12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)"

Transkript

1 K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III. Yeryüzünde su olmasaydı, ağır elementlerin oluşumu mümkün olmazdı. Elementlerin oluşumuyla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? TEST 1 4. Dünyadaki bolluk oranı en fazla olan elementler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? A) Na Mg B) Fe Si Al C) Al Si D) K Mg Li E) Fe Ca Na 2. Ağır elementlerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ağır elementler doğada oksitleri halinde bulunamaz. B) Ağır elementlerin nötron sayıları, proton sayılarından daima daha küçüktür. C) Ağır elementlerin doğada birden fazla izotopu bulunamaz. D) Çekirdek tepkimesiyle ağır bir element kendiliğinden, başka bir elemente dönüşebilir. E) Ağır elementler izotoplarının bolluk oranlarının toplamı birden büyük olmalıdır. 5. Cevher ve mineral kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Doğada tüm elementler mineralleri halinde bulunurlar. B) İşlendiğinde ekonomik bir değere sahip olan mineral, cevher olarak adlandırılır. C) Kömür mineral özelliğine sahip bir elementtir. D) rganik maddeler doğal madenlerdir. E) Bor, yer altından bor elementi olarak çıkarılan bir cevherdir. 3. I. Karbon atomunun üç tane izotopu bulunmaktadır. II. Karbonun tüm izotopları radyoaktiftir. III. Karbon-14 izotopu ile tarihi eser ve fosil yaşı tayini mümkündür. Karbon elementinin izotoplarıyla ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 6. Aşağıdaki cevherlerden hangisi hidrojenle indirgenerek metale dönüşebilir? A) B 2 3 B) Fe 3 4 C) NaCl D) Ca() 2 E) Ag 2 Î

2 TEST 1 Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) 7. Aşağıdaki hangi element yer kabuğundaki herhangi bir katmanda bulunmaz? A) Cu B) Cr C) e D) Fe E) Si 10. Aşağıdaki alaşımlardan hangisinin öz kütlesinin daha küçük olmasını beklersiniz? ( Al: 27 ; Cu: 63,6; Mg: 24,3 ; Zn: 65,4 ; Au: 197 ; Ni: 58,7 g/mol ) A) % 95 Al - % 5 Cu B) % 95 Al - % 5 Mg C) % 65 Cu - % 35 Zn D) % 90 Au - % 10 Cu E) % 75 Cu - % 25 Ni 8. I. Karbonla indirgeme yöntemine örnek olarak demir eldesi verilebilir. II. idrojenle indirgeme yöntemiyle sodyum ve magnezyum gibi aktif metaller elde edilebilir. III. Elektroliz yoluyla indirgeme için metal eriyik ya da çözeltilerinin kullanılması zorunludur. Metallerin indirgenerek elementel hale getirilmesiyle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 11. Bor elementinin demirle yaptığı alaşımın türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer değiştirme alaşımı B) Metaller arası (intermetalik) alaşım C) Örgü boşluğu tipi alaşımı D) Ametalik alaşım E) Geçiş tipi alaşım 9. Aşağıdakilerden hangisi metal alaşımlarının elde ediliş sebeplerinden biri değildir? A) Elde edilen malzemeye ametalik karakter kazandırmak B) Metalin ilk haline göre sertlik kazandırmak C) Metalin sıcaklığa dayanaklığını artırmak D) Metale aşınmaya karşı direncini artırmak E) Metalin kimyasallara karşı direncini artırmak 12. Aşağıdaki yargılardan hangisi metal nitrürleri ve karbürleri için yanlıştır? A) Metalin kendisine göre daha sert ve kırılgandırlar. B) Aşındırıcı ve kesici olarak kullanılabilirler. C) Metalin kendisine göre elektrik iletkenliği daha yüksektir. D) Metalin kendisine göre kimyasal direnci yüksektir. E) Metalin kendisine göre sıcağa karşı daha dirençlidir. N : Puan :...

3 K 12. Elementler Kimyası - II (1A, 2A, 3A, 4A Grubu Elementleri) SINIF 1. idrojen elementinin izotoplarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? TEST 2 4. Aşağıdakilerden hangisi toprak alkali metali oksitlerinin ve hidroksitlerinin özelliklerindendir? A) 3 tanedir. B) Proton sayıları eşit, nötron sayıları ise farklıdır. C) idrojen-1 izotopu en yüksek nötron sayısına sahip hidrojen izotopudur. D) idrojen-2 den elde edilen su molekülü ağır su olarak da adlandırılır. E) idrojen izotopları ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerden elde edilir. A) Sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. B) Toprakta nadir bulunurlar. C) Apolar bileşiklerdir. D) idrojenle doğrudan indirgenerek toprak alkali metali verirler. E) Toprak alkali oksitleri su varlığında hidroksitlerine dönerler. 2. idrojenin enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla ilgili olarak, I. Temiz ve çevreci bir enerji kaynağıdır. II. İkincil bir enerji kaynağıdır. III. Birim kütle başına LPG ve doğalgazdan daha yüksek yanma enerjisine sahiptir. Yargılarından hangisi doğrudur? 5. İnşaatlarda sıkça kullanılan kireç ve sönmüş kireç çifti aşağıdakilerden hangisidir? A) Ca Ca() 2 B) CaS 4 CaS C) CaS CaS 4 D) CaC 3 Ca E) CaS 4 BaS 4 3. idrojen enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla ilgili olarak en büyük dezavantajı cümlesinde boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaynağının pahalı olmasıdır. B) Yanma tepkimesinin çok zor gerçekleşmesidir. C) Yakıt hücreleriyle elektriğe çevrilememesidir. D) Depolanmasının zor olmasıdır. E) Yanması için oksijene ihtiyaç duyulmasıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi 3A grubu elementleri için ortak bir özelliktir? A) idroksitleri sulu ortamda bazik özellik gösterir. B) Bileşikleri iyoniktir. C) Sadece ametallerle bileşik verirler. D) Son yörüngelerinin elektron dizilimi ns 2 np 1 şeklindedir. E) Bileşiklerinde -3 formunda bulunurlar. Î

4 TEST 2 Elementler Kimyası- II (1A, 2A, 3A, 4A Grubu Elementleri) 7. Aşağıdakilerden hangisi bir Bor minerali veya Bor bileşiği değildir? 10. Aşağıdakilerden hangisi bir karbon allotropu değildir? A) Boraks B) Kolemanit C) Boksit D) Borik asit E) Sodyum perborat A) Grafit B) Karbon nanotüp C) Fulleren D) Elmas E) Karbonik asit 8. Metalik alüminyum, dünyada en çok yöntemiyle elde edilmektedir cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek hangisidir? A) Karbonla indirgeme B) Elektroliz C) idrojenle indirgeme D) Korozyon E) Aktif metallerle indirgeme 9. Ga, In ve Tl gibi elementleri özellikle fotosel gibi ışığa duyarlı sensörlerin yapılmasında kullanılırlar cümlesindeki boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) 3A grubu B) Alkali metal C) Kalkojen D) alojen E) Soy gaz 11. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi hidrojen gazı eldesinde kullanılamaz? A) C + 2 buharı B) Mg + 2 C) Ca + 2 D) CaC 2 (Karpit) + 2 E) Na Silisyum ( 14 Si) elementi ve bu elementin oluşturduğu bileşiklerle ilgili, I. Si elementi yarı iletken sınıfındadır. II. Si 2 camın hammaddesidir. III. Yerkabuğunda oksijenden sonra en bol bulunan elementtir. yargılarından hangileri doğrudur? N : Puan :...

5 K 12. Elementler Kimyası - III ( 5A Grubu Elementleri ve Kalkojenler ) SINIF 1. Aşağıdakilerden hangisi azot elementi için yanlıştır? A) Sıvı havanın ayrımsal damıtılması sonucu elde edilebilir. B) Amonyum nitrit çözeltisinin ısıtılması sonucu elde edilebilir. C) Atmosferde hacimce en çok bulunan gazdır. D) Yanma tepkimesi ekzotermiktir E) Elektronegatifliği yüksektir. 4. Azot elementi ve oksitleri için, l. Bileşiklerinde -3, +5 aralığında yükseltgenme basamağına sahiptir. ll. N nötr özellik gösterir. lll. N 2 sulu çözeltilerinde asidik özellik gösterir. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II TEST 3 2. Aşağıda verilen azot bileşikleri ve kullanım alanlarından hangisi yanlıştır? Bileşik Kullanım alanı A) Amonyak Gübre üretiminde B) Amonyumkarbonat Pasta yapımında C) idrazin Roket yakıtı D) Diazot monoksit Anestesi E) Nişadır Besinlerin saklanmasında 5. 2 ve 3 molekülleri için, l. Allotrop maddelerdir. ll. 3 dezenfektan olarak kullanılır. lll. 3 zararlı UV ışınlarını soğurur. Yargılarından hangileri doğrudur? 3. Nitrik asit (N 3 ) ile ilgili, l. Güçlü yükseltgen özelliğe sahiptir. ll. Endüstride patlayıcı yapımında kulanılır. lll. Zayıf asittir. Yargılarından hangileri doğrudur? 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fosfor (P) elementi için yanlıştır? A) Siyah fosfor diğer allotroplara göre daha aktiftir. B) Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 allotropu vardır. C) Beyaz fosfor sis bombası yapımında kullanılır. D) Beyaz fosfor diğer allotroplara göre daha uçucudur. E) Kırmızı fosfor kibrit yapımında kullanılır. Î

6 TEST 3 Elementler Kimyası - III ( 5A Grubu Elementleri ve Kalkojenler ) 7. 6A grubu elementleri ve bileşikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kalkojenler olarak ta bilinir. B) ksijen; oksit, peroksit ve süper oksit olmak üzere üç tip oksit oluşturur. C) Galen, pirit, sinabar, sfalerit kükürtün mineralleridir. D) S 2 sulu çözeltilerinde bazik karakter taşır. E) 2 S kükürdün en önemli bileşiklerindendir. 10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde azotun yükseltgenme basamağı en büyüktür? A) N 2 B) N 2 3 C) N D) N 2 5 E) N 2 8. l. Na 2 ll. 2 2 lll. Mg 2 lv. Pb 2 V. F 2 Yukardaki bileşiklerden kaç tanesi peroksittir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9. l. Mg ll. P 4 10 lll. S 3 yukardaki oksitlerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Bazik oksit Amfoter oksit Asit oksit B) Bazik oksit Asit oksit Asit oksit C) Bazik oksit Bazik oksit Bazik oksit D) Asit oksit Bazik oksit Bazik oksit E) Asit oksit Nötr oksit Nötr oksit 11. Kükürt elementiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Doğada elementel kükürt,sülfür ve sülfat minarelleri olarak bulunur. B) Rombik, monoklin ve amorf olmak üzere 3 tip allotropu vardır. C) Doğal gazda 2 S şeklinde bulunur. D) Tıpta deri hastalıklarında kullanılır. E) 2 S bileşiği kuvvetli asittir. 12. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi süperoksittir? A) K 2 B) K 2 2 C) Na 2 2 D) Zn E) Mg 2 N : Puan :...

7 K 12. Elementler Kimyası - IV ( alojenler Ve Geçiş Elementleri ) SINIF 1. alojenler için, I. Çok reaktif olduklarından doğada bileşikleri halin de bulunur. II. Proton sayıları kalkojenlerden iki fazladır. III. idrojenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asidik karakter taşır. Yargılarından hangileri doğrudur? 4. İyot ( l ) elementi için, l. da sıcaklığında süblimleşir. ll. Tıpta guatr hastalığı tedavisinde kullanılır. lll. Katalizör olarak tepkimelerde kullanılır. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II TEST 4 2. Flor ( F ) elementi için, I. Bileşiklerinde yalnız 1- değerlik alır. II. Florit ve kriyolit minerallerinde bulunur. III. Polimer madde olan teflonun yapısında bulunur. Yargılarından hangisi doğrudur? 5. om ( ) elementi için, l. Yangın söndürücü olarak kullanılır. ll. Çözelti üzerinden iyot geçirilirse açığa çıkar. lll. K ün sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisi vardır. Yargılarından hangileri doğrudur? 3. Klor ( Cl ) elementi için, I. Polivinil klorür (PVC) üretiminde kullanılır. II. Deniz suyu ve tuz yataklarında bulunur. III. Dezenfektan ve ağartıcı olarak kullanılır. Yargılarından hangisi doğrudur? 6. Aşağıdakilerden hangisi 7A grubu elementleri için ortak bir özelliktir? A) idrojenli bileşikleri sulu ortamda bazik özellik gösterir. B) Bileşiklerinde -1 ve +7 arası değerlik alabilirler. C) Sadece ametallerle bileşik verirler. D) Son yörüngelerinin elektron dizilimi ns 2 np 5 şeklindedir. E) Doğada atomik halde bulunabilirler. Î

8 TEST 4 Elementler Kimyası - IV ( alojenler Ve Geçiş Elementleri ) 7. Aşağıdakilerden hangisi demir ( Fe ) minerali veya demir bileşiği değildir? A) Manyetit B) ematit C) Boksit D) Limonit E) Pik (Font) 10. Çelik üretiminde kullanılan BESSEMER yöntemi (asidik yöntem ) için, l. Maliyeti düşürür ll. Karbon oranı düşürülerek silisyum gibi safsızlıklar uzaklaştırılır. lll. am demirdeki fosfor ve kükürt oranı düşürülür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 8. Geçiş elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B grubu elementleride denir. B) Tamamı metaldir. C) Elektron dizilişleri d orbitali ile biter. D) da koşularında tamamı katıdır. E) İletkenlikleri yüksektir. 9. Çelik üretimi sırasında ilave edilen maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 11. Element Kullanım alanı I. Ag Kaplamacılık II. Ni Akümülatör yapımında III. Ti Yüksek performanslı askeri uçaklar Ag, Ni, Ti elementlerinin kullanım alanları ile ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? 12. Demir ve demir bileşikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Nikel ( Ni ), çeliğin esnekliğini azaltır. B) Bor ( B ), kopma direncini artırır. C) Kobalt ( Co ), sertlik kazandırır. D) Mangan ( Mn ), darbeye karşı direnci artırır. E) Titan ( Ti ), çatlamayı en aza indirerek çeliğin ömrünü uzatır. A) Demir (III) asetat, basma boyamasında (mordanlamada) kullanılır. B) Demir (II) sülfat çözeltisi mavi renktedir. C) Demir penta karbonil, katalizör olarak kullanılır. D) Demir oksitler boya yapımında kullanılır. E) Demir (II) heksa siyanürler, mürekkep yapımında kullanılır. N : Puan :...

9 12. SINIF K rganik Bileşikler -I (rganik Bileşikler) 1. Genel formülü C n 2n-2 olan organik bileşiğin 4 gramı yakıldığında 13,2 gram C 2 gazı oluşuyor. Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?( :1, C:12, :16 ) TEST 5 4. Bir organik bileşiğin molekül kütlesi ile içerdiği karbon (C) sayısı arasındaki ilişki şekildeki grafikte verilmektedir. Molekül kütlesi (g/mol) A) C 6 8 B)C 3 6 C) C 2 2 D) C 3 4 E)C Karbon sayısı Buna göre bu organik bileşiğin genel formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ^: 1DaC, : 12Da, : 16 Dah 2. rganik bir bileşik yakıldığında C 2 ve 2 elde edilmektedir. Bileşiğin molekül formülünü bulmak için; I. Bileşiğin mol sayısı II. arcanan 2 nın mol sayısı III. luşan C 2 ve 2 nun mol sayısı verilerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir.? A) Cn + B) Cn2 n C) Cn 2n 2 D) Cn2n + 22 E) Cn n C, ve elementleri içeren organik bir bileşiğin 6 gramı analiz için yakıldığında, 8,8 gram C 2 ve 3,6 gram 2 oluştuğuna göre; I. Bileşiğin basit formülü C 2 dir. II. Bileşiğin genel formülü C n 2n+2 dur. III. Bileşiğin mol kütlesi 120 gram ise molekül formülü C tür yargılarından hangileri doğrudur?( :1, C:12, :16 ) A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 2n 3. C CC 3 $ X+ 2 Tepkimesindeki X in basit formülü aşağıdakilerden hangisinin basit formülü ile aynıdır? A) C 4 3 B) C C) (C 3 ) 2 D) C 3 5 C E)C 2 5 CC 3 6. C ve elementlerinden oluşmuş organik bir bileşiğin 0,2 molü yakıldığında 0,8 mol C2 ve 0,8 mol 2 oluşmaktadır. Buna göre organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( :1, C:12, :16 ) A) C 2 4 B) C 2 6 C) C 4 10 D) C 4 8 E) C 4 6 Î

10 TEST 5 rganik Bileşikler -I (rganik Bileşikler) 7. Yapısında 0,2 mol karbon, 0,6 mol hidrojen atomu ve 1,6 gram oksijen atomu bulunduran organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ( :1, C:12, :16 ) 10. Kütlece %40 C, %6,66 ve %53,34 elementi içeren bileşiğin molekül kütlesi 180 gram olduğuna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?( :1, C:12, :16 ) A) C 2 6 B) C 2 5 C) C D) C 3 5 E) C A) C B) C C) C D) C E) C 9 19 C 8. 4,85 gram kafeinin analizi sonucunda, 2,4 gram C, 0,25 gram atomu ve 0,8 gram atomu ve bir miktar N içerdiği bulunmuştur. Kafeinin mol kütlesi 194 gram olduğuna göre, basit ve molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( :1, C:12, N:14, :16 ) Basit Formül Molekül Formül A) C 2 5 N 2 2 C 4 10 N 4 4 B) C 4 4 N 2 C 8 8 N 4 2 C) C 3 5 N 2 C 6 10 N 4 2 D) C 4 5 N 2 C 8 10 N 4 2 E) C 2 3 N 2 C 4 6 N Genel formülü Cn2n+2 olan bileşiğin 1 molü, C2 ve 2 oluşturmak üzere yakıldığında 5 mol 2 gazı harcanmıştır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? 11. Basit formülü bilinen organik bir bileşiğin molekül formülünün bulunabilmesi için; I. Bileşiğin molekül kütlesi II. Elementlerin atom kütleleri III. Elementlerin molce birleşme oranları Yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? 12. C,, N ve dan oluşan organik bileşiğin 23,85 gramının analizi sonucunda, 18 gram C, 1,35 gram atomu ve 2,4 gram atomu içerdiği bulunmuştur. Buna göre, bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( C:12, :1, :16, N:14) A) C 2 6 B) C 3 8 C) C 5 10 D) C 5 12 E) C 3 6 A) C 10 9 N B) C 4 5 N 2 C) C N D) C 4 6 N E) CN N : Puan :...

11 12. SINIF 1. I. K rganik Bileşikler -II (rganik Bileşiklerin Formülleri) C TEST X ve 9 Y elementlerinin arasında oluşan kararlı bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir.? II. III. N C A) X Y X X B) Y Y X Y Y C) X Y X Yukarıda verilen moleküllerin Lewis yapılarından hangileri doğrudur? ( 1, 6 C, 7 N, 8 ) D) Y X Y Y E) Y X Y Y 2. N 3 molekülü için; I. 2 (σ) sigma ve 1 (π) pi bağı içerir. II. Merkez atom sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. III. Lewis yapısı N şeklindedir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? ( 1, 7 N ) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 3. CN bileşiğinin elektron nokta yapısı; C N şeklindedir. Bu molekülle ilgili; I. Molekülde 2 tane (σ) sigma ve 2 tane (π) pi bağı vardır. II. C atomu sp hibritleşmesi yapmıştır. III. Molekül apolardır. yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? ( 1, 6 C, 7 N ) 5. Bileşik Lewis Yapısı I. CS 2 S C S II. C 2 2 III. C 2 C C C Yukarıda bazı bileşiklerin Lewis yapıları verilmiştir. Bu bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı yanlıştır? ( 1, 6 C, 8, 16 S ) A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 6. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde 2 çift ortaklanmamış elektron bulunur? ( 1, 5 B, 6 C, 7 N, 8, 17 CI ) A) C 4 B) 2 C) N 3 D) CI E) B 3 Î

12 TEST 6 rganik Bileşikler -II (rganik Bileşiklerin Formülleri) 7. 7 N ve 8 atomlarının oluşturduğu N 2 molekülü ile ilgili olarak; I. 2 tane rezonans formülü vardır. II. Molekülde 1 tane (σ) sigma ve 2 tane (π) pi bağı vardır. III. Molekülün elektron nokta yapısı N şeklindedir. yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 10. Rezonans ve Tautomeri kavramları için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. I. Bir molekül veya iyonun birden fazla elektron nokta yapısının bir karışımı olarak gösterilmesine rezonans denir. II. İzomer olan iki molekülün elektron alış-verişi ile birbirine dönüşmesine tautomeri adı verilir. III. Rezonans olayında elektronların hareketi söz konusudur. Buna göre bu bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 8. I. Rezonans ta bir atom ya da grup hareket etmez, sadece elektronlar hareket eder. II. Tautomeride yalnızca proton ( + ) ve elektronlar yer değiştirir. III. Tautomeri, birbirinin izomeri olan iki maddenin bir arada denge halinde bulunmasıdır. Rezonans ve Tautomeri kavramları için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 9. A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III - ; ; ; < - C = C- - C- C- ; 1 2 Yukarıda verilen bileşikler için ; I. 1. yapı enol formudur. II. 2. bileşik asetaldehittir. III. Kararlılıkları dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 11. Molekül formülü C3-C / C- C3 şeklinde olan bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Suda iyi çözünür. B) Doymamıştır. C) rganik bileşiktir. D) 9 tane sigma bağı içerir. E) Basit formülü C 2 3 tür 12. Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin tautomeridir? A) S S B) C 3 C C3 C C) D) E) C3 C3 C C C C 3 C3 C 2 2 C C 3 C C C 3 2 N : Puan :...

13 12. SINIF K rganik Kimyaya Giriş -I (ibritleşme ve Molekül Geometrisi) 1. CF 4 molekülünde karbon ve flor atomları arasındaki orbital örtüşmesi aşağıdakilerden hangisidir? _ C, Fi Molekül VSEPR I. C 2 2 A 2 X 2 E TEST 7 A) sp-s B) sp 2 - p C) sp 3 - s D) sp 3 - p E) sp 2 - s II. C 4 AX 4 III. 2 AX 2 E Moleküllerden hangilerinin VSEPR gösterimi doğrudur? ( 1, 6 C, 8 ) A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) II ve III 2. Verilen molekülde 1, 2, 3 nolu karbon atomların hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) sp 3 sp 3 sp 3 B) sp 3 sp 2 sp 2 C) sp 3 sp 3 sp 2 D) sp sp sp 3 E) sp sp 3 sp 5. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde merkez atomun hibritleşme türü diğerlerinden farklıdır? ( 1, 5 B, 7 N 8, 15 P, 17 Cl ) A) N 3 B) 2 C) P 3 D) B 3 E) NCl 3 6. C molekülü ile ilgili ; 3. Polar bir molekül olan XY 3 bileşiği ile ilgili olarak ; I. X atomu sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. Molekül geometrisi üçgen piramittir. III. Bağ açısı 107, 3c olabilir. Yargılarından hangileri doğrudur? ^7X, 9Yh D) II ve III E) I,II ve III I. C atomu sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. Molekül r (pi) bağı bulundurur. III. Molekül şekli C : şeklindedir. Yargılarından hangileri yanlıştır? ( 6 C, 8 ) A) Yalnız I B) Yalnız III C)I ve II D) I ve III E) II ve III Î

14 TEST 7 rganik Kimyaya Giriş -I (ibritleşme ve Molekül Geometrisi) 7. C 2 2 molekülünde her bir karbon atomu kaç tane hibrit orbitali oluşturmuştur? ( 6 C, 1 ) 10. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin VSEPR gösterimi AX 3 E şeklindedir? ( 1, 5 B, 6 C, 7 N, 8, 9 F ) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) F 2 B) 2 C) B 3 D) CF 4 E) NF 3 8. Formik asit ( C) için Lewis yapısı, 11. C 3 C C C C şeklinde olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( 1, 6 C, 8 ) A) Karbon atomu sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. B) Bağ yapımına katılan 5 çift elektron bulunur. C) Bağ yapımına katılmayan 8 elektron bulunur. D) C atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. E) Molekülde 1 tane π(pi) bağı bulunur. 9. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde ortaklanmamış elektron sayısı en azdır? ( 1, 6 C, 7 N, 8, 9 F) A) F 2 B) C 3 F C) F Bileşiği için; I. Karbon atomlarından 2 tanesi sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. 2 tane pi (π) bağı içerir. III. 12 tane sigma (σ) bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III E) I,II ve III 12. BF 3 ve NF 3 molekülleri ile ilgili ; I. Toplam bağ sayıları II. Geometrik şekilleri III. Merkez atomun hibritleşme türü D) 2 E) N 3 niceliklerinden hangileri aynıdır? ( 5 B, 7 N, 9 F) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III N :... Puan :...

15 12. SINIF K rganik Kimyaya Giriş -II ( Fonskiyonel Gruplar ve Adlandırmalar ) 1. Aşağıdakilerden hangisi hem radikal hem de alkil grubudur? TEST 8 4. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi karboksil grubu içerir? A) C 3 8 B) C 2 C) C 2 2 D) C 3 7 E) C A) Ester B) Amin C)Alkol D) Eter E) rganik asit N 2 N 2 Çizgi bağ formülü verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kapalı formülü C dir B) En uzun zincirdeki karbon sayısı 7 dir. C) Metil ve etil alkil grupları içerir. D) IUPAC adı 4 - etil, 3-metil heptandır. E) Aynı şartlar altında kaynama noktası n-dekandan daha büyüktür. Bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Doymamış yapıya sahiptir. B) 3,6- dinitrosikloheksen olarak adlandırılır. C) 6 karbonludur. D) Aromatik bileşiktir. E) π (pi) bağı içerir. 6. Aşağıda verilen fonksiyonel gruplardan hangisinin adlandırılması yanlıştır? Fonksiyonel grup Adı 3. C 2 5 C X Molekülünde X yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse karboksilli asit oluşur? A) C N Amit B) C CI Cl C) Eter Açil klorür A) N 2 B) C) C 3 D) N 2 E) D) C Keton E) Alkol Î

16 TEST 8 rganik Kimyaya Giriş -II ( Fonskiyonel Gruplar ve Adlandırmalar ) 7. C C C3 C X C2 Y Yapı formülü verilen bileşikle ilgili ; I. Vinil siklopentan olarak adlandırılır. II. sp 2 ve sp 3 hibritleşmesine uğramış karbon atomları vardır. III. Doymamış yapıya sahiptir. yargılarından hangileri doğrudur? Bileşiği için ; I. X yerine, Y yerine bağlanırsa sekonder alkol oluşur. II. X yerine, Y yerine N 2 bağlanırsa amin bileşiği oluşur. III. X yerine metil, Y yerine bağlanırsa izobütan oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 8. C C C C Bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Metil propanoat olarak adlandırılabilir. B) Keton sınıfı bir bileşiktir. C) Ester sınıfı bir bileşiktir. D) idrokarbon sınıfı bir bileşik değildir. E) Karbonil grubu içerir. 9. I. II. III. C3 C C3 C C3 C3 C N 2 Bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 11. Aşağıdakilerden hangisi eter sınıfı bir bileşiktir? A) C2 5 C 2 5 B) C) C 3 D) C C 3 E) C 3 C C Radikal Adı I. C2 Benzil II III. C C C 2 2 İzopropil Vinil A) I. bileşik karboksilli asit sınıfındadır. B) II. bileşik keton sınıfındadır. C) III. bileşik amin sınıfındadır. D) er üçü de karbonil grubu içerir. E) er üçü de polar moleküldür. Yukarıda verilen radikal adlandırılmalarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III N :... Puan :...

17 12. SINIF K rganik Kimyaya Giriş -III (Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırılmalar) 1. Aşağıdakilerden hangisi fenil olarak adlandırılır? TEST 9 4. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinin bir molekülünde 8 tane hidrojen atomu bulunmaz? A) C37 B) C49 C) C511 D) C511 E) C65 A) 2-büten B) Siklobütan C) Siklobüten D) 1,3-pentadien E) 1-pentin 2. Aşağıda verilenlerden hangisi 2,2- dimetil pentan bileşiğinin çizgi bağ gösterimidir? 5. Molekül ağırlığı 60 g/mol olan eterin karbon sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ( C:12, :1, :16 ) A) B) C) D) E) 3. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A) ^C3h 3C Tersiyer bütil B) C2 = C C2 2- propenil C) C3 C2 C Sekonder bütil 6. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 ; C25 C C ; N2 Molekülünde bulunan fonksiyonlu gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? D) ^C3h 3C C2 n-pentil E) C C C2 2- propinil 3 A) C25 B) C25,, N2, C C) N2 D), N2, C E) Î

18 TEST 9 rganik Kimyaya Giriş -III (Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırılmalar) 7. Bir karbon atomuna iki metil, bir n-propil ve bir karboksil grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Pentanoik asit B) Bütanoik asit C) 2,2 -dimetil pentanoik asit D) 4,4 -dimetil bütanoik asit E) 2,2 -dimetil hekzanoik asit 10. I. Amin II. Amit III. Protein IV. Amino asit V. Anilin Yukarıda adları verilen organik bileşiklerden kaç tanesinde amino ^ N2hgrubu bulunabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 8. Aşağıdaki adları verilen organik bileşiklerden hangisinin çizgi-çubuk formülü yanlış gösterilmiştir? A) Bütan B) 1-büten C) Dietil eter D) Etil metil keton E) 2-pentanol 9. Molekül ağırlığı 69 gram olan alkenil kökünün gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ^C: 12, : 1h A) C59- B) C510 - C) C49- II 11. C3 C2 C2 C = ; Yukarıda açık yapısı verilen bileşiğin genel formülü nedir? A) C n 2 n B) C n 2n2 C) C n 2n+ 1 D) C n 2n+ 2 E) C n 2n Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır? A) < C N2 Formamit B) C2 C2 C2 1,3-propandiol ; ; C) C3 C C3 2-propanol ; D) C3 C C2 C3 2-hidroksi bütanoik asit ; D) C611 - E) C35- E) C3 C C2 2-metil 1-propanol ; C3 N : Puan :...

19 12. SINIF K Kimya rganik ve Kimyaya Enerji Giriş II (Termodinamiğin - IV (rganik Bileşiklerde I. Yasası, Entalpi İzomeri) Değişimi) TEST Pentan(C 5 12 ) nin toplam kaç tane izomeri vardır? 4. Birbirinin yapı izomeri olan bileşikler için; A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 I. Kapalı formülleri aynıdır. II. Atomların birbirine bağlanma şekilleri farklıdır. III. Bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri farklıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. Kapalı formülü C 3 6 Cl 2 olan organik bir bileşik için; I. C 2 C C 3, C 2 C 2 C 2 Cl Cl Cl Cl Cl II. Cl C C 2 C 3, C 3 C C 3 Cl Cl III. C 3 C C 2, C 2 C C 3 Cl Cl Cl Cl molekül çiftlerinden hangileri birbiri ile izomerdir? A) Yalnız II B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III E) II ve III 5. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi neopentan bileşiğinin yapı izomeridir? A) C 3 C 3 C 3 C C C 2 C 3 B) C 3 C C 2 C 3 C 3 C) C 3 D) C 3 C C 2 C 2 C 3 C 3 C 3 E) C 3 C C 3 C 3 3. C 4 10 bileşiğindeki hidrojenlerin bir tanesi, bir tane brom () elementi ile yer değiştiriyor. Bu durumda birbirinin yapı izomeri olan kaç farklı bileşik elde edilebilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi C 8 18 bileşiğinin yapı izomeridir? A) B) C) D) E) Î

20 TEST 10 rganik Kimyaya Giriş-IV (rganik Bileşiklerde İzomeri) 7. Kapalı formülü C 5 10 olan organik bir bileşik; I. Düz zincirli bir alken II. alkalı yapıdaki bir alkan III. Dallanmış bir alken hangileri olabilir? A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız II E) I ve III 10. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi birbirinin izomeri değildir? A) C 3 C C 3 C 3 C 2 C B) C 2 = C C 2 C 3 C 3 C = C C 3 C) D) E) C 3 C C 3 C 3 C 2 C 2 8. Kapalı formülü C 4 8 olan bileşiğin açık formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) C 2 = C C 2 C 3 B) C 3 C = C C 3 C) C 2 = C C 3 D) E) C 3 C 3 9. Kapalı formülü C 6 10 olan bileşik; I. Düz zincirli bir alkin II. alkalı bir alken III. Dallanmış bir alkadien IV. Düz zincirli bir alkan hangileri olabilir? A) I, II ve III B) I ve III C) II, III ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 11. Karbon sayıları aynı olan monoalkollerle, eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridirler. Aşağıdaki monoalkollerden hangisinin izomeri olan bir eter yoktur? C) C 2 5 B) C 3 C) C 3 7 D) C 4 9 E) C Aşağıdakilerden hangisi birbirinin fonksiyonel grup izomeri değildir? A) C 3 C C 3 C 3 C 2 C B) C 3 C 3 C 3 C 2 C) C 3 C 2 C C 2 C 3 C 3 C C 2 C 2 C 3 D) C 3 C C C 3 E) 3 C C C C 3 N : Puan :...

21 12. SINIF K Kimya rganik ve Kimyaya Enerji Giriş II (Termodinamiğin - V (rganik Bileşiklerde I. Yasası, Entalpi İzomeri) Değişimi) 1. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi dietil eter ile izomer değildir? TEST Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin cis-trans izomeri yoktur? A) C 3 C C 2 C 3 C 3 B) C 3 C A) 1 büten B) 2 büten C) 1,2 dikloro siklobütan D) 1,2 dibromoeten E) 1,2 dibromosiklohekzan C 3 C 3 C) C 3 C C 2 D) C 3 C 3 7 E) C 3 C 2 C C 2 5. C 3 2. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi metil propil keton ile izomerdir? 3. A) Bütanal B) Pentanal C) 1 pentanol D) Pentanoik asit I. II. C 3 C = C E) Metil bütanoat ile C 3 C 3 ile C = C C 3 III. C C ile C C Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin cistrans izomeridir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III E) II ve III 6. I. II. III. ile ile ile Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri 1, 2-dibromo-etanın konformasyon izomeridir? C 3 C C 2 5 bileşiğinin konfigürasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır? A) (R) 2 bütanol B) 2 bütanol C) (S) 1 bütanol D) (S) 2 bütanol E) 2 hidroksi bütan Î

22 TEST 11 rganik Kimyaya Giriş - V (rganik Bileşiklerde İzomeri) 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi optikçe aktiftir? A) C 2 5 C 3 C C C C) C = C E) C C 3 C N 2 B) C C C D) C C C C C C N 2 C 3 2 N C C 3 Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili; I. Birbirinin enantiomerleridir. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. ptikçe aktiftirler. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 8. C C N 2 C 3 bileşiği için; C I. Polarize ışığın titreşim düzlemini değiştirir. II. Bir tane asimetrik karbon atomu vardır. III. Kiral bir moleküldür. IV. Enantiomerleri vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, III ve IV D) I ve II E) I, II, III ve IV 11. C 3 C C 2 5 bileşiği için; I. (R) 2 bütanol dür. II. ptikçe aktiftir. III. 2 tane asimetrik C atomu içerir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III E) II ve III % 50 (R)-2- bütanol, % 50 S-2- bütanol içeren karışımla ilgili olarak; I. ptikçe aktif değildir. II. Rasemik karışımdır. III. Polarize ışığın yönünü değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız III E) I, II ve III N :... 3 C C C = C C Yukarıda verilen 1 ve 2 nolu bileşiklerle ilgili, I. Birbirlerinin yapı izomerleridir. II. Yalnız 2. bileşik asimetrik karbon atomu içerir. III. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) II ve III C) I ve II Puan :...

23 12. SINIF K rganik Reaksiyonlar -I 1. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi heteroatom içeren bileşik değildir? A) C 3 B) C 3 C C) CCl 4 ısı 5. 2C3 + 2Na C3C3 + 2Na TEST 12 tepkimesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? D) CCl 3 E) C 4 2. Aşağıda bazı elementlerin C atomu ile yapmış olduğu bağlar verilmiştir. Buna göre hangisinde C atomunun aldığı yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? A) C3 bileşiğindeki C atomunun değerliği 2- dir. B) Na elementi yükseltgenmiştir. C) C3 bileşiği yükseltgendir. D) Würtz Sentezi olarak bilinir. E) Ürünlerde yer alan C elementlerinin değerlikleri 3+ tür. A) C- B) C-I C) C-Cl 3. I. C3 - II. C2 - III. CCl3 - D) C- E) C-F Yukarıda verilen bileşiklerde C atomunun aldığı değerlikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) B) C) D) E) $ Cr 2 + C3-C2- Cr + C3 -C- Asidik ortamda gerçekleşen yukarıdaki organik redoks tepkimesi ile ilgili verilen 6. ve 7. soruları cevaplayınız. 6. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse girenlerdeki maddelerin katsayıları toplamı kaç olur? A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) KMn4/ / ısı C3 C C3 C - - Yukarıda verilen tepkimede altı çizili C atomlarının yükseltgenme basamakları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 7. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilirse 2 nun katsayısı kaç olur? A) 3 B) 5 C) 7 D) 11 E) 14 A) 1-, 1+ B) 1+, 3+ C) 1+, 2+ D) 1+, 1+ E) 1-, 3+ Î

24 TEST 12 rganik Reaksiyonlar -I Bileşik I. C3 - C-Cl - C atomunun değerliği 1- $ I. C C II. 2C3C2Cl + 2Na $ C3C2C2C3+ 2 NaCl II. C3- N2-2+ III. C3- C Yukarıda verilen bileşiklerde altı çizili C atomlarından hangilerinin aldığı değerlik yanlış verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 9. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde C atomunun aldığı değerlik daha küçüktür? A) C4 B) CCl3 C) CCl4 D) C3 E) C 10. I , yapısında elektron çifti bulunan atom veya atom gruplarıdır. II , yapısında elektron eksikliği olan atom veya atom gruplarıdır. III , yapısında eşleşmemiş elektron bulunan atom veya atom gruplarıdır. Yukarıda verilen açıklamalarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? - III. Cr C3 -C I Cr + 3C3-C Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri organik redoks tepkimesidir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III II. III. C A C A C A C A C A C A X Y Z Yukarıda verilen tepkimeler sonucu oluşan X, Y ve Z taneciklerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Nükleofil Elektrofil Radikal B) Elektrofil Nükleofil Radikal C) Radikal Elektrofil Nükleofil D) Nükleofil Radikal Elektrofil E) Elektrofil Radikal Nükleofil X Y Z A) Karboanyon Karboanyon Karbon radikali B) Karbon radikali Karbon radikali Karbon radikali C) Karboanyon Karbokatyon Karbon radikali D) Karbokatyon Karboanyon Karbokatyon E) Karboanyon Karboanyon Karboanyon N : Puan :...

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

IVA GRUBU ELEMENTLERİ

IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 6 IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. C, Si, Ge, Sn, Pb C: Ametal Si ve Ge: Yarı metal Sn ve Pb: Metal C: +4 ile -4 arası Si

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s

PROBLEM 1.1 a ) Örnek Çözüm b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s PROBLEM 1.1 b ) 9 F; 1s 2 2s 2 2p 5 (Değerlik elektronları: 2s 2 2p 5 ) c ) 16 S; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 (Değerlik elektronları: 3s 2 3p 4 ) ç ) 14 Si; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (Değerlik elektronları:

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir KİM 213 Organik Kimya I (C Grubu) 3-4. Haftalar Güz Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1 BÖLÜM 3:ALKANLAR Konular: 3.1 Alkanların genel özellikleri 3.2 Alkanların yapıları 3.3 Alkanların adlandırılması 3.4

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi ORGANİK BİLEŞİKLER Organik Kimya Tarihçesi Organik kimya karbon-karbon bağı içeren bileşiklerin kimyasıdır. İnsanlar çok eski yıllardan beri organik kimyayla uğraşmışlardır. Organik kimya bir bilim dalı

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş Formal Yük rganik eaksiyonlara Giriş Araş. Gör. Kayhan BLELLİ Formal Yük = 4 0 4 = 0 Değerlik Elektronları sayısı 6 4 2 = 0 Bağ Sayısı rtaklanmamış Elektronların sayısı : : Atomun Yaptığı 6 6 1 = 1 3 eaksiyon

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş rganik eaksiyonlara Giriş Dr. Kayhan BLELLİ Temel haldeki bazı elementlerin elektron dizilişleri Değerlik Elektronları (idrojen): 1s 1 1 (Karbon): 1s 2 2s 2 2p 2 4 N (Azot): 1s 2 2s 2 2p 3 5 (ksijen):

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -2 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Polimerize Olabilirlik Nedir? Bir monomerin polimerize olabilirliği termodinamik ve kinetik düşüncelere bağlıdır. Termodinamikçe uygun olan her monomer,

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

ÖNSÖZ. LYS Organik Kimya Soru Bankası

ÖNSÖZ. LYS Organik Kimya Soru Bankası ÖSÖZ Değerli Öğrenciler, Geleceğinizi şekillendirecek olan önemli bir sınava hazırlık sürecindesiniz. Bu süreçte sizlere büyük katkı sunacağını düşündüğümüz RBİAL LYS rganik Kimya Soru Bankası titiz ve

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı