MELIKSAH LAW JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELIKSAH LAW JOURNAL"

Transkript

1

2 MELIKSAH LAW JOURNAL MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ VOLUME: III ISSUE: 1 YEAR: 2014 CİLT: III SAYI: 1 YIL: 2014 JUNE / HAZİRAN 2014 KAYSERİ

3

4 SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı adına (Dekan) OWNER On the Behalf of Meliksah University Faculty of Law Deanship (Dean) SORUMLU MÜDÜR Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN (Dekan Yardımcısı) RESPONSIBLE MANAGER Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN (Associate Dean) HABERLEŞME ADRESİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talas/Kayseri COMMUNICATION ADDRESS Meliksah University Law Faculty Talas/Kayseri TEL : FAKS : E-MAİL : WEB : http//:hukuk.meliksah.edu.tr ISSN : PHONE : FAX : WEB : http//:hukuk.meliksah.edu.tr ISSN : Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Meliksah Law Journal is a refereed journal. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Published twice a year in June and December. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir; Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesini, Yayın Kurulu nu ve Danışma Kurulu nu bağlamaz. The views expressed in the Review are those of the individual authors and are not be taken as representing the views of the Meliksah University Faculty of Law, the Boards of Editors and the Boards of Advisors. Yayıncı : Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş. Sağlık Sok No: 21 Sıhhiye/Ankara Tel: Fax: Baskı : Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş. Sertifika No: 12416

5 YAYIN İLKELERİ 1. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların hukuk alanına ilişkin olması gerekir. 3. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa adreslerini bildirmelidirler. 4. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan çalışmalar hakem ya da hakemlere gönderilir. Çalışmalar, isimleri saklı tutulan hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayınlanır. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar ise yazarına iade edilir. 5. Dergiye gönderilen makalenin yazarı, yayınlanan sayılarla sınırlı kalmak üzere çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil, işleme ve çeviri konusundaki mali hakları; basılı, görsel, işitsel, sayısal ve benzeri ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere inhisari ve süresiz olarak Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına devretmiş sayılır. Dekanlık bu hakları üçüncü kişilere satış, yeniden üretme, devir, lisanslama ve yeniden yayma şeklinde de kullanabilir. Hakların kullanımı ile ilgili hususlar Fakülte tarafından belirlenir. 6. Dergide yayınlanan yazılardan dolayı Fakültenin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur; sorumluluk yazara aittir.

6 BOARDCAST PRINCIPLES 1. The Meliksah Law Journal is a peer reviewed journal. Published twice a year in June and December. 2. Articles that will be sent to the editor should be related to different areas of law. 3. Each submission should contain a title and an abstract of articles both in English and Turkish. Automatic title should not be used. Formal positions, institutional affiliations, communication address with call number and s of the authors should be clearly within the submission. 4. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board the articles will be sent to peer reviewer or reviewers whose name will not be explained to authors. Then according to the peer reviewers opinion, the submissions will be published or sent back to the authors for changing. As a result of peer review, the articles which is not appropriate to be published will be sent to authors. 5. The author of the article that sent to the journal, is considered to transfer his or her financial rights on print, distribution, public transmission, representation, processing and translation to the Deanship of Faculty of Law of Meliksah University indefinitely and restricted on the use of in printed, visual, digital and kind of other similar conditions in domestic and foreign publishing organs. Dean of the Faculty can exercise of these rights in the form of selling to third parties, reproduce, transfer, licensing and dissemination, too. Conditions with the use of rights considerations are determined by the faculty. 6. The Faculty shall not carry any legal criminal liabilities for the articles published in the Journal. All kinds of liabilities are belonging to the authors.

7 DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hakan HAKERİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Y. Şevki HAKYEMEZ KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. İsmail KAYAR Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali Şafak BALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tekin MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi BOARD OF ADVISORS Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR Ankara University Faculty of Law Prof. Dr. Hakan HAKERİ Istanbul Medeniyet University Faculty of Law Prof. Dr. Y. Şevki HAKYEMEZ KTU Faculty of Economics and Administrative Sciences Prof. Dr. Cemil KAYA İstanbul University Faculty of Law Prof. Dr. İsmail KAYAR Erciyes University Faculty of Law Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya University Faculty of Law Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Gediz University Faculty of Law Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk University Faculty of Law Prof. Dr. Murat DOĞAN Erciyes University Faculty of Law Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI Fatih University Faculty of Law Prof. Dr. Ali Şafak BALI Afyon Kocatepe University Faculty of Law Prof. Dr. Tekin MEMİŞ İstanbul Şehir University Faculty of Law Prof. Dr. M. Akif KÜTÜKÇÜ Zirve University Faculty of Law

8 YAYIN KOMİSYONU Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Doç. Dr. Hayrettin EREN Doç. Dr. Cengiz GÜL Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Arş. Gör. Serdar YILDIRIM DERGİNİN SÜREKLİ YAZARLARI Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Doç. Dr. Hayrettin EREN Doç. Dr. Cengiz GÜL Doç. Dr. Server SÜLEYMANLI Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Doç. Dr. Farhad MEHDİYEV Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Öğr. Gör. Zairbek MALASHEV Öğr. Gör. Ömer ÇELEN Öğr. Gör. Musa İYİLER Öğr. Gör. Melike YAĞOĞLU Arş. Gör. A. Furkan İLHAN Arş. Gör. Vildan BALCI Arş. Gör. İmran AKTÜRK Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Arş. Gör. Serdar YILDIRIM EDITORIAL BOARD Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Assoc. Prof. Dr. Hayrettin EREN Assoc. Prof. Dr. Cengiz GÜL Assoc. Prof. Dr. Mübariz YOLÇİYEV EDITORS Assist. Prof. Dr. Sinan OKUR Res. Asst. Yusuf GÜLEŞCİ Res. Asst. Serdar YILDIRIM PERMANENT AUTHORS OF JOURNAL Assoc. Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Assoc. Prof. Dr. Hayrettin EREN Assoc. Prof. Dr. Cengiz GÜL Assoc. Prof. Dr. Server SÜLEYMANLI Assoc. Prof. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Assoc. Prof. Dr. Farhad MEHDİYEV Assist. Prof. Dr. Sinan OKUR Assist. Prof. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Lecturer Zairbek MALASHEV Lecturer Ömer ÇELEN Lecturer Musa İYİLER Lecturer Melike YAĞOĞLU Res. Asst. A. Furkan İLHAN Res. Asst. Vildan BALCI Res. Asst. İmran AKTÜRK Res. Asst. Yusuf GÜLEŞCİ Res. Asst. Serdar YILDIRIM

9 İÇİNDEKİLER Makaleler Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan (Meslek Edinilmiş) Geçici İş İlişkisi Prof. Dr. Emir ALİYEV - Seymur TALIBOV Enerji Güvenliği, Enerji Kaynakları Kavramları Açısından Hazar Havzasındaki Hukuki Durum Doç. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Azerbaycan Hukukunda Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Yrd. Doç. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Azerbaycan Mülki Mecellesinde Temerrüt Faizi ile İlgili Düzenlemelerin (AMM m ve 449) Değerlendirilmesi Arş. Gör. Derya Başak MEDENİ Yaşlılık Aylığının Koşulları Deyanet TAĞIYEV Azerbaycan Hukukunda Faktöringin Hukuki Niteliği Turgay ŞEN The Legal Bases of the Colaboration of the Republic of Turkey and the Republic of Moldova Introduction Kitap Tanıtımı Res. Assist. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA) Res. Assist. Yusuf GÜLEŞCİ Kira Hukuku (Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU) Akademik Etkinlikler Türk İslam Coğrafyasında İnsan Hakları İhlalleri Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Din ve Vicdan Özgürlüğü Avukatlık Kanun Taslağı Sözleşme Hukukunun Temel Problemleri

10 CONTENTS Articles Temporary Employment Realitionship via Private Employment Agencies (Profession Acquired) Prof. Dr. Emir ALİYEV - Seymur TALIBOV Energy Security, Energy Resources Legal Situation in the Caspian Sea in Terms of Concepts Assoc. Prof. Dr. Mübariz YOLÇİYEV Intellectual and Industrial Property Rights Protection in the Azerbaijani Law System Assist. Prof. Dr. İsmayıl İSMAYILLI Evaluatıon of Regulations Regarding Default Interest in Azerbaijan Civil Code Res. Assist. Derya Başak MEDENİ Terms of Old Age Pension Deyanet TAĞIYEV The Legal Nature of Factorıng Transaction in Azerbaijan Law Turgay ŞEN The Legal Bases of the Colaboration of the Republic of Turkey and the Republic of Moldova Introduction Book Review Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Reverse the Effect of Collective Bargaining (Assist. Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA) Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Rent Law (Assoc.Prof. Dr. M. Murat İNCEOĞLU) Academic Activities Türk İslam Coğrafyasında İnsan Hakları İhlalleri Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Din ve Vicdan Özgürlüğü Avukatlık Kanun Taslağı Sözleşme Hukukunun Temel Problemleri

11 Kitap Tanıtımı

12 Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi (Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA) Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ * Yrd. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca nın doçentlik tezi olarak yayınlanan Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi isimli eserinde, iş hukukunun kaynakları arasında yer alan toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihinin imza tarihinden önceki bir tarih olarak geriye etkili kılınması inceleme konusu yapılmıştır. Bilindiği üzere İş Hukukunun diğer hukuk dallarından farklı, kendine özgü kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan biri ve en önemlisi Toplu İş Sözleşmeleri dir. Öğretide de belirtildiği üzere iş ilişkilerini, genel, soyut, objektif, normatif mahiyette hükümlerle düzenleyen; bu bağlamda da maddi anlamda kanun niteliği taşıyan, diğer bir tanımla objektif hukuk yaratan başka hiçbir özel hukuk sözleşmesi bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeleri ifade etmektedir. Toplu iş sözleşmesi hakkı 1982 Anayasası nın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alan 53. maddesinde düzenlenmiş anayasal bir hak tır. İş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alan ve önemli bir yer tutan toplu iş sözleşmelerinin nasıl yapılacağı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda düzenlenmiştir. Kanunda toplu iş sözleşmesinin yapılabilmesi belirli bir prosedüre bağlanmıştır. Kanun un yedinci ve onbirinci bölümleri, 44 madde ( maddeler arası) toplu iş sözleşmesine ilişkin hükümleri içermektedir. Buna göre, toplu iş sözleşmesi işçi sendikasının ÇSGB na başvurarak yetki belgesi alması ve yetkinin kesinleşmesi üzerine toplu görüşme yapılması, görüşmelerde uyuşmazlık çıkması halinde barışçıl çözüm yolları adlandırılan, arabulucu tayini, arabulucunun taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışması süreci içinde görüşmeler başladıktan sonra mutabakat sağlandığı anda bağıtlanmaktadır. Arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamaması durumunda, mücadeleci çözüm yolları denilen, yasak olmadığı iş ve işyerlerinde * Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD.

13 162 Kitap Tanıtımı MÜHFD C. III, S. 1 (2014) grev ve lokavt yoluna da başvurulabilmekte, bu süreç esnasında da sözleşme imzalanabilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sürecinde bir uyuşmazlık söz konusu olmaksızın kısa süre içinde bağıtlanması uygulamada oldukça nadiren rastlanan bir durumdur. Bunun yerine sürecin oldukça uzun olduğu bazen yıllar aldığı görülmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin makul bir süre içinde bağıtlanamaması, bu sözleşmeden beklenen faydaların elde edilememesine yol açmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin bağıtlanma sürecinde yaşanan gecikmelerin yarattığı sakıncaları gidermek amacıyla sözleşmenin yürürlük başlangıcı imza tarihinden önceki bir tarih olarak belirlenerek sözleşme geriye etkili kılınmaktadır. Toplu iş sözleşmesinden ve bu kapsamda sözleşmenin geriye etkili kılınan hükümlerinden yararlanma koşulları Türk Toplu İş Hukukunun en tartışmalı konuları arasında yer almaktadır. Yazar bu tartışmalı alana ilişkin olarak toplu iş sözleşmelerinin geriye etkisini kapsamlı şekilde ele almıştır. Çalışma, toplu iş hukukunun yanında, bireysel iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile bağlantılı olarak incelenmiştir. Birinci bölümde, toplu iş sözleşmesinin süresine ilişkin yasal esaslar, sözleşmenin yürürlüğe girmesi, bu kapsamda yürürlük başlangıcının geriye götürülmesi kavramı ve bu uygulamanın dayanakları, geriye etkinin zaman bakımından ve yürürlüğü geriye götürülebilecek hükümler açısından sınırları incelenmiştir. İkinci bölümde, yürürlük başlangıcı geriye götürülen bir toplu iş sözleşmesinden kimlerin hangi koşullarla yararlanabileceği ayrıntılı olarak değerlendirme konusu yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde, konu disiplinler arası boyutları ile ele alınmış ve toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıcının geriye götürülmesinin üçlü iş ilişkilerinde işverenlerin sorumluluğuna, taraf işçi sendikasına ödenecek üyelik aidatlarına, işverenin sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine ve iş mahkemelerinin görevine etkisi üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gen Hukuku Özel Sayısı CİLT: I SAYI: 1 YIL: 2012 HAZİRAN 2012 KAYSERİ SAHİBİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ LEGAL LEGAL FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTYRIGHT MAKALELER - GÖRÜŞLER / ARTİCLES - DICTUMS İlaçlarda Eşdeğerler Yoluyla Tecavüz ;! Konusunda Bir İnceleme - Cenestin Vakası,AReview

Detaylı

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 HAZİRAN 2014 Dergide yayımlanan makaleler yazarlarının kendi kişisel görüşleri olup, Uyuşmazlık

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT Ocak / Şubat / Mart 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış January / February /

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2013 Cilt 2 Sayı 2 Year 2013 Volume 2 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ Yıl :1 - Sayı 2 www.tnb.org.tr ISSN: 2148-1741 SAHİBİ Yunus TUTAR Türkiye Noterler Birliği Adına, Türkiye Noterler Birliği Başkanı * EDİTÖR Metin SUYABATMAZ Türkiye

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

İŞLETMELERDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR

İŞLETMELERDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR İŞLETMELERDE ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-posta: dbaybora@anadolu.edu.tr Özet İşletmeler, uygulamada

Detaylı

AB Ülkelerinden Örneklerle Refah Sistemlerine Göre Asgari Gelir Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi

AB Ülkelerinden Örneklerle Refah Sistemlerine Göre Asgari Gelir Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi AB Ülkelerinden Örneklerle Refah Sistemlerine Göre Asgari Gelir Uygulamalarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi A Comparative Evaluation of Minimum Income Applications with Examples from EU Countries

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 1 2014 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Cilt / Vol. 24 2014/1 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Journal of the Faculty of Law of İnönü University CİLT 2 2011 SAYI : 1 VOL. 2 2011 NO : 1 Basım Yeri: İnönü Üniversitesi Matbaası Kabak Tasarım Okt.Fehmi KOLÇAK

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 7 - Yıl: 3

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 7 - Yıl: 3 Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 7 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) Journal of Commercial and Intellectual Property Law. Sahibi/Owner Prof. Dr. M.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) Journal of Commercial and Intellectual Property Law. Sahibi/Owner Prof. Dr. M. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) Journal of Commercial and Intellectual Property Law Sahibi/Owner Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK

Detaylı