GÜVENLİK: VERİ TABA NI. Ürün Tanıtım Broºürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK: VERİ TABA NI. Ürün Tanıtım Broºürü"

Transkript

1 GÜVENLİK: VERİ TABA NI Ürün Tanıtım Broºürü 1

2 02

3 1. İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler Giriº Veri Koruma ve Veri Yönetimi Veri Koruma: Veritabanı Veri Koruma: İçerik Yönetimi Veri Koruma: Kimlik Yönetimi Oracle Database Appliance Bilgiyi Kavrama Bilgiyi Kavrama: ݺ Zekası Bilgiyi Kavrama: Veritabanı Bilgiyi Kavrama: Veri Bütünleºtirici Süreç Esnekliği Süreç Esnekliği: SOA Süreç Esnekliği: Veritabanı Süreç Esnekliği: Entegrasyon Sözlük Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 03

4 REFERANSLAR Oracle BI platformu sayesinde oluºan sapmaların anında görülmesi, trendleri yakalamamızı sağlıyor. Böylece her konuda kolaylıkla önleyici tedbirler alabiliyoruz. Verimlilik, maliyet ve kar gibi unsurları iyileºtirmemize, bilgilerimizi en iyi ºekilde yönetmemize olanak veren bir ortam bu. Bize ise bilgileri geliºtirmek ve SKT adına daha net bir gelecek yaratmak kalıyor. Oracle ın sağlam bir altyapı sunması, geleceğe daha iyi planlarla hazırlanmamız konusunda bize güven veriyor. -ªEVKET TÜKEN, Genel Müdür - SKT Demo aºamasında, iº zekası çözümleri geliºtiren teknoloji ºirketlerine yaºadığımız sıkıntıları anlattık ve bu sorunlara çözüm getirip getiremeyecekleri konusunda bilgi aldık. Rapor üretim süreci daha basit olan, çaprazlama raporlara çözüm getiren en uygun sistemin Hyperion Essbase olduğuna karar verdikten sonra, G Teknoloji ile görüºmelere devam ettik. Essbase, esnek yapısı ile her sorunumuza kolaylıkla çözüm buldu. - LEVENT BAYOĞLU, Bilgi ݺlem Müdürü - Norm Civata Bu projede Kora ekibi, gerçekten eºine az rastlanır bir iº disiplini ve profesyonellik sergiledi. Bu çalıºmalar sonucunda bugün; Almanya, Avusturya, Çin, İspanya, İtalya ve Türkiye den gelen veriler, bilgi iºlem bölümlerinin hiçbir ºey yapmasına gerek kalmadan her sabah güncelleniyor; yöneticilerin kullanımına sunuluyor. -CIRO BERTINELLI, Proje Yöneticisi - Wittur S.p.A., İtalya Proje uygulanmaya baºladıktan sonra SGK olarak geleceği daha net görmeye baºladık. Böylece zamanında ve doğru plan yapma yeteneğimizi geliºtirdik. Ayrıca bu proje stratejik raporların üst düzey yönetici ve denetçilerimize en hızlı ºekilde sunulması konusunda da bize büyük avantaj sağladı. - SAMİ KIRAÇLI, SGK - Daire Baºkanı Öncelikle ürün bizim istediğimiz özelliklere sahipti. Ayrıca hem Oracle hem de SmartSoft, daha önce birlikte çalıºtığımız ve bu çalıºmalardan memnun kaldığımız firmalardı. Oracle ın dünyada kendini kanıtlamıº bir firma olduğunu söylememize gerek var mı bilmiyorum. Bharosa Oracle a katılmadan önce bu ürünü satın alacak olsak destek alabilir miyiz, versiyon geliºtirmeleri olur mu gibi sorular aklımıza takılırdı, ama Oracle güvencesi ile bu durum ortadan kalktı. Bir de, Oracle ın diğer ürünleri ile entegrasyonda herhangi bir sorun yaºamayacağımızın garantisi de önemli bir avantaj oldu bizim için. -EGE EªBEOĞLU, Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürü - ªekerbank 04

5 2. GİRݪ 2. GİRݪ Oracle yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren her ölçekteki ºirkete, iº dünyasında karºılaºtıkları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacak çözümler ve esnek bir yapıda düzenlenmiº operasyonlarını destekleyecek güçlü veri altyapıları sunmaktadır. Özetle, Oracle, çevik iºletmelerin ihtiyaçlarına yönelik güvenilir çözümler sağlar. Otuz yıla dayanan bir veri yönetimi deneyimi ve bilgi birikimi üzerine inºa edilen bu çözümler, modern kuruluºların olmazsa olmaz üç önemli gereksinimine odaklanmaktadır: Değerli verilerin korunması, stratejik bilgilerin kullanılabilir hale getirilerek sunulması ve esnek süreçlerin oluºturulması. Bu yaklaºım kuruluºlardaki bilgi sistemlerine belli avantajlar sağlar: Güvenlik İstikrar Eriºilebilirlik Esneklik ªeffaflık Ölçeklenebilirlik Değer Oracle, çözümlerini kolay ve hızlı kurulum, düºük bakım maliyetleri ve fiyat avantajları ile desteklemektedir. Oracle ın yerel iº ortağı ağındaki uzman desteği; pahalı, esnek olmayan ve güvensiz çözümler karºısında Oracle çözümlerini benzersiz ve cazip bir alternatif olarak öne çıkarmaktadır. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 05

6 3. VERİ KORUMA VE VERİ YÖNETİMİ 3. VERİ KORUMA VE VERİ YÖNETİMİ ªirketinizin veri güvenliği ve veri yönetimi stratejisini özenle kurgulamasını gerektiren baºlıca nedenler ºunlardır: Kurumsal bir varlık olarak verinin değeri Veriler günümüzde ºirketlere değer kazandıran en önemli varlıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kurumsal tüm değerli varlıklar gibi verilerin de sağlam bir ºekilde korunması gerekir. ªirket altyapısı; eriºim seviyesinde güvenlik, kapsamlı kullanıcı kimliği yönetimi, ºifreleme ve herhangi bir arızaya karºı alınacak önlemler gibi birçok farklı aºamada güvenlik sağlayacak ºekilde kurgulanmalıdır. İç ve dıº tehditlerden korunma Bazı yöneticiler, veri güvenliği ve veri koruma konusunda en klasik yaklaºımla, dıº tehditlere karºı güçlü bir güvenlik duvarı ve iç tehditler için de kimlik yönetimi sistemlerinin kurulmasını yeterli görmektedirler. Oysa günümüzde riskler bu iki önlemle ortadan kaldırılacak kadar sınırlı değildir. Bilinçli saldırılardan muhtemel sistem hataları gibi kendiliğinden oluºabilen durumlara kadar farklılık gösteren çeºitli riskler için de önlem almak gerekmektedir. İhtiyaç duyulan bilgilere etkin ve kontrollü eriºim Kıymetli verileri izinsiz eriºimden korumak, aynı zamanda ağ üzerindeki veya dıºındaki sistemler arasındaki veri hareketini ºifrelemek gibi adımlar birçok ºirketin temel gereksinimleridir. Bir kuruluºun kaç çalıºanı olursa olsun, kullanıcı doğrulama sistemi eğer elle yönetiliyorsa, hem önemli bir zaman kaybı yaratılacak hem de bu sistem insana bağlı hatalara, dolayısıyla ciddi problemler yaratmaya açık olacaktır. Yasal ºartlara ve endüstri ºartlarına uygunluk Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda verilerin korunması yasal bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle güvenlik, izlenebilirlik, düzenli yedek alma ve verimli arºivleme gibi iºler de BT çalıºanlarının periyodik görevleri arasına eklendi. Kuruluºlar bu yasal zorunluluğun bilincinde olmakla birlikte; yeni ºartlara nasıl daha etkin, otomatik ve sürdürülebilir bir ºekilde uyum sağlayabilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. İstikrarlı ve eriºilebilir bilgi altyapısı Bilgi sistemleri altyapısı her kuruluºun operasyonlarında kritik önem taºımaktadır; çünkü tekrarlayan planlı veya plansız sistem kesintileri, düºük performans ve sistem hataları, doğrudan çalıºanların verimliliğini olumsuz etkileyen nedenlerdir. Bu tarz aksaklıklar, kuruluºların verimliliğini de uzun vadede tehdit eder. Eriºilebilirliği yüksek olan sistemler, merkezi otomatik yedekleyen ve güçlendirilmiº bir veri ve bilgi sistemi, iº sürekliliğinin temel taºlarıdır. Oracle, veri koruma ve yönetim stratejinizi geliºtirmeniz için geniº bir çözüm skalasına sahiptir. Oracle Database 11g, Oracle WebCenter Content ve Oracle Identity Management ın size nasıl yardım edebileceğini öğrenmek için lütfen bu belgeyi okumaya devam edin. Mevcut stratejinizi değerlendirmek isterseniz, sayfasını ziyaret ederek, sizin için hazırladığımız kısa bir teste katılabilir ve size özel olarak düzenlenmiº bilgilere ulaºabilirsiniz. Bu test sonucunda, Oracle tarafından sizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanan tüm belge ve makalelere ve Make compliance work for you da dahil olmak üzere Oracle tarafından hazırlanan tüm Business Briefs makalelerine ulaºabileceksiniz. 06

7 3.1 VERİ KORUMA: VERİTABANI 3.1 VERİ KORUMA: VERİTABANI Oracle Database 11g Standard Edition One, hızlı büyüyen iºletmeler için ideal ve eksiksiz bir veri yönetimi çözümü sunmaktadır. Windows ve Linux iºletim sistemlerine kurulan ve sahip olduğu yüksek otomasyon kabiliyeti ile kolaylıkla yönetilen Oracle Database 11g Standard Edition One, tüm veri tipleriyle çalıºmakta ve bütün iº uygulamalarınızın Oracle ın baºarısı kanıtlanmıº performans, süreklilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik özelliklerinden yararlanmasını sağlamaktadır. Oracle Database Standard Edition One, diğer Oracle Veritabanı sürümleri gibi üstünlüğü kanıtlanmıº eº zamanlı çalıºabilme yeteneği sayesinde, farklı uygulamalardan gelen tüm iº yükü türlerine karºı azami verim alındığından emin olmanızı sağlamaktadır. Otomatik veri yansıtma* (* ile iºaretlenmiº ifadeler sayfa 25 deki sözlükte açıklanmaktadır.) teknolojisi ile gelen yedekleme ve kurtarma* yetenekleri sayesinde veriler, yaygın veri kaybı nedenlerine karºı, pahalı depolama çözümleri kullanılmadan korunabilmektedir. Güçlü Geriye Dönük Sorgu* yeteneği sayesinde karmaºık ve zaman alıcı geri kazanım iºlemleri yapılmadan verilerin eski sürümlerine ulaºılabilmekte ve bu veriler istenildiğinde geri çekilebilmektedir. Veritabanı Rolleri* için sağlanan geliºmiº destek özelliği; denetim, güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarınıza cevap verecek ºekilde ciddi bir eriºim kontrolü içermektedir. Oracle Database 11g Standard Edition One, Enterprise Edition ile aynı kod temeli kullanılarak hazırlanmıºtır ve Oracle ın ünlü kritik görev güvenilirliğini sağlamaktadır. İhtiyaçlarınız arttıkça tek yapmanız gereken Standard Edition One dan Standard veya Enterprise Edition a geçiº yapmaktır. Bu sayede en baºta yapmıº olduğunuz teknoloji yatırımından sadece bugün değil, gelecekte de yararlanabilirsiniz. Oracle Database 11g Standard Edition, Oracle Database 11g Standard Edition One ın güçlü altyapısı üzerine inºa edilmiº ve kurumsal ölçekte kullanılabilirliği artırmak adına içinde Oracle Real Application Clusters ı barındıran, kendi Clusterware* ve otomatik depolama yönetimine* sahip olan veritabanı sürümüdür. Oracle Database 11g Standard Edition One gibi Oracle Database 11g Standard Edition da tüm veri tipleri ile çalıºabilmektedir ve ºirket içindeki tüm uygulamaların, ürünün özgün özellikleri olan yüksek performans, güvenilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajları ile kullanılmasına imkan sağlar. Bir küme üzerinde çalıºtırıldığında, iº yükü otomatik olarak kullanılabilir makineler üzerinde paylaºtırılmakta ve donanımın en yüksek seviyede kullanılması garantilenmektedir. Real Application Clusters ile bir ortamın kümelendirilmesi aynı zamanda ticari uygulamaların sistem kesintilerinden etkilenmesini de önler. Bir makine çalıºmadığında veya bakım gerektirdiğinde küme dahilindeki diğer makineler üzerinden (kesinti yaºanmadan) verilere eriºmeye devam edebilir. Standard Edition One dan sorunsuz bir geçiº yapmanızı sağlayan aynı uyumluluk özellikleri, Oracle Database 11g Enterprise Edition a da kolay bir ºekilde geçilmesini sağlar. Bu özellik sayesinde yapılan yatırımdan uzun vadede geri dönüº alınmakta ve koruma sağlanmaktadır. Oracle Database 11g her ölçekteki iºletmenin ticari ve BT ihtiyaçlarını karºılayabilecek ºekilde tasarlanmıº farklı sürümlere sahiptir. Oracle, bazı iº yazılımlarının gereksinimlerini karºılamak üzere Oracle 11g nin yeteneklerini geliºtiren bazı opsiyonel veritabanı ürünleri de sunmaktadır. Oracle Database 11g Standard Edition One (SE1), en fazla iki soket kapasiteli* tek sunucuda çalıºan çalıºma grubu, departman ve internet uygulamaları için ciddi ölçüde kullanım kolaylığı, güç ve fiyat/performans avantajı sağlamaktadır. Oracle Database 11g Standard Edition (SE) toplamda en fazla dört soketli tek veya kümelenmiº sunucular için geliºtirilmiºtir. Oracle Real Application Clusters herhangi bir ek maliyet gerektirmeden, standart bir özellik olarak bu sürümle birlikte sunulmaktadır. Oracle Database 11g Enterprise Edition (EE) iºletme için kritik çevrimiçi ödeme uygulamaları, sorgu yoğun veri ambarları, içerik yönetimi ve Web 2.0 uygulamaları için güvenilir, sürekliliği yüksek ve güvenli bir veri yönetimi sağlamaktadır. Hem tekli hem de kümelenmiº sunucular için idealdir ve soket sayısı konusunda hiçbir sınırlama yoktur. Oracle Database 11g nin üç sürümü de aynı güvenilir veritabanı motoru mimarisi üzerine inºa edilmiºtir ve birbiriyle tamamen uyumludur. Farklı iºletim sistemlerinde çalıºabilen veritabanının, ortak uygulama geliºtirme araçları ve programlama arabirimleri de mevcuttur. Oracle Database 11g Standard Edition One ile baºlayarak iºiniz büyüdükçe sorunsuz bir ºekilde ihtiyacınızı en iyi karºılayan sürüme (Standard Edition veya Enterprise Edition a) geçiº yapabilirsiniz. Oracle ürünlerini kullanmanın en önemli avantajlarından biri de geçiº kolaylığıdır. Sadece yazılımı kurarak veritabanınız veya uygulamalarınız üzerinde hiçbir değiºiklik yapmadan, ek güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajlarından faydalanabilirsiniz. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 07

8 3.1 VERİ KORUMA: VERİTABANI Oracle Database 11g Enterprise Edition, Windows, Linux veya Unix üzerinde, kümelenmiº veya tekli sunucularda, endüstri lideri performansı, ölçeklenebilirliği, güvenliği ve sürekliliği sağlamaktadır. En zorlu ödeme iºleme, iº zekası ve içerik yönetimi uygulamalarının kolayca yönetilmesini sağlayacak kapsamlı özellikler sunmaktadır. Oracle Database 11g Enterprise Edition, dünya çapında bir numara olan iliºkisel veritabanının sunduğu özelliklerin de ötesinde iºinizin büyümesine yardımcı olacak ve kullanıcılarınızın performans, güvenlik ve kullanılabilirlik gibi servis seviyesi beklentilerini karºılayabilecek kapsamda iºletmenize çok geniº seçenekler sunmaktadır. Oracle veritabanının etkileyici temel özelliklerini daha da geliºtiren Enterprise Edition ın baºlıca özellikleri ºunlardır: Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), Oracle Database 11g Enterprise Edition için bir seçenektir ve Oracle Database 11g Standard Edition (en fazla 4 sokete sahip kümelerde*) ile birlikte gelir. Oracle RAC, tek bir veritabanının, sunuculardan oluºan bir kümede çalıºtırılmasını desteklemektedir. Bu sayede uygulamalarda herhangi bir değiºiklik yapmaya gerek kalmadan benzersiz hata toleransı, performans ve ölçeklenebilirlik avantajları sunmaktadır. Analistler, ödeme iºleme ve veri ambarı uygulamaları konusunda farklı sektörlerde faaliyet gösteren farklı ölçeklerdeki ºirketler için Oracle RAC ın artan önemine vurgu yapmaktadırlar. Oracle Active Data Guard, yoğun kaynak kullanan aktivitelerin yükünü bir üretim veritabanından, bekleme durumunda olan bir veya daha fazla sayıdaki senkronize çalıºan veritabanına aktararak servis kalitesini arttırır. Oracle Active Data Guard; sorgu, sınıflandırma, raporlama, internet tabanlı eriºim gibi iºlemler için bekleme durumunda olan fiziksel veritabanına salt okunur eriºim sağlarken aynı anda üretim veritabanında yapılan güncelleme ve değiºiklikleri bekleme veritabanına aynen uygular. Oracle Active Data Guard ayrıca yedeklerin bekleme durumundaki bir veritabanına aktarılması sırasında hızlı kademeli yedeklere* izin vermekte ve üretim alanındaki planlı veya plansız hizmet duraksamaları halinde, yüksek kullanılabilirlik ve felaket kurtarma gibi ilave yararlar da sağlamaktadır. Oracle Database Vault, iç tehditler karºısında koruma sağlar ve Sarbanes- Oxley (SOX) ile PCI gibi yasal ºartları karºılar. Oracle Database Vault, veritabanı yöneticileri (DBA) ve veritabanına eriºim yetkisi olan diğer kullanıcıların, Oracle veritabanlarındaki hassas uygulamalara ve verilere yetkilerinin izin verdiği sınırlar haricinde eriºmelerini önleyebilmektedir. Oracle Database Vault, veritabanınızı mevcut uygulamalarınızda hiçbir değiºiklik yapmanıza gerek kalmadan korur. Oracle Database Vault; Oracle Database 11g, Oracle Database 10g Release 2 ve Oracle Database 9i Release 2 yi desteklemektedir. Oracle Advanced Security, hem beklemede hem de hareket halinde olan verileri güven altında tutmak için geliºtirilmiºtir. Müºterilerin veri gizliliği ve uyum gereksinimlerini karºılayabilmek için ağ ºifreleme*, sütun ve tablo alanı seviyesinde ºeffaf veri ºifreleme ve kimlik doğrulama özelliklerini bir arada sağlamaktadır. Oracle Label Security, hassas bilgilere geniº kapsamlı koruma sağlar. Tablolardaki her bir satıra kadar eriºim koruması sağlayabilecek çok seviyeli güvenlik yetenekleri sunmaktadır. Farklı ülkelerdeki devlet kurumlarının ve ticari kuruluºların karºılaºtığı veri güvenliği ve veri gizliliği problemlerine çözüm getirmektedir. 1 Gartner, Pazar Payı: ݺletim Sistemlerine Göre Dünya Çapında Bağıntısal Veritabanı Yönetim Sistemi Yazılımları, Colleen Graham, Bhavish Sood, Horiuchi Hideaki, Dan Sommer 11 Temmuz

9 3.2 VERİ KORUMA: İÇERİK YÖNETİMİ 3.2 VERİ KORUMA: İÇERİK YÖNETİMİ Devlet kurumlarının artan denetimleri ile birlikte, elektronik içerik ve dokümantasyon, yasalara ve yönetmeliklere uyum açısından daha da önem kazanmaktadır. Oracle WebCenter Content Management ürünü, kuruluºların içeriklerine eriºimi kontrol etmelerini, denetleme geçmiºi tutmalarını, tutarlı ilkelere göre bu içeriklere eriºimi engellemeye veya eriºime izin vermelerine imkan sağlayarak, risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Aktif olarak yönetilmeyen bilgiler darboğazlara, belge kayıplarına, belgelerin fazladan kopyalarının oluºturulmasına, güvenlik ve sürüm kontrolü problemlerine, verim kaybına ve doğru olmayan bilgilere dayanan kararlara neden olmaktadır. Ödüllü bir kurumsal içerik yönetimi (ECM) platformu olan Oracle WebCenter Content Management; belgeler, grafikler, web sayfaları, taranmıº görüntüler, e-posta ve kayıtlar gibi her türlü yapılandırılmamıº içeriği yönetebilmektedir. Bir kuruluºa ait içeriğin baºka yerlerde bulunan veya güvenlik duvarı dıºında yer alan müºteriler, iº ortakları ve tedarikçilerle paylaºılması, bu içerik dağınık sistemlerde tutulduğunda pek kolay değildir. Birçok kuruluº, dosya transfer protokolü (FTP) siteleri gibi çözüm yöntemleri kullanıyor da olsa, eriºimi ve güvenliği kontrol etmek oldukça güçtür. Sürüm kontrolü ve belge kilitleme gibi mekanizmalar kullanılmadıkça, bir belgenin birçok sürümü oluºturulmakta ve farklı kullanıcılarla paylaºılabilmektedir. Oracle WebCenter Content, yapılandırılmamıº içeriğin kurum içinde kolaylıkla bulunmasını, içeriğe eriºilmesini ve içeriğin kullanılmasını sağlayarak içeriği değere dönüºtürmektedir. Oracle WebCenter Content Management, 400 e yakın dosya formatını, HTML, XML, GIF ve PDF gibi standart formatlara dönüºtürebilmekte ve bu içeriği web siteleri, masaüstleri, RSS beslemeleri, mobil cihazlar ve web servisleri vasıtasıyla sunabilmektedir. Oracle WebCenter Content, tüm içerik yaºam döngüsünü desteklemekte ve yaºam döngüsü süresince kullanıcılara uygun seviyede kontrol ve ek destek sağlamaktadır. Bu, içeriğin oluºturulma, yakalanma ve depolanma sırasında yönetilmesi anlamına gelir. Sürüm kontrolü, arama için dizinleme ve meta veriler ile güvenlik gibi ek özellikler de uygulanabilir. Sonuç olarak, içeriğin dağıtılması, yayımlanması, sınıflandırılıp tutulması, vade dolumu, silinmesi ve kayıt yönetimi gibi pek çok özellik sağlamaktadır. Tüm ticari uygulamalar yapılandırılmıº ve yapılandırılmamıº bilgilerle desteklenmektedir. ECM sayesinde kuruluºlar, yapılandırılmamıº içeriği tutabilecekleri bir platforma sahip olmakta ve bu bilgileri birçok kurumsal uygulamaya uygun formatta sunabilmektedirler. Oracle WebCenter Content Management ın ECM için birleºik çözüm yaklaºımı, kurumlara tek bir entegrasyon katmanı ve ortak bir dizi uygulama programlama arabirimi (API)* sunmaktadır. Bu sayede entegrasyon maliyetleri azaltılarak daha düºük toplam sahip olma maliyet avantajı elde edilmektedir. Kullanıcılar, içeriği verimli bir ºekilde yeniden kullanabilmekte ve güçlü dokümantasyona sahip Oracle WebCenter Content Management servisleriyle uygulamalarını entegre edebilmektedirler (örn. içerik gönderme, arama yapma, arama sonuçlarının getirilmesi veya iº akıºında bir ögenin onaylanması). Bunları yapmak için web servisleri, Java, Java EE, Java Server Pages etiketleri, komut istemi programları, Microsoft Component Object Model betikleri ve web tabanlı dağınık doğrulama ve versiyonlama gibi standart yöntemlerle kullanılabilmektedir. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 09

10 3.2 VERİ KORUMA: İÇERİK YÖNETİMİ Oracle İçerik Yönetimi Ürünleri WebCenter Content Management Standart Edition Dijital veya basılı içerik oluºturmak ve yakalamak için mükemmel bir ürün. Windows Gezgini, web tarayıcıları veya e-posta uygulamalarıyla içerik eklemek çok kolay. Tam metin veya meta verileri ile içeriği arayın ve bulun. Kitaplık servisleriyle check-in, check-out ve versiyon kontrolünü de yaparak, içeriği yönetin ve güven içinde tutun. Yedekleme ve kurtarma desteğiyle birlikte, içeriği arºivlemek veya silmek elinizde. Dünyanın herhangi bir yerinden internet tabanlı veya mobil eriºimle içeriği paylaºmaya ve dağıtmaya hemen baºlayın. WebCenter Records Management İçinde yer alan bağlamsal web sitesi katkısı, ön izleme, güncelleme ve onaylama; iº akıºı sırasında e-posta bildirimleri; tam metin arama, check-in, check-out ve versiyon kontrolünü içeren kitaplık servisleri; esnek meta verileri ve güvenlik; ºablona dayalı sayfalar; tekrar kullanılabilir bileºenlerden ve XML tabanlı parçalardan oluºan kütüphaneler; farklı formattaki içeriği HTML, XML ve PDF dahil olmak üzere web tabanlı formatlara dönüºtürme; dinamik teslimat ve zamanlanmıº yayınlama modelleri; kiºiselleºtirilmiº içerik gösterimi; içerik dağıtımı ve zaman aºımı; tam dijital varlık ve kayıt yönetimi özellikleriyle UCM SE yi geliºtirmektedir. Imaging and Process Management Görüntülere meta veri, güvenlik ve sürüm kontrolü uygular. Görüntülere açıklamalar ve iºaretler eklenmesini sağlar. Yönlendirme ve onayları otomatik hale getirir. Kayıt ve kayıt tutma yönetimi yeteneklerini kazandırır. Geliºmiº belge tarama ve yakalama çözümleriyle entegre olur. Veri toplama ve doğrulama için e-formlar sunar. Fiziksel kayıt yönetimi imkanı tanır. Yük dengeleme, paralel iºlem ve dağıtım önceliği kuralları, ERP ve LOB uygulamalarıyla sertifikalı entegrasyon sağlar ve milyarlarca öge için yüksek hacimli uygulamaları destekler. WebCenter Document Capture Sınırsız belge tarama özelliğinde hacim sınırı yoktur. Görüntüden anahtar otomasyonu, barkod ve optik karakter tanıma özelliğine sahiptir. Elektronik belge alma ve dönüºtürme, verimli ve güvenilir arºivleme imkanları tanır. 10

11 3.3 VERİ KORUMA: KİMLİK YÖNETİMİ 3.3 VERİ KORUMA: KİMLİK YÖNETİMİ SuiteIdentity and Access Management Suite Plus, kuruluºların ister güvenlik duvarı içinden ister dıºından olsun tüm kaynaklarındaki kullanıcı kimliklerini yaºam döngüleri boyunca yönetebilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu ürün sayesinde, uygulamaları daha hızlı kurmanız, kaynakları en derinlere nüfuz ederek korumanız, otomatik olarak gizli eriºim izinlerini kaldırmanız ve süreçleri kolaylaºtıran daha birçok özellikten yararlanmanız mümkün olmaktadır. Oracle Fusion Middleware* ürün ailesinin bir üyesi olan Oracle Identity and Access Management Suite Plus, daha fazla esneklik, daha doğru kararlar alma olanağı ve BT departmanınız için riskleri ve maliyetleri düºürmenizi sağlar. Oracle, ödüllü ve benzerlerinden daha kapsamlı bir çözüm olan Kimlik Yönetimi araçlarıyla sektörün lideridir. Müºteriler bu ürünlerle sadece eksiksiz bir çözüm almıº olmaz, aynı zamanda sınıfının en iyisi olduğu kanıtlanmıº bir iºlevsellikten de yararlanırlar. Kapsamlı. İnternet eriºim kontrolü, kimlik yönetimi, kullanıcı yapılandırılması, birleºik kimlik yönetimi ve sanal dizin teknolojilerini* içeren dizin servisleri, kurumsal çaplı kullanıcı yapılandırılması da dahil olmak üzere sınıfının en iyi teknolojilerini sunmaktadır. Çalıºırken kullanılabilir ve açık. Tüm yaygın dizinlerle, uygulama sunucularıyla, portallerle, iº uygulamalarıyla, veritabanlarıyla ve iºletim sistemleriyle birlikte çalıºmaktadır. Liberty Alliances ve OASIS ile çalıºmakla birlikte, SAML, SPML, WS, Kerberos gibi birçoklarını da desteklemektedir. Desteklenen platformlar için sertifikasyon matrisine bakınız (Oracle sertifikasyon matrisine toolsresources/ Web-based-support-tools. html adresinden ulaºabilirsiniz). Uygulama tabanlı. Güvenliği uygulamaların üzerine eklemek yerine uygulamaların içerisine gömen yaklaºımıyla, maksimum verimlilik ve yatırım geri dönüºü sağlanmaktadır. Oracle Identity and Access Management Suite Plus ile müºteriler, pazarın en iyi Oracle Kimlik Yönetimi Ürünleri Oracle Access Manager, birbirinden ayrı uygulama ortamlarına eriºim kontrolü, tek giriº ve kullanıcı profili yönetimine kadar kritik öneme sahip pek çok fonksiyon sağlamaktadır. Oracle Identity Manager, dizinler, e-posta sistemleri, veritabanları, ERP gibi kurumsal sistemlerde kullanıcıların oluºturulması, güncellenmesi ve kaldırılması için güçlü ve esnek bir kurumsal kimlik yapılandırılması ve uyumluluk izleme çözümü sunmaktadır. ürünlerini ve özelliklerini sunan tek bir satıcıdan tüm kimlik yönetimi ihtiyaçlarını karºılayabilmekteler. Bu, birbirinden ayrı bileºenlerin entegre edilmesi için daha az zaman harcanması ve destek için tek bir iletiºim noktası ve tek bir lisans anlaºması anlamına gelmektedir. Oracle Web Services Manager, mevcut veya yeni web servislerine ilke tabanlı güvenlik ve yönetim kabiliyetleri eklemek için kullanılan kapsamlı bir çözüm olarak BT ekiplerinin verimliliğini artırmaktadır. Oracle Enterprise Single Sign-On, kullanıcılara; masaüstü bilgisayarlar, istemci-sunucu, müºteri ve barındırılan ana uygulamalar dahil olmak üzere tüm kurumsal kaynakları için birleºtirilmiº kullanıcı giriºi ve doğrulaması yapabilme olanağı sağlamaktadır. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 11

12 3.4 ORACLE DATABASE APPLİANCE 3.4 ORACLE DATABASE APPLIANCE Sadece birkaç saat içinde kümelenmiº veritabanı sistemi oluºturabilmeniz için kolay çözüm Oracle Database Appliance - Yazılım, donanım, depolama ve ağ bileºenlerinin tek kutu içinde bir araya getirildiği, kullanımı kolay ve ayakta kalırlığı yüksek bir sistemdir. Oracle Database Appliance, kullanıcılara hiçbir donanım yükseltmesine gerek duyulmaksızın 4 ila 24 iºlemci çekirdeğine kadar sorunsuzca ölçeklenebilen eºsiz bir büyüdükçe öde yazılım lisans özelliği sunmaktadır. Ayrıca tüm donanım ve yazılım bileºenleri tek bir üretici, yani Oracle tarafından desteklenmektedir. Database Appliance, üstünde Oracle Linux ve Oracle Database 11g Release 2 çalıºan iki sunucu düğümüne ve 12 TB ham depolama kapasitesine sahip 4 rack birimli (RU) bir sunucu cihazı olarak gelmektedir. Oracle Database Appliance: Uygulanması, bakımı ve desteği kolay bir cihazdır Eksiksiz tasarlanmıº yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı çözümüdür Uygun fiyatlıdır Uygulanması, Yönetimi ve Desteği Kolay Uygulanması Kolay Oracle Database Appliance ın en önemli özelliği sadeliğidir. Sunucu, depolama ve ağ bağlantısı tek bir kutuda, ek cihaz veya kablolamaya gerek duyulmaksızın tam entegre bir sistem olarak sunulmaktadır. Oracle Database Appliance ı uygulamaya koymak için paketinden çıkarmanız, elektriğe bağlamanız, ağ kablolarını bağlamanız, adlandırmanız ve Oracle Appliance Manager kurulumunu çalıºtırmanız; kümelenmiº, yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı oluºturmak için yeterlidir. Yönetimi ve Bakımı Kolay Sistemlerin bakımının yapılması, tüm yazılım ögelerinin en yeni yamalarla güncel tutulması genellikle sistem yöneticilerinin karºılaºtığı en zaman alıcı ve hataya yatkın görevlerdendir. Oracle Database Appliance ve onun özel olarak tasarlanmıº yazılımı, yazılım katmanlarının tüm ögelerinin, yani firmware, iºletim sistemi, clusterware, depolama yöneticisi ve veritabanının tek düğmeyle yamalanmasını sağlamaktadır. Etkin Tanı ve Destek Donanımın arızalanması veya arızalanmak üzere olması halinde cihazın Otomatik Servis Talep Etme özelliği ( merkezi ara ), disk, güç kaynağı, fan gibi bileºenlerin değiºtirilmesi için otomatik servis çağrısı talebi üretir. Bir sorun meydana geldiğinde Oracle Database Appliance, destek talebini karºılamak için ilgili tüm günlükleri toplar ve paketler. Oracle Appliance Manager, destek talebinin iºlenebilmesi için Veritabanı Yöneticisi veya Sistem Yöneticisinin tüm günlükleri ve sistem geçmiºini elle tarayarak derlemesi yerine, ilgili günlükleri ve sistem geçmiºini otomatik olarak toplar ve sorunların hızla analiz edilerek giderilmesi için derler. Sermaye ve ݺletme Masraflarından Tasarruf Oracle Database Appliance ın hem donanım hem de yazılımı için ilk yatırım, bir kendin yap sistemdekine benzer. Ancak, BT personelinin sistemleri tanımlamak, satın almak ve kullanıma sokmak için harcayacakları zaman dikkate alındığında Oracle Database Appliance ın avantajı açıkça görülmektedir. Uyumlu bileºenlerin ve yazılımların aranması ve sonrasında çok sayıda satıcı için ayrı ayrı sipariºlerin oluºturulması ve bu sipariºlerin iºlenmesi için harcanan süreden tasarruf sağlanmaktadır. 12

13 3.4 ORACLE DATABASE APPLİANCE Basit, Makul Fiyatlı, Düºük Riskli, Yüksek Eriºilebilirliğe Sahip Bir Veritabanı Sistemi Oracle Database Appliance, uygulanması ve bakımı kolay, makul fiyatlı, yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı sistemi arayan müºterileri cezbedecektir. Tek bir veritabanı yöneticisi bir Oracle Database Appliance ı yaklaºık iki saat içinde kullanıma alabilmektedir. Artık BT departmanları, sektörün en iyi veritabanı eriºilebilirlik çözümünü (Oracle RAC) Oracle Database Appliance üzerinde kolayca ve hızlı bir ºekilde çalıºtırarak veritabanı veya donanım sorunlarıyla saniyeler içinde ve genellikle kullanıcı tepki süresi üzerinde fark edilir bir etkiye yol açmaksızın, ºeffaf ve sorunsuz bir ºekilde ilgilenebilmektedir. Büyüdükçe Öde Uygulamalı Veritabanı Sistemi Uygulamaya koyulmak üzere olan yeni bir projede, beklenilen iº yükü seviyelerine ulaºılması birkaç yıl alabilmektedir. BT departmanları, gerçekten ihtiyaç duyacakları ana kadar fazla miktarda gereksiz kapasiteyi satın alarak hizmete sokmak istemezler. Oracle Database Appliance donanımının uygun fiyatı sayesinde BT departmanları her ºeyi içerecek ºekilde düºünülmüº bir kutuyu uygulamaya koyabilir ve zaman içinde yalnızca ihtiyaç duydukları çekirdekleri etkinleºtirerek yazılım kapasitesini artırabilirler. Oracle Database Appliance ın en sık kullanıldığı alanlar ºunlardır: Basit, makul fiyatlı, düºük riskli, yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı sistemi Büyüdükçe öde uygulamalı bir veritabanı sistemi ve mevcut eski donanımların yenilenmesi Pek çok küçük veritabanının çalıºtırılması için bir konsolidasyon platformu Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 13

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R M A R T - N İ S A N 2 0 1 3 S A Y I 5 4 İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

0216 574 1260 / matrisbilisim.com

0216 574 1260 / matrisbilisim.com 0216 574 1260 / matrisbilisim.com BROCADE VDX CLOUD NETWORKING NOW HAS AN ETHERNET FABRIC Bulutlar elinizin altında olsun. Bulut sistemler için optimize bir ağ, düşündüğünüzden çok daha yakınınızda olabilir.

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

Tümleşik İletişim Çözümlerini Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken On Konu

Tümleşik İletişim Çözümlerini Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken On Konu Bilgi Dokümanı Tümleşik İletişim Çözümlerini Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken On Konu Giriş Tümleşik iletişim (UC), BT maliyetlerini azaltırken verimliliği ve tepki verme kabiliyetini artırmanın

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

Ağ Güvenliği Ağ Donanımları Sunucu Tabanlı Bilgi İşlem

Ağ Güvenliği Ağ Donanımları Sunucu Tabanlı Bilgi İşlem Katalog Ağ Ağ Güvenliği Ağ Donanımları Sunucu Tabanlı Bilgi İşlem Kurumsal Verimlilik E-posta Yönetimi Ortak Çalışma Platformu Doküman Yönetimi Görsel İçerik Yönetimi Sözlük ve Veri İşleme Baskı Baskı

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation Yetkili Servis Yetkili Servis Certificate Installation Biz Kimiz? Misyonumuz; projelerin başlangıcından, uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterilerimizin yanında olmak, güvenilir profesyonel

Detaylı

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği Birleşik iletişim uygulamalarındaki değişiklikler, çoğu kuruluş için UM'yi doğru seçenek haline getirmektedir. Marty Parker Müdür, UniComm Consulting, LLC Ağustos 2009 da Yenilendi Özet: Birleşik Mesajlaşma,

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE ORACLE PRODUCT BRIEF B U S I N E S S I N T E L L I G E N C E Şirketler neden BUSINESS (BI) çözümüne ihtiyaç duyar? Daha stratejik KARARLAR almanız için size yardımcı oluyoruz kalıcı olarak maliyetlerinizi

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı