MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER"

Transkript

1 CV - Dr. Özgür YALÇINKAYA Assistant Professor Yardımcı Doçent Industrial Engineer (BSc, MSc, PhD) Endüstri Mühendisi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Railway Engineer (PostDoc) Demiryolu Mühendisi (Doktora Sonrası) CONTENTS İÇİNDEKİLER PERSONAL INFORMATION KİŞİSEL BİLGİLER EDUCATION EĞİTİM TRAININGS KURSLAR AWARDS ÖDÜLLER SCHOLARSHIPS BURSLAR RESEARCH INTEREST ÇALIŞMA / UZMANLIK ALANLARI SKILLS YETENEK BİLGİLERİ THESIS (PhD, MSc, BSc) TEZLER (Doktora, Yüksek Lisans, Lisans) SCIENTIFIC PUBLICATIONS BİLİMSEL YAYINLAR A- Articles Published in International Refereed Scientific Journals (SCI and etc.) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar (SCI vb.) B- Articles Published in International Refereed Scientific Journals Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar C- Articles Published in National Refereed Scientific Journals Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar D- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of International Scientific Meetings Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar E- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of National Scientific Meetings Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar F- Book / Book Chapters Kitap / Kitap Bölümleri EXPERIENCE (Job, Interns and Projects) DENEYİM (İş, Stajlar ve Projeler) MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER 1- Administrative Tasks Yönetimsel Görevler 2- Journal Committee Membership Yayın Kurulu Üyelikleri 3- Supervised Scientific Thesis Yönetilen Bilimsel Tezler 4- Refereeing Hakemlik 5- Contributed Scientific Thesis Katkı Koyulan Bilimsel Tezler 6- Jury Membership Jüri Üyelikleri 7- Training / Licensing Committee / Exam Evaluation Committee Membership Eğiticilik / Belgelendirme Kurulu / Sınav Değerlendirme Kurulu Üyelikleri 8- Given Courses Verilen Dersler/Eğitimler 9- Activity Organization / Execution / Think Tank Committee Membership Etkinlik Düzenleme / Yürütme / Danışmanlar Kurulu Üyelikleri 10- Advisory / Coordination Committee Membership Danışma / Koordinasyon Kurulu Üyelikleri 11- Commission / Main Commission / Work Group Membership Komisyon /Ana Komisyon / Çalışma Grubu Üyelikleri 12- Delegation / Responsibility / Representation Delegelik / Sorumluluk / Temsilcilik 13- Writings Yazılar 14- Speeches / Presentations / Head of Sessions Konuşmalar / Sunumlar / Oturum Başkanlıkları 15- Expertise Bilirkişilik SEMINERS AND CONFERENCES SEMİNER VE KONFERANSLAR 1. International Scientific / Professional Meetings Uluslararası Bilimsel / Mesleki Toplantılar 2. National Scientific / Professional Meetings Ulusal Bilimsel / Mesleki Toplantılar

2 Dr. Özgür YALÇINKAYA Assistant Professor Yardımcı Doçent Industrial Engineer (BSc, MSc, PhD) Endüstri Mühendisi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Railway Engineer (PostDoc) Demiryolu Mühendisi (Doktora Sonrası) Address Adres: Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Tınaztepe Campus Buca / İzmir / Turkey Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü Buca / İzmir / Türkiye Phone Telefon: Work İş: Mobile Cep: Web Facebook (owner) IE Page (sahibi) EM Sayfası (owner) IE Group (sahibi) EM Grubu (moderator) Turk-IE Group (moderatör) Turk-IE Grubu (~ person kişi) (~ person kişi) (~ person kişi) PERSONAL INFORMATION KİŞİSEL BİLGİLER Year of birth Doğum Tarihi 1978 Marital status Medeni Durumu Married Evli EDUCATION EĞİTİM PostDoc, Railway Engineering, Technical University of Braunschweig, Institute of Transport, Railway Construction and Operation (Prof. Dr.-Ing Thomas Siefer), Institute of Railway Systems Engineering and Traffic Safety (Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl). Doktora Sonrası, Demiryolu Mühendisliği, Braunschweig Teknik Üniversitesi, Ulaşım, Demiryolu İnşası ve İşleyişi Enstitüsü (Prof. Dr.-Ing Thomas Siefer), Demiryolu Sistemleri Mühendisliği ve Trafik Güvenliği Enstitüsü (Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl).

3 PhD, Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Industrial Engineering Program (English) (3.71/4.00) Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) (3.71/4.00) MSc, Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Industrial Engineering Program (English) (3.64/4.00) Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) (3.64/4.00) Foreign Languages High School, Dokuz Eylül University (English) (95/100) Yabancı Diller Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) (95/100) BSc, Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department (Rank First of Department) (85.62/100) Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (Bölüm Birinciliği) (85.62/100) High School, Kırıkkale Anatolia High School (English) (4.24/5.00) Lise, Kırıkkale Anadolu Lisesi (İngilizce) (4.24/5.00) Secondary School, Kırıkkale Anatolia High School (English) (4.04/5.00) Orta Okul, Kırıkkale Anadolu Lisesi (İngilizce) (4.04/5.00) Primary School, Mustafa Necati Primary School (Kırıkkale) (5.00/5.00) İlk Okul, Mustafa Necati İlköğretim Okulu (5.00/5.00) TRAININGS KURSLAR 9 Simulation Applications in Decision Making Karar Vermede Simülasyon Uygulamaları TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 06/10/2013, İzmir, Türkiye. 8 Applications in NETSİS NETSİS Uygulamaları DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, (18-19)/02/2013, İzmir, Türkiye. 7 Introduction to System Dynamics Sistem Dinamiklerine Giriş DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, 28/11/2012, İzmir, Türkiye. 6 Simulation Applications in Decision Making Process Karar Verme Sürecinde Simülasyon Uygulamaları TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 02/10/2011, İzmir, Türkiye. 5 External Consulting: Coaching/Mentoring Dış Danışmanlık: Koçluk/Mentorlük TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 27/11/2010, İzmir, Türkiye. 4 Effective Presentation Techniques Etkili Sunuş Teknikleri KALDER, 05/05/2010, İzmir, Türkiye. 3 Strategic Planning Stratejik Planlama TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, (21-24)/02/2008, İzmir, Türkiye. 2 Supply Chain Management Tedarik Zinciri Yönetimi TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 01/02/2001, İzmir, Türkiye. 1 Stock Management Stok Yönetimi TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 29/09/2000, İzmir, Türkiye.

4 AWARDS ÖDÜLLER 2012 Encouragement Award from Dokuz Eylül University due to the paper. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Programı A feasible timetable generator simulation modelling framework for train scheduling problem isimli yayın için Yayın Teşvik Ödülü aldı Excellent Success Award from The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylül University, due to made scientific contributions during his postgraduate education. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nden lisansüstü eğitimi döneminde yaptığı bilimsel katkılar nedeni ile Üstün Başarı Ödülü aldı Encouragement Award from TÜBİTAK due to the paper. TÜBİTAK UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments isimli yayın için Teşvik Ödülü aldı Begin to be listed in Marquis Who s Who in the World. Marquis Who s Who in the World listesinde yer almaya başladı Encouragement Award from TÜBİTAK due to the paper. TÜBİTAK UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Modelling and optimization of average travel time for a metro line by simulation and response surface methodology isimli yayın için Teşvik Ödülü aldı The presented paper is selected to be published in Best of Book AMSE International Conference on Modeling and Simulation General Applications & Embedded System Engineering isimli uluslararası konferansta sunulan Evaluation of Risky Investment Projects Through Simulation and Response Surface Methodology başlıklı bildiri Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (AMSE) tarafından En İyi Bildiriler Kitabı AMSE 2006 da basılmak üzere seçildi Graduated with Rank First of Department degree from Industrial Engineering Department of Engineering Faculty of Dokuz Eylül University. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden Bölüm Birinciliği derecesi ile mezun oldu. SCHOLARSHIPS BURSLAR TÜBİTAK - BİDEB 2219 International Postdoctoral Research Scholarship Programme (1 years) Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (1 yıl) TÜBİTAK - BİDEB 2211 National Scholarship Programme for PhD (2 years) Yurt İçi Doktora Burs Programı (2 yıl) Scholarship of UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (2.5 years) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Bursu (2.5 yıl) Scholarship of Association for Supporting Modern Life (3 months) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu (3 ay)

5 Scholarship of Dokuz Eylül University Rectorate (4 years) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Bursu (4 yıl) Scholarship of Prime Ministry (4 years) Başbakanlık Bursu (4 yıl) Ministry of Education Scholarship (7 years) Milli Eğitim Bakanlığı Bursu (7 yıl) RESEARCH INTEREST ÇALIŞMA / UZMANLIK ALANLARI Simulation and Simulation Optimization Simülasyon ve Optimizasyonu Train Scheduling Problem Tren Çizelgeleme Problemi Response Surface Methodology Yanıt Yüzeyleri Metodolojisi Metamodelling Metamodelleme Evolutionary Algorithms Evrimsel Algoritmalar Genetic Algorithms Genetik Algoritmalar Strategic Management Stratejik Yönetim Strategic Planning Stratejik Planlama Organization of Industrial Engineering Profession Endüstri Mühendisliği Meslek Örgütlenmesi SKILLS YETENEK BİLGİLERİ Foreign Language Yabancı Dil English İngilizce German Almanca C2 [Common European Framework of Reference for Languages] A1 [Common European Framework of Reference for Languages] Dokuz Eylül University Foreign Languages High School English Sufficiency Certificate (95/100) Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Belgesi (95/100) Computer Bilgisayar Licence of authorization Yetki Belgesi MS Office Applications, VBA, MATLAB Simulation Programs (Arena), Statistic Programs (Minitab, SPSS). MS Office Uygulamaları, VBA, MATLAB Simülasyon Programları (Arena), İstatistik Programları (Minitab, SPSS). Strategic Planning Licence of Authorization UCTEA Chamber of Mechanical Engineers Center of Profession Education Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi

6 THESIS TEZLER PhD Doktora Year Yıl 2010 Title A feasible timetable generator simulation modelling framework and simulation integrated genetic and hybrid genetic algorithms for train scheduling problem Başlık Tren çizelgeleme problemi için bir olurlu tarife üretici benzetim modelleme yapısı ve benzetimle bütünleşik genetik ve melez genetik algoritmalar Supervisor Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jury Jüri Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Prof.Dr. Prof.Dr. Ahmet Nihat Badem Asst.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Güleser Kalaycı Demir Assoc.Prof.Dr. Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu Asst.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Gonca Tuncel Abstract: An important problem in management of railway systems is train scheduling problem (TrnSchPrb). This is the problem of determining a timetable for a set of trains that does not violate track capacities and satisfies some operational constraints. In this thesis, a feasible timetable generator stochastic simulation modelling framework is developed. The objective is to obtain a feasible train timetable for all trains in the system. The feasible train timetable includes train arrival and departure times at all visited stations with calculated average train travel time. In addition to obtaining a feasible timetable, hybrid algorithms are developed with the objective of minimizing the average train travel time. The first hybrid is obtained by integrating simulation and genetic algorithm (GA), and the other three hybrids are obtained by embedding each of three local search algorithms in simulation integrated GA. The simulation modelling framework developed in this thesis is implemented for a TrnSchPrb based on an infrastructure which was inspired by a real railway line system with single track corridor. The set of feasible train timetables found by simulation forms the initial solution space of the developed hybrid GAs. These hybrid GAs are run for getting a feasible train timetable with optimum average train travel time. The optimum average train travel times found by the hybrid GAs are compared, and the results are discussed. Although this thesis focuses on train scheduling/timetabling problem, the developed simulation integrated framework can also be used for train rescheduling/dispatching problem if this framework can be fed by real time data. Since the developed simulation model includes stochastic events, and this model can easily cope with the disturbances occur in the railway system. Keywords: Train, Scheduling, Timetabling, Rescheduling, Optimization, Simulation Integrated GA, Simulation Integrated Hybrid GA. Özet: Demiryolu sistemlerinin yönetiminde önemli bir problem tren çizelgeleme problemidir (TrnÇzgPrb). Bu bir küme tren için ray kapasitelerini ihlal etmeyen ve bazı eylemsel kısıtları tatmin eden bir tarife belirleme problemidir. Bu tezde, bir olurlu tarife üretici stokastik benzetim modelleme yapısı geliştirilmiştir. Amaç sistemdeki tüm trenler için bir olurlu tren tarifesi elde etmektir. Olurlu tren tarifesi hesaplanmış ortalama tren seyahat süresi ile birlikte tüm ziyaret edilen istasyonlar için tren geliş ve hareket zamanlarını içerir. Bir olurlu tarife elde etmenin yanında, ortalama tren seyahat süresini minimize etmek amacıyla melez algoritmalar geliştirilmiştir. İlk melez, benzetim ve genetik algoritma (GA) bütünleştirilerek elde edilmiştir, diğer üç melez ise üç yerel arama algoritmasından her birinin benzetimle bütünleşik GA içerisine gömülmesiyle elde edilmiştir. Bu tezde geliştirilen benzetim modelleme yapısı gerçek bir demiryolu hat sisteminden esinlenmiş altyapı tabanlı bir tek ray koridorlu TrnÇzgPrb için uygulanmıştır. Benzetim tarafından bulunan olurlu tren tarifeleri kümesi geliştirilen melez GA ların başlangıç çözüm alanını oluşturmaktadır. Bu melez GA lar eniyi ortalama tren seyahat süresiyle birlikte bir olurlu tren tarifesi elde etmek için çalıştırılmıştır. Melez GA lar tarafından bulunan en iyi ortalama tren seyahat süreleri karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Bu tez tren çizelgeleme/tarife oluşturma problemine odaklandığı halde, geliştirilen benzetimle bütünleşik yapı, eğer gerçek zamanlı veriler ile beslenebilirse, aynı zamanda yeniden tren çizelgeleme/sevk etme problemi için de kullanılabilir. Çünkü geliştirilen benzetim modeli stokastik olaylar içermektedir ve bu model demiryolu sisteminde meydana gelen bozulmalarla kolaylıkla baş edebilir. Anahtar sözcükler: Tren, Çizelgeleme, Tarife oluşturma, Yeniden çizelgeleme, Eniyileme, Benzetimle Bütünleşik GA, Benzetimle Bütünleşik Melez GA.

7 MSc Yüksek Lisans Year Yıl 2004 Title An optimization study for urban public transport system Başlık Bir şehiriçi kamu taşımacılık sistemi için optimizasyon çalışması Supervisor Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jury Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jüri Prof.Dr. Prof.Dr. Edip Teker Asst.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Çiçek Özes Abstract: Because of the increasing car traffic and the need to improve the environment of the cities public transport systems have been constructed. Urban public transport providers have to make attractive the use of transport system for passengers. Most of the research in urban public transport area has been focused on the evaluation of system s performance, traffic management, vehicle planning and scheduling. In this study, for an underground urban public transport system in Izmir City, the aim is to find the optimum headways, to minimize the average passenger time spent in the metro-line with the requirement of fifty percent fullness rate of the carriages. For solution, first simulation models are constructed for each problem (weekday morning problem (WMP), weekday afternoon problem (WAP), Saturday problem (STP), and Sunday problem (SNP)). The data obtained from the simulation models are used for fitting metamodels, and then desirability functions are used for finding the optimum solution. The main contribution of the current study is to solve the optimization problem confronted in the urban public transport system by using response surface methodology (RSM), and to provide direction for public transport providers to find out optimum solutions using RSM. Keywords: Urban public transport systems, Simulation, Design of experiments, Metamodelling, Response surface methodology, Desirability functions Özet: Artan araç trafiği ve şehirlerin çevresini iyileştirmek için kamu taşımacılık sistemleri inşa edilmiştir. Kamu taşımacılığını sağlayanlar taşımacılık sisteminin kullanılmasını yolcular açısından çekici hale getirmelidir. Kamu taşımacılığı alanında yapılan çalışmaların birçoğu sistem performansının değerlendirilmesi, trafik yönetimi, araç planlama ve çizelgeleme konularına odaklanmıştır. Bu çalışmada, İzmir Şehri metro kamu taşımacılık sistemi için, vagon doluluk oranının yüzde elli olması gerekliliği ile sistemde geçirilen ortalama yolcu süresini minimize edecek optimum tren sıklık sürelerinin bulunması amaçlanmıştır. Çözüm için, öncelikle her bir problem için simülasyon modeli oluşturulmuştur (haftaiçi sabah problemi (HSP), haftaiçi öğleden sonra problemi (HÖP), Cumartesi problemi (CTP), Pazar problemi (PZP)). Simülasyon modellerinden elde edilen veriler ile metamodeller oluşturulduktan sonra optimum çözüm için istek fonksiyonları kullanılmıştır. Bu çalışmanın ana katkısı, sehiriçi kamu taşımacılık sisteminde karşılaşılan optimizasyon probleminin çözümü için yanıt yüzey metodolojisinin (YYM) kullanılması, ve kamu taşımcılık hizmeti sağlayanlara YYM ni kullanarak optimum sonuçları bulmaları için yol gösterici olmasıdır. Anahtar sözcükler: Şehiriçi kamu taşımacılık sistemleri, Simülasyon, Deney tasarımı, Metamodelleme, Yanıt yüzey metodolojisi, İstek fonksiyonları BSc Lisans Year Yıl 2000 Title Job assignment and job sequencing methods Başlık İş yükleme ve iş sıralama yöntemleri Supervisor Assoc.Prof.Dr. Doç.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jury Jüri Assoc.Prof.Dr. Doç.Dr. Günhan Miraç Bayhan Res.Asst. Araş.Gör. Özcan Kılınççı Res.Asst. Araş.Gör. Ali Serdar Taşan Abstract: The job assignment and job sequencing study are done in the copper tube workshop of BOSCH Firm by using the real data and capacities taken from the firm. Özet: BOSCH Isıtma Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firmasında bakır boru atölyesinde işletmeden alınan gerçek veriler ve kapasiteler kullanılarak iş yükleme ve iş sıralama çalışması yapıldı.

8 SCIENTIFIC PUBLICATIONS BİLİMSEL YAYINLAR A- Articles Published in International Refereed Scientific Journals (SCI and etc.) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar (SCI vb.) A.5. A.4. A.3. Jiang, Z., Tan, Y., Yalçınkaya, Ö., Scheduling additional train unit services on rail transit lines, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID , 13 pages, Karabay, G., Yalçınkaya, Ö., Enhancing the scheduling performance of a knitting mill, Tekstil Journal, 61, 7-12, , Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., A feasible timetable generator simulation modelling framework for train scheduling problem, Simulation Modelling Practice and Theory, 20, 1, , Take place in 19 th rank in Science Direct Hottes Articles January-March 2012 list in Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > Simulation Modelling Practice and Theory category. Science Direct Hottes Articles Ocak-Mart 2012 dönemi Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > Simulation Modelling Practice and Theory sıralamasında 19. sırada yer aldı. Citations Atıflar 10. Yalçınkaya, Ö., A simulation modelling framework for train timetabling problem, Transist th International Symposium and Exhibition on Transportation Technologies, 80-87, December, 2014, İstanbul, Turkey. 9. Chen, D.-X., Xu, R., Cui, P.-Y., A temporal topological sort processing method for spacecraft resources constraints, Yuhang Xuebao/Journal of Astronautics, 35, 6, , SCI 8. Quaglietta, E., A simulation-based approach for the optimal design of signalling block layout in railway networks, Simulation Modelling Practice and Theory, 46, 4-24, Woroniuk, C., Aditjandra, P., Zunder, T.H., An investigation into rail freight capacity in Indonesia, Transport Research Arena 2014, April, 2014, Paris, France. SCI 6. Korytkowski, P., Wiśniewski, T., Rymaszewski, S., An evolutionary simulation-based optimization approach for dispatching scheduling, Simulation Modelling Practice and Theory, 35, 69-85, Hasannayebi, E., Mardani, S., Sajedinejad, A., Mohammadi K., S.A.R.M., An integrated simulation model and evolutionary algorithm for train timetabling problem with considering train stops for praying, Winter Simulation Conference 2012, 9-12 December, 2012, Berlin, Germany. Thesis 4. Muñoz Archidona, M., Simulación del movimiento de trenes para minimizar el consumo enérgetico y optimización para plataformas multicore [Simulating the movement of trains to minimize energy consumption and optimization for multicore platforms], BSc Thesis, Carlos III University of Madrid, 2012, Madrid, Spain. 3. Carbone, A., Papa, F., Sacco, N., An optimization approach for delay recovery in urban metro transportation systems, 15th Meeting of The Euro Working Group on Transportation, 60, September, 2012, Paris, France. 2. Marinov, M., Woroniuk, C., Zunder, T.H., Recent developments with single wagon load services, policy and practice in Europe, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, , 9-12 September, 2012, Wrocław, Poland.

9 A.2. SCI 1. Gomez, C., Saa, R., Garcia, A., Garcia-Carballeira, F., Carretero, J., A model to obtain optimal designs of railway overhead knuckle junctions using simulation, Simulation Modelling Practice and Theory, 26, 16-31, Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , Citations Atıflar SCI 7. Altuntas, S., Dereli, T., A novel approach based on DEMATEL method and patent citation analysis for prioritizing a portfolio of investment projects, Expert Systems with Applications, 42, 3, , Yıldız, A., Bulanık VIKOR yöntemini kullanarak proje seçim sürecinin incelenmesi [Analysis of project selection process applying with fuzzy VIKOR method], Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 1, , Thesis 5. Lättilä, L., Improving transportation and warehousing efficiency with simulation-based decision support systems, PhD Thesis, Lappeenranta University of Technology, 2012, Lappeenranta, Finland. 4. Shahanaghi, K., Jabbarzadeh, A., Hamidi, M., Ghodoosi, M., Selecting the most economic project under uncertainty using bootstrap technique and fuzzy simulation, Iranian Journal of Management Studies, 5, 1, 9-24, Mokhtarani, M.H., Soleimani, H., Evaluation of project s alternatives based on a multi criteria assessment, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Mayıs 2012, Gazimağusa, KKTC. 2. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , Marcin Relich, M., A decision support system for alternative project choice based on fuzzy neural networks, Management and Production Engineering Review, 1, 4, 46-54, A.1. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Modelling and optimization of average travel time for a metro line by simulation and response surface methodology, European Journal of Operational Research, 196, , Take place in 14 th rank in Science Direct Hottes Articles October-December 2008 list in Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > European Journal of Operational Research category, and 21 st rank in January-March 2008 list in Computer Science category. Science Direct Hottes Articles Ekim-Aralık 2008 dönemi Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > European Journal of Operational Research sıralamasında 14. Sırada, Ocak-Mart 2009 dönemi Computer Science sıralamasında 21. sırada yer aldı. Citations Atıflar Book 51. SCI 50. SCI 49. Öner, A., Öztürk, G., Chapter 8: Simulation and analysis of Izmir's metro transportation system, Industrial Engineering Applications in Emerging Countries, , CRC Press, USA, Amaran, S., Sahinidis, N.V., Sharda, B., Bury, S.J., Simulation optimization: A review of algorithms and applications, 4OR A Quarterly Journal of Operations Research, 12, 4, , Hassannayebi, E., Sajedinejad, A., Mardani, S., Urban rail transit planning using a twostage simulation-based optimization approach, Simulation Modelling Practice and Theory, 49, , 2014.

10 SCI 48. SCI 47. SCI 46. Zhang, J., Song, B., Zhang, Z., Liu, H., An approach for modeling vulnerability of the network of networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 412, 6, , Shi, W., Shang, J., Liu, Z., Zuo, X., Optimal design of the auto parts supply chain for JIT operations: Sequential bifurcation factor screening and multi-response surface methodology, European Journal of Operational Research, 236, 2, , Dengiz, B., Belgin, O., Simulation optimization of a multi-stage multi-product paint shop line with Response Surface Methodology, Simulation-Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 90, 3, , Jiang, Z.B., Xiao, X.Y., A turn-back track constraint train scheduling algorithm on a multi-interval rail transit line, 14 th International Conference on Railway Engineering Design and Optimization, COMPRAIL 2014, 135, , June 2014, Rome, Italy. SCI 44. SCI 43. Bicakci, S., Akdas, D., Deniz Karaoglan, A., Optimizing Karnopp friction model parameters of a pendulum using RSM, European Journal of Control, 20, 4, , Xu, X.-Y., Liu, J., Li, H.-Y., Hu, J.-Q., Analysis of subway station capacity with the use of queueing theory, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 38, 28-43, Hernández, M.A.G., Henriques Librantz, A.F., Discrete event simulation of the commodities' supply chain exportation [Simulación de eventos discretos de la cadena logística de exportación de commodities], Ingeniare, 22, 2, , Thesis 41. Hernández, M.A.G., Investıgação do comp ortamento de um sıst ema de transporte em massa usando sımu lação de eventos dıs cretos e delıneamento d e experımentos, MSc Thesis, Universidade Nove de Julho, 2014, São Paulo, Brazil. SCI 40. Tekindal, M.A., Bayrak, H., Özkaya, B., Yavuz, Y., Second-order response surface method: Factorial experiments an alternative method in the field of agronomy, Turkish Journal of Field Crops, 19, 1, 35-45, Bauer, M., Underground travel time estimation for macro simulation models, on the example of the first line in Warsaw [Estymacja czasu przejazdu pociągów metra dla potrzeb modeli symulacyjnych, na przykładzie I linii w Warszawie], Budownictwo i Architektura, 13, 4, 67-74, Mu, S., Dessouky, M., Control rules for dispatching trains on general networks with multiple train speeds, Transport Research Arena 2014, April, 2014, Paris, France. 37. Marković, Z.,, Drakulić, G., Effect of automation to a technological process in the concentration and diffusion [Utıcaj automatızacıje na tehnološke procese u koncentracıjı ı dıfuzıjı], PosTel XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, , 3-4 December 2013, Belgrade, Serbia. Thesis 36. Lin, Z., Combining simulation and multi-objective optimisation for equipment quantity optimisation in container terminals, PhD Thesis, University of Portsmouth, 2013, Portsmouth, United Kingdom. SCI 35. SCI 34. Akcan, S., Kokangul, A., A new approximation for inventory control system with decision variable lead-time and stochastic demand, International Journal of Industrial Engineering : Theory Applications and Practice, 20, 3-4, , Shi, W., Liu, Z., Shang, J., Cui, Y., Multi-criteria robust design of a JIT-based crossdocking distribution center for an auto parts supply chain, European Journal of Operational Research, 229, 3, , 2013.

11 SCI 33. SCI 32. SCI 31. SCI 30. SCI 29. Kucukkoc, I., Karaoglan, A.D., Yaman, R., Using response surface design to determine the optimal parameters of genetic algorithm and a case study, International Journal of Production Research, 51, 17, , Mu, S., Dessouky, M., Efficient dispatching rules on double tracks with heterogeneous train traffic, Transportation Research Part B: Methodological, 51, 45-64, Xing, Y., Li, L., Bi, Z., Wilamowska-Korsak, M., Zhang, L., Operations research (OR) in service industries: A Comprehensive review, Systems Research and Behavioral Science, 30, 3, , Zhang, J., Zhao, M., Liu, H., Xu, X., Networked characteristics of the urban rail transit networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392, 6, , Xu, X.-Y., Liu, J., Li, H.-Y., Zhou, Y.-F., Probabilistic model for remain passenger queues at subway station platform, Journal of Central South University, 20, 3, , Shi, W., Liu, Z., Liu, L., Multiple response optimization of cross-docking system for auto parts logistics, Qiche Gongcheng/Automotive Engineering, 35, 3, , SCI 27. SCI 26. Hong, J.H., Seo, K.-M., Kim, T.G., Simulation-based optimization for design parameter exploration in hybrid system: A defense system example, Simulation-Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 89, 3, , Chih, M., A more accurate second-order polynomial metamodel using a pseudo-random number assignment strategy, Journal of the Operational Research Society, 64, 2, , Shi, W., Liu, Z.-X., Yang, W., Milk-run and cross-docking parts logistics system simulation optimization, Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS, 18, 12, , SCI 24. Zhang, Y., Coherent network optimizing of rail-based urban mass transit, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2012, Article number , Azadeh, A., Faghihroohi, S., Izadbakhsh, H.R., Optimisation of train scheduling in complex railways with imprecise and ambiguous input data by an improved integrated model, International Journal of Services and Operations Management, 13, 3, , SCI 22. SCI 21. Demirtas, M. Karaoglan, A.D., Optimization of PI parameters for DSP-based permanent magnet brushless motor drive using response surface methodology, Energy Conversion and Management, 56, , Abbasi, B., Mahlooji, H., Improving response surface methodology by using artificial neural network and simulated annealing, Expert Systems with Applications, 39, 3, , Shi, W., Kleijnen, J.P.C., Liu, Z., Factor screening for simulation with multiple responses: Sequential bifurcation, Tilburg University CentER Discussion Paper, No , Teymournejad, E., Tarokh, M.J., Simulation in citizen relationship management, International Journal of Research in Industrial Engineering, 1, 3, 48-59, Thesis 18. Öztürk, G., Simulation & analysis of İzmir metro transportation system, MSc Thesis, Yaşar University, 2012, İzmir, Turkey. 17. Ammeri, A., Hachicha, W., Chabchoub, H., Masmoudi, F., A comprehensive litterature review of mono-objective Simulation Optimization methods, Advances in Production Engineering & Management, 6, 4, , 2011.

12 16. Azadeh, A., Izadbakhsh, H.R., Mohammadhosseinzad, M., Raissifard, M.R., A hybrid computer simulation genetic algorithm for scheduling optimisation of cargo trains with time and queue limitations, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 8, 2, , Markovic, Z., Dragana Sarac, D., Kujacic, M., Efficiency analysis of transport and logistics system in the post of Serbia, XV Internatioanl Scientific Conference on Industrial Systems, , September, 2011, Novi Sad, Serbia. 14. Kheirkhah, A., Zolfaghari, H., Improving railway performance using a combined approach of simulation and data envelopment analysis: A case study on railway transport system in the Islamic Republic of Iran, International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 3, 22, , SCI 13. SCI 12. SCI 11. SCI 10. Pinzi, S., Lopez-Gimenez, F.J., Ruiz, J.J., Dorado, M.P., Response surface modeling to predict biodiesel yield in a multi-feedstock biodiesel production plant, Bioresource Technology, 101, 24, , Azadeh, A., Maghsoudi, A., Optimization of production systems through integration of computer simulation, design of experiment, and tabu search: The case of a large steelmaking workshop, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 48, , Khosravi, A., Nahavandi, S., Creighton, D., A prediction interval-based approach to determine optimal structures of neural network metamodels, Expert Systems with Applications, 37, , Laguna, M., Molina, J., Perez, F., Caballero, R., Hernandez-Dıaz, A.G., The challenge of optimizing expensive black boxes: A scatter search/rough set theory approach, Journal of the Operational Research Society, 61, 53-67, Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, Thesis 8. Akcan, S., Hastane sistemlerinde çoklu malzeme durumu için simülasyon metamodellemeye dayalı stok optimizasyonu [Stock optimization based on simulation metamodeling for multiple-item case in hospital systems], Doktora Tezi [PhD Thesis], Çukurova Üniversitesi, 2010, Adana, Türkiye. 7. Hachicha, W., Masmoudi, F., Ammeri, A., Chabchoub, H., Case study for lot-sizing problem in MTO supply chain based on simulation optimization approach, 8th International Conference of Modeling and Simulation, May, 2010, Hammamet, Tunisia. 6. Kadirgama, K., Noor, M.M., Rahman, M.M., Bakar, R.A., Hossein, A., Fourth order torque prediction model in end milling, Journal of Applied Sciences, 9, , Dumbek, F., Celebi, D., A simulation model for light rail transportation system, 8 th International Workshop on Modeling and Applied Simulation, September 2009, Puerto de la Cruz, Spain. 4. Khosravi, A., Nahavandi, S., Creighton, D., Constructing prediction intervals for neural network metamodels of complex systems, International Joint Conference on Neural Networks, , June 2009, Atlanta, Georgia, USA. Thesis 3. Camargo, L.F.R., Proposição de um modelo baseado em customer lifetime value para a análise de melhorias no sistema, MSc Thesis, The University of the Sinos Valley, 2009, Sao Leopoldo, Brazil.

13 2. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Average travel time optimization for a metro line by simulation and response surface methodology, 2 nd International Railway Symposium & Raliway Trade Exhibition, , October 2008, İstanbul, Turkey. 1. Ding, J., Jin C., Gao, P., Optimal configuration of checkposts on free trade port area based on fuzzy simulation optimization, IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, 2, , October 2008, Beijing, China. B- Articles Published in International Refereed Scientific Journals Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar B.2. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , Citations Atıflar B.1. SCI 1. Altuntas, S., Dereli, T., A novel approach based on DEMATEL method and patent citation analysis for prioritizing a portfolio of investment projects, Expert Systems with Applications, 42, 3, , Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Evaluation of risky investment projects through simulation and response surface methodology, Lectures on Modeling and Simulation, 7, 2, 21-30, Citations Atıflar 5. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, SCI 3. Thesis 2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., An Integrated Decision Support Approach for Project Investors in Risky and Uncertain Environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , Armaneri, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for risky investment projects evaluation, Doktora Tezi [PhD Thesis], Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009, İzmir, Türkiye. 1. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Proje risk düzeyinin belirlenmesi için simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini temel alan bütünleşik bir yaklaşım [An integrated approach based on simulation and fuzzy sets theory for determining project risk level], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 2, , C- Articles Published in National Refereed Scientific Journals Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar C.4. Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, 2010.

14 Citations Atıflar 1. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , C.3. Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G., Ege Bölgesi'ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16, 61-73, Citations Atıflar 1. Yıldız, M.S., Arslan, H.M., Bekleme hattı modeliyle servis sisteminin analizi: Düzce üniversitesi merkez yemekhanesi örneği [Analysis of service system with waiting line model: The case of Düzce university central refectory], Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, , Gül, M., Çelik, E., Güneri, A.F., Gümüş, A.T., Simülasyon ile bütünleşik çok kriterli karar verme: Bir hastane acil departmanı için senaryo seçimi uygulaması [Simulation with integrated multi criteria decision making: An application of scenario selection for a hospital emergency department], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 22, 1-18, C.2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Proje risk düzeyinin belirlenmesi için simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini temel alan bütünleşik bir yaklaşım [An integrated approach based on simulation and fuzzy sets theory for determining project risk level], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 2, , Citations Atıflar 3. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , SCI 2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , Thesis 1. C.1. Armaneri, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for risky investment projects evaluation, Doktora Tezi [PhD Thesis], Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009, İzmir, Türkiye. Oruç, K.E., Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., 360 derece performans değerleme ve web tabanlı bir model ile kurumsal verimliliğin arttırılması [360 degree performance evaluation and ıncreasing ınstitutional efficiency via a web based model], Endüstri Mühendisliği Dergisi, 19, 1, 4-18, Citations Atıflar Thesis 1. İşlek Cin, G., 360 Derece performans değerlendirme yöntemi ile işgörenlerin örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkilerin analizi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama [360 Degree performance evaluation method for the analysis of organizational justice: An application of accommodation business], Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Balıkesir Üniversitesi, 2010, Balıkesir, Türkiye. 2. Dikmen, B., Özpeynirci, Ö., Matris Tipi Örgütlerde Bireysel Performans Degerlendirme: 360 Derece Yöntemi ve Hedeflerle Yönetim Teknikleri ile Melez Bir Yöntem Uygulamasi [Individual performance evaluation in matrix

15 organizations: Application of a hybrid model combining 360 degree method and management by objectives], Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 1, , D- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of International Scientific Meetings Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar D.6. D.5. D.4. D.3. D.2. Yalçınkaya, Ö., A simulation modelling framework for train timetabling problem, Transist th International Symposium and Exhibition on Transportation Technologies, 80-87, December 2014, İstanbul, Turkey. Yalçınkaya, Ö., A feasible timetable generator simulation model for train scheduling problem, TU Braunschweig Institute of Transport, Railway Construction and Operation Institute Seminar, 11 March 2014, Braunschweig, Germany. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Average travel time optimization for a metro line by simulation and response surface methodology, 2 nd International Railway Symposium & Railway Trade Exhibition, , October 2008, İstanbul, Turkey. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Determining the number of kanbans and multitasking workers via simulation and response surface methodology, International Conference on Modeling and Simulation General Applications & Embedded System Engineering, , August 2006, Konya, Turkey. Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Evaluation of Risky Investment Projects Through Simulation and Response Surface Methodology, International Conference on Modeling and Simulation General Applications & Embedded System Engineering, , August 2006, Konya, Turkey. - Selected to be published in Best of Book AMSE 2006 by Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises. Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises tarafından En İyi Bildiriler Kitabı AMSE 2006 da basılmak üzere seçildi. Citations Atıflar Book 1. Eski, H., Armaneri, Ö., Mühendislik Ekonomisi [Engineering Economics], 563, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, D.1. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., An optimization study for an urban public transport system, 35 th International Conference on Computers & Industrial Engineering, , June 2005, İstanbul, Turkey. E- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of National Scientific Meetings Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar E.11. E.10. E.9. Yalçınkaya, Ö., A timetable generator simulation modelling framework for train scheduling problem, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 51, Haziran 2012, İstanbul, Türkiye. Yalçınkaya, Ö., A simulation modelling framework for train scheduling problem, 1 st Departmental IE OR Mini Conference, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şubat 2012, İzmir, Türkiye. Koltan, A., Bıçak, E., Güler, F., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Şişmanoğlu, S., Atar, S., Çaylan, T., EİM lerin yeni yetki alanları ve ergonomi [The new authorization areas of IEs and Ergonomics], VIII. Endüstri - İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, 72-74, 2-3 Aralık 2011, Bursa, Türkiye.

16 E.8. E.7. E.6. E.5. E.4. E.3. Elyorgun Akkiraz, G., Akkavak, Ö., Yalçınkaya, Ö., Endüstri mühendisliği stratejik plan hazırlık sürecinin neresinde? İzmir Büyükşehir Belediyesi vakası [Where is the location of industrial engineering in strategic plan preparing process? İzmir Metropolitan Municipality case], VII. Endüstri - İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler CD si, Kasım 2009, Sakarya, Türkiye. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Modeling and optimization for number of cards and multitasking workers in a just-in-time system, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si ve Bildiri Özetleri Kitabı, ve 74, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye. Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for investment project selection, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si ve Bildiri Özetleri Kitabı, 282 ve 25, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye. Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, A., Ege Bölgesi ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si ve Bildiri Özetleri Kitabı, ve 21, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Simülasyon ve bulanık küme yaklaşımı ile proje risk değerlemesi [Project risk assessment via simulation and fuzzy set approach], IV.Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları Bildiriler CD si, 3-4 Kasım 2006, İzmir, Türkiye. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., Bayhan, G.M., Atölye tipi bir üretim sisteminde malzeme taşıma aracı olarak kullanılan otomatik kılavuzlu araç (AGV) sayılarının bilgisayar simülasyonu ile belirlenmesi [Determination of the numbers of automatic guided vehicles (AGV) that are used as material transporting vehicle in a job shop production system via computer simulation], V.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, , 9-10 Aralık 2005, Zonguldak, Türkiye. Citations Atıflar E Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G., Ege Bölgesi'ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15, Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Eski, H., Riskli yatırım projelerinin simülasyon metamodelleme yöntemi ile ekonomik açıdan değerlendirilmesi [Evaluation of risky investment projects from economical viewpoint via simulation metamodeling methodology], V.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, , 9-10 Aralık 2005, Zonguldak, Türkiye. Citations Atıflar 7. Shahanaghi, K., Jabbarzadeh, A., Hamidi, M., Ghodoosi, M., Selecting the most economic project under uncertainty using bootstrap technique and fuzzy simulation, Iranian Journal of Management Studies, 5, 1, 9-24, Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, SCI 5. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G. ve Yalçınkaya, Ö., An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , 2010.

17 4. Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G., Ege Bölgesi'ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15, Thesis 3. Armaneri, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for risky investment projects evaluation, Doktora Tezi [PhD Thesis], Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009, İzmir, Türkiye. 2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G. ve Yalçınkaya, Ö., Proje risk düzeyinin belirlenmesi için simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini temel alan bütünleşik bir yaklaşım [An integrated approach based on simulation and fuzzy sets theory for determining project risk level], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 2, , Book 1. Eski, H., Armaneri, Ö., Mühendislik Ekonomisi [Engineering Economics], 487, 488, 563, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, E.1. Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Bir tekstil işletmesinde iş güçlük faktörleri analizi [A job evaluation study in a textile firm], I. Kobiler ve Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitapçığı, , Aralık 2004, İstanbul, Türkiye. Citations Atıflar Thesis 1. Gürşahbaz, N., Hazır giyim sektöründe üretim kalitesini arttırmaya yönelik işlem bilgi kartı geliştirme model önerisi (Kadın pantolonu örneği) [A development model proposal for process information cards to increase production quality in ready to wear sector], Doktora Tezi [PhD Thesis], Gazi Üniversitesi, 2009, Ankara, Türkiye. F- Book / Book Chapters Kitap / Kitap Bölümleri F.1. Yalçınkaya, Ö., Bir imalat işletmesinde simülasyon tekniği ile iş sıralaması [Job sequencing in a production enterprise via simulation technique], Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 35. Yıl Etkinlikleri Mühendislik Senaryoları Kitabı, 28-30, İzmir, Türkiye, EXPERIENCE (Job, Projects and Interns) DENEYİM (İş, Projeler ve Stajlar) Postdoctoral Researcher, Technical University of Braunschweig Institute of Transport, Railway Construction and Operation Institute of Railway Systems Engineering and Traffic Safety Doktora Sonrası Araştırmacı, Braunschweig Teknik Üniversitesi Ulaşım, Demiryolu İnşası ve İşleyişi Enstitüsü Demiryolu Sistemleri Mühendisliği ve Trafik Güvenliği Enstitüsü Assistant Professor Dr., Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Yardımcı Doçent Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Project name: Increasing the efficiency in production by using plate processing technology Firm: Löher Elevator and Escalator Supporter: İzmir Development Agency Duration: 6 months Proje adı: Sac işleme teknolojisinin kullanımıyla üretimde verimliliğin arttırılması Firma: Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven A.Ş. Destekleyen: İzmir Kalkınma Ajansı Süre: 6 ay

18 Research Assistant Dr., Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Araştırma Görevlisi Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2008 Project name: Location problem project in automobile factory Firm: Oyak-Renault Partner: Tekno Tasarım Duration: 4 months Proje adı: L38/B32 Orta Taban SC020 postasında bant kenarı yerleşim probleminin çözülmesi Firma: Oyak-Renault A.Ş. Partner: Tekno Tasarım Mühendislik Danışmanlık Tic. ve San. A.Ş. Süre: 4 ay (4691 sayılı Teknolojik Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında) (4 ay) Project name: Hybridization of evolutionary/meta-heuristic methods with other approaches Supporter: Dokuz Eylül University (Scientific Research Project) Duration: 36 months Proje adı: Evrimsel/meta-sezgisel metotların diğer yaklaşımlarla melezleştirilmesi Destekleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projesi) Süre: 36 ay Research Assistant, Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2000 Project name: A system analysis study in a textile firm Firm: Damlatex Duration: 2 weeks Proje adı: Bir tekstil işletmesinde sistem analizi çalışması Firma: Damlatex Süre: 2 hafta 1999 Project name: A job evaluation study in a textile firm Firm: Damlatex Duration: 2 weeks Proje adı: Bir tekstil işletmesinde iş güçlük faktörleri analizi Firma: Damlatex Süre: 2 hafta 1999 Intern, Haker Pres Döküm, Management intern (20 work days) Stajer, Haker Pres Döküm / İzmir, Yönetim stajı (20 iş günü) 1998 Intern, MKEK Çel Bor A.Ş., Production intern (20 work days) Stajer, MKEK Çel Bor A.Ş. / Kırıkkale, Üretim stajı (20 iş günü) 1998 Intern, Mithat Paşa Vocational School, Workshop intern (20 work days) Stajer, Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi / İzmir, Atölye stajı (20 iş günü)

19 MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR International Uluslararası Member - Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Society Member - International Association of Railway Operations Research (IAROR) Member - EU/ME - The Metaheuristics Community National Ulusal Member - System Dynamics Group Grup Üyesi - Sistem Dinamikleri Grubu Member - Operational Research Society Turkey Dernek Üyesi - Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) Member - Graduates Association of Kırıkkale Anatolia High School Dernek Üyesi - Kırıkkale Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (KALMED) Chamber Member - UCTEA Chamber of Mechanical Engineers - İzmir Branch Oda Üyesi - TMMOB Makina Mühendisleri Odası - İzmir Şube Student Member - UCTEA Chamber of Mechanical Engineers - İzmir Branch Öğrenci Üye - TMMOB Makina Mühendisleri Odası - İzmir Şube ACTIVITIES FAALİYETLER 1- Administrative Tasks Yönetimsel Görevler 5 Administrative Board Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (44. Working Period) İzmir Branch (26. Working Period) [ ] (Duty 1: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (44. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (26. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 4 Administrative Board Accountant Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (42. Working Period) İzmir Branch (24. Working Period) [ ] (Duty 1: Vice Member of Employer Representation of Branch Workplace Council) (Duty 2: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) (Duty 3: Responsible Board Member from Worker Health and Work Safety Commission) (Duty 4: Responsible Board Member from Student Members Commission)

20 MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (42. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (24. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Şube İşyeri Kurulu İşveren Temsilciliği Yedek Üyesi) (Görev 2: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 3: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 4: Öğrenci Üye Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 3 Vice President of Administrative Board TEPEKULE Congress-Exhibition and Work Center [ ] Kongre-Sergi ve İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEPEKULE Kongre-Sergi ve İş Merkezi [ ] 2 Administrative Board Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (41. Working Period) İzmir Branch (23. Working Period) [ ] (Duty 1: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) (Duty 2: Responsible Board Member from Worker Health and Work Safety Commission) MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (41. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (23. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 2: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 1 Administrative Board Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (40. Working Period) İzmir Branch (22. Working Period) [ ] (Duty 1: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) (Duty 2: Responsible Board Member from Salaried Members Commission) MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (40. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (22. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 2: Ücretli Çalışan Üyeler Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 2- Journal Committee Membership Yayın Kurulu Üyelikleri Member of Editorial Board Industrial Engineering Journal (Issues: , ) Web Page: Yayın Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisliği Dergisi (Sayılar: , ) Web Sayfası: Member of Publishing Board Industrial - Management Science and Engineering Main Commission Bulletin IMSE MC Bulletin (Issues: 1, ) Web Page: Yayın Kurulu Üyesi Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Bülteni

September 2017 Eylül 2017

September 2017 Eylül 2017 September 2017 Eylül 2017 1) RESEARCH AREA ARAŞTIRMA ALANLARI 2) RESEARCH PRODUCTIONS - RESEARCH AREA MATRI ARAŞTIRMA ÜRÜNLERİ - ARAŞTIRMA ALANLARI MATRİSİ 3) SUPERVISED BSc THESIS - RESEARCH AREA MATRI

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

DR. GÜLESİN SENA DAŞ

DR. GÜLESİN SENA DAŞ DR. GÜLESİN SENA DAŞ Dept. of Industrial Engineering Faculty of Engineering, Kırıkkale University, Yahşihan/ KIRIKKALE Email: senadas@kku.edu.tr EDUCATION Bs., 2001, Gazi University, Department of Industrial

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 996-000 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON MAY 27, 2011) Academic Titles. Thesis. International Journals

MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON MAY 27, 2011) Academic Titles. Thesis. International Journals MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON MAY 27, 2011) Degree Area University Year Phd Industrial Engineering Gaziantep University 2009 Phd (canceled ) Industrial Engineering Çukurova University

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Assist. Prof. Industrial Engineering Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi MUSTAFA GÖÇKEN, Assistant Proffessor (LAST UPDATED ON SEPTEMBER 17, 2013) Degree Area University Year Phd Industrial Engineering Gaziantep University 2009 Phd (canceled ) Industrial Engineering Çukurova

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 997-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ

Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ Assist. Prof. Dr. Ceyhun ARAZ EDUCATION Degree University Department / Program Years Undergrad Dokuz Eylül University Industrial Engineering 1994-1998 M.S. Dokuz Eylül University Industrial Engineering

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Serhat Gül TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ziya Gökalp Caddesi No: 48, 06420, Cankaya, Ankara, Turkey Telephone: +90 312 585 0167 E-mail: serhat.gul@tedu.edu.tr EĞİTİM Ph.D., 2010 Endüstri

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Emre Çelebi. 2. Doğum Tarihi : 02.05.1979. 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Emre Çelebi. 2. Doğum Tarihi : 02.05.1979. 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 1. Adı Soyadı : Emre Çelebi ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 02.05.1979 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK

Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Middle East Technical University Computer Engineering 99-00 M.S. Ege University Computer Engineering 00-00 Ph.D.

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 216 6261050 Dahili: 2521 Fax : + 90 216 6261131 E - mail Posta Adresi B. ÖĞRENİM : turkogullari@ttmail.com : Marmara

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Serhat Gül TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ziya Gökalp Caddesi No: 48, 06420, Cankaya, Ankara, Turkey Telephone: +90 312 585 0167 E-mail: serhat.gul@tedu.edu.tr EĞİTİM Ph.D., 2010 Endüstri

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Çiğdem KADAİFÇİ 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1984 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Y.

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 212 359 6407, + 90 212 359 7076 Fax : + 90 212 265 1800 Cep Telefonu : 05333574923 E - mail Posta Adresi : turkogullari@ttmail.com

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Gülay Barbarosoğlu kimdir?

Gülay Barbarosoğlu kimdir? On5yirmi5.com Gülay Barbarosoğlu kimdir? Boğaziçi rektörlük seçimlerinde yeniden aday olan Gülay Barbarosoğlu kimdir? Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2016 Çarşamba (oluşturma : 9/30/2016) Gülay Doğu Barbarosoğlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI:

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI: Curriculum Vitae Full Name: Date & Place of Birth: Oktay ÖZKAN 1970 Kayseri Office Contact: 32801 Academic Title & Department: Department of Environmental Engineering Academic Qualifications: Academic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 60 ECTS kredilik Lisansüstü ders alması ve 60 ECTS kredilik tez çalışması

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Murat 2. SOYADI: Fahrioğlu 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07.08.1971 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Elektrik - Elektronik Muhendisligi 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

! HANDE YILDIRIM Personal Information Date of Birth: 13.06.1990 Address: E-mail: Phone: 5068603514 URL: Medicine Department of yildirim-hande@hotmail.com Education PhD/Medical Specialization 1.12.2014-present

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering.

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering. CURRICULUM VITAE 1. GENERAL Name and Surname Title Birth Date and Place E-Mail Address : Cengiz KARACA : Assistant. Prof. Dr. : 1974- Dinar/AFYON : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Degree Department/Program University Year. B.A. Public Administration Middle East Technical University 1985

Degree Department/Program University Year. B.A. Public Administration Middle East Technical University 1985 CURRICULUM VITAE Name : Metin ÇANCI Date of Birth : 03 Temmuz 1959 Title : Doç. Dr. Degree Department/Program University Year B.A. Public Administration Middle East Technical University 1985 M.A Business

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı