SETTING UP YOUR OWN BUSINESS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SETTING UP YOUR OWN BUSINESS"

Transkript

1 SETTING UP YOUR OWN BUSINESS HANDBOOK FOR ADVISORS, TRAINERS, TUTORS AND MENTORS This handbook is published as an output in the framework of WIN-BUS: Women Integration in Business Creation Leonardo Da Vinci-TOI Project numbered TR1-LEO Project Co-ordinator: Pendik Municipality-TURKEY Project Partners: Centro Ligure Per La Produttivita (CLP)-ITALY Inova Consultancy Ltd -UNITED KINGDOM Transfer Slovensko, S.R.O- SLOVAKIA Pendik Women s Business Incubator-TURKEY Pendik Local Education Authority -TURKEY Pendik Industrialists and Businessmen s Association -TURKEY Istanbul, TURKEY,

2 Önsöz Bu kitap, Avrupa genelinde farklı ülkelerde kadın girişimciliği eğitimlerinde eğitimcilerin rehber olarak kullanmasında fayda bulacağı çalışmaları içermektedir. Girişimcilik gelişmekte olan ülkelerde bugünlerde en popüler konulardan birisidir. Gerek hükümet politikaları gerekse uluslar arası fonlarla desteklenen girişimcilik programları pek çok bireye iş vermiş ve kendi elemanlarını istihdam etmelerini sağlamıştır. İş dünyasında kadın patronların ön sıralara gelmesi ile kadın girişimciliği çalışmaları da öncelikli destek programları içine alınmıştır. Kadın girişimciliği kadınları finansal açıdan desteklediği gibi onlara psiko-sosyal seviyede de özgüven kazandırmıştır. İki bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde eğitimcilerin girişimcilerin ihtiyaçlarını belirlemede kullanacağı bilgiler, ikinci bölümde ise girişimciler ile iyi bir ilişkinin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. İşte bu hususta kitapta göreceğiniz çalışmalar İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi (WIN-BUS)kadın girişimciliği eğitimleri veren eğitimci, danışman ve rehberlerin kullanabileceği bir kılavuz olarak düzenlenmiştir. 2

3 Giriş Girişimcilik hem kamu hem de özel sektörde kadınlar tarafından oluşturulması gereken alışıldık istihdam yöntemlerinden daha uygun bir istihdam yolu olmuştur. Kadınlar son birkaç yılda bir çok etkinliğe, kişisel istihdama ve girişimcilik alanlarına daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu girişimcilik eğilimi hem kırsal hem de kentsel alanda kadınlara karşı olan saygının artırılması olarak görülmektedir. Kadınlar hem geleneksel faaliyetler ( örgü, ev yemekleri gibi) hem de geleneksel olmayan faaliyetler (bilgisayar programları, güzellik uzmanlığı, spor salonları) ile girişimciliklerini ortaya koyabilmektedir. Açıkça söylenebilir ki her geçen gün kadın girişimcilerin ve kadınların sahip olduğu işletmelerin sayısı artmaktadır. Genellikle kadınlar mikro işletmelere yönelmektedir çünkü hem başlangıç kapasiteleri (maddi yada beceri olarak) daha sınırlıdır hem de pazar ve sermayeye ulaşım imkanları daha azdır. Öte yandan mikro işletmelerde kendilerini tatmin edebilecek anlamlı gelir seviyesine sahiptir. Her hangi bir sanayi, yönetim yada herhangi bir girişimcilik faaliyetine başlayan kadınların önüne bazı çevresel kısıtlamalar çıkabilir. Bir iş kurma ve onu yönetme bazı beklenmedik risk ve gayretleri içerebilir ki mevcut şirket kapanma oranları da azımsanmayacak kadar fazladır. İşte bu noktada tecrübeli bir danışman kadın girişimcilere kendi rotalarını çizme konusunda yardımcı olabilir. Bir kadın girişimci ihtiyaçlar, dürtüler, istekler, problemlerin çözüm yolları, yönetimsel işler gibi bir çok konuda desteğe ihtiyaç duyabilir. Her aşamada bir danışman/eğitmen yada rehber temel adımları izleyerek girişimciler ile etkileşim kurabilir ve kadın girişimcilere yardımcı olabilir. 3

4 İçindekiler??????? 4

5 Modül 1??????????????????????????? 5

6 Konu 1: Girişimcinin İhtiyacını Belirleyin Giriş ve Girişimciliğin Doğası Giriş: Bu modül temel girişimcilik anlayışını içermektedir. Modülün içeriğinde derslerle bağlantılı olarak girişimcilerin motivasyon sebepleri ve ihtiyaçları vardır. Modül ; Girişimcinin tanımı Farklı girişimci tipleri Başlama güdüleri Derse giriş, kısımlarını içerir. Bu bölüm boyunca girişimcinin tanımı, farklı tiplerini ve başlama güdülerini öğrendiğinizde ders boyunca farklı girişimciler arasında nasıl eğitim vereceğinizi ve ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceğinizi öğreneceksiniz. Girişimciler: Tanım: Girişimci terimi bir işletme ya da girişim üzerinde sorumluluk almayı kabul eden kişilik tipini anlatır. Kelime kökeni olarak Fransızca bir kelime olan Entreprendre dir ve almaya istekli, taahhüt eden anlamına gelir ve iş anlamında bir şeye başlamayı anlatır. Bir eğitmen olarak eğitim ile kimin ilgilendiğini bilmek önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu tanım tüm girişimciler için geçerli genel şartları gösterir. Girişimcinin genel tanımı geniş bir grubu kapsayan kolektif tasarımı içerir. Bir girişimci eğitmeni aşağıdaki özelliklere sahip olan birçok kişi ile karşılaşacaktır. İş kurmak isteyen Riske giren Kazanç sağlama ihtimali olan Tüm girişimciler işletme ve iş ile ilgili her şeyi düşünerek yani ürün ya da hizmet vermek, mali konular, müşteri ilişkileri vs gibi konular üzerinde uzun müddet çalışmalıdır. Bir girişimci eğitmeni olarak bu girişimcilerin hangi aynı ve farklı konularda ve problemlerde rehberliğe ihtiyacı olmak anlamına gelir. Girişimcileri Tanıma: Girişimcileri anlamak için en son yıllık ulusal istatistiklere bakmak aşağıdaki noktaları kavramak açısından yararlı olacaktır. Yıllık iş kurma oranları Girişimci işletmeler arasında yıllık kapanan (ölen) şirketlerin oranı Sektör özetleri Grupsal sınıflandırılmalar. Örneğin; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, tecrübe çeşidi Diğer ülkelerle karşılaştırmalar Büyüme oranları 6

7 İstatistikler sınıflandırmalar, dağılımlar ve sıklık hakkında size bilgi verecektir. Bu bilgiler sayesinde eğitmen her bir ders için gerekli bakış açısını oluşturacaktır. Girişimcilerin nasıl yönetileceği bilgisi ayrıca gerekli önlemleri almak ve yeni girişimciler olduğunda yeni ders içerikleri hazırlamakta kullanılacaktır. Girişimciler Arasındaki Farklar: Kolektif düşünce olarak girişimci pek çok insan tipini kapsar. İş kurmak ve sorumluluk alma ortak noktaları dışında girişimciler genel yaşamda olduğu gibi farklı bireylerdir. Bu sebeple tüm girişimciler aslında benzersiz ve kendine özgüdür fakat onları daha iyi anlamak için birkaç alt gruba ayırmak eğitmen için faydalı olacaktır. Birçok girişimci grubunu farklı isimlerle adlandırdık, örneğin; Bağımsız işadamı Serbest çalışan Hayat tarzı girişimciler Proje girişimcileri Büyüme Girişimcileri Önceliğe sahip olanlar Yaratıcı girişimciler Global düşünenler Kültür tabanlı girişimciler Etnik girişimciler Con (güven vermeyen) kişiler ve şarlatanlar Üretim girişimcileri Sosyal girişimciler Ceylanlar!! ( Atik olanlar) Girişimciler ayrıca cinsiyet, yaş, sektör, bölge, eğitim ya da farklı benzer noktalara göre de gruplandırılabilir. Kişisel özellikler de farklılıklar içerebilir. Güdüler Karakter Öğrenme tarzı Tercihler İhtiyaçlar Tutkular Hedefler Amaçlar, gibi. Bu gruplanmalar çok farklı tipteki girişimciler üzerinde ortak başlangıç noktasına bakmaksızın daha iyi odaklanmayı sağlar. Eğitim için yukarıdaki kişilik niteliklerini baz alarak gruplandırmalar yapmak, girişimcilerin bireysel olarak sorabilecekleri kritik faktörler için kılavuz oluşturacaktır. Kişisel faktörler başka sınıflandırmalarda işe yaramayabilir ama bunlar girişimcilerin taleplerini yönlendirmede önemli ölçütlerdir. Mesela iletişim kurma şekli, çıkış 7

8 noktaları, dersin amaçları gibi. Bazen cinsiyet ve yaştan ziyade grupları kurarken istekler ve hedefleri ilişkilendirmek daha ilgi çekici olabilir. Kişisel faktörleri belirlemek dersin sonunda herkes aynı eğitimi alsa da her girişimcinin bireysel kazanımlarını belirlemede önemli bir kıstastır. 8

9 Konu 2: Girişimcinin İhtiyacını Belirleme Girişimci profillerine giriş: Girişimciler ve girişimcinin tanımı ile doğası konuları birbirleri ile bağlantı içindedir. Tüm girişimciler tek, benzersiz ve her yerde olduğu gibi farklı kişilerdir. Niçin Sınıflandırma: Buradaki sınıflandırma özelleşmiş belli temellere dayanarak yapılan gruplandırma yöntemidir. Sınıflandırma homojen olmayan bir grup hakkında genel fikir edinmeyi mümkün kılar. Sınıflandırmanın avantajları: Genel bir hızlı bakış imkanı Girişimciler arasındaki merkezi farklılıkları görebilme imkanı Olumlu ayırıcı tedavi imkanı Sınıflandırmanın dezavantajları: Yanlış yorumlama riski Bölümler açısından düşünebilme riski Bir topluluğu iki veya daha fazla gruba bölebilirsiniz. Ama buradaki önemli nokta kategorilere ayırırken grubu tanımlayıcı uygun sayıda kişinin bu sınıfta olmasıdır. Girişimcileri sınıflandırırken eğitmen ile birlikte çalışılmalı çünkü dersi anlatırken daha fazla grup oluşturmak bireyleri tanıma noktasında sınıflandırmanın avantajlarını yok edebilir. Ayrıca sınıflandırma yaparken birbiri ile ilişkili bazı parametrelerden yararlanılmalıdır. Böylece sınıflandırma bir hareket başlangıcı için uygun temel oluşturabilir. Bir kategoride uygun olan kriter diğer kategoride ilgisiz olabilir. Girişimci Tipolojileri: Girişimciler için, uygun ölçütler içinde, birçok farklı sınıflandırma yapılabilir. Girişimcilere saygı göstermekle birlikte bu sınıflandırma genel olarak farklı tipteki girişimcileri tartışarak yapılmalıdır. Bu bölümde girişimci sınıflandırmaları ile ilgili 3 farklı örnek göreceksiniz. Alfa-Beta Girişimcileri, kaynak: Girişimcilik, Mart, farklı karakterde girişimci, kaynak: Sbinformation.com 5 farklı karakterde girişimci, kaynak: Hindistan Yönetim Enstitüsü Sınıflandırma 1: Alfa- Beta Girişimciler: 2008 yılı Mart ayında yayınlanan Girişimcilik makalesinde bu dünyada iki farklı tip girişimci olduğu vurgulanmıştır: Alfa girişimciler ve Beta Girişimciler. Alfa girişimciler doğal olarak riske tahammül edebilen, rasyonel olmayan hayal 9

10 kurabilen girişimcilerdir ve karizmatiktirler, etrafındaki insanları ve bir şirketi canlandırmayı başarırlar. Alfalar ilk adımı atarlar Diğer yandan, Beta girişimciler yürütme odaklı, risk oluştuğunda temelde rasyonel ve öğrendiği becerileri ortaya koyabilendir. Problemleri alır ve çözüme ulaştırmak için bir metodoloji kurar. Betalar girişimcilerin çalışmasını sağlarlar. Bu makalenin sonucuna göre, alfa girişimcileri cesaretlendirmeyi bırakmalıyız. Alfa olmayı insanlara öğretemezsiniz ama beta olmayı öğretebilirsiniz. Bir topluluğun binlerce alfaya ihtiyacı yoktur ama o kadar betaya ihtiyacı vardır. Sınıflandırma 2: 9 Farklı Karakterde Girişimci: Sbinformation.com adlı site 9 farklı girişimci tipini tanımlayan bir makale hazırladı. Tüm girişimci tipleri başarılı işler başlatmalarına rağmen farklı kişisel etkenler onların bu noktaya gelmesine neden oldu. Eğer girişimciler kendi baskın özelliklerinin tanımlarlarsa, bu onlara niteliklerini yeni işlerde nasıl kullanacaklarını anlamada yardımcı olacaktır. Düzelten: Bu tip girişimciler dünyayı düzelten bir anlayışla şirketlerini kullanmaya odaklanırlar. Ahlaki olarak düzgün şirketler asil bir çalışma ile ödüllendirilir şiarını benimsemişlerdir. Düzelten girişimciler işlerini devam ettirmek için yüksek dürüstlük ve tereddütsüz ahlak anlayışı ile hareket ederler. Düzelten girişimciler mükemmeliyetçidir ve çalışan ve müşterilerini çok fazla eleştirirler. Danışman: Bu tip çalışanlar müşterilerine aşırı destek ve tavsiye verirler. Danışmanın başucu notu: Müşteri her zaman haklıdır ve onu memnun etmek için her şeyi yapmalısın. Danışman tipli çalışanları kullanan şirketler müşteri odaklıdır. Danışmanlar müşterileri ve şirketleri için kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı ederek işlerine odaklanırlar. Süper star: Süper starların özelliği karizmatik oluşları ve enerjileridir. Kişilikleri onları kendi markalarını oluşturmaya ve işlerini kurmaya yönlendirir. Girişimci tipi olarak heyecanlı, rekabeti seven ve işkolik olarak sınıflandırılırlar. Sanatçı: Çekingen bir girişimci tip olmasına rağmen yaratıcı yönü yüksek kişilerdir. İş dünyasından genellikle yaratıcılık gerektiren mesela web tasarımcısı ya da reklam ajansı gibi alanlarda bulunurlar. Sanatçılar kendiişlerini genellikle özgün yetenekler ve yaratıcılık gibi konularda kurarlar. Eğer müşterilerden yapıcı geri bildirimler alırlarsa aşırı hassas cevaplar verebilirler. Vizyoner: Vizyoner kişiler tarafından kurulan işler sıklıkla kurucunun düşünceleri ve gelecek vizyonu temeline dayanır. Etrafındaki dünyayı anlama noktasında yüksek düzeyde merak geliştirir ve planlarını tehlikeden uzak olacak şekilde yapar. Vizyonerler genelde az gerçeklik payı ile çok fazla hayale odaklanabilir. Analist: Temelinde bilim, mühendislik, bilgisayar geçmişi olan analist şirketler sistematik yollarla temelinde problem çözmeye odaklanır. Problem çözmede mükemmel hale gelmişlerdir. Ateş topu: Böyle bir karakterin sahip olduğu ve yönettiği iş hayat dolu, enerjik ve iyimserdir. Şirket hayat enerjisi ile dolu ve müşterilerine Halledildi tutumunu sergileyen eğlenceli, neşeli bir ortam hissettiren yerdir. Ateş topları için küçük bir tavsiye: iş planı yaparken atılgan yönünüzü dengeleyin. Kahraman: Kahraman girişimcilerin öncelikli nitelikleri liderlik becerileri ve yetenekleridir. Bu girişimci riskleri kontrol eder ve bariyerleri yıkabilir. Bu profildekiler 10

11 girişimcilik ruhuna sahiptir ve büyük şirketleri temsil edebilir. İyileştirici: iyileştiricinin odak noktası iç huzurdur. Bu tip için anahtar kelimeler uyum, iyi karma ve insan kaynakları gelişimidir. Bir iyileştirici işi besler ve işe uyum getirir. İşi devamına yönelik esrarengiz bir yetenekleri ve dayanıklılığı sağlayan iç huzurları vardır. Bu makalenin özünde de kişiliğine saygı gösterip onu gerektiği gibi kullanan insanların başarılı bir iş ortamı kurabileceğini göstermek vardır. Güçlü yönleri bilmek herkes için kendi işinin pusulası olacaktır. Sınıflandırma 3: Hindistan Yönetim Enstitüsü: Hindistan Yönetim Enstitüsü Ocak 2004 te yaptığı bir araştırmada 5 farklı girişimci tipini tanımladı. Araştırmada girişimcilik becerileri ile motivasyon ve farklı girişimci tiplerini birleştirildi. Fırsatçı Tip: bu tip girişimciler yüksek gelir beklentisi olan girişimcilerdir ve hayalci olarak sınıflandırılırlar. Olumsuz İtici Tip: Olumsuz itici tiplerin beklentileri daha iyi bir iş hayatı oluşturmaktır. İtici genellikle mevcut durum ile tatminsizlik yaşar. İdari Tip: Bu tipi özellikleri arasında liderlik becerileri, yetenekleri vardır ve finansal dönüş için şirket bu tip çalışanlarla iş yürütmek ister. El sanatçısı Tip: Bu tip girişimciler genellikle kendi başlarına el işi ürünler yapar. İhtiyaçları özerklik ve kabiliyetini ispat etmeye dayanır. Fikir odaklı fırsatçı Tip: Bu tip girişimci diğer 4 tipin karışımıdır. Onların dürtülerinden farklı olarak istatistik, strateji ve büyüme potansiyeline sahiptirler. Bu 3 sınıflandırma girişimciler arasında görüş geliştirmek ve dolayısıyla onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için belirtilmiş örneklerden bir kaçıdır. Bunlardan farklı tipolojiler farklı amaçlar için hazırlanabilir. Bunlar girişimcilere görüş geliştirmek, bir grubu bilimsel olarak incelemek veya bir sonucu açıklamak için olabilir. Burada tanımlanabilecek sınıflandırmalar kültür, coğrafya, sektör veya ekonomik şartlar gibi nedenlere dayandırılabilir ve zaman geçtikçe bu kriterler değişikliğe uğrayabilir. Dört Temel Girişimci Örneği: Bu bölüm girişimci eğitmenlerine derslerini en uygun halde sunmak için kullanabilecekleri 4 sınıflandırma örneği içermektedir. Sınıflandırmanın başlangıç noktası kişisel eylem ve motivasyon gibi etmenlerdir. Motivasyon: Tanım: Motivasyon bizi düşüncelerimiz, duygularımız ve vücudumuzun 11

12 oluşturduğu hareketler, bizi ileriye götüren inançlar kısa ve/veya uzun süreli içsel ve dışsal etkilerin birleşimidir. Motivasyon bir amacı başarma niyeti, kazanç odaklı davranış yönelimidir. Bazı insan eylemleri en iyi içsel dürtülerle açıklanır. Dürtü tamamen biyolojik bir mekanizmadır ve insanın hareketine karar vermesine neden olurken güdü öğrenme ile şekillenen içsel mekanizma olarak tanımlanır. Etkili kullanıldığında bu güçler insanlara bireysel veya grup çalışmalarında ortak amaçlar doğrultusunda ve onlara ulaşmak için yardımcı olabilir. Farklı girişimcilerin işe başlaması noktasında birçok farklı güdü tanımlanabilir. Bunların en yaygınları: Karar verici/ sahip kişi olmak Daha ilgi çekici işler Daha özgür hareket/esneklik Daha fazla para kazanmak/ hayat standartlarını geliştirmek İş ve evi birleştirmek (aile) Çeşitli. Örneğin; yararlanıcıdan gelen istekler/talepler, işsizlik vs. Her girişimci için farklı ve özgün bir dürtü iş kurmak için etkili olmuştur. Motivasyon Dürtü Çeşit Dürtünün Tanımı: Dürtü motivasyon için oluşan güçlü ihtiyaç ve isteğe cevap veren bir durumdur. İş kurmak için gerekli ortak güdülerin her biri girişimcinin bu işi neden kurmak istediği yönünde önemli bir dürtüdür. Güdü Dürtü Karar verici/sahip olan kişi olmak Özerklik/uyum Daha ilgi çekici iş Tutku/meydan okuma Daha özgür haraket/esneklik Uyum/meydan okuma Daha fazla para kazanmak/hayat standartlarını geliştirmek İş ve evi birleştirmek (aile) Gelenek/tutku Kendini gerçekleştirme/uyum Çeşitli. Örneğin; yararlanıcıdan gelen istekler/ talepler,işsizlik vs. Çünkü.../gelenek Bir girişimci farklı güdü ve dürtülerin birleşimine sahip olabilir ana bu dört uç nokta dürtülerle ilişkili olarak tanımlandığında bunlardan birini tercih edecektir. 12

