Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ğ Ü Ç

2

3 Ğ Ğ Ğ Ç» Ç Ç

4 Ç Ç Ç Ğ Ğ Ç

5 Ç Ç Ç Ç Ç Ç

6 Ç Ç Ğ Ç Ç Ç Ç

7

8 «Ğ Ğ Ğ Ğ «Ü Ü Ü Ö «Ç Ç Ç Ğ

9 standartlarnda olmas' gereini 1Çil Bu i»,t9fler laboratuar mlz kontrolnde ve deneti'na"l,"p,"}.r1 ;1ala,cattr. uzmanlarnn Arka arkaya i'irp kez veya konusu olduunda.,9t" turusapma Üii'ffi r.atuvarmzn'uzman,ar sz tarafndan Jegerlendirilir i,!i^",^,^;;;;;;,],o,,"u_.y"..u,ve '#,1*H:r':1;,#j;T.,, C'l6'Laboratuvarn-if,tiYu'i jffi iui :nffi ou,,h;, ve miktailar yr.u.rau miktarlar net hasta.test belirtilmitir. Listede yer says ouc i"i;,d*o,l,; alan #;;..otomasyon *Öihurlurrntaiibrasyon alnarak sonuç verilmi sistemi verileri '"'"^'"y,,, a;.kut. baz Ya da lçm tekrarlln.gereklilii konttol, arza durumlarn "rrr.r.lrr. au tiriui^n.rii#.r{itrixii, B'2' maddesinde belirtiien (fire oran) i'itirrnn dndaao.-ay.r"u hastane "., sisteminde ngnilmeyen istatisti"" "'i otomasyon,oi u,.;,rgu.i ffi";:i;i;rrt"iurr.iitrrro, lçm tekrarnn eereklilii arza yada a",.}r, aa rarai,an^l;ji;;""" test toplam test saysrn n Yi}{'u miiorr,n (tire oran) oi"""ir;ur n oran dahilinde istenecek trlerinin dagilmna. "a...irlr.-u] test " 1ha]e ui,?vr,ta.rn, alkk ut" }Zrur.laboratuar sorumlular karar ;ffi:l?ffi'-:hx.'rt',t:*^"iul)n^"a-,l*p"*.ak c, rrrnr rrc vnrrncnr ch-azx C'1' Firma MalatYa Devlet eksik kan ihaeyi aan rnxx «Öznrrpn: r^iu*.l ritr"niv"]itru".tloz Labor n, rui ffi #F, C'2' Sistem hasta P#.*,jffi balga-, ffi -itiu, ilt,jffi :i, g""*lspiratlar, r.rlur,,rcut 1 (b srvrs io atuarna inkbatr ni tesi en ade t (BAL,B.S, sinovyal sv. Xr"n,*ru';,ru:{*nt*r*ntberkio,",.",'-t"a,li".ii",i, i:ö:ttry;#ffi ;l[n*rht1',"j#]ii,,","-utizeo arakfl C,4, Sistem tm mikob"k;;t;;#"]^r"l*, uorometrikveya salamal M. Tberculosis'i dier t",'rx}l"jtltf,'"i,xl1;*ffi ; ;;**dn:ffi*dendirektoarakaabimeive '*i" ;Ör#terillrin c,6, sistem radvoaktivite ""iluiyog'*,,rdu uluslararas standartlara uygun sv besiyeri iermemeli, radyoaktif atk oluturmamaldr. iirlt+:,tifit.',il'iil:ffi i.fdii:*ijjil,,th,#;ffi C,9, Test iin ekstra bir reakiif #:#,:?H*m,rrs(Beyinomuriiksvs), ffi ;il,l##'u,,,"fi rmatarafindancretsiz d u^i'ur^uyuserek kalmamaldr. C,10, Tberkloz tans y1"*t;;;u-, urr, sistem tizerinde yaplabilmelidir. C,11, Test almasr ve degerenjirimesi iin.. ul..n1, gerekmemelidir. C'72' lgili firma istenileniiiti'j" ]rvai*,. rp.rairre kiti verilmelidir. 'k'ul"""' a*am eden,rr".i" r"r ve sayar kuanc ekrannda ;.1;.'ffiff 9.!!. Test tpleri oda ssnda saklanabilmelidir. C,ls, Cihaztest ve nu,tu.uyjr, u"ri."o ile yapabilmelidir. ;li;iiltffitj,h]ix*jkff l*$*i;.1t+h, ili;1iilijrsekdzey),, C' 7' Sisteme ait cin.azaa,-;;;;ffi;eantuiyotik duyarllk testlerinde kritik konsantrasyonlarda 4rn,Jb. oireiiiu'6tr.q;;il;iffi(dk ve tksek J,r"y;, k e s ti he r tarumanabimeidlr.aynca'",ha)ffi r,}tj:i, - izo ati i n s e t o a ra k il,ffi l,:t},: 1,,,f:j :tilii';;ffi -, Hll,ff :;T#ffi:l:l':X-",;ikasin, I gfirr" }ilr r{m ::-]-,- --

10 Ğ Ç Ç Ç Ü «Ö

11 Ç Ç Ö ««Ğ Ö

12 Ç Ğ Ğ

13 Ç Ç Ç Ç Ç Ç

14 Ğ Ğ «Ğ «

15 8.6. Kitler birkez kalibre edildikten soffa ayn lot numaral kitler kalibrasyona ihtiya duyulmadan alabilmelidir. Her yeni kutu kit iin kalibrasyon gerekmemelidir. B.7. Kitlerin miad teslim tarihinden itibaren efl bozuk kan kitler en fazla 5 (be) giin ierisinde talep edilmemelidir. hale sresi boyunca gerekli ay nce haber vermek suretiyle, kitlerin daha deitirilebilmesi salanmaldr. az 5 (be) ay olmaldr. Yaplacak denetimlerde firma tarafindan yenisi ile deitirilmeli ve cret grldnde, son kullanma tarihlerinden 2 (iki) uzun miatllar ile (ayn veya deiik kitlerle) B.8. Hastane daresi kitleri ihale sresi boyunca istenilen miktarlarda peyder pey alma hakkna sahiptir. Hastanenin zamannda bitirilmeyen kitlerden oluacak zalarn:n en aza indirilmesi iin zellikle az kullanlan kitler en kk ambalajnda verilmelidir. B.9. Kitlerle birlikte fima tarafndan cretsiz olarak verilmesi gerekenler unlardr: (a) her 3() hastane iin; cihazlarn kullanaca her trl ykama ve temizlik solsyonlar; (b) her 3() hastane iin; numune kaplar, reaksiyon kvetleri, pipet ular vb. sarf malzemeleri; (c) her 3() hastane iin; kalibratrler, 3 (ti) seviye kontrol serumlar (kontrol serumu saylsr giinde en az bir defa alma skl gz nnde alnarak belirlenecektir), (d) her 3() hastane iin; yazc katlar, ya^q eritleri, ya^q tonerleri; (e) Malatya Devlet Hastanesi iin (yetmi bin) adet, 16x100 boyutlu, vakumlu sisteme uygun, jelli ve tek kullanmlk santriftij tp ve (yetmi bin) adet vakumlu sisteme uygun ve emniyetli (HIV, HCV, HBV gibi kanla bulaan patojenlere manziyeti nlemek iin ineden emniyetli, tek kullanmlk) yeil enjektr ucu; Yeilyurt Hasan Çalk Devlet Hastanesi iin (on bin) adet, 16x100 boyutlu, vakumlu sisteme uygun, jelli ve tek kullanmlk santrifj tp ve (on bin) adet vakumlu sisteme uygun ve emniyetli (HIV, HCV, HBV gibi kanla bulaan patojenlere maruziyeti nlemek iin ineden emniyetli, tek kullanmlk) yeil enjektr ucu; Darende Hulusi Efendi Devlet Hatanesi iin 6400 (altbin dryz) adet, 16x100 bolutlu, vakumlu sisteme uygun, jelli ve tek kullanmlk santriftlj tiptl ve 6400 (altbin drtyz) adet vakumlu sisteme uygun ve emniyetli (HIV, HCV, HBV gibi kanla bulaan patojenlere maruziyeti nlemek iin ineden emniyetli, tek kullanmlk) yeil enjektr ucu; (0 Malatya Devlet Hatanesi iin 4 (drt) adet en az 28x\5 ml kapasiteli santriflij clhaz; Yeilyurt Hasan Çalk Devlet Hastanesi iin 1 (bir) adet en az 28xI5 ml kapasiteli soutmal santrifj chaz1' (g) Malatya Devlet Hatanesi iin kitleri alabilecek byklkte, 4 (drt) adet saklama sistemi (buzdolab); Yeilyurt Hasan Çalk Devlet Hastanesi iin kitleri alabilecek byklkte, 1 (bir) adet saklama sistemi (buzdolab); (h) her 3() hastane iin; kurulacak sistemin szleme sresi boyunca eksternal kalite kontrol programma dahil edilmesi. Firma cihaz montajndan en ge 2 (ikd ay iinde hastanemiz laboratuar uzmanlar tarafindan da onaylanan bir uluslararas kalite kontrol kuruluuna laboratuarm z n ye olmasn salayacak ve laboratuardaki ahmalarn uluslararas kalite kontrol standartlarnda olmas iin gereini salayacaktr. Her bir tetkikin enfazla iki ayda bir kez (bu sre daha ksa da olabilir) d kalite kontrol yaplmaldr. Bu ilemler laboratuarmz uzmanlarnn kontrolnde ve denetiminde yaplacaktr. Arka arkaya 2 (iki) kez veya daha faz a sapma sz konusu olduunda durum zmanlar tarafindan deerlendirilir ve gerek grlrse ilgili sistem, cihaz, nite veya kitler uzmanlarn ngrecei, szlemeye esas teknik artnameye uygun marka ve modellerle deitirilir. c. rirrnn irn verilecek cihazlarn C.l. TEKNK znrrixr,eri: Cihazlarn saatlik test kapasiteleri ile ilgili gene1 zellikleri unlar olmaldr: (a) Malatya Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarna kurulacak olan 2 (iki) cihazn hz en az I70 test/saat; Malatya Devlet Hastanesi Acil Laboratuvarrna kurulacak olan 1 (bir) cihaznhz en az 80 test/saat; (b) Malatya Devlet Hastanesi Beyda Kamps Laboratuvarna kurulacak olan 1 (bi cihaznhz

16 Ç Ç Ç Ç Ç Ç

17 Ç Ç Ö Ğ Ö Ü Ç Ç

18 Ç Ç