M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı"

Transkript

1 M.S.G.S.Ü.

2 Doktora / Sanatta Yeterlilik AYLA F. ANTEL Prof.. Dr. Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık Tarihi (ilkçağdan günümüze mimarlığın gelişimi) : 1990 Mimar Sinan Üniversitesi : Dünyada ve Türkiye de Çağdaş Rasyonalist Mimari : 1979 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi : 1979 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Kitap Ġçinde Bölüm Antik Mısır Dönemi ve Günümüze Yansımaları Sanat Tarihi Defterleri 13, 14 Filiz Özer e Armağan Özel Sayısı,2010 Bildiriler Çağdaş Mimaride Gelenekselden Yararlanmaya Farklı Çözümler:Prof. Gottfried Böhm V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Nisan Kıyı Şehirlerine Üç Farklı Yaklaşım: Venedik, New York, İstanbul, IV. Uluslararası Sinan Sempozyumu,Trakya Üniversitesi, Nisan Mimarlığın Tarihsel Gelişiminde Yapı Malzemeleri ve Teknolojisinin Yeri, I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Mimarlar Odası İstanbul, Ekim Mimarlık Tarihinin Gelişiminde Kültür Mimarlık İnanç İlişkisi, Sanat ve İnanç Sempozyumu, MSÜ, Kasım Makaleler Beton Malzeme ve 20 nci Yüzyıl Dinî Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, İstanbul, sayı 16, Almanya Mimarlık 20. Yüzyıl Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, Reinhard Gieselmann, Yapı Dergisi, İstanbul, Sayı 119, Clemens Holzmeister ( ), Yapı Dergisi, İstanbul, Sayı 52, Projeler - Uygulamalar (Ömer Gülsen ile birlikte) Aytaç Et Entegre Tesisleri, Çerkeş Çankırı, Yapı Dergisi, İstanbul, Sayı 169, 1995, Industriebau, Sayı 3 Tuzla da Bir Yazlık, Yapı Dergisi, İstanbul, Sayı 69, 1986 YarıĢmalar (Ömer Gülsen ile birlikte) Pazar Yerinde Konut Atölye Yarışması Singapur, I. Ödül, 1984, Mimar dergisinde yayınlanmıştır. Singapur, Sayı 11, UNESCO Yarının Konutu Yarışması, Ankara, I. Ödül, 1984, Mimarlık Dergisi nde yayınlanmıştır. Ankara, Sayı 5, Tuzla da Bir Yazlık, apı Dergisi, İstanbul, Sayı 69, 1986

3 ELVAN GÖKÇE ERKMEN Yrd. Doç. Dr. : Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Avusturya Modernizmi Doğa İnsan ve Tasarım İlişkisi Doktora / Sanatta Yeterlilik : Doktora/1998/Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalışması Adı : Clemens Holzmeister ve Türk Mimarlığındaki Yeri Y. : 1983 /Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık 1983 /Mimar Sinan Üniversitesi Yayınlar Kitap Ġçinde Bölüm Yerellik ve Evrensellik Arasında, Clemens Holzmeister, Çağın Dönümünde Bir Mimar, Derleyen Aydan Balamir, Boyut yayınları, 2010 İstanbul, s Holzmeister in Avusturya daki Çalışmalarının Arka Planı: 1900lerden 1970 li Yıllara Avusturya Mimarlığı, Çağın Dönümünde Bir Mimar, Derleyen Aydan Balamir, Boyut yayınları, 2010 İstanbul s YayınlanmıĢ uluslararası bildiriler Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Nisan 2008, Trakya Üniversitesi, Edirne. Deniz Feneri ve Köprü Tasarımı Üzerinden Su ve Kara Geriliminin Sembolizmi, Gevher Gökçe Acar ile, IV.Uluslararası Sinan Sempozyumu Nisan 2008, Trakya Üniversitesi, Edirne. Su Mimarlık İlişkisinde İki Farklı Kültür,İki Karşıt Yaklaşım, Gevher Gökçe Acar ile V. Uluslararası Sinan Sempozyumu Nisan 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne., Farklı Kültüler Üzerinden Tarihi Çevrede Mimari Kimlik Okumaları ve Bozcaada Örneği, ya da Bir Adaya, Dokunmak, Gevher Gökçe Acar ile V. Uluslararası Sinan Sempozyumu Nisan 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne. Dağılan İmparatorluklardan Yeni Ulus Devletlere: Ulusal Kimlik Oluşturulmasında Kültürel Süreklilik, Tarih ve Geleneğin Rolü, Gevher Gökçe Acar ile 1.Uluslararası Green Age Symposium, 6-8 Aralık 2010, MSGSÜ, "Doğa-Mimari Mekân İlişkisini Bir Adadan Dinlemek; ya da Doğaya Müdahalenin Anlam ve Sınırları Üzerine", Gevher Gökçe Acar ile Makaleler "97 Viyana'sının Düşündürdükleri, YAPI dergisi, sayı 259, İstanbul, 2001 "Clemens Holzmeister Mimarlığı", Tasarım Kuram Dergisi, Cilt 2, sayı 3, Mayıs 2003, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını "Tarihsel Süreçte Bahçe Tasarımı ve Türk Bahçesinin Yeri", Zeck, Yaşam ve Kültür Dergisi, sayı 36, Mayıs 2010 Doğada Mekanı Düşlemek ve Bozcaada Akademililer Evleri, Mimarlıkta Malzeme, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi yayını, Sayı 21, Kış 2012, s Konferans 20.Yüzyıl Sanatı:Kübizm den Post Modernizm e, Prof. Gündüz Gökçe ile birlikte, Nisan 2011, Işık Ü. Sempozyum ve Panel Düzenleme 1. Uluslararası Mimarlık-Sanat Sempozyumu A_A, Kasım 2010, MSGSÜ Mimarlık Tarihi AD ile 1.Uluslararası Mimarlık Teorisi Sempozyumu ARCHTHEO-2011, Kasım 2011, Efe Duyan ile birlikte Mimarlıkta Tarih Yazımı ve Kuram Panel, Kasım 2011, MSGSÜ, ARCHTHEO 2011, Efe Duyan ile Sergi Düzenleme "Tarihin Dönüm Noktalarında Bir Mimar", uluslararası sergi TBMM Şeref Holü, Ankara, Ekim 2001, Dolmabahçe Kültür Merkezi, İstanbul, Mart 2002, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2003, Viyana Teknik Üniversitesi, Nisan 2004, Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Bienali, (6.BIA), Sao Paulo, Aralık 2005 Avusturya Büyükelçiliği, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Tarihin Dönüm Noktalarında Bir Mimar " adlı uluslararası serginin organizasyonunda kronolojik haritanın Avusturya Bölümü "Mimarlık Eğitimine Yön Verenler Sanayi-i Nefise Mektebi",2005 MSGSÜ, Mimarlık Tarihi AD ile "Dipte Kalanlar: Gerçekleşmemiş projeler.", Kasım 2011, ARCHTHEO Sempozyumu kapsamında E.Duyan ile. Ödüller 1981 TAÇ Vakfı (Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini koruma Vakfı) teşvik ödülü Ankara Büyükşehir Belediyesi Güzel Ankara Projesi Büfe Tipleri Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü, KG Mimarlık ile

4 GEVHER ACAR Yrd. Doç. Dr. gmail.com : Sanat ve Mimarlık Tarihi, Ölüm Düşüncesi, Kültü ve Mimarisi, Primitif Kültürler, Osmanlı da Batılılaşma ve Tanzimat Dönemi Doktora / Sanatta Yeterlilik : Doktora/2000 /Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalışması Adı : Tanzimat Dönemi Fikir ve Düşünce Hayatının Mimari Alana Yansıması Y. : 1992 /Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : Sanat Tarihi : Osmanlı Merkezi Planlı Cami Mimarisinde Sekiz Destekli Şemanın Gelişimi Kitap Deniz Feneri İmgesinin Batı Resmindeki İzleri, The Traces of the Lighthouse Image in Western Painting, İstanbul 2010, Sivrice Deniz Feneri Yayını. Editörlük Ölüm Sanat Mekân Sempozyum Kitabı, Dakam Yayınları, İstanbul, Kasım 2011 Ölüm Sanat Mekân Sempozyum 2 Kitabı, Dakam Yayınları, İstanbul, Kasım 2012 Ölüm Sanat Mekân Sempozyum 3 Kitabı, Dakam Yayınları, Matbaa aşamasında Konferans Düzenleme Osmanlı Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri, Edhem Eldem, 16 Aralık Ölüm ve Müzik: Yitimin ve Karanlığın Uğultusu Üzerine Konferans ve Dinleti, Alper Maral, 2013 Sempozyum Düzenleme Ölüm Sanat ve Mekân Etkinlikleri [sergi, belgesel film gösterimi, sempozyum ] 1-12 Kasım 2010, MSGSÜ, düzenleme. Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu 4-5 Kasım 2010, MSGSÜ, Ölüm Sanat ve Mekân Etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenleme. Uluslararası Mimarlık-Sanat Sempozyumu bünyesinde, "Mimarlık, Medya, Sanat Sempozyumu", Kasım 2010, MSGSÜ ile Mimarlık_Medya_Sanat Sempozyumu/Architecture_Media_Art Symposium, Kasım 2010, MSGSÜ, İstanbul, ile Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu II 31 Ekim-2 Kasım 2011 Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu III 5-7 Kasım 2012 Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu IV Kasım 2012 Sergi Düzenleme Alaska Yerli Sanatı, Jno Didrickson Sergisi, 8-19 Şubat 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul KiĢisel Sergi Son Başlangıç; Objektifin Gölgesinde Mezarlıklar Gevher Gökçe Acar Fotoğraf Sergisi, 1-12 Kasım 2010, MSGSÜ, Ölüm Sanat ve Mekân Etkinlikleri kapsamında kişisel sergi. Konferans Osmanlılarda Batılılaşma, 2 Nisan 2011, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Sanat Söyleşileri kapsamında, konferans. Yayımlanan Uluslararası bildiriler Uluslararası Deniz Fenerleri Sempozyumu Haziran 2010, Işık Üniversitesi, İstanbul. Deniz Feneri İmgesinin Batı Resmindeki İzleri Dying and Death in 18th-21st Century Europa: Refigurig Death Rites in Europe International Conference III Edition, 3-5 Eylül 2010, Alba Iulia, Romanya Two Different Cultures Two Different Approaches on Death-Space Relationship: Death Cult and Cemeteries in Vienna and Istanbul in the 18th and 19th Centuries 1.Uluslararası Green Age Symposium, 6-8 Aralık 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, "Doğa-Mimari Mekân İlişkisini Bir Adadan Dinlemek; ya da Doğaya Müdahalenin Anlam ve Sınırları Üzerine", Elvan Gökçe Erkmen ile Dying and Death in 18th-21st Century Europa: Refigurig Death Rites in Europe International Conference IV Edition, 29 Eylül- 1 Ekim 2011, Alba Iulia, Romanya, Hermann Nitsch s Performances or About Death and the Symbolic Transformation of Death Concept Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, yayımlanmayan bildiriler Tenth Death, Dying and Disposal Conference: Changing European Death Ways: New Perspectives in Death Studies Radboud University Nijmegen Centre for Thanatology and Faculty of Religious Studies, Eylül 2011, Hollanda, Nijmegen, From Central Asia to Istanbul, from Shamanism to Islam; the Changing and Constant Face of Death Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu, 4-5 Kasım 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Ölümün Estetiği; Batı Sanatında Ölümün Değişken Yüzü Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu II, 31 Ekim-2 Kasım 2011, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Hermann Nitsch in Performansları, ya da Ölüm Kavramının Simgesel Dönüşümü Üzerine Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu III, 5-7 Kasım 2012, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Orta Asya dan İstanbul a, şamanizm den İslâm a Türklerde Ölümün Değişen ve Değişmeyen Yüzü Baskıda Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu IV, 12-14Kasım 2013, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Yaşayanlara Kemik Ölülere Ziyafet; Meksika da Yaşamın Acı Ölümün Tatlı Yüzü 2014 Mayıs ında Yayımlanacak.

5 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi veya Çalışmasının Başlığı EBRU ÖZEKE TÖKMECĠ Yrd. Doç. Dr. : Mimarlık Tarihi : 2001, Msgsü Fen Bilimleri Enstitüsü : "Mimarlıkta Rasyonellik Kavramına Tarihsel Gelişim Süreci İçerisinde Bir Bakış" : 1997, Msgsü Fen Bilimleri Enstitüsü : "Bursa Reyhan Kentsel Sit Alanı'nda Koruma Kararları Doğrultusunda Yapılan Uygulamaların Değerlendirilmesi" : 1994, Msgsü Makaleler The Ottoman Fortress in Ahlat, Restoration of Buildings and Monuments an International Journal, Freiburg, Almanya, CİLT: 17 SAYI: 1 SAYFA: Alışverişin Değişen Yüzü Üzerine Mimari Çeşitlemeler: Bursa Örneği, tasarım+kuram Dergisi, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, SAYI: 5, SAYFA: Bir Mimarın Evrimi, Yapı Dergisi, YEM Yayınları, İstanbul, SAYI : 300, SAYFA : "Daniela Scaglietti ile Söyleşi-Mimarlığın Klasik Dili", Yapı Dergisi, YEM Yayınları, İstanbul, SAYI : 246, SAYFA : Bilimsel AraĢtırma Projesi Mimarlık Eğitimine Yön Verenler II, 1 Haziran Mart 2012, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayla Antel Kitap Mimarlıkta Rasyonellik, MSGSÜ Yayınları, İstanbul Editörlük Mimarlık_Medya_Sanat/Architecture_Media_Art, MSGSÜ Yayınları, İstanbul Uluslararası Workshop The Urban and the Rural- Case of Burgazada-Antigoni, Beuth Hochschule für Technik Berlin University of Applied Science ve Hochschule Anhalt University of Applied Sciences ile birlikte, 30 Mart- 4 Nisan 2011, MSGSÜ. Bildiriler A view on urban regeneration in Turkey with local implications: Bursa case in terms of sustainability, (Yrd. Doç. Dr. Imre Özbek Eren ile birlikte), 7 th International Conference on Sustainable City 2012, İtalya, Environmental Impacts and Development 2012 Conference Proceedings, Mayıs Bitlis El Aman Hanı İşlevlendirme Projesi, Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Öztürk ile birlikte), VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ekim 2011, Renovation of an Ancient Bosphorus Village: Ortaköy (Yrd. Doç. Dr. Ela Güngören ile birlikte), Heritage 2010 International Conference, Portekiz, Heritage 2010 International Conference Proceedings, Haziran The Fortress in Van (Tuspuea); Its History, Present State and Restoration, Heritage 2008 International Conference, Portekiz, Heritage 2008 International Conference Proceedings, 6-10 Mayıs The Reconstruction of a Historical Bridge in İzmit-Turkey,YERİ : 4 th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, ABD, Ocak 2006 Osmanlı İmparatorluğu ndan Günümüze Türkiye de Mimarlık Eğitiminin Gelişimi, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2, İstanbul, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2 Kitabı, 43-54, 71, Aralık "Kentsel Sit Alanlarında Yapılan Uygulamalar : Bursa Reyhan Bölgesi Üzerinde Bir İnceleme", XI. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, XI. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiri Kitabı, , 6-8 Mayıs 1999.

6 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı ELÂ GÜNGÖREN Yrd. Doç. Dr. : Modern Mimari, Dünyada ve Türkiye de Post-Modern Mimari, 20. Yüzyıl ve Çağdaş Türk Mimarlık Tarihi, Batı Sanatı Tarihi. : 2007 / İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü : İstanbul un mimarî dokusunda Modern-Sonrası uygulamalar Y. : 1997 / Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : Modern ile Post-Modern e mimarî bağlamda bir bakış : 1992 / Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Sur la réhabilitation et l avenir de la fonderie impériale d Istanbul (Tophane-i Amire) (Nisan 1999), Elâ Gönen, Anatolia Moderna VII -Bibliothèque de l Institut Français d Etudes Anatoliennes- George Dumézil XLIV, Paris, Fransa, ss Ulusal kitaplarda bölümler Tasarımda ve söylemde Konuralp mimarlığı (Mart 2012), Elâ Güngören Mimarlığa emek verenler dizisi V, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara, ss Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler İ.D.G.S.A. da temel sanat eğitimi ortak atölye deneyimi ve mimarlık eğitimi (Güz 2011), Emel Ardaman, Elâ Güngören, mimar.ist dergisi, yıl 11, sayı 41, İstanbul, ss Erkal Güngören in pastoral düşü Heykeltraşa kır evi (2010), Elâ Güngören, Sanat Tarihi Defterleri, Filiz Özer e Armağan özel sayısı, 13-14, ege yayınları, İstanbul, ss Çağdaş İstanbul Post-Modern mimarisinde Neoklâsisizm (Eylül 2009),Elâ Gönen, Filiz Özer, itüdergisi/a, cilt 8, sayı 2, ss Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler "Renovation of an ancient Bosphorus village: Ortaköy" (2010),Elâ Güngören, Ebru Özeke Tökmeci,Heritage 2010, 2nd International Congress, Green Lines Institute for Sustainable Development, ss Hangi Çevre? 1960 tan bu yana çevre kavramındaki değişimlerin İstanbul mimarisine etkileri,(02-03 Nisan 2009), Elâ Güngören Tarihsel alanlarda tasarım dili, V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi Mühedislik-Mimarlık Fak. ve Bölümü, Edirne, ss , The metamorphosis of an imperial arsenal (Mayıs 2008), Elâ Gönen Heritage 2008, 1 st International Congress, Green Lines Institute for Sustainable Development Vila Nova de Foz de Côa, Portekiz, ss Editörlük Mehmet Konuralp, Mimarlığa emek verenler dizisi - V (Mart 2012), Editörler: Mehmet Konuralp, Elâ Güngören, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Makaleler Sabah Nişantaşı Üzerine (Mayıs 2001), Elâ Gönen,Arredamento Mimarlık, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, ss Christian de Portzamparc Mimar Sinan Üniversitesi nde (1999), Elâ Gönen, Sergisi kataloğunun yayına hazırlanması ve derleme, ss.6-20 Getty Center/Los Angeles (Temmuz 1998), Elâ Gönen, Yapı Dergisi, sayı 200, YEM Yayınları, İstanbul, ss

7 ABDULLAH ALP SUNALP Yrd. Doç. Dr. Derleme ve Makaleler Fransız Mimarlarının Sorunları, yapı Dergisi, Sayı 181, Aralık Tschumi: Okullar Buluşların Yapıldığı Yerdir, Yapı Dergisi, Sayı 185, Nisan Monique Orsini, Hiçlikten Koparılmış Bir Yaşam An ı.., Yapı Dergisi, sayı 192, Kasım Beyrut, Yeniden İnşa Savaşları, Yapı Dergisi, Sayı 193, Aralık : Mimarlık Tarihi Doktora / Sanatta Yeterlilik : İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalışması Adı : Y. : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Derleme ve Makaleler Charléty Stadı, yapı Dergisi, Sayı 177, Ağustos Bir Doğu Akdeniz Limanının Savaş Sonrası Kimlik Arayışı, Yapı Dergisi, Sayı 193, Aralık Sergiler Endüstriyel Tasarımcılar meslek Kuruluşu, Designers Odyssey, Ürün Tasarımı Sergisi, Aralık Endüstriyel Tasarımcılar meslek Kuruluşu, Designers Odyssey, Ürün Tasarımı Sergisi, Aralık Workshop Pilot Workshop Mostar 2004, İstanbul Yayınlanmış Tasarımlar Arkitekt Dergisi, 10/1994, S Yapı Dergisi, Aralık 1994, S Ofis İletişim Dergisi, 1997, S Tasarım Dergisi, sayı 48, S Milliyet Gazetesi, Ödüller TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği, Elimizde Kalan Değerler Fotoğraf Yarışması, 2.lik Ödülü, Mansiyon ve Kodak Ödülü. Savaş Sonrası Beyrut Görüntüleri, yapı Dergisi, sayı 193, Aralık Eski Fransa da Modern Olabilmek Mümkün mü?, Yapı Dergisi, Sayı 194, Ocak 1998.

8 Doktora / Sanatta Yeterlilik EFE DUYAN ArĢ. Gör. Dr. Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı Mimarlık Tarihi Bilim Dalı : Mimarlık Kuramı, Modern Mimarlık, Mimarlığın Edebiyat ve Çağdaş Sanatlarla ilişkisi : 2013 MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Programı : Walter Gropius ile Erwin Piscator un Totaltheater Projesi nde Eleştirel Bir Araç Olarak Mimari Mekanın Olanakları : 2008 YTÜ, FBE, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı : Tasarlanmamış Mekanlar : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konferans Sunumu: ARCHTHEO 13, Uluslararası Mimarlık Kuramı Konferansı, Aralık 2013, MSGSÜ 1st Annual International Conference on Fine and Performing Arts, Visuality and Performance in the Space: Architectural Metaphors, Haziran 2010, Atina V. Mimar Sinan Sempozyumu, Tevfik Fikret'in Aşiyan'daki Evi, Nisan 2009, Trakya Üniversitesi Workshop Katılımı ve Sunum: Tel Aviv, Helicon: Mekan, Görsellik, Kurmaca: Surdibi Çalışmaları, Eylül 2011 Edinburg Kitap Fuarı: Mekan, Görsellik, Kurmaca: Surdibi Çalışmaları, Ağustos 2010 Prag: Mekan, Görsellik, Kurmaca: Surdibi Çalışmaları, Haziran 2011 Konferans Koordinatörlüğü: ARCHTHEO 13 Theory of Architecture Conference on Creativity, Autonomy and Function, MSGSÜ, 2013 ARCHTHEO 12 Theory of Architecture Conference on House and Home, MSGSÜ, 2012 ARCHTHEO 11Theory of Architecture Conference on Theory fort he Sake of the Theory, MSGSÜ, 2011 ARCHHIST 13 History of Architecture Conference, Politics and History of Architecture ARCHHIST 12 History of Architecture Conference, Interactions in the History of Architecture MSGSÜ, 2012 CONTEMP ART 13 Contemporary Art Conference on Urban Life and Contemproary Arts, MSGSÜ, 2013 CONTEMPHOTO 13 Contemporary Photography Conference on Photography and Urban History, MSGSÜ, 2013 LIT CRI 13: Literary Criticism Conference on Urban Space and Literature, MSGSÜ, 2013 CUI 13: Contemporary Urban Issues Conference on Informality, İstanbul Üniversitesi, 2013 Bildiriler Kitabı Editörlüğü: Sources of Creativity, MSGSÜ Yayınları, 2013 House and Home, DAKAM Yayınları, 2012 Theory for the Sake of the Theory, DAKAM Yayınları, 2011 Politics and History of Architecture as Cause and Consequence, DAKAM Yayınları, 2013 Interactions in the History of Architecture, DAKAM Yayınları, 2012 Urban Life and Contemproary Arts, DAKAM Yayınları, 2013 Photography and Urban History, DAKAM Yayınları, 2013 Urban Space and Literature, MSGSÜ Yayınları, 2013 Rethinking the Urban: Informality, DAKAM Yayınları, 2013 Beauty and Ugliness, MSGSÜ Yayınları, 2013 Politics, Identity, Ideology in the History of Art, MSGSÜ Yayınları, 2013

9 ÖZGE GÜNDEM AraĢ. Gör. Doktora / Sanatta Yeterlilik : Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : Müzik ve Mekan, Gösteri Sanatı Binaları, Mekan ve Algı : : 2009 Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı : Cumhuriyet in Kuruluşundan Günümüze İstanbul da Düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışmaları Bağlamında Beşiktaş Meydanı Örneği : Beykent Üniversitesi Uluslararası Bildiriler The Place of Music Education in Fine Arts Universities, Architecture and Music ; Nisan 2010, Eas 2010 Congress, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Artistic Images of Our Daily Lives ; Mayıs 2011, Fourth International Conference on Consciousness, Theatre, Literature and the Arts, Lincoln School of Performing Arts, University of Lincoln,Londra The Image Covering the City Silhouette: Tokyo, Eylül 2011, Second International Conference on the Image,, San Sebastian, İspanya Architecture at the 21th Century for Performing Arts, Haziran 2013, 4th Annual International Conf. On Visual & Performing Arts, Atina Bilimsel AraĢtırma Projeleri Mimarlık Eğitimine Yön Verenler II, Mart 2012, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayla Antel 18.Yüzyıldan Günümüze Opera Binaları ve Konser Salonlarının Gelişimi Kapsamında Modern Sanat Binalarının İrdelenmesi: Tokyo, Ocak 2013, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayla Antel Uluslar arası Workshop (yürütücü) Modernism in Historical Contex, case study: İstanbul Drapery Market, Ağustos 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Universidad Central de Venezuela Compact City Architecture Erasmus IP Eylül-Ekim 2013, University of Parma, Parma, Italya Uluslar arası Workshop (katılımcı) Middlesex University Aldous Eveleigh Resim+Çizim Atölyesi, Şubat 2013, Arte İstanbul Sanat Merkezi, İstanbul GörüĢ Yazıları Süreyya Paşa Operası, Sanat Cephesi, Mart 2010 Jean Nouvel in Esprileri, Kadıköy ün AKM si: Süreyya Operası, Şubat 2013 Konser 2012: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Fulya Sanat Merkezi nde Stabat Mater, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı nda Poloveç Dansları, Aya İrini de 9.Senfoni

10 CEREN ÖZTÜRKCAN AraĢ. Gör. Mimarlık Tarihi Bilim Dalı Politics in the History of Architecture as Cause & Consequence, ARCHHIST 13 Sempozyumu Bildiri Kitabı, ed. Efe Duyan & Ceren Öztürkcan, DAKAM, İstanbul, Nisan 2013 Çeviri Ungers, O. M., Morphologie: Kent Metaforları, Lemis Yayın, İstanbul, Ağustos 2013 : - Doktora / Sanatta Yeterlilik : - Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. : - Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : İTÜ, Mimarlık Tarihi Programı, : MSGSÜ, Şubat 2011 Editörlük House & Home from A Theoretical Perspective I & II, ARCHTHEO 12 Sempozyumu Bildiri Kitabı, ed. Efe Duyan & Ceren Öztürkcan, DAKAM, İstanbul, Ekim 2012 Interactions in the History of Architecture, ARCHHIST 12 Sempozyumu Bildiri Kitabı, ed. Efe Duyan & Ceren Öztürkcan, DAKAM, İstanbul, Şubat 2013

11 MEHMET SĠNAN TARAKÇIOĞLU AraĢ. Gör. Doktora / Sanatta Yeterlilik : Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : : Mimarlık Tarihi, Kentsel Dönüşüm : : MSGSÜ Mimarlık Fak. Mimarlık Böl. Mimari Tasarım Sorunları Anabilim Dalı (devam ediyor) : 2013, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi İstanbul Bilgi Üniversitesi / Mimari Tasarım, 2009 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,, Öğrenci Asistanlığı, Mardin Kentsel Sit Alanı Rölöve Tespit Çalışması/, Proje Asistanı, 2010.