MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER"

Transkript

1 CV - Dr. Özgür YALÇINKAYA Assistant Professor Yardımcı Doçent Industrial Engineer (BSc, MSc, PhD) Endüstri Mühendisi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Railway Engineer (PostDoc) Demiryolu Mühendisi (Doktora Sonrası) CONTENTS İÇİNDEKİLER PERSONAL INFORMATION KİŞİSEL BİLGİLER EDUCATION EĞİTİM TRAININGS KURSLAR AWARDS ÖDÜLLER SCHOLARSHIPS BURSLAR RESEARCH INTEREST ÇALIŞMA / UZMANLIK ALANLARI SKILLS YETENEK BİLGİLERİ THESIS (PhD, MSc, BSc) TEZLER (Doktora, Yüksek Lisans, Lisans) SCIENTIFIC PUBLICATIONS BİLİMSEL YAYINLAR A- Articles Published in International Refereed Scientific Journals (SCI and etc.) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar (SCI vb.) B- Articles Published in International Refereed Scientific Journals Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar C- Articles Published in National Refereed Scientific Journals Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar D- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of International Scientific Meetings Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar E- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of National Scientific Meetings Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar F- Book / Book Chapters Kitap / Kitap Bölümleri EXPERIENCE (Job, Interns and Projects) DENEYİM (İş, Stajlar ve Projeler) MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ACTIVITIES FAALİYETLER 1- Administrative Tasks Yönetimsel Görevler 2- Journal Committee Membership Yayın Kurulu Üyelikleri 3- Supervised Scientific Thesis Yönetilen Bilimsel Tezler 4- Refereeing Hakemlik 5- Contributed Scientific Thesis Katkı Koyulan Bilimsel Tezler 6- Jury Membership Jüri Üyelikleri 7- Training / Licensing Committee / Exam Evaluation Committee Membership Eğiticilik / Belgelendirme Kurulu / Sınav Değerlendirme Kurulu Üyelikleri 8- Given Courses Verilen Dersler/Eğitimler 9- Activity Organization / Execution / Think Tank Committee Membership Etkinlik Düzenleme / Yürütme / Danışmanlar Kurulu Üyelikleri 10- Advisory / Coordination Committee Membership Danışma / Koordinasyon Kurulu Üyelikleri 11- Commission / Main Commission / Work Group Membership Komisyon /Ana Komisyon / Çalışma Grubu Üyelikleri 12- Delegation / Responsibility / Representation Delegelik / Sorumluluk / Temsilcilik 13- Writings Yazılar 14- Speeches / Presentations / Head of Sessions Konuşmalar / Sunumlar / Oturum Başkanlıkları 15- Expertise Bilirkişilik SEMINERS AND CONFERENCES SEMİNER VE KONFERANSLAR 1. International Scientific / Professional Meetings Uluslararası Bilimsel / Mesleki Toplantılar 2. National Scientific / Professional Meetings Ulusal Bilimsel / Mesleki Toplantılar

2 Dr. Özgür YALÇINKAYA Assistant Professor Yardımcı Doçent Industrial Engineer (BSc, MSc, PhD) Endüstri Mühendisi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Railway Engineer (PostDoc) Demiryolu Mühendisi (Doktora Sonrası) Address Adres: Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Tınaztepe Campus Buca / İzmir / Turkey Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü Buca / İzmir / Türkiye Phone Telefon: Work İş: Mobile Cep: Web Facebook (owner) IE Page (sahibi) EM Sayfası (owner) IE Group (sahibi) EM Grubu (moderator) Turk-IE Group (moderatör) Turk-IE Grubu (~ person kişi) (~ person kişi) (~ person kişi) PERSONAL INFORMATION KİŞİSEL BİLGİLER Year of birth Doğum Tarihi 1978 Marital status Medeni Durumu Married Evli EDUCATION EĞİTİM PostDoc, Railway Engineering, Technical University of Braunschweig, Institute of Transport, Railway Construction and Operation (Prof. Dr.-Ing Thomas Siefer), Institute of Railway Systems Engineering and Traffic Safety (Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl). Doktora Sonrası, Demiryolu Mühendisliği, Braunschweig Teknik Üniversitesi, Ulaşım, Demiryolu İnşası ve İşleyişi Enstitüsü (Prof. Dr.-Ing Thomas Siefer), Demiryolu Sistemleri Mühendisliği ve Trafik Güvenliği Enstitüsü (Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl).

3 PhD, Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Industrial Engineering Program (English) (3.71/4.00) Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) (3.71/4.00) MSc, Dokuz Eylül University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Industrial Engineering Program (English) (3.64/4.00) Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce) (3.64/4.00) Foreign Languages High School, Dokuz Eylül University (English) (95/100) Yabancı Diller Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce) (95/100) BSc, Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department (Rank First of Department) (85.62/100) Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (Bölüm Birinciliği) (85.62/100) High School, Kırıkkale Anatolia High School (English) (4.24/5.00) Lise, Kırıkkale Anadolu Lisesi (İngilizce) (4.24/5.00) Secondary School, Kırıkkale Anatolia High School (English) (4.04/5.00) Orta Okul, Kırıkkale Anadolu Lisesi (İngilizce) (4.04/5.00) Primary School, Mustafa Necati Primary School (Kırıkkale) (5.00/5.00) İlk Okul, Mustafa Necati İlköğretim Okulu (5.00/5.00) TRAININGS KURSLAR 9 Simulation Applications in Decision Making Karar Vermede Simülasyon Uygulamaları TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 06/10/2013, İzmir, Türkiye. 8 Applications in NETSİS NETSİS Uygulamaları DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, (18-19)/02/2013, İzmir, Türkiye. 7 Introduction to System Dynamics Sistem Dinamiklerine Giriş DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü, 28/11/2012, İzmir, Türkiye. 6 Simulation Applications in Decision Making Process Karar Verme Sürecinde Simülasyon Uygulamaları TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 02/10/2011, İzmir, Türkiye. 5 External Consulting: Coaching/Mentoring Dış Danışmanlık: Koçluk/Mentorlük TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 27/11/2010, İzmir, Türkiye. 4 Effective Presentation Techniques Etkili Sunuş Teknikleri KALDER, 05/05/2010, İzmir, Türkiye. 3 Strategic Planning Stratejik Planlama TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, (21-24)/02/2008, İzmir, Türkiye. 2 Supply Chain Management Tedarik Zinciri Yönetimi TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 01/02/2001, İzmir, Türkiye. 1 Stock Management Stok Yönetimi TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, 29/09/2000, İzmir, Türkiye.

4 AWARDS ÖDÜLLER 2012 Encouragement Award from Dokuz Eylül University due to the paper. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Programı A feasible timetable generator simulation modelling framework for train scheduling problem isimli yayın için Yayın Teşvik Ödülü aldı Excellent Success Award from The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylül University, due to made scientific contributions during his postgraduate education. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nden lisansüstü eğitimi döneminde yaptığı bilimsel katkılar nedeni ile Üstün Başarı Ödülü aldı Encouragement Award from TÜBİTAK due to the paper. TÜBİTAK UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments isimli yayın için Teşvik Ödülü aldı Begin to be listed in Marquis Who s Who in the World. Marquis Who s Who in the World listesinde yer almaya başladı Encouragement Award from TÜBİTAK due to the paper. TÜBİTAK UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Modelling and optimization of average travel time for a metro line by simulation and response surface methodology isimli yayın için Teşvik Ödülü aldı The presented paper is selected to be published in Best of Book AMSE International Conference on Modeling and Simulation General Applications & Embedded System Engineering isimli uluslararası konferansta sunulan Evaluation of Risky Investment Projects Through Simulation and Response Surface Methodology başlıklı bildiri Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (AMSE) tarafından En İyi Bildiriler Kitabı AMSE 2006 da basılmak üzere seçildi Graduated with Rank First of Department degree from Industrial Engineering Department of Engineering Faculty of Dokuz Eylül University. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü nden Bölüm Birinciliği derecesi ile mezun oldu. SCHOLARSHIPS BURSLAR TÜBİTAK - BİDEB 2219 International Postdoctoral Research Scholarship Programme (1 years) Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (1 yıl) TÜBİTAK - BİDEB 2211 National Scholarship Programme for PhD (2 years) Yurt İçi Doktora Burs Programı (2 yıl) Scholarship of UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (2.5 years) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Bursu (2.5 yıl) Scholarship of Association for Supporting Modern Life (3 months) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursu (3 ay)

5 Scholarship of Dokuz Eylül University Rectorate (4 years) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Bursu (4 yıl) Scholarship of Prime Ministry (4 years) Başbakanlık Bursu (4 yıl) Ministry of Education Scholarship (7 years) Milli Eğitim Bakanlığı Bursu (7 yıl) RESEARCH INTEREST ÇALIŞMA / UZMANLIK ALANLARI Simulation and Simulation Optimization Simülasyon ve Optimizasyonu Train Scheduling Problem Tren Çizelgeleme Problemi Response Surface Methodology Yanıt Yüzeyleri Metodolojisi Metamodelling Metamodelleme Evolutionary Algorithms Evrimsel Algoritmalar Genetic Algorithms Genetik Algoritmalar Strategic Management Stratejik Yönetim Strategic Planning Stratejik Planlama Organization of Industrial Engineering Profession Endüstri Mühendisliği Meslek Örgütlenmesi SKILLS YETENEK BİLGİLERİ Foreign Language Yabancı Dil English İngilizce German Almanca C2 [Common European Framework of Reference for Languages] A1 [Common European Framework of Reference for Languages] Dokuz Eylül University Foreign Languages High School English Sufficiency Certificate (95/100) Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Belgesi (95/100) Computer Bilgisayar Licence of authorization Yetki Belgesi MS Office Applications, VBA, MATLAB Simulation Programs (Arena), Statistic Programs (Minitab, SPSS). MS Office Uygulamaları, VBA, MATLAB Simülasyon Programları (Arena), İstatistik Programları (Minitab, SPSS). Strategic Planning Licence of Authorization UCTEA Chamber of Mechanical Engineers Center of Profession Education Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Merkezi

6 THESIS TEZLER PhD Doktora Year Yıl 2010 Title A feasible timetable generator simulation modelling framework and simulation integrated genetic and hybrid genetic algorithms for train scheduling problem Başlık Tren çizelgeleme problemi için bir olurlu tarife üretici benzetim modelleme yapısı ve benzetimle bütünleşik genetik ve melez genetik algoritmalar Supervisor Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jury Jüri Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Prof.Dr. Prof.Dr. Ahmet Nihat Badem Asst.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Güleser Kalaycı Demir Assoc.Prof.Dr. Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu Asst.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Gonca Tuncel Abstract: An important problem in management of railway systems is train scheduling problem (TrnSchPrb). This is the problem of determining a timetable for a set of trains that does not violate track capacities and satisfies some operational constraints. In this thesis, a feasible timetable generator stochastic simulation modelling framework is developed. The objective is to obtain a feasible train timetable for all trains in the system. The feasible train timetable includes train arrival and departure times at all visited stations with calculated average train travel time. In addition to obtaining a feasible timetable, hybrid algorithms are developed with the objective of minimizing the average train travel time. The first hybrid is obtained by integrating simulation and genetic algorithm (GA), and the other three hybrids are obtained by embedding each of three local search algorithms in simulation integrated GA. The simulation modelling framework developed in this thesis is implemented for a TrnSchPrb based on an infrastructure which was inspired by a real railway line system with single track corridor. The set of feasible train timetables found by simulation forms the initial solution space of the developed hybrid GAs. These hybrid GAs are run for getting a feasible train timetable with optimum average train travel time. The optimum average train travel times found by the hybrid GAs are compared, and the results are discussed. Although this thesis focuses on train scheduling/timetabling problem, the developed simulation integrated framework can also be used for train rescheduling/dispatching problem if this framework can be fed by real time data. Since the developed simulation model includes stochastic events, and this model can easily cope with the disturbances occur in the railway system. Keywords: Train, Scheduling, Timetabling, Rescheduling, Optimization, Simulation Integrated GA, Simulation Integrated Hybrid GA. Özet: Demiryolu sistemlerinin yönetiminde önemli bir problem tren çizelgeleme problemidir (TrnÇzgPrb). Bu bir küme tren için ray kapasitelerini ihlal etmeyen ve bazı eylemsel kısıtları tatmin eden bir tarife belirleme problemidir. Bu tezde, bir olurlu tarife üretici stokastik benzetim modelleme yapısı geliştirilmiştir. Amaç sistemdeki tüm trenler için bir olurlu tren tarifesi elde etmektir. Olurlu tren tarifesi hesaplanmış ortalama tren seyahat süresi ile birlikte tüm ziyaret edilen istasyonlar için tren geliş ve hareket zamanlarını içerir. Bir olurlu tarife elde etmenin yanında, ortalama tren seyahat süresini minimize etmek amacıyla melez algoritmalar geliştirilmiştir. İlk melez, benzetim ve genetik algoritma (GA) bütünleştirilerek elde edilmiştir, diğer üç melez ise üç yerel arama algoritmasından her birinin benzetimle bütünleşik GA içerisine gömülmesiyle elde edilmiştir. Bu tezde geliştirilen benzetim modelleme yapısı gerçek bir demiryolu hat sisteminden esinlenmiş altyapı tabanlı bir tek ray koridorlu TrnÇzgPrb için uygulanmıştır. Benzetim tarafından bulunan olurlu tren tarifeleri kümesi geliştirilen melez GA ların başlangıç çözüm alanını oluşturmaktadır. Bu melez GA lar eniyi ortalama tren seyahat süresiyle birlikte bir olurlu tren tarifesi elde etmek için çalıştırılmıştır. Melez GA lar tarafından bulunan en iyi ortalama tren seyahat süreleri karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Bu tez tren çizelgeleme/tarife oluşturma problemine odaklandığı halde, geliştirilen benzetimle bütünleşik yapı, eğer gerçek zamanlı veriler ile beslenebilirse, aynı zamanda yeniden tren çizelgeleme/sevk etme problemi için de kullanılabilir. Çünkü geliştirilen benzetim modeli stokastik olaylar içermektedir ve bu model demiryolu sisteminde meydana gelen bozulmalarla kolaylıkla baş edebilir. Anahtar sözcükler: Tren, Çizelgeleme, Tarife oluşturma, Yeniden çizelgeleme, Eniyileme, Benzetimle Bütünleşik GA, Benzetimle Bütünleşik Melez GA.

7 MSc Yüksek Lisans Year Yıl 2004 Title An optimization study for urban public transport system Başlık Bir şehiriçi kamu taşımacılık sistemi için optimizasyon çalışması Supervisor Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jury Prof.Dr. Prof.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jüri Prof.Dr. Prof.Dr. Edip Teker Asst.Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Çiçek Özes Abstract: Because of the increasing car traffic and the need to improve the environment of the cities public transport systems have been constructed. Urban public transport providers have to make attractive the use of transport system for passengers. Most of the research in urban public transport area has been focused on the evaluation of system s performance, traffic management, vehicle planning and scheduling. In this study, for an underground urban public transport system in Izmir City, the aim is to find the optimum headways, to minimize the average passenger time spent in the metro-line with the requirement of fifty percent fullness rate of the carriages. For solution, first simulation models are constructed for each problem (weekday morning problem (WMP), weekday afternoon problem (WAP), Saturday problem (STP), and Sunday problem (SNP)). The data obtained from the simulation models are used for fitting metamodels, and then desirability functions are used for finding the optimum solution. The main contribution of the current study is to solve the optimization problem confronted in the urban public transport system by using response surface methodology (RSM), and to provide direction for public transport providers to find out optimum solutions using RSM. Keywords: Urban public transport systems, Simulation, Design of experiments, Metamodelling, Response surface methodology, Desirability functions Özet: Artan araç trafiği ve şehirlerin çevresini iyileştirmek için kamu taşımacılık sistemleri inşa edilmiştir. Kamu taşımacılığını sağlayanlar taşımacılık sisteminin kullanılmasını yolcular açısından çekici hale getirmelidir. Kamu taşımacılığı alanında yapılan çalışmaların birçoğu sistem performansının değerlendirilmesi, trafik yönetimi, araç planlama ve çizelgeleme konularına odaklanmıştır. Bu çalışmada, İzmir Şehri metro kamu taşımacılık sistemi için, vagon doluluk oranının yüzde elli olması gerekliliği ile sistemde geçirilen ortalama yolcu süresini minimize edecek optimum tren sıklık sürelerinin bulunması amaçlanmıştır. Çözüm için, öncelikle her bir problem için simülasyon modeli oluşturulmuştur (haftaiçi sabah problemi (HSP), haftaiçi öğleden sonra problemi (HÖP), Cumartesi problemi (CTP), Pazar problemi (PZP)). Simülasyon modellerinden elde edilen veriler ile metamodeller oluşturulduktan sonra optimum çözüm için istek fonksiyonları kullanılmıştır. Bu çalışmanın ana katkısı, sehiriçi kamu taşımacılık sisteminde karşılaşılan optimizasyon probleminin çözümü için yanıt yüzey metodolojisinin (YYM) kullanılması, ve kamu taşımcılık hizmeti sağlayanlara YYM ni kullanarak optimum sonuçları bulmaları için yol gösterici olmasıdır. Anahtar sözcükler: Şehiriçi kamu taşımacılık sistemleri, Simülasyon, Deney tasarımı, Metamodelleme, Yanıt yüzey metodolojisi, İstek fonksiyonları BSc Lisans Year Yıl 2000 Title Job assignment and job sequencing methods Başlık İş yükleme ve iş sıralama yöntemleri Supervisor Assoc.Prof.Dr. Doç.Dr. Günhan Miraç Bayhan Jury Jüri Assoc.Prof.Dr. Doç.Dr. Günhan Miraç Bayhan Res.Asst. Araş.Gör. Özcan Kılınççı Res.Asst. Araş.Gör. Ali Serdar Taşan Abstract: The job assignment and job sequencing study are done in the copper tube workshop of BOSCH Firm by using the real data and capacities taken from the firm. Özet: BOSCH Isıtma Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firmasında bakır boru atölyesinde işletmeden alınan gerçek veriler ve kapasiteler kullanılarak iş yükleme ve iş sıralama çalışması yapıldı.

8 SCIENTIFIC PUBLICATIONS BİLİMSEL YAYINLAR A- Articles Published in International Refereed Scientific Journals (SCI and etc.) Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar (SCI vb.) A.5. A.4. A.3. Jiang, Z., Tan, Y., Yalçınkaya, Ö., Scheduling additional train unit services on rail transit lines, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID , 13 pages, Karabay, G., Yalçınkaya, Ö., Enhancing the scheduling performance of a knitting mill, Tekstil Journal, 61, 7-12, , Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., A feasible timetable generator simulation modelling framework for train scheduling problem, Simulation Modelling Practice and Theory, 20, 1, , Take place in 19 th rank in Science Direct Hottes Articles January-March 2012 list in Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > Simulation Modelling Practice and Theory category. Science Direct Hottes Articles Ocak-Mart 2012 dönemi Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > Simulation Modelling Practice and Theory sıralamasında 19. sırada yer aldı. Citations Atıflar 10. Yalçınkaya, Ö., A simulation modelling framework for train timetabling problem, Transist th International Symposium and Exhibition on Transportation Technologies, 80-87, December, 2014, İstanbul, Turkey. 9. Chen, D.-X., Xu, R., Cui, P.-Y., A temporal topological sort processing method for spacecraft resources constraints, Yuhang Xuebao/Journal of Astronautics, 35, 6, , SCI 8. Quaglietta, E., A simulation-based approach for the optimal design of signalling block layout in railway networks, Simulation Modelling Practice and Theory, 46, 4-24, Woroniuk, C., Aditjandra, P., Zunder, T.H., An investigation into rail freight capacity in Indonesia, Transport Research Arena 2014, April, 2014, Paris, France. SCI 6. Korytkowski, P., Wiśniewski, T., Rymaszewski, S., An evolutionary simulation-based optimization approach for dispatching scheduling, Simulation Modelling Practice and Theory, 35, 69-85, Hasannayebi, E., Mardani, S., Sajedinejad, A., Mohammadi K., S.A.R.M., An integrated simulation model and evolutionary algorithm for train timetabling problem with considering train stops for praying, Winter Simulation Conference 2012, 9-12 December, 2012, Berlin, Germany. Thesis 4. Muñoz Archidona, M., Simulación del movimiento de trenes para minimizar el consumo enérgetico y optimización para plataformas multicore [Simulating the movement of trains to minimize energy consumption and optimization for multicore platforms], BSc Thesis, Carlos III University of Madrid, 2012, Madrid, Spain. 3. Carbone, A., Papa, F., Sacco, N., An optimization approach for delay recovery in urban metro transportation systems, 15th Meeting of The Euro Working Group on Transportation, 60, September, 2012, Paris, France. 2. Marinov, M., Woroniuk, C., Zunder, T.H., Recent developments with single wagon load services, policy and practice in Europe, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, , 9-12 September, 2012, Wrocław, Poland.

9 A.2. SCI 1. Gomez, C., Saa, R., Garcia, A., Garcia-Carballeira, F., Carretero, J., A model to obtain optimal designs of railway overhead knuckle junctions using simulation, Simulation Modelling Practice and Theory, 26, 16-31, Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , Citations Atıflar SCI 7. Altuntas, S., Dereli, T., A novel approach based on DEMATEL method and patent citation analysis for prioritizing a portfolio of investment projects, Expert Systems with Applications, 42, 3, , Yıldız, A., Bulanık VIKOR yöntemini kullanarak proje seçim sürecinin incelenmesi [Analysis of project selection process applying with fuzzy VIKOR method], Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 1, , Thesis 5. Lättilä, L., Improving transportation and warehousing efficiency with simulation-based decision support systems, PhD Thesis, Lappeenranta University of Technology, 2012, Lappeenranta, Finland. 4. Shahanaghi, K., Jabbarzadeh, A., Hamidi, M., Ghodoosi, M., Selecting the most economic project under uncertainty using bootstrap technique and fuzzy simulation, Iranian Journal of Management Studies, 5, 1, 9-24, Mokhtarani, M.H., Soleimani, H., Evaluation of project s alternatives based on a multi criteria assessment, 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Mayıs 2012, Gazimağusa, KKTC. 2. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , Marcin Relich, M., A decision support system for alternative project choice based on fuzzy neural networks, Management and Production Engineering Review, 1, 4, 46-54, A.1. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Modelling and optimization of average travel time for a metro line by simulation and response surface methodology, European Journal of Operational Research, 196, , Take place in 14 th rank in Science Direct Hottes Articles October-December 2008 list in Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > European Journal of Operational Research category, and 21 st rank in January-March 2008 list in Computer Science category. Science Direct Hottes Articles Ekim-Aralık 2008 dönemi Computer Science / Decision Sciences / Mathematics > European Journal of Operational Research sıralamasında 14. Sırada, Ocak-Mart 2009 dönemi Computer Science sıralamasında 21. sırada yer aldı. Citations Atıflar Book 51. SCI 50. SCI 49. Öner, A., Öztürk, G., Chapter 8: Simulation and analysis of Izmir's metro transportation system, Industrial Engineering Applications in Emerging Countries, , CRC Press, USA, Amaran, S., Sahinidis, N.V., Sharda, B., Bury, S.J., Simulation optimization: A review of algorithms and applications, 4OR A Quarterly Journal of Operations Research, 12, 4, , Hassannayebi, E., Sajedinejad, A., Mardani, S., Urban rail transit planning using a twostage simulation-based optimization approach, Simulation Modelling Practice and Theory, 49, , 2014.

10 SCI 48. SCI 47. SCI 46. Zhang, J., Song, B., Zhang, Z., Liu, H., An approach for modeling vulnerability of the network of networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 412, 6, , Shi, W., Shang, J., Liu, Z., Zuo, X., Optimal design of the auto parts supply chain for JIT operations: Sequential bifurcation factor screening and multi-response surface methodology, European Journal of Operational Research, 236, 2, , Dengiz, B., Belgin, O., Simulation optimization of a multi-stage multi-product paint shop line with Response Surface Methodology, Simulation-Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 90, 3, , Jiang, Z.B., Xiao, X.Y., A turn-back track constraint train scheduling algorithm on a multi-interval rail transit line, 14 th International Conference on Railway Engineering Design and Optimization, COMPRAIL 2014, 135, , June 2014, Rome, Italy. SCI 44. SCI 43. Bicakci, S., Akdas, D., Deniz Karaoglan, A., Optimizing Karnopp friction model parameters of a pendulum using RSM, European Journal of Control, 20, 4, , Xu, X.-Y., Liu, J., Li, H.-Y., Hu, J.-Q., Analysis of subway station capacity with the use of queueing theory, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 38, 28-43, Hernández, M.A.G., Henriques Librantz, A.F., Discrete event simulation of the commodities' supply chain exportation [Simulación de eventos discretos de la cadena logística de exportación de commodities], Ingeniare, 22, 2, , Thesis 41. Hernández, M.A.G., Investıgação do comp ortamento de um sıst ema de transporte em massa usando sımu lação de eventos dıs cretos e delıneamento d e experımentos, MSc Thesis, Universidade Nove de Julho, 2014, São Paulo, Brazil. SCI 40. Tekindal, M.A., Bayrak, H., Özkaya, B., Yavuz, Y., Second-order response surface method: Factorial experiments an alternative method in the field of agronomy, Turkish Journal of Field Crops, 19, 1, 35-45, Bauer, M., Underground travel time estimation for macro simulation models, on the example of the first line in Warsaw [Estymacja czasu przejazdu pociągów metra dla potrzeb modeli symulacyjnych, na przykładzie I linii w Warszawie], Budownictwo i Architektura, 13, 4, 67-74, Mu, S., Dessouky, M., Control rules for dispatching trains on general networks with multiple train speeds, Transport Research Arena 2014, April, 2014, Paris, France. 37. Marković, Z.,, Drakulić, G., Effect of automation to a technological process in the concentration and diffusion [Utıcaj automatızacıje na tehnološke procese u koncentracıjı ı dıfuzıjı], PosTel XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, , 3-4 December 2013, Belgrade, Serbia. Thesis 36. Lin, Z., Combining simulation and multi-objective optimisation for equipment quantity optimisation in container terminals, PhD Thesis, University of Portsmouth, 2013, Portsmouth, United Kingdom. SCI 35. SCI 34. Akcan, S., Kokangul, A., A new approximation for inventory control system with decision variable lead-time and stochastic demand, International Journal of Industrial Engineering : Theory Applications and Practice, 20, 3-4, , Shi, W., Liu, Z., Shang, J., Cui, Y., Multi-criteria robust design of a JIT-based crossdocking distribution center for an auto parts supply chain, European Journal of Operational Research, 229, 3, , 2013.

11 SCI 33. SCI 32. SCI 31. SCI 30. SCI 29. Kucukkoc, I., Karaoglan, A.D., Yaman, R., Using response surface design to determine the optimal parameters of genetic algorithm and a case study, International Journal of Production Research, 51, 17, , Mu, S., Dessouky, M., Efficient dispatching rules on double tracks with heterogeneous train traffic, Transportation Research Part B: Methodological, 51, 45-64, Xing, Y., Li, L., Bi, Z., Wilamowska-Korsak, M., Zhang, L., Operations research (OR) in service industries: A Comprehensive review, Systems Research and Behavioral Science, 30, 3, , Zhang, J., Zhao, M., Liu, H., Xu, X., Networked characteristics of the urban rail transit networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 392, 6, , Xu, X.-Y., Liu, J., Li, H.-Y., Zhou, Y.-F., Probabilistic model for remain passenger queues at subway station platform, Journal of Central South University, 20, 3, , Shi, W., Liu, Z., Liu, L., Multiple response optimization of cross-docking system for auto parts logistics, Qiche Gongcheng/Automotive Engineering, 35, 3, , SCI 27. SCI 26. Hong, J.H., Seo, K.-M., Kim, T.G., Simulation-based optimization for design parameter exploration in hybrid system: A defense system example, Simulation-Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, 89, 3, , Chih, M., A more accurate second-order polynomial metamodel using a pseudo-random number assignment strategy, Journal of the Operational Research Society, 64, 2, , Shi, W., Liu, Z.-X., Yang, W., Milk-run and cross-docking parts logistics system simulation optimization, Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS, 18, 12, , SCI 24. Zhang, Y., Coherent network optimizing of rail-based urban mass transit, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2012, Article number , Azadeh, A., Faghihroohi, S., Izadbakhsh, H.R., Optimisation of train scheduling in complex railways with imprecise and ambiguous input data by an improved integrated model, International Journal of Services and Operations Management, 13, 3, , SCI 22. SCI 21. Demirtas, M. Karaoglan, A.D., Optimization of PI parameters for DSP-based permanent magnet brushless motor drive using response surface methodology, Energy Conversion and Management, 56, , Abbasi, B., Mahlooji, H., Improving response surface methodology by using artificial neural network and simulated annealing, Expert Systems with Applications, 39, 3, , Shi, W., Kleijnen, J.P.C., Liu, Z., Factor screening for simulation with multiple responses: Sequential bifurcation, Tilburg University CentER Discussion Paper, No , Teymournejad, E., Tarokh, M.J., Simulation in citizen relationship management, International Journal of Research in Industrial Engineering, 1, 3, 48-59, Thesis 18. Öztürk, G., Simulation & analysis of İzmir metro transportation system, MSc Thesis, Yaşar University, 2012, İzmir, Turkey. 17. Ammeri, A., Hachicha, W., Chabchoub, H., Masmoudi, F., A comprehensive litterature review of mono-objective Simulation Optimization methods, Advances in Production Engineering & Management, 6, 4, , 2011.

12 16. Azadeh, A., Izadbakhsh, H.R., Mohammadhosseinzad, M., Raissifard, M.R., A hybrid computer simulation genetic algorithm for scheduling optimisation of cargo trains with time and queue limitations, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 8, 2, , Markovic, Z., Dragana Sarac, D., Kujacic, M., Efficiency analysis of transport and logistics system in the post of Serbia, XV Internatioanl Scientific Conference on Industrial Systems, , September, 2011, Novi Sad, Serbia. 14. Kheirkhah, A., Zolfaghari, H., Improving railway performance using a combined approach of simulation and data envelopment analysis: A case study on railway transport system in the Islamic Republic of Iran, International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 3, 22, , SCI 13. SCI 12. SCI 11. SCI 10. Pinzi, S., Lopez-Gimenez, F.J., Ruiz, J.J., Dorado, M.P., Response surface modeling to predict biodiesel yield in a multi-feedstock biodiesel production plant, Bioresource Technology, 101, 24, , Azadeh, A., Maghsoudi, A., Optimization of production systems through integration of computer simulation, design of experiment, and tabu search: The case of a large steelmaking workshop, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 48, , Khosravi, A., Nahavandi, S., Creighton, D., A prediction interval-based approach to determine optimal structures of neural network metamodels, Expert Systems with Applications, 37, , Laguna, M., Molina, J., Perez, F., Caballero, R., Hernandez-Dıaz, A.G., The challenge of optimizing expensive black boxes: A scatter search/rough set theory approach, Journal of the Operational Research Society, 61, 53-67, Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, Thesis 8. Akcan, S., Hastane sistemlerinde çoklu malzeme durumu için simülasyon metamodellemeye dayalı stok optimizasyonu [Stock optimization based on simulation metamodeling for multiple-item case in hospital systems], Doktora Tezi [PhD Thesis], Çukurova Üniversitesi, 2010, Adana, Türkiye. 7. Hachicha, W., Masmoudi, F., Ammeri, A., Chabchoub, H., Case study for lot-sizing problem in MTO supply chain based on simulation optimization approach, 8th International Conference of Modeling and Simulation, May, 2010, Hammamet, Tunisia. 6. Kadirgama, K., Noor, M.M., Rahman, M.M., Bakar, R.A., Hossein, A., Fourth order torque prediction model in end milling, Journal of Applied Sciences, 9, , Dumbek, F., Celebi, D., A simulation model for light rail transportation system, 8 th International Workshop on Modeling and Applied Simulation, September 2009, Puerto de la Cruz, Spain. 4. Khosravi, A., Nahavandi, S., Creighton, D., Constructing prediction intervals for neural network metamodels of complex systems, International Joint Conference on Neural Networks, , June 2009, Atlanta, Georgia, USA. Thesis 3. Camargo, L.F.R., Proposição de um modelo baseado em customer lifetime value para a análise de melhorias no sistema, MSc Thesis, The University of the Sinos Valley, 2009, Sao Leopoldo, Brazil.

13 2. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Average travel time optimization for a metro line by simulation and response surface methodology, 2 nd International Railway Symposium & Raliway Trade Exhibition, , October 2008, İstanbul, Turkey. 1. Ding, J., Jin C., Gao, P., Optimal configuration of checkposts on free trade port area based on fuzzy simulation optimization, IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, 2, , October 2008, Beijing, China. B- Articles Published in International Refereed Scientific Journals Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar B.2. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , Citations Atıflar B.1. SCI 1. Altuntas, S., Dereli, T., A novel approach based on DEMATEL method and patent citation analysis for prioritizing a portfolio of investment projects, Expert Systems with Applications, 42, 3, , Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Evaluation of risky investment projects through simulation and response surface methodology, Lectures on Modeling and Simulation, 7, 2, 21-30, Citations Atıflar 5. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, SCI 3. Thesis 2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., An Integrated Decision Support Approach for Project Investors in Risky and Uncertain Environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , Armaneri, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for risky investment projects evaluation, Doktora Tezi [PhD Thesis], Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009, İzmir, Türkiye. 1. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Proje risk düzeyinin belirlenmesi için simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini temel alan bütünleşik bir yaklaşım [An integrated approach based on simulation and fuzzy sets theory for determining project risk level], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 2, , C- Articles Published in National Refereed Scientific Journals Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yer Alan Çalışmalar C.4. Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, 2010.

14 Citations Atıflar 1. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , C.3. Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G., Ege Bölgesi'ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16, 61-73, Citations Atıflar 1. Yıldız, M.S., Arslan, H.M., Bekleme hattı modeliyle servis sisteminin analizi: Düzce üniversitesi merkez yemekhanesi örneği [Analysis of service system with waiting line model: The case of Düzce university central refectory], Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, , Gül, M., Çelik, E., Güneri, A.F., Gümüş, A.T., Simülasyon ile bütünleşik çok kriterli karar verme: Bir hastane acil departmanı için senaryo seçimi uygulaması [Simulation with integrated multi criteria decision making: An application of scenario selection for a hospital emergency department], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 22, 1-18, C.2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Proje risk düzeyinin belirlenmesi için simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini temel alan bütünleşik bir yaklaşım [An integrated approach based on simulation and fuzzy sets theory for determining project risk level], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 2, , Citations Atıflar 3. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., A simulation integrated investment project ranking and selection approach, An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 2, 2, , SCI 2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , Thesis 1. C.1. Armaneri, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for risky investment projects evaluation, Doktora Tezi [PhD Thesis], Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009, İzmir, Türkiye. Oruç, K.E., Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., 360 derece performans değerleme ve web tabanlı bir model ile kurumsal verimliliğin arttırılması [360 degree performance evaluation and ıncreasing ınstitutional efficiency via a web based model], Endüstri Mühendisliği Dergisi, 19, 1, 4-18, Citations Atıflar Thesis 1. İşlek Cin, G., 360 Derece performans değerlendirme yöntemi ile işgörenlerin örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkilerin analizi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama [360 Degree performance evaluation method for the analysis of organizational justice: An application of accommodation business], Yüksek Lisans Tezi [Master Thesis], Balıkesir Üniversitesi, 2010, Balıkesir, Türkiye. 2. Dikmen, B., Özpeynirci, Ö., Matris Tipi Örgütlerde Bireysel Performans Degerlendirme: 360 Derece Yöntemi ve Hedeflerle Yönetim Teknikleri ile Melez Bir Yöntem Uygulamasi [Individual performance evaluation in matrix

15 organizations: Application of a hybrid model combining 360 degree method and management by objectives], Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 1, , D- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of International Scientific Meetings Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar D.6. D.5. D.4. D.3. D.2. Yalçınkaya, Ö., A simulation modelling framework for train timetabling problem, Transist th International Symposium and Exhibition on Transportation Technologies, 80-87, December 2014, İstanbul, Turkey. Yalçınkaya, Ö., A feasible timetable generator simulation model for train scheduling problem, TU Braunschweig Institute of Transport, Railway Construction and Operation Institute Seminar, 11 March 2014, Braunschweig, Germany. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Average travel time optimization for a metro line by simulation and response surface methodology, 2 nd International Railway Symposium & Railway Trade Exhibition, , October 2008, İstanbul, Turkey. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Determining the number of kanbans and multitasking workers via simulation and response surface methodology, International Conference on Modeling and Simulation General Applications & Embedded System Engineering, , August 2006, Konya, Turkey. Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Evaluation of Risky Investment Projects Through Simulation and Response Surface Methodology, International Conference on Modeling and Simulation General Applications & Embedded System Engineering, , August 2006, Konya, Turkey. - Selected to be published in Best of Book AMSE 2006 by Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises. Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises tarafından En İyi Bildiriler Kitabı AMSE 2006 da basılmak üzere seçildi. Citations Atıflar Book 1. Eski, H., Armaneri, Ö., Mühendislik Ekonomisi [Engineering Economics], 563, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, D.1. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., An optimization study for an urban public transport system, 35 th International Conference on Computers & Industrial Engineering, , June 2005, İstanbul, Turkey. E- Presented and/or Published in Proceedings/CDs of National Scientific Meetings Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve/veya Bildiriler Kitabında/CD sinde Yer Alan Çalışmalar E.11. E.10. E.9. Yalçınkaya, Ö., A timetable generator simulation modelling framework for train scheduling problem, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 51, Haziran 2012, İstanbul, Türkiye. Yalçınkaya, Ö., A simulation modelling framework for train scheduling problem, 1 st Departmental IE OR Mini Conference, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şubat 2012, İzmir, Türkiye. Koltan, A., Bıçak, E., Güler, F., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Şişmanoğlu, S., Atar, S., Çaylan, T., EİM lerin yeni yetki alanları ve ergonomi [The new authorization areas of IEs and Ergonomics], VIII. Endüstri - İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, 72-74, 2-3 Aralık 2011, Bursa, Türkiye.

16 E.8. E.7. E.6. E.5. E.4. E.3. Elyorgun Akkiraz, G., Akkavak, Ö., Yalçınkaya, Ö., Endüstri mühendisliği stratejik plan hazırlık sürecinin neresinde? İzmir Büyükşehir Belediyesi vakası [Where is the location of industrial engineering in strategic plan preparing process? İzmir Metropolitan Municipality case], VII. Endüstri - İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler CD si, Kasım 2009, Sakarya, Türkiye. Yalçınkaya, Ö., Bayhan, G.M., Modeling and optimization for number of cards and multitasking workers in a just-in-time system, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si ve Bildiri Özetleri Kitabı, ve 74, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye. Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for investment project selection, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si ve Bildiri Özetleri Kitabı, 282 ve 25, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye. Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, A., Ege Bölgesi ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi Bildiriler CD si ve Bildiri Özetleri Kitabı, ve 21, 2-4 Temmuz 2007, İzmir, Türkiye. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Simülasyon ve bulanık küme yaklaşımı ile proje risk değerlemesi [Project risk assessment via simulation and fuzzy set approach], IV.Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları Bildiriler CD si, 3-4 Kasım 2006, İzmir, Türkiye. Yalçınkaya, Ö., Armaneri, Ö., Bayhan, G.M., Atölye tipi bir üretim sisteminde malzeme taşıma aracı olarak kullanılan otomatik kılavuzlu araç (AGV) sayılarının bilgisayar simülasyonu ile belirlenmesi [Determination of the numbers of automatic guided vehicles (AGV) that are used as material transporting vehicle in a job shop production system via computer simulation], V.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, , 9-10 Aralık 2005, Zonguldak, Türkiye. Citations Atıflar E Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G., Ege Bölgesi'ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15, Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Eski, H., Riskli yatırım projelerinin simülasyon metamodelleme yöntemi ile ekonomik açıdan değerlendirilmesi [Evaluation of risky investment projects from economical viewpoint via simulation metamodeling methodology], V.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, , 9-10 Aralık 2005, Zonguldak, Türkiye. Citations Atıflar 7. Shahanaghi, K., Jabbarzadeh, A., Hamidi, M., Ghodoosi, M., Selecting the most economic project under uncertainty using bootstrap technique and fuzzy simulation, Iranian Journal of Management Studies, 5, 1, 9-24, Armaneri, Ö., Yalçınkaya, Ö., Belirsiz ve riskli ortamlarda yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik benzetim tabanlı bir yaklaşım [A simulation based approach for an investment project evaluation under uncertain and risky environments], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 11, 1, 1-16, SCI 5. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G. ve Yalçınkaya, Ö., An integrated decision support approach for project investors in risky and uncertain environments, Journal of Computational and Applied Mathematics, 234, 8, , 2010.

17 4. Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G., Ege Bölgesi'ndeki bir araştırma ve uygulama hastanesinin acil hasta verilerinin simüle edilerek analizi [A simulation based analysis of a research and application hospital emergency patient data in Aegean Region], İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15, Thesis 3. Armaneri, Ö., An integrated multi-criteria decision making methodology for risky investment projects evaluation, Doktora Tezi [PhD Thesis], Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009, İzmir, Türkiye. 2. Armaneri, Ö., Özdağoğlu, G. ve Yalçınkaya, Ö., Proje risk düzeyinin belirlenmesi için simülasyonu ve bulanık kümeler teorisini temel alan bütünleşik bir yaklaşım [An integrated approach based on simulation and fuzzy sets theory for determining project risk level], Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9, 2, , Book 1. Eski, H., Armaneri, Ö., Mühendislik Ekonomisi [Engineering Economics], 487, 488, 563, Gazi Kitabevi, Ankara, Türkiye, E.1. Özdağoğlu, G., Yalçınkaya, Ö., Bir tekstil işletmesinde iş güçlük faktörleri analizi [A job evaluation study in a textile firm], I. Kobiler ve Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitapçığı, , Aralık 2004, İstanbul, Türkiye. Citations Atıflar Thesis 1. Gürşahbaz, N., Hazır giyim sektöründe üretim kalitesini arttırmaya yönelik işlem bilgi kartı geliştirme model önerisi (Kadın pantolonu örneği) [A development model proposal for process information cards to increase production quality in ready to wear sector], Doktora Tezi [PhD Thesis], Gazi Üniversitesi, 2009, Ankara, Türkiye. F- Book / Book Chapters Kitap / Kitap Bölümleri F.1. Yalçınkaya, Ö., Bir imalat işletmesinde simülasyon tekniği ile iş sıralaması [Job sequencing in a production enterprise via simulation technique], Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 35. Yıl Etkinlikleri Mühendislik Senaryoları Kitabı, 28-30, İzmir, Türkiye, EXPERIENCE (Job, Projects and Interns) DENEYİM (İş, Projeler ve Stajlar) Postdoctoral Researcher, Technical University of Braunschweig Institute of Transport, Railway Construction and Operation Institute of Railway Systems Engineering and Traffic Safety Doktora Sonrası Araştırmacı, Braunschweig Teknik Üniversitesi Ulaşım, Demiryolu İnşası ve İşleyişi Enstitüsü Demiryolu Sistemleri Mühendisliği ve Trafik Güvenliği Enstitüsü Assistant Professor Dr., Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Yardımcı Doçent Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Project name: Increasing the efficiency in production by using plate processing technology Firm: Löher Elevator and Escalator Supporter: İzmir Development Agency Duration: 6 months Proje adı: Sac işleme teknolojisinin kullanımıyla üretimde verimliliğin arttırılması Firma: Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven A.Ş. Destekleyen: İzmir Kalkınma Ajansı Süre: 6 ay

18 Research Assistant Dr., Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Araştırma Görevlisi Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2008 Project name: Location problem project in automobile factory Firm: Oyak-Renault Partner: Tekno Tasarım Duration: 4 months Proje adı: L38/B32 Orta Taban SC020 postasında bant kenarı yerleşim probleminin çözülmesi Firma: Oyak-Renault A.Ş. Partner: Tekno Tasarım Mühendislik Danışmanlık Tic. ve San. A.Ş. Süre: 4 ay (4691 sayılı Teknolojik Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında) (4 ay) Project name: Hybridization of evolutionary/meta-heuristic methods with other approaches Supporter: Dokuz Eylül University (Scientific Research Project) Duration: 36 months Proje adı: Evrimsel/meta-sezgisel metotların diğer yaklaşımlarla melezleştirilmesi Destekleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projesi) Süre: 36 ay Research Assistant, Dokuz Eylül University Engineering Faculty Industrial Engineering Department Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2000 Project name: A system analysis study in a textile firm Firm: Damlatex Duration: 2 weeks Proje adı: Bir tekstil işletmesinde sistem analizi çalışması Firma: Damlatex Süre: 2 hafta 1999 Project name: A job evaluation study in a textile firm Firm: Damlatex Duration: 2 weeks Proje adı: Bir tekstil işletmesinde iş güçlük faktörleri analizi Firma: Damlatex Süre: 2 hafta 1999 Intern, Haker Pres Döküm, Management intern (20 work days) Stajer, Haker Pres Döküm / İzmir, Yönetim stajı (20 iş günü) 1998 Intern, MKEK Çel Bor A.Ş., Production intern (20 work days) Stajer, MKEK Çel Bor A.Ş. / Kırıkkale, Üretim stajı (20 iş günü) 1998 Intern, Mithat Paşa Vocational School, Workshop intern (20 work days) Stajer, Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi / İzmir, Atölye stajı (20 iş günü)

19 MEMBERSHIP ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR International Uluslararası Member - Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Society Member - International Association of Railway Operations Research (IAROR) Member - EU/ME - The Metaheuristics Community National Ulusal Member - System Dynamics Group Grup Üyesi - Sistem Dinamikleri Grubu Member - Operational Research Society Turkey Dernek Üyesi - Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) Member - Graduates Association of Kırıkkale Anatolia High School Dernek Üyesi - Kırıkkale Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (KALMED) Chamber Member - UCTEA Chamber of Mechanical Engineers - İzmir Branch Oda Üyesi - TMMOB Makina Mühendisleri Odası - İzmir Şube Student Member - UCTEA Chamber of Mechanical Engineers - İzmir Branch Öğrenci Üye - TMMOB Makina Mühendisleri Odası - İzmir Şube ACTIVITIES FAALİYETLER 1- Administrative Tasks Yönetimsel Görevler 5 Administrative Board Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (44. Working Period) İzmir Branch (26. Working Period) [ ] (Duty 1: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (44. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (26. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 4 Administrative Board Accountant Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (42. Working Period) İzmir Branch (24. Working Period) [ ] (Duty 1: Vice Member of Employer Representation of Branch Workplace Council) (Duty 2: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) (Duty 3: Responsible Board Member from Worker Health and Work Safety Commission) (Duty 4: Responsible Board Member from Student Members Commission)

20 MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (42. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (24. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Şube İşyeri Kurulu İşveren Temsilciliği Yedek Üyesi) (Görev 2: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 3: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 4: Öğrenci Üye Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 3 Vice President of Administrative Board TEPEKULE Congress-Exhibition and Work Center [ ] Kongre-Sergi ve İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEPEKULE Kongre-Sergi ve İş Merkezi [ ] 2 Administrative Board Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (41. Working Period) İzmir Branch (23. Working Period) [ ] (Duty 1: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) (Duty 2: Responsible Board Member from Worker Health and Work Safety Commission) MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (41. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (23. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 2: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 1 Administrative Board Member of CME İzmir Branch UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (40. Working Period) İzmir Branch (22. Working Period) [ ] (Duty 1: Responsible Board Member from Industrial - Management Science and Engineering Commission) (Duty 2: Responsible Board Member from Salaried Members Commission) MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası (40. Çalışma Dönemi) İzmir Şube (22. Çalışma Dönemi) [ ] (Görev 1: Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) (Görev 2: Ücretli Çalışan Üyeler Komisyonu ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) 2- Journal Committee Membership Yayın Kurulu Üyelikleri Member of Editorial Board Industrial Engineering Journal (Issues: , ) Web Page: Yayın Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisliği Dergisi (Sayılar: , ) Web Sayfası: Member of Publishing Board Industrial - Management Science and Engineering Main Commission Bulletin IMSE MC Bulletin (Issues: 1, ) Web Page: Yayın Kurulu Üyesi Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Bülteni

(Geçmişten Günümüze)

(Geçmişten Günümüze) (Geçmişten Günümüze) Dr. TÜRKAY DERELİ Profesör www.technointelligence.org www.gantep.edu.tr/~dereli ÖZGEÇMİŞ dereli@gantep.edu.tr turkay.dereli@gmail.com Son Güncelleme Tarihi 6 Ekim 2011 (8 Zilka de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yuzukirmizi

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yuzukirmizi Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yuzukirmizi Personal Information Office: Dep. of Management Meliksah University Faculty of Economics and Administrative Science Talas Kayseri Phone: (352) 207 73 00/7316 e-mail:

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur.

1.İLETİŞİM BİLGİLERİ. Yazışma Adresi. ozgur.armaneri@kosgeb.gov.tr ozgur.armaneri@deu.edu.tr http://kisi.deu.edu.tr/ozgur. 1 1.İLETİŞİM BİLGİLERİ Adı Syadı Yazışma Adresi DR. ÖZGÜR ARMANERİ Adalet Mah. 1593/14 Sk. Barış Sitesi C Blk N:12 D.6 Bayraklı/İZMİR İş telefnu 0 232 376 73 27-28-29 Dahili: 116 Cep Telefnu 0 533 343

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Roosevelt University,College Of Business Administration; Department of Management; Chicago, Illinois, U.S.A. 1972-1976 (tenured).

ÖZGEÇMİŞ. : Roosevelt University,College Of Business Administration; Department of Management; Chicago, Illinois, U.S.A. 1972-1976 (tenured). 1- Adı Soyadı : Sami ERCAN 2- Doğum Tarihi : 4 Ocak 1938 3- Unvanı : Prof. Dr. 4- Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Industrial Management Middle-East Technical 1961 University

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010-30 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER KADRO. 1-2 Akademik Personel 1 Tam zamanlı... 1 Yarı zamanlı... 2 Araştırma görevlileri..

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ad ISSN: 1309-0712 sarder.com & sarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year C lt / Volume Sayı / Issue : 2014 : 6 : 4 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT Editörler Yrd. Doç. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı