T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz. 2. Soru kitapçığının üzerine aday numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazınız. 3. Cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve kutucukları işaretleyiniz. Belirlenmiş alanı imzalayınız. 4. dı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır. 5. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır. 6. Soru kitapçıkları () ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla soru kitapçıklarının cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Soru kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan yere doğru olarak kodlamayı ve işaretlemeyi unutmayınız. ksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye alınmaz. 7. Her sorunun dört seçeneği ve yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o soruya verilen cevap yanlış sayılır. 8. Her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve buruşturulmayacaktır. 10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle işaretleyiniz. 11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır. 12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutunuz. 13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 14. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz. 15. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre hareket ediniz. BŞRILR DİLERİZ.

2 1) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bir teşkilatın kurulma işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? ) Genel hükümlere göre kadro alınmasıyla B) Yeterli sayıda personelin göreve başlamasıyla C) En üst amirin göreve başlamasıyla D) Hizmet binasının tahsis edilmesiyle 5) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir? ) Harcama politikalarının uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek B) Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek C) Devlet hesaplarını tutmak D) Gelir politikasını uygulamak 2) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bakanlık bağlı kuruluşları yardımcı birimlerinin yetki ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ) Kanunla B) Bakanlar Kurulu Kararıyla C) İlgili Bakan ve Başbakanın müşterek kararıyla D) Yönetmelikle 3) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi görev alanına giren konularda Maliye Uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırabilecek birimler arasında sayılmamıştır? ) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü B) Mali Suçları raştırma Kurulu Başkanlığı C) Personel Genel Müdürlüğü D) Muhasebat Genel Müdürlüğü 4) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Maliye Bakanlığında en fazla kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? 6) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir B) Malmüdürü, milli emlak servisindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur C) Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiridir D) Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır 7) I-Memur II-İşçi III-Geçici personel IV-Sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu hizmetlerinin kimler eliyle gördürüldüğü aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) I B) I ve IV C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1

3 8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir? ) Sadakat B) Mal Bildirimi C) Uygulamayı isteme D) Davranış ve işbirliği 9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? ) 7 B) 10 C) 15 D) 30 10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde, kurumlarca hazırlanan kadro cetvellerinde yer alması gereken bilgiler tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Pozisyonu, sınıfı, derecesi ve unvanı B) Dairesi, derecesi, unvanı ve adedi C) Unvanı, sınıfı, derecesi ve kademesi D) Sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi 11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar hangi tarihten geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar? 12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve ders görevi alacakların nitelikleri nasıl tespit edilir? ) İlgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı B) İlgili Kurumun teklifi, ilgili Bakan ve Maliye Bakanının onayı C) İlgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanının kararı D) İlgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın kararı 13) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum yardımı ödeneğinin hesabında esas alınan gösterge rakamı aşağıdakilerden hangisidir? ) 800 B) 1600 C) 2500 D) ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul edilen zarar hangi merciin kararına göre ödenir? ) tamaya yetkili amir B) Disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu C) Zarar tespit komisyonu D) Zarara uğrayan kurumun en üst yöneticisi ) Disiplin amirlerinin teklif tarihi B) tamaya yetkili amirin onay tarihi C) tama onayının tebliğ tarihi D) Yemin merasiminin yapıldığı tarih 2

4 15) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1955 doğumlu olup, 1969 yılında ortaokulu bitiren, 01/12/ /12/1981 tarihleri arasında TCDD Vagon Fabrikasında işçi olarak 2000 gün sigortalı çalıştıktan sonra, 01/06/1982 tarihinde memuriyete başlayan, yılları son altı yıl sicil notu ortalaması 89,1 olan, 20/06/1998 tarihinde istifa eden, 31/07/2005 tarihinde ÖF lisans İşletme bölümünü bitiren, 28/09/2014 tarihinde memuriyete atanacak kişinin kazanılmış hak aylığı (KH) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EE) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KH; 1 inci derecenin 1 inci kademesi, EE; 1 inci derecenin 3 üncü kademesi B) KH; 2 nci derecenin 1 inci kademesi, EE; 1 inci derecenin 1 inci kademesi C) KH; 1 inci derecenin 2 nci kademesi, EE; 1 inci derecenin 2 nci kademesi D) KH; 3 üncü derecenin 3 üncü kademesi, EE; 1 inci derecenin 2 nci kademesi 16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1986 yılı nadolu Öğretmen Lisesi (hazırlık sınıfı dahil) mezunu olarak 08/04/1987 tarihinde memuriyete başlayan, 08/09/1993 tarihinde istifa eden, 720 gün sigortalı işçi olarak çalışan ve 02/07/2000 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirerek 24/05/ /05/2012 tarihleri arasında kendi bürosunda serbest avukatlık yaptıktan sonra 04/08/2014 tarihinde hazine avukatlığına atanan kişinin kazanılmış hak aylığı (KH) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EE) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KH; 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 5 ay kıdemli B) KH; 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 5 ay kıdemli C) KH; 5 inci derecenin 3 üncü kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde 5 ay kıdemli D) KH; 5 inci derecenin 1 inci kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 4 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 5 ay kıdemli 17) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1990 yılı nadolu Meslek Lisesi mezunu olarak 01/04/1992 tarihinde memuriyete başlayan, 1996 yılında maliye kursunu bitiren ve 2000 yılında da iki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren memurun 01/04/2014 tarihinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? ) 1 inci derecenin 1 inci kademesi B) 1 inci derecenin 3 üncü kademesi C) 2 nci derecenin 2 nci kademesi D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesi 18) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyan ve mimar olarak 10/04/1997 tarihinde göreve başlayan, 10/09/ /06/2001 tarihlerinde doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izini borçlanan memurun 10/02/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylığı (KH) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EE) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KH; 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 10 ay kıdemli B) KH; 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 10 ay kıdemli C) KH; 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 10 ay kıdemli D) KH; 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli 3

5 19) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1988 yılı meslek lisesi mezunu olarak 04/10/1988 tarihinde memuriyete başlayan ve 10/06/1993 tarihinde maliye kursunu, 2000 yılında da meslek yüksek okulunu bitiren, ve yılları sicil notları ortalaması 90 puanın üzerinde olan memurun 04/10/2014 tarihinde kazanılmış hak aylığı aşağıdakilerden hangisi olacaktır? ) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 7 ay 27 gün kıdemli B) 1 inci derecenin 2 nci kademesinde 2 ay 3 gün kıdemli C) 1 inci derecenin 3 üncü kademesinde 2 ay 3 gün kıdemli D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 3 ay 2 gün kıdemli 20) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1990 yılı lise mezunu olarak 16/09/1990 tarihinde göreve başlayan, 1994 ve 1996 yılı sicil raporları olumsuz olan, 12/01/1998 tarihinde 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan, 21/10/2000 tarihinde istifa eden, açıkta iken işletme fakültesini bitiren ve eski görevine tekrar dönme talebinde bulunan kişinin 24/01/2014 tarihinde hangi derece ve kademeden göreve başlatılmıştır? ) 7 nci derecenin 3 üncü kademesi B) 6 ncı derecenin 1 inci kademesi C) 5 inci derecenin 2 nci kademesi D) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi 21) "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda yer alan disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 22) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 23) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar? ) 1 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl 24) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurun, soruşturma veya yargılama sonunda, yetkili mercilerce göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden biri değildir? ) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler B) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler C) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar D) Tutuksuz yargılanmalarına devam edilenler 25) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 4

6 26) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla ne kadarı kesilir? ) 1/8 B) 1/6 C) 1/4 D) 1/2 27) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret nasıl belirlenir? ) Bakanlar Kurulu kararı ile B) Maliye Bakanlığınca C) Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken D) Yılı bütçe kanunu ile 28) Bayan (B), 28/08/2014 tarihinde (X) Defterdarlığı Personel Müdürlüğüne açıktan memur olarak atanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Bayan (B) ye ödenecek kıst aylık ve kesilecek sigorta primi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kıst aylık 15/09/2014 tarihinde ödenecek ve herhangi bir sigorta primi kesilmeyecektir B) Kıst aylık 28/08/2014 tarihinde ödenecek ve sigorta primleri kesilecektir C) Kıst aylık 15/09/2014 tarihinde ödenecek ve sigorta primleri kesilecektir D) Kıst aylık 28/08/2014 tarihinde ödenecek ve sigorta primleri kesilmeyecektir 29) Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 1 inci dereceli Şube Müdürü kadrosunda görev yapan Bay (), 20/09/2014 tarihinde aynı yere Daire Başkanı olarak atanarak 26/09/2014 tarihinde yeni görevine başlamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bay () ya Daire Başkanlığı için hangi tarihten itibaren mali hakları ödenecektir? ) 20/09/2014 tarihinden itibaren B) 26/09/2014 tarihinden itibaren C) 01/10/2014 tarihinden itibaren D) 15/10/2014 tarihinden itibaren 30) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan zamlar, aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) İş güçlüğü zammı, İş riski zammı, Temininde güçlük zammı, İş sorumluluğu zammı B) İş güçlüğü zammı, İş riski zammı, Temininde güçlük zammı, Mali sorumluluk zammı C) İş güçlüğü zammı, Hizmet zammı, Temininde güçlük zammı, İş sorumluluğu zammı D) İş güçlüğü zammı, Denetim zammı, Temininde güçlük zammı, Mali sorumluluk zammı 31) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aile yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Memurun çalışmayan eşi için 2134 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile yardımı ödenir B) Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek kocaya verilir C) Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihten itibaren hak kazanır D) Memurun geçimini sağladığı üvey çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilir 5

7 32) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi İdari Hizmetler Grubunda yer almaz? ) Memur B) Bilgisayar İşletmeni C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni D) Programcı 33) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerin hangisinde Defterdar unvanına atanacaklarda aranan şartlar doğru olarak verilmemiştir? ) Defterdar Yardımcısı unvanında en az iki yıl çalışmış olmak B) Defterdarlık emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl çalışmış olmak C) Personel Müdürü görevinde en az altı yıl çalışmış olmak D) Vergi Müfettişliği unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak 34) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliğine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukatların hazine avukatı olarak atanabilmeleri için avukat olarak çalışma süresi en az kaç yıldır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 35) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna lınmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) duyurusu yılın hangi ayında yapılır? 36) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, aşağıda belirtilen sürelerden hangisi bölge hizmetinden sayılır? ) ylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler B) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler C) Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreler D) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 60 günü geçmeyen seminer süreleri 37) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Muhakemat Müdürleri ve Yardımcıları atandıkları ilde en az kaç yıl süre ile görev yaparlar? ) 5 B) 4 C) 3 D) 2 38) day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Staj; day memurun görevi ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir B) Hazırlayıcı eğitim iki aydan az, dört aydan çok olamaz C) Ortaokul ve lise mezunu aday memurlar aynı temel eğitim programına tabi tutulurlar D) Temel eğitim programları her kurum tarafından ayrı ayrı hazırlanır ) Ocak B) Mart C) Mayıs D) Haziran 6

8 39) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, mirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğe göre, tespit edilen zararın ödettirilmesinde memurun net aylığından yapılacak kesinti miktarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) 1/2 sinden fazla 1/3 ünden az olamaz B) 1/3 ünden fazla 1/4 ünden az olamaz C) 1/4 ünden fazla 1/5 inden az olamaz D) 1/5 inden fazla 1/6 sından az olamaz 40) Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, Tamamı, kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması, zorunluluğu olan kaloriferli konutlar şeklinde tarif edilen kamu konutu tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) B tipi konutlar B) C tipi konutlar C) D tipi konutlar D) E tipi konutlar 41) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır B) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir C) Sözlü şikayette bulunan şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır D) Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini ilave etmeden en yakın amirine 3 gün içinde intikal ettirirler 42) Personel Müdür Yardımcısının eşi çalışmamaktadır ve çalışmayan eşe 20/09/2014 tarihinde miras yolu ile babasından köyde 2 ev, 20 dönüm tarla, 1 traktör, 20 baş büyük hayvan kalmıştır sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Personel Müdür Yardımcısının yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Edinme tarihinden itibaren 20/03/2015 tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur B) Eşi çalışmadığı için mal bildiriminde bulunmasına gerek yoktur C) Eşin mal varlığında önemli değişiklik olduğundan 20/10/2014 tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur D) Miras yolu ile eşe ait mal varlığı değişikliği olduğu için 2015 yılı Şubat ayı sonunda genel beyanda bulunur 43) Net aylığı TL olan bir müfettişin eşi de çalışmaktadır. Bankada eşine ait TL mevduat, 22 yaşındaki kızına ait TL kredi borcu, kendisine ait TL değerinde arsası ve TL değerinde otomobili bulunmaktadır sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bu müfettişin beyan zorunluluğu olmadığı mal varlığı aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir? ) Kredi borcu B) Otomobil, kredi borcu C) Otomobil, mevduat, arsa D) rsa, otomobil 7

9 44) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Cumhuriyet Savcısı, rüşvet suçunun işlendiğini öğrendiğinde sanık hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu aşağıdaki makamlardan hangisine bildirir? 45) ) Memurun ilk disiplin amirine B) İlgili Bakana C) tamaya yetkili amire D) Emniyet Mali Şubeye I- Müsteşar II- Vali III- Defterdar IV- Kaymakam V- Personel Müdürü 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen soruşturma usulüne tabi olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) I-II B) I-II-IV C) III-IV-IV D) II-IV 46) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bildirimlerin verileceği merciler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Noterler için dalet Bakanlığı B) Bakanlar Kurulu Üyeleri için Başbakanlık C) Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı D) Yeminli Mali Müşavirler için Maliye Bakanlığı 47) Halen Defterdar olarak görev yapan ( D) nin, Malmüdürü iken yaptığı bir ödemeden dolayı hakkında ön inceleme yapılmaktadır sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, bu durumda (D) hakkında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaymakam B) Vali C) Müsteşar D) Maliye Bakanı 48) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, 04/04/2014 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı 14/04/2014 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiş ise, karara karşı itiraz süresi hangi tarihte sona erecektir? ) 24/04/2014 B) 29/04/2014 C) 04/05/2014 D) 14/05/ ) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar? ) Genel Müdür B) Vali C) Defterdar D) Kaymakam 8

10 50) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Müdür Yardımcısı hakkındaki "hazırlık soruşturması" genel hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) En az müdür ve üstü B) Müfettiş C) Görevli Sulh Ceza Hâkimi D) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı 51) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler? ) İdari Yargılama Usulü Kanunu B) Ceza Muhakemesi Kanunu C) Türk Ceza Kanunu D) Devlet Memurları Kanunu 52) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, soruşturma izni verilmesi kararının itiraz edilmeden kesinleşmesi üzerine dosya nereye gönderilir? ) Danıştay Birinci Dairesine B) Bölge İdare Mahkemesine C) Cumhuriyet Başsavcılığına D) Sulh Ceza Hâkimliğine 53) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinebilecek kişiler arasında yer almaz? ) Şüpheli veya sanığın nişanlısı B) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi C) Şüpheli veya sanığın kayın hısımlığından üstsoyu D) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kayın hısımları 54) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, "kovuşturma"nın tanımı aşağıdakilerin hangisidir? ) Yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir B) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir C) Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir D) Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir 55) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari davaya ilişkin dilekçelerin ilk inceleme safhasında reddedilme sebebi değildir? ) Ehliyet B) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, C) Süre aşımı D) Husumet 56) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde dava açma süresi kaç gündür? ) 10 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 60 gün 57) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, bu Kanunun uygulanmasında yetkinin kaynağı nedir? ) Kuvvetler ayrılığı B) Objektif hüsnüniyet C) Kamu düzeni D) Denetim 9

11 58) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, yürütmenin durdurulması kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir B) Taraflar arasında teminata ilişkin anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir C) İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz D) Teminat miktarları yılı Bütçe Kanunu (İ) Cetvelinde gösterilir 59) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevabın kesin olmaması nedeniyle kesin cevabın beklenmesi halinde, bekleme süresi en fazla ne kadardır? ) Başvuru tarihinden itibaren üç ay B) Dava açma tarihinden itibaren üç ay C) Başvuru tarihinden itibaren altı ay D) Dava açma tarihinden itibaren altı ay 60) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir? ) Nüfuz ticareti B) Nitelikli dolandırıcılık C) İrtikap D) Rüşvet 61) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacağı, suç ve ceza içeren hükümlerin kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamayacağı hususu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, hangi temel ilkesidir? ) Hukukilik B) Kanunilik C) dalet D) Kanun önünde eşitlik 62) Bir kamu görevlisi, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapmaması için aracılar vasıtasıyla göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlaması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki suçların hangisini işlemiştir? ) Zimmet B) İrtikap C) Görevi kötüye kullanma D) Rüşvet 63) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisinin işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir? ) Denetim görevinin ihmali B) Görevi kötüye kullanma C) Zimmet D) Kamu görevinin yapılmaması 64) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi emeklilik keseneğine esas aylığın hesaplanmasında dikkate alınan unsurlarından biri değildir? ) Taban aylık B) Görev tazminatı C) Kıdem aylık D) Ek gösterge aylığı 65) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, verilecek emekli ikramiyesinin hesabında en fazla dikkate alınacak hizmet süresi kaç yıldır? ) 25 B) 30 C) 35 D) 40 10

12 66) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c maddesi kapsamında ilk defa sigortalı olarak 25/08/2014 tarihinde göreve başlayan Devlet memuru Bayan ( ) nın, sigortalılık başlangıç tarihi ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için aranan prim ödeme gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) 01/09/ B) 25/08/ C) 15/09/ D) 25/08/ ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için uygulanacak oran ile aylık bağlama oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) %1 ve %90 B) %1 ve %100 C) %2 ve %90 D) %2 ve %100 68) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı sayılanların (Devlet memurlarının) ölümü halinde sigortalılığı ne zaman sona erer? ) Ölüm tarihinde B) Ölüm tarihini takip eden ay sonunda C) Ölüm tarihini takip eden onuncu günün sonunda D) Görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşında 69) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalı sayılanlar aşağıdaki sürelerden hangisi için borçlanamazlar? ) Sigortalı iken herhangi bir suçtan gözaltına alınanlardan hüküm giyenlerin gözaltında geçen süreleri B) Grev ve lokavtta geçen süreler C) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri D) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi için yurt dışında geçen öğrenim süreleri 70) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar nasıl belirlenir? ) Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı B) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan onayı C) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı D) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı 71) şağıdakilerden hangisi hakkında 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır? ) Hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği D) Kamu İktisadi Kuruluşları 11

13 72) şağıdakilerden hangileri 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi değildir? ) Yargı mensupları B) Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları C) Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları D) Dışişleri Bakanlığı mensupları 73) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre "başvuru hakkı" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler B) Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez C) Yargı organlarınca incelenmekte olan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz D) Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmiş olması koşulu aranır 74) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; Bakanların, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda sorumlu oldukları merci aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Maliye Bakanı ve Sayıştay C) Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Başbakan ve Sayıştay 75) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci ne ile başlar? ) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesi B) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin yayınlanması C) Maliye Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli mali planın yayınlanması D) Kamu kurum ve kuruluşlarının ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlaması 76) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ) Kamu Geliri B) Kamu Kaynakları C) Kamu Finansmanı D) Özel Gelir 77) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin birlikte yönetilmesi demek olan Hazine birliği kapsamındaki kamu idareleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri C) Genel yönetim kapsamındaki idareleri D) Sosyal Güvenlik ve Mahalli idare kapsamındaki kamu idareleri 12

14 78) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından bir rapor halinde gönderileceği merci ya da merciler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) Kalkınma Bakanlığına B) Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına C) Kalkınma Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına D) Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına 79) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmediği için bütçeye gelir kaydedilen emanet hesaplarındaki tutarların ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mahkeme kararı üzerine ödenir B) Bu tutarların ödenmesine Maliye Bakanı yetkilidir C) Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenebilir D) İlgili idarenin harcama yetkilisi ödemeye yetkilidir 80) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılabilir? ) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler B) İhale yetkilisinin %10'una sahip olduğu ve yönetim kurulunda bulunmadığı anonim şirket C) Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. D) İhaleyi yapan idare ile ilgili derneğin ortak olduğu şirket 81) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır? ) 25 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde B) 21 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde C) 25 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede D) 21 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede 82) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması durumunda; ihtiyaç, aşağıdakilerin hangisinde gösterilen usullerle ihale yapılarak karşılanabilir? ) Doğrudan temin usulü B) Pazarlık usulü veya açık ihale usulüyle C) Doğrudan temin usulü veya belli istekliler arasında ihale usulüyle D) Belli istekliler arasında ihale usulüyle 83) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı ne zaman iade edilir? ) Kesin teminat yatırıldıktan sonra B) İhale yetkilisince ihale kararı onaylandıktan sonra C) Sözleşme imzalandıktan sonra D) Kesinleşen ihale kararı yükleniciye tebliğ edildikten sonra 84) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, "mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden" imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? ) Götürü bedel sözleşme B) Münferit sözleşme C) Çerçeve sözleşme D) Birim fiyat sözleşme 13

15 85) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında bakmakla yükümlü olduğu kişilerden hangisine harcırah verilmez? ) Erkek kardeşine B) Dedesine C) Torununa D) Kayınvalidesine 86) I-Yevmiye II-Yol masrafı III-ile masrafı IV-Yer değiştirme masrafı 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan memurlara vazife mahalline kadar harcırahın yukarıda sayılan unsurlarından hangileri ödenir? ) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV 87) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere gönderilen şahsa, aynı yer ve aynı iş için bir yıllık dönem zarfında en fazla kaç gün için gündelik ödenebilir? ) 45 gün B) 90 gün C) 180 gün D) Herhangi bir gün sınırı yoktur 88) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri en fazla kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadırlar? ) 7 B) 15 C) 30 D) 60 89) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Dilekçe Komisyonunun yetkileri arasında yer almaz? ) İdari denetimin yapılmasının istemek B) Bilirkişi görevlendirmek C) Talebin yerine getirilmesini istemek D) Özel kuruluşlardan bilgi ve belge almak 90) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu görev süresi kaç yıldır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 91) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvuru dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir? ) Başvuru sahibinin adı ve soyadı B) Başvuru sahibinin telefonu C) Başvuru sahibinin imzası D) Başvuru sahibinin iş adresi 92) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna aşağıda belirtilen kurumların hangisinden üye gösterilemez? ) Türkiye Barolar Birliği B) Türkiye Büyük Millet Meclisi C) dalet Bakanlığı D) Danıştay 93) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle hangi merci tarafından verilir? ) İl Valisi B) Belediye Başkanı C) Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce D) İş Sağlığı Güvenliği uzmanınca 14

16 94) şağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı dışındadır? ) Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri B) Kamu ve özel sektör işverenleri ve işveren vekilleri C) Çırak ve stajyerler D) fet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 95) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Performans denetimini B) Düzenlilik denetimini C) Mali denetimi D) Uygunluk denetimini 96) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin hesaplarına ilişkin ve mevzuatına uygun olarak tutulan defter, kayıt ve belgelerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve usulleri hangi merci tarafından belirlenir? ) Sayıştay B) Maliye Bakanlığı C) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu D) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 97) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm mercii aşağıdakilerden hangisidir? ) Sayıştay Birinci Dairesi B) Sayıştay Daireler Kurulu C) Sayıştay Genel Kurulu D) Sayıştay Temyiz Kurulu 98) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde, aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? ) Piyasa Fiyat raştırması Tutanağı B) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme C) Onay Belgesi D) İhale kararı 99) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? ) Harcama talimatı B) Onay belgesi C) Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi D) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura 100) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerince tayin edilen vekillere ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır? ) Tahsile yetkili olduğunu gösteren belge B) Noterce düzenlenmiş vekaletname C) Noterce onaylı imza sirküleri D) Noterce onaylı imza sirküleri ve tahsile yetkili olduğunu gösteren belge TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (B) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (B) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE AKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı Aday No Adı Soyadı :. :. SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük

İKİNCİ BÖLÜM. Gerçekleştirme İşlemi, Veri Giriş İşlemleri ve Yürürlük SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULAN ORTAK BİR VERİ TABANINDAN YARARLANMAK SURETİYLE YAPILACAK HARCAMALARDA VERİ GİRİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRME İŞLEMİ/BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : Kabul Tarihi : 02/12/1999 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 02/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 04/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 23896

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (19 EKİM 2014) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI (MEMUR) SORULRI (19 EKİM 2014) () Kitapçığı day No : dı Soyadı : SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (31 OCAK 2016) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI (MEMUR) SORULARI (31 OCAK 2016) (A) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINVI (MEMUR) SORULRI (31 OCK 2016) () Kitapçığı day No : dı Soyadı : SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1) Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASGARİ İŞÇİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASGARİ İŞÇİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 4. Yazılı Talep, İhbar, Şikayet ve Önerilerin Değerlendirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (Alo

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Personel Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği gereğince;

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU (İlan Tarihi : 2 KASIM 2015) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı