Türkiye nin bugüne kadar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin bugüne kadar"

Transkript

1

2

3 Hak ve Özgürlükler Mücadelesinde Sorumluluklarımız Artıyor Türkiye nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı temel sorunların çözümü noktasında emek ve demokrasiden yana bir programının olmadığı bilinmektedir. Bu temel sorunların başında da kuşkusuz demokrasi, barış ve çalışma yaşamında yaşanan anti demokratik uygulamalar gelmektedir. Bugün en geniş sendikal ve siyasal çevreler ülkede çağdaş bir demokrasinin olmadığı konusunda genel bir fikir birliği içindedir. Ülkede yaşanan temel sorunların çözümü noktasında demokratikleşmenin nasıl sağlanacağı, bugün halkın önünde olup biten olayların nasıl yorumlanması gerektiği konusunda somut bir bakış açısı geliştirilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar siyasal alanda yaşanan gelişmeler, geniş emekçi kesimler açısından oldukça öğretici olmuştur. Öncesi bir tarafa, geçtiğimiz 7 yıllık süre içinde AKP Hükümeti nin demokrasi ve özgürlükler konusunda ne kadar samimi olduğu görülmüştür. Eski darbecilerin, darbeye teşebbüs edenlerin yargılanması, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümü, Alevilerin yaşadığı sorunlar, halka karşı işlenmiş suçların açığa çıkarılması, aydınlatılması ve siyasi cinayetlerin arkasındaki gizli güçlerin açığa çıkarılması gibi konularda hiçbir somut adım atılmamıştır. AKP Hükümeti bu adımları atmadığı gibi, kendi derin ilişkilerinin yaratılması noktasında yeni kozmik odalar oluşturmaya başlamıştır. Geçtiğimiz dönemde ülkede yine siyasi partiler kapatılmış, demokratik siyaset alanına müdahaleler yapılarak halkın seçilmiş iradeleri tutuklanmış, toplumsal muhalefet baskı altına alınmak istenmiştir. Sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinin önüne sürekli yeni engeller çıkarmış, hakları için alanlara çıkan bütün kesimleri karşısına almaktan çekinmemiştir. AKP hükümetinin demokrasiden anladığı devletin ve kurumlarının, hatta sendikaların bile AKP lileşmesi, yandaş sendikalar ve sivil toplum örgütleri haline gelmesi ve tüm emekçilerin AKP nin uyguladığı emek düşmanı politikalara koşulsuz teslim olmasıdır. AKP hükümetinin demokrasiden anladığı devletin ve kurumlarının, hatta sendikaların bile AKP lileşmesi, yandaş sendikalar ve sivil toplum örgütleri haline gelmesi ve tüm emekçilerin AKP nin uyguladığı emek düşmanı politikalara koşulsuz teslim olmasıdır. l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l 1

4 AKP Hükümetinin çok yönlü saldırılarının zirve yaptığı 2009 yılının ardından 2010 yılını krizin derinleşmesi ile karşıladık. Yıllarca geniş halk kesimlerini işsizliğe, yoksulluğa, çalışma koşullarına sahip olanları ise sefalet ücretine mahkûm edenler, bu yılın ilk aylarında da kaşık ile verdiklerini kepçe ile alarak tüm emekçilerle dalga geçmekten geri durmamışlardır yılının ilk gününde bütçe açığını kapatmak için bir taraftan bütün vergiler artarken, diğer taraftan gıda ürünleri, su, elektrik, ulaşım başta olmak üzere temel tüketim malları üzerinden büyük bir zam dalgası başlatılmış; kamu emekçilerine yine yüzdelik zamlar reva görülerek toplu sözleşme talepleri göz ardı edilmiştir. İçinden geçtiğimiz dönem, aynı zamanda yaşanan ekonomik krizin etkilerinin en derin hissedildiği bir dönem olarak dikkat çekiyor. AKP nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye nin toplam borcu 221 milyar dolar iken, bugün Türkiye nin toplam borcu 492 milyar doları aşmıştır. Merkez bankasının verilerine göre kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin oranı geçtiğimiz yıla göre %90, bireysel kredi borçlarını ödeyemeyenlerin oranı %195 artmıştır. TÜİK e göre yoksulluk oranı %17.11 e çıkmıştır. İşsizliğin tanımından kaynaklı olarak düşük çıkan resmi işsiz sayısı 3 milyon 270 ( %13,1) olarak açıklanırken, gerçekte işsiz sayısının 5 milyon 196 bin (%19) olduğu bilinmektedir. Ekonomik krizin ağır sonuçları, özellikle emekçi ailelerini olumsuz etkilerken, Hükümetin çeşitli alanlarda yürütmeye çalıştığı açılım politikalarının ülkenin demokratikleşmesi için değil, iktidar partisinin önünü açmak için hayata geçirildiği kısa sürede görülmüştür. Bugüne kadar ortaya koyduğu pratik ile sadece kendine demokrat olduğunu ispatlayan AKP hükümeti kendi çıkarları ile uyuşmayan her şeyi ve her kurumu karşısına almaktan çekinmemiştir. Kamu emekçilerinin, işten atılan itfaiye işçilerinin, köylülerin, eczacıların ve son olarak TEKEL işçilerinin taleplerine kulaklarını tıkayan AKP, yıllardır tekrarladığı bizi millet iktidar yaptı, onlar değil diyerek toplumun her kesimi ile açıktan bir kavga içine girmiştir. Ülkemizde tüm bu gelişmeler yaşanırken 2009 yılını 25 Kasım da milyonlarca kamu emekçisi, toplu sözleşme ve demokratikleşme talepleri ile yaptığı bir günlük Uyarı Grevi ve işyerleri kapatılan, tüm kazanılmış sosyal ve özlük hakları elinden alınmak istenen TEKEL işçilerinin direnişi ile bitirdik yılını yine TEKEL işçilerinin onurlu mücadelesi ile selamladık. Günlerdir TEKEL in yaprak tütün işleme fabrikalarının işçileri, kendilerini bir devlet kölesi derecesine düşürecek olan 4-C statüsünde çalışmaya razı olmadıkları için, eylemlerini Ankara da ısrarla sürdürdüler. Bugün saldırıya uğrayan, hakları zorbaca yöntemlerle elinden alınmak istenen sadece TEKEL işçileri, kamu emekçileri, eczacılar değil. İnsanca bir yaşam için emeğini, alın terini akıtan herkes, tüm işçi ve emekçiler, demokrasi ve barıştan yana olan kesimler sermaye güçlerinin topyekûn saldırıları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle de bu saldırılara ancak birlikte mücadele ederek karşı koyabilirler. TEKEL işçilerinin mücadelesi artık sadece TEKEL işçilerinin mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm işçi ve emekçilerin mücadelesi haline gelmiştir. Darbe, askeri vesayet, sivil diktatörlük demokratik açılım biçimleriyle gündeme gelen demokrasi tartışmaları açısından gelinen noktada Tekel işçileri, emekçileri yok sayarak bir mesafe alınamayacağını göstermiştir. Zira ülkenin demokratikleştirilmesi, Kürt sorunu, laik- 2 l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l

5 lik, sendikal hak ve özgürlükler, düşünceyi ifade ve örgütlenme özgürlüğü gibi hak ve özgürlüklerin sınıf hareketiyle ne kadar iç içe geçtiğini çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmıştır. AKP nin emek hareketine ve kendisi gibi düşünmeyenlere yönelik baskıcı tutumu TEKEL işçilerinin direnişi ile bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Yaşanan kriz süreci ile birlikte emekçilerin bölünüp parçalandığı, çoğunun işsiz kaldığı, istihdam büroları gibi sömürücü örgütlerin yasal düzenlemelerle yaşama geçirilmeye çalışıldığı, yani emeğin tam olarak baskılandığı bir dönemde AKP tarafından sıkça dillendirilen demokrasi söylemlerinin sahteliği ortaya çıkmıştır. EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLAR GİDEREK DERİNLEŞİYOR Yarıyıl tatilinin ardından, ikinci yarıyıl yine sorunlarla başlamıştır. Yıllardan bu yana biriken sorunlara çözüm üretilememiş olması eğitimin niteliğini olumsuz etkilemekte, bu durumdan en büyük zararı öğrenciler, veliler ve eğitim emekçileri görmektedir. Bugün eğitim sistemimizin en önemli sorunlarının başında eğitimde yaşanan ticaretleştirme uygulamaları gelmektedir. Eğitimdeki sınıfsal, etnik, dilsel, dinsel, cinsel ve diğer her türlü ayrımcılık sürmektedir. Türkiye de eğitimin sorunlarından ve eğitime verilen önemin az olmasından dolayı okullaşma oranın düşüktür. Çağ nüfusunun yüzde 42 sinin ortaöğretime devam edemiyor olması düşündürücüdür. Türkiye de 4 milyon 930 bin 12 kişi hala okuma yazma bilmemektedir ve okuma yazma bilmeyenlerin içinde kadınların oranı yüzde 70 in üzerindedir. Derslik yetersizliği nedeniyle normalde 24 kişinin bulunması gereken sınıflarda öğrencinin ders yapmak zorunda kalmaktadır. Fiziksel açıdan sağlıklı bir eğitim ortamı için acilen 125 bin 853 dersliğe ihtiyaç vardır. Bütçeden 2009 yılında eğitime ayrılan pay 27 milyar 883 milyon TL iken, bu rakam okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısının artmasına rağmen 2010 yılında sadece yüzde 1 lik bir artış yapılarak 28 milyar 237 milyon 412 bin TL olmuştur. Savunma harcamalarının bütçedeki payının yüzde 6 olduğu Türkiye de eğitime sadece yüzde 2,74 pay ayrılmış olması durumun çarpıklığını görmek açısından önemlidir. AİHM kararlarına rağmen zorunlu din dersi uygulamasında ısrar edilmekte, başta Aleviler olmak üzere başka inançtan olan ya da herhangi bir inanışı olmayan ailelerin çocuklarına yönelik ayrımcı uygulamalar sürmektedir. Evrensel nitelikli temel bir insan hakkı olan anadilinde eğitim konusunda hala herhangi bir adımın atılmamış olması düşündürücüdür. Kürt açılımı, Alevi açılımı, Roman açılımı gibi girişimlerde bulunan bir iktidar döneminde eğitimde anti demokratik uygulamaların devam ediyor olması söz konusu girişimlerin samimi olmadığının açık göstergesi niteliğindedir. Okullarda şiddetin önüne geçilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla okul polisliği uygulaması çerçevesinde her okula bir polis yerleştirilmiş olması eğitimde polisiye önlemlerin etkisini görmek açısından dikkat çekicidir. Bu tür uygulamalar okulda şiddeti bir dizi ekonomik ve sosyo-kültürel önlemle üstüne gidilebilecek bir olgu görmekten çok salt asayiş sorunu olarak gören bir zihniyetin ürünüdür. OECD ülkelerinin ortalamasına göre Türkiye de 216 bini ilköğretim 98 bini ortaöğretimde olmak üzere toplamda 314 bin öğretmen açığı bulunmaktadır. Öte yandan ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı 320 bine ulaşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yeterli sayıda öğretmen ataması yapmayarak eğitimde yaşanan nitelik sorununu daha da derinleştirmektedir. Türkiye de eğitim sisteminde yaşanan sorunların ulaştığı boyut, nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilmesi olanağının bir hayli uzağındadır. Bu sorunun çözümü ancak, geniş toplumsal kesimler lehine somut ve sorun yaratan değil, çözüm üretmeyi amaçlayan adımların atılması ile mümkündür. YÖK Genel Kurulu nun, Eğitim Fakültesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda okuyan ve öğretmen olmak isteyen üniversite öğrencilerine formasyon eğitimi verilmesi yönündeki kararı, öğretmenlik mesleğinde ve eğitimde niteliği düşüren bir niteliğe sahiptir. Öğretmen olarak atanabilmek için bekleyen on binlerce eğitim fakültesi mezunu varken ve öğretmen açıklarını kapatmak için gerekli sayıda atama yapılmazken gündeme gelen bu uygulama, işsiz öğretmenler kitlesinin sayısını artırmaktan öteye gidemeyen bir umut tacirliğidir. Bu karar aynı zamanda Eğitim Fakültelerinin geri plana itilmesi sonucunu doğuracak; öğretmen yetiştirme sürecini ise salt ek pedagojik formasyon derslerine indirgeyecektir. YÖK ün geçen yıl İlahiyat Fakültelerinin kontenjanlarını %235 oranında artıran kararı ile birlikte l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l 3

6 düşünüldüğünde bu uygulamanın İlahiyat Fakültelerinin önünü açmaya yönelik olduğuna dair ciddi şüpheler doğmaktadır. Alevi Çalıştayı sonrasında zorunlu din dersleriyle ilgili sunulan öneriler, mevcut uygulamanın sonuçlarını daha da ağırlaştıracak şekilde ortaya çıkmıştır. Hazırlanan raporda, mevcut durumdaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulmasına devam edileceği belirtilirken, bunun yanı sıra seçmeli olarak din eğitimi dersi getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut durumdan daha ileri gidilmekte ve din eğitimi güçlendirilmektedir. Hükümet, yargı kararlarına uymak bir tarafa mevcut durumu daha da ağırlaştırmakta ve din dersi sayısını ikiye çıkararak tüm toplumla resmen dalga geçmektedir. Hazırlanan raporda zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ve seçmeli din eğitimi gibi derslerin ilahiyat fakültesi ya da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunu öğretmenler tarafından verileceği belirtilmektedir. Bu durum, yeni sorunlar yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Türkiye de eğitim sisteminde yaşanan sorunların ulaştığı boyut, nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilmesi olanağının bir hayli uzağındadır. Bu sorunların çözümü ancak, geniş toplumsal kesimler lehine somut ve sorun yaratan değil, çözüm üretmeyi amaçlayan adımların atılması ile mümkündür. Bugüne kadar yaşanan gelişmeler, tüm diğer sorunlarda olduğu gibi eğitim alanında yaşanan sorunları da AKP iktidarının zihniyetiyle çözmenin mümkün olmadığını göstermektedir. GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ ARTIYOR AKP Hükümeti bugüne kadar krizin yükünü emekçilerin üstüne yıkmaya çalışmıştır. Krizin yükünü reddetme mücadelesi, kamu emekçilerinin 25 Kasım 2009 grevi ve TEKEL mücadelesiyle birlikte daha ileri bir safhaya evrilmiş; emek güçlerinin sermaye ve hükümetine karşı birlikte mücadelesini öne çıkaran bir dönemin kapısını açmıştır. Bu açıdan krizin yükünü reddetme mücadelesinin talepleri için mücadele ve daha somut ve patlama noktalarının çoğalacağı bir aşamaya gelinmiştir. Bunlara sermaye güçlerinin ve hükümetin krizi aştık, aşıyoruz iddialarını somut olarak doğrulayan veriler henüz ortaya çıkmamıştır. Sendikal çalışmalarımızın ciddi bir örgütlenme atağına ve halkın geniş kesimleriyle birleşen bir niteliğe bürünmesi için içinde bulunduğumuz koşulları doğru değerlendirmemiz gerekmektedir. 25 Kasım uyarı grevi sürecinde olduğu gibi, işyerlerinde yürüteceğimiz çalışmalarımızda eğitim ve bilim emekçilerini ortak talepler etrafında bir araya getiren bir çalışma tarzını benimsemek durumundayız. Bunu sağlayabildiğimiz ölçüde sadece sendikamız üyelerini değil, sendikamız üyesi olmayan ya da başka sendikalara üye olan emekçileri de ortak talepler etrafında bir araya getirebiliriz. Öte yandan günümüzde emek mücadelesi ile demokrasi mücadelesi iç içe geçmiş ve birisinin diğerini dışlayarak ilerlemesi imkânsız hale gelmiştir. Son dönemde demokratikleşmenin önemli bir boyutunu oluşturan kontrgerilla faaliyetlerini tartışmaya açılmış olması önemlidir. Sendikal mücadele kadar, demokratik bir anayasa ve anti demokratik yasaların kaldırılması mücadelesi 2010 da son derece önemli bir mücadele alanı olmaya adaydır. Bu yüzden de demokrasi güçlerinin, sendikalar ve emek örgütlerinin sürece ortak bir biçimde mücadele etmesi önemsenmelidir. Örgütlenme ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin sürüyor olması, kamu emekçilerinin grev ve toplusözleşme hakkını kullanmasının anlaşılmaz bir şekilde fiilen engellenmek istenmesi, 2010 yılının bahar aylarında ekonomik-demokratik mücadelenin geçmiş yıllara göre çok daha iç içe geçmiş olarak ilerleyeceğini göstermektedir. MERKEZ YÖNETİM KURULU 4 l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l

7 Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 162. Yıldönümü II. Mahmut döneminde, 1838 yılında, çocukların rüşt (erginlik) yaşına kadar okuyabilmeleri için Ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açılmış, çocuklar ergenlik yaşına kadar bu okullarda öğrenim görmüşlerdir. 16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan okulların kurulduğu bilinmektedir. Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir ve bugüne kadar her yılın 16 Mart tarihi Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü olarak kutlanmaktadır yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmenlerin yüksek öğrenim görmeleri zorunluluğunu getirdiğinden, ilkokullara Sınıf Öğretmeni yetiştirilmesi için öğretim yılından itibaren İlköğretmen Okullarının bir kısmında iki yıllık Eğitim Enstitüleri açılmıştır yılında yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile iki yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okuluna dönüştürülerek Eğitim Fakültelerine bağlanmıştır. Eğitim Yüksek Okullarının süresi öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılmış, Eğitim Yüksek Okullarının bazıları Eğitim Fakülteleriyle birleştirilerek bu kurumlar Sınıf Öğretmenliği Bölümü ne dönüşmüştür. Günümüzde öğretmen yetiştirmede karşılaşılan yetersizlikler ve yaşanan sorunlar, geçmişteki başarılı modelleri anımsamaya, zaman zaman o modellere özlem duyulmasına neden olduğundan öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümleri aradan geçen uzun süreye rağmen her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır. Bu yıl öğretmen okullarının kuruluşunun 162. yıldönümü. Medreselere alternatif olarak kurulan Rüştiye mekteplerine Batılı anlamda öğretmen yetiştirmek için açılan Darülmuallimin in, aradan 162 yıl geçmiş olmasına karşın, öğretmen okullarının Türkiye eğitim sistemindeki yerinin boşluğu hala doldurulabilmiş değildir. 162 yıl önce atılan cesur ve kararlı adımlar, özellikle son otuz yılda yürütülen piyasacı eğitim politikalarıyla birlikte yok olmaya yüz tutmuştur. Bu dönemde öğretmen yetiştirme işi sıradanlaşmış, öğretmenlik mesleğinin saygınlığı her geçen gün azaltılmıştır. 162 yıl önce kurulan öğretmen okullarının sayesinde öğretmenlik ülkemizde uzun yıllar cazip bir meslek hale gelmiş, en seçkin öğrenciler öğretmenlik mesleğine hazırlanmıştır. Oysa eğitime, çocuklarımıza çok daha fazla önem vermek gerektiğinin sık sık vurgulandığı son yıllarda, öğretmenlik mesleği ve onuru da hayatımızdaki pek çok şey gibi işgücü piyasası nın ihtiyaçlarına feda edilmiştir. Bugün 300 binin üzerinde öğretmen açığı varken, yaklaşık 320 bin öğretmenin atamasının yapılmamış olması düşündürücüdür. Öğretmen okulları gibi ülkenin aydınlanmasına, kalkınmasına büyük katkı sağlayan eğitim-öğretim kurumları, tıpkı Köy Enstitüleri gibi politik kararlarla kapatılmıştır li yıllarla birlikte, serbest piyasa sistemine uygun öğretmen yetiştirme politikaları benimsenerek, eğitimde esnek çalışma biçimleri bütün kurallarıyla uygulanmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Esnek istidam eğitim sistemi içinde giderek yaygınlaşmış, yüz binlerce öğretmen güvencesiz, sosyal haklardan mahrum olarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Eğitim sistemimiz, Öğretmen Okulları deneyiminin, Köy Enstitülerinin atmış olduğu temel sayesinde bugünlere kadar gelebilmiştir. Bugün bu kurumları tekrar hatırlamak, Nitelikli Eğitim için Nitelikli Öğretmen anlayışını hayata geçirmek için mücadele eden Eğitim Sen in ve yüz binlerce eğitim ve bilim emekçisinin görevidir. l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l 5

8 21 Şubat Birleşmiş Milletler Uluslararası Anadili Günü Anadilleri İnsanlığın Kültür Hazinesidir Boa Sr le Bo Dili de Öldü Ya Diğerleri? Geçtiğimiz Şubat ayında Andaman Adalarında yaşayan 85 yaşındaki Boa Sr nin yaşamını yitirmesiyle en eski dünya dillerinden birisi olan Bo dili de ölmüş oldu. Çünkü 65 bin yıldır bu adalarda yaşadıkları tahmin edilen Bo halkının kadim dili olan Bo yu bilen son kişi Boa Sr idi. İnsanlığın kültür hazinesinden bir dilin daha yok olması sadece hayatın doğal akışının sonucu gerçekleşmedi, çünkü bu dili konuşan insanların bir çoğu yaşadıkları toprakların İngiltere tarafından sömürgeleştirilmesi aşamasında kırımdan geçirilmişti. Britanya nın 1858 deki sömürgeleştirmesinden önce aralarında Bo ların da bulunduğu 10 farklı kabilenin nüfusunun 5 bin olduğu ve çoğunun sömürgeciler tarafından öldürüldüğü ya da sömürgecilerin getirdiği hastalıklar yüzünden öldüğü düşünülüyor. Ne yazık ki günümüzde Bo diliyle aynı kaderi paylaşmakta olan binlerce dil var. 21 Şubat 2002 tarihinde UNESCO yayınladığı Dünya Dilleri Atlası nda dünyada konuşulan dilin yarısının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu-UNESCO Genel Kurulunun 1999 yılında 21 Şubat gününün Uluslararası Anadili Günü olarak kutlanması bu açıdan büyük önem taşıyor. UNESCO nun anadili ile ilgili uluslararası bir gün belirleme kararının ardında yatan temel etken, anadilinin önemine dikkat çekmek; dünya üzerindeki kültürel-dilsel çeşitliliğin, tüm insanlığın korumakla yükümlü olduğu ortak zenginliği olduğuna işaret etmektir. Dil, bir iletişim aracıdır ama sadece bundan ibaret değildir. Her dil, o dili konuşan toplumun tarihinin ve kültürünün taşıyıcısıdır da. Dahası o toplumun kendine has olan anlam evreninin içinde yaşadığı, yeniden üretildiği ve gelecek kuşaklara taşındığı canlı bir yapı olma özelliğine de sahiptir. Bu nedenle bir dilin korunmaması, yok olması aynı zamanda, insanlığın ortak geçmişinin ve kültürel mirasının bir halkasının kaybolması; bir evrenin yok olması anlamına da gelmektedir. Dillerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının nedenlerinden birisi, modern yaşamın doğal akışı içinde kullanılmaktan vazgeçilmesi, o dili kullanan toplum fertlerinin azalması ya da artık kullanan kalmamasıdır. Bir dili kullanan toplum fertlerinin azalması ya da yok olmasında sömürgeciliğin bu toplumların doğal yaşam alanını tahrip etmesi ya da yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bizzat bu toplumları kırımdan geçirmesinin payı vardı. Başka bir neden ise hiç kuşkusuz tek dilliliği savunan devletlerin farklı diler üzerindeki yasakçı ve baskıcı politikalarıdır. Yeryüzünde insanlığın ortak kültürel zenginliğinin nadide birer parçası olan dilleri, tehlikeli gören, yasaklamaya, dolayısıyla yok etmeye çalışan ülkeler bulunmaktadır. Ne yazık ki bizim ülkemizde de diller üzerinde baskı politikası uygulanmıştır. Elliye yakın dilin konuşulduğu belirtilen ülkemizde, bu durumun kültürel zenginliğimiz olarak görülmesi; korunması ve geliştirilmesi için çaba harcanması gerekirken, tehlike olarak değerlendirilmesi ve yasaklarla, engellemelerle unutturulmaya çalışılması, üzüntü vericidir. Anadili ile ilgili yasakların, birey ve toplum açısından en travmatik olanı ise anadilinde eğitimin yasaklanmasıdır. Çünkü anadili, insanın dış dünya ile ilk iletişim kurduğu, dünyayı tanımaya ve algılamaya başladığı, kimlik gelişiminin ilk adımlarını içinde yaşadığı dildir. Konuya ilişkin bilimsel çalışmalar kişinin düşünsel gelişimi açısından olduğu kadar ruhsal ve kimliksel gelişimi açısından da anadilinde eğitimin önemini ortaya koymuş bulunmaktadır. Kişinin eğitim yaşamına kendi anadilinde başlamaması anadilini kısır bıraktığı gibi başka dilleri öğrenmesini de güçleştirmektedir. Resmi dil dışındaki anadillerine ilişkin yasaklar çoğunlukla ülke birliği ve toplumsal bütünlük kaygısı ile açıklanmaktadır. Ancak bir ülkedeki gerçek toplumsal bütünlük ve birliğin yasaklarla değil, farklılıkların kabul edilmesi ve bu farklılıklar arasında bir ahenk yaratılmasıyla sağlanacağı bilinmelidir. Toplumu oluşturan farklı kesimlerin kendi dilleri ve kültürleriyle toplusal bütünlüğe dahil olmaları daha birleştiricidir. Çeşitlilik içinde birliğin ve uyumun sağlanacağı, dillerden korkulmayacağı günler dileğiyle 21 Şubat Uluslar arası Anadili Günü nü kutluyoruz. 6 l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l

9 Ortadoğu Halklarının Bayramı Nevroz Kutlu Olsun! NEWROZ PİROZ BE! 21 Mart ta Halkların Kardeşliği Şiarını Yükseltelim! Ortadoğu halkları tarafından farklı isimler altında da olsa aynı anlamla kutlanmakta olan Nevroz Bayramı, dirilişi, yeni günün gelişini ifade eder. Çağlar boyunca halkların kendi kültürel dokuları içinde kutlanmakta olan Nevroz, ülkemizde Kürt sorunu bağlamında güncel ve politik bir içerik kazanmıştır. Nevroz, yeni günün gelişi olduğu kadar, haksızlıklara karşı direnmenin de adı olmuştur. Biz eğitim ve bilim emekçileri olarak 21 Mart gününü halkların kardeşliği, barış ve demokrasi taleplerimizi dile getireceğimiz şölenlerle kutlayacağız. Yaşasın Halkların Kardeşliği Yaşasın Nevroz! Nevroz Kutlu Olsun! Newroz Piroz Be!

10 Eğitim Sen den Eğitime ve Kültür Hayatımıza Önemli Bir Katkı Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü - Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu İstanbul da Gerçekleştirildi Okuma kültürü olgusunu farklı boyutlarıyla ele alan sempozyuma Hollanda, İsveç sendikalarının temsilcileri ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri, MEB ve Kültür Bakanlığı ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, yazarlar, öğretmenler ve yayıncılar katıldı. Çok sayıda izleyici tarafından ilgiyle takip edilen sempozyumun onur konuğu ise edebiyatımızın büyük ustalarından biri olan Vedat TÜRKALİ ydi. Eğitim Sen tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü- Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu Ocak 2010 tarihinde İstanbul Zübeyde Hanım Öğretmenevi nde gerçekleştirildi. Bilindiği gibi bu sempozyumun ilk adımları 100 Temel Eser Neden Temel Eser Değil? broşürü, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Katalogu hazırlık çalışmaları ve Eğitim Sen Ankara şubelerince 2008 yılında düzenlenmiş bulunan Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu çalışmaları ile atılmıştı. Okuma kültürü olgusunu farklı boyutlarıyla ele alan sempozyuma Hollanda, İsveç sendikalarının temsilcileri ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, yazarlar, öğretmenler ve yayıncılar katıldı. Çok sayıda izleyici tarafından ilgiyle takip edilen sempozyumun onur konuğu ise edebiyatımızın büyük ustalarından biri olan Vedat TÜRKALİ ydi. Okuma Kültürü- Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu, müzik dinletisinin ardından kürsüye gelen Genel Başkanımız Zübeyde KILIÇ ın yaptığı açış konuşması ile başladı. Konuşmasında, okuma kültürü konusundaki örgütsel yaklaşımlarımızı ve yapılan çalışmaları açıklayan Genel Başkan, okuma araçlarındaki nitelik sorununa da vurgu yaparak bunun takipçisi olacaklarını belirtti. Bu anlamda hazırlıkları üç yıla yakın bir süredir devam eden katalog çalışmalarında emeği geçen herkese ve sempozyum katılımcılarına teşekkür eden Zübeyde KILIÇ konuşmasını başarı dilekleri ile sonlandırdı. Ardından sempozyumun onur konuğu yazar Vedat TÜRKALİ yi kürsüye davet etti. Vedat TÜRKALİ yapılan işin önemine değindikten sonra öğretmenlere bir öğütte bulunarak Çocuklara önce neyi okuyacaklarını değil, nasıl okumaları gerektiğini öğretin, onlar doğruları bulacaklardır dedi. TÜRKALİ nin, Eğitim Sen in kendisi için hazırladığı onur plaketini 72 yıllık eşi Merih PİRHASAN a sunması ise salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sempozyumda iki ayrı panel vardı. Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM in başkanlığında gerçekleşen ilk panelde Türkiye de Okuma Kültürü: Genel/Kuramsal Yaklaşım başlığı ele alındı. Mehmet TOPRAK, Dr. Zübeyr BULUT, Akif COŞKUN, Yusuf ÇÖTÜKSÖKEN ve Prof. Dr. Bülent YILMAZ konuşmalarıyla okuma düzeyine ait rakamsal verilere, okumaya etki eden nedenlere, okuma süreçlerine ve okumada nitelik sorunlarına çeşitli açılardan yaklaştılar. Doç. Dr. Kemal İNAL ın başkanlığında yapılan ve Hollanda dan Marten KİRCZ, 8 l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l

11 İsveç ten Ana Christin LARSSON ve Venezuela dan İstanbul Başkonsolosu Jose Gregorio Bracho REYES in katıldığı ikinci panelde ise Dünyada Okuma Kültürü konusu, yaklaşım farklılıkları ve uygulama örnekleriyle işlendi. Her iki panele soru ve görüşleriyle katılan izleyiciler ise paylaşımların zenginleşmesine katkı sağladılar. Panel/tartışma bölümünün ardından beş ayrı salonda birden proje ve bildiri sunumlarına ait çalışmalar yapıldı. Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve farklı illerden gelen öğretmenler Okuma Kültürünün Gelişmesindeki Engeller, Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Ailede Neler Yapılabilir?, Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Örgün/Yaygın Eğitim Sürecinde Neler Yapılabilir?, Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kütüphanecilik Medya ve Yayıncılık Alanlarında Neler Yapılabilir? konularındaki hazırlık ve uygulama örneklerini sundular. Salon başkanlarının yönetimindeki sunumlarda birbirinden ilginç ve uygulanmaya hazır proje örnekleri ortaya çıktı. Okuma Kültürü Sempozyumu nun en ilgi çeken sunumlarından biri de kuşkusuz Nabi BELEKOĞLU tarafından aktarılan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kitap Kataloglarının Tanıtımı oldu. Çünkü hazırlıkları yaklaşık üç yıl süren ve öğretim görevlileri ile yüzlerce öğretmenin sürece katıldığı bu çalışmanın sonuçları uzunca bir süredir bekleniyordu. BELEKOĞLU konuşmasında yola çıkış amaçlarını, kitaplarda aranacak ölçütlerin oluşumunu ve okuma sürecinin nasıl geliştiğini açıkladı. İlk adım olarak İlköğretim Çocuk Edebiyatı Kitap Katalogu nun basımının yapıldığını ve bu katalogun henüz okuması yapılmamış olan kitaplar ve düzeltmelerle geliştirileceğini belirtti. Okul öncesi ve gençlik edebiyatı kataloglarına ait çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Sunum sonunda katalog hazırlama çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür belgeleri sunuldu. Çok yoğun geçen iki günün ardından tamamlanan sempozyum, hazırlanan sonuç bildirgesinin Akif COŞKUN tarafından okunmasıyla kapandı. Alanda yapılmış en önemli çalışmalardan biri olan bu sempozyumun sonuçlarıyla, toplumsal bilinçlenme ve kültür yaşamımızda olumlu etkilerini hissettireceğine; ilgili tüm kişi ve kurumların başvuru kaynaklarından biri olacağına inanıyoruz. l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l 9

12 Anlamlı ve İşlevli Kurul Toplantıları İlköğretim olsun ortaöğretim olsun, her tür ve basamaktaki öğretim kurumlarında ve okullarda öğretmenler kurulu, kurum/okul içi işleyişin ve yaşamın kritik bir öğesi olagelmiştir. Genel olarak eğitimin ve ona bağlı olarak öğretmenlik mesleğinin toplumsal misyonunda meydana gelen değişime ve aşınmaya koşut olarak, ama esasta eğitim alanında yaşanmakta olan neoliberal dönüşümle beraber öğretmenler kurulu da işlevsizleşmeye, söz konusu kritik rolünü yitirmeye yüz tutmuştur. Son yıllarda eğitim alanında ivme kazanan toplam kalite yönetimi uygulamaları doğrultusunda okullarda, eğitim kurumlarında oluşturulan OGYE, kalite çemberleri vb. yapılar öğretmenler kurulu nun pek çok yetki ve işlevi ile donatılmış, böylece okul/ kurum içi işleyiş ve yaşamda öğretmenler kurulu giderek etkisizleştirilmiştir. Ötedenberi okulun veya kurumun yönetici ve öğretmenlerinden oluşan Öğretmenler kurulu, okulda/kurumda çalışan diğer kesimlerle öğrenci ve velilerin katılımına kapalıydı. Söz konusu eksiklik gerek EĞİTİM SEN olarak tarafımızca, gerekse öncülümüz olan örgütler tarafından uzun yıllar boyunca eleştirilmiş, karşı çıkılmış ve kurulların eksiksiz bir katılıma olanak verecek şekilde demokratik bir yapıya ve işleyişe kavuşturulması gerektiği savunulmuştur. Bu noktada belirtmemiz gerekir ki, neoliberal yönetişim yaklaşımı gereği kurul toplantılarına gerektiğinde öğrenci temsilcisi ile okul-aile birliği temsilcisinin de gözlemci olarak katılmasına olanak sunan halihazırdaki anlayış ve uygulamanın öteden beri savunageldiğimiz katılımcı-demokratik yaklaşımla kimi biçimsel benzerlikleri dışında bir benzerliği ve hele aynılığı yoktur. Yönetişimci mevcut anlayış ve uygulama, Öğretmenler kurulunu işlevsizleştirip onun yetkilerini OGYE, kalite çemberleri vb. yapılara devrederken elhak öğrenci temsilcisi ile okul-aile birliği temsilcisi hem de gözlemci olarak kurul toplantılarına katılabileceklermiş Bu durum, eğitimi piyasalaştırma esas felsefesini gizlemekten ve ona demokratikkatılımcı bir görünüm kazandırmaktan başka bir amaç taşımayan manipülatif bir uygulamadır. Öğretmenler kurulu, her durumda, okul/ kurum içi işleyişi ve yaşamı demokratikleştirme ve katılımcılığı tesis etme bakımından kısıtlıda olsa kimi olanaklar sunmuş ve bu durum günümüz içinde geçerlidir. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nin ilgili hükümleri göz önüne alındığında ve işlerlik kazandırıldığında yerel ve gündelik kimi kazanımlara zemin oluşturabilen bu kurullar, aynı zamanda yöneticilerin tek yanlı tasarruflarının sınırlandırılabilmesi, dizginsiz ve kimi zaman kural tanımaz eylem ve işlemlerinin durdurulması açısından da anlamlı roller oynayabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle Öğretmenler kurulu toplantıları yakın zamanlara dek hem okul/kurum yöneticileri hem de özellikle öğretmenlerce önemsenegelmiş, haftalar öncesinden başlayan hazırlıklar söz konusu olmuştur. Ve sözün kısası Öğretmenler kurulu, kimi zaman yöneticilerle öğretmenlerin, bazen de toplumsal plandaki ileri-geri kavgasının yerel ölçekli bir mevzi savaşı niteliği kazanabilen okul/ kurum hayatının önemli bir parçası olagelmiştir. Günümüzde okullarda/kurumlarda sözü edilen ikili bir yapı (AR-GE, OGYE vd. ile Öğretmenler kurulu) mevcuttur. Eğitimin piyasalaştırılması ve AB uyum sürecinin bir bileşeni olarak öne çıkarılan yapılara karşın Öğretmenler kurulu eğitim mevzuatında ve hukukunda mevcudiyetini korumaktadır. Dolayısıyla, eğitimin piyasalaştırılmasına 10 l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bülteni l Şubat - Mart 2010 l

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Yıllardır dünyanın dört bir tarafında, özellikle Ortadoğu da bir türlü çözüme kavuşturulmayan kronik sorunlar, bitmek

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

Türkiye de Üniversite ve Sendika İlişkisi Yeniden Yapılandırma Sorunu 5 Ahmet GÜNDOĞDU / Genel Başkan

Türkiye de Üniversite ve Sendika İlişkisi Yeniden Yapılandırma Sorunu 5 Ahmet GÜNDOĞDU / Genel Başkan İçindekiler Sayfa Türkiye de Üniversite ve Sendika İlişkisi Yeniden Yapılandırma Sorunu 5 Ahmet GÜNDOĞDU / Genel Başkan BİRİNCİ BÖLÜM YÖK ve ÜNİVERSİTELER Bir Değişim Efsanesi Olarak YÖK Sivil Bir YÖK

Detaylı

ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ

ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 75 2013 TE EĞİTİM BEKIR S. GÜR ZAFER ÇELIK İPEK COŞKUN MÜBERRA GÖRMEZ COPYRIGHT 2014

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

ENGELLİNİN EL KİTABI

ENGELLİNİN EL KİTABI ENGELLİNİN EL KİTABI BASKI RENKFORM MATBAA Kağıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Turgut Özal Bulvarı No: 53/Z İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 30 36 Faks: +90 312 384 30 37 E-mail:info@renkform.com Web: www.renkform.com

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

Sayı: 45 Yıl: 7 Aralık 2008. Memur-Sen Konfederasyonu. Eğitim-Bir-Sen. Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni

Sayı: 45 Yıl: 7 Aralık 2008. Memur-Sen Konfederasyonu. Eğitim-Bir-Sen. Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 45 Yıl: 7 Aralık 2008 Eğitim-Bir-Sen Memur-Sen Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 45 Yıl: 7 Aralık 2008 Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

Merhaba, Geçen sayıdan sonra önemli gelişmeler yaşadık. Yeni bir sayı ile birlikteyiz... İsmail TUTOĞLU

Merhaba, Geçen sayıdan sonra önemli gelişmeler yaşadık. Yeni bir sayı ile birlikteyiz... İsmail TUTOĞLU İsmail TUTOĞLU Merhaba, Yeni bir sayı ile birlikteyiz... Geçen sayıdan sonra önemli gelişmeler yaşadık. Ülkemiz, emeğimiz, geleceğimiz için yaptığımız mücadele yeni bir boyut kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

İlgililerine duyurulur!

İlgililerine duyurulur! TTB 62.Büyük Kongresi 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği nin 62. Büyük Kongresi 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecek. 30 Haziran Cumartesi günü saat

Detaylı