KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI:"

Transkript

1 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: KISA ÜRÜN BİLGİSİ NEOFLEKS İZOPLEN-S Dengeli Elektrlit İçeren İnfüzyn İçin Çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ: Etkin maddeler : Beher 100 ml de ; Sdyum klrür... 0,53 g Ptasyum klrür... 0,037 g Magnezyum klrür hekzahidrat 0,03 g Sdyum asetat trihidrat. 0,37 g Sdyum gluknat...0,5 g Mnbazik Ptasyum Fsfat.0,0008 g Dibazik sdyum fsfat heptahidrat.. 0,012 g Yardımcı madde : Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK FORM İntravenöz infüzyn için steril ve apirjen çözelti 4.KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1.Terapötik endikasynlar NEOFLEKS İZOPLEN-S, rganizmadaki nrmal elektrlit dengelerini bzmadan, ekstrasellüler su ve elektrlit eksikliklerini karşılar. NEOFLEKS İZOPLEN-S damar içi, hücreler arası ve transselüler sıvı-elektrlit bzuklukları nedeniyle parenteral sıvı tedavisinin gerekli lduğu şu durumlarda tercih edilir: - Yanıklar - Diyareler - Aşırı terleme durumları - Endkrin bzukluklar - Aşırı su alımı ya da sdyum kaybı (hipnatremi) - Diyabetik asidz - Metablik asidz - Hipnatremiye yl açan pstperatif su retansiynları Ayrıca NEOFLEKS İZOPLEN-S kan transfüzynu yapılacak hastalarda uyumlu bir başlangıç çözeltisi niteliğindedir Pzlji ve uygulama şekli Pzlji/uygulama sıklığı ve süresi Uygulanacak dz her hasta için hekimi tarafından; hastanın yaşı, vücut ağırlığı, klinik durumu ve labratuvar değerlerine dayanılarak belirlenmelidir. Uzun süreli parenteral 1

2 tedaviler sırasında kan glukz ve elektrlit knsantrasynları ile sıvı-elektrlit dengesindeki değişiklikleri izlemek amacıyla sık labratuvar ve klinik değerlendirme yapılmalıdır. Genelde erişkinlerde vücut yüzeyinin her metrekaresi için 24 saatte 1300 ml, minimum sıvı ve elektrlit gereksinimini karşılar. Aşırı gereksinim durumlarında dz, metrekare başına 24 saatte 3000 ml'ye yükseltilebilir. Uygulanacak sıvı miktarı hastanın idame ya da replasman için sıvı gereksinimi dikkate alınarak her hastada bireysel larak hesaplanmalıdır. Bu gereksinim hesaplanırken aşağıdaki bilgiler yl gösterici labilir: - Hastanın gereksinimi her 24 saat için hesaplanır. Hesaplamada "bazal gereksinim + ilave kayıp" frmülü kullanılır. Bu frmüle göre bulunan sıvı miktarı 3 eşit parçaya bölünerek, her bölüm 8 saatlik bir sürede intravenöz yldan uygulanır. - İnfüzyna başladıktan snra hastada kan basıncı, nabız ve saatlik idrar kntrlleri ile tedavinin yetersiz, uygun ya da gerektiğinden fazla lduğu saptanarak, tedavi buna göre yönlendirilir. - Bazal sıvı gereksinimi; sağlıklı bir kişinin nrmal şartlarda 24 saatte gereksinimi lan sıvı ve elektrlit miktarıdır. Şu şekilde hesaplanabilir: Erişkinde: 35ml/kg (70 kg lık bir erişkinde yaklaşık 2500 ml) Bebek ve çcuklarda: Vücut ağırlığının ilk 10 kg'ı için 100 ml/kg Vücut ağırlığının ikinci 10 kg'ı için 75 ml/kg Vücut ağırlığının üçüncü 10 kg'ı için 50 ml/kg - Bazal elektrlit gereksinimi ise sdyum ve klrür için 1 meq/kg/gün (erişkinlerde meq), ptasyum içinse 0.5 meq/kg/gün'dür (erişkinde meq). - İlave kayıpların hesaplanmasında ise aşağıdaki bilgiler kullanılabilir: Hastanın aldığı ve çıkardığı tplam sıvı miktarları titizlikle hesaplanmalıdır. Şiltesine geçecek kadar terlemiş bir erişkinin en az 1 litre sıvı kaybettiği düşünülür. Bebeklerde ishal petleri vb tartılarak muhtemel sıvı içerikleri hesaplanmalıdır. Ayrıca daha önceki klinik deneyim ve izlenimler dikkate alınmalıdır. - Sıvı kayıpları karşılanırken, kaybedilen sıvının içeriği göz önünde bulundurularak (mide, gastrintestinal fistül, safra, ince bağırsak vb) uygun standart çözelti seçimi veya standart çözeltiye ek elektrlit, vitamin ve mineral katkısı düşünülmelidir. - Erişkinlerde nrmal sıvı kayıpları sırasında ptasyum gereksinimini karşılamada günlük 40 meq/l ptasyum yeterli lur. İnfüzyn hızları ptasyum için saatte 10 meq ve günde 120 meq ı geçmemelidir. Uygulama hızı: Genelde vücut alanının her metrekaresi için saatte ml şeklinde verilir. Uygulama şekli: Uygulama steril apirjen setlerle periferik ya da santral venlerden intravenöz yldan yapılır. Yalnızca intravenöz yldan infüzynla kullanılmalıdır. Uygulamayla ilgili ayrıntılar için ayrıca bölüm 6.6 ya bakınız. 2

3 Özel ppülasynlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Bu ppülasyna özel gerçekleştirilen bir çalışma bulunmadığından, bu hasta grubu için özel bir dzaj önerisi bulunmamaktadır. Ancak bu ilaç büyük randa böbrekler yluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bzuk lduğu durumlarda ilacın tksik etkilerinin görülme riski artar. Bu nedenle böbrek yetmezliği durumunda dz seçiminde dikkatli lunmalıdır (Bkz. Bölüm 4.3). Pediyatrik ppülasyn: Uygulanacak dz ve infüzyn hızı, hastanın ağırlığına, klinik ve biyljik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır. Bu ppülasynda genel larak 24 saatte ml/kg dzunda önerilir. Akut diyareli çcuklarda, diyabetik ya da renal asidz durumunda ve akut enfeksiynlara bağlı dehidratasynda günlük dz ml/kg'dır. Geriyatrik ppülasyn: Uygulanacak dz ve infüzyn hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyljik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır. Karaciğer, böbrek ya da kardiyak işlevlerde azalma daha sık görüldüğünden ve birlikte başka hastalık görülme ya da başka ilaç kullanma lasılığı daha fazla lduğundan genel larak yaşlılarda dz seçimi dikkatle ve dz aralığının mümkün lan en alttaki sınırı alınarak yapılmalıdır. Bu ilaç büyük randa böbrekler yluyla atıldığından, böbrek işlevlerinin bzuk lduğu durumlarda ilacın tksik etkilerinin görülme riski artar. Yaşlılarda böbrek işlevlerinin azalması daha fazla lduğundan, bu ppülasynda dz seçiminde dikkatli lunmalıdır. Bu ppülasynda renal işlevlerin mnitrizasynu yararlı labilir. Ameliyatlı hastalar: Genel larak ameliyatlı hastalarda her 2-3 saatte bir litre hesabıyla, 24 saatte 3 litre kadar kullanılır. Ameliyatlı hastalarda hastaların sıvı-elektrlit gereksinimleri, güncel sıvı elektrlit tedavi prensiplerine uygun larak Pzlji bölümünde anlatıldığı şekilde hesaplanmalıdır. İlave kayıpların hesaplanmasında ise aşağıdaki bilgiler kullanılabilir: Hastanın aldığı ve çıkardığı tplam sıvı miktarları titizlikle hesaplanmalıdır. Erişkinde uzun sürmüş ameliyatlarda, ameliyathanede geçen her saat için hastaya 10 ml/kg (rtalama ml) dengeli sıvı transfüzynu gerekir. Şiltesine geçecek kadar terlemiş bir erişkinin en az 1 litre sıvı kaybettiği düşünülür. Nazgastrik aspirasyn veya fistül sıvıları ve idrar 24 saatlik biriktirilmelidir. Bebeklerde kanı emmiş tampnlar, ya da fistül bölgesine knan kmpresler tartılmalı ve muhtemel sıvı içerikleri hesaplanmalıdır. Ayrıca daha önceki klinik deneyim ve izlenimler dikkate alınmalıdır. 3

4 Yanıklı hastalar: Yanıklı hastalar için özel frmüller kullanılmalıdır Kntrendikasynlar Anüri, ağır ligüri, kardiyvasküler yetmezlik, böbrek yetmezliği ve elektrlit uygulamanın klinik yönden zararlı labileceği durumlarda kntrendikedir. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri İntravenöz çözeltilerin uygulanması, serum elektrlit knsantrasynunda dilüsyn, aşırı hidrasyn, knjestif durumlar veya pulmner ödem luşturacak şekilde sıvı ve/veya slüt yüklenmesine yl açabilir. Dilüsyn riski elektrlit knsantrasynuyla ters rantılıdır. Periferik ve pulmner ödeme yl açabilen knjestif durumların gelişme riski ise çözeltideki elektrlit knsantrasynuyla dğru rantılıdır. Çözeltinin iyn knsantrasynları aşağıdaki gibidir: Elektrlit Knsantrasynları: + - Sdyum (Na): 141 meq/litre + - Ptasyum (Ka) : 5 meq/l ++ - Magnezyum (Mg): 3 meq/l - - Klrür (Cl): 98 meq/l - Asetat: 27 meq/l - Fsfat: 1 meq/l - Gluknat : 23 meq/l Çözeltinin zmlaritesi 295 mosm/litre ve ph sı 7.4 dür. Tüm intravenöz infüzynların başlangıcında dikkatli bir klinik izlem gerekir. İntravenöz uygulamaların hipervlemisi, böbrek yetmezliği, üriner sistem bstrüksiynu, aşikar veya lası kardiyak dekmpansasynu lan hastalarda dikkatle yapılması gerekir. Uygulama düzenli ve dikkatli bir gözlem altında yürütülmeli; klinik ve biyljik parametreler, özellikle de serum elektrlit düzeyleri izlenmelidir. Parenteral tedavi uzadığında veya hastanın genel durumu gerektirdiğinde, klinik değerlendirme ve uygun labratuvar ölçümleri gerekebilir. Nrmal değerlerden belirgin sapmalar lması halinde tedaviye elektrlit ve diğer mineraller ile vitaminler eklenmelidir. Aşırı nazgastrik irigasyn, kusma, ishal ya da gastrintestinal fistülden drenaj gibi elektrlitlerin aşırı kaybı durumunda da ek elektrlit, mineral ve vitamin uygulanması gerekebilir. Sdyum ya da ptasyum iynu içeren çözeltiler krtiksterid ya da krtiktrpin kullanan hastalarda, knjestif kalp yetmezliği, ağır böbrek yetmezliği ve ödemle birlikte seyreden diğer sdyum birikimi lan durumlarda, özellikle de hastalar cerrahi snrası dönemde ya da yaşlı iseler çk dikkatle uygulanmalıdır. 4

5 Böbrek işlevleri azalmış hastalarda sdyum ya da ptasyum iynu içeren çözeltilerin uygulanması, sdyum ya da ptasyum birikimiyle snuçlanabilir. Ptasyum iynu içeren çözeltiler hiperkalemi durumunda, ağır böbrek yetmezliğinde ve ptasyum birikimi lan durumlarda çk dikkatli kullanılmalıdır. Ptasyum veya magnezyum içeren çözeltiler, kalp hastalarında, özellikle de hastalarda böbrek hastalığı da varsa dikkatle uygulanmalıdır. Ptasyum tedavisi uygulanırken, özellikle de hasta dijital grubundan ilaçlarla tedavi almaktaysa, tedavinin seri elektrkardiygrafiler alınarak yürütülmesi gerekir. Barbitürat, narktik, hipntik veya sistemik anestezik alan hastalara, aditif santral depresif etkisinden dlayı magnezyum içeren çözeltiler dikkatle uygulanmalıdır. NEOFLEKS İZOPLEN-S, magnezyum yetmezliğini düzeltecek miktarda magnezyum içermez. Ağır hipptasemi ve asidzda hastaya ayrıca ptasyum ve laktat verilmesi gerekebilir. Fsfat intksikasynundan kaçınmak için, fsfat içeren çözeltilerin infüzynu mümkün lduğunca yavaş yapılmalıdır. Fsfatın yüksek knsantrasynlarda uygulanması hipkalsemi ve tetaniye yl açabilir. Serum fsfr ve kalsiyum düzeylerinin yakından izlenmesi gerekir. Gluknat ya da asetat iynu içeren çözeltilerin fazla uygulanımı metablik alkalza yl açabilir. Çözeltiye eklenecek herhangi bir başka ilaçla labilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen snra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla infüzynu yapılacak sn karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme lup lmadığı kntrl edilmelidir. Uygulama kntrllü bir infüzyn pmpasıyla yapılacaksa, trbanın tümüyle bşalmadan önce pmpanın çalışmasının durmuş lduğuna dikkat edilmelidir; aksi halde hava emblisi luşabilir. Çözelti, steril setler aracılığıyla intravenöz yldan uygulanır. Yalnızca trbaları sağlam lan berrak çözeltiler kullanılmalıdır. Labratuvar testleri: - Uzun süreli parenteral uygulamalarda ya da hastanın durumunun gerektirdiği durumlarda hastadaki sıvı dengesi, elektrlit knsantrasynları ve asit-baz dengesindeki değişiklikleri izlemek amacıyla klinik değerlendirme ve periydik labratuvar testleri yapılmalıdır. Nrmal değerlerden önemli derecede sapmalar görüldüğünde bu çözelti ya da alternatif çözeltilerle bu değerlerin nrmale döndürülmesi gerekir Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Çözeltiye eklenen bazı ilaç veya çözeltiler geçimsiz labilir. Tüm parenteral çözeltilerde lduğu gibi kullanım öncesi ek ilaçlarla geçimliliği hekim tarafından değerlendirilmelidir. Çözeltiye başka maddeler eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve karışana kadar çalkalanmalıdır. İlaçların çözelti içine eklenmesi snrasında renk değişimi, çözünmeyen partiküller ve kristalleşme lmadığından emin lunmalıdır. Krtiksterid ve krtiktrpinler sdyum ve sıvı retansiynuna neden labileceğinden 5

6 NEOFLEKS İZOPLEN-S ile birlikte kullanımda dikkatli lunmalıdır. Ptasyum içeren çözeltiler, kan ptasyum düzeyini arttıran ilaçlarla (ptasyum tutucu diüretikler, ADE inhibitörleri, siklsprin ve ptasyum tuzları içeren penisilin gibi ilaçlar) birlikte kullanıldığında dikkatli lmalıdır. NEOFLEKS İZOPLEN-S idrarı alkali hale getirebileceğinden, salisilik asit ve barbitürat gibi asidik ilaçların renal klerensini arttırır. Sempatmimetik ve stimülan bazı ilaçlarınsa yarılanma ömürlerini arttırarak tksisitelerinde artışa neden labilir. Çözeltinin içerdiği sdyumla ilişkili etkileşimler: - Sdyum ve su retansiynuyla ilişkili (ödem ve hipertansiynla birlikte) krtikidler/steridler ve karbenksln. Çözeltinin içerdiği ptasyumla ilişkili etkileşimler: - Ptasyum tutucu diüretikler (tek başına ya da kmbine larak amilrid, spirnlaktn, triamteren). - Anjiytensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve muhtemelen anjitensin II reseptör antagnistleri. - Takrlimus, siklsprin (plazmadaki ptasyum knsantrasynunu arttırırlar ve hiperkalemik etkilerin artacağı böbrek yetmezliği durumlarında ptansiyel larak fatal hiperkalemiye neden labilirler). 4.6.Gebelik ve laktasyn Genel tavsiye Gebelik kategrisi C Çcuk dğurma ptansiyeli bulunan kadınlar/dğum kntrlü (Kntrasepsiyn) Multipl elektrlit çözeltilerinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriynal/fetal gelişim /ve-veya/ dğum /ve-veya/ dğum snrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik ptansiyel risk bilinmemektedir. NEOFLEKS İZOPLEN-S yaşamsal önemi lan durumlar için gerekli lmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Gebelik dönemi Sdyum klrür içeren çözeltilerle hayvan üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. NEOFLEKS İZOPLEN-S in gebe kadınlara uygulandığında fetusta hasara ya da üreme yeteneğinde bzulmaya yl açıp açmayacağı da bilinmemektedir. NEOFLEKS İZOPLEN-S gebe kadınlarda ancak çk gerekliyse kullanılmalıdır. Laktasyn dönemi Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçk ilacın anne sütüne geçtiği bilindiğinden emzirmekte lan annelerde NEOFLEKS İZOPLEN-S dikkatle kullanılmalıdır. 6

7 4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler İnfüzyn yluyla uygulanan çözeltilerin kullanımı sırasında araç kullanımı pratik yönden mümkün değildir. Kullanıldıktan snra araç ve makine kullanma üzerinde bilinen bir etkisi yktur. 4.8.İstenmeyen etkiler İstenmeyen etkiler çözeltideki iynların eksikliği ya da fazlalığından kaynaklanabilir; bu nedenle elektrlit düzeylerinin yakından izlenmesi gereklidir. Ayrıca seyreltilerek uygulanan ek ilaçların da advers etkilere yl açabileceği knusunda uyanık lunmalıdır. Böyle bir durumda, uygulanan ek ilacın ürün bilgisine bakılmalıdır. Uygulama sırasında yan etki görüldüğünde infüzyn durdurulmalı hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun tedavi önlemleri alınmalıdır. Klinik çalışmalarda ve pazarlama snrası yapılan araştırmalarda rapr edilen advers etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre listelenmiştir. Çk yaygın ( 1/10); yaygın ( 1/100 ila <1/10); yaygın lmayan ( 1/1,000 ila <1/100); seyrek ( 1/10,000 ila <1/1,000); çk seyrek (<1/10,000), bilinmiyr (eldeki veriler ile hareket edilemiyr) Aşağıda belirtilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir). Kan ve lenf sistemi bzuklukları Akut hemlitik anemi (fsfr eksikliğine bağlı) Metablizma ve beslenme hastalıkları Psikiyatrik hastalıklar Sinir sistemi hastalıkları Kardiyak hastalıklar Vasküler hastalıklar Ödem (hipernatremiye bağlı); Knjestif kalp yetmezliğinde ağırlaşma (hipernatremiye bağlı); Asidz (hiperklremiye bağlı) Dku ksijenizasynunda bzulmalar (fsfr eksikliğine bağlı) Hiperiritabilite, psiktik davranış (hipmagnezemiye bağlı) Mental knfüzyn (hiperptasemiye bağlı); Merkezi sinir sistemi işlevlerinin azalması (hipermagnezemiye bağlı). Aritmiler, kalp blku, elektrkardiygrafide anrmallikler, kalp durması (hiperptasemiye bağlı); Kalp işlevlerinin azalması (hipermagnezemiye bağlı); Taşikardi (hipmagnezemiye bağlı) Hiptansiyn (hiperptasemiye ya da hipermagnezemiye bağlı); Dlaşım kllapsı (hipermagnezemiye bağlı); Hipertansiyn (hipmagnezemiye bağlı) Slunum, göğüs bzuklukları ve mediastinal hastalıklar Slunum felci (hiperptasemiye bağlı); Slunum depresynu (hipermagnezemiye bağlı); 7

8 Gastrintestinal hastalıklar Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare (çözelti içindeki ptasyuma bağlı); Barsak dilatasynu, ileus (hipptasemiye bağlı). Deri ve deri altı dku hastalıkları Sıcak basması, terleme (hipermagnezemiye bağlı). Kas-iskelet bzukluklar, bağ dku ve kemik hastalıkları Ekstremitelerde paresteziler, refleks kaybı, kas felci (hiperptasemiye bağlı); Nörmüsküler işlevin bzulması (hipptasemiye bağlı); Kramplar, tetani, kaslarda hipereksitabilite (kalsiyuma ranla fazla miktarda alınan fsfra bağlı) Genel bzukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Cerrahi ve tıbbi prsedürler Halsizlik (hiperptasemiye bağlı); Febril reaksiynlar, enjeksiyn yerinde enfeksiyn, enjeksiyn yerinde başlayarak yayılan venöz trmbz ya da flebit, ekstravazasyn ve hipervlemi. 4.9.Dz aşımı ve tedavisi Parenteral tedavi sırasında hastada sıvı ya da slütlere bağlı aşırı bir yüklenme görüldüğünde, hastanın durumu değerlendirilerek düzeltici tedavi önlemleri uygulanır. Ptasyum entksikasynuna bağlı belirti ve bulgular arasında; ekstremitelerde paresteziler, refleks kaybı, kas ya da slunum felci, mental knfüzyn, halsizlik, hiptansiyn, aritmiler, kalp blku, elektrkardiygrafide anrmallikler ve kalp durması görülebilir. Ptasyumlu çözeltilerin dz aşımı durumunda infüzyna sn verilerek serumdaki ptasyumu azaltacak şu önlemler alınır: - Her 20 gram dekstrza 10 ünite kristalize insülin katılmış %10 ya da %25 ranındaki dekstrzun sudaki slüsynundan saatte ml uygulanır. - Oral ya da retansiyn eneması şeklinde sdyum ya da amnyum katyn değiştirme reçineleri kullanılarak ptasyum absrbsiynu ve değiştirmesi uygulanabilir. - Gerekirse hemdiyaliz ya da peritn diyalizi yapılır. Ptasyum içeren besin ve ilaçlar bırakılmalıdır. Ancak dijitalize hastalarda plazmadaki ptasyum düzeyinin hızla düşürülmesinin dijital tksisitesine yl açabileceği unutulmamalıdır. Aşırı miktarda fsfr replasmanı uygulanması hipkalsemik tetaniye yl açabilir. Hipkalsemiyi önlemek için fsfr uygulamasına her zaman kalsiyum desteği eşlik etmelidir. Aşırı dz, çözeltiye eklenen ilaçlara bağlı ise, aşırı dza bağlı belirti ve semptmlar bu eklenen ilacın özelliklerine bağlıdır. Tedavi sırasında yanlışlıkla dz aşılırsa, uygulamaya sn verilmeli ve hasta uygulanan ilaçla ilişkili belirti ve semptmlar açısından izlenmelidir. Gerektiğinde semptmatik ve destek tedavileri uygulanmalıdır. 5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1.Farmakdinamik özellikler Farmakterapötik grup : İntravenöz çözeltiler / Elektrlit dengesini etkileyen çözeltiler 8

9 ATC kdu : B05XA3O NEOFLEKS İZOPLEN-S, intravenöz kullanıma yönelik steril, stabil ve pirjensiz bir dengeli elektrlit çözeltisidir. Bakteriystatik madde içermez. Dengeli elektrlit çözeltileri, elektrlit ve vücudun hidrasynu için su kaynağı larak kullanılırlar. Bikarbnat prekürsörü (asetat, laktat, sitrat) içeren çözeltiler alkalinize edici, karbnhidrat içeren çözeltilerse (dekstrz, fruktz v.b.) kalri kaynağı larak kullanılabilirler. NEOFLEKS İZOPLEN-S, çeşitli hastalık durumlarında luşabilen sıvı ve elektrlit kayıplarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, gerekli elektrlitleri fizyljik knsantrasynlarda içeren ve ph'sı kanın nrmal ph'sına ( ) uyacak şekilde ayarlanmış, steril ve apirjen bir çklu-elektrlit çözeltisidir. Genel larak hidrasyn amacıyla, elektrlit gereksinimlerini karşılamak için ve alkalinizan etkisi için kullanılan NEOFLEKS İZOPLEN-S çözeltisinde fizyljik yğunluklarda bulunan temel elektrlitler, fiziksel yüklenme altında bulunan hastalarda yeterli bir idame tedavisi sağlar. Çözeltideki bikarbnat prekürsörleri (asetat ve gluknat) ameliyatlar sırasında luşabilen metablik asidzu ve yaşamsal rganlardaki kan dlaşımının yetersiz kaldığı şk durumlarında gelişen metablik asidzu rtadan kaldırabilecek niteliktedir. Ameliyat sırasında böbrek işlevinin azalmasına bağlı labilecek hiperptasemi lasılığına karşı, çözeltideki ptasyum miktarı düşük tutulmuştur. NEOFLEKS İZOPLEN-S iztnik bileşimi, fizyljik ph'sı ve antikagülan sitrat dekstrz (ACD) çözeltisindeki sitratla kmpleks yapabilecek kalsiyum iynları içermemesi nedeniyle, kan transfüzynu yapılacak hastalarda uyumlu bir başlangıç çözeltisi niteliğindedir. İntravenöz çözeltilerin çğu asit yapıdadır. Damar içine verildiklerinde rganizma tarafından tampne edilme gereği gösterirler; ayrıca enjekte edildikleri damarda yerel reaksiynlara (flebit) yl açabilirler. NEOFLEKS İZOPLEN-S çözeltisinin ph'sı kanın nrmal ph'sı ( ) ile uyumlu lduğundan damara verildiğinde rganizmanın tampn sistemlerine gereksinim göstermez. Metablik asidzda bulunabilen cerrahi hastalarında bu özelliğin önemi vardır. Sdyum, ekstraselüler sıvının başlıca katynudur. Serumda nrmal sdyum düzeyi meq/l'dir. Vücut sıvılarının temel düzenleyicisi lan sdyum düzeyleri bir çk mekanizma ile ldukça sabit larak bu düzeylerde tutulur. Örneğin serum sdyum düzeyleri yükseldiğinde, antidiüretik hrmn salgılanması azalarak, böbreklerden sdyum atılımı lurken; sdyum düzeyleri azaldığında antidiüretik hrmn salgılanması artar ve sdyumun serum düzeyleri krunmaya çalışılır. Sdyum etkisini primer larak vücuttaki suyun dağılımı, sıvı dengesi ve vücut sıvılarının zmtik basıncının kntrlü ile gösterir. Sdyum aynı zamanda klrür ve bikarbnat ile birlikte vücut sıvılarının asit-baz dengesinin düzenlenmesiyle de ilişkilidir. Serumdaki nrmal düzeyleri meq/l lan ekstraselüler sıvının başlıca anynu lan klrür, sdyum metablizmasını yakından izler ve vücudun asit-baz dengesinde lan değişiklikler klrür knsantrasynunda lan değişiklikler ile yansıtılır. Ptasyum intraselüler sıvının ana katynudur, asit baz dengesinin idamesi, iztnisite, hücrenin elektrdinamik özellikleri için gereklidir. Serumda nrmal ptasyum düzeyi meq/l'dir. Ptasyum düzeyleri yükseldiğinde böbrekler bu iynu hızla vücuttan uzaklaştırır. Ptasyum birçk enzimatik reaksiyn için önemli bir reaktivatördür; sinir impulslarının iletilmesi, kalp ve iskelet kaslarının kntraktilitesi, gastrik sekresynlar, renal fnksiynlar, dku sentezi ve karbnhidrat metablizması gibi birçk fizyljik süreç için yaşamsal öneme sahiptir. Ptasyum eksikliği; nörmüsküler işlevin bzulması, barsak dilatasynu ve ileus ile kendini gösterir. 9

10 Yumuşak dkuların ana intraselüler katynu lan magnezyum ise, başlıca, karbnhidrat ve prtein metablizmasıyla ilgili enzimatik reaksiynlarda bir kfaktör larak görev alır. Magnezyum ayrıca nörkimyasal iletide ve nörmüsküler eksitabilitede rl alır. Magnezyum azlığında taşikardi, hipertansiyn, aşırı sinirsel duyarlılık ve psiktik davranışlar görülebilir. Fsfat, en önemli intraselüler anyndur; substratların metablizması için enerji sağlar ve hemen hemen tüm rgan ve dkularda gerçekleşen önemli metablik ve enzimatik reaksiynlarda yer alır. Kalsiyum düzeyleri üzerinde düzenleyici etkisi vardır, asit-baz dengesi üzerinde tampn bir etkisi bulunur ve hidrjen iynlarının böbreklerden atılımında primer rl ynar. Vücudun asit-baz dengesinin krunması için tampn rlü üstlenen fsfatın en önemli kmpnentlerinden lan fsfrun nrmal serum düzeyi mg/l kadardır. Organik iynlar lan gluknat ve asetat, hidrjen iynu reseptörü larak iş görürler. Karbndiksit ve suya metablize lurlarken luşan bikarbnat iynu alkalinizan larak etki gösterir. NEOFLEKS İZOPLEN-S bileşimindeki sdyum asetat, asetik asit tuzlarından biridir, kaslarda ve diğer periferik dkularda hızla metablize edilerek vücutta kullanıma hazır bir alkali kaynağı işlevini yüklenir. Asetat, yağ asidi sentezinin nihai karbn kaynağı lan asetil - kenzim A'ya çevrildikten snra, Krebs siklusunda tam ksidasyna uğrayarak metablize edilir. Organizmaya sdyum tuzu şeklinde infüzyn yluyla verilen asetat, birhidrjen iynu alarak, tüketilen her asetat iynu yerine bir bikarbnat iynu sağlar ve hızla karbndiksit ve suya metablize lur. Asetat tuzlarının bikarbnat prekürsörü ve alkalileştirici madde görevi yapabilmeleri için rganizmadaki dlaşım ve metablizmanın yeterli düzeyde bulunması gerekir. Asetatın metablize edilemediği durumlarda asit baz dengesinde değişiklik lmaz. Asetat, kan ph'ını ve kandaki ttal karbndiksidi etkili bir şekilde yükselterek belirgin klinik durumlarda tercih edilen bir bikarbnat prekürsörüdür. Metablizma siklusuna laktattan farklı bir nktada katılan asetat, karbndiksit ve suya kadar lan metablizması ve bikarbnat üretimi sırasında daha az ksijene gereksinim gösterir. Mikrsirkülasyndaki yetersizliğin dku hipksisine yl açtığı durumlarda buözellik önem kazanır. Asetat iynu, primer larak, kaslarda ve diğer periferik dkularda metablize edildiğinden, karaciğer metablizmasının iyi işlemediği durumlarda bile etkili bir alkalileştirici larak etki eder NEOFLEKS İZOPLEN-S bileşimindeki sdyum gluknat ise, kuvvetli bir "şeker asidi" lan gluknik asidin tuzudur. Gluknik asit, rganizmada, özellikle de karaciğerde metablize lur. Metablizması pentz-fsfat siklusu yluyla fsfrilasyn biçimindedir. Gluknat en snunda karbndiksit ve suya ayrılır ve metablizması sırasında bikarbnat katkısında bulunur. Organizmaya kalsiyum gibi katynların verilişinde gluknattan yararlanılır. 5.2.Farmakkinetik özellikler Genel özellikler NEOFLEKS İZOPLEN- S in farmakkinetik özellikleri, bileşenlerinin özelliklerinden luşur. Emilim : İntravenöz yldan uygulanan ilaçlar içindeki etkin maddeler uygulamadan hemen snra maksimum plazma knsantrasynlarına ulaşır. Dağılım : Sdyum dağılımı dkulara göre değişir: kas, karaciğer, böbrek, kıkırdak ve deride hızlı, eritrsit ve nörnlarda yavaş, kemikte ise çk yavaştır. 10

11 Klrür esas larak hücre dışı sıvılarda dağılır. Ptasyum hücre içine, hücre dışındaki knsantrasynunun 40 katına ulaşana kadar aktif transprt ile girer. Glukz, insülin ve ksijen ptasyumun hücre içine girişini klaylaştırır. Ekstraselüler sıvıdaki ph değişiklikleri plazma ptasyum knsantrasynunun değişmesine neden lur. Magnezyum esas larak hücre içi sıvılarda dağılır (özellikle yumuşak dkuların hücrelerinin içinde) Fsfat esas larak hücre içi sıvılara dağılır. Fsfatın en önemli kmpnentlerinden lan fsfrun nrmal serum düzeyi mg/l kadardır. Biytransfrmasyn: Radyaktif larak işaretlenmiş sdyum ( 24 Na) enjeksiynu snrası yarılanma ömrü, enjekte edilen sdyumun %99'u için gün ve kalan % 1'i için bir yıldır. Klrür, sdyum metablizmasını yakından izler ve vücudun asit-baz dengesinde lan değişiklikler klrür knsantrasynunda lan değişiklikler ile yansıtılır. Ptasyum glmerüllerde filtre edilir, prksimal tüblerden geri emilir ve distal tübüllerde Na-K değişimi ile sekrete edilir. Ptasyumun tübüler sekresynu, hidrjen iyn değişimi, asit-baz dengesi ve adrenal hrmnlardan da etkilenir. Plazma fsfatı glmerüllerden filtre edilir ve %80'den fazlası tübüllerden geri emilir. Asetat, yağ asidi sentezinin nihai karbn kaynağı lan asetil - kenzim A'ya çevrildikten snra, Krebs siklusunda tam ksidasyna uğrayarak metablize edilir. Organizmaya sdyum tuzu şeklinde infüzyn yluyla verilen asetat, bir hidrjen iynu alarak, tüketilen her asetat iynu yerine bir bikarbnat iynu sağlar ve hızla karbndiksit ve suya metablize lur. Asetat iynu, primer larak kaslarda ve diğer periferik dkularda metablize edilir. Gluknik asidin tuzu lan sdyum gluknat sdyum ve gluknik aside dönüşür. Gluknik asit, özellikle karaciğerde metablize lur. Metablizması pentz-fsfat siklusu yluyla fsfrilasyn biçimindedir. Gluknat en snunda karbndiksit ve suya ayrılır ve metablizması sırasında bikarbnat katkısında bulunur. Eliminasyn: Sdyum esas larak renal ylla atılır fakat aynı zamanda büyük çğunluğu renal ylla geri emilir. Az miktarda sdyum ise feçes ve ter ile atılır. Klrür metablik larak sdyumu izlediğinden esas larak renal ylla az miktarda ise feçes ve ter ile atılır. Ptasyumun %80-90'ı esas larak böbrekler ile atılır. Geri kalan dışkı ile ve çk az bir kısmı da terleme ile atılır. Fsfatlar renal ylla atılırlar. Fsfatın en önemli kmpnentlerinden lan ve nrmal serum düzeyi mg/l kadar lan fsfrunsa böbreklerden atılma mekanizması kesin larak bilinmemekle beraber, plazmadaki fsfatın böbreklerden süzüldükten snra %85-90 ranında tübüllerden geri emildiği ve D vitamininin bu ranı arttırdığı kabul edilir. 11

12 Gluknat ve asetat karbndiksit ve suya metablize lurlar. Karbndiksit slunum yluyla, su ise öncelikle renal ylla lmak üzere, dışkıyla, terle ve slunum yluyla atılır. Dğrusallık/dğrusal lmayan durum : NEOFLEKS İZOPLEN-S bileşimindeki elektrlitler vücutta eksikliklerini tamamlayacak randa yani terapötik dzlarda verildiklerinde dğrusal bir farmakkinetik davranış gösterir. NEOFLEKS İZOPLEN-S e ilaç eklendiğinde, bu ilaçların farmakkinetiği kullanılan ilaca bağlıdır. 5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri Çözeltinin bileşenleri insan ve hayvan plazmasının fizyljik bileşenleri lduğundan ve klinik uygulama durumunda tksik etkilerin görülmesi beklenmediğinden karsinjen, mutajen ptansiyeli ile fertilite üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla NEOFLEKS İZOPLEN-S ile çalışmalar yapılmamıştır. Çözelti içine katılan ilaçların emniyeti ayrı larak dikkate alınmalıdır. 6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER 6.1.Yardımcı maddelerin listesi Enjeksiynluk su 6.2.Geçimsizlikler Çözeltiye eklenecek ilacın geçimliliği önceden değerlendirilmelidir. Geçimlilik verilerinin bulunamaması durumlarında çözeltiye herhangi bir ilaç eklenmemelidir. İlaç eklenmesi snrası renk değişikliği ve/veya çökelme, çözünmeyen bileşiklerin ya da kristalleşmenin lup lmadığını kntrl ederek eklenen ilacın geçimli lup lmadığına karar vermek, uygulamayı yapan hekimin srumluluğundadır. NEOFLEKS İZOPLEN-S e eklenecek ilacın geçimli lup lmadığına eklenecek ilacın prspektüsünden faydalanarak karar verilmelidir. Çözeltiye ilaç eklemeden önce NEOFLEKS İZOPLEN-S içinde çözünür ve stabil lduğu dğrulanmalıdır. NEOFLEKS İZOPLEN-S, içine geçimli bir ilaç eklendikten hemen snra kullanılmalıdır. Geçimsiz lduğu bilinen ilaçlar eklenmemelidir. 6.3.Raf ömrü 36 ay İçine ilaç eklendikten snraki raf ömrü: Mikrbiyljik açıdan, uygulamaya hazırlandıktan hemen snra kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı durumlarda saklama 12

13 kşulunun ve süresinin belirlenmesi ilaç eklenmesi/seyreltmesini yapanın srumluluğundadır ve süre; bu işlemin valide edilmiş aseptik kşullarda yapılmadığı durumlarda nrmalde 2-8 C arasında 24 saatten uzun değildir. 6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler 25 C nin altındaki da sıcaklığında saklayınız. 6.5.Ambalajın niteliği ve içeriği 500 ml ve 1000 ml lik pliprpilen trbalardadır. Ürünün setli ve setsiz lmak üzere iki frmu bulunmaktadır Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler Kullanım öncesi çözelti kntrl edilmelidir. Uygulama steril apirjen setlerle intravenöz yldan yapılır. Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bzulmamış ürünler kullanılmalıdır. Uygulama seti ürüne iliştirildikten snra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır. Trbadaki artık havaya bağlı larak meydana gelebilecek bir hava emblisini önlemek için, başka infüzyn sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır. Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir. Ek ilaçlar, aseptik kşullarda enjeksiyn ucundan bir iğne yardımı ile infüzyn öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan sn ürünün iztnisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş lmalıdır. Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış lması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen snra kullanılmalıdır; daha snra kullanılmak üzere saklanmamalıdır. Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirjen kntaminasynuna bağlı ateş reaksiynuna neden labilir. Advers reaksiyn görülmesi durumunda infüzyna hemen sn verilmelidir. Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır. Kısmen kullanılmış trbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır. Açmak için: 1. Dış ambalajın sağlamlığını ve sızıntı lup lmadığını kntrl ediniz; ambalaj hasar gördüyse kullanmayınız. 2. Kruyucu dış ambalajı yırtarak açınız. 3. Kruyucu ambalaj içindeki trbanın sağlam lup lmadığını sıkarak kntrl ediniz. Trba içindeki çözeltinin berraklığını ve içinde yabancı madde içermediğini kntrl ediniz. 13

14 Uygulama hazırlıkları: 1. Trbayı asınız. 2. Uygulama ucundaki kruyucu kapağı çıkarınız. 3. Uygulama setinin spaykını, uygulama ucuna sıkıca batırınız. 4. Çözeltinin hastaya uygulanması için setin kullanım talimatına uyulmalıdır. Ek ilaç ekleme: Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde lduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli lmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce sn karışımında geçimlilik kntrl edilmelidir. Uygulama öncesi ilaç ekleme 1. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir. 2. Eklenecek ilaç gauge kalınlığındaki bir iğnesi lan enjektörle trba içine eklenir. 3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır. Ptasyum klrür gibi yğun ilaçlarda trbanın uygulama çıkışına, yukarı pzisyndayken hafifçe vurularak karışması sağlanır. Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış trbalar saklanmamalıdır. Uygulama sırasında ilaç ekleme 1. Setin klempi kapatılır. 2. İlaç uygulama ucu dezenfekte edilir. 3. Eklenecek ilaç gauge kalınlığındaki bir iğnesi lan enjektörle ilaç uygulama ucundan uygulanır. 4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir. 5. Bu pzisyndayken trbanın uygulama çıkışı ve enjeksiyn girişine hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır. 6. Trbayı eski knumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir. 7.RUHSAT SAHİBİ Adı Adresi Tel : Faks : RUHSAT NUMARASI(LARI) 232/70 : TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. : Büğdüz Mahallesi Kaymakam A. Galip Caddesi N: AKYURT/ANKARA 9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ İlk ruhsat tarihi : Ruhsat yenileme tarihi : 10.KÜB ÜN YENİLENME TARİHİ 14

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAFLEKS % 5 DEKSTROZ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin maddesi: Her 100 ml solüsyon 5 g dekstroz içerir.

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAFLEKS % 5 DEKSTROZ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin maddesi: Her 100 ml solüsyon 5 g dekstroz içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAFLEKS % 5 DEKSTROZ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin maddesi: Her 100 ml solüsyon 5 g dekstroz içerir. Ozmolarite: yaklaşık 277,47 mosm/litre Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İHTİYOL POMAT 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin m addeler: Her bir 20 g lık İHTİYOL POMAT, 2 g ihtiyol içerir. Y ardım cı m addeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İSOSOL-M %5 DEKSTROZLU ELEKTROLİT SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İSOSOL-M %5 DEKSTROZLU ELEKTROLİT SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İSOSOL-M %5 DEKSTROZLU ELEKTROLİT SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözeltide: Dekstroz.H 2 O: Sodyum klorür: Potasyum klorür:

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, benzalkonyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Droser Burun Damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür % 0.9 (a/h) Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1 e bakınız.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

KULLANMA TALİMATI. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. KULLANMA TALİMATI POLİFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir. Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI PF İZOLEN DENGELİ ELEKTROLİT İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

KULLANMA TALİMATI PF İZOLEN DENGELİ ELEKTROLİT İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI PF İZOLEN DENGELİ ELEKTROLİT İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 6.4 gram sodyum asetat trihidrat, 5 gram sodyum klorür, 0.75 gram potasyum klorür, 0.75 gram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İE %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İE %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İE %5 DEKSTROZ %0.2 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti: Dekstroz.H2O Sodyum klorür 5.0 g 0.2 g Elektrolit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kullanıma hazır oral süspansiyon. Hafif, krem sarısı, homojen, vişne/nane aromalı opak süspansiyon. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MIKOSTATIN oral süspansiyon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Nistatin 100.000 ünite/ml Yardımcı maddeler: Etanol Sukroz 8,07 mg/ml 500 mg/ml

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ISOLYTE SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) Etkin maddeler:

KULLANMA TALİMATI. ISOLYTE SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) Etkin maddeler: KULLANMA TALİMATI ISOLYTE SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: Her bir litre çözelti 6.4 gram sodyum asetat trihidrat, 5 gram sodyum klorür, 0.75 gram potasyum klorür, 0.75 gram sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN B 1. BE TIBB ÜRÜNÜN ADI 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B Etkin madde: Yardımcı maddeler: 3. FARMASÖT K FORM 4. KL K ÖZELL

KISA ÜRÜN B 1. BE TIBB ÜRÜNÜN ADI 2. KAL TAT F VE KANT TAT F B Etkin madde: Yardımcı maddeler: 3. FARMASÖT K FORM 4. KL K ÖZELL KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ISOLYTE-S PH 7.4 MULTIPL ELEKTROLİT SOLÜSYONU (MEDIFLEKS TORBADA) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözeltide: - Sodyum asetat trihidrat:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) % 0.9 Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Yardımcı maddeler:

KULLANMA TALİMATI. İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) % 0.9 Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: KULLANMA TALİMATI İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) % 0.9 Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir. Steril enjeksiyonluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir.

KULLANMA TALİMATI. Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Yardımcı madde(ler): Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir. Steril enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir. Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk su

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir. Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk su LAFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir. Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Yardımcı maddeler: Polietilen glikol g Polietilen glikol g. Setil alkol g. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DERİVERİN Merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 25 gram kremde; Aluminyum hidroksid jel (kuru)...2.50 g. Çinko oksid...1.25 g. Borik asid...1.25

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STİLEX jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 1 g STİLEX, etkin madde olarak 15 mg Mepiramin maleat, 15 mg Lidokain hidroklorür ve 50 mg Dekspantenol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ Pozoloji ve uygulama şekli Sadece berrak ve partikül içermeyen ampuller kullanılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 10 ml Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sodyum klorür 9 mg/ml Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

16 yaş altı hastalarda viral grip/ soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DENCOL Jel Sprey 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her 1 g jel, Etkin madde: Kolin salisilat içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (%70) Karboksimetil selüloz sodyum 87.1 mg 70.0

Detaylı

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat

EXELDERM KREM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. : % 1 Sulkonazol nitrat KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EXELDERM krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : % 1 Sulkonazol nitrat Yardımcı maddeler : Propilen Glikol Stearil alkol Setil alkol 5.000

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS HİPERTONİK % 3 sodyum klorür sudaki çözeltisi 50 ml, 100 ml, 150 ml ve 250 ml Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde : Her 100 ml çözelti 3.0 gr sodyum klorür Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FİTO INTERTULLE

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FİTO INTERTULLE KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FİTO INTERTULLE 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir gazlı bez etkin madde olarak 0,60 g Triticum Vulgare sulu ekstresi ve 0.04 g etilenglikol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BATTICON Pomad. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BATTICON Pomad 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g da: Etkin Madde Povidon iyot 30/06 10.00 g Yardımcı Maddeler Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİBEST % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik asit içerir. Yardımcı maddeler: Bir gram krem 150 mg Propilen

Detaylı

LAFLEKS İZOLİFE DENGELİ ELEKTROLİT SOLÜSYONU su ve elektrolit kayıplarının tedavisinde endikedir.

LAFLEKS İZOLİFE DENGELİ ELEKTROLİT SOLÜSYONU su ve elektrolit kayıplarının tedavisinde endikedir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LAFLEKS İZOLİFE DENGELİ ELEKTROLİT SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözeltide Sodyum asetat trihidrat: Sodyum klorür: Potasyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3.FARMASÖTİK FORM Krem Beyaz, homojen, hemen,hemen kokusuz krem (yağ içinde su emülsiyonu).

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3.FARMASÖTİK FORM Krem Beyaz, homojen, hemen,hemen kokusuz krem (yağ içinde su emülsiyonu). KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUTRAPLUS KREM %10 2.KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1g krem içerisinde: Üre 100 mg Yardımcı maddeler: Metil parahidroksibenzoat (E218) 1.8

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ NEOFLEKS İZOPLEN-M % 5 Dekstrozlu Dengeli Elektrolit İçeren İnfüzyon İçin Çözelti 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 100 ml de Dekstroz Monohidrat...

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROPLEKS kulak damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 1 ml de; Fenazon 45.52 mg Lidokain hidroklorür 11.38 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VENDİOS 600 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablette; Diosmin 600 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için bölüm 6.1. e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Kapağı ters çevirerek tüp delinir ve yara üzerinde ince bir tabaka teşkil edecek şekilde MADÉCASSOL sürülür. 1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MADECASSOL merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g merhem 10 mg Centella asiatica nın titre edilmiş ekstresini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Etkilenmiş göze günde 4 defa veya gerekli olduğu sürece 1 2 damla damlatılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Etkilenmiş göze günde 4 defa veya gerekli olduğu sürece 1 2 damla damlatılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OPTIVE %0.5 Lubrikant Göz Damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir mililitrede 5 mg karmeloz sodyum (CMC sodyum) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Vİ-FER 30 Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Beher kapsülde; 175.0 mg Ferrous fumarate, 3.85 mg Thiamine Mononitrate, 3.85 mg Riboflavin,

Detaylı

1000 ml sulu çözeltide 667 gram laktüloz

1000 ml sulu çözeltide 667 gram laktüloz Duphalac 670 mg/ml şurup Ağız yolundan uygulanır. Etkin madde: 1000 ml sulu çözeltide 667 gram laktüloz Yardımcı Maddeler: Duphalac Şurup hiçbir yardımcı madde içermemektedir. Duphalac Şurup, laktuloz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS RİNGER ÇÖZELTİSİ

KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS RİNGER ÇÖZELTİSİ KULLANMA TALİMATI NEOFLEKS RİNGER ÇÖZELTİSİ Damar içine (intravenöz) yolla uygulanır. Etkin maddeler : Her 100 ml çözeltide ; 0.860 g Sodyum klorür, 0.033 g Kalsiyum klorür dihidrat, 0.030 g Potasyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %30 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Her 100 ml çözelti 30 gram dekstroz anhidrat içerir. Ozmolarite: 1665

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti 0.9 g sodyum klorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUĞUMENTOL buğu. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUĞUMENTOL buğu. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUĞUMENTOL buğu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Mentol 1 g Ökaliptol 2 g Nane esansı 2 g Rektifiye terementi esansı 2 g Yardımcı madde: Alkol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI %5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI %5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI %5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ BFS 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözeltide: Dekstroz monohidrat 5.0 g Sodyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUTAMCOD 7.5 mg/5 ml Şurup KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 Etanol Sakarin sodyum Benzoik asit

Detaylı

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

FUCİDİN %2 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BESERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİDİN % 2 krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram krem 20 mg Fusidik Asit içerir. Yardımcı maddeler:bir gram krem 0.04 mg bütilhidroksianisol,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESOLİTE BFS İ.V. infüzyon için çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESOLİTE BFS İ.V. infüzyon için çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESOLİTE BFS İ.V. infüzyon için çözelti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözeltide Sodyum asetat trihidrat 0.640 g Sodyum klorür 0.500

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSSİR 30 mg / 5ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Levodropropizin Yardımcı maddeler: 30 mg / 5 ml Sukroz...2.5 g/ 5 ml Gliserol.0.5 g/

Detaylı

Kurutulmuş Hedera helix folium (Duvar sarmaşığı yaprağı) ekstresi 0.7 gram (5-7.5:1) Ekstraksiyon solvanı (Etanol)

Kurutulmuş Hedera helix folium (Duvar sarmaşığı yaprağı) ekstresi 0.7 gram (5-7.5:1) Ekstraksiyon solvanı (Etanol) KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSPAN Şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 100 ml şurup aşağıdakileri içerir: Kurutulmuş Hedera helix folium (Duvar sarmaşığı yaprağı)

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen direkt hiperbilirubinemidir. Genellikle total bilirubinin % 20 sinden fazla

Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen direkt hiperbilirubinemidir. Genellikle total bilirubinin % 20 sinden fazla YENİDOĞAN KOLESTAZI Nenatal klestazın ayırıcı tanısı Direkt hiperbilirubinemili yenidğanın değerlendirilmesi Klestazlı yenidğanlarda tedavi yaklaşımları Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ISOLYTE -P %5 DEKSTROZLU PEDİYATRİK İDAME SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ISOLYTE -P %5 DEKSTROZLU PEDİYATRİK İDAME SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ISOLYTE -P %5 DEKSTROZLU PEDİYATRİK İDAME SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözeltide: Dekstroz monohidrat:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARPAGO 600 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSMOLAK solüsyon 667mg/ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSMOLAK solüsyon 667mg/ml KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSMOLAK solüsyon 667mg/ml 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: OSMOLAK 1000 ml sinde 667 gram laktüloz içeren sulu çözeltidir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Bir gram kremde;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Bir gram kremde; KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE krem %2 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir gram kremde; Etkin madde: Fusidik asit 20,00 mg (fusidik asit anhidr olarak) Yardımcı madde(ler): Butilhidroksianisol

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TEARON % 0.05 Oftalmik Emülsiyon Đçeren Tek Dozluk Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her 1 ml de etkin madde olarak 0.5 (%0.05) mg siklosporin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU Dökülerek uygulanır. Kesinlikle damar içi yoldan uygulanmaz.

KULLANMA TALİMATI. İZOTONİK SODYUM KLORÜR CERRAHİ KULLANIM İÇİN İRİGASYON SOLÜSYONU Dökülerek uygulanır. Kesinlikle damar içi yoldan uygulanmaz. KULLANMA TALİMATI SOLÜSYONU Dökülerek uygulanır. Kesinlikle damar içi yoldan uygulanmaz. Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) içerir. Steril enjeksiyonluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FERRİSİTA 107.7 mg / 5 ml Şurup Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. FERRİSİTA 107.7 mg / 5 ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI FERRİSİTA 107.7 mg / 5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 107.7 mg Demir III amonyum sitrat (16.4 mg elementel demire eşdeğerde) bulunur. Yardımcı maddeler : Metil

Detaylı

Etkin madde: Her 5 ml ampul, 1 g L-karnitin iç tuz içerir. Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit %10 ve enjeksiyonluk steril su.

Etkin madde: Her 5 ml ampul, 1 g L-karnitin iç tuz içerir. Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit %10 ve enjeksiyonluk steril su. KULLANMA TALİMATI NEFRO-CARNITIN IV infüzyon solüsyonu içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 5 ml ampul, 1 g L-karnitin iç tuz içerir. Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit %10 ve enjeksiyonluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (MEDIFLEKS TORBADA) Etkin maddeler:

KULLANMA TALİMATI. %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (MEDIFLEKS TORBADA) Etkin maddeler: KULLANMA TALİMATI %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (MEDIFLEKS TORBADA) Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: Her bir litre çözelti 4.5 gram sodyum klorür (tuz) ve 50 gram glukoz (dekstroz monohidrat)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Uygulanmadan önce uygun infüzyon çözeltisi içinde seyreltilen bir konsantredir.

KULLANMA TALİMATI. Uygulanmadan önce uygun infüzyon çözeltisi içinde seyreltilen bir konsantredir. KULLANMA TALİMATI TRACUTİL Konsantre infüzyon çözeltisi Damar içine uygulanır. Etkin madde: 10 ml lik herbir ampul Demir (II) klorür tetrahidrat 6.958 mg, Çinko klorür 6.815 mg, Mangan (II) klorür tetrahidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. %5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) Damar içine uygulanır. Etkin maddeler:

KULLANMA TALİMATI. %5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: KULLANMA TALİMATI %5 DEKSTROZ İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (CAM ŞİŞEDE) Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Yardımcı maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) ve 50 gram glukoz

Detaylı

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1

FUCITHALMIC VISKOZ GÖZ DAMLASI %1 KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FUCİTHALMİC viskoz göz damlası % 1 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : %1 anhidr maddeye ekivalan fusidik asit hemihidrat içerir. Yardımcı maddeler

Detaylı

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi EN 1501-5 Olağanüstü adhezyn özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyn reçinesi 1. TANIMI BUMERANG 2304 Acryl çatlak ve bşlukların suya karşı yalıtımında kullanılan 4 kmpnentli bir akrilik enjeksiyn

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS İZOPLEN-P % 5 Dekstrozlu Dengeli Elektrolit İçeren İnfüzyon İçin Çözelti 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Beher 100 ml de ; Dekstroz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. POLİFLEKS % 5 DEKSTROZ - % 0,9 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. POLİFLEKS % 5 DEKSTROZ - % 0,9 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ÇÖZELTİ Damar içine uygulanır. Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 9 gram sodyum klorür (tuz) ve 50 gram glukoz (dekstroz monohidrat) içerir. Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : VEGAFERON FORT Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : VEGAFERON FORT Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : VEGAFERON FORT Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 1 Film tablette 100 mg Elementer demir e eşdeğer miktar demir III hidroksit polimaltoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %5 DEKSTROZ % 0.2 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5 g Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MAFLOR saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MAFLOR saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAFLOR saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Probiyotik (Bifidobacterium animalis ssp lactis B94) (Min. 5x10 9 CFU 5 Milyar aktif probiyotik ), 60,00

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOVAQUA tek dozluk göz damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti: Dekstroz monohidrat 5 g Sodyum klorür 0.45

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

STERINaF [18F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. STERINaF [F] 250 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon 1 m l si kalibrasyon tarih ve saatinde 250 MBq/ml sodyum florür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ Terapötik endikasyonlar Kafada görülen bit enfestasyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ Terapötik endikasyonlar Kafada görülen bit enfestasyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ANTİ-BİT şampuan KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml de 0.408 g sumitrin (%0.4) bulunur. Yardımcı maddeler: Sorbik asit 0.153 g Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Biotin (Vitamin H)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Biotin (Vitamin H) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BİOAK 5 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Biotin (Vitamin H) Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr 5,0 mg 48,5 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat 7.5 mg Yardımcı maddeler: Sorbitol Gliserin Sodyum Sakarin 2.5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DEKSTROZ DEM % 5 I.V. İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ Damar içi yolla kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. DEKSTROZ DEM % 5 I.V. İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ Damar içi yolla kullanılır. KULLANMA TALİMATI DEKSTROZ DEM % 5 I.V. İNFÜZYON İÇİN İZOTONİK ÇÖZELTİ Damar içi yolla kullanılır. Etkin madde: Her 100 ml çözelti içinde 5 g dekstroz (şeker) bulunur. Yardımcı madde: Steril enjeksiyonluk

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

KULLANMA TALİMATI PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI PF %5 DEKSTROZ %0.45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 4.5 gram sodyum klorür (tuz) ve 50 gram glukoz (dekstroz monohidrat) içerir. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir. KULLANMA TALİMATI İE Potasyum Klorür ampul %7,5 Damar içine uygulanır. Etken madde: 10ml lik ampul de 0,75g Potasyum Klorür içerir. Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Biofleks İzoleks-P %5 Dekstroz Solüsyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Biofleks İzoleks-P %5 Dekstroz Solüsyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Biofleks İzoleks-P %5 Dekstroz Solüsyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her 100 ml çözeltide: Dekstroz monohidrat Sodyum laktat Potasyum

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI POLİFLEKS %0,45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI POLİFLEKS %0,45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI POLİFLEKS %0,45 SODYUM KLORÜR İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddesi: Her 100 ml çözelti 0,45 g sodyum klorür içerir. İyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TIENAM 500 mg I.V. enjektabl flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT size doktor ya da sağlık uzmanı tarafından uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT size doktor ya da sağlık uzmanı tarafından uygulanır. KULLANMA TALİMATI ENJEKSİYONLUK POTASYUM FOSFAT, 20 ml İnfüzyon için çözelti konsantresi Damar içine uygulanır. Etkin madde: Bir ampul (20 ml): 1.394 g Dipotasyum fosfat, 0.544 g Potasyum dihidrojen fosfat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MIOSTAT %0.01 steril intraoküler solüsyon Göz içine (intraoküler) enjeksiyon olarak uygulanır. Etkin madde: 0.10 mg/ml karbakol içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SABALAKS lavman. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 gram lavmanda, Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SABALAKS lavman. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 gram lavmanda, Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SABALAKS lavman 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 gram lavmanda, Etkin madde: Sorbitol %70 0.48 g Gliserin 0.35 g Trisodyum sitrat dihidrat 0.09 g Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MUKOLATİN 600 mg Toz İçeren Saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: 600 mg Asetilsistein Yardımcı madde(ler): Sorbitol, aspartam, mandalina aroması, gün batımı sarısı FCF E122. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı