IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14"

Transkript

1 İçindekiler İçindekiler...1 IBM Yazılım Markaları...2 Ltus...2 Websphere...2 Ratinal Rse...3 DB2...3 Tivli...4 Kategriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5 Ratinal Ürün Ailesi...9 Ratinal Rapid Develper...14 Ratinal Rse Görsel Mdelleme...15 Ratinal XDE Develper Plus...16 Ratinal Requisite Pr...17 Ratinal Purify...17 Ratinal Test RealTime...18 Ratinal ClearCase

2 IBM yazılım Markaları: Ltus Yazılımı e-iş'in kullanıcı yüzü Ltus ürün ailesi "n demand business" yaklaşımını -bu yaklaşımın sırrı güçlü bir ara katman yazılım alt yapısı dır- adım adım luşturan yapının sn kullanıcıya, yani ekranlara yansıyan kullanıcı arayüzünü luşturuyr. Ltus ürün ailesinin içinde kişileri iş süreçlerine entegre eden mesajlaşma ve birlikte çalışma, web knferans ve takım çalışması, e-öğrenme, bilgi ve içerik yönetimi yazılımları ile birlikte çalışmanın önemli bir bacağını luşturan prtal yazılımı yer alıyr. Ltus Wrkplace, Ltus Ntes/Dmin ve IBM WebSphere prtal yazılım grupları bu zengin işbirliği rtamının luşturulması için Ltus markası altında yer almaktadır. Ltus ürünleri güçlü birlikte çalışma özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyr. Bu E-psta kullanımının çk ötesinde bir yaklaşımdır. Kişiler bu rtamda ekip arkadaşlarının müsait lup, lmadığını görüp, anında bilgi aktarımında bulunabilmekte ve rtak bir dküman üzerinde birlikte çalışma yapabilmektedir. Ltus Wrkplace ve Websphere prtal yazılımları ile Ltus ürün ailesi, kurum çalışanları ile müşteri ve bayi gibi kurumun iş ilişkisi içerisinde lduğu bireylere kişiselleştirilmiş, rl tabanlı dinamik çalışma rtamları sunmaktadır. Websphere Yazılımı Yazılım İşletimi ve Entegrasynu Websphere talebe göre e-iş'in (e-business n-demand) kalbini luşturuyr. WebSphere ürün ailesi ise bir kurumdaki uygulamaların altyapısını ve bu uygulamaların iş süreçleri ile entegrasynunda öne çıkıyr. Burada bir kurumdaki veriler, süreçler, insanlar, tedarikçiler, hizmet alınan şirketler arasında bir entegrasynun dinamik larak luşturulması temel hedeftir. IBM WebSphere Business Integratin; mdelleme, entegrasyn, bağlantı kurma, mnitör etme ve yönetme larak adlandırabileceğimiz beş ana işlevle uçtan uca entegrasynu şirketler için büyük bir faydaya dönüştürüyr. Böylece tmatik hale gelen süreçler ve uygulamaların entegrasynu ile verimlilik artıyr, esneklik kazanılıyr. WebSphere ürün ailesinin içinde yer alan altyapı çözümleri ve araçlar içinde yer alan WebSphere Applicatin Server ise açık standartlara dayalı kapsamlı bir bütünleştirme platfrmu, yüksek randa bütünleştirilmiş bir uygulama geliştirme rtamı, esnek uygulama yayma ve yönetim lanakları ve akıllı uçtan uca uygulama ptimizasynu ile öne çıkıyr. WebSphere Applicatin Server, Eclipse açık kaynak prjesine dayanan WebSphere Studi uygulama geliştirme platfrmuyla da tam larak bütünleşiyr. Prtal uygulamalarında da WebSphere Prtal kaynaklara internet teknljileri yardımıyla kişiselleştirilmiş larak erişim sağlıyr. Aynı grupta yer alan WebSphere Everyplace ve WebSphere Vice ise her yerden her frmatta bilgiye her tür araçtan ulaşmaya lanak veriyr. Satış ve kanal yönetiminde ise WebSphere Cmmerce kullanılıyr. 2

3 Ratinal Rse Yazılım geliştirmeden öte, yazılım mühendisliği yaklaşımı Çeşitli kurumların yürüttükleri yazılım prjelerinin başarısızlığa uğrama ranı %70'den fazladır. Karşılaşılan srunlar çğu kez yazılım dünyasında dğal larak algılanır ve işin bir 'cilvesi' larak görülür. IBM Ratinal ürün ailesi, bu eğilime yer bırakmayacak çözümler sunar. Yazılım prje sürecini bir bütün larak gören Ratinal, hataya yer bakmayan bir yazılım mühendisliği disiplinini ve ilgili süreçleri temsil eder. IBM'in günümüzdeki stratejik "talebe göre e-iş" kavramının başlangıç aşamasını luşturan Ratinal ürünleri, uzun zamandır dünyada çk kritik, hataya tahammülü lmayan yazılım prjelerinde kullanılmaktadır. Bu prjelerin gereksinim belirleme, analiz ve mdelleme, kd geliştirme, kalite denetimi, yazılım knfigürasyn yönetimi ve tüm prje yönetiminde değişik Ratinal ürünleri kullanılmaktadır. Savunma sanayinden, bankacılık ve finans uygulamalarına, telekmdan üniversitelere kadar pek çk alanda saygın bir yere sahip. Ratinal, nesne yönelimli yazılım ve bununla ilgili tüm disiplinleri dünyaya tanıtmış kuruluş larak da geçiyr. IBM geçtiğimiz yıl uzun zamandır iş rtaklığı yürüttüğü Ratinal'ı satın alarak talebe göre e-iş yaklaşımında önemli bir parçayı bünyesine katmış ldu. RUP/Ratinal Unified Prcess Yazılım geliştirme süreci özellikle sn n yılda çk önemli gelişmeler gösterdi. Tabiki bu gelişme ve değişimde, gelişen teknljinin, yaşamın her alanına giren yazılımların ve hızlanan dünyanın katkıları yadsınamaz. Özellikle endüstride Nesne Yönelimli Yaklaşım ve Java/J2EE nin başarılı kullanımı ve yaygın kabul görmesi paralelinde metdljiler, mdelleme dil ve kullanılan yazılım geliştirme araçlarında önemli gelişmeler meydana geldi. DB2 Veri Yönetim Yazılımı Kurumsal sistemlerdeki veri ve bilgileri yönetmek Ratinal ve WebSphere ailesi ile luşturulan talebe göre e-iş yapısında bu adımdan snra artık yapısal ve yapısal lmayan verilerin yönetimi ihtiyacı dğuyr. Peki bu veri ve bilgilerin yönetimi nasıl gerçekleştirilecek? Bunun yanıtını DB2 Infrmatin Management ürün ailesi veriyr. Kuruluşlar piyasadaki hangi veritabanı sistemi ile çalışıyrlarsa çalışsınlar DB2 ailesinin çözümleri ile bu veritabanlarında saklanan verilere erişebilir, bu verileri faydaya dönüştürecek çözümlerle kuruluşa verimlilik, maliyetlerin aşağı çekilmesi ve esneklik lanakları sağlayabilir. Veri yönetimi, talebe göre e-iş kavramı çerçevesinde istenilen bilgiye, istenilen nktadan istenildiği anda erişimi gerektiriyr. Burada önemli lan çeşitli uygulamalarda ve veritabanlarında tutulan yapısal verileri ve çek, extre, faks, imaj, elektrnik imza, e-psta gibi yapısal lmayan verileri, içerikleri bir arada yönetebilmek ve entegre edebilmek. İşte gerek yapısal gerek yapısal lmayan verilerin, dkümanların ve içeriklerin yönetiminde, tüm bu bilgilerden kurumsal zeka larak adlandırılan 'business intelligence' adına bir değer yaratmada, veri tabanı uygulamalarında DB2 ürün ailesi içinde bulunan çözümler devreye giriyr. İşletmelerde e-iş çözümlerini kullanmaya 3

4 başlayan müşteriler için DB2, müşterilerin talep ettiği CRM, BI, ERP ve Prtal gibi prjeler için gereken başarım, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve büyüyebilirlik sağlayan bir veritabanı çözümü larak sunuluyr ve akla gelebilecek her türlü işletim rtamında (Linux, Windws, AIX, Slaris, HP-UX..) çalışabiliyr. IBM 'in sunduğu bir diğer veritabanı uygulaması ise, geçtiğimiz yıllarda IBM tarafından satın alınan Infmix şirketinin ürettiği Infrmix veritabanı. DB2 Cntent Manager çözümleri, Web destekli, açık ve tümleşik, e-business'e hazır, kurumsal içerik yönetiminde kullanılıyr. Cntent Manager çözümleri bilgisayar çıktılarının arşivlenmesi ve uygulamalardan erişilmesi, kağıt rtamındaki belgelerin taranması, saklanması ve işlenmesi, fis belgelerinin, e-psta'ların ve e-psta'larla gelen ek dsyaların arşivlenmesi ve bunlara erişilmesi, kelime-işlem, elektrnik tabl, sunum dsyalarının kategrize edilmesi, bileşik belge yaratılması, paylaşılması ve yönetilmesi, çklu rtam (multimedia- Ses, görüntü, ftgraf) belgelerinin saklanması, iş süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının denetlenmesi gibi geniş bir yelpazede yer alıyr. Bir diğer başlık lan DB2 Infrmatin Integratin çözümleri ise kurumlarda hem dağınık veri kaynaklarında hem de yapısal lmayan bilgi deplarında bulunan veri ve bilgilere gerçek zamanlı erişim ve entegrasyn imkanı sağlıyr. Tivli Yazılımı Tüm yapının yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması Talebe göre e-iş yapısı kurulduktan snra bu yapının sürekli ve dğru çalışır şekilde tutulmasını Tivli ürünleri sağlamaktadır. Tivli yazılım prtföyü, başlangıçtan beri bilgisayar sayısı ister 100, ister lsun, dünyanın en büyük bilgi teknljisi ağ ve sistemlerine ilişkin güvenlik, deplama, perfrmans ve kullanılabilirliğin merkezi yerlerden yönetimi için tasarlanmıştır. Tivli yazılım prtföyü, Tivli Netview ve Tivli Switch Analyzer ürünleri ile netwrk aktif cihazlarının gerçek zamanlı izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Tivli Mnitring ürünleri işletim sistemlerinin, veritabanlarının, elektrnik psta sunucularının, uygulama ve web sunucularının ve bunlar üzerindeki işlerin perfrmanslarını izler ve herhangi bir prblem luşması durumunda düzeltici önlemler alır. Günümüzde kurumların en büyük prblemlerinden biri lan işletim sistemlerine sık bir şekilde çıkan yeni güvenlik yamalarının uzaktan yüklenmesi ve dnanım/yazılım envanterlerinin güncel bir şekilde tutulması Tivli Cnfiguratin Manager ürünü ile adreslenmektedir. Bütün sistem yönetimi ürünleri beraberinde geçmişe yönelik detaylı raprlama imkanı sunan Tivli Enterprise Data Warehuse, bir veri ambarı ile birlikte gelmektedir. Ayrıca sistemlerin mantıksal iş mdelleme yöntemiyle izlenmesi Tivli Business Systems Manager ürünü ile sağlanmaktadır. Tivli yazılım prtföyü, Tivli Identity Manager, Tivli Access Manager ve Tivli Privacy Manager ürünleri ile çeşitli büyüklükteki kurumlara güvenlik çözümleri sunmaktadır. Tivli Risk Manager ürünü, çeşitli güvenlik yazılımlarından gelen kayıtları merkezi biryerde tplayarak akıllı bir şekilde ilişkilendirme görevi yapmaktadır. Tivli yazılım prtföyü, Tivli Strage Manager, Tivli Strage Resurce Manager ve Tivli SAN Manager ürünleri ile geniş kapsamlı deplama çözümleri de sunmaktadır. 4

5 Kategriye göre IBM Yazılım Ürünleri: Ağ Hst Erişimi İstemci Paketi Websphere Hst Entegrasyn Çözümü Uygulama sunucuları Websphere Uygulama Sunucusu Websphere Uygulama Sunucusu Express Websphere Uygulama Sunucusu z/os için Uygulamalar Masaüstü Ve Şirket CATIA ENOVIA SMARTEAM İş Entegrasynu Websphere iş entegrasynu sunucusu Express Websphere iş mdelleyicisi Websphere iş mdelleyicisi yayım sunucusu Websphere iş denetleyicisi Websphere mesaj brker Websphere MQ Websphere Partner ağ geçidi Websphere işlem sunucusu Ticaret Websphere ticaret Express 5

6 Websphere ticaret Prfesynel sürüm Veri ve Bilgi Yönetimi Cludscape DB2 içerik yönetici DB2 belge yönetici DB2 UDB veri depsu DB2 genel veritabanı Express DB2 genel geliştirici sürümü Infrmix dinamik sunucusu Ltus Dmin belge yöneticisi Ltus iş akışı Websphere bilgi bütünleştiricisi İş yeri web içerik yöneticisi Hst Transactin İşlemleri CICS genel istemci CICS transactin sunucusu Yazılım Öğrenme Ltus öğrenme yönetim sistemi Mesaj Uygulamaları Ltus Dmin Ltus Dmin web erişimi Ltus Ntes İşletim Sistemleri 6

7 AIX Linux z/os z/vm Örgütsel Verimlilik, prtallar ve işbirliği Ltus Sametime Ltus Quickplace Websphere Prtal Express Websphere Prtal çklu prtallar için Websphere Prtal - z/os uyumlu İş yeri işbirliği servisleri İşyeri biçimleri İşyeri servisleri Güvenlik Tivli erişim yöneticisi Tivli dizin bütünleştirici Tivli dizin sunucusu Tivli kimlik yöneticisi Tivli risk yöneticisi Yazılım Geliştirme Ratinal uygulama geliştiricisi Websphere yazılımı için Ratinal Clearcase Ratinal fnksiynel test edici Ratinal prtfli(evrak çantası) yöneticisi 7

8 Ratinal PurifyPlus Ratinal takım birleştirme platfrmu Ratinal yazılım mimarisi Websphere geliştiricisi z-serisi için Dep Yönetimi Tivli dep yöneticisi Tivli dep yöneticisi ERP için Tivli dep yöneticisi sistem yedekleme ve kurtarma için TtalStrage veri için verimlilik merkezi TtalStrage iskelet için verimlilik merkezi Sistem Yönetimi Tivli çıkış yöneticisi Tivli knfigürasyn yöneticisi Tivli şirket knslu Tivli uygulamalar için denetleme Tivli Netview Tivli iş-yükleme planlayıcı Kablsuz Ses Yayım Websphere her yer erişimi Websphere çeviri sunucusu Websphere ses sunucusu 8

9 IBM Ratinal Ürün Ailesi IBM Ratinal Ürün Ailesi Yazılım geliştirme süreci özellikle sn n yılda çk önemli gelişmeler gösterdi. Tabiki bu gelişme ve değişimde, gelişen teknljinin, yaşamın her alanına giren yazılımların ve hızlanan dünyanın katkıları yadsınamaz. Özellikle endüstride Nesne Yönelimli Yaklaşım ve Java/J2EE nin başarılı kullanımı ve yaygın kabul görmesi paralelinde metdljiler, mdelleme dil ve kullanılan yazılım geliştirme araçlarında önemli gelişmeler meydana geldi. Tutarlı ve rtak tek bir nesne yönelimli metdljiye ve görsel mdelleme diline lan ihtiyaç 1990 lardan itibaren kendini göstermeye başlamıştır. O dönemde varlan temel üç nesne yönelimli metdlji Bch metdljisi (Grady Bch) OMT - Object Mdeling Technique (James Rumbaugh) OOSE - Object Oriented Sftware Engineering (Ivar Jacbsn) çğu nktalarda benzeşmesine rağmen gerek kullanılan görsel ntasyn gerekse metdljiler farklılıklar göstermekteydi. James Rumbaugh ve Ivar Jacbsn ın da Ratinal a katılması snrası Ratinal, görsel mdelleme dillerini birleştirerek Unified Mdeling Language (UML) 0.8 i Ekim 1995 de geliştirdi. Aralarında IBM inde bulunduğu büyük BT şirketlerinin de desteği ile UML standartlaşma sürecinden de geçerek Kasım 1997 de UML 1.1 sürümü ile yazılım endüstrisinde bir standart haline geldi. (UML dilinin bakımı günümüzde bir standartlar kuruluşu lan Object Management Grup OMG tarafından yapılmaktadır. Sn sürümü UML 2.0 dır). Yine Ratinal Sftware tarafından bu üç ayrı metdljide diğer firma ve grupların da katkıları ile birleştirilerek, yazılım geliştirme hayat döngüsü içerisinde yer alan tüm süreç, eleman (artifact), srumluluk ve rllerinde 9

10 tanımlandığı bileşik yazılım geliştirme süreç yönetimi Ratinal Unified Prcess 5.0 (RUP) Haziran 1998 de geliştirildi Günümüzde, ihtiyacımız lan yazılımlar daha büyük, daha hızlı ve daha karmaşık yazılımlardır. Bu ihtiyaçlara bir de yazılımda aradığımız nitelikler eklendiğinde (ölçeklenebilir, güvenli, sağlam, çk katmanlı, bağımsız (lse cupling), açık, taşınabilir, bütünleşebilir, yeniden kullanılabilir...) karmaşıklık daha da artmakta, diğer tarafdan yazılım pazara çıkış zamanı beklentisi kısalmaktadır. Bu şartlar altında 30 yıllık metdlar kullanarak geliştirilen yazılımların ihtiyaca cevap vermediği dünyada deneyimlerle görülmüştür. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılım geliştirme metdu lan RUP in üç temel özelliği Kullanıma göre kurgulanmış, use-case driven Mimari daklı, architecture centric Yinelenen artımlı iterative and incremental lmasıdır.. Kullanım durumu use-case ; geliştirilen yazılım ile bir sistemin veya kullanıcının belirli bir fnksiynel gereksinim dahilinde etkileşimidir. Tüm kullanım şekilleri biraraya geldiğinde kullanım durum mdeli use-case 10

11 mdel meydana getirir ve bu mdel her yineleme içerisinde analiz, tasarım, gerçekleştirim ve test aşamalarına temel teşkil eder. Yazılım geliştirme süreclerinin kullanım durum mdelindeki bir seri akışı takip ederek gerçekleştirilmesi, kullanıma göre kurgulanmış lması anlamına gelir. Bir yazılımdaki kullanım durumlarının sadece % 10 u sistemin mimari larak adlandırdığımız en önemli ve temel fnksiynları için yeterlidir. Kullanım durumları izle bir biçimde değil, sistem mimarisine uygun larak seçilir ve her yineleme iteratin ile hem mimari mdel hem kullanım durum mdeli birlikte lgunlaştırılır. Mimari geliştikçe yeni kullanım durumları, kullanım durumları geliştikçe mimari lgunlaşır, mimari yapının tam larak turmasına kadar devam eden bu süreç mimari daklıdır. RUP, bir yazılım prjesini daha küçük birçk yazılım prjelerinden luşan bir bütün ve her bir küçük yazılım prjesini bir artım increment ile biten bir yineleme larak tanımlar. Her yineleme kntrllü, planlı lmalı ve bellirlenmiş önemli riskleri çözümleyecek bir gurup seçilmiş kullanım durumunu içermelidir. Başarılı bir yineleme içerdiği küçük prjeyi bir önceki yinelemenin kaldığı nktadan planlanan riskleri çözümleyerek bir snraki yinelemenin gereksinimlerine uygun hale getiren yinelemedir. Her iterasynda yazılım geliştiriciler ilgili kullanım durumlarını seçerek ve yaratarak (bazıları henüz luşmamış labilir) belirlenen mimari rehberliğinde yazılım elemanlarını tasarlar ve kullanım durumlarını gerçeklediğinden emin lurlar. Eğer bir yineleme amaçlarını karşılıyrsa (genellikle karşılar) bir snraki yinelemeye geçilir, amaçları karşılamıyrsa daha önce verilen kararlar gözden geçirilmeli, düzeltme ve gerek duyulan yeni kararlar tasarımda yerini almalıdır. Tabiki öngörülmeyen ihtiyaçlar ve srunlar geliştirme esnasında luşacaktır, bu durumda yeni yinelemeler eklenmesi veya planlanan yineleme akışının değiştirilmesi gerekir. Sürecin yinelenen artımlı lmasının asıl amacı bu tür durumlarda kaybı minimize etmektir, sadece ilgili iterasynun kaybı veya uzaması tüm bir ürünü kurtaracaktır. Daha önceki yazılım geliştirme süreçlerinde bu tür durumların bu yöntemle çözülmemesi, tüm prjenin başarısızlıkla snuçlanmasına veya yazılım geliştirme maliyetinin iki üç katına çıkmasına neden lmuştur. RUP, yazılım geliştirme sürecini verimli, etkin, açık, kısa ve kntrllü yinelemeler bütünü larak yönetmektedir. Bu sayede snu gelmeyen prje aşamaları rtadan kalkmakta, geliştirme ekibi de daha templu, daha paralel ve daha esnek çalışabilmektedirler. Kullanılan görsel mdellemenin (UML) geliştirme ekibine sağladığı hızlı ve kalıcı iletişim, yüksek syutlama düzeyi altyapısı ve mdelin kd üretiminde de kullanılabilmesi diğer çk önemli avantajlardır. Bir sistemde sınıfların %70 i rtaya çıkarılması klay sınıflardır, %25 i tasarım ve gerçekleştirim yinelemelerinde keşfedilir, kalan %5 ise bakım yinelemelerine kadar rtaya tam larak çıkmazlar. Bu istatistik RUP ve özetle açıkladığım üç temel özelliğin ne kadar vazgeçilmez ve eş önemde özellikler lduğunu anlamamıza yardımcı lacaktır. 11

12 Yazılım yaşam döngüsü çevrimlere bölünmüştür ve her bir çevrim ürünün yeni bir nesli üzerinde çalışır.ratinal Unified Prcess, bir gelişim çevrimini birbirini izleyen dört evreye ayırır (Bkz Şekil 2) Algılama ( inceptin ) evresi Smutlaştırma / Detaylandırma ( elabratin ) evresi Yapım ( cnstructin ) evresi Geçiş ( transitin ) evresi Bir görünüm belgesi: temel prjenin gereksinimlerinin, ana özelliklerinin ve önemli kısıtlamalarının genel bir görünümüdür. Başlangıç kullanım durum mdelleri (%10 -%20) ranında tamamlanmış). Başlangıç prje sözlüğü (kısmi larak bir etki alanı mdeli biçiminde de ifade edilebilir). İş bağlamını, başarı ölçütlerini (öngörülen gelir, pazarda tanınma vb.) içeren başlangıç iş örneği ve mali tahmin. Başlangıç risk değerlendirmesi. Evreleri ve yinelemeleri gösteren bir prje planı. Gerekiyrsa, bir iş mdeli. Bir ya da birkaç prttip. Smutlaştırma evresinin amacı, srun etki alanının çözümlenmesi, sağlam bir mimari temelin kurulması, prje planının geliştirilmesi ve prjedeki yüksek risk öğelerinin rtadan kaldırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için, sistem hakkında enine byuna bir görüşe sahip lmanız gerekir. Mimari kararlar, sistemin bütününü, yani kapsamını, ana işlevselliğini ve başarım gereksinimleri gibi işlevselliğe ilişkin lmayan gereksinimlerini anlayarak 12

13 verilmelidir. Bu evrenin snunda, zr lan mühendislik aşaması tamamlanmış sayılır. Yapım ve geçiş evrelerine geçme ya da geçmeme kararı prjede en önemli karar lacaktır. Prjelerin birçğu için bu, hareketli, hafif ve çevik, düşük riskli bir işlemden önemli ölçüde atıl, yüksek maliyetli ve yüksek riskli bir işleme geçiş anlamına da gelir. Bir yandan sürecin değişikliklere sürekli uyum sağlaması gerekirken, geliştirme evresindeki etkinlikler de geliştirmenin tamamlanması için maliyeti ve zaman çizelgesini tahmini larak belirlememize yardımcı labilmek amacıyla, mimarinin, gereksinimlerin ve planların yeterince sabit lmasını ve risklerin hafifletilmesini sağlar. Kavramsal larak bu dğruluk düzeyi, bir kuruluşun sabit fiyatlı yapım evresine geçmesi için gereken düzeye karşılık gelir. Smutlaştırma evresinde, prjenin kapsamına ve riskine bağlı larak bir ya da birkaç yinelemede gerçekleştirilebilir. Prjedeki belli başlı teknik riskleri işaret eden önemli kullanım durumları dğrultusunda bir mimari prttip luşturulur. Smutlaştırma evresinin snuçları: Bir kullanım durumu mdeli (en az %80 ranında tamamlanmış) tüm kullanım durumları ve yuncular belirlenmiştir ve kullanım durumlarından birçğu geliştirilmiştir. İşlevsel lmayan gereksinimleri ve belirli bir kullanım durumuyla ilişkili lmayan tüm gereksinimleri yakalayan tamamlayıcı gereksinimler. Bir Yazılım Mimarisi Tanımı. Yürütülebilir bir mimari prttip. Gözden geçirilmiş bir risk listesi ve iş örneği. Yinelemeleri ve her yineleme için değerlendirme ölçütlerini gösteren, kaba taslak bir prje planını da içerecek şekilde, prjenin tamamı için bir geliştirme planı. Kullanılacak süreci belirten güncellenmiş bir geliştirme örneği. Bir ön kullanıcı kılavuzu (isteğe bağlı). Yapım evresinde, geri kalan tüm bileşenler ve uygulama özellikleri geliştirilir ve ürünle bütünleştirilir, tüm özellikler bütünüyle test edilir. Yapım evresi, bir anlamda, maliyetleri, zaman çizelgelerini ve kaliteyi en iyi düzeye getirmek için özellikle kaynakların yönetilmesine ve işlemlerin denetlenmesine önem verilen bir üretim sürecidir. Bu anlamda, yönetimin eğilimi, başlangıç ve geliştirme evreleri sırasında fikri mülkiyetin geliştirilmesinden, luşturma ve geçiş evreleri sırasında kullanılabilir ürünlerin geliştirilmesine dğru bir geçiş yapar. Birçk prje, paralel çalışmaların luşturulabileceği kadar büyüktür. Bu paralel etkinlikler, uygulanabilecek yayınların kullanılabilirliğini önemli ölçüde hızlandırabilir, ancak kaynak yönetiminin ve iş akışı eşzamanlamasının karmaşıklığını da artırabilir. Sağlam bir mimari ile anlaşılabilir bir plan önemli ölçüde birbirine bağlıdır. Diğer bir deyişle, mimarinin en önemli özelliklerinden biri, yapım klaylığıdır. Bu nedenle, smutlaştırma evresinde, mimarinin ve planın dengeli bir biçimde geliştirilmesinin ne derece önemli lduğu vurgulanır. Yapım evresinin snucunda, sn kullanıcılara teslim edilmeye hazır, uygun platfrmlara bütünleştirilmiş, kullanıcı kitapları/yardım dsyaları hazırlanmış bir ürün rtaya çıkar. Geçiş evresinin birincil hedefleri aşağıdakileri içerir: Paydaşların, yayma temellerinin eksiksiz ve vizynun değerlendirme ölçütleriyle tutarlı lduğu knusunda fikir birliğine varmalarının sağlanması 13

14 IBM Ratinal Sftware Architect Java, J2EE, web, prtal uygulamaları ve web servisleri için UML 2.0 uyumlu lgun mimariler tasarlanmasını, hızlı geliştirme yapılabilmesini, klay test, hata ayıklama, devreye alma, prfiling yapılabilmesini sağlayan, eclipse 3.0 desteği ile birçk yazılım geliştirme aracının bütünleştirildiği yazılım geliştirme platfrmudur. IBM Ratinal Applicatin Develper Java, J2EE, web, prtal uygulamaları ve web servisleri için hızlı tasarım, geliştirme, klay test, hata ayıklama, devreye alma, prfiling yapılabilmesini sağlayan, eclipse 3.0 desteği ile birçk yazılım geliştirme aracının bütünleştirildiği yazılım geliştirme platfrmudur. IBM Ratinal Sftware Mdeler İş süreci mdellemesi, gereksinim çözümlemesi ve UML 2.0 uyumlu bileşen mimarisi tasarımı için dünyada lider lan görsel bir mdelleme aracıdır. IBM Ratinal Requisite Pr Gereksinimlerin yazılmasını, iletilmesini ve değiştirilmesini klaylaştırarak uygulama geliştirme süreci byunca tüm geliştirme ekibinin güncel bilgilere sahip lmasını sağlar. IBM Ratinal ClearCase Prje paylaşımcılarına her bir yazılım geliştirme prjesinin gelişimini izleme gücünü sağlayan, kd ve diğer kaynakların paylaşımını ve saklanmasını güvenli bir biçimde gerçekleştiren, pazarda lider bir yazılım yapılandırma yönetim aracıdır. IBM Ratinal ClearQues Prje ekiplerinin geliştirme yaşam döngüsünde luşan tüm hata/değişiklik etkinliklerini izlemelerini ve yönetmelerini sağlayan bir hata/değişiklik isteği yönetim ürünüdür. IBM Ratinal PurifyPlus Yazılım geliştiriciler için çalıştırma sırasında hata denetimi yapabilmelerini, bellek hatalarını, lası perfrmans darbğazlarının saptayabilmelerini, geliştiricilerin uygulamalarını bütünüyle, klay ve verimli bir biçimde test edebilmelerini ve kaynak kdun ne kadarının kapsanabildiğini gösteren gelişmiş bir araçtır. IBM Ratinal Functinal Tester Java,.Net ve Web tabanlı uygulamalar için tmatikleştirilmiş işlevsel testleri yaratır, saklar, yürütür ve böylece kdunuzu tam anlamıyla test etmenizi sağlayarak yazılımınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını ve beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemenize lanak tanır. IBM Ratinal Perfrmance Tester İstemci/sunucu ve Web sistemlerinin perfrmansını ölçen, gerekli yükü istek prfiline uygun larak simüle eden kullanımı klay, anlaşılır ve ölçeklenebilir bir araçtır. Ratinal Rapid Develper Ratinal Rapid Develper, mdele dayalı hızlı uygulama geliştirme teknikleri ve tmatik kd luşturma teknljilerini kullanarak ptimum mimariye sahip çk katmanlı iş uygulamaların, geliştiricileri çk çeşitli teknlji platfrmlarının karmaşıklığından kaynaklan zrluklardan uzaklaştırarak, en hızlı ve başarılı şekilde bitirilmesini sağlamak için geliştirilmiş entegre bir uygulama geliştirme rtamıdır. Ratinal Rapid Develper, geliştiricilerin enterprise uygulama geliştirme ve deply aşamalarında gereksinim duyulabilecekleri ihtiyaçları karşılayacak esnekliğe sahiptir. Ratinal Rapid Develper, yazılım takımına Web uygulama sunucuları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi belli deplyment teknljilerilerinden bağımsiz, mevcut bilgi teknlji değerlerini de kullanarak rbust, çk katmanlı 14

15 J2EE uygulamaları geliştirme imkanı verir. Ratinal Rapid Develper sayesinde Java experler daha önceden hazırladıkları değerleri tekrar tekrar kullanabilirler. Ratinal Rapid Develper ile Web-brwser veritabanı uygulamalarını klay ve hızlı bir şekilde dizayn edip, luşturabilir ve test edebilirsiniz. Ratinal Rse veya Ratinal XDE class mdelleri ve veritabanları gibi mevcut bilgilerinizi prjenize dahil edebilirsiniz, gereksinimlerde veya şartnamedeki bir değişiklik isteğine çk hızlı yanıt verebilirsiniz. Deplyment teknljilerinden bağımsız uygulama geliştirebilir, ve geliştirdiğiniz bu uygulamalarınızı klay ve hızlı bir şekilde prductin deplyment ina hazırlayabilirsiniz Ratinal Rse Görsel Mdelleme: Bütün mühendislik dallarında sistemin yapısını ve davranışlarını sistemi inşa etmeden belirlemek uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Yazılım mühendisliğinde ise görsel mdellemenin önemi sistemlerin karmaşıklaşmasından ve yazılım takımlarının büyümesinden snra rtaya çıkmıştır. Bütün yazılım dünyası 1997 yılından itibaren UML (Unified Mdeling Language) dili üzerinde standartlaşmaya başlamıştır. Ratinal Rse, UML dilini bütünüyle destekleyen ve kullanılması en klay mdelleme aracı larak kendini kanıtlamıştır. Ratinal Rse ile görsel mdelleme yazılım takımlarına birçk fayda sağlamaktadır: Sistemin yapısı kdlamaya geçmeden belirlendiği için dizayn ve yazılım takımında işbölümü daha verimli yapılabilmektedir. Görsel mdelleme ile sistem ihtiyaçları daha eksiksiz tanımlanabilmekte ve ihtiyaçları bütünüyle karşılayan sistemin üretildiği garantilenmektedir. Yazılım takımında ayrı rlleri üstlenen kişiler aynı mdelleme dilini kullandıkları için takım içindeki iletişim artmaktadır. Görsel mdelleme sayesinde büyük ve karmaşık sistemler bütün yönleri ile dğru larak dizayn edilebilmektedir. Yazılım mimarisinin bütünüyle tanımlanabilmesi sayesinde değişimlere karşı daha esnek ve klay yönetilebilir bir sistem üretilebilmektedir. Yazılım sisteminin parçaları daha iyi belirlenebildiği için firma içinde hızı büyük randa arttırabilecek yeniden kullanım (reusability) uygulanabilmektedir. Görsel mdelleme ile sistemin tplam kalitesi artmaktadır. Ratinal Rse UML desteği ve klay kullanımı yanında aşağıdaki özellikleri ile standart mdelleme aracı larak bütün ihtiyaçları karşılamaktadır: UML 1.3 standardını desteklemektedir. Rse'de yer alan diyagramlar: Use-Case Diagram Activity Diagram Sequence Diagram Cllabratin Diagram Class Diagram 15

16 State Diagram Cmpnent Diagram Deplyment Diagram Ratinal Rse çk kullanıcı desteği sayesinde bütün takımın aynı anda aynı mdel üzerinde çalışmasını desteklemektedir. Mdelden dkümantasyn üretebilmektedir. Genişleme arayüzü (extensibility interface) sayesinde takımların değişik ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir. CORBA2.2/IDL kdu üretebilmektedir. Visual Basic, Visual Java, Visual C++, C++, Oracle 8, Visual Age fr Java, PwerBuilder, Standart JAVA 2, Centura, Frte kdlarını üretebilmekte ve geri çevrim (reverse engineering) yapabilmektedir. DB2, MS SQL, ORACLE şemaları ve tablları üretip geri çevrim yapabilir.. Yeni bir dizayna sıfırdan başlamak yerine Framewrk'ler ile daha klay ve düzenli bir başlangıç yapılabilmektedir. Visual Basic ve Visual C++ için COM bileşenlerinin mdellenmesini ve "interface" kdu üretilmesini desteklemektedir. Web sitelerinin içeriklerinin ve bileşenlerinin mdellenmesini desteklemektedir. Rund Trip Engineering çevrimini bütünüyle desteklemektedir. Rse Link prgramiıesayesinde Ratinal tarafından desteklenmeyen yazılım geliştirme rtamları için kd üretebilmektedir. Rse Link için yazılım geliştiren firmaların sayısı 100 ü geçmektedir. Bunların arasında en önemlileri değişik firmalar tarafından üretilen Delphi, ERwin, JBuilder, JDevelper bağlantılarıdır. Ratinal Rse mdelleri ClearCase veya Visual Surce Safe versiyn kntrl siteminde saklanabilmektedir. Bu araçların kmutları Rse rtamından çağırilabilmektedir. Ratinal Rse mdelleri web rtamına tek bir kmutla aktarabilmekte ve mdelin herkes tarafından paylaşılmasını sağlamaktadır. Ratinal XDE Develper Plus IBM Ratinal XDE Develper ailesinin yeni üyesi IBM Ratinal XDE Develper Plus, sunduğu zengin mdel tabanlı uygulama geliştirme özellikleri ve yeni eklenmiş run-time analiz yeteneği ile yazılımcılara kaliteli yazılım geliştirmeye yönelik klaylıklar sunar. IBM Ratinal XDE Develper Plus hem J2EE ve.net tabanlı sistemler luşturan kurumların ihtiyaçlarına yönelik bütün bir görsel dizayn ve geliştirme rtamı sunar. Genel özellikleri şöyledir: Bir uygulamanın dizayn aşamasından kdlanmasına kadar ilgili süreçleri Eclipse, IBM WebSphere Studi Applicatin Develper veya Micrsft Visual Studi.NET IDE lerinde gerçekleştirirsiniz. UML desteği ile mdel tabanlı geliştirme yapabilirsiniz. Java, C++, Visual Studi and.net ile mdelden kda kddan mdele Rundtrip geliştirme yapabilirsiniz. Otmatik veya istendiğinde mdel ile kdu senkrnize edebilirsiniz. Kendi patern ve kd şablnlarınızı tanımlayabilirsiniz. Mantıksal ve fiziksel database tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamalarınızı Web publish edebilir, çalışmalarınızla ilgili raprlar alabilirsiniz. 16

17 Visual Executin Trace dahil lmak üzere runtime analiz yapabilirsiniz. Mdel tabanlı mimaride çklu mdel desteği alabilirsiniz. Kullandığınız prgramlama diline duyarlı edit özelliği ile daha klay mdelleme yapabilirsiniz. Ratinal RequisitePr İhtiyaç, bir sistemin bulunması gereken bir durum veya gerçekleştirmesi gereken bir fnksiyna verilen addır. İhtiyaç yönetimi ise değişen ihtiyaçların belirlenmesi, düzenlenmesi, belgelenmesi ve izlenmesi için kullanılan sistematik yaklaşımdır. RequisitePr, ihtiyaç yönetimine getirdiği belgeleme ve veritabanı yaklaşımı ile bütün takımın ihtiyaç yönetimine katılmasında büyük klaylık sağlamaktadır. İhtiyaçların temel belgeleme rtamı birçk firmanın şu anda da kullandığı Micrsft Wrd dür. İhtiyaç tanımlama için kullanılan standart belgelerdeki ihtiyaçlar Access veya Oracle veritabanında değişik özellikler atanarak sınıflandırılmaktadır. Ihtiyaçlara öncelik, risk veya zrluk derecesi gibi firmalar tarafından da tanımlanabilen özellikler atanabilmektedir. Daha snra bu özellikler kullanılarak ihtiyaç arama, sınıflandırma ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bütün ihtiyaçların değişim kayıtları tutulmakta ve ihtiyaçlar arası bağlantılar tanımlanabilmektedir. Bu sayede değişen bir ihtiyacın değişimi sırasında etkileyeceği diğer ihtiyaçlar gözlenebilmektedir. RequisiteWeb arayüzü ile yukarıda tanımladığımız bütün işlemler web rtamında bütün takımın katılabileceği şekilde yürütülebilmektedir. Ratinal Rse ile sağladığı entegrasyn sayesinde Rse use-case'leri RequisitePr belgelerine bağlanabilmekte, Use-Case ihtiyaçlarının özellikleri Rse altından değistirilebilmektedir. İhtiyaçlarla ilgili raprlar klayca alınabilmekte ve prjenin gelişimi buradan gözlenebilmektedir. Üretilen grafikler MS Excel uyumludur. RequisitePr, ihtiyaç yönetimi sürecinin klayca tanımlanabileceği yardımcı araçlar ve örnek prjeler içermektedir. Türkçe İşletim sistemi ile Türkçe'yi tamamıyla desteklemektedir. Ratinal Purify Ratinal Purify, prgramların kilitlenmesine neden labilecek çalışma zamanı hatalarını tmatik larak saptar. Belirlenmesi zr lan çalışma zamanı hatalarını tmatik larak belirler. Hafıza yetersizliklerini belirler. Micrsft Visual C++ ile birlikte çalışır. Windws API lerini ve OLE çağrılarını da test eder. Yazdığınız kdların dışında kullandığınız kütüphaneleri de test ettiği için sizden kaynaklanmayan hataları da 17

IBM VE RATIONAL ÜRÜNLERİ

IBM VE RATIONAL ÜRÜNLERİ IBM VE RATIONAL ÜRÜNLERİ Cihan Öztürk Ocak, 2006 cihan00@hacettepe.edu.tr İÇİNDEKİLER Giriş 3 1 IBM Ürünleri 3 1.1 IBM Donanım Ürünleri 3 1.2 IBM Yazılım Ürünleri 4 1.2.1 DB2 Bilgi Yönetim Yazılımı 4 1.2.2

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER Ertuğrul AKBAŞ 2011 A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L Birleşik Tehdit Yönetimi Ağ Güvenlik Cihazları (UTM Firewall) Değerlendirme Hizmetleri...3 Firewall Kural

Detaylı

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Sftware Develpment with Aspect Oriented Apprach Oytun Kurtar, Oya Kalıpsız, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi ytunkurtar@gmail.cm

Detaylı

ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis

ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis ArcGIS 9 Teknljisine Genel Bakis Islem Cgrafi Bilgi Sistemleri ve Egitim Ltd.Sti. 13. cadde N:14 Beysukent 06530 ANKARA Tel:0 (312)235 64 90 Fax:0 (312)235 56 82 Islem Sirketler Grubu 2004-1 - ArcGIS 9.0

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası

ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası ERP ve Stratejik Başarı. e-mor İnşaat ERP Yazılımı Çözüm Haritası Özgün İhtiyaçlarınıza Çözümler Stratejik Amaçlarınıza Katkılar İçindekiler Yönetici Özeti... 3 1. İnşaat Sektöründe Büyüme Fırsatları...

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi

ERP NEDİR. CMS, CM, PM, BI Yönetimleri. Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@hotmail.com. 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi ERP NEDİR CMS, CM, PM, BI Yönetimleri Dr. Ragıp Başbuğ ragipbasbug@htmail.cm 1. İş Akışı ve İş Gücü Yönetimi Günümüzün hızlı ve dinamik iş rtamında şirketlerin en değerli varlıklarının başında çalışan

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager IBM Yazılım WebSphere Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Business Process Manager İlk projeden kurumsal çaptaki programlara kolaylıkla ölçeklenebilen tek, kapsamlı iş süreci yönetimi platformu 2 IBM

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı