KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI"

Transkript

1 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI DAİRE BAŞKANI TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sekreterlik OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN SAĞLAMA VE SİPARİŞ İŞLEMLERİ BİRİMİ ÖDÜNÇ VERME BİRİMİ SATIN ALMA BİRİMİ ELEKTRONİK KAYNAKLAR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ DANIŞMA KAYNAKLARI VE SÜRELİ YAYINLAR BİRİMİ KATALOGLAMA VE SINIFLAMA BİRİMİ GÖRSEL-İŞİTSEL KOLEKSİYON VE GÖRME ENGELLİLER BİRİMİ GÜVENLİK BİRİMİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

2 Personel DAİRE BAŞKANLIĞI Sekreterlik OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ödünç Verme Elektronik Kaynaklar Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar Halkla İlişkiler ve Tanıtım Görme Engelliler TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kataloglama ve Sınıflama Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Satın Alma Güvenlik Destek Hizmetleri

3 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı BİLGİLER Bölümü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve önlemleri almak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlamak, bilgiye hızlı ve kolayca erişmek için gerekli düzenlemeleri yapmak. 1. Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve Merkez Kütüphane yönergesi hükümlerine göre örgüt yapısı içinde yürütür. 2. MKÜ Merkez Kütüphanesi ile Merkez Kütüphaneye bağlı şube kütüphanelerinin işleyişini ve diğer eğitim-öğretim birimleriyle koordinasyonunu düzenlemek. 3. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi için yeterli kadroyu belirlemek ve Rektörlüğe önermek. 4. Merkez Kütüphane ve şube kütüphanelerinde Okuyucu Hizmetleri ve Teknik Hizmetler ile diğer birimlerin standardizasyonunu 5. Kütüphanecilik, bilgisayar ve iletişim teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri izleyerek kütüphane hizmetlerine uygulanması için çalışmalar yapmak. 6. Merkez Kütüphanenin diğer kütüphaneler (halk kütüphanesi, üniversite ve araştırma kütüphanesi vb.) ile olan iş birliğini arttırmak için gerekli çalışmaları yürütmek. 7. Kütüphane faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak. İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Kütüphanecilik) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

4 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Mehmet Salih BALDIZ Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Şube Müdürü BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü İlk Amiri İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kütüphanenin Okuyucu Hizmetleri birimlerinde iş akışını düzenlemek ve işlerin düzenli yapılmasını 1. Kütüphanenin iş akışını ve hizmet birimlerini belirleyen yönergesi doğrultusunda nın vereceği görevleri yürütmek. nın görevde bulunmadığı dönemlerde Başkanlığa vekâlet etmek. 2. Kütüphanenin Okuyucu Hizmetleri bölümünde iş akışını düzenlemek ve işlerin düzenli yapılmasını 3. Tüm birimlerle işbirliği yaparak kütüphane koleksiyonunun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri almak. 4. Kütüphane materyalinin, düzen ve kullanımı konusunda Üniversite içinde ve dışında kullanıcılara tanıtımda bulunmak. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları kullanıcıya duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmek. 5. Gerekli olduğu durumlarda kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere uygulama ve staj programları düzenlemek. 6. Kütüphane içinde ve dışında kaynaklardan yararlandırmanın, kütüphanenin açık bulundurulması gereken zamana göre yapılmasını 7. Okuma salonları, depo, ödünç verme birimi arasında yerleştirme ve yararlandırma hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak yapılmasını 8. Kütüphane işlemleri ve gelecekle ilgili istekleri hakkında aylık ve yıllık rapor hazırlayıp na sunmak. 9. Ödünç vermeye konu olabilen kütüphane materyalinin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemek. 10. Kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyalin diğer kütüphanelerden, gerektiğinde yurt dışından sağlanması ve bu iş için gerekli olanakların hazırlanması. 11. Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içinde hizmete sunmak, bakımını yaptırmak. 12. Yazı işleri ile arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini 13. Üniversitede eğitim ve öğretimi destekleyecek ve yardımcı olacak süreli yayın dermesini oluşturmak üzere süreli yayınların seçimini, satın alınmasını ve değişimini yapmak ve belli bir düzen içinde kullanıma sunmak. 14. Engelli kullanıcılara materyal sağlamak ve bu materyalin kullanımı konusunda yardımcı olmak.

5 15. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 16. Ortaya çıkan sorunların çözümü için na başvurmak. 17. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak 18. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak, 19. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Kamu Yönetimi) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

6 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Nazım KARATAŞ Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü İlk Amiri Sekreterlik ve Yazı İşleri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın idari sekretarya işlerini, çalışma ve işleyiş düzeninin kuralları ve prensipleri doğrultusunda yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Bağlı bulunduğu birimin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek. 2. Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini 3. Telefon görüşmelerini idare etmek 4. Gelen faksları ilgili bölüm / kişilere iletmek, gidecek olanları da ilgili yerlere göndermek 5. Personelin dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak, personel ile ilgili olayları zamanında dosyalamak, gerektiğinde ilgililere bilgi vermek 6. Gelen ve giden kargoların işlemlerini ve takibini yapmak ve ilgili birimlere gerekli bilgileri vermek, gerektiğinde kargoların durum bilgisini kontrol etmek 7. Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik v.b. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak 8. Kullandığı ve sorumluluğunda olan cihazların bakımından sorumlu olmak, gerektiğinde aksaklığın giderilmesini temin etmek 9. Yazı İşleri ilgili iş-işlemleri yürütmek. 10. Arşiv ile ilgili iş-işlemleri yürütmek 11. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 12. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 13. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 14. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 15. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak,

7 16. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (İktisat), Lisans (Sosyoloji) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

8 Ödünç Verme MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Nazım KARATAŞ Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü İlk Amiri Ödünç Verme Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesini 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesi. 2. Kullanıcılara, kütüphanede bulunan kitapların taranması ve kitapların yerlerinin tasnif numarasına göre raflardan alınmasına yardımcı olmak. 3. Ödünç verilen kitapların işlemlerinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmesi. 4. İade edilen kitapların hasarlı olup olmadığının kontrol edilip teslim alındıktan sonra raflara kaldırılması işlemlerinin yapılması. 5. Yeni kayıt yaptıran kullanıcının kimliğini kontrol ederek kütüphaneye üye yapılması. 6. Çıkış alan kullanıcının işlemlerini; Kütüphane otomasyon sistemi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden kontrollü bir şekilde yapmak 7. Rezerve, sanat kitapları ve kütüphanede kullanılan kitapların fotokopi amaçlı işlemlerinin kimlik karşılığı iki saatliğine öğrenciye verilmesi. 8.Kullanıcı üzerindeki kitaplara başka bir öğrenci tarafından rezerve koyma işleminin yapılması. 9.Günlük yapılan bu işlemlerin istatistiğinin tutulması ve ay sonu aylık istatistik olarak Daire Başkanlığımıza sunulması. 10. Kütüphane içerisinde deforme olmuş kitapların tespit edilmesi, gerekli işlemlerinin yapılması. 11. Yukarıda belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 12. Yazı İşleri ve arşiv ile ilgili tüm iş-işlemleri yürütmek 13. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 14. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 15. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 16. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak.

9 17. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak, 18. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (İktisat), Lisans (Sosyoloji) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

10 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Zehra BAHAY Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Daktilograf BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ödünç Verme İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak. 2. Kullanıcılara, kütüphanede bulunan kitapların taranması ve kitapların yerlerinin tasnif numarasına göre raflardan alınmasına yardımcı olmak. 3. Ödünç verilen kitapların işlemlerinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmesi. 4. İade edilen kitapların hasarlı olup olmadığının kontrol edilip teslim alındıktan sonra raflara kaldırılması işlemlerinin yapılması. 5. Yeni kayıt yaptıran kullanıcının kimliğini kontrol ederek kütüphaneye üye yapılması. 6. Çıkış alan kullanıcının işlemlerini; Kütüphane otomasyon sistemi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden kontrollü bir şekilde yapmak. 7. Rezerve, sanat kitapları ve kütüphanede kullanılan kitapların fotokopi amaçlı işlemlerinin kimlik karşılığı iki saatliğine öğrenciye verilmesi. 8. Kullanıcı üzerindeki kitaplara başka bir öğrenci tarafından rezerve koyma işleminin yapılması. 9. Günlük yapılan bu işlemlerin istatistiğinin tutulması ve ay sonu aylık istatistik olarak Daire Başkanlığımıza sunulması. 10. Kütüphane içerisinde deforme olmuş kitapların tespit edilmesi, gerekli işlemlerinin yapılması. 11. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 12. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 13. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 14. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 15. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

11 16. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (İşletme) Almanca ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

12 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Ali ARSLAN Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ödünç Verme İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak. 2. Kullanıcılara, kütüphanede bulunan kitapların taranması ve kitapların yerlerinin tasnif numarasına göre raflardan alınmasına yardımcı olmak. 3. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin sevk ve idaresi ile ay sonu puantajlarının hazırlanıp Başkanlığımıza sunulması. 4.Ödünç verilen kitapların işlemlerinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmesi. 5. İade edilen kitapların hasarlı olup olmadığının kontrol edilip teslim alındıktan sonra raflara kaldırılması işlemlerinin yapılması. 6. Yeni kayıt yaptıran kullanıcının kimliğini kontrol ederek kütüphaneye üye yapılması. 7. Çıkış alan kullanıcının işlemlerini; Kütüphane otomasyon sistemi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden kontrollü bir şekilde yapmak. 8. Rezerve, sanat kitapları ve kütüphanede kullanılan kitapların fotokopi amaçlı işlemlerinin kimlik karşılığı iki saatliğine öğrenciye verilmesi. 9. Kullanıcı üzerindeki kitaplara başka bir öğrenci tarafından rezerve koyma işleminin yapılması. 10. Günlük yapılan bu işlemlerin istatistiğinin tutulması ve ay sonu aylık istatistik olarak Daire Başkanlığımıza sunulması. 11. Kütüphane içerisinde deforme olmuş kitapların tespit edilmesi, gerekli işlemlerinin yapılması. 12. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 13. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 14. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 15. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak.

13 16. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak, 17. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Önlisans (Tohumculuk) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

14 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Ekrem HALK Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü İnternet Salonu- Ödünç Verme İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesini İnternet Salonunun kurallar içerisinde düzenini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. İnternet Salonunun düzenini 2. MKÜ Merkez Kütüphanesi Ödünç Verme nin çalışma ve işleyiş düzeninin kurallar ve prensipler doğrultusunda görevli arkadaşlarla beraber dayanışma ve uyum içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak. 3. Kullanıcılara, kütüphanede bulunan kitapların taranması ve kitapların yerlerinin tasnif numarasına göre raflardan alınmasına yardımcı olmak. 4. Ödünç verilen kitapların işlemlerinin YORDAM Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmesi. 5. İade edilen kitapların hasarlı olup olmadığının kontrol edilip teslim alındıktan sonra raflara kaldırılması işlemlerinin yapılması. 6. Çıkış alan kullanıcının işlemlerini; Kütüphane otomasyon sistemi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemi üzerinden kontrollü bir şekilde yapmak. 7. Rezerve, sanat kitapları ve kütüphanede kullanılan kitapların fotokopi amaçlı işlemlerinin kimlik karşılığı iki saatliğine öğrenciye verilmesi. 8. Kullanıcı üzerindeki kitaplara başka bir öğrenci tarafından rezerve koyma işleminin yapılması. 9. Günlük yapılan bu işlemlerin istatistiğinin tutulması ve ay sonu aylık istatistik olarak Daire Başkanlığımıza sunulması. 10. Kütüphane içerisinde deforme olmuş kitapların tespit edilmesi, gerekli işlemlerinin yapılması. 11. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 12. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 13. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu şube müdürüne başvurmak. 14. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 15. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

15 16. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Ortaokul Yok ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

16 Elektronik Kaynaklar USTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Hatice ENGİN Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Kütüphaneci BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Elektronik Kaynaklar İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI E-kaynaklar (e-kitap, e-dergi vb.) biriminde iş akışının ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi e-kaynaklar (e-kitap, e-dergi vb.) biriminde iş akışının ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 2. Elektronik Kaynak seçimi yapmak ve sürekli kullanılır halde tutmak. 3. MKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bütçe kapsamında alınan abone veritabanlarının işlemlerini yürütmek. 4. Deneme amaçlı olarak açılan veritabanlarının işlemlerini yürütmek. 5.Veritabanı aracı firmalarının katılımı ile gerçekleşecek kullanıcı eğitimi programlarını hazırlamak. 6. Kullanıcılara araştırmalarında yardımcı olmak. 7. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak. 8. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin kütüphanemizde uygulanabilmesi için önerileri rapor halinde sunmak. 9. Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 10 Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlere yardımcı olmak. 11. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 12. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 13.Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 14. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

17 15. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Kütüphanecilik) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

18 Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Hatice ENGİN Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Kütüphaneci BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar ndeki iş akışının ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Danışma Kaynakları ve Süreli Yayınlar ndeki iş akışının ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 2. MKÜ Merkez Kütüphanesi danışma kaynakları ve süreli yayınların bulunduğu salonda gerekli düzeni 3. Süreli yayınlar ile ilgili teknik işlemleri yapmak ve kullanıcıların erişimine açmak. 4. Süreli yayınların otomasyon sistemine kaydını yapmak. Yayınevlerine eksik sayıları bildirmek ve dergilerin eksik sayılarının gelmesini 5. Süreli yayınlara ilişkin duyuru işlemlerini yapmak. 6. Süreli yayınların ciltleme işlemlerini yapmak. 7. MKÜ Açık Erişim ve Kurumsal Arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 8. Kullanıcılara araştırmalarında yardımcı olmak. 9. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin kütüphanemizde uygulanabilmesi için önerilerini rapor halinde sunmak. 10. Yeni kayıt yaptıran kullanıcının kimliğini kontrol ederek kütüphaneye üyelik işlemlerini yapmak. 11. Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 12. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 13. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 14 Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 15. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 16. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

19 17. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Bilgi ve Belge Yönetimi) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

20 Halkla İlişkiler ve Tanıtım MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Özgen YILMAZ Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Kütüphaneci BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtım İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI Halkla İlişkiler ve Tanıtım biriminde iş akışının ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım biriminde iş akışının ve hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 2. MKÜ Merkez Kütüphanesi bilgi kaynaklarının ve kütüphane hizmetlerinin üniversite içinde ve dışında tanıtım çalışmalarını organize etmek. 3. MKÜ Merkez Kütüphanesi bünyesinde ve fakültelerde yapılacak kullanıcı eğitimi programlarını organize etmek. 4. MKÜ Merkez Kütüphanesine temin edilen yeni yayınların ( Kitap, Süreli Yayın, Elektronik Kaynaklar vb. ) duyurusu ve tanıtımını yapmak. 5. Kütüphane web sayfasını güncellemek. 6. MKÜ Merkez Kütüphanesi süreli yayınlarının ve danışma kaynaklarının kullanımında yardımcı olmak. 7. Kullanıcılara araştırmalarında yardımcı olmak. 8. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak. 9. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin kütüphanemizde uygulanabilmesi için önerileri rapor halinde sunmak. 10. Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 11. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlere yardımcı olmak. 12. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 13. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 14 Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 15. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

21 17. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Bilgi ve Belge Yönetimi) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

22 Görsel-İşitsel Koleksiyon Salonu ve Görme Engelliler MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Ali ARSLAN Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görsel-İşitsel Koleksiyon Salonu ve Görme Engelliler İlk Amiri Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Görsel-İşitsel Koleksiyon Salonu ve Görme Engelliler nde iş akışını düzenlemek ve işlerin düzenli yapılmasını 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Görsel-İşitsel Koleksiyon Salonu ve Görme Engelliler ndeki iş akışının ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 2. MKÜ Merkez Kütüphanesi Görsel-İşitsel Koleksiyon Salonu ve Görme Engellilere ait materyalin bulunduğu salonda gerekli düzeni 3. Engelli kullanıcılara materyal sağlamak ve bu materyalin kullanımı konusunda yardımcı olmak. 4. Kitap Salonu, Süreli Yayın Salonu, Başvuru Kaynakları (Referans) Salonu ve Okuma Salonunun düzenini 5. Merkez Kütüphanede görev yapan kısmi zamanlı öğrencilerin sevk ve idaresini yapmak ve puantaj cetvelini hazırlamak. 6.Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 7. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 8. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 9. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 10.Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 11. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Önlisans (Tohumculuk) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

23 TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Fahrettin Kerim AKYOL Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Şube Müdürü BİLGİLER Bölümü Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü İlk Amiri İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kütüphanenin Teknik ve İdari Hizmetler birimlerinde iş akışını düzenlemek ve işlerin düzenli yapılmasını 1. Kütüphanenin iş akışını ve hizmet birimlerini belirleyen yönergesi doğrultusunda nın vereceği görevleri yürütmek. nın görevde bulunmadığı dönemlerde Başkanlığa vekâlet etmek. 2. Kütüphanenin Teknik ve İdari Hizmetleri bölümünde iş akışını düzenlemek ve işlerin düzenli yapılmasını 3. Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek. 4. Üniversite faaliyet raporu için ya da istenildiğinde, kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Daire Başkanlığı na sunmaktır. Hizmet kapsamı; a) İnsan Kaynakları Yönetimi, b) Stratejik Planlama, İstatistik, Raporlama ve Değerlendirme, c) Bütçe Planlaması Çalışmaları, d) İhtiyaç Maddeleri, Araç-Gereç ve Malzeme Temini, e) Bina Temizlik, Bakım-Onarım ve Tamirat İşleri, f) Güvenlik, Yönlendirme ve Vestiyer Hizmetleri, g) Bilgisayar ve Donanımlarının Bakımı, Takibi ve Onarımlarının Yaptırılması, h) Kütüphane Materyalinin Ciltleme ve Onarım Hizmetleri, ı) Diğer Hizmetlerdir. 5. Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırmalarını desteklemek amacıyla kitap, süreli yayın, tez, kitap dışı materyal vb. kaynakların seçimini yapmak ve satın alma yoluyla 6. Üniversite kütüphanesine bağış ve değiş-tokuş yoluyla materyal 7. Sağlanan kütüphane materyalinin uluslararası standartları içeren çağdaş ve bilimsel

24 yöntemlerle sınıflanması, düzenlenmesi ve kullanıcının yararlanmasına sunulmasını sağlama işlemlerini yürütmek, 8. Abone olunacak elektronik kaynakların seçimini yapmak ve abonelik işlemlerini gerçekleştirmek. 9. Aşağıda belirtilen harcama kalemlerinin; 01.1 Memurlar 02.1 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 03.3 Yolluklar 03.5 Hizmet Alımları 03.7 Menkul Mal-Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri 06.1 Mamul Mal Alımları Gerçekleştirme Görevlisi görevini yerine getirmek. 10. Bütçenin hazırlanması ve ödenek takibini yapmak 11. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 12. Ortaya çıkan sorunların çözümünde na başvurmak. 13. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 14. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak, 15. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Endüstri Mühendisliği) Fransızca ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

25 Kataloglama ve Sınıflama MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI Adı Soyadı Sekine YILMAZ Sicil Numarası Statüsü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ORGANIZASYONEL Unvanı Uzman BİLGİLER Bölümü Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Kataloglama ve Sınıflama İlk Amiri Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürü İŞİN TANIMI Kataloglama ve Sınıflama birimindeki iş akışının ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MKÜ Merkez Kütüphanesi Kataloglama ve Sınıflama birimindeki iş akışının ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin 2. Kütüphaneye çeşitli şekillerde sağlanan materyalin uluslararası kural ve standartlara göre kataloglama ve sınıflama işlemlerini yapmak. 3. Kütüphane materyalinin kayıtlarının otomasyon sistemine aktarmak. 4. Kataloglanan ve sınıflandırılan kaynakların barkod ve etiketlerini basarak, kullanıcıya sunulmaya hazır hale getirmek. 5. Görsel İşitsel Materyal Salonu ve engelliler için materyal seçmek ve kullanıma sunmak. 6. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak. 7. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin kütüphanemizde uygulanabilmesi için önerileri rapor halinde sunmak. 8. Kişi veya kurumlardan gelen bağış yayınların takibini yapmak. 9. Kullanıcılara araştırmalarında yardımcı olmak. 10. Kütüphanelerarası İşbirliği (ILL) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 11.Tezlerin kayıt altına alınması ve hizmete sunulması işlemlerini yapmak. 12. Yeni kayıt yaptıran kullanıcının kimliğini kontrol ederek kütüphaneye üyelik işlemlerini yapmak. 13. Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde ve oluşan sorunların çözümünde ilgili bölüm sorumluları ile koordineli çalışmak. 14. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlere yardımcı olmak. 15. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. 16. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 17. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 18. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

26 19. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (Kütüphanecilik) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

27 Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Adı Soyadı Halit SABAH Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri İlk Amiri Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürü İŞİN TANIMI Kütüphanenin Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemlerinin düzenli yapılmasını GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte ve yüksekokullardan gelen yayın isteklerini otomasyon sistemi üzerinden siparişe hazırlamak. 2. Gelen yayın isteklerinin sipariş öncesi kütüphane kataloğu, sipariş dizini ve kitaplara ilişkin bibliyografik bilgilerin erişildiği veritabanlarından taramak. Eksik bilgilerin tamamlanmasından sonra kitapları siparişe hazırlamak. 3. Sipariş işlemlerinin gerekli aşamalarında kullanıcıları otomasyon sistemi aracılığıyla bilgilendirmek. 4. Sipariş işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilgili firma ve yayınevleri ile iletişim kurmak. 5. Sipariş edilen kitapların gelmesi ile ilgili işlemleri (kitapların sipariş modülüne girilmesi ve fatura işlemleri) gerçekleştirmek. İşlemleri biten kitapları kataloglanmak üzere Kataloglama ve Sınıflama ne göndermek. 6. Bağış kitapların fiyatlandırılması için gerekli araştırmaları internet üzerinden yapmak. 7. Kütüphaneye satın alma ve bağış yoluyla gelen kitapların manyetik bantlama işlerini yapmak. 8. Satın alma ve diğer mali işlemlere yardımcı olmak. 9. Web sayfasının kontrolünü yapmak ve güncelliğini sağlamak, 10. Kullanıcılara araştırmalarında yardımcı olmak. 11. Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 12. Ödünç ve İade işlemlerini yapmak 13. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlere yardımcı olmak. 14. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 15. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu şube müdürüne başvurmak. 16. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 17. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

28 18. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Lisans (İşletme) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

29 Taşınır Kayıt ve Kontrol Adı Soyadı Hamit FANSA Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol İlk Amiri Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürü İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kütüphanenin Taşınır Kayıt ve Kontrol biriminde iş akışını düzenlemek ve işlerin düzenli yapılmasını 1. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlerini yürütmek, 2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 4. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. 5. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 6. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını 7. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. 8. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek. 9. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak. 11. Talep eden birimlerin gereksinmelerini karşılamak üzere, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasını yönetmek. 12. Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak. 13. Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmamak. 14. Yukarıdaki belirtilen işlerin yürütülmesinde oluşan sorunların çözümünde ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışmak. 15. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin

30 diğer bölümlerinde yürütülen işlere yardımcı olmak. 16. Ödünç ve İade işlemlerini yapmak 17. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 18. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 19. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 20. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak, 21. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Önlisans (Halkla İlişkiler) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

31 Satın Alma Adı Soyadı Hamit FANSA Sicil Numarası Statüsü 657 Sayılı DMK ORGANIZASYONEL Unvanı Memur BİLGİLER Bölümü Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Satın Alma İlk Amiri Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürü İŞİN TANIMI GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ayrılan bütçe çerçevesinde tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak. 1. Bütçe gelirlerinden satın alınmasına karar verilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ödenekler çerçevesinde gerçekleştirmek (Piyasa araştırması, tekliflerin alınması, doğrudan temin ve diğer işlemler). 2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ayrılan bütçe çerçevesinde tüm mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak , 4734 ve 4735 sayılı mevzuatlar ile bunlarla ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde gerekli ön hazırlıkları, faturalandırmaları, bunların ödemelerine yönelik tüm çalışmaları zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmek. 4. Gelir ve giderler hakkında na aylık ve yıllık raporlar sunmak. 5. Mutemetlik görevlerini yürütmek, 6. Gerekli durumlarda kütüphanede verilen hizmetin aksamaması için kütüphanenin diğer bölümlerinde yürütülen işlemlere yardımcı olmak. 7. nın verdiği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek, 8. Ortaya çıkan sorunların çözümünde bağlı bulunduğu Şube Müdürüne başvurmak. 9. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak. 10. Kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak, 11. Kendisine bağlı birimlerin kalite yönetim sistemine uygun çalışma yapmalarını İŞ GEREKLİLİKLERİ Öğrenim Düzeyi ve Alanı Yabancı Dil Önlisans (Halkla İlişkiler) İngilizce ONAYLAYAN Kütüphane ve Dokümantasyon

32 Güvenlik & Yardımcı Hizmetler Özlem DENER POZİSYON Güvenlik ve Koruma Memuru DAHİLİ 1740 Güvenlik & Yardımcı Hizmetler Mehmet ÇALBAŞ POZİSYON Yardımcı Hizmetler DAHİLİ 1737 Selvinaz SARAÇ POZİSYON Yardımcı Hizmetler DAHİLİ 1737

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2016 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İN TANIMI İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ BİRİM ADI Ana Süreç Adı Harcama birimimizce satın alınan tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Satın alınan malzemelerin muayene komisyonuna sunulması Muayene Komisyonu Kabulü yapılanları

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kataloglama İş Akış Şeması

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kataloglama İş Akış Şeması İşlem / İş Akışı Sorumlular Faaliyet Dokümantasyon / Çıktı Basılı Yayınları ve Sınıflandırma İş Akış Süreci Servisine Alınması Sağlama (aksesyon) işlemi biten basılı yayınlar kataloglama servisine getirilir.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

a) Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi

a) Kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, üniversitemizin kurulduğu 1992 yılından bugüne kadar, gerek mesleki

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE BİLGİ MERKEZİ YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU . Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 16 Ocak 2012 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ.. I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon.. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. C. Birime İlişkin Bilgiler.

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı

Ali ÖZTÜRK Daire Başkanı Sayfa No : 1/17 Ali YÜKSEL Daire Başkanı Şube Müdürü Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan görevlerin mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE PERSONELİ BİRİM, GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim 2 Oya ÖZBAY Daire Başkanı 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

2015 YILI. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2015 YILI. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

ÇANAKKALE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER ÇANAKKALE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediye

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çubuk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi tarafından sunulan hizmetleri

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İçindekiler Tablosu 2 İÇİNDEKİLER TABLOSU...2 MİSYONUMUZ...3 VİZYONUMUZ. 4 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV ANIMI...5 1.2. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...6

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2014 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Iğdır 2014 2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 3 I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON..4 B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKDÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKDÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKDÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu yönetmeliğin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YILLIK İŞ PLANI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YILLIK İŞ PLANI OCAK KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: RDS-5.4. Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: YILLIK İŞ PLANI Gelen Giden Zimmet Defterlerinin Kapatılması 203 Yılına ait gelen- giden evrakların

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Etüt Proje

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

7.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

7.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 7: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 7.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AYL AR OCAK (FAALİYET) OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ *2016 yılına ait dergi aboneliklerinin yapılması. *2015 yılının istatistiki bilgilerinin derlenmesi. *Kullanıcı kaydı sorunlu olan öğrencilerin

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU Standart 2:Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Hassas Görev (Tanım) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HASSAS GÖREV RAPORU 2.6. İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır. Kütüphane

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK 07.02.2017 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri

Detaylı