AVRUPA KOMĠSYONU KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM. GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA KOMĠSYONU KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM. GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012"

Transkript

1 TR AVRUPA KOMĠSYONU Brüksel, 12 Ekim 2011 COM(2011) 666 KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar {SEC (2011) 1200 final} {SEC (2011) 1201 final} {SEC (2011) 1202 final} {SEC (2011) 1203 final} {SEC (2011) 1204 final} {SEC (2011) 1205 final} {SEC (2011) 1206 final} {SEC (2011) 1207 final}

2 KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA ve KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM 1. GĠRĠġ GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar Avrupa Birliği nin geniģleme süreci yeni bir aģamaya girmiģtir. Hırvatistan ile katılım müzakerelerinin bu ülkenin 2013 yılı ortalarında üye olmasının yolunu açacak Ģekilde tamamlanması, 1990 lı yılların yıkıcı Balkan ihtilaflarının ertesinde kabul edilen ve tüm bölgeye barıģ, istikrar, demokrasi ve nihai olarak AB üyeliğini getirmeyi amaçlayan politikanın haklılığını ortaya koymuģtur. Bu, aynı zamanda AB nin geniģleme politikasının dönüģtürme gücünün yeni bir kanıtı olarak, tüm geniģleme ülkelerinde reform için yeni bir ivme teģkil etmiģtir. Avrupa Birliği ne iliģkin AntlaĢma da 1 da belirtildiği üzere, AB nin geniģleme politikası, kıtamızdaki insanların birleģik bir Avrupa çabasına katılma yönündeki meģru isteklerine verilen yanıt niteliğindedir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin son 10 yılda AB ile bütünleģmeleri, geniģlemenin AB nin bütünü için faydaları olduğunu ve küresel zorluklarla daha iyi baģa çıkabilecek bir konuma gelmesini sağladığını göstermektedir. GeniĢleme politikası sosyal dönüģüm için güçlü bir araç olduğunu kanıtlamıģtır. AB ye hâlihazırda katılmıģ bulunan ve katılma yolunda olan ülkeler katılım odaklı demokratik ve ekonomik reformlar yoluyla etkileyici değiģimlerden geçmiģlerdir. Katılım sürecinin ve baģarısının nüvesinde sürece bağlılık, koģulluluk ve güvenilirlik yatmaktadır. AB Devlet ve Hükümet BaĢkanları Konseyi tarafından 2006 yılı Aralık ayında kararlaģtırılan ve güçlendirilmiģ taahhütler, adil ve titiz koģulluluk ve kamuyla iyi iletiģim ilkelerine dayanan geniģlemeye iliģkin yenilenmiģ uzlaģı, AB nin yeni üyelerle bütünleģme kapasitesiyle birlikte AB nin geniģleme politikasının çerçevesini oluģturmayı sürdürmektedir. AB, geniģleme politikası vasıtasıyla, barıģ, istikrar, demokrasi ve refah bölgesini geniģletmekte; son geliģmeler ıģığında bu kavramlar yeniden önem kazanmaktadır: Güney Akdeniz ve Ortadoğu daki dramatik olaylar ve olayların akabinde ortaya çıkan kırılgan durum, Güneydoğu Avrupa da AB nin geniģleme sürecine sağlam bir biçimde eklemlenmiģ bir istikrar ve demokrasi kuģağı kurulmasının önemine iģaret etmektedir. Son küresel mali kriz ve Euro bölgesinde yaģanmakta olan zorluklar, AB nin içinde ve ötesinde ulusal ekonomilerin karģılıklı bağımlılığını gözler önüne sermiģtir. Bu olaylar, geniģleme kapsamındaki ülkelerde de ekonomik ve mali istikrarın güçlendirilmesinin ve büyümenin teģvikinin taģıdığı önemin altını çizmektedir. GeniĢleme süreci bu amaca yönelik olarak güçlü bir araçtır. Son geniģleme paketinin kabul edilmesinden bu yana Batı Balkanlar da ilave olumlu geliģmeler meydana gelmiģtir. Ratko Mladic ve Goran Hadzic in tutuklanmaları ve eski Yugoslavya için 1 Madde 49 TR 1 TR

3 Uluslararası Ceza Mahkemesi ne (ICTY) sevk edilmeleri Sırbistan ın Avrupa yolunda önemli bir engeli ortadan kaldırmıģ ve uzlaģma yolunda atılmıģ önemli bir adım teģkil etmiģtir. Belgrad ve PriĢtine arasında diğer hususların yanısıra AB yolunda ilerleme sağlanmasını amaçlayan bir diyalog baģlatılmıģ ve bu diyaloğun ilk sonuçları alınmıģtır. GeniĢleme kapsamındaki ülkelerin çoğunda AB ile ilintili reformlarda ilerleme sağlandığı görülmektedir. Ġki Balkan ülkesinin (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) daha vatandaģlarına vizesiz seyahat olanağı sağlanmıģtır. Buna karģın, çoğunlukla iç siyasi geliģmelerin ve ihtilafların bir sonucu olarak, bazı ülkelerde önemli reformların yapılması ertelenmiģtir. Bosna-Hersek ve Arnavutluk ta gecikme ve engellerin özellikle ciddi olduğu görülmüģtür. Pek çok ülkede iyi yönetiģim, hukuk devleti, idari kapasite, iģsizlik, ekonomik reformlar ve sosyal kapsayıcılık temel zorluklar olmayı sürdürmektedir. Medyada ifade özgürlüğü alanında bir dizi endiģe verici geliģme meydana gelmiģtir. Statü konusundaki farklılıklar hem Kosova yı 2 hem de bölgeyi olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Kuzey Kosova daki son olaylar derin endiģe kaynağıdır. Makedonya ya iliģkin isim sorunu henüz çözülememiģtir. Ġzlanda nın katılım süreci geçtiğimiz yıl içinde büyük ilerleme göstermiģtir. Müzakerelerdeki ilerleme, Ġzlanda nın uzun geçmiģe dayanan demokrasisi vasıtasıyla kurulmuģ bulunan AB ile hâlihazırda büyük ölçüde bütünleģmiģ yapıları, Avrupa Ekonomik Alanı na ve Schengen bölgesine üyeliği ve yüksek vasıflı kamu yönetimi sayesinde gerçekleģmiģtir. Türkiye de katılım süreci, AB ile ilintili reformların teģvik edilmesi, dıģ politika ve güvenlik politikası konularında diyaloğun geliģtirilmesi, ekonomik rekabet gücünün arttırılması ve enerji kaynakları arzının çeģitlendirilmesi bakımından en etkili çerçeve olmayı sürdürmektedir. Katılım müzakerelerinde bir yılı aģkın süreden bu yana yeni bir müzakere faslı açılması ne yazık ki mümkün olmamıģtır. Türkiye yle iliģkilerde ortak çıkar alanlarında atılacak somut adımlar temelinde yeni bir yapıcı dönemin baģlatılması ihtiyacı bulunmaktadır. Hırvatistan ın, AB ye yakın gelecekteki katılımı geniģleme sürecinin ilgili ülkeler üzerindeki dönüģtürme etkilerinin en üst düzeye çıkartılması yönünde biçimlendiğini göstermektedir. GeniĢlemeye iliģkin 2006 yılındaki yenilenmiģ konsensüsle sürece katılan iyileģtirmeler Hırvatistan ile hayata geçirilmiģ ve değerlerini kanıtlamıģlardır. Diğer geniģleme ülkeleriyle süregiden ve ileride baģlatılacak müzakereler bu deneyim üzerine inģa edilmelidir. Özellikle, yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve güvenlik gibi zor müzakere fasılları, aday ülkeye gerekli reform sicilini oluģturması için yeterli zamanın tanınması bakımından, mümkün olduğunca erken bir aģamada ele alınmalıdır. Hırvatistan ın katılımı Batı Balkanlar ın AB ile bütünleģmesine dair tarihi projede büyük bir adım teģkil edecektir ların ortalarındaki bölgesel yaklaģım dan baģlamak üzere ve en önemlisi 1999 da hayata geçirilen Ġstikrar ve Ortaklık süreci ve 2003 Selanik Zirvesi vasıtasıyla, AB, tutarlı bir biçimde Batı Balkanlara yönelik politikasının kapsayıcılığını ilan etmiģ ve bu durum Batı Balkanların geleceğinin AB de yattığını teyit etmiģtir. AB nin geniģleme politikası, Balkanlarda bir bölünme hattı oluģturulmasından kaçınmalı ve bölgenin geri kalanının AB yönelimini hızlandırması için bir teģvik ve katalizör olarak iģlev görmelidir. AB nin taahhütleri /1999 sayılı BMGK Kararı uyarınca TR 2 TR

4 ve bölgenin tarih ve coğrafyası bakımından, gerekli koģulların yerine gelmesiyle Batı Balkanların tümü AB nin içine katılana kadar görev tamamlanmamıģ olmayı sürdürecektir. Bu bağlamda, Komisyon her aday ülkenin kendi koģulları çerçevesinde değerlendirilmesi ilkesine tamamıyla bağlı olmayı sürdürmektedir. Her ülkenin üyelik yolunda mesafe alma hızı büyük ölçüde yerleģik kriter ve koģulları karģılama performansına dayanmaktadır. Hırvatistan ın baģarılı deneyimi diğer geniģleme ülkelerine güçlü mesajlar vermektedir: AB koģullar karģılandığında taahhütlerini yerine getirmektedir. Katılıma iliģkin kriter ve koģullar çaba gösterilmesini gerektirmekte ve uygulamaları artan bir ihtimamla izlenmektedir. Bununla birlikte, bu bir engel değildir, daha ziyade aday ülkenin daha yüksek bir hazırlık düzeyine ulaģmasını sağlamakta ve bu durum katılımla birlikte hem aday ülke hem de AB ye yarar getirmektedir. KomĢularla ikili sorunlar yerleģik ilkelere uygun olarak diyalog ve uzlaģma ile çözülebilmelidir ve çözülebilmektedir. GeniĢleme sürecinin güvenilirliğinin devam etmesi geniģleme kapsamındaki ülkelerde reformların ileriye götürülmesi ve Üye Devletlerin desteğinin temin edilmesi bakımından önemli bir unsurdur. Geçtiğimiz yıl içinde meydana gelen geliģmeler, koģullar yerine getirildiğinde katılımdan önce AB yolunda somut sonuçlar alınabileceğini teyit etmektedir. Bu Bildirimde katılım sürecinin sonraki aģamalarına geçilmesi için getirilen Komisyon tavsiyeleri ve vize serbestisinin Arnavutluk ve Bosna-Hersek e geniģletilmesi güzel örnekler teģkil etmektedir. Diğer yandan, somut sonuçlar alınmasına yönelik siyasi irade ve taahhüdün bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda, katılım süreci ilerleyememiģtir ve durma riski taģımaktadır. Bu Bildirim, Avrupa Birliği nin Batı Balkanlar, Türkiye ve Ġzlanda yı kapsayan geniģleme gündeminde gelinen aģamayı değerlendirmektedir. Derinlemesine ülke analizleri 3 temelinde, bu ülkelerin üyeliğe hazırlık yolunda neler baģardıklarının ve bugün nerede olduklarının envanterini çıkarmakta, önümüzdeki yıllarda neler yapabileceklerini değerlendirmekte ve bu çerçevede bir dizi öneride bulunmaktadır. GeçmiĢ yıllarda olduğu gibi, bir dizi kilit önemi haiz konuya özel vurgu yapılmıģtır GENĠġLEME ÜLKELERĠNDE KAYDEDĠLEN GELĠġMELER VE GÜNDEM Türkiye Türkiye, dinamik ekonomisi, önemli bölgesel rolü ve AB nin dıģ politikası ve enerji güvenliğine sağladığı katkıyla AB nin güvenliği ve refahı açısından anahtar bir ülke konumundadır. Gümrük 3 Ülke raporlarının özet ve sonuçları iģbu Bildirim e eklenmiģtir. TR 3 TR

5 Birliği vasıtasıyla ticaret ve dıģ yatırımlar açısından AB ye Ģimdiden önemli ölçüde entegre olmuģtur. Ülke, birçok önde gelen Avrupalı Ģirket için önemli bir endüstri platformu haline gelmiģ ve bu nedenle, Avrupa nın rekabet edebilirliği açısından değerli bir parçası olmuģtur. Türkiye nin 2010 yılında yaklaģık % 9 a ulaģan ve bu yıl da % 6,1 i yakalaması beklenen yüksek GSYĠH büyüme oranı ve G-20 üyeliği, ülkenin ekonomik önemini daha da artırmaktadır. Türkiye nin AB ne bir dizi kritik alanda katkı sağlaması, ancak aktif ve inandırıcı bir katılım süreciyle tam olarak mümkün olacaktır. Bu süreç AB nin taahhütlerine ve yerleģmiģ koģulluluk ilkesine riayet etmelidir. Türkiye nin siyasi katılım kriterlerine iliģkin reformlara devam etmesi zaruri olmaya devam etmektedir. Münhasıran bir AB Bakanlığı kurulmuģ olması bu açıdan cesaret verici bir iģaret olmuģtur. Son on yıl zarfında kapsamlı reformlar gerçekleģtirilmiģ olmakla birlikte, uygulamada temel hakları, özellikle ifade özgürlüğü, kadın hakları ve dini özgürlükleri teminat altına almak için kaydadeğer ilave çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye nin yakın geçmiģte, dini vakıfların el konulan mallarının iade edilmesini kolaylaģtıran Dini Vakıflarla ilgili olarak kabul ettiği yasal düzenleme ileriye doğru atılan bir adım olmuģtur. Komisyon, kapsayıcı bir anayasal reform süreci de dahil olmak üzere, gerekli reformları sürdürebilmesi için Türkiye ye daha fazla yardımcı olmaya hazırdır. Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu daki geliģmeleri takiben diplomatik faaliyetlerini daha da artırmaktadır. Batı Balkanlar da da yapıcı bir ortak olmaya devam etmektedir. Demokratik kurumlarıyla istikrarlı bir devlet, hızla geliģen bir ekonomi ve AB yle katılım müzakereleri yürüten bir aday ülke olan Türkiye, AB nin de komģuluk alanını oluģturan bölgesinde istikrarın yayılması ve reformların desteklenmesi açısından önemli bir rol oynayabilir. AB, karģılıklı ilgi alanlarına giren dıģ politika konularında Türkiye yle siyasi diyaloğunu daha da geliģtirmektedir. Mevcut çerçevede, katılım sürecini tamamlayıcı bir Ģekilde ve daha fazla eģgüdüm amacıyla böyle bir diyaloğun daha da geliģmesi önem taģımaktadır. Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla BM Genel Sekreteri nin iyi niyet misyonu kapsamında iki toplumun liderleri arasında sağlanan ilerleme ıģığında Türkiye, bu görüģmelere yönelik bağlılığını ve katkılarını somut anlamda artırması için teģvik edilmektedir. Kapsamlı bir çözüm, Güney Akdeniz de istikrarı güçlendireceği, yeni ekonomik fırsatlar sunacağı ve halihazırda kritik bir aģamaya gelen AB ye katılım müzakerelerine güçlü bir destek vereceği cihetle tüm tarafların yararınadır. Komisyon, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki iliģkilerde yaģanan son gerilimler nedeniyle endiģe duymaktadır. Komisyon, Konsey in her türlü tehdit, iyi komģuluk iliģkilerine ve sorunların barıģçıl çözümüne zarar verebilecek herhangi bir sürtüģme ya da eylemden kaçınılması yönündeki uyarısını hatırlatır. AB ayrıca, AB üyesi devletlerin Birlik müktesabatı ve BM Deniz Hukuku SözleĢmesi dahil uluslararası hukuka uygun olarak ikili anlaģmalar yapmayı da kapsayan tüm egemenlik haklarını vurgulamıģtır. Konsey ve Komisyon un geçtiğimiz yıllarda tekrarlanan tutumları doğrultusunda Komisyon, Türkiye nin Ek Protokolü tam olarak uygulama yükümlülüğünü yerine getirmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti yle ikili iliģkilerin normalleģtirilmesi yönünde ilerleme kaydetmesinin ivedilik arzettiğini yinelemektedir. Komisyon aynı Ģekilde, her TR 4 TR

6 türlü tehdit, iyi komģuluk iliģkilerine ve sorunların barıģçıl çözümüne zarar verebilecek herhangi bir sürtüģme ya da eylemden kaçınılmasını ısrarla tavsiye etmektedir. AB, ilgili Konsey kararları uyarınca, bu konularda kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmeye ve izlemeye devam edecektir. Türkiye nin, komģularıyla sınır ihtilafları dahil, çözülmemiģ ikili sorunların halledilmesine yönelik çabalarını hızlandırması gerekmektedir. Yunanistan, karasularının ve Yunan adaları üzerindeki uçuģlar da dahil olmak üzere hava sahasının Türkiye tarafından sürekli olarak ihlal edilmesi konusunda önemli sayıda resmi Ģikayette bulunmuģtur. Komisyon, Türkiye nin katılım sürecine iliģkin yeni bir verimli süreci baģlatmak için çalıģacaktır. Daha yapıcı ve olumlu bir iliģkiyi mümkün kılabilmek için, pragmatik bir yaklaģımla ve ortak çıkar alanlarında somut adımları içerecek Ģekilde mevcut kısıtlamaların farkında olarak ve Türkiye nin AB ne uyumunda ilerleme arayıģını içerecek yeni ve olumlu bir gündem geliģtirilmelidir. Bu gündem, siyasi reformlarda yoğunlaģtırılmıģ bir diyalog ve iģbirliği, vize, hareketlilik ve göç, enerji, terörizmle mücadele, Türkiye nin VatandaĢlar için Avrupa gibi Topluluk programlarına daha fazla katılımı, kardeģ Ģehirler ve devam eden ticari sıkıntıları ortadan kaldırmayı, serbest ticaret anlaģmaları müzakerelerinde daha yakın iģbirliğini ve Türkiye ve AB nin ortak ekonomik potansiyellerinden sonuna kadar yaralanılmasını teminen yeni yollar aramayı amaçlayan Gümrük Birliği ve ticaret gibi geniģ bir yelpazede alanları kapsamalıdır. Katılım müzakerelerinin yanısıra, Komisyon, reformları devam ettirme ve halihazırda katılım müzakerelerine açılamayan fasıllar da dahil olmak üzere, müktesebata uyum çabalarına destek mahiyetinde Türkiye yle iģbirliğini güçlendirme niyetindedir. Komisyon, Türkiye nin ilgili açılıģ kriterlerini karģıladığına kanaat getirdiği takdirde derhal Konsey i bilgilendirmeye devam edecektir.. 5. SONUÇLAR VE TAVSĠYELER. 17. Türkiye dinamik ekonomisi ve önemli bölgesel rolü ile Avrupa Birliği için kilit bir ülkedir. Bölgesel ve küresel alandaki güncel siyasi ve ekonomik geliģmeler bu gerçeğin altını çizmektedir. Türkiye, AB ile ilgili reformlarını sürdürmüģtür, ancak, temel hakların güvence altına alınması da dâhil olmak üzere, daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki, katılım müzakerelerinde bir yıldır bir geliģme olmamıģtır. Komisyon, özellikle kapsayıcı anayasal reform süreci ve ekonomik entegrasyon da dâhil olmak üzere, AB-Türkiye iliģkilerinde reformları desteklemeyi sürdüren, yenilenmiģ olumlu bir gündem için çalıģacaktır. Bu gündem, siyasi reformlar, dıģ politika diyaloğu, AB müktesebatına uyum, vizeler, dolaģım ve göç, enerji, terörizmle mücadele, ticaret ve AB programlarına katılım da dâhil olmak üzere geniģ bir gündemi kapsayabilecektir. Ülkenin AB ne katkısı, ancak inandırıcı ve etkin bir katılım perspektifi içinde tam olarak etkili olacaktır. TR 5 TR

7 Komisyon, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki iliģkilerde son dönemde yaģanan gerginlikten endiģe duymaktadır. Komisyon, Konsey in Türkiye'yi, iyi komģuluk iliģkilerinin ve sınır anlaģmazlıklarının barıģçıl çözümünü olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tehdit, anlaģmazlık veya eylemden kaçınma çağrısında bulunduğunu hatırlatır. Ayrıca, AB Birlik üyesi ülkelerin AB müktesebatına, BM Deniz Hukuku SözleĢmesi de dâhil olmak üzere, uluslararası hukuka uygun olarak, ikili anlaģmalar akdedilmesini de içeren tüm egemen haklarını vurgulamıģtır. AB, Türkiye nin Ortaklık AnlaĢması na Ek Protokol ü tam ve ayrımcılık yapmaksızın uygulama yükümlülüğünü yerine getirmesinin ve Kıbrıs Cumhuriyeti yle ikili iliģkilerini normalleģtirmesine yönelik ilerleme kaydetmesinin ivediliğinin altını müteadditkereler çizmiģtir. Bu geliģme, katılım süreci açısından önemli bir ivme yaratabilir. AB, ilgili Konsey Sonuçlarına uygun Ģekilde, 21 Eylül 2005 te yayımlanan bildirideki konularda kaydedilen ilerlemeyi izlemeye ve değerlendirmeye devam edecektir. Ġlerleme sağlanamadığı takdirde, Komisyon, AB nin 2006 yılında belirlemiģ olduğu önlemleri sürdürmesini tavsiye etmektedir. 18. Kıbrıs sorununa iliģkin olarak, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının liderleri BM gözetiminde kapsamlı bir çözüme ulaģmak için müzakerelerini yoğunlaģtırmıģlardır. Komisyon sözkonusu çabaları kuvvetle desteklemekte ve AB yetkisi dahilindeki konular hakkında teknik tavsiyede bulunmaktadır. Komisyon, her iki lidere de, müzakerelerin baģarıyla sonuçlanmasını temin edecek gerekli uzlaģıyı Ģimdi sağlamaları çağrısında bulunmakta ve tüm ilgili aktörleri çaba ve zihinlerini Kıbrıs ta kapsamlı bir çözüme yoğunlaģtırmaları çağrısında bulunmaktadır. Kıbrıs görüģmelerinin halihazırda devam eden yoğun aģamasında, kapsamlı bir çözüme somut katkıda bulunmak üzere, ilgili tüm tarafların teenniyle hareket etmeleri ve sürecin baģarılı bir Ģekilde tamamlanmasını kolaylaģtıracak olumlu bir ortamı yaratmak için ellerinden geleni yapmaları temel önem taģımaktadır... TR 6 TR

8 EK 2 Hırvatistan, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Türkiye ve Ġzlanda ya iliģkin Sonuçlar Türkiye Türkiye siyasi kriterleri yeterli derecede karģılamaya devam etmektedir. 12 Haziran 2010 tarihinde yapılan genel seçimler, özgür ve adil bir ortamda gerçekleģtirilmiģtir Anayasa reform paketinin uygulanmasına iliģkin çalıģmalar Hükümet tarafından baģlatılmıģtır. Uygun diyalog ve partiler arasında uzlaģı ruhu eksikliğinin hâkim olduğu siyasi ortam, temel kurumlar arasındaki iliģkileri germiģ, bu atmosfer reform sürecinin devamını engellemiģtir. Seçimlerden sonra Anayasa nın reformu için yeni bir süreç baģlamıģtır. Pek çok alanda temel hakları güvence altına almak üzere daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ifade özgürlüğüne iliģkin, yazar ve gazetecilere yönelik davaların sayısı ve internet sitelerinin orantısız Ģekilde sık sık yasaklanması, ciddi endiģeler doğurmuģtur. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda, Ergenekon soruģturması ve iddia edilen diğer darbe planlarına iliģkin soruģturmalar, demokrasiye karģı iģlendiği iddia edilen suçların aydınlatılması ve demokratik kurumların düzgün iģleyiģine ve hukukun üstünlüğüne duyulan güvenin güçlendirilmesi bakımından Türkiye için bir fırsat olmaya devam etmektedir. Ancak, soruģturmaların ele alınıģ Ģekli, adli kovuģturmalar ve ceza muhakemesi usullerinin uygulanmasına iliģkin endiģeler devam etmiģtir. Bu durum, savunmanın haklarını tehlikeye atmıģ ve davaların meģruiyetini etkilemiģtir. Kamu yönetimi reformu konusunda, yasal reformlarda bazı ilerlemeler kaydedilmiģtir. Kamu Denetçiliği Kurumu nun kurulmasına önem verilmesi gerekmektedir. Kamu yönetimi reformu ve yerinden yönetim için daha fazla siyasi destek gerekmektedir. Güvenlik güçlerinin sivil denetimi ilkesinin sağlamlaģtırılması konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiģtir. Askeri harcamalar üzerindeki sivil denetim güçlendirilmiģtir. Yüksek Askeri ġura kararları sivil yargı denetimine açılmıģtır. Özellikle jandarma olmak üzere, iç güvenlikle ilgili kurumlar üzerindeki sivil denetimin güçlendirilmesi ve askeri yargı sistemi alanında ilerlemeye devam edilmesi için hala ilave reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yargı alanında ilerlemeler kaydedilmiģtir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi hakkında mevzuatın kabulü, güçlendirilmiģ yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için bir çerçeve sağlamaktadır. Ayrıca yargının etkinliğinin artırılması ve mahkemelerde giderek artan birikmiģ iģ yükünün ele alınması için tedbirler alınmıģtır. Cezai yargılama sistemi dahil olmak üzere, tüm alanlarda hala ilave adımlar atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye nin sonuçlandırılmamıģ ağır ceza davalarından oluģan büyük bir birikmiģ iģ yükü bulunmaktadır. Ayrıca, bugüne kadar alınan önlemler, ülkenin hukuk camiasını ve sivil toplumunu böldüğünden, uygulamanın izlenmesi gerekmektedir. Yargılamalar yeterince Ģeffaf değildir. Mahkemeler ve savcılıklar kamu yararını ilgilendiren konularda tarafları ve kamuoyunu TR 7 TR

9 bilgilendirmelidirler. Yargı Reformu Stratejisi nin, önümüzdeki dönemde, hukuk camiası ve sivil toplum dahil tüm tarafların katılımıyla gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadele için strateji ve eylem planının uygulanması erken aģamadadır. Yolsuzluk birçok alanda yaygın olmaya devam etmektedir. Siyasi partilerin finansmanının Ģeffaf olmaması ve dokunulmazlıkların kapsamı baģlıca eksiklikler olmaya devam etmektedir. Birçok alanda yaygın olan yolsuzluğun azaltılması için söz konusu stratejinin etkili Ģekilde uygulanması gerekmektedir.. Yolsuzlukla mücadelede yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve bunun uygulanması için tedbirler alınması gereklidir. Türkiye nin, soruģturmalar, iddianameler ve mahkûmiyet kararlarına iliģkin izleme mekanizması oluģturması gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadele konusunda, hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve uygulaması için siyasi desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Deniz Feneri adlı yardım derneği aleyhine Almanya da açılan dolandırıcılık davası bağlamında yapılan soruģturmalarla ilgili olarak, Radyo Televizyon Üst Kurulu eski baģkanı ve Kanal 7 Televizyonu nun dört üst düzey yöneticisi tutuklanmıģtır. Türkiye nin yolsuzlukla ilgili soruģturmalar, iddianameler ve mahkûmiyet kararlarına iliģkin izleme mekanizması oluģturması gerekmektedir. İnsan hakları ve azınlıkların korunması konusunda, sınırlı ilerleme kaydedilmiģtir. BaĢta ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü olmak üzere, pek çok alanda kayda değer çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle BM ĠĢkenceyle Mücadele SözleĢmesi Ġhtiyari Protokolü nün (OPCAT) onaylanmasıyla, uluslararası insan hakları hukukuna riayet konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiģtir. Bir dizi reform birkaç yıldır beklemektedir. Ġnsan hakları kurumlarına iliģkin mevzuatın, BM ilkeleriyle tamamen uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Kolluk kuvvetleri görevlileri tarafından yapılan kötü muamele vakalarına iliģkin olarak işkence ve kötü muamelenin önlenmesi konusundaki olumlu eğilim devam etmiģtir. Kolluk kuvvetlerinin özellikle gözaltı merkezleri dıģında orantısız güç kullanımı devam etmiģtir. Tutuklama sırasında aģırı güç kullanımı sonucunda oluģan fiziksel kötü muamele ile ilgili inandırıcı iddialarının olduğu belirtilmiģtir. Kötü muamele iddialarının yargıya taģınması da dahil olmak üzere, insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasıyla mücadelede ilerleme kaydedilmemiģtir. Cezaevleri konusunda, cezaevi nüfusundaki artıģ aģırı kalabalığa neden olmakta ve bu durum tutukluluk koģullarının iyileģtirilmesi yönündeki giriģimleri engellemektedir. Cezaevlerindeki Ģikâyet sisteminin tamamen gözden geçirilmesi gecikmiģtir. OPCAT in uygulanması, bazı sorunlarla mücadele edilmesine yardım edecektir. Çocukların tutukluluk koģullarının yanı sıra tutuklular için sağlık hizmetleri, özel çaba gerektiren konulardır. İfade özgürlüğüne iliģkin olarak, Kürt meselesi, Ermeni meselesi, azınlık hakları, kültürel haklar ve ordunun rolü gibi hassas addedilen konularda açık tartıģmalar devam etmiģtir. Ancak gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve insan hakları savunucuları hakkında açılan çok sayıda dava ve soruģturma ile ifade özgürlüğü zayıflatılmaktadır. Bu durum oto sansüre neden olmakta ve medya üzerinde gereksiz baskılarla birlikte ciddi endiģelere yol açmaktadır. Mevcut mevzuat, ifade özgürlüğünü AĠHS YE ve AĠHM içtihatlarına uygun Ģekilde yeterince güvence altına TR 8 TR

10 almamakta ve yargının kısıtlayıcı yorumlarda bulunmasına izin vermektedir. Ġnternet sitelerinin sıklıkla yasaklanması da ciddi bir endiģe kaynağıdır. Genel olarak, Türkiye deki yasal ve yargısal uygulamalar, bilgi ve fikirlerin serbestçe paylaģılması önündeki engellerdir. Toplanma özgürlüğü konusunda olumlu geliģmeler olmuģtur. 1 Mayıs gösterileri ve Güneydoğudaki Nevruz (Yeni Yıl) kutlamaları genel olarak barıģçıl bir ortam içinde gerçekleģmiģtir. Ancak ülkenin güneydoğusunda ve diğer illerde Kürt meselesi, öğrenci hakları, Yükseköğretim Kurulu nun (YÖK) faaliyetleri ve sendikal haklar ile ilgili gösteriler, güvenlik güçlerince orantısız güç kullanımıyla gölgelenmiģtir. Örgütlenme özgürlüğüne iliģkin mevzuat, AB standartları ile büyük ölçüde uyumludur. Orantısız denetimler ve kanunun kısıtlayıcı yorumlanıģı hala sürmektedir. Siyasi partilerin kapatılmasına iliģkin mevzuattaki hükümlerin değiģtirilmesi konusunda geliģme kaydedilmemiģtir. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiģtir. Ġbadet özgürlüğüne genel olarak saygı gösterilmektedir. Aleviler ve gayrimüslim dini cemaatlerle diyalog devam etmiģtir. Azınlık dinlerine mensup olanlar, aģırılık yanlısı kiģilerin tehditlerine maruz kalmaya devam etmiģtir. Tüm gayrimüslim cemaatlerin ve Alevilerin gereksiz kısıtlamalar olmaksızın faaliyet göstermelerine yönelik AĠHS ile uyumlu bir hukuki çerçeve henüz oluģturulmamıģtır. Kadın haklarının korunması, toplumsal cinsiyet eģitliğinin desteklenmesi ve kadına yönelik Ģiddetle mücadele, temel sorunlar olmayı sürdürmektedir. Kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eģitliğini güvence altına alan hukuki çerçeve esas itibariyle mevcuttur. Söz konusu hukuki çerçeveyi siyasi, sosyal ve ekonomik gerçekliğe dönüģtürecek sürekli ilave kayda değer çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Mevzuatın ülke genelinde tutarlı bir Ģekilde uygulanması gerekmektedir. Namus cinayetleri, erken yaģta ve zorla yaptırılan evlilikler ve kadına yönelik aile içi Ģiddet ciddi sorunlar olmaya devam etmektedir. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eģitliği konularında, özellikle polise yönelik daha fazla eğitim ve farkındalık yaratılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çocuk hakları konusunda yürürlükteki mevzuat ile uyumlu Ģekilde yeterli sayıda çocuk mahkemesi henüz kurulmamıģtır. Çocuklar gözaltında gerekli asgari süre için ve uygun koģullarda tutulmamaktadır. Önleyici ve ıslah edici önlemler dahil olmak üzere, eğitim, çocuk iģçiliğiyle mücadele, sağlık, idari kapasite ve eģgüdüm gibi tüm alanlardaki önlemlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Sosyal açıdan korunmaya muhtaç ve/veya engelli kişilerin durumunun iyileģtirilmesine yönelik çabalar sürmüģtür. Bu kiģilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmak için halen ilave önlemler gerekmektedir. Ayrımcılıkla mücadele için ilave çaba harcanması gerekmektedir. Kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele mevzuatı bulunmamaktadır. TR 9 TR

11 İşçi hakları ve sendikal haklar alanındaki pek çok sorun devam etmektedir. Mevcut hukuki çerçeve, AB standartları ve Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) SözleĢmeleriyle uyumlu değildir. Sosyal ortaklar arasında süren anlaģmazlıklar ve yeterli siyasi irade eksikliği, bu konuda ilerlemeyi engellemiģtir. Mülkiyet hakları bağlamında, 2008 tarihli Vakıflar Kanunu na değiģiklik getiren yeni mevzuat, gayrimüslim dini cemaatlerin gayrimenkullerinin iadesini kolaylaģtırmaktadır. Türkiye nin azınlıklara yönelik yaklaģımı kısıtlayıcı olmaya devam etmiģtir. Dile, kültüre ve temel haklara tam olarak saygı gösterilmesi ve bunların korunması, Avrupa standartlarıyla uyumlu olarak, henüz tam anlamıyla gerçekleģtirilmemiģtir. Türkiye nin, azınlıklara yönelik hoģgörünün artması ve kapsayıcılığın teģvik edilmesi için daha fazla çaba sarfetmesi gerekmektedir. Mevcut mevzuatın kapsamlı bir Ģekilde gözden geçirilmesi, ayrımcılıkla mücadele için kapsamlı bir mevzuatın oluģturulması, ırkçılık, yabancı düģmanlığı, anti- Semitizm ve hoģgörüsüzlük ile mücadele edecek koruyucu mekanizmaların veya spesifik kurumların oluģturulması gerekmektedir. Türkiye, özellikle Türkçe dıģındaki dillerin ülke genelindeki radyo ve televizyon istasyonlarında kullanımı ve belediyelerce çoklu dillerin kullanımı baģta olmak üzere kültürel haklar konusunda ilerleme kaydetmiģtir. MuĢ Alparslan Üniversitesi nde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü nün kurulması onaylanmıģtır. Ancak, siyasi hayatta, kamu hizmetlerinden faydalanırken ve cezaevlerinde Türkçe dıģındaki dillerin kullanılması konusunda kısıtlamalar devam etmektedir. Türkçe dıģındaki dillerin kullanılmasına iliģkin hukuki çerçeve, kısıtlayıcı yorumlara açıktır ve bu konudaki uygulama tutarsızdır. Romanların durumunda, baģta ayrımcılık içeren mevzuatta değiģiklik yapılması olmak üzere, bazı ilerlemeler kaydedilmiģtir. Ancak, Romanların durumunu ele alan kapsamlı bir politika eksikliği bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu bağlamında, 2009 yılındaki demokratik açılımın takibi yapılmamıģtır. SeçilmiĢ politikacılar ile insan hakları savunucularının gözaltına alınmaları endiģeye yol açmıģtır ler ve 1990 larda Güneydoğu da yaģanan yargısız infaz ve iģkencelere iliģkin gerçek henüz hukuki süreç çerçevesinde ortaya çıkarılamamıģtır. Kara mayınları ve köy koruculuğu sistemi endiģe kaynağı olmayı sürdürmektedir. Terörist saldırılar yoğunlaģmıģtır. PKK, AB nin terör örgütleri listesindedir. Yerlerinden edilmiş kişilerin tazmin edilmesi devam etmiģtir. Düzenlemenin genel olarak etkinliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Yerlerinden edilmiģ kiģilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için genel bir ulusal strateji henüz oluģturulmamıģtır. Bazı ilerlemelere rağmen, mülteciler ve iltica baģvurusunda bulunanlar için kapsamlı bir yasal çerçevenin bulunmaması, uygun Ģekilde muamele görmeleri önünde engel teģkil etmektedir. Yabancılar için geri gönderme merkezlerindeki genel koģulların daha da geliģtirilmesi önem arz etmektedir. TR 10 TR