(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)"

Transkript

1 II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ I. VE II. ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI EK-1 Y. Yıl 1.SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Adı T U OZD-001 TÜRK DİLİ- I OZD-003 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI I OZD-005 İNGİLİZCE- I ZOR-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI- I İKT -104 İKTİSADA GİRİŞ- I İKT -105 HUKUKA GİRİŞ İKT -106 GENEL MUHASEBE - I İKT-107 İŞLETMEYE GİRİŞ İKT -108 MATEMATİK -I İKT -109 TOPLUM BİLİM TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (II.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U OZD-002 TÜRK DİLİ- II OZD-004 ATATÜRK İLK. VE INKILAP TARİHİ-II OZD-006 İNGİLİZCE- II ZOR-201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-II İKT -204 İKTİSADA GİRİŞ- II İKT -205 ANAYASA HUKUKU İKT -206 GENEL MUHASEBE - II İKT -207 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM İKT -208 MATEMATİK - II İKT -210 YÖNETİM BİLİMİ TOPLAM

2 IV.YARIYIL III.YARIYIL 2.SINIF GÜZ YARIYILI (III.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-301 MİKRO İKTİSAT -I İKT-302 MAKRO İKTİSAT -I İKT-303 İSTATİSTİK - I İKT-304 ŞİRKETLER MUHASEBESİ İKT-305 BORÇLAR HUKUKU İKT-306 KAMU MALİYESİ- I İKT-307 İKTİSAT TARİHİ İKT-308 MESLEKİ İNGİLİZCE -I TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (IV.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-401 MİKRO İKTİSAT -II İKT-402 MAKRO İKTİSAT- II İKT-403 İSTATİSTİK -II İKT-404 MALİ TABLOLAR ANALİZİ İKT-405 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ İKT-406 KAMU MALİYESİ -II İKT-407 TİCARET HUKUKU İKT-408 MESLEKİ İNGİLİZCE- II TOPLAM

3 VI.YARIYIL V.YARIYIL 3.SINIF GÜZ YARIYILI (V.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-501 ULUSLAR ARASI İKTİSAT- I İKT-502 İKTİSAT POLİTİKASI İKT-503 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ İKT-504 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İKT-505 KAMU EKONOMİSİ İKT-506 EKONOMETRİ- I İKT-507 MESLEKİ İNGİLİZCE -III SEÇMELİ DERS- I SEÇMELİ DERSLER İKT-508 MALİYET MUHASEBESİ İKT-509 PAZARLAMA İLKELERİ İKT-510 İKTİSAT METODOLOJİSİ İKT-511 BANKA İŞLETMECİLİĞİ İKT-512 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR İKT-513 ÇALIŞMA EKONOMİSİ İKT-514 FELSEFEYE GİRİŞ TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (VI.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-601 ULUSLARARASI İKTİSAT- II İKT-602 İŞLETME İKTİSADI İKT-603 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI İKT-604 TÜRKİYE EKONOMİSİ İKT-605 EKONOMETRİ- II İKT-606 MESLEKİ İNGİLİZCE- IV İKT-607 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ SEÇMELİ DERS- II SEÇMELİ DERSLER İKT-608 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İKT-609 İKTİSAT FELSEFESİ İKT-610 REFAH EKONOMİSİ İKT-611 MATEMATİKSEL İKTİSAT İKT-612 KÜRESELLEŞME VE ÇOK ULUSLU İŞLETMELER TOPLAM

4 VIII.YARIYIL VII.YARIYIL 4.SINIF GÜZ YARIYILI (VII.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-701 KONJONKTÜR TEORİLERİ İKT-702 TÜRK VERGİ SİSTEMİ İKT-703 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA İKT-704 DÜNYA EKONOMİSİ İKT-705 İKTİSADİ ANALİZ İKT-706 MESLEKİ İNGİLİZCE- V SEÇMELİ DERS- III SEÇMELİ DERS- IV SEÇMELİ DERSLER IKT- 707 TURİZM EKONOMİSİ IKT- 708 TARIM EKONOMİSİ IKT- 709 ANAYASAL İKTİSAT IKT- 710 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ IKT- 711 SOSYAL PLANLAMA VE POLİTİKA TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (VIII.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-801 BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR İKT-802 İKTİSADİ SİSTEMLER İKT-803 İKTİSADİ PLANLAMA TEKNİKLERİ İKT-804 ULUSLARARASI İKTİSADİ ENTEGRASYON İKT-805 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK İKT-806 MESLEKİ İNGİLİZCE- VI SEÇMELİ DERS- V SEÇMELİ DERS- VI SEÇMELİ DERSLER İKT-807 ULUSLARARASI İLİŞKİLER İKT-808 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ İKT-809 TOPLU PAZARLIK EKONOMİSİ TOPLAM GENEL TOPLAM

5 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM Adı T L U OZD-001 TÜRK DİLİ- I Ders İçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi ile Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı, İmlâ ve noktalama. - Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul, İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Yardımcı Fuat Bozkurt, Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1975 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Sezai Güneş, Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, D.E.Ü. İzmir, Adı T L U OZD-003 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARIHI I Ders İçeriği: Kavramların açıklanması, Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve bunun nedenleri, Mondros Mütarekesi nden başlayarak Mustafa Kemal in Anadolu daki çabaları ve ulusal mücadele, Devrimler (öncü devrimler ve gelişen devrimler olarak) ve günümüzdeki sonuçları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I. ( ), c.ii ( ), İstanbul İbrahim Kafesoğlu ve Mehmet Saray, Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, Veli Yayınları, İstanbul, Sait Dinç, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Nobel Kitabevi-Adana, Adı T L U OZD-005 İNGİLİZCE Ders İçeriği: Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. a. Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Selingson Paul. New English File Elementary/ Student s Book / Workbook / CD Rom / Kasetler (Oxford UP, 2004) 5

6 Adı T L U ZOR-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I Ders İçeriği: Bu ders Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi, Windows u kullanarak ileri derecede bilgisayar kullanma kabiliyetini sağlar. Ders içerik olarak tablolama yazılımlarını, veritabanı yönetimini, word processoru ve uygulamalı programlarla (Microsoft Excel, Access and Powerpoint) istatistiksel yazılım çalışmalarını kapsar b. Ömer Bağcı, Bilgisayarın B si-yeni Başlayanlara, Seçkin Yayınları, Ankara, Yardımcı c. Courter, G., & Marquis, A. (1998). Bilgisayar öğrenim klavuzu. (Özgün adı: The learning guide to computers. Alameda, CA: Sybex Inc Türkçe basım editörü: Dr. Cahit Akın, Çev: Özel Bağcı). İstanbul: Alfa/Basım Yayım Dağıtım. Adı T L U İKT-104 İKTİSADA GİRİŞ I Ders İçeriği: Ekonomi biliminin doğuşu, Konusu, İçeriği, Tanımı, Yöntemi, Temel iktisadi kavramları ve İktisat biliminin esaslarına ilişkin kavramsal incelemeler, Kıtlık kavramı ve ekonomik geçiş sorunu, toplumun karşılaştığı temel ekonomik sorunlar, ekonomik sorunun çözümlendiği ortam, bazı ekonomik kavramlar, talep ve arzın genel esasları, tam rekabet piyasasına fiyat oluşumu, kayıtsızlık analizi ve tüketici dengesi, firma dengesi, eksik rekabet piyasaları, tekel piyasası, oligopol piyasaları ile tekel rekabet piyasaları. : d. Zeynel DİNLER, İktisada Giriş,12.Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008 Yardımcı : e. Ömer Faruk Çolak, İktisada Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, f. Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, İstanbul, Adı T L U İKT-105 HUKUKA GİRİŞ Ders İçeriği: Hukukun tanımı, Hukuk kuralları, Özellikleri, Hukuk sistemleri, Hukuksal olay, Hukuksal ilişki, Hukuksal işlem, Hukukun kollara ayrılması, Hukukun kaynakları, Yasalaştırma, Yazılı kaynakların derlenmesi ve yayınlanması, Uygulama yönünden hukuk kuralları, Uygulama yönünden yasalar, Hukuk güvenliği, gibi temel kavramlar incelenmekte, değişik hukuk dallarının kapsamına giren hukuki kavram, kurum ve kuralların lisans düzeyinde ele alınması, hukuk dallarına ait temel kavram ve kuralların başlangıçta verilmesi daha sonraki dönemlerde yürütülecek olan hukukla ilgili derslerin daha iyi ve kolayca kavranmasında yardımcı olacaktır. g. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008 Yardımcı h. Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005 i. Abdullah Dinçkol, Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları, Der Yayınları, İstanbul,2007 6

7 Adı T L U İKT-106 GENEL MUHASEBE I Ders İçeriği: Muhasebe süreci; İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ilişkisi; Muhasebe kavramı; Temel mali tablolar; Hesap kavramı; Hesap planı ve hesap çerçevesi; Muhasebede kayıt araçları; Muhasebe süreci; Muhasebe süreci ile ilgili uygulama; Muhasebe kayıtlarında uyulması gereken kurallar; Ticaret işletmelerinde mal ile ilgili işlemlerin kayıtlanması; Stoklar hesabı; Mal alım-satım işlemlerinin kayıtlanmasında kullanılan yöntemler; Mal alım-satımlarında katma değer vergisi. j. İbrahim LAZOL, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2008 k. Selahattin KARAPINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya, Yardımcı l. Kamuran Soylu, Genel Muhasebe, Seçkin Yayınevi, Ankara, m. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, Adı T L U İKT-107 İŞLETMEYE GİRİŞ I Ders İçeriği: İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları. - İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, 16. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul,2008 Yardımcı n. H. Can, D. Tuncer ve D.Y. Ayhan, Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara, 2002 Adı T L U İKT-108 MATEMATİK I Ders İçeriği: Matematiğin temel kavramları, kümeler, sayılar, eşitsizlikler, üslü köklü çokluklar, özdeşlikler ve denklemler, logaritma, bağıntı-fonksiyon, iktisadi uygulamalar, trigonometrik fonksiyonlar ve karmaşık sayılar, diziler-seriler, fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, süreksizlik, türev, türevin uygulamaları o. Necdet TEKİN Ve İbrahim DOĞAN, Genel Matematik, Beta Basım Yayım, İstanbul, Yardımcı p. Ahmet Dernek, Genel Matematik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, q. Gerhard TİNTER, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, (çev. Erdoğan ALKİN), İstanbul, Sermet Matbaası, r. Ali Dönmez, Çözümlü ve Alıştırmalı Genel Matematik, Üniversiteli Kitabevi, İstanbul,

8 Adı T L U İKT-109 TOPLUM BİLİM Ders İçeriği: Bilim, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, bilimsel bilginin felsefi bilgiden ve diğer bilgi türlerinden farklılıkları, Toplumbilimsel düşüncenin gelişimi, Toplumbilimin konusu ve sınırlılıkları, Toplumbilimin sınırlarının tespitinde kullanılan üç yolun (tarihçi, ampirik, analitik) açıklanması ve bu çerçeveler esnasında Toplumbilimin diğer bilimlerle olan ilişkisinin tespiti, Toplumbilimde yer alan farklı yaklaşımlar, farklı yaklaşımların sebepleri, karşılaştırılmalı toplum incelemelerinde problem kaynakları, Toplumbilimsel temel kavram ve süreçlerin analizi, Toplumbilim biliminin gelişim tarihi, dönem boyunca işlenen ana konulardır. s. Anthony Giddens, Sosyoloji,, Say Yayınları, 2009 t. Zeki Arslantürk, Tayfun Amman; Sosyoloji / Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler; Çamlıca yayınları, 2009 II. DÖNEM Adı T L U OZD-002 TÜRK DİLİ II Ders İçeriği: Kompozisyonda anlatım şekilleri: Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife bakımından kelimeler ( isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. u. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul,2002 v. Burhan Paçacıoğlu, Türk Dili Dersleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18 YÖK Ankara, Adı T L U OZD-004 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARIHI II Ders İçeriği: Türk İnkılâbının Stratejisi, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar, Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Yılları Arası Türk Dış Politikası, Yılları Arasında Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık. a. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I.( ), c.ii( ), İstanbul b. İbrahim Kafesoğlu ve Mehmet Saray, Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, Veli Yayınları, İstanbul, c. Sait Dinç, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Nobel Kitabevi-Adana,

9 Adı T L U OZD-006 İNGİLİZCE -II Ders İçeriği: OZD 102 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. d. Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Selingson Paul. New English File Pre- Intermediate / Student s / Workbook / CD Rom / Kasetler (Oxford UP, 2004) Adı T L U ZOR-201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II Ders İçeriği: İKT-110 kodlu dersin geliştirilmiş şekilde devamı niteliğindedir. e. Ömer Bağcı, Bilgisayarın B si-yeni Başlayanlara, Seçkin Yayınları, Ankara, Yardımcı f. Courter, G., & Marquis, A. (1998). Bilgisayar öğrenim klavuzu. (Özgün adı: The learning guide to computers. Alameda, CA: Sybex Inc Türkçe basım editörü: Dr. Cahit Akın, Çev: Özel Bağcı). İstanbul: Alfa/Basım Yayım Dağıtım. Adı T L U İKT-204 İKTİSADA GİRİŞ II Ders İçeriği: Makro büyüklüklerin belirlenmesi, Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması, para piyasa dengesi, para arzı, para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. g. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 12 Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, Yardımcı h. Ömer Faruk Çolak, İktisada Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, i. Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, İstanbul, Adı T L U İKT-205 ANAYASA HUKUKU Ders İçeriği: Anayasa Hukukunun Genel Esasları içinde Anayasa Hukukunun konusu ve yöntemi, anayasanın anlamı ve türleri, siyasî iktidar, devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve seçim sistemleri, siyasî partiler, devlet erkleri (yasama, yürütme, yargı) ve hükümet sistemleri incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku bağlamında da Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı ele alınmaktadır. j. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Basım Yayım, İstanbul, k. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku,:Yetkin Basım ve Yayıncılık, Ankara, Yardımcı l. Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukuku El Kitabı, Beta Basım Yayım, İstanbul,

10 Adı T L U İKT-206 GENEL MUHASEBE II Ders İçeriği: Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Dönen varlık hesaplarının işleyişi; Duran varlık hesaplarının işleyişi; Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Yabancı kaynak hesaplarının işleyişi; Öz kaynak hesaplarının işleyişi; Sonuç hesapları ile ilgili işlemler ve mali tabloların hazırlanması; Gider hesaplarının işleyişi; Gelir hesaplarının işleyişi; Gelir tablosu; Bilanço. Muhasebede yapılan hataların düzeltilmesi ve işletme olayları üzerinde uygulamalar yapılacaktır. m. İbrahim Lazol, Genel Muhasebe, Ekin Kitapevi, Bursa,2008 Yardımcı n. Kamuran Soylu, Genel Muhasebe, Seçkin Yayınevi,2008 o. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Büro Kitabevi, Ankara,1997. Adı T L U İKT-207 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Ders İçeriği: Ders, yöntembilim, toplumsal araştırma yöntemleri ve teknikleri kapsamında yer alan temel kavramlara ve konulara giriş niteliğindedir. kapsamını, toplumsal araştırmanın felsefi temelleri ve amaçlarının yanı sıra araştırma konusunun seçiminde ve araştırmanın yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar oluşturur. Bunlara ek olarak niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri;araştırma konularının ve bu konulara uygun araştırma yöntemlerinin seçilmesi; veri toplama, değerlendirme, sonuca varma aşamalarında karşılaşılan sorunların incelenmesi ve araştırma raporunun yazılması dersin kapsamını oluşturmaktadır. p. Haluk Geray, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, q. Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul, Adı T L U İKT-208 MATEMATİK II Ders İçeriği: Grafik çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlar, integralin iktisadi uygulamaları, belirli integral, belirli integralin iktisadi örnekleri, kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici rantı, Lorenz eğrisi ve toplama oranı, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılması ve uygulamalar r. Nakibe UZGÖREN, Genel Matematik ve İktisatta Uygulanması, İstanbul, Yalkin Ofset. s. Gerhard TİNTER, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, (çev. Erdoğan ALKİN), İstanbul, Sermet Matbaası, t. Tevfik ÇAVDAR, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Ankara, TODAİE Yayını,

11 Adı T L U İKT-210 YÖNETİM BİLİMİ İçeriği: Yönetim Kavramı Analizi, Yönetim Biliminin Niteliği, İncelenmesi, Konusu ve Kapsamı, Temel Yaklaşımlar ve Gelişimi, Yakın Bilim Dallarıyla İlişkisi. Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişim Süreçleri, Yönetimin Örgütlenmesi (Bürokrasi), Örgüt Kuramları (Klasik Örgüt Kuramı Neo-Klasik Örgüt Kuramı Modern Yaklaşımlar, Yönetime Yeni Yaklaşımlar ve Eleştirel Kuramlar), Yönetsel Usuller, Yönetsel Usulün Süjeleri, Koordinasyon Görevi ve Karar Verme Süreçleri, Yönetim Ve Biçimleri, Türkiye nin Yönetimin Yapısının Genel Nitelikleri (Türk Devletinin Yönetsel Özellikleri Merkezi Yönetim / Yerel Yönetim Ayrımı), Dünya da Yönetim Anlayışı ve Bunun Türk Kamu Yönetimine Yansımaları. u. Nuri Tortop (der.); Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007 v. M. Şerif Şimşek; Yönetim ve Organizasyon, Mikro Dizgi, Konya SINIF III.DÖNEM Adı T L U İKT-301 MİKRO İKTİSAT I İçeriği: Neo-Klasik iktisat teorisi çerçevesinde firma, tüketici ve faktör sahibi davranışları şu başlıklar altında incelenmektedir. Arz ve Talep Mekanizması, Tüketici Dengesi, Firma Dengesi Emek ve Sermaye Piyasalarında Dengeler, Neo-Klasik İktisadın Genel Yapısı, Piyasa Türleri, Tam Rekabet Piyasasında Denge, Oligopol Teorileri. Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi,Genişletilmiş 14. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa,2002. Adı T L U İKT-302 MAKRO İKTİSAT I İçeriği: İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi. Parasalcılar. - Ercan Eren, Makro İktisat, Avcıol Basın Yayın, Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer (1998), Makro İktisat, Çev. Salih Ak v.d. Ankara, Akademi Yayınları. - İlker Parasız, Makro İktisat Problemler ve Çözümleri, Ezgi Kitapevi, Bursa,

12 Adı T L U İKT-303 İSTATİSTİK I İçeriği: İstatistiğe giriş; istatistik araştırmalarda aşamalar; Frekans dağılımları; Ortalama ve dağılma ölçüleri; Temel olasılık teorisi; Düzeltilmiş olasılık ve Bayes teoremi; Olasılık dağılımları; Örnekleme ve örnekleme dağılımları; Tahmin teorisi. - Metin Çakıcı, Adil Oğuzhan, Tuncer Özdil, İstatistik 1-II, Özal Yayınevi, İstanbul - Özer Serper, Uygulamalı İstatistik I-II,Ezgi Kitabevi, Bursa,2000 Adı T L U İKT-304 ŞİRKETLER MUHASEBESİ İçeriği: Şirketler muhasebesi dersinde, şahıs şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler anlatılmaktadır. Ayrıca şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımları gibi konular da yer almaktadır. Adı T L U İKT-305 BORÇLAR HUKUKU İçeriği: Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler;ticari işlerde alacak ve borç ilişkileri, Borçlar Hukukunda İcap; Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, İkrah, Gabin, Muvazaa, Haksız İktisap Halleri, Borçların İfası, Zamanaşımı Müddetleri, Borç Ödenmemesinin Neticeleri, Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesirleri, Borçların Sona Ermesi, Borçların Nevileri, Akdin Muhtelif Nevileri; Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, değerlendirilmesi, devri, türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri, poliçenin hukuk mahiyeti ve şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması aval ve araya girme, Bono (Bononun Geçerliliği); Çek (Çekin geçerliliği, şartları, devir, aval, teyit, ödeme, cayma, karşılıksız çek); Emtia senetleri, taşıma sözleşmesi ve taşıma senedi. - İsmail Kayar, Borçlar Hukuku,Detay Yayıncılık, Ankara; M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, GözdenGeçirilmiş Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005 Adı T L U İKT-306 KAMU MALİYESİ I İçeriği: Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu sektörünün tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu giderlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması. Bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci. -Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Biliş Yayıncılık,

13 Adı T L U İKT-307 İKTİSAT TARİHİ İçeriği: İktisadın Tarihinin Başlangıcı; Eski Yunan da Ekonomik anlayış;merkantilizm; Fizyokrasi;Klasik İktisat;Neo-Klasik İktisat;Keynesyen İktisat;Marksizm;Günümüz İktisat Okulları (Monetarist, Arz Yanlı, Yeni Klasik,Yeni Keynesgil);Bilgi Toplumu ve Sanayi Ötesi Toplum - John Kenneth Galbraith, İktisat Tarihi, Çev.Müfit Günay, Dost Kitapevi,Ankara - Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarih İllk Çağdan Sanayi Devrimine,Çev:M.A.Kılıçbay,İmge Kitapevi Adı T L U İKT-308 MESLEKİ İNGİLİZCE I İçeriği: Bu ders, iş çevrelerinde kullanılan terminolojiyi araştırmayı ve vermeyi temel olarak amaç edinmektedir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce olarak yazılan teknik metinleri kavramaları ve yorumlamalarını sağlamayı tasarlamaktadır. Genel İngilizce çalışma tecrübesi olan, fakat mesleki İngilizce konuşan çevrede başarılı biçimde kullanabilmek için gramerini geliştirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere fayda sağlar. Bütün alıştırmalar makale, grafik, diyagram gibi işe dayalı gerçek materyal kullanımına sahiptir. Ayrıca bu ders şirket örgütlenmesi, üretim yönetimi, finans yönetimi, mali performansı analiz etme ve yorumlama, pazarlama, personel yönetimi, para, uluslar arası ticaret, ödemeler dengesi, ekonomik gelişme, işsizlik ve sigorta ile ilgili konularda öğrencilere ön terminolojiyi ve İngilizceden Türkçeye çeviri metodunu vermeyi amaçlamaktadır. IV. DÖNEM Adı T L U İKT-401 MİKRO İKTİSAT- II İçeriği: Tüketim teorisi, fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu; üretim fonksiyonu, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu. - Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi,Genişletilmiş 14. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa,2002. Adı T L U İKT-402 MAKRO İKTİSAT -II İçeriği: Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri ve ana sorunları, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sanayileşme sorunu, milli gelir, klasik istihdam kuramı, Keynesyen iktisadın işleyişi, enflasyon. - Ercan Eren, Makro İktisat, Avcıol Basın Yayın,

14 Adı T L U İKT-403 İSTATİSTİK II İçeriği: Hipotez testleri; Parametrik olmayan testler; Ki-kare testleri; Varyans analizi; Regresyon ve Korelasyon analizi; Çoklu regresyon ve korelasyon analizi; Zaman serisi analizi; İndeks sayıları - Metin Çakıcı, Adil Oğuzhan, Tuncer Özdil, İstatistik 1-II, Özal Yayınevi, İstanbul - Özer Serper, Uygulamalı İstatistik I-II,Ezgi Kitabevi, Bursa,2000 Adı T L U İKT-404 MALİ TABLOLAR ANALİZİ İçeriği: Temel Kavramlar: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi, Finansal yapı analizinin önemi; Mali Analizde Kullanılan Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Mali Tabloların Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı analiz tekniği, Yüzde yöntemi, Trend yöntemi; Oran Analizi: Oran analizinin sınırları; Fon Akış Analizleri: Fon akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Nakit akım tablosu, Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim tablosu. - Öztin Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım Yayım, Adı T L U İKT-405 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ İçeriği Anadolu'nun İktisadi İmkanları, Eski Türklerde İktisadi Hayat, Selçuklular Döneminde Anadolu'nun İktisadi ve Sosyal Yapısı, Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi, Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları, Osmanlı Merkezi Yönetimi, Osmanlı Mahalli Yönetimi ve Tımar Sistemi, Osmanlı İmparatorluğu ve Uluslarrası Ticaret, Osmanlı Şehirleri, Loncalar ve Tüccar, Onaltı, Onyedi ve Onsekizinci Yüzyıllarda Osmanlı Ekonomisinde Gelişmeler, Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi, Cumhuriyet Döneminde İktisat Politikaları ve Uygulamaları. - Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları,İstanbul,2001 w. Korkut Boratav, Türk İktisat Tarihi, ,İmge Kitapevi, İstanbul, 2003 Adı T L U İKT-406 KAMU MALİYESİ II İçeriği: Kamu ekonomi kesiminin ekonomi içindeki varlık nedeni, kamu kesiminin ürettiği mal ve hizmetler ve bunların özellikleri, kamu kesiminin harcamaları, kamu kesiminin gelirleri, kamu maliyesi dersinin kapsamını oluşturmaktadır. - Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Biliş Yayıncılık,

15 Adı T L U İKT-407 TİCARET HUKUKU İçeriği: Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı; Tâcir ve Tâcir Sıfatının Sonuçları; Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar; Ticaret Sicili; Haksız Rekabet; Ticarî Defterler; Tüccar Yardımcıları; Câri Hesap; Ortaklık Kavramı ve Kollektif Ortaklık; Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler; Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, Ortaklar Arasında Değişiklikler, Kollektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi; Adi Komandit Ortaklık; Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu; Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul); Anonim Ortaklığın Organları (Yönetim ve Denetleme Kurulu); Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları; Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler ( Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi; Limited Ortaklık; Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri ve Poliçe; Bono ve Çek x. Yusuf Yiğit, Ticaret Hukuku Ders Notları, Biga, Adı T L U İKT-408 MESLEKİ İNGİLİZCE II İçeriği: İKT 308 kodlu dersin devamı niteliğindedir. 3.SINIF V.DÖNEM Adı T L U İKT-501 ULUSLARARASI İKTİSAT I İçeriği: Ülkelerin Dış Ticaret Yapma Nedenleri, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ve Az Gelişmiş Ülkeler, Döviz Piyasası, Dış Ödemeler Politikası, Gümrük Tarifeleri, Dünya Para Sistemi, Dünya Para Sisteminin Reformu. - Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul,2003 Adı T L U İKT-502 İKTİSAT POLİTİKASI İçeriği: Klasik Miktar Teorisi, Neo-klasik miktar teorisi, L. Walras ve Genel Denge, reel analizden parasal analize geçiş.monoterist Okul ve para talebi fonksiyonu, Portföy Dengesi Yaklaşımı.Yeni- Keynesyen makro İktisat görüşü, Yeni-Klasik Makro iktisat okulu, enflasyonu açıklamaya yönelik politikalar, aktif ve pasif para politikaları. Para, para arzı, finansal sistemin yapısı, özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları. - Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Yayınları, İstanbul. 15

16 Adı T L U İKT-503 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ İçeriği: İktisat biliminin gelişmesi tarihsel süreçte oluşan olaylar ve yeni çözüm tekniklerinin geliştirilmesi ile olmuştur. İktisadi olayların kavranabilmesi ve analiz yöntemlerinin oluşturulabilmesi teorik ve doktriner yaklaşımların bilinmesi ile düşünce ufkuna güç katacaktır. İktisadi Düşünceler Tarihi nde; İktisat biliminin doğuşu, ilk görüşler, klasik liberal okul, klasiklere karşı tepkiler, iktisadi düşüncede gelişmeler, neo klasikler ve modern iktisat düşüncesi ele alınmaktadır. - Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce yada Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2004 Adı T L U İKT-504 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İçeriği: Bilimsel Bilgi, Bilim, Bilimsel Yöntem, Doğa Bilimlerinde ve Sosyal Bilimlerde Yöntem Karşılaştırılması, Sosyal Bilimlerde Yöntem Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Süreci, Hipotez, Gözlem Teknikleri, Soru Kağıdı, Anket ve Görüşme, Ölçme Kesinlik, Verilerin Değerlendirilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır. - Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2.Baskı. Sakarya Kitabevi, Sakarya,2002. Adı T L U İKT-505 KAMU EKONOMİSİ İçeriği: Kamu ekonomisinin fonksiyonları, kamu ekonomisi sektörleri, savunma, adalet, sağlık, eğitim, çevre sorunları ve çözümleri konuları etkinlik ve adalet açılarından incelenmekte; ayrıca siyasal karar alma mekanizması ile gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin iktisat analizleri yapılmaktadır. - Orhan Şener, Kamu Ekonomisi, Alkım Yayınları, Ankara. Adı T L U İKT-506 EKONOMETRİ I İçeriği: Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve bölümleri. Basit doğrusal regresyon modeli. Anakütle regresyon fonksiyonu kavramı. Örnek regresyon fonksiyonu kavramı. Regresyon modellerinin fonksiyonel kalıpları. Ekonometrik çözümlemede kullanılan verilerin niteliği ve kaynakları. Basit doğrusal regresyon modelinin varsayımları. Regresyon-nedensellik. Regresyon-korelasyon. Regresyon ve varyans çözümlemesi. En küçük kareler tahmin edicilerinin türetilmesi ve özellikleri. Tahminlerin anlamlığının istatiksel bakımdan sınanması. Çoklu regresyon modeli. Kısmi regresyon modeli. - Recep Tarı, Ekonometri, Alfa Yayınları, İstanbul,

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı