde bulunan yazma eserlerin dijitalleştirilmesine dönük olarak bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu proje için 2.898,96 TL tutarında yazı araçları, ,00 TL satır tarayıcı, toplam ,96 TL harcama yapılmıştır. Kitap Şifahanesi Restorasyon Çalışmaları Sayfa 11/16

13 3.4. Binbir (1001) Eser Projesi: Proje Adı: Binbir(1001) Eser Projesi Proje No:2012H Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Gerçekleşme Oranı % ,93 41 Başkanlığımız fen bilimleri, coğrafya, edebiyat, tarih, felsefe, sanat, bilim tarihi, din bilimleri, tasavvuf, seyahatname vb. alanlarda yazılmış yazmaları çeviri, latinizasyon, sadeleştirme ve tıpkıbasım yoluyla yayımlayarak günümüz toplum ve kültür yaşamına kazandırmayı amaçlamaktadır. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, çeviri ve yayın faaliyetlerine 2012 yılında başlamış, gerek araştırmacılardan gelen başvuruların, gerekse Başkanlığımız bünyesinde yapılan yayın çalışmalarının Yayın Kurullarımızca değerlendirilmesi sonucu kabul edilen birçok eser yayımlanmıştır. Bu çerçevede 2014 yılında akademik araştırmalarda önemli bir başvuru niteliği taşıyan, toplamda 6 ciltten oluşan bir sözlük çalışmasının yanı sıra, Başkanlığımızca 25 eserin tıpkıbasım ve çevirisi gerçekleştirilerek basımı sağlanmıştır yılında bastırılan eserlerin baskı ve telif ödemeleri için ,93 TL ödeme yapılmıştır. Yayın kurullarının kararlarına binaen çok çeşitli alanlarda özellikle tek nüsha, sultan nüshası, nadir eser, bilim dalları için önemli nüsha olma gibi özellikleri haiz aşağıda isimleri yer alan eserler yaptırılmıştır. Sayfa 12/16

14 ESER ADI YAZAR BASKI 1 Tavaliu l Envar Kadı Beyzavi Çeviri 2 El-İbane An Turuk ıl Kasıdin İbn Fûrek Çeviri-İnceleme 3 El-Okyânûsu l-basît fî Tercemeti l- Mütercim Asım Efendi Çeviriyazı-İnceleme Kâmûsi l-muhît (5-6. Cilt) 4 Sergüzeştnâme ve Ravzatü t Tevhid Hacı Ahmed Efendi Çeviriyazı-İnceleme 5 Kitabu l Burhan Farabi Çeviri 6 Şerhu l Ahlakı l Adudiyye Müfid i Çeviri 7 Şerhu l Ahlakı l Adudiyye Taşköprizade Ahmed Efendi Çeviri 8 Şerhu l Ahlakı l Adudiyye Alaüddin el-kazeruni Çeviri 9 Şemi Divanı Prizrenli Şemi Tıpkıbasım-İnceleme 10 Fatih Divanı Fatih Sultan Mehmed Çeviriyazı-İnceleme 11 Muhibbi Divanı Kanuni Sultan Süleyman Çeviriyazı-Tıpkıbasım 12 Tabakatü l-ümem Ebu Said el-endelüsi Çeviri 13 Arşname Tercümesi Amiloğlu Çeviriyazı 14 Menakıb-ı İbrahim-i Gülşeni Muhyi Gülşeni Çeviriyazı 15 Tazarruname Sinan Paşa Çeviriyazı 16 Ahlak-ı Alai Kınalızade Ali Çelebi Çeviriyazı 17 Telhisü Tehafüt Mehmed Emin Üsküdari Çeviriyazı-İnceleme 18 Fütüvvetname Seyyid er-razavi Çeviriyazı 19 El-İşarat ve t Tenbihat İbn Sina Çeviri 20 Miftahu l Gayb Sadreddin Konevi Çeviri-tıpkıbasım 21 İlahiyat-Metafizik I-II İbn Sina Çeviri-tıpkıbasım 22 Miratü l Fevaid Ali Emiri Çeviriyazı-Tıpkıbasım 23 Reşehat-ı Muhyi Muhyi-i Gülşeni Çeviriyazı 24 Tehafütü l Felasife El-Gazzali Çeviri-inceleme 25 Kıstasu l Efkar Şemseddin Semerkandi Çeviri-inceleme Sayfa 13/16

15 Yayınlanan Eserlerden Görüntüler Sayfa 14/16

16 3.5: Süleymaniye Tıp Medresesi Restorasyonu: Proje Adı: Süleymaniye Tıp Medresesi Restorasyonu Proje No:2013H Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Gerçekleşme Oranı % Yılı Yatırım Programında yer alan Süleymaniye Tıp Medresesinin Restorasyonu işi için ihaleye çıkılamamış ve proje ödeneğinin ,00 TL. sı Muhtelif İşler Projesine, ,00 TL. sı Yazma Eserlerin Korunması Projesi ne aktarılmıştır. 3.6: Ankara Yazma Eserler Bölge : Proje Adı: Ankara Yenimahalle Hizmet Binası Yapımı Proje No:2014H Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Gerçekleşme Oranı % yılı yatırım programında yer alan ve Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen Ankara Yenimahalle hizmet binası yapımı işi projelerin tamamlanma süreci dolayısıyla bu projeden harcama yapılmamıştır. Sayfa 15/16

17 Proje Sayısı Toplam Kredi Öz Kaynak Öz Kaynak Toplam Proje Sayısı Dış Toplam Kredi Toplam Kredi Öz Kaynak Toplam Kredi Öz Kaynak Toplam TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Kurum Adı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Bütçe Türü: Özel Bütçe 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2013 Proje Tutar ı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Proje Tutarı 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek 2014 Yılı Başından Dönem sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Sektör Tarım Maden İmalat Enerji Ulaştır ma.hab. Turizm Konut Eğitim Kültür , , , ,78 Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi sosyal Toplam Sayfa 16/16

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan ANKARA 2011 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı