2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0

2 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin Organizasyon Yapısı 8 İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Personel Bilgileri 9-11 Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 11 Şirketin 2013 Yılında Sermaye Artırımları ve Kaynaklarına İlişkin Bilgiler 11 Şirketin 2013 Yılında Ortaklık Yapısındaki Değişikliklere İlişkin Bilgiler 11 Şirketin 2013 Yılında Anasözleşmede Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 12 Şirketin Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilerinin Sahip Oldukları Paylara İlişkin Bilgiler 12 Şirketin 2013 Yılındaki Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilerine İlişkin Bilgiler Şirket İç Denetim Sistemi Yöneticilerine İlişkin Bilgiler 15 Mali İşler ve Aktüerya Departmanı Yöneticilerine İlişkin Bilgiler 15 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 16 ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 16 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 18 Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara ilişkin bilgiler 18 Şirket İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ile Yönetim Organın Görüşü 18 Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 20 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin bilgiler 20 Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimi 21 Şirket Aleyhine Açılan Faaliyet ve Mali Durumunu Etkileyecek Davalar 21 Adli ve İdari Yaptırımlar 21 Geçmiş Dönem Hedeflerine İlişkin Bilgiler 21 Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri 21 Şirketin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar 21 Bağlılık Raporu FİNANSAL DURUM Yılı Ekonomik Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri Ziraat Sigorta A.Ş. nin 2013 Yılı Faaliyetleri Sektör Hayat Dışı Prim Üretim Detayları 33 Ziraat Sigorta A.Ş. nin Prim Üretim Detayları 34 Finansal Büyüklükler ve Finansal Göstergeler Şirketin Sermayesine İlişkin Değerlendirmeler 41 Kar Payı Dağıtım Politikası 41 RİSK VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 42 Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikaların 42 Uygunluk Beyanı 42 Özet Yönetim Kurulu Raporu 43 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Uygunluk Görüşü 57 DİĞER HUSUSLAR 58 Mali Tablolar ve Bu Mali Tablolara İlişkin Dip Notlar Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Rapor Dönemi Dâhil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler; 108 İletişim Bilgileri 109 1

3 G E N E L B İ L G İ L E R Şirketin Bilgileri Ziraat Sigorta Anonim Şirketi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : Ziraat Sigorta Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : İnternet Adresi : Adresi : Turgut Özal Millet Caddesi No: Aksaray / İSTANBUL Tel : (212) Faks : (212) Tarihsel Gelişim Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur yılında sigortacılık ruhsat işlemlerini tamamlayarak Hayat Dışı Branşların tamamında poliçe üretme yetkisine sahip olmuştur. 1 Ocak 2010 tarihinde prim üretimine başlayan şirket ilk yıl hem teknik kar hem de dönem net karı ile kapatarak sigorta sektörüne iyi bir başlangıç yapmıştır. Ziraat Sigorta 2011, 2012 ve 2013 yıllarında da teknik ve dönem karı elde etme başarısını sürdürmüştür yılının Ağustos ayında 11 kişilik çekirdek kadrosu ile kurulan Ziraat Sigorta 2013 yılında 158 kişilik deneyimli ve yetkin bir kadro ile yoluna devam etmektedir. 2

4 V i z y o n u m u z / M i s y o n u m u z Vizyonumuz Müşterisi, Çalışanı ve İş Ortakları İle Birlikte Ülke Ekonomisine Değer Katan Bir Şirket Olmak Misyonumuz Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutmak, Güvenilir, Yenilikçi, Kaliteli ve Hızlı Hizmet Vermek 3

5 Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n ı n ı n M e s a j ı 2013 yılı ikinci çeyreğinden itibaren küresel para politikalarına ilişkin artan belirsizlikler, Türkiye nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşanmasına neden olmuştur. Yüksek cari açık sebebiyle Türkiye bu süreçten zarar gören gelişmekte olan piyasalar arasında yer almıştır. Bu dönemde Türkiye ekonomisi dinamikleri, küresel konjonktürün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri kısmen de olsa bertaraf etmeye imkân vermiştir. Genel ekonomik konjonktürün dalgalı bir seyir izlediği dönemde Türkiye ekonomisi ümit verici gelişimini sürdürmektedir. Türkiye GSMH sı 2013 yılında global ekonomi üzerinde bir performans göstermiş, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla; 2013 yılının ilk dokuz aylık periyodunda %4,0 artmıştır. Sigorta sektöründe 2013 yılında yaşanan en önemli gelişme yıllardan beri süregelen konsolide zarar rakamının kara dönüşmesidir. Sektör, 2012 yılının sonundan itibaren sigorta tekniğine uygun, doğru risk ve fiyatlama politikalarına yönelmesi ile bu dönüşümü yaşamıştır. Karlılıktaki bu iyileşmenin yanı sıra prim üretimi bir önceki yıla nazaran %22 oranında artış göstermiş olup bu büyüme genel ekonomik büyümenin oldukça üstündedir. GSMH içinde sigorta sektörünün payı dünya ortalamasının altında olmasına rağmen büyüme trendi sigorta sektörünün nisbi olarak ağırlığının giderek artacağını göstermektedir. Ziraat Sigorta kurulduğu yıldan başlayan periyot dikkate alındığında en hızlı büyüyen elementer sigorta şirketi olmuş, 2013 yılında da yaklaşık %50 oranındaki büyüme ile 567,6 Milyon TL lik prim üretimine ulaşmış, 2012 yılında 14. Sırada ve % 2.21 pazar payı ile yer alırken 2013 yılında % 2.72 pazar payı ile 10. Sıraya yükselmiştir. Hayat dışı sigorta sektöründe üretilen primin % 80 ini acente ve broker dağıtım kanalından sağlanmakta iken Ziraat Sigorta ise sadece Banka dağıtım kanalı ile gerçekleştirdiği üretimle ilk 10 da yer almış, Banka sigortacılığında % 19 pazar payı ile sektör liderliğini pekiştirmiştir. Doğru iş modeli ve stratejiler ile verimli, karlı bir şirket olmayı hedefleyen Ziraat Sigorta, yeni ürün ve uygulamaları ile pazarın büyümesine de katkı sağlamış, Banka sigortacılığı alanında takip edilen örnek bir şirket olmuştur. Faaliyete başladığı yıldan itibaren karlılık çizgisini koruyan Ziraat Sigorta, bu yılda da 54.8 milyon net kara ve % 45 özkaynak karlılık oranına ulaşmıştır. Ziraat Sigorta, Bankamızın farklılaşan vizyon ve düşünce yapısına paralel olarak gerçekleştirilen yapısal dönüşüme uygun olarak müşteri odaklı bir yapıyı hedef alan dönüşüm çalışmalarına devam etmekte, daha verimli bir şirket olmak ve daha kaliteli bir hizmet vermek adına tüm süreçlerini gözden geçirmekte ve teknoloji yatırımlarına devam etmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yenilikçi, teknolojiye, çalışanına önem veren, karlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir şirket olmak öncelikli hedefimizdir. 4

6 Ziraat Sigortanın, dördüncü faaliyet dönemi olan 2013 yılında sürdürülebilir karlılıkla beraber istikrarlı büyümeyi de gerçekleştirebildiğini memnuniyetle görmekteyiz. Sayın ortaklarımıza şirketimizin elde etmiş olduğu bu başarılı sonuçları sunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederken, emeği geçen tüm Şirket çalışanlarımıza ve desteğini esirgemeyen Ziraat camiasına teşekkürlerimi sunarım. 5

7 G e n e l M ü d ü r ü n D e ğ e r l e n d i r m e s i 2013 yılı, şirketimiz açısından son derece olumlu geçmiş, çok önemli başarıların gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur. Elementer sigorta sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Ziraat Sigorta kurulduğu yıldan bu yana karlılığını da sürekli artırmıştır yılı % 1.44 olan Pazar payını 2012 yılında %2,21 e çıkarmış ve dikkat çekici bu büyüme ile Yenibiriş.com tarafından Sektörünün En Hızlı Büyüyen Şirketi ödülünü kazanmıştır. Sigorta sektörünün %22 oranında büyüdüğü 2013 yılında Şirketimiz %50 oranında büyüme göstermiş ve üretimi 567,6 Milyon TL na ve pazar payı %2,72 ye ulaşmıştır. Bu sonuçla geçen yılsonu itibariyle hayat dışı sigorta sektöründe üretim sıralamasında 14. olarak yer alan Ziraat Sigorta 2013 yılı sonunda dört basamak yükselerek 10. sıraya çıkmış bulunmaktadır. Bu dönemde net karımız % 21 artarak 55 milyon TL mertebesine ulaşmıştır. Bu dönemde Ziraat Sigorta Banka Sigortacılığı alanında yüksek üretim artışını sürdürerek 2013 yılında bankasürans liderliğini ele geçirmiş ve bununla beraber Tarım sigortalarındaki lider şirket konumunu devam ettirmiştir. Tarım sigortaları üretiminde 2013 yılı rekorlar yılı olmuş TARSİM Poliçe sayısı, %20 lik artış ile adete, Prim üretimi, %6 lık artış ile TL na ulaşmıştır. Bu büyümede şirketimizin özellikle bitkisel üretimde yapmış olduğu % 50 üretim artışı en önemli etken olmuştur. Şirketimiz toplam TARSİM üretiminin % 45 ini üretmektedir. Bankamızın yaygın şube ağının desteği, tarımdaki gücü ve şirketimizin tarım sigortacılığındaki uzmanlığı sayesinde Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz tarım sektörünün gelişmesi ve desteklenmesine yönelik tarihi ve stratejik misyonumuzu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Ana sermayedarımız Ziraat Bankası nın sigorta potansiyelini azami şekilde değerlendirmek olarak ortaya koyulan başlangıç hedefimize uygun çaba ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda, Ziraat Finans Grubu nun müşteri odaklı konseptine uygun olarak Ziraat Müşterisi nin sigorta ihtiyacını karşılamaya, bu doğrultuda ürün gamımızı genişletmeye ihtiyaç duyulan noktalarda inovatif ürün geliştirmeye devam etmekteyiz. Bu çerçevede üreticilerimizin ihtiyacına yönelik hazırladığımız Çok Yıllık Ağaçların sigortası ile Dolu Ağ ürünümüzü 2013 yılında çıkarmış bulunmaktayız. Diğer yandan, Bankamızın geniş müşteri kitlesine yönelik temel ihtiyaçları için hazırladığımız basit ve uygun fiyatlı bireysel ürünlerle sigortayı tabana yayma misyonumuz devam etmektedir. Stratejik ürün olarak adlandırdığımız bu ürünlerle 2013 yılında adet satış yapmış ve prim üretmiş bulunmaktayız. Dördüncü faaliyet dönemimizi de geçmiş dönemlerde elde ettiğimiz başarılı sonuçları tekrarlayarak kapatmış olmamız büyüme ve karlılığımızın sürdürülebilir olduğunu göstermesi açısından da önemli olmuştur. Elde ettiğimiz cesaret verici sonuçlar geleceğe ait hedeflerimizin de gerçekleşmesi yönündeki inancımızı pekiştirmektedir. Ziraat Sigorta bundan sonra da, Türk finans sektörünün lideri konumundaki Bankamızın ekonomiye verdiği destek ile ortaya çıkan sigorta kapasitesini azami şekilde değerlendirerek, yenilikçi ve rekabete açık iş anlayışı ile hizmet etmeye devam edecektir. 6

8 Sayın ortaklarımıza, bu güzel tabloyu sunmamızı sağlayan başta Ziraat Bankası yönetimi ve çalışanları olmak üzere, iş ortaklarımıza, sigortalılarımıza ve özverili çalışmalarıyla başarıya imzalarını atan çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 7

9 Ziraat Sigorta nın Organizasyon Şeması YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM GENEL MÜDÜR HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ PAZARLAMA VE TEKNİK İŞLER GMY OPERASYONEL İŞLER GMY İNSAN KAYNAKLARI VE FİNANSAL KOORDİNASYON GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ PAZARLAMA SATIŞ DESTEK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ BÜTÇE PERFORMANS KARLILIK VE RAPORLAMA KURUMSAL TEKNİK KURUMSAL HASAR MALİ İŞLER BİREYSEL TEKNİK BİREYSEL HASAR İNSAN KAYNAKLARI VE İÇ OPERASYONLAR AKTÜERYA VE REASÜRANS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALACAK SİGORTALARI 8

10 İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Personel Bilgileri; İnsan Kaynakları Politikaları; Şirket'in insan kaynakları politikasının tespit ve uygulamasında; Şirket içinde kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikasını ve kültürünü oluşturan, Personelin verimlilik, karlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlayan, Personelin kuruma bağlılığını arttıran ve uzun süre Şirket'e hizmet etmesini teşvik eden, temel ilkeler esas alınır. Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket; Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir. Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür. Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar. Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar. Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır. Amacımız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi, çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yaratılmasına yardımcı olmaktır. Demografik Veriler; Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük Merkezi İstanbul'da olmakla birlikte, Bankamızın Trakya, Marmara, İç Anadolu 1, İç Anadolu 2, Ege, Çukurova, Güney Anadolu ve Karadeniz Bölge Koordinatörlükleri hinterlandında hizmet vermektedir. Şirketimiz çalışanlarının genel unvan dağılımı aşağıdaki gibidir; Unvan Unvan Dağılımı Genel Müdür 1 Genel Müdür Yardımcısı 2 Grup Müdürü 1 Müdür 12 Yönetmen 20 Yönetmen Yardımcısı 19 Servis Yetkilisi 34 Servis Görevlisi 59 Destek Personeli 10 Sayı Toplam 158 9

11 Şirketimiz çalışanlarının genel cinsiyet dağılımı aşağıdaki gibidir; Cinsiyet Dağılım Tablosu Cinsiyet Sayı % Kadın 56 % 35 Erkek 102 % 65 Toplam 158 % 100 Kadın 35% Erkek 65% Şirketimiz çalışanlarının öğrenim durumu aşağıdaki gibidir; Öğrenim Durumu Tablosu Seviye Sayı % Lise 4 % 2,53 Ön Lisans 8 % 5,06 Lisans 129 % 81,65 Yüksek Lisans 16 % 10,13 Doktora 1 % 0,63 Toplam 158 % 100 Lisans 82% Lise 2% Yüksek Lisans 10% Ön Lisans 5% Doktora 1% 10

12 Şirketimiz çalışanlarının Lokasyon dağılımı aşağıdaki gibidir; Lokasyon Dağılımı Bölge Sayı % Genel Müdürlük % Trakya Bölge 9 6% Marmara Bölge 7 4% İç Anadolu-1 6 4% İç Anadolu-2 5 3% Ege Bölge 7 4% Çukurova Bölge 4 3% Güney Anadolu Bölge 1 1% Karadeniz Bölge 8 5% Toplam % Şirketin Ortaklık ve Sermaye Yapısı; 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuş olup, şirket kuruluşu 15 Mayıs 2009 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Ziraat Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat alarak sigortacılık faaliyetine 01 Ocak 2010 tarihinde başlamıştır. Sermayesinin tamamı ödenmiş olan Şirketin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ortak Adı Hisse Âdeti Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı T.C. Ziraat Bankası A.Ş % 99,97 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş % 0,01 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş % 0,01 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş % 0,01 TOPLAM % 100 Şirketin 2013 Yılında Sermaye Artırımına ve Kaynaklarına İlişkin bilgiler Bundan önceki sermayeyi teşkil eden TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan TL lık kısmın tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. Şirketin 2013 Yılında Ortaklık Yapısındaki Değişikliklere İlişkin Bilgiler Bileşim A.Ş. %0,01 oranındaki payını temsil eden TL nominal bedelli nama yazılı pay senedi Ziraat Bankası A.Ş. ne devredilmiştir. 11

13 Şirketin 2013 Yılında Anasözleşmede Yapılan Değişikliklere İlişkin bilgiler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün 11 Nisan 2013 tarihli ve sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 26 Mart 2013 tarih ve sayılı izinleri ile 17 Nisan 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin TL den ibaret bulunan sermayesinin TL ye yükseltilmesi ile esas sözleşmenin 3,4,5,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24,25 ve 28 inci maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeden 29 ve geçici hükümlerin çıkarılması tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verilmiştir. Sözkonusu değişiklik 27 Mayıs 2013 tarihinde Türk Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Sahip Oldukları Paylara İlişkin Bilgiler; Şirketimizin sermayesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Genel Müdür ve Yardımcılarının hisseleri bulunmamaktadır. Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Bilgiler; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler; Unvanı Adı Soyadı Atama Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf DAĞCAN Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili) Bilgehan KURU Yönetim Kurulu Üyesi Temel Tayyar YEŞİL Yönetim Kurulu Üyesi Savaş KÖLEMEN Yönetim Kurulu Üyesi Erhan USTA Yönetim Kurulu Üyesi Peyami Ömer ÖZDİLEK Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) Mehmet Akif EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı / Yusuf DAĞCAN 10 Kasım 1951 tarihinde Kırşehir in Mucur İlçesinde doğdu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nden mezun olduktan sonra 1977 yılında Vakıflar Bankası nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatını sırasıyla 1980 yılında Müfettiş, yılları arasında Kırşehir, yılları arasında Kayseri, yılları arasında Konya, yılları arasında Meşrutiyet/ANKARA Şube Müdürü olarak görevini sürdürdü ve yılları arasında görev yaptığı Vakıfbank Başkent/ANKARA Şube Müdürlüğü nden emekli olarak ayrıldı tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra Bankanın ortaklıklarından Halk Finansal Kiralama A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı ve Halk Bank A.D. Üsküp te Yönetim Kurulu Üyeliği, tarihleri arasında TAIB Yatırım Bank A.Ş. de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi ve Arap Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Dağcan, tarihinden itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 12

14 Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili / Bilgehan KURU 1961 yılında Çine/Aydın da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı Üniversite de Fen Bilimleri Enstitüsü'nde finans ağırlıklı Yüksek Lisans yaptı. Mesleki kariyerine yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. de Kambiyo Memuru olarak başladı yılında Pamukbank T.A.Ş. de Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine Bölümü nde Servis Yöneticisi ve Bölüm Yöneticisi olarak çalıştı yılı Kasım ayında Türkiye Halk Bankası A.Ş. de Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı yılı Haziran ayından bu yana Türkiye Halk Bankası A.Ş. de Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yaptıktan sonra Ziraat Bankası Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi / Temel Tayyar YEŞİL 1971 yılında Samsun da doğdu. Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. Temmuz 2012 tarihinden itibaren Girişimci Krediler 2 Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi / Savaş KÖLEMEN 1972 yılında Trabzon da doğdu yılında Orta Doğu Üniversitesi İstatistik Bölümü nden mezun oldu yılları arasında Pamukbank T.A.Ş. de ve yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. de çeşitli görev ve pozisyonlarda çalıştı. Bankamızda Kredi ve Tahsis Yönetimi Bölümünde Yönetici olarak göreve başlayan Kölemen, Mayıs 2013 tarihinden itibaren Girişimci Krediler 3 Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi / Erhan USTA 1966 yılında Samsun-Havza'da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye bölümünden mezun oldu. Mart 1989'da Planlama Uzman Yardımcısı olarak Devlet Planlama Teşkilatına girdi. Kasım 1993'de Planlama Uzmanlığına atandı. Kasım 1999'da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Finansman Dairesi Başkanlığına, Kasım 2001'de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne ve Haziran 2009'da Müsteşar Yardımcılığına atandı. Bu göreve ek olarak, birçok kurul ve komisyonda üye olarak çalışmaktadır. Selçuk Üniversitesi iktisat ana bilim dalında doktora çalışması (tez aşaması) devam etmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi / Peyami Ömer ÖZDİLEK 1972 yılında İstanbul da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Bankamızda göreve başlayıp, teftiş kadrosunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra Londra ve Gayrettepe Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Özdilek İngilizce bilmekte ve tarihinden itibaren İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 13

15 Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Mehmet Akif EROĞLU 1970 yılında Malatya da doğdu.1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Mesleki kariyerine 1992 yılında Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulunda Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Sonrasında Bankalar Yeminli Murakıbı olarak çalıştı yılında BDDK nezdinde Denetim Grup Başkanlığı na ve sonrasında Daire Başkanlığı na atandı. İki yıl süre ile Daire Başkanlığı yaptıktan sonra, Eylül 2009 itibariyle Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketinin kurucu ekibine katıldı. 13 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Şirketin Genel Müdürlüğü görevine atandı. Daha sonra Ziraat Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak tarihi itibari ile Şirketimizin Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler; 2013 yılında 25 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup bütün toplantılara tam katılım sağlanmıştır. Şirketimiz Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler; Unvanı Görevi Adı Soyadı Genel Müdür Mehmet Akif EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama ve Teknik İşlemler Erhan BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı Operasyonel İşlemler Kerem KÜÇÜKKORUCU Grup Müdürü İnsan Kaynakları ve Finansal Koordinasyon İrfan YÖRÜK Genel Müdür Yardımcısı / Erhan BOZKURT 1965 yılında Zonguldak ta doğdu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ana bilim dalında yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına yılları arasında Garanti Bankası nda uzman yardımcısı olarak başladı yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. de (firma ismi, 2006 yılında Başak Groupama olarak değiştirilmiştir) Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ağustos 2009 tarihinden itibaren kuruluş çalışmalarında bulunduğu Ziraat Sigorta AŞ..de halen Pazarlama, Teknik İşler, Reasürans ve Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Genel Müdür Yardımcısı / Kerem KÜÇÜKKORUCU 1971 yılında Adapazarı nda doğdu. Özel Darüşşafaka Lisesi sonrasında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversiteye bağlı İşletme Fakültesinde İşletmecilik ihtisası yaptı yılında Genel Sigorta ile başladığı sigortacılık hayatına sırasıyla Toprak Sigorta, Axa Sigorta ve Başak Groupama Sigorta şirketlerinde devam eden Küçükkorucu 2009 yılının Eylül ayında Ziraat Sigorta A.Ş. kurucu ekibine Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmış olup halen Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 14

16 Grup Müdürü/ İrfan YÖRÜK 1966 yılında Edirne de doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Güven Sigorta T.A.Ş. de 1991 yılında başladığı çalışma hayatında Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Acenteler ve Tahsilat Müdür Yardımcılığı ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aynı görevine Başak Groupama nın Güven Sigorta yı satın almasından sonra bir müddet devam ettikten sonra Ziraat Sigorta AŞ nin kuruluş çalışmalarına katılmak üzere ayrıldı yılı Ağustos ayında göreve başladığı Ziraat Sigorta A.Ş. de halen İnsan Kaynakları ve Finansal Koordinasyon Grup Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Şirket İç Denetim Sistemi Yöneticilerine İlişkin Bilgiler İç Kontrol, Risk Yönetimi ve MASAK Uyum Yöneticisi/ Tolga Tigin ERSEN 1970 yılında Ankara da doğdu yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nü bitirdi yılları arasında Pamukbank ta Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı (Haziran) yılları arasında Başak Sigorta A.Ş. de (firma ismi, 2006 yılından itibaren Başak Groupama olarak değişmiştir) Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik ve İç Denetim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Haziran Haziran 2010 tarihleri arasında Aksigorta A.Ş. de İç Denetim Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2010 yılından bu yana Ziraat Sigorta A.Ş. de İç Denetim Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mali İşler ve Aktüerya Departmanı Yöneticilerine İlişkin Bilgiler Bütçe, Performans, Karlılık ve Raporlama Yöneticisi / Ali Cengiz TANYILMAZ 1971 yılında Yozgat da doğdu yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari İşler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü nü bitirdi yılında Güven Sigorta T.A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanında çalışma hayatına başladı yılları arasında Güven Hayat Sigorta A.Ş. Mali İşler ve İnsan Kaynakları Departman Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı yılında Groupama Sigorta Mali İşler Departmanı Müdür Yardımcılığı yaptı. Aralık 2009 tarihinden itibaren Ziraat Sigorta A.Ş. Mali İşler Muhasebe / Bütçe, Performans, Karlılık ve Raporlama Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Aktüerya ve Reasürans Yöneticisi / Bilge ÖZBENLİ YILDIRAN 1968 yılında Trabzon da doğdu yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. Mezuniyet sonrası Ekonomik Bülten Gazetesi nde dış haberler muhabiri olarak çalışmaya başladı yılı Ocak ayında Güven Sigorta T.A.Ş. de Dış İlişkiler ve Reasürans departmanında Uzman Yardımcısı olarak sektöre adım attı, Şeflik, Müdür Yardımcılığı sonrası 2000 yılında Dış İlişkiler ve Reasürans Müdürlüğü görevine atandı yılının Ağustos ayında Ziraat Sigorta A.Ş. nin kurucu ekibinde gururla yer alarak Reasürans Müdürü ve Mart 2013 itibariyle de Aktüerya ve Reasürans Müdürü olarak halen görev yapmaktadır. 15

17 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: TL (31 Aralık 2012: TL). ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Poliçe üretim ve tahsilat konularında alt yapı değişikliğine gidilmesi uygulamada yaşanan sorunlar giderilmesine yönelik; daha kullanışlı ve müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek, şube kullanıcılarına kredi kart tahsilatından bordro düzenlemeye kadar birçok programın bütünleşmiş çalışmasını sağlayacak bir yapıya gitme ihtiyacının karşılanması için yeni tahsilat programı geliştirilmiş ve Ocak 2013 itibariyle de tüm ilgili birimlerce de kullanılmaya başlamıştır. Poliçe üretime ilişkin yapılan alt yapı çalışmaları ile Ziraat Sigorta ile Ziraat Bankası sistem entegrasyonu hayata geçirilerek, kredi süreçleri içerisinde otomatik poliçe düzenlenmesi, operasyon yükünün azaltılması, kullanıcı hatalarının minimize edilmesi, sigorta üretimi ve kredi teminatlarına ait sigortaların takibinin sistem tarafından yapılması sağlanmıştır. Sigortalı memnuniyeti göz önünde bulundurularak oto dışı hasar ihbarlarında hasar halinde hafta sonu ve bayramlar dahil 365 gün sigortalılar ile irtibata geçilerek ekspertiz işlemleri yapılmaktadır tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ndaki değişiklik ve yeniliklere hakkında Şirketimiz personelinin tamamına bilgilendirme ve eğitimler verilmiştir. Denizcilik için son derece önemli ancak tamamen dışarıdan temin edilen, dışa bağımlı kalınan P&I sigortasının Türk sigorta piyasasından temin edilmesini sağlayacak Türk P&I Sigorta Şirketinin kuruluş çalışmalarına iştirak edilmiş, kurulan şirketin sermayesine %16,7 hisse oranında iştirak edilmiştir. Bölgesel güç olan Bankamızın yer aldığı ülkelerde sigorta konusundaki fırsatların değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlatılmış, bu kapsamda; KKTC ve Bosna, Sigorta Şirketi veya şubesi kuruluşu açısından fizibilite konusu edilmiş, KKTC fizibilitesi tamamlanmış, Bosna fizibilitesi devam etmektedir, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan da ise şirket/şube kurmadan sadece Türk menfaatlerinin sigorta konusu edilmesinin yeterli olacağı görülmüş, fronting olarak adlandırılan yöntemle yapılacak bu sigorta işlemlerinde gerekli yerel şirketlerle anlaşma sağlanmıştır. Kuruluş sürecini hızlı bir şekilde tamamlayan şirketimizin, gelecek 5 yıl içerisinde ulaşmak istediği nokta ve yol haritasının tanımlandığı stratejik plan hazırlanmıştır. 16

18 Müşteri ve dağıtım kanallarımızdan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda; Tam kasko sigortası, Ailem Ziraat Güvencesinde ürünün TL aylık ödemeli versiyonu, Natamam Bina sigortası Türkiye de bir ilk olan Dolu Ağ Sigortası Ürünleri çıkarılarak satışa sunulmuştur. Özellikle KOBİ lerin hedef alındığı Kredi (alacak) sigortası branşında alt yapı çalışmaları tamamlanarak şirketimiz bu branşta da faaliyete başlamıştır yılının 2. yarısından itibaren, şirketimizin Dijital Sigortacılık ile ilgili stratejik hedefleri çerçevesinde gerekli alt yapı yatırımlarının devreye girmeye başlamasıyla Call Center Satış faaliyetinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu amaçla Ziraat Sigorta içerisinde yer alan pilot tele satış ekibinin yanı sıra, Ziraat Bankası çağrı merkezi ve dış çağrı merkezleri kanalları ile çeşitli iş ortaklıkları yapılarak AZG dışında farklı ürünlerimizin satışı, tahsilat aramaları, satış sonrası bilgilendirme-doğrulama aramaları, satış ve hasar aşamaları memnuniyet anketleri gibi direkt olarak müşteriye dönük aksiyonlar yapılması planlanmıştır. Satış ve pazarlama faaliyetlerinde çağrı merkezinin devreye alınmasıyla müşteri profili, tüketim ve satın alma alışkanlıkları hakkında analizler yapılmasına olanak sağlamıştır. Çağrı Merkezi satış faaliyetlerine katkısının yanısıra ayrıca müşterilerimizin CRM için gerekli eksik bilgilerin tamamlanması (meslek, eğitim, aile durumu, adres, telefon vs) çalışmalarını da yürütmektedir yılı içinde kasko ve konutta hasar almış müşteriler ile dışarıdan alınan asistans hizmetleri ile ilgili memnuniyet araştırmaları yapılmıştır. Şirketimizden kasko ve konut hasar hizmeti almış müşterilerimiz ile iş ortaklarımızdan asistans hizmeti alan müşterilerimiz arasından tesadüfi olarak seçilen minimum %25lik örnekleme Bileşim çağrı merkezinden yapılan anket aramaları sonucunda genel ve hizmet kanal detaylı memnuniyet oranları belirlenmiş, geliştirilmesi gereken konular için aksiyon planları hazırlanmıştır. Memnuniyet araştırmalarında genel ve alt kırılımlar da hizmet hızı ve kalitesi, bilgilendirme süreçleri, hizmet veren birim ve kanallardan duyulan memnuniyetler ölçümlenerek KPI lar belirlenmesi sağlanmıştır. Memnuniyet anketi yapılan müşterilerin anketlere verdikleri olumlu reaksiyon sonucunda ilgili anketin 2014 yılından itibaren tüm hasar almış müşterilere yayılması planlanmıştır. Böylece hasarın çözümlenmesinin hemen ardından yapılacak anketler ile hizmet alan tüm müşteriler izlenebilecek ve gerektiğinde çok hızlı aksiyon almak mümkün olacaktır. Hasar maliyetlerini düşürebilmek için sektörde birçok şirketin uyguladığı parça tedarik sistemine, sektörde bir ilk olan traktör segmentinde parça tedariki ile başlanmıştır. Anlaşmalı servis ağımız, her yıl bir önceki yıla göre önemli ölçüde genişlemektedir. 17

19 Müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini artırmak, şirketimizin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojiye sahip olmak için önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Risk algısının kritik öneme sahip olduğu sektörümüzde, doğru analizler yapabilmek ve hızlı karar verebilmek için gereken İş zekası uygulamalarına ilişkin yatırım da bunlardan biridir. Ölçülebilir ve yönetilebilir müşteri sahipliği kavramının oluşturulması, Müşterileri ile sürekli bir ilişkinin sağlanması Portföyün derinleştirilerek yeni üretim yapılması, yaşanan üretim ve komisyon kaçaklarının önüne geçilmesi, amacıyla satış teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara ilişkin bilgiler Şirketimiz teknolojik alt yapısına yönelik yürütülmekte olan projeler için 4,7 Milyon TL kaynak kullanmıştır. Sabit kıymetler içinde Bin TL lik bir harcama gerçekleştirmiştir. Yatırımlarla ilgili 6. ve 8. Mali Tablo dipnotlarında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Şirket İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri ile Yönetim Organın Görüşü İç Kontrol ve Risk Yönetimi Faaliyetleri; Ziraat Sigorta A.Ş. bünyesinde, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine ilişkin Yönetmelik ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur. Faaliyetlerini nihai sorumluluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Genel Müdüre bağlı olarak sürdürmektedir. İç Kontrol faaliyetlerinin asıl amacı; Ziraat Sigorta A.Ş. varlıkların korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara, ilgili mevzuatlara, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal yönetim sistemi, bilgi sistemi ve şirket içi iletişim kanallarının güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktır. İç Kontrol faaliyetleri kapsamında; Yasal mevzuat dikkate alınarak Ziraat Sigorta A.Ş. bünyesinde İç Kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak amacı ile İç Kontrol uygulama esasları ve yönetmeliklerini belirler, Ziraat Sigorta A.Ş. faaliyetlerinin, yasal düzenlemelere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen strateji ve politikalara uygun olarak; düzenli, verimli ve etkin bir biçimde, mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesinin kontrolünü sağlar, Ziraat Sigorta A.Ş. süreçlerindeki kontrol noktalarını saptar, geliştirilmesini sağlar, Tesis edilmiş kontrol noktalarının ilgili personel tarafından uygulanmasını sağlar, kontrol zafiyetlerini tespit eder, kontrollerin daha verimli hale getirilmesi için önerilerde bulunur, Ziraat Sigorta A.Ş. ana hizmetleri ya da uzantılarına ilişkin alınan destek hizmetleri için kontrol noktalarını belirler ve geliştirilmesini sağlar, 18

20 Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin, iletişim kanallarının, bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolleri ile uyum kontrollerini gerçekleştirir, Ziraat Sigorta A.Ş. nin geliştirdiği ve geliştirmeyi planladığı yeni hizmet ve ürünlerin kanuna, ilgili diğer mevzuatlara, şirketimiz kural ve politikalarına ve sigortacılık teamüllerine uyumunun sağlanmasına yönelik kontrolleri yürütür. Risk Yönetimi faaliyetlerinin asıl amacı; Ziraat Sigorta A.Ş. nin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısı ile buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen uygulama usulleri, yönetmelik ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol altında tutulmasına yönelik aksiyon alınmasını sağlamaktır. Risk Yönetimi faaliyetleri kapsamında; Ziraat Sigorta A.Ş. bünyesinde risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlar, İlgili risk azaltma veya aksiyon planlarını yönetmek, aksiyonların uygunluğunu ve yeterliliğini gözden geçirir, Risk yönetimi metodolojisi, uygulama esasları, yönetmeliklerini belirlemek, gözden geçirmek ve önerilerde bulunur, Risk yönetimi uygulama esasları ve yönetmeliklerinin uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar, Bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasını ve yeterli değerlendirmenin yapılmasını sağlar, Risk limitlerinin belirlenmesini ve izlenmesini sağlar, Ziraat Sigorta A.Ş. süreçlerine, yürütülen projelere, yeni geliştirilen ya da revize edilen ürün/ hizmetlere ve Ziraat Sigorta A.Ş. ana hizmetleri ya da uzantıları için 3. Taraflardan alınan hizmetlere yönelik risk değerlendirmelerini yapar, Risk ölçümü ve risk izleme sonuçlarına istinaden Ziraat Sigorta A.Ş. risk haritasını oluşturur, İlgili yönetime raporlar sunar, Risk Yönetimi uygulama esasları, yönetmelik gerekliliklerinin Ziraat Sigorta A.Ş. geneline yerleştirilmesini sağlar, Üst Yönetim tarafından Şirket Stratejilerinin hazırlanması sürecinde risk istegi, risk getirisi, risk iştahı vb. kavramlarının da dikkate alınmasını sağlar. Risklerin Sınıflandırılması ile ilgili açıklamalar 4 no lu dipnotta yer almaktadır. İç Denetim Faaliyetleri; Şirketimizde iç denetim faaliyetleri, Hazine Müsteşarlığı nın tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İç Denetim Müdürlüğü çalışma esasları, görev tanımları, yetki ve sorumlulukları Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Denetim Yönetmeliği ile tanımlanmıştır. 19

21 İç denetim çalışmalarının amacı Şirket faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlama olarak belirlenmiştir. İç Denetim Müdürlüğü; Ziraat Sigorta A.Ş. bünyesinde denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin yürütmesi ve sonuçlandırılması, Şirket birimlerine ait tüm faaliyetlerin, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, Hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ve güvenilirliği, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru olarak elde edilebilirliğine yönelik kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesinin sağlaması, Risklerin şirket iş akışı içinde etkin bir biçimde tanımlandığının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, İç kontrol faaliyetlerinin, risk değerlendirme işlevi çerçevesinde tespit edilen risklerin de izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürüldüğünün tespit edilmesi, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi mevzuatı çerçevesinde, belirlenen şirket politikalarının uygulanmasının denetimi, görevlerini Yönetim Kurulu na bağlı olarak yürütmektedir. Gerçekleştirilen denetimler ve hazırlanan denetim raporlarının, uluslararası denetim standartlarına uygun ve risk esaslı bir yaklaşımla, katma değer yaratacak nitelikte olması hedeflenmektedir. İç Denetim Departmanı tarafından 2013 yılında mevzuatın gerektirdiği konuların yanı sıra şirket birimlerinin tamamı denetlenerek toplam 15 adet rapor düzenlenmiştir. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler Şirket, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi nin %4,17, Türk P&I Sigorta A.Ş. nin%16,67, Ziraat Bank(Moskova) CJSC Bank ın 0,087 hissesine sahiptir numaralı dipnotta açıklanmıştır. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin bilgiler Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. 20

22 Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimi Şirketimiz üçer aylık dönemlerde Bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC) tarafından denetlenmekte olup ayrıca Ziraat Bankası T.A.Ş Teftiş Kurulu tarafından yapılan yıllık denetiminin yanı sıra 2013 yılında Sayıştay ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından iki adet kamu denetimine tabi olmuştur. Şirket Aleyhine Açılan Faaliyet ve Mali Durumunu Etkileyecek Davalar Şirket aleyhine açılan davalar Şirket faaliyetlerini ve mali durumu etkileyecek seviyede bulunmamaktadır. Ayrıca şirket aleyhine açılan davalar Mali tablolara ilişkin dipnotların 42. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Adli ve İdari Yaptırımlar Mevzuat Hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Organı Üyelerimiz hakkında uygulanan herhangi bir adli ve idari yaptırım bulunmamaktadır. Geçmiş Dönem Hedeflerine İlişkin Bilgiler Şirket 2013 yılı içerisinde hedeflemiş olduğu prim üretimini %123 oranında gerçekleştirmiştir. Aşağıdaki tabloda branşlar itibariyle hedeflenen prim üretimleri ve gerçekleşme oranları verilmektedir. Üretim Hedef Gerçekleşme Tablosu (Bin TL) Branşlar HEDEF GERÇEKLEŞEN ORAN Genel Zararlar % Yangın Ve Doğal Afetler % Kara Araçları % Sağlık % Kaza % Kara Araçları Sorumluluk % Su Araçları % Diğer Branşlar % Toplam % Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri; İlgili hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır. Şirketin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar; Şirket ilgili hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım adı altında ödeme yapmamıştır. 21

23 Bağlılık Raporu GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199. maddesi ve diğer ilgili hükümleri kapsamında; doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde aşağıda detay bilgileri yer alan Bağlılık Raporu tanzim edilmiştir. Raporun hazırlanma amacı, hâkim şirket ile bağlı şirket arasındaki iş ve işlemler, hukuki işlemler ile önlemler konusunda ilgili yasal düzenleme kapsamında açıklanması gereği belirtilen hususlar hakkında bilgi sunmaktır. 1. Şirketin Tanıtımı Ziraat Sigorta A.Ş. nin (Şirket) kuruluşu 11 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul da tescil edilmiş olup, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanını müteakip gerçekleşmiştir. Şirket Turgut Özal Millet Cad. No:7 Aksaray / İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yanı sıra ilgili kanunlar ile diğer mevzuat kapsamında Hayat Dışı Sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2. Ortaklık Yapısı Şirketin kuruluş sermayesi TL olup, TL ortaklar tarafından kuruluş aşamasında ödenmiş, geriye kalan TL nin ödemesi ise 14 Aralık 2009 tarihinde tamamlanmış ve böylece sermayenin tamamı ödenmiştir. 17 Nisan 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar kapsamında TL lik bir sermaye artışı gerçekleştirilmiş olup, sermaye tutarı ve nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır. 3. Faaliyette Bulunulmuş İlişkili Şirketler a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Hâkim Şirket) T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Şirketimizin ana ortağı olup % 99,97 pay ile TL olan ödenmiş sermayemizin TL sine sahiptir. Tüm sermayesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na ait olan kurum gerek ana ortağımız olması gerekse Şirketimizin acentesi konumunda olması sebebiyle ilişkili şirketimizdir. b) Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Şirketimizin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinin tamamı oranında pay, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne ait olup bu anlamda Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. gerek ortağımız olması gerek ise ortağımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. c) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şirketimizin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinde % 75,6 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 24 oranında pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne ait olup bu 22

24 anlamda gerek ortağımız olması gerek ise ortaklarımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. d) Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Şirketin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahiptir. Yanı sıra sermayesinin tamamı oranında pay, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne ait olup bu anlamda Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. gerek ortağımız olması gerek ise ortağımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. e) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nin sermayesinde % 74,9 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 24,9 oranında pay Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne ait olup bu anlamda ortaklarımızın iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. f) Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin sermayesinde % 99,97 oranında pay T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne, % 0,01 oranında pay Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ne ait olup bu anlamda Şirketimizin tüm ortaklarının iştiraki olması sebebiyle ilişkili şirketimiz konumundadır. * Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş., Şirketimizin % 0,01 pay ile TL olan ödenmiş sermayesinin TL sına sahip iken 2013 yılı içerisinde sahip olduğu hisselerin tamamını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne devretmiştir. Yanı sıra sermayesindeki T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştiraklerine ait diğer payların satışının gerçekleşmesi nedeni ile ortaklarımızın iştiraki konumunda da olmadığından ilişkili şirket durumunda değildir. 4. İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler İlişkili taraflar ile yapılan işlemler yanı sıra hizmet alımlarına ait tablolar aşağıda yer almaktadır. İlişkili taraflarla yapılan işlemler 01 Ocak Aralık 2013 Alınan prim (Ziraat Bankası) Alınan prim (Ziraat Finansal Kiralama) Alınan prim (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Alınan Banka Faizi (Ziraat Bankası) Ödenen Hasarda Reasürör Payı (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Ortak Gider Yansıtması (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Alınan Reasürans Komisyonu (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Toplam

25 İlişkili taraflardan hizmet alımları 01 Ocak Aralık 2013 Grup Hayat Poliçe Gideri Reasüröre Devredilen Prim (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Ödenen Komisyon (Ziraat Bankası) Ödenen Komisyon (Ziraat Finansal Kiralama) Ödenen Kira (Ziraat Bankası) Ödenen Banka Gideri (Ziraat Bankası) Ortak Gider Yansıtma (Ziraat Hayat ve Emeklilik) Oracle Lisanslama Ödemesi ve Yazılım bedeli ödemesi (Fintek Finansal Teknolojiler) Toplam a. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında yapılan işlemler; Bankanın, gerek ana sermayedarımız olması gerekse en büyük satış dağıtım kanalımız olması sebebiyle iş bu bağlılık raporunun konusu olmuştur. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile sigorta prim üretimi, söz konusu prime ilişkin olarak acentelik sözleşmesi kapsamında ödenen komisyon, normal bankacılık hizmetleri, gayrı menkul kullanımı ve söz konusu kullanıma ilişkin güvenlik hizmeti ve temizlik hizmeti yansıtma bedelleri doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir hesap yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler ve işlem hacimleri aşağıdaki gibidir. Üretilen Prim : TL Ödenen Komisyon : TL Alınan Banka Faizi : TL Ödenen Banka Gideri : TL Kiralama gideri : TL Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile üretmiş olduğu sigortacılık primleri ve buna istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne ödenen komisyonlar, tarihinde yürürlüğe giren Acentelik Sözleşmesi hükümleri kapsamında gerçekleşmektedir. Acentelik sözleşmesine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şirketimizin temsilcisi sıfatıyla faaliyet alanına giren bölgede sigorta poliçelerinin şirketimiz nam ve hesabına satılmasında aracılık eder. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne her bir branş için sözleşmede yer alan komisyon oranları dahilinde komisyon yansıtılmaktadır. Ziraat Bankası A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. İlgili tutar Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile 2013 yılında üretilen toplam TL lik prim gelirine dâhil edilmiştir. Üretilen poliçeler için Ziraat Bankası A.Ş. ne TL komisyon ödemesi yapılmıştır. 24

26 Şirketimiz tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin muhtelif şubelerinde çeşitli yatırım hesaplarından toplam TL faiz, alım/satım kazancı elde etmiştir. Şirketimiz sigorta primlerine ilişki tutarların tahsilatını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan tahsilat protokolleri kapsamında gerçekleştirmekte gerek söz konusu hizmet için gerekse şirketimizce yapılan diğer tüm ödeme hizmetleri için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne toplam TL bankacılık hizmet ödemeleri yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Genel Müdürlük olarak kullanılan bina, Ankara da bulunan satış ekibimizin kullanmış olduğu ofis T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin mülkü olup, söz konusu gayrı menkullerin ve bir takım ofis malzemelerinin kullanımı için sırasıyla ve tarihinde imzalanan kira sözleşmeleri gereği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne kira ödemesi yapılmaktadır. (Kira bedeli kapsamında kullanımı gerçekleştirilen ofis malzemelerinin tam listesi kayıtlarımızda mevcuttur). Bu işlemlerin dışında ana ortağımız olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne; 2012 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. b. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Şirketimizin Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. aracılığı ile üretmiş olduğu sigortacılık primleri ve buna istinaden T.C. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne ödenen komisyonlar, tarihinde yürürlüğe giren Acentelik Sözleşmesi hükümleri kapsamında gerçekleşmektedir. Acentelik sözleşmesine göre T.C. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. şirketimizin temsilcisi sıfatıyla faaliyet alanına giren bölgede sigorta poliçelerinin şirketimiz nam ve hesabına satılmasında aracılık eder. T.C. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne her bir branş sözleşmede yer alan komisyon oranları dahilinde komisyon yansıtılmaktadır. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. aracılığı ile üretilen poliçelerden 2013 yılı içinde toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalardan TL gelir elde edilmiştir. İlgili poliçelerden elde edilen gelirler Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. aracılığı ile üretilen toplam gelire dâhil edilmiştir. Üretilen poliçeler için Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne TL komisyon ödemesi yapılmıştır. Şirketimiz tarihleri arasında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. nin yatırım hesaplarından toplam TL faiz, alım/satım kazancı elde etmiştir. 25

27 Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ne 2012 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. c. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne 2012 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. d. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanmış olan anlaşma, Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. nin Şirketimize sağlamış olduğu, geniş anlamda, bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri danışmanlığı ile yazılım hizmeti almış olduğumuz satıcı firmamız ile bilgi teknolojileri anlamında koordinasyon sağlanmasına yönelik hizmetleri kapsamakta olup ilgili sözleşme kapsamında Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ne tarihi itibariyle TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Bu işlemlerin dışında ortağımız olan Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ne 2012 hesap dönemi için yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı karından ödenmesi gereken vergiler ve ayrılması gereken kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan temettü olarak toplam TL kar payı ayrılması kararlaştırılmış ve söz konusu tutar tarihinde nakit olarak ödenmiştir. e. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, ilgili kuruluşun aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar 26

28 kapsamına giren sigortalar yapılmış olup, söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. f. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Şirketimiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında tarihinde imzalanan, Ailem Ziraat Güvencesinde isimli Ferdi Kaza ürünümüze vermiş olduğu reasürans hizmeti kapsamında TL prim devri yapılmış olup, buna bağlı olarak Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş den TL komisyon geliri elde edilmiştir. Reasürans faaliyeti nedeni ile Ziraat Hayat ve Emeklilik Şirketi ne TL hasar devri yapılmıştır. Bunun dışında Şirketimiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında Şirketimiz personeli için yaptırılan Grup Hayat Sigortası sözleşmesi kapsamında Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye TL prim devri yapılmıştır. Ayrıca Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. personeline şirketimiz tarafından personel sağlık sigortası, Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. aktiflerinin olası hasarlardan korunması için ise diğer çeşitli branşlar kapsamına giren sigortalar yaptırılmış olup söz konusu poliçelerden toplam TL prim geliri elde edilmiştir. Yanı sıra Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. ile Şirket imiz aynı binada faaliyetlerini sürdürdüğü için ortaya çıkan ortak giderlerin paylaşım yöntemlerini içeren ve tarihinde imzalanıp yürürlüğe giren ve takiben tarihinde ek protokol ile genişletilen masraf paylaşım protokolüne ilişkin olarak tarihleri arasında ilgili kuruluşa tarafımızca TL tutarında masraf yansıtması gerçekleştirilmiştir. Aynı tarihler arasında Ziraat Hayat Ve Emeklilik A.Ş. tarafından şirketimize TL tutarında masraf yansıtması gerçekleştirilmiştir. 5. Sonuç Şirketimizin %99,97 pay oranı ile hakim ortağı olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve % 0,01 pay oranları ile diğer ortakları olan Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ve bu kurumların bağlı şirketleri ile yapmış olduğu işlemlere ilişkin detay bilgiler ve tutarları yukarıda açıklandığı gibidir. Yer verilen açıklamalar haricinde, Hâkim şirket veya iştirakleri tarafından yönlendirilmek sureti ile yapılan başkaca bir işlem bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 28 Şubat 2014 tarihli Raporda Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Şirketimiz tarafından bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 27

29 FİNANSAL DURUM 2013 Yılı Genel Ekonomik Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri Dünya Ekonomisi Küresel ekonomide 2013 yılının ilk çeyreği nispeten iyimser beklentilerin geliştiği bir dönem olmuştur. Bu durum enflasyon beklentilerinin düşük tutulması şeklinde kendini gösterdi ve merkez bankalarının gevşek para politikalarını sürdürmelerine destek oldu. Gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal gevşeme adımları sayesinde gelişmekte olan ülkelerde yerel para birimi cinsinden faizler düşük seyrini korudu, Buna mukabil hisse senedi endeksleri yükseldi. Avrupa ülkelerinin bazılarında ekonomik problemlerin henüz çözülememiş olmasına rağmen geleceğe yönelik endişeler zayıfladı ve borçlanma maliyetlerine olumlu yansımaları oldu. Yılın ikinci çeyreğinde; Amerikan Merkez Bankası nın (FED) varlık alım programına ilişkin karaları çerçevesinde daha sıkı likidite koşullarına hazırlanan gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde, hisse senetlerinde ve başta altın olmak üzere emtialar da değer kayıpları görüldü. Yılın sonuna doğru FED varlık alım programında azalım endişesi tüm gelişmekte olan ülkeler için problem yaratmaya devam etti ve küresel sermaye akışı belirsizliğini korudu yılının geneline bakıldığında; gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası uygulamaları küresel finansal piyasalar üzerinde belirleyici olmuştur. ABD ekonomisinde toparlanma eğilimleri gözlemlenirken, küresel kriz sonrasında büyümenin itici gücü olan gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarındaki yavaşlama dikkat çekmiştir. Türkiye Ekonomisi 2013 yılı başlarında ABD, Avrupa ve Japonya Merkez Bankalarının para politikalarındaki genişleyici yaklaşım sonucu küresel bazda artış gösteren likidite Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin ihtiyaç duyduğu para girişlerinin devamına olanak vermiştir. Buna karşın 2013 yılının ikinci yarısından itibaren küresel para politikalarının belirsizliğinin baş göstermesi Türkiye nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşanması şeklinde olumsuz etki yaratmıştır. Bu belirsizlik aynı zamanda döviz kurları dahil tüm finansal varlıkların yeniden fiyatlanmasına yol açmıştır. Kurlardaki değişim ayrıca gelişmekte olan ülkelerin risk görünümlerinin nispeten bozulmasından da olumsuz etkilenmiş bulunmaktadır. ABD ekonomisinde görülen canlanmaya bağlı Amerikan Merkez Bankasının varlık alım programını yavaşlatması bu ülkedeki faizlerin yükselişine sebep olurken küresel sermaye akışlarının terse dönmesine ve gelişmekte olan ülkelerden para çıkışına sebep olmuştur. Yüksek cari açığı sebebiyle dış kaynaklı para girişine ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi de bu süreçten zarar gören piyasalar arasında yer almıştır. Sene başında seviyelerinde bulunan BİST 100 Endeksi Mayıs ayındaki not artırımı sonrasında seviyelerine kadar yükselse de bu seviyelerde tutunamamıştır. Sene sonuna doğru seviyelerinin altına gerilemiştir. 28

30 2013 yılına %6,11 seviyelerinden başlayan tahvil faizleri dönem içinde %4,60 ile tarihinin en düşük seviyelerini görmüş olsa da yılın son günlerinde %10 seviyelerinin üzerine yükselmiştir. Döviz kurlarında da yılın ikinci yarısından sonra yükseliş eğilimi hız kazanmıştır. Özellikle Aralık ayında USD kuru 2,15 seviyelerinin üzerine yükselirken yıllık bazda %20 seviyelerinde değerlenmiştir. GSMH tarafında Türkiye ekonomisi 2013 yılında global ekonomilerin üzerinde bir performans göstermiştir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla; 2013 yılının ilk dokuz aylık periyodunda %4,0 artmıştır. Kur seviyesinde yaşanan yükseliş yanında enerji fiyatlarında yaşanan artış enflasyon üzerinde baskı oluşturmuştur yılı Kasım ayı itibariyle TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %7,32 oranında değişim göstermiştir. Önümüzdeki dönemde; küresel ekonomiden kaynaklanabilecek finansal dalgalanmalar, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve terse dönen fon akımlarının piyasalarımıza yansıması önem taşımaktadır. Cari açık ve enflasyonun seyrine ilişkin gelişmeler yanında son yıllarda yakalanan yüksek büyüme hızında yaşanması olası düşüşler, dış kaynak finansmanındaki gelişmeler, yükselen faizler ile artan fonlama maliyeti ve Ortadoğu kaynaklı gelişmeler Türkiye ekonomisi üzerinde gelecek dönemde etkileri itibariyle belirleyici unsurlar olacaktır. Küresel anlamda 2013 yılında iz bırakan önemli sigorta olaylarından başlıcaları şunlardır; 2013 yılı afet hasarları bakımından nispeten iyi sonuçların yaşandığı bir yıl oldu. Son beş yılda en düşük sigortalı afet hasarlarının gerçekleştiği ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Doğal afetlerin sigortacılara maliyeti 45 milyar dolar oldu yılında tüm dünyada yaşanan doğal afetlerin sebep olduğu toplam ekonomik hasar 192 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstatistiklere göre son10 yılın ortalaması ise 200 milyar dolardı. Bu yıl, 2009 dan bu yana yaşanan en düşük sigortalı hasar gerçekleşirken, bu tutar aynı zamanda son 10 yılın ortalaması olan 58 milyar doların da yüzde 22 oranında altında kalmıştır yılında en büyük doğal afet ABD de gerçekleşirken,2013 yılınaysa Avrupa ve Asya da görülen doğal afetler damgasını vurdu. Yıl boyunca bu iki kıtada yaşanan afetlerin en önemlileri arasında Filipinler deki Haiyan Tayfunu nun yanı sıra, Orta Avrupa, Endonezya, Filipinler, Çin ve Avusturalya da yaşanan büyük sel olayları vardı. Toplam ekonomik hasarın yüzde 35 ine seller yol açmıştır. Ayrıca ağır kuraklık da Brezilya, Çin, Yeni Zelanda ve ABD de milyar dolarlık hasarlar oluşmasına neden oldu. Ekonomik hasarların yüzde 84 ü ABD dışından da gelse, yüksek sigorta penetrasyonu dolayısıyla ABD de yaşanan hasarlar dünyadaki toplam ekonomik hasarın yüzde 45 ini oluşturmaktadır. Yıl içinde en çok hasara yol açan on olayın dördünü seller oluşturdu. Bunlardan biri de ilkbaharın sonlarına doğru Orta Avrupa da yaşanan ve 22 milyar dolar hasara sebep olan büyük bir sel olayıydı.2013 te Kanada, Çin, Avustralya, Endonezya ve ABD de de ciddi sel 29

31 olayları görüldü.20 milyar doları aşan bir ekonomik hasar yaratan diğer afetlerse siklon, kötü hava koşulları ve kuraklıktı yılında 43 tane milyar dolarlık ekonomik hasara yol açan doğal afetler gerçekleşti. Bu rakam son on yılın ortalaması olan 28 in oldukça üzerindeydi böylece, 2000 yılından bu yana en fazla milyar dolarlık ekonomik hasar yaratan olayın gerçekleştiği ikinci yıl oldu, birincilikse 47 olayla 2010 yılına ait kaldı te en çok sigortalı hasara yol açan olayların ikisi de Avrupa dan geldi: Orta Avrupa da mayıs ve haziran aylarında büyük bir sel olayı yaşanırken, Temmuz ayının sonlarına doğru Almanya ve Fransa yı etkileyen bir dolu fırtınası oldu. Batı ve Kuzey Avrupa daysa Christia ve Xaver fırtınaları büyük sigortalı hasara yol açtı. Ancak en çok sigortalı hasara yaratan on olayın beşi ABD den geldi; bunların dördü kötü hava koşullarında kaynaklanırken biri de kuraklık yüzünden tarım alanlarının zarar görmesi sebebiyle oldu. Diğer dikkate değer sigortalı hasarlar arasındaysa Avustralya il Kanada nın Calgary ve Toronto şehirlerinde yaşanan seller ve Meksika daki Manuel kasırgası vardı. Filipinler deki Haiyan Tayfunu da rekor seviyede sigortalı hasar yol açtı.2013 te yaşanan toplam global sigortalı hasar, son on yılın ortalaması olan 58 milyar dolardan yaklaşık yüzde 22 oranında daha azdı. Ortalamanın altında olmasına rağmen, 2013 yılı, 1950 de bu yana en çok sigortalı hasarın yaşandığı 8. Yıl oldu. Türkiye de Sigortacılık alanındaki gelişmeler; Sigortacılık açısından 2013 yılı sektörün olumlu bir performans sergilediği bir yıl olmuştur. Genel olarak karlılık sorunun giderilebileceğine dair olumlu gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak değerlendirmek mümkün olmuştur. Alınan neticelerin 2014 yılı içerisinde de devam edeceğine ilişkin kuvvetli belirtiler bulunmaktadır. Özellikle uzunca bir süredir zarar üreten oto branşlarında toparlanma belirtileri karsızlık sorununun aşılacağına dair beklentileri arttırmaktadır. Bu çerçevede kasko branşında karlı sonuçların bu dönemde alınmış olması ve trafik branşında zararın azalma eğiliminde olması bu kanaati güçlendirmektedir. Ayrıca sektör üretimde de başarılı bir performans göstererek 2013 yılını yüzde 22 oranında prim artışı ile 24 milyar TL sına ulaşan primle kapatmış bulunmaktadır. Bununla birlikte sigortacılıkta gelişmişlik düzeyini göstermesi açısından en çok başvurulan kritere göre gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH) içindeki sigorta sektörünün payı bakımından dünya ortalamasının oldukça altında seyredilmektedir yılı aynı zamanda şirketlerin hizmet kalitesinin ve sigortalı memnuniyetinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerinin yoğunlaştığı bir yıl olmuştur. Bu bağlamda; trafik kazalarında sigortalıların poliçesini satın aldığı şirketten hasarını doğrudan tazmin edebileceği sistemin geliştirilmesi, vefat halinde varislere ödenecek destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması yönteminin standartlaştırılması ile sigorta teminatı kapsamındaki onarımlarda kullanılan yedek parça ve araç onarım servislerinin sertifikasyonu konularındaki analiz çalışmaları 2013 yılında öne çıkan konular olmuştur. 30

32 Bunların yanı sıra özel sağlık sigortası yönetmeliği ile ömür boyu yenileme garantisi ile tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ile bu alanda sigorta kapasitesini arttırma yönünde önemli bir düzenleme yapmış bulunmaktadır Yılında Ziraat Sigorta; Ziraat Sigorta 2013 yılını tüm hedeflerini gerçekleştirmiş olarak tamamlamıştır. Yılsonu itibariyle 567,6 milyon TL olarak gerçekleşen prim tutarı geçen yıla nazaran % 50 oranında artışı ifade etmektedir. Elementer sigorta sektörünün ortalama prim artışı aynı dönemde % 22 olarak gerçekleşmektedir. Üretim politikalarımız karlılığımızı sürdürülebilir kılacak şekilde belirlenmekte ve bunu gerçekleştirecek tarife düzenlemeleri güncel olarak yapılmaktadır. Üretim kapasitemizi belirleyen ana unsur ana ortağımız Ziraat Bankası olmaktadır. Kuruluştan itibaren gerçekleştirilen yüksek oranlı üretim artışları mevcut potansiyelin giderek daha fazla değerlendirildiğini göstermekle beraber bu alandaki performansı arttırmak üzere yürütülen projeler devreye alınmaktadır. Bu bağlamda sigorta operasyonel süreçlerinin büyük ölçüde bankacılık süreçleri ile birleştirilmesi amacıyla 2013 yılı içerisinde belli sayıda şube ile başlatılan Banka Entegrasyon Projesi hayata geçirilmiştir. Projenin 2013 yılında Ziraat Bankası şubelerini kapsayacak şekilde tamamlanması ile üretim kapasitemize önemli ilaveler sağlanmıştır. Bu proje ile Bankanın vermiş olduğu kredilerden dolayı ortaya çıkan sigorta ihtiyacının sistem tarafından otomatik olarak düzenlenen poliçelerle karşılanması amaçlanmıştır. Bu uygulamayla özellikle DASK ile konut ve işyerleri için yapılacak poliçelerle yangın branşında önemli üretim katkısı sağlanacaktır. Hakim ortağımız Ziraat Bankasının sunmuş olduğu potansiyel dolayısıyla 2013 yılında da en önemli üretim branşımız yine TARSİM olmuştur. Devlet Destekli Tarım Sigortaları branşlarının portföyümüzde % 50 oranında payı devam etmektedir Şirketin teknolojik alt yapısının geliştirilmesine yönelik projeler yatırım projeksiyonumuzda yer almaktadır. Bu bağlamda öncelikle kullanmakta olduğumuz yazılımımızın şirket ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacak şekilde modern teknolojik ürünlerden faydalanarak güncellenmesi gerçekleştirilmektedir yılında bu kapsamda tahsilat sistemimiz revize edilmiştir. Şirketimizin organizasyon yapısı, gelişim ve büyüme hedefleri doğrultusunda tekrar gözden geçirilmiş, teknolojik imkanları üst seviyede tutacak yatırım stratejileri doğrultusunda organizasyonel etkinliğin arttırılması amacıyla iş süreçlerinde yapılan revizyon neticesinde daha yalın bir hale getirilmiştir. Bankamızın müşteri odaklı organizasyon yapılanmasına paralel olarak Ziraat Finans Grubu stratejisine uygun şekilde müşteri odaklı yapıya geçmek üzere saha yapılanmamız Bankamız koordinatörlük, bölge, şube yapılanması ile kurumsal ve bireysel müşteri sayısı dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştır. 31

33 Bu kapsamda Bölge Yöneticilikleri oluşturulmuş ve saha satış ekibinin kadrosu genişletilerek Ziraat Bankasının geniş teşkilatına hizmet verecek kapasiteye ulaştırılmaya çalışılmıştır. Ticari hayatın önemli sorunlarından biri haline gelen alacak tahsilatına çözüm olmak üzere ihdas edilen Alacak Sigortası Hazine Müsteşarlığından ruhsatı alınarak 2013 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyete başlanmıştır. Ziraat Sigorta, esas itibarıyla gemi donatanı için 3. şahıs mali sorumluluk sigortası teminatları vermek üzere kurulmuş olan Türk P&I (Protection and Indemnity)Sigorta Şirketinin kurucu ortakları arasında yeralmıştır. Kuruluş işlemlerini tamamlayarak Hazine den Sigortacılık ruhsatı almış olan bu şirket bu alanda faaliyet gösterecek ilk yerli sigorta şirketi olacaktır. Temel teminatlar yük ve yolcu gemilerinde kontrol ve himayelerindeki kargonun hasarına; yolcu, mürettebat, kargo yükleyicileri ve diğer ilgililerin ölüm veya yaralanmalarına; iskele, rıhtım, su-altı kabloları ve köprülere verilecek zararla yanı sıra çok daha fazla karşılaşılan çevre kirliliğinin neden olduğu zararlara ilişkin gemi armatörlerini korumaktadır. Tarihsel gelişimi içinde hasar miktarının reasürans şirketleri tarafından karşılanamayacak kadar büyük miktarlarda olabilme riski nedeniyle gemi sahibi firmaların bir araya gelerek kurdukları sigorta kulüpleri (P&I Clubs) tarafından teminat verilmesi yaygındır. Ayrıca kulüp yapılanması yerine şirket yapılanmasıyla teminat veren kuruluşlar da mevcuttur. Bankanın stratejileri doğrultusunda şubelerde bir kişi üzerinden yürüyen sigortacılık işlemlerinin operasyon sürecinde yeralan Müşteri ilişkileri Yetkilileri ve asistanlarınca yürütülmesini teminen bu grupta çalışan tüm banka personeline sigortaya ilişkin sistem, ürün ve ekran eğitim verilmiştir. Bu eğitimler Türkiye genelinde yetmiş ayrı noktada toplamda 180 eğitim verilmiş bundan faydalanan banka personeli sayısı toplamda sekiz bin beş yüz personel olmuştur. Şirketin ileriye dönük stratejik planlarına esas teşkil edecek kararların, çok hızlı elde edilebilecek, daha doğru ve kapsamlı verilere dayanmasını sağlayacak, satış ve hizmet birimlerinin performansının değerlendirilmesini, etkin yönetimini, finansal risklerin analizini, müşteri kazanma, koruma ve kârlılık senaryolarının yapılabilmesini ayrıca fırsatların zamanında fark edilmesini sağlayacak bu sayede karar alma sürecini daha etkili kılacak, Kutup Yıldızı Projesi başlatılmıştır. 32

34 Sektör Hayat Dışı Prim Üretimi Detayları; 01 Ocak 31 Aralık Ocak 31 Aralık 2012 Dönemleri Hayat Dışı Sigortalar Sektör Prim Üretimi(Bin TL) Branşlar 2013 Değişim Pay 2012 Değişim Pay Genel Zararlar % 25 % % 18 % 10 Yangın Ve Doğal Afetler % 26 % % 15 % 15 Kaza % 31 % % 3 % 4 Kara Araçları % 11 % % 20 % 27 Sağlık % 11 % % 11 % 13 Kara Araçları Sorumluluk % 38 % % 32 % 23 Finansal Kayıplar % 26 % (% 3) % 1 Diğer Branşlar % 14 % % 7 % 7 Toplam % 22 % % 18 % 100 Yangın Ve Doğal Afetler 16% Kaza 4% Kara Araçları 24% Genel Zararlar 10% Diğer Branşlar 7% Sağlık 12% Kara Araçları Sorumluluk 26% Finansal Kayıplar 1% 33

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör

Detaylı

01 2010 Faaliyet Raporu

01 2010 Faaliyet Raporu 01 2010 Faaliyet Raporu 1 2010 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER KURUMSAL PROFİL 4 CARDIF SİGORTA NIN STRATEJİSİ 5 ORTAKLIK YAPISI 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 ÜST YÖNETİMİN MESAJI 7 YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT A. Ş. 2013 HESAP YILI FAALİYET RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT A. Ş. 2013 HESAP YILI FAALİYET RAPORU KATILIM EMEKLİLİK ve HAYAT A. Ş. 2013 HESAP YILI FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a) Genel Bilgiler (Tarihsel Gelişim, Esas Sözleşme Değişiklikleri), Ortaklık Yapısı, Kurumsal Değerlerimiz ile Vizyon

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68 Web: www.groupama.com.tr

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı

FAALİYET RAPORU 2013. 1929 dan bugüne. yıl. Tercih Edilen İş Ortağı FAALİYET RAPORU 2013 1929 dan bugüne yıl Tercih Edilen İş Ortağı İçindekiler Genel Bilgiler 1 Vizyon-Misyon 2 Kurumsal Profil 4 Millî Reasürans ın Ortaklık Yapısı 5 Millî Reasürans ın Kilometre Taşları

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak - İstanbul Tel :(0212) 367 67 67 Fax: :(0212) 367 68 68 Web: : www. groupama.com.tr E-mail: sigorta@groupama.com.tr

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A..

2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.. 2012 Faaliyet Raporu ERGO Sigorta A.. ERGO Sigorta A.. çindekiler 1. Bölüm 5 1.1. Genel Bilgiler 5 1.2. Misyon 5 1.3. Vizyon 5 1.4. Kurumsal Değerlerimiz 6 1.5. Tarihsel Gelişim 7 1.6. Ortaklık Yapısı

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 4 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 5 Başlıca Finansal Göstergeler 6 AIG Sigorta 2012 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

www.hdisigorta.com.tr HDI Sigorta A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.hdisigorta.com.tr www.hdisigorta.com.tr 3 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM Sunufl 4 Şirketin Tarihsel Gelişimi 4 Şirketin Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları nın Sahip

Detaylı

F a a l i y e t R a p o r u

F a a l i y e t R a p o r u 2014 Faaliyet Raporu 002 Faaliyet Raporu 003 İçindekiler 007 YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 009 027 031 035 053 059 063 067 GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ

Detaylı

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014

AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 AIG SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 AIG Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 5 AIG Sigorta nın Ortaklık Yapısı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 7 AIG Sigorta 2014 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

Finansal Göstergeler

Finansal Göstergeler FAALİYET RAPORU 2008 YILI I. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Ortaklık Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 5 Birim Faaliyetler 12 İştirakler Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Detaylı

Kadın gözüyle hayattan kareler

Kadın gözüyle hayattan kareler Faaliyet Raporu 2012 Kadın gözüyle hayattan kareler Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması, Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve kadınlara

Detaylı

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü... 1 Vizyonumuz ve Değerlerimiz... 2 Şirketin Tarihsel Gelişimi ve Ortaklık Yapımız... 3

Detaylı

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014

Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Alacak Sigortasında Dünya Lideri 4 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2014 Bölüm I Sunuş 5 İçindekiler Bölüm I Sunuş 10 Euler Hermes e Bakış 11 Kilometre Taşları 12 Kurumsal

Detaylı

COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 1. 2012 Faaliyet Raporu

COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 1. 2012 Faaliyet Raporu COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 1 2012 Faaliyet Raporu 2 COFACE SiGORTA FAALiYET RAPORU 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ Genel Kurulu na, nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 2013 Yıllık Faaliyet Raporu İçindekiler 1. Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 2. Genel Müdür Mesajı 3 3. Genel Bilgiler a) Şirketin vizyonu, misyonu,değerleri ve stratejisi 5 b) Genel bilgiler, organizasyonel

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 Sayfa: 1 / 45 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 18 MART 2008 TARİHİNDE İSTANBUL DA TOPLANAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU 1. HESAP YILI ( 04.07.2007 31.12.2007 ) FAALİYET

Detaylı