Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi"

Transkript

1

2 SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir. Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi Ekonomi Bakanlığı Tarafından Sağlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Destekleri Tarafından Sağlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Tarafından Sağlanan Desteklemeler Orman ve Su İşleri Bakanlığı ORKÖY ve Ağaçlandırma Genel Tarafından Sağlanan Müdürlüğü Destekleri Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Tarafından Sağlanan Destekler TOBB Tarafından Sağlanan Destekler Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Diğer Destekler, Düşük Faizli ve Uzun Tarafından Sağlanan Vadeli Krediler ve diğer destekler yer almamaktadır. Bu konularda detaylı bilgiye, Trakya Kalkınma Ajansı İnternet Sitesi nden (Destekler/Diğer Destekler) ulaşılabilir. Dökümanda Yer Alan Bilgiler Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Diğer İlgili Kurum/Kuruluşların İnternet Sayfalarından Derlenmiştir.

3

4 1. BĠRLĠK PROGRAMLARI KAPSAMINDAKĠ DUYURULAR ERASMUS yılları arasında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında uygulanacak olan Erasmus+ Programı'na ilişkin detayları içeren Erasmus+ Program Rehberi yayınlanmıştır. Detaylı Bilgi için Erasmus+ Program Rehberi'ne ve Erasmus+ hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilmektedir. (www.ua.gov.tr HORĠZON 2020 Horizon 2020 NMP Alanı Yılı Çağrıları Nanotıp ve Biyomalzemeler, Nanobaskılama (2D,3D), Nanokompozitler, Enerji verimliliği için Nano malzemeler, Sürüdürebilir Nanomalzemler, Nanomalzemelerin güvenlik konuları, Endüstriyel üretime yönelik uygulamalar gibi Ar-Ge alanları Çalışma programı ve diğer tüm dokümanlara Avrupa Komisyonu nun resmi bilgilendirme sitesinden ulaşılabilmektedir. (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h202 0/index.html) Ayrıca çağrılarla ilgili her türlü bilgiye aşağıdaki iletişim kanalları aracılığı ile ulaşılabilmektedir: Tel : / 3461 veya 3288 Faks : Horizon 2020 Marie Curie AraĢtırma Programları 2014 Çağrıları Programın Hedefi Avrupa yı tüm araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmektir. Horizon2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında her araştırma alanından proje önerileri desteklenebilmektedir. Programlar hakkında genel bilgiler Marie Sklodowska Curie (People) Alanı 2014 yılı Çalışma Programı nda; çağrılara başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiler ise her programa ait bilgiler Avrupa

5 Horizon 2020 UlaĢım Alanı Çağrıları Komisyonu nun resmi web sayfası ve TÜBİTAK aracılığı ile yayınlanacak Başvuru Rehberleri nde yer almaktadır. Mobility for Growth başlığı kapsamında havacılık ve havayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, şehiriçi ulaşım, lojistik, akıllı ulaşım sistemleri, altyapı, ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalar ile ilgili konular, Clean Vehicles başlığı kapsamında elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili konular ağırlıklı olarak desteklenecektir. Programlar hakkında detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu nun resmi web sayfası ve TÜBİTAK aracılığı ile ulaşılabilmektedir. (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuniti es/h2020/index.html) (http://www.fp7.org.tr/home.jsp;jsessionid=494a8fc06098f529f3f1 8DE03C0503C8?show=content) Horizon 2020 Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 2014 Yılı Çağrıları Çağrıda başlıca; Yeni Nesil Bileşen ve Sistemler, Geleceğin İnterneti, İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi, Robotbilim, Fotonik,Siber Güvenlik konuları desteklenecektir. Programlar hakkında detaylı bilgilere TÜBİTAK aracılığı ulaşılabilmektedir. Horizon 2020 Uzay Teknolojileri Çağrıları (http://www.fp7.org.tr/home.jsp;jsessionid=494a8fc06098f529f3f1 8DE03C0503C8?show=content) Çağrılar çok geniş kapsamlı olmakta birlikte elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, fizik, malzeme bilimi gibi pek çok farklı disiplinin birlikte çalışabileceği konuları kapsamaktadır. Programlar hakkında detaylı bilgilere TÜBİTAK aracılığı ulaşılabilmektedir. (http://www.fp7.org.tr/home.do?sid=0&cid=9228) Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim Çağrıları Programın Hedefi Bilim ve toplum arasında ilişkinin güçlendirilmesi, bilim faaliyetlerine ilişkin toplumdaki farkındalığın artırılması, bilim için yeni yeteneklerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerin tetiklenmesidir. Söz konusu çağrılar kapsamında bilgi temelli toplumlar yaratmak adına bilim eğitimi ve kariyerinin genç insanlar için cazip hale getirmek; araştırma ve yenilik alanında kadın ve erkeler arasındaki eşitsizliği azaltmak; vatandaşların değerleri, çıkarları ve beklentilerini

6 bilim, teknoloji ve yenilik aktivite ve politikalarına daha iyi entegre etmek adına gerçekleştirilen olan faaliyetler desteklenecektir. Programlar hakkında detaylı bilgilere TÜBİTAK aracılığı ulaşılabilmektedir. (http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3501&pid=0&cid=2 7493) Horizon 2020 DeğiĢen Dünyada Avrupa Yılı Çağrıları Çağrılar kapsamında; sosyo-ekonomik ve siyasal bütünleşme; kültürlerarası dinamikler; bölgeler arası sosyal farklılıkların azaltılması; teknoloji ve yenilikçilik konusunda daha sıkı işbirliği; Avrupa nın küresel rolü (insan hakları ve yargı konuları); katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar; araştırma ve yenilikçilik konularında toplumsal aktörlerin aktif katılımı; Avrupa nın 3. ülkelerle ilişkileri; Avrupa kültür mirası, Avrupalılık kimliği, kültürel çalışmalar vb. konularındaki faaliyetler desteklenecektir. Programlar hakkında detaylı bilgilere TÜBİTAK aracılığı ulaşılabilmektedir. (http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=27470 ) 2. DĠĞER TEKLĠF ÇAĞRILARI TRAKYA KALKINMA AJANSI DESTEKLERĠ Ġktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Programının Hedefi TR21 Trakya Bölgesinde yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır. Programın öncelik alanları aşağıdaki gibidir: Öncelik 1 : İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma, Kümelenme ve Pazarlama nın geliştirilmesi Öncelik 2 : Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi Öncelik 3 : Üretimde atık ısı ve/veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi Öncelik 4 : Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi Yukarıdaki öncelik alanları doğrultusunda aşağıdaki sektörler program kapsamında desteklenmektedir: Gıda (Tohumculuk dâhil) Elektrik-Elektronik ve yan sanayi Otomotiv ve otomotiv yan sanayi

7 Makine ve ekipman imalatı (Tarım makineleri dahil) KOBĠ ler (4 Eylül 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde KOBİ olarak tanımlanan işletmeler Kooperatifler Birlikler (Mahalli İdare Birlikleri hariç) Son BaĢvuru Tarihi Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden saat 23:00 a kadar yapılabilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? kısmında belirtildiği üzere elden veya posta yolu ile en geç saat 18:00 a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Başvuru rehberi ve detaylı bilgiye Trakya Kalkınma Ajansı internet sitesinden ulaşılabilir. Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Programın Hedefi TR21 Trakya Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin artırılmasıdır. Programın öncelik alanları aşağıdaki gibidir: Öncelik 1: Okulöncesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, Öncelik 2: Kırsal alanlarda sosyo-ekonomik yaşam seviyesinin yükseltilmesine yönelik girişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi, Öncelik 3: Özel ihtimam gerektiren grupların girişimciliğinin ve istihdamının arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması, Öncelik 4: Kültür ve turizmin gelişmesine, bölgenin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi. Mahalli Ġdareler (İl özel idareleri, belediyeler, köyler ve mahalli idare birlikleri) Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.) Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluĢları (TOBB a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) Sivil Toplum KuruluĢları

8 (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) Birlik ve Kooperatifler Son BaĢvuru Tarihi Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden saat 23:00 a kadar yapılabilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? kısmında belirtildiği üzere elden veya posta yolu ile en geç saat 18:00 a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Başvuru rehberi ve detaylı bilgiye Trakya Kalkınma Ajansı internet sitesinden ulaşılabilir. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Programın Hedefi Kırsal alanlar öncelikli olmak üzere, yapılacak altyapı yatırımları ile Bölgenin sosyo-ekonomik yaşam seviyesi ve imkanlarının geliştirilmesi sureti ile rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın öncelik alanları aşağıdaki gibidir: Öncelik 1 : Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi Öncelik 2 : Kırsal alanlarda katı atıkların toplanması ve/veya geri dönüşümüne yönelik altyapının güçlendirilmesi Öncelik 3 : Bölgenin sanayi ve tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi Mahalli Ġdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri) Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, KuruluĢ, Merkez, Enstitü ve BaĢkanlıklar vb. Organize Sanayi Bölgeleri (Islah Organize Sanayi Bölgeleri Dahil) Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluĢları (TOBB a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar) Birlikler ve Kooperatifler Son BaĢvuru Tarihi Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden saat 23:00 a kadar yapılabilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? kısmında belirtildiği üzere elden veya posta yolu ile en geç saat 18:00 a kadar Ajansa teslim edilmelidir.

9 Başvuru rehberi ve detaylı bilgiye Trakya Kalkınma Ajansı internet sitesinden ulaşılabilir. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMĠK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESĠ PROGRAMI Programın Hedefi Son BaĢvuru Tarihi Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesidir. Programa gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilmektedir. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekmektedir. Program kapsamında aşağıdaki konular desteklenmektedir: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapılması, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması paketlenmesine yönelik tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapılması Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, Koyun, keçi ve mandıra konularında sabit yatırım projeleri 14 Aralık 2013 tarihinde Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmış olan projelerin, söz konusu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ( 27 Ocak 2014) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Programa başvuru süresi 11 ġubat 2014 tarihine kadar uzatılmıştır. YAKIN GEÇMĠġĠN ANALĠZĠ GEÇĠġ HUKUKUNUN RAPORLANMASI VE ARAġTIRMACI GAZETECĠLĠĞĠN GELĠġTĠRLMESĠ YOLU ĠLE BATI BALKANLARDA UZLAġMA TEKLĠF ÇAĞRISI Programın Hedefi Batı Balkanlar ile Türkiye arasında ulus ötesi tarih eğitimi, geçiş hukuku konusunda objektif değerlendirme ve nitelikli araştırmacı gazeteciliği geliştirme gibi konularda yakın geçmiş ile ilgili iyileştirilmiş bir karşılıklı anlayış geliştirmektir.

10 LOT 1: LOT 2: LOT 3: Gerçek kişiler program için uygun başvuru sahipleridir. Uygun başvuru sahipleri LOT lar detayında aşağıda verilmektedir: STK, akademik personel Medya kuruluşu, STK Medya kuruluşu, STK Türkiye den gidecek başvurular LOT 3 kapsamında yapılabilmektedir. Tarih, Medya ve Eğitim konularında olmak kaydı ile aşağıdaki aktiviteler proje kapsamında yer alan konulardır: Bölgesel ilişkilerin teşvik edilmesi Eğitici eğitimi çalıştayları Masa başı çalışmaları Teknik ziyaretler Masa başı çalışmaları, konferans, seminer düzenlemesi Farkındalık kapmayanları düzenlenmesi Gazetecilere yönelik çalıştaylar düzenlenmesi Çeviri TV Programları prodüksiyonları Medya Değerlendirmeleri vs. Son BaĢvuru Tarihi 24 Nisan 2014 Program ile ilgili detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun ilgili sayfasından ulaşılabilmektedir. (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?adsschck= &do=publi.detpub& searchtype=as&zgeo=35624&aoet=36538&ccnt= &debpub= &orderby=upd&orderbyad=desc&nbpublilist=15&page=1&aoref= ) DIġLANMIġ, KORUMASIZ VE KAYIT DIġI EKONOMĠYE BAĞIMLI KĠMSELERĠN BECERĠ GELĠġTĠRME VE MESLEKĠ EĞĠTĠM DAHĠL DAHA ĠYĠ BĠR YAġAM STANDARDI ĠÇĠN GÜÇLENDĠRĠLMELERĠ HĠBE PROGRAMI Programın Amacı Beceri geliştirme ve mesleki eğitim ile iş kurma ve iş imkânları yaratma/geliştirme girişimlerinin desteklenmesi dâhil olmak üzere, kayıt dışı ekonomiye bağımlı kimselerin yaşam standardının yükseltilmesine yönelik destek. -Temel sosyal hizmetlere erişim vasıtasıyla savunmasız grupların sosyal içerilmesine destek. STÖ ler, yerel yetkililer, meslek kuruluşları, ticaret odaları, uluslararası örgütler ve çeşitli kuruluşlar programa başvurabileceklerdir. Son BaĢvuru Tarihi 19 ġubat 2014 Program ile ilgili detaylı bilgiye Yerelde AB internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

11 (http://www.yereldeab.org.tr/anasayfa/hibeler/abprogramlar%c4% B1/TabId/244/ArtMID/1823/ArticleID/1021/D%C4%B1%C5%9Flan m%c4%b1%c5%9f-korunmas%c4%b1z-ve-kay%c4%b1t- D%C4%B1%C5%9F%C4%B1-Ekonomiye- Ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1-Kimselerin-Beceri- Geli%C5%9Ftirme-Ve-Mesleki-E%C4%9Fitim-D226hil-Daha- %C4%B0yi-Bir-Ya%C5%9Fam-Standard%C4%B1-%C4%B0231in- G252231lendirilmeleri-Hibe-Program%C4%B1.aspx)

12

13 1. KAMU KURUMLARININ PROGRAMLARI BAġBAKANLIK TANITMA FONU TANITMA FONU DESTEĞĠ Programın Amacı Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını arttırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır. Üniversite KOBİ-Şirket Belediye Dernek-Vakıf (STK) Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma) Valilik/Kaymakamlık İl Özel İdaresi Oda-Sendika-Meslek Birliği İlk-Orta Öğretim Kurumu Kamu Kurumu Son BaĢvuru Tarihi Turizm, Kültür, Eğitim, Hizmetler alanında her türlü eğitim, araştırma ve tanıtım faaliyetleri (ülkemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına destek olacak basılı ve görsel yayın hazırlanması, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi, çeşitli eğitim programları, spor aktiviteleri gibi faaliyetler) için başvuruda bulunulabilir. Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur. Detaylı bilgiye ve başvuru formlarına Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği internet sayfasından ulaşılabilir. EKONOMĠ BAKANLIĞI PROGRAMLARI Uluslararası Nitelikteki Yurt Ġçi Ġhtisas Fuarlarına Katılım Desteği Destek Amacı Uygun Faydalanıcılar Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır. Organize eden firmalar yararlanabilmektedir. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Destek Amacı Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan

14 sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır. Uygun Faydalanıcılar Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) AR-GE Yardımı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri: * Yeni bir ürün üretilmesi, * Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, * Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, * Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir. Destek, TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır: a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği Uygun Faydalanıcılar Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Yurt DıĢı Fuarlara Katılım Desteği Destek Amacı Uygun Yararlanıcılar Ġstihdam Yardımı Destek Amacı Uygun Yararlanıcılar Firmaların yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir. Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır. Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

15 YurtdıĢı Birim Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Uygun Yararlanıcılar Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Yurt DıĢı Pazar AraĢtırması ve Pazara GiriĢ Desteği Desteğin Amacı Uygun Faydalanıcılar Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesi (URGE) Desteği Desteğin Amacı Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak ihracat seferberliği başlatmaktır. Program kapsamında; İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, TGB, OSB vb) önderliğinde, firmaların ihracatta aşağıdaki konulara yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır: Ortak ihtiyaç analizi Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) Uygun Faydalanıcılar İşbirliği Kuruluşu çatısı altında, kuruluşun aynı sektörde faaliyet gösteren üyeleri programdan yararlanılabilir (en az 10 üyenin bir araya gelme şartı aranmaktadır). Tasarım Desteği Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile

16 Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri karşılanmaktadır. Teknik MüĢavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteğin Amacı Uygun Yararlanıcılar Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesidir. Teknik Müşavirlik Şirketleri Yukarıdaki tüm programlar ile ilgili detaylı bilgiye Ekonomi Bakanlığı nın internet sayfasından ulaşılabilir. KOSGEB PROGRAMLARI KOBĠ Proje Destek Programı İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulduğu, KOBİ lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulduğu için uygulanan bir programdır. KOBİ ler programdan yararlanmaktadır. Tematik Proje Destek Programı KOBİ lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi; makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması; KOBİ lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçları ile Çağrı Esaslı Tematik Program ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programları yürütülmektedir. KOBİ ler, Meslek Kuruluşları programdan yararlanmaktadır. ĠĢbirliği Güç Birliği Destek Programı KOBİ lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek Ortak Sorunlara Ortak Çözümler üretilmesi; KOBİ lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması; KOBİ lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi; ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması; KOBİ ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

17 Uygun BaĢvuru Sahibi Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ar-Ge, Ġnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi; teknolojik fikirlere sahip teknogirişimcilerin desteklenmesi; KOBİ lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması; mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi; inovatif faaliyetlerin desteklenmesi; Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amaçları ile program yürütülmektir. Genel Destek Programı Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ lerin mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir. GiriĢimcilik Destek Programı Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçları ile program yürütülmektedir. GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası KOBĠ Destek Programı Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşmaktadır: 1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Kendi işini kurmak isteyen herkse programa katılabilir) 2. Yeni Girişimci Desteği (Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri bu destekten faydalanabilir.) 3. İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görmesinin sağlanması, sermaye piyasalarından

18 fon temin edilmesine imkan sağlanması amaçları ile program yürütülmektedir. Yukarıdaki tüm programlar ile ilgili detaylı bilgiye KOSGEB internet sayfasından ulaşılabilir. SANTEZ PROGRAMI Programın Amacı Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. Destek Miktarı Son BaĢvuru Tarihi Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75 i Sanayi Bakanlığı tarafından teminatsız ve hibe olarak karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25 inin proje ortağı kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir. San-Tez Proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15 i olup bu tarihin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden mesai günü sonuna kadar proje kabulü yapılmaktadır. Detaylı bilgiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinden ulaşılabilir. (http://sagm.sanayi.gov.tr/servicedetails.aspx?dataid=108) SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠHDAMA YÖNELĠK BECERĠ KAZANDIRMA EĞĠTĠMĠ PROJE DESTEKLERĠ Fonun Amacı Yoksul kadınlara, işsiz gençlere, düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlanmasıdır. Eğitimlerde benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sanayi, ticaret ve esnaf odaları, kooperatifler, birlikler vb.) ile işbirliği yapılarak istihdam güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Verilecek destek, eğitim süresince proje masraflarının karşılanması şeklinde olmaktadır. Ancak istihdam amaçlı eğitim projelerinin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nün (İŞKUR) görev alanına girmesi nedeniyle, 2008 yılı sonundan itibaren söz konusu projeler İŞKUR işbirliğinde yürütülmektedir. Dernek-Vakıf (STK) Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma)

19 Oda-Sendika-Meslek Birliği Eğitim Kurs/Seminer Destek Miktarı Son BaĢvuru Tarihi Proje başı fon miktarı, eğitime katılan kişi sayısına göre değişmekle birlikte, projelere sağlanacak destek miktarı 50,000 ABD doları eşdeğeri TL'yi civarında olmaktadır. Başvuru için zaman sınırlaması yoktur. Program ile ilgili detaylı bilgi İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir. SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġBĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK SOSYAL HĠZMET PROJE DESTEKLERĠ Fonun Amacı Sağlanan Destek Miktarı Son BaĢvuru Tarihi Sokakta çalışan/yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, korunmasız kadın ve erkekler, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum veya sosyal amaçlı merkezler kurulması yada mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesi için destek sağlamaktır. Sosyal hizmetler projelerine verilecek destek miktarı 200,000 ABD doları eşdeğeri TL civarında gerçekleşmektedir. Sosyal hizmet amaçlı merkezlerin genel işletme giderleri en fazla iki yıl süreyle desteklenebilmektedir. Başvuru için zaman sınırlaması yoktur. Dernek-Vakıf (STK) Birlikler (Mahalli İdare/Tarımsal Üretim/Kalkınma) Oda-Sendika-Meslek Birliği Malzeme ve ekipman alımı Altyapı Yatırımı Kapasite Geliştirme Program ile ilgili detaylı bilgi İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir. TEKNO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ Desteğin Amacı 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.