13 Dört Temel Örneğin Tanımı: Tutku Büyüme Odaklı Girişimci Uyum Proje Odaklı Girişimci Kendini Gerçekleştirme Yaşam Tarzı Girişimci Gelenek Geleneksel Girişimci Büyüme Odaklı Girişimci: Büyüme odaklı girişimcinin özellikleri; Kişisel: Yüksek düzey profesyonellik ve şirketin büyümesi için tutku. Öncelik şirkettir ve genellikle bilimsel eğitim veya yaklaşım ile işe başlanır. Genellikle erkektir. Tipik Sektörler: IT, İş istihbarat (sistem geliştirici/satış), medikal, araştırma-ilişkili etkinlikler, üretim Bilgi: Büyüme odaklı girişimci profesyonel iş ağı talep eder. Onlar profesyonel uzmanlar tarafından bilgiyi arar ve problemle karşılaştığında nedenini bulmak ister. Geliştirme: inisiyatifi ele almak isterler. Eğer gerekli ise uyuma hazırdırlar veya tamamen tersine çevirebilirler. Şirketi satma olasılığına olumlu tepki verirler. Uygulama Rehberliği: Detaylı iş planı sağlayın, ürüne odaklanın, genel bakış açısı vermeyin, Pazar bilgileri ikinci sıradadır. Proje Odaklı Girişimci: Bu tip girişimcilerin özellikleri; Kişisel: Yüksel profesyonelliğe sahiptirler. Tutkuları denemek tir. Aile ve boş zamanlar onların için önemlidir ve her zaman resmi genel düşünürler. Genellikle toplum bilimleri eğitimine sahiptirler ve iş kurma yaklaşımları vardır. Onlar iş yürütmez kendilerini yürütürler. Tipik sektörler: Danışmanlar( kişisel gelişim), tasarım ( tek kişilik işlemler), psikolog, organizasyon, gazetecilik/iletişim sektörleri, çeviri büroları. Bilgi: Profesyonel ve iş ile ilgili ağlara ulaşmak isterler. Tartışmalar özel bir ilgileri vardır uzmanları anlamak istemezler. Bir problem olduğunda birden fazla sebep tanımlarlar. Birçok iş ağının ana kullanıcılarıdır ve bilgiyi başkaları ile paylaşmayı severler. Geliştirme: Sürekli yenilenen profesyonelliğe sahiptirler. Eğer etik, profesyonel ve konsepte uygunsa ilerlerler. Uygulama Rehberi: Geniş iş kaynağı vardır. Ürünü ticarileştirmek zor olabilir. Kendi adlarına tutkulu ama iş adına değildirler. Her şey her açıdan düşünülmelidir. Yaşam Tarzı Girişimci: Genel özellikleri; Kişisel: Bu tip girişimciler genellikle önceki hayatlarında tatmin olmamıştır. Birçok kurs ve eğitime katılmışlardır. Yaratıcı genlerini gerçek hayata nasıl geçireceklerini araştırır ve anı yaşarlar. İşe başladıklarına sık sık sektör değiştirirler. Sürekli ruh 13

14 odaklıdır ve bütün resme bakarlar. Genellikle kadındırlar. Tipik Sektörler: Masözlük, çocuk kitapları yazarlığı veya çocuklarla benzer işler, terapi, alternatif tedavi sağlayıcılık, zayıflama kürleri, kremler, bitkisel ürünler vs. pazarlamacısı, internet satışı. Bilgi: Yaşam tarzı girişimciler genellikle kurslara gitmeyi severler ve benzer düşünceli kişilerle bir arada olmak isterler. Kendilerini dinleyen insanlarla konuşmayı severler. Geliştirme: Benzer düşünceli insanlarla ortaklık kurarlar. İş geliştirme önemli değildir, ama ödüller ve iş kurmanın eğlencesini severler. En önemlisi iş onların yaşam tarzına uygun olmalıdır. Uygulama Rehberi: Ürün/hizmet içeren şeylere ilgilidirler ve herkes/birçok insan ın alabileceği şeyleri düşünürler. İpuçları küçük iyidir dir. Yaşam tarzı girişimci için para kazanmak o kadar da önemli değildir. Geleneksel Girişimci: Geleneksel Girişimcinin Özellikleri; Kişisel: Geleneksel girişimci profesyonel eğitim almıştır. Özel ürünler için kendi işlerini kurmak isterler. Para kazanmayı ve yalnızca çalışmayı isterler yani onlar için iş kurmak ve geliştirmek ilgi çekici değildir. Tipik Sektörler: Kıyafet dükkanları, marangozluk ve doğramacılık, çiçekçilik, lokanta ve pizzacılar, kuaförler. Bilgi: Bu tip girişimciler kısa vadeli özel ödüllü kurslara ilgi duyarlar. Pratik işleri ve bir şeyler denemeyi severler. Tavsiye için arkadaş veya meslektaşlarla konuşurlar. Özgün cümleleri ne kadar zor olabilir ki dir. Geliştirme: Hedefleri şirketlerdeki yeni kişilerdir(çalışanlar, yeni gelenler), yeni alet/ makinelerdir. Bazı geleneksel girişimciler büyüyen şirket haline gelebilir.( büyüme nişleri, ekonomik duruma göre belirlenir) Uygulama Rehberi: Ürün belirlidir-tartışmaya açık değildir. Sadece bütçeye ihtiyaçları vardır, sonra hemen başlar ve yükselirler. Şirketin birçok sıkıntısı olduğunu düşünürler. Bu bölümde güdü ve dürtülere göre daha fazla girişimci tanımlamak mümkündür. Bu bizim şu anda başlangıca göre girişimciliğin nüans farklılıkları ile ilgili daha fazla ayrıntıyı bilmemiz anlamına gelmektedir. Bundan sonraki adım bu bilgileri eğitimlere uyarlamaktır. 14

15 Konu 3:Farklı Girişimci Profilleri ile Eğitim Giriş Farklı girişimci profilleri ile ders işlerken onların önceliklerini ve duruma göre nasıl hareket edeceklerini bilmek oldukça önemlidir. Bu bölümde eğitmenler için dört temel girişimci tipini anlatacağız. Burada açıkça anlatılan konu eğitim alıştırmaları ile daha iyi öğrenilecektir. Dört Farklı Temel Tip ile Eğitim Bu girişimci tipleri ile işlenen dersler her girişimci tipinin temelinde olan bazı ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır. Bu bölümde her bir tip için ayrı ayrı olmak üzere onlardan gelebilecek sorular ve eğitimcinin farkında olması gerek en bireysel ilişkiler için gerekli olan ana çizgiler verilecektir. Büyüme odaklı girişimci: Büyüme odaklı girişimci iş geliştirme ya da ürün ile ilgili olsun olmasın uzmanı sürekli sorular sormak ister. Bu girişimcilerin eğitimleri daha özelleşmiş bir rehberlik yaklaşımıyla kullanılmalıdır. Büyüme odaklı girişimciler genellikle kendine güvenen, ama sürekli meşgul ve profesyonelliğe odaklanmış girişimcilerdir. Geliştirilmiş bir iş planına ihtiyaç duyarlar ve bunu süreç içinde değiştirebilmek isterler. Tipik olarak iş planları geniştir ve bunun üzerinde geri bildirimlere açıktırlar. Onların en büyük açık noktası anlayış eksikliği, bilgi ve Pazar büyüklüğü, müşteriler ve Pazar giriş zamanı hakkında gerçekçi değerlendirmedir. Bu yüzden sürekli olarak birincil Pazar bilgilerini ve ortakların müşteri alanındaki bilgisini bilmek isterler. Bir eğitmen olarak büyüme odaklı girişimcinin danışmanının rolünü girişimci sürekli iyi tavsiye, deneyim ve koçluk ihtiyacı duyduğu için daha kullanışlı bir şekilde uyarlamak gerekir. Büyüme odaklı girişimci kendini yönlendiren uzmanla atışmayı tercih eder. Proje Odaklı Girişimci: Proje odaklı girişimci iş konsepti üzerinde tartışmayı sever. Tipik olarak yüksek seviyede olan profesyonellikleri ile iş planı üzerinde büyük fayda gösterirler. Bu tip girişimciler genel konsepte odaklanır ve eğitmeni fikirlerini düzenleyen, değiştirebilen ve geliştiren biri olarak kullanır. Eğitmen bir koçun rolünü yaptığını varsayıp bu girişimci ile çalışır. Proje odaklı girişimciler genelde büyük açıda hizmet teklif ederler ve müşterilerine ne sattıklarını açıklamada zorluk çekerler. Bu yüzden onların iş kaynakları ve hizmetlerini terzi gibi tam üstlerine uygun hazırlamak gerekir. Proje odaklı girişimciler ilgili çalışanlar ya da aile, arkadaş gibi bireyler yerine profesyoneller ile atışmayı da sever. Proje odaklı girişimciler tartışmaya bayılır ve bu 15

16 yüzden eğitmenin epey vaktini alır. Yaşam Tarzı Girişimci: Yaşam tarzı girişimciler fikirleri hakkında konuşmayı sever ve ürün veya hizmetleri hakkında heyecanlıdırlar. Kendi istekleri ile bilgiyi araştırırlar ve eğitmenin somut cevaplarla kendilerine bir danışman gibi yaklaşmasını tercih ederler. Normalde çok büyük meblağlarda gelir kazanmayı istemezler ve genellikle gerekli iş kaynaklarını yaratmanıza izin vermezler. Bu yüzden sıklıkla tamamlayıcı başka gelir kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. İş planı, kontrol listesi ve kılavuzlar yaşam tarzı girişimciye genel bir bakış açısı verebilir. Aşırı hazırlıklı olmayı severler yani iş planı hazırlarken, ek kurslara katılırken, seminer ya da diğer kişilerle buluştuklarında hep hazırdırlar. Bazı şeylerin çok hızlı gitmemesi onlar için genelde çok önemlidir. Kendini geliştirebilecek benzer fikirli insanlarla konuşmayı severler. Geleneksel Girişimci: Geleneksel girişimci tipi önceliğin kendinde olduğu, güzel bir genel bakış oluşturabilecekleri ve sorularına somut cevaplar alabilecekleri özel dersler isterler. Geleneksel girişimci kontrol listeleri ve kılavuzlardan büyük ölçüde istifade ederler ve sıklıkla detaylara odaklanırlar. Tipik olarak iş planlarına kısmen odaklanırlar ve somut eylemler planlarlar. Sıklıkla idare işleri önemsemek istemezler böylece ürün ve iş geliştirmeye odaklanmak için zamanları olur. Ürün veya hizmetleri tartışmaya açık değildir. Uzman olarak kabul gören eğitimcileri tercih ederler ve bu yolla özel sorularına doğrudan somut cevap bulurlar. Bu tip girişimci için ortaklarla tartışmadan çok muhasebeci, arkadaşlar ve aile ile fikirlerini tartışmak daha güvenilir bir yoldur. 16

17 Modül 2 Girişimci ile Etkili Bir İletişim Kurmak 17

18 Konu 1: Modüle giriş ve kişilik profilleri Giriş Bu modül öğitmen ve girişimci arasındaki ilişki ile ilgilidir. Bu modülde,girişimci için en ideal öğrenmeyi sağlamak üzere, eğitmen ve girişimci arasında iyi ilişki kurmayı amaçlayan yardımcı teknikler üzerinde duruluyor. Özellikle, egitmen iş kurmak isteyen kadınların bazen ailesinden ve çevresinden bulamayacağı özel bir desteğe ihtiyacı olacağı gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır. Girişimci en iyi başlangıcı yapmak için en dogru davranışın ne oldugu konusunda tavsiye desteği almak isteyecektir. Bu modül : Kişisel profiller Eğitmen ve girişimci arasındaki ilişki için kişisel profillerini önemini anlama Girişimcilerle İletişim Bire bir iletişim Teknikleri Sunum Teknikleri konularını içerir. Bu modül eğitmen ve girişimcinin kişisel profilini ve aralarındaki etkileşimi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi anlatır. Eğitici Etkileşim Girişimci Etkileşim bireysel girişimciler için veya daha büyük guruplar için tek başına bir ders konusu olabilir. Personel profili Kişilik Profiller Tanımı: Kişilik tipi insanların farklı psikolojik sınıflandırmasını gösterir. Kişilik profilleri kişinin psikolojik dürtülerini tanımlar ve değişik durumlarda niçin farklı davrandığımızı açıklar. Kişilil profilleri genellikle işe alma ve işçiler veya takım gelişimi için kullanılır. Neden kişilik profilleri? Yukarıda tanımlandığı gibi kişilik profilleri bir kişinin psikolojik dürtülerini gösterir ve bizim farklı durumlarda nasıl davrandığımızı açıklar. Bu içsel anlayış diğer insanlarla iyi iletişim için bizim seçeneklerimizi artırır. Yüksel iç görü diğer insanlarında 18

19 iç görülerinin artmasına yardım eder. Anlamadığımız kişiyi yargılama yerine, biz bu kişiye nasıl yaklaşacağımızı öğreniriz. Bu anlayış girişimcilerin eğitimi için değerli bir öğedir. İnsancıl içe bakışın iyi bir ögretici ile başarısız bir ögretici arasındaki farkı ortaya çıkardıgı söylenir. İnsan içebakışının anahtarı davranışa sebebiyet veren duruma adapte olmuş anlamalardır ki bu anlamalar karşı taraftan ayrılma noktasını gösterir. Bu bölüm iş kuracak bir kadın girişimcinin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları veya sosyal statüsünü artırmak gibi, gerçek motivasyonu anlamak için çok önemlidir: Eğitmenin bazı doğal tercihleri olacak ve bunların etkisinde kalarak, eğitimi duruma adapte etmek için daha bilinçli çalışablir. Yukarıdaki şekil iyi egitimin temeli olarak içgörüyü gösterir.egitim araçlarını verimli bir şekilde kullanmanın yolu kendinizi bilmekten geçer. Eğitmenlerin kişisel yetkinlikleri Avrupa da yüzlerce girişimci eğitmenleri bu çalışma geliştirilirken ideal eğitici profilini belirlemek için yardımcı oldu. Bu profil profesyonel ve kişisel yetkinlikler içerir. Vurgulanan en önemli yetkileri bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir İdeal öğiticinin kişisel yeterlilikler Çevresi için ilham verici ve motive edici Sempatik ve anlayışlı Sıcakkanlı Yeniden düzenlenmeye hazır ve esnek Güven duyulan bir kimse olmak Karar verici Güven artırıcı ve yapıcı 19

20 Kişisel yetkinlikler daha derin bir anlayış ve farkındalık gerektirdiği halde eğiticinin profosyenel yetkinliklerini tanımlamak oldukça basittir. Bu bakış, kişisel profil analizi aracılıgıyla, başka yollarla elde edilebilir. Farklı kişisel profil analizi Birçok farklı kişisel profil analizleri vardır. Bu eğitim iki popüler analiz için örnek sunmaya yardım eder. Amaç için uygun olabilecek başka örneklerde vardır. Analizlerin ortak özelliği, oldukça basit olmaları ve yüksek düzeyde iç görü sağlamalarıdır. Analizler öncelikle,eğiticinin kendi bilgisini artırmak için, eğiticiler tarafından kullanılmalıdır. ancak aynı zamanda girişimci tercihleri için kullanılabilir. Bu eğitimin bir parçası olarak kişisel profil testini almak tavsiye edilmektedir. Bu iki analiz ve testler bir lisans ve bu lisansı almak için bir miktar maliyet gerektirir. Ücretsiz test aracı bir alternatif olarak görülebilir veya kişisel profilleri hakkında tartışmalar için bir başlangıç noktası olarak analiz tanımı kullanılabilir. Farklı kişisel profillerini analiz ederken, eğitmen yeni bir iş kuracak olan kadın girişimcinin iş ile aile hayatı arasında bir denge kurması gerektiğinin farkında olmalıdır.böylece onların davranışlarını ve bunların etkisini analiz edebilir. DİSK Metodoloji DİSK kişisel profil analizi; bir kişinin kendi profilini ve diğer kişilik profil çeşitlerini anlamanın kolay bir yoludur. DİSK kendi ortamında veya belirli bir durum içinde bireylerin davranışlarını inceleyen bir modeldir. DİSK davranış tarzları ve davranış tercihlerine baker. DISK davranışları dört açıdan sınıflandırır. Hakimiyet - kontrol, güç ve kendine güven ile ilgili Etki - sosyal durumları ve iletişim ile ilgili Metanet - sabır, sebat ve düşünce ile ilgili Vicdanlı - yapı ve organizasyon ile ilgili Bu dört boyut bir tablo içerisinde gruplandırılabilir.d ve I üst sırada yer alır ve kişiliğin dışa yönük yönlerini temsil eder.sol sutunda yer alan C ve S içe dönük yönlerini temsil eder. D ve S sol sutunda yer alır ve görev odaklı yönü temsil eder. I ve C sağ kolanda yer alır sosyal yönü temsil eder. Bu matriste, dikey sutun İddialı veya Pasif faktörü, yatay sutun Açık ve Güvenlikli faktörü temsil eder. Hakimiyet: D den yüksek puan alan insanlar sorun çözmede ve mücadele etmede çok aktiftirler oysa D den düşük puan alan insanlar karar vermeden once daha çok araştırma yaparlar. D den yüksek puan alan insanlar: talepkar,zorlayıcı, ben merkezci, kararlı, enerjik, azimli,hırslı, ağresif ve öncüdürler. D den düşük puan alanlar ise muhafazakar, işbirlikçi,hesapcı,iddiasız, ihtiyatlı,ılımlı, uysal,mütevazi ve huzurludur. Etki: I dan yüksek puan alan insanlar, hareketleri ve konuşmalarıyla diğer insanları etkilerler ve duyğusal olma eğilimindedirler. Bu katagorideki insanlar: ikna edici, çekici,politik, istekli,inandırıcı, sıcak kanlı, güvenilir ve iyimserdirler. I dan düşük 20

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA

İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA MODÜL IX İŞ OLANAKLARI VE İŞ ARAMA FAALİYETLERİ AGORA Avrupa II - Avrupa boyutunda küçük ölçekli kentsel ticarette profesyonel rekabet becerilerinin geliştirilmesi için Ortak Entegre Yönetim e-öğrenim

Detaylı

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY MKÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON LİDERLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY 1 1. İLETİŞİM

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 3 NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 4 Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında verilen kişisel gelişim, iş arama becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar OKULDA İLETİŞİM Amerika da Yapılan Araştırmalar İpek ARAÇ İstanbul, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI OKULDA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Film- yapımı el kitabı

Film- yapımı el kitabı Film- yapımı el kitabı MOVET Mesleki eğitim ve öğretim filmleri Tatiana Speri ve Eva Vanhee 1 İndex MOVET Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin film Yapımı GİRİŞ... 4 1.DİL AMAÇLI FİLM YAPIMI... 7 1.1 film yapımını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA TEKNİKLERİ 840UH0036

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA TEKNİKLERİ 840UH0036 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SATIN ALMA TEKNİKLERİ 840UH0036 Ankara, 2012 I Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Türkiye Müteahhitler Birliği İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR TMB - 2006 Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Meslek ve Mesleğe Geçiş Desteği olarak Ebeveynler (PACTS) Turkish

Meslek ve Mesleğe Geçiş Desteği olarak Ebeveynler (PACTS) Turkish Meslek ve Mesleğe Geçiş Desteği olarak Ebeveynler (PACTS) Turkish PACTS, St. Laurence Brotherhood tarafından, Öğretim, Bilim ve Eğitim Bakanlığı (Department of Education Science and Training) aracılığıyla

Detaylı