Petrol Ofisi'nde 100 Milyonluk Yolsuzluk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Petrol Ofisi'nde 100 Milyonluk Yolsuzluk"

Transkript

1 Petrol Ofisi'nde 100 Milyonluk Yolsuzluk geçen ay (Nuri ÖZDENİZ) Bayiler toplantısına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın, CUMHURİYET'in yönelttiği sorulara verdiği cevapta, 12 Mart hükümet değişikliğine dek Ofiste büyük kredi yolsuzlukları yapıldığını açıklamıştır. Açıkalın ayrıca Petrol Ofisini rasyonellikten uzaklaştıran, politik baskıların halen sürdüğünü ifade etmiştir. ' İhalelerde yapılan yolsuzluklara da değinen Açıkalın, «12 Mart hükümet değişikliğine kadar Petrol Ofisi bir arpalık gibi kullanılmaya alışılmıştır. Birçok firma yüksek fiyatlarla malların; satmak üzere anlaşmalar sağlamışlar ve sırt bu satış garantisi altında fabrikalar kurmuşlar. Bir yıldır uğraşımız bu tip çevrelere karşı gelişmektedir. Ancak bir yandan çıkarlarına karşı geldiğimiş iş çevrelerinin bir yandan da bu iş çevrelerinin ilişki kurduğu politik çevrelerin baskıları devam etmekte, çalışmalarımızı zorlaştırmaktadır» demiştir. Petrol Ofisi Genel Müdürü, ayrıca petrol çıkartılması ve pazarlamasının tek bir milli örgüt içinde yapılmasını sağlayacak kanun tasarısının öncelikle ele alınmasını istemiştir. TASFİYE SÜRECEK Petrol Ofisi Genel Müdürü, yörelttiğimiz sorulara verdiği cevaplara devamla, of is. içinde personel tasfiyesinin süreceğine işaretle şunları söylemiştir. «Petrol Ofisinin arpalık gibi düşünülüşü kendini personel açısından da göstermiş, kayırmalı pek çok kişi belirli iş çevrelerinin ajanı olarak ofise alınmış. Bizler bu gibi kişilerin tasfiyesini öngördük.bu bir yandan ofisin rasyonel çalışabilmesi için de gereklidir. Halen gerek Bakanlık tarafından, gerekse Genel Müdürlüğümüz tarafından haklarında tahkikat yapılanlar vardır. Gereğinde tasfiye edileceklerdir.» RAFİNERİ KAPASİTESİ FAZLA Açıkalın, bu arada rafineri sorunu üzerinde durarak şu bilgiyi vermiştir : «1973 yılı başında Türkiye'de petrol tüketimi 8-8,5 milyon ton arası olacaktır. Oysa ayni tarihte rafinerilerimizin kapasitesi 14 milyon ton olacak, aradaki fark ya âtıl kalacak, ya da yabancı ham petrol ithal edip, yine dışarıya ihraç etme gibi zor şartlar doğacaktır. Kanımca İzmir Fafinerisinin projesi gereğinden önce-uygulanmıştır. Açıkalın, bu açıklamasında daha sonra kredi yolsuzluklarına değinerek 1400 bayi içinden sadece 700'üne kredi verilmiş olduğunu, bu yolsuz kredi toplamının 100 milyon lirayı aştığını ifade etmiştir. Açıkalın dağıtılan kredilerin büyük çoğunluğunun 50 kadar bayie verildiğini, içlerinde şahıs başına 16 milyon lira kredi alabilenlerin bulun duğunu açıklamı>tır. BASKILAR BASKILAR Petrol Ofsi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın, çeşitli çevrelerin giriştiği baskı hareket lerini de şöyle ifade etmiştir : «İzah ettiğim gib:, 12 Mart hükümet değişikliğine dek Petroi Ofisi tam bir arpalık gibi kullanılmıştır. Görevi devraldığımızdan beri mücadelemizin büyük bir kısmını bu tip kişiler almıştır. Ancak bu mücadelemiz karşısında bir kısım is çevrelerinin, tepkisi ve baskısı bunun yanında iş çevreleri ile ilişkileri bulunan politik kişilerin baskılan halen sürmektedir. Rahat ve rasyonel çalışabilmem için önce bu baskının kalkması gerekmektedir.» Elektrik Mühendisliği 189 sı

2 Açıkalın, ayrıca verdiği bilgide yönetim değişikliğinden sonra Petrol Ofisindeki gel'şmeleri özetlemiş, şöyle demiştir : «Geçen yıllarda milyonlarca zarar eden Ofis 1971 yıl sonunda kâra geçmiştir y. \ında zarar 10 milyon liraydı yılı sonunda 24,5 milyon lira kâr edildi. Bu arada 98 milyon liru da borç ödenmiştir. Şimdilik Ofis üzerinde yeni bir po ; itik oyun oynandığı takdirde 1972 yılı sonunda 40 milyon lira kâr edileceği hesaplanmıştır.» AÇIKALIN GÖREVİNDEN ALINDI Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın görevinden alınmıştır. (4 Ağustos, Cumhuriyet) 12 Mart'dan sonra 1. Erim Hükümetinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu tarafından Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ayhan Açıkalın, önceki gün bu görevinden alınmıştır. Açıkalın görevinden alınışıyla ilgili kararnameyi bazı Bakanlar imzalamak istememişlerdir. YOLSUZLUĞU AÇIKLAMIŞTI Petrol Ofisi Genel Müdürü Açkalın'ın görevinden alınış nedeni kesin olarak öğrenilememiştir. Hatırlanacağı gibi Açıkalın, önceki gün İstanbul'da yaptığı bir açıklamada Ofis'in ilk defa kâra geçtiğini, bazı yabancı ve yerli firmaların ağır baskısı altında bulunduğunu ve geçmiş yıllara ait milyonlarca liralık yolsuzluk tesbit ettiğini açıklamıştı. AÇIKALIN İLE İLGİLİ KARARNAME ONANDI (5 Ağustos, Cumhuriyet) Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan Açıkalın'ın görevinden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesinin Cumhurbaşkanı Sunay tarafından onaylandığı öğrenilmiştir. Hatırlanacağı gibi Açıkalın, bir hafta önce hükümetçe görevirden alınmış, ancak bazı Bakanlar, hazırlanan kararnameyi imzalamak istememişlerdi. AÇIKALIN OFİS'TE DÖNEN OYUNLARI AÇIKLADI (9 Ağustos, Cumhuriyet) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Ayhan Açıkalın dün düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart 1971 tarihinden önce Ofis'te yapılmış usulsüzlükler hakkında rakamlarla b'lgi vermiş ve kendisinin bu usulsüzlükler dolayısiyle elde ettikleri çıkarları engellenen bazı çevreler ve onların yanındaki politik güçlerin sonunda görevinden alındığını ileri sürmüştür. Ayhan Açıkalın, Genel Müdürlük gövrevine başladığı 30 Nisan 1971 tarihinde Ofisin satışlarının bir yıl öncesine oranla düşmüş olduğunu, yüz milyonlarca borç bulunduğunu, bundan dolayı Ofis, yeterince mal çekemediğinden, satış istasyonlarında zaman zaman mal kalmadığını, «hatırlı iş sahiplerinine» pahalı mal mubayaaları kaplısının «ardına kadar açık» tutulduğunu, bilançosunu 1970'te 10 milyon lira zararla kapatmış olduğunu, çeşitli sorumsuz davranışlara Ofis'in tam bir düzensizlik içine girdiğini, bunları gidermek için ciddî tedbirlerin gerekli olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etmiştir : Böyle ciddî fakat zecrî hamlelerin, Ofis gibi müesseseyi (arpalık) kabul etmiş çıkarcıların menfaatlerini haleldar ettiğinde, o yöneticileri yıpratacağı muhakkaktı. Bunu, yılların verdiği derse rağmen yine de yapmağa mecburduk, çünkü Ofis gibi bir müesseseyi kurtarmak için başka çare yoktu ve bu görev de bana verilmişti. Aksaklıkları büyük çapta önledik, uygunsuzluğu tesbit olunan hallerde ilgilinin arkasında kim var diye bakmadan ve ikazlara aldırmadan suçluları Savcılığa verdik. Ofis'in 32 Elektrik Mühendisliği 180

3 zararı varsa tazminat dâvası açtık. 100 milyona yaklaşık parayı da tahsil ettik veya takside bağladık. Suçlu Ofis'in mensubu ise, Disiplin Kutuluna gitti, ihraç dahil, çeşitli cezalar verildi. Ofisi maşa gibi kullananlar tesbit olunduğunda, bayiliği yenilenmeyen veya feshedilenler oldu. Her teşebbüsünde (evet) kelimesine alışmış politikacıdan dönenler oldu. Ayhan Açıkalın daha sonra kendisinin göreve atanmasından sonraki dönem hakkında rakamlar vererek satışın arttığını, yeni bayilik verilmesinin belirli esaslara bağlanarak, konunun «Tavassut ve politik» iş olmaktan çıkarıldığını belirterek şöyle devam etmiştir : «Bu arada Ofisi uyutup düşük satışlarla yabancı şirketlere dolaylı yoldan imkân sağlayan veya mukaveleyi ihlâl eden, yahut açkıca yabancı şirketlerden mal almaktan çekinmeyen 56 bayi ile ilişiğimiz kesilmiştir. Bunun kimisi ile müddeti dolunca mukavele yenilenmemiş, kimisinin ise mukavelesi feshedilmiştir. Bu konuda Ofisde iş takipçisi olarak görülen (Avukat ve Milletvekili) Yılmaz Alpaslan'ın sıkı şekilde takip ettiği (kayınpederi) de bu listeye dahildir». Petrol Ofisi eski Genel Müdürü, Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın kayınpederi Galip Sarıtaş ile Ofis arasındaki ilişki hakkında ayrıca ayrıntılı bilgi vermiş ve Sarıtaş'ın hiç bir zaman taahhüdünü yerine getirmediğini, kendisinin Genel Müdür olmasından önce durumun Sarıtaş'a bildirildiğini, bu arada 2 yıl bir satış şansı tanındığını, kendisinin göreve gelmesinden sonra da satıcınn 1925 ton satış taahhü* ederek aldığı 400 bin lira kredinin satışın hiç bir zaman taahhüt edilen rakamın dörtte birine dahi ulaşamaması nedeniyle, mevzuata uyularak, kredi farkının Sarıtaş'tan geri istendiğini, Alpaslan'ın kayınpederinin 1970'de 245 ve!97tde de 265 bin lira ödemesi gerekirken tebligata rağmen bu parayı Ofise ödemediğini söylemiştir. Açıkalın sözlerine devamla fevkalâde hâl stokunun 96 bin tondan 134 bin tona çıkarıldığını, bu artışın para olarak karşılığnın 140 milyon olduğunu, Ofis'in bir yıl içinde 98 milyon lira borç ödediğini, 1970'de 10 milyon zarar etmiş olan Ofis'in 1971 yılındaki faaliyetleri sonunda 14,5 milyon kâra geçtiğini, 1972 yılı sonunda ise bu rakamın 40 milyona ulaşmasının beklenildiğini ifade etmiştir. USULSÜZ MUAMELELER Açıkalın sözlerine devamla, 12 Mart 1971'den önce Ofis'in satın alma ve ihale yönet meliğinin bir takım firmaların rahatça hareket edip, kendi ç'karlarına konuyu yorumlamaya müsait olduğunu, ihale zarflarının açılması zamanlarının belli olmaması nedeniyle bir çok firmanın Ofis içindeki adamlarıyla bir çok işler çevirdiğini bütün bunların daha sonra hazırlanan yönetmeliklerle önlendiğini belirterek, usulsüzlükler hakkında çeşitli örnekler vermiştir. AKARYAKIT İTHALÂTI Ofis eski Genel Müdürü, usulsüzlüklerden örnek verirken akaryakıt ithalâtı konusuna değinmiş, Doğu blokundan alınan petrolün daha pahalı olmasına rağmen, Ankarakadi bir aracının çeşitli çalışmaları sonunda daha önce başka bir firmanın daha düşük fiyatla akaryakıt vermeyi kabul etmiş olmasına rağmen sonradan bu yetkinin /ptâl edildiğini ifade etmiş, gerçekleşen ithalâttaki fiyat ile uluslararası ithalât fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak devletin sırf 'bir aracın komisyon almasına âlet edildiğinden 2 milyon dolar döviz yitirdiğini açıklamıştır. HATIR İŞLERİ Açıkalın, istasyon satın alımlarında çeşitli «Hatır işlerinin» yapıldığını, Petrol Ofisi'- nin Kızılcahamam'da 3 adet, az ilerde de yapım halinde 1 istasyonu bulunmasına rağmen, çeşitli baskılar sonunda bu istasyonlar arasında bulunan ve Mobil Şirketine ait bir istasyonun garip bir şekilde Şirkete mâl edildiğini söyler iştir. Açıkalın, bu istas- Elektrlk Mühendisliği 189, 33

