ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yönetici Özeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yönetici Özeti"

Transkript

1 ABD 2014 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetici Özeti Anayasa ibadet, din eğitimi ve dini vecibeleri yerine getirme özgürlüklerini korumaktadır. İç işlerini düzenleme ve yönetme hakkını münhasıran Kıbrıs Kilisesi ne vermektedir. Kıbrıslı Türklere hükümet kontrolündeki bölgelerde bulunan dini yerlere erişim olanağı verilmiş, yaklaşık 1,000 Kıbrıslı Tük ve yabancı ülke vatandaşı Ramazan Bayramı ibadetleri için Hala Sultan Tekkesi ni ziyaret etmiştir. Hükümet kontrolü altındaki bölgede altı cami beş gün boyunca günlük ibadete açılmış ve abdest alınması için gereken olanaklar sağlanmıştır. Hükümet dini grupların camilerde iyileştirmeler yapmalarına izin vermemiştir. Merkezi Cezaevi yönetimi tüm dini grupların temsilcilerinin ziyaretlerine izin vermek amacıyla cezaevi düzenlemelerini değiştirmiştir. Adadaki temel dini grupların liderleri bir araya gelmeye ve yeşil hattın her iki tarafındaki ibadet yerlerini ziyaret etmeye devam etmiştir. Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu Müslüman cemaati müftüsünü güneyde bulunan ve 40 yıldan uzun bir süredir kapalı olan çok sayıda camiyi ziyaret etmeye davet etmiştir. Yahudi cemaati mallarına zarar verildiği ve Yahudi dini tatillerinde sözlü tacize uğradıklarını bildirmiştir. Başkan Yardımcısı Biden, dini diyalog ve hoşgörüyü desteklemek amacıyla Mayıs ayında Kıbrıs ta Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu, müftü, Maronit başpiskoposu, Ermeni başpiskoposu ve Kıbrıs taki Roma Katolik Kilisesi temsilcisiyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Elçilik personeli, ada genelindeki dini yerlere erişim dahil din özgürlüğü konularını konuşmak üzere, hükümet, sivil toplum örgütleri (STÖ ler), uluslararası örgütler ve dini liderlerle görüşmüştür. Elçilik personeli aynı zamanda dini açıdan önem arz eden yerleri ziyaret etmiş ve dini liderleri yeşil hattın her iki tarafındaki dini önem arz eden yerlere karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeye teşvik etmiştir. Bölüm I. Dini Demografi ABD hükümeti adanın toplam nüfusunun 1.2 milyon olduğunu tahmin etmektedir (Temmuz 2014 tahmini). Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Ekim 2011 de gerçekleştirdiği nüfus sayımına göre, hükümet kontrolü altındaki bölgenin nüfusu 858,000 in üzerindedir. Mayıs ayında açıklanan 2011 nüfus sayımı bilgilerine göre, hükümet kontrolü altındaki bölge nüfusunun yüzde 89 u Rum Ortodoks 1

2 Hristiyan ve yüzde 1.8 i Müslümandır. Diğer dini gruplar Roma Katolikleri, Protestanlar, Maronit Katolikler, Ermeni Ortodokslar, Yahudiler, Yehova nın Şahitleri, Bahailer ve Budistlerdir. Son dönemde adaya göç edenler ve göçmen işçiler ağırlıklı olarak Roma Katolikleri, Müslümanlar ve Budistlerdir. Sayıları yaklaşık 2,300 olan Yahudilerin çoğunluğu yurt dışında doğup Kıbrıs ta yaşayanlardan oluşmaktadır. Bölüm II. Devletin Din Özgürlüğüne Saygı Durumu Yasal Çerçeve Anayasa bireylerin inançlarını açıklama haklarını korumakta ve bireysel ya da toplu olarak, özel olarak veya toplum içinde, ibadet etme, din eğitimi ve dini vecibeleri uygulama veya yerine getirme haklarını koruma altına almaktadır. Anayasa, doktrinleri veya ayinleri gizli olmayan tüm dinlerin serbest olduğunu ve yasalar önünde eşit olduğunu belirtmektedir. Anayasa, bir kişinin dinini değiştirme hakkını korumakta ve bir kişinin dinini değiştirmesi ya da değiştirmesine engel olunması için fiziki ya da ahlaki baskı kullanılmasını yasaklamaktadır. Anayasa Kıbrıs Kilisesi nin iç işlerini ve mülkünü, kendi ilkeleri ve kuralları uyarınca düzenlemek ve idare etmek konusunda münhasır hak sahibi olduğunu belirtmektedir. Yasa gereği Kıbrıs Kilisesi sadece ticari faaliyetleriyle ilgili vergi vermektedir. Anayasa, Kıbrıslı Türklerin dini faaliyetlerini düzenleyen Müslüman kuruluş Evkaf için de ana esasları belirlemektedir. Evkaf da vergiden muaftır ve kendi yasaları ve ilkeleri doğrultusunda kendi iç işleri ve mülkünü düzenleme ve idare etme münhasır hakkına sahiptir. Hiçbir yasal, idari düzenleme veya diğer bir kanun Kıbrıs Kilisesi veya Evkaf için aykırı olamaz veya onlara müdahale edemez. Evkaf sadece Kıbrıslı Türklerin idaresi altında olan bölgede faaliyet göstermektedir ve hükümet kontrolü altındaki bölgede yer alan camileri yönetmemektedir; bu camileri hükümet korumaktadır. Hükümet kontrolü altındaki bölgelerde yer alan camiler hükümetten mali destek almaktadır. Anayasa başka üç dini grubu da tanımaktadır: Maronit Katolikleri, Ermeni Ortodoksları ve Latinler (Kıbrıslı Roma Katolikleri). Bunların tümü vergiden muaftır ve kendi dini kurumları için hükümetten sübvansiyon alma hakkına sahiptirler. Anayasaca tanınan beş dini gruptan olmayan dini grupların devlete kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Ancak, mali işlem yapabilmek ve banka hesabına sahip olabilmek için kar amacı gütmeyen kuruluş olarak kaydolmaları gerekmektedir. Kaydolabilmek için bir dini grubun bir avukat aracılığıyla amacını belirten ve direktörlerinin isimlerini içeren bir başvuru yapması gerekmektedir. 2

3 Kar amacı gütmeyen kuruluş olarak kaydolan dini gruplar vergiden muaftır ve yıllık raporlar sunmaları gerekmektedir; hükümetten sübvansiyon alma hakkına sahip değildirler. Yabancı misyonerlerin ülkede yaşamak için ikamet izni almaları ve periyodik olarak yenilemeleri gerekmektedir. Devlet, Rum Ortodoks dini öğretimini devlete ait ilk ve orta öğretim kurumlarında şart koşmaktadır. Eğitim Bakanlığı (EB) başka dini gruplardan olan ilkokul öğrencilerinin velilerinin talebi üzerine dini törenlere ve eğitimlere katılmamalarına izin verebilmektedir ancak Rum Ortodoks çocukların katılmama gibi bir seçenekleri bulunmamaktadır. Bakanlık, tüm orta okul öğrencileri için din veya inanç temelinde din eğitimine katılmama izni verebilmekte ve herhangi bir nedenle velilerin talebi üzerine ya da 16 yaşın üzerinde olmaları kaydıyla kendi talepleriyle dini törenlere katılmamalarına izin verilebilmektedir. Yasalarda bağımsız bir devlet ombudsmanı öngörülmekte ve ombudsmana resmi olarak devletin yasalara aykırı, insan haklarını ihlal eden veya iyi idari davranış teşkil etmeyen faaliyetleri veya kararları karşısında vatandaşların haklarını koruma görevini vermektedir. Dine dayalı vicdani retçiler Milli Muhafız Ordusunda fiili askerlik görevinden ve seferberlik hizmetinden muaftırlar ancak alternatif hizmette bulunmaları gerekmektedir. Vicdani retçiler için iki seçenek söz konusudur: gün içinde daha az süre hizmet gerektiren ve normal 24-aylık askerlik görevinden en fazla beş ay daha uzun süren silahsız askerlik görevi; veya normal askerlik görevinden en fazla dokuz ay daha uzun süren sosyal hizmet görevi. Devlet Uygulamaları Kıbrıslı Türklere hükümet kontrolünde bulunan bölgedeki dini yerlere erişim hakkı verilmiştir; ancak Müslüman cemaati liderleri hükümetin onlara tam erişim ve kültürel miras alanlarında yer alan camilerin yönetim hakkını vermediğini belirtmiştir. Hükümet kontrolündeki bölgede sekiz cami açıktı. Bunların altısı gün içinde beş vakit ibadet için açıktı ve abdest alınması için gereken olanaklara sahipti. Müslüman liderlerden biri camilerin işleyişiyle ilgili iyileştirmeler yapmak için izin talep etmiştir ancak henüz kendisine izin verilmemiştir. Kıbrıslı Türkler İletişim ve Bayındırlık Bakanlığı Eski Eserler Dairesi nin Hala Sultan Tekkesi ni sadece bilinen müze açılış saatlerinde açık tuttuğunu, bu nedenle de caminin günde beş vakit olan ibadet saatlerinin sadece ikisinde erişime açık olduğunu belirtmiştir. İmam, caminin öğleden sonra saat 5:00 ten sonra da açık 3

4 olması için izin almak amacıyla İçişleri Bakanlığı na başvurmak durumunda kalmıştır. Dini yerleri ziyaret amacıyla yeşil hat üzerinden kimlik kontrolü olmaksızın geçiş yapabilmek için Kıbrıslı Türklerin, devletteki gerekli onay sürecini kolaylaştıran UNFICYP e (BM Barış Gücü) talepte bulunmaları gerekmekteydi. UNFICYP Kıbrıslı Türk makamların yaptığı üç talebin, Hala Sultan Tekkesine hac ziyareti için olan ikisinin onaylandığını ancak Kurban Bayramını Hala Sultan Tekkesi nde kutlamak için yapılan talebin bu amaçla kullanılacak geçiş noktasıyla ilgili uzlaşıya varılamaması nedeniyle gerçekleşemediğini belirtmiştir. Hükümet yıl içinde Hala Sultan Tekkesi nde ibadet etmek ve törenlere katılmak üzere binlerce Kıbrıslı Türk ve yabancı uyruklu vatandaşın yeşil hattın güneyine geçişini kolaylaştırmıştır. 28 Temmuz da yaklaşık 1,000 Kıbrıslı Türk, Türk ve başka uyruklardan olan yabancının Ramazan Bayramı ibadeti için Hala Sultan Tekkesi ne gidişlerinde kendilerine polis eskortu verilmiştir. Basın, 22 Kasım da devletin yine 1,000 in üzerinde Kıbrıslı Türk ve kuzeyden gelen Türk ün Hicri Takvimin başlangıcını kutlamak üzere güneye geçişini kolaylaştırdığı haberini vermiştir. Ticaret Bakanlığı yıl boyunca dini grupların kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak kaydolmak üzere yaptığı tüm başvuruları onaylamıştır. Uluslararası STÖ, Uluslararası Vicdan ve Barış Vergisi Örgütü ve Yehova nın Şahitleri, vicdani retçilerin alternatif hizmetlerinin daha uzun süreli olmasının bir cezalandırma uygulaması olduğunu belirtmeye devam etmektedirler. Nisan ayında hazırlanan bir raporda Uluslararası Vicdan ve Barış Vergisi Örgütü hükümetin vicdani retçiler için hizmet süresini kısaltmadığına işaret etmiştir. Rapor aynı zamanda Savunma Bakanlığı na yapılan vicdani retçi statüsü başvurularının bağımsız ve tarafsız bir karar alma sürecine tabi olmadığını da belirtmektedir. Ombudsman dairesi, vicdani retçilerden hükümetin onların vicdani retçi statülerini ve alternatif askerlik görevine uygunluklarını teyit etmek için uyguladığı prosedürlerle ilgili herhangi bir şikayet almamıştır. Birkaç dini grup hükümetin Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelen bireylere vize ve ikamet izni verme konusundaki isteksizliğinin kendilerini etkilediğini dile getirmiştir. Yahudi cemaati gönüllü öğrencilerin ikamet izinlerini uzatmak için hükümetten izin alma konusunda zorluk yaşadıklarını ifade etmiş, Katolik Kilisesi ise yabancı ülkelerden gelen ruhban için ikamet izinleri uzatılırken zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. 4

5 Askerliğe başlayanların yemin töreni sırasında Kıbrıs Kilisesi rahipleri tarafından yönetilen ortak bir ayine katılmaları gerekmektedir. Başka inanışlara tabi olanlar, ateistler ve vicdani nedenlerle ant içmek istemeyenlerin yemin töreni sırasında ellerini kaldırmaları gerekmemiştir. Bu kişiler bunun yerine ayrı bir grup içinde bağlılık yemini etmişlerdir. Merkezi Cezaevi yönetimi, cezaevi yasalarında değişiklik yaparak mahkumların sadece cezaevine giriş yaparken beyan ettikleri inanç grubunun temsilcileri değil tüm dini grupların temsilcileri tarafından ziyaret edilmelerine olanak tanımıştır. Önceki yıllarda bazı mahkumlar cezaevi yönetiminin dini haklarını kısıtladığından şikayet etmişti. Ombudsman da politikanın değişmesi önerisinde bulunmuştu. Ombudsman mahkumların dini haklarıyla ilgili herhangi yeni bir şikayet belirtmemiştir. Daha önce, çocukların din eğitiminden muaf tutulmalarıyla ilgili sorunlar yaşandığını bildirmiş olan Yehova nın Şahitleri Eğitim Bakanlığı nın yıl boyunca talep edilen tüm muafiyetleri verdiğini bildirmiştir. Bunun yanı sıra, çocuklarının dini içerikli okul gösterilerine katılmamaları için herhangi bir zorluk yaşamadıklarını da belirtmişlerdir. Ombudsman dairesi, din eğitiminden muaf olan Yehova nın Şahidi bir öğrencinin din eğitimine mazeretsiz olarak katılmadığından dolayı ceza aldığına dair bir şikayet almıştır. Ombudsman dairesi yıl sonunda halen bu şikayeti incelemeye devam etmekteydi. Ombudsman Eğitim Bakanlığı nın bu muafiyetlerle ilgili uygulamasını izlemeye devam etmiştir ve eğitimde din özgürlüğü konusunda Eğitim Bakanlığı yla devam eden bir diyalog içerisindedir. Ombudsman, Şubat ayında Lefkoşa daki İngiliz Okulu ndaki öğrencilerin Kıbrıslı Türk velilerinden, okul yönetiminin Kurban Bayramı dini tatilini resmi okul tatili haline getirmemesi nedeniyle, 2013 te aldığı şikayet doğrultusunda bir rapor hazırlamıştır. İngiliz Okulu Lefkoşa da iki toplumlu olarak tasarlanan tek orta okuldur ve Kıbrıslı Türklerin yönetimi altındaki bölgeden bu okula giden yaklaşık 150 Kıbrıslı Türk öğrenci bulunmaktadır te cumhurbaşkanlığı komiseri okul yönetimini Kurban Bayramını okulun resmi tatili yapmaya teşvik etmiş ancak okul yönetimi bunun yerine tüm Müslüman öğrenciler ve öğretmenlere Kurban Bayramı tatili boyunca üç gün mazeretli devamsızlık izni verme kararı almıştır. Ombudsman raporu okul yönetiminin kararını gözden geçirmesini ve başlıca tüm Müslüman tatillerini resmi okul tatili yapmayı düşünmesini önermiştir. Yüksek Mahkeme Eylül ayında Kıbrıslı Türk velilerin İngiliz Okulu nun Kurban Bayramını okulun resmi tatili haline getirmesine yönelik mahkeme emri talebini reddetmiştir. Yüksek Mahkeme İngiliz Okulu nun bir kamu kurumu olmadığına ve velilerin talebini kabul etme zorunluluğu olmadığına karar vermiştir. 5

6 Bölüm III. Din Özgürlüğüne olan Toplumsal Saygı Din ve etnik köken genellikle birbiriyle yakın bağlantılı olduğundan birçok olayın sadece dini kimliğe dayalı olarak sınıflandırılması zordur. Hakim durumdaki dini gruba ait olmayan kişiler genellikle dini yapıdaki kamu törenlerine katılmamayı seçmeleri halinde olumsuz sosyal tepkiler alacaklarından korkmaktadırlar. Benzer şekilde, Rum Ortodoks olup da dini inancını değiştiren Kıbrıslı Rumlar bazen sosyal dışlanmayla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Ancak, hükümet kontrolü altındaki bölgede Kıbrıs Kilisesi yle diğer dini cemaatler arasındaki ilişkilerin samimi olduğu belirtilmiştir. Yahudi cemaati temsilcileri mallarına zarar verildiğine ve sözlü tacize uğradıklarına dair olaylar bildirmiştir. Larnaka daki Yahudi Cemaat Merkezi Yahudi mezarlığındaki su sayacının yıl içinde iki kere tahrip edildiği ve söküldüğü bilgisini vermiştir. Merkez aynı zamanda öğrencilerinden üçünün Sukot tatili sırasında evlerine giderken taciz edildiklerini bildirmiştir. BM himayelerinde yürütülen çözüm müzakerelerinin bir parçası olarak kurulan iki toplumlu çalışma gruplarından bir tanesi olan Kültürel Miras Teknik Komitesi (KMTK) ada genelinde acil koruma önlemlerinin alınması gereken kültürel miras alanlarını tespit etmiştir. Bu alanlar arasında hükümet kontrolü altındaki bölgede yer alan dört cami de vardı. 11 Eylül de KMTK, hükümet kontrolü altındaki bölgede bulunan Evretu ve Çerkez camilerinde acil koruma çalışmalarının başladığını duyurmuştur. Adadaki başlıca dini grupların liderleri düzenli olarak buluşmaya devam etmiş ve ara bölgenin her iki tarafındaki ibadet yerlerini ziyaret etmişlerdir. Şubat ayında, Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu, müftü, Maronit başpiskoposu, Ermeni başpiskoposu ve Kıbrıs taki Latin başpiskopos vekili dahil başlıca tüm dini liderler, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin, BM himayelerinde yürütülen çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına dair yaptıkları Ortak Açıklamayı desteklediklerini ifade eden bir açıklama yaptılar. Mart ayında Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu, hükümet kontrolündeki bölgede, adadaki tüm dini liderler için bir toplantı düzenlemiş ve toplantıda eski eserlerin ve kutsal yerlerin restorasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu tüm dini cemaatlerin eski eserler ve kutsal yerlerin restore edilmesine ilgi duyduklarını ve kendisiyle müftünün bu amaçla beraber çalıştıklarını belirtmiştir. 6

7 Yine Mart ayında, Müftü güneydeki Maronit başpiskoposunun isim günü kutlamasına katılmıştır. 3 Haziran da Müftü Lefkoşa daki Tahtakale camisini ziyaret ederek orada dua etmiştir. Bu ziyaret, 51 yıl içinde bu camiye yapılan ilk müftü ziyaretidir. Eylül ayında Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu ve müftü, Ebubekir Camisi olarak da bilinen (eskiden Aya Sofya Kilisesi idi) Büyük Baf Camisini ve Hasan Ağa Camisini ziyaret etmiştir. Büyük Cami 40 yıldır ilk kez ibadete açılmıştır. Bölüm IV. ABD Hükümet Politikası Elçilik yetkilileri, Kıbrıs ı ikiye bölen yeşil hattın her iki tarafında da dini yerlere erişim konusu dahil din özgürlüğü konularını görüşmek üzere hükümetle sık sık bir araya gelmiştir. 22 Mayıs ta Başkan Yardımcısı Biden Kıbrıs Kilisesi başpiskoposu, müftü, Maronit başpiskoposu, Ermeni başpiskoposu ve Kıbrıs taki Roma Katolik Kilisesi temsilcisiyle bir araya gelmiş ve başlıca dini liderler arasında devam eden dini diyalogla ilgili görüşmüştür. Elçilik yetkilileri, erişim, diyalog ve hoşgörü gibi din özgürlüğü konularını görüşmek üzere STÖ lerle de bir araya gelmiştir. Elçilik personeli, Hala Sultan Tekkesi gibi bazı ibadet yerlerinde dini törenler için özel izin alınması gerektiğini tespit etmiştir. Elçilik personeli dini önem arz eden yerleri düzenli olarak ziyaret etmiş, dini yerlere erişim konusundaki endişelerini dinlemek üzere Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya gelmiştir. Elçilik yetkilileri Rum Ortodoks ve Müslüman liderlerin yeşil hattın her iki tarafındaki ibadet yerlerine karşılıklı ziyaretlerde bulunmaya teşvik etmiştir. Kıbrıs Kıbrıslı Türklerin yönetimi altındaki bölge Kıbrıs ın güneyi 1974 ten beri Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin kontrolü altındadır. Kuzeyi ise 1983 te tek taraflı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni ( KKTC ) ilan eden Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri KKTC yi tanımamaktadır ve KKTC yi Türkiye dışında tanıyan herhangi bir ülke bulunmamaktadır. Önemli sayıda Türk askeri adada kalmıştır. BM Kıbrıs Barış Gücü nün gözlediği bir tampon bölge veya yeşil hat iki bölgeyi birbirinden ayırmaktadır. 7

8 Yönetici Özeti 1974 yılından bu yana Kıbrıs ın kuzeyi, 1983 yılında ilan edilmiş ve kendini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) olarak tanımlayan Kıbrıs Türk yönetimi altındadır. Ne ABD ne de Türkiye dışında başka bir ülke KKTC yi tanımaktadır. Kıbrıs Türk anayasası din özgürlüğünü garanti altına alır. Zorla ibadet ile zorla dini ayinlere katılımı yasaklar ve din eğitiminin yalnızca devlet denetiminde yapılabileceğini belirtir. Evkaf Kıbrıslı Türkler adına dini faaliyetleri düzenler ve Evkaf yasaları uyarınca Evkaf a kendi iç işlerini düzenleme yetkisi verilmiştir. UNFICYP yıl içinde ibadetini yerine getirebilen insan sayısında artış olduğunu belirtmiştir. Kıbrıs Türk otoriteleri ise UNFICYP aracılığıyla, kuzeyde bulunan Yunan Ortodoks, Katolik Maronit ve Ortodoks Ermeni ibadet yerlerine erişim için alınmış olan 93 başvurunun 57 sini onayladılar. Kıbrıs Türk otoriteleri 14 ayrı noktada 40 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez kilise ayinlerine izin verdiklerini belirttiler. Bazı dini gruplar ise faaliyetleri sırasında polis gözetiminin bulunduğundan bahsettiler. Dini gruplar sınırlı olarak erişebildikleri veya hiç erişemedikleri ibadet yerlerinin hasara uğradığından veya çökme noktasına geldiklerinden şikayet ettiler ve bakımsız olduklarını belirttiler. Bazı dini gruplar ise İslamiyet ten başka dinlere, özellikle de Hristiyanlığa geçiş yapmış olan Kıbrıslı Türklerin sosyal dışlanma ve siyasi eleştiri ile karşı karşıya kaldıklarını belirttiler. Dini liderler ise dinler arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla bir araya gelmeye ve yeşil hattın her iki tarafında bulunan ibadet yerlerine ziyaretler düzenlemeye devam etmektedirler. Elçilik temsilcileri ibadet yerlerine erişimi ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu gibi noktalarda dini ayinler gerçekleştirebilme olanağını ele almak amacıyla Kıbrıslı Türk temsilcilerle, STÖ lerle, uluslararası örgütler ve dini liderlerle bir araya gelmişlerdir. Bölüm I. Dini Demografi Kıbrıs Türk otoritelerce yapılmış olan 2013 tarihli nüfus sayımı verilerine göre Kıbrıslı Türklerin yönetimindeki bölgede nüfus 286,257 dir ve söz konusu nüfus verilerinde dine göre bir dağılım bulunmamaktadır. Sosyologlar nüfusun %98 inin Sünni Müslüman olduğunu tahmin etmektedirler ila arasında Türk, Kürt ve Arap kökenli göçmen işçinin Alevi Müslüman oldukları tahmin edilmektedir ve İslamiyet in diğer mezheplerine ait az sayıda başka insanlar da vardır. Diğer küçük gruplar arasında yaklaşık olarak 330 Kıbrıs Yunan Ortodoks Kilisesi mensubu, 200 Rus Ortodoks Kilisesi mensubu, 150 Bahai, 100 Katolik Maronit Kilisesi mensubu, 180 Anglikan, İsrail dışında yaşayan 150 Yahudi, 300 8

9 Türkçe konuşan Protestan ve 40 Yehova Şahidi vardır. Ağırlıklı olarak Pentekostal ve Roma Katolik i olan 450 kadar da Afrikalı öğrenci vardır. Bölüm II. Din Özgürlükleri Konusunda Hükümetin Duruşu Yasal Çerçeve Kıbrıs Türk anayasası açık bir şekilde laik cumhuriyet ifadesini kullanır ve bu kavram uyarınca da din ve vicdan özgürlüğünü garanti eder. Zorla ibadet, zorla dini ayinlere katılım ve dini inanç temelinde cezalandırmayı yasaklar. Dini eğitim yalnızca devletin denetimi altında gerçekleştirilebilir. Yasalar herhangi bir dini tanımaz. Ancak İslami bir vakıf olup Kıbrıslı Türklerin dini faaliyetlerini düzenleme hakkına sahip olan Evkaf ın Evkaf yasa ve kuralları uyarınca kendi iç işleri ile mülkünü yönetip düzenleme hakkına münhasıran sahip olduğunu belirtir. Evkaf ın vergilendirme konusunda özel bir konumu vardır. Dini faaliyetlerinde vergiden muaftır ancak, ticari faaliyetleri yürürlükteki vergilere tabidir. Yönetimindeki mülklerden gelir de elde eder. Anayasaya göre Kıbrıslı Türk otoriteler İslam diniyle ilgili ibadetlerin gerçekleştirilmesinde ve ilgili ibadetlerin masraflarının karşılanmasında Evkafa yardımcı olmalıdırlar. Başka hiçbir dini örgüt vergi muafiyetine tabi değildir veya Kıbrıs Türk otoritelerinden sübvansiyon almaz tarihli Viyana III Anlaşması Kıbrıs Türk yönetimindeki bölgede yaşayan Kıbrıslı Rum ve Katolik Maronitler ile Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgede yaşayan Kıbrıslı Türklere nasıl muamele yapılması gerektiğini kapsar. Anlaşma hükümlerinde Kıbrıslı Rumlara dini ibadet amaçlı olanaklar tanınması öngörülmüştür ve şöyle bir ifade yer almaktadır: Şu an Kıbrıs ın kuzeyinde bulunan Kıbrıslı Rumlar burada kalmakta özgürdürler ve normal bir yaşam sürebilmeleri için onlara aralarında eğitim olanakları ve kendi dinlerinin gereklerini yerine getirebilmeleri için diğer kolaylıklar da dahil kendi doktorlarından sağlık hizmeti olanağı ve adanın kuzeyinde dolaşım serbesti temin edilecektir. Kıbrıslı Türk düzenlemeleri Kıbrıslı Rum Ortodoks sakinlerin herhangi bir izin almaksızın Karpaz yarımadasında belirlenmiş ve iyi durumda olan üç kilisede önceden belirlenmiş iki papaz tarafından dini ayin veya komünyon düzenleyebileceklerini belirtmektedir; Maronitlerin de önceden belirlenmiş ve iyi 9

10 durumda olan dört Maronit kilisesinde herhangi bir izin almaksızın ayin ya da komünyon düzenleyebileceklerini ifade eder. Dini gruplar, önceden belirlenmiş olan bu yedi kilise dışındaki bir kilise veya manastırda ayin yapmak üzere izin almak amacıyla otoritelere başvuru yapmak zorundadırlar. Ayin yaptırmak için resmi olarak belirlenmiş papazların dışında bir papaz kullanmak için de yine izin alınması gerekmektedir. Kıbrıs Türk yönetimindeki yerlerde yaşamayan Kıbrıslıların ayinlere katılabilmesi için de özel izin gerekmektedir. Mesela Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolü altında yaşayan Yunan Ortodoks cemaati mensupları, Katolik Maronit ve Ermeni Ortodoks kiliselerinin mensupları gibi. Bu yerlerde dini ayin yapmak üzere başvuruların ayin tarihinden on gün önce yapılması gerekir ve başvuru süreci UNFICYP aracılığı ile koordine edilir. Din İşleri Başkanlığı Kıbrıslı Türklerin yönetimindeki alanda İslam ı temsil eder. Onun talimatı çerçevesinde buradaki imamlar camilerde ibadet düzenleyebilirler ve hutbe okuyabilirler. Dini grupların otoriteler nezdinde dernek olarak kayıt yaptırmaları gerekmez. Fakat, yalnızca kayıtlı derneklerin ticari faaliyet yapma ve banka hesabı bulundurma hakkı vardır. Anayasa ya göre dini eğitimi yalnızca Kıbrıs Türk otoriteleri kontrolü ve denetiminde gerçekleştirilebilir. Dernekler vergi muafiyeti veya hükümetin verdiği herhangi bir fayda veya sübvansiyondan yararlanamazlar. Belirtilen esas amaç üyelerine dini eğitim vermekse, dini grupların dernek olarak kayıt yaptırmalarına izin verilmez. Tüm okullarda 4 ila 8. sınıflar arasında din dersi zorunlu olarak verilmektedir. Bu eğitim ağırlıklı olarak İslam a odaklanır ancak İslam ın yanı sıra karşılaştırmalı din bilgisine de yer verir. Verilen eğitim zorunludur ve inançları ne olursa olsun tüm öğrencilerin bu dersi alması şarttır. Ancak vasilerinin talebi üzerine gayri-müslim öğrenciler bu derse katılmaktan muaf olabilirler. Lise düzeyinde ise din dersi seçmelidir. Kıbrıslı Türklerin hiçbir yasa veya düzenlemesi zorunlu askerliğe karşı vicdani ret hakkını tanımaz. Zorunlu askerlik ay arasındadır ve daha sonra da yılda bir gün seferberliğe de gidilir. Hükümetin Uygulamaları Kıbrıs Türk otoriteleri Yunan Ortodoksların, Katolik Maronitlerin ve Ortodoks Ermenilerin ibadet yerlerine erişimlerin sınırlandırmaya ve bu dini gruplara başka kısıtlamalar uygulamaya devam ettiler. Aynı zamanda söz konusu otoriteler

11 yıllık bir aradan sonra ilk defa dini ayinlerin birkaç kilisede gerçekleştirilmesine de izin verdiler. 10 yıl boyunca yapılan başvurulardan sonra otoriteler Türkçe konuşan Protestan cemaatinin Türk Protestanlar Derneğini kurmasına izin verdiler. Kayıt yapıldıktan sonra cemaat polisin kendilerine daha iyi davrandığını belirtti. Söz konusu dernekten bir dini lider ise dernek kaydının polis gözetimini hissettirmeden yapılır hale getirdiğini ancak yine de gözetimin yapıldığını belirtti. Yaşanan bir olayda ise polis ayini yarıda kesmiş ve daha sonra cemaatin kayıt belgelerini gördükten sonra da ayinin devam etmesine izin vermiştir. Aleviler ise kar amacı gütmeyen bir dernek olarak kayıtlı olmaya devam etmişlerdir. Yıl içinde kayıt yaptırmaya çalışan başka dini grupların olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Otoriteler Yunan Ortodoks, Katolik Maronit ve Ortodoks Ermenilere ait ibadet yerlerine erişimi kısıtladılar. Yunan Ortodoks ve Katolik Maronitler, Kıbrıs Türk yönetimi altında bulunan askeri bölgelerdeki çoğu dini ibadet yerini özgürce ziyaret yapamıyorlardı. Bir Yunan Ortodoks Manastırı ibadet amaçlı açılmış ancak ayin için hala özel izin gerekmekteydi. Kıbrıslı Türkler bazı kiliselerde normal ayinlerin yapılması konusunda kısıtlamaları azaltmışlardı ancak tüm başvuru taleplerini onaylamamışlardı. UNFICYP 93 başvurunun 57 tanesinin onaylandığını belirtti. Kıbrıs Türk otoritelerine doğrudan yapılmış olan on bir ekstra başvuru da onaylandı. 8 Ocak tarihinde otoriteler, Mağusa Suriçi nde bulunan St George Exorinos Kilisesinde 57 yıl aradan sonra ilk kez ayin yapılmasına izin verdiler. Üst düzey yetkililerin, siyasilerin ve dini liderlerin de bulunduğu yaklaşık 5000 Kıbrıslı Rum 18 Nisan tarihinde aynı kilisede Kutsal Cuma ayinine katılmışlardır. Otoriteler, 50 yıldan bu yana ilk kez Lefkoşa Suriçi nde bulunan Ermeni kilisesi ve Manastırında dini bir ayin yapılmasına izin verdiler. Ermeni Başpiskoposu ayini yönetti ve ayine adının kuzeyinde ve güneyinde yaşamakta olan Ermeni asıllı 500 ü aşkın kişi ile üst düzey yetkililer katıldı. Otoriteler, 40 yıllık bir aradan sonra ilk kez 14 kilisede ayin yapılmasına izin verdiler. Bu kiliseler şunlardır: Gazimağusa/Famagusta daki Aziz George Exorinos Kilisesi; Kythrea/Degirmenlik deki Panagia Theotokou Kilisesi; Türkmenköy/Kontea daki Aziz Charalambos Kilisesi; Kyrenia/Girne deki Aziz 11

12 George Kilisesi; Düzova/Exometochi deki Saint George Kilisesi; Değirmenlik/Kythrea deki Ayios Antonis Kilisesi; Akova/Gypsou daki Ayios Ioannis Prodromos Kilisesi; Lefkoşa da Alayköy/Gerolakkos de bulunan Panayia Evangelistria Kilisesi; Mormenekşe/Limnia daki Aziz Nicolas Kilisesi; Yayla/Syrianohori deki Ayios Nicolaos Kilisesi; Lefkoşa/Nicosia daki Ermeni kilisesi ile manastırı; Vadili/Vatyli deki Ayios Georgios Kilisesi; Değirmenlik/Kythrea deki Ayia Marina Kilisesi; Kumyalı/Koma tou Yialou daki Archangel Michael Kilisesi. Mayıs ayında Kıbrıslı Rumlar, Akdeniz /Ayios İrini köyünde bulunan Aziz İrini Kilisesi nde bir dini tören gerçekleştirdiler. Basın Kıbrıs Türk polisinin ayini izlediğini ve kilisenin de kötü durumda olduğunu yazdı. Kıbrıslı Türk otoriteler Akanthou/Tatlısu daki kilise de dahil olmak üzere bazı Hristiyan ibadet yerlerinin dini ayinler için kullanılmasına izin vermediler. Otoriteler bir kilisede ayin yapılması için izin vermişler ama daha sonra ilgili kilisenin kültür merkezi ve müze olarak kullanıldığı gerekçesiyle bu izni iptal etmişler. Nisan ayında Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu Kıbrıs Türk yönetimindeki alanda bulunan ve Mağusa yakınlarındaki Apostolos Varnavas Manastırını ziyaret etme talebini geri çevirdiklerini basına yaptığı açıklamada ifade etti. Mayıs ayında ise Kıbrıs Türk polisi Kythrea/Değirmenlik köyünde bulunan Aziz Antonis Şapelinde Maronitlerin gerçekleştirdikleri dini ayini bitmesine yakın, ilgili BM ve Kıbrıslı Türklere izin amaçlı başvuru yapmadıkları gerekçesiyle durdurmuştu. Bu ayine 100 Maronit katılmış ve bu ayin aynı zamanda Şapelin restore edilmesini de kutlamayı amaçlamıştı. Maronit bir temsilci ise daha sonra olayı bir yanlış anlaşılma olarak tanımladı. Bir dini grup ise, cemaatin istememesine rağmen dini objelerin müzelerde tutulduğunu belirtti. Din İşleri Başkanlığı camiye 370 imam işe aldı. Çoğunluğu oluşturan Sünni cemaati mensupları hükümetin imamları seçerek dini işlerine müdahale ettiğini dile getirdiler. Bazı dini gruplar ise polis de dahil bazı Kıbrıslı Türk otoritelerin faaliyetlerini izlediklerini belirttiler. Burada faaliyet gösteren bir Yunan Ortodoks rahip ise kilisede gerçekleşen ayin sırasında çok fazla polisin bulunduğunu ve polisin sık sık kendisini faaliyetleriyle ilgili sorguladığını ifade etti. Kıbrıslı Türk temsilciler ise polisin varlığını güvenlik sağlamak ve dini ikonlar 12

13 ile unsurları korumak olarak nitelediler. Fakat, dini gruplar izlemenin taciz etme ve korku salma amacı içerdiğini belirttiler. Sünni olmayan bazı Müslümanların ise ibadet yerleri ve bu gibi yerleri inşa ettirtecek finansmanları bulunmamaktadır. Aleviler cemevinin (ibadet yeri) olmamasından dolayı, geleneklerinin aksine, cenazelerini camilerde yapmak durumunda kaldıklarını ifade ettiler. Alevi temsilciler herhangi bir baskıyla karşılaşmadıklarını ve özgürce ibadet edebildiklerini söylediler. Fakat devletin Sünni Müslüman cemaate cami inşasında ve yönetiminde finansman sağlamasını kayırmacılık olarak algıladıklarını belirttiler. Alevi bir STÖ olan Alevi Kültür Derneği cemevinin tamamlanabilmesi amacıyla destek istemek üzere Kıbrıslı Türk otoritelerle bir araya geldiler. Bazı Sünni olmayan Müslüman cemaatler ise hala çocuklarının devlet okullarında zorunlu din eğitimi almak zorunda olduklarını ve bu eğitimin de Sünni İslamiyet odaklı olduğunu ifade ettiler. Adanın kuzeyinde 15 kişi vicdani retçi olduklarını açıkladılar. Bunların sekiz tanesi kadındı ve askerlik yapmaya uygun değillerdi. Ordu iki tanesinin engelli olduklarını ifade etti. Beş tanesiyle ilgili askeri mahkemede yıl sonuna kadar süren davalar oldu. 25 Şubat tarihinde vicdani retçi olan ve yıllık seferberlik görevini 2009 yılından bu yana yapmayı reddeden Murat Kanatlı askeri mahkeme tarafından suçlu bulundu. Hakim, Kanatlı nın vicdani retçi olmadığına kanaat getirdi ve Kanatlı nın 500TL ($215) para cezası ödemesine veya 10 gün hapis yatmasına karar verdi. Kanatlı ise bu miktarı ödemeyi reddederek 25 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında 10 gün hapis yattı. Birçok STÖ, sendika ve siyasi parti bu kararı eleştirdi ve Kanatlı kararı temyize götürdü. 9 Ekim tarihinde Askeri Yüksek Mahkeme temyiz talebini reddetti. Kanatlı ise basına bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi`ne götüreceğini ifade etti. Askeri mahkeme bir başka vicdani retçi olan Haluk Tufanlı yı Aralık ayında suçlu buldu ve 500 TL para cezası ya da 10 gün hapis yatma cezası verdi. Bölüm III. Din Özgürlüğü Konusuyla ilgili Toplumsal Saygının Durumu Bazı dini gruplar, sınırlı olarak erişebildikleri veya hiç erişemedikleri ibadet yerlerinin hasara uğradığından veya çökme noktasına geldiklerinden şikayet ettiler. 13

14 Kıbrıslı Türk dini gruplar, çocuğunu dinle ilgili yaz okullarına göndermek isteyen Müslüman ebeveynlerin toplumun laik mensupları, özellikle de yerli öğretmenler tarafından ağır şekilde eleştirildiklerini söylediler. Bazı dini gruplar ise İslamiyet ten başka dinlere, özellikle de Hristiyanlığa geçiş yapmış olan Kıbrıslı Türklerin sosyal dışlanma ve siyasi eleştiri ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştirler. Önde gelen bir Protestan Kıbrıslı Türk, Protestan cemaatine mensup kişilerin toplumsal ayrımcılığa maruz kalma korkusuyla alenen kiliseye gitmeye korktuğunu belirtti. İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ile UN Kalkınma Programı (UNDP- PFF), Karpaz Yarımadası nda bulunan Apostolos Andreas Manastırı nın restorasyonunun yapılacağını duyurdu yılında UNDP Kıbrıs Kilisesi ve Evkaf la Apostolos Andreas manastırı nın restorasyonu için bir anlaşma imzaladı. Restorasyon çalışması Evkaf ve Kıbrıs Kilisesi tarafından finanse edilmiştir. UNDP, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müteahhitlerle Temmuz ayında bir sözleşme imzalamış ve çalışmalar da Eylül ayında başlamıştır. Bunların yanında söz konusu komite, adanın her iki yanında olup kötü durumda olan ibadet yerleri de dahil kültürel miras alanlarının bakımının yapılabilmesi için küçük çaplı halk düzeyinde inisiyatifler başlattı. Ekim ayında iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Syrianochori/Siryanohoro/Yayla da bulunan Agios Nicolas Kilisesinde, AB tarafından finanse edilmiş acil önlemler ile restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Dini liderler ise dinler arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla bir araya gelmeye ve yeşil hattın her iki tarafında bulunan ibadet noktalarına ziyaretler düzenlemeye devam etmektedirler. Şubat ayında Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu, müftü, Maronitlerin Başpiskoposu, Ermeni Başpiskoposu ve Latin Rahip da dahil Kıbrıs ın tüm dini liderleri, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin ortak bir açıklamayla BM gözetiminde yeniden başlattıkları çözüme yönelik görüşmelere destek verdiklerini açıkladılar. Nisan ayında müftü Kıbrıs ın dini liderlerine yönelik bir öğle yemeği verdi ve tüm dini liderlerle birlikte çalışacağı taahhüdünde bulundu. Eylül ayında ise basın, Karakoumi/Karakum, Marathovouno/Ulukışla, Lysi/Akdoğan, Makrasyka/İncirli, Trachoni Kythreas/Demirhan, Trikomo/Yeni İskele, Flamoudi/Mersinlik, Arnadi/Kuzucuk, ve Vatili/Vadili deki Yunan 14

15 Ortodoks mezarlıklarının yağmacılar tarafından hasara uğratıldığını ve metal haçların çalındığını yazdı. Bölüm IV. ABD Hükümetinin Politikası Elçilik temsilcileri ibadet yerlerine erişimi ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu gibi yerlerde dini ayinler gerçekleştirebilme olanağını ele almak amacıyla Kıbrıslı Türk otoritelerle bir araya gelmişlerdir. Elçilik çalışanları Ortodoks Ermeni cemaatinin, Lefkoşa nın kuzeyinde yeni restore edilmiş Ermeni kilisesi ile manastır kompleksinin kullanılmasıyla ilgili Evkaf a görüşlerini aktarmasına izin verilmesini temin etmek amacıyla uğraş verdi. Elçilik çalışanları dini liderlerle, STÖ lerle ve uluslararası örgütlerle erişim konusunu tartışmak maksadıyla bir araya gelmişlerdir. Elçilik çalışanları, tarihi açıdan önemli olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolündeki bölgelerden çok sayıda inançlı insanı çeken Morphou/Güzelyurt taki Saint Mamas Manastırı, Mağusa daki Saint George Exorinos Kilisesi, Lefkoşa nın kuzeyindeki Ermeni kilisesi ve manastırı ile Karpaz Yarımadası ndaki Apostolos Andreas Manastırında yapılan dini ayinleri gözlemlediler ve Kormacit te Maronit lerin yaşadığı bölgeyi ziyaret ettiler. 15

ISLAM YASASI Kısım Yasal Durum Kamu hukukunun bir kurumu

ISLAM YASASI Kısım Yasal Durum Kamu hukukunun bir kurumu ISLAM YASASI 25.2.2015 1.Kısım Yasal Durum Kamu hukukunun bir kurumu 1. Avusturya İslam dini cemaatleri, anayasanın (Staatsgrundsgesetz) -vatandaşların genel haklarıyla ilgili- 15.maddesine göre kabul

Detaylı

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan

TÜRKİYE Önemli Bulgular Arka Plan TÜRKİYE Önemli Bulgular: Türk hükümeti geçtiğimiz yıllarda azınlık topluluklarının mülkiyet hakları, dini kıyafetler ve eğitim dahil olmak üzere dini özgürlüklere ilişkin bazı reformları hayata geçirmiş

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ HİSAR OKULLARI ÜCRETSİZ OKUMA, MALİ YARDIM, BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ Amaç Bölüm I Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine verilen

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan

Türkiye Temel Bulgular Arka Plan ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrı ve bağımsız bir kuruluştur. Amerikan Kongresi tarafından kurulan komisyon, tüm dünyada din özgürlüğünü gözlemleyen ve Devlet

Detaylı

KIBRIS AKADEMİK DİYALOG

KIBRIS AKADEMİK DİYALOG KIBRIS AKADEMİK DİYALOG DEKLARASYON BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS A GİDEN YOLDA NELER YAPILMALIDIR? 27 Haziran 2011 Lefkoşa Kıbrıs Akademik Diyalog (KAD), 25 Haziran 2011 tarihinde Rodon Hotel-Agros ta Kıbrıs

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

TÜRKİYE. Geniş Özet. 2011 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu ABD Dış İşleri Bakanlığı Demokrasi Bürosu, İnsan Hakları ve İşgücü

TÜRKİYE. Geniş Özet. 2011 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu ABD Dış İşleri Bakanlığı Demokrasi Bürosu, İnsan Hakları ve İşgücü Geniş Özet Din özgürlüğü, Anayasa, diğer yasalar ve politikalar ile korunmaktadır; hükümet uygulamada genel olarak din özgürlüğüne saygı göstermiştir. Ancak bazı anayasa hükümleri bu hakkı kısıtlamaktadır.

Detaylı

VERBİS. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Veri Sorumluları Sicili. Nedir?

VERBİS. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Veri Sorumluları Sicili. Nedir? VERBİS Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Sorumluları Sicili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun un Veri Sorumluları Sicili başlıklı 16.maddesine göre Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı

Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Patrikhane İle İlgili Bir Belge / Bir Uyarı Aytunç Altındal * İstanbul da mukim Fener Rum Kilisesi, gerçekte, Lozan Antlaşması nın Sözlü mutabakat çerçevesi bölümünde yer alan Özel İzin nedeniyle sadece

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

BÖLÜM 1 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER. BÖLÜM 2 YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMASINDA ıoo SORU ıo ı CEVAP

BÖLÜM 1 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER. BÖLÜM 2 YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMASINDA ıoo SORU ıo ı CEVAP İçindekiler İçindekiler Önsöz Özgeçmiş içindekiler Kısaltmalar BÖLÜM 1 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER ı. GENEL HUSUSLAR: 2. İÇ HUKUK DÜZENLEMELERİ A. Anayasa B. Kanunlar C. Yönetmelikler

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

AZINLIKLAR LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NDA. BASKIN ORAN oran@politics.ankara.edu.tr www.baskinoran.com

AZINLIKLAR LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NDA. BASKIN ORAN oran@politics.ankara.edu.tr www.baskinoran.com LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NDA AZINLIKLAR BASKIN ORAN oran@politics.ankara.edu.tr www.baskinoran.com (Ana kaynak: B. O., Türkiye de Azınlıklar Kavramlar, Teori, Lozan, İç mevzuat, İçtihat, Uygulama, 6. baskı,

Detaylı

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları (İkinci Aşama Veriler, 14 Şubat, 2007) 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin sonuçlarına ilişkin ilk veriler, 1 Şubat tarihinde basına açıklanmış ve ikinci aşamada

Detaylı

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar. 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009 baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com Azınlık:

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ön lisans ve lisans

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde

Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Türkiye ve Almanya da Dini Az nl klar - St. Térèse Kilisesi örne inde Dr. Felix Körner Ankara daki Katolik Kilisesi Müsaadenizle 1985 yılından başlamak istiyorum. Din eğitimcisi ve Ankara Üniversitesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

2 Aile yapısı ve yaşam şekli, yaşam evresi merasimleri ve dini bayramlar. 5 Çocuk hakları ve aile rolü. 8 Demokrasi ve değerler

2 Aile yapısı ve yaşam şekli, yaşam evresi merasimleri ve dini bayramlar. 5 Çocuk hakları ve aile rolü. 8 Demokrasi ve değerler 1 Güncel konular ve sosyal ilişkiler 2 Aile yapısı ve yaşam şekli, yaşam evresi merasimleri ve dini bayramlar 3 Eşitlik ve ayrımcılığa karşı mücadele 4 Sağlık, ve özellikle cinsel sağlık ve uyuşturucuyu

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI ÖZET : Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi,

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin (Sira No: 397) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447) Yayımlandı.

KONU: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin (Sira No: 397) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447) Yayımlandı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,06/04/2015 Sayı:2015/07

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Mart 2012 Nr. Ref.: RK208/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KO 05/12 Başvurucular Visar Ymeri ile Kosova Cumhuriyeti Meclisi nin on iki milletvekili Kosova Cumhuriyeti Meclisi nin 04-V-279

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

1 von 5 21.11.2013 22:24

1 von 5 21.11.2013 22:24 Anasayfa Hamburg GEZİ + POLİS + ORUÇ = İFTAR Tarih : 2013.07.27 17:17:32 Hamburg Sivasspor Taraftar Derneği nin iftar yemeğinde, Gezi Parkı ve Hamburg polisinin Türk gençlerine karşı baskılı tutumuna yönelik

Detaylı

Vicdani Ret. Basın Birimi

Vicdani Ret. Basın Birimi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Tematik Bilgi Notu Vicdani Ret Haziran 2014 İşbu Tematik Bilgi Notu, Mahkeme açısından bağlayıcı değildir ve tüm ayrıntıları içermemektedir. Vicdani Ret Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK

MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Mülteci Merkezi Refugee Rights Turkey Geçici Koruma Uygulaması ve İşgücü Piyasasına Erişim SORULAR ve YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Suriye den Türkiye ye sığındım. Yasal olarak çalışabilir

Detaylı

Irk veya Etnik Köken. Ayrımcılığı. Haklarınızı Bilin!

Irk veya Etnik Köken. Ayrımcılığı. Haklarınızı Bilin! Irk veya Etnik Köken Ayrımcılığı Haklarınızı Bilin! IRK VEYA ETNiK KÖKEN AYRIMCILIĞI NEDiR? Irk veya etnik köken ayrımcılığı, bir kişiye ırkı, rengi, etnik kökeni, göçmen statüsü veya milliyeti nedeniyle

Detaylı

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI

DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM ROGRAMI 4. DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 4.1. DİNLER TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kültürler arası etkileşimin hızlandığı

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

ALMANYA BÜYÜK LOCASININ LAİKLİK İLE İLGİLİ SUNUSU. Günümüzdeki durum

ALMANYA BÜYÜK LOCASININ LAİKLİK İLE İLGİLİ SUNUSU. Günümüzdeki durum ALMANYA BÜYÜK LOCASININ LAİKLİK İLE İLGİLİ SUNUSU Günümüzdeki durum Almanya diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak aslında tam bir laik ülke değildir, çünkü hiristiyanlığın ve kiliselerin Almanya da özel

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 30.4.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18740) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2922

Detaylı

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi

Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir. Nüfus Kayıt

Detaylı

şikâyetiniz ve ombudsman

şikâyetiniz ve ombudsman şikâyetiniz ve ombudsman ombudsman hakkında Bir finansal kuruma şikâyette bulunduğunuz ve işlerin gidişatından memnun kalmadığınız durumlarda, Financial Ombudsman Service devreye girebilir. Bizden yararlanmak

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28464 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

UNION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME

UNION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME DÖRDÜNCÜ DAĐRE UNION EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME ve Christos JOSEPHIDES v. TÜRKĐYE Davası (Başvuru No. 7116/10) KARAR STRASBOURG 2 Nisan 2013 2 UNION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME AND JOSEPHIDES

Detaylı

Mağusa Canlandırma Planı

Mağusa Canlandırma Planı Mağusa Canlandırma Planı 1 Mağusa 1974 hayat ve yaratıcılığın olduğu zamanlar. Photographs Laurie Patton, 1973 2 Mağusa 2014 bizi bekleyen zorluklar. 3 Mağusa 2014 bizi bekleyen zorluklar. 4 Hedef barış

Detaylı

MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN GİRİŞ ÜCRETLERİ VE AÇIK OLDUĞU SAATLER TÜZÜĞÜ

MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN GİRİŞ ÜCRETLERİ VE AÇIK OLDUĞU SAATLER TÜZÜĞÜ MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN GİRİŞ ÜCRETLERİ VE AÇIK OLDUĞU SAATLER TÜZÜĞÜ [(6.3.1995 R.G. 35 EK III A.E. 176 Sayılı Tüzüğün), (20.5.1996 R.G. 58 EK III A.E. 460), (10.4.1997 R.G. 37 EK III A.E. 285), (5.1.1998

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER ÇALIŞMA TOPLANTILARI & ETKİNLİKLER İzmir Tarih Projesi nde kamu, özel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak, proje alanı içinde yapılması tasarlanan uygulamaları bütüncül bir yaklaşım içerisinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Birliği ne değil, hemen hemen tüm Avrupa Devletlerinin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Avrupa

Detaylı

Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız,

Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Dünyadaki İmroz Rum Derneklerinin tümünü temsil ederek Size hoşgeldiniz diyor, bu ziyaretinizle özel vatanımıza

Detaylı

Türkiye - AB İlişkileri: Hukuki Boyut

Türkiye - AB İlişkileri: Hukuki Boyut Türkiye - AB İlişkileri: Hukuki Boyut ORTAKLIK HUKUKU / MADDİ BOYUT: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI (STANDSTILL HÜKMÜ / YENİ KISITLAMA GETİRME YASAĞI) DOÇ. DR. İLKE GÖÇMEN Türkiye AB Ortaklık

Detaylı

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014. Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014. Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014 Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi Plan Kısaca Türkiye de ve Dünyada Madencilik Sektörü İSG ve Madencilik Alanında ILO Sözleşmeleri

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

ALMANYA DA 2013 MART AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2013 MART AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2013 MART AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı bir ay öncesine göre 44.000 artarak Şubat 2013 de 41,40

Detaylı

Baf Kapısı Yaş 11-12

Baf Kapısı Yaş 11-12 Lefkoşa Sizi Çağırıyor Baf Kapısı Yaş 11-12 Lefkoşa Sizi Çağırıyor Değerli dostlar, Sizinle tanıştığımızdan dolayı çok heyecanlıyız! Elinizde LEFKOŞA SİZİ ÇAĞIRIYOR serisinin ilk dört kitapçığından birincisini

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Çin Halk Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Çin Halk Cumhuriyeti İle

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

23 EYLÜL NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASI BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ

23 EYLÜL NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASI BİREYSEL BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ Başvuru Sayısı 2015 Yılı Başvuru Sayısı 6250 2012 Yılı Başvuru Sayısı 1342 2013 Yılı Başvuru Sayısı 9897 2014 Yılı Başvuru Sayısı 20578 *Toplam başvuru sayısı; 38067 KARARA BAĞLANAN BAŞVURU SAYISI Bölümler

Detaylı

A.B.D. Komisyonunun Uluslararası Dini Özgürlükler Konulu 2009 Yılı Raporuna Genel Bakış

A.B.D. Komisyonunun Uluslararası Dini Özgürlükler Konulu 2009 Yılı Raporuna Genel Bakış A.B.D. Komisyonunun Uluslararası Dini Özgürlükler Konulu 2009 Yılı Raporuna Genel Bakış 1998 Yılı Uluslararası Dini Özgürlük Kanunu kapsamında oluşturulmuş bir komisyon olan Uluslararası Dini Özgürlük

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Hazırlık Sürecinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Hazırlık Sürecinde Gerçekleştirilen Faaliyetler Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Hazırlık Sürecinde Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi nin hazırlıkları 2018 yılının Ağustos ayında başlamış olmakla birlikte çalışmaya

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı