58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu"

Transkript

1 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira ve yatırımlar için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira ödenek verilmiştir. MADDE 2. Ankara üniversitesi 1962 bütçe yıiı"ne karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. Ankara Üniversitesince 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. En cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 yılında da devam olunur. MADDE 4. Ankara üniversitesinin tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 5. Ankara Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki tarihli ve 5239 sayılı Kanun ile bu kanuna ek 156 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman asımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. MADDE 7. Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait. formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.. MADDE 8. Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde yürürlüğe girer, MADDE 9. Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 26 Şubat 1962

2 No (A/l) CETVELİ Jİ ra B. M. İj'i ra 201 FMıui kısım - Personel 204 Ecnebi Profesör ve uzmanlar ücreti 12 I>il -ve Tarik - Coğrafya Fa 1 - Maaşlar ve ücretler kültesi Maaşlar 13 Fen Fakültesi Rektörlük Hukuk» 28, Dil ive Tarih - Coğrafya Fa 15 Tıp»' kültesi '_> L6 Veteriner > > Fen Fakültesi Ziraat» T 14 Hukuk» İlahiyat» İT) Ti]»» »Siyasal Bilgiler Fakültesi Veteriner > 1 65« 'Eczacılık Fakültesi, Ziraal» 2 54^ ÎJâ'hiyat» 570 mo Bölüm toplamı Siyasal Bilgiler Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi ] A'çıik maaşı 7 ı B'aska haklar 202 Bölüm toplamı Ücretler 21 Rektörlük 'Dil ve Tarih - ("Vğrafva Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk»' m Tıp» ınn 28 Veteriner» 27 Ziraat» ilahiyat» Siyasal 'Bilgiler Fakültesi '30 Eczacılık Fakültesi 'Sağlık bilimleri ve.hemşirelik Yüksek Okulu 755 '280 Bölüm toplamı G-eçici hizmetliler ücreti ili Rektörlük 12 'Di! ve 'Tarik - Coğrafya Fakültesi 15 Tıp Fakül'tesi \m Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 Ölüm vardımı Bölüm toplamı Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler c, n /f 6 emekli ve ( /< 25 giriş Icesenekleriyle artış farkları ' l'm % 1 ek karşılıklar ÎS 'Emekli ikramiyesi Sandık yönetim Diğer ödemeler 400 '000 Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 11 Rektörlük 5 395

3 No M. Lira B. M Lira 12 Dil ive Tarih - Ooğraifya Fakültemi Fen Fakültesi Hukuk» 2 ' Tıp» Veteriner > 2 ' Ziraat» ' İlahiyat» 'Siyasal 'Bilgiler Fakültesi Eczacılık Fakültesi 2-84Ö- 19 'Siyasal (Bilgiler Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi « Bölüm toplamı Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu her çeşit O İkinci kısım, toplamı -39 T9& Bölüm toplamı ! 7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı 4936 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 115 ve 119 sayılı kanunlar gerince verilecek üniversite tazminatı 12 Dil -ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 13 Fen Fakültesi 14 Hukuk» 15 Tıp» 16 Veteriner»' 17 Ziraat» İS İlahiyat * 19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi Bölüm toplamı Yurdun içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve yolluklariyle başka 11 Rektörlük 12 Dil ve Tarih - Ooğraifya Fakültesi 13 Fen Fakültesi 14 Hukuk» 15 Tıp si 1'6 Veteriner 17 Ziraat 18 İlahiyat»» ' T 000. Ii I Üçüncü kısım - Yönetim 301 Büro l'l Rektörlük Mrl.as'iye gkl'erleri Dil.ve Tarih - Ooğraifya Fakültesi kırtasiye '5 00O 13 Fen Fakültesi kırtasiye Hukuk Fakültesi kırtasiye giderler Tıp Fakültesi kırtasiye Veteriner Fakül'iesi kırtasiye Ziraat Fakültesi kırtasiye İlahiyat Fakültesi kırtasiye Siiyasıal Bilgiler Fakültesi kırtasiye, Eczacılık Fakültesi kırtasiye Rektörlük döşeme Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi döşeme ' Fen Fakültesi döşeme ' Hukuk Fakültesi döşeme Tıp Fakültesi döşeme Veteriner Fakültesi döşeme Ziraat Fakültesi döşeme

4 No. 15 B. M. Lora 61 İ B. M Lira 28 İlahiyat Fakültesi döşeme. 29 'Siyasal Bilgiler Fakültesi döşeme 30 Eczaeıljk Fakültesi döşeme 31 Rektörlük demirbaş 32 Dil 've Tarih - Coğrafya Fakültesi demirbaş 33 Fen Fakültesi demirbaş 34 Hukuk Fakültesi demirbaş 36 'Tıp Fakültesi demirbaş 36 Veteriner Fakültesi demirbaş 37 Ziraat Fakültesi demirbaş 38 ilahiyat Fakültesi demirbaş 39 Siyasal Bilgiler Fakültesi demirbaş 40 Eczacılık Fakültesi 'demirbaş 41 Rektörlük öteberi 42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öteberi 43 Fen Fakültesi öteberi 44 Hukuk Fakültesi öteberi 45 Tıp Fakültesi öteberi 46 Veteriner Fakültesi öteberi 47 Ziraat Fakültesi öteberi 48 İlahiyat Fakültesi öteberi 49 Siyasal Bilgiler Fakültesi öteberi '50 Eczacılık Fakültesi ölteberi 52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi aydınlatma ] i I i i j l ( I i I Fen Fakültesi.aydınlatma Hukuk Fakültesi aydınlatma 'Tıp Fakültesi aydınlatma Veteriner Fakültesi.aydınlatma Ziraat Fakültesi aydınlatma ilahiyat Fakültesi aydınlatma 1 '59 Siyasal Bilgiler Fakültesi Aydınlatma Sağlık İBilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü aydınlatma Eczacılık Fakültesi aydınlatma Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ısıtma ' Fen Fakültesi ısftma Hukuk Fakültesi ısıtma Tıp Fakültesi ısıtma :6 Veteriner Fakültesi ısıtma Ziraat Fakültesi ısıtma, İlahiyat Fakültesi ısıtma, - 1 6! 9 Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıtma Sağlık 'Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü ısıtma Eczacılık Fakültesi ısıtma Bölülm toplamı Basılı kâğıt ve defterler 11 Rektörlük 1 500

5 o İM. Lira B. M. kira 12 ıl)il! ve Tarih - 'Coğrafya Fa 1 27 Ziraat Fakültesi telefon (gikültesi derleri Fen Fakültesi 1 500, 28 İlahiyat Fakültesi telefon 14 Hukuk» Tıp» İ) 'Siyasal Bilgiler Falkültvsi 16 Veteriner» telefon i) Ziraat» Eczacılık Fakültesi telefon 18 İlahiyat» 1 ooo giderleı i Siyasal Bilgiler Fakültesi \ 20 Kozacılık Fakültesi Bölüm toplamı Bölüm toplamı Kira bedeli (Eczacılık Fakültesi) Posta, telgraf ve telefon üc l 306 Giyecekler ret ve 11 Rektörlük Rektörlük posta re telgraf 12 Dil ve Tarih - Coğrafya Faücreti kültesi Dil ve Varilli Coğrafya Fa 13 Fen Fakültesi kültesi posta ve telgraf üc 14 Hukuk» reti Tıp», Fen Fakültesi posta ıc 1el- Ki Veteriner» grarf ücreti Ziraat» Hukuk Fafcüllesi posba ve İS İlahiyat» telgraf ücreti Siyasal Bilgiler Fakültesi Tıp Fakültesi posta ve tel - 20 Eczacılık Fakültesi fi 100 ıgraf ücreti Veteriner Fakültesi posta ve Bölüm toplamı 'telgraf ücreti' Ziraat Fakültesi posta w 307 Yolluklar telgraf Daimî vazife yolluğu İlahiyat Fakültesi posta ve 21 Rektörlük muvakkat vazife telgraf yol tuğu 'Siiyaaal Bilgiler Fakültesi 21 Dil \e Tarih - Coğrafya Faposta ve telgraf kültesi muvakkat vazife yol 20 Eczacılık Fakültesi poista ve luğu "10 ooo telgraf Fen Fakültesi muvakkat va 21. Rektörlük telefon zife yolluğu i) Dil ve Tarih - Coğrafya' Fa 24 Hukuk Fakültesi muvakkat kültesi telefon vazife yolluğu Fen Fakültesi telefon gider 25 Ti]) Fakültesi muvakkat valeri zife yolluğu Hukuk Fakültesi telefon gi 26 Veteriner Fakültesi muvakderleri kat vazife yolluğu Tıp FaflmİTesi telefon gider i 27 Ziraal Fakültesi muvakkat leri i vazife yolluğu Veteriner Fakültesi telefon i 28 İlahiyat Fakültesi' ıııuvak I! t I kat -\ a/ife yolluğu 3 000

6 No. 15 H. M. Lira 63 B M Lira 29.Siyasal Bilgiler Fakültesi muvakkat vazife yolluğu 30 Eczacılık Fakültesi muvakkat vazife yolluğu 41 Rektörlük ecnebi memleketler yolluğu 42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu 43 Fen Fakültesi Ecnebi memleketler yolluğu 44 Hukuk Fakültesi ecnebi m em Jeketl er yoll u ğu 45 Tıp Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu 46 Veteriner Fakültesi ecnebi nıemleketle.r yolluğu 47 Ziraat Fakültesi ecnebi meni-, leketler yolluğu 48 İlahiyat Fakültesi ecnebi memleketler.yolluğu 49 Siyasal Bilgiler Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu 50 Eczacılık Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu 52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 53 Fen Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk: ve 54 Hukuk Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 56 Veteriner Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 57 Ziraat Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 58 İlahiyat 'Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 59 Siyasal Bilgiler Fakültesi (i ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve 60 Eczacılık Fakültesi ecnebi profesör ve uzmanlar yolluk ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ' yurt içi araştırma, inceleme yolluk ve Fen Fakültesi yurt içi araştırma, inceleme yolluk ve Hukuk Fakültesi yurt içi araştırımı, inceleme yolluk ve Tıp fakültesi yurt içi arattırma, inceleme yolluk ve Veteriner Fakültesi yurt içi araştırma, inceleme yolluk ye Ziraat Fakültesi yurt İçi araştırma, inceleme yolluk ve İl âhıiya! Fakültesi' yurt içi araştırma, inceleme yolluk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt içi araştırma, inceleme yo'l 1 ırk ve Eczacılık Fakültesi yurt içi araştırma.; inceleme yolluk ve I 000 Bölüm toplatan sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları 11 Rektörlük 12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 13 Fen Fakültesi 14 Hukuk» 15 Tııp.» 16 Veteriner» 17 Ziraat > 18 İlahiyat» ;ı ooo

7 No lì. M. Lira i Ii. 'M. Lira 19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi Dördüncü kısım - Daire ' hizmetleri Bölüm toplamı Taşıt 11 Rektörlük taşıtları işletme 12 Rektörlük ta'şıtla.rı onarma 31 Fen Fakültesi taşıtları isletme; 32 Fen Fakültesi taşıtları onarma 51 Tıp Fakültesi taşutlam işletme 52 Tıp Fakültesi taşıtları onarma 53 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü in L şıitları işletme 54 Sağlık Bilimleri ve Hamsi re - lik Yüksek Okulu Gocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü taşıtları onarma 61 Veteriner Fakültesi taşıtları işletme 62 Veteriner Fakültesi taşıtları onarma 71 Ziraat Fakültesi taşıtları işletme 72 Ziraıat Fakültesi taşıtt'ları onarma. 91 Siyasal ilgiler Fakültesi taşıtları işletme 92 Siyasa! Bilgiler Fakültesi taşıtları onarma 93 İlahiyat Fakültesi taşıtları işletme 94 İlahiyat Fakültesi 'taşıtları onarma " Bölüm toplamı üçüncü kısım toplamı Temsili Geri verilecek paralar Mahkeme Öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit 12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk» Tıp» Veteriner» Ziraat» İlahiyat» Siyasal Bilgiler Fakültesi Eczacılık Fakültesi Bölüm toplamı Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapıüacak araştırma ve inceleme her çeşit gider Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ye Batı Anadolu Araştırma istasyonlarının her çeşit Türk Devrim Tarihi - Enstitüsü her çeşit Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin 11 Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgilendiren yle yatak bedeli ve her çeşit 12 Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi

8 No. 15 B. M. Lirj 'B. 11. Lira 13 Tıp Fakültesi Hastanesi umumi Bölüm toplamı Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hastanesi ile çocuksağlığı ve Köy Sağlığı Araştırma Enstitüsü gend 11 Hastane ve enstitüler genel Enstitüler ile hastanelerde doyurulaeakların yiyecek bedeli ve personelin genel Bölüm toplamı Nebraska ve New - York üniversiteleriyle yapılan an-' laşmaların gerektirdiği her çeşit giderler 14 Hukuk. Fakültesi 16 Veteriner» 17 Ziraat s> 19 Siyasal Bilgiler Fakültesi ' 1 Bölüm toplamı Kriminoloji Enstitüsü her çeşit Maliye Enstitüsü her çeşit İdari İlimler Enstitüsü her çeşit Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit İskân ve Şahirfcilik Enstitüsü her çeşit Türk İslâm Sanatları'Enstitüsü her çeşit İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit Tiyatro Enstitüsü her çejit Hitit Araştırmalar Enstitü : sü her çeşit Arksoloji Enstitüsü her çeşit Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu çocuk sağlığı ve köy sağlığı enstitüleri her çeşit İşletme İktisadi ve Muhasevbe Enstitüsü her çeşit Yayın giderler: 11 Rektöulük satmalına ve abo- "ue Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi aibone Fen Fakültesi abone gider- leıi Hukuk Fakültesi abone Tıp Fakültesi abone Veteriner Fakültesi abone Ziraat Fakültesi abone İlahiyat Fakültesi abone isiyasal Bilgiler Fakültesi abone Eczacılık Fakültesi abone 10 00ü 21 Rektörlük çıeşitli yayın, Dil ve. Tarih - Coğrafya Fakültesi çeşitli yayın Fen Fakültesi çeşitli yayın gideri eıi Hukuk Fakültesi çeşitli ya- ym * 231 ' Tıp Fakültesi çeşitli yayın Veteriner Fakültesi çeşitli yayın Kayanın : 1962

9 No İL Lira B. M Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 28 İlahiyat Fakültesi çeşitli yayın 29 Siyasal (Bilgiler Fakültesi çeşitli yayın ı 30 Eczacılık Fakültesi çeşitli yayın UH Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle her çeşit 11 Rektörlük İ2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 13 Fen Fakültesi 14 Hukuk,» 15 Tıp» 16 Veteriner» 17 Ziraat» 18 İlahiyat» 19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 20 Kozacılık Fakültesi 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 10 Üniversitelerarası birliğe katılma payı Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ile bunlara katılacakların yolluk ve 30 Demeklert katılma payı Spor 115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma için tesis edilecek Bölüm toplamı Bölüm toplamı fon karşılığı Dördüneü kısım toplamı Beşinci lı ısım - Borçlar Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları yılları borçları »» Bölüm toplamı 505 Hükme bağlı borçlar Beşinci kısım toplamı Altıncı kısım - Yardımlar 601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 10 Yıahancı memleketlerden gelecek öğrencilerin 'burs yolluklara 12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 13 Fen Fakültesi 14 Hukuk» 15 Tıp» 16 Veteriner» 17 Ziraat» 18 İlahiyat» 19 ISiyasal (Bilgiler Fakültesi 20 Flezaeılık Fakültesi Bölüm toplamı 602 Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım 603 Talebe kantinine yardım 604 Vehbi Koç Talebe Yurduna yardım 653 Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma Sandığına yardım (Öğle yemeği için) Altıncı kısım toplamı

10 No Al. bini B. M KISIMLAR TOPLAMI İkinci kısmı -toplamı Üçüncü kısım 'toplamı Dördüncü kısım toplamı Beşinci kısım toplamı Altıncı kısım toplamı GENEL TOPLAM A/2 - CETVELİ Bina onarımı 10. Rektörlük Yatınmlar Küçük onarımlar -20 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 30 Fen Fakültesi 40 Hukuk Fakültesi 50 Tip Fakültesi 60 Veteriner Fakültesi 70 Ziraat Fakültesi 80 ilahiyat Fakültesi 90 Siyasal Bilgiler Fakültesi II. - İstimlâk ve sat-malımalar OO Bölüm toplamı VI - Yeni yapı ve esaslı onarmalar 751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 10 Sağlık Bilimleri Yüksek. Okulu ve Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü inşaatı 20 Rektörlük 40 Fon Fakültesi 50 Hukuk Fakültesi 60 'Tıp Fakültesi 70 Veteriner Fakültesi 80 Ziraat Fakültesi 90 'İlahiyat Fakültesi 110 Clöz Bankası bina inşaatı bina Arazi ve bina istimlâkleri Bölüm toplamı ve satmalıması 724 III - Transfer edilen yatırını fonları Döner sermayeler 10 Rektörlük 20îSağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu IX - imakina ve teçhizat satmalımı ve resaslı onarımları Makina ve teçhizat satmalına ve onarımı (Rektörlük) Bölüm toplamı

11 No B - CETVELİ n. M. Liıa r». M. Liıa" 1 Umumi bütçeden verilecek tahsisat 1 Yatırımlar dışındaki giderler için verilenler Yatırımlar için verilenler Bölüm toplamı ^ Hare, kayıt, imtihan ve dip- loma hardan Çeşitli varidat 1 Kitap satışından elde edilenler Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 3 Diğer çeşitli varidat Bölüm toplamı Bağışlar 1 EsM yıllardan devredent nakit Vatırımflar toplamı C - CETVELİ Vera-lerin resimlerin \c baskı gelirlerin dayanakları Xe\ 'i Tarihi Numarası özeti Kanun Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi D - CETVELİ l). Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret REKTÖRLÜK 11 IBaşhademe Usta Hademe Şoför » Daktilo (Yabancı dil bilir) Fiş Memuru Daktilo (Yabancı dil bilir) Kapıcı Mütercim ıbasımervi Şefi Daktilo Basımevi Şefi (Yardımcısı) Memur Teknisyen n 6» O Başmürettip » 2 500»> o Operatör 'Teknisyen Dağıtıcı Başmakinist

12 No. 15 I). Memuriyetin nev'i ± Uled Ücreî C D. Memuriyetin nev'i Aded Ücreı 4 Makinist Mücellit Düzeltici L 950 Muhasebe Müdürlüğü 2 Memur » » Memur » » Daktilo Dağıltıeı 'Hademe DİL - TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ 1 Uzman G Fotoğrafçı » Desİnatör' «Itri Kaloriferci Usta i » J2» Elektrikçi Santralci Bahçıvan Laborant ' Daktilo » o >» (Yabancı dil bitir) Memur » > 500 8» » » (Müstahzır) Dağıtıcı Raşhademe Hademe » » 13 ' Kapıcı Gece Bekçisi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 10 Memur Hademe FEN FAKÜLTESİ 4 Başteknisyen Botanik Teknisyeni İnce Mekanik Uzmanı Miktroaniz Uzmanı Analiz ve Preparat Uzmanı 1 L 100 3»»» O O Elektronik Uzmanı »» Teknisyen » Desinatör Fotoğrafçı fi Kaloriferci » (Yardımcısı) Usta » » Şoför O *> 15a h çı va n (Mütehassıs) » » (Yardımcısı) Laborant «1 y> » » Daktilo (Y. Dil bilir) Daktilo » Memur (Dâhiliye Şefi) Memur » 1 ' Dağıtıcı Bahçıvan Hademe » (Lâboratuvar için) Hademe Bekçi Kapıcı Kayıkhane Bekçisi Rasathane» ' İnce Mekanik Uzmanı Elektronik Uzmanı 1 800

13 No D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret D Memuriyetin nev'i Aded Ücret 5 tlmî Yardımcı " Daktilo (Yabancı dil bilir) Kaloriferci Laborant Teknisyen Desinatör İnce Mekanik Alanı Teknisyeni Hademe Laborant Teknisyen HUKUK FAKÜLTESİ 6 Kaloriferci » (Yardımcısı) Elektrikçi Santralci Usta ftalıeivan l » Daktilo (Yabancı dil bilir) » » Memu r » » » » Dağıtıcı Başlıademe ctrr\.w 12 Hademe IU 13» Bekçi Kapıcı » TİP FAKÜLTESİ 1 Anestezi Uzmanı o Narkozcu 1 l 250 O ')» Uzman o >» » Teknisyen » » » » Teknisyen » '> Kadın Doğum Enstürmantör Fotoğrafçı » O 6 Kaloriferci 600 o 10» (Yardımcı) »» Usta » » » » Şoför » » S» » Muavini Balıeivan » » » Lâboranl » » » » » » » » » (Gastroentoroloji ivin) Pansumancı » Hemşire Namzedi (Hst. Ço euk Bakı.) Hemşire Yardımcısı Hayvan Bakıcısı Hasta Bakıcı Hastabakıcı » » » Aşçıbaşı » » Aşçı 1 400

14 No I). Memuriyetin nev'i Aded Ücret J). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 10 Aşçı Yardımcısı Bahçıvan »» 4~ Aşçı »» » »» Daktilo Daktilo (Yabancı dil bilir) Memur Daktilo » » Başhademe » Hademe a » » » GÖZ BANKA'SI 5 Memur » Uzman (Hekim) » Hemşire l 500 8» Hemşire Yardımcısı » Lâiborant » fil ^Sekreter » Arşiv Memuru Sekreter (Oastroentoroloji için) Hastabakıcı Eczacı » » Kü'tiipaneci > 2» Teknisyen » Kalfası Memur »» Daktilo »» (J Kaloriferci »» Aşçı İmara Çamaşırcı Dağıtıcı ' Bahçivan Başhademe B'ekçı Hademe Hademe? » Pansum an cı » Bekçi VETERİNER FAKÜLTESİ 12 Gardiyan Meni u r Gassal 'Teknisyen Göğüs Hastalıkları 6» » Teknisyen Usta Desinatör » fi Usta Kaloriferci » Hasta <vet -Ooeu'k Bakıcısı » 1 450»»» ' 9» s<» s> » Lâiborant » ('Camcı) Kaloriferci » '1 Elektrikçi Telefoncu 1 300

15 No. 15 ~ D. Memuriyetin nev'i Aded ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 11 Bahçıvan Şoför » »t Laborant Bahçıvan i » LûÖorant » » o Daktilo ] » » 2 7 Tekniker 1 500' 11» Veteriner Hizmetlisi Memur »» »' ı 700 3S » 1 G0O 11 Dakcıto o » o Dağıtıcı İ Basımevi Şefi Ba^haderae Basmürettip Hademe Dağıtıcı Başhadenıe 'Bekçi Hademe » ZİRAAT FAKÜLTESİ 9- Tarım Hizmetlisi 'Teknisyen »» » » * Teknisyen Tarım Hizmetlisi '» ıı Bekçi * Arabacı » Desinatör » İLAHİYAT FAKÜLTESİ 7» 1 50Ü 7 Şoför Daktilo (Yabancı idil bilir) O AA 4 Usta 1 ouu 10 ısantralei ' Daktilo ;Memur Düzeltici Dağıtıcı » Başhademe Hademe ' 13» Kaloriferci » Yardımcısı 800 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 7 Elektrikçi İl Kaloriferci Telefoncu Elektrikçi » Yardımcısı [Santralci Şoför Usta » » Bahçıvan Şoför » Bahçıvan 1 4Q » Yardımcısı 1 300

16 No D. MVmu riyet i n n ev' i Aded Ücret D. Memuriyetin nev'i Adeti Ücret O '> Daktilo (Yabancı dil bilir) »»» Daktilo » Alemin » n Dağıtıcı n Başhademe Hademe » Bekçi Kapıcı KOZACILIK FAKÜLTESİ 1 Uzman Teknisyen Kaloriferci » Yardımcısı Usta Memur «S» Daktilo » Laborant » n Hademe » 'Marangoz Laborant SAĞLIK BİLİMLERİ VE HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU 9 (Uzman 1 1 '100 4 Laborant Daktilo Aşçıbaşı Aşçı 1 '600 7 Hastabakıcı Kapıcı l Bekçi Dağıtıcı (Başhademe Hademe » ÇOCUK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 1 Uzman L » Teknisyen » » Ö Usta Kaloriferci » Yardımcısı Terzi Bahçıvan » Laborant n '> » 3,400 10» Şoiöv » Pansumancı » Çocuk (Bakıcısı »» J Teknik Asistan »» Çocuk Sağlığı Bakıcısı »»» »»» »»» »»» Hasta ve Çocuk Bakıcısı »»» İmam Aşçıbaşı I Aşçı » Yardımcısı ,»» Daktilo (Yabancı dil bilir) Daktilo 1 400

17 No. %$ [). Menutriyetin nev'i AVU-i Ücret 1). Memuriyetin nev'i Aded- Ücret 1 Memur Hademe » » » Kapıcı » » » Bezacı veya Kimyager tbekçi » Kalfası 'Telefoncu »» » E - CETVELİ B. M. B. M Geçici hizmetliler ücreti Rektörlük Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tnp Fakültesi Ecnebi profesör ve uzmanlar : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Fon Fakültesi Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Eczacılık Fakültesi L - CETVELİ D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık I D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 10 Ambar Memuru T Profesör (Öğretim üyeleri) »»» 1' Fen Fakültesi 4»»» Profesör (Öğretim üyeleri) o»»» )»»» İ>oçen1»» »»» »»» a» s> * »»» Doçent» ' > ;8»»» » s>» Asistan (Öğretim yardımcıları) »»» s»»» Asistan (Öğretim yardımcıları) nci Mümeyyiz '» s>» nci Mümeyyiz »»» Hesap Memuru »»» 2 500

18 No I). Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 8 Kütüphane Memuru 'Klinik Hemışiiresi »» »» ne i Mümeyyiz » '» Ambar Memuru Ehe Hesap Memuru » Hukuk Fakültesi 11» Veteriner Fakültesi 2 Profesör (Öğrvtim üyeleri) > o»»» Profesör (öğretim Üyeleri) »»» ö <> o»»» »»» »»» O 5 Doçent»» » a» O >»» o f> Doçent (Öğretim Üyeleri) »»» »»» »»» »»» Asistan (Öğretim yardımcıları) Uzman »»» Kütüphaneci »»» nei 'Mümeyyiz »»» tdare Memuru Okutman (öğretini yardımcıları) Hesap Memura l »»». Memur Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Profesör (öğretim Üyeleri)»»» O 1 Profesör (Öğrettim tîyeleri) -> Doçent (öğretim üyeleri) »»» O »»» n»»» »»» »»» »»» »»» Asistan (öğretim Yardımcıları) Doçent (öğretim Üyeleri) s >»» »»» »»» »»» »»» »»» ' Okutman (öğretim Yardımcıları) Asistan (Öğretim yardımcıları) »»» »»» Uzman (öğretim Yardımcıları) fi»»» »»» Kütüphanıe Müdürü Uzman (Öğretim yardımcıları) Kütüphaneci »»» » »»» Hesap Memuru »»» Mümeyyiz »»» Eczacı İlahiyat Fakültesi 10 Karantinam Profesör (öğretim Üyeleri) Kütüphaneci »»» » »»» MJemur' »»» nci Mümeyyiz »»»

19 No. 15 D. 'Memuriyetin nev'i Aded Aylık i). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 5 Doçent (Öğretim Üyeleri) 1 6»»» 1 7»»» ö 8»»» 3 7 Asistan (Öğretim Yardımcıları) 4 8»»» 4 9»,».» ö 10»»» 4 6 Okutman, (öğretim Yardımcıları) 2, 7 ">>»» " ııci Mümeyyiz 1' 11 2 nei Mümeyyiz I 9 Kütüphaneci I Siyasal.Bilgiler Fakültesi -2 Profesör (Öğretim Üyeleri) I 4»»» l 4»»» 3 6 Doçent (Öğretim Üyeleri) -2 8»»» 7 Eczacılık Fakültesi İProfes'ö-r -(Öğretim Üyeleri) 3! 250 5»»» Doçent (öğretim Üyeleri) 1 I 100 6»» *» Doç'ent (Öğretim Üyeleri) ».»» A«dslan (Öğlenim Yardımcıla ' »»» 5 ' 700 9»»» ITT»»» Uzman (Öğretim Yardımcıla ı) > 5»»» Okutulan (öğretim Yardımcıları) Kitaplık Müdürü İdare imüdiirü Memur » Do k tor (Mütehassıs) Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi 1 Profesör (Öğretim Üyeleri).2 2»»» 1 3»»» ' Başeezacı Hemşire » R - CETVELÎ Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül, bu bütçe için de uygulanır. B. M. 223 Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve yolluklariyle başka : Askerlik dersi, konferans ücretleriyle dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu bölümden ödenir. 225 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu her çeşit : Genel bütçedeki 416 ncı bölüme ait (I?) formülü aynen uygulanır. 307 Yolluklar : 41,50 Ecnebi memleketler yollukları : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 6- nei maddesi gereğince ecnebi memleketlere gönderilecek öğretim üyelerinin yolluk ve diğer münhasıran -bu tertipten ödenir.

20 15.vi ,80 Yurt içi, araştırma, inceleme, yolluk ve : Yurt içinde araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleri ile; yardımcılarına 6245 sayılı Kanuna göre ödenecek yolluklariyle aynı maksatla toplu' halde seyahat edecek öğrencilere muayyen tarif eli vasıtalarla ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarla bu vasıta ücreti ile fakülteler yönetim kurulların-- ca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hizmetliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek seyahat yevmiyeleri bu tertipten ödenir. Mahkeme : Mahkeme ve icra daireleriyle, Damştaya itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü giderler, hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme ve mukavelelerivle tutulacak avukatlara verilecek ücret de bu tertinten ödenir. Öğretimi ilgilendiren malzemeler' ile ilgili her çeşit giderler : Enstitü, klinik ve lâboratuvarlarm fennî alet, levazım, ecza kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, onarma,. tecrübe hayvanları, yemi, bakım ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onarma,, tatbikat ve'inceleme İçin. şehir içindeki 'kurumlar ve yurt içindeki' başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleri ile yardımcılarının' 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek yollukları, yazı, hesap, teksir ma kınaları" ve bunların bütün levazım, teferruatı, nakil, montaj ve onarımı, 500 lirayı geçnıiyeıı badana ve onarını, fakültelerin, öğretim ve araştırmayı ilgilendiren, işlerinde, lâboratuvar, ately'e, tatbikat bahçelerimle yevmiye ile muvakkat çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin saimalıuması 500 liraya kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair bezlerle, levazımı ve ilân ücretleri, ilmî, fennî kurumların işletme levazımından doğan havagazı, ve elektrik ücretleri ile iş icabı, lâboratuvar atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait giderler ve satma! uıacak öğretimi ilgilendiren malzemenin Gümrük Resmi, nakliye, ardiye, kondisyon ücreti gibi giderlerle öğretimi ilgilendiren resim, heykel, gezilerde lâboratuvar malzemesini koymak üzere satmalmaeak çanta, tablo, "vitrin gibi sair giderler ve öğretimle ilgili her çeşit kitap ve neşriyat bedelleri bu tertipten ödenir. Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin : 11 Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgilendiren ile yatak bedelleri ve her çeşit : 420 nci fasılda yazılı giderler bu tertipten de yapılır. 12 Hastanelerde doyurulacakların yiyecek bedeli ve hastane personelinin her çeşit :. - ' Hastanelerde doyurulacakların yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaşe olunacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşeleriyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bedelleri ve hastabakıcıların her türlü eriyecek aiderleri bu tertinten ödenir. 13 Tıp Fakültesi Hastanesi genel : İşçi gündelikleri, Hastaneler Talimatı gereğince hasta, beslemi ve giyecekleri, fennî kurmalar, nıakina ve aletler, taşıma ve montaj, küçük onarmalar, ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme, öğretim malzemesi ve yönetim, hastaneye ait öteberi, kırtasiye, su, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri, fakir hastaların yol ve ölenlerin her türlü cenaze, akıl hastası olarak taburcu edilen-

21 BFo. 16 B. il. _ lerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere nakil ile bunlara ilişkin ufak tesis ve onarmalar ve hastanenin diğer bütün bu tertipten ödenir. Hemşirelerin giyecek de bu tertipten ödenir. 425 Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hastanesi ile Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı Araştırma Enstitüsü her çeşit : 11 Hastane ve enstitüler genel : 424 ncü bölümün 13 ncü maddesindeki formül bu bölümün 11 ııci maddesi içinde aynen uygulanır. Ayrıca elektrik, havagazı, odun, kömür ve bunlara ilişkin giderlerle hemşirelerin giyecek, ile Yüksek Okulun, Köy Sağlığı Enstitüsünün çalışma ve araştırmasının gerektirdiği her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 12 Enstitüler ve hastanelerde duyurulacakların giyecek bedelleri ile personelin genel : 424 ncü bölümün 12 ııci maddesindeki formül bu madde içinde aynen uygulanıl. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı enstitüleri ile Yüksek Okulun diğer enstitülerinde görevli aslî veya burslu asistanların iaşesi de bu tertipten yapılır. 432 Nebraska ve New - York Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit giderler : 16 Veteriner Fakültesi : 17 Ziraat Fakültesi : Yönetmeliğinde yazılı her türlü giderlerle Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek teknik stajiyerlerin dil imtihalarını yapacaklara verilecek ücret de bu tertipten ödenir. 433 Kriminoloji Enstitüsü her çeşit : 434 Maliye Enstitüsü her çeşit : 435 İdari îlimler Enstitüsü her çeşit : 436 Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit : 437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit : 438 Türk tslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit : 439 İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit : 444 İktisadi İşletme ve Muhasebe Enstitüsü her çeşit : Bu enstitülerin büro, ptosta, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren vasıta ve malzemelerinin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme, anket, araştırma raporları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı, kopya ve Ibenzerleri 'ücretleri, ya'bancı profesör ve u/- manlann bu maksat çin yapacakları seyahatlerde mukavelelerinde yazılı harcırah ve yle konferans ücretleri bu tertipten ödenir. Yalnız 43'5 nei bölümden Milletletlerarası İdari 'İlimler Enstitüsü ile iş 'birliğinden doğacak her t'üıiü dış harcamalar da 'ödenir. 440 Tiyatro Enstitüsü her çeşit : 441 Hitit Araştırmaları Enstitüsü her çeşit : 442 Arkeoloji Enstitüsü her çeşit : Yönetmeliklerinde yazılı her çeşit giderler hu tertipten ödenir,

22 No, B İL. 443 Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı Araştırma Enstitüsü her çeşit : Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsünün gerek merkez ve gerekse 'köylerdeki çalışma, öğretim, inceleme ve araştırmalarının gerektirdiği iher türlü giderlerle, ayrıca ııeü bölümlerdeki formül bu 'bölüm için de aynen uygulanır Yayın : Rektörlük çeşitli yayın Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi çeşitli yayın Fen Fakültesi çeşitli yayın Hukuk Fakültesi çeşitli yayın Tıp Fakültesi çeşitli yayın Veteriner Fakültesi çeşitli yayın Ziraat Fakültesi çeşitli yaym İlahiyat Fakültelsi çeşitli yayın Siyasal Bilgiler Fakültesi çeşitli yayın Eczacılık Fakültesi çeşitli yayın öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleriyle diploma, Ibaskı ve yazdırma ücretleri ve test ücretleri, ve test defterlerinin kayıt ve baskı ücreti, Senato kararı ile üye davetiye kartları, kılavuz yönetmeliklerinin baskı ücretleri (bu tertipten ödenir öğrencile- Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve yollukları: Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde «okuyacak ecnebi te'bnah ıin iaşe ve ibateleri karşılığı bu tertipten'ödenir Yeni yapı ve esaslı onarımlar : Ziraat Fakültesi Finansmanı karşılık paralardan sağlamak üzere anlaşmaya bağlanan işlerin bedeli anlaşma ve sözleşmelerinde tesbit edilen esaslara göre ödenir. 791 Taşıtlar satmalımı ve esaslı onarımları : 237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıt bedelleri bu bölümden Ödeniı

23 No. 15, IS M Makina ve teçhizat satınalrmı ve onarımı : 10 Rektörlük Yeniden 'kurulacak Üniversite Matbaası İçin alınaca'k makina, alât ve 'bütün malzeme hedeller'iyle nakliye, gümrük, vergi e resimler, sigorta, amlbalâj ve moritaj, ilân ücretleri ibu tertipten ödenir. Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tarih ve numarası /10 1/6- Bu kanunun yayımının Başbakanlığa bildirildiğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih ve numarası /40 Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları : Millet Meclisi Tutanak Dergisi C. Senatosu Tutanak Dergisi Millet Meclisi Tutanak Dergisi Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa : ,290,362: : :247,260,272, 274,277,322:325 Cumhuriyet Senatosu 7 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 32 nci Birleşim Tutanak Vergisine, Millet' Meclisi 24 S. Sayılı basmayazı Mille L Meclisi 53 ncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlıdır. Bu kanunu görüşen komisyon : Karma Bütçe Komisyonu

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

1416 Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki Kanuna ek Kanun. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. IV. 1950 - Sayı : 7472)

1416 Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki Kanuna ek Kanun. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. IV. 1950 - Sayı : 7472) 46 Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki Kanuna ek Kanun No. (Resmî Gazete ile ilâm :. IV. 9 - Sayı : 7472) Kabul tarihi 566 24. III. IdZO BİRİNCİ MADDE Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun 22 2 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 2.. 99 - Sayı: ) No. Kabul tarihi 22 22.. 99 MADDE. 2 sayılı özel

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) 4667 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 1309 Kabul Tarihi : 14/7/1970 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1970 Sayı : 13557 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

MİLLET MECLÎSİ S. Sayıaı : /I. T. a

MİLLET MECLÎSİ S. Sayıaı : /I. T. a MİLLET MECLÎSİ S. Sayıaı : /I Ankara Üniversitesi Rektörlük kadroları ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (/0)

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 10.5.1965 - Sayı : 11994)

İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 10.5.1965 - Sayı : 11994) İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 10.5.1965 - Sayı : 11994) No. 594 Kabul tarihi 27. 4. 1985 MADDE 1. istanbul Üniversitesi 1961 büt>o yı!ı genel gideri

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK Kanun No. 6410 YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22/1/2013 MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi j S. SAYISI : t Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi i Ankara Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/) T.C. Başbakanlık 8. XI. Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Say t :

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

BAŞ HEMŞİRE 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.032 2.105

BAŞ HEMŞİRE 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.032 2.105 AMBAR ŞEFİ ANA İKMAL MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI APLİKASYON ŞEFİ AŞÇI 21.07.2010 Tarih ve 2010/T-28 sayılı YPK kararının 6. maddesi ile verilen sınırlı yetki çerçevesinde; AMBAR MEMURU AMBAR MÜDÜR YARDIMCISI

Detaylı

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI TARİHLERİ ARASI GİDERLER. Sayfa 1

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI TARİHLERİ ARASI GİDERLER. Sayfa 1 TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.08.2014-31.08.2015 TARİHLERİ ARASI GİDERLER GEÇMİŞ DÖNEM TL CARİ DÖNEM TL 01.09.2013-15.08.2014 TOPLAM TL 16.08.2014-31.08.2015 TOPLAM TL A ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

187 İstanbul Üniversitesi 1933 yılı Bütçe Kanunu

187 İstanbul Üniversitesi 1933 yılı Bütçe Kanunu 87 İstanbul Üniversitesi 933 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2. 3. 963 - Sayı : 345) No. Kabul tarihi 94 7. 2. 963 MADDE. istanbul Üniversitesi 963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 16.127,87 102 102 17.781.873,89 12.981.984,99 0,00 26.794,87 30.100,00 0,64 0,00 794,87 17,39 30.185.173,15 22. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Devre : XI E E içtima: 2 S. SAYISI : 03 959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/27) T.C. Başvekâlet ' 29. XI. 958

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu _ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu (Resmî Gazete İle yayımı-:.1.63 - Sayı : 312) 144- Kabul tarihi. 1. 63 MADDE 1. Tarifler : Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdaki gibidir : a) Pilot ve pilot

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

210 Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Şayi: 10446)

210 Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Şayi: 10446) 0 Ankara Üniversitesi 0 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :..0 - Şayi: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Ankara Üniversitesi 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, 'bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II Sayı ; 9846)

130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II Sayı ; 9846) 130 ' Ankara Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ#ı (Resmî Gazete ile ilâm : 28.II.1958 - Sayı ; 9846) No.,,.,, Kabul tarihi 7091 v- 27. II, 1958 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı