ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ BAġLIĞI AKILLI EV OTOMASYONU PROTOTĠPĠ BĠLEġENLERĠNĠN, WEB TABANLI UYGULAMA VE MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMĠ UYGULAMASI ĠLE UZAKTAN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK. Yazarın Adı SOYADI Semih ERDEM DanıĢmanın Adı SOYADI Cengiz TOGAY Mayıs, 2012 ÇANAKKALE

2 BĠTĠRME ÖDEVĠ BAġLIĞI AKILLI EV OTOMASYONU PROTOTĠPĠ BĠLEġENLERĠNĠN, WEB TABANLI UYGULAMA VE MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMĠ UYGULAMASI ĠLE UZAKTAN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bitirme Ödevi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazarın Adı ve SOYADI Semih ERDEM DanıĢmanın Adı ve SOYADI Cengiz TOGAY Mayıs, 2012 ÇANAKKALE ii

3 SEMĠH ERDEM, tarafından YRD. DOÇ. DR. CENGĠZ TOGAY yönetiminde hazırlanan AKILLI EV OTOMASYONU PROTOTĠPĠ BĠLEġENLERĠNĠN, WEB TABANLI UYGULAMA VE MOBĠL ĠġLETĠM SĠSTEMĠ UYGULAMASI ĠLE UZAKTAN KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK başlıklı çalışma tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiştir. Jüri Başkanı Jüri Üyesi Jüri Üyesi Bölüm Başkanı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü iii

4 TEġEKKÜR Bitirme ödevi projesinde kendisiyle çalışma imkanı sunan, bilgilerini ve yardımlarını bizden esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Cengiz Togay a teşekkür ederim. Projenin prototipinin hazırlanmasında emeği geçen, değerli zamanını bize ayıran Öğr. Gör. Utku Bayram a ve bulunduğum konuma gelmemi sağlayan aileme, tüm hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Semih Erdem iv

5 SĠMGELER VE KISALTMALAR JSF (Java Server Faces): Java Sunucu Yüzü. IDE(Integrated Development Environment): Tümleşik Geliştirme Ortamı. Winmo(Windows Mobile): Windows Mobile İşletim Sistemi v

6 BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI Akıllı ev otomasyonu prototipi bileşenlerinin, web tabanlı uygulama ve mobil işletim sistemi uygulaması ile uzaktan kontrolünü sağlamak. ÖZET Çalışma bir client/server modelidir. Projede bir ev prototipi oluşturuldu. Prototipe ısı sensörü, ledler, parolalı kapı girişi, alarm sensörü, klima yerine kullanılacak fan ve kapı otomatı eklendi. Yani bir evde olması gereken temel bileşenler yerleştirildi. Amacım bu çalışmada yer alan bileşenleri, internet bağlantısı ile uzaktan kontrolünü sağlamak. Bunu mobile işletim sistemi ve web tabanlı bir uygulama ile başardım. Client tarafta JSF ve PrimeFaces kullanarak web tabanlı bir uygulama arayüzü geliştirdim. Mobil tarafta ise Windows Mobile 6.5 işletim sisteminde uygulama geliştirdim. Prototipte veri durumlarını bir internet bağlantısı ile ağa sunmak gerekiyordu. Bu nedenle bir Java Web Servis yazdım. Web Servis ile Java Communication Api kullanarak, prototipte yer alan bileşenlerin durum bilgilerini seri porttan çekip ağa sundum. Böylece bileşenlerin durum bilgilerini clientlara iletmeyi başardım. Akıllı ev Pic Web Servis Mobil uygulama ġekil 1. Proje şeması vi

7 ĠÇĠNDEKĠLER BİTİRME ÖDEVİ ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR SİMGELER VE KISALTMALAR ÖZET Sayfa iii iv v vi BÖLÜM 1-GĠRĠġ Yazılım Geliştirme Ortamlarının Kurulması Eclipse Geliştirme Ortamı Kurulumu Dinamik Web Projesi Oluşturulması Dinamik Web Projesine Primefaces Kütüphanesinin Eklenmesi Microsoft Visual Studio 2008 Ortamının Kurulması Windows Mobile 6.5 Uygulaması Oluşturulması 5-6 BÖLÜM 2- ANA BÖLÜM Web Servisin Oluşturulması Java Communication Api Nedir ve Kurulumu Apache Axis2 ile Web Servis Oluşturma JSF ve Primefaces Kullanarak Web Tabanlı Uygulama Oluşturma Login Ekranının Oluşturulması Login Ekranı View Katmanının Oluşturulması Login Ekranı Model Katmanının Oluşturulması Kullanıcının Login Olabilmesi İçin Veri Tabanı Kontrolü Anasayfanın Oluşturulması Anasayfanın View Katmanının Oluşturulması Anasayfanın Model Katmanının Oluşturulması Ayarların Oluşturulması Ayarların View Katmanının Oluşturulması Ayarların Model Katmanının Oluşturulması vii

8 2.3 Oluşturulan Web Tabanlı Uygulamaya Web Client Özelliği Eklenmesi Mobil İşletim Sistemi Uygulamasının Oluşturulması Mobil Uygulamanın Arayüzünün Oluşturulması Mobil Uygulamaya Web Servisin Eklenmesi Mobil Uygulamanın Akıllı Telefonlar İçin Hazır Hale Getirilmesi Devre Şeması F877 PIC Program KAYNAKLAR 50 ġekiller 51 viii

9 ix

10 BÖLÜM 1 GĠRĠġ Yazılım geliştirmek için gereken ortamın oluşturulması. 1.1 Yazılım Geliştirme Ortamlarının Kurulması. Web tabanlı uygulama ve web servis geliştirimi, Java programlama dili ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılım geliştirme ortamı olarak Eclipse IDE for Web Developer (Version Indigo Release) seçildi. Winmo 6.5 mobil işletim sistemi uygulaması için yazılım geliştirme ortamı olarak Microsoft Visual Studio 2008 seçildi Eclipse Geliştirme Ortamı Kurulumu. Öncelikle Windows işletim sistemi için Eclipse geliştirme ortamında Java programlama dili ile uygulama geliştirme istiyorsak, bilgisayarımızda Java Runtime Environment ve Java Development Kit yüklü olmalıdır. Bunları adresinden elde edebiliriz. Daha sonra bağlantısından Eclipse IDE for Java EE Developer (Version Indigo 3.7) indirilir. İndirilen dosya sıkıştırılmış dosya şeklindedir ( zip ya da tar.gz ). Bu dosyayı sizin seçiminiz olan bir dizene sıkıştırılmış halden dışarı çıkarılır. Eclipse.exe çalıştırılır. Şekil 1.1 deki görüntü elde edilir. 1

11 ġekil 1.1. Eclipse geliştirme ortamı arayüzü Dinamik Web Projesi Oluşturulması. Dinamik web projesi oluşturmak için öncelikle bir uygulama sunucusuna ve gerekli jar dosyalarına ihtiyacımız var. Uygulama sunucusu olarak Tomcat 6.0 seçildi. adresinden uygulama elde edilebilir. Gerekli olan jstl-1.2.jar sayfasından bilgisayarımıza indiriyoruz. Öncelikle uygulama sunucumuzu kuralım. Şekil 1.1 de görülen en alt panelde Servers kısmına sağ tıklayın New > Server diyerek Tomcat v6.0 Server ı seçip Next diyoruz. Sonraki ekrandan Browse diyerek indirdiğimiz Tomcat uygulama sunucusu dosyasının yolunu gösteririz. JRE yi jr6 olarak seçip Finish diyoruz. Sonra Servers panelinden Tomcat i çift tıklarız ve açılan ekrandan Use Tomcat Installation seçilir. Ardından kaydedilir. Şekil 1.2 de gösterilmektedir. 2

12 ġekil 1.2. Use Tomcat installation. Servers panelinden Tomcat i başlattığımızda bir tarayıcıya yazarız ve karşımıza şekil 1.3 teki gibi görüntü ortaya çıkar. ġekil 1.3. Tomcat başlatıldığında alınan ekran görüntüsü. 3

13 Şimdi dinamik web projesi oluşturabiliriz. Eclipse ekranından File -> New -> Dynamic Web Project diyoruz. Sırasıyla aşağıdaki şekilleri izliyoruz. ġekil 1.4. Dynamic web project başlangıç görünümü. Gelecek iki ekranı da next diyerek geçelim. JSF kütüphanelerini ekleyeceğimiz kısma geçelim. ġekil 1.5. JSF kütüphane ekranı. 4

14 Şekil 1.5 deki ekrandan dosya yükleme butonuna tıklarız. JSF için Oracle ın son sürüm kütüphanelerini yükleriz. Yükleme işlemi bittikten sonra Finish deriz. Projeye sağ tıklayıp Run As > Run on Server dersek projemizi çalıştırırız Dinamik Web Projesine Primefaces Kütüphanesinin Eklenmesi. Projede web tabanlı uygulamada kullanışlı ve güzel bir arayüz oluşturmak amacıyla JSF için Primefaces kütüphanesini kullandım. Peki nedir Primefaces? Primefaces bileşenleri sayesinde yazılımcıyı HTML, CSS, Javascript ile ilgili detaylardan kurtarıyor ve yapılacak ana işe odaklanmasını sağlıyor. Primefaces açık kaynak kodlu bir yazılım ve Türkiye de geliştirilip uluslararası pazarda kendine yer edinmiş nadir projelerden. Daha detaylı bilgileri adresinden alabilirsiniz. adresinden son versiyonları indirilip, bu jar dosyalarını(kütüphane) projeye sağ tıklayıp Build Path > Configure Build Path deriz ve Libraries kısmından projeye import ederiz Microsoft Visual Studio 2008 Ortamının Kurulması. dan MVS 2008 i indirip kuruyoruz. adresinden Windows Mobile 6.5 Professional Developer Tool Kit (USA).msi indirilir ve bilgisayarımıza kuruyoruz Windows Mobile 6.5 Uygulaması Oluşturulması. Visual Studio ya gerekli kurulumları yaptıktan sonra File -> Project diyoruz ve Visual C# kısmından Smart Device ı seçip gerekli proje ismini verdikten sonra karşımıza şekil 1.6 daki ekran geliyor. 5

15 ġekil 1.6. Winmo 6.5 yeni proje oluşturma. Gelen ekrandan yukarıdaki işlemleri yapıp Device Application seçilir ve Ok a basılır. Böylece Windows Mobile 6.5 uygulaması oluşturmaya hazırız. 6

16 BÖLÜM 2 ANA BÖLÜM 2.1 Web Servisin Oluşturulması. Giriş bölümünde IDE üzerine uygulama sunucusu kurma ve dinamik web projesi oluşturma olayını anlattık. Web servis implementasyonu için Apache Axis2 kullandım. Proje oluşturmadan önce web servis için gerekli jar dosyalarını adresinden indirelim. Daha sonra Eclipse de Open -> Window -> Web Services -> Axis2 Preferences diyerek indirdiğimiz dosyaların yolunu gösterelim. Şimdi web servis için Axis2 özellikleriyle desteklenen bir web projesi oluşturmaya hazırız. Yeni bir adı Axis2WebService olan web projesi oluşturalım. Bu Bölüm de anlatıldı. Çıkan ekrandan Modify butonuna tıklayalım karşımıza çıkan ekran Şekil 2.1 de gösterilmektedir. Çıkan ekrandan Axis2 Web Services i işaretleyelim. Sonrasında Bölüm de anlatılan prosedürleri uygulayalım. ġekil 2.1. Axis2 web servis seçimi. 7

17 Projeyi oluşturduktan sonra projeye Service paketi ekleyelim. Pakete WP7Service sınıfımızı ekleyelim. Oluşturulan sınıfımızın kaynak kodları şu şekildedir. package Service; import java.io.serializable; import java.util.vector; import comport.javacomport; public class WP7Service { private static final long serialversionuid = 1L; private static boolean doorstatus; private static boolean windowstatus; private static boolean airconditionerstatus; private static boolean alarmstatus; private static boolean lightstatus; private static int roomtemperature; private Vector servicevector; private static int kontrol = 0; private static int kontrol1 = 0; private static JavaComport jcomport; public WP7Service() { public String semih() { return "Deneme"; public void yazdir() { kontrol++; if (kontrol == 1) { jcomport = new JavaComport(); try { servicevector = new Vector(); servicevector = jcomport.baslat(); 8

18 catch (InterruptedException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printstacktrace(); if (Integer.parseInt((String) + 1)) == 1) { airconditionerstatus = true; else { airconditionerstatus = false; if (Integer.parseInt((String) servicevector.get(servicevector.indexof("$") + 1)) == 1) { lightstatus = true; else { lightstatus = false; if (Integer.parseInt((String) servicevector.get(servicevector.indexof("%") + 1)) == 1) { doorstatus = true; else { doorstatus = false; int a=integer.parseint((string) servicevector.get(servicevector.indexof("&") + 1)); int b=integer.parseint((string) servicevector.get(servicevector.indexof("&") + 2)); roomtemperature=(a*10)+b; int room =Integer.parseInt( (String) (servicevector.get(servicevector.indexof("<") + 1))); roomtemperature = Integer.parseInt(room); 9

19 System.out.println("room: " + room); public static boolean isdoorstatus() { return doorstatus; public static void setdoorstatus(boolean doorstatus) { if (WP7Service.doorStatus == false) { WP7Service.doorStatus = true; try { jcomport.mywrite("d"); catch (InterruptedException e) { e.printstacktrace(); else if (WP7Service.doorStatus == true) { WP7Service.doorStatus = false; try { jcomport.mywrite("e"); catch (InterruptedException e) { e.printstacktrace(); public static boolean isairconditionerstatus() { return airconditionerstatus; public static void setairconditionerstatus(boolean airconditionerstatus) { if (WP7Service.airConditionerStatus == false) { WP7Service.airConditionerStatus = true; try { jcomport.mywrite("f"); 10

20 catch (InterruptedException e) { e.printstacktrace(); else if (WP7Service.airConditionerStatus == true) { WP7Service.airConditionerStatus = false; try { jcomport.mywrite("g"); catch (InterruptedException e) { e.printstacktrace(); public static boolean isalarmstatus() { return alarmstatus; public static void setalarmstatus(boolean alarmstatus) { WP7Service.alarmStatus = alarmstatus; public static boolean islightstatus() { return lightstatus; public static void setlightstatus(boolean lightstatus) { if (WP7Service.lightStatus == false) { WP7Service.lightStatus = true; try { jcomport.mywrite("l"); catch (InterruptedException e) { e.printstacktrace(); else if (WP7Service.lightStatus == true) { WP7Service.lightStatus = false; try { 11

21 jcomport.mywrite("k"); catch (InterruptedException e) { e.printstacktrace(); public static int getroomtemperature() { return roomtemperature; public static void setroomtemperature(int roomtemperature) { WP7Service.roomTemperature = roomtemperature; public static boolean iswindowstatus() { return windowstatus; public static void setwindowstatus(boolean windowstatus) { WP7Service.windowStatus = windowstatus; Sınıfımız bu şekilde yazıldıktan sonra bir comport paketi yaratalım. Sınıfımızın ismini JavaComport olarak verdikten sonra aşağıdaki kodları ekleyelim. JavaComport sınıfı port üzerinden bileşenlerimizin donanımsal olarak bağlı olduğu PIC ile haberleşen sınıf. MyWrite fonksiyonu seri porttan yazma, myread fonksiyonu seri porttan okuma işlemini gerçekleştirir. package comport; import java.io.*; import java.util.*; import javax.comm.*; public class JavaComport implements Runnable, SerialPortEventListener { static CommPortIdentifier portid; static String messagestring; 12

22 static SerialPort serialport; static OutputStream outputstream; Thread readthread; InputStream inputstream; private static int kontrol = 1; private Vector vector ; 2000); public Vector baslat() throws InterruptedException { messagestring = "+b"; vector = new Vector(); mywrite(""); myread(); kontrol++; Thread.sleep(500); for (int i = 0; i < vector.size(); i++) { System.out.print(vector.get(i)); System.out.println(); return vector; public JavaComport() { try { portid = CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM4"); catch (NoSuchPortException e1) { // TODO Auto-generated catch block e1.printstacktrace(); try { serialport = (SerialPort) portid.open("simplewriteapp", catch (PortInUseException e) { e.printstacktrace(); 13

23 public void mywrite(string string) throws InterruptedException { if(string == "f") messagestring = "+f"; else if(string == "g") messagestring = "+g"; else if(string == "l") messagestring = "+l"; else if(string == "k") messagestring = "+k"; else if(string == "d") messagestring = "+d"; else if(string == "e") messagestring = "+e"; try { outputstream = serialport.getoutputstream(); catch (IOException e) { try { serialport.setserialportparams(2400, SerialPort.DATABITS_8, SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); catch (UnsupportedCommOperationException e) { try { outputstream.write(messagestring.getbytes()); catch (IOException e) { Thread.sleep(500); public void myread() throws InterruptedException { try { inputstream = serialport.getinputstream(); catch (IOException e) { System.out.println(e); 14

24 try { if (kontrol == 1) serialport.addeventlistener(this); catch (TooManyListenersException e) { System.out.println(e); serialport.notifyondataavailable(true); try { serialport.setserialportparams(2400, SerialPort.DATABITS_8, SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); catch (UnsupportedCommOperationException e) { System.out.println(e); readthread = new Thread(this); readthread.start(); public void run() { try { Thread.sleep(20000); catch (InterruptedException e) { System.out.println(e); public void serialevent(serialportevent event) { switch (event.geteventtype()) { case SerialPortEvent.BI: case SerialPortEvent.OE: case SerialPortEvent.FE: 15

25 case SerialPortEvent.PE: case SerialPortEvent.CD: case SerialPortEvent.CTS: case SerialPortEvent.DSR: case SerialPortEvent.RI: case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY: break; case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE: byte[] readbuffer = new byte[1]; try { while (inputstream.available() > 0) { int numbytes = inputstream.read(readbuffer); vector.add(new String(readBuffer)); catch (IOException e) { System.out.println(e); break; Aslında JavaComport sınıfını kullanabilmek için Java Communication Api yi projeye tanıtmamız gerekiyor Java Communication Api Nedir ve Kurulumu. Java Communication Api Windows İşletim Sistemi nde COM portlara erişimi sağlar. Bu Api ile her port için bir nesne yaratabiliriz, portları açabiliriz, asenkron ve senkron iletişim sağlayabiliriz. Biz de prototipteki bileşenlerin durumlarına erişmek ve durumlarını değiştirmek için COM portları kullanacağız. Bunu ise RS-232 donanımı ile sağlarız html adresinden Api yi indirelim. Api dosyasında bulunan dosyalar 16

26 comm.jar, win32com.dll, javax.comm.properties. Win32com.dll dosyası Windows işletim sisteminde System32 klasörüne atılır. Comm.jar ve javax.comm.properties dosyaları ise projeye import edilir Apache Axis2 ile Web Servis Oluşturma. Sınıflarımızı oluşturup, Java Communication Api yi projemize eklendikten sonra WP7Service sınıfımıza sağ tıklıyoruz ve New -> Other -> Web Service diyoruz. Şekil 2.2 deki görüntüyü elde ederiz. ġekil 2.2. Web servis uygulaması için ilk adım. Şekil 2.2 deki ekrandan Web service runtime: Apache Axis i tıklarız. Karşımıza çıkan Service Deployment Configuration ekranından Apache Axis2 yi seçelim. Gelecek ekranları Next diyerek geçelim ve böylece web servisimiz oluşturulmuş oldu. Projeyi Tomcat uygulama sunucumuzda çalıştırdığımız zaman, tarayıcıya eğer 8080 portundan çalışıyorsak yazarsak Şekil 2.3 teki ekran bizi karşılar. 17

27 ġekil 2.3. Apache Axis2 web servis karşılama ekranı. 2.2 JSF ve Primefaces Kullanarak Web Tabanlı Uygulama OluĢturma. Bölüm de dinamik web uygulamasına Primefaces kütüphanesi nasıl eklenir anlatıldı. Dinamik web tabanlı uygulamamız, prototipte yer alan bileşenlerin durumlarını gösteren ve bu durumları değiştirmemizi sağlayacak arayüzü bize sunar. Primefaces ise görsellik açısından kullanıldı. Client4 adında bir dinamik web uygulaması oluşturalım Login Ekranının Oluşturulması Login Ekranı View Katmanının Oluşturulması. View katmanında son kullanıcıların gördüğü, xhtml sayfalarımızın vb. bulunduğu görsel sayfalardır. Öncelikle Login ekranının Projede webcontent dizinine sağ 18

28 tıklayalım. New -> HTML File diyelim. Çıkan ekrandan Login.xhtml dosyası oluşturalım ve aşağıdaki kodları ekleyelim. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui" xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"> <h:head> <title>primefaces with facelet</title> </h:head> <h:body onload="dlg.show()"> <p:dock position="top"> <p:menuitem value="ayarlar" icon="/images/settings1.png" url="settings.xhtml" /> <p:menuitem value="yenile" icon="/images/refresh.png" url="login.xhtml" /> </p:dock> <p:growl id="growl" showdetail="true" life="3000" /> *" /> <p:dialog id="dialog" header="login" width="420" widgetvar="dlg"> <h:form> id="username" hatası: Boş değer girilemez." /> <h:panelgrid columns="2" cellpadding="5"> <h:outputlabel for="username" value="kullanici Adi: <p:inputtext value="#{loginbean.username" required="true" label="username" requiredmessage="kullanıcı adı: Doğrulama Boş değer girilemez." label="password" /> <h:outputlabel for="password" value="parola: * " /> <h:inputsecret value="#{loginbean.password" requiredmessage="parola: Doğrulama hatası: id="password" required="true" action="#{loginbean.login" status, args)" ></p:commandbutton> <f:facet name="footer"> <p:commandbutton value="giriş" oncomplete="handleloginrequest(xhr, 19

29 <p:commandbutton value="temizle" onclick="this.form.reset()"></p:commandbutton> </f:facet> </h:panelgrid> </h:body> </html> </h:form> </p:dialog> <script type="text/javascript"> function handleloginrequest(xhr, status, args) { if (args.validationfailed!args.loggedin) { jquery('#dialog').parent().effect("shake", { times : 3, 100); </script> Login Ekranı Model Katmanının Oluşturulması. JSF de model katmanında java beanler bulunur. Yani view katmanından gelen istekler java sınıfları tarafından gerçekleştirilir. Login ekranının model katmanını aşağıdaki şekilde oluştururuz. package client; import java.math.biginteger; import java.security.messagedigest; import java.security.nosuchalgorithmexception; import javax.faces.application.facesmessage; import javax.faces.bean.managedbean; import javax.faces.bean.requestscoped; import javax.faces.validator.validatorexception; import = public class Login { private boolean giris; private String username; 20

30 private String password; public String getusername() { return username; public void setusername(string username) { this.username = username; public String getpassword() { return password; public void setpassword(string password) { this.password = password; public String login() { String md5password = getmd5sum(password); LoginPersistence loginpersistence = new LoginPersistence(); giris = loginpersistence.login(username, md5password); System.out.println("Deneme package Login username:"+username+" "+password); if (username!= null && password!= null && giris) { FacesMessage message = new FacesMessage(); message.setsummary("parola eşleşme hatası tekrar deneyiniz\nnot: Parola 50 karakterden fazlasını karakteri içermez "); throw new ValidatorException(message); else { System.out.println("else"); FacesMessage message = new FacesMessage(); message.setsummary("parola eşleşme hatası tekrar deneyiniz\nnot: Parola 50 karakterden fazlasını karakteri içermez "); throw new ValidatorException(message); 21

31 2.2.2 Kullanıcının Login Olabilmesi İçin Veri Tabanı Kontrolü. Kullanıcının prototipteki bileşenleri yönetebilmesi yetkilendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu nedenle kullanıcının login olabilmesi için veri tabanı kontrolüne ihtiyaç duyulur. Veri tabanı olarak MySQL kullanıldı. Smarthouse isimli bir veritabanına, logintable adlı bir tablo oluşturuldu. ID(int), username(string), password(string) özelliklerlerinden oluşan tabloya kullanıcılar eklenir. Bu bizim JSF deki Controller katmanına denk gelmektedir. Kalıcı katman için persistence paketi oluşturuldu ve aşağıdaki sınıflar eklendi. package persistence; import java.sql.connection; import java.sql.drivermanager; import java.sql.sqlexception; import java.sql.statement; public class Baglanti { public static Statement baglanti() { try { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); Connection baglanti = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/smarthouse","root"," "); Statement ifade = baglanti.createstatement(); return ifade; catch (ClassNotFoundException e) { e.printstacktrace(); catch (SQLException e) { e.printstacktrace(); return null; 22

32 package persistence; import java.sql.resultset; import java.sql.sqlexception; import java.sql.statement; public class LoginPersistence { private boolean giris; public boolean login(string username, String password){ Statement st = Baglanti.baglanti(); String sql = "select *from logintable where username='" + username + "' and password='" + password + "' "; ResultSet set = null; try { set = st.executequery(sql); catch (SQLException e) { e.printstacktrace(); try { giris = set.next(); catch (SQLException e) { e.printstacktrace(); return giris; 23

33 2.2.3 Anasayfanın Oluşturulması Anasayfanın View Katmanının Oluşturulması. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui" xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"> <h:head> <title>smart House Main Page</title>.yazi { <style type="text/css"> text-decoration: none; font-size: medium; font-family: monospace; font-weight: bolder; color: gray;.tarih { float: left; text-decoration: none; font-size: medium; font-family: monospace; font-weight: bolder; color: red; </style> <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script> <script type="text/javascript"> google.load('visualization', '1', { packages : [ 'gauge' ] ); </script> <script type="text/javascript"> function drawvisualization() { var sicaklik = '<h:outputtext value="#{client.roomtemperature" />'; var data = new google.visualization.datatable(); var a = 4; data.addcolumn('string', 'Label'); data.addcolumn('number', 'Value'); data.addrows(2); 24

34 data.setvalue(0, 0, 'Oda Sıcaklığı'); data.setvalue(0, 1, parseint(sicaklik)); // Create and draw the visualization. new google.visualization.gauge(document.getelementbyid('visualization')).draw(data); google.setonloadcallback(drawvisualization); </script> </h:head> <h:body> <h:outputtext value="son Güncelleme: #{Client.tarih" styleclass="tarih"></h:outputtext> <p:dock position="top"> <p:menuitem value="anasayfa" icon="/images/home.png" url="main.xhtml" /> <p:menuitem value="ayarlar" icon="/images/settings1.png" url="settings.xhtml" /> <p:menuitem value="yenile" icon="/images/refresh.png" url="main.xhtml" /> <p:menuitem value="çıkış" icon="/images/exit.png" url="login.xhtml" /> </p:dock> <div style="margin: 50px auto auto auto; width: 200px; height: 200px;" id="visualization"></div> <h:form prependid="false" id="form"> <p:growl id="growl" showdetail="true" /> <center> <h:graphicimage width="104" height="98" value="#{client.picture" /> </center> <p:panel style="width:600px;margin: 80px auto auto auto;" header="smart House"> <div style="float: left;"> <p:commandlink update="aircon" action="#{client.clientaircondition"> <p:graphicimage width="104" height="98" value="/images/air.png" /> </p:commandlink> <br /> <h:outputtext id="aircon" styleclass="yazi" value="#{client.airconstring"></h:outputtext> </div> <div align="right"> 25

35 <p:commandlink action="#{client.clientlightstatus" update="light"> <h:graphicimage width="104" height="98" value="/images/light.png" /> </p:commandlink> <br /> <h:outputtext id="light" styleclass="yazi" value="#{client.lightstring"></h:outputtext> </div> <br></br> <br></br> <div style="float: left"> <p:commandlink action="#{client.clientdoorstatus" update="door"> <h:graphicimage width="104" height="98" value="/images/door.jpg" /> </p:commandlink> <br /> <h:outputtext id="door" styleclass="yazi" value="#{client.doorstring"></h:outputtext> </div> <div align="right"> <h:commandlink action="#"> <h:graphicimage width="104" height="98" value="/images/wake.jpg" /> <br /> <h:outputtext value="#"></h:outputtext> <f:ajax /> </h:commandlink> <h:outputtext></h:outputtext> </div> </p:panel> </h:form> </h:body> </html> Anasayfanın Model Katmanının Oluşturulması. package client; import java.rmi.remoteexception; import java.text.dateformat; import java.text.simpledateformat; import java.util.date; import javax.faces.bean.managedbean; import javax.faces.bean.requestscoped; 26

36 import javax.faces.bean.viewscoped; import = public class Client { private boolean doorstatus; private String doorstring; private boolean windowstatus; private boolean airconditionerstatus; private String airconstring; private boolean alarmstatus; private boolean lightstatus = true; private String lightstring; private int roomtemperature; private String picture; private WP7ServicePortTypeProxy proxy; private DateFormat dateformat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"); Date date = new Date(); private String tarih = dateformat.format(date); public Client() throws RemoteException, InterruptedException { proxy = new WP7ServicePortTypeProxy(); proxy.yazdir(); Thread.sleep(2000); loadairconditioner(); loadlight(); loadroomtemperature(); loaddoor(); public void loadroomtemperature() { try { 27

37 roomtemperature = proxy.getroomtemperature(); catch (Exception e) { System.out.println("Web Servise ulaşılamadı loadroom"); e.printstacktrace(); if (roomtemperature <= 0) { picture = "images/snow.gif"; else if (roomtemperature > 0 && roomtemperature <= 10) { picture = "images/weather_storm.png"; else if (roomtemperature > 10 && roomtemperature <= 20) { picture = "images/weather_st.png"; else picture = "images/weather_fog.png"; public void loadairconditioner() { try { airconditionerstatus = proxy.isairconditionerstatus(); catch (RemoteException e) { System.out.println("Web Servise ulaşılamadı loadair"); e.printstacktrace(); if (airconditionerstatus) airconstring = "Klima Açık"; else airconstring = "Klima Kapalı"; public void ClientAirCondition() throws InterruptedException { try { proxy.setairconditionerstatus(!airconditionerstatus); catch (RemoteException e) { e.printstacktrace(); 28

38 Thread.sleep(1500); // WEB SERVISTEKI METHOD SET EDILMEDEN ONCE // LOADAIRCONDITIONER SET EDILIYORDU BU NEDENLE // THREAD KULLANILDI // 1000 keyfi olarak secildi. loadairconditioner(); public void loadlight() { try { lightstatus = proxy.islightstatus(); catch (RemoteException e) { System.out.println("Web Servise ulaşılamadı loadlight"); e.printstacktrace(); if (lightstatus) lightstring = "Işıklar Açık"; else lightstring = "Işıklar Kapalı"; public void ClientLightStatus() throws InterruptedException { try { proxy.setlightstatus(!lightstatus); catch (RemoteException e) { e.printstacktrace(); Thread.sleep(1500); loadlight(); public void loaddoor() { try { doorstatus = proxy.isdoorstatus(); 29

39 catch (RemoteException e) { System.out.println("Web Servise ulaşılamadı loaddoor"); e.printstacktrace(); if (doorstatus) doorstring = "Kapı Açık"; else doorstring = "Kapı Kapalı"; public void ClientDoorStatus() throws InterruptedException { try { proxy.setdoorstatus(!doorstatus); catch (RemoteException e) { e.printstacktrace(); Thread.sleep(1500); loaddoor(); public String getairconstring() { return airconstring; public void setairconstring(string airconstring) { this.airconstring = airconstring; public String getlightstring() { return lightstring; public void setlightstring(string lightstring) { this.lightstring = lightstring; public int getroomtemperature() { return roomtemperature; 30

40 public void setroomtemperature(int roomtemperature) { this.roomtemperature = roomtemperature; public String getpicture() { return picture; public void setpicture(string picture) { this.picture = picture; public boolean iswindowstatus() { return windowstatus; public void setwindowstatus(boolean windowstatus) { this.windowstatus = windowstatus; public String gettarih() { return tarih; public void settarih(string tarih) { this.tarih = tarih; public boolean isdoorstatus() { return doorstatus; public void setdoorstatus(boolean doorstatus) { this.doorstatus = doorstatus; public String getdoorstring() { return doorstring; 31

41 public void setdoorstring(string doorstring) { this.doorstring = doorstring; Ayarların Oluşturulması Ayarların View Katmanının Oluşturulması. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui" xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"> <h:head> <title>settings</title> </h:head> <h:body> <p:dock position="top"> <p:menuitem value="anasayfa" icon="/images/home.png" url="main.xhtml" /> <p:menuitem value="ayarlar" icon="/images/settings1.png" url="settings.xhtml" /> <p:menuitem value="yenile" icon="/images/refresh.png" url="settings.xhtml" /> <p:menuitem value="çıkış" icon="/images/exit.png" url="login.xhtml" /> *" /> </p:dock> <h:form> <p:growl id="growl" showdetail="true" /> <p:panel style="width:500px;margin: 80px auto auto auto;" header="ayarlar" cellpadding="5"> <h:panelgrid columns="2"> <h:outputlabel for="username" value="kullanici Adi: id="username" hatası: Boş değer girilemez." /> <p:inputtext value="#{settingsbean.username" required="true" label="username" requiredmessage="kullanıcı adı: Doğrulama 32

42 <h:outputlabel for="password" value="parola: * " /> Boş değer girilemez." label="password" /> Parola: * " /> Boş değer girilemez." label="newpassword" /> <p:password value="#{settingsbean.password" requiredmessage="parola: Doğrulama hatası: id="password" required="true" <h:outputlabel for="newpassword" value="yeni <p:password value="#{settingsbean.newpassword" requiredmessage="parola: Doğrulama hatası: id="newpassword" required="true" <h:outputlabel for="password1" value="parola Doğrula: * " /> <p:password value="#{settingsbean.confirmpassword" requiredmessage="parola: Doğrulama hatası: Boş değer girilemez." id="password1" required="true" label="password1" /> <p:commandbutton value="gonder" update="growl" action="#{settingsbean.dogrula"></p:commandbutton> </h:panelgrid> </p:panel> </h:form> </h:body> </html> Ayarların Model Katmanının Oluşturulması. package settings; import javax.faces.application.facesmessage; import javax.faces.bean.managedbean; import javax.faces.bean.requestscoped; import javax.faces.context.facescontext; import persistence.loginpersistence; import persistence.settingspersistence; 33

43 @ManagedBean(name = public class Settings { private String username; private String password; private String newpassword; private String confirmpassword; private boolean confirmupdate; private boolean user; private SettingsPersistence spersistence; private LoginPersistence loginpersistence; private FacesMessage message; public String getusername() { return username; public void setusername(string username) { this.username = username; public String getconfirmpassword() { return confirmpassword; public void setconfirmpassword(string confirmpassword) { this.confirmpassword = confirmpassword; public String getpassword() { return password; public void setpassword(string password) { this.password = password; 34

44 public void kaydet() { if (!newpassword.equals(confirmpassword)) { message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_WARN, "Giriş Hatası", "Parola eşleşme hatası"); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message); else { dogrula(); public String dogrula() { if (!newpassword.equals(confirmpassword)) { message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_WARN, "Giriş Hatası", "Parola eşleşme hatası"); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message); else { spersistence = new SettingsPersistence(); loginpersistence = new LoginPersistence(); user = loginpersistence.login(username, password); if (user) { confirmupdate = spersistence.update(username, password, newpassword); if (confirmupdate) { message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_WARN, "Giriş Başarılı", "Parola güncellendi"); 35

45 FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message); return "Main.xhtml?faces-redirect=true"; else { message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_WARN, "Giriş Hatası", "Parola güncellenemedi tekrar deneyiniz"); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message); return "basarisiz"; else { message = new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_WARN, "Giriş Hatası", "Kullanıcı Adı/Parolanızı kontrol ediniz"); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, message); return "basarisiz"; return "basarisiz"; public String getnewpassword() { return newpassword; public void setnewpassword(string newpassword) { 36

46 this.newpassword = newpassword; package persistence; import java.sql.resultset; import java.sql.sqlexception; import java.sql.statement; public class SettingsPersistence { public boolean update(string username, String password, String newpassword) { Statement st = Baglanti.baglanti(); try { st.executeupdate("update logintable SET password='" + newpassword + "' where username='"+username+"' "); System.out.println("UPDATE YAPILDI"); return true; catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printstacktrace(); return false; 2.3 Oluşturulan Web Tabanlı Uygulamaya Web Client Özelliği Eklenmesi. Web tabanlı uygulamızdan web servisteki olayları tetikleyebilmek amacıyla web client eklenmesi gerekmektedir. Projemize sağ tıklayarak New -> Other -> Web Service Client diyoruz. Karşımıza şekil 2.4 teki gibi bir ekran geliyor. 37

47 ġekil 2.4. Uygulamaya web servis client ekleme ekranı. Buradan Browse diyerek Select Service Implementation ekranı bizi karşılar. Browse tuşunun yanına yazarak web servisimizi ekleriz. Bu arada web servisimiz uygulama sunumuzda çalışıyor durumda olmalıdır ki bu işlemi yapabilelim. Finish dediğimiz anda web uygulamamızın paketlerinde Service adlı paket oluşmalı ve şu sınıfları içermelidir. WP7Service.java WP7ServiceLocator WP7ServicePortType WP7ServicePortTypeProxy WP7ServiceSoap11BindingStub 38

48 2.4 Mobil İşletim Sistemi Uygulamasının Oluşturulması Mobil Uygulamanın Arayüzünün Oluşturulması. Bölüm de anlatılan şekilde bir proje oluşturuyoruz. Form1.cs dosyasına ToolBox dan ısı sensörünün değeri için bir progressbar ve diğer bileşenler için 4 button ve değerlerin güncellenmesi için bir button sürükleriz. Form1.cs dosyasının arka planına şu kodları yazarız. using System; using System.Linq; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Threading; namespace _15Ocak2012 { public partial class SmartHouse : Form { private bool airconditionerstatus; private bool airconditionerstatus1; private bool lightstatus; private bool lightstatus1; private bool doorstatus; private bool doorstatus1; private int roomtemperature; private bool roomt; WebReference.WP7Service proxy; public SmartHouse() { InitializeComponent(); proxy = new WebReference.WP7Service(); proxy.yazdir(); Thread.Sleep(2000); label1.text = "Son Güncelleme: " + DateTime.Now.ToString("t"); loadairconditioner(); loadlight(); loaddoor(); // loadroomtemperature(); 39

49 public void loadroomtemperature() { proxy.getroomtemperature(out roomtemperature,out roomt); label2.text = roomtemperature.tostring() + " C"; if (roomtemperature > 0) progressbar1.value = (2 * roomtemperature); else progressbar1.value = 0; public void loadairconditioner() { proxy.isairconditionerstatus(out airconditionerstatus, out airconditionerstatus1); if (airconditionerstatus) { button1.text = "Klima Açık"; button1.backcolor = Color.Green; else { button1.text = "Klima Kapalı"; button1.backcolor = Color.Red; public void ClientAirCondition(object sender, EventArgs e) { proxy.setairconditionerstatus(!airconditionerstatus, airconditionerstatus1); loadairconditioner(); public void loadlight() { proxy.islightstatus(out lightstatus, out lightstatus1); if (lightstatus) { button2.text = "Işık Açık"; button2.backcolor = Color.Green; else { button2.text = "Işık Kapalı"; button2.backcolor = Color.Red; public void ClientLightStatus(object sender, EventArgs e) { 40

50 proxy.setlightstatus(!lightstatus, lightstatus1); loadlight(); public void loaddoor() { proxy.isdoorstatus(out doorstatus, out doorstatus1); if (doorstatus) { button3.text = "Kapı Açık"; button3.backcolor = Color.Green; else { button3.text = "Kapı Kapalı"; button3.backcolor = Color.Red; public void ClientDoorStatus(object sender, EventArgs e) { proxy.setdoorstatus(!doorstatus, doorstatus1); loaddoor(); public void guncelle(object sender, EventArgs e) { proxy.yazdir(); Thread.Sleep(2000); loadairconditioner(); loadlight(); loaddoor(); MessageBox.Show("Güncelleme Yapıldı"); label1.text = "Son Güncelleme: " + DateTime.Now.ToString("t"); 41

51 2.4.2 Mobil Uygulamaya Web Servisin Eklenmesi. Projeye sağ tıklarız ve Add Web Reference deriz ve bizi şekil 2.5 ekranı karşılar. ġekil 2.5. Add web reference ekranı. URL yazan kısma çalışır şekilde bulunan web servisin yolu verilir. Go tuşuna basılır ve Add Reference dediğimizde uygulamamız artık emülatörde çalışmaya hazır Mobil Uygulamanın Akıllı Telefonlar İçin Hazır Hale Getirilmesi. Solution Explorer a sağ tıklarız. Add -> New Project deriz. Project types panelinden Other Project Type -> Setup and Deployment sonra templates panelinden Smart Device CAB Project seçilir. Name verildikten sonra Ok a tıklarız. Şimdi isimlendirdiğimiz CAB projesi Solution Explorer da görünür. CAB projesine sağ tıklayıp Add > Project Output denilir. Gelen ekrandan Primary Output seçilir Ok a tıklanır. Sonra Build menüsünden CAB dosyası build edilir. Sonra hepsi kaydedilir. Projemizin bulunduğu dizinde CAB dosyamız bulunur, bu dosya artık Windows 42

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 http://www.ubenzer.com/ İ çindekiler İçindekiler...2 Tasarım

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı

.NET Nedir? Yazılım Uzmanı .NET Nedir?.NET Nedir Kısaca Microsoft'un web tabanlı ya da Windows tabanlı uygulama geliştirme paketi (bir şemsiye)denebilir. Microsoft, üzerinde çok çalışılmış, düşünülmüş bir ürün ortaya sunmuştur ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE AraĢtırma Konusu : ZK Öğrenci No : 20421876 Öğrencinin Adı : Serkan Öğrencinin Soyadı : Özal e-posta

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ

NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ NAVĠGATĠON (SĠTE GEZĠNME) KONTROLLERĠ MENÜ KONTROLÜ Asp.Net bize hazır olarak kullanabileceğimi menü kontrolü verir. Bu kontrolle çok daha pratik menüleri hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Bu işlem için

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

Uygulamalı Yazılım Projeleri

Uygulamalı Yazılım Projeleri YAZILIM UZMANLIĞI Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör C. Banu Üçüncüoğlu Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak Tasarımı: Melih Sancar Grafik Tasarım: Tuna

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı Hazırlayan Hüseyin Bora ABACI Đçindekiler Giriş Kurulum ve gereksinimler Model View Controller (Yapı, Görünüm,Kontrolcu) import fonksiyonu Faces View Faces

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü RESİMLİ YOKLAMA PROJESİ Muhammet Halit KARAKIŞ Danışman Doç. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL Ağustos, 2012 Gebze, KOCAELİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

WiFly GSX Modülü ile Devrelerinizi Kablosuz Ağlara Bağlayın

WiFly GSX Modülü ile Devrelerinizi Kablosuz Ağlara Bağlayın WiFly GSX Modülü ile Devrelerinizi Kablosuz Ağlara Bağlayın Recai Sinekli Nisan 2011 Recai Sinekli Önsöz Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu kaynakta bu modülün bütün özelliklerinin kullanımını değil

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA VERİ YÖNETİMİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEMİNERİ. Windows 8 Mağaza Uygulamaları

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEMİNERİ. Windows 8 Mağaza Uygulamaları AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEMİNERİ Windows 8 Mağaza Uygulamaları TBİL-653-01 HAZIRLAYAN : MEHMET AKİF SÖNMEZ ÖĞRENCİ NO : 122173032

Detaylı

Apache Tomcat / J-Guar Setup License Installation

Apache Tomcat / J-Guar Setup License Installation Apache Tomcat / J-Guar Setup License Installation Logo Eylül 2014 İçindekiler Apache Tomcat / J-Guar Setup/License Installation... 2 Kurulum Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 2 JDK Kurulumu...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Teknoloji ile barışık olmak, teknolojiye ayak uydurmak, çağı yakalamak isteyen ülkelerin de vazgeçilmezi elbet!

Teknoloji ile barışık olmak, teknolojiye ayak uydurmak, çağı yakalamak isteyen ülkelerin de vazgeçilmezi elbet! 1 Editör den Başarmak denilen bitimsiz şevkin alt yapısı; dün de, bugün de ve elbet yarın da, azim ve çalışmadan geçmekte Buna sağduyu sahibi hiç kimsenin de itiraz etmediği ve edemeyeceği bir gerçek!

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA RAPORLAMA VE SETUP PROJESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ASP.Net e Giriş. Erkan GÜZELKÜÇÜK. INETA MEA / DeveloperMania.Net Teknik Lider & Editör. Nisan 2010

ASP.Net e Giriş. Erkan GÜZELKÜÇÜK. INETA MEA / DeveloperMania.Net Teknik Lider & Editör. Nisan 2010 10100001111010101101101110111101010000011 01010100101011011101010100001010101010111 00101011011101010100001010101010111001010 11011101010100001010101010111001010110111 01010100001010101010111001010110111010101

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Visual Basic Programlama Diline Giriş

Visual Basic Programlama Diline Giriş Visual Basic Programlama Diline Giriş Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ

BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BARKOD OKUYUCULU ÖĞRENCĠ TAKĠP SĠSTEMĠ 228424 Muammer ġule TÜFEKÇĠ 228502 Yunus Emre ORAL 228556 Sezgin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE BİR MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLIK VE ZİYARETÇİ TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ERMAN NECİP BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2008 JAVA TEKNOLOJİLERİ İLE

Detaylı

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0

NETGSMSMS. http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 NETGSMSMS http://sms.netgsm.com.tr VER 5.6.0 GENEL UYARILAR: 1- Api ile sms göndermek için sms.netgsm.com.tr giriş yaptıktan sonra Kullanıcı Bilgileri / Api Talep menüsünden api talebinde bulununuz. Api

Detaylı

Exchange Server için Blackberry Enterprise Server (5.0.3)

Exchange Server için Blackberry Enterprise Server (5.0.3) Exchange Server için Blackberry Enterprise Server (5.0.3) Giriş ve Hakkında Bu ücretsiz e-kitap Serkan BARK tarafından hazırlanmıştır. Kitabı hazırlamamda ki amaç Blackberry ile ilgili Türkçe kaynak sıkıntısını

Detaylı