SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN

2 Sosyoloji biliminin toplumsalın her türlü alanına ve problemlerine dönük analiz yapabilme pratiği ve hareket zemini; Sanayi döneminin kendine özgü endüstriyel zemininde ortaya çıkan sosyal güvenlik kavramı ile etkileştiğinde sosyal güvenlik sosyolojisi adı verilen bir alt disiplinin oluşmasına neden olmaktadır. Tarihsel zaman içinde hemen hemen aynı dönemlerde ortaya çıkan sosyoloji ve sosyal güvenlik kavramının problem alanları sosyolojinin de ilgi ve çalışma alanlarına girmektedir. Buna göre sosyal güvenlik sosyolojisi; sosyal güvenliğin ilgi alanına giren konuların sosyolojik verilerle desteklenerek ve sosyolojik bir bakış açısı içinde irdelenmesidir

3 Endüstrileşmeye bağlı olarak kentleşme ve geniş ailenin yerini çekirdek aileye bırakması gibi sosyal yapıda ortaya çıkan değişmeler, sosyal güvenlik sistemlerinin kurulmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda sosyal güvenlik sistemlerinin sosyolojik faktörlerin etkisiyle ve sosyal sorunlara çözüm aramak üzere oluştuğu söylenebilir. Sosyal güvenlik sosyolojisinin kavramsal olarak gelişim tarihi tam olarak belirgin olmamakla beraber, başlangıcının ünlü Fransız Le Play in madenci ailelerine dönük yaptığı monografi çalışması sayılabilir. Terim olarak ise Demirbilek e göre 9 yılında Meksika daki Sosyoloji Kongresinde kullanılmıştır. Daha sonra 9 ve 97 te yapılan VI ve VII. Dünya Sosyoloji kongreleri sosyal güvenlik sosyolojisi ile ilgili yapılan uluslararası ilk toplantılardır. Daha sonraki dönemlerde özellikle 8 li yıllarda yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümler sosyal güvenliğin toplumsal boyutunun yoğun tartışılmasına neden olmuştur. Özellikle İngiltere ve Almanya ile ABD orjinli çalışmalar literatürde yer alırken, sosyal politikalar alanı ile teorik-metodolojik yakınlaşmalar görülmektedir.

4 Sosyal güvenlik sosyolojisinin doğrudan ya da dolaylı ilgilendiği kavramlar şöyle sayılabilir; İş, emek, üretim, işsizlik, iş güvencesi, grev, lokavt, işçi sınıfı, emeklilik, sağlık, sağlık güvencesi, sosyal sorumluluk, yoksulluk, devlet yardımı, sosyal devlet, aile, çalışan kadınlar, çalışan çocuklar, dezavantajlı işçiler, sosyal konut, endüstriyel ilişkiler, sosyal sorun, ekonomik kriz, sosyal devlet, Refah devleti, yaşlılık, emeklilik, sosyal hareketlilik, göç, göçmen işçiler, sosyal yapı, sosyal adalet, sosyal yardım, vergiprim, sosyal politikalar, sosyal statü, eğitim, iş eğitimi, iş güvenliği, eğitimi, sosyal güvenlik eğitimi, iş kazaları ve sakatlık, iş kazası ve aileler, sosyal hizmetler, meslek, meslek hastalıkları, sosyal güvenlik programları, sosyal güvence, endüstri toplumu, ekonomik kriz ve yansımalarıdır.

5 Yaşlı nüfustaki artış doğum oranlarında azalma, yaşam süresinin uzaması, aile tiplerinin değişimi, sürekli işsizlik ve ortaya çıkardığı yoksulluk gibi bir çok sosyolojik faktör bir yandan sosyal güvenlik sistemlerinin görev ve fonksiyonlarını etkilemekte, öte yandan emeklilik fenomeni gibi çeşitli sosyal güvenlik konuları sosyolojik araştırmaların ilgi alanına dahil etmektedir( Örneğin, Genç 8 yaşındaki birinci sınıf öğrencilerine bundan yıl sonra nerede ve nasıl yaşamak isterseniz soruma bir çoğu emekli ve sahil kenti yanıtı vermektedir).

6 Sosyal güvenlik kavramı genellikle mevzuati bir yapı da algılanmakta ve gerekli kural ve düzenlemeler ile ki çoğu anlaşılmaz kanunlardır- sınırlandırmaktadır. Oysa sosyal güvenlik sosyolojisi bu uygulamaların sosyolojik yönüdür ve etkili kullanıldığında ortaya çıkan ve çıkabilecek birçok sorun önceden engellenebilir. Örneğin İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre son iki yılda en az, yılının ilk dört ayında ise en az 9 çocuk işçi iş kazaları nedeniyle yaşamlarını kaybetmişlerdir (Bu çocuklardan dördü Suriyelidir-Hürriyet,. Nisan İK)). Bu sonuca gelmeden önce oluşan sosyolojik nedenler ise; yoksul aileler, tercih edilen ucuz iş gücü, eğitim sisteminden erken ayrılan çocuklar, göçmen çocuk işçilerin çalıştırılmasıdır. Ülkemizde yaklaşık milyon çocuk işçi olduğu düşünüldüğünde alınması gereken tüm tedbirler sosyal güvenlik sosyolojisinin problem konusudur.

7 Sosyal güvenlik sosyolojisi sosyal tabakalar arasındaki eşitsizliğin farklı biçim ve sonuçları ile sosyal hareketliliğin sosyal güvenlik üzerindeki etkilerini de ele almaktadır. Göç sonucu sanayi kentlerine gelen kalifiye olmayan işgücünün üretim mekanizmalarına katılımı, iç ve dış göç sonucu bu kentlerde oluşan işçi ve göçmen bölgeleri, buralardaki sosyal ilişkiler, oluşturulan davranış kalıpları, alışkanlıklar, yeme-içme biçimleri, düşük eğitim süresi ve sonuçları da temel araştırma konuları arasındadır. Bu bölgelerde devletin sosyal yardımları ve oluşan yaşam alışkanlıkları, yardım beklentisi ve üretim sürecinden ayrılma yönelimleri de araştırma konularına eklenebilir.

8 Bireylerin sosyal güvenlik alanında yaşadıkları deneyimler mikro-sosyolojik düzeyde incelenmesi de ilginç bazı bulguların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Mikro sosyolojik incelemeler, sosyal güvenlik desteklerinden faydalananlara dönük olup, bu desteklerin bireylerin tutum ve davranışlarına olan etkileri, sigortalılık kavramı, yeşil kartlılık, yaşlılık yardımı, bursluluk, gıda desteği gibi onlarca kalemde verilen bu yardımların toplum bazında bireye olan etkileri araştırma konusudur. Ülkemizde yaklaşık milyon 9 bin 9 ev bir başka deyişle milyon kişinin düzenli yardım aldığı gerçeği göz önüne alındığında bu denli geniş bir örneklem grubunun sosyolojik olarak incelenmesi yine sosyal güvenlik sosyolojisinin temel çalışma alanlarına girmektedir.

9 Örgütsel ve yönetsel olarak sosyal güvenliğin yönetimi de sosyal güvenlik sosyolojisinin çalışma alanıdır. Özellikle çalışma sosyolojisinin veri kaynakları işe koşularak, küçük ölçekli üretim sahalarından sosyal güvenliğin tepe yönetimine kadar her örgütlenme sürecindeki durum ve olaylar, çıkarılan yasalar (Örneğin emeklilik yaşı, iş güvenliği yasası vb.) bu disiplinin çalışma konularıdır. Örneğin ülkemizde iş kazalarının en yoğun yaşandığı üretim alanları yılı verilerine göre maden ve inşaat-yol sektörü olmasına rağmen yıllara göre artan iş ölümlerine rağmen iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaması, gerekli kontrollerin gerektiği şekilde yapılmaması, yasal düzenlemelerin etki alanları vb. konular sosyal güvenlik sosyolojisinin temel araştırma konusudur. Soma ve Ermenek te acı bir şekilde yaşanan deneyimler, büyük inşaatlarda yaşanan ölümler, bu ortamlardaki iş alışkanlıkları, oluşan çalışma kültürü, işçi-işveren ilişkileri ve bunun yönetim süreçlerine yansıması gibi konular da sosyal güvenlik sosyolojisinin kapsamındadır.

10 İş kazalarında ölüm istatistikleri ve ölen işçilerin yaş, demografik özellikleri ve eğitim düzeyleri de sosyal güvenlik sosyolojisinin ilgi alanındadır. İş kazalarında ölümlere yaş aralığında bakıldığında yılı verilerine göre hayatını kaybedenlerin ü 9-, - yaş aralığında, - yaşları arasında, 9, - yaşları arasında 8, - 7 kişi, - yaşları arasında ise 8 kişidir. Bu yaş dağılımının sosyolojik anlamları ve parametreleri nelerdir sorusu sosyal güvenlik sosyolojisinin yanıt aradığı sorulardır. Ölümlü iş kazalarının çoğunluğu yılında sırasıyla Manisa (), İstanbul (98), Kocaeli (7), Ankara (8), Bursa (7), Antalya (7) da yaşanmıştır. Bu demografik dağılımın sosyolojik vurguları ile sektörlere göre dağılımı da inceleme alanındadır.

11 Eğitim düzeyi yükseldikçe iş kazalarının azaldığı evrensel vurgusu bağlamında eğitim ve iş kazalarının incelenmesi de sosyal güvenlik sosyolojisinin ilgi alanındadır. yılı İş kazaları ve Sağlık Problemleri raporuna göre son ay içinde istihdam edilen lise altı eğitimlilerin %.8 i bir iş kazası geçirirken genel lise mezunlarında bu oran %.7, lise dengi meslek okul mezunlarında %., yüksek öğretim mezunlarında ise % olarak tahmin edilmiştir. Eğitim ve iş kazaları arasındaki bu ilişki iş güvenliği öğretim programları makro ve mikro eğitim uygulamaları da sosyal güvenlik sosyolojisinin kapsamındadır.

12 Sosyal güvenlik kavramının toplumsal algıda yeri, bireylerdeki etkisi ve anlamı da sosyal güvenlik sosyolojisinin kapsamındadır. Örneğin Soma maden faciası ardından ülke gündemi yoğun bir şekilde iş güvenliği ve tedbirleri medya aracılığı ile genel ve özel gündemlerinde tartışmışlardır. Özellikle kaza sonrası ailelerin yaşadıkları travmanın önce ailedeki etkisi- ki kadın bir anda evin reisi olmuş, yaşamın idamesinde sorumluluğu artmıştır- sonra toplumsal etkilerin araştırılması, iş kazası ailesinin betimlenmesi, yaşadıkları travmanın sosyal boyutu, kadının erkeğin ölümü sonrası iş yaşamında yer alması, iş ve gelecek kaygısı, adalet beklentilerine dönük örgütlenmeleri, kaza sonrası toplumun eleştirel olarak iş ve güvenliği uygulamalarını irdelemesi Türk sosyal güvenlik sosyolojisinin güncel araştırma konuları arasındadır.

13 Aşağıda üniversite öğrencilerinin sosyal güvenlik ve iş güvenliği-iş güvenliği eğitimi algısına dönük yapılan bir araştırma sonuçları paylaşılmıştır.

14 Bu araştırmada hem nicel hem de nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışma niteliğindedir. Tarama modelleri, geçmişte veya halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Bu yöntem yoluyla üniversite öğrencilerinin sosyal güvenlik kavramına dönük algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel boyut ise "olgusal" ve "yargısal" olmak üzere iki veri grubundan meydana gelmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik..gibidir. ifadesi ile metaforik algıların tespiti amaçlanmıştır.

15 Çalışma grubu; Araştırmanın çalışma grubunda -8 yaş grubunda üniversite son sınıf öğrencileri ve üniversite mezunları oluşturmaktadır. Yaş grubunun farklı olması araştırma sonuçlarının daha güvenilir olmasını sağlayacaktır. Araştırmaya kişi katılmıştır. - Nisan tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı Sosyal Güvenlik Algısına dönük hazırlanan veri toplama aracı maddelik önermelerden oluşmaktadır. Veri toplama aracında iki temel konu ele alınmıştır. Bunlardan birinci iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi algısı diğeri de sosyal güvenlik algısı ile ilgilidir.

16 İş Güvenliği Ve İş Güvenliği Eğitimi Algısı.İş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri biliyorum. m Mean =, Std. Dev. =, N = Çalışma grubunun büyük bir bölümü iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmemektedir. Grubu oluşturan 77 kişi bu önermeye Hiç-Çok az katılıyorum yönünde görüş belirtmiştir. Sadece si büyük ölçüde ve tamamen katılıyorum yönünde görüş belirtmiş, kişi kararsızım skalasında görüş sunmuşlardır. Örneklem grubunun üniversite son sınıf ve mezun öğrencilerden oluştuğu gerçeği ile ortaya çıkan tablo oldukça düşündürücüdür.

17 .Kendi mesleğime dönük iş güvenliği ile ilgili yapmam gereken temel davranışları biliyorum. m Mean =,8 Std. Dev. =, N = Çalışma grubunu oluşturan üniversite son sınıf ve mezun öğrencileri iş güvenliğine dönük kendi mesleki davranışlarını bildikleri ( kişi) ve bilmediklerini ( kişi) yakın oranlarda belirtmişlerdir.

18 . Çalışma alanlarında iş güvenliğinin sağlanması temel insan haklarından biridir. 8 m Mean =, Std. Dev. =,8 N = Örneklem grubunun %9 ü iş güvenliğinin sağlanması temel insan haklarından biridir önermesine katılmaktadır. Bu yüksek oran grubun bilinçliliği bağlamında önemlidir. Özellikle son dönemde ülkemizde görülen iş kazalarına bağlı ölümlü vakalar, medyanın bu olaylara sık yer vermesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları bu sonucun oluşmasında etkili olabilir.

19 . Türkiye de işletmelerin iş güvenliğine çok önem verdiğini düşünmüyorum. m Mean =, Std. Dev. =, N = Bu önermeye grubun % si hiç ya da çok az katılmaktadır. Sadece %9 u iş güvenliğine önem verildiğini düşünmektedir. İş güvenliğine işletmelerin önem vermediği ve oluşan iş kazalarının ya da çevresel gözlem deneyimlerinin bu sonucu çıkartmada etkili olduğu söylenebilir.

20 . Türkiye de iş güvenliği kültürünün tüm çalışma alanlarında var olduğunu düşünüyorum. m Mean =,9 Std. Dev. =, N = İş güvenliği kültürünün çalışma alanlarında varlığı örneklem grubunun %8 ni tarafından olumsuz görülmüştür. Bu sonuç, uzun bir dönemde oluşan kültürel özelliklerin mevcut olmadığı anlamına gelmektedir. Karar vericilerin bu konu üzerinde düşünmesi ve politika üretmeleri gerekmektedir.

21 . Türkiye de çalışanların maruz kaldıkları riskler ve bunlarla baş etme yollarında etkin eğitim aldıklarını düşünmüyorum. m Mean =,7 Std. Dev. =, N = Örneklem grubunun yaklaşık %8 ni Türkiye de çalışanların maruz kaldıkları riskler ve bunlarla baş etme yollarında etkin eğitim aldıklarını düşünmemektedir. Bu sonuç Türkiye de iş güvenliği eğitiminin sorgulanması ve niteliğinin artırılması çalışmalarının ivediliğini gözler önüne sermektedir. İş ve İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarının ve yasaların niteliğinin artırılması gerçeğini de tekrardan ortaya çıkarmaktadır.

22 7. Türkiye de iş güvenliği eğitiminin nitelikli olduğunu düşünüyorum. m7 Mean =,87 Std. Dev. =, N = Yukarıdaki sonuç altıncı soru ile birlikte düşünüldüğünde işyerlerinde verilen eğitimin niteliğinin yetersizliği örneklem grubunca belirtilmiştir. Neden sonuç ilişkisi bağlamında verilen iş eğitiminin yetersizliği işçilerin maruz kaldıkları riskler ve bunlarla baş etme yollarında da etkin olmalarını engellemektedir.

23 8. Türkiye de iş güvenliği tedbirlerinin tüm çalışma alanlarında yeterince uygulandığını düşünmüyorum. m8 Mean =, Std. Dev. =, N = Örneklem grubunun % 8 i iş güvenliği tedbirlerinin tüm çalışma alanlarında yeterince uygulandığını düşünmemektedir. Yukarıda izleyen soru da benzer sonuçlar görülmektedir. İş güvenliği kültürünün yokluğu beraberinde iş güvenliği eğitiminin niteliksizliği beraberinde uygulamanın da yetersiz olmasına neden olmaktadır. Eğitim düzeyinin yüksekliği ile iş kazalarının azalması arasındaki bağıntı göz önüne alındığında karar vericilerin çok yalın bir gerçek olan bu duruma çözüm üretici politikalar geliştirmeleri gerekmektedir.

24 9. Çeşitli kurumlar tarafından verilen iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin niteliği tartışmalıdır. m9 Mean =, Std. Dev. =,9 N = İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 8 saatten, uygulama kısmı da saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. Programın kalan saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu kursların niteliği örneklem grubunun %8 ü tarafından tartışmalı bulunmuştur. Bu kursların eğitim programları, öğretim kadrosu, uzaktan eğitimin uygulama zorlukları ve katılımın denetlenememesi ile staj-uygulama çalışmalarında yaşanan aksaklıklar vb. sorun alanları iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin grup tarafından tartışmalı bulunma nedenleri arasında sayılabilir.

25 . İş güvenliği eğitimi özel sektör ve devlet işbirliğinde verilmelidir. m Mean =,7 Std. Dev. =, N = Örneklem grubunun % 8 i iş güvenliği eğitiminde özel sektör ve devlet işbirliğini önemsemektedir. Yukarıda belirtilen sorun alanları ve özel sektörün hızla bu alanda eğitim vermesinin bir sonucu olacak artan eğitim kurumlarının tartışmalı uygulamaları bir işbirliğini gerekli kılmaktadır.

26 . İş güvenliği uzmanlığı uygulamasını etkili buluyorum. m Mean =,89 Std. Dev. =,8 N = Örnek grubu iş güvenliği uzmanlığı uygulamasını % oranında Hiç-Çok az katılıyorum şeklinde olumsuz bulmakta, % ü de olumlu bulmakta % 7 side kararsız bir yönelim göstermişlerdir. Bu sonucun çıkmasında ülkemizde son dönemlerde sıkça yaşanan iş kazalarının etkisi olabilir.

27 . İş güvenliğinin her öğretim kademesinde ders olarak verilmesini doğru buluyorum. m Mean =,7 Std. Dev. =,7 N = Örneklem grubunun % 8 i iş güvenliğinin her öğretim kademesinde ders olarak verilmesini doğru bulmaktadır. Torba yasa ile geçen hafta bu dersin mühendislik fakültelerinde okutulma kararının alınması sevindiricidir. Ayrıca bu dersi yıllar önce teknik okulda alan biri olarak dersin mutlaka uygulama ayağının ciddi bir şekilde yapılması gerekmektedir.

28 . Türkiye de iş güvenliği ihlallerine dönük yasal yaptırımların etkili olduğunu düşünüyorum. m Mean =,8 Std. Dev. =, N = Grubun %7 i Türkiye de iş güvenliği ihlallerine dönük yasal yaptırımların etkili olduğunu düşünmemekte, sadece % i etkili olduğunu düşünmektedir. Yasal yaptırımların son dönem değişiklikleri ile cezai ağırlıklarının artırılması önemli bir ilerleme gibi görünse de örneklem grubu tarafından yeterli algılanmamıştır. İş güvenliği kültürü, eğitim düzeyi ve niteliğinin artırılması ile caydırıcı yasal düzenlemeler iş kazalarının azalmasında örneklem grubu tarafından önemsenmektedir.

29 Sosyal Güvenlik Algısı. Sosyal Güvenlik sadece devletin sağladığı bir hizmettir. m Mean =,8 Std. Dev. =, N = Sosyal güvenliğin sadece devletin sağladığı bir imkan olduğu anlayışının zamanla değiştiği çalışma grubunun verilerinde de görülmektedir. Grubun % ı sosyal güvenliğin sadece devletle ilgili olmadığı, % 9 u ise sadece devleti sosyal güvenliği devlet ile ilişkilendirmektedir. Son dönemde artan bireysel emeklilik sistemleri, özel sigortaların artan etkinliği bu sonuçta etkili olabilir.

30 . Sigortalı olmak beni güvence de tutmaktadır. m Mean =, Std. Dev. =, N = Nostaljik olarak özellikle günlük konuşmalarda ve filmlerde geçen sigortalılık kavramı bireylere bir farkındalık, koruma ve güç kazandırırdı. Bu güç ve koruma hissi, günümüzde de devam etmektedir. Genç örneklem grubu sigortalı olmayı % oranında güvence olarak görmektedir. % ise bir güvence olarak görmemektedir.

31 . Türkiye de sosyal güvenliği yeterince etkili ve hizmet edici buluyorum. m Mean = Std. Dev. =,7 N = Sigortalı olmayı önemseyen örneklem grubu, Türkiye de sosyal güvenlik hizmetini yeterince etkili ve hizmet edici bulmamaktadır. Örneklem grubunun % 7 ü bu önermeye hiç katılmıyorum-çok az katılıyorum şeklinde bir yönelim göstermiştir. Sadece % ü Türkiye de sosyal güvenliği yeterince etkili ve hizmet edici bulmaktadır. Sosyal güvenlik uygulamalarında hizmet alanlar daha fazlasını, devlet de güvence sağladığı kişilerin sayıca fazla olmasını dikkate almaktadır. Bu bağlamda yukarıdaki sonuç çok da şaşırtıcı olmamıştır.

32 7. Yüksek maaş yerime sosyal güvenliği tercih ederim. m7 Mean =, Std. Dev. =, N = Sosyal güvenliğin öncelikli algılanmasına dönük sunulan bu önermeye çalışma grubundan kişi Hiç Katılmıyorum derken, kişi Çok Az Katılıyorum, kişi (%) kararsızım, kişi Büyük Ölçüde Katılıyorum, kişi Tamamen Katılıyorum şeklinde yönelim göstermişlerdir. Grup bu sonuçlara göre % oranında yüksek maaş yerime sosyal güvenliği tercih ederim yönündedir. Ancak ciddi bir oranda kararsızlık söz konusudur.

33 8. Sosyal güvenlik haklarımı biliyorum. m8 Mean =, Std. Dev. =, N = Yukarıda sonuç iş güvenliği bilgi düzeyi ile hemen hemen aynıdır. Bu önermeye grubun % i hiç katılmıyorum-çok az katılıyorum yönünde iken sadece % ü sosyal güvenlik haklarımı biliyorum demektedir. Yükseköğrenimli bir çalışma grubunda bu sonucun çıkması düşündürücüdür. Bu hakların nasıl ve hangi araçlarla öğretileceği üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmalıdır.

34 9. Sosyal güvenlik kavramının her öğretim kademesinde ders olarak verilmesini doğru buluyorum. m9 Yukarıdaki önermeye bağlı olarak bazı kararlar alınmalıdır bağlamında Sosyal Mean =,8 Std. Dev. =,8 N = güvenlik kavramının her öğretim kademesinde ders olarak verilmesini örneklem grubu %8 oranında doğru bulmaktadır. Buna göre iş güvenliği eğitimi ve sosyal güvenlik konularının birlikte yer aldığı bir ders,tüm öğretim kademelerinin programlarına eklenmeli ve işlevsel olarak işlenmelidir.

35 . Türkiye de iş kazaları sonrası verilen sosyal hakların yeterli olduğunu düşünüyorum. m Mean =, Std. Dev. =,99 N = Çalışma grubunun % 8 ü bu önermeye hiç katılmıyorum-çok az katılıyorum şeklinde yönelim göstermiştir. Sadece 7 kişi (%)Türkiye de İş kazaları sonrası verilen sosyal hakların yeterli olduğunu düşünmektedir. Yüksek oranda yetersiz vurgusunun oluşmasında yeni sayılabilecek Soma maden faciasının sonrasında yaşananlar etkili olmuş olabilir. Soma maden faciasının duruşmalarının olduğu günümüzde sosyal hakların yetersizliği, yardımların kesildiğine dönük eleştiriler bu algının oluşmasında etkilidir denilebilir.

36 . Türkiye de son dönemde artan iş kazalarının tedbirsizlik ve iş güvenliği bilgisizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. 8 m Mean =, Std. Dev. =, N = Türkiye de son dönemde artan iş kazalarının tedbirsizlik ve iş güvenliği bilgisizliğinden kaynaklandığını grubun %8 i onaylamaktadır. Türkiye de son dönemde üzücü bir şekilde artan ölümlü iş kazalarının nedenlerinin çok yönlü araştırılması ve mutlaka belirlenen nedenlerin giderilmesine dönük kararların alınması gerekmektedir.

37 . Sosyal güvenlik ile sigortalı olmak aynı anlama gelmektedir. m Mean =, Std. Dev. =,9 N = Değişen sosyal güvenlik kavramında bireylerin sadece devletin sigortası altında olmadığı diğer bazı mekanizmalarında sosyal güvenlik uygulamalarında kullanılabildiği gerçeğine, örneklem grubu % oranında hiç katılmıyorum-çok az katılıyorum şeklinde yönelim göstermiştir. Sosyal güvenlik ile sigortalı olmak aynı anlama gelmektedir önermesine katılanlar ise kişidir.

38 . Devletin çeşitli adlar altında verdiği sosyal yardımlardan haberdarım. Mean =, Std. Dev. =,99 N = m Genç ve yüksek öğrenimli örneklem grubunun % ü hiç katılmıyorumçok az katılıyorum şeklinde.devletin çeşitli adlar altında verdiği sosyal yardımlardan haberdar değilim demiştir. Bu durumun oluşmasında grubun ilgi alanına bu konuların girmemesi kadar bilgilendirilmemeleri de etkili olmuş olabilir.

39 . Devletin çeşitli adlar altında verdiği sosyal yardımları yerinde buluyorum. m Mean =, Std. Dev. =, N = Devletin çeşitli adlar altında verdiği sosyal yardımları yerinde buluyorum önermesine grup olumlu bir yönelim göstermemiştir. Grubunun % ı hiç katılmıyorum-çok az katılıyorum, sadece % 7 si olumlamaktadır. % ü kararsızdır. Bu durumun oluşması yukarıdaki soru ile bağlantılı düşünüldüğünde grubun yeterinde bilgi sahibi olmadığı ya da yardımların farklı amaçlarla yapıldığı vurgusu etkili olabilir.

40 . Devletin çeşitli adlar altında verdiği sosyal yardımları insanları tembelliğe ettiğini düşünüyorum. m Mean =,9 Std. Dev. =, N = Devletin çeşitli adlar altında verdiği sosyal yardımları insanları tembelliğe ettiğini düşünüyorum.önermesine örneklem grubunun % sı hiç katılmıyorum-çok az katılıyorum, % si Büyük Ölçüde Katılıyorum- Tamamen Katılıyorum yönelimindedir. % si ise kararsızdır.

41 SOSYAL GÜVENLİK METAFORU SIRA SI SOSYAL GÜVENLİK GİBİDİR. İFADE GÜVENLİK KATEGORİSİ Bariyer Koruma çemberi Zırh Anamız Koruyucu kask Tanrının güven eli Şemsiye Can kurtaran Koruyucu Güvence Ağaç Kalkan Can simitti Güvende hissetme İnsanın kendi evi Ebeveyn Güven Devlet Sevgili

42 İHTİYAÇ KATEGORİSİ Gerekli Sağlık Hak Dost Hayat Özgürlük Adalet Önem Zorunluluk Su Temel İhtiyaç Hayatın sağlıklı sürdürülmesi Yaşamak Nefes almak Para

43 ELEŞTİRİ KATEGORİSİ Beyaz Bir Renk Yetersiz Cevabı Olmayan Sorular Bilinmezlik Çarpık Kentleşme Hayal Kırıklığı Yanlılık

44 Sosyal Güvenlik Gibidir. Metaforik ifadesi örneklem grubu tarafından ana grupta açıklanmıştır. Buna göre güvenlik kategorisi en çok üretim yapılan bölümdür. Örneklem grubu Zırh, Anamız, Koruyucu Kask, Tanrının Güven Eli, Şemsiye, Cankurtaran, Kalkan gibi koruma, kollama ve himaye kavramlarını üreterek sosyal güvenlik kavramının önemini vurgulamışlardır. Bir diğer metaforik kategori ise ihtiyaç bölümüdür. Burada grup sosyal güvenliğin gerekliliği ve insan yaşamındaki etkisini içeren kavramları kullanmışlardır. Sağlık, Hak, Dost, Zorunluluk, Hayatın sağlıklı sürdürülmesi, Su, Yaşamak bu alanda vurgulanan ihtiyaç ifadeleridir. Güvenlik ve ihtiyaç alanından sonra üçüncü vurgu eleştireldir. Bu alan diğer alanla kadar yoğun üretilmemiştir. Sosyal güvenliğin aksayan yönlerinin vurgulandığı bu kategori de Yetersiz, Cevabı Olmayan Sorular, Bilinmezlik, Çarpık Kentleşme, Hayal Kırıklığı, Yanlılık gibi eleştirel kavramlar üretilmiştir.

45 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tarihsel, toplumsal ve teolojik bir geçmişe sahip olan sosyal güvenlik kavramı ülkemizde tüm çalışanların dikkatle izledikleri bir alan görünümündedir. Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine etki eden faktörler temel olarak; kayıt dışı istihdam ve sosyal güvenlik sisteminin prim kayıpları, sosyal sigorta kapsamının darlığı, sosyal yardım ve sosyal sigorta sisteminin kayıt dışı çalışmayı özendirmesi, düşük kazanç bildirimi, kamu kurum ve kuruluşları arası koordinasyon eksiği, prim tahsilatında yaşanan sorunlar, bağımsız çalışanların sosyal sigorta sisteminden hizmet akdi ile çalışanlar gibi yararlanmaması, sosyal güvenlik denetiminden kaynaklanan sorunlar, sık çıkarılan aflar ve borçlanma yasaları ile bireysel emeklilik fonlarındaki tasarrufların yetersizliği şeklinde özetlenebilir. Bu bağlamda, sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için sadece kayıt dışı çalışmanın önlenmesi ve prim tahsilat oranlarının yükseltilmesiyle prim gelirlerinin artırılması yeterli olmayıp; düzenli ücretli istihdamının ve özellikle kadın istihdamının artırılması, yaşlıların çalışma hayatında daha uzun süre kalmalarının teşvik edilmesi, bireysel emeklilik fonlarının büyütülmesi ve tamamlayıcı emeklilik programlarının teşviki ile yeni tasarruf mekanizmaları geliştirilmesi gibi çok yönlü politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar sosyal güvenlik sosyolojisi verileri ile

46 Öneriler Sosyal güvenlik sosyolojisi özellikle sosyal politikalar kavramı ile karıştırılmamalıdır. Sosyal politikalar bir sonuca, önleme vurgu yaparken Sosyal güvenlik sosyolojisi daha kapsayıcı ve daha geniş bir zemine sahiptir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal güvenlik sosyolojisi alanında yapılan araştırmaları destekleyici ve yönlendirici uygulamaları artırmalıdır. Mikro alanda sosyal güvenlik uygulamalarının bölgesel bazda araştırmalarının yapılması ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Sosyal güvenliğin sadece yasal ve ekonomik boyutu ile değil sosyal yönü ile ele alınması, karar ve uygulamalarda bu boyutun dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Bakanlığın Ana akım medya, sosyal medya gibi etkili iletişim alanlarının etkili olarak kullanılması gençlere sosyal güvenlik ve iş eğitimi, iş sağlığı gibi alanlarda sürekli bilgi aktarımı yapılmalıdır. Soma ve Ermenek ile maden kazaları, İstanbul da sık rastlanan inşaat kazalarının nedenlerinin incelenerek kamuoyunu tatmin edecek bir tedbirler sürecinin alınması gerekmektedir. Yasal yaptırımların iş güvenliği tedbirlerini almaya dönük motivasyonu sağlamalıdır. İş güvenliği uzmanlığı eğitim program ve uygulamalarının gözden geçirilmesi, para ile alınan bir unvan gibi algılamaların engellenmesi gerekmektedir. İş güvenliği eğitimi dikkatle ve bilimsel yöntemler ile yapılmalıdır.

47 Ülkemizde sosyal güvenliğin ve iş güvenliğinin en üst düzeyde oluşması dileğiyle Teşekkürler

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Çalışanların sayısı, Aralık 2012 de bir ay öncesine göre öenmli bir değişme

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md.

Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Aylık İş Kazaları Raporu Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Mrk. Md. Rapor No:1 08 Kasım 2016 Ülkemizde iş kazaları alınan birçok önleme rağmen artmaya devam etmektedir.

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır.

oranları genel yapıyla benzerlik göstermekte ve yüzde 24,4 ile Orta Doğu dışındaki ülkelere göre oldukça düşük bir seviyede bulunmaktadır. YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye de kadınların işgücüne katılımı 2008 yılı itibariyle yüzde 24 tür. Bu oranla Türkiye, Ortadoğu ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI 1.1. SOSYAL GÜVENLİK 9 1.1.1. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi 1 1.1.. Sosyal Güvenliğin Araçları ve Sosyal Riskler 17 1.1..1. Sosyal Yardımlar

Detaylı

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Kadın 7,6% Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin % 92,4 ü erkek, % 7,6 sı kadındır. Erkek 92,4% Kocaeli 8% Trakya 5% Anadolu 8% Bursa 6% Eskişehir 7% İzmir 23% İstanbul 1'nolu (Anadolu ) 16% Gebze

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI)

Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) Ders Kodu Kredi AKTS Ders Adı Sınıf Dönem Grup Ders Tipi DERS DÖNEMİ - 1.YARIYIL (GÜZ YARIYILI) 501 3 6 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 Güz Zorunlu Ders Zorunlu Ders SEC-1.1 3 SEÇMELİ DERS HAVUZU (Teorik

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI

ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ---------------------------------------------------------------------------------------- XI GİRİŞ --------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ

6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 6331 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) Tel: 0545 633 21 95 e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 EYLÜL AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Ağustos ayı itibariyle çalışanların sayısı, bir ay öncesine göre 43.000

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü BAP Öğrenci Projesi: Türkiye de Sosyoloji Araştırması Akademisyen Formu Türkiye de sosyolojinin sorunlarını belirlemek için siz akademisyenlerin

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.06.2013 Sayı 16 Konya nın kayıtlı istihdamı son 4 yılda yüzde 40 arttı: SGK verilerine göre Şubat 2013 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 11 milyon 748 bin

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL

26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 07/06/2007 26 milyar YTL'den işsize düşen 1.2 milyar YTL İşsizlik Sigortası'nın uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 31 Mart 2007 tarihine kadar geçen

Detaylı

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-V Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Yaşlılık Kavramı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İÇERİK. Hakkımızda Ekibimiz Sunduğumuz Hizmetler Değer Önerilerimiz Hizmet Süreci Referanslarımız İletişim

İÇERİK. Hakkımızda Ekibimiz Sunduğumuz Hizmetler Değer Önerilerimiz Hizmet Süreci Referanslarımız İletişim İÇERİK Hakkımızda Ekibimiz Sunduğumuz Hizmetler Değer Önerilerimiz Hizmet Süreci Referanslarımız İletişim Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Alanında Sizlerin Yanında 2 HAKKIMIZDA 2015 - İstanbul merkezli Londista

Detaylı

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010 İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı Eylül 2010 Gündem Gündem Soru? Yeni dünya Yeni ekonomi Yeni jenerasyon Ekonomik Krizlerin Türkiye deki Sonuçları 1991 1994 1998 2001 2009 En

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Umut TOPCU * İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN -1 Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıklarının Saptanmasının Önemi 1 Meslek hastalıkları 6331 sayılı

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Soma da 301 maden emekçisinin yaşamını. Bir maden dosyasından yeraltı notları DOSYAMADEN

Soma da 301 maden emekçisinin yaşamını. Bir maden dosyasından yeraltı notları DOSYAMADEN DOSYAMADEN [ Deniz Çaba ] fotoğraf [ Turan Gültekin ] Bir maden dosyasından yeraltı notları Dünya madencilik çevreleri, giderek daha fazla Türkiye yi tartışıyor. Biz ise sadece gündemi değiştirmeye yönelik

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı