SETTING UP YOUR OWN BUSINESS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SETTING UP YOUR OWN BUSINESS"

Transkript

1 SETTING UP YOUR OWN BUSINESS HANDBOOK FOR ADVISORS, TRAINERS, TUTORS AND MENTORS This handbook is published as an output in the framework of WIN-BUS: Women Integration in Business Creation Leonardo Da Vinci-TOI Project numbered TR1-LEO Project Co-ordinator: Pendik Municipality-TURKEY Project Partners: Centro Ligure Per La Produttivita (CLP)-ITALY Inova Consultancy Ltd -UNITED KINGDOM Transfer Slovensko, S.R.O- SLOVAKIA Pendik Women s Business Incubator-TURKEY Pendik Local Education Authority -TURKEY Pendik Industrialists and Businessmen s Association -TURKEY Istanbul, TURKEY,

2 Önsöz Bu kitap, Avrupa genelinde farklı ülkelerde kadın girişimciliği eğitimlerinde eğitimcilerin rehber olarak kullanmasında fayda bulacağı çalışmaları içermektedir. Girişimcilik gelişmekte olan ülkelerde bugünlerde en popüler konulardan birisidir. Gerek hükümet politikaları gerekse uluslar arası fonlarla desteklenen girişimcilik programları pek çok bireye iş vermiş ve kendi elemanlarını istihdam etmelerini sağlamıştır. İş dünyasında kadın patronların ön sıralara gelmesi ile kadın girişimciliği çalışmaları da öncelikli destek programları içine alınmıştır. Kadın girişimciliği kadınları finansal açıdan desteklediği gibi onlara psiko-sosyal seviyede de özgüven kazandırmıştır. İki bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde eğitimcilerin girişimcilerin ihtiyaçlarını belirlemede kullanacağı bilgiler, ikinci bölümde ise girişimciler ile iyi bir ilişkinin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. İşte bu hususta kitapta göreceğiniz çalışmalar İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi (WIN-BUS)kadın girişimciliği eğitimleri veren eğitimci, danışman ve rehberlerin kullanabileceği bir kılavuz olarak düzenlenmiştir. 2

3 Giriş Girişimcilik hem kamu hem de özel sektörde kadınlar tarafından oluşturulması gereken alışıldık istihdam yöntemlerinden daha uygun bir istihdam yolu olmuştur. Kadınlar son birkaç yılda bir çok etkinliğe, kişisel istihdama ve girişimcilik alanlarına daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu girişimcilik eğilimi hem kırsal hem de kentsel alanda kadınlara karşı olan saygının artırılması olarak görülmektedir. Kadınlar hem geleneksel faaliyetler ( örgü, ev yemekleri gibi) hem de geleneksel olmayan faaliyetler (bilgisayar programları, güzellik uzmanlığı, spor salonları) ile girişimciliklerini ortaya koyabilmektedir. Açıkça söylenebilir ki her geçen gün kadın girişimcilerin ve kadınların sahip olduğu işletmelerin sayısı artmaktadır. Genellikle kadınlar mikro işletmelere yönelmektedir çünkü hem başlangıç kapasiteleri (maddi yada beceri olarak) daha sınırlıdır hem de pazar ve sermayeye ulaşım imkanları daha azdır. Öte yandan mikro işletmelerde kendilerini tatmin edebilecek anlamlı gelir seviyesine sahiptir. Her hangi bir sanayi, yönetim yada herhangi bir girişimcilik faaliyetine başlayan kadınların önüne bazı çevresel kısıtlamalar çıkabilir. Bir iş kurma ve onu yönetme bazı beklenmedik risk ve gayretleri içerebilir ki mevcut şirket kapanma oranları da azımsanmayacak kadar fazladır. İşte bu noktada tecrübeli bir danışman kadın girişimcilere kendi rotalarını çizme konusunda yardımcı olabilir. Bir kadın girişimci ihtiyaçlar, dürtüler, istekler, problemlerin çözüm yolları, yönetimsel işler gibi bir çok konuda desteğe ihtiyaç duyabilir. Her aşamada bir danışman/eğitmen yada rehber temel adımları izleyerek girişimciler ile etkileşim kurabilir ve kadın girişimcilere yardımcı olabilir. 3

4 İçindekiler??????? 4

5 Modül 1??????????????????????????? 5

6 Konu 1: Girişimcinin İhtiyacını Belirleyin Giriş ve Girişimciliğin Doğası Giriş: Bu modül temel girişimcilik anlayışını içermektedir. Modülün içeriğinde derslerle bağlantılı olarak girişimcilerin motivasyon sebepleri ve ihtiyaçları vardır. Modül ; Girişimcinin tanımı Farklı girişimci tipleri Başlama güdüleri Derse giriş, kısımlarını içerir. Bu bölüm boyunca girişimcinin tanımı, farklı tiplerini ve başlama güdülerini öğrendiğinizde ders boyunca farklı girişimciler arasında nasıl eğitim vereceğinizi ve ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceğinizi öğreneceksiniz. Girişimciler: Tanım: Girişimci terimi bir işletme ya da girişim üzerinde sorumluluk almayı kabul eden kişilik tipini anlatır. Kelime kökeni olarak Fransızca bir kelime olan Entreprendre dir ve almaya istekli, taahhüt eden anlamına gelir ve iş anlamında bir şeye başlamayı anlatır. Bir eğitmen olarak eğitim ile kimin ilgilendiğini bilmek önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu tanım tüm girişimciler için geçerli genel şartları gösterir. Girişimcinin genel tanımı geniş bir grubu kapsayan kolektif tasarımı içerir. Bir girişimci eğitmeni aşağıdaki özelliklere sahip olan birçok kişi ile karşılaşacaktır. İş kurmak isteyen Riske giren Kazanç sağlama ihtimali olan Tüm girişimciler işletme ve iş ile ilgili her şeyi düşünerek yani ürün ya da hizmet vermek, mali konular, müşteri ilişkileri vs gibi konular üzerinde uzun müddet çalışmalıdır. Bir girişimci eğitmeni olarak bu girişimcilerin hangi aynı ve farklı konularda ve problemlerde rehberliğe ihtiyacı olmak anlamına gelir. Girişimcileri Tanıma: Girişimcileri anlamak için en son yıllık ulusal istatistiklere bakmak aşağıdaki noktaları kavramak açısından yararlı olacaktır. Yıllık iş kurma oranları Girişimci işletmeler arasında yıllık kapanan (ölen) şirketlerin oranı Sektör özetleri Grupsal sınıflandırılmalar. Örneğin; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, tecrübe çeşidi Diğer ülkelerle karşılaştırmalar Büyüme oranları 6

7 İstatistikler sınıflandırmalar, dağılımlar ve sıklık hakkında size bilgi verecektir. Bu bilgiler sayesinde eğitmen her bir ders için gerekli bakış açısını oluşturacaktır. Girişimcilerin nasıl yönetileceği bilgisi ayrıca gerekli önlemleri almak ve yeni girişimciler olduğunda yeni ders içerikleri hazırlamakta kullanılacaktır. Girişimciler Arasındaki Farklar: Kolektif düşünce olarak girişimci pek çok insan tipini kapsar. İş kurmak ve sorumluluk alma ortak noktaları dışında girişimciler genel yaşamda olduğu gibi farklı bireylerdir. Bu sebeple tüm girişimciler aslında benzersiz ve kendine özgüdür fakat onları daha iyi anlamak için birkaç alt gruba ayırmak eğitmen için faydalı olacaktır. Birçok girişimci grubunu farklı isimlerle adlandırdık, örneğin; Bağımsız işadamı Serbest çalışan Hayat tarzı girişimciler Proje girişimcileri Büyüme Girişimcileri Önceliğe sahip olanlar Yaratıcı girişimciler Global düşünenler Kültür tabanlı girişimciler Etnik girişimciler Con (güven vermeyen) kişiler ve şarlatanlar Üretim girişimcileri Sosyal girişimciler Ceylanlar!! ( Atik olanlar) Girişimciler ayrıca cinsiyet, yaş, sektör, bölge, eğitim ya da farklı benzer noktalara göre de gruplandırılabilir. Kişisel özellikler de farklılıklar içerebilir. Güdüler Karakter Öğrenme tarzı Tercihler İhtiyaçlar Tutkular Hedefler Amaçlar, gibi. Bu gruplanmalar çok farklı tipteki girişimciler üzerinde ortak başlangıç noktasına bakmaksızın daha iyi odaklanmayı sağlar. Eğitim için yukarıdaki kişilik niteliklerini baz alarak gruplandırmalar yapmak, girişimcilerin bireysel olarak sorabilecekleri kritik faktörler için kılavuz oluşturacaktır. Kişisel faktörler başka sınıflandırmalarda işe yaramayabilir ama bunlar girişimcilerin taleplerini yönlendirmede önemli ölçütlerdir. Mesela iletişim kurma şekli, çıkış 7

8 noktaları, dersin amaçları gibi. Bazen cinsiyet ve yaştan ziyade grupları kurarken istekler ve hedefleri ilişkilendirmek daha ilgi çekici olabilir. Kişisel faktörleri belirlemek dersin sonunda herkes aynı eğitimi alsa da her girişimcinin bireysel kazanımlarını belirlemede önemli bir kıstastır. 8

9 Konu 2: Girişimcinin İhtiyacını Belirleme Girişimci profillerine giriş: Girişimciler ve girişimcinin tanımı ile doğası konuları birbirleri ile bağlantı içindedir. Tüm girişimciler tek, benzersiz ve her yerde olduğu gibi farklı kişilerdir. Niçin Sınıflandırma: Buradaki sınıflandırma özelleşmiş belli temellere dayanarak yapılan gruplandırma yöntemidir. Sınıflandırma homojen olmayan bir grup hakkında genel fikir edinmeyi mümkün kılar. Sınıflandırmanın avantajları: Genel bir hızlı bakış imkanı Girişimciler arasındaki merkezi farklılıkları görebilme imkanı Olumlu ayırıcı tedavi imkanı Sınıflandırmanın dezavantajları: Yanlış yorumlama riski Bölümler açısından düşünebilme riski Bir topluluğu iki veya daha fazla gruba bölebilirsiniz. Ama buradaki önemli nokta kategorilere ayırırken grubu tanımlayıcı uygun sayıda kişinin bu sınıfta olmasıdır. Girişimcileri sınıflandırırken eğitmen ile birlikte çalışılmalı çünkü dersi anlatırken daha fazla grup oluşturmak bireyleri tanıma noktasında sınıflandırmanın avantajlarını yok edebilir. Ayrıca sınıflandırma yaparken birbiri ile ilişkili bazı parametrelerden yararlanılmalıdır. Böylece sınıflandırma bir hareket başlangıcı için uygun temel oluşturabilir. Bir kategoride uygun olan kriter diğer kategoride ilgisiz olabilir. Girişimci Tipolojileri: Girişimciler için, uygun ölçütler içinde, birçok farklı sınıflandırma yapılabilir. Girişimcilere saygı göstermekle birlikte bu sınıflandırma genel olarak farklı tipteki girişimcileri tartışarak yapılmalıdır. Bu bölümde girişimci sınıflandırmaları ile ilgili 3 farklı örnek göreceksiniz. Alfa-Beta Girişimcileri, kaynak: Girişimcilik, Mart, farklı karakterde girişimci, kaynak: Sbinformation.com 5 farklı karakterde girişimci, kaynak: Hindistan Yönetim Enstitüsü Sınıflandırma 1: Alfa- Beta Girişimciler: 2008 yılı Mart ayında yayınlanan Girişimcilik makalesinde bu dünyada iki farklı tip girişimci olduğu vurgulanmıştır: Alfa girişimciler ve Beta Girişimciler. Alfa girişimciler doğal olarak riske tahammül edebilen, rasyonel olmayan hayal 9

10 kurabilen girişimcilerdir ve karizmatiktirler, etrafındaki insanları ve bir şirketi canlandırmayı başarırlar. Alfalar ilk adımı atarlar Diğer yandan, Beta girişimciler yürütme odaklı, risk oluştuğunda temelde rasyonel ve öğrendiği becerileri ortaya koyabilendir. Problemleri alır ve çözüme ulaştırmak için bir metodoloji kurar. Betalar girişimcilerin çalışmasını sağlarlar. Bu makalenin sonucuna göre, alfa girişimcileri cesaretlendirmeyi bırakmalıyız. Alfa olmayı insanlara öğretemezsiniz ama beta olmayı öğretebilirsiniz. Bir topluluğun binlerce alfaya ihtiyacı yoktur ama o kadar betaya ihtiyacı vardır. Sınıflandırma 2: 9 Farklı Karakterde Girişimci: Sbinformation.com adlı site 9 farklı girişimci tipini tanımlayan bir makale hazırladı. Tüm girişimci tipleri başarılı işler başlatmalarına rağmen farklı kişisel etkenler onların bu noktaya gelmesine neden oldu. Eğer girişimciler kendi baskın özelliklerinin tanımlarlarsa, bu onlara niteliklerini yeni işlerde nasıl kullanacaklarını anlamada yardımcı olacaktır. Düzelten: Bu tip girişimciler dünyayı düzelten bir anlayışla şirketlerini kullanmaya odaklanırlar. Ahlaki olarak düzgün şirketler asil bir çalışma ile ödüllendirilir şiarını benimsemişlerdir. Düzelten girişimciler işlerini devam ettirmek için yüksek dürüstlük ve tereddütsüz ahlak anlayışı ile hareket ederler. Düzelten girişimciler mükemmeliyetçidir ve çalışan ve müşterilerini çok fazla eleştirirler. Danışman: Bu tip çalışanlar müşterilerine aşırı destek ve tavsiye verirler. Danışmanın başucu notu: Müşteri her zaman haklıdır ve onu memnun etmek için her şeyi yapmalısın. Danışman tipli çalışanları kullanan şirketler müşteri odaklıdır. Danışmanlar müşterileri ve şirketleri için kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı ederek işlerine odaklanırlar. Süper star: Süper starların özelliği karizmatik oluşları ve enerjileridir. Kişilikleri onları kendi markalarını oluşturmaya ve işlerini kurmaya yönlendirir. Girişimci tipi olarak heyecanlı, rekabeti seven ve işkolik olarak sınıflandırılırlar. Sanatçı: Çekingen bir girişimci tip olmasına rağmen yaratıcı yönü yüksek kişilerdir. İş dünyasından genellikle yaratıcılık gerektiren mesela web tasarımcısı ya da reklam ajansı gibi alanlarda bulunurlar. Sanatçılar kendiişlerini genellikle özgün yetenekler ve yaratıcılık gibi konularda kurarlar. Eğer müşterilerden yapıcı geri bildirimler alırlarsa aşırı hassas cevaplar verebilirler. Vizyoner: Vizyoner kişiler tarafından kurulan işler sıklıkla kurucunun düşünceleri ve gelecek vizyonu temeline dayanır. Etrafındaki dünyayı anlama noktasında yüksek düzeyde merak geliştirir ve planlarını tehlikeden uzak olacak şekilde yapar. Vizyonerler genelde az gerçeklik payı ile çok fazla hayale odaklanabilir. Analist: Temelinde bilim, mühendislik, bilgisayar geçmişi olan analist şirketler sistematik yollarla temelinde problem çözmeye odaklanır. Problem çözmede mükemmel hale gelmişlerdir. Ateş topu: Böyle bir karakterin sahip olduğu ve yönettiği iş hayat dolu, enerjik ve iyimserdir. Şirket hayat enerjisi ile dolu ve müşterilerine Halledildi tutumunu sergileyen eğlenceli, neşeli bir ortam hissettiren yerdir. Ateş topları için küçük bir tavsiye: iş planı yaparken atılgan yönünüzü dengeleyin. Kahraman: Kahraman girişimcilerin öncelikli nitelikleri liderlik becerileri ve yetenekleridir. Bu girişimci riskleri kontrol eder ve bariyerleri yıkabilir. Bu profildekiler 10

11 girişimcilik ruhuna sahiptir ve büyük şirketleri temsil edebilir. İyileştirici: iyileştiricinin odak noktası iç huzurdur. Bu tip için anahtar kelimeler uyum, iyi karma ve insan kaynakları gelişimidir. Bir iyileştirici işi besler ve işe uyum getirir. İşi devamına yönelik esrarengiz bir yetenekleri ve dayanıklılığı sağlayan iç huzurları vardır. Bu makalenin özünde de kişiliğine saygı gösterip onu gerektiği gibi kullanan insanların başarılı bir iş ortamı kurabileceğini göstermek vardır. Güçlü yönleri bilmek herkes için kendi işinin pusulası olacaktır. Sınıflandırma 3: Hindistan Yönetim Enstitüsü: Hindistan Yönetim Enstitüsü Ocak 2004 te yaptığı bir araştırmada 5 farklı girişimci tipini tanımladı. Araştırmada girişimcilik becerileri ile motivasyon ve farklı girişimci tiplerini birleştirildi. Fırsatçı Tip: bu tip girişimciler yüksek gelir beklentisi olan girişimcilerdir ve hayalci olarak sınıflandırılırlar. Olumsuz İtici Tip: Olumsuz itici tiplerin beklentileri daha iyi bir iş hayatı oluşturmaktır. İtici genellikle mevcut durum ile tatminsizlik yaşar. İdari Tip: Bu tipi özellikleri arasında liderlik becerileri, yetenekleri vardır ve finansal dönüş için şirket bu tip çalışanlarla iş yürütmek ister. El sanatçısı Tip: Bu tip girişimciler genellikle kendi başlarına el işi ürünler yapar. İhtiyaçları özerklik ve kabiliyetini ispat etmeye dayanır. Fikir odaklı fırsatçı Tip: Bu tip girişimci diğer 4 tipin karışımıdır. Onların dürtülerinden farklı olarak istatistik, strateji ve büyüme potansiyeline sahiptirler. Bu 3 sınıflandırma girişimciler arasında görüş geliştirmek ve dolayısıyla onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için belirtilmiş örneklerden bir kaçıdır. Bunlardan farklı tipolojiler farklı amaçlar için hazırlanabilir. Bunlar girişimcilere görüş geliştirmek, bir grubu bilimsel olarak incelemek veya bir sonucu açıklamak için olabilir. Burada tanımlanabilecek sınıflandırmalar kültür, coğrafya, sektör veya ekonomik şartlar gibi nedenlere dayandırılabilir ve zaman geçtikçe bu kriterler değişikliğe uğrayabilir. Dört Temel Girişimci Örneği: Bu bölüm girişimci eğitmenlerine derslerini en uygun halde sunmak için kullanabilecekleri 4 sınıflandırma örneği içermektedir. Sınıflandırmanın başlangıç noktası kişisel eylem ve motivasyon gibi etmenlerdir. Motivasyon: Tanım: Motivasyon bizi düşüncelerimiz, duygularımız ve vücudumuzun 11

12 oluşturduğu hareketler, bizi ileriye götüren inançlar kısa ve/veya uzun süreli içsel ve dışsal etkilerin birleşimidir. Motivasyon bir amacı başarma niyeti, kazanç odaklı davranış yönelimidir. Bazı insan eylemleri en iyi içsel dürtülerle açıklanır. Dürtü tamamen biyolojik bir mekanizmadır ve insanın hareketine karar vermesine neden olurken güdü öğrenme ile şekillenen içsel mekanizma olarak tanımlanır. Etkili kullanıldığında bu güçler insanlara bireysel veya grup çalışmalarında ortak amaçlar doğrultusunda ve onlara ulaşmak için yardımcı olabilir. Farklı girişimcilerin işe başlaması noktasında birçok farklı güdü tanımlanabilir. Bunların en yaygınları: Karar verici/ sahip kişi olmak Daha ilgi çekici işler Daha özgür hareket/esneklik Daha fazla para kazanmak/ hayat standartlarını geliştirmek İş ve evi birleştirmek (aile) Çeşitli. Örneğin; yararlanıcıdan gelen istekler/talepler, işsizlik vs. Her girişimci için farklı ve özgün bir dürtü iş kurmak için etkili olmuştur. Motivasyon Dürtü Çeşit Dürtünün Tanımı: Dürtü motivasyon için oluşan güçlü ihtiyaç ve isteğe cevap veren bir durumdur. İş kurmak için gerekli ortak güdülerin her biri girişimcinin bu işi neden kurmak istediği yönünde önemli bir dürtüdür. Güdü Dürtü Karar verici/sahip olan kişi olmak Özerklik/uyum Daha ilgi çekici iş Tutku/meydan okuma Daha özgür haraket/esneklik Uyum/meydan okuma Daha fazla para kazanmak/hayat standartlarını geliştirmek İş ve evi birleştirmek (aile) Gelenek/tutku Kendini gerçekleştirme/uyum Çeşitli. Örneğin; yararlanıcıdan gelen istekler/ talepler,işsizlik vs. Çünkü.../gelenek Bir girişimci farklı güdü ve dürtülerin birleşimine sahip olabilir ana bu dört uç nokta dürtülerle ilişkili olarak tanımlandığında bunlardan birini tercih edecektir. 12

13 Dört Temel Örneğin Tanımı: Tutku Büyüme Odaklı Girişimci Uyum Proje Odaklı Girişimci Kendini Gerçekleştirme Yaşam Tarzı Girişimci Gelenek Geleneksel Girişimci Büyüme Odaklı Girişimci: Büyüme odaklı girişimcinin özellikleri; Kişisel: Yüksek düzey profesyonellik ve şirketin büyümesi için tutku. Öncelik şirkettir ve genellikle bilimsel eğitim veya yaklaşım ile işe başlanır. Genellikle erkektir. Tipik Sektörler: IT, İş istihbarat (sistem geliştirici/satış), medikal, araştırma-ilişkili etkinlikler, üretim Bilgi: Büyüme odaklı girişimci profesyonel iş ağı talep eder. Onlar profesyonel uzmanlar tarafından bilgiyi arar ve problemle karşılaştığında nedenini bulmak ister. Geliştirme: inisiyatifi ele almak isterler. Eğer gerekli ise uyuma hazırdırlar veya tamamen tersine çevirebilirler. Şirketi satma olasılığına olumlu tepki verirler. Uygulama Rehberliği: Detaylı iş planı sağlayın, ürüne odaklanın, genel bakış açısı vermeyin, Pazar bilgileri ikinci sıradadır. Proje Odaklı Girişimci: Bu tip girişimcilerin özellikleri; Kişisel: Yüksel profesyonelliğe sahiptirler. Tutkuları denemek tir. Aile ve boş zamanlar onların için önemlidir ve her zaman resmi genel düşünürler. Genellikle toplum bilimleri eğitimine sahiptirler ve iş kurma yaklaşımları vardır. Onlar iş yürütmez kendilerini yürütürler. Tipik sektörler: Danışmanlar( kişisel gelişim), tasarım ( tek kişilik işlemler), psikolog, organizasyon, gazetecilik/iletişim sektörleri, çeviri büroları. Bilgi: Profesyonel ve iş ile ilgili ağlara ulaşmak isterler. Tartışmalar özel bir ilgileri vardır uzmanları anlamak istemezler. Bir problem olduğunda birden fazla sebep tanımlarlar. Birçok iş ağının ana kullanıcılarıdır ve bilgiyi başkaları ile paylaşmayı severler. Geliştirme: Sürekli yenilenen profesyonelliğe sahiptirler. Eğer etik, profesyonel ve konsepte uygunsa ilerlerler. Uygulama Rehberi: Geniş iş kaynağı vardır. Ürünü ticarileştirmek zor olabilir. Kendi adlarına tutkulu ama iş adına değildirler. Her şey her açıdan düşünülmelidir. Yaşam Tarzı Girişimci: Genel özellikleri; Kişisel: Bu tip girişimciler genellikle önceki hayatlarında tatmin olmamıştır. Birçok kurs ve eğitime katılmışlardır. Yaratıcı genlerini gerçek hayata nasıl geçireceklerini araştırır ve anı yaşarlar. İşe başladıklarına sık sık sektör değiştirirler. Sürekli ruh 13

14 odaklıdır ve bütün resme bakarlar. Genellikle kadındırlar. Tipik Sektörler: Masözlük, çocuk kitapları yazarlığı veya çocuklarla benzer işler, terapi, alternatif tedavi sağlayıcılık, zayıflama kürleri, kremler, bitkisel ürünler vs. pazarlamacısı, internet satışı. Bilgi: Yaşam tarzı girişimciler genellikle kurslara gitmeyi severler ve benzer düşünceli kişilerle bir arada olmak isterler. Kendilerini dinleyen insanlarla konuşmayı severler. Geliştirme: Benzer düşünceli insanlarla ortaklık kurarlar. İş geliştirme önemli değildir, ama ödüller ve iş kurmanın eğlencesini severler. En önemlisi iş onların yaşam tarzına uygun olmalıdır. Uygulama Rehberi: Ürün/hizmet içeren şeylere ilgilidirler ve herkes/birçok insan ın alabileceği şeyleri düşünürler. İpuçları küçük iyidir dir. Yaşam tarzı girişimci için para kazanmak o kadar da önemli değildir. Geleneksel Girişimci: Geleneksel Girişimcinin Özellikleri; Kişisel: Geleneksel girişimci profesyonel eğitim almıştır. Özel ürünler için kendi işlerini kurmak isterler. Para kazanmayı ve yalnızca çalışmayı isterler yani onlar için iş kurmak ve geliştirmek ilgi çekici değildir. Tipik Sektörler: Kıyafet dükkanları, marangozluk ve doğramacılık, çiçekçilik, lokanta ve pizzacılar, kuaförler. Bilgi: Bu tip girişimciler kısa vadeli özel ödüllü kurslara ilgi duyarlar. Pratik işleri ve bir şeyler denemeyi severler. Tavsiye için arkadaş veya meslektaşlarla konuşurlar. Özgün cümleleri ne kadar zor olabilir ki dir. Geliştirme: Hedefleri şirketlerdeki yeni kişilerdir(çalışanlar, yeni gelenler), yeni alet/ makinelerdir. Bazı geleneksel girişimciler büyüyen şirket haline gelebilir.( büyüme nişleri, ekonomik duruma göre belirlenir) Uygulama Rehberi: Ürün belirlidir-tartışmaya açık değildir. Sadece bütçeye ihtiyaçları vardır, sonra hemen başlar ve yükselirler. Şirketin birçok sıkıntısı olduğunu düşünürler. Bu bölümde güdü ve dürtülere göre daha fazla girişimci tanımlamak mümkündür. Bu bizim şu anda başlangıca göre girişimciliğin nüans farklılıkları ile ilgili daha fazla ayrıntıyı bilmemiz anlamına gelmektedir. Bundan sonraki adım bu bilgileri eğitimlere uyarlamaktır. 14

15 Konu 3:Farklı Girişimci Profilleri ile Eğitim Giriş Farklı girişimci profilleri ile ders işlerken onların önceliklerini ve duruma göre nasıl hareket edeceklerini bilmek oldukça önemlidir. Bu bölümde eğitmenler için dört temel girişimci tipini anlatacağız. Burada açıkça anlatılan konu eğitim alıştırmaları ile daha iyi öğrenilecektir. Dört Farklı Temel Tip ile Eğitim Bu girişimci tipleri ile işlenen dersler her girişimci tipinin temelinde olan bazı ihtiyaçlar doğrultusunda olacaktır. Bu bölümde her bir tip için ayrı ayrı olmak üzere onlardan gelebilecek sorular ve eğitimcinin farkında olması gerek en bireysel ilişkiler için gerekli olan ana çizgiler verilecektir. Büyüme odaklı girişimci: Büyüme odaklı girişimci iş geliştirme ya da ürün ile ilgili olsun olmasın uzmanı sürekli sorular sormak ister. Bu girişimcilerin eğitimleri daha özelleşmiş bir rehberlik yaklaşımıyla kullanılmalıdır. Büyüme odaklı girişimciler genellikle kendine güvenen, ama sürekli meşgul ve profesyonelliğe odaklanmış girişimcilerdir. Geliştirilmiş bir iş planına ihtiyaç duyarlar ve bunu süreç içinde değiştirebilmek isterler. Tipik olarak iş planları geniştir ve bunun üzerinde geri bildirimlere açıktırlar. Onların en büyük açık noktası anlayış eksikliği, bilgi ve Pazar büyüklüğü, müşteriler ve Pazar giriş zamanı hakkında gerçekçi değerlendirmedir. Bu yüzden sürekli olarak birincil Pazar bilgilerini ve ortakların müşteri alanındaki bilgisini bilmek isterler. Bir eğitmen olarak büyüme odaklı girişimcinin danışmanının rolünü girişimci sürekli iyi tavsiye, deneyim ve koçluk ihtiyacı duyduğu için daha kullanışlı bir şekilde uyarlamak gerekir. Büyüme odaklı girişimci kendini yönlendiren uzmanla atışmayı tercih eder. Proje Odaklı Girişimci: Proje odaklı girişimci iş konsepti üzerinde tartışmayı sever. Tipik olarak yüksek seviyede olan profesyonellikleri ile iş planı üzerinde büyük fayda gösterirler. Bu tip girişimciler genel konsepte odaklanır ve eğitmeni fikirlerini düzenleyen, değiştirebilen ve geliştiren biri olarak kullanır. Eğitmen bir koçun rolünü yaptığını varsayıp bu girişimci ile çalışır. Proje odaklı girişimciler genelde büyük açıda hizmet teklif ederler ve müşterilerine ne sattıklarını açıklamada zorluk çekerler. Bu yüzden onların iş kaynakları ve hizmetlerini terzi gibi tam üstlerine uygun hazırlamak gerekir. Proje odaklı girişimciler ilgili çalışanlar ya da aile, arkadaş gibi bireyler yerine profesyoneller ile atışmayı da sever. Proje odaklı girişimciler tartışmaya bayılır ve bu 15

16 yüzden eğitmenin epey vaktini alır. Yaşam Tarzı Girişimci: Yaşam tarzı girişimciler fikirleri hakkında konuşmayı sever ve ürün veya hizmetleri hakkında heyecanlıdırlar. Kendi istekleri ile bilgiyi araştırırlar ve eğitmenin somut cevaplarla kendilerine bir danışman gibi yaklaşmasını tercih ederler. Normalde çok büyük meblağlarda gelir kazanmayı istemezler ve genellikle gerekli iş kaynaklarını yaratmanıza izin vermezler. Bu yüzden sıklıkla tamamlayıcı başka gelir kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. İş planı, kontrol listesi ve kılavuzlar yaşam tarzı girişimciye genel bir bakış açısı verebilir. Aşırı hazırlıklı olmayı severler yani iş planı hazırlarken, ek kurslara katılırken, seminer ya da diğer kişilerle buluştuklarında hep hazırdırlar. Bazı şeylerin çok hızlı gitmemesi onlar için genelde çok önemlidir. Kendini geliştirebilecek benzer fikirli insanlarla konuşmayı severler. Geleneksel Girişimci: Geleneksel girişimci tipi önceliğin kendinde olduğu, güzel bir genel bakış oluşturabilecekleri ve sorularına somut cevaplar alabilecekleri özel dersler isterler. Geleneksel girişimci kontrol listeleri ve kılavuzlardan büyük ölçüde istifade ederler ve sıklıkla detaylara odaklanırlar. Tipik olarak iş planlarına kısmen odaklanırlar ve somut eylemler planlarlar. Sıklıkla idare işleri önemsemek istemezler böylece ürün ve iş geliştirmeye odaklanmak için zamanları olur. Ürün veya hizmetleri tartışmaya açık değildir. Uzman olarak kabul gören eğitimcileri tercih ederler ve bu yolla özel sorularına doğrudan somut cevap bulurlar. Bu tip girişimci için ortaklarla tartışmadan çok muhasebeci, arkadaşlar ve aile ile fikirlerini tartışmak daha güvenilir bir yoldur. 16

17 Modül 2 Girişimci ile Etkili Bir İletişim Kurmak 17

18 Konu 1: Modüle giriş ve kişilik profilleri Giriş Bu modül öğitmen ve girişimci arasındaki ilişki ile ilgilidir. Bu modülde,girişimci için en ideal öğrenmeyi sağlamak üzere, eğitmen ve girişimci arasında iyi ilişki kurmayı amaçlayan yardımcı teknikler üzerinde duruluyor. Özellikle, egitmen iş kurmak isteyen kadınların bazen ailesinden ve çevresinden bulamayacağı özel bir desteğe ihtiyacı olacağı gerçeğini göz önünde bulundurmalıdır. Girişimci en iyi başlangıcı yapmak için en dogru davranışın ne oldugu konusunda tavsiye desteği almak isteyecektir. Bu modül : Kişisel profiller Eğitmen ve girişimci arasındaki ilişki için kişisel profillerini önemini anlama Girişimcilerle İletişim Bire bir iletişim Teknikleri Sunum Teknikleri konularını içerir. Bu modül eğitmen ve girişimcinin kişisel profilini ve aralarındaki etkileşimi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi anlatır. Eğitici Etkileşim Girişimci Etkileşim bireysel girişimciler için veya daha büyük guruplar için tek başına bir ders konusu olabilir. Personel profili Kişilik Profiller Tanımı: Kişilik tipi insanların farklı psikolojik sınıflandırmasını gösterir. Kişilik profilleri kişinin psikolojik dürtülerini tanımlar ve değişik durumlarda niçin farklı davrandığımızı açıklar. Kişilil profilleri genellikle işe alma ve işçiler veya takım gelişimi için kullanılır. Neden kişilik profilleri? Yukarıda tanımlandığı gibi kişilik profilleri bir kişinin psikolojik dürtülerini gösterir ve bizim farklı durumlarda nasıl davrandığımızı açıklar. Bu içsel anlayış diğer insanlarla iyi iletişim için bizim seçeneklerimizi artırır. Yüksel iç görü diğer insanlarında 18

19 iç görülerinin artmasına yardım eder. Anlamadığımız kişiyi yargılama yerine, biz bu kişiye nasıl yaklaşacağımızı öğreniriz. Bu anlayış girişimcilerin eğitimi için değerli bir öğedir. İnsancıl içe bakışın iyi bir ögretici ile başarısız bir ögretici arasındaki farkı ortaya çıkardıgı söylenir. İnsan içebakışının anahtarı davranışa sebebiyet veren duruma adapte olmuş anlamalardır ki bu anlamalar karşı taraftan ayrılma noktasını gösterir. Bu bölüm iş kuracak bir kadın girişimcinin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları veya sosyal statüsünü artırmak gibi, gerçek motivasyonu anlamak için çok önemlidir: Eğitmenin bazı doğal tercihleri olacak ve bunların etkisinde kalarak, eğitimi duruma adapte etmek için daha bilinçli çalışablir. Yukarıdaki şekil iyi egitimin temeli olarak içgörüyü gösterir.egitim araçlarını verimli bir şekilde kullanmanın yolu kendinizi bilmekten geçer. Eğitmenlerin kişisel yetkinlikleri Avrupa da yüzlerce girişimci eğitmenleri bu çalışma geliştirilirken ideal eğitici profilini belirlemek için yardımcı oldu. Bu profil profesyonel ve kişisel yetkinlikler içerir. Vurgulanan en önemli yetkileri bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir İdeal öğiticinin kişisel yeterlilikler Çevresi için ilham verici ve motive edici Sempatik ve anlayışlı Sıcakkanlı Yeniden düzenlenmeye hazır ve esnek Güven duyulan bir kimse olmak Karar verici Güven artırıcı ve yapıcı 19

20 Kişisel yetkinlikler daha derin bir anlayış ve farkındalık gerektirdiği halde eğiticinin profosyenel yetkinliklerini tanımlamak oldukça basittir. Bu bakış, kişisel profil analizi aracılıgıyla, başka yollarla elde edilebilir. Farklı kişisel profil analizi Birçok farklı kişisel profil analizleri vardır. Bu eğitim iki popüler analiz için örnek sunmaya yardım eder. Amaç için uygun olabilecek başka örneklerde vardır. Analizlerin ortak özelliği, oldukça basit olmaları ve yüksek düzeyde iç görü sağlamalarıdır. Analizler öncelikle,eğiticinin kendi bilgisini artırmak için, eğiticiler tarafından kullanılmalıdır. ancak aynı zamanda girişimci tercihleri için kullanılabilir. Bu eğitimin bir parçası olarak kişisel profil testini almak tavsiye edilmektedir. Bu iki analiz ve testler bir lisans ve bu lisansı almak için bir miktar maliyet gerektirir. Ücretsiz test aracı bir alternatif olarak görülebilir veya kişisel profilleri hakkında tartışmalar için bir başlangıç noktası olarak analiz tanımı kullanılabilir. Farklı kişisel profillerini analiz ederken, eğitmen yeni bir iş kuracak olan kadın girişimcinin iş ile aile hayatı arasında bir denge kurması gerektiğinin farkında olmalıdır.böylece onların davranışlarını ve bunların etkisini analiz edebilir. DİSK Metodoloji DİSK kişisel profil analizi; bir kişinin kendi profilini ve diğer kişilik profil çeşitlerini anlamanın kolay bir yoludur. DİSK kendi ortamında veya belirli bir durum içinde bireylerin davranışlarını inceleyen bir modeldir. DİSK davranış tarzları ve davranış tercihlerine baker. DISK davranışları dört açıdan sınıflandırır. Hakimiyet - kontrol, güç ve kendine güven ile ilgili Etki - sosyal durumları ve iletişim ile ilgili Metanet - sabır, sebat ve düşünce ile ilgili Vicdanlı - yapı ve organizasyon ile ilgili Bu dört boyut bir tablo içerisinde gruplandırılabilir.d ve I üst sırada yer alır ve kişiliğin dışa yönük yönlerini temsil eder.sol sutunda yer alan C ve S içe dönük yönlerini temsil eder. D ve S sol sutunda yer alır ve görev odaklı yönü temsil eder. I ve C sağ kolanda yer alır sosyal yönü temsil eder. Bu matriste, dikey sutun İddialı veya Pasif faktörü, yatay sutun Açık ve Güvenlikli faktörü temsil eder. Hakimiyet: D den yüksek puan alan insanlar sorun çözmede ve mücadele etmede çok aktiftirler oysa D den düşük puan alan insanlar karar vermeden once daha çok araştırma yaparlar. D den yüksek puan alan insanlar: talepkar,zorlayıcı, ben merkezci, kararlı, enerjik, azimli,hırslı, ağresif ve öncüdürler. D den düşük puan alanlar ise muhafazakar, işbirlikçi,hesapcı,iddiasız, ihtiyatlı,ılımlı, uysal,mütevazi ve huzurludur. Etki: I dan yüksek puan alan insanlar, hareketleri ve konuşmalarıyla diğer insanları etkilerler ve duyğusal olma eğilimindedirler. Bu katagorideki insanlar: ikna edici, çekici,politik, istekli,inandırıcı, sıcak kanlı, güvenilir ve iyimserdirler. I dan düşük 20

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Alina Marić alina.maric@hifab.se Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Liderlik biçimleri Yöneticinin kontrolü Çalışanların kontrolü Otokratik Katılımcı Serbest yönetim Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina

Detaylı

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm.

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm. Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm www.bmw-eu.net Proje numarası: 2013-1-PT1-LEO05-15778 MENTORLARIN IŞYERİNDE SERTİFİKALANDIRILMASI Kredi başlık Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm Koordinasyon

Detaylı

ÜNİTE 2 KILAVUZ. Koçluk Süreci, Koçluk ve Hareketlilik için Araçlar ve Beceriler

ÜNİTE 2 KILAVUZ. Koçluk Süreci, Koçluk ve Hareketlilik için Araçlar ve Beceriler ÜNİTE 2 KILAVUZ Koçluk Süreci, Koçluk ve Hareketlilik için Araçlar ve Beceriler 1 2 Koçluk nedir? Koçluk, bireysel farkındalık ve motivasyon araçlarının uygulanmasıyla kişisel performansı ve potansiyeli

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Planlamada Paydaş Katılımı

Planlamada Paydaş Katılımı Planlamada Paydaş Katılımı 2.Gün www.opm.co.uk 2. Güne Genel Bakış Sabah: Temel tartışmalar Paydaşların belirlenmesi ve analizi Yararlı araçlara giriş Yol haritaları belirleme ve analizi Öğleden Sonra

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla Kekemelik Nedir? Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu durum

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Yöneticiye Rapor Osman Şahin

Yöneticiye Rapor Osman Şahin Yöneticiye Rapor Osman Şahin Focus Styles 22-May-203'de Hazırlanmıştır Sayfa 2 2005-2009 Saville Consulting. Tüm hakları saklıdır. Bu Rapor Hakkında Bu Rapor, bir kişinin önemli çalışma alanlarındaki motivasyonlarını,

Detaylı

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ

ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ Çocuğun davranışlarının kabul edilebilir bir düzeyde olması, yapıcı ve uyumlu bir birey olarak yetişmesi anne, baba, çocuk iletişimine bağlıdır. Eğer sağlıklı bir iletişim kurulabiliyorsa,

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Kolayla tırıcılık Gürcan Banger

Kolayla tırıcılık Gürcan Banger Kolaylaştırıcılık Gürcan Banger Kolaylaştırıcı kimdir? İngilizce de To facilitate = Kolaylaştırmak Facilitation = Kolaylaştırma Facilitator = Kolaylaştırıcı. Yukarıda verdiğim İngilizce sözcüklerle oluşturulan

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA Sıra No :GMKA/Yönerge/19 Revizyon No : 2 Tarih : 30/01/2012 USUL VE ESASLARI 1. Amaç Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı nda (GMKA)

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI

YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI YENİ MÜFREDATIN EL KİTABI Dezavantajlı hedef gruplar ve Yetişkin eğitimi ve nitelik alanında çalışan öğretmenler / eğitimciler için Sağlık Önlem Yeterlilikleri Geliştirme Bu belge, H-Code müfredatını uygulayacak

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma

% 83 % 10 % 4 % 2 % 1. Görme. İşitme. Koklama. Dokunma. Tatma % 10 % 83 İşitme Görme % 1 % 2 % 4 Dokunma Tatma Koklama ÖĞRENME Araç gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Öğretim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi. Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları Düzeni oluşturma

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME

OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME OKULLARDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MÜLAKAT GÖRÜŞME Öğrenci tanıma tekniklerinin en yaygın olanlarından biridir. Görüşme, ya problemli kişi ile ya da onun bir yakını ile, bu konuda deneyimi olan bir yetişkinin

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ÖRNEK RAPOR. Personality and Motivators Inventory. Yönetim Uyum ve Farkındalık Raporu YAŞ: 42

ÖRNEK RAPOR. Personality and Motivators Inventory. Yönetim Uyum ve Farkındalık Raporu YAŞ: 42 3 Personality and Motivators Inventory Yönetim Uyum ve Farkındalık Raporu Bu rapor kişiye özgü bir ölçme süreci sonun oluşturulmuştur ve konuyla ilgili uzmanların rehberliğinde yorumlanabilir. Rapor içeriğinde

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - IV - İLETİŞİM BECERİLERİ Eğitim içeriği Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitim ve Sınav Komisyonu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM

OCAK : ÇOCUK GEZEGENİ KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ AYLAR BİLİŞSEL GELİŞİM OKUL : ÇOCUK GEZEGENİ YAŞ GRUBU : 4 - YAŞ AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım1:Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Detaylı

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

THOMAS SATIŞ MOTİVASYONU & MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Karşınızdaki olası müşteri

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

TASARIM ODAKLI DÜŞÜN KAHVALTILIKLAR

TASARIM ODAKLI DÜŞÜN KAHVALTILIKLAR TASARIM ODAKLI DÜŞÜN KAHVALTILIKLAR DOĞADAN İLHAM ALARAK TASARLIYORUZ! Ufuk Ceylan ve Dilek Yördem Ceylan Anne babalara... Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan tasarım kavramı aslında çok eskilere dayanır.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

GELECEK KARİYER ADIMINIZI BELİRLEMEK

GELECEK KARİYER ADIMINIZI BELİRLEMEK GELECEK KARİYER ADIMINIZI BELİRLEMEK İş aramaya karar verdiniz. İş başvurularına başlamadan önce 3 şey hakkında net olmanız önemli: İdeal işinize kavuşmak; bu 3 faktörün birbiriyle örtüştüğü durumda mümkün.

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

Bizi Zorlayan Çocuklarımızla İletişim. Prof. Dr. Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üni. TÜZYEKSAV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı

Bizi Zorlayan Çocuklarımızla İletişim. Prof. Dr. Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üni. TÜZYEKSAV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı Bizi Zorlayan Çocuklarımızla İletişim Prof. Dr. Ayşegül Ataman Lefke Avrupa Üni. TÜZYEKSAV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı Ana babaları zorlayan özellikler Soruları ile sizi çıldırtıyor mu? Sizin unutmak

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır.

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır. BEN BĐR YAŞAM KOÇUYUM 7.SEANS Koçluk ve danışmanlık Bazen öyle zamanlar olur ki danışanlarınızın koçluk hizmetinin sınırları içinde olmayan problemlerine yardım etme durumunda kalırsınız. Böyle zamanlarda

Detaylı

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Slayt 1. Slayt 2. İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ Slayt 1 Slayt 2 İçerik ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KURULUŞ İÇİ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1 Slayt 3 KALİTE TETKİKİ KALİTE İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VE SONUÇLARIN, PLANLANAN DÜZENLEMELERE

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖDÜL BAŞVURUSU

NİLÜFER BELEDİYESİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖDÜL BAŞVURUSU NİLÜFER BELEDİYESİ EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ VE ÖDÜL BAŞVURUSU KALİTE YOLCULUĞUMUZ 2000 yılında Kalite Yönetim Bürosu nun kurulması 2002 yılında TSE EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2006

Detaylı

Sayfa 1 / 6 D.I.S.C. Kişilik Envanteri Detay Profili ( 1/4 ) Doğal Karakter Profili Ortama Uyarlanmış Karakter Profili Yanıtların Tutarlılığı : %81 Myers Briggs Faktörleri : ESTP Stres Seviyesi Yüksek

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI. HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI. HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI Sayfa 1 CASUS OYUNU FİLMİ ABD nin merkezi haber alma ve haber verme teşkilatı. İngilizce

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇBAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN

Detaylı

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara

Yeşilalım Projesi. Eğiticilerin Eğitimi. 12-14 Şubat 2013 Ankara Yeşilalım Projesi Eğiticilerin Eğitimi 12-14 Şubat 2013 Ankara 1 Öğrenme Hedefleri Yetişkin öğrenenlerin özelliklerini öğrenmek; Yetişkinlere uygun çeşitli eğitim yöntemleri ile yaklaşımlarını uygulamak;

Detaylı