TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları. Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR"

Transkript

1 TUBİTAK-BİDEB Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayları Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR

2 Prof. Dr. Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

3 Üniversite Izmir in en büyük ilçelerinden 1955 yılında Bornova da kurulmustur. Ege Üniversitesi 14Fakülte, 8 Enstitü 7 Yüksek Okul 9 Meslek Yüksek Okulu 28 Uygulama Araş. Merkezi öğrenci

4 Biyoloji Bölümü 45 Öğretim Üyesi, 23 Araştırma Görevlisi, 3 Uzman ve 5 teknik Personel 1300 öğrencisi

5 Anabilim Dalları Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Zooloji

6 Öğretim Programları Botanik, Zooloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Çevre Biyolojisi Moleküler Biyoloji ve Genetik

7 Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji Öğrenci Laboratuarları

8 Öğrenci Laboratuarı

9 Bitki ve Hayvan Doku Kültürü Laboratuvarları, Toprakve Bitki Analiz Laboratuvarı, Bitki Anatomisi Araştırma Laboratuarı, Palinoloji Laboratuarı, Sivrisinek Araştırma Laboratuarı, Moleküler Genetik Araştırma Laboratuarı, Reptilia Biyoloji ve Ekoloji Araştırma Laboratuarı, Biyoçeşitlilik Araştırma Laboratuarı, Amfibi Araştırma Laboratuarı, Ultratom ve Kesit Alma Laboratuarı, Sitoloji ve Histoloji Laboratuvarı, Bitki Fizyolojisi ve Bitki Stres Fizyolojisi Laboratuvarları, Seroloji ve Genetik Laboratuvarı, Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuarı, Endüstriyel ve Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı, Biyoteknoloji Laboratuarı, Mikoloji Laboratuarı,, İpek Böceği Araştırma Laboratuarı, Protozooloji ve Parazitoloji Araştırma Laboratuarı, Elektron Mikroskopi Laboratuvarı, Hayvan Koruma ve Araştırma Laboratuvarı ve Fotoğraf Laboratuvarı

10 Mikroskopi Laboratuarı

11 Endüstriyel ve Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarı

12 Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuarı

13 Genel Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuarı

14 Moleküler Genetik Araştırma Laboratuarı

15 Seroloji ve Genetik Araştırma Laboratuarı

16 Alt Yapılarımız; Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Zooloji Müzesi

17 Botanik Bahçemiz

18 Tabiat Tarihi Müzesi

19 Meslekte Deneyim : Görev Dönemi Görevi Kuruluş Biyoloji Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Görevlisi E.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü Yardımcı Doçent E.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü Doçent E.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü Bugüne Profesör E.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü

20 Uzmanlık Alanları Biyoteknoloji Moleküler biyoteknoloji Çevre mikrobiyolojisi Bakteriyoloji

21 TÜBİTAK - BİDEB DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU, Farklı Problama Yöntemleri Kullanarak Real Time PCR ile Periodontal Patojenlerin Kantifikasyonu ve Ayrıca plazmit Dilusyon Serileri Kullanarak Kantitatif PCR Denemesi İçin Standartların Geliştirilmesi, Catholic University, Leuven, Belçika YÖK Bursu 39. Madde Amerika Birleşik Devletleri, Alabama State University, Nanobiotechnology Center, Drug Delivery System with nanoparticles

22 İdari Görevleri : Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, Devam ediyor. Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Devam ediyor. ADEK üyeliği Devam ediyor. Tehlikeli Atık Koordinatörlüğü Devam ediyor. Egemikal Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü Devam ediyor.

23

24 36 SCI dergilerde yayın, 8 diğer dergilerde yayın 400 Atıf 1 Türkçe Kitap Su ve Atıksuların Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Arıtım Uygulamaları 1 Kitap Chapter Spirulina and Antibacterial Activity, Spirulina in Human Nutrition and Health. Ed. M.E. Gershwin and A., Belay, Chapter 12, ISBN- 13: CRC Press Taylor & Francis Group, Florida, Kitap Çevirisi "BROCK MİKROORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ" 70 Tebliğ 35 Ulusal ve Uluslararası Proje 1 Patent Başvurusu

25 Çeşitli Tümör Hücrelerine, Spirulina platensis den Ekstre Edilen Ca-Spirulan, Phycocyanin ve Ham Ekstraktın Etkisinin in vitro Ortamlarda İncelenmesi, Devlet Planlama Teşkilatı DPT İleri Araştırma Projesi, 2002 DPT 04 Araştırmacı, Salamura Siyah (Olea europea) Zeytinin Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi ve Starter Kültür Eldesi 2007 Fen 037 Proje Yöneticisi, (2008). Kronik periontitisin tedavisinde üç farklı tedavi yaklaşımının klinik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal parametreler açısından etkinliklerinin değerlendirilmesi SBAG- 3460(106S212), Araştırmacı, (2009). Deri Endüstrisinde Kullanılan Boyar Maddelerin Renk Giderimi ve Biyodegredasyonunda Kullanılabilecek Bakterilerin İzolasyonu ve Etkinlik Derecelerinin Saptanması 2006 Fen 013 Proje Yöneticisi, (2009). Yöresel Kaynaklardan İzole Edilen Bazı Mikroalg Ve Siyanobakterilerin Çeşitli Ekstraktlarının Farmakolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 2004 Fen 034 Proje Yöneticisi, (2009). Denizli, Sarayköy de bulunan termal kaynaktan izole edilen siyanobakteri Pseudanabaena sp. ve Synechococcus sp. den elde edilen ekstraktların farmakolojik aktivitesinin incelenmesi 2008 Fen 021 Proje Yöneticisi, (2009).

26 Türe özgü primerler ve fluoresan işaretli problar kullanılarak Real time PCR ile gıda patojenlerinin tür ve miktar tayininin yapılması 2007 Fen 049 Proje Yöneticisi, (2009). Farklı Periodontal Hastalıklara Sahip Bireylerden Alınan Mikrobiyal Dental Plak Örneklerinden Elde Edilen Patojen Mikroorganizmaların Real-Time PCR İle Kalitatif ve Kantitatif Analizi Fen 016 Proje Yöneticisi, (2010). Deri Endüstrisinde Deri ve Atık Sularda Mikrobiyolojik ve Enzimatik Yöntemlerle Renk Giderimi ve Farklı Renk Efektlerinin Elde Edilmesi. 2005DPT001, Araştırmacı (2010). Biyodizel Üretim Atığı Gliserinin İmmobilize Biyoreaktör Sistemlerinde Çevre Dostu Bir Biyoürüne Dönüştürülmesi ÇAYDAG 109Y150, Danışman, (2010- Devam Ediyor). Mikrobiyolojik Analiz Laboratuarı 2010 Fen 051 Araştırmacı, Atıksuların Arıtımında Kullanılmak Üzere Çeşitli Ksenobiyotik Hidrokarbonları Parçalayan Aşı Kültürü Elde Edilmesi. 639.STZ No lu SANTEZ Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, (2013).

27 Asenaftan ve Fluoren Biyoparçalama Kapasitesindeki Mikroorganizmaların İzolasyonu, Tanılanması ve Parçalama Etkinliğinin Araştırılması 2010 Fen 061 Nolu Proje. Proje Yöneticisi, (2013). Petrokimya Tesisinden İzole Edilen Bazı Mikroorganizmaların Terefitalik Asit ve 1,2-Dikloroetan Biyodegradasyon Etkinliğinin İncelenmesi Fen 060 Nolu Proje. Proje Yöneticisi, (2013). Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvan Projesi (EGE- MATAL), Proje no: 2010K120810, Araştırmacı, (devam ediyor). Atıksuların Biyolojik Arıtımında Kullanılmak Amacıyla Aşı Kültürü Elde Edilmesi, 2012 BİL 008. Proje Yöneticisi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, (2011- kabul edildi). Mikrobiyolojik Analiz Laboratuarı Alt Yapı Ek Projesi Fen. Proje Yöneticisi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, (2013). İki Aşamalı Anaerobi Reaktör Sisteminde Pta Atıksuyunun Biyoparçalanması, 113Y002 Nolu TUBİTAK 1002 Projesi, (devam ediyor).

28 Bazı yayınlardan kesitler

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Peace at Home, Peace in the World Thank you Amäsägnalähu Teşekkür ederim धन यव द Thank you Thank you Thank you Thank you Merci Thank you