1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem"

Transkript

1 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I UYDING101 İngilizce-I M101 Mimarlığa Giriş MMFTBA103 Teknik Resim-I MMFTBA101 Temel Tasarım UYDTDL101 Türk Dili-I MMFTBA105 Yapı Bilgisi-I Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II UYDING102 İngilizce-II MMFTBA001 Matematik MIMMAU102 Mimari Tasarıma Giriş MMFTBA104 Teknik Resim-II UYDTDL102 Türk Dili-II MMFTBA106 Yapı Bilgisi-II Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6MMFTBA211 Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri-I UYGOYT001 İngilizce Okuma ve Yazma Teknikleri MIMMAU201 Mimari Tasarım-I MIMTBA207 Mimarlık Tarihi-I MIMTBA205 Statik ve Mukavemet MMFTBA201 Yapı Malzemesi-I Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDKGS001 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri UYDMIN001 Mesleki İngilizce MIMMAU202 Mimari Tasarım-II

2 6MIMMAU206 Mimarlık Tarihi-II MIMMAU204 Şehircilik Tarihi ve Teorisi MIMTBA204 Taşıyıcı Sistemler MIMTBA206 Yapı Elemanları Tasarımı Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDCKI001 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği MIMSEC015 Günümüz Mimarisi ve Ünlü Mimarlar UYDMSE001 Mesleki Sorumluluk ve Etik MIMMAU301 Mimari Tasarım-III MIMMAU305 Tarihi Çevre Koruma-Restorasyon MIMMAU311 Yapı ve Yapım Yöntemleri MIMMAU307 Yerleşme Planlama ve Tasarımı Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6MIMMAU310 Çevre Kontrolü UYDEDY001 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik MIMMAU302 Mimari Tasarım-IV MIMMAU306 Rolöve ve Restorasyon UYDSSU001 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması MIMMAU308 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi MIMMAS001 Mimarlıkta Web Uygulamaları Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6MIMISY001 İş Yerinde Uygulama MIMMAU401 Mimari Tasarım-V MIMMAU403 Uygulama Projesi Toplam Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS

3 6MIMMAU498 Bitirme Projesi MIMMAS003 Kent-Konut-Kültür MIMMAU402 Mesleki Uygulamalar-İmar Hukuku UYDSPR001 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi MIMMAS004 Mimarlık ve Felsefe Toplam

4 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English ATA101 Ders (saat/hafta) Lecture Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I Principles of Atatürk and History of Reforms-I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli Assist. Prof. Muzaffer Ürekli Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) The aim of the course is to enable the students to comprehend Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the political developments in the process of establishment of the new state. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

5 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının temel özellikleri. Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı. M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali. İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları. Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve Kars Antlaşmaları Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü Antlaşması. 10 ARA SINAV MIDTERM Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları. Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi. Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri. Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi. Ataturk's Principles and History of Revolution objectives of teaching courses, Revolution and Revolution concepts, ideas about Atatürk, the Turkish Revolution, the main features of the Turkish Revolution. Internal and External Causes of the Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional Periods, Intellectual Movements in Constitutional Era Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice The condition of the country against the occupation Useful and Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to Samsun. M. Kemal's decision-national Struggle, Amasya Circular, Erzurum and Sivas Congresses. Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation to arrive in Ankara, The acceptance of National Pact. The opening of National Assembly, internal revolts, their causes and consequences. Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of Moscow and Kars The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and the Treaty of Gümrü. South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I. İnönü, the London Conference, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Wars. Battle of Sakarya, Mudanya Armistice. The Treaty of Lausanne Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and evoluation of its decisions according to National Pact

6 Ders Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel kavramları açıklar. 1) Explain Principles of Atatürk and main concepts related to Revolution history. 2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar. 2) Explain the concepts of Reform/Revolution. 3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler. 3) Describe the concept of National Forces. 4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar. 4) Explain the concepts of Republic/Democracy. 5) İdeoloji kavramlarını tanır. 5) Recognize the concept of Ideology. 6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir. 7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki gelişmeleri açıklar. 6) Explain the main points of the period related to Turkish War of Independence and foundation of the Turkish State. 7) Explain the developments at Ottoman Empire before Turkish Revolution. 8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler. 8) Describe the World War I and its results. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

7 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce 1 İngilizce / English Foreign Language 1 YDL101 Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat Lecturer Hatice Çelikkanat Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır. The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures, to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary needed for A2 level, to define the structures they have already learned through reading materials and to express themselves orally and in writing, to recognize the listening materials at A2 level, and participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

8 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns) Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns) 2 Unit 1: "Where are you from?i'm from... Unit 1: "Where are you from?i'm from... 3 Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers 4 Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an 5 Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet 6 7 Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms) Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives 8 ARASINAV MIDTERM 9 Unit 4 there is / there are (affirmative and negative) Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms) Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives Unit 4 there is / there are (affirmative and negative) 10 Unit 4 there is/there are (questions) Unit 4 there is/there are (questions) Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms) Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms) Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary 13 Unit 6 Adverbs of frequency Unit 6 Adverbs of frequency 14 Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms Ders Öğrenme Çıktıları 1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler. 1) learn basic grammatical structures 2) temel okuma ve dinleme becerilerini 2) build up basic reading and listening skills geliştirirler. 3) akademik olmayan paragraf ve mektup 3) write informal paragraphs and letters metinleri yazabilirler. 4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük 4) learn vocabulary to such an extent as to ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler communicate at a basic level 1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler. 1) learn basic grammatical structures

9 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 x P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 x x x x P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

10 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English 6304M101 Ders (saat/hafta) Lecture Mimarliga Giris Introduction to Architecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı, ilk yarıyıl öğrencilerinin mimari örneklerin form, mekan, işlev, yapı ve teknoloji yönünden analizini yaparak kendi mimari algı ve görüşlerini geliştirmeleri için onlara mimarlığı tanıtmaktır. AKTS ECTS The aim of this course is to introduce first term students to architecture in order to help them develop their understanding and perception of architecture through the analysis of form, space, function, structure and technology of architectural examples. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

11 Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Mimarlığı etkileyen faktörleri tanır. 1) Recognize the factors which influence architecture. 2) Mekan organizasyonu ölçütlerini tarif eder. 2) Define the criteria for architectural spaces organization. 3) Mimari mekanın tarif eder. 3) Define architectural spaces. Beceri Skill 1) Mimarlığı diğer sanat dallarıyla ilişkilendirir. 1) Associate architecture and other disciplines. 2) Tasarım problemlerini farklı bakış açılarından 2) Analyze the design problems from different inceler. approaches.

12 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Mimarlık nedir What is architecture 2 Mekan-yer kavramları Space and place concepts 3 Gezi, çizim-eskiz Field trip, drawing-sketch 4 Mekan bileşenleri Architectural elements 5 Mekan bileşenleri Architectural elements 6 Mekan bileşenleri Architectural elements 3 Figur, metafor, yaratıcılık Figure, metaphor, creativity 7 Mimari tasarım süreçleri 1 Architectural design process 8 Mimari tasarım süreçleri 2 Architectural design process 9 Kentsel mekan organizasyonu Urban space organization 10 Öğrenci sunumu Student presentation 11 Öğrenci sunumu Student presentation 12 Öğrenci sunumu Student presentation 13 Öğrenci sunumu Student presentation 14 Mimarlık nedir What is architecture DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI

13 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English 6MMFTBA103 Ders (saat/hafta) Lecture Teknik Resim I Technical Drawing-I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu dersin amacı, temel geometri bilgisi, teknik çizim araçlarının kullanımı, teknik çizim, ölçek ve ifade tekniklerinin öğrenilmesi ve bunun mesleki alanda kullanılması, iki ve üç boyutlu algılama ve anlatma becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır The aim of this course is to help the students learn the basic geometry, the use of technical drawing tools and technical drawing, scale and expression, learning technics used in professional field and develop expression skills of two-and three-dimensional perceptions.

14 Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi Knowledge 1) Teknik çizim yapılan araç ve gereçleri tanır. 1) Identify the technical drawing tools and materials. 2) Temel formları tanır. 2) Identify the basic forms. 3) Mimari projelerde kullanılan ölçek ve ölçeğe ilişkin detayı tanır. 3) Identify the details on the scale and the scale used in architectural projects. 4) Mimari projelerin grafik olarak anlatımını sağlayan çizim türlerinin neler olduğunu tanımlar. 4) Describe the types of projects as a graphic representation of the architectural drawing. 5) Tasarım sürecinin grafik düşünce biçimini tanır. 5) Identify graphical thinking of design process Beceri Skill 1) Çizim araç ve gereçlerini birbiri ile koordineli olarak kullanır. 1) Use the drawing tools and materials in coordination with eachother. 2) Objelerin plan, kesit ve görünüşlerini hazırlar. 2) Prepare plans, sections and appearance of the objects. 3) Ölçek kavramını tanımlar ve farklı ölçeklerde farklı detayları hazırlar. 3) Describe the concept of scale and prepare different details at different scales. 4) Vaziyet planı, kat planı, kesit ve görünüş hazırlar. 4) Prepare the site plan, floor plan and the sectional view. 5) Tasarım sürecinde çizimsel anlatımı inceler. 5) Analyze graphical representation in the design process.

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler Introducing the course and information about the process 2 Teknik resimde kullanılan gereçlerin tanıtılması, çizim hazırlıklarının anlatılması, yazı karakterlerinin uygulanması Introducing the tools of technical drawing, describing preparation of drawings, implicating the fonts 3 Çizim teknikleri, çizgi kalınlıkları ve türleri Drawing technics, line types and thickness 4 Geometrik çizimler Geometric drawings 5 Geometrik çizimler-uygulama Geometric drawings 6 Çok görünüşlü anlatımlar Multi-looking expressions 7 Çok görünüşlü anlatımlar- Uygulama Ölçek özellikleri ve çeşitli ölçeklerde proje örnekleri Multi-looking expressions Scale characteristics and examples of projects at various scales 8 Plan kesit görünüş çizimleri (ölçek: 1/100) Plan - section - view drawings (scale: 1/100) 9 Plan kesit görünüş çizimleri (ölçek: 1/50) Plan - section - view drawings (scale: 1/50) 10 Plan kesit görünüş çizimleri (ölçek: 1/20) Plan - section - view drawings (scale: 1/20) 11 Plan kesit görünüş çizimleri 12 Plan kesit görünüş çizimleri Plan - section - view drawings Term paper: Plan - section - view drawings (Scale: 1/100, 1/50) Plan - section - view drawings Term paper: Plan - section - view drawings (Scale: 1/100, 1/50) 13 Dönem ödevi teslimi ve değerlendirilmesi Consigning the term paper and evaluation of the term paper 14 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler Introducing the course and information about the process DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ- 10 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15

16 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English 6MMFTBA101 Ders (saat/hafta) Lecture Temel Tasarım Basic Design Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS

17 Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Dersin amacı, iki ve üç boyutlu tasarım prensipleri, tasarım elemanları ve tasarım yöntemlerini deneysel çalışmalarla tanıtmak ve işlevsel tasarıma yönelik bilgi aktarmaktır. The aim of this course is to help the students recognize two and three dimensional principles, experimenting with design elements and design process and learn principles of functional design. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) İki boyutlu tasarımın ilke ve prensiplerini tanır. 2) Üç boyutlu tasarımın ilke ve prensiplerini tanır. 3) Biçim, form, malzeme, renk, strüktür ilişkisini tanır. Beceri Knowledge 1) Identify the principles of two-dimensional design. 2) Identify the principles of three-dimensional design. 3) Identify the relationship between form, material, colour and structure. Skill 1) Üç boyutlu tasarım hazırlar. 1) Prepare three-dimensional design. 2) Verilen kavramları iki ve üç boyutlu tasarıma 2) Transform the concepts into two and threedimensional design. dönüştürür. 3) Soyut kavramları hacimsel düzenlemelere 3) Transform the abstract concepts into volumetrical dönüştürür. arrengement.

18

19 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Tasarıma giriş Introducing the course and information about the process 2 Tasarım ilke ve elemanları Introducing the tools of technical drawing, describing preparation of drawings, implicating the fonts 3 İki boyutlu geometrik form düzenleme prensipleri (dolu-boş, denge, simetri-asimetri, ritim, tekrar, hiyerarşi) Drawing technics, line types and thickness 4 İki boyutlu geometrik form düzenlemeleri(doku, renk, yüzey ve malzeme çalışmaları) 5 İki boyutlu geometrik form düzenlemeleri(doku, renk, yüzey ve malzeme çalışmaları) 6 İki boyutlu tasarımdan üç boyutlu tasarıma geçişte form deneyimi 7 İki boyutlu tasarımdan üç boyutlu tasarıma geçişte form deneyimi 8 Hacimsel şekillendirme ve düzenleme, üç boyutlu serbest form çalışmaları (renk, ışık, strüktür, malzeme) 9 Hacimsel şekillendirme ve düzenleme, üç boyutlu serbest form çalışmaları (renk, ışık, strüktür, malzeme) Geometric drawings Geometric drawings Multi-looking expressions Multi-looking expressions Scale characteristics and examples of projects at various scales Plan - section - view drawings (scale: 1/100) 10 Verilen kavramlar çerçevesinde üç boyutlu mekansal denemeler, analiz ve eleştiriler Plan - section - view drawings (scale: 1/50) 11 Verilen kavramlar çerçevesinde üç boyutlu mekansal denemeler, analiz ve eleştiriler Plan - section - view drawings (scale: 1/20) 12 Verilen kavramlar çerçevesinde üç boyutlu mekansal denemeler, analiz ve eleştiriler 13 Verilen kavramlar çerçevesinde üç boyutlu mekansal denemeler, analiz ve eleştiriler 14 Verilen kavramlar çerçevesinde üç boyutlu mekansal denemeler, analiz ve eleştiriler Plan - section - view drawings Term paper: Plan - section - view drawings (Scale: 1/100, 1/50) Plan - section - view drawings Term paper: Plan - section - view drawings (Scale: 1/100, 1/50) Consigning the term paper and evaluation of the term paper

20 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Türkçe /Turkish İngilizce / English 6MMFTBA105 Ders (saat/hafta) Lecture Yapi Bilgisi I Construction-I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS

21 Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Dersin amacı, yapı, yapım ve yapı alt sistemlerinin kavramsal düzeyde ele alınarak öğrenciye bütüncül bir bakış açısı kazandırıp, bu kavramların farkındalığının sağlanmasıdır. The aim of this course is to gain a holistic perpective by conceptual handling of building, construction and building sub-systems and be aware of these terms. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) Ders Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Yapıyı tanımlar ve sınıflandırır. 2) Toprak, ve toprak türlerini tanır, zemin yapısına uygular. 3) Yapı elemanlarını tanır. 4) Yapı malzemesi, eleman, bileşen kavramlarını ve sistemler yaklaşımını tanır. 5) Yapı, yapım ve yapı alt sistemlerini tanır. 6) Yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı sistemleri ve inşasını tanır. Knowledge 1) Describe and classify the building. 2) Identify soil types and soil, implement the floor structure. 3) Identify building elements. 4) Identify the building materials, elements, components, and systems approach. 5) Identify building, construction and building sub-systems. 6) Identify building materials and technologies, building systems and construction. Beceri Skill 1) Yapım sürecini hazırlar. 1) Prepare the construction process.

22 2) Yapısal tasarımı hazırlar ve çözüm üretir. 2) Prepare projects and produce solutions for structural design. 3) Yapım için gerekli bilgi ve becerileri takım 3) Use the necessary knowledge and skills for construction arkadaşları ve sorumluluğu altındakiler ile by sharing the responsibility with team friends. oluşturur. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19

23 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Dersin tanıtılması ve sürece ilişkin bilgiler Introducing the course and information about process 2 Yapı arazisi analizi Analysing of building land 3 Yapının zemine uygulanması Implementation of the building to the ground 4 Temeller Foundations 5 Temeller - ödev değerlendirme Foundations - homework evaluation 6 Duvarlar, bacalar, dilatasyon derzleri Walls, chimneys, expansion joints 7 Duvarlar - Ödev değerlendirme Walls, chimneys, expansion joints -homework evaluation 8 Döşemeler, döşeme tipleri ve malzemeleri, döşemelerin işlevleri 9 Betonarme döşemeler: nervürlü, kaset, asmolen 10 Düşük döşeme ve ıslak hacimler, döşeme kaplamaları, ahşap döşemeler, düşük döşeme ve ıslak hacimler - Ödev değerlendirme Floors, flooring types and materials, upholstery functions Reinforced concrete floor: ribbed, tape, filler Low floor and wet areas, floor coverings, wood floors, low floors and wet areas - homework evaluation 11 Döşemeler Floors 12 Rampalar, asansörler, merdivenler - ödev değerlendirme Ramps, elevators, stairs - assignment evaluation 13 Merdivenler Stairs 14 Merdivenler Stairs

24 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Türkçe /Turkish İngilizce / English 6UYDTDL101 Ders (saat/hafta) Lecture Türk Dili l Turkish Language-I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Öğr. Gör. Bahar Yazgan Lecturer Bahar Yazgan Türkçe Turkish Zorunlu Must Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. AKTS ECTS The aim of the course is to teach the student the place of Turkish language in world languages; its history, development, and structural features Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

25

26 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS TUR101 dersinin programının dağıtılması ve tanıtımı Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü durumu. Türkçenin ses özellikleri Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları) İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin nedir? Metnin yapısı Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar, adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık (anlamsalmantıksal bağlar): Sözbilimsel yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul, amaç, karşıtlık vb. Kompozisyon yazma kuralları. Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma) Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Paragraf çalışması 8 Hafta ARA SINAV MIDTERM 9 Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf çalışması Distribution and introduction of the Turkish 101 course program Turkish among the world languages. Historical periods, development and current situation of Turkish language. Sound properties of Turkish Language. The importance of effective use of language (word choice and care and accuracy of usage), written and oral expression (commonalities, differences). What is communication? What is the text as a communication tool? The structure of the text. What are the criteria to be a text? Cohesion elements (linguistic, grammatical bonds): conjunctions, pronouns, reductions, lexical ties. Consistency (semantic-logical links): the description establishing rhetorical structures, cause and effect, condition, purpose, contrast, and etc. Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan, paragraph, main and side posts) Text production phases (goal setting, discourse design, creation of ideas, building concepts network) Sentence and paragraph information, paragraph types. Paragraph workshop. Text production phases and implementation. Paragraph workshop. 10 Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma Text types. Expression Forms. Summary extraction Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce). Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon çalışması Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal metinler). Kompozisyon çalışması Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, plan, bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava hazırlık). Kompozisyon yazma Paragraph writing applications (basic idea). Text types and forms of expression (informative texts examples). Essay study Text types (literary texts through samples). Essay exercise. Reading, effective reading methods. Text analysis (subject, basic and secondary messages, themes, planning, perspective). Thought developement methods. Text analysis (subject repetition, exam preparation. Essay writing