(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)"

Transkript

1 II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ I. VE II. ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI EK-1 Y. Yıl 1.SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Adı T U OZD-001 TÜRK DİLİ- I OZD-003 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI I OZD-005 İNGİLİZCE- I ZOR-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI- I İKT -104 İKTİSADA GİRİŞ- I İKT -105 HUKUKA GİRİŞ İKT -106 GENEL MUHASEBE - I İKT-107 İŞLETMEYE GİRİŞ İKT -108 MATEMATİK -I İKT -109 TOPLUM BİLİM TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (II.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U OZD-002 TÜRK DİLİ- II OZD-004 ATATÜRK İLK. VE INKILAP TARİHİ-II OZD-006 İNGİLİZCE- II ZOR-201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-II İKT -204 İKTİSADA GİRİŞ- II İKT -205 ANAYASA HUKUKU İKT -206 GENEL MUHASEBE - II İKT -207 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM İKT -208 MATEMATİK - II İKT -210 YÖNETİM BİLİMİ TOPLAM

2 IV.YARIYIL III.YARIYIL 2.SINIF GÜZ YARIYILI (III.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-301 MİKRO İKTİSAT -I İKT-302 MAKRO İKTİSAT -I İKT-303 İSTATİSTİK - I İKT-304 ŞİRKETLER MUHASEBESİ İKT-305 BORÇLAR HUKUKU İKT-306 KAMU MALİYESİ- I İKT-307 İKTİSAT TARİHİ İKT-308 MESLEKİ İNGİLİZCE -I TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (IV.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-401 MİKRO İKTİSAT -II İKT-402 MAKRO İKTİSAT- II İKT-403 İSTATİSTİK -II İKT-404 MALİ TABLOLAR ANALİZİ İKT-405 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ İKT-406 KAMU MALİYESİ -II İKT-407 TİCARET HUKUKU İKT-408 MESLEKİ İNGİLİZCE- II TOPLAM

3 VI.YARIYIL V.YARIYIL 3.SINIF GÜZ YARIYILI (V.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-501 ULUSLAR ARASI İKTİSAT- I İKT-502 İKTİSAT POLİTİKASI İKT-503 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ İKT-504 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İKT-505 KAMU EKONOMİSİ İKT-506 EKONOMETRİ- I İKT-507 MESLEKİ İNGİLİZCE -III SEÇMELİ DERS- I SEÇMELİ DERSLER İKT-508 MALİYET MUHASEBESİ İKT-509 PAZARLAMA İLKELERİ İKT-510 İKTİSAT METODOLOJİSİ İKT-511 BANKA İŞLETMECİLİĞİ İKT-512 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR İKT-513 ÇALIŞMA EKONOMİSİ İKT-514 FELSEFEYE GİRİŞ TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (VI.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-601 ULUSLARARASI İKTİSAT- II İKT-602 İŞLETME İKTİSADI İKT-603 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI İKT-604 TÜRKİYE EKONOMİSİ İKT-605 EKONOMETRİ- II İKT-606 MESLEKİ İNGİLİZCE- IV İKT-607 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ SEÇMELİ DERS- II SEÇMELİ DERSLER İKT-608 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İKT-609 İKTİSAT FELSEFESİ İKT-610 REFAH EKONOMİSİ İKT-611 MATEMATİKSEL İKTİSAT İKT-612 KÜRESELLEŞME VE ÇOK ULUSLU İŞLETMELER TOPLAM

4 VIII.YARIYIL VII.YARIYIL 4.SINIF GÜZ YARIYILI (VII.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-701 KONJONKTÜR TEORİLERİ İKT-702 TÜRK VERGİ SİSTEMİ İKT-703 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA İKT-704 DÜNYA EKONOMİSİ İKT-705 İKTİSADİ ANALİZ İKT-706 MESLEKİ İNGİLİZCE- V SEÇMELİ DERS- III SEÇMELİ DERS- IV SEÇMELİ DERSLER IKT- 707 TURİZM EKONOMİSİ IKT- 708 TARIM EKONOMİSİ IKT- 709 ANAYASAL İKTİSAT IKT- 710 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ IKT- 711 SOSYAL PLANLAMA VE POLİTİKA TOPLAM SINIF BAHAR YARIYILI (VIII.YARIYIL) Y. Yıl Adı T U İKT-801 BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR İKT-802 İKTİSADİ SİSTEMLER İKT-803 İKTİSADİ PLANLAMA TEKNİKLERİ İKT-804 ULUSLARARASI İKTİSADİ ENTEGRASYON İKT-805 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK İKT-806 MESLEKİ İNGİLİZCE- VI SEÇMELİ DERS- V SEÇMELİ DERS- VI SEÇMELİ DERSLER İKT-807 ULUSLARARASI İLİŞKİLER İKT-808 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ İKT-809 TOPLU PAZARLIK EKONOMİSİ TOPLAM GENEL TOPLAM

5 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM Adı T L U OZD-001 TÜRK DİLİ- I Ders İçeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi ile Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi evreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı, İmlâ ve noktalama. - Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul, İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Yardımcı Fuat Bozkurt, Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1975 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Sezai Güneş, Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, D.E.Ü. İzmir, Adı T L U OZD-003 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARIHI I Ders İçeriği: Kavramların açıklanması, Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve bunun nedenleri, Mondros Mütarekesi nden başlayarak Mustafa Kemal in Anadolu daki çabaları ve ulusal mücadele, Devrimler (öncü devrimler ve gelişen devrimler olarak) ve günümüzdeki sonuçları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I. ( ), c.ii ( ), İstanbul İbrahim Kafesoğlu ve Mehmet Saray, Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, Veli Yayınları, İstanbul, Sait Dinç, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Nobel Kitabevi-Adana, Adı T L U OZD-005 İNGİLİZCE Ders İçeriği: Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. a. Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Selingson Paul. New English File Elementary/ Student s Book / Workbook / CD Rom / Kasetler (Oxford UP, 2004) 5

6 Adı T L U ZOR-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I Ders İçeriği: Bu ders Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi, Windows u kullanarak ileri derecede bilgisayar kullanma kabiliyetini sağlar. Ders içerik olarak tablolama yazılımlarını, veritabanı yönetimini, word processoru ve uygulamalı programlarla (Microsoft Excel, Access and Powerpoint) istatistiksel yazılım çalışmalarını kapsar b. Ömer Bağcı, Bilgisayarın B si-yeni Başlayanlara, Seçkin Yayınları, Ankara, Yardımcı c. Courter, G., & Marquis, A. (1998). Bilgisayar öğrenim klavuzu. (Özgün adı: The learning guide to computers. Alameda, CA: Sybex Inc Türkçe basım editörü: Dr. Cahit Akın, Çev: Özel Bağcı). İstanbul: Alfa/Basım Yayım Dağıtım. Adı T L U İKT-104 İKTİSADA GİRİŞ I Ders İçeriği: Ekonomi biliminin doğuşu, Konusu, İçeriği, Tanımı, Yöntemi, Temel iktisadi kavramları ve İktisat biliminin esaslarına ilişkin kavramsal incelemeler, Kıtlık kavramı ve ekonomik geçiş sorunu, toplumun karşılaştığı temel ekonomik sorunlar, ekonomik sorunun çözümlendiği ortam, bazı ekonomik kavramlar, talep ve arzın genel esasları, tam rekabet piyasasına fiyat oluşumu, kayıtsızlık analizi ve tüketici dengesi, firma dengesi, eksik rekabet piyasaları, tekel piyasası, oligopol piyasaları ile tekel rekabet piyasaları. : d. Zeynel DİNLER, İktisada Giriş,12.Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008 Yardımcı : e. Ömer Faruk Çolak, İktisada Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, f. Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, İstanbul, Adı T L U İKT-105 HUKUKA GİRİŞ Ders İçeriği: Hukukun tanımı, Hukuk kuralları, Özellikleri, Hukuk sistemleri, Hukuksal olay, Hukuksal ilişki, Hukuksal işlem, Hukukun kollara ayrılması, Hukukun kaynakları, Yasalaştırma, Yazılı kaynakların derlenmesi ve yayınlanması, Uygulama yönünden hukuk kuralları, Uygulama yönünden yasalar, Hukuk güvenliği, gibi temel kavramlar incelenmekte, değişik hukuk dallarının kapsamına giren hukuki kavram, kurum ve kuralların lisans düzeyinde ele alınması, hukuk dallarına ait temel kavram ve kuralların başlangıçta verilmesi daha sonraki dönemlerde yürütülecek olan hukukla ilgili derslerin daha iyi ve kolayca kavranmasında yardımcı olacaktır. g. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008 Yardımcı h. Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları. 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005 i. Abdullah Dinçkol, Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları, Der Yayınları, İstanbul,2007 6

7 Adı T L U İKT-106 GENEL MUHASEBE I Ders İçeriği: Muhasebe süreci; İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ilişkisi; Muhasebe kavramı; Temel mali tablolar; Hesap kavramı; Hesap planı ve hesap çerçevesi; Muhasebede kayıt araçları; Muhasebe süreci; Muhasebe süreci ile ilgili uygulama; Muhasebe kayıtlarında uyulması gereken kurallar; Ticaret işletmelerinde mal ile ilgili işlemlerin kayıtlanması; Stoklar hesabı; Mal alım-satım işlemlerinin kayıtlanmasında kullanılan yöntemler; Mal alım-satımlarında katma değer vergisi. j. İbrahim LAZOL, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2008 k. Selahattin KARAPINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya, Yardımcı l. Kamuran Soylu, Genel Muhasebe, Seçkin Yayınevi, Ankara, m. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, Adı T L U İKT-107 İŞLETMEYE GİRİŞ I Ders İçeriği: İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ve çevresiyle ilişkileri, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ile ilgili konular, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisinin konu ve kavramları. - İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, 16. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul,2008 Yardımcı n. H. Can, D. Tuncer ve D.Y. Ayhan, Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara, 2002 Adı T L U İKT-108 MATEMATİK I Ders İçeriği: Matematiğin temel kavramları, kümeler, sayılar, eşitsizlikler, üslü köklü çokluklar, özdeşlikler ve denklemler, logaritma, bağıntı-fonksiyon, iktisadi uygulamalar, trigonometrik fonksiyonlar ve karmaşık sayılar, diziler-seriler, fonksiyonlarda limit, fonksiyonlarda süreklilik, süreksizlik, türev, türevin uygulamaları o. Necdet TEKİN Ve İbrahim DOĞAN, Genel Matematik, Beta Basım Yayım, İstanbul, Yardımcı p. Ahmet Dernek, Genel Matematik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, q. Gerhard TİNTER, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, (çev. Erdoğan ALKİN), İstanbul, Sermet Matbaası, r. Ali Dönmez, Çözümlü ve Alıştırmalı Genel Matematik, Üniversiteli Kitabevi, İstanbul,

8 Adı T L U İKT-109 TOPLUM BİLİM Ders İçeriği: Bilim, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, bilimsel bilginin felsefi bilgiden ve diğer bilgi türlerinden farklılıkları, Toplumbilimsel düşüncenin gelişimi, Toplumbilimin konusu ve sınırlılıkları, Toplumbilimin sınırlarının tespitinde kullanılan üç yolun (tarihçi, ampirik, analitik) açıklanması ve bu çerçeveler esnasında Toplumbilimin diğer bilimlerle olan ilişkisinin tespiti, Toplumbilimde yer alan farklı yaklaşımlar, farklı yaklaşımların sebepleri, karşılaştırılmalı toplum incelemelerinde problem kaynakları, Toplumbilimsel temel kavram ve süreçlerin analizi, Toplumbilim biliminin gelişim tarihi, dönem boyunca işlenen ana konulardır. s. Anthony Giddens, Sosyoloji,, Say Yayınları, 2009 t. Zeki Arslantürk, Tayfun Amman; Sosyoloji / Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler; Çamlıca yayınları, 2009 II. DÖNEM Adı T L U OZD-002 TÜRK DİLİ II Ders İçeriği: Kompozisyonda anlatım şekilleri: Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife bakımından kelimeler ( isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. u. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, İstanbul,2002 v. Burhan Paçacıoğlu, Türk Dili Dersleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18 YÖK Ankara, Adı T L U OZD-004 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARIHI II Ders İçeriği: Türk İnkılâbının Stratejisi, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar, Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Yılları Arası Türk Dış Politikası, Yılları Arasında Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık. a. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C.I.( ), c.ii( ), İstanbul b. İbrahim Kafesoğlu ve Mehmet Saray, Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, Veli Yayınları, İstanbul, c. Sait Dinç, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Nobel Kitabevi-Adana,

9 Adı T L U OZD-006 İNGİLİZCE -II Ders İçeriği: OZD 102 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. d. Oxeden Clive, Koenig Christina Latham and Selingson Paul. New English File Pre- Intermediate / Student s / Workbook / CD Rom / Kasetler (Oxford UP, 2004) Adı T L U ZOR-201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II Ders İçeriği: İKT-110 kodlu dersin geliştirilmiş şekilde devamı niteliğindedir. e. Ömer Bağcı, Bilgisayarın B si-yeni Başlayanlara, Seçkin Yayınları, Ankara, Yardımcı f. Courter, G., & Marquis, A. (1998). Bilgisayar öğrenim klavuzu. (Özgün adı: The learning guide to computers. Alameda, CA: Sybex Inc Türkçe basım editörü: Dr. Cahit Akın, Çev: Özel Bağcı). İstanbul: Alfa/Basım Yayım Dağıtım. Adı T L U İKT-204 İKTİSADA GİRİŞ II Ders İçeriği: Makro büyüklüklerin belirlenmesi, Keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri, tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması, para piyasa dengesi, para arzı, para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. g. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 12 Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, Yardımcı h. Ömer Faruk Çolak, İktisada Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara, i. Erol Manisalı, İktisada Giriş, Der Yayınları, İstanbul, Adı T L U İKT-205 ANAYASA HUKUKU Ders İçeriği: Anayasa Hukukunun Genel Esasları içinde Anayasa Hukukunun konusu ve yöntemi, anayasanın anlamı ve türleri, siyasî iktidar, devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve seçim sistemleri, siyasî partiler, devlet erkleri (yasama, yürütme, yargı) ve hükümet sistemleri incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku bağlamında da Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı ele alınmaktadır. j. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Basım Yayım, İstanbul, k. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku,:Yetkin Basım ve Yayıncılık, Ankara, Yardımcı l. Necmi Yüzbaşıoğlu, Anayasa Hukuku El Kitabı, Beta Basım Yayım, İstanbul,

10 Adı T L U İKT-206 GENEL MUHASEBE II Ders İçeriği: Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Dönen varlık hesaplarının işleyişi; Duran varlık hesaplarının işleyişi; Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Yabancı kaynak hesaplarının işleyişi; Öz kaynak hesaplarının işleyişi; Sonuç hesapları ile ilgili işlemler ve mali tabloların hazırlanması; Gider hesaplarının işleyişi; Gelir hesaplarının işleyişi; Gelir tablosu; Bilanço. Muhasebede yapılan hataların düzeltilmesi ve işletme olayları üzerinde uygulamalar yapılacaktır. m. İbrahim Lazol, Genel Muhasebe, Ekin Kitapevi, Bursa,2008 Yardımcı n. Kamuran Soylu, Genel Muhasebe, Seçkin Yayınevi,2008 o. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Büro Kitabevi, Ankara,1997. Adı T L U İKT-207 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Ders İçeriği: Ders, yöntembilim, toplumsal araştırma yöntemleri ve teknikleri kapsamında yer alan temel kavramlara ve konulara giriş niteliğindedir. kapsamını, toplumsal araştırmanın felsefi temelleri ve amaçlarının yanı sıra araştırma konusunun seçiminde ve araştırmanın yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar oluşturur. Bunlara ek olarak niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri;araştırma konularının ve bu konulara uygun araştırma yöntemlerinin seçilmesi; veri toplama, değerlendirme, sonuca varma aşamalarında karşılaşılan sorunların incelenmesi ve araştırma raporunun yazılması dersin kapsamını oluşturmaktadır. p. Haluk Geray, Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, q. Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul, Adı T L U İKT-208 MATEMATİK II Ders İçeriği: Grafik çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlar, integralin iktisadi uygulamaları, belirli integral, belirli integralin iktisadi örnekleri, kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici rantı, Lorenz eğrisi ve toplama oranı, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde determinantların kullanılması ve uygulamalar r. Nakibe UZGÖREN, Genel Matematik ve İktisatta Uygulanması, İstanbul, Yalkin Ofset. s. Gerhard TİNTER, İktisatçı İçin Matematik ve İstatistik, (çev. Erdoğan ALKİN), İstanbul, Sermet Matbaası, t. Tevfik ÇAVDAR, İktisat ve İstatistik İçin Matematik, Ankara, TODAİE Yayını,

11 Adı T L U İKT-210 YÖNETİM BİLİMİ İçeriği: Yönetim Kavramı Analizi, Yönetim Biliminin Niteliği, İncelenmesi, Konusu ve Kapsamı, Temel Yaklaşımlar ve Gelişimi, Yakın Bilim Dallarıyla İlişkisi. Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişim Süreçleri, Yönetimin Örgütlenmesi (Bürokrasi), Örgüt Kuramları (Klasik Örgüt Kuramı Neo-Klasik Örgüt Kuramı Modern Yaklaşımlar, Yönetime Yeni Yaklaşımlar ve Eleştirel Kuramlar), Yönetsel Usuller, Yönetsel Usulün Süjeleri, Koordinasyon Görevi ve Karar Verme Süreçleri, Yönetim Ve Biçimleri, Türkiye nin Yönetimin Yapısının Genel Nitelikleri (Türk Devletinin Yönetsel Özellikleri Merkezi Yönetim / Yerel Yönetim Ayrımı), Dünya da Yönetim Anlayışı ve Bunun Türk Kamu Yönetimine Yansımaları. u. Nuri Tortop (der.); Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007 v. M. Şerif Şimşek; Yönetim ve Organizasyon, Mikro Dizgi, Konya SINIF III.DÖNEM Adı T L U İKT-301 MİKRO İKTİSAT I İçeriği: Neo-Klasik iktisat teorisi çerçevesinde firma, tüketici ve faktör sahibi davranışları şu başlıklar altında incelenmektedir. Arz ve Talep Mekanizması, Tüketici Dengesi, Firma Dengesi Emek ve Sermaye Piyasalarında Dengeler, Neo-Klasik İktisadın Genel Yapısı, Piyasa Türleri, Tam Rekabet Piyasasında Denge, Oligopol Teorileri. Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi,Genişletilmiş 14. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa,2002. Adı T L U İKT-302 MAKRO İKTİSAT I İçeriği: İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve hızını belirleyen unsurlar. Açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi, büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi. Klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi. Parasalcılar. - Ercan Eren, Makro İktisat, Avcıol Basın Yayın, Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer (1998), Makro İktisat, Çev. Salih Ak v.d. Ankara, Akademi Yayınları. - İlker Parasız, Makro İktisat Problemler ve Çözümleri, Ezgi Kitapevi, Bursa,

12 Adı T L U İKT-303 İSTATİSTİK I İçeriği: İstatistiğe giriş; istatistik araştırmalarda aşamalar; Frekans dağılımları; Ortalama ve dağılma ölçüleri; Temel olasılık teorisi; Düzeltilmiş olasılık ve Bayes teoremi; Olasılık dağılımları; Örnekleme ve örnekleme dağılımları; Tahmin teorisi. - Metin Çakıcı, Adil Oğuzhan, Tuncer Özdil, İstatistik 1-II, Özal Yayınevi, İstanbul - Özer Serper, Uygulamalı İstatistik I-II,Ezgi Kitabevi, Bursa,2000 Adı T L U İKT-304 ŞİRKETLER MUHASEBESİ İçeriği: Şirketler muhasebesi dersinde, şahıs şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler anlatılmaktadır. Ayrıca şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımları gibi konular da yer almaktadır. Adı T L U İKT-305 BORÇLAR HUKUKU İçeriği: Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler;ticari işlerde alacak ve borç ilişkileri, Borçlar Hukukunda İcap; Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, İkrah, Gabin, Muvazaa, Haksız İktisap Halleri, Borçların İfası, Zamanaşımı Müddetleri, Borç Ödenmemesinin Neticeleri, Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesirleri, Borçların Sona Ermesi, Borçların Nevileri, Akdin Muhtelif Nevileri; Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, değerlendirilmesi, devri, türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri, poliçenin hukuk mahiyeti ve şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması aval ve araya girme, Bono (Bononun Geçerliliği); Çek (Çekin geçerliliği, şartları, devir, aval, teyit, ödeme, cayma, karşılıksız çek); Emtia senetleri, taşıma sözleşmesi ve taşıma senedi. - İsmail Kayar, Borçlar Hukuku,Detay Yayıncılık, Ankara; M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, GözdenGeçirilmiş Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005 Adı T L U İKT-306 KAMU MALİYESİ I İçeriği: Maliyenin tanımı ve gelişimi, disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar. Kamu sektörünün tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetlerinin ve giderlerinin nitelikleri, kamu giderlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması. Bütçenin tanımı, gelişimi, ilkeleri ve çeşitleri, Türkiye bütçeleme süreci. -Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Biliş Yayıncılık,

13 Adı T L U İKT-307 İKTİSAT TARİHİ İçeriği: İktisadın Tarihinin Başlangıcı; Eski Yunan da Ekonomik anlayış;merkantilizm; Fizyokrasi;Klasik İktisat;Neo-Klasik İktisat;Keynesyen İktisat;Marksizm;Günümüz İktisat Okulları (Monetarist, Arz Yanlı, Yeni Klasik,Yeni Keynesgil);Bilgi Toplumu ve Sanayi Ötesi Toplum - John Kenneth Galbraith, İktisat Tarihi, Çev.Müfit Günay, Dost Kitapevi,Ankara - Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarih İllk Çağdan Sanayi Devrimine,Çev:M.A.Kılıçbay,İmge Kitapevi Adı T L U İKT-308 MESLEKİ İNGİLİZCE I İçeriği: Bu ders, iş çevrelerinde kullanılan terminolojiyi araştırmayı ve vermeyi temel olarak amaç edinmektedir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce olarak yazılan teknik metinleri kavramaları ve yorumlamalarını sağlamayı tasarlamaktadır. Genel İngilizce çalışma tecrübesi olan, fakat mesleki İngilizce konuşan çevrede başarılı biçimde kullanabilmek için gramerini geliştirmeye ihtiyaç duyan öğrencilere fayda sağlar. Bütün alıştırmalar makale, grafik, diyagram gibi işe dayalı gerçek materyal kullanımına sahiptir. Ayrıca bu ders şirket örgütlenmesi, üretim yönetimi, finans yönetimi, mali performansı analiz etme ve yorumlama, pazarlama, personel yönetimi, para, uluslar arası ticaret, ödemeler dengesi, ekonomik gelişme, işsizlik ve sigorta ile ilgili konularda öğrencilere ön terminolojiyi ve İngilizceden Türkçeye çeviri metodunu vermeyi amaçlamaktadır. IV. DÖNEM Adı T L U İKT-401 MİKRO İKTİSAT- II İçeriği: Tüketim teorisi, fayda fonksiyonu, tüketici optimizasyonu, talep fonksiyonu; üretim fonksiyonu, maliyet fonksiyonu, arz fonksiyonu. - Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi,Genişletilmiş 14. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa,2002. Adı T L U İKT-402 MAKRO İKTİSAT -II İçeriği: Gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri ve ana sorunları, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sanayileşme sorunu, milli gelir, klasik istihdam kuramı, Keynesyen iktisadın işleyişi, enflasyon. - Ercan Eren, Makro İktisat, Avcıol Basın Yayın,

14 Adı T L U İKT-403 İSTATİSTİK II İçeriği: Hipotez testleri; Parametrik olmayan testler; Ki-kare testleri; Varyans analizi; Regresyon ve Korelasyon analizi; Çoklu regresyon ve korelasyon analizi; Zaman serisi analizi; İndeks sayıları - Metin Çakıcı, Adil Oğuzhan, Tuncer Özdil, İstatistik 1-II, Özal Yayınevi, İstanbul - Özer Serper, Uygulamalı İstatistik I-II,Ezgi Kitabevi, Bursa,2000 Adı T L U İKT-404 MALİ TABLOLAR ANALİZİ İçeriği: Temel Kavramlar: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi, Finansal yapı analizinin önemi; Mali Analizde Kullanılan Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Mali Tabloların Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı analiz tekniği, Yüzde yöntemi, Trend yöntemi; Oran Analizi: Oran analizinin sınırları; Fon Akış Analizleri: Fon akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Nakit akım tablosu, Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim tablosu. - Öztin Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım Yayım, Adı T L U İKT-405 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ İçeriği Anadolu'nun İktisadi İmkanları, Eski Türklerde İktisadi Hayat, Selçuklular Döneminde Anadolu'nun İktisadi ve Sosyal Yapısı, Klasik Dönemde Osmanlı Ekonomisi, Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları, Osmanlı Merkezi Yönetimi, Osmanlı Mahalli Yönetimi ve Tımar Sistemi, Osmanlı İmparatorluğu ve Uluslarrası Ticaret, Osmanlı Şehirleri, Loncalar ve Tüccar, Onaltı, Onyedi ve Onsekizinci Yüzyıllarda Osmanlı Ekonomisinde Gelişmeler, Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi, Cumhuriyet Döneminde İktisat Politikaları ve Uygulamaları. - Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları,İstanbul,2001 w. Korkut Boratav, Türk İktisat Tarihi, ,İmge Kitapevi, İstanbul, 2003 Adı T L U İKT-406 KAMU MALİYESİ II İçeriği: Kamu ekonomi kesiminin ekonomi içindeki varlık nedeni, kamu kesiminin ürettiği mal ve hizmetler ve bunların özellikleri, kamu kesiminin harcamaları, kamu kesiminin gelirleri, kamu maliyesi dersinin kapsamını oluşturmaktadır. - Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Biliş Yayıncılık,

15 Adı T L U İKT-407 TİCARET HUKUKU İçeriği: Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı; Tâcir ve Tâcir Sıfatının Sonuçları; Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar; Ticaret Sicili; Haksız Rekabet; Ticarî Defterler; Tüccar Yardımcıları; Câri Hesap; Ortaklık Kavramı ve Kollektif Ortaklık; Kollektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler; Kollektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri, Ortaklar Arasında Değişiklikler, Kollektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi; Adi Komandit Ortaklık; Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu; Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul); Anonim Ortaklığın Organları (Yönetim ve Denetleme Kurulu); Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahibinin Hak ve Borçları; Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler ( Pay Senetleri, Tahviller) ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi; Limited Ortaklık; Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri ve Poliçe; Bono ve Çek x. Yusuf Yiğit, Ticaret Hukuku Ders Notları, Biga, Adı T L U İKT-408 MESLEKİ İNGİLİZCE II İçeriği: İKT 308 kodlu dersin devamı niteliğindedir. 3.SINIF V.DÖNEM Adı T L U İKT-501 ULUSLARARASI İKTİSAT I İçeriği: Ülkelerin Dış Ticaret Yapma Nedenleri, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi ve Az Gelişmiş Ülkeler, Döviz Piyasası, Dış Ödemeler Politikası, Gümrük Tarifeleri, Dünya Para Sistemi, Dünya Para Sisteminin Reformu. - Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul,2003 Adı T L U İKT-502 İKTİSAT POLİTİKASI İçeriği: Klasik Miktar Teorisi, Neo-klasik miktar teorisi, L. Walras ve Genel Denge, reel analizden parasal analize geçiş.monoterist Okul ve para talebi fonksiyonu, Portföy Dengesi Yaklaşımı.Yeni- Keynesyen makro İktisat görüşü, Yeni-Klasik Makro iktisat okulu, enflasyonu açıklamaya yönelik politikalar, aktif ve pasif para politikaları. Para, para arzı, finansal sistemin yapısı, özellikleri, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları. - Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Yayınları, İstanbul. 15

16 Adı T L U İKT-503 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ İçeriği: İktisat biliminin gelişmesi tarihsel süreçte oluşan olaylar ve yeni çözüm tekniklerinin geliştirilmesi ile olmuştur. İktisadi olayların kavranabilmesi ve analiz yöntemlerinin oluşturulabilmesi teorik ve doktriner yaklaşımların bilinmesi ile düşünce ufkuna güç katacaktır. İktisadi Düşünceler Tarihi nde; İktisat biliminin doğuşu, ilk görüşler, klasik liberal okul, klasiklere karşı tepkiler, iktisadi düşüncede gelişmeler, neo klasikler ve modern iktisat düşüncesi ele alınmaktadır. - Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce yada Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2004 Adı T L U İKT-504 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İçeriği: Bilimsel Bilgi, Bilim, Bilimsel Yöntem, Doğa Bilimlerinde ve Sosyal Bilimlerde Yöntem Karşılaştırılması, Sosyal Bilimlerde Yöntem Yaklaşımları, Bilimsel Araştırma Süreci, Hipotez, Gözlem Teknikleri, Soru Kağıdı, Anket ve Görüşme, Ölçme Kesinlik, Verilerin Değerlendirilmesi bu dersin konularını oluşturmaktadır. - Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2.Baskı. Sakarya Kitabevi, Sakarya,2002. Adı T L U İKT-505 KAMU EKONOMİSİ İçeriği: Kamu ekonomisinin fonksiyonları, kamu ekonomisi sektörleri, savunma, adalet, sağlık, eğitim, çevre sorunları ve çözümleri konuları etkinlik ve adalet açılarından incelenmekte; ayrıca siyasal karar alma mekanizması ile gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin iktisat analizleri yapılmaktadır. - Orhan Şener, Kamu Ekonomisi, Alkım Yayınları, Ankara. Adı T L U İKT-506 EKONOMETRİ I İçeriği: Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve bölümleri. Basit doğrusal regresyon modeli. Anakütle regresyon fonksiyonu kavramı. Örnek regresyon fonksiyonu kavramı. Regresyon modellerinin fonksiyonel kalıpları. Ekonometrik çözümlemede kullanılan verilerin niteliği ve kaynakları. Basit doğrusal regresyon modelinin varsayımları. Regresyon-nedensellik. Regresyon-korelasyon. Regresyon ve varyans çözümlemesi. En küçük kareler tahmin edicilerinin türetilmesi ve özellikleri. Tahminlerin anlamlığının istatiksel bakımdan sınanması. Çoklu regresyon modeli. Kısmi regresyon modeli. - Recep Tarı, Ekonometri, Alfa Yayınları, İstanbul,

17 Adı T L U İKT-507 MESLEKİ İNGİLİZCE III İçeriği: Geçmiş yarıyıllarda alınan mesleki İngilizce dersinin devamı niteliğindedir. SEÇMELİ DERSLER Adı T L U İKT-508 MALİYET MUHASEBESİ İçeriği: Maliyet Muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması; Maliyet unsurları: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, Direkt işçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri; Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri: Basit, Kademeli ve Matematiksel dağıtım Yöntemleri; Maliyet Sistemleri: Sipariş maliyeti sistemi, Safha maliyeti sistemi, Karma maliyet sistemleri; Fireler ve Bozuk Mamullerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Adı T L U İKT-509 PAZARLAMA İLKELERİ İçeriği: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı ve Gelişimi / Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü / Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi / Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı / Endüstriyel Pazarlar / Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi / Mamul Planlama ve Geliştirme / Fiyatlandırma Yöntemleri ve Fiyatlandırma Stratejileri / Genel Olarak Tutundurma ve Tutundurma Metodları / Kişisel Satış, Reklam ve Diğer Tutundurma Metodları / Dağıtım ve Dağıtım Kanalları. - İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, 16. Basım,Türkmen Kitapevi,İstanbul,2007 Adı T L U İKT-510 İKTİSAT METODOLOJİSİ İçeriği: Bir bilim dalına ilişkin temel ilkelerin, kavramların ve kuramların araştırılmasını, bu kuramların oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan ilkelerin irdelenmesini kendine konu edinen İktisat Metodolojisi, iktisatçıların iktisadi olguları nasıl açıkladıklarını araştırır ve bilim felsefesinin iktisada uygulanmasıyla oluşur. Bilim Felsefesine Giriş / İktisat Metodolojisi Tarihine Kısa Bir Bakış / Neo - Klasik Araştırma Programının Metodolojik Analizi ve Değerlendirilmesi / "Modern İktisat Kuramı". - Ahmet Güner Sayar, İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları, Ötüken Yayınları,

18 Adı T L U İKT-511 BANKA İŞLETMECİLİĞİ İçeriği: Bankaların çeşitleri ve kuruluşları, banka işletmelerinde finansman ve mali bünye, bankaların çeşitli para kaynakları, plasman ve hizmetler, risk santralizasyonu ve takas odası, organizasyonu ve yönetim, banka kayıtları ve defterler, bankaların denetimi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. -Servet Eyüpgiller, Banka İşletmeciliği Bilgisi, Bankacılık Enstitüsü Yayınları. Adı T L U İKT-512 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR İçeriği: İşletme finansına giriş, finansman fonksiyonu, tarihsel gelişim, amaçlar, kararlar üzerinde etkisi, finansman yöneticisinin özellikleri, finansal yönetimin diğer disiplinler ile ilişkisi, işletmelerde finansman fonksiyonunun örgütlenmesi; Finansal analiz, rasyolar, karşılaştırmalı tablolar, dikey yüzdeler yöntemi, fon kaynak ve kullanım tablosu, enflasyonun finansal analize etkisi; Finansal planlama, yöntemler ve türleri; Finansal denetim; Finasman kaynakları, kısa-orta-uzun vadeli fon kaynakları, özel finans kurumları, otofinansman; Fon kaynaklarının maliyeti ve optimal sermaye yapısı; Kar payı dağıtım politikası ve şekilleri. -A.Richard,C. Stewart, vd, İşletme Finansmanının Temelleri, Çev.U. Bozkurt,T. Arıkan,H.Doğukanlı,4. Baskı,Literatür Yayıncılık,Aralık 2005 Adı T L U İKT-513 ÇALIŞMA EKONOMİSİ İçeriği: Etik kavramı; etiğin gelişimi; İş etiği kavramı; iş etiğinin önemi; İş etiği kavramına farklı yaklaşımlar; İş etiğinin tarihsel gelişimi; İş etiği ve sosyal sorumluluk; Birey ve etik; İşletmelerin etiksel kararları ile ilgili taraflar; Örgütler ve etik; Örgüt kültürü olarak etik; İş yerinde özel yaşam; İşyerinde cinsel taciz; İş yerinde güvenlik;iş yerinde dedikodu; İçerden dışarı bilgi sızdırmak;işyerinde uygun olmayan davranışlar; İşletmelerde etik davranışların benimsetilmesi; İşletmelerde etik davranışların yönetimi; Ayrımcılığın Tahlili, Çalışanların İşyerine ve İşyerinin Çalışanlara Karşı Mükellefiyetleri, İşyerinde Çalışanların Hakları - Immenuel Kant, Ethica: Etik Üzerine Dersler, İstanbul, Zygmunt Baumun, Postmodern Etik, İstanbul,1998 Adı T L U İKT-514 FELSEFEYE GİRİŞ İçeriği: Felsefenin konusu ve alanı, Epistemoloji, Entoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi -Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ş. Teoman Duralı, Felsefe-Bilim Nedir, Dergah Yayınları,

19 VI.DÖNEM Adı T L U İKT-601 ULUSLARARASI İKTİSAT II İçeriği: Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileriyle Analiz, Faktör Donatımı Kuramı, Leontief Paradoksu, Teknolojik Açık, Ürün Devreleri, Tercihlerin Benzerliği Yaklaşımları, Endüstri İçi Ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, Dinamik Dış Ticaret Kuramları, Ticaret Hadleri, Singer-Prebish Tezi, Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları. - Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul,2003 Adı T L U İKT-602 İŞLETME İKTİSADI İçeriği: amacı, çağdaş genel işletmecilik bilgilerini aktarmak, işletmecilik alanlarından birinde uzmanlaşma imkanı sağlamak suretiyle bilimsel kurallara uygun araştırmalar yapma, yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilgi üretme yeteneklerini geliştirmek, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır hale getirmektir. Adı T L U İKT-603 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI İçeriği: Makro ekonomik sorunlar ve değişkenler, ulusal gelir teorisi, toplam arz, talep, tüketim ve yatırım, çoğaltan prensibi, modern tüketim teorileri, mali sistem, mali aracılar, para arzı ve talebi, para ve ekonomik faaliyette basit Keynesyen makro analiz, IS-LM modeli, Keynesyen ve Neo-Klasik yaklaşımlar, Neo-Klasik ve Keynesyen işsizlik tanımları. Enflasyonun tanımı ve ölçüm sorunları. Ders - Vural Savaş, Politik İktisat, Beta Yayınları, İstanbul, Kitabı Adı T L U İKT-604 TÜRKİYE EKONOMİSİ İçeriği: Bu ders Türkiye ekonomisinin temel özellikleri ve yapısal sorunları hakkındadır. Bu çerçevede Türkiye nin iktisadi coğrafyası ve doğal kaynaklar ekonomisi, nüfus yapısı, cumhuriyet dönemi ekonomi politikaları, milli gelir ve hasılanın gelişimi gibi konular ele alınacaktır. Ülkenin sektörel bazda da incelenmesi sağlanacak ve bu çerçevede tarım, turizm, sanayii, ticaret, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, dış ticaret ve kamu sektörleri ayrı ayrı analiz edilecektir. Türkiye nin dış ekonomik ilişkileri de bir başka temel konu başlığını oluşturmaktadır. -Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul,

20 Adı T L U İKT-605 EKONOMETRİ II İçeriği: İKT 506 (Ekonometri I) dersinin devamı niteliğindedir. Adı T L U İKT-606 MESLEKİ İNGİLİZCE -IV İçeriği: İKT 507 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Adı T L U İKT-607 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ İçeriği: Osmanlı nın son iki asrını içeren Avrupa ile etkileşim sürecinin değerlendirilmesinin ardından, Cumhuriyet ve laik ulus-devlet modelinin Avrupa ile ilişkilere katkıları değerlendirildikten sonra Türkiye nin Avrupa Konseyi ve NATO üyelikleri irdelenir de AET nin oluşumu ve 1964 Ankara Andlaşması bu çerçevede incelenir. Türk-Yunan İlişkilerinin, Avrupa ya işçi göçünün ve Türkiye nin siyasal ve ekonomik konjontürlerinin etkileri dönem dönem ele alınır rejiminin olumsuzlukları, 1987 de tam üyelik başvurusu ve bunun 1989 da reddi, 1988 de Avrupa Tek Senedi nin kabulü ile Avrupa Topluluğu kavramının oluşumu tek tek irdelenir gelişmeleri sonucu Avrupa nın siyasal bölünmüşlüğünün bitmesinin pratik etkileri üzerinde durularak, 1991 Paris Şartı, AKKA ve Kopenhag Kriterleri ele alınır, Türkiye ye etkileri yönüyle değerlendirilir Maastricht sonrasında Avrupa Birliği kavramının oluşumu değerlendirilir Gümrük Birliği Anlaşması nın Türkiye ekonomisi yönünden farklı görüşlerin ortaya konulmasına izin verecek tarzda değerlendirilmesi ve 1997 Lüksemburg ile 1999 Helsinki zirvelerinin karşılaştırması yapılır Kopenhag Zirvesi ve topluluğun en büyük genişleme aşaması, Türkiye nin ve Kıbrıs ın tam üyeliği değerlendirmeleri ile ders tamamlanır. - Rıdvan KARLUK, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, İstanbul, Beta Yayınları SEÇMELİ DERSLER Adı T L U İKT-608 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İçeriği: Tanımlar / KİT'lerin kuruluş nedenleri ve hedefleri / Fiyatlama ve yatırım politikaları / Özelleştirme yöntemleri ve özelleştirme refah etkisi / KİT'lerin tarihçesi / Türkiye'de KİT'lerin özelleştirilme süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi. 20

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 3-4 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 16.06.4 KAY 1802 Anayasa Hukuku N. K. ÖZTÜRK --104-107-108 ÇEİ 4002 Sendikacılık (7) 104

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kodu Dersin Adı Kredisi Kodu Dersin Adı Kredisi ECO 101 Ekonomiye Giriş

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 Pazartesi Salı Çarşamba KAY1802 ANAYASA HUK. N.K.Öztürk (3) KAY1804 SİYASET BİLİMİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması

I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Turizm Ekonomisi Seçmeli Lisans Dersin

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

alan hesabı, matrisler, determinantlar, matris şeklinde lineer ekonomik modellerdir.

alan hesabı, matrisler, determinantlar, matris şeklinde lineer ekonomik modellerdir. Birinci Yarıyıl ECON 101 Ekonomi I (3-0-3) Bu dersin amacı, ekonomideki temel kavramlar ve varsayımlar konusunda öğrencileri bilgilendirmek, aynı zamanda iktisat bilimi ve iktisadi olayların analizinde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Kodu İKT-202 İKT-204 İKTİSAT ANABİLİMDALI ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI : Bilim Dalı : Birinci Yarıyıl/First emester Adı İKT-201 İKT-203 Mikro İktisat I Makro İktisat

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI TPB 204 4 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI TPB 204 4 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI TPB 204 4 2 + 0 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisasn Dersin Türü Mecburi Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ. VII. YARIYIL İş Hukuku 3 Prof.Dr.Fahrettin KORKMAZ Öğr.Gör.İbrahim MERT

İŞLETME BÖLÜMÜ. VII. YARIYIL İş Hukuku 3 Prof.Dr.Fahrettin KORKMAZ Öğr.Gör.İbrahim MERT İŞLETME BÖLÜMÜ Matematik- I (A grubu tek nu.) 3 Prof.Dr.Erdal KARADUMAN Prof.Dr.Erdal KARADUMAN Matematik- I (B grubu çift nu.) 3 Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK İktisada Giriş- I(A grubu tek nu.)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö +İ.Ö) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö +İ.Ö) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV MAZERET SINAV PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ (N.Ö +İ.Ö) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İŞL 2001 İstatistiği I E.Gavcar İŞL 4513 Çağdaş Finans Teknikleri E.Poyraz ÇEEİ 2003 Bireysel İş Hukuku A.Ayhan İŞL3001 Sayısal Yöntemler

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz 7 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler (ECON 309T) Ders Detayları

Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler (ECON 309T) Ders Detayları Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler (ECON 309T) Ders Detayları Ders Adı Piyasalar ve Ekonomik Göstergeler Ders Kodu ECON 309T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı