Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de"

Transkript

1 Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö o v muzu om w c ğ üz m uzm T ş v f çoğu ş m D ü ğ B. D o üç u m oğ o fo o v ğ öc 4,4 m ğ m c u m zm ş ü c u ü öüm çoğu. F c m üm m m m fğ öz m Dü v v o ö ooj m v ou, İ u v f üm u ç ş mu u m Yoğ, âu ç cğ ü 5 z o ğ üz. H m v SAP 201 Bu öü üv v c ö o â ğ m, O ğ uz v Pc, u m. ç v - üü z ş, Hw, u f u öz IBM ş Ic. f, ü G şm G D B 22 22_ :26

2 . >>> Bm v T Eü 2013 A Hücum! Buü ü ço z uuuşu v şm uzm oooom öm f vğ B D v uu ooj o zm ço üü öm zm ş. Öz o ç şm v u p üü p pm ç c üüzü çş, üümüzü mo v mcğ um o ğ B D üü zm um ş. Bşm pz u ou ş 1800 ü ABD üüm ü um çğ o. B D ouu vm ş çş m şp ü p âm om ş şm fm, u ooj ş uu uum, uuuş v v zm ç c oom ğ zm o po üç m şc. o v opm v ğm ç u ş v, üümüz v cm vğ ş z m. İc, ğm u v uzu v c f ğ zm f şc ş mm mm m (z. E, B., Y B Mom v Pomm Ff Sm W, Bm v T, , A 2011). İ m ş fom v v (m, vo, mj v.) z B D pm o, c şm şu şm ço üz m f ş cğ ömş uum. Gşmş Ü D Avj B D üç m m ( müğ, mm v şm) üz uuu m o öü. K o ş v o B D c, ş ü v p, uü şmş çşm v üşüc ş pm ş ğşm şcğ. Fo Aff f ğ ö üümüz v v %98 j o o, m u ç v v ğm ç ş çözüm umuo. Bğ o z ğ zm ş üm üc 90 ou v m çğ çmş uum. Bu oğ o z pom o. Bu, 1970 Boo Cou P Ev, B D öz şmş B ü ç müş f uuğuu o. Ev uu, şmş ü şm o ü ço fz, ço üü z öm v uu ç ooj p om ğo. Bu üc oucu B üç, H v Ç şm o v f pcğ u f cğ o. Çğmz E Dğ Hm M: V K! İ uc z ğ j ğ ço ğ. Bu o u v çğmz m m o. Bu ç, oğ o Goo, Amzo, Tw v Fcoo v şm uuuş f ş o, u uu öz ouu ş uuuş f23 22_ :26

3 R Bğ Y: B D A Uç Moo Efmz c ğmz c cp fo ğ, uzop vzo üü ço m v o m şğ öüouz. F mz ç mc z m şğ öm şşo. Bu uç moo. İz oomo v uç moou üc Ro-Roc u uç moo, uçuş üm moo ğ z o Ro-Roc u D (İ) mz ğ z m? (Tm ö, öğ Au A-380 uu Ro-Roc uç moou uçuş o üüü v mz v üo). Böc D p, moo m v m üz o pom p p öz ouu uç ğm uum mü o. Öğ pç uç v uçğ cğ v ö, vo uç m zm uf m ğo. Buu uçuş v uç moo z cc ş cğ üz pm o. f m o. G o uc ücz zm v u fm, uc ü ou oğ şm ççv m uc p o, zo v o şm öz o şmş om uc m m çm çşo. B p u p z o poz çözüüo v uc, m, üü oşp oşmğ o ç, uc öz c z uum po öüşü o. Bu üç po ü o. Bu o ç o çç öo pzm j f z ş öm şo. F B D ooj ucğ pzm ğ, çüü uc öz ouu o ğ şvş uuu, vo, -po z, p m v m moou vm mz z ş öüş, öğ po öüş o. Bu o Goo pou Ec Scm 2009 CNBC vğ öpoj mm f m o: Bş m mğz ş v, uu m moo şm. Ec Scm öpoj u ouu Goo mğ, Goo üm z uuğuu, f Vv Y (Po Ac) ö ABD üüm p m uumu p ğ Am fm Goo u ABD üüm vm üümü ouğuu o. (ABD o f 11 Eü o ç Vv Y ö, mz ABD uu üm fm v mm ç omz CIA v FBI pşm zou.) Bz B D Uum F üm u c ç m ommz mo, çüü u v öz üüü oum u uum uumu B D uum mz z ö ço oşc, c öüüo. İş z ö. B D Sz H Am B Bm o zm çş z m şm ççv, ş cp fouu ğ oum oo v u cp fou o ç o fou, f o o uucğ ü o m ş. Ac cp fo müş, öğ üpm z üpm ço öüm v çğ m (oğ o mo cz u z vm ş) zm öü ç üü öm şo, çüü ş u ş ouşuu pof o ş ş ş ç şz vo. Bu p p m ş Goo o: Bu ö Goo ço c üc o oum m zm vm po. G o oum zm (Loco B Svc) o u öü, üü v zm pzm üü o ocğ özü o. 24

4 >>> Bm v T Eü 2013 B D Du Az Buüü ç v cğ müş, oş v çoğuu v f o o m v vzo m Tw çş o pfom z v şvş uu ço. Ko m cğ m ç moc o c üc fm ç üü p v z ş, ç v çz ou üü âu omz. B D uum c üc fm üzc c o ğ p, v z üm ş v ou mü c. A oum zm u z B D ç ş om v zm şm o, f c ç ço üü po p o öü. Rüzâü Rüzâüü üm ü üc o Dm V W Sm, üzâüü uum şc üzâüüü vm ocğ c ç ç ü oğuu o m p müş uo. Tm üü oğuu o p om ş p ouğu üü m m ç u B D ooj. Bu pm ş uü uu v âz ş üzâü oum, u oum şc coğf öz v u ü o v (ğş m, m o, c, üzâ z v öü v.) v v op, B D ooj ğo v u ş ş oşuo. B D Süpm B D öm uum üpm. Süpm ş m ç ş m ğ ş üc up f ü, mvm, üü üü om ğ p m. Öğ B D ooj ABD z üpm zc şm müş ğ üü p, o müş m oup omğ m o. İ üpm f ğ ö, m ö uum öz ouu müş m müş ç üşüü m üü upo üz o öc ş pommş. İc ö o cp fouu uuğu oum zm üpm ouğu p müş cp fou -zm (, öğ, şm), v oşu (c, oğu), mvm (z, ş) v o müş öz ö (ç, ş, â, v, çocuu, ş v.)- üü f öm v. Doğ o u ö çoğ, f c u ö B D pzm j üz şm ücüü m o. 25

5 R Bğ Y: B D <<< İ H Mm Göüüğü B D pp ğ ço om po p. F ooj ouğu B D v v. Bu ş - öm mm uumu- B D öz mm üz o oumuz o. B opum ş üz uzu ü çm ğm ââ ş ouğu çç mmm ouğu ouu ü u mş mm o. F u uu B D ooj üü mz m şm ouğu öm o. Pp o -p ş z vğ uum ç- B D ooj z v ş v mm omşmş om o, m oğu zmc. Buu ç şmm uumu ouç z ş v uum f öü um oğ ü öüüo. Bu z üz mm öm B D ooj şm p o, ş v v ççv pm z cğ v şm m zou. B D Tp B D o ş uuğ p. Dom v üü v ğ oc şc üç om şm v ğ öm uum oc z o v u z oucu öz v öm şo. Souç o, u özü ooj şm p o v B D ş öm şm öm m m v ş v ş öz v öm o. Bş Uum A Yu v üm ö B D şö ş o uum v u müo pm mâ vo: Avup um f oomo Ç üm v pz üüm uumu ou? V-İu uç f f ş f f çm uumu ouu o ou? Co v â oğu o m? IBM f çğ ö fm B D ooj ş ş uum şm mv vm ş. Bu ö IBM, B D m çş fm müş vmğ z üz 20 o ğ özm. Souç Göüüğü B D ooj z şo. Y c m oom m opum ou çözüm ço öm o ocğ şm ; z u m ş. Bu u ş ş ğm uuc u o. Bu v öm - ş ç z vm c- ş c z pm umm v c om o um. Kc B D uum opum ğ ş mm oum m o. Soucu m o öm o m v f ç o c v mm öm pş öm öz o cğ m mü mm ğ. Bğ uü cğ u. Yo c, oomo, uç, m m ç ş. Bu p ü v uü ouğu c m öm v ç c mç omm, oğu v zm m uu ç o m, çüü ooj m oğuu cğ. ABD üü muc v oomo üc H Fo u c üz şu öz uü çğ ouo: Eğ om, c z. K Cu, K. v M-Sco, V., T R of B D, Fo Aff, , M/Hz Mü U. M., Roc M. v Scuz T., D u Zuuf, D Sp, , 13 M Am D., How T Smc W C Ev. A!, fo.com, 23 Tmmuz BITKOM Buv, Ifomowcf, Tommuo u u M.V., D wc Rooff W, om.o, 23 N Fcm, T. v Hm G., W Do?, Z O, 3 Oc Rc G., B D: U L w c, fuuzo., 4 M F, B. v D. D M., B D Ac m M, zwcf., 16 Km Söc C., Nz-S: Goo w Wcf, Sp O, 8 A

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: 14.03.2011 2011/12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: 12.03.2011 h v 27872 (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

Ş ü ç ö Ü ç ö ö ç ç ö ç ö ç ü ü ç ü ü ç ç ç ç » Ğ Ğ ü ç ü ç ü ç ç ü ç ç ç ç ç ö ç ü ö çü ü ö «ç ü ç ö ç ü ç ç ç ü Ğ ç ü Üç ü ç Ü «ö ö ü ç ü ç ö ö ç Ö ç ç ü ö ç ö ü Ç Ğ ç ç ç ü Ğ ö ç» Ğ ç ç ö ç Ş Ç Ş Ş

Detaylı

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015 BŞLIYOR. - 2015 CPSIM US / CPSIM TÜRKYE HKKIND ' : T Cp p z z p ö b G F j f p ç z f f p ç f ö ğ ğ.g ö ğ ö. b p b D T S p C K z B K Ü Ş OLMPYTLRI HKKIND I R L T Y P ç Ş OLM ğ b f p b h ç b p. b I R L T

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ Eüst ühesð Degs Ct: 3 Sayý: Sayfa: 8-39 YE 00 Öze Sayısı ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKBETÇİ TESİS YER SEÇİİ PROBLEİ İÇİN TBU R SEZGİSELİ Hae KÜÇÜKYDIN*, Necat RS, İ. Kuba LTINEL Boğazç Üvestes, Eüst ühesğ Böüü,

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 10 Taa k c geometiei 11 15 Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi 16 17 Mekanik s kma uça 18 46 Tona tak ma

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 1 !" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& 0#$) ' ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 2 %$ ( ) *! %$""#",.$ ' %* "" #"" " $ 2-1 * "" "$ + % 34-4* % #" & ' ($ + *'%&

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Ticari Markalar MP2I = MPI + RS232

Ticari Markalar MP2I = MPI + RS232 Fiyat Listesi 2010 MP2I = MPI + RS232 Ticari Markalar VIPA, SLIO, Sistem 100V, Sistem 200V, Sistem 300V, Sistem 300S, Sistem 400V Sistem 500S ve Commander Compact VIPA-Gesellschaft für Visualisierung und

Detaylı

ML60XS kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar.

ML60XS kartının 24VDC besleme voltajı kesilir, ENTER butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde 2 saniye sonra programlama modu başlar. OMLM (Ver:.78) kartının 4V besleme voltajı kesilir, butonuna basılı tutularak voltaj tekrar verildiğinde saniye sonra programlama modu başlar. rogram o rogram İsmi 08:Yuksek H.ure 5 aniye Kayıtlı arametre

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı