Connectivity- Control-Unit (CCU)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Connectivity- Control-Unit (CCU)"

Transkript

1 tr Önemli Bilgiler Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Talimatlara uygun kullanım 1 2. Güvenlik uyarıları 1 3. Yasal bilgiler 2 4. Teslimat kapsamı 2 5. Çalışma tanıtımı 2 6. Cihaz tanımı 2 7. İşletime alınması CCU montajı İnternet portalında araç - CCU ataması 4 8. Arızalara veya sorunlara ilişkin bilgiler 5 1. Talimatlara uygun kullanım Araca monte edilmiş Connectivity-Control-Unit, bundan böyle CCU olarak adlandırılacaktır, araçtaki OBD arabirimi üzerinden araca özgü veriler (kilometre durumu, kontrol ünitesine ilişkin kayıtlı arıza kodları...) alır ve bu verileri takılmış bir SD kartı aracılığıyla İnternet portalına gönderir. İnternet portalına gönderilen veriler, filo işletmecisi tarafından görülebilir ve değerlendirilebilir. İnternet portalına hangi araç verilerinin gönderileceği, imzalanmış "Araç Sahibi İle Filo Yönetimi" sözleşmesine ve ilgili aracın teknik donanımına bağlıdır. Yukarıda belirtilen amaçlardan farklı bir kullanım amacına müsaade edilmez. CCU ünitesi, ancak araç sahibinin veya filo işletmecisinin veya filo yöneticisinin onayı alındıktan sonra araca takılabilir. 9. Teknik veriler 5 2. Güvenlik uyarıları CCU ünitesinin açılmasına veya ünitede herhangi bir değişikliğin yapılmasına müsaade edilmez. CCU ünitesi, araca sadece filo işletmecisi tarafından yetki verilmiş yetkili servis tarafından usulüne uygun bir şekilde takılabilir. Montaj pozisyonu, sadece filo işletmecisi tarafından yetki verilmiş yetkili servis tarafından değiştirilebilir. CCU ve OBD bağlantı kablosu, sadece filo işletmecisi tarafından yetki verilmiş yetkili servis tarafından çıkarılabilir veya değiştirilebilir. CCU ünitesi, her zaman aracın OBD arabirimine bağlı

2 tr 2 CCU Teslimat kapsamı iiobd bağlantı kablosunun bağlantısı, servis çalışmaları (örneğin OBD arıza teşhisi, arıza hafızasını okuma) sırasında servis faaliyetleri için kısa süreliğine ayrılabilir. 3. Yasal bilgiler Filo yöneticisi, İnternet portalı sayesinde ilgili araca ilişkin aktarılan tüm verilere erişebilir. 6. Cihaz tanımı CCU ünitesi, aşağıda belirtilen yönetmeliklerin yasal hükümlerine uygundur: Araçlar için EMC Yönetmeliği (Elektromanyetik Uyumluluk) UN ECE R10 (bu yönetmelikte yapılan değişiklik için bkz. tip etiketi). 1999/5/AT sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği. iigeçerli güncel standartları CE Uygunluk Beyanı'ndan öğrenebilirsiniz (CE Uygunluk Beyanları için bkz. 4. Teslimat kapsamı SIM kartı takılı CCU. OBD bağlantı kablosu. Tutucu (opsiyonel olarak kullanılabilir). Servis kartı (Mart 2015 itibarıyla teslimat kapsamındadır). R R "Önemli bilgiler" kılavuzu. Şek. 1: Aksesuarlı CCU 1 Entegre GSM anteni ve takılı SIM kartı 2 CCU 3 Entegre GPS anteni 4 OBD soketi 5 OBD bağlantı kablosu 6 LED (durum göstergesi) CCU 7 Tutucu (opsiyonel kullanım) 8 Servis kartı 5. Çalışma tanıtımı Bir CCU, araca takılır ve aracın OBD arabirimine bağlanır. Bu CCU, yazılı seri numarası aracılığıyla İnternet portalında bu araca (VIN aracılığıyla) atanmaktadır. CCU, bir entegre SIM kartı aracılığıyla filo işletmecisi tarafından yönetilen İnternet portalı ile iletişim kurar. Gönderilen veriler, İnternet portalında hazırlanır ve filo yöneticisinin kullanımına sunulur.

3 tr 7. 3 CCU İşletime alınması İşletime alınması İşletime alma, hatalardan kaçınmak için her zaman tarif 7. CCU ünitesindeki kapağı dikkatle açın (örneğin bir tornavida ile). edilen sıraya göre gerçekleştirilmelidir. 7.1 CCU montajı CCU ünitesinin montaj yeri, tüm güvenlik donanımlarının (örneğin hava yastığı, diz hava yastığı, direksiyon) çalışmasını olumsuz etkilemeyecek yerde CCU ünitesi araçtaki OBD arabirimin yakınında olmasını sağlayacak yerde CCU, kişilere temas etmeyecek şekilde takılmalıdır. İnsan vücuduna en az 5 mm mesafede CCU ünitesinin yer bakımından kolayca takılabilmesini ve tespitlenebilmesini sağlayacak yerde CCU ünitesinin veya OBD bağlantı kablosunun sıcak yapı parçaları ile temas etmesini önleyecek yerde OBD bağlantı kablosunun ezilmesini ve zorlanarak bükülmesini önleyecek yerde diğer tüm hatların veya kabloların çalışmasını olumsuz etkilemeyecek veya bunları sıkıştırmayacak yerde parçaların birleştirilmesi sırasında kaplamalar / muhafaza kapakları tekrar düzgün kapatılabilecek yerde Şek. 2: Kapağın açılması 8. OBD bağlantı kablosunu CCU ünitesine takın. Bu işlem sırasında kodlama piminin doğru konumlandırılmasına dikkat edin (bkz. şek.). 1 Şek. 3: OBD bağlantı kablosunun takılması 1 Kodlama pimi Önkoşullar: Arıza hafızasının okunması ve silinmesi için OBD arıza teşhis test cihazı veya atölye test cihazı. Aracın aküsü, araç çalışmadığında ~12 V normal şarj seviyesine sahiptir. 1. Araçtaki OBD arabirimini bulun (bkz. ESI[tronic], araç üreticisinin bilgileri veya ilgili İnternet forumlarını dikkate alın). 2. OBD arıza teşhis test cihazı veya atölye test cihazı ile arıza hafızasını silin (arıza kayıtlı olmadığında bile!). 3. OBD arıza teşhis test cihazını veya atölye test cihazını tekrar çıkarın. 4. OSB arabirimi yakınında uygun bir montaj yeri belirleyin. 5. Araçtaki kaplamayı / muhafaza kapağını çıkarın (bkz. araç üreticisinin montaj talimatları). 6. OBD bağlantı kablosunu, diğer yapı parçalarının (örneğin direksiyon, şanzıman, pedallar...) çalışmasını olumsuz etkilemeyecek veya bozmayacak şekilde döşeyin. Montaj sırasında bir kontrol ünitesinin bağlantısı ayrıldığında veya bir kontrol ünitesinden bir kablo ayrıldığında, CCU monte edildikten sonra arıza hafızası kontrol edilmeli ve etkin arıza silinmelidir. 9. Kapağı tekrar kapatın. 10. CCU ünitesini, takılacağı montaj pozisyonunda sabitleyin (örneğin kablo bağı ile) veya alternatif olarak tutucu kullanın (şek. 1, poz. 7). 11. CCU veya tutucu, CCU sallanmayacak ve de kaymayacak şekilde sabitlenmelidir. 12. OBD bağlantı kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve tespitleyin. OBD bağlantı kablosunu CCU'nun entegre antenlerinin (şek. 1, poz. 1 ve 3) yüzeyleri üzerinden geçirmeyin ve demet halindeki OBD bağlantı kablosunu CCU üzerine tespitlemeyin (anten gücü azalır). Bu işlem sırasında OBD bağlantı kablosunun takılma tehlikesi oluşturmamasına dikkat edin. 13. CCU ünitesinin OBD bağlantı kablosunu aracın OBD arabirimine bağlayın. 14. Kontağı açın.?? LED, 5 saniye içerisinde 1 defa yanıp sönmelidir. LED 5 saniye içerisinde yanmadığında, OBD bağlantı kablosunun, aracın OBD girişine ve CCU ünitesine doğru bağlanmış olup olmadığını kontrol etmeli ve ardından 14. işlem adımını tekrar uygulamalısınız.

4 tr 4 CCU İşletime alınması 15. Kaplamaları / muhafaza kapaklarını tekrar takın. 16. Servis kartı veya bu CCU ünitesinin ambalajı üzerinde yazılı aşağıdaki bilgileri not edin: $ $ VIN (Araç Tanımlama Numarası) $ $ Güncel kilometre (Mileage) $ $ Monte edilme tarihi ve saati $ $ Remarks alanında opsiyonel: Motor kodu veya RBKey. 1. İnternet portalında kullanıcı adı ve şifre ile oturum açın. iioturum açma ile ilgili sorunlarınız olduğunda Filo Yöneticisi Çağrı Merkezi'ne başvurun. 2. Araç tanımlama numarasını (VIN) girin. 3. Arama işlemini <Araç Bul> düğmesine basarak başlatın.?? Aracın en önemli verileri gösterilir. iivin (Araç Tanımlama Numarası) yanlış girildiğinde veya filo yöneticisi ilgili aracı henüz İnternet portalına kaydetmemiş olduğunda bir hata mesajı gösterilir. VIN numarasını yeniden girin ve arama işlemini yeniden başlatın. iivin numarası doğru girildiğinde de hata mesajı gösterildiğinde, lütfen Filo İşletmecisi Çağrı Merkezi'ne başvurun. Şek. 4: CCU ünitesine ve doldurulacak alana dair bilgiler ile servis kartı iiardından bu bilgiler İnternet portalında, bu araca takılmış CCU ünitesinin seri numarası ve test numarası ile araca atanmalıdır. 4. Gösterilen araç verilerini (marka, model ve model tipi) araç ruhsatı veya CoC (Certificate of Confirmity) ile karşılaştırın. 5. Araca takılmış olan CCU ünitesinin seri numarasını ve test numarasını (sağlama toplamı) girin. 7.2 İnternet portalında araç - CCU ataması iiccu, montaj işlemini yapacak atölye tarafından İnternet portalında bulunan bir araca bir defa atanmalıdır. İnternet adresi, tarafınıza filo işletmecisi veya filo yöneticisi tarafından verilir. Her zaman araç - CCU atamasının doğru olduğuna dikkat edin. CCU ünitesi bir araca atandığında, bu CCU sadece atanmış olduğu araca monte edilebilir. Önkoşullar: Filo yöneticisi, atanacak aracı önceden İnternet portalına kaydetmiş İnternet portalına bağlanmak için erişim yetkisi (kullanıcı adı/şifre) mevcut CCU, araca önceden monte edilmiş VIN, güncel kilometre, CCU seri numarası ve CCU test numarası. Şek. 5: Servis kartı 1 Seri numarası 2 Test numarası (sağlama toplamı) 6. Güncel kilometreyi ve ölçü birimini (örneğin 10 km veya 6 m) girin. 7. Takılmış CCU ünitesine araç ataması işlemini <Speichern> (Kaydet) düğmesine basarak tamamlayın. "" Atama işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandığında "CCU sorunsuz bir şekilde atandı" mesajı gösterilir. iişimdi yeni araç - CCU ataması yapabilir veya oturumu kapatabilirsiniz. iiatama işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra servis kartını araç belgelerine ekleyin.

5 8. Arızalara veya sorunlara ilişkin bilgiler Sorun Olası neden Giderilmesi CCU üzerindeki LED yanmıyor İnternet portalına giriş yapılamıyor İnternet portalına VIN (Vehicle Identification Number) girişi yapılamıyor OBD bağlantı kablosu doğru bağlanmamış. CCU veya bağlantı hattı arızalı. Aracın OBD girişi arızalı. Kullanıcı adı ve/veya şifre yanlış. Erişim bilgiler aktive edilmemiş veya erişim engellenmiş. Hatalı VIN girişi. OBD girişi ile CCU ünitesi arasındaki bağlantı kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin. CCU ünitesini ve bağlantı kablosunu değiştirin. OBD girişini kontrol edin ve onarın. Doğru kullanıcı adı ve şifre girdiğinizden emin olun. Filo Yöneticisi Çağrı Merkezi'ne başvurun. Doğru VIN girdiğinizden emin olun. Filo Yöneticisi Çağrı Merkezi'ne başvurun. Tab. 1: Arızalara ilişkin bilgiler 9. Teknik veriler Özellik Değer/Aralık Depolama ve taşıma -40 C 85 C -40 F 185 F Fonksiyon -20 C 60 C -4 F 140 F Yüksüz akım Çalışma gerilimi Çalışma akımı, 14.4 V gerilimde pik Ağırlık Tab. 2: Teknik veriler < 1,0 ma 9-16 V (DC) 1400 ma 130 g Automotive Service Solutions Franz-Oechsle-Straße Plochingen DEUTSCHLAND Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu COMFORT-Terminal Tarih: V5.20130422 30322527-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman Telif

Detaylı

DTCO 1381 Dijital Takograf

DTCO 1381 Dijital Takograf DTCO 1381 Dijital Takograf Sürüm 2.0 2.1 Şirket ve Sürücü Kullanma Kılavuzu DTCO SmartLink (Opsiyonel) www.dtco.vdo.com Künye Değerli Kullanıcı, DTCO 1381 dijital takograf ve onun sistem bileşenleri yürürlükteki

Detaylı

Yazılım sürümü şundan itibaren FW: 3.75 UI: 3.71 KÜNYE

Yazılım sürümü şundan itibaren FW: 3.75 UI: 3.71 KÜNYE Kullanma Kılavuzu KÜNYE CENTROSOLAR AG Stresemannstr. 6 769 Hamburg Allmanya Tel. +9 (0)0 9 06 50 www.centrosolar.com Sorumluluğun reddi Kullanılan isimler, ticari isimler, ürün adlandırmaları ve diğer

Detaylı

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat.

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat. Ticari markalar AUTEL MaxiSysTM, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiTPMS, MaxiVideoTM, MaxiRecorder ve MaxiCheckTM AUTEL akıllı technology Co, Ltd, Çin, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer markalar

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250

Kullanım Kılavuzu VEGAPULS 69. Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü. Profibus PA. Document ID: 47250 Kullanım Kılavuzu Döküm malzemelerinin sürekli seviye ölçümü için radar sensörü VEGAPULS 69 Profibus PA Document ID: 47250 2 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 4 1.2 Hedef grup...

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

CC 9048. Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

CC 9048. Kurulum ve Kullanma Kılavuzu CC 9048 Kurulum ve Kullanma Kılavuzu CC 9048 İçindekiler Giriş 2 1. Genel Bilgiler 2 2. Güvenlik Bilgileri 2 Eller Serbest Sistemi'nin (ESS) Kurulumu 4 3. Teslimat İçeriği 4 4. Yerleştirme ve Montaj 6

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia 225 İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM'i, pili ve hafıza kartını takma 4 Pili şarj etme 6 Tuşları kilitleme

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

A4 ARAÇ TAKİP CİHAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU. A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. markasıdır.

A4 ARAÇ TAKİP CİHAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU. A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. markasıdır. A4 ARAÇ TAKİP CİHAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. markasıdır. İçindekiler Güvenliğiniz İçin... 4 Başlangıç... 5 A4 Cihazı Özellikleri... 5 A4 Cihazı

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Baskı 1.4 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/ privacy

Detaylı

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba TR P_SI_0074_SW Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun. Atmayın. Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni EĞİTİM NOTLARI http://www.demirdokum.com.tr Servis Yöneticiliği İÇİNDEKİLER Sayfa İNTERAKTİF TELEKONTROL CİHAZI NEDİR 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1 - İnteraktif Telekontrol

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

PrintJet ADVANCED. Kullanım Kılavuzu

PrintJet ADVANCED. Kullanım Kılavuzu PrintJet ADVANCED Kullanım Kılavuzu Önsöz Önsöz Düzeltmeler Sürüm Tarih Değişiklik 1.0 01/13 İlk basım 1.1 03/13 Düzeltilmiş ilk basım İletişim adresi Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach 3030 D

Detaylı

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu

SIMPLY CLEVER. Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu SIMPLY CLEVER Navigasyon sistemi Amundsen+ Kullanım kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için,

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu. iq 330 Generation 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-TUR / V-1.0-15/07/13

Kullanıcı kılavuzu. iq 330 Generation 22. Rugged Tablet PC M970D 2155-TUR / V-1.0-15/07/13 Kullanıcı kılavuzu iq 330 Generation 22 Rugged Tablet PC M970D 2155-TUR / V-1.0-15/07/13 Tüm Hakları Saklıdır. Bu dokümandaki bilgiler güvenilirlik, tasarım ve fonksiyon özelliklerinin iyileştirilmesi

Detaylı

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711 Kullanma Kılavuzu Tıp, Sağlık ve Wellness www.soehnle-professional.com İÇİNDEKİLER 1. Genel bilgiler S. 3 Kullanım amacı S. 3 CE-İşaretlemesi S. 3 Sınıflandırma

Detaylı

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.2 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Destek 5 Başlarken 5 SIM kartı ve bataryayı takma 5 Tuşlar ve parçalar 6 Açma veya kapatma 6 Bataryayı şarj etme 6 Antenler

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa

Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa Evr. no. 1.032.003.7 Genel Amaçlı Ölçü Aleti UMG507 Yükleme ve çalıştırma Kısa bilgiler bakınız arka sayfa Janitza electronics GmbH Vor dem Polstück 1 D-35633 Lahnau Support Tel. (0 64 41) 9642 22 Faks

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

MINI HIFI SYSTEM M 2100

MINI HIFI SYSTEM M 2100 MINI HIFI SYSTEM M 2100 TR EN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Tablet Bilgisayar Kullanma Kılavuzu GTB 1030 3G

Tablet Bilgisayar Kullanma Kılavuzu GTB 1030 3G Tablet Bilgisayar Kullanma Kılavuzu GTB 1030 3G 3 TR YASAL UYARI Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet

Detaylı

MOBILE SMS GUARD 300 ALARM SİSTEMİ

MOBILE SMS GUARD 300 ALARM SİSTEMİ MOBILE SMS GUARD 300 ALARM SİSTEMİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GsmGuard (RJ11) Alarm Sistemi MobileSmsGuard300 (E) Alarm Modülü WDS300 Kapı Pencere Sensörü B300 Siren (Telli) GÜVENLİK UYARILARI Elektriksel

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU. GNB 1455 A1 i3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KULLANMA KILAVUZU GNB 1455 A1 i3 UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5

Dizüstü Bilgisayar. GNB 1586 B1 i5 Dizüstü Bilgisayar GNB 1586 B1 i5 TR UYARILAR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı