"4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI""

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü "4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI" Uzmanlık Tezi Fatma ÇAĞLAR Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı Kasım 2001

2 SUMMARY The aim of the our thesis is research consumers access to justice in the European Union and Turkey at the same time make comparative research between EU and Turkey. The term of access to justice concern the defence of the consumer s individual interests. It should be reasonable for a consumer to try to obtain his rights in a consumer dispute and not given the obstacles to renounce a priori. Consumers access to justice would thus be improved through access to simple, swift, effective and inexpensive redress channels. Both judicial and quasi-judicial means of consumer protection exist in EU countries. Many consumer disputes concern relatively small sums. Because of this, many countries in EU have established simplified procedures for disputes of this kind and in such cases it is not even necessary to be represented by a lawyer. When consumers access to justice out of courts in EU countries, they have some alternatives such as arbitration, conciliation, mediation. Class action are another alternative of disadvantaged consumers. Arbitration Committees for Consumer Problems and Consumer Courts which lunch after the adoption of the Law on the Protection of the Consumer have established since 1995 as access to justice for consumers in Turkey. The first one has functioned like out-ofcourt dispute resolution body but not the same out-of-court dispute resolution body in EU countries.

3 In view of the access to justice for consumer we take it from this research work that despite of the disadvantages of the Arbitration Committees and Consumer Courts they are very important formation for the access to justice for the consumer in Turkey. In the aspect of the providing of harmonisation to the EU establishing the out-of-court dispute resolution system should be given enough importance for the settlement of the consumer disputes.

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI 1. TÜKETİCİ, TÜKETİM VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMLARI...3 I. TÜKETİCİ VE TÜKETİM KAVRAMLARI...3 II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI...5 III. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHÇESİ...8 I. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHİ GELİŞİMİ...8 II. ÇAĞDAŞ ANLAMDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI...9 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 3. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI...12 I. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜKETİCİ POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI...12 II. AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMALARININ TÜKETİCİ POLİTİKASININ OLUŞTURULMASINDAKİ YERİ...15 A. Roma Antlaşması...15 B. Tek Avrupa Senedi...16 C. Maastricht Antlaşması...17 D. Amsterdam Antlaşması...19 III. AVRUPA BİRLİĞİ NDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI AMACIYLA HAZIRLANAN PROGRAMLAR...21 A. Tüketicinin Korunması Birinci Programı...21 B. Tüketicinin Korunması İkinci Programı...22 C. Tüketicinin Korunması Üçüncü Programı...23

5 D. Tüketicinin Korunması Birinci Üç Yıllık Eylem Planı...24 E. Tüketicinin Korunması İkinci Üç Yıllık Eylem Planı...25 F. Tüketici Politikası İçin Yeni Öncelikler Programı...27 G Yıllarını Kapsayan Tüketici Politikası Eylem Planı...28 IV. AVRUPA BİRLİĞİ NDE TÜKETİCİ HAKLARI...30 A. Tüketicinin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı...30 B. Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı...31 C. Tüketicinin Tazmin Edilme Hakkı...32 D. Tüketicinin Bilgilendirme ve Eğitilme Hakkı...33 E. Tüketicinin Temsil Edilme Hakkı...34 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 4. TÜRKİYE DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI...36 I. TARİHİ GELİŞİMİ...36 A. Cumhuriyetten Önceki Gelişmeler...36 B. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmeler...37 II. III. TÜKETİCİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ...39 TÜKETİCİ HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ...41 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜKETİCİLERİN HAK ARAMA YOLLARI 5. GENEL OLARAK TÜKETİCİLERİN HAK ARAMA YOLLARI AVRUPA BİRLİĞİ NDE TÜKETİCİLERİN HAK ARAMA YOLLARI...43 I. ADLİ ÇÖZÜM YOLLARI...45 II. MAHKEME DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI...48 A. EEJ-Net in Oluşturulmasını Gerektiren Sebepler...48 B. EEJ-Net'in İşlemesinde Karşılaşılan Engeller...49 C. EEJ-Net in Uygulamaya Konulması...51 ii

6 D. Ağın Çalışması ve Genişliği...53 E. EEJ-Net in İşleyişini Sağlayan Kurumlar Avrupa Tüketici Bilgi Merkezleri (Euroguichets) Yönlendirme Bürosu (The Clearing House) Alternatif İhtilaf Çözümü (Alternative Dispute Resolution) TÜRKİYE'DE TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI...67 I SAYILI KANUN KABUL EDİLMEDEN ÖNCEKİ DURUM...67 II SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN HAK ARAMA YOLLARI...68 A. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri...70 B. Tüketici Mahkemeleri...73 III. KANUNLA ORTAYA ÇIKAN HAK ARAMA YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ...76 A. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri...76 B. Tüketici Mahkemeleri...81 SONUÇ...85 SUMMARY KAYNAKÇA EKLER iii

7 GİRİŞ Son 50 yıl içinde büyük bir hızla yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insan yaşamı oldukça kolaylaşmış, özellikle tüketim açısından insana bol seçenek sunmuştur. Gümrük duvarlarının kaldırılması ve ekonomik entegrasyonların kurulması, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin artışını da beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra mesafeli satış, internet aracılığıyla satış, kredi kartı ile satış gibi yeni satış yöntemlerinin geliştirilmesi, tüketicinin mal ve hizmet almasını kolaylaştırmıştır. Tüketicilerin alışveriş imkanları artarken buna paralel olarak sorunları da artmıştır. Bu durum karşısında devletler ve örgütler tepkisiz kalamamış, tüketicinin korunması konusunda çalışmalarını artırmışlardır. Ülkemizde de tüketicinin korunması konusunda 70 li yıllardan bu yana çalışmalar devam etmektedir. Özellikle 1987 yılında Avrupa Topluluğu na yapılan tam üyelik başvurusundan sonra AT ye uyum açısından çalışmalar hız kazanmıştır. AT nin tüketici taraftarı yaklaşımı ve tüketiciyi koruma politikaları, Toplulukla Gümrük Birliği ne girecek ülkemizi de etkilemiştir. Bu konudaki uyumlaştırma Gümrük Birliği öncesi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 8 Eylül 1995 yılında yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir. Tüketicinin korunması bağlamında tüketicinin bir sorunla karşılaştığında hakkını arayabileceği sistemin oluşturulmasının önemli bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Ülkemizde 4077 sayılı Kanunla tüketicinin haklarını arayabileceği önemli kurumların hukuk sistemimize kazandırıldığı görülmektedir. Bu nedenle çalışmanın konusu olarak 4077 sayılı Kanunla Ortaya Çıkan Tüketicinin Hak Arama Yolları tercih edilmiştir. 1

8 Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tüketicinin korunmasına yer verilecektir. Bu bölümde son derece geniş kapsamlı konu hakkında çok da ayrıntıya girilmeden tüketici, tüketim ve tüketicinin korunması kavramaları üzerinde durulacak ve tüketicinin korunmasının tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde ise, çalışmamızın ana ekseni olan Avrupa Topluluğu'ndaki tüketicinin korunmasına yer verilecektir. Toplulukta tüketici politikasını şekillendiren anlaşmalar üzerinde durulduktan sonra tüketicinin korunması için hazırlanan program ve planlar genel hatlarıyla ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, ilk olarak tüketicinin korunmasının ülkemizdeki tarihi gelişimine yer verilecektir. Daha sonra tüketicinin korunmasının anayasal temelleri üzerinde durulacak ve tüketici hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisine fazla ayrıntıya girmeden değinilecektir. Çalışmamızın son bölümü olan dördüncü bölümde ise, tüketicinin hak arama yolları incelenmeye çalışılacaktır. Bu konu AT ve ülkemiz açısından değerlendirilecektir. Son yıllarda Avrupa Topluluğu'nda tüketicilerin hak arama konusunda alternatif çözüm yollarına yönlendirilmeleri nedeniyle daha çok bu alana ağırlık verilecektir. Ülkemizdeki tüketicinin hak arama yolları konusunda 4077 sayılı Kanun öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı başlık altında açıklama getirilecektir. Kanun sonrası ortaya çıkan kurumlar olan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın sonuç kısmında ise değerlendirme ve öneriler yer alacaktır. 2

9 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI 1. TÜKETİCİ, TÜKETİM VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMLARI I. TÜKETİCİ VE TÜKETİM KAVRAMLARI Tüketici ve tüketim kavramlarının tarihi aslında insanlık tarihiyle birlikte başlamaktadır. İnsan doğduğu andan itibaren tüketmeye başlayarak tüketici olur ve bu durum ölümüne kadar devam eder. Buna rağmen tüketici ve tüketim kavramları bir hayli gecikerek ancak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Tüketici ve tüketim kavramları ilk olarak ekonomistler sayesinde literatüre girmiş, daha sonra da hukuk bilimi içerisinde yerini almıştır. 1 Tüketici ve tüketim tanımlarına baktığımızda birçok değişik tanımlamayla karşılaşmaktayız. Zygmunt Bauman çok basit bir şekilde tüketiciyi tüketen kişi, tüketmeyi de şeyleri kullanıp tüketmek başka bir deyişle, onları yiyerek, giyerek ve kullanarak ihtiyaçların veya arzuların herhangi bir biçimde tatmin edilmesi olarak tanımlamaktadır. 2 Bir başka görüşe göre de tüketim, ürünlerin ve hizmetlerin mevcut taleplerle belli bir pazarda birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. 3 Tüketim eylemini tanımlarken eylemi yapanı yani tüketiciyi de tanımlamamız gerekir. Tüketici kavramıyla ilgili olarak çok sayıda tanım bulmak mümkündür. Bir tanıma göre tüketici, tatmin edilecek ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği olan 1 Baykan, Renan, Türkiye de Tüketicinin Korunması Tedbirleri, Öneriler ve Ekonomik Etkileri, İstanbul Ticaret Odası Yayını, No:96/23, İstanbul 1996, s Bauman, Zygmunt, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Şubat 1999, s.39 3

10 tüm kişi, kurum ve kuruluşlardır. Bu tanım kişileri, aileleri, üretici ve satıcı işletmeleri, tüzel kişileri, kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kurumları kapsamaktadır. 4 Ancak biz tüketici kavramını tüketicinin korunması bağlamında incelediğimizden, konumuzla ilgili tüketici tanımı kişisel veya ailevi ihtiyaçları için mal ve hizmet alanları kapsamalıdır. Türk hukuk literatürüne bakacak olursak tarihinde kabul edilen ve tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un üçüncü maddesinde tüketici, bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. Kanundaki tüketici tanımı Avrupa Birliği Hukukundaki tanımdan farklıdır. Üye Devletlerde tekdüze uygulanması gereken kurallardan olan Avrupa Konseyince kabul edilen tarihli Direktifin ikinci maddesinin üçüncü bendinde, tüketiciden, gerçek kişilerin anlaşılacağı ifade edilmiştir. Bizdeki düzenlemede tüzel kişilerin Kanun kapsamına alınması hususunda farklı değerlendirmeler mevcuttur. Güçlendirme, tedavi, eğitim, ekonomik destek gibi amaçlarla hareket eden dernek, vakıf vb. tüzel kişilerin Kanun kapsamına alınması açısından herhangi bir sorun yoktur. 5 Ancak söz konusu tüzel kişiliği olan tacirler olunca durum değişmektedir. Bir görüşe göre; tüzel kişi statüsü taşıyan tacirlerin işlemleri iki türlü olabilir. Bunlar; ticari işlemler ve özel amaçla nihai olarak kullanılıp tüketilen işlemlerdir. Eğer mal veya hizmet özel amaçla alınmışsa 4077 sayılı Kanun kapsamına girmeli, eğer ticari amaçla alınmışsa genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmelidir. 6 Farklı görüşte olanlar ise Türk Ticaret Kanunu'nun üçüncü maddesinden hareketle tacir niteliğindeki tüzel kişileri ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işlerin ticari işler olduğu, bu nedenle de tüzel kişilerin söz konusu olduğu durumlarda ticari kuralların uygulanması gerektiği savunulmaktadır. Buradan hareketle tüzel 3 Akipek, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredileri, Ankara 1999, s.63 4 Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, İstanbul 1990, s Zevkliler, Aydın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İzmir 1996, s Ersin, M.Akif, "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tüketicinin Korunması Politikaları" Konulu Seminer, İKV Dergisi, 1998 Sayı:142 4

11 kişilerin bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanmaları veya tüketmelerinin söz konusu olamayacağı ve bu nedenle de tacir niteliğindeki tüzel kişilerin tüketici olarak değerlendirilemeyeceği şeklinde yorum yapılmaktadır. 7 Yargıtay II. Hukuk Dairesi de bu yönde bir karar almıştır. Tüketici tanımıyla ilgili tartışmalara açıklık getirmek amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda, tüketicinin tanımı değiştirilmiştir. Tasarıda tüketici tanımı "bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır. Tanımda "özel amaçlar" ibaresi kaldırılarak yerine "ticari ve mesleki olmayan amaçlarla" ibaresi konulmuştur. Ayrıca tanımda geçen "satın alarak" ibaresi yerine "edinen" ibaresinin kullanılmasıyla diğer mal ve hizmet sağlamaya ilişkin sözleşmeler de kapsam içine alınarak tüketim sözleşmelerinin alanı genişletilmiştir. II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMI Toplumların gelişmesine, üretim faaliyetlerinin giderek artması ve çeşitlenmesine rağmen tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılmaması tüketici hareketinin başlamasına neden olmuştur. Tüketici hareketinin gelişimi 20.yüzyılın başından itibaren hız kazanmıştır. Tüketicinin korunması, üretici ve satıcı karşısında nispi olarak daha zayıf durumda bulunan tüketicilerin pazardaki güçlerini arttırmayı amaçlayan bir "sosyal hareket veya akım" olarak görülmektedir. 8 Tüketicinin korunması ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bir tanıma göre; "Alım-satım işleminde güç dengesinin satıcıların lehine olmasından doğan haksızlıklara tüketicilerin tepkisi ve bu haksızlıkları 7 Aslan, İ.Yılmaz, Tüketici Hukuku (ve İlgili Mevzuat), Bursa 1996, s Straver, Will, "The İnternational Consumer Movement, European Journal of Marketing, "Vol.II., No.2, 1977, s

12 giderici gayretleridir". 9 Bir başka tanıma göre; "Beklentilerini karşılamayan mallardan dolayı biriken tatminsizliklerine çözüm, zararı düzeltme ve iade hakkı arayan tüketicilerin örgütlenmiş çabalarıdır." 10 Bunların dışında tüketicinin korunması, "mal ve hizmetlerin alıcılarının haklarını korumak ve pazardaki güçlerini arttırmak için ilgili kimse ve teşkilatlarla, devletin birlikte hareket etmesidir." 11 şeklinde de ifade edilmektedir. Şimdiye kadar yapılan tanımlarda, tüketicinin korunması kavramından, tüketicilerin örgütlenmeleri, sosyal bir güç olmaları ve özel veya resmi nitelikte olsun çeşitli kuruluşların alım-satım işleminde zayıf taraf olan alıcının pazardaki gücünü arttırmaya, onun refahını, sağlık ve eğitimini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri anlaşılmaktadır. Tüketicinin korunması sadece tüketiciyi korumayı değil, onunla ilgili örgütlenmeleri ve özellikle ona nasıl yardım edileceğini de içine almalıdır. Bunları da kapsayan bir tanıma göre tüketicinin korunması; "tüketici ile üretici arasındaki tüm ilişkileri belirleyen, özellikle tüketici haklarına zarar veren uygulamalara karşı bu hakları korumayı amaçlayan, idari, teknik, hukuki ve ekonomik önlemlerle, bu yönde devletin işletmelerin, bağımsız örgütlerin ve bizzat tüketici ile üreticilerin giderek genişleyen çalışmaları dizisidir." olarak ifade edilmiştir. 12 III. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ NEDENLERİ Tüketicinin korunması kavramı, her ne kadar eski çağlardan beri var olan bir kavramsa da çağdaş anlamda, son yılların sosyal, ekonomik ve teknik gelişmelerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Tüketici sorunlarının nitelik ve nicelik olarak boyutları, o çağdaki ve o ülkedeki, sanayileşme ve teknolojik düzeyi; ülkenin yatırım, üretim, tüketim, dağıtım, fiyat, ithalat, ihracat gibi ekonomik politikaları; yine ülkenin istihdam, 9 Stanton, William J., Fundamentals of Marketing, Seventh Edition, Tokyo 1984, s Richard H.Buskirk and James T.Rothe, "Consumerism An Interperation", Journal of Marketing, Vol.34, October 1970, s Ceylan, Ali, Tüketicinin Korunması, Bursa, Temmuz 1998, s.3 12 Akipek, s.66 6

13 ücret, eğitim, sağlık, kültür, turizm gibi sosyal politikaları ile toplumun gelişmişlik ve uygarlık düzeyine bağlı olarak büyük değişiklik göstermektedir. 13 Sanayi devrimiyle birlikte ürün miktar ve çeşitlerinde büyük artış gerçekleşmiştir. Daha önceleri sunulan mal ve hizmetler az ve basit olduğundan tüketici, bunları herhangi bir dış müdahale olmadan kolaylıkla inceleyerek diğer ürünlerle karşılaştırabiliyordu. O dönemlerde satıcılar ve alıcılar, mallar ve hizmetler hakkında eşit bilgiye sahip olduklarından birbirlerini etkileyemiyorlardı. Ayrıca satıcı ve alıcı birbirlerini çok iyi tanıdığından, mal ya da hizmet dolayısıyla herhangi bir zararla karşılaşıldığında karşılıklı görüşülerek bir çözüme ulaşılmaktaydı. 14 Ancak günümüzde sorunları bu şekilde çözmek pek de mümkün olamamaktadır. Aslında tam işleyen serbest pazar ekonomisinde, tüketicilerin piyasadaki tüm mallar hakkındaki bütün bilgilere sahip oldukları, üreticilerin de tüketicilerin istek ve taleplerinden haberdar olup, üretimlerini bu talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri kabul edilmektedir. Mevcut duruma baktığımızda ise bunun hiçte böyle olmadığı görülmektedir. Pazara sürekli yeni ürünlerin girmesi sebebiyle tüketiciler, bu yeni ürünleri takip edememekte ve özellikleri hakkında yeterli bilgiye ulaşamamaktadır. Tüketiciler sınırsız mal farklılaştırmalarıyla, mallarla ilgili teknik bilgi yetersizliği ile, aynı malın değişik değişik fiyatlardan satışa sunulmasıyla sürekli fiyat artışlarıyla ve artan fiyat yanında mallarda kalite düşüklükleriyle yüz yüze gelmektedirler. Hatta aynı kalitedeki malın farklı firmalarda farklı fiyatlarda satışa sunulmasına tanık olmaktadırlar. Bunların yanısıra üreticiler tarafından yapılan aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle de doğru seçimi yapmakta zorlanmaktadırlar. 15 Bütün bu sorunlarla tüketici tek başına mücadele edememektedir. Bu nedenlerden dolayı tüketicileri koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. 13 Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli İhtisas Komisyonu Raporları, C.2, tüketicinin Korunması, DPT Yayını, Ankara Kasım 1995, s Atasoy, Ö.Adil, Taşkın, M., Acar,H., Tüketiciyi Koruma Hukuku İlgili Mevzuat ve Yargıtay Kararları, Ankara 2000, s Mucuk, s.317 7

14 2. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHÇESİ I. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHİ GELİŞİMİ Her ne kadar tüketicinin korunması kavram olarak 19.yüzyılın sonunda ortaya çıktıysa da tarihi gelişimi Eski Ahit'e kadar uzanmaktadır. Dini bir buyruk kitabı olan Eski Ahit'te, insanlığın ilk yazılı kanunları olarak bilinen Hammurabi Kanunlarında, Sümerlerde, Hititlerde ve eski Hint Kanunlarında tüketicilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelere rastlanmaktadır. Binlerce yıllık bu eserlerde yiyeceklerin saflığının korunması ve ölçü tartıda dürüstlüğün sağlanması gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonraki gelişmeler içerisinde 1215 tarihli Magna Carta Libertatum önemli bir yer tutmaktadır. 16 Magna Carta da, şarap, bira, mısır ve kumaş ile ilgili ölçü birimlerine bir standart getirilmektedir. 17 Günümüz mevzuatına benzer özellikler taşıyan ilk düzenleme 1693 yılında Württemberg Dükü Eberhard Ludwing tarafından çıkarılan fermandır. Bu fermana göre, kurşun içeren katkı maddelerini şarap yapımında kullanılması tamamen yasaklanmış, hem üreticiler hem de bu şekilde üretilmiş şarapları satan satıcılar sorumlu tutulmuştur. Bu ferman, tarihte müteselsil sorumluluk getiren ilk mevzuat örneklerinden biridir. Özellikle suçu tekerrür eden üreticilere ölüm cezasına varan ağır cezalar getirmektedir. 18 Bunlar dışında 19.yüzyıla kadar geçen dönemde gerek Osmanlı İmparatorluğu'nda gerek Batı ülkelerinde "Lonca" adı verilen örgütler sayesinde tüketicinin korunması sağlanmıştır. Aslında loncaların temel amaçları, üyelerinin, dini inançlar, ahlak, meslek kuralları ve gelenekler doğrultusunda dürüst bir şekilde çalışmalarını sağlamaktı. Bu ilkeler doğrultusunda çalıştıklarında dolaylı olarak da olsa tüketicinin korunmasını sağlıyorlardı Robert, N.Mayer, The Consumer Movement, Guardians of The Marketplace, Twoyne Publishers, Botlan 1989,s James, Philip S., İntroduction to English Law, Twelfth Edition, London 1989, s Eisinger,John, "Early Consumer Protection Legislation", İnterdisciplinary Science Reviews, 1991, Vol.XVI, No.1, s Göle, Celal, Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara 1983, s.8 8

15 Fransız ve sanayi devrimleriyle birlikte tüketicinin korunmasıyla ilgili düzenlemelere de ara verilmiştir. Çünkü bu iki devrimin yarattığı ortamda gelişen serbest piyasa ekonomisi görüşleri, tüketicinin tam rekabet ortamı içerisinde arz-talep kanunları çerçevesinde kendiliğinden korunabileceği doğrultusundaydı. Ancak özellikle 19.yüzyılın serbest ekonomi uygulamaları durumun hiç de böyle olmadığını göstermiştir. Görülen gelişmeler, en serbest pazar ekonomilerinde bile tüketicilerin pazar mekanizmasının işleyişine bırakılmamasının ve devletin birtakım koruyucu tedbirler almasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Sonuçta çeşitli ülkelerde, önce ağır tempoyla olsa da giderek artan bir tempoda tüketicinin korunması yönünde tedbirler alınmaya başlanmıştır. Tüketicinin korunması alanında yapılan düzenlemelerde gerçek anlamdaki artış, tüketicilerin kendi aralarında örgütlenmelerinden sonra görülmüştür. II. ÇAĞDAŞ ANLAMDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI Serbest pazar ekonomisinin getirmiş olduğu ticaret ve sanayi serbestisi üzerine lonca düzeni ortadan kalkmış, bunun sonucunda da tüketiciler korumasız kalmışlardır. Tüketiciler de kendilerini korumak amacıyla birtakım çalışmaların içerisine girmişlerdir. Tüketicilerin korunması konusunda çalışmaların sonuç vermesi, tüketicilerin tepkilerini göstermeleri ve örgütlenmeye gitmeleri sayesinde olmuştur. Ülkelerinin başlangıçta serbest rekabet piyasası kurallarına dayalı olarak oluşan ekonomik yapısı ve yaşadıkları hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle ABD vatandaşları, bu konuda Batı ülkelerinin vatandaşlarından daha erken örgütlenmeye gitmişlerdir. ABD, tüketicinin korunması alanında, ilk yerleşik örgütlü çalışmaları başlatan, bu konuda yasalar çıkaran, bu akımı sürdürüp tüm dünyaya yayan ülkedir. Tüketicilerin kendilerini koruma çalışmaları genelde bireysel ve örgütlenmemiş faaliyetler şeklinde olmuştur. Bu türden hareketler çok etkili olamasalar da birçok yasanın çıkmasını sağlayabilmiştir. Örneğin ilk önemli tüketici tepkileri sağlığa zararlı maddelerin gıda maddeleri üzerinde kullanılması konusunda ortaya çıkmıştır. Bu tepkiler sonucunda "Gıda Maddeleri ve İlaç Yasası" yasalaşmıştır. Bu yasayla, bozuk ve 9

16 hileli gıda maddeleri ile ilaçların üretimi, satışı ve ülke içinde taşınması yasaklanmıştır. 20 Bu yasaların çıkarılması ve basının da teşvikiyle tüketici korunmasına yönelik yeni örgüt ve derneklerin kurulması hızlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmeler tüketici mağduriyetini de beraberinde getirmiştir. Bu sebeple tüketicinin korunması konusunda ABD'de kitaplar yayınlanmaya başlamıştır. Bunların en önemlisi tüketicinin korunması hareketinin dönüm noktası da kabul edilen 1927 yılında yayınlanan "Paranızın Değeri" isimli kitaptır. Kitabın amacı, tüketicilerin aldatıcı reklamlar aracılığıyla kandırıldığını ve bu nedenle tüketicilerin korunmasının gerektiğini gözler önüne sermektir. ABD de tüketicinin korunmasıyla ilgili birçok yasa arka arkaya çıkarılmıştır yılında, tüketici haklarının lideri olarak kabul edilen Ralp Nader isimli bir avukat, kişisel girişimleriyle, tüm dünyada tüketicinin korunması kavramına yepyeni boyutlar kazandırmıştır. 21 Nader'in "Hiçbir Süratle Güvenli Değil" isimli kitabının yayımının ardından kişisel veya küçük çaplı girişimlerin örgütsel bir boyuta getirilmesi tüketici hareketini hızlandırmış, ayrıca devletin konuyu daha etkin bir şekilde ele alması zorunlu hale gelmiştir yılı tüketici hakları ve bunların devletçe korunması gereği açısından bir dönüm noktasıdır. 15 mart 1962 tarihinde tüketicilerin devletçe korunması gereği ilk kez, ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından ortaya konmuştur. Kennedy'nin tarihi mesajında tüketici hakları dört ana grup altında toplanmıştır. Bunlar; güvenlik, bilgi edinme, seçme ve sesini duyurma hakları olup, tüketicilere mutlaka tanınması, ayrıca devlet tarafından da korunması gereken haklardır. 20 AT'de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Ceylan, s.5 22 Kotler, Philip, Marketing Management, Englewood Cliffs, 1984, s

17 ABD, tüketicinin korunması kavramını geliştiren ülke olarak, diğer ülkeleri de etkilemiş ve zamanla bu akım Avrupa'ya da sıçrayarak, orada da benzer gelişmeleri gündeme getirmiştir. Önce Batı Avrupa ülkelerinde görülen bu akım, bu ülkelere özgü kalmayarak hemen ardından Japonya, Avusturalya, Kanada gibi ülkelere, oradan da Macaristan, Sovyetler Birliği gibi Doğu Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Ancak ABD'den farklı olarak, Avrupa'nın birçok ülkesinde, tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar tüketicilerin bireysel veya örgütsel faaliyeti ile değil, doğrudan devlet desteği ile başlamıştır. 23 Devletler, tüketiciyi koruma amaçlı devlete ait örgütler kurmanın yanısıra, özel örgütlerin kurulmasına ve tüketicilerin bireysel faaliyetlerine de ortam hazırlamışlardır. Batı Avrupa'da ilk çalışmalar, İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya, Avusturya ve Fransa'da görülmüştür. Tüketicinin korunması konusunda dünya çapında büyük bir ilginin olması, bu alanda çalışmaların yaygınlaşması ve örgütlerin kurulması, uluslararası nitelikte çalışmalar yapacak bir örgütün kurulması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle 1960 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen bir konferansta "Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü" (International Organization Of Consumer Union- IOCU) kurulmuştur yılından bu yana Örgütün önderliğinde her yıl 15 Mart "Dünya Tüketici Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır Ceylan, s.5 11

18 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 3. AVRUPA BİRLĞİ NDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI I. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TÜKETİCİ POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI Özellikle Gümrük Birliği sonrası, Topluluk üyesi ülkeler arasında ticari ilişkiler gelişmiştir. Topluluk içindeki artan ekonomik gelişmeler, üretim ve pazarlama politikalarında değişmelere sebep olmuş bu da tüketicinin korunması konusunu gündeme getirmiştir. Bu hızlı ilerleme karşısında Roma Antlaşması'nda yapılan dolaylı veya genel düzenlemeler yetersiz kalmıştır. Bunun yanısıra Üye Devletlerde tüketicinin korunması mevzuatının farklı farklı olması, Avrupa Ekonomik Topluluğu düzeyinde ortak bir politikanın oluşturulmasının ve tüketicilerin bu çerçevede korunmasının gereğini açığa çıkartmıştır yılında dönemin Başkan Yardımcısı Sicco Manshalt, Ortak Pazarda tüketicilerin menfaatlerinin üreticilerinki ile aynı düzeyde temsil edilmediğini belirterek, tüketicilere menfaatlerini korumak için birleşmeleri çağrısında bulunmuştur. 25 Bu düşünce biçimi, Komisyonun çalışmalarına da yansımış, 1962'de Komisyon, "Tüketici Sorunları Bağlantı Komitesi"ni oluşturmuştur. Bu Komite, Avrupa'nın dört büyük tüketici örgütü olan; Tüketici Birlikleri Avrupa Bürosu (BEUC: European Bureau of Consumers' Union), Avrupa Topluluğu Aile Örgütleri Komitesi (COFACE: Committee of Family Organizations in the Community), Avrupa Topluluğu Tüketici Kooperatifleri Kuruluşu (EUROCOOP: European Community of Consumer Cooperatives) ve Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (ETUC:European Trade Union Confederation) gelen üyelerden oluşmaktaydı. Komite, Topluluk ölçüleri göz 24 Akipek, s.96 12

19 önünde tutularak danışılma yetkisine sahipti. 26 Ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Komitenin adı ve oluşum şekli değiştirilmiştir yılında Komisyon, Rekabet Genel Müdürlüğü bünyesinde "Tüketici İşleri Ünitesi"ni kurdu. Bu Ünite, Komisyonun tüketicinin korunması üzerine çalışan farklı bölümleri arasındaki koordinasyonun sağlanması için ilk temellerin atılmasıdır. Ünite, daha sonra "Çevre, Tüketici İlişkileri ve Nükleer Güvenlik Genel Müdürlüğü" kurulunca, bu Genel Müdürlüğün bünyesine alındı yılında yapılan Paris Zirvesi, tüketiciyi koruma konusunda Topluluk Politikasının başlangıcıdır. Toplantıda o güne kadar üzerinde durulmamış olan konular üzerine saptamalar yapılarak; ekonomik gelişmenin salt kendisi varılacak son amaç değildir. Ekonomik gelişme, yaşam düzeyinin iyileştirilmesi için kullanılması gereken bir araçtır. sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle sosyal ve bölgesel politikaların geliştirilmesi, çevre ve tüketici haklarının korunması konularının Topluluk politikalarında açıkça yer alması gerektiği kabul edilmiştir. Tüketicilerin korunması ile endüstride de çift yönlü bir faydanın sağlanabileceği, böylece Topluluğun ekonomik ve sosyal politikasındaki önemli bir boşluğun doldurulacağı saptanmıştır. Bunun üzerine "Avrupa Sosyal Fonu"nun genişletilmesi, bir "Bölgesel Fon" oluşturulması ve 1974 yılına kadar tüketicinin korunmasını amaçlayan bir programın hazırlanması karara bağlanmıştır. Alınan kararlar üzerine Komisyon çalışmalarına başlayarak, 1973 yılı başlarında aşağıdaki kararları benimsemiştir Komisyon bünyesinde "Çevreyi, Halk Sağlığını ve Tüketiciyi Koruma Servisi nin kurulması, 2- Komisyon bünyesi dışında Tüketiciler Danışma Komitesinin (Consumers' Consultative Committee-CCC) kurulması ( tarihinde kuruldu.), 25 Commission of the EC, Consumer Policy in the Single Market, Luxembourg 1991, s Commission of the EC, Consumer Policy, s AT'de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s

20 Bu Komite, Avrupa genelinde yaygınlığı bulunan başlıca tüketici birliklerinden oluşan tüketici örgütleri olan BEUC, COFACE, EUROCOOP ve ETUC'un temsilcileri ile bağımsız uzmanlardan oluşmuştur. 3- Yeni kurulan "Çevre ve Tüketiciyi Koruma Servisi"ne, Topluluk tüketiciyi koruma ve bilgilendirme politikasının oluşturulması için bir program hazırlama görevinin verilmesi, 1973 yılında çalışmalar tamamlanarak 5 Aralık 1973 tarihinde "Birinci Tüketiciyi Koruma Programı", Komisyon tarafından kabul edilmiştir yılı içerisinde Ekonomik ve Sosyal Komite den ve Avrupa Parlamentosu ndan olumlu görüş alınarak 14 Nisan 1975 tarihinde Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi nde onaylanarak "Birinci Program" yürürlüğe girdi. Bu programı ikinci ve üçüncü programlar takip etti. Tüketici politikasının siyasi açıdan da giderek önem kazanmasıyla, Avrupa Komisyonu 1989'da özerk bir "Tüketici Politikası Servisi" kurmuştur. Topluluk politikalarının gelişiminde tüketici çıkarlarının göz önünde tutulmasını hedefleyen Servisin diğer amaçları arasında; pazarın şeffaflığının sağlanması, tek pazarda dolaşımda olan mal ve hizmetlerin güvenilirliğinin arttırılması, bilgi akışı sağlanarak tüketicinin güveninin geliştirilmesi ve Komisyon ile tüketicileri temsil eden kurumlar arasında etkili bir iletişim sisteminin kurulması bulunmaktadır. 14

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İŞARETİ. CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE İŞARETİ "CE işareti" nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

Bir tüketici olarak dişhekimi

Bir tüketici olarak dişhekimi HUKUK Bir tüketici olarak dişhekimi Dişhekimleri, mesleklerinin icrasında kullanmak üzere satın aldıkları malzemelerde sorun yaşarlarsa ne yapmalıdır? Yasalar bu konuda ne diyor? İstanbul Dişhekimleri

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG

TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG TÜRKİYE VE DÜNYADA İSG Son yıllarda endüstrileşmiş ülkelerde iş kazalarının hızlı azalışında, etkin İSG uygulamaları rol oynamıştır. Bununla birlikte, istihdamda sanayinin payının küçülmesi tehlikeli sektörlerdeki

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir?

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye deki durum nedir? CE işareti nedir? CE işareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı