Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor"

Transkript

1 Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET İLKE BAZINDA BULGULAR BİRİNCİ İLKE: MESLEKİ BAĞIMSIZLIK İKİNCİ İLKE: VERİ TOPLAMA YETKİSİ ÜÇÜNCÜ İLKE: KAYNAKLARIN YETERLİLİĞİ DÖRDÜNCÜ İLKE: KALİTE TAAHHÜDÜ BEŞİNCİ İLKE: İSTATİSTİKSEL GİZLİLİK ALTINCI İLKE: TARAFSIZLIK VE NESNELLİK ONBEŞİNCİ İLKE: ERİŞİLEBİLİRLİK VE AÇIKLIK ULUSAL İSTATİSTİK OFİSİ NİN KOORDİNASYON ROLÜ ÖNE ÇIKARILAN İYİ UYGULAMALAR UYGULAMA ESASLARINA GÖRE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ LİSTESİ

3 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) için Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti (LPR), Eurostat tarafından finanse edilen Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler ile Avrupa Komşuluk Politikası Ülkeleri nin İstatistik Sistemlerinin Genel Değerlendirmesi projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. LPR faaliyeti ile ilgili tüm faaliyetlerin ve görevlerin organizasyonunda sorumluluğu Eurostat ile sözleşmeli olan ICON-INSTITUT Kamu Sektörü GmbH firması üstlenmiştir. Avrupa İstatistik Sistemi (AİS) çerçevesinde gerçekleştirilen Emsal Tarama Faaliyetlerinin yapısı ve yöntemini izleyen Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti, aday ülkeler ve gelişmiş aday ülkeler için tasarlanmıştır. LPR faaliyetinin amacı Ulusal İstatistik Ofislerinin, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları nın 1-6 ve 15. İlkelerine uyumunu değerlendirmek, Ulusal İstatistik Ofislerinin kendi istatistik sistemleri içindeki koordinasyon rolünü değerlendirmek, Uygulama Esaslarına uyumu teşvik edecek iyi uygulamaların altını çizmek ve Uygulama Esaslarına tam uyumu sağlamak üzere gerçekleştirilmesi gereken geliştirme faaliyetlerini tavsiye etmek olarak sıralanabilir. Türkiye için LPR süreci, Ocak 2010 da TÜİK tarafından Eurostat a faaliyetin gerçekleştirilmesi yönünde bir talep yazısının gönderilmesi ile başlamıştır. TÜİK LPR faaliyeti, Almanya İstatistik Ofisi Eski Yöneticisi ve faaliyetin lider uzmanı Sayın Günter KOPSCH ve Birleşik Krallık İstatistik Otoritesi Yöneticisi Sayın Richard LAUX tarafından yürütülmüştür Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen söz konusu faaliyete Eurostat tan Sayın Claudia JUNKER ve Sayın Piotr RONKOWSKI katılmışlardır. Yazılı dokümantasyon faaliyet öncesinde ve sonrasında TÜİK tarafından sağlanmıştır. Faaliyet öncesinde TÜİK tarafından ayrıca, öz değerlendirme soru kağıdına verilen yanıtlar da iletilmiştir. Emsal Tarama Ekibi, başarılı bir şekilde organize edilmiş toplantıları ve TÜİK personeli ile ortak/paydaş kurum personellerinin iletişime açıklığını çok büyük memnuniyetle karşılamıştır. Bu faaliyetin TÜİK i daha da ileriye götürmesi arzu edilmektedir. 3

4 YÖNETİCİ ÖZETİ (1) Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyetinin esas amacı Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK), Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının belirli ilkelerine uyumunu değerlendirmek ve TÜİK in ilerlemesini desteklemektir. (2) Emsal Tarama Ekibi TÜİK in, Uygulama Esaslarının kurumsal boyutu ve istatistiksel bilgiye erişim açılarından başarılı olduğunu kaydetmiştir. Emsal Tarama Ekibi ayrıca, TÜİK in liderliği ve her düzeydeki çalışanlarının heyecan ve istekle TÜİK i daha ileriye taşımak amacıyla görevlerini yerine getirdiği izlenimi edinmiştir. Kendileriyle görüşülen tüm paydaşlar, son birkaç yıl içerisinde TÜİK in, gerek yürüttüğü çalışmalar gerekse de istatistik sistemi içindeki yeri ve ve duruşu itibarıyla büyük bir gelişme kaydettiğini not etmiştir. (3) Türkiye İstatistik Kanunu, TÜİK in yürüttüğü çalışmalarda kalite unsurunun önemine açıkça değinmektedir, aynı şekilde Emsal Tarama Ekibi TÜİK çalışanlarının kaliteye bağlılıklarını teyit etmektedir. Ancak kaliteye ilişkin unsurların kısıtlı ve parça parça olduğu, Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin uygulanması kapsamında TÜİK in tüm faaliyetlerinin odağında kaliteyi temin etmek için çok daha fazla çalışmaya gereksinim duyulduğu izlenimi edinilmiştir. (4) TÜİK in kullanıcılar ile ilişkisinin ve istatistiksel bilginin dağıtımına ilişkin yaklaşımının sistematik olarak gözden geçirilmesi, Türkiye ve daha da ötesinde ilgili paydaşların tümüne özgün bir istatistiksel bilgi hizmeti sunulması amacı kapsamında oldukça fayda sağlayabilir. Çeşitli kullanıcılarla daha yakın ilişki kurmak ve onların TÜİK in istatistiklerinden nasıl faydalandıklarını anlamaya çalışmak, kalite yönetimini yönlendirmeye, istatistik bültenlerindeki ana mesajları anlatmaya ve istatistiklerin muhtemel kullanımları aracılığıyla güçlü yanları ve sınırlarını ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Emsal Tarama Ekibi, seçilmiş kullanıcılarla faydalı görüşmeler yapmış olup, kullanıcıların ihtiyaçlarının açık bir biçimde ortaya koymalarına yardımcı olmanın TÜİK in bir hizmet sağlayıcısı olarak gelişimine katkıda bulunacağı kanısını taşımaktadır. (5) Türkiye İstatistik Kanunu, resmi istatistiklerin üretimi ve dağıtımı için hukuki zemini oluşturmaktadır. Emsal Tarama Ekibi, TÜİK yönetimi ve paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrasında, TÜİK in resmi istatistikleri mesleki bağımsızlık, tarafsızlık, nesnellik ve istatistiksel gizlilik ilkelerine saygı göstererek ürettiği izlenimini edinmiştir. Bununla birlikte, özel sektörün ve sivil toplumun İstatistik Konseyi nde daha iyi temsilini güvence altına almayı sağlayacak bazı yasal değişikliklerin yapılması gerekmektedir. (6) Türkiye İstatistik Kanunu, Resmi İstatistik Programı nın uygulanması için gerekli olan verilerin erişimi ve toplanması hususunda TÜİK e açık ve geniş bir yetki sağlamaktadır. İş istatistiklerinde artan problemlerin varlığına karşın istatistiksel araştırmalardaki cevaplama oranları görece yüksektir. İşletmeler üzerindeki cevaplama yükünü azaltmak amacıyla, TÜİK, bazı iş araştırmaları için internet üzerinden elektronik veri toplama araçlarından yararlanmaya başlamıştır. İstatistiksel amaçlarla idari veri kaynaklarına erişimi mümkün kılan hukuki hükümlere ilave olarak, TÜİK bu türden verilere sahip olan çok sayıda kamu kurumuyla birtakım protokoller imzalamıştır. Halihazırda TÜİK, 4

5 geniş bir çeşitliliğe sahip idari verileri kullandığı halde, istatistiksel amaçlarla idari verileri daha fazla kullanma gereği TÜİK tarafından kabul edilmiş olup Kurumun açık bir hedefini oluşturmaktadır. (7) Emsal Tarama Ekibi TÜİK in, mevcut mali, personel ve bilgi teknolojisi kaynaklarıyla yapmakta olduğu görevleri büyük ölçüde yürütebildiği izlenimini edinmiştir. Bu kaynaklar, Avrupa gerekleriyle uyumu beraberinde getirecek ilave geliştirme faaliyetleri için muhtemelen yeterli olacaktır. Bununla birlikte, AB tüzüklerinin öngördüğü istatistiksel verilerin üretilmesi ve Eurostat a gönderilmesi için TÜİK in ciddi çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, veri kalitesini artırmak, kalite yönetim sistemini uygulamak, kullanıcılarla fikir alışverişini yoğunlaştırmak ve genişletmek üzere ciddi çabaların gösterilmesi gerekmektedir. Daha fazla insan ve mali kaynak, sürecin hızlandırılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, Toplam Kalite Yönetiminin uygulanması bağlamında TÜİK in etkinliğinde bir artışın meydana gelmesi beklenmektedir. (8) TÜİK, resmi istatistiklerin büyük bir çoğunluğunu üretmektedir. Türkiye İstatistik Kanunu; İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı, ulusal veri yayımlama takvimi, yöntem ve kalite desteği sağlama gibi hususlar, TÜİK in daha geniş koordinasyon rolünün önemli göstergeleridir. (9) TÜİK yönetimi, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına uyum sağlamak üzere ilave tedbirlere başvurma konusundaki açık niyetini beyan etmiştir. Emsal Tarama Ekibi, planlanan geliştirme faaliyetleri konusunda TÜİK üst yönetimi ve kıdemli personeliyle görüşmüştür. Söz konusu faaliyetler, bir bütün olarak Ekip tarafından tam destek görmüştür. 5

6 1 İLKE BAZINDA BULGULAR 1.1 BİRİNCİ İLKE: MESLEKİ BAĞIMSIZLIK Avrupa istatistiklerinin güvenilirliği, İstatistik otoritelerinin diğer siyasi, düzenleyici ya da idari kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör işletmelerinden bağımsızlığı ile sağlanır. Genel Değerlendirme: 18 Kasım 2005 tarih ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu nun 16. maddesi uyarınca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Başbakanlığa bağlıdır ve Başbakan, Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Yasa, veri kaynakları, istatistiksel yöntemlerin ve usullerin seçilmesi; dağıtımın içerik, şekil ve zamanı; istatistiksel gizliliğin uygulanması konularında TÜİK in bilimsel ve teknik özerkliğini açık biçimde hüküm altına almaktadır. Bunun yanı sıra, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, kamu görevlilerinin eşitlik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak işlem yapmalarını öngörmektedir. Başkan, Başbakana karşı sorumludur. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kanunu, beş yıllık Resmi İstatistik Programı nın planlanma süreçlerinde ve programın yıllık revizyonlarında TÜİK e güçlü bir rol vermektedir. İstatistik ofisinin mesleki bağımsızlığa ilişkin yasal statüsü, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları ndan biri olan mesleki bağımsızlığa tam uyumluluk açısından ön koşuldur. Bununla birlikte, bu kendi başına bir güvence değildir. Resmi istatistik üreticilerinin bağımsızlığı, ayrıca, uygulamada özellikle hükümet tarafından kabul edilmelidir. İstatistik Konseyi üyeleriyle ve çeşitli kullanıcı gruplarının temsilcilerinin yanı sıra TÜİK yönetimi ve diğer personeliyle yaptığı görüşmelerden hareketle Emsal Tarama Ekibi, TÜİK in uygulamada bağımsız olarak faaliyette bulunduğu ve siyasi müdahalenin olmadığı izlenimini edinmiştir Birinci Gösterge: İstatistik otoritesinin resmi istatistiklerin üretim ve dağıtımında siyasi ve diğer dış müdahalelerden bağımsızlığı kanunla düzenlenir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 1. maddesi Kanun un amacını, resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programı nda istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, TÜİK in kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemek olarak belirtmektedir. Kanun un 4. maddesine göre Program kapsamında üretilen istatistikler, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiksel gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır. Söz konusu Kanun un 17. maddesi, resmi istatistiklerin üretim ve dağıtımında TÜİK in dış müdahalelerden uzak mesleki bağımsızlığını düzenlemektedir. 6

7 1.1.2 İkinci Gösterge: İstatistik Otoritesi Başkanı, siyasi otoriteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanmasında yeterli hiyerarşik mevkiye ve mesleki açıdan en yüksek kapasiteye sahiptir. TÜİK Başkanı nın hiyerarşik düzeyi, en üst seviyedeki kamu görevlileriyle karşılaştırılmaya müsaittir. Başkan, siyasi otoriteler, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlamada yeterli üst mevkiye sahiptir. Nitekim, Başkan, doğrudan Başbakan a karşı sorumludur. Türkiye İstatistik Kanunu, Kurum Başkanına belirli bir dönem için (ikinci dönem için yenilenme olanağıyla beraber) görevde kalma imkanı vermekte ve görev süresi boyunca keyfi görevden almalara karşı korumaktadır. Bu husus, TÜİK in mesleki bağımsızlığının kurumsal güvencelerini daha da güçlendirmektedir. Başkan, TÜİK ten sorumlu Devlet Bakanı nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmaktadır. Başkanlık için gerekli nitelikler kanunda açık biçimde belirtilmektedir. Bununla birlikte, TÜİK, yaklaşık üç yıldır aynı zamanda Başkan Yardımcılarından biri olan Başkan Vekili tarafından yönetilmektedir. Bu durum, TÜİK in halihazırdaki Başkanının ani ve keyfi görevden almaya karşı korunamaması anlamına gelmektedir. Emsal Tarama Ekibi, özellikle yeni çok yıllı programın hazırlanması ve Başkan tarafından stratejik kararların alınmasının gerekli olduğu diğer meseleler nedeniyle makamın en kısa zamanda doldurulması gerektiğini şiddetle tavsiye etmektedir Üçüncü Gösterge: İstatistik Otoritesi Başkanı ve istatistik üretmekten sorumlu diğer kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, Avrupa İstatistikleri nin bağımsız bir şekilde üretilmesi ve dağıtılmasından sorumludurlar. Türkiye İstatistik Kanunu nun 22. maddesine göre, TÜİK Başkanı Kurumun en üst düzeydeki otoritesidir. Başkan, Başkanlık hizmetlerini, mevzuat hükümlerine (TÜİK in mesleki bağımsızlığına ilişkin olarak yukarıda bahsedilen konulara dair) uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, Başkan İstatistik Konseyi nin de başkanlığını yürütmektedir. Emsal Tarama Faaliyeti esnasında görüşlerini ifade edenler, TÜİK in mesleki bağımsızlığına ilişkin yasal hükümlerin tam olarak uygulandığını teyit etmişlerdir Dördüncü Gösterge: İstatistik Otoritesi Başkanı ve istatistik üretmekten sorumlu diğer kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, istatistiksel yöntemler, standartlar ve işlemler ile istatistiksel yayınların içerik ve yayımlama takvimini belirleme konusunda tek sorumludur. Türkiye İstatistik Kanunu nun 17. maddesi, Başkan tarafından yönetilen TÜİK in bağımsızlığını; veri kaynakları, istatistiksel yöntemlerin ve süreçlerin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı bakımından açıkça öngörmektedir. Kanun un 18. maddesine göre, TÜİK in görev ve yetkilerinden biri, resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiki yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek ve ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamaktır. Emsal Tarama Faaliyeti esnasında görüşlerini ifade edenler, TÜİK in bağımsız veri derlemesi ve dağıtım faaliyetlerine dair olumlu görüşlerini bildirmişlerdir. 7

8 1.1.5 Beşinci Gösterge: İstatistiksel çalışma programları ve kaydedilen ilerlemeyi gösteren dönemsel raporlar yayımlanır. Resmi İstatistik Programı nın planlama süreci, Türkiye İstatistik Kanunu nun 3. maddesinde düzenlenmektedir. İstatistik Konseyi nin görüşlerine uygun olarak beş yıllık bir dönem için TÜİK tarafından taslağı hazırlanan Program, kabul edilmek üzere Bakanlar Kurulu na sunulmakta ve akabinde Resmi Gazete de yayımlanmaktadır. Programın kapsadığı süre içerisinde değişikliklerde bulunmak mümkündür. Diğer resmi istatistik üreticileri, çeşitli istatistik alanlarında oluşturulan sürekli çalışma grupları vasıtasıyla Programın planlama süreçlerinde yer almaktadır. Bununla birlikte, ekonomi ve toplumun özel kesimlerinin daha fazla katılım imkanı mevcuttur. Bundan dolayı Emsal Tarama Ekibi, 5 yıllık Programın hazırlanması ve yıllık revizyonlarında; özellikle özel kesimi, bilim çevrelerini ve genel olarak toplumu temsil eden tüm kullanıcı gruplarının daha fazla müdahil olduğu daha resmi ve karma istişare (consultation) araçlarının geliştirilmesini önermektedir. TÜİK, halihazırda; Resmi İstatistik Programı nın yanı sıra yıllarına ilişkin yeni Stratejik Planı hazırlamaktadır. TÜİK üst yönetimi, diğer kamu kurumları tarafından üretilen istatistikler de dahil olmak üzere Programın uygulanmasına dair yıllık izleme raporları hazırlamaktadır. Bu raporlar İstatistik Konseyi ne sunulmakta ve yayımlanmaktadır. İstatistik Konseyi nin mevcut yapısı, TÜİK paydaşlarının kompozisyonunu yansıtmamaktadır. Ekonominin özel kesimi ve toplumun geneli açık biçimde eksik/yetersiz temsil edilmektedir. Emsal Tarama Ekibi, Konsey in kompozisyonunda bir değişime gidilmesini önermektedir. Kanun da gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar özel kesim misafir olarak davet edilebilir Altıncı Gösterge: İstatistiksel yayınlar, siyasi ifadelerden açıkça arındırılır ve ayrı olarak yayımlanır. TÜİK tarafından yayımlanan istatistiksel yayınlar pek az yorum içermekte ve bu yorumlar da istatistiksel rakamların tanımıyla katı biçimde sınırlı olmaktadır. Emsal Tarama Ekibinin göz attığı yayınlar herhangi bir siyasi yorum içermemiş ve bu durum özellikle medya ile yapılan görüşmelerle teyit edilmiştir. Basın toplantıları, genel olarak yeni verileri açıklamak üzere kullanılmamaktadır. Basın açıklamaları, belirli usuller takip edilerek teknik birimler ve yayın birimiyle işbirliği içerisinde hazırlanmaktadır. İstatistiksel bilginin açıklanmasına ilişkin usullerin Dağıtım Stratejisine dahil edilmesi faydalı olabilir Yedinci Gösterge: İstatistik Otoritesi, gerekli olduğu takdirde, resmi istatistiklere yönelik eleştirileri yanıtlamak için ve resmi istatistiklerin amaçları dışında kullanılması durumlarında kamuoyuna açıklamada bulunur. Emsal Tarama Ekibi, TÜİK in yayımladığı istatistiklerin medyada istatistiksel amaçlar dışında kullanılması ve yanlış yorumlanması hallerinde kamusal olarak müdahalede bulunduğu konusunda bilgilendirilmiştir. Basın Kanunu, medyada yer bulan gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesi talebini içeren şikayet hakkını düzenlemektedir. Söz konusu durumlarda nasıl tepki verileceğine dair içsel bir hareket tarzı ve yerleşik bir usul mevcuttur. Bununla birlikte, hareket tarzı ve usulün yazılı bir tarifi henüz mevcut 8

9 değildir. Emsal Tarama Ekibi, bu konuya ilişkin bir dokümanın oluşturulmasını ve web sitesinde yayımlanmasını tavsiye etmektedir. 1.2 İKİNCİ İLKE: VERİ TOPLAMA YETKİSİ İstatistik Otoriteleri, Avrupa istatistikleri amaçları bağlamında, bilgi toplamak için açık yasal bir yetkiye sahip olmalıdır. İstatistik Otoritelerinin talebi üzerine, kurum ve kuruluşlar, işletmeler ve hanehalkları ile genel olarak halkın, veriye erişimleri ve veriyi teminleri Avrupa İstatistikleri amaçları doğrultusunda kanunla sınırlandırılabilir. Genel Değerlendirme: Türkiye İstatistik Kanunu, özellikle 7 den 10 a kadar olan maddeleriyle, Avrupa istatistik amaçlarına uygun olarak toplanacak verileri de içeren Resmi İstatistik Programı nın uygulanması için gerekli olan verilerin toplanması hususunda TÜİK e açık ve geniş bir yetki sağlamaktadır. TÜİK, istatistiksel birimlerden doğrudan veri derleme yetkisine ve istatistiksel amaçlarla idari kayıtlara erişim iznine sahiptir. Tüm araştırmalara ve sayımlara cevap verme mükellefiyeti Türkiye İstatistik Kanunu yla öngörülmektedir. Cevapsızlık hallerinde gerçek ve tüzel kişilere yönelik ceza imkanı TÜİK tarafından her durumda uygulanmamaktadır. Çünkü, TÜİK, cevaplayıcılarla iyi ilişkilerde bulunmayı ve işletmelerle hanehalklarını istatistiğin önemi hususunda ikna etmeyi tercih etmektedir. İdari verilere erişim konusuyla ilgili olarak TÜİK, mevcut yasal hükümlere ilave olarak veri üretici kamu kurumlarıyla çeşitli protokoller imzalamıştır Birinci Gösterge: Resmi istatistiklerin üretimi ve dağıtılması amacıyla bilgi toplama yetkisi kanunla düzenlenir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 7. maddesinde, Başkanlığın, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistiki birimlerden, Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Başkanlık, gerektiğinde verilen veri veya bilgilerin doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye, araştırma ve kontroller sonucu düzenlenecek belgelerle gerçek veri ve bilgiyi belirlemeye yetkilidir. İstatistiki birimlerin hakları, özellikle de sayımın veya araştırmanın amacı, kapsamı hakkında, istatistiki verinin gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan önlemler ve hakları ile ilgili konularda bilgi edinme hakları Türkiye İstatistik Kanunu nun 15. maddesinde düzenlenmiştir. İstatistiksel sayım ve araştırmaların içerik ve kapsamı Resmi İstatistik Programı nda belirlenmiştir. Cevaplayıcı yükünü azaltmak amacıyla TÜİK, bazı iş araştırmalarına yönelik olarak internet yoluyla elektronik veri derlemiştir. Büyük ölçekli işletmelere ilişkin verilerin doğrudan muhasebe sistemlerinden derlenmesine yönelik araştırmaların yapılması planlanmaktadır. Hanehalkı araştırmalarında ve fiyat istatistiklerinde bilgisayar destekli görüşme teknikleri uygulanmaktadır İkinci Gösterge: İstatistik Otoritesinin, istatistiksel amaçlar için idari kayıtlara erişebilme hakkı ulusal mevzuat ile sağlanır. 9

10 TÜİK, idari verilere erişim sağlama konusunda yasal hakka sahiptir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 9. maddesi uyarınca, Kurum ve kuruluşlar,... kendi görev alanları ile ilgili konularda topladıkları, işledikleri ve sakladıkları kayıt ve diğer veri dosyalarını... Başkanlığa vermek veya kullanımına açmakla yükümlüdürler. Ayrıca, Kanun un 10. maddesine göre, Kurum ve kuruluşlar kendi görev alanlarına ilişkin ulusal kayıt sistemlerini Başkanlığın belirlediği standartlarda oluşturmak, güncellemek ve Başkanlığın istatistik amaçlı kullanımına açmakla yükümlüdür. Bu güçlü hukuki hükümlere karşın, TÜİK öz değerlendirmesinde bakanlıkların ve diğer kurumların veri temini konusunda her durumda izin vermediğini ifade etmektedir. Bunun nedenlerinden biri ise idari verilerin toplanmasına temel teşkil eden mevzuatla Türkiye İstatistik Kanunu arasındaki çatışmadır. Bu konudaki en önemli örneği, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki veriler oluşturmaktadır. Kısa dönemli iş istatistikleri, yapısal iş istatistikleri ve ulusal hesaplara ait istatistiklerin üretimiyle yakından ilgisi bulunan söz konusu kurum, sahip olduğu verileri TÜİK ile paylaşmamaktadır. Bunun sebebi, Vergi Usul Kanunu nun verilerin sağlanacağı kurumları tek tek sayarken TÜİK ten bahsetmemesidir. Kurumlar arasında bu tür sorunlara çözüm bulunması gereği prensip olarak kabul edilmektedir. Ancak bu kabul, henüz uygulama imkanına kavuşmamıştır. Emsal Tarama Ekibi, idari verilere erişimi kıstlayan mevzuat engellerinin yeniden gözden geçirilmesini; gerekirse mevcut mevzuatın değiştirilmesi ya da başka çözümlerin bulunması hususunda gerekli adımların atılmasını önermektedir. Çeşitli idari veriler daha önce TÜİK tarafından kullanılmasına rağmen, istatistiksel amaçlarla idari veri kullanımını daha fazla artırma ihtiyacı TÜİK tarafından açık bir biçimde kabul edilmiştir ve bu Kurumun açık bir amacıdır. TÜİK, idari veri sağlayıcılarla bazı protokoller imzalamıştır. İlave protokollerin imzalanması gerekmektedir. TÜİK, üretiminden sorumlu oldukları idari veri dosyalarını daha etkin hale getirmelerinde Bakanlıkları ve diğer kamu kurumlarını nasıl destekleyebileceğini ve idari veri kaynaklarının içeriği üzerindeki etkisini nasıl güçlendirebileceğini araştırmalıdır. Ayrıca, kullanılan idari verilere yönelik metaveriler TÜİK e sağlanmalıdır Üçüncü Gösterge: İstatistik Otoritesi, yasal düzenlemeler ile istatistiksel araştırmalara cevap verilmesini zorunlu hale getirebilir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 54. maddesi, Program kapsamında istenen bilgileri, geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen şekil ve sürede vermeyen veya eksik veya hatalı verenlerin cezalandırılabileceği nden bahsetmektedir. Ne var ki bu araç, her zaman kullanılmamaktadır yılında 40 kez yaptırım uygulanmıştır. Bunun nedeni, iş istatistiklerinde artan sorunların varlığına karşın cevaplama oranlarının görece yüksek oluşudur. Bunun yerine TÜİK, özellikle bölge müdürlüklerinde çalışan personeliyle, istatistiğin önemine vurgu yaparak, bu sayede işletmeleri cevap vermeye ikna ederek onlarla işbirliğini yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. 1.3 ÜÇÜNCÜ İLKE: KAYNAKLARIN YETERLİLİĞİ İstatistik Otoritelerinin kullanımına tahsis edilen kaynaklar, Avrupa İstatistikleri gereksinimlerini karşılamak için yeterli olmalıdır. 10

11 Genel Değerlendirme: TÜİK in orta kademe yönetimi ve genç çalışanları, İstatistik Konseyi üyeleri, diğer kullanıcı gruplarının yanı sıra TÜİK üst yönetimiyle yapılan görüşmelerden edinilen izlenime göre TÜİK, mevcut mali, personel ve bilgi teknolojisi kaynaklarıyla yapmakta olduğu görevleri büyük ölçüde yürütebilmektedir. Personelin halihazırdaki sayısı ve nitelikleri ile bütçe, TÜİK in yürütmekte olduğu faaliyetler için yeterli görünmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu kaynaklar Avrupa İstatistik Sistemi ne uyum için gerekli olan ilave geliştirme çalışmalarının tamamlanmasında da bir yere kadar yeterli görünmektedir. Bilgi teknolojisi altyapısı, Avrupa kaynaklı projelerin yardımıyla son yıllarda modernize edilmiştir Birinci Gösterge: İnsan kaynakları, mali kaynaklar ve bilgi-işlem altyapısı hem miktar hem de nitelik bakımından Avrupa İstatistiklerinin cari gereksinimlerini karşılar. Son on yılda TÜİK in kaynaklarında ciddi bir artış yaşanmış olup, uluslararası mali kriz esnasında da bu kaynaklarda kesintiye gidilmemiştir. TÜİK, Avrupa nın (istatistiklerinin) yeni gereksinimlerini de içeren yeni talepler için ilave kaynak arayışına gidebilir. Görüşülen çok sayıda kullanıcı, TÜİK in son birkaç yıl içerisinde gözle görülür bir ilerleme kaydettiğinden bahsetmiştir. Bununla birlikte, SMIS Raporu nun da gösterdiği gibi, istatistik alanındaki AB tüzükleri tarafından öngörülen tüm istatistikleri üretmek ve AB İstatistik Ofisi ne (Eurostat) iletmek, veri derlemede (özellikle Ulusal Hesaplar ve Tarım İstatistikleri nde) Avrupa yöntemlerini tam olarak uygulamak için TÜİK tarafından çaba gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca, veri kalitesinin geliştirilmesi, kalite yönetim sisteminin uygulanması, kullanıcılarla görüş alışverişinin yoğunlaştırılması ve genişletilmesi için de çaba sarfedilmelidir. Personel ve mali kaynaklardaki ilave bir artış süreçlerin hızlandırılmasına yardım edecektir. TÜİK in kaynaklarındaki bir artış, bölgesel düzeyde daha fazla veri talebinin karşılanması için de gerekli olacaktır. Gelişmiş bir insan kaynakları politikası uygulamak, kamu sektöründe hazır bulunan bilgiyi daha fazla kullanmak ve istatistik sisteminde daha iyi koordinasyon sağlamak suretiyle TÜİK in etkinliğinin artırılması imkanı bulunmaktadır. Personel kapasitesi ile ilgili olarak bazı olumlu yönlerden bahsedilebilir. Genel olarak personel iyi eğitimlidir; kadrolu personelin yaklaşık % 90 ı üniversite mezunu ve personelin % 45 ten fazlası iyi düzeyde ingilizce bilmektedir. TÜİK teki maaş durumu diğer kamu kurumlarıyla karşılaştırılabilir düzeydedir. Personel hareketliliği (yer değişikliği), Kurum için bilgi iletişim teknolojileri alanında bir sorundur. TÜİK, çok çeşitli eğitim olanakları sunan kendine ait, ancak kısmen üniversite öğretim üyeleri tarafından yönlendirilen bir Eğitim ve Araştırma Merkezi ne sahiptir. 1.4 DÖRDÜNCÜ İLKE: KALİTE TAAHHÜDÜ Tüm AİS üyeleri, Avrupa İstatistik Sistemi Kalite Deklarasyonu nda belirtilen ilkelere uygun olarak çalışmayı ve işbirliğinde bulunmayı taahhüt ederler. 11

12 Genel Değerlendirme: 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu nun 4. maddesi nde, Resmi İstatistik Programı kapsamında üretilen istatistikler, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır denilmektedir. Kanun un 41. maddesiyle, istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp, verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere Veri Kalite Kontrol Kurulu ihdas edilmiştir. Veri Kalite Kontrol Kurulu nun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kurul un aylık olarak toplanmasını öngörmektedir. Bununla birlikte, TÜİK üst yönetimi, Kurul un henüz işlevsel hale gelmediği, bunun yerine koordinasyon ve işbirliği süreçlerinin oluşturulmasına dair kararın gayriresmi biçimde alındığı hususunda Emsal Tarama Ekibini bilgilendirmiştir. Kurul, dönemini kapsayan Program döneminde işlevsel hale getirilebilecektir. Emsal Tarama Ekibi, dönemini kapsayan Program dönemi boyunca, TÜİK in ihtiyaçlarına cevap vermeye uyarlanmış Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management- EFQM) nın uygulanmaya başlatılmasına özel önem verilmesini önermektedir. Bundan başka, Emsal Tarama Ekibi EFQM ye yönelik bu yatırımın TÜİK için aşağıdaki hususları geliştirmede özendirici bir unsur olmasını önermektedir: ilgili kalite politikaları, usuller ve stratejiler (kalite güvencesini ve kalite kılavuzlarını içeren kalite yönetimi ve kalite raporlamasıyla ilgili) ve kullanıcı taahhüdü ve paydaş kurumlarla ilişkiler, personelin memnuniyeti, insan kaynakları, gizlilik ve dağıtım gibi konulara ilişkin olarak bağlantılı destekleyici politikalar, usuller ve stratejiler Birinci Gösterge: Üretilen istatistiklerin kalitesi, Avrupa İstatistik Sistemi kalite bileşenlerine göre düzenli olarak izlenir. Üretilen istatistiklere yönelik düzenli kalite raporlaması, 2000 yılında başlatılmış olup, halihazırda istatistiksel ürünlerin çoğunluğunu içermektedir. Bazı iş araştırması tahminlerine (business survey estimate) yönelik olarak örnekleme değişkenliğinin hesaplanması gibi bazı istatistiksel ürünler raporlanmamıştır. TÜİK uzmanlarının, çözüme kavuşturulamamış metodolojik sorunlar hakkında Eurostat (yetkilileri) ile görüşmesi faydalı olacaktır. Emsal Tarama Ekibi, Kurum üst yönetiminin raporları dikkate almasının tablolardaki hassas hücrelerin baskılanmasına yönelik eşiklerin tanımlanması gibi ilerlemeleri beraberinde getirdiği konusunda bilgilendirilmiştir. Üst yönetim, kullanıcıların, istatistiksel yayınlara ve ayrıntılı tablolara eşlik eden metodolojik açıklamalardan ve mevcut kalite bilgisinden haberdar olmalarına rağmen bu bilgiyi kullanmadıklarını izah etmiştir. TÜİK üst yönetimi, istatistiksel okur yazarlığın geliştirileceğinden bahsetmiştir. Emsal Tarama Ekibi, istatistiksel kalite (EFQM çerçevesinde) konusunda bir kullanıcı konferansı nın ilk fırsatta Stratejik Plan a dahil edilmesine öncelik verilmesini ve bu konferansın bir kalite eylem planı nın geliştirilmesinde kullanılabileceğini önermiştir. Emsal Tarama Ekibine, bazı metodolojik değişikliklerin temel ekonomik istatistiklerin zaman serilerinde kırılmalara yol açtığı ve TÜİK in kullanıcıların ekonometrik modelleme konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli uzunluğa sahip tutarlı 12

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011)

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011) Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (Eylül 2011) Önsöz Avrupa İstatistik Sistemi nin 1 Vizyonu Avrupa İstatistik Sistemi istatistiksel bilgi hizmetlerinde bir dünya lideri ve Avrupa Birliği ile üye

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 21 Kasım 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 10 Mayıs 2013 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Raporumuz 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı