Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK"

Transkript

1 Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: E-posta: EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisanslar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Ludwig- Maximilians- Universität, München (Konrad Adenauer Stiftung Bursu ile) Doktora Ludwig- Maximilians- Universität, München (Konrad Adenauer Stiftung Bursu ile) İŞ TECRÜBESİ Araştırma Görevlisi Yardımcı Doçent Doçent DİĞER İŞ TECRÜBESİ Avukatlık Stajı (Ankara Barosu) Avukatlık

2 T.C. Adalet Bakanlığı nda Noterliğe kabul 1996 Avrupa Patent Ofisi Uluslararası Hukuk Bölümünde Staj, Münih Kasım-Aralık 2001 AKADEMİK ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezleri Lizenzverträge nach türkischem, deutschem und europäischem Recht. Ein rechtsvergleichender Beitrag Ludwig- Maximilians- Universität, München, Patent Hakkının Korunması, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi Schutz des Know-how nach türkischem, deutschem und europäischem Recht, Ludwig- Maximilians- Universität, München, YAYINLAR Kitaplar Anonim Şirketlerde Çıkar Çatışmaları Ekseninde Şirket Ele Geçirmelerine Karşı Önlemler, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Ankara Schutz des Know-how nach türkischem, deutschem und europäischem Recht, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München Patent Hakkının Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara Uluslararası Makaleler An Overview of Turkish Case-Law on Trademark Disputes With Special Consideration Regarding the Rules of the European Court of Justice IIC 2008, V. 39, Nr. 3, s Probleme des türkischen Patentrechts (Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung mit dem EPÜ), GRUR Int. 2003, H. 6, s Das Vorbenutzungsrecht nach 12 PatG und das neue Abwehrrecht des US-First Inventor Defense Act (P. Bjerke ile birlikte), GRUR Int. 2001, H. 10, s Ulusal Makaleler İngiliz ve Alman Patent Uygulamaları Örneğinde Avrupa Patentlerinin Koruma Kapsamının Belirlenmesi, Batider 2008, C. XXIV, S.3, s Ulusal Düzenlemeler ile Topluluk Hukuku Sınırında Altın Paylar, Batider 2007, C.XXIV, S.2, s Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek Kişilik Şirketler, Batider 2

3 2007, C. XXIV, S. 1, s Patent Sisteminin İşlevleri ve Bu İşlevlerin Etkinliğini Sağlayan Yasal Düzenlemeler, Batider 2006, C. XXIII, S. 3, s Patent Lisansı Sözleşmelerinin Roma Antlaşması nın 85. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi, Batider 1998, C. XIX, S. 3, s Yargıtay Kararlarında Karşılıksız Çek, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1997, C. 52, N. 1-4, s İngiltere de Avukatlık Mesleği, Ankara Barosu Dergisi, 1996/3, s Bildiriler Endüstriyel Tasarımlarda Yenilik ve Ayırt Edicilik Unsurlarına Detaylı Bakış, İTÜ Endüstriyel Tasarım Toplantıları XI, , İstanbul. Patent/Faydalı Model Hukukunda Hükümsüzlük ve Tecavüz Davaları, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Sempozyumu, Şubat 2007, Ankara. Das türkische Patentrecht, Seminar über türkisches Familienrecht und Immaterialgüterrecht veranstaltet von der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Augsburg, Oktober (Tebliğ metni Informationsbrief der Deutsch-Türkischen Juristenvereinigung, Jhrg. 16, Nr. 1/2007, s da yayımlanmıştır.) AB Hukuku Perspektifinden Türk Tasarım ve Marka Mevzuatı, Seminar on Intellectual Property Rights A Comparison Between EU Legislation and Turkish Law, May 2006, Ankara. Türk Hukukunda Tasarımlara Yönelik Uygulamalar, Türkiye de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2004, İstanbul. (Tebliğ metni, www. abgm.adalet.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.) Avukat-İş Sahibi İlişkisinde Sigorta, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ocak 2004, Ankara. (Tebliğ metni, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, C. III, sh te yayımlanmıştır.) Çeviriler Law on Intellectual and Artistic Works (Turkish Copyright Law), 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun İngilizce ye Çevirisi, (Gül Okutan Nilsson ile birlikte), Annales de la Faculte de Droit D Istanbul 2006, V. 38, s Hoca ve Bilim Adamı Olarak Ernst Eduard Hirsch, 24 Mayıs 2004 tarihinde Ankara Fikrî ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi nin açılışında Prof. Dr. Günter Püttner tarafından sunulan Almanca Tebliğ in Türkçe ye çevirisi, Hirsch ten Günümüze Fikrî Haklar, Tebliğler, FİSAUM 3

4 Yayını, Ankara 2004, s Fikrî Haklar Bilgiye Serbest Erişimi Engeller mi? Fikrî Hukuk Alanında Menfaatler Dengesi, 24 Mayıs 2004 tarihinde Ankara Fikrî ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi nin Açılışında Dr. Christophe Geiger tarafından sunulan Almanca Tebliğ in Türkçe ye Çevirisi, Hirsch ten Günümüze Fikrî Haklar, Tebliğler, FİSAUM Yayını, Ankara 2004, s Alman Uzman Avukatlık Yönetmeliği, (Almanca dan Türkçe ye çeviri) Ankara Barosu Dergisi 2003/2, s Diğer Yayınlar Ulusal DPT 9. Kalkınma Planı Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu, Sınai Haklar Önraporu, Kasım 2005, Ankara. KOBİ ler İçin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, (Ortak yayın) TOBB Yayını, Ankara Uluslararası Entwurf eines neuen Patent- und Gebrauchsmustergesetzes vorgelegt GRUR Int. 2008, H. 1, Entwurf eines neuen Geschmaksmustergesetzes vorgelegt, GRUR Int. 2008, H. 1, 90. Entwurf eines neuen Markengesetzes vorgelegt, GRUR Int. 2007, H. 12, Gesetz zum Schutz von Topographien integrierter Schaltkreise, GRUR Int. 2005, H. 2, s Gesetz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, GRUR Int. 2005, H. 2, PROJELER Fikri Mülkiyet Sisteminin Ekonomik Etkileri Türkiye Örneği, Proje Yürütücüsü (DPT destekli BAP projesi) Avrupa Patent Ofisi destekli Türkiye de Fikri ve Sınai Hakların Etkin Uygulanması (Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Turkey) Projesi kapsamında Türk hakimlerinin eğitim programında eğitmenlik. Milano 2002 POST-DOC ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR AB Hukuku ile Karşılaştırmalı Türk Marka Hukuku konusunda araştırma Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht 4

5 Münih, Temmuz-Eylül 2007 (Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht bursu ile) TRIPS Anlaşması nın Ekonomik Etkileri konusunda araştırma Max-Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht Münih, Haziran-Ağustos 2005 (Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht bursu ile) YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ Yüksek Lisans Tezleri 1. Fikri Mülkiyet Hukukunda Hakkın Tüketilmesi İlkesinin İstisnaları. 2. Marka Hukukunda Dürüst Ticari Kullanım. 3. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi. AKADEMİK İLGİ ALANLARI VERİLEN DERSLER Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku Sınai Haklar Ticari İşletme Hukuku (Lisans) Şirketler Hukuku (Lisans) Patent Hukuku (Yüksek Lisans/Doktora) Karşılaştırmalı Fikri Mülkiyet Hukuku (Yüksek Lisans/Doktora) Finansal Hukuk (Tezsiz Yüksek Lisans) YABANCI DİLLER Almanca İngilizce 5