DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ BİTİRME TEZİ Stajer Diş Hekimi: Dt. Hüseyin Emre AYDIN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA İZMİR

2 ÖNSÖZ "Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Alan Hastaların Özellikleri" konulu tezimde bana yardımcı olan sayın hocam Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA ya teşekkür ederim. Tezimde bana yardımcı olan nişanlım Şöhret Melda EROĞLU ya, arkadaşım Muhammed GÜRCAN a ve tüm öğrenim hayatım boyunca bana maddi, manevi desteklerini esirgemeyen anneme ve babama teşekkür ediyorum. İZMİR, 2011 Stajer Diş Hekimi Hüseyin Emre AYDIN 1

3 İçindekiler 1.GİRİŞ Genel Anestezi Tanımı GENEL BİLGİLER Anestezi Planı Preoperatif Değerlendirme Premedikasyon Genel Anestezi Uygulanması Genel Anestezi Sırasında Uygulanan Ajanlar GENEL ANESTEZİNİN ENDİKASYONLARI Problemli Çocuklar Problemli Çocukların Sınıflandırılmaları ve Özellikleri Dental Anksiyete Artroskopi Tarihçe Teknik GEREÇ ve YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ

4 1.GİRİŞ 1.1.Genel Anestezi Tanımı Duyu, bilinç, motor fonksiyonlar ve reflekslerin ilaçlarla geçici olarak baskılanmasıdır. Genel anestezi sırasında, dışarıdan verilen uyaranlara yanıtsızlık, gözlerde kapanma, gözyaşı ve tükürük salgısında azalma, solunum derinliğinde, hızında yavaşlama, kalp atım hızında yavaşlama, kan basıncında azalma, idrar atımında azalma gözlenir. 2.GENEL BİLGİLER 2.1.Anestezi Planı Preoperatif Değerlendirme Ameliyat öncesi hasta değerlendirmesidir. Operasyon öncesi değerlendirmede temel amaçlar: a) Hastanın tıbbi geçmişi, fiziksel ve mental durumu hakkında bilgi edinmek b) Hangi testlere ve konsültasyonlara ihtiyaç olduğunu, risk faktörlerini belirlemek c) Hastaya anestezi ve ağrı tedavileri için eğitim vermek d) Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu almaktır Premedikasyon Ameliyattan önce hastaya ilaç uygulaması işlemidir Premedikasyon Amaçları a) Korku, heyecan ve endişeyi gidermek 3

5 b) Sakinlik, rahatlık, neşe ve unutkanlık sağlama c) İstenmeyen refleks hareketleri baskılamak (aritmi, kusma, laringospazm gibi) d) Tükürük ve üst solunum yolu salgılarını engellemek e) Ağrıyı azaltmak Premedikasyon İlaçları 1. Hipnotik ve sedatifler: Uyku verici, sakinleştirici 2. Trankilizanlar: Huzursuzluk giderici 3. Opioidler: Ağrı kesici 4. Antiemetikler: Kusma-öğürmeyi engelleyenler 5. Antikolinerjikler: Sekresyonları azaltan ilaçlar 6. Antiasit ilaçlar: Mide asidini azaltanlar 7. Antihistaminikler: Kaşıntı engelleyici ilaçlar Genel Anestezi Uygulanması Uygulama açısından genel anestezide indüksiyon, idame ve sonlandırma olmak üzere 3 safha bulunmaktadır 1. Anestezi indüksiyonu: Anestezinin başlatılmasıdır. 2. Anestezinin devamı (idame): İndüksiyondan sonra, anestezinin cerrahi girişim boyunca ve bu girişimin gerektirdiği derinlikte belirli bir düzeyde sürdürüldüğü safhadır. Anestezinin devamı için günümüzde en yaygın uygulama oksijen/azot protoksit karışımına düşük yoğunlukta etkin bir inhalasyon anesteziği eklemektir. İnhalasyon anesteziği yerine kuvvetli analjezikler veya diğer iv. anestezikler de kullanılabilir. Bu safhada hava yolu açıklığı sıklıkla endotrakeal entübasyon ile sağlanır. Kısa sürecek girişimlerde maske ile idame tercih edilebilir. 4

6 3. Anestezinin sonlandırılması: Cerrahi girişim sonunda kullanılan anesteziğin etki hızına bağlı olarak anestezik ajan kapatılır. Bu andan itibaren uyanma safhası başlar. Kullanılan ajana ve hastanın durumuna bağlı olmak üzere değişen sürelerde hastalar, hava yolu açıklığını koruyabilecek duruma gelirler Genel Anestezi Sırasında Uygulanan Ajanlar Hipnotik (Uyku Verici) İlaçlar İntravenöz İndüksiyon: En yaygın uygulama, bir iv. ajanla hızlı ve hoş bir şekilde indüksiyon sağlayıp daha sonra inhalasyon ajanına geçmektir. Beyin-sinir aktivitesini baskılayarak uyku sağlarlar. Karaciğer veya böbrek yolu ile atılırlar. Tablo 1 İntravenöz Yoldan Kullanılan İlaçlar Kullanım amacı Doz mg/kg Tiyopental İndüksiyon 3-6 mg/kg Propofol Sedasyon mg/kg Etomidat İndüksiyon mg/kg Ketamin İdame hızı mic/kg/dk Sedasyon mic/kg/dk İndüksiyon mg/kg İndüksiyon İV: 1-2 mg/kg İM: 3-5 mg/kg Midazolam Premed İM: mic/kg/dk Opioidler Sedasyon mg/kg Droperidol İndüksiyon mg/kg Premed İM: mg/kg Sedasyon mg Antiemetik 0.05 mg/kg 5

7 İv. Yoldan Kullanılan İlaçların Yan Etkileri a) Solunum depresyonu (solunum merkezini baskılarlar) b) Bronş spazmı (tiopental: histamin serbestleşmesi nedeni ile) c) Hipotansiyon veya bradikardi (Ketamin tersini yapar) d) Alerji (Histamin deşarjı) e) İdrar atımının azalması (Böbrek kan akımında azalma) f) İlaç etkileşimleri g) KC metabolizma hızını değiştirirler (tiopental hızlandırır) h) Göğüs duvarı sertliği (opioidler) i) Mide-barsak fonksiyon bozukluğu (etomidat/opioidler: kabızlık, bulantı, kusma) j) Göz bebeklerinin küçülmesi (opioidler) k) Kas titreşimleri (etomidat, tiopental, ketamin) İnhalasyon indüksiyonu: Küçük çocuklarda, şoktaki, çok yaşlı ya da damar bulmanın güç olduğu hastalarda doğrudan inhalasyon yolu ile indüksiyon yapılabilir. Akciğerlerin alveollerinden kana geçerler, beyin fonksiyonlarını baskılarlar. Genellikle solunum yolundan atılırlar. Çok az bir kısmı ise metabolize edilip böbrekten atılırlar. B- İnhalasyon Yoluyla Kullanılan İlaçların Yan Etkileri a) Solunum depresyonu b) Kan basıncında azalma, miyokard depresyonu c) Kafaiçi basıncında artma d) Bulantı-kusma 6

8 e) Karbon monoksit zehirlenmesi f) Böbrek fonksiyonlarının bozulması (Florür iyonu) Analjezikler Morfin ve benzeri opioid ilaçlardır. Sinir sisteminde kendi özel (opioid) reseptörleri ile etkili olurlar anestezi başlangıcında, idamesinde veya ameliyat sonrası analjezi sağlamak için kullanılırlar i. Morfin ii. iii. iv. Meperidin Fentanil Remifentanil v. Alfentanil Çizgili Kas Gevşetici İlaçlar Sinir-kas kavşağında geçici olarak asetilkolin in etkisini engelleyerek çizgili kasları gevşetirler. İntübasyon ve cerrahinin rahat uygulanabilmesi için gerekirler. I. Depolarizan yapılılar: Süksinilkolin II. Depolarizan olmayanlar: a) Steroid yapılılar: b) İzokinolon Yapılılar: Rokuronyum Atrakuryum Vekuronyum Sisatrakuryum 7

9 3. GENEL ANESTEZİNİN ENDİKASYONLARI 1. Problemli Çocuklar 2. Dental Anksiyete 3. Geniş kapsamlı cerrahi girişimler.(artroskopi) 4. Bebekler ve küçük çocuklar. 5. Geçireceği cerrahi girişimin lokal veya regional anestezi altında güvenle yapılabileceğine dair önerilere rağmen genel anesteziyi tercih eden yetişkinler. 6. Mental bozukluğu olan hastalar 7. Lokal anesteziklerin etki sürelerinin kısıtlı olması nedeni ile uzun cerrahi girişimler. 8. Lokal anestezinin uygun ve yeterli olmadığı cerrahi girişimler. 9. Lokal anesteziklere karşı bir toksik veya alerjik reaksiyon anamnezi veren hastalar. 10. Antikoagülan tedavi görmekte olan hastalar.(4) 3.1.Problemli Çocuklar Joan Weyman, çocuk diş hekimliğinde genel anestezi endikasyonlarının önemli bir gurubunu oluşturan problemli çocukları, medikal, fiziksel, mental ve emasyonel sorunların bir veya birkaçına sahip olan ve bu nedenle normal çocuklar gibi tedavileri mümkün olmayan, özel itina gerektiren bir grup olarak tanımlanmıştır. (5) 8

10 3.1.1.Problemli Çocukların Sınıflandırılmaları ve Özellikleri Fiziksel Sorunlar a) İlerleyen Spinal Müsküler Atrofi ve Mûskfiler Duchenne Diotrofisi: Bu hastalıklarda öksürme refleksi zaten zayıflamıştır. Hasta boğazına kaçan cisimleri çıkartmakta zorlanır. Nitrözoksit sedasyonunuda bu olay daha da zayıflayacağı için bu hastalarda nitrözoksit sedasyonu önerilmez. Kasların distrofisine bağlı olarak yanak ve dudak kasları zayıftır. Hasta oral kavitesini fizyolojik hareketlerle temizleyemez. (5) b) Osteognezis İmperfekta: Bu çocukların çoğu yürüme zorluğu çeker ve koltuk değneği ile yürür. Dişlerde çoğunlukla dentinogenezis imperfekta görülür. Buna bağlı olarak diş kırıkları, aşırı aşınmaya bağlı pulpa enfeksiyonları sonucu kök kanal tedavileri ve diş çekimlerinden soma uzayan kanamalar olur. (5) c) Spina Bifida Bir konjenital omurilik anomalisidir. Omuriliği çevreleyen son omur segmentinde omurilik kemik tarafından örtülmemiştir, dolayısıyla omurilik, kassal hipotoni, paralizi, idrar kesesi ve rektum kaslarında hipotoni söz konusudur. Dişlerde hipoplazi ve yüksek caries aktivitesi vardır. Şant uygulanmış hastalarda bakteriyemi ve şantın enfeksiyon riskinden dolayı dental enfeksiyonlardan özellikle korunulmalıdır. (5) Duysal Sorunlar a) Körlük: 9

11 Körlüğe neden olan etiyolojik faktörlerden bazıları (enfeksiyon prematüre) dişlerin mineralizasyonuna da etkiler. Bu hastalar ağız hijyenine yeterince özen göstermez. Bu yüzden sık sık çürüğe rastlanır. (5) b) Sağırlık: Bu çocuklarda dişlerle ilgili direkt bir sorun yoktur. Gürültülü işlemler esnasında işitme cihazı varsa, kapatılmalıdır. c) Sağırlık ve Körlük Bir arada Tamamen iletişim kopukluğu söz konusudur. Hekim-çocuk arasında güvenli bir diyalog olmalıdır. Çocuğa dokunarak ve hissettirerek yapılacak direkt temaslar hekime karşı çocuğun güven kazanmasını sağlar. (5) Nöropsikolojik Sorunlar a) Serebral Palsi Yalnız fiziksel ya da fiziksel ve mental bozukluğun bir arada görüldüğü serebral palsili çocuklarda beynin motor fonksiyonlarım etkileyen vücudun extramitler verdiği konutu güçleştiren, bunun sonucu istemli kasların kontrol dışı hareketi ile kendini gösteren tablo ortaya çıkar. (6) Doğum esnasında meydana gelen hatalı forseps kullanımı, doğum travması gibi komplikasyonların çoğu hamilelikte geçirilmiş viral enfeksiyon, fötal anoksi, prematüre doğum, keraikterüs, tüberküler menenjit, serebral palsiye yol açar. (7) Beyinin hangi bölümü zarar görmüşse lokalizasyonuna göre kaslar üzerindeki kontrolsüzlük durumu varyasyonlar gösterir. Motor korteks etkilenmişse spastisite, 10

12 bazal beyin etkilenmişse athetoz, rijidite ve tremor, serebellum etkilenmişse ataksi tablosu ortaya çıkar. (7) Serebral palsili çocuklarda DMF indexinde artış, çürük, diş kaybı harap dişlerde sayıca fazlalık görülür. Bu çocukların 3/4 ünde gingivitis ve pediodontal sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu da oral hijyenin kötü olması ile bağdaştırılır. Oral hijyenin fırçalama ile sağlanması neredeyse imkânsızdır. Ayrıca dil, dudak, yanak kaslarındaki anormallik nedeni ile dişlerin dil hareketi ile mekanik olarak temizlenmesinde olanaksızdır. Ayrıca kas tonusundaki bozukluklar çenede maloklüzyonlara neden olur. Travmaya bağlı diş fraktürlerine ön keserlerde sıkça rastlanır. Bazı serebral palsilerde çok ağır seyreden buruksizim vardır. (7) b) Mental Yetmezlik Mental yetmezlik kesin şuurlarla ifade edilmesi zor bir handikaptır. Mental yetmezliğin çok kullanılan bir klasifikasyonu şöyledir: İDİOT: Kendisini bariz bir fiziksel tehlikeden dahi koruyamaz. IQ<25 tir. EMBESİL: Kendi başına gereksinimlerini karşılamaktan aciz olan, ancak söylenir veya öğretilirse hem kendi işlerini görebilir, hem de kendisini tehlikeden koruyabilir. IQ arasındadır. MORON: Normal çocuklarla birlikte okul eğitimi almaları olanaksızdır. Özel bakım ve eğitim verilerek hem kendi, hem de başkaları ile ilgili işleri görebilir hale gelirler. IQ arasındadır. Mental yetmezlik yerine 11

13 WHO ' nun önerdiği terminoloji mental subnormalitedir ve şöyle gruplandırılır. 1. Hafif subnormalite: IQ arasında 2. Orta derecede subnormalite: IQ arasında 3. Ağır subnormalite: IQ 0-19 arasında Mental bozukluğun etiyolojisinde herediter faktörler ve çevre faktörü rol oynar. Herediter durumda Mikrosefali, mongolizm, nörofibromatozis, kretinizm olguları bu guruba girer. (7) Çevresel faktörlerde prenatal, perinatal ve postnatal dönemlerde karşılaşılan 0 2 siz kalma, doğum esnasında beynin travma geçirmesi, viral ensefalit ve bakteriyel menenjit sayılabilir. (7) Mental yetmezlikli çocuklarda kötü oral hijyen, yumuşak diyetle beslenmeye bağlı olarak yüksek caries insidansi diş firçaları ya da anne babalarının yardımı ile temizlenmelidir. Bu çocuklarda protez kullanımı zor olacağı için konservatif tedavi uygulaması çok önemlidir. c) Psikolojik Problemler Çok sık karşılaşılan psikoz durumları, çocuklarda yapılması gereken dental tedavileri imkânsızlaştırırlar. Psikolozlara yol açan durumlar arasında - Düzenli olmayan aile hayatı - Ebeveynler tarafından reddedilme 12

14 - Anne babaların çocuklardan kapasitesinin üzerinde entelektüel beklenti içinde olmaları - Çocuğun kendisini diğer çocuklardan farklı hissetmesine neden olan fiziksel defekt sayılabilir. Aşırı anksiyeteli bir anne çocuğuna gereksiz ve aşırı bir tepki vermeyi, koltukta ağlayıp tedaviyi reddetmeyi farkında olmadan aşılayabilir. Aslında uyumlu olan çocuk, daha önce tedaviye izin vermiş olsa da, bazı nedenlerden dolayı birden uyumsuz bir hasta olabilir. d) Kooperasyon Göstermeyen Çocuklar: Emasyonel olarak problemli olan çocuklar dediğimiz gruba anksiyeteli ya da kooperasyon göstermeyen çocuklar " demlen grupta ilave edilmelidir. Aslında hekim ve ebeveynlerin hatalı hareketleri, uyum sağlayan çocuklarında uyumsuz yapabilir. Ancak burada sözü edilen çocuklar tüm olumlu yaklaşımlara rağmen uyum göstermeyen çocuklardır. Mejor'e ve arkadaşlarına göre uyumsuz, aşırı anksiyete gösteren davranış şeklinin nedenleri şunlardır. (7) - Gelişimsel sorunlar - Nöro-psikolojik hastalıklar - Yeterli olgunluğa henüz erişilmemiş olması - Çocuğun kişiliği ile ilgili faktörler - Düşük ağrı toleransı - Önceki tedavilerde yaşadığı kötü tecrübeler - Ebeveynlerin hatalı yaklaşımı 13

15 - Yanlış yetiştiriliş aşın korumacı tutum - Çok fazla dental tedavi girişiminin olması - Kötü sosyal koşullar nedeni ile aşın ezik olması - Diş hekiminin hatalı yaklaşımı Bu çocukların bir kısmı ileri yaşlarda olgunluk düzeyi arttıkça, olumlu örnekler gördükçe, sabırlı ve doğru stratejiyi izleyen bir hekimin yaklaşımı ile yavaş yavaş uyumlu hale gelir. Bu tür çocuklarda izlenecek strateji: Öncelikle çocuğun güvenini kazanmak, onunla yakınlaşmak, dental korkuyu yenebilmek için anlat, göster, uygula metoduna takip etmek, aletlere alıştırmaktır. Ondan gelecek bütün sinyalleri izlemek, iki yönlü bir iletişim kurmak ve asla zorlayıcı olmamak gerekir. Tüm bu psikolojik tekniklere rağmen çocuk tedaviye ikna edilemiyorsa dental gereksinimleri çok fazla ise ve acil müdahaleyi gerektiriyorsa o takdirde bu tür çocuklarda, premedikasyon, nitrözoksit-02 sedasyonu gibi uyumu arttıran, korku ve endişeyi yok eden uygulamalar ya da genel anestezi altında yapılacak dental girişimler sorunun çözümlenmesinde yardımcı olur. (7-8) Medikal Sorunlular Down Sendromu Ayrıca Trisomy 21,Trisomy G ya da mongolizm olarak da bilinmektedir. Bir çocuk üzerinde ilk Down Sendromlu olarak tanımlama 1838 yılında Esquiral tarafından yapıldıktan sekiz sene sonra Seguin tarafından bugün Down Sendromu olarak bildiğimiz anomalinin tüm özelliklerine sahip bir aile bildirilmiştir senesinde John L.DOWN, bu sendromun karakteristiklerini betimlediği bir makale yayınlamış ve günümüzde hastalığın kendisinin adıyla anılmasına sebep olmuştur. (9) 14

16 Down Sendromu, 600 ya da 1000 doğumda bir kişiyi etkileyen konjenital olarak, otozomal geçişli büyüme ve zihinsel yapı defektidir. Yaklaşık olarak % 95 Down Sendromlu birey taşıması gereken 46 kromozom yerine fazladan 21. kromozoma sahip olarak 47 kromozom taşır.% 3 bireyde translokasyon olarak tanımlanan fazladan kromozomun serbest olmadan diğer kromozomlarla bağlı bulunduğu tablo, % 2 bireyde ise bazı hücrelerin 46,bazılarının 47 kromozoma sahip olduğu mosaiszm tablosu mevcuttur. Ebeveyn yaşı bu sendromun meydana gelmesinde büyük rol oynamaktadır. Annenin yaşı yükseldikçe, sendromun görülme insidansı da artış göstermektedir. (9) Down Sendromlu Çocuklardaki Sistemik Hastalıklar Kardiyovasküler Hastalıklar; % 40 Down Sendromlu çocukta konjenital kalp problemleri görülmektedir. Bunlardan en sık karşılaşılanları; ventriküler septal defekt, A/V iletim bozukluğu, atrial septal defekt ve kalıcı arter bozukluklarıdır. Tüm bu kalple ilgili problemler bireylerin bebeklik dönemlerinde, doğru bir cerrahi müdahale ile düzeltilebilmektedir. (9) Dolaşım sistemi Hastalıkları, Lökopeni ve ezinofili olarak adlandırılan klinik tablolarda başlıca nötrofiller ve lökositler defektli ve kısa ömürlüdür. (10) Lösemi hastalığının görülme riski Down Sendromlu çocuklarda yüksektir. En çok görülen klinik form ise akut lenfatik tipte olanıdır. Yaklaşık olarak 200 kişiden biri etkilenmektedir. Löseminin ağız içindeki geçmeyen lezyonlar ve spontan dişeti kanamaları gibi karakteristik bulguları diş hekiminin dikkatli davranmasını gerektirir. Hekim şüpheli lezyonlar ve bulgular ile karşılaştığında konsültasyon istemelidir.(10) Bu grupta görülen diğer problemler ise hücresel bağışıklığın bozulması, serum immunglobulin seviyesinin dengesiz seyridir. Ayrıca Down Sendromlularda yaygın 15

17 enfeksiyonlara rastlanmaktadır. Bu enfeksiyonlar en çok deride, mukozada, gastriointestinal sistemde ve solunum sisteminde görülmektedir.(10) Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları; Down Sendromlu %12 den % 20 ye kadar değişen oranlardaki çocuklarda boyun omurlarının kemiksel çıkıntısı ile atlas kemiği arasındaki yatay bağlarda gevşeklik saptanmıştır. Böyle bir durumda diş hekimi dikkatli davranmalıdır.(11) Orta yüz gelişimi yetersizliği ile alakalı olarak Down Sendromlu çocuklarda prognati inferior görülmektedir. Burun hava girişlerinin darlığı ve septal deviasyon sebebiyle ağzın sürekli açık kalması söz konusudur.(9) Sinir Sistemi Hastalıkları, Motor fonksiyonları genellikle gecikmiştir ve bu durum hastaların koordinasyonlarında kısıtlamaya neden olur. Yaşla birlikte koordinasyon gelişimi de artmaktadır. Çocuklarda ağız hijyeninin sağlanması yeterli becerilerinin kazanılmasına kadar bir yardımcıya ihtiyaç duyar.(11) Demans; yaklaşık olarak % 30 Down Sendromlu hastalar demanstan etkilenirler. Bu hastalık yaşla birlikte Alzheimer tablosuna dönüşebilmektedir. Konuşmanın ise; zihinsel gerilik, işitme problemleri, afazi, aşın tükürük salgılanması, ağız kapamada yetersizlik, kuru ve ince müköz membran, büyük dil, dişsel anomaliler ve genel kassal zayıflıkların sonucu olarak geciktiği gözlemlenmiştir.(l1) Davranış olarak incelendiğinde doğallık, içtenlik, iletişimlerinde açık olma, nazik, sabırlı ve toleranslı, dürüst davranma ve hayata bağlanma yeteneklerinin Down Sendromlu çocukların karakteristik olumlu özellikleri olarak gözlenmiştir. Bir kısım 16

18 olumsuz davranış olarak ise ani sinirlilik ve inatçılık sayılabilir. Bu gibi durumlarda diş hekimliği açısından kooperasyonda güçlük çekilen hastaların tedavisi sırasında, rahatlatıcı müzik eşliğinde tedavi uygulaması, anlat-göster-uygula tekniği, ağız açma apareyleri, intravenöz ya da nitrozoksit sedasyonu, lokal veya genel anestezi gibi yardımcı tekniklerden faydalanılabilinmektedir. (11) Down Sendromlu Çocuklardaki Ağız içi Özellikler Damak, mandibulaya nazaran hastaların orta yüzü az gelişme göstermektedir. Bunun sonucu olarak damak; uzunluk, yükseklik ve derinlik açısından gelişimini tamamlayamamıştır. Genişlik olarak ise çok etkilenme göstermemiştir.(10) Dudaklar ve ağız açıklığı; dudak köşeleri hipotonik kaslar sebebiyle aşağıda yer almıştır. Ağızdan solumaya bağlı olarak anguler cheilitis, kronik periodontitis ve solunum enfeksiyonlarına yatkınlık gelişir.(12) Dil; makroglossi sebebiyle dişlerin üzerinde oluşan anormal basınçla, beyaz yuvarlak sınır şeklinde dişlerin izleri dil üzerinde çift taraflı, tek taraflı ya da izole olarak izlenebilmektedir. Ayrıca dilin büyük olmasıyla diastemalar, dil itmesi, dil emmesi gibi klinik şekillere de rastlanır. Dilin fissürlü ve hipnotik olması ile de karşılaşılmaktadır.(10) Mikrodonti; Down Sendromlu çocukların % 35 ile %55 arası yüzdelerinde süt ve daimi dişlenme döneminde mikrodonti gözlenmektedir. Klinik kronlar genellikle konik, kısa ve normallerinden küçüktür.(10) Hipoplazi; hipoplazik defektler genellikle önemli sistemik hastalıkların ya da uzun süren ateşli rahatsızlıkların sonucu görülmektedir. Hipokalsifiye dişlerin erken çürümeye karşı korunması için önlem alınması gerekmektedir. (10) Parsiyel Anadonti; konjenital diş eksikliği, Down Sendromlu ve sağlıklı popülasyon 17

19 karşılaştırıldığında Down Sendromlular aleyhinde artmaktadır.bu durumdan genetik kodların transferi sorumlu tutulmaktadır. En çok eksik olan dişler 3. molar dişler, 2.premolarlar, lateral kesiciler ve mandibuler keser dişlerdir. Tek eksik olmayan dişlerin ise 1. molarlar oldukları gözlenmiştir. (10) Tourodontizm; genel popülasyona göre Down Sendromlu çocuklarda daha çok rastlanmaktadır. Tourodontizmde uzamış pulpa odası, bifurkasyo ya da trifurkasyo noktalarının apikale yer değişimi söz konusu olsa da, tedavi endikasyonu bulunmamaktadır. (12) Kron varyasyonları; en çok kron varyasyonları dişlerin labial yüzlerinde, ön dişlerin insizal kenarlarında, kaninlerdeki tüberkül eğimlerinde, üst çene azı dişlerindeki distoanguler tüberküllerin kaybında, alt çene azı dişlerindeki distal tüberkülün yer değiştirmesi şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır. Kron varyasyonları bonding ajanlarla ya da full kron restorasyonlarla estetik olarak tedavi edilebilir(10). Agenezisi; sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldığında Down Sendromlu bireylerde 10 kat daha fazla bulunmuştur. Erkekler kızlara kıyasla, mandibula maxillaya nazaran, çenelerin sol tarafı sağ tarafına göre daha fazla etkilenmiştir. En çok etkilenen dişler, mandibuler santral kesiciler, maxiller lateral kesiciler,2. premolarlardır. Kaninler ve 1. molar dişler daha az etkilenmişlerdir.(10) Diş çürükleri; Down Sendromlu çocuklarda çürük sıklığı prevelansı sağlıklı çocuklara nazaran daha düşüktür. Pek çok faktör bu durumun oluşmasında rol oynamaktadır. Bunlar; gecikmiş diş sürmesi, konjenital diş eksiklerinin bulunması, yüksek tükürük ph 'ı ve bikarbonat düzeyi, mikrodonti, sığ fissürler şeklinde sıralanabilir(8-10). Bu faktörlere karşın, diş hekimleri Down Sendromlu çocukların diyet ve ağız hijyeni 18

20 alışkanlıklarının sebep olduğu hızlı çürüklere karşı tedbirli davranmayı ihmal etmemelidirler.(8) Süt dişlenme; özellikle maxiller ve mandibuler ön dişler ve birinci azı dişleri olarak normal dişlenme zamanına göre geç diş sürmesi izlenmektedir.(10) Daimi dişlenme; süt dişlenmedeki gecikme gibi daimi dişlenmede de gecikme görülmektedir. Örneğin 6 yaşında bir Down Sendromlu çocuğun mandibuler kesici dişleri 8-9 yaşma kadar sürmemiş olarak izlenebilmektedir.(10) Periodontal problemler; benzer plak seviyesine sahip olan çocuklarla karşılaştırıldığında Down Sendromlu çocuklarda yaygın gingivitis ve hızlı periodontal yıkımın görüldüğü saptanmıştır. En çok görülen hastalıklar; majinal gingivitis, akut ve subakut formdaki nekrotizan gingivitis, agresif periodontitis, dişeti çekilmesi, horizontal ve vertikal kemik kaybı, molarlarda bifirkasyo ya da trifurkasyoların açığa çıkması, mobilite ve özellikle mandíbula keser bölgesinde görülen diş kayıplarıdır.( 10) Okluzyon; ağız solunumu, yanlış çiğneme, bruksizm, diş agenizisi, maksiler orta hattın kayıklığı, anterior open bite, TME disfonksiyonu, gecikmiş diş sürmesi, makroglossi, mandibulanın hipotonik ligamentleri ve maksillanın gelişim bozukluğu gibi etkenlerle malokluzyon diye tanımlanan çeneler arası kapanış problemlerine Down Sendromlu çocuklar arasında rastlanmaktadır.(10) Otizm de 2-5 oranında rastlanılan erken infantil otizm veya çocukluk otizm aşırı yalnızlık sonucu çocukta bireyleri, insanları dışlama ve yalnızca objelerle ilgilenme şeklinde tanımlayabileceğimiz bir sürümdür. (11) 19

21 Etiyoloji kesin olarak bilinmemekte birlikte, çevresel stimülasayon eksikliği gibi psikolojik faktörler, organik beyin hasan ve disfonksiyonun sebep olduğu düşünülür. (11) Emasyonel ilişki kurmaları mümkün değildir. Önemli konuşma sorunları vardır. Pek çoğu, onlara seslendiğinde tepkisiz kalır. Bu nedenle Otistiklerin çoğu kez duyma ya da konuşma Özürlü oldukları düşünülür. Ancak testler duyma özürlü olmadıklarım, zekâlarının da normal veya normalüstü olduğunu göstermiştir. Bu çocukların phenitoin preparatlan kullanmaya bağlı olarak periodontal sorunları vardır. Ayrıca ağızda uzun süre yiyecek tutmaya bağlı çürük Insidansıda fazladır. Diş hekimleri bu çocuklarda sabırlı olmalı ve anlat, göster, uygula tekniğini kullanmalıdır. Tedavi esnasında hastayı ödüllendirme yararlı sonuçlar verir. (5) 3.2.Dental Anksiyete Etiyolojisi; Dental anksiyetenin, dental tedavi karşı bir erken kaygı olduğu bildirilmiştir. Bu duygu o kadar yaygındır ki halk arasında normal kabul edilmektedir. Yapılan birçok çalışmada yetişkinlerin bu korkusunun çocukluk döneminden kaynaklandığı gösterilmiştir. Çocuk her zaman olmasa bile diş hekimine geldiğinde kötü bir şeyler olacağım zanneder. Ancak bunların ne olduğunu bilemez.(9) Dental anksiyetenin nedenleri ile ilgili yapılan çalışmalar, etiyolojisinin multifaktöriyel olduğunu ortaya koymuştur. Dental anksiyetenin etmenleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. 1 - Hastanın cinsiyeti; Hastanın cinsiyetinin dental anksiyete etkili olduğu düşünülmekle birlikte bu konuda kesin bir yargı bulunmamaktadır. Yapılan bir çalışmada kız çocuklarının anksiyete oranı daha yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada 20

22 kızlar, kendilerinin daha korkak yapıda olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak bu etkinin kültürel şartlanma ile bağlantılı olduğu da göz önüne alınmalıdır. Yapılan çalışmalarda bir çok araştırmacı anksiyetenin cinsiyete bağlı olmadığım savunmaktadır.(9) 2 - Çocuğun yaşı ve ruhsal gelişimi; Çocuğun yaşı ve içinde bulunduğu ruhsal gelişim dönemi, onun stresli durumlarla başa çıkabilme yeteneğini belirler. Yetersiz olgunlaşma belirli dönemlerde gözlene bilen gelişme krizleri ve yaşa göre korkulan objelerin değişebilmesi çocuğun anksiyete derecesini etkileyen faktörlerdir. (10) 3 - Travmatik tıbbi deneyimler; Travmatik tıbbi deneyimlerin olumsuz dental davranış ve yüksek anksiyete değerleri ile belirgin bir ilişki olduğu saptanmış ve hastaneye yatmanın çocuk ve ailesi için en stresli olay olduğu belirtilmiştir.( 10) 4 - Travmatik dental deneyimler; Hastanın dental tedaviye bakışı ve davranışları geçmiş dental deneyimlerine göre şekillenecektir. Çocukta travmatik dental deneyimlerin dental anksiyeteye neden olduğu bilinmektedir. Bu konuyla ilgili araştırmalarda çocuklardaki diş hekimine gitme korkusunun geçmiş deneyimlerden kaynaklandığı belirtilmektedir.( 9) Diş hekiminin çabalarına rağmen ağrı ve rahatsızlık hissi dental tedaviye eşlik edebilir. Bir çok araştırmada ağrılı dental tedavi ile dental anksiyete seviyesi arasında bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Tedavinin ağrılı geçmesi çocuğun daha sonraki davranışlarını etkiler. Sonraki seanslarda çocuğun geçirdiği travmatik deneyim ile ilgili hatıraları ve duygulan canlanır. Bu durum dental ortamda anksiyete ve olumsuz davranış olarak kendini gösterir. (9) 21

23 5 - Aile, öğrenmen ve arkadaşların etkisi; Çocuğun yetiştiği duygusal ortamın, onun dental anksiyete seviyesini etkilediği gösterilmiştir. Geçimsiz aile ortamı, ailenin hekime karşı davranışları, elverişsiz sosyal durum, yanlış şartlandırma, öğretmenin diş hekimine karşı reaksiyonu çocukta çocuk ta anksiyete oluşturan faktörlerdir. Bunların yanı sıra dental anksiyetenin gelişiminde başkalarının geçirilmiş kötü dental deneyimlerinin de önemli rolü vardır. Aile bireyleri bu tür etkilenmede önemli kişilerdir.(10) Ailede özellikle büyük kardeşlerin ya da arkadaşların anlattığı diş hekimi ile ilgili ürkütücü deneyimler çocuğun korkusunu şekillendirir. (10) Yapılan çalışmalar annenin anksiyetesi ile çocuğunki arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çocukta dental anksiyetenin ilk sosyalleşme sırasında aile bireylerinden gelişir. Yüksek dental anksiyeteye sahip annelerin çocuklarında diş hekimine karşı olumsuz davranışlar daha sık görülmüştür. (10) 6 - Diş hekiminin davranışları; Gale ve arkadaşları yaptıkları araştırmalarda, hastada dental anksiyete oluşumunda rol oynayan önemli bir etkenin, diş hekiminin davranışları olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmalarda hastalar hekimle aralarındaki iletişimin kopukluğunu ana problem olarak gördüklerini hekimin onları dinlemediğini uygulanacak işlemleri onların anlayabileceği bir dille anlatmadığını ve korkularım göz önüne almadığım belirtmişlerdir. Bu çalışmada da görüldüğü gibi diş hekiminin yetersiz yaklaşımı davranışlarının belirginsizliği, yeterince açıklama yapmaması dental anksiyeteyi oluşturabilmektedir. (9) Show dental anksiyetenin birbirleriyle etkileşim gösteren bir çok faktörün oluştuğu kompleks bir olay olduğunu açıklamıştır. Aynı araştırmacı anksiyete 22

24 seviyeleri farklı 100'er kişilik iki grup çocuk üzerinde yaptığı araştırmada; aile ortamının, medikal geçmişin, çocuğun ilk randevuda anne ile ailesinin davranışlarının etkisini vurgulamıştır. Dental anksiyetenin oluşmasında primer etiyolojisinin, geçirilmiş kötü deneyimler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca duygusal ve stresli annelerin çocuklarında anksiyete seviyelerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. (9) Kent'e göre dental anksiyetenin ana nedenleri ya klasik şartlandırma (travmatik medikal deneyimler) ya da direkt öğrenmedir, (çevreden duyulan, görülen olumsuz deneyimler) (10) 3.3. Artroskopi Tarihçe Artroskopi ilk olarak 1918 yılında Japonya' da Kenji Takashi tarafından sistoskop kullanılarak uygulanmıştır. Daha sonra 1921'de İsviçre'den Eugen Bircher of Aaaru tarafından bu sefer toroskop kullanılarak yapılmıştır. Teknik ve enstrümanlardaki gelişmeler ile bu metot yalnızca inceleme değil tedavi amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri, TME boşluğu küçük olduğu için artroskopi endikasyonları sınırlı idi fakat 1974 yılında iğne tipi rijid artroskopun geliştirilmesi ile TME' in incelenmesine başlanılmıştır yılında Japon Ohnishi tarafından bu metot insanlar üzerinde uygulanmaya başlanmış ve bu dönemde de büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Ekipmanların ve cerrahi becerilerin geliştirilmesiyle beraber TME artroskopisi diagnostik bir araç ve cerrahi metot olarak benimsenmiştir. ( Murakami et al. 1986, Sanders 1986) Gynther ve Holmlund'un 1994' de sinovyitis üzerinde yaptıkları çalışmada artroskopik diagnozla histolojik bulgular arasında büyük benzerlikler gözlemlemişlerdir. Günümüzde küçük endoskoplann ve aksesuarların geliştirilmesiyle TME'in belirli patolojik 23

25 durumlarında artroskopi hem inceleme hem de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde ise 1992 yılından bu yana artroskopi tekniği uygulanmaktadır. (12-13) Teknik Israel, artroskopik cerrahi yönteminin endikasyonlarını şu 5 başlıkta incelemiştir. A. Fonksiyonel yetersizlik ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olan belirgin ağrı ve disfonksiyon varlığında B. Uygun konservatif tedavi yöntemleriyle başarısız sonuçlar alındığında C. Ağrı ve disfonksiyonun TME'den kaynaklandığı durumlarda D. Teşhis yöntemi olarak açık TME cerrahisine göre daha fazla terapötik fayda sağlanabileceği vakalarda E. Herhangi bir ilave myofasiyal ağrı semptomlarının varlığına bağlı başarısız olunmuş vakalarda bu yöntem uygulanabilir. (14) Artroskopi genel veya lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Fakat artroskopik cerrahi uygulanacağı zaman genel anestezi şarttır. Terapötik müdahele veya görüntüleme amacıyla artroskopi yapılırken çeşitli kanüllerden faydalanılmaktadır. Cerrahların kişisel ihtiyaçlarının doğrultusunda bu kanüller kullanılmaktadır. Buna ek olarak skoplarda görüntü açısına göre ileri, ileri oblik ve lateral görüntü sistemleri olarak çeşitlilik göstermektedir. Işık kaynağı, TV ekipmanları, kılıf ve çeşitli gerekli enstrümanların yanı sıra sterilizasyon ekipmanlarından faydalanılmaktadır. (13-14) 24

26 4.GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışmada E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ne 2009 ve 2010 yılları arasında dental problemleri nedeniyle başvuran ve tedavilerinin yapılabilmesi için genel anestezi almak zorunda kalan 222 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların tamamının genel anestezi altında gerekli dental tedavileri yapılmıştır. Hastaların tedavi görme tarihleri, isimleri, yaşları, cinsiyetleri, genel anestezi alma nedenleri, varsa sistemik hastalıkları, yapılan tedaviler ve tedavi süresi kayıt altına alınmıştır. Gerek duyulan hastalarda premedikasyon yapılmıştır. Premedikasyondan sonra anestezi indüksiyonu sağlanmıştır. Hastaya İntravenöz anestezikler ve inhalasyon anestezikleri verilmiştir. Anestezinin idame safhasında hastanın gerekli dental tedavileri radikal bir yaklaşımla yapılmıştır. Son olarak anestezinin sonlandırılması safhasında anestezik ajanlar kesilmiş ve hastanın uyanması sağlanmıştır. 5.BULGULAR Dental tedavi amacıyla genel anestezi alan hastaların kayıt altına alınan bilgileri Tablo 2 de verilmiştir. 25

27 Şekil 1 Dental tedavi gören hastaların genel anestezi alma nedenlerinin istatistiksel dağılımı. Şekil 2 Genel anestezi alan hastaların yaş dağılımı 26

28 Şekil 3.Genel anestezi alan hastaların cinsiyet dağılımı Şekil 4 Genel anestezi altında yapılan işlemler 27

29 Şekil 5 Genel anestezi altında dental tedavi süreleri 6.TARTIŞMA Çalışmamızda yer alan hastaların sistemik durumları, yapılacak tedavi şekli ve kendi istekleri değerlendirilerek genel anestezi altında dental tedavi görmelerine karar verilmiştir. Hastaların %65.5 inin mental retardasyonlu,%4.5 inin down sendromlu, %5.8 inin otistik oluşu bize fiziksel veya zihinsen bir engel olmadıkça hastaların genel anesteziyi tercih etmediklerini göstermiştir. Ayrıca ağır sistemik hastalığı olan bireylerin de gelişen teknoloji ile birlikte ağız-diş sağlıklarının artığını ve bu tür hastalarda da artık rahatlıkla dental tedavilerin yapılabildiğini göstermektedir. Yaygın olarak dental anksiyetenin hastaları genel anesteziye yönlendirdiği düşünülmektedir. Fakat yaptığımız çalışmada hastaların sadece %16,6 sının bu sebepten dolayı genel anestezi aldığını göstermiştir. Büyük cerrahi girişimlerde genel anestezi tercihinin de sadece %4.5 te kalması bu tür hastaların da sayısının azlığını ispatlamıştır. Bu tür hastaların hepsinin de artroskopi tedavisi görmesi yine genel görüşten farklılık göstermektedir. 28

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı