EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatında görevli personel ile eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, sorunlarının ve taleplerinin sağlıklı tespit edilebilmesini, çalışma ortamının bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasını, mesleki ve sosyal hayata uyumun arttırılmasını ve bunların sağlanması için bireysel veya grup olarak yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personel ile eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğince yürütülen hizmetler ile ilgili esas ve faaliyetleri kapsar. (2) Polis Kolejinde öğrenim gören öğrencilere, bu Yönetmelik ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre rehberlik hizmeti verilir. Hukuki dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu nun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimler aşağıda tanımlanmıştır. a) Rehberlik: Bireyi tanıyarak problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi, böylece kendini gerçekleştirebilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir. b) Danışma: Danışana rahatlık ve güven duygusu yaşayabileceği bir ortamda, karşılıklı iletişim kurarak, kendisini ve sorunlarını tanıması, kendisi ile ilgili daha gerçekçi bakış açısı geliştirmesi, sorunlarının farkına vararak daha bilinçli karar ve çözümlere ulaşabilmesi için uzman personel tarafından uygulanan düzenli ve profesyonel bir yardım sürecidir. c) Psikolog/Psikolojik Danışman: Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji veya Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişidir. ç) Birim amiri: Müstakil birimin en üst amirinden başlamak üzere büro amirine veya eğitim öğretim kurumlarında sınıf komiserine kadar olan sıralı amirlerdir. d) Taşra Teşkilatı: İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin kuruluşu MADDE 5- (1) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği; a) Emniyet Genel Müdürlüğünde; Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğü uhdesinde, b) İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde makama doğrudan bağlı olarak, kurulur. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulunun kuruluşu MADDE 6- (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma kurulu; a) Emniyet Genel Müdürlüğünde; Personel Daire Başkanı başkanlığında, Sağlık Daire Başkanı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Eğitim Daire Başkanı, Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amiri, Psikolog/Psikolojik Danışman, Başhekim ve ilgili Daire Başkanlarından oluşur. Üyelerin uygun görmeleri halinde temsilen yardımcıları kurula katılabilir, b) İllerde; İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel Şube Müdürü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü/Büro Amiri, Eğitim Şube Müdürü, İl Emniyet Hekimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amiri ve Psikolog/Psikolojik Danışmandan oluşur. c) Eğitim-öğretim kurumlarında; Polis Akademisi Başkanı/Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü/ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü/Polis Eğitim Merkezi Müdürü/Polis Koleji Müdürü Başkanlığında, Dekan/Müdür Yardımcısı, Sınıflar/Öğrenci İşleri Şube Müdürü, Personel Şube Müdürü, Hekim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amiri ve Psikolog/Psikolojik Danışmandan oluşur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin görev ve sorumlulukları MADDE 7- (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği; a) Eğitim Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği personeline yönelik kurs, sempozyum gibi eğitim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak, b) Personele yönelik koruyucu ruh sağlığı konularında eğitici yayınlar, kitap, broşür, cd vb. dokümanları hazırlamak, c) Her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinden gönderilen altı aylık Faaliyet Sonuç Raporlarının Emniyet Teşkilatı genelinde analizini yapmak, rapor hazırlamak, önerilerde bulunmak, ç) Yıllık faaliyet değerlendirme raporlarını, müteakip yılın ocak ayının son haftasına kadar Personel Daire Başkanına sunmak, d) Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğünün uygun gördüğü konularda, üniversitelerin ilgili dalları ile koordine

3 kurarak düzenledikleri ulusal/uluslar arası bilimsel sempozyum, konferans ve etkinliklere katılmak, e) Yurtiçi ve yurtdışı benzer organizasyonlar ile işbirliği yapmak, f) Koruyucu ruh sağlığı, psikososyal sorunlar, ruhsal risk faktörleri konularında Emniyet Teşkilatı genelinde bilimsel araştırmalar organize etmek, g) Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinin faaliyetlerinde standart bir uygulamayı sağlamak, uygulayıcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, güncel bilimsel gelişmeleri tartışabilmek amacıyla yılda bir defa "Emniyet Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Büro Amirlikleri ile Koordinasyon Toplantısı" düzenlemek, ğ) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirmek, ile görevlidir. Taşra Teşkilatındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin görev ve sorumlulukları MADDE 8- (1) Taşra Teşkilatındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği; a) Mesleki ve psikososyal sorunları bulunan personeli/öğrenciyi veya birinci dereceden yakınlarını dinlemek, çözüm önerilerinde bulunmak ve gerekirse personelin birim amirinden bilgi edinmek veya yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek, b) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuran ya da sevk edilen personel/öğrenciye bireysel veya grupla psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunmak, c) Psikolojik danışma faaliyetleri içerisinde ihtiyaç duyulduğunda emniyet hekimliği ve personelin/öğrencinin problemlerinin çözümünde yardımcı olacak ilgili kurum içi ve kurum dışı, kişi ve birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak, ç) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine gönderilen personelden/öğrenciden sorun alanı sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenlerden hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanları, tıbbi değerlendirme için emniyet hekimliğine gönderilmesini birim amirine önermek, d) Personele/öğrenciye uygulanan test, ölçek ve anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak, e) Birime yeni atanan personelin/öğrencinin bilgilendirilmesi amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin faaliyetlerini içeren broşür, kitapçık vb. yayımlamak, kurum içerisinde sağlıklı psikolojik ortam oluşturmaya yönelik eğitici konferanslar planlamak, f) Danışma sürecine alınan personelden/öğrenciden gerekli görülenleri birim içerisinde takip ve kontrol etmek için ilgili birim amiri ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak, g) Hastanelerin psikiyatri servisine sevk edilenlerle ilgili olarak rehabilitasyon sürecinde hekim ve birim amiri ile işbirliği yaparak personelin/öğrencinin uyum sürecine katkı sağlamak, ğ) Personel/öğrenciye hastanede yapılan işlemler ile ilgili evrakları personel/öğrencinin bilgi dosyasında muhafaza etmek, h) Psikolog veya psikolojik danışman bulunmayan birimlerde İl Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezleri veya Üniversiteler gibi psikolojik danışma hizmeti alabilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli girişimlerde bulunarak, haftanın belli günlerinde psikolojik danışma hizmeti verebilecek personelin görevlendirilmesini sağlamak, ı) Görüşmeye gelen personele/öğrenciye EK-C de örneği bulunan Kişisel Bilgi Formu nu uygulamak,

4 i) EK-G de örneği bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Faaliyet Sonuç Raporunu her yılın ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında hazırlamak ve bu raporu düzenli olarak Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, j) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Yıllık Faaliyet Takvimini (EK-H) hazırlamak ve düzenli olarak her yılın ocak ayının ilk haftası Personel Dairesi Başkanlığına göndermek, bu faaliyet takviminde belirlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerini yürütmek, k) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği faaliyetleri hakkında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuruluna bilgi vermek ve bu konuda kurula danışmanlık yapmak, l) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği hizmetlerine yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek, ile görevlidir. (2) Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan personele İl Emniyet Müdürlükleri uhdesinde kurulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri tarafından hizmet verilir. (3) İhtiyaç duyulduğu takdirde; Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri İl Emniyet Müdürlüklerindeki personele; aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüklerindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri de Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerindeki personel/öğrenciye kendi birimlerindeki hizmetlerini aksatmayacak şekilde belli bir program dahilinde psikolojik danışma hizmeti verebilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulunun, görev ve sorumlulukları MADDE 9 (1) Kurul yılda en az 2 kez toplanır. Gerek görüldüğü takdirde Başkan ve üyelerin aldığı karar doğrultusunda yeni kurul toplantıları düzenlenebilir. (2) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu; a) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin yıl içerisindeki faaliyet sonuçlarını değerlendirmek, b) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri kapsamında yapılacak uygulamalara yönelik eğitici/bilgilendirici faaliyetlerin broşür, bülten, kitapçık, konferans, anket çoğaltılması vb. hizmetlerin yapılmasını kararlaştırmak, c) Danışma sürecine dahil edilen veya sağlık kurumlarınca tedavileri yapılan personelin/öğrencinin durumlarını görüşmek, psikososyal sorunları olan personel/öğrenci hakkında birim içinde yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler hakkında karar almak, ç) İl Emniyet Müdürlüklerinin gerekli görülen toplu görev yapan birimleri içerisinde ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin kurulmasına veya kaldırılmasının teklif edilmesine karar vermek, d) Gerekli görülen konularda görüş alışverişinde bulunmak ve toplantı sonucunda EK- I'da belirtilen forma uygun olarak toplantı tutanağı tutmak, ile görevlidir. (3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulunun sekretarya işlemleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğince yürütülür. Birim amirinin görev ve sorumlulukları MADDE 10- (1) Birim amirleri; personel/öğrencide fark ettikleri düşünce ve davranış değişikliklerinde EK-A da örneği bulunan Personel/Öğrenci Sevk Formunu ve EK-B de örneği bulunan Personel/Öğrenci İzleme Formunu doldurarak personeli/öğrenciyi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine göndermekle sorumlu ve yetkilidir (2) Birim amirleri;

5 a) Birime yeni atanan personeli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği tarafından hazırlanan broşür, kitapçık, bülten vb. yayınları kullanarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği faaliyetleri hakkında bilgilendirir, b) Tedavi ve danışma süreci boyunca ve sonrasında personele/öğrenciye ait değişiklikleri izler ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğiyle koordine kurar, c) Emniyet Hekimliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ile işbirliği yapar, ç) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin etkin yürütülebilmesi için uygun ortamın gizlilik, yeterli zaman, randevuların aksatılmaması vb. olanakların oluşmasına katkı sağlar, d) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinin önerisi üzerine veya doğrudan birim amiri vasıtasıyla hastaneye sevk edilen personele/öğrenciye hastanenin psikiyatri kliniğinde yapılan işlemlerin sonucunun birer nüshasını Emniyet Hekimliğine ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine ulaştırılmasını sağlar, e) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Başkanının gerekli gördüğü durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kuruluna katılır, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma Esasları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk esasları MADDE 11- (1) Personel/öğrenci, ihtiyaç duyduğunda psikososyal problemleri nedeniyle telefon ile veya doğrudan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine müracaat edebilir. (2) Kişiler arası ilişkilerdeki güçlüklerini, uyum sorunlarını, sosyal sorunlarının yarattığı sıkıntılarını beyan ederek amirine başvuran ve psikososyal problemleri olduğu tespit edilen personel/öğrenci için birim amiri tarafından Personel/Öğrenci İzleme Formu (EK-B) doldurulup, Personel/Öğrenci Sevk Formu (EK-A) düzenlenerek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine sevk edilen veya doğrudan başvuran personel/öğrenciye yapılacak işlemler MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında; a) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuran ya da birim amiri tarafından sevk edilen personelin bilgileri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Kayıt-Takip Defterine (EK-D) ye kaydedilir, b) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuruda bulunan personel yakınları da Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Kayıt-Takip Defterine (EK- D) ye kaydedilir, c) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuran ya da birim amiri tarafından sevk edilen personele/öğrenciye örneği (EK-C) de bulunan Kişisel Bilgi Formu uygulanır. Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından risk grubuna girdiği değerlendirilenler ön görüşmeye alınır. Ön görüşme sırasında personelin durumu değerlendirilerek uygun görülen test ve anketler uygulanır, ç) Ön görüşme ve uygulanan test/anketlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda psikolojik yönden takip ve kontrolü gerektiren personel/öğrencinin müteakip dönemlerde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine gönderilmesi gerekli hallerde yazılı olarak birim amirinden istenerek personele randevu verilir,

6 d) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine başvuran ya da sevk edilen personelden/öğrenciden ihtiyacı olduğu düşünülen personel/öğrenci ile danışma süreci başlatılır ve Personel/Öğrenci Danışma Özet Formu (EK-E) doldurulur, e) Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından, danışma süreci içerisinde personelin/öğrencinin sorunları ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması halinde sıralı amirleri ya da ailesi/arkadaşları ile görüşülerek bilgi alınır, f) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görülen personelden sorun alanı bu büronun sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenler (örneğin daha önce ruhsal bozukluk tanısı almış olanlar, halen ruhsal bozukluk tedavisi devam edenler, danışma sürecine rağmen psikososyal problemlerle baş etmede güçlük yaşayanlar, fiziksel belirtilerin yoğun olarak eşlik ettiği kişiler, intihar niyeti veya girişimi olanlar, hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanlar) hakkında (EK-F) de örneği bulunan Personel/Öğrenci Koordine Formu düzenlenerek Hekimliğe yönlendirilmesi birim amirine önerilir, g) Hekimlikte varsa psikiyatri uzmanı yoksa pratisyen hekim tarafından muayene edilen personel/öğrenci gerek duyulması halinde, sağlık kurumlarının ilgili birimlerine sevk edilir. Personelin/öğrencinin muayene sonuçları ilk amiri tarafından görüldükten sonra birer sureti Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ve Hekimliğe gönderilerek hastanede yapılan işlemler hakkında bu birimler bilgilendirilir, ğ) Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından psikososyal problemleri olduğu değerlendirilen veya ruhsal hastalığı tespit edilerek hekimlik tarafından tedavi sürecine alınan veya tedavisi tamamlanan öğrenci/personelin ilgili tüm belgelerini ihtiva eden dosyaları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği tarafından GİZLİ gizlilik derecesi ile ve KİŞİYE ÖZEL kayıtlı olarak yeni atandığı yerdeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine gönderilir, h) Personel/öğrenci hakkında tutulan EK-A, EK-B, EK-C, EK-E ve EK-F de yer alan formlar GİZLİ gizlilik dereceli olarak açılacak olan Personel/Öğrenci Bilgi Dosyası içerisinde muhafaza edilir. Danışma sürecinin yapılacağı fiziki ortam MADDE 13- (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine danışan personelin rahatlıkla ulaşabileceği ve faaliyetlerin mahremiyetinin korunabileceği uygun bir mekan tahsis edilir. Bu merkezler görüşme ve çalışma odaları olmak üzere iki bölüme ayrılır. a) Görüşme odaları standart demirbaş malzemeden farklı olarak, daha rahat bir görüşmenin sağlanabileceği şekilde tefriş edilir. b) Çalışma odaları standart demirbaş malzeme ile döşenir. Her türlü doküman gizlilik ilkesine uygun olarak kapaklı ve kilitli dolaplarda muhafaza edilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli personelin çalışma koşulları MADDE 14- (1) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli personel kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak sivil giyinirler. (2) Görevli personele yürüttüğü hizmetleri olumsuz etkileyecek, ilişkilerinde rol çatışmalarına yol açabilecek olan görev/nöbetler dahil olmak üzere bir başka görev verilemez. (3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli personel, görevini aksatmamak kaydıyla; a) Üniversite ve ilgili birimlerle işbirliği yapılarak hizmet içi eğitim ve alanla ilgili bilimsel toplantı, kongre veya konferanslara katılırlar, b) Kendi çalışma alanı ile ilgili lisansüstü eğitim yaparak alanında uzmanlaşırlar,

7 c) Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen Rehberlik ve Danışma hizmetleriyle ilgili bilimsel toplantılarda bildiri sunarlar, BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 15- (1) 2/3/2004 tarihli ve Bakan onaylı Emniyet Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Büro Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. O L U R 17/03/2008 Beşir ATALAY İçişleri Bakanı PERSONEL/ÖĞRENCİ SEVK FORMU EK-A PERSONELİN/ÖĞRENCİNİN : / / 200 ADI SOYADI : GÖREVİ : RÜTBESİ : KADROSU : SINIFI : PERSONEL/ÖĞRENCİ HAKKINDA BİLGİLER/GÖZLENEN DAVRANIŞLAR Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik dereceli evrak kategorisinde değerlendirilir. Formun bu kısmı görüşme SEVK EDEN PERSONELİN İMZASI :

8 isteğinde bulunan makamda kalır. ADI SOYADI : SINIF VE RÜTBESİ : GÖREVİ : PERSONEL/ÖĞRENCİ SEVK FORMU PERSONELİN/ÖĞRENCİNİN : / / 200 ADI SOYADI : GÖREVİ : RÜTBESİ : KADROSU : SINIFI : PERSONEL/ÖĞRENCİ HAKKINDA BİLGİLER/GÖZLENEN DAVRANIŞLAR Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik dereceli evrak kategorisinde değerlendirilir. Formun bu kısmı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ne "GİZLİ" ve KİŞİYE ÖZEL olarak gönderilir. SEVK EDEN PERSONELİN İMZASI : ADI SOYADI : SINIF VE RÜTBESİ : GÖREVİ : ÖĞRENCİ İZLEME FORMU EK- B OKULUN ADI: ADI SOYADI: DOĞUM YERİ VE YILI: ANNE EĞİTİMİ/ MESLEĞİ: BABA EĞİTİMİ / MESLEĞİ: 1. Dış görünüşü nasıldır? (Temizliği, kişisel bakımı, düzeni ve tertibi)

9 2. Ders durumu, titizliği, devamı, istikrarı ve başarısı nasıldır? 3. Disipline uyumu nasıl? Ceza almış mıdır? (Varsa konusu ve cezası) 4. İşine ve verilen görevlere karşı ilgisi nasıldır? 5. Ahlak durumu nasıl? İçkiye, uyuşturucu maddelere, kumara düşkünlüğü var mı? Borcu var mı? Yalan söyler mi? 6. Almış olduğu doktor raporu var mı? (Varsa tarih, teşhis, karar ve sıklığı) 7. Kişisel özellikleri nasıldır? (Kolay iletişim kuruyor, uyumlu, dışadönük, kavgacı, neşeli) Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik dereceli evrak kategorisinde değerlendirilerek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ne "GİZLİ" ve KİŞİYE ÖZEL olarak gönderilir. 8. Amirlerine ve öğretmenlerine karşı davranışları nasıldır? EK- B 9. Arkadaşlarıyla ilişkisi nasıldır? (Herhangi bir grup üyesi veya lider mi? Seviliyor mu?)

10 10. Kendine ve çevreye zarar verici davranışları var mı? 11. Ailesiyle ilişkileri nasıldır? (Ailesine, eşine, çocuklarına düşkünlüğü, aranıp aranmadığı, aile ilişkilerinde sorun olup olmadığı) 12. Lüzumsuz şüpheleri ve iddiaları var mı? 13. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor? (Tek başına mı? Arkadaşlarıyla mı? Etkinlikleri?) 14. Bunun dışında dikkatinizi çeken özellikleri var mı? Formu Dolduran Amirin Adı Soyadı: Tarih: Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik dereceli evrak kategorisinde değerlendirilerek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ne "GİZLİ" ve KİŞİYE ÖZEL olarak gönderilir. ADI SOYADI : SİCİLİ : RÜTBESİ : ÇALIŞTIĞI BİRİM : PERSONEL İZLEME FORMU EK-B

11 MESLEKTE HİZMET SÜRESİ : DOĞUM YERİ VE YILI : MEDENİ DURUMU : 1. Dış görünüşü nasıldır? (Temizliği, kişisel bakımı, düzeni ve tertibi) 2. Disipline uyumu nasıl? Ceza almış mıdır? (Varsa konusu ve cezası) 3. İşine ve verilen görevlere karşı ilgisi nasıldır? Titizliği, devamı, istikrarı ve başarısı nasıldır? 4. Ahlak durumu nasıl? İçkiye, uyuşturucu maddelere, kumara düşkünlüğü var mı? Borcu var mı? Yalan söyler mi? 5. Almış olduğu doktor raporu var mı? (Varsa tarih, teşhis, karar ve sıklığı) 6. Kişisel özellikleri nasıldır? (Kolay iletişim kuruyor, uyumlu, dışadönük, kavgacı, neşeli) Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik dereceli evrak kategorisinde değerlendirilerek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ne "GİZLİ" ve KİŞİYE ÖZEL olarak gönderilir. 7. Amirlerine karşı davranışları nasıldır? EK- B

12 8. Arkadaşlarıyla ilişkisi nasıldır? (Herhangi bir grup üyesi veya lider mi? Seviliyor mu?) 9. Kendine ve çevreye zarar verici davranışları var mı? 10. Ailesiyle ilişkileri nasıldır? (Ailesine, eşine, çocuklarına düşkünlüğü, aranıp aranmadığı, aile ilişkilerinde sorun olup olmadığı) 11. Lüzumsuz şüpheleri ve iddiaları var mı? 12. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor? (Tek başına mı? Arkadaşlarıyla mı? Etkinlikleri?) 13. Bunun dışında dikkatinizi çeken özellikleri var mı? Formu Dolduran Amirin Adı Soyadı: Tarih: Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik dereceli evrak kategorisinde değerlendirilerek Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği ne "GİZLİ" ve KİŞİYE ÖZEL olarak gönderilir.

13 KİŞİSEL BİLGİ FORMU EK-C 1.KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Rütbe-Sicil Kadrosu/Okulu Çalıştığı Birim Hizmet Süresi Öğrenim Durumu Doğum Yeri / Yılı Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Cinsiyeti Medeni Hali Çocuk sayısı 2.AİLE DURUMU TARİH: Baba Sağ ( ) Vefat ( ) Öz ( ) Üvey ( ) Anne Sağ ( ) Vefat ( ) Öz ( ) Üvey ( ) Kardeş Sayısı (Kendisi Hariç) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) Diğer ( ) 3.SOSYO- EKONOMİK DURUMU Gelir durumu Düşük ( ) Orta ( ) Yüksek ( ) Oturduğu Ev Kira ( ) Lojman ( ) Kendisinin( ) Ailesinin ( ) Bakmakla yükümlü olduğu kimse var Evet ( ) Eş ( ) Çocuk S.( ) Diğer ( ) mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama: Ailesinde/akrabalarında ruhsal ya da fiziksel yönden bir rahatsızlığı olan var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama: Ailesinde ve yakın akrabalarında intihar ya da intihara teşebbüs eden var mı? Hayır ( ) 4. SAĞLIK DURUMU

14 Evet ( ) Açıklama : Daha önce geçirdiğiniz önemli bir fiziksel rahatsızlık, ameliyat var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama : Daha önce geçirdiğiniz ruhsal rahatsızlık var mı? herhangi bir Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama : Sürekli bir rahatsızlığınız/hastalığınız var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama : Tedavi amaçlı sürekli olarak kullandığınız ilaç var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama: Aşırı alkol kullanımınız var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklama : Geçmişte yaşadığınız önemli olaylar (kaza, ölüm vb.) var mı? Hayır ( ) Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik derecesiyle muhafaza edilir. EK-C

15 5.PERSONEL/ÖĞRENCİNİN DİSİPLİN DURUMU ALDIĞI ÖDÜLLER: CEZALAR : UYGULANAN TEST VE ANKETLER Tarih: Test-Anket Adı: Sonuç: 7. UZMAN PERSONELİN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ: Bu form doldurulduktan sonra "GİZLİ" gizlilik derecesiyle muhafaza edilir.

16 EK-Ç REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ FAALİYET SONUÇ RAPORU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ KAYIT-TAKİP DEFTERİ EK-D ADI SOYADI RÜTBESİ/ SINIFI/SİCİLİ GELİŞ KANALI YAPILAN İŞLEM ve DEĞERLENDİRME SORUN ALANI İlaç Tedavisi HASTANEDE YAPILAN İŞLEM (SEVK EDİLMİŞSE) Takip Kontrol Hastaneye Yatış İstirahat Polisli Elveri Değild

17 Bu defter "GİZLİ" gizlilik derecesinde muhafaza edilir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ KAYIT-TAKİP DEFTERİ KULLANMA KLAVUZU 1. Bu defter, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine müracaat eden veya birim amiri tarafından sevk edilen personel/öğrencinin kaydedildiği defterdir. 2. Bu defter, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından, uzman personel bulunmaması durumunda büro amiri tarafından siyah tükenmez veya dolma kalemle doldurulur. 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğine müracaat eden her personel/öğrenci başvuru sırasına göre tam, zamanında ve eksiksiz olarak kılavuza uygun şekilde deftere kaydedilir. 4. Personel/öğrenci ilk başvurusunda kaydedilir.danışma sürecine alınan personel/öğrenci, görüşmelerin devamı süresince tekrar tekrar kaydedilmez. Ancak danışma süreci sonlandırılan personel/öğrencinin tekrar başvurması halinde yeni kayıt yapılır. 5. a) Adı Soyadı: Personel yakınlarının başvurması halinde yakınlık derecesi, bu hanede parantez içinde belirtilir. b) Geliş Kanalı: Kendi isteği ile, birim amiri tarafından, arkadaş aracılığıyla veya ailesi tarafından şeklinde ifade edilir. c) Yapılan İşlem ve Değerlendirme: Tek görüşmeyle sonlandırıldı, danışma sürecine alındı, grupla danışma sürecine alındı, hekimliğe sevki önerildi ifadeleri kullanılır. d) Sorun Alanı: Danışma sürecinde tespit edilen sorun alanları Kayıt-Takip Defteri ne genel bir adlandırmayla eğitim, öğretim, yönetim, psikolojik, sosyal ve sağlık alanları olarak yazılır. Tespit edilen sorunun hangi alana girdiğine ilişkin bilgiler EK-D/2 dedir. e) Hastanede Yapılan İşlem: İlaç tedavisi, Takip ve Kontrol, İstirahat, Tedavi ve İşlem Gerektirmez, Polisliğe Elverişli Değildir seçeneklerinden uygun olan/olanlara (x) işareti koyulur. 6. Grup danışmanlığı yapıldığında sıra numarasının yanına grup numarası da eklenir. Örnek: 1.Grupta yer alanlara; 1/G1, 2/G1, 3/G1 9/G1 şeklinde kaydedilir.( 1/G1: 1 sayısı kişinin sıra numarasını, G1 ise kişinin birinci gruba ait olduğunu ifade eder.) 7. Bu defter kayıt işlemlerinden sonra kilit altında muhafaza edilir. 8. Faaliyet sonuç raporlarının oluşturulmasında bu defterdeki bilgilerin yanı sıra personel/öğrenci hakkında açılan Kişisel Bilgi Dosyasındaki bilgiler de esas alınır. 9. Bu defter her yılın Haziran ayının son günü ve Aralık ayının son günü 30 Haziran... yılı ayı itibariyle ve 31 Aralık...yılı itibariyle.kişiyle görüşme yapılmıştır şeklinde yılda iki dönem Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliğinde görevli Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından, uzman personel bulunmaması durumunda büro amiri tarafından imzalanarak kapatılır ve müteakip dönem için devam eden sayfa kullanılır.

18 PERSONEL/ÖĞRENCİ DANIŞMA ÖZET FORMU BİREYİN; SİCİLİ: ADI YAKINLIK DERECESİ KADROSU/SINIFI ÇALIŞTIĞI BİRİM SOYADI DANIŞMA TARİHİ SORUN ALANI GELİŞ KANALI DANIŞMA ÖZETİ EK-E

19

20 Bu form doldurulduktan sonra GİZLİ gizlilik derecesiyle muhafaza edilir. PERSONEL/ÖĞRENCİ KOORDİNE FORMU EK-F Adı, Soyadı Sicili Kadrosu/Sınıfı Çalıştığı Birim

21 DÜŞÜNCELER (Danışmanın Birey Hakkındaki Görüşleri) PSİKOLOG/PSİKOLOJİK DANIŞMAN Adı Soyadı: Unvanı: İmza: Tarih: Bu form hekim muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılan veya hakkında bilgi verilmesi gerektiği düşünülen personel/öğrenci için Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından düzenlenerek GİZLİ ve KİŞİYE ÖZEL olarak birim amirine gönderilir. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİ FAALİYET SO

22 BİRİMİN ADI : RAPOR DÖNEMİ :OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ( ) :TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK ( ) S. NO AÇIKLAMALAR 1 RPDBA'NE BAŞVURU ŞEKLİ AMİR POL.ME. SVL.ME. KENDİ İSTEĞİ SIRALI AMİRLERİN İSTEĞİ HEKİM İSTEĞİ ARKADAŞ ARACILIĞIYLA AİLE TARAFINDAN TOPLAM 2 RPDBA'DE YAPILAN İŞLEM AMİR POL.ME. SVL.ME. TEK GÖRÜŞMEYLE SONLANDIRILAN BİRDEN FAZLA GÖRÜŞME YAPILARAK SONLANDIRILAN DANIŞMA SÜRECİ DEVAM EDEN GRUP DANIŞMASI YAPILAN HEKİME SEVKİ ÖNERİLEN TOPLAM 3 HASTANEDE YAPILAN İŞLEMLER AMİR POL.ME. SVL.ME. İLAÇ TEDAVİSİ TAKİP KONTROL HASTANEYE YATIŞ İSTİRAHAT POLİSLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR TEDAVİ VE İŞLEM GEREKTİRMEZ TOPLAM 4 HASTANEDE KONULAN PSİKİYATRİK TANI AMİR POL.ME. SVL.ME. TOPLAM 5 MEDENİ HALİ AMİR POL.ME. SVL.ME. BEKAR EVLİ BOŞANMIŞ

23 TOPLAM 6 ÖĞRENİM DURUMU AMİR POL.ME. SVL.ME. İLKÖĞRETİM LİSE YÜKSEK OKUL FAKÜLTE YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM 20 7 ANA PSİKOSOSYAL SORUN ALANLARI AMİR POL.ME. SVL.ME. A) EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖĞRENİME İLİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ DERS DİNLEMEYE/DERS ÇALIŞMAYA KARŞI İSTEKSİZLİK SINAV KAYGISI (PERFORMANS/BAŞARI KAYGISI) B) YÖNETİM DİSİPLİN SORUNLARI AST/ÜST İLETİŞİMİNİN YETERSİZLİĞİ GÖREV İHMALİ AYRILMA İSTEĞİ/DÜŞÜNCESİ ADALETSİZ DAVRANILDIĞI DÜŞÜNCESİ CEZA ALMA KORKUSU TAKDİR GÖRMEDİĞİNDEN YAKINMA ATAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR NÖBET İLE İLGİLİ SORUNLAR C) PSİKOLOJİK KAYGI (BUNALTI) UYUM SORUNU DEPRESYON ÇATIŞMA YAŞAMA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU CİNSEL BOZUKLUKLAR STRES İLE BAŞA ÇIKMADA ZORLANMA UNUTKANLIK

24 FOBİK BOZUKLUKLAR UYKU BOZUKLUKLARI YEME BOZUKLUKLARI KONUŞMA BOZUKLUKLARI TİK BOZUKLUKLARI ÖFKE KONTROL GÜÇLÜĞÜ İNTİHAR DÜŞÜNCESİ İNTİHAR GİRİŞİMİ ÖLÜM KORKUSU KİŞİLİK BOZUKLUKLARI DÜRTÜ KONTROL GÜÇLÜĞÜ (aşırı para harcama vs.) KENDİNE FİZİKSEL ZARAR VERME D) SOSYAL ARKADAŞ İLİŞKİLERİNDE SORUN YAŞAMA KARŞI CİNS İLE İLİŞKİLERİNDE SORUN YAŞAMA AİLE İLE İLİŞKİLERİNDE SORUN YAŞAMA EKONOMİK SORUNLAR DIŞLANMA/AYIPLANMA/KINANMA KORKULARI SİGARA BIRAKMA İSTEĞİ AŞIRI ALKOL KULLANIMI EMEKLİLİK HAYATINA YÖNELİK KAYGILAR YAS KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMA GELECEĞİ PLANLAMA FİZİKSEL GÖRÜNÜMDEN RAHATSIZLIK DUYMA E) SAĞLIK PSİKOLOJİK KÖKENİ OLMAYAN SAĞLIK SORUNLARI TOPLAM Bu alan (7) Psikolog/Psikolojik Danışman tarafından danışma sonucuna göre doldurulacaktır.bir personel/öğrenci hakkında birden içermez. UYARI: Bu bölümde belirtilen sorun alanlarına ekleme yapılmayacaktır YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ (KONFERANS, BROŞÜR/BÜLTEN VB.) TARİH

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 13/04/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24372 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları

Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları Cezaevi Psikologlarının Görev ve Çalışma Standartları a. Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yaparak kendini

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı