GÜVENLİK: VERİ TABA NI. Ürün Tanıtım Broºürü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK: VERİ TABA NI. Ürün Tanıtım Broºürü"

Transkript

1 GÜVENLİK: VERİ TABA NI Ürün Tanıtım Broºürü 1

2 02

3 1. İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler Giriº Veri Koruma ve Veri Yönetimi Veri Koruma: Veritabanı Veri Koruma: İçerik Yönetimi Veri Koruma: Kimlik Yönetimi Oracle Database Appliance Bilgiyi Kavrama Bilgiyi Kavrama: ݺ Zekası Bilgiyi Kavrama: Veritabanı Bilgiyi Kavrama: Veri Bütünleºtirici Süreç Esnekliği Süreç Esnekliği: SOA Süreç Esnekliği: Veritabanı Süreç Esnekliği: Entegrasyon Sözlük Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 03

4 REFERANSLAR Oracle BI platformu sayesinde oluºan sapmaların anında görülmesi, trendleri yakalamamızı sağlıyor. Böylece her konuda kolaylıkla önleyici tedbirler alabiliyoruz. Verimlilik, maliyet ve kar gibi unsurları iyileºtirmemize, bilgilerimizi en iyi ºekilde yönetmemize olanak veren bir ortam bu. Bize ise bilgileri geliºtirmek ve SKT adına daha net bir gelecek yaratmak kalıyor. Oracle ın sağlam bir altyapı sunması, geleceğe daha iyi planlarla hazırlanmamız konusunda bize güven veriyor. -ªEVKET TÜKEN, Genel Müdür - SKT Demo aºamasında, iº zekası çözümleri geliºtiren teknoloji ºirketlerine yaºadığımız sıkıntıları anlattık ve bu sorunlara çözüm getirip getiremeyecekleri konusunda bilgi aldık. Rapor üretim süreci daha basit olan, çaprazlama raporlara çözüm getiren en uygun sistemin Hyperion Essbase olduğuna karar verdikten sonra, G Teknoloji ile görüºmelere devam ettik. Essbase, esnek yapısı ile her sorunumuza kolaylıkla çözüm buldu. - LEVENT BAYOĞLU, Bilgi ݺlem Müdürü - Norm Civata Bu projede Kora ekibi, gerçekten eºine az rastlanır bir iº disiplini ve profesyonellik sergiledi. Bu çalıºmalar sonucunda bugün; Almanya, Avusturya, Çin, İspanya, İtalya ve Türkiye den gelen veriler, bilgi iºlem bölümlerinin hiçbir ºey yapmasına gerek kalmadan her sabah güncelleniyor; yöneticilerin kullanımına sunuluyor. -CIRO BERTINELLI, Proje Yöneticisi - Wittur S.p.A., İtalya Proje uygulanmaya baºladıktan sonra SGK olarak geleceği daha net görmeye baºladık. Böylece zamanında ve doğru plan yapma yeteneğimizi geliºtirdik. Ayrıca bu proje stratejik raporların üst düzey yönetici ve denetçilerimize en hızlı ºekilde sunulması konusunda da bize büyük avantaj sağladı. - SAMİ KIRAÇLI, SGK - Daire Baºkanı Öncelikle ürün bizim istediğimiz özelliklere sahipti. Ayrıca hem Oracle hem de SmartSoft, daha önce birlikte çalıºtığımız ve bu çalıºmalardan memnun kaldığımız firmalardı. Oracle ın dünyada kendini kanıtlamıº bir firma olduğunu söylememize gerek var mı bilmiyorum. Bharosa Oracle a katılmadan önce bu ürünü satın alacak olsak destek alabilir miyiz, versiyon geliºtirmeleri olur mu gibi sorular aklımıza takılırdı, ama Oracle güvencesi ile bu durum ortadan kalktı. Bir de, Oracle ın diğer ürünleri ile entegrasyonda herhangi bir sorun yaºamayacağımızın garantisi de önemli bir avantaj oldu bizim için. -EGE EªBEOĞLU, Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürü - ªekerbank 04

5 2. GİRݪ 2. GİRݪ Oracle yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren her ölçekteki ºirkete, iº dünyasında karºılaºtıkları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacak çözümler ve esnek bir yapıda düzenlenmiº operasyonlarını destekleyecek güçlü veri altyapıları sunmaktadır. Özetle, Oracle, çevik iºletmelerin ihtiyaçlarına yönelik güvenilir çözümler sağlar. Otuz yıla dayanan bir veri yönetimi deneyimi ve bilgi birikimi üzerine inºa edilen bu çözümler, modern kuruluºların olmazsa olmaz üç önemli gereksinimine odaklanmaktadır: Değerli verilerin korunması, stratejik bilgilerin kullanılabilir hale getirilerek sunulması ve esnek süreçlerin oluºturulması. Bu yaklaºım kuruluºlardaki bilgi sistemlerine belli avantajlar sağlar: Güvenlik İstikrar Eriºilebilirlik Esneklik ªeffaflık Ölçeklenebilirlik Değer Oracle, çözümlerini kolay ve hızlı kurulum, düºük bakım maliyetleri ve fiyat avantajları ile desteklemektedir. Oracle ın yerel iº ortağı ağındaki uzman desteği; pahalı, esnek olmayan ve güvensiz çözümler karºısında Oracle çözümlerini benzersiz ve cazip bir alternatif olarak öne çıkarmaktadır. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 05

6 3. VERİ KORUMA VE VERİ YÖNETİMİ 3. VERİ KORUMA VE VERİ YÖNETİMİ ªirketinizin veri güvenliği ve veri yönetimi stratejisini özenle kurgulamasını gerektiren baºlıca nedenler ºunlardır: Kurumsal bir varlık olarak verinin değeri Veriler günümüzde ºirketlere değer kazandıran en önemli varlıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kurumsal tüm değerli varlıklar gibi verilerin de sağlam bir ºekilde korunması gerekir. ªirket altyapısı; eriºim seviyesinde güvenlik, kapsamlı kullanıcı kimliği yönetimi, ºifreleme ve herhangi bir arızaya karºı alınacak önlemler gibi birçok farklı aºamada güvenlik sağlayacak ºekilde kurgulanmalıdır. İç ve dıº tehditlerden korunma Bazı yöneticiler, veri güvenliği ve veri koruma konusunda en klasik yaklaºımla, dıº tehditlere karºı güçlü bir güvenlik duvarı ve iç tehditler için de kimlik yönetimi sistemlerinin kurulmasını yeterli görmektedirler. Oysa günümüzde riskler bu iki önlemle ortadan kaldırılacak kadar sınırlı değildir. Bilinçli saldırılardan muhtemel sistem hataları gibi kendiliğinden oluºabilen durumlara kadar farklılık gösteren çeºitli riskler için de önlem almak gerekmektedir. İhtiyaç duyulan bilgilere etkin ve kontrollü eriºim Kıymetli verileri izinsiz eriºimden korumak, aynı zamanda ağ üzerindeki veya dıºındaki sistemler arasındaki veri hareketini ºifrelemek gibi adımlar birçok ºirketin temel gereksinimleridir. Bir kuruluºun kaç çalıºanı olursa olsun, kullanıcı doğrulama sistemi eğer elle yönetiliyorsa, hem önemli bir zaman kaybı yaratılacak hem de bu sistem insana bağlı hatalara, dolayısıyla ciddi problemler yaratmaya açık olacaktır. Yasal ºartlara ve endüstri ºartlarına uygunluk Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda verilerin korunması yasal bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle güvenlik, izlenebilirlik, düzenli yedek alma ve verimli arºivleme gibi iºler de BT çalıºanlarının periyodik görevleri arasına eklendi. Kuruluºlar bu yasal zorunluluğun bilincinde olmakla birlikte; yeni ºartlara nasıl daha etkin, otomatik ve sürdürülebilir bir ºekilde uyum sağlayabilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. İstikrarlı ve eriºilebilir bilgi altyapısı Bilgi sistemleri altyapısı her kuruluºun operasyonlarında kritik önem taºımaktadır; çünkü tekrarlayan planlı veya plansız sistem kesintileri, düºük performans ve sistem hataları, doğrudan çalıºanların verimliliğini olumsuz etkileyen nedenlerdir. Bu tarz aksaklıklar, kuruluºların verimliliğini de uzun vadede tehdit eder. Eriºilebilirliği yüksek olan sistemler, merkezi otomatik yedekleyen ve güçlendirilmiº bir veri ve bilgi sistemi, iº sürekliliğinin temel taºlarıdır. Oracle, veri koruma ve yönetim stratejinizi geliºtirmeniz için geniº bir çözüm skalasına sahiptir. Oracle Database 11g, Oracle WebCenter Content ve Oracle Identity Management ın size nasıl yardım edebileceğini öğrenmek için lütfen bu belgeyi okumaya devam edin. Mevcut stratejinizi değerlendirmek isterseniz, sayfasını ziyaret ederek, sizin için hazırladığımız kısa bir teste katılabilir ve size özel olarak düzenlenmiº bilgilere ulaºabilirsiniz. Bu test sonucunda, Oracle tarafından sizin ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanan tüm belge ve makalelere ve Make compliance work for you da dahil olmak üzere Oracle tarafından hazırlanan tüm Business Briefs makalelerine ulaºabileceksiniz. 06

7 3.1 VERİ KORUMA: VERİTABANI 3.1 VERİ KORUMA: VERİTABANI Oracle Database 11g Standard Edition One, hızlı büyüyen iºletmeler için ideal ve eksiksiz bir veri yönetimi çözümü sunmaktadır. Windows ve Linux iºletim sistemlerine kurulan ve sahip olduğu yüksek otomasyon kabiliyeti ile kolaylıkla yönetilen Oracle Database 11g Standard Edition One, tüm veri tipleriyle çalıºmakta ve bütün iº uygulamalarınızın Oracle ın baºarısı kanıtlanmıº performans, süreklilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik özelliklerinden yararlanmasını sağlamaktadır. Oracle Database Standard Edition One, diğer Oracle Veritabanı sürümleri gibi üstünlüğü kanıtlanmıº eº zamanlı çalıºabilme yeteneği sayesinde, farklı uygulamalardan gelen tüm iº yükü türlerine karºı azami verim alındığından emin olmanızı sağlamaktadır. Otomatik veri yansıtma* (* ile iºaretlenmiº ifadeler sayfa 25 deki sözlükte açıklanmaktadır.) teknolojisi ile gelen yedekleme ve kurtarma* yetenekleri sayesinde veriler, yaygın veri kaybı nedenlerine karºı, pahalı depolama çözümleri kullanılmadan korunabilmektedir. Güçlü Geriye Dönük Sorgu* yeteneği sayesinde karmaºık ve zaman alıcı geri kazanım iºlemleri yapılmadan verilerin eski sürümlerine ulaºılabilmekte ve bu veriler istenildiğinde geri çekilebilmektedir. Veritabanı Rolleri* için sağlanan geliºmiº destek özelliği; denetim, güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarınıza cevap verecek ºekilde ciddi bir eriºim kontrolü içermektedir. Oracle Database 11g Standard Edition One, Enterprise Edition ile aynı kod temeli kullanılarak hazırlanmıºtır ve Oracle ın ünlü kritik görev güvenilirliğini sağlamaktadır. İhtiyaçlarınız arttıkça tek yapmanız gereken Standard Edition One dan Standard veya Enterprise Edition a geçiº yapmaktır. Bu sayede en baºta yapmıº olduğunuz teknoloji yatırımından sadece bugün değil, gelecekte de yararlanabilirsiniz. Oracle Database 11g Standard Edition, Oracle Database 11g Standard Edition One ın güçlü altyapısı üzerine inºa edilmiº ve kurumsal ölçekte kullanılabilirliği artırmak adına içinde Oracle Real Application Clusters ı barındıran, kendi Clusterware* ve otomatik depolama yönetimine* sahip olan veritabanı sürümüdür. Oracle Database 11g Standard Edition One gibi Oracle Database 11g Standard Edition da tüm veri tipleri ile çalıºabilmektedir ve ºirket içindeki tüm uygulamaların, ürünün özgün özellikleri olan yüksek performans, güvenilirlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajları ile kullanılmasına imkan sağlar. Bir küme üzerinde çalıºtırıldığında, iº yükü otomatik olarak kullanılabilir makineler üzerinde paylaºtırılmakta ve donanımın en yüksek seviyede kullanılması garantilenmektedir. Real Application Clusters ile bir ortamın kümelendirilmesi aynı zamanda ticari uygulamaların sistem kesintilerinden etkilenmesini de önler. Bir makine çalıºmadığında veya bakım gerektirdiğinde küme dahilindeki diğer makineler üzerinden (kesinti yaºanmadan) verilere eriºmeye devam edebilir. Standard Edition One dan sorunsuz bir geçiº yapmanızı sağlayan aynı uyumluluk özellikleri, Oracle Database 11g Enterprise Edition a da kolay bir ºekilde geçilmesini sağlar. Bu özellik sayesinde yapılan yatırımdan uzun vadede geri dönüº alınmakta ve koruma sağlanmaktadır. Oracle Database 11g her ölçekteki iºletmenin ticari ve BT ihtiyaçlarını karºılayabilecek ºekilde tasarlanmıº farklı sürümlere sahiptir. Oracle, bazı iº yazılımlarının gereksinimlerini karºılamak üzere Oracle 11g nin yeteneklerini geliºtiren bazı opsiyonel veritabanı ürünleri de sunmaktadır. Oracle Database 11g Standard Edition One (SE1), en fazla iki soket kapasiteli* tek sunucuda çalıºan çalıºma grubu, departman ve internet uygulamaları için ciddi ölçüde kullanım kolaylığı, güç ve fiyat/performans avantajı sağlamaktadır. Oracle Database 11g Standard Edition (SE) toplamda en fazla dört soketli tek veya kümelenmiº sunucular için geliºtirilmiºtir. Oracle Real Application Clusters herhangi bir ek maliyet gerektirmeden, standart bir özellik olarak bu sürümle birlikte sunulmaktadır. Oracle Database 11g Enterprise Edition (EE) iºletme için kritik çevrimiçi ödeme uygulamaları, sorgu yoğun veri ambarları, içerik yönetimi ve Web 2.0 uygulamaları için güvenilir, sürekliliği yüksek ve güvenli bir veri yönetimi sağlamaktadır. Hem tekli hem de kümelenmiº sunucular için idealdir ve soket sayısı konusunda hiçbir sınırlama yoktur. Oracle Database 11g nin üç sürümü de aynı güvenilir veritabanı motoru mimarisi üzerine inºa edilmiºtir ve birbiriyle tamamen uyumludur. Farklı iºletim sistemlerinde çalıºabilen veritabanının, ortak uygulama geliºtirme araçları ve programlama arabirimleri de mevcuttur. Oracle Database 11g Standard Edition One ile baºlayarak iºiniz büyüdükçe sorunsuz bir ºekilde ihtiyacınızı en iyi karºılayan sürüme (Standard Edition veya Enterprise Edition a) geçiº yapabilirsiniz. Oracle ürünlerini kullanmanın en önemli avantajlarından biri de geçiº kolaylığıdır. Sadece yazılımı kurarak veritabanınız veya uygulamalarınız üzerinde hiçbir değiºiklik yapmadan, ek güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajlarından faydalanabilirsiniz. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 07

8 3.1 VERİ KORUMA: VERİTABANI Oracle Database 11g Enterprise Edition, Windows, Linux veya Unix üzerinde, kümelenmiº veya tekli sunucularda, endüstri lideri performansı, ölçeklenebilirliği, güvenliği ve sürekliliği sağlamaktadır. En zorlu ödeme iºleme, iº zekası ve içerik yönetimi uygulamalarının kolayca yönetilmesini sağlayacak kapsamlı özellikler sunmaktadır. Oracle Database 11g Enterprise Edition, dünya çapında bir numara olan iliºkisel veritabanının sunduğu özelliklerin de ötesinde iºinizin büyümesine yardımcı olacak ve kullanıcılarınızın performans, güvenlik ve kullanılabilirlik gibi servis seviyesi beklentilerini karºılayabilecek kapsamda iºletmenize çok geniº seçenekler sunmaktadır. Oracle veritabanının etkileyici temel özelliklerini daha da geliºtiren Enterprise Edition ın baºlıca özellikleri ºunlardır: Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), Oracle Database 11g Enterprise Edition için bir seçenektir ve Oracle Database 11g Standard Edition (en fazla 4 sokete sahip kümelerde*) ile birlikte gelir. Oracle RAC, tek bir veritabanının, sunuculardan oluºan bir kümede çalıºtırılmasını desteklemektedir. Bu sayede uygulamalarda herhangi bir değiºiklik yapmaya gerek kalmadan benzersiz hata toleransı, performans ve ölçeklenebilirlik avantajları sunmaktadır. Analistler, ödeme iºleme ve veri ambarı uygulamaları konusunda farklı sektörlerde faaliyet gösteren farklı ölçeklerdeki ºirketler için Oracle RAC ın artan önemine vurgu yapmaktadırlar. Oracle Active Data Guard, yoğun kaynak kullanan aktivitelerin yükünü bir üretim veritabanından, bekleme durumunda olan bir veya daha fazla sayıdaki senkronize çalıºan veritabanına aktararak servis kalitesini arttırır. Oracle Active Data Guard; sorgu, sınıflandırma, raporlama, internet tabanlı eriºim gibi iºlemler için bekleme durumunda olan fiziksel veritabanına salt okunur eriºim sağlarken aynı anda üretim veritabanında yapılan güncelleme ve değiºiklikleri bekleme veritabanına aynen uygular. Oracle Active Data Guard ayrıca yedeklerin bekleme durumundaki bir veritabanına aktarılması sırasında hızlı kademeli yedeklere* izin vermekte ve üretim alanındaki planlı veya plansız hizmet duraksamaları halinde, yüksek kullanılabilirlik ve felaket kurtarma gibi ilave yararlar da sağlamaktadır. Oracle Database Vault, iç tehditler karºısında koruma sağlar ve Sarbanes- Oxley (SOX) ile PCI gibi yasal ºartları karºılar. Oracle Database Vault, veritabanı yöneticileri (DBA) ve veritabanına eriºim yetkisi olan diğer kullanıcıların, Oracle veritabanlarındaki hassas uygulamalara ve verilere yetkilerinin izin verdiği sınırlar haricinde eriºmelerini önleyebilmektedir. Oracle Database Vault, veritabanınızı mevcut uygulamalarınızda hiçbir değiºiklik yapmanıza gerek kalmadan korur. Oracle Database Vault; Oracle Database 11g, Oracle Database 10g Release 2 ve Oracle Database 9i Release 2 yi desteklemektedir. Oracle Advanced Security, hem beklemede hem de hareket halinde olan verileri güven altında tutmak için geliºtirilmiºtir. Müºterilerin veri gizliliği ve uyum gereksinimlerini karºılayabilmek için ağ ºifreleme*, sütun ve tablo alanı seviyesinde ºeffaf veri ºifreleme ve kimlik doğrulama özelliklerini bir arada sağlamaktadır. Oracle Label Security, hassas bilgilere geniº kapsamlı koruma sağlar. Tablolardaki her bir satıra kadar eriºim koruması sağlayabilecek çok seviyeli güvenlik yetenekleri sunmaktadır. Farklı ülkelerdeki devlet kurumlarının ve ticari kuruluºların karºılaºtığı veri güvenliği ve veri gizliliği problemlerine çözüm getirmektedir. 1 Gartner, Pazar Payı: ݺletim Sistemlerine Göre Dünya Çapında Bağıntısal Veritabanı Yönetim Sistemi Yazılımları, Colleen Graham, Bhavish Sood, Horiuchi Hideaki, Dan Sommer 11 Temmuz

9 3.2 VERİ KORUMA: İÇERİK YÖNETİMİ 3.2 VERİ KORUMA: İÇERİK YÖNETİMİ Devlet kurumlarının artan denetimleri ile birlikte, elektronik içerik ve dokümantasyon, yasalara ve yönetmeliklere uyum açısından daha da önem kazanmaktadır. Oracle WebCenter Content Management ürünü, kuruluºların içeriklerine eriºimi kontrol etmelerini, denetleme geçmiºi tutmalarını, tutarlı ilkelere göre bu içeriklere eriºimi engellemeye veya eriºime izin vermelerine imkan sağlayarak, risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Aktif olarak yönetilmeyen bilgiler darboğazlara, belge kayıplarına, belgelerin fazladan kopyalarının oluºturulmasına, güvenlik ve sürüm kontrolü problemlerine, verim kaybına ve doğru olmayan bilgilere dayanan kararlara neden olmaktadır. Ödüllü bir kurumsal içerik yönetimi (ECM) platformu olan Oracle WebCenter Content Management; belgeler, grafikler, web sayfaları, taranmıº görüntüler, e-posta ve kayıtlar gibi her türlü yapılandırılmamıº içeriği yönetebilmektedir. Bir kuruluºa ait içeriğin baºka yerlerde bulunan veya güvenlik duvarı dıºında yer alan müºteriler, iº ortakları ve tedarikçilerle paylaºılması, bu içerik dağınık sistemlerde tutulduğunda pek kolay değildir. Birçok kuruluº, dosya transfer protokolü (FTP) siteleri gibi çözüm yöntemleri kullanıyor da olsa, eriºimi ve güvenliği kontrol etmek oldukça güçtür. Sürüm kontrolü ve belge kilitleme gibi mekanizmalar kullanılmadıkça, bir belgenin birçok sürümü oluºturulmakta ve farklı kullanıcılarla paylaºılabilmektedir. Oracle WebCenter Content, yapılandırılmamıº içeriğin kurum içinde kolaylıkla bulunmasını, içeriğe eriºilmesini ve içeriğin kullanılmasını sağlayarak içeriği değere dönüºtürmektedir. Oracle WebCenter Content Management, 400 e yakın dosya formatını, HTML, XML, GIF ve PDF gibi standart formatlara dönüºtürebilmekte ve bu içeriği web siteleri, masaüstleri, RSS beslemeleri, mobil cihazlar ve web servisleri vasıtasıyla sunabilmektedir. Oracle WebCenter Content, tüm içerik yaºam döngüsünü desteklemekte ve yaºam döngüsü süresince kullanıcılara uygun seviyede kontrol ve ek destek sağlamaktadır. Bu, içeriğin oluºturulma, yakalanma ve depolanma sırasında yönetilmesi anlamına gelir. Sürüm kontrolü, arama için dizinleme ve meta veriler ile güvenlik gibi ek özellikler de uygulanabilir. Sonuç olarak, içeriğin dağıtılması, yayımlanması, sınıflandırılıp tutulması, vade dolumu, silinmesi ve kayıt yönetimi gibi pek çok özellik sağlamaktadır. Tüm ticari uygulamalar yapılandırılmıº ve yapılandırılmamıº bilgilerle desteklenmektedir. ECM sayesinde kuruluºlar, yapılandırılmamıº içeriği tutabilecekleri bir platforma sahip olmakta ve bu bilgileri birçok kurumsal uygulamaya uygun formatta sunabilmektedirler. Oracle WebCenter Content Management ın ECM için birleºik çözüm yaklaºımı, kurumlara tek bir entegrasyon katmanı ve ortak bir dizi uygulama programlama arabirimi (API)* sunmaktadır. Bu sayede entegrasyon maliyetleri azaltılarak daha düºük toplam sahip olma maliyet avantajı elde edilmektedir. Kullanıcılar, içeriği verimli bir ºekilde yeniden kullanabilmekte ve güçlü dokümantasyona sahip Oracle WebCenter Content Management servisleriyle uygulamalarını entegre edebilmektedirler (örn. içerik gönderme, arama yapma, arama sonuçlarının getirilmesi veya iº akıºında bir ögenin onaylanması). Bunları yapmak için web servisleri, Java, Java EE, Java Server Pages etiketleri, komut istemi programları, Microsoft Component Object Model betikleri ve web tabanlı dağınık doğrulama ve versiyonlama gibi standart yöntemlerle kullanılabilmektedir. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 09

10 3.2 VERİ KORUMA: İÇERİK YÖNETİMİ Oracle İçerik Yönetimi Ürünleri WebCenter Content Management Standart Edition Dijital veya basılı içerik oluºturmak ve yakalamak için mükemmel bir ürün. Windows Gezgini, web tarayıcıları veya e-posta uygulamalarıyla içerik eklemek çok kolay. Tam metin veya meta verileri ile içeriği arayın ve bulun. Kitaplık servisleriyle check-in, check-out ve versiyon kontrolünü de yaparak, içeriği yönetin ve güven içinde tutun. Yedekleme ve kurtarma desteğiyle birlikte, içeriği arºivlemek veya silmek elinizde. Dünyanın herhangi bir yerinden internet tabanlı veya mobil eriºimle içeriği paylaºmaya ve dağıtmaya hemen baºlayın. WebCenter Records Management İçinde yer alan bağlamsal web sitesi katkısı, ön izleme, güncelleme ve onaylama; iº akıºı sırasında e-posta bildirimleri; tam metin arama, check-in, check-out ve versiyon kontrolünü içeren kitaplık servisleri; esnek meta verileri ve güvenlik; ºablona dayalı sayfalar; tekrar kullanılabilir bileºenlerden ve XML tabanlı parçalardan oluºan kütüphaneler; farklı formattaki içeriği HTML, XML ve PDF dahil olmak üzere web tabanlı formatlara dönüºtürme; dinamik teslimat ve zamanlanmıº yayınlama modelleri; kiºiselleºtirilmiº içerik gösterimi; içerik dağıtımı ve zaman aºımı; tam dijital varlık ve kayıt yönetimi özellikleriyle UCM SE yi geliºtirmektedir. Imaging and Process Management Görüntülere meta veri, güvenlik ve sürüm kontrolü uygular. Görüntülere açıklamalar ve iºaretler eklenmesini sağlar. Yönlendirme ve onayları otomatik hale getirir. Kayıt ve kayıt tutma yönetimi yeteneklerini kazandırır. Geliºmiº belge tarama ve yakalama çözümleriyle entegre olur. Veri toplama ve doğrulama için e-formlar sunar. Fiziksel kayıt yönetimi imkanı tanır. Yük dengeleme, paralel iºlem ve dağıtım önceliği kuralları, ERP ve LOB uygulamalarıyla sertifikalı entegrasyon sağlar ve milyarlarca öge için yüksek hacimli uygulamaları destekler. WebCenter Document Capture Sınırsız belge tarama özelliğinde hacim sınırı yoktur. Görüntüden anahtar otomasyonu, barkod ve optik karakter tanıma özelliğine sahiptir. Elektronik belge alma ve dönüºtürme, verimli ve güvenilir arºivleme imkanları tanır. 10

11 3.3 VERİ KORUMA: KİMLİK YÖNETİMİ 3.3 VERİ KORUMA: KİMLİK YÖNETİMİ SuiteIdentity and Access Management Suite Plus, kuruluºların ister güvenlik duvarı içinden ister dıºından olsun tüm kaynaklarındaki kullanıcı kimliklerini yaºam döngüleri boyunca yönetebilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu ürün sayesinde, uygulamaları daha hızlı kurmanız, kaynakları en derinlere nüfuz ederek korumanız, otomatik olarak gizli eriºim izinlerini kaldırmanız ve süreçleri kolaylaºtıran daha birçok özellikten yararlanmanız mümkün olmaktadır. Oracle Fusion Middleware* ürün ailesinin bir üyesi olan Oracle Identity and Access Management Suite Plus, daha fazla esneklik, daha doğru kararlar alma olanağı ve BT departmanınız için riskleri ve maliyetleri düºürmenizi sağlar. Oracle, ödüllü ve benzerlerinden daha kapsamlı bir çözüm olan Kimlik Yönetimi araçlarıyla sektörün lideridir. Müºteriler bu ürünlerle sadece eksiksiz bir çözüm almıº olmaz, aynı zamanda sınıfının en iyisi olduğu kanıtlanmıº bir iºlevsellikten de yararlanırlar. Kapsamlı. İnternet eriºim kontrolü, kimlik yönetimi, kullanıcı yapılandırılması, birleºik kimlik yönetimi ve sanal dizin teknolojilerini* içeren dizin servisleri, kurumsal çaplı kullanıcı yapılandırılması da dahil olmak üzere sınıfının en iyi teknolojilerini sunmaktadır. Çalıºırken kullanılabilir ve açık. Tüm yaygın dizinlerle, uygulama sunucularıyla, portallerle, iº uygulamalarıyla, veritabanlarıyla ve iºletim sistemleriyle birlikte çalıºmaktadır. Liberty Alliances ve OASIS ile çalıºmakla birlikte, SAML, SPML, WS, Kerberos gibi birçoklarını da desteklemektedir. Desteklenen platformlar için sertifikasyon matrisine bakınız (Oracle sertifikasyon matrisine toolsresources/ Web-based-support-tools. html adresinden ulaºabilirsiniz). Uygulama tabanlı. Güvenliği uygulamaların üzerine eklemek yerine uygulamaların içerisine gömen yaklaºımıyla, maksimum verimlilik ve yatırım geri dönüºü sağlanmaktadır. Oracle Identity and Access Management Suite Plus ile müºteriler, pazarın en iyi Oracle Kimlik Yönetimi Ürünleri Oracle Access Manager, birbirinden ayrı uygulama ortamlarına eriºim kontrolü, tek giriº ve kullanıcı profili yönetimine kadar kritik öneme sahip pek çok fonksiyon sağlamaktadır. Oracle Identity Manager, dizinler, e-posta sistemleri, veritabanları, ERP gibi kurumsal sistemlerde kullanıcıların oluºturulması, güncellenmesi ve kaldırılması için güçlü ve esnek bir kurumsal kimlik yapılandırılması ve uyumluluk izleme çözümü sunmaktadır. ürünlerini ve özelliklerini sunan tek bir satıcıdan tüm kimlik yönetimi ihtiyaçlarını karºılayabilmekteler. Bu, birbirinden ayrı bileºenlerin entegre edilmesi için daha az zaman harcanması ve destek için tek bir iletiºim noktası ve tek bir lisans anlaºması anlamına gelmektedir. Oracle Web Services Manager, mevcut veya yeni web servislerine ilke tabanlı güvenlik ve yönetim kabiliyetleri eklemek için kullanılan kapsamlı bir çözüm olarak BT ekiplerinin verimliliğini artırmaktadır. Oracle Enterprise Single Sign-On, kullanıcılara; masaüstü bilgisayarlar, istemci-sunucu, müºteri ve barındırılan ana uygulamalar dahil olmak üzere tüm kurumsal kaynakları için birleºtirilmiº kullanıcı giriºi ve doğrulaması yapabilme olanağı sağlamaktadır. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 11

12 3.4 ORACLE DATABASE APPLİANCE 3.4 ORACLE DATABASE APPLIANCE Sadece birkaç saat içinde kümelenmiº veritabanı sistemi oluºturabilmeniz için kolay çözüm Oracle Database Appliance - Yazılım, donanım, depolama ve ağ bileºenlerinin tek kutu içinde bir araya getirildiği, kullanımı kolay ve ayakta kalırlığı yüksek bir sistemdir. Oracle Database Appliance, kullanıcılara hiçbir donanım yükseltmesine gerek duyulmaksızın 4 ila 24 iºlemci çekirdeğine kadar sorunsuzca ölçeklenebilen eºsiz bir büyüdükçe öde yazılım lisans özelliği sunmaktadır. Ayrıca tüm donanım ve yazılım bileºenleri tek bir üretici, yani Oracle tarafından desteklenmektedir. Database Appliance, üstünde Oracle Linux ve Oracle Database 11g Release 2 çalıºan iki sunucu düğümüne ve 12 TB ham depolama kapasitesine sahip 4 rack birimli (RU) bir sunucu cihazı olarak gelmektedir. Oracle Database Appliance: Uygulanması, bakımı ve desteği kolay bir cihazdır Eksiksiz tasarlanmıº yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı çözümüdür Uygun fiyatlıdır Uygulanması, Yönetimi ve Desteği Kolay Uygulanması Kolay Oracle Database Appliance ın en önemli özelliği sadeliğidir. Sunucu, depolama ve ağ bağlantısı tek bir kutuda, ek cihaz veya kablolamaya gerek duyulmaksızın tam entegre bir sistem olarak sunulmaktadır. Oracle Database Appliance ı uygulamaya koymak için paketinden çıkarmanız, elektriğe bağlamanız, ağ kablolarını bağlamanız, adlandırmanız ve Oracle Appliance Manager kurulumunu çalıºtırmanız; kümelenmiº, yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı oluºturmak için yeterlidir. Yönetimi ve Bakımı Kolay Sistemlerin bakımının yapılması, tüm yazılım ögelerinin en yeni yamalarla güncel tutulması genellikle sistem yöneticilerinin karºılaºtığı en zaman alıcı ve hataya yatkın görevlerdendir. Oracle Database Appliance ve onun özel olarak tasarlanmıº yazılımı, yazılım katmanlarının tüm ögelerinin, yani firmware, iºletim sistemi, clusterware, depolama yöneticisi ve veritabanının tek düğmeyle yamalanmasını sağlamaktadır. Etkin Tanı ve Destek Donanımın arızalanması veya arızalanmak üzere olması halinde cihazın Otomatik Servis Talep Etme özelliği ( merkezi ara ), disk, güç kaynağı, fan gibi bileºenlerin değiºtirilmesi için otomatik servis çağrısı talebi üretir. Bir sorun meydana geldiğinde Oracle Database Appliance, destek talebini karºılamak için ilgili tüm günlükleri toplar ve paketler. Oracle Appliance Manager, destek talebinin iºlenebilmesi için Veritabanı Yöneticisi veya Sistem Yöneticisinin tüm günlükleri ve sistem geçmiºini elle tarayarak derlemesi yerine, ilgili günlükleri ve sistem geçmiºini otomatik olarak toplar ve sorunların hızla analiz edilerek giderilmesi için derler. Sermaye ve ݺletme Masraflarından Tasarruf Oracle Database Appliance ın hem donanım hem de yazılımı için ilk yatırım, bir kendin yap sistemdekine benzer. Ancak, BT personelinin sistemleri tanımlamak, satın almak ve kullanıma sokmak için harcayacakları zaman dikkate alındığında Oracle Database Appliance ın avantajı açıkça görülmektedir. Uyumlu bileºenlerin ve yazılımların aranması ve sonrasında çok sayıda satıcı için ayrı ayrı sipariºlerin oluºturulması ve bu sipariºlerin iºlenmesi için harcanan süreden tasarruf sağlanmaktadır. 12

13 3.4 ORACLE DATABASE APPLİANCE Basit, Makul Fiyatlı, Düºük Riskli, Yüksek Eriºilebilirliğe Sahip Bir Veritabanı Sistemi Oracle Database Appliance, uygulanması ve bakımı kolay, makul fiyatlı, yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı sistemi arayan müºterileri cezbedecektir. Tek bir veritabanı yöneticisi bir Oracle Database Appliance ı yaklaºık iki saat içinde kullanıma alabilmektedir. Artık BT departmanları, sektörün en iyi veritabanı eriºilebilirlik çözümünü (Oracle RAC) Oracle Database Appliance üzerinde kolayca ve hızlı bir ºekilde çalıºtırarak veritabanı veya donanım sorunlarıyla saniyeler içinde ve genellikle kullanıcı tepki süresi üzerinde fark edilir bir etkiye yol açmaksızın, ºeffaf ve sorunsuz bir ºekilde ilgilenebilmektedir. Büyüdükçe Öde Uygulamalı Veritabanı Sistemi Uygulamaya koyulmak üzere olan yeni bir projede, beklenilen iº yükü seviyelerine ulaºılması birkaç yıl alabilmektedir. BT departmanları, gerçekten ihtiyaç duyacakları ana kadar fazla miktarda gereksiz kapasiteyi satın alarak hizmete sokmak istemezler. Oracle Database Appliance donanımının uygun fiyatı sayesinde BT departmanları her ºeyi içerecek ºekilde düºünülmüº bir kutuyu uygulamaya koyabilir ve zaman içinde yalnızca ihtiyaç duydukları çekirdekleri etkinleºtirerek yazılım kapasitesini artırabilirler. Oracle Database Appliance ın en sık kullanıldığı alanlar ºunlardır: Basit, makul fiyatlı, düºük riskli, yüksek eriºilebilirliğe sahip bir veritabanı sistemi Büyüdükçe öde uygulamalı bir veritabanı sistemi ve mevcut eski donanımların yenilenmesi Pek çok küçük veritabanının çalıºtırılması için bir konsolidasyon platformu Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 13

14 4. BİLGİYİ KAVRAMA 4. BİLGİYİ KAVRAMA Kuruluºunuzun bilgiyi kavrama stratejisini dikkatlice seçmesini gerektiren baºlıca nedenler: Farklı veri kaynaklarından öngörü yaratma Verilerin ticari bir kıymet olarak değeri, hiçbir dönemde günümüzdeki kadar yüksek olmamıºtı. Ancak organizasyonunuza asıl değer katan, bu verilerden eyleme dönüºtürülebilecek öngörüler yaratabilmektir. Merkezi eriºimin bulunmaması, kaynakların uyumlu olmaması veya raporlama fonksiyonlarının uyumsuzluğu gibi nedenlerle verilerin yorumlanamaması; öngörüye, dolayısıyla stratejiye odaklanmıº bir veri yönetim altyapısının sağlayabileceği rekabet avantajını kaybetmek anlamına gelir. Ticari iºlerin ve performansın görünürlüğünü sağlama Verilerin değerini en yüksek seviyeye çıkarmanın bir yolu da verilerin hem hızlı hem de kolayca eriºilebilir olmasını sağlamaktır. ݺ ve performansa iliºkin büyük resmi istedikleri an görüntüleyemeyen iºletmeler, kararlarını hızlı ve güven içinde alamamakta ve rekabetçi olmaktan uzaklaºmaktadırlar. Rekabet avantajı sağlamak için karar verme sürecini iyileºtirme Pazar ve rekabet koºulları günümüzde hiç olmadığı kadar hızlı değiºmektedir. Değiºime karºı, hızlı ve doğru sağlanan bilgilere dayanarak karar alabilen iºletmeler; diğerlerine göre ciddi rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar. Öte yandan; karar alma süreçlerini optimum kılacak olan bilgiye eriºim, bilgi yönetimi ve sunucu altyapıları bulunmayan iºletmeler rekabetçi kalmakta zorlanmaktadırlar. Müºterilerle daha yakın iliºkiler kurma Baºarılı iºletmeler müºteri iliºkilerini güven ve karºılıklı anlayıºa dayandırmakta ve müºterilerinin beklentilerinin ötesine geçerek, net ve ölçülebilir değerler sunmaya odaklanmaktadırlar. Müºteri bilgilerinin ve pazar deneyiminin toplanması, bir araya getirilmesi ve dağıtılması için verimli bir yol haritası çizmeden, çözümlerin en iyi hale getirilmesi ve değiºen müºteri ihtiyaçlarının karºılanması mümkün değildir. Böyle bir durumda, müºteri iliºkilerinin yönetilmesi ve kuvvetlendirilmesi güçleºeceği gibi müºterilerine daha iyi cevap verebilecek bilgi sistemlerine sahip olan rakiplerin de önü açılmaktadır. Olası sorunlara karºı verilerin korunması Veri ve bilgilerin ticari bir baºarı faktörü olarak giderek daha fazla önem kazanması, kullanılabilirlik kavramını da daha fazla öne çıkarmaktadır. İster ºirket içinden ister dıºından olsun, ister bilinçli, ister hata ile yapılsın; ister öngörülebilir ister tamamen belirsiz olsun, iºlemlerin herhangi bir tehdide izin vermeyecek ºekilde, güvenli ve hatasız yürütülebilmesi için kapsamlı bir çalıºma yapılması gerekmektedir. Daha azıyla yetinmek, kritik verileri kaybetme riskini artıracağı gibi, değiºen pazar koºullarına zamanında cevap verebilmeyi sağlayacak öngörülerin üretilememesi nedeniyle rekabet gücünü tehlikeye atmaktadır. Oracle, bilgiye dayanarak isabetli öngörüler elde etme yeteneğine sahip olabilmeniz için geniº kapsamlı bir yazılım portföyü sunmaktadır. Oracle Business Intelligence, Oracle Database ve Oracle Data Integrator ın size ve ºirketinize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için lütfen okumaya devam edin. Daha fazla bilgi için sayfasını ziyaret ederek, Information at your fingertips ve diğer Business Briefs makalelerini okuyabilirsiniz. 14

15 4.1 BİLGİYİ KAVRAMA: ݪ ZEKASI 4.1 BİLGİYİ KAVRAMA: ݪ ZEKASI Oracle Business Intelligence Standard Edition One, orta ölçekli iºletmeler veya çalıºma gruplarına yönelik uçtan uca, tam, entegre ve cazip fiyatlarla sunulan bir ݺ Zekası (BI)* çözümüdür. Son derece geniº kapsamlı raporlar ve anlık analizler üretebilen bu altyapı ile operasyonel panolar oluºturabilirsiniz. Ayrıca iºinizle ilgili eksiksiz bilgiye ulaºmak için gerekli verileri tamamlamak üzere ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunmaktadır. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ile aynı teknolojiyi kullanan Oracle Business Intelligence Standard Edition One, iºinizi büyütmeniz gerektiğinde kolayca ölçeklenebilmektedir. Büyüyen orta ölçekli bir iºletmeyseniz, sağlam bir raporlama çözümüne (yönetim raporları, operasyon raporları, faturalar ve nakliye etiketleri gibi raporlar hazırlayabilen bir çözüme) ihtiyacınız vardır. Aynı zamanda doğru, güvenilir ve zamanında elde edilen bilgilerin, yani günlük operasyonların analiz edilmesi; iº performansının izlenmesi ve kaynak verimliliğinin en üst seviyeye taºınması ve ortaya çıkan fırsatların yakalanması açısından böyle bir çözüm büyük önem taºımaktadır. Satıº, envanter, satın alma, sözleºmeler, pazarlama masrafları ve diğer alanlardaki performans ile ilgili bütün bir resmin oluºturulabilmesi için tüm departmanlarınızdan gelen verilerin entegre edilebilmesi gerekir. Oysa birçok kuruluºta birçok sistem birbiriyle kısmen uyumlu ve göreceli olarak birbirinden izoledir. Bu nedenle de var olan verilerin birleºtirilmesi ciddi zaman ve çaba gerektirmektedir. Bu noktada, ideal sistem, kurulumu ve kullanımı kolay, tüm raporlama ve bilgi ihtiyaçlarını karºılayabilen, tüm fonksiyonlar için daha iyi kararlar verebilmenize yardımcı olacak öngörüyü size sağlayabilecek, bütçenize uygun, zaman içinde iºletmenizle birlikte büyüyebilecek ve ölçeklenebilecek bir raporlama sistemidir. Oracle Business Intelligence Standard Edition One, bu konuda size yardımcı olabilir. Orta ölçekli iºletmeler düºünülerek; ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve performans için tasarlanmıº olan Oracle Business Intelligence Standard Edition One, hemen çalıºmaya baºlayabilmeniz için kolay bir kurulum deneyimi sunan, önceden yapılandırılmıº hazır bir paket olarak gelmektedir. Eksiksiz bir paketin sunulduğu Oracle Business Intelligence Standard Edition One, esnek uygulamalar için de idealdir. SE1, ºirketlere çalıºmak isteyecekleri bileºenleri belirleyip seçme imkanının yanı sıra, ihtiyaçları doğrultusunda yeni bileºenleri de ekleyebilme özgürlüğü tanımaktadır. Örneğin bir ºirket, fatura hazırlamak için Oracle BI Publisher ile baºlayıp daha sonra Oracle BI Interactive Dashboards ve Oracle BI Answers ile teknolojik yeterliliklerine iºlevsel panoları da ekleyebilmektedir. Oracle Business Intelligence Standard Edition One, farklı iº alanlarında uzmanlaºmıº kullanıcıların hiçbir yardım almadan kolaylıkla kullanmasını sağlayacak ºekilde geliºtirilip tasarlanmıºtır. Dolayısıyla kodlama, SQL veya diğer hiçbir teknik becerileri gerektirmeyen, kullanıcı dostu arabirimler sunmaktadır. Raporlama düzeni ve tasarımı; web tabanlı düzen editörü, Microsoft Word ve Adobe Acrobat gibi her gün kullanılan araçlarla yapılmaktadır. Etkileºimli panolar, basit sürükle - bırak web arabirimi sayesinde kolaylıkla oluºturulabilir ve yeni anlık analizler, basitleºtirilmiº mantıksal veri iº modeli içinde tıklamalarla hazırlanabilmektedir. Kullanımı kolay bu özellikler, raporlama ve analiz ihtiyaçları için önemli bir iº değeri yaratmakta ve BT departmanlarına olan bağımlılığı azaltmaktadır. Oracle Business Intelligence Standard Edition One, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ile aynı teknolojik bileºenleri kullanmaktadır; yani ihtiyaçlarınız artınca kolay bir ºekilde Enterprise Edition a geçiº yapabilirsiniz. Geçiº sırasında raporları, panoları ve/ veya veri modellerini dönüºtürmek ve/veya yeniden hazırlamak zorunda kalmazsınız. Çünkü Oracle Business Intelligence Enterprise Edition ile gelen ve geliºmiº bir tespit ve uyarı özelliği sunan Oracle BI Delivers veya çevrimdıºı bir dizüstü bilgisayara tüm pano ve anlık analiz yetenekleri sunabilen Oracle BI Disconnected Analytics gibi fonksiyonlar ile sisteminizi geliºtirebilirsiniz. Sonuç olarak Oracle Business Intelligence Standard Edition One a yaptığınız yatırım, iºiniz büyüdükçe korunmuº olur. Oracle Business Intelligence Standard Edition One, adeta tüm iº ihtiyaçlarınız için cazip bir ºekilde fiyatlandırılmıº, eksiksiz ve entegre bir çözüm sunmaktadır. Oracle Business Intelligence Standard Edition One, operasyonların raporlanmasından verilerin birleºtirilmesine ve panoların ve anlık raporların yönetilmesine kadar, orta ölçekli iºletmelere doğru bir BI altyapısı sunmaktadır. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 15

16 4.1 BİLGİYİ KAVRAMA: ݪ ZEKASI Oracle Business Intelligence Standard Edition One aºağıdaki çözümleri kapsamaktadır: Oracle Business Intelligence Publisher BI Publisher tek baºına tüm dokümanlarınızı ve raporlarınızı oluºturabileceğiniz, yönetebileceğiniz ve sunabileceğiniz bir çözümdür. Satıº emirleri, faturalar, çekler, alım emirleri, nakliye etiketleri, yönetim raporları, hatta resmi formlarınızı bu çözüm sayesinde oluºturabilirsiniz. BI Publisher, basit bir web arabiriminden rapor sorguları tanımlamanıza ve aºina olduğunuz web tabanlı düzenleyiciler sayesinde, Microsoft Word ve Adobe Acrobat gibi araçlarla istediğiniz yoğunlukta formatlanmıº raporlar oluºturmanıza imkan vermektedir. BI Publisher rapor sunucusu bu tür belgeleri oluºturmakta ve yazıcı, e-posta, faks ve doğrudan internet üzerinden PDF, HTML, Microsoft Office Excel, EFT ve baºka web formatlarını kullanarak birden fazla yere gönderebilmektedir. Raporları doğrudan veritabanınızda veya BI Server üzerinde oluºturulabilirsiniz ve Oracle BI Answers ın sunduğu analiz servislerinden yararlanabilirsiniz. Oracle Business Intelligence Interactive Dashboards Etkileºimli Panolar; anlık olarak önemli ölçümleri, raporları, ayarları ve grafikler, sayaçlar gibi görsel bilgileri bir web arabiriminden görmenize imkan vermektedir. ݺlem verilerine kadar derin inceleme ve gezinti yapabilir, iºletmenin nabzını tutan özet ve yönetim raporları alabilirsiniz. Oracle Business Intelligence Answers Oracle BI Answers, Etkileºimli Panolar ve BI Publisher ile tam entegre çalıºabilen hafif bir istemci, anlık sorgu ve analiz çözümü olarak konumlanmaktadır. Son kullanıcılar, BI Publisher ile hızlı ve kolay bir ºekilde kendi sorgularını oluºturup inceleyebilir, analiz edebilir, görselleºtirebilir, sonuçları kiºiselleºtirdikleri panolara yansıtabilir veya çok çeºitli format veya kanallardan paylaºabilirler. Oracle Business Intelligence Server Oracle Business Intelligence Enterprise Edition da kullanılan motorun aynısı kullanılmaktadır. BI Server zengin bir hesaplama motorudur ve birden fazla ve farklı lokasyonlarda bulunan veri kaynaklarını tek bir görünüm üzerinde entegre edebilmektedir. Ayrıca Microsoft SQL Server, Microsoft Office Excel, çoğu açık kaynaklı veritabanı kaynağı (ODBC), çok boyutlu kaynaklar, XML, metin dosyası gibi Oracle veya Oracle olmayan çözümleri de desteklemektedir. Oracle Warehouse Builder Teknoloji analiz ºirketi olan Forrester tarafından en iyi aktarma, dönüºtürme ve yükleme (ETL)* araçlarından birisi olarak kabul edilen Warehouse Builder; bağıntısal, çok boyutlu veya metin dosyası gibi farklı kaynak sistemlerden veri operasyonlarının bir resmini modellemenizi, çalıºtırmanızı ve sürdürmenizi sağlamaktadır. Oracle Database Standard Edition One Dünyanın lider veritabanını içerir ve tüm entegre verilerinizi bir veri ambarında saklamanıza imkan tanır. 16

17 4.2 BİLGİYİ KAVRAMA: VERİTABANI 4.2 BİLGİYİ KAVRAMA: VERİTABANI Oracle Database 11g, sektörün ölçeklenebilir en iyi performansını sunmaktadır. Aynı zamanda güçlü ve yerleºik analiz sistemi gömülü entegrasyon ve veri kalitesi gibi özellikleriyle, güvenilir ve düºük maliyetli grid altyapısı* üzerinde veri depolama ve iº zekası için kapsamlı bir veritabanı platformudur. Oracle Database 11g, veri ambarı* ve veri madenciliği* konusunda baºarısı kanıtlanmıº ölçeklenebilirlik ve üstün performans avantajı sunmaktadır. Oracle Database 11g, ayrıca analiz için özel olarak entegre edilmiº bir platformdur. Oracle, çevrimiçi analitik iºlem (OLAP)*, Veri Madenciliği* ve istatistiksel yetenekleri doğrudan veritabanı içinde yerleºtirerek Oracle veritabanının ölçeklenebilirliği, güvenliği, güvenilirliği ve sürekliliği ile birlikte analitik motorların sunduğu tüm fonksiyonları sağlamaktadır. Veri entegrasyonu tüm veri ambarları için en önemli bileºenlerden birisi olduğundan, Oracle Database 11g ye eksiksiz ve lider bir ETL* aracı olan, Oracle ın ölçeklenebilir veri dönüºtürme ve farklı verilere eriºim imkanlarını daha da geliºtiren Oracle Warehouse Builder yer almaktadır. Günümüzün bilgi mimarisi birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha dinamiktir. ݺletmeler artık daha fazla bilgiyi daha kısa sürede talep etmekte, sayıca çok daha fazla kullanıcı ve uygulama için analiz sunmaktadır. Günümüzün bu ihtiyaçlarını karºılamak için Oracle Database 11g ye, lider bir veri entegrasyonu aracı olan Oracle Warehouse Builder (OWB) eklenmiºtir. Oracle Warehouse Builder a ait temel iºlevler, ücretsiz bir veritabanı özelliği olarak Oracle veritabanları ile birlikte sunulmakta ve Oracle müºterilerinin etkin bir ºekilde büyük ve zor veri madenciliği veya veri ambarları oluºturulmasına izin verecek ºekilde yapılandırılmaktadır. Bir ETL mimarisinin çok kullanıcılı meta veri deposu, veri modelleme yetenekleri, geniº kapsamlı dönüºtürme ve elde etme teknikleriyle, performans ve ölçeklenebilirlik özelliklerini sunmaktadır. Oracle Warehouse Builder ın en temel avantajlarından biri, tek bir araç içinde birçok fonksiyonu bulundurmasıdır. Veri modelleme, veri uyumluluğu ve veri kalitesi, herhangi bir kurumsal veri entegrasyon aracının sahip olması gereken temel özelliklerdir ve Oracle Warehouse Builder ın mimarisi buna imkan tanımaktadır. Oracle Warehouse Builder, tüm bu imkanları ortak bir havuz ve kullanıcı arabirimi üzerinden kullanıcılarına sağlamaktadır. Oracle Database 11g her ölçekteki iºletmenin ticari ve BT ihtiyaçlarını karºılayabilecek ºekilde tasarlanmıº farklı sürümlere sahiptir.oracle, bazı iº yazılımlarının gereksinimlerini karºılamak üzere Oracle 11g nin yeteneklerini geliºtiren bazı opsiyonel veritabanı ürünleri de sunar. Oracle Database 11g Standard Edition One (SE1), en fazla iki soket kapasiteli* tek sunucuda çalıºan çalıºma grubu, departman ve internet uygulamaları için ciddi ölçüde kullanım kolaylığı, güç ve fiyat/performans avantajı sağlamaktadır. Oracle Database 11g Standard Edition (SE) toplamda en fazla dört soketli tek veya kümelenmiº sunucular için tasarlanmıºtır. Oracle Real Application Clusters herhangi bir ek maliyet gerektirmeden, standart bir özellik olarak bu sürümle birlikte sunulmaktadır. Oracle Database 11g Enterprise Edition (EE) iºletme için kritik çevrimiçi ödeme uygulamaları, sorgu yoğun veri ambarları, içerik yönetimi ve Web 2.0 uygulamaları için güvenilir, sürekliliği yüksek olan ve güvenli veri yönetimi sağlamaktadır. Hem tekli hem de kümelenmiº sunucular içindir ve soket sayısı konusunda hiçbir sınırlama yoktur. Oracle Database 11g nin üç sürümü de aynı güvenilir veritabanı motoru mimarisi üzerine inºa edilmiºtir ve birbiriyle tamamen uyumludur. Farklı iºletim sistemlerinde çalıºabilen veritabanının, ortak uygulama geliºtirme araçları ve programlama arabirimleri de mevcuttur. Oracle Database 11g Standard Edition One ile baºlayarak iºiniz büyüdükçe sorunsuz bir ºekilde ihtiyacınızı en iyi karºılayan sürüme (Standard Edition veya Enterprise Edition a) geçiº yapabilirsiniz. Oracle ürünlerini kullanmanın en önemli avantajlarından biri de bu geçiº kolaylığıdır. Sadece yazılımı kurarak veritabanınız veya uygulamalarınız üzerinde hiçbir değiºiklik yapmadan, ek güvenlik ve ölçeklenebilirlik avantajlarından faydalanabilirsiniz. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 17

18 4.2 BİLGİYİ KAVRAMA: VERİTABANI Oracle Warehouse Builder, tüm bu yetenekleri tek bir havuz üzerindeki tek bir araçla sunarak uzun geçmiºi olan veri entegrasyonu sorununa çözüm getirmektedir. Birçok entegrasyon çözümü bu yetenekler için ayrı araçlar sunar. Veri modellemeyi, ETL eºleºtirme iºlemlerini ve verilerin belirlenmesi iºlemlerini farklı araçlarda tutarak oldukça verimsiz çalıºırlar. Oysa Oracle Warehouse Builder tüm entegrasyon süreci için bir meta ve bir kullanıcı arabirimi sunmaktadır. Oracle Warehouse Builder, bir ETL mimarisi kullanmaktadır. Harici bir veri dönüºtürme motoru kullanmak yerine tüm dönüºtürme iºlemlerini bir Oracle veritabanında yürütmekte, bu sayede veritabanı platformunun ölçeklenebilirliğini ve performansını artırmaktadır. Veri ambarları alanında lider olan Oracle veritabanı, ölçeklenebilir performansı ve Oracle ın gerçek zamanlı veri ambarları için sağladığı benzersiz tutarlı okuma modeli*, esnek ve güçlü tablo bölümleme*, bağıntısal ortamların iyileºtirilmesi için OLAP teknolojisinin kullanımı ve grid mimariler için destek gibi yenilikçi özelliklerinin üzerine kurulmuºtur. Oracle Database 11g, ayrıca yerleºik olan veri entegrasyonu, OLAP ve veri madenciliği özellikleri sayesinde veri ambarları ve diğer iº zekası uygulamalarına kıyasla en kapsamlı veritabanı platformunu sunmaktadır. Bunlara ilaveten, Oracle Database 11g, hem veri ambarları hem de tüm diğer kurumsal sistemler için en önemli ºartlar olan kurumsal kullanılabilirlik, güvenlik ve yönetilebilirlik özelliklerini sunmaktadır. 18

19 4.3 BİLGİYİ KAVRAMA: VERİ BÜTÜNLEªTİRİCİ 4.3 BİLGİYİ KAVRAMA: VERİ BÜTÜNLEªTİRİCİ Günümüzün hızlı değiºen ve bilgiye her geçen gün daha da önem kazandıran ekonomik koºulları, iºletmeleri, büyük miktarlarda ve farklı sistemlerde tutmakta oldukları verileri hızlı bir ºekilde entegre etmeye zorluyor. Oracle Data Integrator, farklı sistemlerde yer alan verilerin yüksek performansla toplu, gerçek zamanlı, senkronize ve senkronize olmayan modlarda hareketini ve dönüºümünü kolaylaºtırmaktadır. Yenilikçi, modüler tasarımı ve tüm büyük veritabanlarına, veri ambarı aygıtlarına, analitik uygulamalara, servis odaklı mimarilere (SOA)* bağlanabilirliği ile kullanıcıların verimliliğini ciddi ölçüde artırmaktadır. Oracle Data Integrator, yüksek hacim ve performanslı toplu entegrasyon ve olay bazında gerçekleºen entegrasyon iºlemlerinden SOA kullanan veri servislerine kadar tüm veri entegrasyonu ihtiyaçlarını karºılayan kapsamlı bir veri entegrasyonu platformudur. Oracle Data Integrator çok sayıda kurumsal veri entegrasyon ihtiyacını karºılayacak yetkinliktedir. Data Warehousing ve Business Intelligence Oracle Data Integrator, veri ambarı ve veri madenciliğinde yüksek hacimli, yüksek performanslı veri yükleme, Çevrimiçi Analitik ݺlem (OLAP) küpleri ve analitik uygulamalar çalıºtırarak artan yükleri ºeffaf bir ºekilde ele almakta, veri bütünlüğünü yönetmekte ve veri sıralamasını analiz etmektedir. Service-Oriented Architecture (SOA) Veri entegrasyonu için harici servislerden yararlanan ve SOA altyapısıyla sorunsuz bir ºekilde entegre edilebilen veri servisleri ve dönüºtürme servislerini devreye alan Oracle Data Integrator, mevcut servis odaklı mimariye yüksek hacimli ve performanslı veri iºlem desteği sunmaktadır. Oracle Data Integrator Birbirinden ayrı sistemlerde her türlü dönüºtürme ve veri kontrolünü destekler. Tablolar, kümeler ve karmaºık hesaplamalar arasındaki iºlemleri kolaylıkla yapar. Bir yandan verileri iºlerken bir yandan da veri bütünlüğünü kontrol eder. Entegrasyon altyapısını hızlıca ve kolay bir ºekilde tasarlar ve devreye alır. Hiç programlama gerektirmez veya çok az programlama gerektirir. Standart Veri Kalitesi ve Opsiyonel Geliºmiº Veri Yönetimi sunar. Bağımlılık grafikleri, çapraz referans ve etki analizi raporları dahil olmak üzere güçlü meta veri özellikleri sunar. Kaynak sistemler üzerinde otomatik olarak Değiºtirilen Verileri Yakalama (Changed Data Capture) özelliğini uygular. Tüm veritabanı sistemlerine, ERP lere ve CRM lere, B2B sistemlerine, metin dosyalarına, LDAP havuzlarına ve XML veri kaynaklarına eriºir ve entegre olur. Servis odaklı mimarilere entegre olur ve otomatik oluºturulan veri servisleri sunar. Dağıtımlı veritabanı motorları için yerleºik kodlar oluºturur ve ilgili iºlemleri koordine eder. Veri dönüºtürme ve transferden hata kurtarma ve raporlamaya eksiksiz entegrasyon süreci sunar. Orta ölçekli iºletmelere özel Oracle çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru Oracle iº ortağını bulabilmek için adresini ziyaret edebilir veya nolu ücretsiz danıºma hattından bize ulaºabilirsiniz. 19

20 5. SÜREÇ ESNEKLİĞİ 5. SÜREÇ ESNEKLİĞİ Kuruluºunuzun süreç esnekliği stratejisini dikkatlice seçmesini gerektiren baºlıca sebepler ºunlardır: Değiºen koºullara cevap verebilmek için ihtiyaç duyulan esneklik Orta ölçekli iºletmeler, kısıtlı kaynaklarıyla ister pazara sunum süresi ister standart servis seviyesi ister fiyat olsun, değiºen pazar ºartlarına adapte olmakta zorlanabilmektedirler. Orta ölçekli iºletmelerin bu durumu avantaja çevirmeleri, daha büyük ve hantal rakiplerine oranla daha hızlı hareket edebilmeleri için esnekliğe ihtiyaçları vardır. Bu esnekliğe ise uygun bir maliyetle ulaºmaları gerekmektedir. Rekabetçi pazarda farklı olmak Orta ölçekli iºletmeler, küresel markaların ve büyük ölçekli iºletmelerin sahip olduğu kaynaklara ve bu kaynakların sağladığı imkanlara sahip olmadıkları için sektörde farklılaºmanın baºka yollarını bulmak zorundadırlar. Operasyonları kolay ve esnek süreçlere dayanan iºletmeler, farklı bir taleple karºılaºtıklarında potansiyel veya mevcut müºterilerini etkileyebilecek ölçüde çevik hareket edebilirler. Rekabet avantajı için pazara sürüm süresini kısaltmak Bir ürün veya hizmeti herhangi bir rakipten önce pazara sürebilmek, özellikle de kendini pazarda kanıtlamıº büyük ºirketler kadar tanınmayan orta ölçekli iºletmeler için temel rekabet avantajlarından birisidir. Açık, entegre bir altyapı üzerinde çalıºan verimli süreçler, pazara sürüm süresini kısaltmakta, ºeffaflık sağlamakta, üretim ve operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmakta ve uyum sorunlarından veya haberleºme hatalarından kaynaklanan gecikmeleri önlemektedir. Müºteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak Orta ölçekli iºletmeler, genellikle sundukları hizmetlerin kalitesi ve hızlılığı ile ayakta kalır veya yok olurlar. Kaybedilen bir müºteriyi geri kazanmak neredeyse imkansızdır. Oysaki verimli ve esnek yapılanmıº ºirketler, müºterilerin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler geliºtirirler. Bir kez kurulduktan sonra, açık ve entegre BT altyapısının bir parçası olarak iºleyen Oracle çözümleri, müºterilerin memnuniyetini garanti edecek ve gelecekte de sadık kalmalarını garantileyecek süreçlerin oluºturulmasını sağlamaktadır. Her durumda operasyonel verimliliği sağlamak Birleºik bir BT altyapısı halinde entegre olmamıº karmaºık süreçler, verimliliği tüm kuruluº içinde azaltır. Birden fazla lisanslı sisteme sahip olan orta ölçekli iºletmeler, veri yönetiminde merkezi ve açık standartları temel alarak BT altyapılarını daha ölçeklenebilir kılabilir ve iºletme büyüdükçe yeni bileºenlere çok daha kolay entegre olabilirler. Bu sayede de kesintisiz bir ºekilde etkin çalıºılabilirler. Oracle, bilgiye dayanan süreç esnekliği stratejinizi geliºtirmeniz için geniº kapsamlı bir yazılım portföyüne sahiptir. Oracle Database ve Oracle SOA Suite in size nasıl yardım edebileceğini öğrenmek için lütfen bu belgeyi okumaya devam edin. Mevcut stratejinizi değerlendirmek isterseniz sayfasını ziyaret ederek kısa bir teste katılabilir ve size özel bilgileri edinebilirsiniz. Bu test sonunda Oracle tarafından hazırlanan ve ºirketinize uygun olan tüm belge ve makalelere eriºebileceksiniz. 20

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım

LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler. Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım LOGO İş Zekası çözümü ile kurumsal raporlama ve analizler Cem Yılmaz Genel Müdür LOGOBI Yazılım Hakkımızda LOGOBI Yazılım A.Ş. iş zekası alanında faaliyet gösteren, Türkiye de sahip olduğu yüzlerce müşterinin

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Bütçelemenin En Kolay Hali!

Bütçelemenin En Kolay Hali! Bütçelemenin En Kolay Hali! LOGO MIND BUDGET, GELİŞMİŞ YAZILIM MİMARİSİ İLE BÜTÇE HAZIRLAYAN KULLANICILARA ESNEK VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA PLATFORMU SUNUYOR. GÜÇLÜ KONTROL MEKANİZMALARI VE HATAYA YER BIRAKMAYAN

Detaylı

KoçSistem. İK Uygulaması

KoçSistem. İK Uygulaması KoçSistem İK Uygulaması 444 0 262 www.kocsistem.com.tr İK Uygulaması nedir? İnsan kaynakları ekiplerinin işe alım sürecinden başlayarak, tüm insan kaynakları fonksiyonlarında uçtan uca çözüm üretebilen

Detaylı

Primavera P6 Enterprise PPM

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM Primavera P6 Enterprise PPM Oracle Primavera 1983 ten bu yana biriken proje yönetim uzmanlığı En çok tercih edilen PPM üreticisi Farklı sektörler ve ihtiyaçlar için farklı ürünler

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi

Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi Dell EqualLogic PS6010XV Depolama Dizisi 10GbE Serisinde Yüksek Performanslı Sanallaştırılmış SAN Kapsamlı, zorlu Exchange veritabanı ve sanal sunucu dağıtımları gibi yüksek I/O'lu, büyük ölçekli uygulamalar

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü

worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr worksforce Saha Satış Otomasyon Çözümü worksforce Saha Satış Otomasyonu çözümü, saha satış ekiplerinin rota bazlı bir satış planı üzerinden,

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu?

Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? www.pwc.com.tr/cpm Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Bulut ta Raporlama Bulut ta Kurumsal Performans Yönetimi kurumunuz için uygun mu? Kurumsal performans

Detaylı

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA

SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul SİGORTACILIKTA PERFORMANS: WEBLOGIC COHERENCE, EXADATA Ali Serdar Yakut Güneş Sigorta Bilgi İşlem Grup Müdürü Presenting with LOGO PUSULA İLE YÖNÜMÜZ

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm

Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Karşınızda AutoDome Easy Küçük ve orta ölçekli uygulamalar için mükemmel çözüm Ortama uyum sağlamak üzere tasarlanmış PTZ kamera Klasik PTZ Dome kameralar bütçeniz için çok pahalı geliyorsa ve sabit Dome

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı

HP kimlik doğrulamalı baskı çözümleri

HP kimlik doğrulamalı baskı çözümleri HP kimlik doğrulamalı baskı çözümleri Hangi kimlik doğrulamalı baskı çözümü işiniz için doğru olanı? HP işinizin eşsiz olduğunu çok iyi biliyor. İşte bu nedenle kimlik doğrulamalı baskı dağıtımını yapmanız

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

www.labristeknoloji.com

www.labristeknoloji.com www.labristeknoloji.com İçerik Üretici Profili Bilişim Güvenlik Sektörü Hakkında Ürünler ve Hizmetler Rekabet Avantajları Şirket Performansı Hedeflerimiz 02.09.2009 www.labristeknoloji.com 2 İçerik Üretici

Detaylı

TARSİM in Dönüşüm Yolculuğu

TARSİM in Dönüşüm Yolculuğu TARSİM in Dönüşüm Yolculuğu SULTAN ÖZBAYRAK TARSİM A.Ş. BT MÜDÜRÜ HAKAN ERGÜN INSPIREIT YÖNETİCİ ORTAK ORACLE SİGORTACILIK ZİRVESİ 2017 Ajanda 1 TARSİM in Dönüşüm Yolculuğu INSPIREIT ve TARSİM İşbirliği

Detaylı

Bir Taşla Çok Kuş SAP İş Analitikleri Baştan Sona Paket Çözüm. Muzaffer YÖNTEM / Ülke Yöneticisi 9 Aralık 2014, Salı

Bir Taşla Çok Kuş SAP İş Analitikleri Baştan Sona Paket Çözüm. Muzaffer YÖNTEM / Ülke Yöneticisi 9 Aralık 2014, Salı Bir Taşla Çok Kuş SAP İş Analitikleri Baştan Sona Paket Çözüm Muzaffer YÖNTEM / Ülke Yöneticisi 9 Aralık 2014, Salı Midis Group 45+ 100+ 100+ 3500+ 3+ Yıl Bilişim Dünyası Tecrübesi Grup Şirketi Global

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 İçindekiler Office 365 Nedir?... 2 Office 365 Özellikleri ve Kullanımı... 3 Kurumsal Zimbra E-Posta Adresindeki E-Postaları Yönlendirme... 9 2 Office 365 Nedir? Office

Detaylı

Tüm Lokasyonlarınızdaki BT Yönetimini Dinamik Ve Verimli Hale Getirin: Tivoli BigFix. Salih Abamor Yazılım Satış Yöneticisi

Tüm Lokasyonlarınızdaki BT Yönetimini Dinamik Ve Verimli Hale Getirin: Tivoli BigFix. Salih Abamor Yazılım Satış Yöneticisi Tüm Lokasyonlarınızdaki BT Yönetimini Dinamik Ve Verimli Hale Getirin: Tivoli BigFix Salih Abamor Yazılım Satış Yöneticisi Ajanda BigFix Đhtiyaçlar BigFix Çözüm Ailesi BigFix, kurumlar için yüksek performansta

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin

innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin innovation inspired by technology İnnova deneyimiyle SharePoint 2016 ya geçin SharePoint 2016 neler getiriyor? Herhangi bir cihazdan basit bir şekilde veri paylaşımı yapabilir. Modern ekip siteleri, yayınlama

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ. 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş.

DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ. 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. eba ile e-kurum Dönüşümü İş Akışı Yönetim Sistemi DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

İş Zekâsı Sistemi Projesi

İş Zekâsı Sistemi Projesi BI İş Zekâsı Sistemi Projesi Ulaş Kula, Bilişim Ltd. Esinkap 5. Ar-Ge Proje Pazarı 31 Mayıs 2012 Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza

Detaylı

Orta Ölçekli İşletmeler İçin. Oracle Ürün Özeti Oracle Business Intelligence Standard Edition One

Orta Ölçekli İşletmeler İçin. Oracle Ürün Özeti Oracle Business Intelligence Standard Edition One Orta Ölçekli İşletmeler İçin Oracle Ürün Özeti Edition One İŞLETMENİZ NEDEN BİR İŞ ZEKÂSI (İZ) ÇÖZÜMÜNE İHTİYAÇ DUYAR Büyük ve giderek artan miktarda oldukça değerli veriler ne zaman bir avantajdan çok

Detaylı

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu!

İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! İşinizi Yönetmenin En Kolay Yolu! Netoloji Hakkında Operasyonel faaliyetlerini İstanbul Ataşehir, Ar-Ge faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Teknopark ta yürüten Netoloji, tüm Türkiye de yetkin iş ortakları

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

1C:İŞLETME Platformu ÜRETİM - TİCARET - MUHASEBE

1C:İŞLETME Platformu ÜRETİM - TİCARET - MUHASEBE 1C:İŞLETME Platformu ÜRETİM - TİCARET - MUHASEBE 10 000 franchise olarak destek veren şirket 65 000 sertifikalı destek veren uzman 1 500 eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir 1C:İŞLETME Platformu nedir?

Detaylı

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti

Vitel. Manage Engine. Opmanager Yönetici Özeti Vitel Manage Engine Opmanager Yönetici Özeti AĞ ve SUNUCU İZLEME YAZILIMI OpManager web-tabanlı, ağ ve sunucu sistemlerini, (routers,firewalls,servers,switches,printers) merkezi bir noktadan izleme ve

Detaylı

Kurumsal Mobil Uygulamalar IBM Mobile Foundation

Kurumsal Mobil Uygulamalar IBM Mobile Foundation Kurumsal Mobil Uygulamalar IBM Mobile Foundation Naci Dai @nacidai @eteration @kodmutfagi 1 Mobil Uygulamalar Worklight Mobile Foundation Mobil Entegrasyon Cast Iron Endpoint Manager Mobil Operasyon İşimizin

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI

TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI TAI MERKEZİ RAPORLAMA SİSTEMİ Gülsen BAYRAMUSTA Bilgi Teknolojileri Müdürü TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Aralık 2014 1 TASNİF DIŞI Genel 1984 F-16 uçaklarının Türkiye de üretimi amacıyla

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G GÜÇLÜ. ENTEGRE. AKILLI. ARETE Varlık Yönetimi Çözümüyle, şirket içinde

Detaylı

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü

Smart Work ile SüreS. reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU. WebSphere Ürün Müdürü Smart Work ile SüreS reçlerinizi Daha Verimli Hale Getirin Yeşim MUTLU IBM Çözümler Zirvesi 2011 WebSphere Ürün Müdürü Đş Süreci Yönetimi Websphere Lombardi Edition Örnek Proje Profili Referanslar Đş Süreci

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

Şimdi Çok Daha Yetenekli

Şimdi Çok Daha Yetenekli Şimdi Çok Daha Yetenekli Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle Türkiye nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın. Microsoft un Silver Partner seviyesindeki iş ortağı İnnova,

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER ZEKA

SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER ZEKA SİBER SUÇLARA KARŞI SİBER ZEKA Aytuğ Çelikbaş Sistem Mühendisi Copyright 2013 EMC Corporation. All rights reserved. 1 2 Ajanda Günümüz Tehditleri Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları Siber İstihbarat Atak

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri.

BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri. BT İşyükü Otomasyonu Çözümleri www.likyateknoloji.com Likya Teknoloji Likya Teknoloji 2008 yılından bu yana Kurumsal ürün ve çözümler geliştirmektedir. Teknoloji Şirketi BT İşyükü otomasyonu çözümleri

Detaylı

HP Yazılım Zirvesi - İstanbul 20 May 2015 - Wyndham Grand Levent Pınar Uğurlu Kirazcı Yeni Nesil Akıllı Servis Masası

HP Yazılım Zirvesi - İstanbul 20 May 2015 - Wyndham Grand Levent Pınar Uğurlu Kirazcı Yeni Nesil Akıllı Servis Masası HP Yazılım Zirvesi - İstanbul 20 May 2015 - Wyndham Grand Levent Pınar Uğurlu Kirazcı Yeni Nesil Akıllı Servis Masası Yazılım Denetimleri DevOps IT performans metrikleri BYOD Zorunluluk Beklentiler değişiyor...

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

ANET YAZILIM. info@anetyazilim.com.tr

ANET YAZILIM. info@anetyazilim.com.tr ANET YAZILIM info@anetyazilim.com.tr NetXSight: Envanter Yönetimi Envanter Yönetimi :Ağ altyapısında kullanılan tüm Windows işletim sistemi kurulu aktif cihazlar belirlenerek güncel bir envanter oluşturulur.daha

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği

Pardus. S.Çağlar Onur, caglar@pardus.org.tr. 21 Aralık 2006. Pardus Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği Yenilikleri Projesi [TÜBİTAK / UEKAE] Linux Kullanıcıları Derneği 21 Aralık 2006 Yenilikleri İçerik 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri Neden? Nasıl? 1 Neden? Nasıl? 2 Yenilikleri man 3 Yenilikleri

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Bilişim. Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Bilişim. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bilişim Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetimi 2 Elektronik Belge Yönetim Sistemi; İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun idare faaliyetlerinin

Detaylı

Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama. Yılmaz Çankaya

Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama. Yılmaz Çankaya Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama Yılmaz Çankaya Mart, 2010 Kimlik Yönetimi Kaynak (Resource) Uygulamaları oluşturan ve kullanılması hedeflenen bütün yetki seviyelerinin kontrolünü sağlayabilecek

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016

HSE RADAR. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 HSE RADAR İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Uygulama, Denetim, Eğitim ve Takip HSE GLOBAL YAZILIM A.Ş. 11 Mart 2016 Copyright 2016 İçerik 1. HSE RADAR NEDİR? 2. HSE RADAR IN UYGULAMA ALANLARI 3. HSE RADAR

Detaylı

RSA. Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları, Teknolojiler ve Operasyon Modeli. Vedat Finz. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

RSA. Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları, Teknolojiler ve Operasyon Modeli. Vedat Finz. Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. RSA Güvenlikte Büyük Veri Yaklaşımları, Teknolojiler ve Operasyon Modeli Vedat Finz 1 $ 2 3 Red Hack Saldırıları 4 Geleneksel Güvenlik Artık Yeterli Değil 5 Güvenlik Operasyon Merkezi İçin Yeni Bir Yaklaşım

Detaylı

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter 1 E - D E V L E T U Y G U L A M A L A R I e-fatura e-arşiv Fatura e-defter D İ R E K E N T E G R A S Y O N T A N I T I M B Ü L T E N İ Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, AĞUSTOS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın.

Genel Bakış. Microsoft Dynamics CRM. Verimliliğinizi artırın. Genel Bakış Microsoft Dynamics CRM Verimliliğinizi artırın. Dinamik İşletme Haline Gelin Pazarlama: Pazarlama Etkinliğinizi Maksimuma Çıkarın Microsoft Dynamics CRM ile kuruluşunuzun pazarlama verimliliğini

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın.

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2 Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5.

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5. Versiyon 2.5 Page 1 Kapsamlı Bir Veri Denizini Temel Zekaya Dönüştürün Operasyonel verilerinizi temel KPIlar a dönüştürün, karar vermenize yardımcı olacak raporları oluşturun ve ATS Intelligence sayesinde

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Verilerinizi koruyun

Verilerinizi koruyun Uygun fiyatlı, Entegre çözüm Verilerinizi koruyun İş Hacminizi artırın Entegre & Kapsamlı Küçük ölçekli firmalar için tasarlanmış ve ücretlendirilmiş Esnek ve ölçeklendirilebilir İş ihtiyaçlarınızı karşılayan

Detaylı

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Bahadır Demircioğlu Ocak, 2013 İçindekiler 1 Sık Sorulan Sorular............................................ 2 1.1 Ubuntu nun arkasında bir şirket var mı?..............................

Detaylı