SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA"

Transkript

1 Edebiyat Bilal KEMİKLİ BİR DOSTLA SOHBET Benim can dostum diyor ki: Eğer, bir erin izinde gitmiyorsan, bu dünyaya geldim veya gelmedim deme. Dünyaya gelmek, hayatı ve varlığı anlamak ve anlamlandırmak ancak bir yolda gitmekle mümkündür. Yol, insana duruş verir. Bir izi, bir yolu takip edemeyenin duruşu olmaz. Duruşu olmayan da temel sorulara doğru cevaplar veremez. Diğer bir ifadeyle, dünya hayatı baştan sona bir yolculuktur. Yönünü tayin edebilmen, ufkunu belirleyebilmen için bir rehbere ihtiyacın var O rehber, Allah dostudur. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, önce iç dünyamda o yola hazırlanmaya çalışırım. Bunu yaparken, esaslı dostlarımdan yardım alırım; bana karşı hiç değişmeyen, her zaman bana doğru yolu gösteren kadirşinas dostlarım; çok sevgili dostlarım Benim bu dostlarımla siz de dost olabilirsiniz. Siz de bir yola çıkacağınız zaman yahut içiniz daraldığında, kendinizi yalnız hissettiğinizde Artık ne bileyim, sâlih ve sâdık bir dosta ihtiyacınız olduğunda sohbet edebilirsiniz. Çünkü benim dostlarım okuyucularıma da dosttur. Bu dostlarımdan ilki Türkçe nin süt dişi olan Yûnus Emre dir Bizim Yûnus Evinde bir Yûnus dîvânı bulundurmayan, oun deyişlerinden ve gönle huzur veren sohbetinden mahrum olur. Yûnus la dost olmak için, onun ilahilerini dinlemek, kelimelerle hayat bulan mânâ dünyasını okumak gerek. Benim Yûnus la dostluğum, sohbetim onu okuyarak gerçekleşiyor Bakın bu kutsal yolculuğa çıkmadan önce de Yûnus a müracaat ettim Eskilerin tefe ül yapmak dedikleri yöntemle, evvelâ merhum dostumun rûhu için bir Fâtiha okuyup öylesine bir sayfasını açtım. Sohbet başladı Ama ne sohbet! Bu sohbeti mutlaka dinlemelisiniz. Benim Yûnus la aramdaki sırdaş, Dr. Mustafa Tatcı nın hazırladığı Yûnus Dîvânı dır. Bu Dîvân dan tefe ül yaptım 335, 336, 337 ve 338 numaralı şiirleri ardı sıra okudum. İlkinde diyor ki: Gitdi bu kış zulmeti geldi bahar yaz ile Yeni nebâtlar bitdi mevc urdı hep nâz ile Kıştan ve bahardan sözediyor şair. Kış, soğuğu, karı, buzu ve karşımıza çıkardığı diğer meşakkatleriyle eziyet ve sıkıntı sebebidir. Hele hele Yûnus döneminin kışını düşünelim. Ziraatla geçimini sağlayan insanları, uzun kış aylarında yiyeceklerinin tükenmesini, odunlarının bitmesini, kalmayan yağı tuzu hatırlayalım Rençberin kolu kanadı olan hayvanların yemlerinin azalmasını hayal edelim. O fakirliği, o yoksulluğu, çaresizliği İşte kış, bu yüzden zulmettir. Oysa bahar, bolluktur, berekettir; çaresizlere çaredir, fukaraya ekmektir, aştır. Bu yüzden benim can dostum Yûnus um diyor ki: Hamdolsun, bahar geldi, bu kış zulmeti gitti. Hamdolsun, bahar geldi Yola çıkacağım ya, ben bu baharı, çıkacağım yolculuğa yordum. Kış, sadece bir mevsim değildir. İnsanın içinde de kış vardır. İnsanın içinde de yoksulluk, çaresizlik Hemen ellerimi açtım, bu çıkacağım yolculuğun, bu kutsal gidişin bitmeyen, tükenmeyen bahar rüzgârları estirmesini diledim. Sonra yirmi beyitten ibaret olan bu şiirin diğer beyitlerini okudum. Siz de okuyacaksınız, ama yolculuk psikolojisinden olsa gerek, benim üzerimde etkili olan son beyitti. Şöyle diyor: Yûnus imdi gam yime niden ne kılam dime Gelür kişi başına ezelde ne yazıla Çıkılan her yolculuk insanda bir tedirginlik yaratır. Nasıl gideceğim? Yolda kim bilir ne gibi meşakkatlerle karşılaşacağım? Kimlerle karşılaşacağım? Dahası, gitmek var, ama ya dönmek Dönüş bazen elimizde olmaz. O bakımdan, her yolculuğumda, yakın mesafe de olsa vasiyetimi 16 17

2 yazar bırakırım. Şu insanlara borcum var, şunlardan da alacağım var. derim. Yol hali, bilinmez. Yine böyle bir hâlet-i rûhiyeye sahip olmalıyım ki, Yûnus um dostça beni teskin etti: Sakın kaygılanma! Bırak şu endişeyi. Sen Allah a teslim ol, gerisini merak etme. Çünkü dedi, Gelür kişi başına ezelde ne yazıla! Er kişi, Allah dostudur, velîdir. Benim can dostum diyor ki: Eğer, bir erin izinde gitmiyorsan, bu dünyaya geldim veya gelmedim deme. Dünyaya gelmek, hayatı ve varlığı anlamak ve anlamlandırmak ancak bir yolda gitmekle mümkündür. Ah güzel dost, ne kadar da güzel söyledin. İnan içim açıldı, gönlüm ferahlandı. Ne endişem kaldı, ne de kaygım. Artık yola çıktıysam, yola teslim olmalıyım Yola teslim olmak! Yol, eri olmak. Er, yani delikanlı. Yani mert. Derin bir nefes aldım, içimdeki yiğidin, o mert insanın ortaya çıktığını seyrettim. Sonra sohbete devam ettim. Beş beyitten oluşan 336 numaralı şiirde benim dostum, er olmanın, er eteğini tutmaktan geçtiğini anlatıyordu. Er eteğini tutmak Bir yolu, bir izi takip etmek! Diyor ki: Sen bu cihân mülkine geldüm gelmedüm dime Dut evliyâ etegin zinhâr elinde koma Er kişi, Allah dostudur, velîdir. Benim can dostum diyor ki: Eğer, bir erin izinde gitmiyorsan, bu dünyaya geldim veya gelmedim deme. Dünyaya gelmek, hayatı ve varlığı anlamak ve anlamlandırmak ancak bir yolda gitmekle mümkündür. Yol, insana duruş verir. Bir izi, bir yolu takip edemeyenin duruşu olmaz. Duruşu olmayan da temel sorulara doğru cevaplar veremez. Diğer bir ifadeyle, dünya hayatı baştan sona bir yolculuktur. Yönünü tayin edebilmen, ufkunu belirleyebilmen için bir rehbere ihtiyacın var O rehber, Allah dostudur. Ben okuduğum beyitlerin rehberliğinde bunları düşünürken, Ka be aklıma geliyor İbrahimî gelenek, Makâm-ı İbrâhim i görür gibi oluyorum. Hacer i ve İsmail i hatırlıyorum. Hemen bu geleneğin en son ve en kâmil yolunun öğreticisi, ruh ufkumuz, Efendimiz aklıma geliyor. Sonra hemen oracıkta, o beyti okurken hayal âleminde Medîne ye gidiyorum; Ravza da huzurdayım Hayatın anlamı işte bu olsa gerek. Hayat, yola çıkarak anlam kazanıyor. Bir izi, bir yolu takip ederek dünyayı anlıyor, anlamlandırıyorsunuz. Bu şiir kısa, beş beyitten ibaret olsa da, beni bir yandan tarihin derinliklerine ve gideceğim o mekânlara, öte yandan da ana evime getiriyor. Aşktan, denizden, dalgalardan ve dalgalara yenik düşen gemiden bahisler açıyor İçim açılıyor, gönlüme şenlik düşüyor. Bu şenlikle okuyorum, 337 numaralı şiiri. Bu şiir de kısa, bu da beş beyitlik. Fakat dostum bunda da onca hakîkati, onca güzelliği adeta dürmüş, muhtasar bir şekilde bize sunmuş. Dosttan bahsediyor, düşmandan bahsediyor. Beni bu şiirin son dizesi daha çok düşündürüyor. Diyor ki: Kime kim dost kapu aça düşmanı elinden kaça Yûnus agzı güher saça degme ârif diremeye Ne kadar anlamlı, ne kadar derin bir söyleyiş bu. Dost kapı açar Kapı açıcı. Eğer dostun sana kapı açarsa, düşmanın kaçar gider. diyor. Maksat düşmanı kaçırmak, uzaklaştırmaktır. Düşman kim? Düşman, ayartıcı, kaygılarımız, endişelerimiz, korkularımız. Ufkumuzu daraltan, gönlümüzü tarumar eden, aklımızı başımızdan alan her şey Düşman nerede? Her yerde. Sıcacık yatağında, huzur hanende, çalışma ofisinde, bindiğin arabada, yürüdüğün kaldırımda, gezindiğin parkta ve hatta gittiğin yolda. Belki, bizzat dostun evinde; kıldığın namazda, yaptığın tavafta... Bu düşmandan kurtulmak lazım! Benim sevgili dostum Yûnus um, bunun yollarından birini ve en önemlisini öğretiyor: Kapı açıcı dost, seni sever ve kapılarını açarsa O düşman da kaçar gider. Şu halde ne yapmak lazım? İçindeki kapıların, gönlünün, aklının ve zihninin anahtarlarını bu dosta teslim etmelisin. Demelisin ki, Sen kapıları açan dost Benim için hayır kapılarını aç. Aç ki, kurtulayım. Aç ki, arınayım. Aç ki, huzura ereyim! Bizim Yûnus bitmesini istemediğim sohbetinde bana bunları anlatıyor. Sonra diyor ki: Yûnus agzı güher saça degme ârif diremeye E, elhak doğru Yûnus söyledikleriyle cevherler saçıyor. Ama ne cevher! Hiç bitmeyen büyük bir hazinenin kapılarını açıyor. Kadrini, kıymetini bilen bir dost. Durduğu yeri bilen, nereden baktığını bilen bir dost. Fakat onu anlayabiliyor muyuz? Nasibimiz kadar. Zaten âriflik iddiamız da yok; o halde anlayabildiğimiz kadar anlıyoruz. Ben hala kapı açıcı dostu düşünüyorum. Kapıları açıp, düşmanı kovan dost... O dosta nasıl giderim, a can? Söyle, o dosta nasıl ulaşabilirim? Nasıl fark edebilirim o dostu? Anahtarlarımı nasıl teslim edebilirim? Sahi, anahtarlarım mı var? Kapılarım mı? Ben bir han mıyım? Bir konak mı? Ah sorular Sorular. Ne çok da sorularım var. Ben sorularımla meşgulken, can dostum Yûnus um beni yalnız bırakmıyor; 338 numaralı şiirde şunları söylüyor: Dosta gidenün yolı gönül içinden geçer Bir amel eylemedüm gireyidüm gönüle Dosta giden kişiler unudur kendözini Ben nereye varursam beni ileden bile Senlik benlik olıcak iş ikilikde kalur İkilik dutan kişi niçe birike birle Şerhe ne hacet! Yûnusca söyleyişe kendimi teslim ediyorum Ama bir yere geliyorum, oradan öteye gidemiyorum: Yitmiş iki milletün ayagın öpmek gerek Yaramagçün ma şûka cümle millete bile Dostun seni sevmesini istiyorsan; seni tanımasını, bilmesini, kapılarını açmasını bekliyorsan diyor Yûnus, yetmiş iki milleti bir bil! demek istiyor ki; kesreti, renkleri, bakışları aş İnsanı insan olarak sev. Hangi renge, hangi dile, hangi inanca sahip olursa olsun, önce onu insan olarak bil ve kabul et. Hatta ne bilmesi, Yitmiş iki milletün ayagın öpmek gerek. Bunun adı tevazudur. Kim olursa olsun, onu değerli ve kıymetli bilmek. Hac da umre de insana bu bilinci kazandırmalı. Tavaf ve sa yda farklı dilleri duymak, farklı renkleri görmek, farklı giyimleri, farklı tatları tanımak. Bu farklılıkla, kâinatın merkezinde bir araya gelmek. Bu biliş, ancak tevâzuyla ve sevgiyle mümkün oluyor. Gönül kazanarak, insanı kazanarak dosta ermek! Şimdi daha iyi anlıyorum evvelce okuduğum şu beyiti: Ak sakallı pîr koca bilmez ki hâli nice Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa Sonra hemen bir başka beyit geliyor hatırıma: Düriş kazan yi yidür bir gönül ele getür Yüz Ka be den yigrekdür bir gönül ziyareti Ben bir han mıyım? Bir konak mı? Ah sorular Sorular. Ne çok da sorularım var. Ben sorularımla meşgulken, can dostum Yûnus um beni yalnız bırakmıyor. Gönül ziyareti Kutsal yolculuk, evrenin kalbine, gönlüne yapılan yolculuktur. İnsan da küçük bir evren değil mi? Sevgili dostum Yûnus Emre m, verdiği samimî nasihat ve telkinlerle beni çıkacağım yolculukta kuşatıyor, yeniliyor ve yola hazır hale getiriyor. Dîvân ı kapatıyor, kalkıp bir fincan kahve alıyor, düşünüyor düşünüyorum. Rabbime şükrediyorum, böyle samimi bir dostla beni tanıştırdığı için. Biraz dinleniyorum, bu derin sohbetin arkasından. Sonra bir başka dostun kapısını çalıyor, beni buyur etmesini bekliyorum

3 96 AYLIK İLİM-KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Fiyatı: 7 YTL EKİ M 2008 AYLIK İLİM - KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ EKİM Dergisi Hediyesi Sıcak Bir 42 Aile Yuvası Osmanlı da Çocuk Eğitimi

4 Başyazı Sebahaddin ATEŞ ÇOCUK VE TEBESSÜM Peygamberimizin ashabından Amir in, Rafi adında bir oğlu vardı. Rafi, küçük ve yaramaz bir çocuktu. Rafi bir gün, Medineli Müslümanlardan birinin hurma ağaçlarını taşladı. Bahçe sahibi onu yakalayıp Peygamberimize götürdü ve: - Bu çocuk, hurmalarımı taşlayarak bahçeme zarar veriyor, diye şikayette bulundu. Sevgili Peygamberimiz, Rafi yi yanına çağırdı. Saçını ve yanaklarını okşadı. Sonra, yumuşak ve gönül alıcı bir sesle sordu: - Yavrucuğum! Bu adamcağızın hurmalarını niçin taşladın? Rafi, çok utanmıştı. Ezile büzüle cevap verdi: - Acıkmıştım; karnımı doyurmak için taşladım, dedi. Peygamberimiz çocuğa hiç kızmadı. Yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi. Rafi yi kucakladı ve ona şöyle dedi: - Yavrucuğum! Bir daha ağaçları taşlama. Altına düşen meyveleri al, ye. Yüce Allah seni doyurur. Sevgili Peygamberimizin yumuşak ve sevecen davranışı küçük Rafi yi çok etkilemişti. Rafi, o günden sonra hiç yaramazlık yapmadı. Çocuklara tebessümle, şefkatle ve hoşgörüyle yaklaşmayı ve onları bu temel metodlarla eğitmeyi bize Sevgili Peygamberimiz öğütlemektedir. Çocuklar hakkında söylenen çok güzel sözler vardır. Bakınız büyüklerimiz ne de güzel söylemişler: Çocuk kalp meyvesidir ve Cennet rızkındandır. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz. Çocuklarınıza iyi muamelede bulunun ve onları iyi terbiye edin. Küçük çocuğu olan, onun hatırı için çocuklaşsın. Çocuğum!.. Günah yükünün altına girme, çünkü yolculukta yük taşıyanlar aciz kalırlar. Çocuğunu akıllı, güzel ahlâk sahibi olarak yetiştir. Eğer çocuğunu çok seviyorsan onu nazlı yetiştirme. Çocuksuz ev, susuz değirmene benzer. Kim der ki çocuk küçük bir şeydir! Belki çocuk en büyük şeydir. Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşerse iz bırakır. Çocuk ilk terbiye ve bilgiyi ana kucağında ve baba ocağında alır. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer. Çocuklarınız sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmıştır. Dünya işlerinde onları yetişecekleri zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlamalısınız. Çocuk sekiz yaşına varmadan ders, doğduğu andan itibaren de terbiye görmelidir. Aziz okuyucular, çocuklar size emanettir. Sizler de Allah a emanet olunuz Child and Smile Our Beloved Prophet (pbuh), advises to educate children with smile, compassion and tolerance. There are lots of sayings about children. Let we listen what elder people have said: Every human being is born as a Muslim. Be kind to your children and educate them. Who says that the children are little things? May be they are the great ones. The children are like unfrozen concrete, whatever falls down on it, leaves traces. Your children have been created for another time then yours. So you have to educate and grow them for the time that they will arrive and live. Dear parents, the children are the trust to you. Let you become the trust to Allah. 1

5 Dergisi Hediyesi... AYLIK İLİM-KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Fiyat : 7 YTL EKİ M S cak Bir 12 Aile Yuvas 42 Osmanl da Çocuk E itimi SOMUNCU BABA / AYLIK İLİM - KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı nın Yayın Organıdır Kurucusu A. Semsettin ATEŞ Yaygın Süreli - ISSN: YIL: 15 SAYI: 96 Basım Tarihi: 01 Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sebahaddin ATEŞ Yazı İşleri Müdürü Hulûsi YAYLA Yayın Editörü Musa TEKTAŞ Yapım ARTWORKS Genel Sanat Yönetmeni İlhan SOYLU Sanat Yönetmeni Şenol GÜRSOY Tashih İbrahim ŞAHİN - Yusuf HALICI Arşiv Muharrem AKIN Abone Bekir Sıtkı CANPOLAT Reklam Yusuf YILMAZ Basım-Yayım-Dağıtım-Pazarlama VİSAN İktisadi İşletmesi Zaviye Mah. Hacı Hulûsi Efendi Cad. No: Darende / MALATYA Tel: (422) Fax: (422) Dağıtım Kültür Dergi Dağıtım CTP - Kalıp Çıkış Filmsan: (312) Baskı & Üretim Ajans Türk Basın ve Basım Sanayi A.Ş İstanbul Yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Cad. No: 24 Batıkent / ANKARA Tel: (312) Tek Sayı : 7 YTL - Kurum Abone : 120 YTL 1 Yıllık (12 Sayı) Abone : 70 YTL Avrupa 1 Yıllık Abone : 72 EURO Avrupa Tek Sayı Fiyat : 6 EURO Avrupa Harici Yurtdışı Abone : 102 USD Posta Çeki (Darende Postanesi) : Ziraat Bankası (Darende Şubesi): KAYSERİ (542) KONYA (506) EKMEKÇİ: ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK SORUNU SENTEZ OLUŞTURAMAMAKTIR Röportaj: İbrahim YARIŞ Yeni bir eğitim öğretim yılı daha başladı. Tam 15 milyon öğrenci ders başı yaptı. Acaba bu milyonlarca öğrenci nasıl sorunlarla karşılaşacak, aradığını bulabilecek mi? FITRÎ BİR ARZU: ÇOCUK II. ABDÜLHAMİD İN GİZEMLİ PORTRESİ İsmail ÇOLAK 34 Ali AKPINAR II. Abdülhamid, Osmanlı nın ve yakın tarihin en çok tartışılan, Kimi evlatlar, anne-babalar ve insanlık için dert hakkında en fazla eser üretilen, ve tasa olurken, müttakîlerin çocukları herkes en ziyade yergi ve iftiralara için göz aydınlığıdır. hedef olan, tarihimizin en muammalı liderlerindendir. ALDIĞINIZ KOKU YÜREĞİMDENDİR Taha YILDIZ İslâm İslâm dır. Olduğu gibi yazılması ve anlatılması gerekir. Ama maalesef İslâm anlatılmaktan korkulan bir din halini aldı. ÇOCUKLUK YILLARIMI DÜŞÜNÜRKEN HAKK IN RIZÂSI ve EBEDÎ HAYAT İÇİN - Mehmet AKKUŞ (10) SICAK BİR AİLE YUVASI - Kadir ÖZKÖSE (12) BİR DOSTLA SOHBET - Bilal KEMİKLİ (16) EL-HÂLIK - Ramazan ALTINTAŞ (20) DÎVÂN-I HULÛSİ-Î DARENDEVÎ DE NEFİS İLE SAVAŞ - Musa TEKTAŞ (24) ÇOCUK EĞİTİMİ VE SÛFÎLER - Fatih ÇINAR (38) OSMANLI DA ÇOCUK EĞİTİMİ - Resul KESENCELİ (42) ÖZGÜRLÜK MEŞALEDİR - M. Nihat MALKOÇ (49) ŞİİRİMİZDE İSTANBUL - Bekir OĞUZBAŞARAN (50) KIZIMA - İsa YAR (53) ABDULLAH B. EZ-ZÜBEYR B. EL-AVVÂM - Bünyamin ERUL (54) KIRK HADİS - (55) Ümit Fehmi SORGUNLU Son bir umutla iyi ama bende para yok ki dediğimi de çok iyi hatırlıyorum. O ise beni kandırmayı çoktan kafasına koymuş olmalı ki, Gel bende var dedi. ŞİMDİ OKULLU OLDUK! - Mustafa Doğan KARACOŞKUN (60) ÇOCUK ve MELEK - Muhsin İlyas SUBAŞI (63) YAHYA EFENDİ - Yusuf HALICI (64) BOZKIRLARDA ÇOCUKLUĞUM - Ahmet Süreyya DURNA (67) HAT SANATINA DAİR - Cafer KELKİT (68) VAKFIMIZIN RAMAZAN YARDIMLARI (70) KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ ARAŞTIRMALARI - Vedat Ali TOK (72) KİTAPLIK (75) ÇOCUKLAR - Rıfkı KAYMAZ (79) TEMİZLİK TERTİP VE DÜZEN - Kevser BAKİ (80) MUTLULUK VEREN VE ZİHNİ AÇAN GIDALAR - Akın DİNDAR (84) YUMURTALI ISPANAK MIHLAMASI - Mesude SARI (86) HZ. PEYGAMBER VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Enbiya YILDIRIM Hz. Peygamber in hayatında hür konuşmanın hizmet ettiği iki hedef bulunmaktadır: Hakîkatın keşfi ve insan haysiyet ve şerefi ni yüceltmek. 2

6 Dil-berle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dil-ber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn Leylâ da yâr-ı Mecnûn Sahrâ da yâr-ı Mecnûn gezdikçe gam berâber Gül derdli gonca derdli yâr benden önce derdli Şol derdli nice derdli derd ile em berâber Men zâr edince dil-ber bakıp da hande eyler Yârsızca Ab-ı Kevser olsa n idem berâber Bahtın Hulûsî yâver yâr oldu ol dilâver Elde sabûh u sâgar ol gonca-fem berâber Gönüller Sultanı Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) 4 5

7 İlim ve Hayat Ali AKPINAR* FITRÎ BİR ARZU: ÇOCUK ÇOCUK I nsanın fıtratında var olan ebedileşme tutkusunun yansımasıdır çocuk isteği. Ömrünün sınırlı olduğunu, ne kadar yaşarsa yaşasın, vakti gelince bu dünyadan çekip gideceğini bilen insan; ölümünden sonra soyunun devam etmesini, adının anılmasını, biriktirdiği dünyalıklarının kendi nesline kalmasını, ardından kendisine dualar edecek ve hayırla kendisini anacak evlatlarının olmasını ister. Peygamberimizin, İnsan öldüğü zaman ameli kesilir / amel defteri kapanır. Ancak şu üç şeyin sevabı devam eder: Sadaka-ı câriye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden evlat 1 hadisi doğrultusunda ardımızdan dua eden sâlih evlatlarımızın olmasını isteme eğilimi, peygamberler başta olmak üzere her insanda kendisini gösterir. Nitekim ileri yaşlarda çocukları olmayan peygamberlerin ısrarla Yüce Allah a dua etmeleri Kur ân da anlatılır. Özellikle de Hz. Zekeriyyâ nın bu konudaki dualarına yer verilir. Zekeriyyâ Peygamber, Rabbine şöyle yakarıyordu: Kimi evlatlar, anne-babalar ve insanlık için dert ve tasa olurken, müttakîlerin çocukları herkes için göz aydınlığıdır. Mü minler, dualarında göz aydınlığı olacak nesiller isterler. Ama daha da önemlisi böyle nesillerin yetişmesi için gerekenleri yaparlar. Zira sözlü dualar, fi ilî dualarla birleşirse hedefi ne ulaşmış olur. Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. 2 Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın. 3 Rabbim! Benim kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben, Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli/oğul ver. Ki o bana vâris olsun; Ya kûb hânedânına da vâris olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl! 4 Bizlere örnek olsun diye anlatılan Hz. Zekeriyyâ Peygamberin bu dualarında şu hususlar dikkatimizi çekmektedir: Hz. Zekeriyyâ, açtığı istikamette, yolunu kendinden sonra devam ettirecekler konusunda endişe duyuyor ve yolunda yürüyerek bu endişesini giderecek hayırlı bir nesil istiyor. O, Allah tan hayırlı nesil istiyor. Ancak bunu kendisi için, dünya için ve yalnızca neslinin devamı için istemiyor. O, yakınlarının kendi yolunu devam ettirmeye hazır ve liyakatli olmadıklarını görüyor, onlardan hayır gelmeyeceğini anlıyor, ilimde ve dinde kendisine vâris olacak, yolunu izleyecek hayırlı bir takipçi istiyor. O, ilerlemiş yaşına rağmen asla Allah tan ümit kesmiyor ve O ndan kendisine çocuk vermesini istiyor. O, özellikle mabede adanan Meryem in olağan üstü bir şekilde rızıklandığını gördükten sonra ellerini ve yüreğini açıp Mevlâ dan istemişti. Evet, Yüce Allah, dilerse olmazları olduran erişilmez güç ve kudretin sahibidir. Yeter ki kul, istemesini bilsin ve istemeye müstahak olsun. Çocuk sahibi olmak isteyenler Hz. Zekeriya nın bu dualarıyla dua etmeli, bid at ve hurâfelere kanmadan yalnızca Yüce Allah tan istemelidir. Ama her zaman her şeyin hayırlısını istemelidir. Zira biz bilemeyiz 6 7

8 bizim için çocuk sahibi olmak mı hayırlıdır, yoksa çocuksuz olmak mı; kız çocuk sahibi olmak mı, yoksa erkek çocuk sahibi olmak mı? Bu yüzden hep hayırlısını istemeliyiz. Bu konuda Rabbimizin şu uyarısı ne kadar anlamlıdır: Göklerin ve yerin mülkü Allah ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder. Yahut onları çift yapar. Hem dişi, hem erkek verir. Dilediğini de kısır yapar. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. 5 Peygamberimiz de birinin çocuğu olduğunda, kız mı erkek mi diye sormaz, Sağlıklı mı, organları tam mı? diye sorar, Evet sağlıklı. cevabını alınca da Allah a hamd ederdi. Çocuk sahibi olma arzusu insanî bir tutkudur. Bu, insanın yaşama ve kendini ölümünden sonra da yaşatma tutkusudur. Bu tutku Hz. Zekeriyyâ da da vardı ve kendisi ihtiyarladığı halde bu arzusu genç duruyordu. Hz. Zekeriyyâ, kendisinden sonra tevhîd mücadelesini devam ettirmesi için salih evlat olmasını istiyor. Yani o, kendisi için değil, Allah ın davası için nesil istiyor. Duasına başlarken önce kendi acziyetini itiraf ediyor, o zamana kadar salih kişiliğini araya koyuyor ve onu vesîle ederek Rabbinden istiyor. Tıpkı İyyakena büde ve iyyeke nesteîn/yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz. duasında olduğu gibi. Demek ki, O ndan isteyebilmek için, O na sunabileceğimiz bir şeylerimiz olmalı. İçtenlikle yapılan dualara cevap veren Yüce Mevlâ, Zekeriyyâ kulunun da elini boş çevirmemiş ve ona âhir ömründe Hz. Yahya yı lütfetmişti. Hem tam da Zekeriyyâ nın istediği gibi, hayırlı-salih bir evlat. Allah ın kitabına sımsıkı sarılan, hikmet ve dirâyet sahibi, günah kirlerine bulaşmamış tertemiz bir kişiliğe sahip, anne babasına her zaman iyilik ve ihsanda bulunan, asla kibre kapılmayıp son derece mütevâzı olan, doğumu, ölümü ile esenlik getiren hayırlı bir evlat. Tevhîd yolunda genç yaşta şehîd olacak ve ölümsüzlüğü tadarak tarihe geçecek olan Hz. Yahya. Yahya, yaşar demektir. İlâhî işaretle adı Yaşar konulan çocuk, genç yaşta şehîd edilerek ölümsüzler kervanına katılıyor. Çünkü şahâdet, ölmemenin çaresidir. Zekeriyyâ ya, Yahya ya ve bütün peygamberlere selam olsun. Kitabımızda yer alan şu dua da Rahman ın gözde kulları mü minlerin dillerinden düşürmedikleri bir duadır: Rabbimiz, bize gözler sevinci gönüller açan eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi müttakîlere önder yap, derler. 6 Gerçekten de bu dua, bizim kültür hayatımıza yerleşmiş, nişan, nikâh, düğün ve zifaf merasimlerinde hep okunur olmuştur. Duada göz aydınlığı olacak bir nesil isteniyor. Dünya ve âhirette insanın yüzünü ağartacak bir nesil. Allah a ve Peygamberine itaat eden bir nesil isteniyor. Çünkü insanın mutlu olması gözünden belli olur. Hayırlı evlat, görüldüğü zaman anne babasını mutlu eder. Anne babasına karşı söyleyeceği güzel söz ve göstereceği iyi davranışlarıyla onları mutlu eder, başkalarına karşı yaptığı iyilik ve güzellikleriyle onları mutlu eder. Yaratıcısına karşı sorumluluklarını yerine getirmesiyle onları mutlu eder. Vefatlarından sonra hayırlı işlere devam edip kendilerine dua etmesiyle onları mutlu eder. Âhirette de anne babalarıyla birlikte cennete girmesiyle onları mutlu eder. Hatta anne babasına şefâat etmesiyle onları mutlu eder. Evet, kimi evlatlar, anne babalar ve insanlık için dert ve tasa olurken, müttakîlerin çocukları herkes için göz aydınlığıdır. Mü minler, dualarında göz aydınlığı olacak nesiller isterler. Ama daha da önemlisi böyle nesillerin yetişmesi için gerekenleri yaparlar. Zira sözlü dualar, fiilî dualarla birleşirse hedefine ulaşmış olur. Kültürümüzde de anne babalar, Ardımızdan Fatiha okuyacak hayırlı bir evladımız olsun. dileğini her vesileyle dile getirirler. Kadın için anne, erkek için baba olma hayali en yüce ve en haz verici bir istektir. Yüce Yaratıcı, insanın özüne kendi çocuklarına karşı ayrı ve özel bir şefkat, merhamet duygusu yerleştirmiştir. Bu duygu sayesinde insan, çocuğunun onca sıkıntılarına zevkle katlanır. Çocuk sahibi olmak için evlenir, anne aylarca nice zorluklara katlanarak çocuğunu karnında taşır, sonra elemli acılarla onu doğurur ve büyük fedakârlıklarla onu büyütür. Canını dişine takan anne çocuğunu her şeyinden vererek onu yetiştirir. Ona canından verir, kanından verir, sevgisini verir, fizikî özelliklerini verdiği gibi, genetik ve metafizik özelliklerini de verir. Baba da öyle; o da nice fedakârlıklara katlanır çocuğu için. Kısaca anne ve baba hep verici konumdadırlar çocukları için. Ama zevkle verirler, vermeyi görev bilerek verirler, karşılıksız verirler ve verdikçe haz duyarlar. Sonuç Olarak Şunları Söyleyebiliriz: Çocuk sahibi olma isteği, insanın özünde var olan fıtrî bir duygudur. Yüce Yaratıcı bu duyguyu, insan neslinin devamı için insanın özüne işlemiştir. İnsan, çok büyük zorluklara katlanarak bu arzusunu gerçekleştirmek ister. Çocuk sahibi olma duygusu peygamberler başta olmak üzere hemen her insanda vardır. Kur ân, Zekeriyyâ peygamberin çocuk sahibi olma arzusu ile dopdolu olan dualarına yer verir. Bu dualar, çocuk sahibi olmanın hedefleri konusunda bizlere ipuçları sunarlar. Buna göre insan, kendinden sonra yolunu devam ettirecek, yapmakta olduğu hayırları artırarak sürdürecek, yaptığı yanlışları yapmayacak, yapamadığı eksiklerini tamamlayacak, kendisine dua edecek ve iki dünyada yüzünü ağartacak göz aydınlığı olacak gönül meyvelerini istemelidir. Hayırlı, salih evlat sahibi olmak için sözlü dua gerekli, ama yeterli değildir. Anne baba adayı olmak isteyen herkes, evlenirken ve evlendikten sonra, çocuğu dünyaya geldikten sonra evladının salihlerden olması için helal lokma, ilgi ve sevgi temelli iyi bir eğitim gibi yapılması gereken her şeyi yapmalı, bunun yanında da dua etmelidir. Dipnot *Prof. Dr. 1 Müslim, Vasıyyet 14; Ebû Dâvûd, Vesâyâ, 14; Nesâî, Vesâyâ, / Âlu İmrân /Enbiyâ, /Meryem, /Şûrâ, /Furkân,

9 Hulûsi Kalb den Mehmet AKKUŞ* HAKK IN RIZÂSI ve EBEDÎ HAYAT İÇİN O sman Hulûsî Efendi nin muhtelif şiirlerinde olduğu gibi bu gazelinde de fânî olan dünyadan ve onun çeşitli lezzetlerinin geçiciliğinden söz edilmektedir. Sahip olduğumuz nimetler, dünyada Hakk ın râzı olacağı bir hayat sürmemize mâni olmamalıdır. Sahip olduğumuz imkânlar, dünyanın çeşitli zevk ve eğlenceleri bize Allah ı ve âhiretteki hesabı unutturmamalıdır. Çünkü bu dünyada elde ettiğimiz kazançların, helal yollardan kazanılmış ise âhirette mükâfâtının, haram ve gayr-ı meşru yollardan kazanılmış ise de hesabının sorulacağını ve azâbının olduğunun idraki içinde olmalıyız. Zaten bu âlemin zevki de, safâsı da, hüznü de, elemi de geçicidir. Bâkî ve ebedî olan Cenâb-ı Hak ve öbür âlemdir. Bu vesileyle Yunus Emre nin çok tekrarlanan şu beyitini hatırlayalım: Seni Hak tan yığanı her ne ise ver gider Ne beslersin bu teni sinde kurt kuş yer gider Yunus Emre burada: Seni Allah tan alıkoyan ne varsa terk et onları. Niçin bu kadar yiyip içmene, giyinip kuşanmana önem veriyorsun? Nasıl olsa bu bedeni kabirde kurt, kuş yiyecek ve yok olup gidecektir. Onun için öbür âlemde sana faydası dokunacak ameller yap. demek istiyor. Aşağıdaki gazelde de bu gerçekler göz önünde bulundurularak bir hayat sürmenin lüzûmu anlatılmaktadır. Her Müslümanın kendisine, âilesine ve içinde yaşadığı çevreye karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan hesaba çekileceğimizi bir an bile unutmamalıyız. Bizi bu sorumluluk duygusundan alıkoyan bazı hususlar bu gazelin konusunu teşkil etmektedir. Öncelikle insanın dünyadaki varlıklara olan aşırı sevgi ve muhabbeti çoğu zaman Allah ın emrettiği tarz bir hayat sürmeye engel olmaktadır. Onun için birinci beyitte dünyaya olan aşırı sevgiyi bırakıp ilâhî aşka yönelmek tavsiye olunmaktadır. Esas terkedilmemesi gereken de şüphesiz sâlih amellerdir. Ancak bunlar insanın ebedî saâdetine vesîle olacaktır. Dünya lezzetleri gelip geçici şeylerdir. İçine dalanı okyanus gibi yutup yok eder. Bizim bu fânî şeylere daha ziyade ilgi duymamızı emreden ise nefsimizdir. Nefsin esaretinden de hakîkî dost olan Cenâb-ı Hakk ı zikrederek, O nu bir an bile hatırdan çıkarmayarak kurtulabiliriz. Yûsuf Suresi 53. âyet-i kerîmede nefsin kötülüğü emrettiği bildirilmektedir. O halde nefsin şerrinden de uzak durmalıyız. Diğer taraftan Cenâb-ı Hakk ın yegâne hakîkî varlık olduğu şuuruna erişip O nun kendimize her şeyden daha yakın olduğunu da unutmayalım. Nitekim Kâf Suresi 16. âyet-i kerîmede Allah (c.c.) ın, bize şah damarımızdan daha yakın ve diğer birçok âyetlerde de yaptığımız her şeyden haberdar olduğu beyan edilmektedir. Gazelin son beyitindeki ifade ne kadar güzeldir. Allah ile aramıza nefsimiz girmesin. GAZELİN METNİ: 1. Soyunup varlığın derde düş abdâl ol Hem hamûle-i aşkı al arkana hamâl ol 2. N ideceksin koy kamu fânî olan lezzâtı Sana imdâd edecek sâliha-i a mâl ol 3. Tanrı yı çünkü karîn bil cümleden yektâ hem Varı koy Hakk a erip sen vecde-i hâl ol 4. Bu fenâ kulzüme düşen eremez maksadına Lâ-mekânda bir mekân tut pür-mülk ü mâl ol 5. Kadem-i dosta yüzün sür ağlayuban zâr zâr Dost iline uçmağa zikr ile per ü bâl ol 6. Nefs-i menhûsu katl farz-ı yakîndir kullara Sen de katl-i nefs edip şöyle ki Rüstem-i Zâl ol 7. Nefsini çıkar Hulûsî aradan dosta eriş Yek-vücûd yek-bezm yek-eşkâl ol GAZELİN AÇIKLAMASI: 1. Her türlü varlık elbisesinden, benlik ve bencillikten sıyrılıp, dünya ile ilgisini kesen, ilâhî aşkın derdini kendine yük edinip hamallığını yapan ve bu haliyle yollara düşmüş olan gerçek dervişler gibi ol. 2. Fânî olan, bu dünyada kalıcı olan her türlü zevk ve sefâyı bırak; ne yapacaksın bunları? Sana öbür dünyada yardımı dokunacak, yardımına koşacak sâlih amellere sahip ol. 3. Cenâb-ı Hakk ı kendine en yakın ve eşi, benzeri ve ortağı olmayan Bir olarak tanı. O nun arzu ettiği şekilde hayat sür, kendini bu varlıklara fazla bağlı eyleme, onları bir tarafa bırak. 4. Bu fânî dünyanın okyanusuna düşüp, oradaki nimetlere takılıp kalan, maksadına ulaşamaz. Asıl olan insanın kendisine yarın âhirette iyi bir mekân hazırlamasıdır. Sen de öyle davran ki esas ahret için gerekli olan malın mülkün çoğalsın. 5. Samîmî bir şekilde ağlayarak dostun ayağının bastığı yerlere yüzünü sür. Dostun bulunduğu yere ulaşmak için onun zikri senin için kolun kanadın olsun. 6. İnsanı kötülüğe yönelten nefisle mücadele edip onu öldürmek herkes için kesin farz olan hususlardandır. Sen de nefsinle mücâdele eyle ve onu yenmesinin bil ki, Dillere destan olan İranlı meşhur pehlivan Zaloğlu Rüstem gibi olasın. 7. Ey Hulûsî sen de nefsini aradan çıkar da her hâlinde gerçek dost olan Cenâb-ı Allah ile birlikte olduğunun şuuruna eriş. * Prof. Dr