T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığında hata olması halinde salon sorumlusundan kitapçığın değiştirilmesini talep ediniz. 2. Soru kitapçığının üzerine aday numaranızı, adınızı ve soyadınızı yazınız. 3. Cevap kağıdının sol bölümündeki adınız, soyadınız, aday numaranız, grubunuz ile T.C. kimlik numaranızın bulunduğu alanları kurşun kalem ile kodlayınız ve kutucukları işaretleyiniz. Belirlenmiş alanı imzalayınız. 4. dı ve soyadındaki harf sayısı çok olan adaylar cevap kağıdındaki ayrılan yere kısaltma yapmadan aldığı kadarını kodlayacak; kodlamada harfler soldan yazılmaya başlanacaktır. 5. Bu testin tamamı (100) sorudur. Cevaplandırma süresi (150) dakikadır. 6. Soru kitapçıkları () ve (B) olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Dolayısıyla soru kitapçıklarının cevap anahtarları birbirinden farklıdır. Soru kitapçığınızdaki grubunuzu cevap kağıdınızda ayrılmış olan yere doğru olarak kodlamayı ve işaretlemeyi unutmayınız. ksi takdirde cevap kağıdınız değerlendirmeye alınmaz. 7. Her sorunun dört seçeneği ve yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde o soruya verilen cevap yanlış sayılır. 8. Her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 9. Test cevap kağıtları, optik okuyucuda değerlendirileceğinden, hiçbir şekilde katlanıp bükülmeyecek ve buruşturulmayacaktır. 10. Cevapları, kutucukların dışına taşırmadan, cevap kağıdında gösterilen şekilde, kurşun kalemle işaretleyiniz. 11. Sınavda müsvedde kağıdı ve hesap makinesi kullanılmayacaktır. 12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaylara aittir. Cevap kağıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutunuz. 13. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat süresince adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecektir. 14. Sınavı bitirdiğinizde soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz. 15. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde yerinizden kalkmayınız ve salon görevlilerinin talimatına göre hareket ediniz. BŞRILR DİLERİZ.

2 1) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bir teşkilatın kurulma işlemleri aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? ) Genel hükümlere göre kadro alınmasıyla B) Yeterli sayıda personelin göreve başlamasıyla C) En üst amirin göreve başlamasıyla D) Hizmet binasının tahsis edilmesiyle 5) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir? ) Harcama politikalarının uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek B) Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin hizmetleri yürütmek C) Devlet hesaplarını tutmak D) Gelir politikasını uygulamak 2) Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarına ilişkin 3046 sayılı Kanuna göre, bakanlık bağlı kuruluşları yardımcı birimlerinin yetki ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? ) Kanunla B) Bakanlar Kurulu Kararıyla C) İlgili Bakan ve Başbakanın müşterek kararıyla D) Yönetmelikle 3) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi görev alanına giren konularda Maliye Uzmanlarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırabilecek birimler arasında sayılmamıştır? ) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü B) Mali Suçları raştırma Kurulu Başkanlığı C) Personel Genel Müdürlüğü D) Muhasebat Genel Müdürlüğü 4) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Maliye Bakanlığında en fazla kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? 6) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir B) Malmüdürü, milli emlak servisindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur C) Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiridir D) Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır 7) I-Memur II-İşçi III-Geçici personel IV-Sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu hizmetlerinin kimler eliyle gördürüldüğü aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) I B) I ve IV C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1

3 8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir? ) Sadakat B) Mal Bildirimi C) Uygulamayı isteme D) Davranış ve işbirliği 9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler? ) 7 B) 10 C) 15 D) 30 10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerin hangisinde, kurumlarca hazırlanan kadro cetvellerinde yer alması gereken bilgiler tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Pozisyonu, sınıfı, derecesi ve unvanı B) Dairesi, derecesi, unvanı ve adedi C) Unvanı, sınıfı, derecesi ve kademesi D) Sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi 11) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar hangi tarihten geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar? 12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve ders görevi alacakların nitelikleri nasıl tespit edilir? ) İlgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı B) İlgili Kurumun teklifi, ilgili Bakan ve Maliye Bakanının onayı C) İlgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanının kararı D) İlgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın kararı 13) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, doğum yardımı ödeneğinin hesabında esas alınan gösterge rakamı aşağıdakilerden hangisidir? ) 800 B) 1600 C) 2500 D) ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen ve memurca ödenmesi kabul edilen zarar hangi merciin kararına göre ödenir? ) tamaya yetkili amir B) Disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu C) Zarar tespit komisyonu D) Zarara uğrayan kurumun en üst yöneticisi ) Disiplin amirlerinin teklif tarihi B) tamaya yetkili amirin onay tarihi C) tama onayının tebliğ tarihi D) Yemin merasiminin yapıldığı tarih 2

4 15) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1955 doğumlu olup, 1969 yılında ortaokulu bitiren, 01/12/ /12/1981 tarihleri arasında TCDD Vagon Fabrikasında işçi olarak 2000 gün sigortalı çalıştıktan sonra, 01/06/1982 tarihinde memuriyete başlayan, yılları son altı yıl sicil notu ortalaması 89,1 olan, 20/06/1998 tarihinde istifa eden, 31/07/2005 tarihinde ÖF lisans İşletme bölümünü bitiren, 28/09/2014 tarihinde memuriyete atanacak kişinin kazanılmış hak aylığı (KH) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EE) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KH; 1 inci derecenin 1 inci kademesi, EE; 1 inci derecenin 3 üncü kademesi B) KH; 2 nci derecenin 1 inci kademesi, EE; 1 inci derecenin 1 inci kademesi C) KH; 1 inci derecenin 2 nci kademesi, EE; 1 inci derecenin 2 nci kademesi D) KH; 3 üncü derecenin 3 üncü kademesi, EE; 1 inci derecenin 2 nci kademesi 16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1986 yılı nadolu Öğretmen Lisesi (hazırlık sınıfı dahil) mezunu olarak 08/04/1987 tarihinde memuriyete başlayan, 08/09/1993 tarihinde istifa eden, 720 gün sigortalı işçi olarak çalışan ve 02/07/2000 tarihinde Hukuk Fakültesini bitirerek 24/05/ /05/2012 tarihleri arasında kendi bürosunda serbest avukatlık yaptıktan sonra 04/08/2014 tarihinde hazine avukatlığına atanan kişinin kazanılmış hak aylığı (KH) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EE) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KH; 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 5 ay kıdemli B) KH; 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 5 ay kıdemli C) KH; 5 inci derecenin 3 üncü kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde 5 ay kıdemli D) KH; 5 inci derecenin 1 inci kademesinde 5 ay kıdemli, EE; 4 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 5 ay kıdemli 17) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1990 yılı nadolu Meslek Lisesi mezunu olarak 01/04/1992 tarihinde memuriyete başlayan, 1996 yılında maliye kursunu bitiren ve 2000 yılında da iki yıllık meslek yüksekokulunu bitiren memurun 01/04/2014 tarihinde kazanılmış hak aylık derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? ) 1 inci derecenin 1 inci kademesi B) 1 inci derecenin 3 üncü kademesi C) 2 nci derecenin 2 nci kademesi D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesi 18) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyan ve mimar olarak 10/04/1997 tarihinde göreve başlayan, 10/09/ /06/2001 tarihlerinde doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izini borçlanan memurun 10/02/2014 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylığı (KH) ve emeklilik keseneğine esas aylığı (EE) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KH; 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 2 nci derecenin 2 nci kademesinde 10 ay kıdemli B) KH; 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 10 ay kıdemli C) KH; 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 3 üncü derecenin 3 üncü kademesinde 10 ay kıdemli D) KH; 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli, EE; 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde 1 ay 6 gün kıdemli 3

5 19) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1988 yılı meslek lisesi mezunu olarak 04/10/1988 tarihinde memuriyete başlayan ve 10/06/1993 tarihinde maliye kursunu, 2000 yılında da meslek yüksek okulunu bitiren, ve yılları sicil notları ortalaması 90 puanın üzerinde olan memurun 04/10/2014 tarihinde kazanılmış hak aylığı aşağıdakilerden hangisi olacaktır? ) 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 7 ay 27 gün kıdemli B) 1 inci derecenin 2 nci kademesinde 2 ay 3 gün kıdemli C) 1 inci derecenin 3 üncü kademesinde 2 ay 3 gün kıdemli D) 2 nci derecenin 3 üncü kademesinde 3 ay 2 gün kıdemli 20) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 1990 yılı lise mezunu olarak 16/09/1990 tarihinde göreve başlayan, 1994 ve 1996 yılı sicil raporları olumsuz olan, 12/01/1998 tarihinde 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan, 21/10/2000 tarihinde istifa eden, açıkta iken işletme fakültesini bitiren ve eski görevine tekrar dönme talebinde bulunan kişinin 24/01/2014 tarihinde hangi derece ve kademeden göreve başlatılmıştır? ) 7 nci derecenin 3 üncü kademesi B) 6 ncı derecenin 1 inci kademesi C) 5 inci derecenin 2 nci kademesi D) 4 üncü derecenin 2 nci kademesi 21) "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" fiili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda yer alan disiplin cezalarından hangisinin verilmesini gerektirir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 22) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bakanlık (Merkez) Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirlerce verilen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Kademe ilerlemesinin durdurulması D) Devlet memurluğundan çıkarma 23) Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir eylemin öğrenildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmaz ise, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar? ) 1 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl 24) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen memurun, soruşturma veya yargılama sonunda, yetkili mercilerce göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden biri değildir? ) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler B) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler C) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar D) Tutuksuz yargılanmalarına devam edilenler 25) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 4

6 26) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla ne kadarı kesilir? ) 1/8 B) 1/6 C) 1/4 D) 1/2 27) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret nasıl belirlenir? ) Bakanlar Kurulu kararı ile B) Maliye Bakanlığınca C) Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken D) Yılı bütçe kanunu ile 28) Bayan (B), 28/08/2014 tarihinde (X) Defterdarlığı Personel Müdürlüğüne açıktan memur olarak atanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Bayan (B) ye ödenecek kıst aylık ve kesilecek sigorta primi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kıst aylık 15/09/2014 tarihinde ödenecek ve herhangi bir sigorta primi kesilmeyecektir B) Kıst aylık 28/08/2014 tarihinde ödenecek ve sigorta primleri kesilecektir C) Kıst aylık 15/09/2014 tarihinde ödenecek ve sigorta primleri kesilecektir D) Kıst aylık 28/08/2014 tarihinde ödenecek ve sigorta primleri kesilmeyecektir 29) Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde 1 inci dereceli Şube Müdürü kadrosunda görev yapan Bay (), 20/09/2014 tarihinde aynı yere Daire Başkanı olarak atanarak 26/09/2014 tarihinde yeni görevine başlamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Bay () ya Daire Başkanlığı için hangi tarihten itibaren mali hakları ödenecektir? ) 20/09/2014 tarihinden itibaren B) 26/09/2014 tarihinden itibaren C) 01/10/2014 tarihinden itibaren D) 15/10/2014 tarihinden itibaren 30) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan zamlar, aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) İş güçlüğü zammı, İş riski zammı, Temininde güçlük zammı, İş sorumluluğu zammı B) İş güçlüğü zammı, İş riski zammı, Temininde güçlük zammı, Mali sorumluluk zammı C) İş güçlüğü zammı, Hizmet zammı, Temininde güçlük zammı, İş sorumluluğu zammı D) İş güçlüğü zammı, Denetim zammı, Temininde güçlük zammı, Mali sorumluluk zammı 31) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aile yardımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Memurun çalışmayan eşi için 2134 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile yardımı ödenir B) Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek kocaya verilir C) Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihten itibaren hak kazanır D) Memurun geçimini sağladığı üvey çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilir 5

7 32) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi İdari Hizmetler Grubunda yer almaz? ) Memur B) Bilgisayar İşletmeni C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni D) Programcı 33) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerin hangisinde Defterdar unvanına atanacaklarda aranan şartlar doğru olarak verilmemiştir? ) Defterdar Yardımcısı unvanında en az iki yıl çalışmış olmak B) Defterdarlık emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl çalışmış olmak C) Personel Müdürü görevinde en az altı yıl çalışmış olmak D) Vergi Müfettişliği unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak 34) Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve tama Yönetmeliğine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukatların hazine avukatı olarak atanabilmeleri için avukat olarak çalışma süresi en az kaç yıldır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 35) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna lınmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) duyurusu yılın hangi ayında yapılır? 36) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, aşağıda belirtilen sürelerden hangisi bölge hizmetinden sayılır? ) ylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler B) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler C) Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreler D) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 60 günü geçmeyen seminer süreleri 37) Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle tanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre, Muhakemat Müdürleri ve Yardımcıları atandıkları ilde en az kaç yıl süre ile görev yaparlar? ) 5 B) 4 C) 3 D) 2 38) day Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Staj; day memurun görevi ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir B) Hazırlayıcı eğitim iki aydan az, dört aydan çok olamaz C) Ortaokul ve lise mezunu aday memurlar aynı temel eğitim programına tabi tutulurlar D) Temel eğitim programları her kurum tarafından ayrı ayrı hazırlanır ) Ocak B) Mart C) Mayıs D) Haziran 6

8 39) Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, mirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğe göre, tespit edilen zararın ödettirilmesinde memurun net aylığından yapılacak kesinti miktarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? ) 1/2 sinden fazla 1/3 ünden az olamaz B) 1/3 ünden fazla 1/4 ünden az olamaz C) 1/4 ünden fazla 1/5 inden az olamaz D) 1/5 inden fazla 1/6 sından az olamaz 40) Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, Tamamı, kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması, zorunluluğu olan kaloriferli konutlar şeklinde tarif edilen kamu konutu tipi aşağıdakilerden hangisidir? ) B tipi konutlar B) C tipi konutlar C) D tipi konutlar D) E tipi konutlar 41) Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır B) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir C) Sözlü şikayette bulunan şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır D) Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini ilave etmeden en yakın amirine 3 gün içinde intikal ettirirler 42) Personel Müdür Yardımcısının eşi çalışmamaktadır ve çalışmayan eşe 20/09/2014 tarihinde miras yolu ile babasından köyde 2 ev, 20 dönüm tarla, 1 traktör, 20 baş büyük hayvan kalmıştır sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Personel Müdür Yardımcısının yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Edinme tarihinden itibaren 20/03/2015 tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur B) Eşi çalışmadığı için mal bildiriminde bulunmasına gerek yoktur C) Eşin mal varlığında önemli değişiklik olduğundan 20/10/2014 tarihine kadar ek mal bildiriminde bulunur D) Miras yolu ile eşe ait mal varlığı değişikliği olduğu için 2015 yılı Şubat ayı sonunda genel beyanda bulunur 43) Net aylığı TL olan bir müfettişin eşi de çalışmaktadır. Bankada eşine ait TL mevduat, 22 yaşındaki kızına ait TL kredi borcu, kendisine ait TL değerinde arsası ve TL değerinde otomobili bulunmaktadır sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bu müfettişin beyan zorunluluğu olmadığı mal varlığı aşağıdakilerden hangisinde tam olarak gösterilmiştir? ) Kredi borcu B) Otomobil, kredi borcu C) Otomobil, mevduat, arsa D) rsa, otomobil 7

9 44) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, Cumhuriyet Savcısı, rüşvet suçunun işlendiğini öğrendiğinde sanık hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu aşağıdaki makamlardan hangisine bildirir? 45) ) Memurun ilk disiplin amirine B) İlgili Bakana C) tamaya yetkili amire D) Emniyet Mali Şubeye I- Müsteşar II- Vali III- Defterdar IV- Kaymakam V- Personel Müdürü 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen soruşturma usulüne tabi olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) I-II B) I-II-IV C) III-IV-IV D) II-IV 46) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre, bildirimlerin verileceği merciler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Noterler için dalet Bakanlığı B) Bakanlar Kurulu Üyeleri için Başbakanlık C) Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı D) Yeminli Mali Müşavirler için Maliye Bakanlığı 47) Halen Defterdar olarak görev yapan ( D) nin, Malmüdürü iken yaptığı bir ödemeden dolayı hakkında ön inceleme yapılmaktadır sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, bu durumda (D) hakkında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaymakam B) Vali C) Müsteşar D) Maliye Bakanı 48) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, 04/04/2014 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı 14/04/2014 tarihinde ilgilisine tebliğ edilmiş ise, karara karşı itiraz süresi hangi tarihte sona erecektir? ) 24/04/2014 B) 29/04/2014 C) 04/05/2014 D) 14/05/ ) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar? ) Genel Müdür B) Vali C) Defterdar D) Kaymakam 8

10 50) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, Müdür Yardımcısı hakkındaki "hazırlık soruşturması" genel hükümlere göre aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? ) En az müdür ve üstü B) Müfettiş C) Görevli Sulh Ceza Hâkimi D) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı 51) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler? ) İdari Yargılama Usulü Kanunu B) Ceza Muhakemesi Kanunu C) Türk Ceza Kanunu D) Devlet Memurları Kanunu 52) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, soruşturma izni verilmesi kararının itiraz edilmeden kesinleşmesi üzerine dosya nereye gönderilir? ) Danıştay Birinci Dairesine B) Bölge İdare Mahkemesine C) Cumhuriyet Başsavcılığına D) Sulh Ceza Hâkimliğine 53) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinebilecek kişiler arasında yer almaz? ) Şüpheli veya sanığın nişanlısı B) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi C) Şüpheli veya sanığın kayın hısımlığından üstsoyu D) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kayın hısımları 54) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, "kovuşturma"nın tanımı aşağıdakilerin hangisidir? ) Yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir B) İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir C) Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir D) Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir 55) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi idari davaya ilişkin dilekçelerin ilk inceleme safhasında reddedilme sebebi değildir? ) Ehliyet B) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, C) Süre aşımı D) Husumet 56) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde dava açma süresi kaç gündür? ) 10 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 60 gün 57) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, bu Kanunun uygulanmasında yetkinin kaynağı nedir? ) Kuvvetler ayrılığı B) Objektif hüsnüniyet C) Kamu düzeni D) Denetim 9

11 58) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, yürütmenin durdurulması kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir B) Taraflar arasında teminata ilişkin anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir C) İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz D) Teminat miktarları yılı Bütçe Kanunu (İ) Cetvelinde gösterilir 59) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevabın kesin olmaması nedeniyle kesin cevabın beklenmesi halinde, bekleme süresi en fazla ne kadardır? ) Başvuru tarihinden itibaren üç ay B) Dava açma tarihinden itibaren üç ay C) Başvuru tarihinden itibaren altı ay D) Dava açma tarihinden itibaren altı ay 60) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir? ) Nüfuz ticareti B) Nitelikli dolandırıcılık C) İrtikap D) Rüşvet 61) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamayacağı, suç ve ceza içeren hükümlerin kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamayacağı hususu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, hangi temel ilkesidir? ) Hukukilik B) Kanunilik C) dalet D) Kanun önünde eşitlik 62) Bir kamu görevlisi, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapmaması için aracılar vasıtasıyla göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlaması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki suçların hangisini işlemiştir? ) Zimmet B) İrtikap C) Görevi kötüye kullanma D) Rüşvet 63) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisinin işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir? ) Denetim görevinin ihmali B) Görevi kötüye kullanma C) Zimmet D) Kamu görevinin yapılmaması 64) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi emeklilik keseneğine esas aylığın hesaplanmasında dikkate alınan unsurlarından biri değildir? ) Taban aylık B) Görev tazminatı C) Kıdem aylık D) Ek gösterge aylığı 65) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca uygulanmakta olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, verilecek emekli ikramiyesinin hesabında en fazla dikkate alınacak hizmet süresi kaç yıldır? ) 25 B) 30 C) 35 D) 40 10

12 66) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c maddesi kapsamında ilk defa sigortalı olarak 25/08/2014 tarihinde göreve başlayan Devlet memuru Bayan ( ) nın, sigortalılık başlangıç tarihi ve yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için aranan prim ödeme gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) 01/09/ B) 25/08/ C) 15/09/ D) 25/08/ ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için uygulanacak oran ile aylık bağlama oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) %1 ve %90 B) %1 ve %100 C) %2 ve %90 D) %2 ve %100 68) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kanunun 4/c maddesi kapsamında sigortalı sayılanların (Devlet memurlarının) ölümü halinde sigortalılığı ne zaman sona erer? ) Ölüm tarihinde B) Ölüm tarihini takip eden ay sonunda C) Ölüm tarihini takip eden onuncu günün sonunda D) Görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşında 69) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, sigortalı sayılanlar aşağıdaki sürelerden hangisi için borçlanamazlar? ) Sigortalı iken herhangi bir suçtan gözaltına alınanlardan hüküm giyenlerin gözaltında geçen süreleri B) Grev ve lokavtta geçen süreler C) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri D) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi için yurt dışında geçen öğrenim süreleri 70) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar nasıl belirlenir? ) Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan onayı B) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan onayı C) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı D) Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı 71) şağıdakilerden hangisi hakkında 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır? ) Hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği D) Kamu İktisadi Kuruluşları 11

13 72) şağıdakilerden hangileri 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi değildir? ) Yargı mensupları B) Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları C) Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları D) Dışişleri Bakanlığı mensupları 73) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre "başvuru hakkı" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler B) Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez C) Yargı organlarınca incelenmekte olan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz D) Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmiş olması koşulu aranır 74) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; Bakanların, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda sorumlu oldukları merci aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi B) Maliye Bakanı ve Sayıştay C) Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi D) Başbakan ve Sayıştay 75) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci ne ile başlar? ) Bakanlar Kurulunun orta vadeli programı kabul etmesi B) Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin yayınlanması C) Maliye Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli mali planın yayınlanması D) Kamu kurum ve kuruluşlarının ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlaması 76) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ) Kamu Geliri B) Kamu Kaynakları C) Kamu Finansmanı D) Özel Gelir 77) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin birlikte yönetilmesi demek olan Hazine birliği kapsamındaki kamu idareleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri C) Genel yönetim kapsamındaki idareleri D) Sosyal Güvenlik ve Mahalli idare kapsamındaki kamu idareleri 12

14 78) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından bir rapor halinde gönderileceği merci ya da merciler aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak gösterilmiştir? ) Kalkınma Bakanlığına B) Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına C) Kalkınma Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına D) Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına 79) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmediği için bütçeye gelir kaydedilen emanet hesaplarındaki tutarların ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Mahkeme kararı üzerine ödenir B) Bu tutarların ödenmesine Maliye Bakanı yetkilidir C) Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenebilir D) İlgili idarenin harcama yetkilisi ödemeye yetkilidir 80) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılabilir? ) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler B) İhale yetkilisinin %10'una sahip olduğu ve yönetim kurulunda bulunmadığı anonim şirket C) Kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. D) İhaleyi yapan idare ile ilgili derneğin ortak olduğu şirket 81) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce ve nerede yayımlanır? ) 25 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde B) 21 gün önce ve Kamu İhale Bülteninde C) 25 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede D) 21 gün önce ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetede 82) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması durumunda; ihtiyaç, aşağıdakilerin hangisinde gösterilen usullerle ihale yapılarak karşılanabilir? ) Doğrudan temin usulü B) Pazarlık usulü veya açık ihale usulüyle C) Doğrudan temin usulü veya belli istekliler arasında ihale usulüyle D) Belli istekliler arasında ihale usulüyle 83) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale üzerine kalan isteklinin geçici teminatı ne zaman iade edilir? ) Kesin teminat yatırıldıktan sonra B) İhale yetkilisince ihale kararı onaylandıktan sonra C) Sözleşme imzalandıktan sonra D) Kesinleşen ihale kararı yükleniciye tebliğ edildikten sonra 84) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, "mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden" imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? ) Götürü bedel sözleşme B) Münferit sözleşme C) Çerçeve sözleşme D) Birim fiyat sözleşme 13

15 85) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında bakmakla yükümlü olduğu kişilerden hangisine harcırah verilmez? ) Erkek kardeşine B) Dedesine C) Torununa D) Kayınvalidesine 86) I-Yevmiye II-Yol masrafı III-ile masrafı IV-Yer değiştirme masrafı 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan memurlara vazife mahalline kadar harcırahın yukarıda sayılan unsurlarından hangileri ödenir? ) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV 87) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici bir görev ile yurt içinde başka bir yere gönderilen şahsa, aynı yer ve aynı iş için bir yıllık dönem zarfında en fazla kaç gün için gündelik ödenebilir? ) 45 gün B) 90 gün C) 180 gün D) Herhangi bir gün sınırı yoktur 88) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri en fazla kaç gün içinde cevaplandırmak zorundadırlar? ) 7 B) 15 C) 30 D) 60 89) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi Dilekçe Komisyonunun yetkileri arasında yer almaz? ) İdari denetimin yapılmasının istemek B) Bilirkişi görevlendirmek C) Talebin yerine getirilmesini istemek D) Özel kuruluşlardan bilgi ve belge almak 90) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu görev süresi kaç yıldır? ) 2 B) 3 C) 4 D) 5 91) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme başvuru dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir? ) Başvuru sahibinin adı ve soyadı B) Başvuru sahibinin telefonu C) Başvuru sahibinin imzası D) Başvuru sahibinin iş adresi 92) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna aşağıda belirtilen kurumların hangisinden üye gösterilemez? ) Türkiye Barolar Birliği B) Türkiye Büyük Millet Meclisi C) dalet Bakanlığı D) Danıştay 93) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle hangi merci tarafından verilir? ) İl Valisi B) Belediye Başkanı C) Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce D) İş Sağlığı Güvenliği uzmanınca 14

16 94) şağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsamı dışındadır? ) Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri B) Kamu ve özel sektör işverenleri ve işveren vekilleri C) Çırak ve stajyerler D) fet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri 95) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) Performans denetimini B) Düzenlilik denetimini C) Mali denetimi D) Uygunluk denetimini 96) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, kamu idarelerinin hesaplarına ilişkin ve mevzuatına uygun olarak tutulan defter, kayıt ve belgelerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve usulleri hangi merci tarafından belirlenir? ) Sayıştay B) Maliye Bakanlığı C) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu D) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 97) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre, Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm mercii aşağıdakilerden hangisidir? ) Sayıştay Birinci Dairesi B) Sayıştay Daireler Kurulu C) Sayıştay Genel Kurulu D) Sayıştay Temyiz Kurulu 98) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde, aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? ) Piyasa Fiyat raştırması Tutanağı B) Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme C) Onay Belgesi D) İhale kararı 99) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? ) Harcama talimatı B) Onay belgesi C) Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi D) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura 100) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerince tayin edilen vekillere ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır? ) Tahsile yetkili olduğunu gösteren belge B) Noterce düzenlenmiş vekaletname C) Noterce onaylı imza sirküleri D) Noterce onaylı imza sirküleri ve tahsile yetkili olduğunu gösteren belge TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15