ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ ve GENEL ANESTEZİ. Doç. Dr. Fatiş Altındaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ ve GENEL ANESTEZİ. Doç. Dr. Fatiş Altındaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD"

Transkript

1 ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ ve GENEL ANESTEZİ Doç. Dr. Fatiş Altındaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2 Anestezi nedir? Hissizlik Genel anestezi Vital fonksiyonlarda kalıcı bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma ile karakterize genel duyu kaybı halidir.

3 Genel anestezinin ögeleri Bilinç kaybı=amnezi Analjezi Kas gevşemesi Otonom reflekslerde azalma

4 Anesteziyolojinin Tarihi Azot protoksit Joseph Priestley Horace Wells 1845 Harvard Tıp fakültesindeki uygulama başarısız Dietil eter William Morton 1846, Masssachusetts general Hospital Modern anestezinin başlangıcı Kloroform J. Young Simpson John Snow: İlk anestezist

5

6

7

8 Türkiye de anesteziyolojinin gelişimi 1930 a kadar anestezi seçenekleri Kloroform, eter, bölgesel anestezi İlk endotrakeal entübasyon Dr. Sadi Sun Dr. Burhanettin Toker 1956 da uzmanlık tüzüğü İlk anestezi uzmanı Dr.Sadi Sun Dr.Cemalettin Öner Prof Dr Sadi SUN

9 Genel anestezik etkili ilaçlar I. İnhalasyon anestezikleri Eter, kloroform, azot protoksit, halotan, izofluran, sevofluran, desfluran II. İntravenöz anestezikler Hipnotikler: barbitüratlar, propofol, benzodiazepinler Opioidler: morfin, fentanil, alfentanil, remifentanil vs Trankilizanlar Kas gevşeticiler

10 Anestezi teorileri Moleküler teoriler Korelasyon çalışmaları Hidrat teorisi Lipit teorisi Protein teorisi Yüksek basınç ve kritik volüm Isı çalışmaları Selüler teoriler Sinir iletkenliği ve trnsmisyon Sinaptik fizyoloji Kalsiyum geçirgenliği Enerfi metabolizması Nörofizyolojik teoriler Retiküler aktive edici sistem Spinal kapı Opiyat reseptörleri

11 Anesteziklerin etki mekanizması Genel anesteziklerin olası etki yerleri Serebral korteks Beyin sapı (Retiküler aktive edici sistem) Medulla spinalis Progresif depresyon Serebral korteks Medulla spinalis

12 Genel anestezinin dönemleri İndüksiyon Bilinç kaybı Kas gevşetici Entübasyon İdame: cerrahi dönem Analjezi Anestezi Uyanma Bilincin geri kazanılması Yeterli vital fonksiyon

13 İnhalasyon anestezikleri Oda ısısı ve 1 atmosfer basıncındaki fiziksel durumlarına göre Gaz : Azot protoksit Sıvı = volatil Halotan İsofluran Sevofluran Desfluran

14 İdeal inhalasyon anesteziğinin özellikleri İndüksiyonun başlaması ve uyanma hızlı olmalı Kardiyostabilite Bronkodilatasyon Kas gevşemesi sağlanmalı Yanıcı ve patlayıcı olmamalı Vücutta metabolize olmamalı

15 Minimum alveolar konsantrasyon= MAC Bir atmosfer basıncında, deneklerin %50 sinde ağrılı uyarana motor yanıtı ortadan kaldıran alveoldeki inhalasyon anestezik konsantrasyonu Vücut ısısındaki her 1 C düşüşte, MAC %2-5 azalır.

16 Kan-Gaz partisyon katsayısı İnhalasyon ajanının kanda ve alveoldeki konsantrasyonlarının eşit olduğu andaki parsiyel basınçlarının oranıdır. Kan-gaz partisyon katsayısı ne kadar büyükse anestezi indüksiyonu o kadar yavaştır.

17

18 Vaporizatör (Buharlaştırıcı)

19 İnhalasyon Anesteziklerinin Absorbsiyonu Faz 1: Anestezik gazların alveollere mekanik hareketi Faz 2: Alveol havasına dağılımı Faz 3: Alveola-kapiller membrandan kana difüzyonu ve pulmoner kan içindeki akımı Faz 4: Dokulara taşınma Faz 5: Doku kapillerlerinden interstisyel ve ekstrasellüler sıvı içine difüzyon ve hücre membranına geçiş

20 A. İnhalasyon ajanlarının alınımı I. İnspire edilen anestetik konsantrasyon Devrenin volümü Taze gaz akım hızı Anestetik maddenin anestezi sistemindeki absorbsiyonu

21 II. Alveolar anestezik konsantrasyon Alveole gelen anestezik miktarı Alveolar ventilasyon Konsantrasyon etkisi İkinci gaz etkisi Alveolden kana transfer Kalp debisi Kanda erirliği Henry yasası Alveol ve ven kanı arasındaki basınç farkı

22 B. Dokulara dağılım Dokudaki erirliği Doku kan akımı Doku ile arteryel kan arasındaki parsiyel basınç farkı

23 C. Eliminasyon Egzelasyon Metabolizma: Vücuttan kayıp

24 Anesteziklerin Etkileri-I SSS Serebral metabolizma Serebral kan akımı Kafa içi basıncı KVS Miyokardda depresyon SVR Aritmilere duyarlılık artar Solunum Sistemi Solunum merkezinde depresyon FRK azalma Bronkodilatasyon Bronkiyal irritasyon Laringeal ve faringeal refleks kaybı

25 Anesteziklerin Etkileri-II Böbrek Kan akımı GFR Karaciğer Kan akımı GİS Düz kaslarda gevşeme Motilitede azalma İLEUS Genital Uterusda relaksasyon

26 Ameliyat öncesi hazırlık AMAÇ Perioperatif morbidite ve mortaliteyi azaltmak!

27 Ameliyat öncesi değerlendirme Hastanın medikal durumunun saptanması Fizik muayene Medikal tedavi Allerji öyküsü (±) Fizik ve mental durum Sigara/alkol Önceki anestezi deneyimi Anestezi yönteminin belirlenmesi Hastayla iletişim Anksiyetenin azaltılması

28 Fiziksel durumun sınıflandırılması American Society of Anesthesiologists (ASA) ASA I: sağlıklı hasta ASA II: Hafif derecede sistemik hastalık ASA III: Ağır sistemik hastalık ASA IV: Yaşamı tehdit eden ağır sist hastalık ASA V: Ölüm halinde, 24 saat yaşaması beklenmeyen hasta

29 Premedikasyon Anksiyeteyi azaltmak Amnezi Preoperatif ağrı tedavisi İnhalasyon ajanı gereksiniminin azaltılması Yan etkilerin azaltılması (salivasyon, kalp hızında azalma, öksürük, kusma) Mide içeriği volm ve asiditesinin azaltılması Cerrahiye stres yanıtı azaltmak.

30 Preanestezik medikasyon 2-3 ilaç birlikte kullanılır: Sedatif Hipnotikler Anksiolitikler Opiyoidler Antiemetikler H-2 antagonistler Gastrokinetik ilaçlar Antikolinerjikler

31 Yüksek riskli hastalar Solunum fonksiyonu kötü Ciddi kalp hastalığı olanlar İleri derecede anemi Fizyolojik instabilite

32 Anesteziyi etkileyen faktörler Gebelik Ölüm korkusu Malign hipertermi hikayesi (+) Diabetes Obezite Tütün kullanımı Aşırı alkol Böbrek disfonksiyonu

33 İntraoperatif komplikasyonlar Hipotansiyon Miyokardial iskemi, İnfarkt Aspirasyon Pulmoner disfonksiyon Hipoventilasyon Malign hipertermi

34 Postoperatif anestezi komplikasyonları Solunumsal: atelektazi, aspirasyon, pnömoni GI: Bulantı, kusma, peristaltizmde azalma, paralitik ileus GÜ: Üriner retansiyon, böbrek disfonksiyonu

35 Stres Yanıtı Doğuran Nedenler Cerrahi Derecesi Tipi Süresi Ağrı Emosyonel faktörler Isı değişiklikleri Hipovolemi İskemi Asidoz Enfeksiyon

36 Cerrahiye Stres Yanıt Cerrahi Travma Nörohumoral değişiklikler

37 Stres Yanıt Cerrahi Travma Nöral Endokrin Metabolik Hümoral Katabolik Hormon Anabolik Hormon

38 Cerrahiye nöroendokrin yanıt Katabolik etkiler ACTH, Kortizol ADH, GH Katekolaminler Renin Anjiyotensin II Aldosteron İnterlökinler Anabolik etkiler İnsülin Testosteron Negatif azot dengesi, katabolik durum, lipoliz Karbonhidrat intoleransı

39 Postoperatif Ağrı Cerrahi travma ile başlayan, Giderek azalan, Doku iyileşmesi ile sonlanan akut ağrı

40 Ağrının sistemler üzerine etkileri-i KVS Hipertansiyon Taşikardi SVR artışı Miyokardiyal O 2 tük. Sonuç:İskemi/infarkt Solunum Sistemi Solunum işi artar Pulmoner fonk. Göğüs duvarı hareketi VT, FRC Sonuç: atelektazi, şant artışı, hipoksemi, hipoventilasyon

41 Ağrının sistemler üzerine etkileri-ii GİS ve Üriner Sis Sempatik deşarj Sfinkter tonusu Gastrik sekresyon Barsak hareketlerinde Sonuç: İleus, stres ülseri, üriner retansiyon Hematolojik etki Trombosit adhezyonu Fibrinoliz Hiperkoagülabilite Sonuç: Trombo-emboli

42 Cerrahiye Endokrin Metabolik Yanıtı Etkileyebilecek Yöntemler Anestezi yöntemi Yüksek Doz Opioidler Lokal anesteziklerle rejyonal anestezi Elektro-analjezi Anabolik/katabolik hormon modülasyonü Ağrı tedavisi Nörojenik blok Doku faktör modülasyonu

43 Dengeli Analjezi=Multimodal Analjezi Farklı analjezikler Farklı analjezi yöntemleri Birlikte kullanılması Aditif veya sinerjistik etki Yan etkilerin azaltılması

44 Rejyonel anestezi Bilinç kaybı olmaksızın ameliyat bölgesinde ağrı duyusunun ortadan kaldırılması Santral bloklar SPİNAL / EPİDURAL Periferik bloklar BRAKİYAL PLEKSUS İnfiltrasyon anestezisi

45 Rejyonel anestezi Carl Koller: kokainin topikal anestezik etkisi İlk kullanım: Oftalmik cerrahide

46

47 Spinal kord foramen magnumdan başlar Spinal kord Yenidoğanda L3 hizasında Erişkinde L1-2 diski hizası BOS: 150 ml ml spinal kompartmanda Özgül ağırlığ: 1006, 37 C de Günlük üretim ml Basınç: cmh 2 O

48

49 31 çift spinal sinir 8 çift servikal 12 çift torakal 5 çift lumbal ve sakral 1 çift koksigeal İntervertabral foramenlerden vertebrayı terkederler

50 VERTEBRAL seviyeler Vertebra prominens: C7 Skapulanın spinöz çıkıntısının tabanı: T3 Skapulanın alt açısı (kollar yanda iken): T7 İliak krista üst kenarı: L4 Posterior superior iliak krista: S2

51

52

53

54

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR CANAN BALCI ANESTEZİ Ġlaçların uygulanması ile organizmanın bir bölümünde veya tümünde oluşturulan duyu kaybı olarak tanımlanmaktadır. GENEL ANESTEZINININ DÖRT KOMPONENTI VARDıR

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 ÖZET Yaşlanma hücresel seviyeden organ seviyesine kadar sonuçları bir bütün içerisinde değerlendirilen

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ BİTİRME TEZİ Stajer Diş Hekimi: Dt. Hüseyin Emre AYDIN Danışman

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1 OLGU 12 yaş,

Detaylı