Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür."

Transkript

1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. Mustafa Kemal ATATÜRK 1

2 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu..3 Üst Yönetici Sunuşu 4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...32 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.33 B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları. 50 B- Performans Bilgileri B.1. Performans Hedef ve Göstergeleri B.2. Faaliyet Bilgileri...61 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 61 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Başkanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Sinema Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Tanıtma Genel Müdürlüğü 195 Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü.222 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı..250 Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası.256 Kültürel İrtibat Noktası Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı. 286 Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü B.3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 308 B- Zayıflıklar C- Fırsatlar 308 D- Tehditler 309 E- Değerlendirme 309 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek 2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

3 BAKAN SUNUŞU Kültür politikamızın değişmeyen önceliği, Anadolu coğrafyasında bulunan medeniyet eserlerinin ve kültür varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılmasıdır. İnsanlığın ortak hafızasının değerli unsurlarını barındıran ve zenginliğiyle göz kamaştıran kültür mirasımız, omuzlarımıza ağır sorumluluklar yüklemektedir. Tarihimize, geleceğimize ve insanlık ailesine karşı sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmek ve ülkemizin kültürel kalkınmasını hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir faaliyet programı yürütüyoruz. Müzeler, kültür merkezleri, konser salonları ve kütüphane yapımları ve onarımlarıyla ülkemizin kültür-sanat kapasitesini artırıyor, restorasyon projeleriyle kültür mirasımızı koruyor ve sahip olduğumuz tüm değerleri kucaklayarak geleceğe taşıyoruz. Sanat etkinlikleriyle, müzekart uygulamasıyla, sergi ve eğitim faaliyetleriyle vatandaşlarımızı tarihle, kültürle ve sanatla daha çok buluşturuyoruz. Yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine ve kültür sektörüne verdiğimiz desteklerle toplumsal dinamikleri açığa çıkarıyor, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılar sağlıyoruz. Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz fuarlarla, kültür ve sanat etkinlikleriyle ve çeviri eser yayımlarımızla kültürümüzü dünyada daha çok tanıtıyoruz. Bakanlık ve sektör olarak gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarla Türkiye, dünya turizminin en büyükleri arasındaki yerini korumaktadır. Bu faaliyet raporunda Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının 2013 yılı faaliyetleri ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Ülkemizin kültür ve turizm alanında kalkınmasına ve liderlik hedeflerine doğru ilerlemesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Ömer ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı 3

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çok kapsamlı ve yoğun bir faaliyet programı yürütmekteyiz. Ülkemizde uzun bir süredir kültür-sanat kurumları ve çalışmaları büyük ölçüde kamu idarelerinin desteği ve özendirici katkılarıyla var olabilmiştir. Turizm alanında ise geçmişten günümüze yürütülen başarılı politikaların sonucu profesyonel ve dinamik bir turizm sektörü ortaya çıkmış ve uluslararası rekabette ülkemiz dünya turizm liginde yükseldiği 6. sırayı korumuştur. Son yıllarda kültür ve turizm alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Kamu bütçeleri ve bütçe dışı kaynaklarıyla ve sponsor destekleriyle turizm altyapı yatırımlarına, kültür varlıkları restorasyonu ve yeni müze, kültür merkezi ve kütüphane inşaatlarına hız verilip tamamlanma süreleri kısaltılmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı birimlerde hizmetin gerektirdiği değişiklikler ve teşkilat yapısında düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinin 2013 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak bu raporda sunulmaktadır. Kütüphanecilikten sinemaya, müzecilikten tiyatro opera gibi sanat kurumlarımıza, kültür varlıklarımızın korunmasından iadeleri ve tanıtımına, yurt dışı tanıtmadan turizm planlamasına, yurt içinde ve yurt dışında yeni hizmet birimlerinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren faaliyetler 2013 yılında da sürdürülmüştür. Bunların yanı sıra kültür yatırımlarına, turizm sektöründe konaklama tesislerimize, yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarına, ülkemizin yurt dışında tanıtımını etkili bir şekilde sağlayan sinema projelerine, festival ve diğer kültürel etkinliklere destekler sağlanmıştır. Bakanlık olarak sektör kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine önem verilmiştir. Uluslararası düzeyde tanıtımımıza önemli katkı sağlayan UNESCO dünya mirası listesi ve somut olmayan miras listesine alınan değerlerimizin sayısı Bakanlığımızın çalışmaları sonucu artmaya devam etmektedir. Katılım sağlanan turizm fuarları, film haftaları ve uluslararası kitap fuarları, opera ve bale festivalleri ülkemiz kültür hayatının yurt dışında tanıtımına önemli katkılar sağlamıştır. 4

5 Bakanlığımız çalışmalarının kültür-sanat yaşamını, turizm sektörü faaliyetlerini ve toplumsal hayatı doğrudan etkilemesi, politika, proje ve faaliyetlerimizi saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayı gerektirmektedir. Bu raporda 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır yılı idare faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yararlı olması dileğiyle kamuoyuna saygıyla sunarım. Özgür ÖZASLAN Müsteşar 5

6 I- GENEL BİLGİLER Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 Nisan 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Bu Kanuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı nın amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmaktır. Buna göre Bakanlığımız, kültür ve turizm alanında ulusal politikaların yürütülmesinden, kamusal düzenlemelerin ve tedbirlerin uygulanmasından, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyetlerinin desteklenmesinden sorumludur. A. Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmak ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmak. Vizyon Kültür değerlerimizi yaşatan ve tanıtan, ülkemizi turizm alanında lider konumuna taşıyan bir kurum olmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kültür ve Turizm Bakanlığı nın görevleri şunlardır: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, 6

7 d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, g) Türkiye nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 7

8 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Merkez Birimleri BİRİM ADI ADRESİ BİNA DURUMU Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Başkanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Tanıtma Genel Müdürlüğü Sinema Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: Opera-Ulus/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok Ulus/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası B Blok Ulus/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası A Blok Ulus/ANKARA Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası B Blok Ulus/ANKARA Roma Meydanı Hipodrom Caddesi Hipodrom/ANKARA II. Meclis Binası Ulus/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası B Blok Ulus/ANKARA Bahçelievler/Ankara Yukarı Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı sok. No: 4 Çankaya/ANKARA Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Anafartalar Caddesi No:67 Eski Adliye Binası Ulus/ANKARA Turizm Binası İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek/Ankara Atatürk Bulvarı No: Opera-Ulus/ANKARA Atatürk Bulvarı No: Opera-Ulus/ANKARA Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası B Blok Ulus/ANKARA Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Taşrada bulunan kütüphanelerimizden 332 sinin mülkiyeti Bakanlığımıza aittir. Bakanlığımız Mülkiyeti Kiralık Bina Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti 8

9 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Hanımeli Sok. No:11 Sıhhiye Çankaya/ANKARA Opera/ANKARA Alemdar Mah. Ticarethane Sok. No:12 Sultanahmet/İSTANBUL Cumhuriyet Bulvarı No: 4 Kiralık Bina Bakanlığımız Mülkiyeti Bakanlığımız Mülkiyeti Yurt Dışı Müşavirlikler ve Ataşelikler No MÜŞAVİRLİK/ ATAŞELİK ADI ADRES İRTİBAT NUMARALARI 1 ASTANA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Tolebi No:29 Almati/KAZAKİSTAN Tel no: Fax no: AŞKABAT KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Şevçenko Cad. 41/A Aşkabat/TÜRKMENİSTAN Tel no: Fax no: BAKÜ KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Samed Vurgun Küçesi No: Bakü/AZERBAYCAN Tel no: Fax no: BELGRAD SIRBİSTAN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Tourism and Information Office Ambasada Rebuplike Turske Francuska 17/C3, Belgrade/SERBİJA Tel no: /42 Faks no: BERLİN (Almanya) KÜLTÜR MÜŞAVİRLİĞİ Tiergartenstr Berlin/GERMANY Tel no: Fax no: BRÜKSEL (Belçika) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Conseiller Culturel et I nformation Pres c/o Centre Culturel Yunus Emre Avenue des Arts 46/2e etage 1000 Bruxelles/BELGIQUE Tel no: Fax no: DUBAİ KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ Dubai World Trade Center Bldg.8 th Floor, P.O. Box: 9221, Dubai-U.A.E Tel no: + (971-4) Fax no: +(971-4) cul-touremirates.net.ae 8 FRANKFURT (Almanya) KÜLTÜR ATAŞELİĞİ Informationsabteilung des Türkischen Generalkonsulat der Republik Türkei- Kulturattache Baseler Str. 37/D Frankfurt/ GERMANY Tel no: Fax no:

10 9 HELSİNKİ (Finlandiya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Information Counseller s Office Mikonkatu 6 C 18, Helsinki/FINLAND Tel no: Fax no: KAHİRE KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ 15, Abou Feda Str; Kat:4 Dai. No:14 post code:11211 Zamalek -Cairo/EGYPT Tel no: Fax no: KİEV KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ Ulitsa Fyodorva 12 Kat:3 No: Kyiv/UKRAINE Tel no: Fax no: KOPENHAG (Danimarka) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Cultural and Information Counsellor s Office Vesterbrogade 11 A 1620 Copenhagen V./DENMARK Tel no: Fax no: KUALA LUMPUR KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Tourism and Information Office M-W-2, Mezzanine Floor, West Wing, Rohas Perkasa No:9, Jalan Perak, Kuala Lumpur-MALAYSIA Tel no: Fax no: LAHEY (Hollanda) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Cultural and Information Counsellor s Office Hofweg 1 c, 2511 AA, Den Haag Lahey/HOLLAND Tel no: Fax no: LONDRA (İngiltere) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Culture and Tourism Office 3rd floor Craven House 121 Kingsway WC2B PA London UNITED KINGDOM ENGLAND Tel no: (4 hat) Fax no: LOS ANGELES (Amerika) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ Turkish Culture & Tourism Office 5055 Wilshire Boulevard, Suite 850 Los Angeles CA U.S.A Tel no: + (1) (1) (1) (1) Fax no: + (1) MADRİD (İspanya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Consejeria De Informacıon De La Embajada De Turquia C/Antonio Maura 18,2D Madrid/İSPANYA Tel no: Fax no:

11 18 MOSKOVA (Rusya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Culture and Information Counsellor s Office 1.Tverskaya Yamskaya, 23 Businees Center PARUS Office: 18 Moscow, /Russian Federation Tel no: Fax no: NEW YORK (USA) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ Office of The Turkish Culture and Tourism Information Attache 825 3rd Avenue 5th Flor New york N.Y U.S.A. Tel no: Fax no: PARİS (Fransa) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Bureau Du Tourisme Et D Information De Turquie 102. Avenue Des Champs- Elysees, Paris/FRANCE Tel no: Fax no: PEKİN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ S118 Office Building Beijing Lufthansa Center No.50 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang Dist., Beijing , P.R China Tel no: /34 Fax no: RİYAD KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Tourism and Information Office Uruba Road No 373/2 Riyad/SAUDİ ARABIA Tel no: Fax no: ROMA (İtalya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Ambasciata Dı Turchia Ufficio Cultura E Informazioni Piazza della Repubblica, Roma/ITALIA Tel no: Fax no: SARAYBOSNA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy, Culture and Tourism Counsellor s Office Ferhadija 26, Sarajevo, Bosna and Hercegovina Tel no: Fax no: SOFYA (Bulgaristan) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Tourism and Information Office Pozitano Street No: 7 1th Floor Ofis:2 Sofia/ BULGARIA Tel no: Faks no: STOCKHOLM (İsveç) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Hovslagargatan 5B Stockholm/SWEDEN Tel no: Fax no: ŞAM KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Rawda Square Al-Jala a Avenue Dawajı Building Nr: 1 Abu Rommaneh Damascus-SYRIA Tel no: Fax no:

12 28 TAHRAN KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ FERZİN Culture and Information Counsellor a Office of Embassy of the Turkey No:337 Ferdowsi Ave Tehran IRAN Tel no: Fax no: TAŞKENT KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Y.Gulamov ko chasi 87 Taşkent ÖZBEKİSTAN Tel no: Fax no: TEL-AVİV (İsrail) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Information Office I, Ben Yehuda Str Tel-Aviv/ISRAEL Tel no: Fax no: TOKYO (Japonya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy, Office of The Information Counsellor, Jingumae Shibuya-Ku Tokyo/JAPAN Tel no: Fax no: ÜSKÜP (Makedonya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkısh Embassy Office of The information Counsellor Bul. Marks Engels Br:7 Kat:1 St:6 Skopje Macedonia Tel no: Fax no: VARŞOVA KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Embassy of the Republic of Turkey Culture and information Counsellor s Office Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/ Warsaw-POLAND Tel no: Fax no: VİYANA (Avusturya) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkische Botschaft Informatıonsabteilung Singerstr. 2/ Wien/AVUSTRIA Tel no: Fax no: WASHINGTON (USA) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Culture and Tourism Oftice 2525 Massachusetts Avenue NW, Suite 306 Washington, DC U.S.A. Tel no: Fax no: YENİ DELHİ (Hindistan) KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRLİĞİ Turkish Embassy Tourism and Information Office 50-N,Nyaya Marg, Chanakyapuri New Delhi İNDİA Tel no: Faks:

13 37 ZÜRİH (İsviçre) KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ Kultur-und Tourismusbüro Fremdenverkehrsamt Türkei Stockerstrasse Zurich/SUISSE Tel no: Fax no: Ağustos 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 2012/3438 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı ile; Çin-Şangay Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, Avustralya-Sidney Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, Tunus-Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Kanada-Toronto Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, Brezilya-Sao Paulo Kültür ve Tanıtma Ataşeliği, Yunanistan-Atina Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Rusya-St. Petersburg Kültür ve Tanıtma Ataşeliği adı altında yeni yurt dışı büroları açılmıştır. Bakanlığımızın Ankara da (merkezde) 23 adet görev tahsisli, 27 adet sıra tahsisli, 1 adet hizmet tahsisli olmak üzere toplam 51 adet lojmanı bulunmaktadır. 13

14 2- Örgüt Yapısı Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatı, 10 ana hizmet, 6 danışma ve denetim birimi ile 3 yardımcı hizmet biriminden oluşmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Bakanlığımıza bağlı kuruluşlardır. Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tüzel kişiliği haiz ilgili kuruluşumuzdur. Bakanlığımız; a) 27 Eylül 1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı, b) 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Doğrudan merkeze bağlı birimler, yurt dışında 44 noktada (37 adedi faaliyette 7 adedi yeni) Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile Ataşelikler ve 81 ildeki Kültür Turizm Müdürlükleri ile Taşra Birimleri bu çerçevede kurulmuş olup, 2013 yılında hizmet ve faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 14

15 BAKAN Özel Kalem Müdürlüğü Bakan Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Müsteşar Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakanlık Müşavirleri Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı Kültürel İrtibat Noktası Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Tanıtma Fonu Temsilciliği Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Başkanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve AB Koor. Dairesi Başkanlığı (AB Daimi Temas Noktası) Tanıtma Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ve Ataşelikler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Sinema Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 15

16 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikler Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla takip edilmekte ve gerekli altyapı, sistem ve benzeri dönüşümler ve güncellemeler yapılmıştır. Bu şekilde birimler arası bilgi iletişimi arttırılmış, her türlü elektronik dokümantasyon ve bilgi, yetki seviyeleri dâhilinde kurum içi intranet ve dış kullanıcılarına yönelik internet üzerinden paylaşıma sunulmuştur. Bakanlık kullanıcılarının internet, intranet ve kurumsal yazılımlara erişimleri sırasında kurumsal ağ üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerden korunmayı sağlayan sistem güvenliği hizmetleri genişletilerek sürdürülmüştür Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bakanlığımız Kurumsal ağının tehlikeli ataklar, zararlı kodlar ve virüs saldırılarından korunarak hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için; Güvenlik Duvarı, İnternet Antivirüs, Sunucu/İstemci Antivirüs, E-posta Antivirüs, IPS, Load Balancer, URL Filtreleme, Sunucu Zaafiyet Tarama, Veri Yedekleme Yazılımlarının güncel versiyonları temin edilmiş ve ihtiyaç doğrultusunda kullanıcı sayıları arttırılarak kurumsal ağa dâhil edilmiştir. Ağ Sistemleri ve Sistem Yönetimi Bakanlığımız Ulus yerleşkesi, Emek hizmet binasında Metro Ethernet internet bağlantısı bulunmaktadır. Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının hizmet vermekte olduğu Ulus yerleşkesi C Blok kurumsal ağın merkez noktasıdır. Ulus yerleşkesi A ve B Blokta hizmet vermekte olan birimler, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Fiber bağlantı ile Başkanlık merkezine bağlı olup, kurumsal ağa dâhil olarak internet bağlantılarını da merkez üzerinden sağlamaktadırlar. Emek hizmet binası ve Opera binası ile Ulus kampüsü arasında noktadan noktaya Metro Ethernet bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı üzerinden Emek hizmet binasındaki birimler kurumsal ağa dâhil olmaktadır. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Ulus kampüsü arasında Client to Side VPN bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı üzerinden Güzel Sanatlar kurumsal ağa dâhil olmaktadır. Ayrıca internet çıkışı için Metro Ethernet bağlantıya sahiptir. İnternet çıkışı ve Ulus yerleşkesi bağlantısı ise C Blok ta bulunan Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı sistem odasındaki sunucular üzerinden sağlanmaktadır. Milli Kütüphane Başkanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü, 16

17 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Resim Heykel Müzesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Sağlık Merkezi dışındaki tüm birimler Bakanlık kurumsal ağına dâhildir. Kurumsal ağa bağlı birimler kurumsal uygulamaları ağ üzerinden kullanmaktadır. Ağa dâhil olmayan birimler ise kurumsal uygulamaları VPN (Virtual Private Network-Özel Sanal Ağ) üzerinden ya da web tabanlı uygulamaları internet üzerinden kullanmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin tamamında ADSL internet bağlantısı bulunmaktadır. Bakanlığımız birimlerinde en az adet kişisel bilgisayar, adet yazıcı, 100 adet tarayıcıdan oluşan donanım birimlerine hizmet verilmektedir. Bakanlığımız bünyesinde mevcut verilerin fiziksel olarak farklı bir ortamda korunabilmesi amacıyla kurulan Acil Durum Merkezinin (Disaster Recovery) tüm sistem yedeklerini kapsayacak şekilde genişletilebilmesi ve teknolojik imkanlar doğrultusunda online güncellenecek bir formata dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı nda 76 numaralı eylem olarak yer alan ve TÜRKSAT A.Ş. nin sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projesi kapsamında görüşmeler devam etmektedir. Proje ile Kamu Kurumlarının ortak ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sistemleri olağanüstü durum yönetim merkezi kurulacak, hizmet verilecek kurumların acil durumlarda kritik fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayacak sistemler ve bilgi yedeklemeleri oluşturulacaktır. 17

18 4. İnsan Kaynakları Personel Sayısı 2013 yılında Bakanlıkta (merkez, taşra, yurt dışı ve memur unvanlı DÖSİMM kadroları olmak üzere) kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %71 i ( kişi) 657 sayılı Kanunun 4 (A) kapsamında memur statüsünde, %9 u (1.385 kişi) 657 sayılı Kanunun Ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında sanatçı pozisyonunda, %18 i (2.702 kişi) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsünde ve %2 si (314 kişi) 657 sayılı Kanunun 4 (B) maddesi kapsamında sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışında, Eylül 2013 sonu itibariyle (34) Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve (10) Kültür ve Tanıtma Ataşeliği bulunmaktadır. Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ataşeliklerinde (7) Kültür ve Tanıtma Müşaviri, (5) Kültür ve Tanıtma Ataşesi ve (10) Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı olmak üzere toplam (22) personel görev yapmaktadır. İşçi 18% Sözleşmeli 2% Sanatçı 10% Memur 70% Çalışanların İstihdam Statülerine Göre Dağılımı Personel Kadro Durumu 2013 yılında Bakanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4(A) maddesi kapsamında (merkez, taşra, yurt dışı ve DÖSİMM kadroları olmak üzere) kişi görev yapmaktadır. Bu personelin; %63 ü (6.536 kişi) genel idari hizmetler sınıfında, %24 ü (2.516 kişi) teknik hizmetler sınıfında, %13 ü (1.307 kişi) yardımcı hizmetler sınıfında, (14) kişi sağlık hizmetleri sınıfında, (13) kişi avukatlık hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir. 18

19 YHS 13% THS 24% SHS 0% AHS 0% GİHS 63% GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı AHS: Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Personel Unvan Durumu ve Sayısı Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile DÖSİM de görev yapan 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin kadro unvan ve pozisyonlarına göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir. Personel Cinsiyet Durumu Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile DÖSİM de (%67) erkek, (%33) kadın personel istihdam edilmektedir. Kadın 33% Erkek 67% Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Personel Eğitim Düzeyi ve Deneyimi Bakanlığımız personelinin eğitim durumu incelendiğinde; (91) kişinin doktora, (887) kişinin yüksek lisans, (5.897) kişinin lisans, (1.864) kişinin ön lisans, (4.161) kişinin ortaöğrenim ve (1.887) kişinin ilköğrenim mezunu olduğu görülmektedir. 19

Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı

Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı I II BAKAN SUNUŞU Kültür, bir coğrafyada yaşayanların ürettiği her türlü değerin toplamıdır. Bu değerler bütünü sahip olduğumuz ve gelecek nesillere aktaracağımız en önemli mirastır. Bu çerçevede, toplumda

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir.

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2010 Yayıma Hazırlayan:

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı