IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14"

Transkript

1 İçindekiler İçindekiler...1 IBM Yazılım Markaları...2 Ltus...2 Websphere...2 Ratinal Rse...3 DB2...3 Tivli...4 Kategriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5 Ratinal Ürün Ailesi...9 Ratinal Rapid Develper...14 Ratinal Rse Görsel Mdelleme...15 Ratinal XDE Develper Plus...16 Ratinal Requisite Pr...17 Ratinal Purify...17 Ratinal Test RealTime...18 Ratinal ClearCase

2 IBM yazılım Markaları: Ltus Yazılımı e-iş'in kullanıcı yüzü Ltus ürün ailesi "n demand business" yaklaşımını -bu yaklaşımın sırrı güçlü bir ara katman yazılım alt yapısı dır- adım adım luşturan yapının sn kullanıcıya, yani ekranlara yansıyan kullanıcı arayüzünü luşturuyr. Ltus ürün ailesinin içinde kişileri iş süreçlerine entegre eden mesajlaşma ve birlikte çalışma, web knferans ve takım çalışması, e-öğrenme, bilgi ve içerik yönetimi yazılımları ile birlikte çalışmanın önemli bir bacağını luşturan prtal yazılımı yer alıyr. Ltus Wrkplace, Ltus Ntes/Dmin ve IBM WebSphere prtal yazılım grupları bu zengin işbirliği rtamının luşturulması için Ltus markası altında yer almaktadır. Ltus ürünleri güçlü birlikte çalışma özellikleri ile rakiplerinden ayrılıyr. Bu E-psta kullanımının çk ötesinde bir yaklaşımdır. Kişiler bu rtamda ekip arkadaşlarının müsait lup, lmadığını görüp, anında bilgi aktarımında bulunabilmekte ve rtak bir dküman üzerinde birlikte çalışma yapabilmektedir. Ltus Wrkplace ve Websphere prtal yazılımları ile Ltus ürün ailesi, kurum çalışanları ile müşteri ve bayi gibi kurumun iş ilişkisi içerisinde lduğu bireylere kişiselleştirilmiş, rl tabanlı dinamik çalışma rtamları sunmaktadır. Websphere Yazılımı Yazılım İşletimi ve Entegrasynu Websphere talebe göre e-iş'in (e-business n-demand) kalbini luşturuyr. WebSphere ürün ailesi ise bir kurumdaki uygulamaların altyapısını ve bu uygulamaların iş süreçleri ile entegrasynunda öne çıkıyr. Burada bir kurumdaki veriler, süreçler, insanlar, tedarikçiler, hizmet alınan şirketler arasında bir entegrasynun dinamik larak luşturulması temel hedeftir. IBM WebSphere Business Integratin; mdelleme, entegrasyn, bağlantı kurma, mnitör etme ve yönetme larak adlandırabileceğimiz beş ana işlevle uçtan uca entegrasynu şirketler için büyük bir faydaya dönüştürüyr. Böylece tmatik hale gelen süreçler ve uygulamaların entegrasynu ile verimlilik artıyr, esneklik kazanılıyr. WebSphere ürün ailesinin içinde yer alan altyapı çözümleri ve araçlar içinde yer alan WebSphere Applicatin Server ise açık standartlara dayalı kapsamlı bir bütünleştirme platfrmu, yüksek randa bütünleştirilmiş bir uygulama geliştirme rtamı, esnek uygulama yayma ve yönetim lanakları ve akıllı uçtan uca uygulama ptimizasynu ile öne çıkıyr. WebSphere Applicatin Server, Eclipse açık kaynak prjesine dayanan WebSphere Studi uygulama geliştirme platfrmuyla da tam larak bütünleşiyr. Prtal uygulamalarında da WebSphere Prtal kaynaklara internet teknljileri yardımıyla kişiselleştirilmiş larak erişim sağlıyr. Aynı grupta yer alan WebSphere Everyplace ve WebSphere Vice ise her yerden her frmatta bilgiye her tür araçtan ulaşmaya lanak veriyr. Satış ve kanal yönetiminde ise WebSphere Cmmerce kullanılıyr. 2

3 Ratinal Rse Yazılım geliştirmeden öte, yazılım mühendisliği yaklaşımı Çeşitli kurumların yürüttükleri yazılım prjelerinin başarısızlığa uğrama ranı %70'den fazladır. Karşılaşılan srunlar çğu kez yazılım dünyasında dğal larak algılanır ve işin bir 'cilvesi' larak görülür. IBM Ratinal ürün ailesi, bu eğilime yer bırakmayacak çözümler sunar. Yazılım prje sürecini bir bütün larak gören Ratinal, hataya yer bakmayan bir yazılım mühendisliği disiplinini ve ilgili süreçleri temsil eder. IBM'in günümüzdeki stratejik "talebe göre e-iş" kavramının başlangıç aşamasını luşturan Ratinal ürünleri, uzun zamandır dünyada çk kritik, hataya tahammülü lmayan yazılım prjelerinde kullanılmaktadır. Bu prjelerin gereksinim belirleme, analiz ve mdelleme, kd geliştirme, kalite denetimi, yazılım knfigürasyn yönetimi ve tüm prje yönetiminde değişik Ratinal ürünleri kullanılmaktadır. Savunma sanayinden, bankacılık ve finans uygulamalarına, telekmdan üniversitelere kadar pek çk alanda saygın bir yere sahip. Ratinal, nesne yönelimli yazılım ve bununla ilgili tüm disiplinleri dünyaya tanıtmış kuruluş larak da geçiyr. IBM geçtiğimiz yıl uzun zamandır iş rtaklığı yürüttüğü Ratinal'ı satın alarak talebe göre e-iş yaklaşımında önemli bir parçayı bünyesine katmış ldu. RUP/Ratinal Unified Prcess Yazılım geliştirme süreci özellikle sn n yılda çk önemli gelişmeler gösterdi. Tabiki bu gelişme ve değişimde, gelişen teknljinin, yaşamın her alanına giren yazılımların ve hızlanan dünyanın katkıları yadsınamaz. Özellikle endüstride Nesne Yönelimli Yaklaşım ve Java/J2EE nin başarılı kullanımı ve yaygın kabul görmesi paralelinde metdljiler, mdelleme dil ve kullanılan yazılım geliştirme araçlarında önemli gelişmeler meydana geldi. DB2 Veri Yönetim Yazılımı Kurumsal sistemlerdeki veri ve bilgileri yönetmek Ratinal ve WebSphere ailesi ile luşturulan talebe göre e-iş yapısında bu adımdan snra artık yapısal ve yapısal lmayan verilerin yönetimi ihtiyacı dğuyr. Peki bu veri ve bilgilerin yönetimi nasıl gerçekleştirilecek? Bunun yanıtını DB2 Infrmatin Management ürün ailesi veriyr. Kuruluşlar piyasadaki hangi veritabanı sistemi ile çalışıyrlarsa çalışsınlar DB2 ailesinin çözümleri ile bu veritabanlarında saklanan verilere erişebilir, bu verileri faydaya dönüştürecek çözümlerle kuruluşa verimlilik, maliyetlerin aşağı çekilmesi ve esneklik lanakları sağlayabilir. Veri yönetimi, talebe göre e-iş kavramı çerçevesinde istenilen bilgiye, istenilen nktadan istenildiği anda erişimi gerektiriyr. Burada önemli lan çeşitli uygulamalarda ve veritabanlarında tutulan yapısal verileri ve çek, extre, faks, imaj, elektrnik imza, e-psta gibi yapısal lmayan verileri, içerikleri bir arada yönetebilmek ve entegre edebilmek. İşte gerek yapısal gerek yapısal lmayan verilerin, dkümanların ve içeriklerin yönetiminde, tüm bu bilgilerden kurumsal zeka larak adlandırılan 'business intelligence' adına bir değer yaratmada, veri tabanı uygulamalarında DB2 ürün ailesi içinde bulunan çözümler devreye giriyr. İşletmelerde e-iş çözümlerini kullanmaya 3

4 başlayan müşteriler için DB2, müşterilerin talep ettiği CRM, BI, ERP ve Prtal gibi prjeler için gereken başarım, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, kullanılabilirlik ve büyüyebilirlik sağlayan bir veritabanı çözümü larak sunuluyr ve akla gelebilecek her türlü işletim rtamında (Linux, Windws, AIX, Slaris, HP-UX..) çalışabiliyr. IBM 'in sunduğu bir diğer veritabanı uygulaması ise, geçtiğimiz yıllarda IBM tarafından satın alınan Infmix şirketinin ürettiği Infrmix veritabanı. DB2 Cntent Manager çözümleri, Web destekli, açık ve tümleşik, e-business'e hazır, kurumsal içerik yönetiminde kullanılıyr. Cntent Manager çözümleri bilgisayar çıktılarının arşivlenmesi ve uygulamalardan erişilmesi, kağıt rtamındaki belgelerin taranması, saklanması ve işlenmesi, fis belgelerinin, e-psta'ların ve e-psta'larla gelen ek dsyaların arşivlenmesi ve bunlara erişilmesi, kelime-işlem, elektrnik tabl, sunum dsyalarının kategrize edilmesi, bileşik belge yaratılması, paylaşılması ve yönetilmesi, çklu rtam (multimedia- Ses, görüntü, ftgraf) belgelerinin saklanması, iş süreçlerinin yürütülmesi ve iş akışının denetlenmesi gibi geniş bir yelpazede yer alıyr. Bir diğer başlık lan DB2 Infrmatin Integratin çözümleri ise kurumlarda hem dağınık veri kaynaklarında hem de yapısal lmayan bilgi deplarında bulunan veri ve bilgilere gerçek zamanlı erişim ve entegrasyn imkanı sağlıyr. Tivli Yazılımı Tüm yapının yönetilmesi, güvenliğinin sağlanması Talebe göre e-iş yapısı kurulduktan snra bu yapının sürekli ve dğru çalışır şekilde tutulmasını Tivli ürünleri sağlamaktadır. Tivli yazılım prtföyü, başlangıçtan beri bilgisayar sayısı ister 100, ister lsun, dünyanın en büyük bilgi teknljisi ağ ve sistemlerine ilişkin güvenlik, deplama, perfrmans ve kullanılabilirliğin merkezi yerlerden yönetimi için tasarlanmıştır. Tivli yazılım prtföyü, Tivli Netview ve Tivli Switch Analyzer ürünleri ile netwrk aktif cihazlarının gerçek zamanlı izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Tivli Mnitring ürünleri işletim sistemlerinin, veritabanlarının, elektrnik psta sunucularının, uygulama ve web sunucularının ve bunlar üzerindeki işlerin perfrmanslarını izler ve herhangi bir prblem luşması durumunda düzeltici önlemler alır. Günümüzde kurumların en büyük prblemlerinden biri lan işletim sistemlerine sık bir şekilde çıkan yeni güvenlik yamalarının uzaktan yüklenmesi ve dnanım/yazılım envanterlerinin güncel bir şekilde tutulması Tivli Cnfiguratin Manager ürünü ile adreslenmektedir. Bütün sistem yönetimi ürünleri beraberinde geçmişe yönelik detaylı raprlama imkanı sunan Tivli Enterprise Data Warehuse, bir veri ambarı ile birlikte gelmektedir. Ayrıca sistemlerin mantıksal iş mdelleme yöntemiyle izlenmesi Tivli Business Systems Manager ürünü ile sağlanmaktadır. Tivli yazılım prtföyü, Tivli Identity Manager, Tivli Access Manager ve Tivli Privacy Manager ürünleri ile çeşitli büyüklükteki kurumlara güvenlik çözümleri sunmaktadır. Tivli Risk Manager ürünü, çeşitli güvenlik yazılımlarından gelen kayıtları merkezi biryerde tplayarak akıllı bir şekilde ilişkilendirme görevi yapmaktadır. Tivli yazılım prtföyü, Tivli Strage Manager, Tivli Strage Resurce Manager ve Tivli SAN Manager ürünleri ile geniş kapsamlı deplama çözümleri de sunmaktadır. 4

5 Kategriye göre IBM Yazılım Ürünleri: Ağ Hst Erişimi İstemci Paketi Websphere Hst Entegrasyn Çözümü Uygulama sunucuları Websphere Uygulama Sunucusu Websphere Uygulama Sunucusu Express Websphere Uygulama Sunucusu z/os için Uygulamalar Masaüstü Ve Şirket CATIA ENOVIA SMARTEAM İş Entegrasynu Websphere iş entegrasynu sunucusu Express Websphere iş mdelleyicisi Websphere iş mdelleyicisi yayım sunucusu Websphere iş denetleyicisi Websphere mesaj brker Websphere MQ Websphere Partner ağ geçidi Websphere işlem sunucusu Ticaret Websphere ticaret Express 5

6 Websphere ticaret Prfesynel sürüm Veri ve Bilgi Yönetimi Cludscape DB2 içerik yönetici DB2 belge yönetici DB2 UDB veri depsu DB2 genel veritabanı Express DB2 genel geliştirici sürümü Infrmix dinamik sunucusu Ltus Dmin belge yöneticisi Ltus iş akışı Websphere bilgi bütünleştiricisi İş yeri web içerik yöneticisi Hst Transactin İşlemleri CICS genel istemci CICS transactin sunucusu Yazılım Öğrenme Ltus öğrenme yönetim sistemi Mesaj Uygulamaları Ltus Dmin Ltus Dmin web erişimi Ltus Ntes İşletim Sistemleri 6

7 AIX Linux z/os z/vm Örgütsel Verimlilik, prtallar ve işbirliği Ltus Sametime Ltus Quickplace Websphere Prtal Express Websphere Prtal çklu prtallar için Websphere Prtal - z/os uyumlu İş yeri işbirliği servisleri İşyeri biçimleri İşyeri servisleri Güvenlik Tivli erişim yöneticisi Tivli dizin bütünleştirici Tivli dizin sunucusu Tivli kimlik yöneticisi Tivli risk yöneticisi Yazılım Geliştirme Ratinal uygulama geliştiricisi Websphere yazılımı için Ratinal Clearcase Ratinal fnksiynel test edici Ratinal prtfli(evrak çantası) yöneticisi 7

8 Ratinal PurifyPlus Ratinal takım birleştirme platfrmu Ratinal yazılım mimarisi Websphere geliştiricisi z-serisi için Dep Yönetimi Tivli dep yöneticisi Tivli dep yöneticisi ERP için Tivli dep yöneticisi sistem yedekleme ve kurtarma için TtalStrage veri için verimlilik merkezi TtalStrage iskelet için verimlilik merkezi Sistem Yönetimi Tivli çıkış yöneticisi Tivli knfigürasyn yöneticisi Tivli şirket knslu Tivli uygulamalar için denetleme Tivli Netview Tivli iş-yükleme planlayıcı Kablsuz Ses Yayım Websphere her yer erişimi Websphere çeviri sunucusu Websphere ses sunucusu 8

9 IBM Ratinal Ürün Ailesi IBM Ratinal Ürün Ailesi Yazılım geliştirme süreci özellikle sn n yılda çk önemli gelişmeler gösterdi. Tabiki bu gelişme ve değişimde, gelişen teknljinin, yaşamın her alanına giren yazılımların ve hızlanan dünyanın katkıları yadsınamaz. Özellikle endüstride Nesne Yönelimli Yaklaşım ve Java/J2EE nin başarılı kullanımı ve yaygın kabul görmesi paralelinde metdljiler, mdelleme dil ve kullanılan yazılım geliştirme araçlarında önemli gelişmeler meydana geldi. Tutarlı ve rtak tek bir nesne yönelimli metdljiye ve görsel mdelleme diline lan ihtiyaç 1990 lardan itibaren kendini göstermeye başlamıştır. O dönemde varlan temel üç nesne yönelimli metdlji Bch metdljisi (Grady Bch) OMT - Object Mdeling Technique (James Rumbaugh) OOSE - Object Oriented Sftware Engineering (Ivar Jacbsn) çğu nktalarda benzeşmesine rağmen gerek kullanılan görsel ntasyn gerekse metdljiler farklılıklar göstermekteydi. James Rumbaugh ve Ivar Jacbsn ın da Ratinal a katılması snrası Ratinal, görsel mdelleme dillerini birleştirerek Unified Mdeling Language (UML) 0.8 i Ekim 1995 de geliştirdi. Aralarında IBM inde bulunduğu büyük BT şirketlerinin de desteği ile UML standartlaşma sürecinden de geçerek Kasım 1997 de UML 1.1 sürümü ile yazılım endüstrisinde bir standart haline geldi. (UML dilinin bakımı günümüzde bir standartlar kuruluşu lan Object Management Grup OMG tarafından yapılmaktadır. Sn sürümü UML 2.0 dır). Yine Ratinal Sftware tarafından bu üç ayrı metdljide diğer firma ve grupların da katkıları ile birleştirilerek, yazılım geliştirme hayat döngüsü içerisinde yer alan tüm süreç, eleman (artifact), srumluluk ve rllerinde 9

10 tanımlandığı bileşik yazılım geliştirme süreç yönetimi Ratinal Unified Prcess 5.0 (RUP) Haziran 1998 de geliştirildi Günümüzde, ihtiyacımız lan yazılımlar daha büyük, daha hızlı ve daha karmaşık yazılımlardır. Bu ihtiyaçlara bir de yazılımda aradığımız nitelikler eklendiğinde (ölçeklenebilir, güvenli, sağlam, çk katmanlı, bağımsız (lse cupling), açık, taşınabilir, bütünleşebilir, yeniden kullanılabilir...) karmaşıklık daha da artmakta, diğer tarafdan yazılım pazara çıkış zamanı beklentisi kısalmaktadır. Bu şartlar altında 30 yıllık metdlar kullanarak geliştirilen yazılımların ihtiyaca cevap vermediği dünyada deneyimlerle görülmüştür. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılım geliştirme metdu lan RUP in üç temel özelliği Kullanıma göre kurgulanmış, use-case driven Mimari daklı, architecture centric Yinelenen artımlı iterative and incremental lmasıdır.. Kullanım durumu use-case ; geliştirilen yazılım ile bir sistemin veya kullanıcının belirli bir fnksiynel gereksinim dahilinde etkileşimidir. Tüm kullanım şekilleri biraraya geldiğinde kullanım durum mdeli use-case 10

11 mdel meydana getirir ve bu mdel her yineleme içerisinde analiz, tasarım, gerçekleştirim ve test aşamalarına temel teşkil eder. Yazılım geliştirme süreclerinin kullanım durum mdelindeki bir seri akışı takip ederek gerçekleştirilmesi, kullanıma göre kurgulanmış lması anlamına gelir. Bir yazılımdaki kullanım durumlarının sadece % 10 u sistemin mimari larak adlandırdığımız en önemli ve temel fnksiynları için yeterlidir. Kullanım durumları izle bir biçimde değil, sistem mimarisine uygun larak seçilir ve her yineleme iteratin ile hem mimari mdel hem kullanım durum mdeli birlikte lgunlaştırılır. Mimari geliştikçe yeni kullanım durumları, kullanım durumları geliştikçe mimari lgunlaşır, mimari yapının tam larak turmasına kadar devam eden bu süreç mimari daklıdır. RUP, bir yazılım prjesini daha küçük birçk yazılım prjelerinden luşan bir bütün ve her bir küçük yazılım prjesini bir artım increment ile biten bir yineleme larak tanımlar. Her yineleme kntrllü, planlı lmalı ve bellirlenmiş önemli riskleri çözümleyecek bir gurup seçilmiş kullanım durumunu içermelidir. Başarılı bir yineleme içerdiği küçük prjeyi bir önceki yinelemenin kaldığı nktadan planlanan riskleri çözümleyerek bir snraki yinelemenin gereksinimlerine uygun hale getiren yinelemedir. Her iterasynda yazılım geliştiriciler ilgili kullanım durumlarını seçerek ve yaratarak (bazıları henüz luşmamış labilir) belirlenen mimari rehberliğinde yazılım elemanlarını tasarlar ve kullanım durumlarını gerçeklediğinden emin lurlar. Eğer bir yineleme amaçlarını karşılıyrsa (genellikle karşılar) bir snraki yinelemeye geçilir, amaçları karşılamıyrsa daha önce verilen kararlar gözden geçirilmeli, düzeltme ve gerek duyulan yeni kararlar tasarımda yerini almalıdır. Tabiki öngörülmeyen ihtiyaçlar ve srunlar geliştirme esnasında luşacaktır, bu durumda yeni yinelemeler eklenmesi veya planlanan yineleme akışının değiştirilmesi gerekir. Sürecin yinelenen artımlı lmasının asıl amacı bu tür durumlarda kaybı minimize etmektir, sadece ilgili iterasynun kaybı veya uzaması tüm bir ürünü kurtaracaktır. Daha önceki yazılım geliştirme süreçlerinde bu tür durumların bu yöntemle çözülmemesi, tüm prjenin başarısızlıkla snuçlanmasına veya yazılım geliştirme maliyetinin iki üç katına çıkmasına neden lmuştur. RUP, yazılım geliştirme sürecini verimli, etkin, açık, kısa ve kntrllü yinelemeler bütünü larak yönetmektedir. Bu sayede snu gelmeyen prje aşamaları rtadan kalkmakta, geliştirme ekibi de daha templu, daha paralel ve daha esnek çalışabilmektedirler. Kullanılan görsel mdellemenin (UML) geliştirme ekibine sağladığı hızlı ve kalıcı iletişim, yüksek syutlama düzeyi altyapısı ve mdelin kd üretiminde de kullanılabilmesi diğer çk önemli avantajlardır. Bir sistemde sınıfların %70 i rtaya çıkarılması klay sınıflardır, %25 i tasarım ve gerçekleştirim yinelemelerinde keşfedilir, kalan %5 ise bakım yinelemelerine kadar rtaya tam larak çıkmazlar. Bu istatistik RUP ve özetle açıkladığım üç temel özelliğin ne kadar vazgeçilmez ve eş önemde özellikler lduğunu anlamamıza yardımcı lacaktır. 11

12 Yazılım yaşam döngüsü çevrimlere bölünmüştür ve her bir çevrim ürünün yeni bir nesli üzerinde çalışır.ratinal Unified Prcess, bir gelişim çevrimini birbirini izleyen dört evreye ayırır (Bkz Şekil 2) Algılama ( inceptin ) evresi Smutlaştırma / Detaylandırma ( elabratin ) evresi Yapım ( cnstructin ) evresi Geçiş ( transitin ) evresi Bir görünüm belgesi: temel prjenin gereksinimlerinin, ana özelliklerinin ve önemli kısıtlamalarının genel bir görünümüdür. Başlangıç kullanım durum mdelleri (%10 -%20) ranında tamamlanmış). Başlangıç prje sözlüğü (kısmi larak bir etki alanı mdeli biçiminde de ifade edilebilir). İş bağlamını, başarı ölçütlerini (öngörülen gelir, pazarda tanınma vb.) içeren başlangıç iş örneği ve mali tahmin. Başlangıç risk değerlendirmesi. Evreleri ve yinelemeleri gösteren bir prje planı. Gerekiyrsa, bir iş mdeli. Bir ya da birkaç prttip. Smutlaştırma evresinin amacı, srun etki alanının çözümlenmesi, sağlam bir mimari temelin kurulması, prje planının geliştirilmesi ve prjedeki yüksek risk öğelerinin rtadan kaldırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için, sistem hakkında enine byuna bir görüşe sahip lmanız gerekir. Mimari kararlar, sistemin bütününü, yani kapsamını, ana işlevselliğini ve başarım gereksinimleri gibi işlevselliğe ilişkin lmayan gereksinimlerini anlayarak 12

13 verilmelidir. Bu evrenin snunda, zr lan mühendislik aşaması tamamlanmış sayılır. Yapım ve geçiş evrelerine geçme ya da geçmeme kararı prjede en önemli karar lacaktır. Prjelerin birçğu için bu, hareketli, hafif ve çevik, düşük riskli bir işlemden önemli ölçüde atıl, yüksek maliyetli ve yüksek riskli bir işleme geçiş anlamına da gelir. Bir yandan sürecin değişikliklere sürekli uyum sağlaması gerekirken, geliştirme evresindeki etkinlikler de geliştirmenin tamamlanması için maliyeti ve zaman çizelgesini tahmini larak belirlememize yardımcı labilmek amacıyla, mimarinin, gereksinimlerin ve planların yeterince sabit lmasını ve risklerin hafifletilmesini sağlar. Kavramsal larak bu dğruluk düzeyi, bir kuruluşun sabit fiyatlı yapım evresine geçmesi için gereken düzeye karşılık gelir. Smutlaştırma evresinde, prjenin kapsamına ve riskine bağlı larak bir ya da birkaç yinelemede gerçekleştirilebilir. Prjedeki belli başlı teknik riskleri işaret eden önemli kullanım durumları dğrultusunda bir mimari prttip luşturulur. Smutlaştırma evresinin snuçları: Bir kullanım durumu mdeli (en az %80 ranında tamamlanmış) tüm kullanım durumları ve yuncular belirlenmiştir ve kullanım durumlarından birçğu geliştirilmiştir. İşlevsel lmayan gereksinimleri ve belirli bir kullanım durumuyla ilişkili lmayan tüm gereksinimleri yakalayan tamamlayıcı gereksinimler. Bir Yazılım Mimarisi Tanımı. Yürütülebilir bir mimari prttip. Gözden geçirilmiş bir risk listesi ve iş örneği. Yinelemeleri ve her yineleme için değerlendirme ölçütlerini gösteren, kaba taslak bir prje planını da içerecek şekilde, prjenin tamamı için bir geliştirme planı. Kullanılacak süreci belirten güncellenmiş bir geliştirme örneği. Bir ön kullanıcı kılavuzu (isteğe bağlı). Yapım evresinde, geri kalan tüm bileşenler ve uygulama özellikleri geliştirilir ve ürünle bütünleştirilir, tüm özellikler bütünüyle test edilir. Yapım evresi, bir anlamda, maliyetleri, zaman çizelgelerini ve kaliteyi en iyi düzeye getirmek için özellikle kaynakların yönetilmesine ve işlemlerin denetlenmesine önem verilen bir üretim sürecidir. Bu anlamda, yönetimin eğilimi, başlangıç ve geliştirme evreleri sırasında fikri mülkiyetin geliştirilmesinden, luşturma ve geçiş evreleri sırasında kullanılabilir ürünlerin geliştirilmesine dğru bir geçiş yapar. Birçk prje, paralel çalışmaların luşturulabileceği kadar büyüktür. Bu paralel etkinlikler, uygulanabilecek yayınların kullanılabilirliğini önemli ölçüde hızlandırabilir, ancak kaynak yönetiminin ve iş akışı eşzamanlamasının karmaşıklığını da artırabilir. Sağlam bir mimari ile anlaşılabilir bir plan önemli ölçüde birbirine bağlıdır. Diğer bir deyişle, mimarinin en önemli özelliklerinden biri, yapım klaylığıdır. Bu nedenle, smutlaştırma evresinde, mimarinin ve planın dengeli bir biçimde geliştirilmesinin ne derece önemli lduğu vurgulanır. Yapım evresinin snucunda, sn kullanıcılara teslim edilmeye hazır, uygun platfrmlara bütünleştirilmiş, kullanıcı kitapları/yardım dsyaları hazırlanmış bir ürün rtaya çıkar. Geçiş evresinin birincil hedefleri aşağıdakileri içerir: Paydaşların, yayma temellerinin eksiksiz ve vizynun değerlendirme ölçütleriyle tutarlı lduğu knusunda fikir birliğine varmalarının sağlanması 13

14 IBM Ratinal Sftware Architect Java, J2EE, web, prtal uygulamaları ve web servisleri için UML 2.0 uyumlu lgun mimariler tasarlanmasını, hızlı geliştirme yapılabilmesini, klay test, hata ayıklama, devreye alma, prfiling yapılabilmesini sağlayan, eclipse 3.0 desteği ile birçk yazılım geliştirme aracının bütünleştirildiği yazılım geliştirme platfrmudur. IBM Ratinal Applicatin Develper Java, J2EE, web, prtal uygulamaları ve web servisleri için hızlı tasarım, geliştirme, klay test, hata ayıklama, devreye alma, prfiling yapılabilmesini sağlayan, eclipse 3.0 desteği ile birçk yazılım geliştirme aracının bütünleştirildiği yazılım geliştirme platfrmudur. IBM Ratinal Sftware Mdeler İş süreci mdellemesi, gereksinim çözümlemesi ve UML 2.0 uyumlu bileşen mimarisi tasarımı için dünyada lider lan görsel bir mdelleme aracıdır. IBM Ratinal Requisite Pr Gereksinimlerin yazılmasını, iletilmesini ve değiştirilmesini klaylaştırarak uygulama geliştirme süreci byunca tüm geliştirme ekibinin güncel bilgilere sahip lmasını sağlar. IBM Ratinal ClearCase Prje paylaşımcılarına her bir yazılım geliştirme prjesinin gelişimini izleme gücünü sağlayan, kd ve diğer kaynakların paylaşımını ve saklanmasını güvenli bir biçimde gerçekleştiren, pazarda lider bir yazılım yapılandırma yönetim aracıdır. IBM Ratinal ClearQues Prje ekiplerinin geliştirme yaşam döngüsünde luşan tüm hata/değişiklik etkinliklerini izlemelerini ve yönetmelerini sağlayan bir hata/değişiklik isteği yönetim ürünüdür. IBM Ratinal PurifyPlus Yazılım geliştiriciler için çalıştırma sırasında hata denetimi yapabilmelerini, bellek hatalarını, lası perfrmans darbğazlarının saptayabilmelerini, geliştiricilerin uygulamalarını bütünüyle, klay ve verimli bir biçimde test edebilmelerini ve kaynak kdun ne kadarının kapsanabildiğini gösteren gelişmiş bir araçtır. IBM Ratinal Functinal Tester Java,.Net ve Web tabanlı uygulamalar için tmatikleştirilmiş işlevsel testleri yaratır, saklar, yürütür ve böylece kdunuzu tam anlamıyla test etmenizi sağlayarak yazılımınızın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını ve beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemenize lanak tanır. IBM Ratinal Perfrmance Tester İstemci/sunucu ve Web sistemlerinin perfrmansını ölçen, gerekli yükü istek prfiline uygun larak simüle eden kullanımı klay, anlaşılır ve ölçeklenebilir bir araçtır. Ratinal Rapid Develper Ratinal Rapid Develper, mdele dayalı hızlı uygulama geliştirme teknikleri ve tmatik kd luşturma teknljilerini kullanarak ptimum mimariye sahip çk katmanlı iş uygulamaların, geliştiricileri çk çeşitli teknlji platfrmlarının karmaşıklığından kaynaklan zrluklardan uzaklaştırarak, en hızlı ve başarılı şekilde bitirilmesini sağlamak için geliştirilmiş entegre bir uygulama geliştirme rtamıdır. Ratinal Rapid Develper, geliştiricilerin enterprise uygulama geliştirme ve deply aşamalarında gereksinim duyulabilecekleri ihtiyaçları karşılayacak esnekliğe sahiptir. Ratinal Rapid Develper, yazılım takımına Web uygulama sunucuları ve veritabanı yönetim sistemleri gibi belli deplyment teknljilerilerinden bağımsiz, mevcut bilgi teknlji değerlerini de kullanarak rbust, çk katmanlı 14

15 J2EE uygulamaları geliştirme imkanı verir. Ratinal Rapid Develper sayesinde Java experler daha önceden hazırladıkları değerleri tekrar tekrar kullanabilirler. Ratinal Rapid Develper ile Web-brwser veritabanı uygulamalarını klay ve hızlı bir şekilde dizayn edip, luşturabilir ve test edebilirsiniz. Ratinal Rse veya Ratinal XDE class mdelleri ve veritabanları gibi mevcut bilgilerinizi prjenize dahil edebilirsiniz, gereksinimlerde veya şartnamedeki bir değişiklik isteğine çk hızlı yanıt verebilirsiniz. Deplyment teknljilerinden bağımsız uygulama geliştirebilir, ve geliştirdiğiniz bu uygulamalarınızı klay ve hızlı bir şekilde prductin deplyment ina hazırlayabilirsiniz Ratinal Rse Görsel Mdelleme: Bütün mühendislik dallarında sistemin yapısını ve davranışlarını sistemi inşa etmeden belirlemek uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Yazılım mühendisliğinde ise görsel mdellemenin önemi sistemlerin karmaşıklaşmasından ve yazılım takımlarının büyümesinden snra rtaya çıkmıştır. Bütün yazılım dünyası 1997 yılından itibaren UML (Unified Mdeling Language) dili üzerinde standartlaşmaya başlamıştır. Ratinal Rse, UML dilini bütünüyle destekleyen ve kullanılması en klay mdelleme aracı larak kendini kanıtlamıştır. Ratinal Rse ile görsel mdelleme yazılım takımlarına birçk fayda sağlamaktadır: Sistemin yapısı kdlamaya geçmeden belirlendiği için dizayn ve yazılım takımında işbölümü daha verimli yapılabilmektedir. Görsel mdelleme ile sistem ihtiyaçları daha eksiksiz tanımlanabilmekte ve ihtiyaçları bütünüyle karşılayan sistemin üretildiği garantilenmektedir. Yazılım takımında ayrı rlleri üstlenen kişiler aynı mdelleme dilini kullandıkları için takım içindeki iletişim artmaktadır. Görsel mdelleme sayesinde büyük ve karmaşık sistemler bütün yönleri ile dğru larak dizayn edilebilmektedir. Yazılım mimarisinin bütünüyle tanımlanabilmesi sayesinde değişimlere karşı daha esnek ve klay yönetilebilir bir sistem üretilebilmektedir. Yazılım sisteminin parçaları daha iyi belirlenebildiği için firma içinde hızı büyük randa arttırabilecek yeniden kullanım (reusability) uygulanabilmektedir. Görsel mdelleme ile sistemin tplam kalitesi artmaktadır. Ratinal Rse UML desteği ve klay kullanımı yanında aşağıdaki özellikleri ile standart mdelleme aracı larak bütün ihtiyaçları karşılamaktadır: UML 1.3 standardını desteklemektedir. Rse'de yer alan diyagramlar: Use-Case Diagram Activity Diagram Sequence Diagram Cllabratin Diagram Class Diagram 15

16 State Diagram Cmpnent Diagram Deplyment Diagram Ratinal Rse çk kullanıcı desteği sayesinde bütün takımın aynı anda aynı mdel üzerinde çalışmasını desteklemektedir. Mdelden dkümantasyn üretebilmektedir. Genişleme arayüzü (extensibility interface) sayesinde takımların değişik ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir. CORBA2.2/IDL kdu üretebilmektedir. Visual Basic, Visual Java, Visual C++, C++, Oracle 8, Visual Age fr Java, PwerBuilder, Standart JAVA 2, Centura, Frte kdlarını üretebilmekte ve geri çevrim (reverse engineering) yapabilmektedir. DB2, MS SQL, ORACLE şemaları ve tablları üretip geri çevrim yapabilir.. Yeni bir dizayna sıfırdan başlamak yerine Framewrk'ler ile daha klay ve düzenli bir başlangıç yapılabilmektedir. Visual Basic ve Visual C++ için COM bileşenlerinin mdellenmesini ve "interface" kdu üretilmesini desteklemektedir. Web sitelerinin içeriklerinin ve bileşenlerinin mdellenmesini desteklemektedir. Rund Trip Engineering çevrimini bütünüyle desteklemektedir. Rse Link prgramiıesayesinde Ratinal tarafından desteklenmeyen yazılım geliştirme rtamları için kd üretebilmektedir. Rse Link için yazılım geliştiren firmaların sayısı 100 ü geçmektedir. Bunların arasında en önemlileri değişik firmalar tarafından üretilen Delphi, ERwin, JBuilder, JDevelper bağlantılarıdır. Ratinal Rse mdelleri ClearCase veya Visual Surce Safe versiyn kntrl siteminde saklanabilmektedir. Bu araçların kmutları Rse rtamından çağırilabilmektedir. Ratinal Rse mdelleri web rtamına tek bir kmutla aktarabilmekte ve mdelin herkes tarafından paylaşılmasını sağlamaktadır. Ratinal XDE Develper Plus IBM Ratinal XDE Develper ailesinin yeni üyesi IBM Ratinal XDE Develper Plus, sunduğu zengin mdel tabanlı uygulama geliştirme özellikleri ve yeni eklenmiş run-time analiz yeteneği ile yazılımcılara kaliteli yazılım geliştirmeye yönelik klaylıklar sunar. IBM Ratinal XDE Develper Plus hem J2EE ve.net tabanlı sistemler luşturan kurumların ihtiyaçlarına yönelik bütün bir görsel dizayn ve geliştirme rtamı sunar. Genel özellikleri şöyledir: Bir uygulamanın dizayn aşamasından kdlanmasına kadar ilgili süreçleri Eclipse, IBM WebSphere Studi Applicatin Develper veya Micrsft Visual Studi.NET IDE lerinde gerçekleştirirsiniz. UML desteği ile mdel tabanlı geliştirme yapabilirsiniz. Java, C++, Visual Studi and.net ile mdelden kda kddan mdele Rundtrip geliştirme yapabilirsiniz. Otmatik veya istendiğinde mdel ile kdu senkrnize edebilirsiniz. Kendi patern ve kd şablnlarınızı tanımlayabilirsiniz. Mantıksal ve fiziksel database tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Geliştirdiğiniz uygulamalarınızı Web publish edebilir, çalışmalarınızla ilgili raprlar alabilirsiniz. 16

17 Visual Executin Trace dahil lmak üzere runtime analiz yapabilirsiniz. Mdel tabanlı mimaride çklu mdel desteği alabilirsiniz. Kullandığınız prgramlama diline duyarlı edit özelliği ile daha klay mdelleme yapabilirsiniz. Ratinal RequisitePr İhtiyaç, bir sistemin bulunması gereken bir durum veya gerçekleştirmesi gereken bir fnksiyna verilen addır. İhtiyaç yönetimi ise değişen ihtiyaçların belirlenmesi, düzenlenmesi, belgelenmesi ve izlenmesi için kullanılan sistematik yaklaşımdır. RequisitePr, ihtiyaç yönetimine getirdiği belgeleme ve veritabanı yaklaşımı ile bütün takımın ihtiyaç yönetimine katılmasında büyük klaylık sağlamaktadır. İhtiyaçların temel belgeleme rtamı birçk firmanın şu anda da kullandığı Micrsft Wrd dür. İhtiyaç tanımlama için kullanılan standart belgelerdeki ihtiyaçlar Access veya Oracle veritabanında değişik özellikler atanarak sınıflandırılmaktadır. Ihtiyaçlara öncelik, risk veya zrluk derecesi gibi firmalar tarafından da tanımlanabilen özellikler atanabilmektedir. Daha snra bu özellikler kullanılarak ihtiyaç arama, sınıflandırma ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bütün ihtiyaçların değişim kayıtları tutulmakta ve ihtiyaçlar arası bağlantılar tanımlanabilmektedir. Bu sayede değişen bir ihtiyacın değişimi sırasında etkileyeceği diğer ihtiyaçlar gözlenebilmektedir. RequisiteWeb arayüzü ile yukarıda tanımladığımız bütün işlemler web rtamında bütün takımın katılabileceği şekilde yürütülebilmektedir. Ratinal Rse ile sağladığı entegrasyn sayesinde Rse use-case'leri RequisitePr belgelerine bağlanabilmekte, Use-Case ihtiyaçlarının özellikleri Rse altından değistirilebilmektedir. İhtiyaçlarla ilgili raprlar klayca alınabilmekte ve prjenin gelişimi buradan gözlenebilmektedir. Üretilen grafikler MS Excel uyumludur. RequisitePr, ihtiyaç yönetimi sürecinin klayca tanımlanabileceği yardımcı araçlar ve örnek prjeler içermektedir. Türkçe İşletim sistemi ile Türkçe'yi tamamıyla desteklemektedir. Ratinal Purify Ratinal Purify, prgramların kilitlenmesine neden labilecek çalışma zamanı hatalarını tmatik larak saptar. Belirlenmesi zr lan çalışma zamanı hatalarını tmatik larak belirler. Hafıza yetersizliklerini belirler. Micrsft Visual C++ ile birlikte çalışır. Windws API lerini ve OLE çağrılarını da test eder. Yazdığınız kdların dışında kullandığınız kütüphaneleri de test ettiği için sizden kaynaklanmayan hataları da 17

18 belirler. Ratinal ClearQuest le birlikte hata raprlamada kullanılabilir. Visual Studi 6.0 la entegre çalışabilir. Ratinal Test RealTime C,C++,ADA,Java kdundaki RealTime applicatinların her yönüyle test edilmesini, black-bx testing, runtime trace'ini ( Legacy kdlardan sistemin sequnce diagramını yani main fnksiyndan başlayarak kdun fnksiyn, bject, interrupt ve exceptin gibi çağrılarını görselleştiren bir özelliktir.), test script'leri, driver'lari ve stub'larinin tmatik larak üretilmesini sağlar. Bunun yanında cde cverage, memry testing ve perfrmance testing gibi işlevleri de yerine getirir. TI CdeCmpser, Trnad, M.VisualStudi gibi IDE lerle ve diğer birçklarıyla entegre larak çalışmanın yanında target yada simulatrler üzerinde test lanakları sunar. Test RealTime bağımsız bir araştırma grubunca yapılan ve bir test aracından en çk beklenen özellikleri de barındırmaktadır. Ratinal ClearCase Ratinal ClearCase, Windws ve UNIX platfrmlarında prje yazılım aşamalarının prje süreci byunca izlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, ClearCase'in deplama rtamı kdlar ve diğer dkümanlar için güvenli, klay back-up alınabilir bir rtamdır. UCM (Unified Change Management) ile yazılım takımlarına uygulamaya kyabilecekleri knfigürasyn ve değişim yönetimi çözümü sunuyr. Clearcase bütün dsyaların versiynlarını izleyebilmekte, kimler tarafından hangi değişikliklerin yapıldığını deplamaktadır. ClearCase ile kimin hangi dsyanın hangi versiynu üzerinde çalışacağı belirlenebilir, bu sayede yazılım geliştirme rtamı düzenlenebilir. Birden fazla kişinin aynı anda aynı kd veya mdel parçası üzerinde çalışması larak tanımlanan paralel geliştirmeyi desteklemektedir. Micrsft Develper Studi, PwerBuilder, Oracle Develper/2000, Micrsft FrntPage gibi yazılım geliştirme rtamlarıyla entegre çalışabilmektedir. Gerçekleştirilen build lerin kayıtları tutulabilir ve hangi versiynun hangi build de yer aldığı gözlenebilir. Prje rtamı Windws, UNIX veya bunların karışımı labilir. ClearCase fr Web ile web sitelerinin knfigürasyn yönetimine de çözümler sunmaktadır. Değişiklik isteği bildirme aracı ClearQuest ile birlikte çalışabilmektedir. Değişiklik istekleri versiynlara bağlanmakta ve bütün değişikliklerin kaydı tutulmaktadır. Bu sayede prje kalitesi her aşamada kntrl altında tutulmaktadır. 18

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri...

AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Noktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... UZAKTAN YEDEKLEME İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 ÜRÜN / SERVĐS TANIMI... 2 ÜRÜN / SERVĐS ÖZELLĐKLERĐ... 2 Önemli Nktalar... 3 Standartlar ve Kısıtlar... 3 Sistemin Özellikleri... 5 ÖZEL PROJE ÖZELLĐKLERĐ... 5 DESTEK

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu.

OKÜ İçerik Yönetim Sistemi. Proje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. OKÜ İçerik Yönetim Sistemi Prje Amacı; OKÜ web sitelerinin içeriklerinin etkin yönetimi ve sunumu. İÇİNDEKİLER 1. Prjenin Knusu 2. Prjenin İçeriği a. OKÜ İçerik Haritası b. ATAMEDYA OKÜ İÇERİK YÖNETİM

Detaylı

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır.

Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dolayı e-ticaret sistemlerine olan ilgi arttırmıştır. Yazılımnet E-ticaret Sistemi Günümüzde internet kullanımının hızla yaygınlaşmasından dlayı e-ticaret sistemlerine lan ilgi arttırmıştır. Bir kaç yıl öncesine kadar giyim, elektrnik, kitap, cd ve benzeri

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS

TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS SIEMENS TeamBase5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ SIEMENS TEAMBASE 5 BELEDİYE İLETİŞİM MERKEZİ Her geçen gün hızla değişen ve gelişen teknoloji, kurumların ve vatandaşların birbirleriyle olan iletişimlerine

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

IdeaSoft 2011 Fiyat Listesi

IdeaSoft 2011 Fiyat Listesi IdeaSft 2011 Fiyat Listesi 1 IdeaSft Akıllı E-ticaret Paket Fiyatları IdeaSft Akıllı E-ticaret Lite 120 GB/Yıl Trafik, 5 E-Psta, Havale/Eft ödeme sistemi, Kapıda Ödeme Sistemi, B2C Mdülü, Teknik Destek,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir.

Veresiye Satışlarınız, Sonradan faturaya dönüştürülmek üzere İrsaliye olarak Transfer edilir. 1 BENZİN İSTASYONU OTOMASYONU Orka SQL Prgramının sektöre özel yazılımlarından, Benzin İstasynu Otmasynu çözümü ile pmpa prgramlarındaki kayıtları prgramınıza tmatik transfer edebilirsiniz. Transfer Edilen

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Canlı Kullanıma Açıldı

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Canlı Kullanıma Açıldı ÖZEL SAYI 05 AĞUSTOS 2009 Bu özel sayıda yapılan açıklamalarla ilgili ek bilgi isterseniz Birl YÜRÜTEN i 425 2506 numaralı telefndan arayınız veya yuruten@altay.vm.tr elektrnik psta adresini kullanınız

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0>

<Ekip Adı> <Proje Adı> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler Sürüm [Not: Aşağıda yer alan şablon, Rational Unified Process ile birlikte kullanılmak üzere sağlanmıştır] [Köşeli parantezler

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Film Arşiv Sistemi. Yazılım Tasarım Belgesi

Film Arşiv Sistemi. Yazılım Tasarım Belgesi 1. Sürüm Tarihçesi Film Arşiv Sitesi Yazılım Tasarım Belgesi Sürüm Tarih Yazarlar Açıklamalar 1.0 28.12.2010 Rana ALGAN Elif BONCUK Bu belge sistemin tasarım detaylarını içerir. 2. Giriş 2.1 Amaç ve Kapsam

Detaylı

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Sftware Develpment with Aspect Oriented Apprach Oytun Kurtar, Oya Kalıpsız, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi ytunkurtar@gmail.cm

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Fatih Küçükyavuz Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1/23 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Labratuvarı Araştırma Knusu Ad Syad: FATİH KÜÇÜKYAVUZ Numara: 20221801

Detaylı

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT

Kaspersky Endpoint Security for Business SELECT Kaspersky Endpint Security fr Business SELECT Kaspersky Endpint Security fr Business, herhangi bir cihazda ve herhangi bir platfrmda, her büyüklükten işletmeyi her tür siber tehdide karşı krur. Güçlü ve

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering UNICASE... kapsamlı bir CASE* aracı * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering Neden UNICASE? Yazılım geliştirme projelerinde yazılım mühendisliği modelleri merkezi bir yerde ve

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye EMİNE ÜMİD KURTİŞ E-Psta : senumid@trakya.edu.tr Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye Trakya Üniversitesi Web Sayfalarının yönetimi. Trakya Üniversitesi Web

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Dğrulama ve Geçerleme Organizasyn Yaklaşımı Erdem Yıldırım 1, Mehmet Umut Pişken 2 1 STM (Savunma Teknljileri Mühendislik) A.Ş., Yazılım Mühendisi, Ankara

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Mehmet Akif Güzey. Portfolyo+CV

Mehmet Akif Güzey. Portfolyo+CV Mehmet Akif Güzey Prtfly+CV Bu döküman içinde kişisel bilgilerim, akademik geçmişim, yaptığım, bulunduğum prjelere ait bilgi ve dökümanlar, sahip lduğum belgeler, sertifikalar bulunmaktadır. Güncellenme

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın

Zeepeak Nedir? Tablet. Akıllı Telefon. Bilgisayar. IP Telefon. Zeepeak. Tablet üzerinden softphone ile kullanın Zeepeak Nedir? Zeepeak, tüm haberleşme ihtiyaçlarını bünyesine barındıran, bütünleşik IP tabanlı iletişim platfrmudur. IP Santral, Çağrı Merkezi, IVR, Otmatik Arama, Ses Kayıt, Sesli Psta, CRM, E-mail

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Ptansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Prgramı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da prje kapsamında Online Satış

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

Bayi Servis Otomasyon Sistemi

Bayi Servis Otomasyon Sistemi KoçSistem Bayi Servis Otomasyon Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Bayi Servis Otomasyon Sistemi Yetkili firmaların servis ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak uçtan uca zengin servis yönetim sistemleri

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA III Bilgi iletişim sistemi : Bilgi iletişim sistemi, dağıtık sistem içerisinde düğümler arasındaki iletişimi desteklemekle yükümlüdür. İletişim sistemi, iletişim ağı ile bağlanmış herhangi bir düğümün,

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER Ertuğrul AKBAŞ 2011 A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L Birleşik Tehdit Yönetimi Ağ Güvenlik Cihazları (UTM Firewall) Değerlendirme Hizmetleri...3 Firewall Kural

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

OTD Güvenlik Çözümleri - Genel 1

OTD Güvenlik Çözümleri - Genel 1 OTD Güvenlik Çözümleri - Genel 1 OTD - Online Teknik Destek güvenlik çözümleri, kurumların kurumsal güvenlik plitikalarını uçtan uca sürdürebilmelerini sağlayan, kurumsal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilen,

Detaylı

NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme

NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme NETIKS Uygulamaları Yenilikleri Versiyn Önkşulu 1.2 Uygulama Netiks İnsan Kaynakları Uygulaması nda her mdül için yapılan değişiklikler ve yeni özellikler açıklanmaktadır. Organizasyn Şeması Taşıma İşlemi

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri

9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 9.DERS Yazılım Geliştirme Modelleri 1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Modeller Herhangi bir yazılımın, üretim aşaması ve kullanım aşaması birlikte olmak üzere geçirdiği tüm aşamalar olarak tanımlanabilir.

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı