Petrol Ofisi'nde 100 Milyonluk Yolsuzluk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Petrol Ofisi'nde 100 Milyonluk Yolsuzluk"

Transkript

1 Petrol Ofisi'nde 100 Milyonluk Yolsuzluk geçen ay (Nuri ÖZDENİZ) Bayiler toplantısına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın, CUMHURİYET'in yönelttiği sorulara verdiği cevapta, 12 Mart hükümet değişikliğine dek Ofiste büyük kredi yolsuzlukları yapıldığını açıklamıştır. Açıkalın ayrıca Petrol Ofisini rasyonellikten uzaklaştıran, politik baskıların halen sürdüğünü ifade etmiştir. ' İhalelerde yapılan yolsuzluklara da değinen Açıkalın, «12 Mart hükümet değişikliğine kadar Petrol Ofisi bir arpalık gibi kullanılmaya alışılmıştır. Birçok firma yüksek fiyatlarla malların; satmak üzere anlaşmalar sağlamışlar ve sırt bu satış garantisi altında fabrikalar kurmuşlar. Bir yıldır uğraşımız bu tip çevrelere karşı gelişmektedir. Ancak bir yandan çıkarlarına karşı geldiğimiş iş çevrelerinin bir yandan da bu iş çevrelerinin ilişki kurduğu politik çevrelerin baskıları devam etmekte, çalışmalarımızı zorlaştırmaktadır» demiştir. Petrol Ofisi Genel Müdürü, ayrıca petrol çıkartılması ve pazarlamasının tek bir milli örgüt içinde yapılmasını sağlayacak kanun tasarısının öncelikle ele alınmasını istemiştir. TASFİYE SÜRECEK Petrol Ofisi Genel Müdürü, yörelttiğimiz sorulara verdiği cevaplara devamla, of is. içinde personel tasfiyesinin süreceğine işaretle şunları söylemiştir. «Petrol Ofisinin arpalık gibi düşünülüşü kendini personel açısından da göstermiş, kayırmalı pek çok kişi belirli iş çevrelerinin ajanı olarak ofise alınmış. Bizler bu gibi kişilerin tasfiyesini öngördük.bu bir yandan ofisin rasyonel çalışabilmesi için de gereklidir. Halen gerek Bakanlık tarafından, gerekse Genel Müdürlüğümüz tarafından haklarında tahkikat yapılanlar vardır. Gereğinde tasfiye edileceklerdir.» RAFİNERİ KAPASİTESİ FAZLA Açıkalın, bu arada rafineri sorunu üzerinde durarak şu bilgiyi vermiştir : «1973 yılı başında Türkiye'de petrol tüketimi 8-8,5 milyon ton arası olacaktır. Oysa ayni tarihte rafinerilerimizin kapasitesi 14 milyon ton olacak, aradaki fark ya âtıl kalacak, ya da yabancı ham petrol ithal edip, yine dışarıya ihraç etme gibi zor şartlar doğacaktır. Kanımca İzmir Fafinerisinin projesi gereğinden önce-uygulanmıştır. Açıkalın, bu açıklamasında daha sonra kredi yolsuzluklarına değinerek 1400 bayi içinden sadece 700'üne kredi verilmiş olduğunu, bu yolsuz kredi toplamının 100 milyon lirayı aştığını ifade etmiştir. Açıkalın dağıtılan kredilerin büyük çoğunluğunun 50 kadar bayie verildiğini, içlerinde şahıs başına 16 milyon lira kredi alabilenlerin bulun duğunu açıklamı>tır. BASKILAR BASKILAR Petrol Ofsi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın, çeşitli çevrelerin giriştiği baskı hareket lerini de şöyle ifade etmiştir : «İzah ettiğim gib:, 12 Mart hükümet değişikliğine dek Petroi Ofisi tam bir arpalık gibi kullanılmıştır. Görevi devraldığımızdan beri mücadelemizin büyük bir kısmını bu tip kişiler almıştır. Ancak bu mücadelemiz karşısında bir kısım is çevrelerinin, tepkisi ve baskısı bunun yanında iş çevreleri ile ilişkileri bulunan politik kişilerin baskılan halen sürmektedir. Rahat ve rasyonel çalışabilmem için önce bu baskının kalkması gerekmektedir.» Elektrik Mühendisliği 189 sı

2 Açıkalın, ayrıca verdiği bilgide yönetim değişikliğinden sonra Petrol Ofisindeki gel'şmeleri özetlemiş, şöyle demiştir : «Geçen yıllarda milyonlarca zarar eden Ofis 1971 yıl sonunda kâra geçmiştir y. \ında zarar 10 milyon liraydı yılı sonunda 24,5 milyon lira kâr edildi. Bu arada 98 milyon liru da borç ödenmiştir. Şimdilik Ofis üzerinde yeni bir po ; itik oyun oynandığı takdirde 1972 yılı sonunda 40 milyon lira kâr edileceği hesaplanmıştır.» AÇIKALIN GÖREVİNDEN ALINDI Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın görevinden alınmıştır. (4 Ağustos, Cumhuriyet) 12 Mart'dan sonra 1. Erim Hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu tarafından Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ayhan Açıkalın, önceki gün bu görevinden alınmıştır. Açıkalın görevinden alınışıyla ilgili kararnameyi bazı Bakanlar imzalamak istememişlerdir. YOLSUZLUĞU AÇIKLAMIŞTI Petrol Ofisi Genel Müdürü Açkalın'ın görevinden alınış nedeni kesin olarak öğrenilememiştir. Hatırlanacağı gibi Açıkalın, önceki gün İstanbul'da yaptığı bir açıklamada Ofis'in ilk defa kâra geçtiğini, bazı yabancı ve yerli firmaların ağır baskısı altında bulunduğunu ve geçmiş yıllara ait milyonlarca liralık yolsuzluk tesbit ettiğini açıklamıştı. AÇIKALIN İLE İLGİLİ KARARNAME ONANDI (5 Ağustos, Cumhuriyet) Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın'ın görevinden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesinin Cumhurbaşkanı Sunay tarafından onaylandığı öğrenilmiştir. Hatırlanacağı gibi Açıkalın, bir hafta önce hükümetçe görevirden alınmış, ancak bazı Bakanlar, hazırlanan kararnameyi imzalamak istememişlerdi. AÇIKALIN OFİS'TE DÖNEN OYUNLARI AÇIKLADI (9 Ağustos, Cumhuriyet) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Ayhan Açıkalın dün düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart 1971 tarihinden önce Ofis'te yapılmış usulsüzlükler hakkında rakamlarla b'lgi vermiş ve kendisinin bu usulsüzlükler dolayısiyle elde ettikleri çıkarları engellenen bazı çevreler ve onların yanındaki politik güçlerin sonunda görevinden alındığını ileri sürmüştür. Ayhan Açıkalın, Genel Müdürlük gövrevine başladığı 30 Nisan 1971 tarihinde Ofisin satışlarının bir yıl öncesine oranla düşmüş olduğunu, yüz milyonlarca borç bulunduğunu, bundan dolayı Ofis, yeterince mal çekemediğinden, satış istasyonlarında zaman zaman mal kalmadığını, «hatırlı iş sahiplerinine» pahalı mal mubayaaları kaplısının «ardına kadar açık» tutulduğunu, bilançosunu 1970'te 10 milyon lira zararla kapatmış olduğunu, çeşitli sorumsuz davranışlara Ofis'in tam bir düzensizlik içine girdiğini, bunları gidermek için ciddî tedbirlerin gerekli olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etmiştir : Böyle ciddî fakat zecrî hamlelerin, Ofis gibi müesseseyi (arpalık) kabul etmiş çıkarcıların menfaatlerini haleldar ettiğinde, o yöneticileri yıpratacağı muhakkaktı. Bunu, yılların verdiği derse rağmen yine de yapmağa mecburduk, çünkü Ofis gibi bir müesseseyi kurtarmak için başka çare yoktu ve bu görev de bana verilmişti. Aksaklıkları büyük çapta önledik, uygunsuzluğu tesbit olunan hallerde ilgilinin arkasında kim var diye bakmadan ve ikazlara aldırmadan suçluları Savcılığa verdik. Ofis'in 32 Elektrik Mühendisliği 180

3 zararı varsa tazminat dâvası açtık. 100 milyona yaklaşık parayı da tahsil ettik veya takside bağladık. Suçlu Ofis'in mensubu ise, Disiplin Kutuluna gitti, ihraç dahil, çeşitli cezalar verildi. Ofisi maşa gibi kullananlar tesbit olunduğunda, bayiliği yenilenmeyen veya feshedilenler oldu. Her teşebbüsünde (evet) kelimesine alışmış politikacıdan dönenler oldu. Ayhan Açıkalın daha sonra kendisinin göreve atanmasından sonraki dönem hakkında rakamlar vererek satışın arttığını, yeni bayilik verilmesinin belirli esaslara bağlanarak, konunun «Tavassut ve politik» iş olmaktan çıkarıldığını belirterek şöyle devam etmiştir : «Bu arada Ofisi uyutup düşük satışlarla yabancı şirketlere dolaylı yoldan imkân sağlayan veya mukaveleyi ihlâl eden, yahut açkıca yabancı şirketlerden mal almaktan çekinmeyen 56 bayi ile ilişiğimiz kesilmiştir. Bunun kimisi ile müddeti dolunca mukavele yenilenmemiş, kimisinin ise mukavelesi feshedilmiştir. Bu konuda Ofisde iş takipçisi olarak görülen (Avukat ve Milletvekili) Yılmaz Alpaslan'ın sıkı şekilde takip ettiği (kayınpederi) de bu listeye dahildir». Petrol Ofisi eski Genel Müdürü, Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın kayınpederi Galip Sarıtaş ile Ofis arasındaki ilişki hakkında ayrıca ayrıntılı bilgi vermiş ve Sarıtaş'ın hiç bir zaman taahhüdünü yerine getirmediğini, kendisinin Genel Müdür olmasından önce durumun Sarıtaş'a bildirildiğini, bu arada 2 yıl bir satış şansı tanındığını, kendisinin göreve gelmesinden sonra da satıcınn 1925 ton satış taahhü* ederek aldığı 400 bin lira kredinin satışın hiç bir zaman taahhüt edilen rakamın dörtte birine dahi ulaşamaması nedeniyle, mevzuata uyularak, kredi farkının Sarıtaş'tan geri istendiğini, Alpaslan'ın kayınpederinin 1970'de 245 ve!97tde de 265 bin lira ödemesi gerekirken tebligata rağmen bu parayı Ofise ödemediğini söylemiştir. Açıkalın sözlerine devamla fevkalâde hâl stokunun 96 bin tondan 134 bin tona çıkarıldığını, bu artışın para olarak karşılığnın 140 milyon olduğunu, Ofis'in bir yıl içinde 98 milyon lira borç ödediğini, 1970'de 10 milyon zarar etmiş olan Ofis'in 1971 yılındaki faaliyetleri sonunda 14,5 milyon kâra geçtiğini, 1972 yılı sonunda ise bu rakamın 40 milyona ulaşmasının beklenildiğini ifade etmiştir. USULSÜZ MUAMELELER Açıkalın sözlerine devamla, 12 Mart 1971'den önce Ofis'in satın alma ve ihale yönet meliğinin bir takım firmaların rahatça hareket edip, kendi ç'karlarına konuyu yorumlamaya müsait olduğunu, ihale zarflarının açılması zamanlarının belli olmaması nedeniyle bir çok firmanın Ofis içindeki adamlarıyla bir çok işler çevirdiğini bütün bunların daha sonra hazırlanan yönetmeliklerle önlendiğini belirterek, usulsüzlükler hakkında çeşitli örnekler vermiştir. AKARYAKIT İTHALÂTI Ofis eski Genel Müdürü, usulsüzlüklerden örnek verirken akaryakıt ithalâtı konusuna değinmiş, Doğu blokundan alınan petrolün daha pahalı olmasına rağmen, Ankarakadi bir aracının çeşitli çalışmaları sonunda daha önce başka bir firmanın daha düşük fiyatla akaryakıt vermeyi kabul etmiş olmasına rağmen sonradan bu yetkinin /ptâl edildiğini ifade etmiş, gerçekleşen ithalâttaki fiyat ile uluslararası ithalât fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak devletin sırf 'bir aracın komisyon almasına âlet edildiğinden 2 milyon dolar döviz yitirdiğini açıklamıştır. HATIR İŞLERİ Açıkalın, istasyon satın alımlarında çeşitli «Hatır işlerinin» yapıldığını, Petrol Ofisi'- nin Kızılcahamam'da 3 adet, az ilerde de yapım halinde 1 istasyonu bulunmasına rağmen, çeşitli baskılar sonunda bu istasyonlar arasında bulunan ve Mobil Şirketine ait bir istasyonun garip bir şekilde Şirkete mâl edildiğini söyler iştir. Açıkalın, bu istas- Elektrlk Mühendisliği 189, 33

4 1 yonun alımı için ilk hazırlanan raporda 850 bin lira değer biçildiğini, ikinci raporda ise büyük bir artışla değerin 1 milyon 900 bin liarya çıkartıldığını, sonra da I milyon 700 bin liraya alındığını, olayın tahkikatının halen Bakanlık Teftiş Heyetinde olduğunu belirtmiştir. Ofis eski Genel Müdürü, Ofis'in Çukurova mıntıkasında orta büyüklükte bir depoya ihtiyacı varken, ana depo ayarında 50 bin tonluk bir deponun yapımına geçildiğini, daha sonra, çeşitli ihbarların gelmesi üzerine Ofis tarafından başlatılan tahkikatın zamanın bakanı tarafından durdurularak dosyanın Bakanlığa a'ndığını, konunun mahkemeye intikal etmiş olmasına rağmen Ofis'in tahkikatı tamamlamasına müsaade edilmediğini ve mahkemeye müdahil olarak girilmediğini, dosyanın Bakanlık tarafından temyiz dahi edilmediğin ifade ederek «bu bakımdan ihtiyacın çok üstündeki bir teşebbüsün Ofisi lüzumsuz malî külfete sokması, ihalede ilgililerin geçmiş devrin hatırlı bazı iş sahiplerini kayırması iddiaları yönünden Mersin deposu inşaatı Ofis yönünden tereddütlü bir nokta olma vasfını muhafaza etmektedir» demiştir. Açıkalın, Adana yolu üzerinde, Tekir Yaylasında akaryakıtçılıkla hiçbir ilgisi bulunmayan bir motel işi için 1,5 milyon lira kredi verildiğini, sonunda istasyonun açılmadığını ve bir şahsın motel sahibi yapıldığını, harcanan para için teminat bile alınmadığını, bu yüzden usulsüz istihkaklara adı karışan 7 kişi hakkında memuriyetten ih-. raca kadar cezaları öneren tahkikat dosyasının Disiplin Kurulunun gündeminde olduğunu belirtmiştir. HAYALÎ PROJELER Açıkalın, sözlerine devamla, ofise 30 milyona malolacak 2 hayalî projenin önlendiğini, bunlardan birinin Karaköy otopark inşaatı projesi, diğerinin 'se Uludağda otel projesi olduğunu, akaryakıtçılık yönünden hiçbir değer ifade etmeyen bu tesislerin zarar etmeleri halinde zararın da ofise bırakıldığını, kâr etmesi halinde ise kârın çok az bir katkıda bulunan şirkettle paylaşılmasının öngörüldüğünü ifade etmiş ve «Bu kadar basiretsiz bir anlaşmayı imzalayanlar da, konu fiiliyata dönüşmediği için cezaî ve malî mesuliyetten kurtulmuşlardır» demiştir. USULSÜZ KREDİLER Petrol Ofisi eski Genel Müdürü, 12 Marttan önce çok sakat bir kredi sisteminin uylandığını belirterek bu konuda şunları söylemiştir : «1970 yılında mevcut 1297 bayiin sadece 691'ine kredi verildiğini ve bunun 204 milyon lira civarında olduğunu görüyoruz. Bunların 649 adedi 113 milyon ile yetinirken 42 adedinin 91 milyon lira kredi aldığı anlaşılmaktadır. Bu 42 kişinin mühim bir kısmı o devirde Ofis ilgililerine en yakın ve en çok tesir yaptırmış kişiler olarak görülmektedir. Bu şekilde Ofis'in malî imkânı gözetilmoden' yapılan hatır yoluyla kredi dağıtma sistemi, sonuçta tam bir fiyasko ile sonuçlanmış ve Ofis, rafineriden akaryakıt alacak para bulamaz hale gelmiştir yılında Anadolunun muhtelif yer.'nde Petrol Ofisi istasyonlarında benzin ve motorin bulunmamasının, Ofis satışlarının süratle düşmesinin sebebi budur.» Açıkalın, malî durumu düzeltme yerine daha önceki yöneticilerin kredilerin faizsiz bir şekilde daha uzun sürede tahssil edilmesi yolunu seçtiklerini, ancak 12 Mart'tan sonra Bakanlık makamının müdahale ederek bunun tatbikatını önlediğini ve buna ait dosyanın Bakanlıkta bulunduğunu bildirmiştir. 34 Elektrik Mühendisliği 189

5 Açıkalın, usulsüz kredilere örnek verirken istanbul ve Ankara'daki büyük bayilerden ikisi üzerinde durmuş ve yapılan usulsüz işlemier hakkında rakamlarla geniş bilgi vermiştir. Ofis eski Genel Müdürü, çeşitli sahte belge ve yolsuz davranışlarla bu firmaların milyonlarca lira kredi aldıklarını, Ofis'i kendi çıkarlarına alet ettiklerini belirterek, «Muamele hatırlı kişiye özel hizmet ve menfaat sağlamanın tipik missalidir» demiştir. Açıkalın, hava ikmal anlaşmasındaki usulsüzlüklerden de firma adları sayarak çeşitli örnekler vermiştir. Bu firmaların 12 Martt'an önce Ofis'in üst kademesindeki bazı yö- neticilerin desteğini de aldıklarını, ancak zamanında müdahale ile Ofis'in zarar etmesinin önlendiğini belirtmiştir. Eski genel müdür «Özel çalışma evi» diye bir dairenin tesadüfen ortaya çıkarıldığını ve fou konunun da Bakanlık Teftiş Heyeti' tarafından tahkik edildiğini sözlerine eklemiştir. GÖREVDEN ALINMA Açıkalın görevinaen alınması ile ilgili olarak da şöyle konuşmuştur : «Ofis üzerinde kurulmuş ve herkese alıştırılmış bir özel düzen mevcuttu. Bunun musluklarının bir anda kesilmesi bazı kişileri zarara soktuğu gibi, bunlardan medet uman veya bunları kendine destek yapmak issteyen bazı politik kişileri de huzursuz etmiştir. Ben, bu dolaylı telkin, tehdit ve tazyiklere mukavemet ettim. Demek idare ve yetkili politik güçler mukavemet edemedi, benim feda edilmen tercih edildi. Daha 2 gün evvel, Ankara Rotary Kulübünde mücadelelerinin başarı sağladığını ve benim görevden alındığımı sevinç çığlıkları ile kutlayıp bunun şerefine kadeh kaldırıldığını görünce, insanın, bu musluğu kesilen çevrelerin nerelere kadar uzandığı noktasında hayretleri daha da artıyor. Ayrıca, akrabalık yoluyla bazı menfaatlerin himayesi için bazı büyük politik baskıların yapıldığı da her an kulağıma eriştirilen bir husustur. Seçme, iş çevrelerini memnun edecek bir ekiple gitmek ve seçim sonu büyük bir değişikliğe hacet kalmamak üzere bazı nüfuzlu, fakat gayrimesul politikacıların büyük gayretleri de Ankara'da herkesin dilindedir. Bu, olan ve olacağı söylenen şeylerin tümünü bir araya getirince, Ayhan Açıkalın'ın (15) ayda görevden niçin alındığı daha iyi anlaşılmıyor mu?» Biz Mülkiyeye girdiğimizde, mermerli salonda çeşitli atasözleri asılıydı. Birini hiç unutmam, «Bir memlekette namuslular da, namussuzlar kadar cesur olmalıdır» diyordu. Bizim nesil emeklilik çağına yaklaştı, Cumhuriyettin 50. yıl arifesindeyiz, elan bir devlet teşekkülünün genel müdürü, müessesesinin menfaatini korumak için mücadele yapıyor ve yerinde tutunması mümkün olamıyor. Ama, herkesin bilmesinde fayda vardır ki, bunu düstur edinmiş bir nesil yetişmiştir. Kapkaç düzenini özleyenler veva destekleyenler kim olursa olsunlar, taviz vermeden devlete hizmet edenlerin alacakları sonuçlara ergeç mani olamıyacaklardır.» Ağustos. Cumhuriyet) «İLKÖĞRETİM HAKKINA KAVUŞMAYAN ÇOCUK SAYISI 629 BİN...» Milli Eğittim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü Sait Mehmedoğlu dün sabah Gazi İlkokulu'nda başlayan, «Beslenme Seminerb'nde yaptığı konuşmada ülkemizde ilk öğrenim imkanından mahrum çocuk sayısının olduğunu açıklamıştır ^1972 öğretim yılında ilkokullarımızın sayısının olduğunu belirten İlköğretim Genel Müdürü, bu okullarda görev alan öğretmen sayısının da 'i bulduğunu sözlerine eklemiştir. Elektrik Mühendisliği ( 1 0

6 Mehmedoğlu gelecek üretim yılında öğretmen sayısının olacağını geçtiğimiz yıl ilköğretmen okullarının son sınıflarında öğrenci bulunduğunu ifade etmiştir. İlköğretim Genel Müdürü imkanların genişletilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını belirtmiştir. TÖB-DER NE DİYOR? Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü'nün yukarıdaki açıklamaları huscsunda görüşlerini kısaca açıklayan TÖB-DER Genel Başkanı Ali Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretimden mahrum çocuk sayısı konusunda eeğişik ölçülere baş vurduğunu belirterek «Bakanlığın açıklamalarını kabul etmesek bile rakam yine de ürküntü vericidir. Cumhuriyetin 50. Yıldönümünde çocığun ilköğrettimden mah rum oluşu bu alanda yapılan açıklamaların ne kadar yetersiz kaldığının delilidir.» demiş tir. TÖB-DER Genel Başkanı, ayrıca okuldan mahrum kyölerin sayısının da halâ'büyük rakkam tuttuğunu ifade ederek Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre en iyimser tah minle on bin köyde ilkokul bulunmadığını sözlerine eklemiştir. (22 Ağustos 1972, Yenigün) İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNİN ARTIRILMASINA KARŞI ÇIKTI Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içinde bo lunduğü malî kr zden, işçi ve işveren pı imlerinin arttırılması yoluyla giderilmesine kat şı olduklarını bildirmiş, «Meseleyi prim artışı sonucuna götürecek her türlü teşeb büs ve zorlamaya evet demiyeceğiz» demiştir. Bu konuda yazılı bir demeç veren Türk ye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu, Kurumun aktuaryel durumu bilinmeden bu ölçüde konunun tartışılmasının anlamışız olduğunu ifade-etmiş, 1186 sayılı kanunla getirilen borç lanma sisteminin «siyasî yatırım amacı olarak kullanılmaktan uzak tutulmasını» istemiştir. Genel Sekreter İbrahimoğlu özetle şöyle demiştir : «İşverenler olarak ne işçilerin nede işverenlerin pirim artışına tahammülleri olmadıklarını açıklamak isterim. Kurumun hakikaten güç durumda olduğu kabul ediliyorsa bunun giderilmesi için başka yolların artştırılması, başka tedbirlerin getirilmesi gerek lidir. Eğer Kurumun malî ve aktuaryel durumu hakikaten bilinmiyorsa, o halde bu öl çüde tartışmanın nedenini anlamak mün.kün değildir. Komisyonun çalışmaları netice sinde ortaya çıkacak raporu uzmanlara ayrıca inceleteceğiz. Bu raporun isabetle değerlendirilmesine biz de gayret edeceğiz. Fakat ısrarla belirtmek isterim ki, meselemi prim artışı sonucuna götürecek her tür'ü teşehbüs ve zorlamaya evet demiyeceğiz.» SİYASÎ YATIRIM Kurumun fonlanna Devlet tarafından yapılan müdahalenin asgariye indirilmesini ve mali durumun düzeltilmesi için devletin sigorta fonlarına başka ülkelerde olduğu gib! iştirak etmessin: isteyen İbrahimoğlu, Kurumun güç duruma düşmesine 1186 Sayılı borçlanmaya ilişkin kanunun yol açtığı söylentilerinin de bulunduğunu ifade etmiş bu konuda da özetle şöyle demiştir : «Özellikle 1186 Sayılı Kanunun çıkışında, işverenler olarak,, kanunun aktuaryel sonuçlarının iyi incelenmesi gerektiğini belirtmiştik. O günlerin en yetkili ağızları ise, gerek parlamento içinde gerekse parlamento dışında kanunun ciddiyetle incelendiğini, bu değişikliğin aktuaryel dengeyi bozmayacağını, bu nedenle de herhangi bir prim artışının sözkonusu olmayacağını ısrarla ve defalarca ileri sürmüşlerdir. Bugün durum verilen bu sözlerin aksine bir eğilim göstermekte ve hattâ tedbirlerin en kolay olanı prim artışına baş vurulmak istenmektedir 36 Elektrik Mühendisliği 186

7 Kanun değişikliğinin sonuçları ve sorumlulukları çalışanlara ve çalıştıranlara yükletilemez. Bu değişikliklerden sorumlu olanlar vaktiyle teknik konularda polittik düşüncelerle kanunları değiştiren siyasî yatırımcılardır. Bu nedenle işaret edilen değişikliklerin ortaya çıkardığı sonuçların da hakikî sorumlularca kabul edilmesi gereklidir.» (18 Ağustos, Cumhuriyet) 3,5 YILDA PAHALILIK % 62'YE ULAŞTI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, son üç buçuk yılda yüzde 44,5 ile yüzde 62,5 oranında hayat pahalılığı olduğunu açıklamıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyük ilde Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan geçinme indekslerine göre, en hızlı fiyat artışı olan il Antalya, en yavaş fiyat artışı olan il ise Eskişehirdir. Ayrıca, ikinci ucuz şehir Ankara, üçüncüsü ise İstanbul'dur. Pahalılıkta ise Erzurum ikinci, Bursa üçüncü gelmektedir. YILLIK FİYAT ARTIŞI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayınlanan son «Fiyat İndeksleri Bülteni»ne göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Samsun ve Ordu illerinde son üç buçuk yılda ortalama yüzde 44,5-62,5 oranında fiyat artışı olmuştur. Enstitü bültenine göre, bu illerde, % 100'ün üzerinde en yüksek fiyat artışları kültür ve eğlence hizmetlerinde olmuş, bunu yüzde 90-99,9 oranında artışla sağlık ve kişisel bakım harcamaları takip etmiştir. Hizmet ve madde grupları itibariyle en az fiyat artışı ise, tabanı yüzde 21,7 ile konut ve ulaştırma harcamalarında meydana gelmiştir. İLLERE GÖRE Fiyat indeksleri bülteninde, «Gıdalar genel indeksi'ne ekmek ve tahıl, et, balık vs kumaş hayvanları, yağlar, süt ve süt ürünleri, yumurta, yaş ve kuru sebze ve meyveler, çeşitli hazır yiyecek maddeleri, tütün, alkollü ve alkolsüz içkiler, «giyim eşyaları indeksbnde de, erkek, kadın, çocuk giyim eşyaları ile kumaşlar yer almıştır yılı (100) olarak alınan indekste illere göre, grupların genel indeksleri, haziran 1972 sonu itibariyle şöyledir : Ankara : Genel indeks 145,4; gıda maddeleri 139,5; giyim eşyası 162,7; konut 146,2; ev eşyası 155,1; sağlık 129,4; ulaştırma 131,2; kültür 164,1. İstanbul: Genel indeks 146,6; gıda maddeleri 145,5; giyim eşyası 167,7; konut 127,5- ev eşyası 139,6; sağlık 158,7; ulaştırma 156,5; kültür 209,3. İzmir- Genel indeks 154,0; gıda maddeleri 146,2; giyim eşyası 174,9; konut 129,4 ev eşyası 167,3; sağlık 186,8; ulaştırma 1932,2; kültür 199,9. Adana : Genel indeks 149,3; gıda maddeleri 143,7; giyim eşyası 160,3; konut 154,4 ev eşyası 145,5; sağlık 140,6; "ulaştırma 153,4; Kültür 180,3. Antalya : Genel indeks 162,2; gıda maddeleri 171,0; giyim eşyası 179,1; konut 121,7; ev eşyası 144,0; sağlık 178,7; ulaştırma 126,8; kültür 189,4. Bursa : Genel indeks 158,2; gıda maddeleri 155,0; giyim eşyası 157,7; konut 155,5; ev eşyası 158,0; sağlık 149,3; ulaştırma 130,6; Kültür 243,2. Diyarbakır : Genel indeks 154,1; gıda maddeleri 139,9; giyim eşyası 177,2; konut 153,0; ev eşyası 150,8; sağlık 146,8; ulaştırma 182,0; kültü' 198,7. Erzurum : Genel indeks 144,5; gıda maddeleri 138,5; giyim eşyası 161,0; konut 155,7; ev eşyası 189,7; sağlık 194,6; ulaştırma 130,8; kültür 196,3. Eskişehir : Genel indeks 144,5; gıda maddeleri 138,5; giyim eşyası 161,0; konut 129,9 ev eşyası 170,7; sağlık 143,3; ulaştırma 140,1; kültür 175,9. Elektrik Mühendisliği 189 ' 37

8 Ordu : Genel indeks 144,5; gıda maddeleri 147,4; giyim eşyası 159,3; konut 139,0; ev eşyası 148,1; sağnk 143,9; ulaştırma 157,4; kültür 200,9. Samsun : Genel İndeks 151,3; gıda maddeleri 144,7; giyim eşyası 159,5; konut 144,5; ev eşyası 162,8; sağlık 178,1; ulaştırma 136,2; kültür 189,5. (THA) KÖMÜRE ZAM VAR (4 Ağustos, Cumhuriyet) Kömür sıkıntısı bu kışda devam edecek ye kömür fiyatları yeniden ayarlanarak zam y& pılacaktır. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Behzat Firuz Bariş'a şunları söylemiştir : «Kömür sıkıntısının giderilmesi için gere,<li tedbirler alınmaktadır. Sıkıntıyı hafifletmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Ancak bugün Türkiye'nin kömür ihtiyacı 10 milyon tondur, biz ise ancak 2,5 nvlyon ton kömür üretebiliyoruz, geri kılan yakacak ihtiyacı tezek ve odunla karşılanıyor. Muhtemel kömür sıkıntısını önleyebilmek için, ihtiyaç sahipler're mayıs ayından beri kömürlerini zamanında almaları ve sıkışıklığa sebep olmamaları için yazılar yazıyor, telkinlerde bulunuyoruz. Şu anda satışla oldukça iyi» KOMUR İŞÇİSİ İHRACI Türk"ye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Firuz, demecinin devamında üretimin arttırılması konusunda şöyle konuşmuştur : «Üre'.ımi geçen seviyesinin üzerine çıkarmak için azami gayret harcıyoruz. Ana tadbirler yanında talî tedbirler de alınmış bulunuyor Ancak Türkiye'nin bütün kömür ihtiyacının Türkiye Kömür işletmeleri tarafından kjrşılanması mümkün değildir. Alacağımız esas fedbir uzun vadeli olacaktır. Bu da Türkiye'nin bütün ticari yakıt iht! yacının karşılanması için, özellikle bölge'el üretiminin seferber edilmesi gerek'r. Aksi halde yoğun şehirleşme, nüfus artışı, hayat standa r dının yükselmesi yakıt ihtiyacını artırmaktadır. Buna paralel olarak üretimin arttırılmasını sağlayacak çok esaslı tedbirler alınmak gerekir. Yoksa hiçbir zaman ülkemiz yakıt sıkıntısından kurtulamaz. İşçi sorunu ise başlı başına bir mesele. Linyit yatakları için pek işçi sıkıntısı çekilmiyor, amma taş kömürü için işçi yok denebilecek kadar az. Öyle ki, Zonguldak yöresinde 15 bin işçimiz, kalifiye işçimiz, yabancı ülkelere çalışmaya gitti. Şu anda Zonguldak'ta işçi skıntısı var.» FfYAT ARTIŞLARI Özel sektörün devlet tarafından ele alınıp işletilmesinin yararlı olacağını belirten Behzat Firuz, kömrüe yapılacak zam konusunda şöyle demiştir. «Bu konuda konuşmaya yetkili değilim.» Öte yandan öğrenildiğine göre, bu yılda geçen yıla oranla kömür fiyatlarında artma olacaktır. Kömür fiyatlarının ayarlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Fakat yapılacak zam oranı henüz belli değildir. (12 Ağustos, Barış) e İSTANBUL'DA ELEKTRİĞİN KİLOVATINA 1 KURUŞ ZAM YAPILDI Türkiye Elektrik^Kurumu İstanbul'da elektriğin kilovatına 1 kuruş zam yapmıştır. Zam uygulanmasına 1 eylül tarihinden itibaren başlanacaktır. Türkiye Elektrik Kurumunun tarifesine c;öre yakıt fiyatlarına zam yapıldıkça bu zammın getireceği külfetin elektrik fiyatlarına ilâvesi öngörülmüştür. Yapılan hesaplar so^ nucu 0.68 kuruş olarak tesbit edilen zam, bu sayının hesap güçlüğü doğuracağı düşünülerek 1 kuruşa çıkarılmıştır. 38 Elektrik Mühendisliği 189

9 İETT Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, borçlarını zamanında ödemeyen resmî dairelerin de ücreti 6 kuruş fazla ödemeleri kararlaştırılmıştır. İETT Idaresi'nin halen resmî dairelerden 24 milyon lira, İstanbul Belediyesi'nden ise 1971 yılı sonu hesaplarına göre 153 milyon lira elektrik parası alacağı olduğu belirtilmiştir. (24 Ağustos, Milliyet) DOKUMA FİYATINA YAPILAN ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Dokumacıların, dokuma taban fiyatlarına % 25 oranında yaptıkları zam dün yürürlüğe girmiştir dokuma tezgahı sahibinin daha önce kongrede aldıkları zam kararı, mal dokutan tüccar ve fabrika sahipleri ile imzalanan protokol ile geçerlilik kazanmıştır. Ancak sözleşme imzalamıyan bir kısım tüccar ve fabrika sahibi boykot edilmiş ve dün sabahtan itiba-en malları dokunmamaya başlanmıştır. İstanbul Dokumacıları Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre zam kararına uymayan tüccar ve fobrika sahibi % 15'i geçmemektedir. Dokuma tezgâhı sahipleri 13 Ağustos tarihinde yaptıkalrı kongrede, dokuma ücretlerinin çok düşük olduğu gerekçesi ile zam kararı almışlar ve zammı kabul ettiğine dair 19 Temmuz gününe kadar protokol imzalamayan tüccar ve fabrika sahiplerini boykot edeceklerini açıklamışlardı. Türkiye'deki top'am üretimin % 75'ini kapsayan dokuma tezgâhı sahipleri, istedikleri zammın kumaşın maliyeti üzerinde en fa^la iki liralık bir etk' yaptığını, bununda kumaş fiyatlarının artması için bir neden olamıyacağını söylemişler, «zam kararımız ve direnişimiz daha çok kazanmak amacı ile değil, yaşayabilmek içindir» demişlerdir. PAHALILIKTAN YAKINAN GENÇ KADIN İNTİHAR ETTİ... (22 Ağustos, Cumhuriyet) Ağır hayat şartlarına dayanamayarak DDT içen Haşine Poyraz adındaki kadın kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Bağlar semtinde oturan Haşine Poyraz devamlı olarak yakınlarına hayat pahalılığından dert yanarak geçınemediğini söyliyerek «yaşanacak durum değil»demiştir. Önceki gün eline geçen paranın hesabını yaptıktan sonra DDT içerek intihar eden kadın dün kaldırıldıciı Sigortalar Hastanesinde ölmüştür. (16 Ağustos, Barış; UCUZLAYAN İLAÇLAR ORTADAN KAYBOLDU!.. Piyasadaki 4 hin kadar ilâcın yeni fiada satışına dün başlanırken, listelerin çok geç v rilmesinden ötürü bütün eczanelerde karşıklık çıkmış ve bazı eczacılar satış yapma'ctan çekinmişlerdir. Bu arada, fiatı yükseler ilâçlar bulunurken, indirimliler piyasadan yok olmuştur. Yürürlüğe giren kararnamede, vitamin ve antibiyotiklerin fiatlarında azalma olurken, kodeinli ilâçların fiatı bir miktar yükselmiştir. Ancak yeni fiatlar ortalığı karıştırmış, listelerin içine gömülen eczacılar, fiatları öğrenmek için satışı durdurmak mecburiyetinde kalmışlardır. Baz ilâç fabrikalarının tatile girmesi, bazılarının da üretimi geçici olarak durması yüzünden özellikle fiatları ucuzlayan ilâçların piyjsada bulunmamasına sebep olmuştur. Bu arada, bir yetkilj, ucuzlayan ilâçları fazld fiatla satan eczacıların savcılığa verileceğini belirtmiştir. Fiatların çok geç açıklanmasından mağdur duruma düştüklerini belirten eczacılardan Ekmel Erencek «kabak eczacıların başına patladı» demiştir. Eczacılar, yeni fiatların eski ilâçlara konulması için en az bir ay zamana ihttiyaç olduğunu ileri sürmüşlerdir. Elektrik Mühendisliği

10 IZMİR'Lİ ECZACILAR NE DİYOR İzmir eczacılar Odası Başkanı Nedim Çelikel yürürlüğe giren fiatları için Sağlık Bakanlığının eksik çalışma yaptığını söylemiş ve İzmir'li eczacılardan «yazılmşı ve yazılmamış kanunlara» göre hareket etmelerini istemiştir. (16 Ağustos, TERCÜMAN) NORTHERN ELECTRİC, PTT İLE YETMİŞ MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI. «Northern Electric» adlı firmanın Kanada'da, Montreal kentindeki şubesi, Türkiye'deki telefon şebekesini genişletme ve ilintili gereçleri yenileme amscıyle, PTT ile 70 milyon dola'rlık bir anlatma imzalamıştır. Türkiye'deki şube firma, Northern Telekomünikasyon A.Ş. nin aracılığıyla gerçekleşen 70 milyon dolarlık telefon anlaşması, şimdi Kanada'da bulunan Türkiye Şubesi Müdürüne göre, «Türkiye'deki telefon abone olanağını önemli ölçüde arttıracaktır.» 70 milyon dolarlık kontratın 34 milyon dolarlık bölümünün, İstanbul'daki Northern Telekomünikasyon Anonim Şirketine ayrıldığını belirten Türkiye Şube Müdürü V/alter Godbehere, gereç yapımı ve yeni bir şebeke kurulması için, Montreal'deki firmanın, Türkiye'ye ana yapım makineleri yollayacağını ve İstanbul'daki firmanın da, gerekli araçları sağlayacağını» açıklamıştır. Kontratla ilişkin yapım ve uygulama süresinin 5 yılı kapsayacağını belirten Northen Electric of Canada, 70 milyon dolarlık aklaşmanın yalnız Kanada'da, 400 yeni iş ola nağını yarattacağını bildirmektedir. (16 Ağustos, Milliyet) LİBYA İLE ARAMIZDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarının ortaklaşa Libya'ya yetişmiş teknik eleman ve sağlık personeli gönderilmesi konusundaki çalışmaları olumlu sonuç vermiş ve Libya'ya iki yıl için gidecek 92 kişinin isimleri ile olmuştur. ANLAŞMAZLIK Yurt dışına ggidecek hemşire, teknisyen, doktor, mütehassıs doktorlar konusunda Libya ile Türkiye arasında bazı anlaşmazlıkla çıkmıştır. Libya Hükümeti, seçimi kendisinin yapmasında ısrar etmiş fakat Türk Hükümeti buna izin vermemiştir. Buna rağmen Libya Hükümeti'nin gönderdiği heyet müracaatçılar arasında seçimi kendisi yapmış, bunun üzerine Türk Hükümeti seçilenlerden bazılarına ittirazlarda bulunmuştur. Bu yüzden Libya'ya gidecek doktorların hareketi bir süre gecikmiştir. Bugüne kadar devletin beyin göçünü teşvik ettiği yolundaki yayınlar karşısında herhangi bir açıkalmada bulunmayan yetkili makamlar bu konuda bilgi vermekten kaçınmaca, fakat «Beyin Göçü»'nün devam ettiğini doğrulamaktadır. Ücretler : Libya'nın Türkiye'den ithal edeceği teknik elemanlar konusundaki çalışmaların geliştiğini bildiren yetkililer, şimdilik yalnız sağlık personeli konusundaki anlaşmaya varıldığını söylemişlerdir. Sağlık Bakanlığı ile Libya arasında geçen karşılıklı görüşmeler sonunda 92 mütehassıs, doktor, diş tabibi ve hemşire konusunda anlaşmaya varılmıştır. Libya'ya gidecek sağlık personeline ayda ile 3600 lira arasında değişen ev kirası, pratisyen doktorlara yılda 92 bin lira, mütehassıslara yılda 100 bin lira, kolej mezunu hem- 40 Elektrik Mühendisliği 189