4 1 yonun alımı için ilk hazırlanan raporda 850 bin lira değer biçildiğini, ikinci raporda ise büyük bir artışla değerin 1 milyon 900 bin liarya çıkartıldığını, sonra da I milyon 700 bin liraya alındığını, olayın tahkikatının halen Bakanlık Teftiş Heyetinde olduğunu belirtmiştir. Ofis eski Genel Müdürü, Ofis'in Çukurova mıntıkasında orta büyüklükte bir depoya ihtiyacı varken, ana depo ayarında 50 bin tonluk bir deponun yapımına geçildiğini, daha sonra, çeşitli ihbarların gelmesi üzerine Ofis tarafından başlatılan tahkikatın zamanın bakanı tarafından durdurularak dosyanın Bakanlığa a'ndığını, konunun mahkemeye intikal etmiş olmasına rağmen Ofis'in tahkikatı tamamlamasına müsaade edilmediğini ve mahkemeye müdahil olarak girilmediğini, dosyanın Bakanlık tarafından temyiz dahi edilmediğin ifade ederek «bu bakımdan ihtiyacın çok üstündeki bir teşebbüsün Ofisi lüzumsuz malî külfete sokması, ihalede ilgililerin geçmiş devrin hatırlı bazı iş sahiplerini kayırması iddiaları yönünden Mersin deposu inşaatı Ofis yönünden tereddütlü bir nokta olma vasfını muhafaza etmektedir» demiştir. Açıkalın, Adana yolu üzerinde, Tekir Yaylasında akaryakıtçılıkla hiçbir ilgisi bulunmayan bir motel işi için 1,5 milyon lira kredi verildiğini, sonunda istasyonun açılmadığını ve bir şahsın motel sahibi yapıldığını, harcanan para için teminat bile alınmadığını, bu yüzden usulsüz istihkaklara adı karışan 7 kişi hakkında memuriyetten ih-. raca kadar cezaları öneren tahkikat dosyasının Disiplin Kurulunun gündeminde olduğunu belirtmiştir. HAYALÎ PROJELER Açıkalın, sözlerine devamla, ofise 30 milyona malolacak 2 hayalî projenin önlendiğini, bunlardan birinin Karaköy otopark inşaatı projesi, diğerinin 'se Uludağda otel projesi olduğunu, akaryakıtçılık yönünden hiçbir değer ifade etmeyen bu tesislerin zarar etmeleri halinde zararın da ofise bırakıldığını, kâr etmesi halinde ise kârın çok az bir katkıda bulunan şirkettle paylaşılmasının öngörüldüğünü ifade etmiş ve «Bu kadar basiretsiz bir anlaşmayı imzalayanlar da, konu fiiliyata dönüşmediği için cezaî ve malî mesuliyetten kurtulmuşlardır» demiştir. USULSÜZ KREDİLER Petrol Ofisi eski Genel Müdürü, 12 Marttan önce çok sakat bir kredi sisteminin uylandığını belirterek bu konuda şunları söylemiştir : «1970 yılında mevcut 1297 bayiin sadece 691'ine kredi verildiğini ve bunun 204 milyon lira civarında olduğunu görüyoruz. Bunların 649 adedi 113 milyon ile yetinirken 42 adedinin 91 milyon lira kredi aldığı anlaşılmaktadır. Bu 42 kişinin mühim bir kısmı o devirde Ofis ilgililerine en yakın ve en çok tesir yaptırmış kişiler olarak görülmektedir. Bu şekilde Ofis'in malî imkânı gözetilmoden' yapılan hatır yoluyla kredi dağıtma sistemi, sonuçta tam bir fiyasko ile sonuçlanmış ve Ofis, rafineriden akaryakıt alacak para bulamaz hale gelmiştir yılında Anadolunun muhtelif yer.'nde Petrol Ofisi istasyonlarında benzin ve motorin bulunmamasının, Ofis satışlarının süratle düşmesinin sebebi budur.» Açıkalın, malî durumu düzeltme yerine daha önceki yöneticilerin kredilerin faizsiz bir şekilde daha uzun sürede tahssil edilmesi yolunu seçtiklerini, ancak 12 Mart'tan sonra Bakanlık makamının müdahale ederek bunun tatbikatını önlediğini ve buna ait dosyanın Bakanlıkta bulunduğunu bildirmiştir. 34 Elektrik Mühendisliği 189

5 Açıkalın, usulsüz kredilere örnek verirken istanbul ve Ankara'daki büyük bayilerden ikisi üzerinde durmuş ve yapılan usulsüz işlemier hakkında rakamlarla geniş bilgi vermiştir. Ofis eski Genel Müdürü, çeşitli sahte belge ve yolsuz davranışlarla bu firmaların milyonlarca lira kredi aldıklarını, Ofis'i kendi çıkarlarına alet ettiklerini belirterek, «Muamele hatırlı kişiye özel hizmet ve menfaat sağlamanın tipik missalidir» demiştir. Açıkalın, hava ikmal anlaşmasındaki usulsüzlüklerden de firma adları sayarak çeşitli örnekler vermiştir. Bu firmaların 12 Martt'an önce Ofis'in üst kademesindeki bazı yö- neticilerin desteğini de aldıklarını, ancak zamanında müdahale ile Ofis'in zarar etmesinin önlendiğini belirtmiştir. Eski genel müdür «Özel çalışma evi» diye bir dairenin tesadüfen ortaya çıkarıldığını ve fou konunun da Bakanlık Teftiş Heyeti' tarafından tahkik edildiğini sözlerine eklemiştir. GÖREVDEN ALINMA Açıkalın görevinaen alınması ile ilgili olarak da şöyle konuşmuştur : «Ofis üzerinde kurulmuş ve herkese alıştırılmış bir özel düzen mevcuttu. Bunun musluklarının bir anda kesilmesi bazı kişileri zarara soktuğu gibi, bunlardan medet uman veya bunları kendine destek yapmak issteyen bazı politik kişileri de huzursuz etmiştir. Ben, bu dolaylı telkin, tehdit ve tazyiklere mukavemet ettim. Demek idare ve yetkili politik güçler mukavemet edemedi, benim feda edilmen tercih edildi. Daha 2 gün evvel, Ankara Rotary Kulübünde mücadelelerinin başarı sağladığını ve benim görevden alındığımı sevinç çığlıkları ile kutlayıp bunun şerefine kadeh kaldırıldığını görünce, insanın, bu musluğu kesilen çevrelerin nerelere kadar uzandığı noktasında hayretleri daha da artıyor. Ayrıca, akrabalık yoluyla bazı menfaatlerin himayesi için bazı büyük politik baskıların yapıldığı da her an kulağıma eriştirilen bir husustur. Seçme, iş çevrelerini memnun edecek bir ekiple gitmek ve seçim sonu büyük bir değişikliğe hacet kalmamak üzere bazı nüfuzlu, fakat gayrimesul politikacıların büyük gayretleri de Ankara'da herkesin dilindedir. Bu, olan ve olacağı söylenen şeylerin tümünü bir araya getirince, Ayhan Açıkalın'ın (15) ayda görevden niçin alındığı daha iyi anlaşılmıyor mu?» Biz Mülkiyeye girdiğimizde, mermerli salonda çeşitli atasözleri asılıydı. Birini hiç unutmam, «Bir memlekette namuslular da, namussuzlar kadar cesur olmalıdır» diyordu. Bizim nesil emeklilik çağına yaklaştı, Cumhuriyettin 50. yıl arifesindeyiz, elan bir devlet teşekkülünün genel müdürü, müessesesinin menfaatini korumak için mücadele yapıyor ve yerinde tutunması mümkün olamıyor. Ama, herkesin bilmesinde fayda vardır ki, bunu düstur edinmiş bir nesil yetişmiştir. Kapkaç düzenini özleyenler veva destekleyenler kim olursa olsunlar, taviz vermeden devlete hizmet edenlerin alacakları sonuçlara ergeç mani olamıyacaklardır.» Ağustos. Cumhuriyet) «İLKÖĞRETİM HAKKINA KAVUŞMAYAN ÇOCUK SAYISI 629 BİN...» Milli Eğittim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü Sait Mehmedoğlu dün sabah Gazi İlkokulu'nda başlayan, «Beslenme Seminerb'nde yaptığı konuşmada ülkemizde ilk öğrenim imkanından mahrum çocuk sayısının olduğunu açıklamıştır ^1972 öğretim yılında ilkokullarımızın sayısının olduğunu belirten İlköğretim Genel Müdürü, bu okullarda görev alan öğretmen sayısının da 'i bulduğunu sözlerine eklemiştir. Elektrik Mühendisliği ( 1 0

6 Mehmedoğlu gelecek üretim yılında öğretmen sayısının olacağını geçtiğimiz yıl ilköğretmen okullarının son sınıflarında öğrenci bulunduğunu ifade etmiştir. İlköğretim Genel Müdürü imkanların genişletilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını belirtmiştir. TÖB-DER NE DİYOR? Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü'nün yukarıdaki açıklamaları huscsunda görüşlerini kısaca açıklayan TÖB-DER Genel Başkanı Ali Bozkurt, Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretimden mahrum çocuk sayısı konusunda eeğişik ölçülere baş vurduğunu belirterek «Bakanlığın açıklamalarını kabul etmesek bile rakam yine de ürküntü vericidir. Cumhuriyetin 50. Yıldönümünde çocığun ilköğrettimden mah rum oluşu bu alanda yapılan açıklamaların ne kadar yetersiz kaldığının delilidir.» demiş tir. TÖB-DER Genel Başkanı, ayrıca okuldan mahrum kyölerin sayısının da halâ'büyük rakkam tuttuğunu ifade ederek Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre en iyimser tah minle on bin köyde ilkokul bulunmadığını sözlerine eklemiştir. (22 Ağustos 1972, Yenigün) İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNİN ARTIRILMASINA KARŞI ÇIKTI Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun içinde bo lunduğü malî kr zden, işçi ve işveren pı imlerinin arttırılması yoluyla giderilmesine kat şı olduklarını bildirmiş, «Meseleyi prim artışı sonucuna götürecek her türlü teşeb büs ve zorlamaya evet demiyeceğiz» demiştir. Bu konuda yazılı bir demeç veren Türk ye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Rafet İbrahimoğlu, Kurumun aktuaryel durumu bilinmeden bu ölçüde konunun tartışılmasının anlamışız olduğunu ifade-etmiş, 1186 sayılı kanunla getirilen borç lanma sisteminin «siyasî yatırım amacı olarak kullanılmaktan uzak tutulmasını» istemiştir. Genel Sekreter İbrahimoğlu özetle şöyle demiştir : «İşverenler olarak ne işçilerin nede işverenlerin pirim artışına tahammülleri olmadıklarını açıklamak isterim. Kurumun hakikaten güç durumda olduğu kabul ediliyorsa bunun giderilmesi için başka yolların artştırılması, başka tedbirlerin getirilmesi gerek lidir. Eğer Kurumun malî ve aktuaryel durumu hakikaten bilinmiyorsa, o halde bu öl çüde tartışmanın nedenini anlamak mün.kün değildir. Komisyonun çalışmaları netice sinde ortaya çıkacak raporu uzmanlara ayrıca inceleteceğiz. Bu raporun isabetle değerlendirilmesine biz de gayret edeceğiz. Fakat ısrarla belirtmek isterim ki, meselemi prim artışı sonucuna götürecek her tür'ü teşehbüs ve zorlamaya evet demiyeceğiz.» SİYASÎ YATIRIM Kurumun fonlanna Devlet tarafından yapılan müdahalenin asgariye indirilmesini ve mali durumun düzeltilmesi için devletin sigorta fonlarına başka ülkelerde olduğu gib! iştirak etmessin: isteyen İbrahimoğlu, Kurumun güç duruma düşmesine 1186 Sayılı borçlanmaya ilişkin kanunun yol açtığı söylentilerinin de bulunduğunu ifade etmiş bu konuda da özetle şöyle demiştir : «Özellikle 1186 Sayılı Kanunun çıkışında, işverenler olarak,, kanunun aktuaryel sonuçlarının iyi incelenmesi gerektiğini belirtmiştik. O günlerin en yetkili ağızları ise, gerek parlamento içinde gerekse parlamento dışında kanunun ciddiyetle incelendiğini, bu değişikliğin aktuaryel dengeyi bozmayacağını, bu nedenle de herhangi bir prim artışının sözkonusu olmayacağını ısrarla ve defalarca ileri sürmüşlerdir. Bugün durum verilen bu sözlerin aksine bir eğilim göstermekte ve hattâ tedbirlerin en kolay olanı prim artışına baş vurulmak istenmektedir 36 Elektrik Mühendisliği 186

7 Kanun değişikliğinin sonuçları ve sorumlulukları çalışanlara ve çalıştıranlara yükletilemez. Bu değişikliklerden sorumlu olanlar vaktiyle teknik konularda polittik düşüncelerle kanunları değiştiren siyasî yatırımcılardır. Bu nedenle işaret edilen değişikliklerin ortaya çıkardığı sonuçların da hakikî sorumlularca kabul edilmesi gereklidir.» (18 Ağustos, Cumhuriyet) 3,5 YILDA PAHALILIK % 62'YE ULAŞTI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, son üç buçuk yılda yüzde 44,5 ile yüzde 62,5 oranında hayat pahalılığı olduğunu açıklamıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 11 büyük ilde Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan geçinme indekslerine göre, en hızlı fiyat artışı olan il Antalya, en yavaş fiyat artışı olan il ise Eskişehirdir. Ayrıca, ikinci ucuz şehir Ankara, üçüncüsü ise İstanbul'dur. Pahalılıkta ise Erzurum ikinci, Bursa üçüncü gelmektedir. YILLIK FİYAT ARTIŞI Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayınlanan son «Fiyat İndeksleri Bülteni»ne göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Samsun ve Ordu illerinde son üç buçuk yılda ortalama yüzde 44,5-62,5 oranında fiyat artışı olmuştur. Enstitü bültenine göre, bu illerde, % 100'ün üzerinde en yüksek fiyat artışları kültür ve eğlence hizmetlerinde olmuş, bunu yüzde 90-99,9 oranında artışla sağlık ve kişisel bakım harcamaları takip etmiştir. Hizmet ve madde grupları itibariyle en az fiyat artışı ise, tabanı yüzde 21,7 ile konut ve ulaştırma harcamalarında meydana gelmiştir. İLLERE GÖRE Fiyat indeksleri bülteninde, «Gıdalar genel indeksi'ne ekmek ve tahıl, et, balık vs kumaş hayvanları, yağlar, süt ve süt ürünleri, yumurta, yaş ve kuru sebze ve meyveler, çeşitli hazır yiyecek maddeleri, tütün, alkollü ve alkolsüz içkiler, «giyim eşyaları indeksbnde de, erkek, kadın, çocuk giyim eşyaları ile kumaşlar yer almıştır yılı (100) olarak alınan indekste illere göre, grupların genel indeksleri, haziran 1972 sonu itibariyle şöyledir : Ankara : Genel indeks 145,4; gıda maddeleri 139,5; giyim eşyası 162,7; konut 146,2; ev eşyası 155,1; sağlık 129,4; ulaştırma 131,2; kültür 164,1. İstanbul: Genel indeks 146,6; gıda maddeleri 145,5; giyim eşyası 167,7; konut 127,5- ev eşyası 139,6; sağlık 158,7; ulaştırma 156,5; kültür 209,3. İzmir- Genel indeks 154,0; gıda maddeleri 146,2; giyim eşyası 174,9; konut 129,4 ev eşyası 167,3; sağlık 186,8; ulaştırma 1932,2; kültür 199,9. Adana : Genel indeks 149,3; gıda maddeleri 143,7; giyim eşyası 160,3; konut 154,4 ev eşyası 145,5; sağlık 140,6; "ulaştırma 153,4; Kültür 180,3. Antalya : Genel indeks 162,2; gıda maddeleri 171,0; giyim eşyası 179,1; konut 121,7; ev eşyası 144,0; sağlık 178,7; ulaştırma 126,8; kültür 189,4. Bursa : Genel indeks 158,2; gıda maddeleri 155,0; giyim eşyası 157,7; konut 155,5; ev eşyası 158,0; sağlık 149,3; ulaştırma 130,6; Kültür 243,2. Diyarbakır : Genel indeks 154,1; gıda maddeleri 139,9; giyim eşyası 177,2; konut 153,0; ev eşyası 150,8; sağlık 146,8; ulaştırma 182,0; kültü' 198,7. Erzurum : Genel indeks 144,5; gıda maddeleri 138,5; giyim eşyası 161,0; konut 155,7; ev eşyası 189,7; sağlık 194,6; ulaştırma 130,8; kültür 196,3. Eskişehir : Genel indeks 144,5; gıda maddeleri 138,5; giyim eşyası 161,0; konut 129,9 ev eşyası 170,7; sağlık 143,3; ulaştırma 140,1; kültür 175,9. Elektrik Mühendisliği 189 ' 37

8 Ordu : Genel indeks 144,5; gıda maddeleri 147,4; giyim eşyası 159,3; konut 139,0; ev eşyası 148,1; sağnk 143,9; ulaştırma 157,4; kültür 200,9. Samsun : Genel İndeks 151,3; gıda maddeleri 144,7; giyim eşyası 159,5; konut 144,5; ev eşyası 162,8; sağlık 178,1; ulaştırma 136,2; kültür 189,5. (THA) KÖMÜRE ZAM VAR (4 Ağustos, Cumhuriyet) Kömür sıkıntısı bu kışda devam edecek ye kömür fiyatları yeniden ayarlanarak zam y& pılacaktır. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Behzat Firuz Bariş'a şunları söylemiştir : «Kömür sıkıntısının giderilmesi için gere,<li tedbirler alınmaktadır. Sıkıntıyı hafifletmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Ancak bugün Türkiye'nin kömür ihtiyacı 10 milyon tondur, biz ise ancak 2,5 nvlyon ton kömür üretebiliyoruz, geri kılan yakacak ihtiyacı tezek ve odunla karşılanıyor. Muhtemel kömür sıkıntısını önleyebilmek için, ihtiyaç sahipler're mayıs ayından beri kömürlerini zamanında almaları ve sıkışıklığa sebep olmamaları için yazılar yazıyor, telkinlerde bulunuyoruz. Şu anda satışla oldukça iyi» KOMUR İŞÇİSİ İHRACI Türk"ye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Firuz, demecinin devamında üretimin arttırılması konusunda şöyle konuşmuştur : «Üre'.ımi geçen seviyesinin üzerine çıkarmak için azami gayret harcıyoruz. Ana tadbirler yanında talî tedbirler de alınmış bulunuyor Ancak Türkiye'nin bütün kömür ihtiyacının Türkiye Kömür işletmeleri tarafından kjrşılanması mümkün değildir. Alacağımız esas fedbir uzun vadeli olacaktır. Bu da Türkiye'nin bütün ticari yakıt iht! yacının karşılanması için, özellikle bölge'el üretiminin seferber edilmesi gerek'r. Aksi halde yoğun şehirleşme, nüfus artışı, hayat standa r dının yükselmesi yakıt ihtiyacını artırmaktadır. Buna paralel olarak üretimin arttırılmasını sağlayacak çok esaslı tedbirler alınmak gerekir. Yoksa hiçbir zaman ülkemiz yakıt sıkıntısından kurtulamaz. İşçi sorunu ise başlı başına bir mesele. Linyit yatakları için pek işçi sıkıntısı çekilmiyor, amma taş kömürü için işçi yok denebilecek kadar az. Öyle ki, Zonguldak yöresinde 15 bin işçimiz, kalifiye işçimiz, yabancı ülkelere çalışmaya gitti. Şu anda Zonguldak'ta işçi skıntısı var.» FfYAT ARTIŞLARI Özel sektörün devlet tarafından ele alınıp işletilmesinin yararlı olacağını belirten Behzat Firuz, kömrüe yapılacak zam konusunda şöyle demiştir. «Bu konuda konuşmaya yetkili değilim.» Öte yandan öğrenildiğine göre, bu yılda geçen yıla oranla kömür fiyatlarında artma olacaktır. Kömür fiyatlarının ayarlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Fakat yapılacak zam oranı henüz belli değildir. (12 Ağustos, Barış) e İSTANBUL'DA ELEKTRİĞİN KİLOVATINA 1 KURUŞ ZAM YAPILDI Türkiye Elektrik^Kurumu İstanbul'da elektriğin kilovatına 1 kuruş zam yapmıştır. Zam uygulanmasına 1 eylül tarihinden itibaren başlanacaktır. Türkiye Elektrik Kurumunun tarifesine c;öre yakıt fiyatlarına zam yapıldıkça bu zammın getireceği külfetin elektrik fiyatlarına ilâvesi öngörülmüştür. Yapılan hesaplar so^ nucu 0.68 kuruş olarak tesbit edilen zam, bu sayının hesap güçlüğü doğuracağı düşünülerek 1 kuruşa çıkarılmıştır. 38 Elektrik Mühendisliği 189

9 İETT Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, borçlarını zamanında ödemeyen resmî dairelerin de ücreti 6 kuruş fazla ödemeleri kararlaştırılmıştır. İETT Idaresi'nin halen resmî dairelerden 24 milyon lira, İstanbul Belediyesi'nden ise 1971 yılı sonu hesaplarına göre 153 milyon lira elektrik parası alacağı olduğu belirtilmiştir. (24 Ağustos, Milliyet) DOKUMA FİYATINA YAPILAN ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Dokumacıların, dokuma taban fiyatlarına % 25 oranında yaptıkları zam dün yürürlüğe girmiştir dokuma tezgahı sahibinin daha önce kongrede aldıkları zam kararı, mal dokutan tüccar ve fabrika sahipleri ile imzalanan protokol ile geçerlilik kazanmıştır. Ancak sözleşme imzalamıyan bir kısım tüccar ve fabrika sahibi boykot edilmiş ve dün sabahtan itiba-en malları dokunmamaya başlanmıştır. İstanbul Dokumacıları Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre zam kararına uymayan tüccar ve fobrika sahibi % 15'i geçmemektedir. Dokuma tezgâhı sahipleri 13 Ağustos tarihinde yaptıkalrı kongrede, dokuma ücretlerinin çok düşük olduğu gerekçesi ile zam kararı almışlar ve zammı kabul ettiğine dair 19 Temmuz gününe kadar protokol imzalamayan tüccar ve fabrika sahiplerini boykot edeceklerini açıklamışlardı. Türkiye'deki top'am üretimin % 75'ini kapsayan dokuma tezgâhı sahipleri, istedikleri zammın kumaşın maliyeti üzerinde en fa^la iki liralık bir etk' yaptığını, bununda kumaş fiyatlarının artması için bir neden olamıyacağını söylemişler, «zam kararımız ve direnişimiz daha çok kazanmak amacı ile değil, yaşayabilmek içindir» demişlerdir. PAHALILIKTAN YAKINAN GENÇ KADIN İNTİHAR ETTİ... (22 Ağustos, Cumhuriyet) Ağır hayat şartlarına dayanamayarak DDT içen Haşine Poyraz adındaki kadın kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Bağlar semtinde oturan Haşine Poyraz devamlı olarak yakınlarına hayat pahalılığından dert yanarak geçınemediğini söyliyerek «yaşanacak durum değil»demiştir. Önceki gün eline geçen paranın hesabını yaptıktan sonra DDT içerek intihar eden kadın dün kaldırıldıciı Sigortalar Hastanesinde ölmüştür. (16 Ağustos, Barış; UCUZLAYAN İLAÇLAR ORTADAN KAYBOLDU!.. Piyasadaki 4 hin kadar ilâcın yeni fiada satışına dün başlanırken, listelerin çok geç v rilmesinden ötürü bütün eczanelerde karşıklık çıkmış ve bazı eczacılar satış yapma'ctan çekinmişlerdir. Bu arada, fiatı yükseler ilâçlar bulunurken, indirimliler piyasadan yok olmuştur. Yürürlüğe giren kararnamede, vitamin ve antibiyotiklerin fiatlarında azalma olurken, kodeinli ilâçların fiatı bir miktar yükselmiştir. Ancak yeni fiatlar ortalığı karıştırmış, listelerin içine gömülen eczacılar, fiatları öğrenmek için satışı durdurmak mecburiyetinde kalmışlardır. Baz ilâç fabrikalarının tatile girmesi, bazılarının da üretimi geçici olarak durması yüzünden özellikle fiatları ucuzlayan ilâçların piyjsada bulunmamasına sebep olmuştur. Bu arada, bir yetkilj, ucuzlayan ilâçları fazld fiatla satan eczacıların savcılığa verileceğini belirtmiştir. Fiatların çok geç açıklanmasından mağdur duruma düştüklerini belirten eczacılardan Ekmel Erencek «kabak eczacıların başına patladı» demiştir. Eczacılar, yeni fiatların eski ilâçlara konulması için en az bir ay zamana ihttiyaç olduğunu ileri sürmüşlerdir. Elektrik Mühendisliği

10 IZMİR'Lİ ECZACILAR NE DİYOR İzmir eczacılar Odası Başkanı Nedim Çelikel yürürlüğe giren fiatları için Sağlık Bakanlığının eksik çalışma yaptığını söylemiş ve İzmir'li eczacılardan «yazılmşı ve yazılmamış kanunlara» göre hareket etmelerini istemiştir. (16 Ağustos, TERCÜMAN) NORTHERN ELECTRİC, PTT İLE YETMİŞ MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI. «Northern Electric» adlı firmanın Kanada'da, Montreal kentindeki şubesi, Türkiye'deki telefon şebekesini genişletme ve ilintili gereçleri yenileme amscıyle, PTT ile 70 milyon dola'rlık bir anlatma imzalamıştır. Türkiye'deki şube firma, Northern Telekomünikasyon A.Ş. nin aracılığıyla gerçekleşen 70 milyon dolarlık telefon anlaşması, şimdi Kanada'da bulunan Türkiye Şubesi Müdürüne göre, «Türkiye'deki telefon abone olanağını önemli ölçüde arttıracaktır.» 70 milyon dolarlık kontratın 34 milyon dolarlık bölümünün, İstanbul'daki Northern Telekomünikasyon Anonim Şirketine ayrıldığını belirten Türkiye Şube Müdürü V/alter Godbehere, gereç yapımı ve yeni bir şebeke kurulması için, Montreal'deki firmanın, Türkiye'ye ana yapım makineleri yollayacağını ve İstanbul'daki firmanın da, gerekli araçları sağlayacağını» açıklamıştır. Kontratla ilişkin yapım ve uygulama süresinin 5 yılı kapsayacağını belirten Northen Electric of Canada, 70 milyon dolarlık aklaşmanın yalnız Kanada'da, 400 yeni iş ola nağını yarattacağını bildirmektedir. (16 Ağustos, Milliyet) LİBYA İLE ARAMIZDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarının ortaklaşa Libya'ya yetişmiş teknik eleman ve sağlık personeli gönderilmesi konusundaki çalışmaları olumlu sonuç vermiş ve Libya'ya iki yıl için gidecek 92 kişinin isimleri ile olmuştur. ANLAŞMAZLIK Yurt dışına ggidecek hemşire, teknisyen, doktor, mütehassıs doktorlar konusunda Libya ile Türkiye arasında bazı anlaşmazlıkla çıkmıştır. Libya Hükümeti, seçimi kendisinin yapmasında ısrar etmiş fakat Türk Hükümeti buna izin vermemiştir. Buna rağmen Libya Hükümeti'nin gönderdiği heyet müracaatçılar arasında seçimi kendisi yapmış, bunun üzerine Türk Hükümeti seçilenlerden bazılarına ittirazlarda bulunmuştur. Bu yüzden Libya'ya gidecek doktorların hareketi bir süre gecikmiştir. Bugüne kadar devletin beyin göçünü teşvik ettiği yolundaki yayınlar karşısında herhangi bir açıkalmada bulunmayan yetkili makamlar bu konuda bilgi vermekten kaçınmaca, fakat «Beyin Göçü»'nün devam ettiğini doğrulamaktadır. Ücretler : Libya'nın Türkiye'den ithal edeceği teknik elemanlar konusundaki çalışmaların geliştiğini bildiren yetkililer, şimdilik yalnız sağlık personeli konusundaki anlaşmaya varıldığını söylemişlerdir. Sağlık Bakanlığı ile Libya arasında geçen karşılıklı görüşmeler sonunda 92 mütehassıs, doktor, diş tabibi ve hemşire konusunda anlaşmaya varılmıştır. Libya'ya gidecek sağlık personeline ayda ile 3600 lira arasında değişen ev kirası, pratisyen doktorlara yılda 92 bin lira, mütehassıslara yılda 100 bin lira, kolej mezunu hem- 40 Elektrik Mühendisliği 189

11 şirelere yılda 53 bin lira diş tafciblerine yı'da 80 bin lira, yüi<sek hemşirelere yılda 66 bin,'ra, laborant ve sağlık okulu mezunlarına yılda 53 bin lira ücret ödenecek yol masrafları ile sağlık sigartası Libya Hükümetince karşılanacaktır. İsimler LibyVya gidecek sağlık personelinin kimikleri şöyledir : Bengaz şehrine g ; decek hemşire ve tekn::yenler : Mustafa Sümbül, Ömer Altun, Osman Büyük, Memnune Bakıcıol, Muzaffer Özer, Şöhret Afacan Suna Akdoğan, Seyhan Özondon, Mukadder Veziroğlu, Gülser Nalbantoğlu, Neriman Çalık, İşıl Ayhan, Rakibe Serin, Ulay Çubukçu, Fatma Kehraman, Sıdıka Demirkol, Meryem Sümbül, Kıymet Baykal, Perihan Altun, Sevim Kaleli, Aysel Bölükbaşı, Ne-- la Avan, Ayşe Baykal, Tamer Bakıcıol. Tripoli şehrine g'decek doktor ve mütehassıslar : Arif H. Yüksel, Besimoğlu Bülent Rasim, Celâl Kevenk, Erol Akan, Orhan Yiğitbaşı, İzzet Kaptanoğlu, Kâzım Demircioğlu, Cavit Çakırgöz, Rahmi Gündüz İI ter, Ahmet Aykut Aytan, Müfit Ercan, Azzazi Ali Nihat Tan, Ahmet Münir Yükselmiş, Basri Altınok, Çetin Devrenoğlu, İlham dümeli, Fahrettin Güneş, Mehmet Ateş, Remzi Özçınar, Ferhun Atabek, Sevim Özaktay. Bengazi'ye gidecek doktor ve mütehassıslar : Ergül Taner, Çelen Turgay, Servet Sümer, Mehmet Kayacık, Bülent Alemdaroğlu, Hüsnü Cengiz, Mehmet Güner, Mustafa Güreş, Yaşar Çıtak, Nuh Atillâ Özsaraç, Bilge Gülter, Erdoğan Özbe*k, Sıtkı Al tan, Mehmet Üstün, Hasan Patis, Tripoli şehrine gidecek hemşire ve teknisyenler : Mübeccet Erdönmez, İnci Kımız, Şenel Selçuk, Fatma Boğa, Gülten Altınterim, Samahat Karatoprak, Tülin Alp, Gülsen Payzın Efe, Zehra Işık, Bilge Özkan, Ayşe Boztaş, Nurşen Erten, Şenay Akar, Ayla Erden, Makbule Erkoldaş, Sevim Ceylan,Feride Erçil Aynur Açıl, Yüksel Sipahi, Güner Dolgun Naciye Serim, Aynur Öztürk, Ayşana Özdemir, Fatma yeşil, Rukiye Borazan, Ali Dilci, Atiye Kavak, Cemil Mayadalı, Sinasi Sarkın. (2 Ağustos, Barış) BORÇLANDIRILARAK KÖYLERE ELEKTRİK VERİLMESİ İSTENDİ CHP Grup Başkan Vekili Hüdai Oral, Köy elektrifikasyonu konusunda dün bir demeç vermiştir, «katılma paylan'nın tamamını ödeyememiş köylere, borçlandırılmak suretiyle elektriğin derhal verilmesini» istemiştir. Köy elektrifikasyonuna 1964 yılında başlandığı halde bütçeden yeterince ödenek ayrılmaması sonucu bu hizmetin çok ağır yürütüldüğünü öne süren Oral, köy elektrifikasyonunun şimdilik sadece «aydınlatma amacı» ile kullanıldığını bunun sanayie çevrilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Halen tesisatları tamamlanmış 400 köyün, ödemesi gereken maliyetleri tutarının yüzde 25'ini vermemiş olmaktan elektriğe kavuşamadığını belirten Orol ayrıca köv elektrik fiatlarına değinerek «CHP bu konularla ilgili olarak Türkiye Elektrik Kurumu kanununda yapılması gerekli değişihik çalışmalarını tamamlamıştır. Önümüzdeki çalışma yılında meclislere sevkedilecektir» demiştir. (2 Ağustos, Barış) Elektrik Mühendisliği

12 Sayın Üyemiz, Geçen yıl olduğ<j gibi Odamız bu yıl da teknik konferanslar düzenleyecektir Aralık 1972 tarihleri arasında düzenlenecek bu konferanslar için konular sınırlanmamış olup, tüm elektrik mühendisliğ konularına açık tutulmuştur. Yukarıda belirtilen tarihler arasında düzenlenecek konferanslera konuşmacı olarak katılmak isteyen üyelerimizin tebliğ özetlerini en geç 15 KASIM 1972 gününe kadar Oda Merkezine ulaştırmalarını rica ederiz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU NOT: Konuşmacıların sunacakları konuların tam metinleri konferanslardan sonra Odamızca üyelere gönderilecektir KASIM 1972 tarihleri arasında Pakistan da Lahor'da Elektrik Mühendisliği konulu bir sempozyum düzenlenecektir. İlgilenen üyelerimiz ayrınttılı bilgiyi Oda Merkezi'nden alabilir veya aşağıdaki adres ile doğrudan ilişki kurabilir. Dr. Kazi Ainuddin Ahmad : -" '-' ' - Chairman, Organizing Committee Pakistan International Symposium West Pakistan University of Engineering and Technology LAHORE Sinop ilinde açılan Temsilcilik görevine EMO Şube ve Temsilcilikler yönetmeliğinin l/b maddesi uyarınca Sn. Cengiz Gökçe'nin 2 yıl için attanmasına Yönetim Kurulunun 5/9/1972 gün ve 34 nolu toplantısında kara rverilmiştir. TELEVİZYON EL KİTABI Televizyon alıcısı satın alırken gözönünde tutulacak faktörleri, Televizyon alici antenlerinin boyut v u Müşterek tebvizyon özelliklerini, antenlerinin özelliklerini ve kullanılmasını, Televizyon seyrederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini. şekiller yardımı ile anlatan bir «TELEVİZYON EL KİTABI» Odamızca hazırlattırılmıştır. Kitapçık satışa sunulmuştur. Merkez veya Şubelerimizden temin edilebilir. Fiyatı : 7,5 TL. olup, üyelerimize 5 TL'na satılacaktır. İstanbul Şubemizin aydınlatma işinde Philips A.Ş.'nın yaptığı yardıma teşekkür ederiz. YÖNETİM KURULU 12 ElektrlK Mühendisliği 189

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Ocak 11, 2012-2:34:26 Yazıcı, TOBB'da düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde sınırlarda ve kara hudut

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Teklif Fiyatının Belirlenmesi

Teklif Fiyatının Belirlenmesi PARAMETRİK YÖNTEMLE TEKLİF FİYATININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Teklif Fiyatının Belirlenmesi Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 (h) h i a t m s k v Burada ; i : İhale teminatı masrafı a :

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, 6552 Sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yeniden yapılandırılması

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ E-BÜLTEN Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bireylerin çalışırken tasarruf etmesini ve emekliliklerin de elde edecekleri gelirin artmasını sağlamasının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

PTT Genel Müdürü Osman Tural, günlük geçiş sayısının ortalama. Tural, köprülerdeki HGS geçiş oranının yüzde 35 olduğunu bildirdi.

PTT Genel Müdürü Osman Tural, günlük geçiş sayısının ortalama. Tural, köprülerdeki HGS geçiş oranının yüzde 35 olduğunu bildirdi. 27 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ HGS'de ceza yok PTT Genel Müdürü Osman Tural, ''Hızlı Geçiş Sistemi etiketiniz

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73 031 10/59 20.1.2010 Konu: Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile idari para cezalarına,

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI

ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, TÜCCAR VE ŞİRKET ORTAĞI GİBİ BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SGK DAN RAPOR PARASI ALMA HAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre,

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Birkaç İfade. A. Arif AKTÜRK (ME'90)

Birkaç İfade. A. Arif AKTÜRK (ME'90) Birkaç İfade Başbakan Tayyip Erdoğan, iki yıl önce kaçak petrolden dert yanıyor, araç sayısının artmasına rağmen akaryakıt tüketiminin azaldığından yakınıyordu. 2,5 yılda 28 milyar dolarlık petrol alındığını

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı