Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)} Kan Grupları {Test(5-8)} Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157"

Transkript

1 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım Kromozom Sayısında ve Yapısındaki Değişmeler Gen Klonlanması Rekombinant DNA Teknolojisi Gen Mühendisliği Uygulamalarının Sağladığı Yararlar Mini Sınav () Konu Testleri ( - 2) Mini Sınavlar ( - 9) Konu Testleri ( - 9)... 4 Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test( - 4)}... 4 Kan Grupları {Test(5-8)} Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-2)} Karma {Test(3-9)} Üniversite Sınav Soruları... 79

2 Mendel bezelyelerle yaptığı çalışmalar sonucu kalıtımın mekanizmalarını açıklamıştır. KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONU ÖZETİ Özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarımına kalıtım, bunu inceleyen biyoloji alt dalına ise genetik adı verilir. Kalıtım mekanizmalarını açıklayan ilk bilimsel çalışmalar 860 lı yıllarda Mendel tarafından gerçekleştirilmiştir. KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMLAR DNA molekülü içinde yer alan ve belirli bir proteinin sentezi için şifre veren bölüme gen, aynı karaktere etki eden genlerden her birine ise alel gen adı verilir. Bir karaktere ait anne ve babadan aynı alelleri alan bireyin genotipi o karakter bakımından homozigot (AA veya aa), farklı alelleri alan bireyin genotipi o karakter bakımından heterozigottur (Aa). Bir canlının sahip olduğu genlerin tamamına genotip, çevre ve genotipin etkisiyle oluşan dış görünüşüne ise fenotip adı verilir. Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına bağımsız genler, farklı karakterlere ait genlerin aynı kromozom üzerinde bulunmasına bağlı genler denir. Genler bağımsız ise gamet çeşidi 2 n formülü ile bulunur (n = heterozigot kromozom sayısı). I MENDEL İLKELERİ VE UYGULAMALARI BÖLÜM Mendel bezelye bitkileri ile yaptığı çaprazlamalarla günümüzde Mendel İlkeleri olarak adlandırılan bir dizi sonuca ulaşmıştır. Bezelyelerin kolay yetiştirilmesi, hızlı üremesi, karakterlerinin kolay izlenmesi ve üreme sistemlerinin kolayca kontrol edilebilmesi gibi etkenler Mendel in çalışmalarında bu bitkiyi tercih etmesini sağlamıştır. Mendel in bezelyeler üzerinde yaptığı çaprazlamalar iki grupta incelenir. ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Monohibrit Çaprazlama Mendel çalışmalarına tek bir karakter bakımından faklı bezelyeleri çaprazlayarak başlamıştır. Homozigot mor (MM) ve beyaz (mm) çiçekli bezelyelerin çaprazlanması ile oluşan F dölündeki tüm bezelyelerin mor (Mm) çiçekli olduğu görülmüştür. F bitkilerinin (Mm) kendi aralarında döllenmeleri sonucu oluşan F 2 bitkilerinde ise 3 mor: beyaz fenotip oranı elde edilmiştir. 9

3 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Karakter Baskın özellik Çekinik Özellik Çiçek rengi Tohum rengi Tohum şekli Tohum zarfı şekli Tohum zarfı rengi Gövde uzunluğu Çiçek durumu Mor Sarı Düz Yassı Yeşil Uzun Aksiyal Beyaz Yeşil Buruşuk Kıvrık Sarı Kısa Terminal Mendel in bezelyelerle yaptığı genetik çalışmalarda izlediği yedi karakter. F x F Fenotip Genotip Gametler F 2 kufla Mor çiçek Mm X Mor çiçek Mm /2 M /2 m /2 M /2 m /2 M /2 m Punnet karesinin kurulmas /2 M /2 m /4 MM /4 Mm /4 Mm /4 mm Fenotip Fenotip çeflidi = 2 Fenotip oran = 3: (3/4 mor çiçek, /4 beyaz çiçek) Genotip Genotip çeflidi = 3 Genotip oran = :2: (/4 homozigot baskın (MM), /2 heterozigot bask n (Mm), /4 homozigot çekinik (mm)). 2 Dihibrit Çaprazlama Mendel monohibrit çaprazlamanın bir uzantısı olarak, iki karakterin aynı anda aktarımını inceleyen deneyleri de tasarlamıştır. Bu amaçla homozigot sarı ve düz (SSDD) tohumlu bir bezelye ile homozigot yeşil ve buruşuk (ssdd) tohumlu bir bezelyeyi çaprazlamış ve F dölündeki tüm bezelyelerin sarı ve düz (SsDd) tohumlu olduğunu görmüştür. F bitkilerinin kendi aralarında döllenmeleri sonucu oluşan F 2 bitkilerinde ise 9 sarı düzgün: 3 sarı buruşuk: 3 yeşil düzgün: yeşil buruşuk fenotip oranını elde etmiştir. F x F Fenotip Genotip Gametler F 2 kufla X Sar düz tohum Sar düz tohum Ss Dd Ss Dd 4 SD 4 Sd 4 sd 4 sd 4 SD 4 Sd 4 sd 4 sd 4 SD Punnett karesinin kurulmas SD Sd sd sd SS DD SS Dd Ss DD Ss Dd 4 4 Sd sd SS Dd SS dd Ss Dd Ss dd Ss DD Ss Dd ss DD ss Dd 9/6 Sar düz 3/6 Yeflil düz 4 sd Ss Dd Ss dd ss Dd ss dd 3/6 Sar burufluk /6 Yeflil burufluk 20

4 Bezelye de (Pisum sativum) mor renkli ve beyaz renkli çiçekler. Siyam kedisinde vücudun renklenmesinden sorumlu alel, pleiotropik etki gösterir. Mendel bezelyeler ile yaptığı monohibrit ve dihibrit çaprazlamalar ile aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: Karakterlerin nesilden nesile aktarımını sağlayan birimlere gen adı verilir. Kalıtsal karakterler her bir organizmada çiftler halinde bulunan genler tarafından kontrol edilmektedir. Biri anneden diğeri babadan gelen ve aynı karaktere etki eden bu genlere alel gen adı verilir. Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde fenotipte etkisini gösteren gene baskın (dominant) gen, fenotipte etkisini gösteremeyen gene çekinik (resesif) gen adı verilir. Her bir karakterin iki aleli, gamet oluşumu sırasında ayrılır. Gamet oluşumu sırasında farklı karakterleri denetleyen alel genler birbirinden bağımsız olarak ayrılır. Mendel Genetiğinin Genişletilmesi: Baskın özelliği gösteren bireyin genotipini öğrenmek amacıyla aynı karakter bakımından homozigot çekinik bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir. Bir özelliği kontrol eden iki alelin birbirlerine baskın ya da çekinik olmaması durumuna eksik baskınlık denir. Bu durumda, heterozigot genotipteki bireylerin fenotipi iki alelin arasındaki bir değere sahiptir. Endülüs tavuklarındaki tüy rengi ile aslanağzı ve akşam sefası bitkilerindeki çiçek rengi eksik baskınlığa örnektir. Eş baskın olarak adlandırılan durumda ise heterozigot genotipteki bireylerde, her iki alel de fenotipi ayrı ayrı ve farklı bir biçimde etkiler. İnsanlardaki AB ve MN kan grupları eş baskınlığa örnektir. Tek bir genin birden fazla fenotipik özelliği etkilemesine pleiotropi denir. Bir popülasyonda, aynı karaktere etki eden ikiden fazla alelin bulunması durumuna çok alellik denir. Bir bireyde ise bu alellerden sadece iki tanesi bulunur. Çok alellik durumunda popülasyonda oluşacak genotip çeşidi sayısı n. ^n+ h c m formülü ile hesaplanır (n = alel gen sayısı). 2 KAN GRUPLARI Kan grupları A, B ve O olmak üzere üç faklı alel gen tarafından denetlenen bir karakterdir. Bu alel genler arasındaki baskınlık durumu A = B > O şeklinde ifade edilir. Kan grubunu alyuvarların zarında bulunan antijenler belirler. Plazmada bulunan antikorlar ise uygun olmayan kan alış verişlerinde çökelmeye neden olurlar. Fenotip Genotip Alyuvardaki antijen Plazmadaki antikor A AA, AO A Anti B B BB, BO B Anti A AB AB A, B O OO Anti-A, Anti-B İnsanların kan grubu açısından genotip ve fenotipleri ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Rh + kan grubundan olan bireylerin alyuvar zarında Rh antijeni bulunurken, Rh kan grubundan olan bireylerin alyuvar zarında Rh antijeni bulunamaz. Rh olan bireyler, Rh antijenine karşı Rh antikoru (Anti Rh) oluştururlar. Anne Rh, bebek Rh + olduğunda kan uyuşmazlığı ortaya çıkar. 2

5 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Eşey Genotip Fenotip Dişi Erkek X R X R X R X r X r X r X R Y X r Y Normal Taşıyıcı Renk körü Normal Renk körü (X R : Normal görme geni, X r : Renk körü geni) Eşey Genotip Fenotip Dişi Erkek X H X H X H X h X h X h X H Y X h Y Normal Taşıyıcı Hemofili Normal Hemofili X H : Normal gen, X h : Hemofili geni Dişi ve erkeklerde renk körlüğü ve hemofili bakımından genotip ve fenotip durumları II MODERN GENETİK A) EŞEYE BAĞLI KALITIM İnsanlarda cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarına gonozom, X ve Y kromozomu dışındaki kromozomlara ise otozom adı verilir. Gonozom kromozomları üzerinde yer alan genlere eşeye bağlı genler denir. III I X kromozomu Hemofili Renk körlü ü Tam renk körlü ü Retinitis pigmentosa II Y kromozomu Bal k pulluluk Yap fl k parmakl l k K ll kulakl lık X ve Y kromozomunun homolog kısmında (I) taşınan özellikler iki genle belirlenip, hem dişi hem erkeklerde görülür. Y kromozomunun homolog olmayan kısmında (II) taşınan özellikler tek bir gen ile belirlenip sadece erkeklerde görülür. Bu kısımdaki özellikler (balık pulluluk, yapışık parmaklılık) babadan erkek çocuğa geçer. X kromozomunun homolog olmayan kısmında (III) taşınan özellikler dişide iki, erkekte ise tek gen ile belirlenir. Hemofili ve renk körlüğü, X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan çekinik genler ile belirlenen hastalıklardır. Bu hastalıklar ile ilgili genleri erkek çocuklar anneden, kız çocuklar hem anne hem de babadan alırlar. Bozuk dentin X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan ve baskın genle belirlenen bir özelliktir. Dişilerde görülme oranı erkeklere göre daha çoktur. B) KROMOZOM SAYISINDA VE YAPISINDAKİ DEĞİŞMELER Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen ayrılmama olayı sonucunda, kromozom sayısı bir fazla (n + ) ya da bir eksik (n ) olan gametler oluşur. Ayrılmama otozom kromozomlarda olabileceği gibi gonozom kromozomlarda da görülebilir. Otozomlarda ayrılmama sonucu oluşan gametlerin döllenmesi sonucu Down sendromlu (45 + XX ya da 45 + XY) bireyler oluşur. Gonozomlarda ayrılmama sonucu oluşan gametlerin döllenmesi ile Süper dişi (44 + XXX), Klinefelter erkek (44 + XXY) ve Turner dişi (44 + XO) sendromuna sahip bireyler oluşur. Kromozom sayısındaki değişimlerin dışında, kromozom yapısında da değişmeler olabilir. Bir kromozomun kırılması, kromozom yapısında delesyon, duplikasyon, inversiyon ve translokasyon olarak adlandırılan dört çeşit değişime neden olabilir. Bir hücrenin sahip olduğu kromozomların büyüklüğüne ve şekline göre dizilmesine karyotip adı verilir. Bu yöntem kullanılarak kromozom sayısı ve yapısındaki bazı anormallikler tespit edilebilir. I 22

6 . Aşağıdaki I numaralı sütunda kalıtımla ilgili bazı kavramlar, II numaralı sütunda bu kavramlarla ilişkili açıklamalar verilmiştir. Uygun eşleştirmeleri yapınız I. Gen a. Bir genin kromozom üzerinde bulunduğu bölge 2. Fenotip b. Aynı karaktere etki eden genlerden her biri 3. Alel gen c. Belirli bir proteinin sentezinden sorumlu DNA bölümü 4. Baskın gen d. Bir karaktere ait anne ve babadan farklı alellerin gelmesi durumu Heterozigot e. Canlının genetik yapısı Lokus f. Sadece homozigot durumda etkisini fenotipte gösterebilen gen 7. Genotip g. Homozigot veya heterozigot durumda etkisini fenotipte göstrebilen gen 8. Çekinik gen h. Canlının görünür özellikleri 2. Aşağıda genotipi verilen bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidi sayılarını ve gamet çeşitlerini yazınız. (Tüm genler bağımsızdır). Genotip AaBB RRnnHHgg MmNNCcDd RrssEe KKIITtZZ Gamet çeşidi sayısı II Gamet çeşitleri MİNİ SINAV Uzun I Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Uzun II K sa III Uzun gövdeli (A) iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda kısa gövdeli (a) bir bezelye oluşmuştur. Buna göre numaralı bireylerin genotipini yazınız. I.... II.... III.... Huntington otozom kromozomlardaki baskın bir alelin (A) sorumlu olduğu ölümcül bir sinir sistemi hastalığıdır. Bireyde 35 ya da 45 yaşlarına gelinceye kadar, belirgin hiç bir fenotipik etki gözlenmez. Bu yaşlarda sinir sistemi geri dönüşümsüz bir şekilde bozulmaya başlar ve sonuçta birey ölür. Huntington hastalığı ile ilgili yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.. Belirli bir yaştan sonra ölüme yol açması bu hastalığa neden olan alelin, gen havuzundan elenmesini önler. 2. Sadece homozigot baskın genotipteki bireylerin ölümüne neden olur. 3. Bu hastalıkla ilgili gen içermeyen anne ve babanın, hastalığa sahip çocukları olabilir. 4. Hastalık X kromozomunda taşındığından dişilerde görülme oranı erkeklere göre daha fazladır. 5. Bu hastalıkla ilgili heterozigot genotipteki anne ve babanın, hastalıkla ilgili baskın gen taşımayan bir çocuklarının olma ihtimali /4 tür. 6. Hastalığın etkisini gösterebilmesi için otozom kromozomlardan birinde baskın alelin bulunması yeterlidir. ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So 23

7 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 5. Aşağıda Mendel in yaptığı monohibrit çaprazlama verilmiştir. P kufla F kufla F X F F 2 kufla ı Sar tohum Tamam sar tohumlu Yeflil tohum Deney sonuçlarına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız (Baskın alel için A, çekinik alel için a simgelerini kullanınız). a) Sarı ve yeşil tohum alelleri arasındaki baskınlık durumunu belirtiniz. b) F kuşağındaki bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidini ve oranlarını yazınız. c) F 2 kuşağındaki fenotip ve genotip oranlarını yazınız. i) Fenotip oranı: ii) Genotip oranı: 6. İki karakter bakımından heterozigot genotipteki düzgün ve sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda, I. düzgün yeşil, II. buruşuk yeşil, III. buruşuk sarı, IV. düzgün sarı fenotipe sahip bezelyelerin oluşma oranlarını yazınız. (Düzgün tohum şekli ve sarı tohum rengi genleri baskındır) Mendel bağımsız dağılım olarak adlandırılan kanununa monohibrit çaprazlama sonucu ulaşamazken dihibrit çaprazlama sonucu ulaşmıştır. Bu durumu açıklayınız. 8. İki karakter bakımından da homozigot genotipteki sarı ve düz tohumlu bir bezelye ile yeşil ve buruşuk tohumlu bir bezelye bitkisinin çaprazlanması ile F dölü elde ediliyor. F dölündeki iki bezelyenin çaprazlanması ile elde edilen F 2 dölü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Genler bağımsız olup, sarı tohum rengi (A) ve düz tohum şekli (B) baskındır). fenotip çeflidi a) F 2 dölündeki; oranı kaçtır? genotip çeflidi b) F 2 dölünde sarı ve buruşuk tohumlu bir bezelyenin oluşma ihtimali kaçtır? c) F 2 dölünde tohum rengi bakımından homozigot, tohum şekli bakımından ise heterozigot genotipli bir bezelyenin oluşma ihtimali kaçtır? 9. A ve B karakterleri bakımından genotipi bilinmeyen iki bireyin çaprazlanması sonucunda oluşan oğul döllerin 3 8 nin AB, 8 nin Ab, 3 8 nin ab, nin ab fenotipinde olduğu 8 saptanmıştır. Buna göre, çaprazlanan ata bireylerin genotipini bulunuz

8 . İki bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen tohumların fenotip çeşit ve oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir Miktar Fenotip çeflitleri : Düzgün sarı : Düzgün yeflil : Burufluk sarı : Burufluk yeflil Grafiğe göre çaprazlanan bireylerin fenotiplerini yazınız (Bezelyelerde düzgün tohum şekli (D) ve sarı tohum rengi (S) genleri baskındır). Karakter Baskın Çekinik Tohum şekli Düz (D) Buruşuk (d) Çiçek durumu Aksiyal (A) Terminal (a) Çiçek rengi Mor (M) Beyaz (m) Mendel in çalıştığı üç karakterin alel genleri arasındaki baskınlık ve çekiniklik durumları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu üç karakter bakımından heterozigot genotipte olan bir bezelye bitkisi kendileştiriliyor (Genler bağımsızdır). a) Çaprazlama sonucu kaç çeşit fenotip oluşur? b) Çaprazlama sonucu kaç çeşit genotip oluşur? c) Çaprazlama sonucunda düz tohumlu, terminal çiçek durumlu, beyaz çiçek rengine sahip bir bezelyenin oluşma olasılığı kaçtır? d) Çaprazlama sonucunda anne ve babayla aynı genotipe sahip bir bezelyenin oluşma olasılığı kaçtır? MİNİ SINAV 2 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 3. Aşağıdaki tabloda AABb genotipli bir dişi ile AaBb genotipli bir erkek bireyin çaprazlama sonuçları Punnett karesinde gösterilmiştir. 4. AB Ab ab ab AB AABB I AaBB II Ab III AAbb AaBb IV Tabloda I, II, III ve IV ile gösterilen bireylerden fenotipleri aynı olanlar (i) ile genotipleri aynı olanları (ii) yazınız. i) ii) Atasal kuflak I. kuflak II. kuflak Yukarıdaki soyağacında otozomal çekinik bir özelliği (n) fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Atasal kuşaktaki bireylerin olası genotiplerini yazınız. b) I. kuşaktaki hangi bireyler kesin olarak heterozigot genotiptedir? c) II. kuşaktaki hangi bireylerin genotipi tam olarak bulunamaz? 4 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So 25

9 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 5. Birbirinden bağımsız dört karakter ile ilgili yapılan çaprazlama sonucunda F deki tüm bireylerin genotipinin AaBbCcDd olduğu görülmüştür. Buna göre F 2 deki (F xf ) bireylerin aşağıdaki genotiplere sahip olma olasılıklarını hesaplayınız. a) AA BB CC DD... b) Aa BB Cc Dd... c) aa bb cc dd... d) aa Bb Cc DD... e) Aa Bb Cc DD a geni homozigot durumda iken öldürücü bir gendir. Buna göre AaBb genotipindeki iki bireyden meydana gelen sağlıklı bir çocuğun AABb genotipinde olma olasılığını çaprazlamaları göstererek hesaplayınız. 7. Fenilketonuri otozomal kromozomlardaki çekinik bir alel gen ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık bakımından taşıyıcı bir anne ve babanın çocukları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Üç çocuğununda sağlıklı olma olasılığı kaçtır? 8. Birinci kuflak kinci kuflak Üçüncü kuflak Yukarıdaki soyağacında otozomal kromozomlarda taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Taralı bireylerin fenotipinde görülen özelliğin aktarımını sağlayan gen çeşidini (baskın / çekinik), nedenini açıklayarak yazınız. b) Soyağacındaki numaralı bireylerden hangileri kesin olarak heterozigot genotiptedir? c) Soyağacındaki numaralı bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak bulunamaz? 9. ( ) AABbccDD X ( ) Gamet Zigot 4 aabbccdd ( ) Gamet ( ) a) Yukarıda genotipleri verilmiş dişi ve erkek bireylerin oluşturacağı gamet çeşitlerini yazınız. b) Üç çocuğununda hasta olma olasılığı kaçtır? c) Üç çocuktan ikisinin sağlıklı birinin hasta olma olasılığı kaçtır? i) Dişi birey: ii) Erkek birey: b) Dişi ve erkek gametlerin döllenmesi sonucu oluşan zigotun sahip olabileceği dört genotip çeşidini yazınız. I. Olasılık: II. Olasılık: III. Olasılık: IV. Olasılık: 26

10 .? M x mm Kontrol çaprazlamanın amacını tahtadaki örneği kullanarak açıklayınız. 2. P kufla F kufla K rm z I K I K Gametler I K I B MİNİ SINAV 3 Beyaz I B I B Yukarıda kırmızı ve beyaz çiçekli aslanağzı bitkilerinin çaprazlanması sonucu F kuşağının oluşumu gösterilmiştir. a) Şemaya göre aslanağzı bitkilerinde kırmızı ve beyaz çiçek alellerinin baskınlık durumunu açıklayınız. b) Heterozigot genotipteki aslanağzı bitkilerinin çiçek rengi nedir? c) F x F çaprazlaması sonucu oluşacak F 2 kuşağı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. i) Fenotip çeşidi:... ii) Genotip çeşidi: iii) Fenotip oranı:... iiii) Genotip oranı: Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 3. Tavşanlarda kürk rengi yabanıl (A ), chinchilla (A 2 ), himalaya (A 3 ) ve albino (A 4 ) olmak üzere dört farklı alel gen ile denetlenir. Bu genler arasındaki baskınlık durumu A > A 2 > A 3 > A 4 olduğuna göre, aşağıda fenotipi verilen tavşanların olası genotiplerini yazınız. Yabanıl: Himalaya: Chinchilla: Albino:. 4. Elinizde sarı ve düz tohumlu genotipi bilinmeyen bir bezelye bitkisi bulunmaktadır. Sarı tohum renginin (S) yeşil tohum rengine (s) ve düz tohum şeklinin (D) buruşuk tohum şekline (d) baskın olduğu bilinmektedir. Buna göre; a) Bu bitkinin olası tüm genotiplerini yazınız. b) Bu bitkinin genotipini saptayabilmek için çaprazlanması gereken bitkinin fenotipini ve genotipini yazınız. c) Kontrol çaprazlaması ile elde ettiğiniz yavruların /4 ü sarı ve düz tohumlu, /4 ü sarı ve buruşuk tohumlu, /4 ü yeşil ve düz tohumlu, /4 ü yeşil ve buruşuk tohumlu ise, bilinmeyen bitkinin genotipi nedir? ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So 27

11 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 5. Aslanağzı bitkisinde aksiyal çiçek durumu (A) baskın, terminal çiçek durumu (a) ise çekiniktir. Kırmızı çiçek rengi (Ι K ) ile beyaz çiçek rengi (Ι B ) alelleri ise eksik baskın olup heterozigot genotipteki bireyler pembe çiçek rengine sahip olmaktadır. 6. Homozigot aksiyal kırmızı ve terminal beyaz aslanağzı bitkilerinin çaprazlanması sonucunda F dölü, F dölündeki bireylerin çaprazlanması ile de F 2 dölü elde ediliyor. Bu çaprazlamalar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız (Genler bağımsızdır). a) F dölündeki bitkilerin sahip olabileceği fenotip çeşitlerini yazınız... b) F 2 dölündeki fenotip ve genotip çeşidi sayılarını yazınız. Fenotip çeşidi:.. Genotip çeşidi:.. c) F 2 dölündeki fenotip oranını yazınız. Fenotip oranı:. d) F 2 dölünde her iki karakter bakımından da heterozigot genotipe sahip bir bitkinin oluşma olasılığı kaçtır? Aslanağzı bitkisine ait yukarıdaki soy ağacında pembe renkli tüm bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Numaralandırılmış bireylerden hangi ikisinin farklı yönde homozigot genotipte olduğu kesindir? Eş baskınlık ve eksik baskınlık arasındaki farkı birer örnek vererek açıklayınız. A Siyah bir deney faresi (A) albino bir fare (B) ile çaprazlanmış ve sonuçta 4 siyah fare oluşmuştur. Albino olan (B) başka bir siyah fare (C) ile çaprazlandığında ise 8 yavru siyah ve 6 yavru albino olmuştur. Bu durumu açıklayıp A, B ve C farelerinin genotiplerini yazınız. (Baskın alel için D, çekinik alel için d harfini kullanınız). B b) Kaç numaralı bireylerin çiçek rengi 9 numaralı bireyle kesin olarak aynıdır? c) Soyağacındaki heterozigot genotipli bireylerin homozigot genotipli bireylere oranı kaçtır? 28

12 . Aşağıda beş farklı bireyin kanlarındaki antijen ve antikor çeşitlerine ait bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak bireylerin kan gruplarını bulunuz. Birey no I II III IV V Kanlarındaki antijen ve antikor çeşitleri Kan plazmasında Anti A, Anti B ve Anti Rh antikorları bulunur. Alyuvarında sadece B antijeni bulunur. Kan plazmasında sadece Anti Rh antikoru bulunur. Alyuvarında A, B ve Rh antijenleri bulunur. Alyuvarında sadece Rh antijeni bulunur. 2. Anti Rh Anti B Anti A MİNİ SINAV 4 Kan grubu : Çökelme var : Çökelme yok Yukarıda sağlıklı bir bireye ait kan örnekleri üzerine Anti Rh, Anti B ve Anti A içeren serumlar damlatıldığında oluşan çökelme durumları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Bireyin kan grubu nedir? A B A 3 4 AB B 2 AB 7 8 Kan Grupları Yukarıda soyağacında, bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Kaç numaralı bireylerin genotipi tam olarak bulunamaz? b) 5 ve 6 numaralı bireylerin B kan grubunda bir kız çocuğunun olma ihtimali kaçtır? c) Kaç numaralı bireyler kesin olarak heterozigot genotiptedir? d) Hangi ailelerin O kan grubunda çocuklarının olma ihtimali vardır? A A 6 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So b) Bireyin sahip olabileceği genotip çeşitlerini yazınız.... c) Bu bireyden elde edilen kan serumunda B antikoru bulunma ihtimali kaçtır? Kan grubu ile ilgili A, B ve Rh antijenlerinden sadece birine sahip bir bireyin kan grubu ile ilgili sahip olabileceği tüm genotip çeşitlerini yazınız

13 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 5. Kan grupları ile ilgili deney yapmakta olan bir öğrenci hangisinin Anti A, hangisinin Anti B olduğunu bilmediği için, Anti X ve Anti Y olarak adlandırdığı kan serumlarını kullanmıştır. Bu serumları I, II, III ve IV numaralı bireylerden aldığı kan örneklerine ayrı ayrı damlattığında oluşan çökelme reaksiyonları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kan örneği numarası Çökelme reaksiyonları Anti X Anti Y I Çökelme var Çökelme var II Çökelme yok Çökelme var III Çökelme var Çökelme yok IV Çökelme yok Çökelme yok Tablodaki sonuçları değerlendirerek aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.. I numaralı birey AB kan grubundadır. 2. II numaralı bireyin plazmasında B antikoru bulunma ihtimali /4 tür. 3. III numaralı bireyin alyuvar zarında A antijeni bulunma ihtimali /2 dir. 4. IV numaralı birey O kan grubundadır. 5. I numaralı birey II, III ve IV numaralı bireylere kan verebilir. 6. II ve III numaralı bireyler arasında kan alış verişi olamaz. 7. A Rh + AB Rh 2 3 A Rh + AB Rh B Rh + A Rh A Rh O Rh + Yukarıdaki soyağacında, bir ailedeki bireylerin kan grupları ile ilgili fenotipleri verilmiştir. Buna göre, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bireylerin genotip olasılıklarını yazınız.. bireyin genotipi: bireyin genotipi: bireyin genotipi: bireyin genotipi: bireyin genotipi: Sağlıklı bir anne ile babanın 2. çocuğunda kan uyuşmazlığı görülürken 3. çocuğunda kan uyuşmazlığı görülmemiştir. Buna göre anne, baba, 2. ve 3. çocuğun Rh grubu ile ilgili genotiplerini yazınız. Anne: çocuk:... Baba: çocuk: Aile no. çocuk 2. çocuk 3. çocuk I A AB B II A O AB III O B B IV AB B O V A O B 6. A kan grubundaki bir anne ile kan grubu bilinmeyen bir babanın çocuklarının kan grubu A dır. Buna göre babanın BO genotipinde olma ihtimali kaçtır? Anne ve babanın kan grubu ile ilgili aynı genotipte oldukları bilinen ailelerin çocuklarının kan grupları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hangi ailelerdeki üç çocuğun öz kardeş olma ihtimali yoktur?

14 . 2. I X II Yukarıda erkek bir bireye ait X ve Y gonozomları verilmiştir. Bu kromozomların I, II ve III ile gösterilen kısımlarında bulunan genlere ikişer tane örnek veriniz. I.... II.... III Y III MİNİ SINAV 5 Eşeye Bağlı Kalıtım 3. Renk körü bir anne ile sağlıklı bir babanın normal kromozom sayısına sahip kız çocuklarının renk körü olduğu görülmüştür. 4. Anne ve babanın gamet oluşturmaları sırasında kromozomlarında ayrılmama olduğuna göre normal kromozom sayısına sahip ancak renk körü kızlarının nasıl oluştuğunu açıklayınız Yukarıdaki soyağacında hemofili bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Kaç numaralı dişi bireylerin taşıyıcı olduğu kesindir? ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So 5 6 Yukarıdaki soyağacında X kromozomunda çekinik olarak taşınan hemofili hastalığına sahip bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerin olası genotiplerini yazınız b) Kaç numaralı bireylerin genotipi kesin olarak belirlenemez? c) Kaç numaralı bireylerde hemofili geni bulunamaz?

15 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 5. X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan çekinik bir hastalığı (a) fenotipinde göstermeyen anne ve babanın ilk çocuklarında bu özellik görülmüştür. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) İlk çocuğun cinsiyeti nedir?... b) Bu ailenin ikinci çocuklarının hasta olma ihtimalinin sağlıklı olma ihtimaline oranı kaçtır?... c) Bu ailenin üçüncü çocuğunda hastalıkla ilgili genin bulunma ihtimali kaçtır? Hemofili bakımında taşıyıcı bir anne ile hemofili bir babanın çocuklarının olası genotiplerini yazınız ( ) AOX H X h ABX H Y ( ) Yukarıda genotipleri verilen anne ve babanın B kan grubunda hemofili genini taşıyan çocuklarının olma olasılığı kaçtır? Aşağıdaki soyağaçlarında taralı bireyler belirli bir özelliği fenotiplerinde göstermektedir. Buna göre kaç numaralı ailelerde taralı bireylerin fenotipinde görülen bu özelliğin X e bağlı baskın bir gen tarafından kontrol edilme ihtimali vardır? 9. Sirke sineklerinde göz rengi X e bağlı kalıtım gösterir ve kırmızı göz rengi, beyaz göz rengine baskındır. Buna göre dişi ve erkek sirke sineklerinin bu özellikle ilgili genotip ve fenotiplerine ait aşağıdaki tabloyu doldurunuz (Baskın özellik için A harfini kullanınız). Genotip X X X X X X X Y X Y 0. Anne Baba H r h R Fenotip X X X Y Yukarıda bir anne ve babadaki hemofili ve renk körlüğü genlerinin, X kromozomları üzerindeki dizilimleri şematize edilmiştir. Bu ailenin birinci çocukları hem renk körü hem de hemofili olan bir kızdır. Bu durumu açıklayınız. (Hemofili ve renk körlüğü çekinik hastalıklardır). h r I II III IV... 32

16 . Yanda sağlıklı bir erkeğe ait X ve Y gonozomlarının kısımları A, B ve C ile gösterilmiştir. Bu kısımlarda taşınan genler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.. A kısmında taşınan bir özellik dişi bireylerde görülemez. 2. Erkek bireylerde B ve C kısmında bulunan özellikler tek bir gen ile fenotipe yansır. 3. C kısmında taşınan özelliklerin dişi ve erkeklerde görülme olasılıkları eşittir. 4. B kısmında taşınan çekinik bir genin dişilerde etkisini gösterebilmesi için homozigot olması gerekir. 5. Erkek çocuklar C kısmındaki genleri babadan, B kısmındaki genleri anneden alırlar. 6. Kız çocuklar B kısmındaki genleri hem anne hem de babadan alırlar. 2. Aşağıda bir canlıda beş ayrı karaktere ait genlerin kromozomlar üzerindeki dizilimi gösterilmiştir. A B a b X D D F f B A MİNİ SINAV 6 m C A Y m Eşeye Bağlı Kalıtım 3. Aşağıdaki soyağaçlarında, üç farklı ailede anne, baba ve. çocuklarında renk körü olanlar taralı olarak verilmiştir. I. aile. çocuk 2. çocuk (X) II. aile. çocuk 2. çocuk (Y) III. aile???. çocuk 2. çocuk (Z) Buna göre bu ailelerdeki 2. çocukların renk körü olma olasılıklarını karşılaştırınız. 4. El ve ayaklarda oluşan altı parmaklılık Y kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan ve baskın bir gen tarafından kontrol edilen bir özelliktir. Elleri ve ayakları altı parmaklı olan bir baba ile bu özelliği fenotipinde göstermeyen bir annenin kız ve erkek çocuklarında bu özelliğin görülme olasılıkları kaçtır? 5. Aşağıdaki soyağaçlarında taralı bireyler belirli bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Buna göre kaç numaralı ailelerde taralı bireylerin fenotipinde görülen bu özelliğin renk körlüğü olma ihtimali yoktur? (Renk körlüğü X e bağlı çekinik bir hastalıktır). ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So Bu canlıda belirtilen karakterler ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Bağlı genler arasında krossing over olmazsa oluşabilecek tüm gamet çeşitlerini yazınız. I II III... b) Bağlı genler arasında krossing over olursa abdfm genlerini taşıyan bir gametin oluşma olasılığı kaçtır?... IV V VI 33

17 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 6. A kan grubunda hemofili olmayan anne ile AB kan grubunda hemofili olmayan babanın erkek çocukları B kan grubunda olup, hemofili hastasıdır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 7. a) Anne ve babanın genotipini yazınız.... b) Bu ailenin A kan grubunda sağlıklı çocuklarının olma ihtimali kaçtır?... c) Bu ailenin çocuklarında bu iki özellik bakımından kaç farklı genotip oluşabilir?... A ailesi B ailesi Yukarıdaki soyağaçlarında A ve B ailelerindeki renk körü bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre A ve B ailelerindeki; I. ve 4, II. 2 ve 5, III. 3 ve 6 numaralı bireylerin evliliklerinden doğacak çocuklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.. I numaralı ailenin renk körü kız çocukları olamaz. 2. II numaralı ailenin tüm erkek çocukları renk körü olur. 3. III numaralı ailenin renk körü bir erkek çocuğunun olma ihtimali /4 tür. 4. II numaralı ailenin renk körü bir çocuğa sahip olma ihtimali I numaralı aileden fazladır. 5. Renk körü bir çocuğa sahip olma ihtimali en düşük olan aile III tür. 6. II ve III numaralı ailelerin renk körü kız çocukları olabilir. 8. X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan ve baskın genle fenotipe yansıyan bir hastalıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız. 9.. Baba hasta ise tüm kız çocukları hasta olur. 2. Hastalıkla ilgili geni taşımayan bir annenin erkek çocuklarında hastalık görülemez. 3. Heterozigot genotipli bir anne ile sağlıklı bir babanın hasta bir çocuğa sahip olma ihtimali /4 tür. 4. Kız çocuklar hastalıkla ilgili geni sadece anneden alabilirler. 5. Hasta olmayan anne ve babanın tüm çocukları sağlıklı olur. 6. Hasta anne ve babanın sağlıklı çocukları olamaz Yukarıdaki soyağacında, X ve Y kromozomlarının homolog kısmında taşınan eş baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Taralı olmayan bireylerden hangilerinin ilgili özellik bakımından aynı fenotipte olduğu kesin olarak söylenir?.... b) Hangi bireyler ilgili özellik bakımından anne ve babalarından farklı alel genleri almıştır?.... c) 6 ve 7 numaralı bireylerin üçüncü çocuklarının bu özelliği fenotipinde gösteren bir erkek çocuğu olma ihtimali kaçtır? 8 7. Her üç aileninde renk körü erkek çocukları olabilir

18 . Aşağıdaki soyağaçlarında taralı bireyler belirli bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Soyağaçlarında aktarılan bu özelliğin otozomal kromozomlarda, I. çekinik, II. baskın, III. eksik baskın, kalıtım biçimlerinden aktarılma ihtimali olanlarının yanına ( ), aktarılma ihtimali olmayanların yanına ( ) işaretini koyarak örnekteki gibi çözünüz. (, Örnek: ) I. II. X III. X a) I. II. III. b) I. II. III. c) I. MİNİ SINAV 7 e) f) g) Soyağaçları I. II. III. I. II. III. I. II. III. ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So II. III. d) I. h) I. II. II. III. III. 35

19 ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 2. Aşağıdaki soyağaçlarında taralı bireyler belirli bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Soyağaçlarında aktarılan bu özelliğin, I. X kromozomuna bağlı çekinik, II. X kromozomuna bağlı baskın, III. Y kromozomuna bağlı çekinik kalıtım biçimlerinden aktarılma ihtimali olanlarının yanına ( ), aktarılma ihtimali olmayanların yanına ( ) işaretini koyarak örnekteki gibi çözünüz. (, ) Örnek: I. II. X III. X a) I. b) I. c) I. II. III. II. III. II. e) I. II. III. f) I. II. III. g) I. II. III. III. d) I. II. III. h) I. II. III. 36

20 . Bir ördek türünde tüy rengi üç alel gen tarafından belirlenmektedir. A ve A 2 alelleri eş baskın, A 3 aleli ise bu genlerin her ikisine de çekinik durumdadır. Bu üç alelin tüm kombinasyonlarını bulunduran bir ördek sürüsü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Kaç farklı tüy rengi bulunur?... b) Tüy rengi ile ilgili oluşabilecek tüm genotip çeşitlerini yazınız AaBb genotipine sahip bir bireyde mayoz bölünme sonucu AB gametinin oluşma oranı %8 dir. Buna göre bu bireyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Hangi genler bağlıdır? MİNİ SINAV A hücresi B hücresi n + n + n n Mayoz I Mayoz II Gametler Karma n + n n n Yukarıda diploit iki hücrenin mayoz bölünmesi sırasında meydana gelen ayrılmama olayları şematize edilmiştir. Ayrılmama sonucu A hücresinden (n + ) ve (n ) kromozom sayısına sahip gametler oluşurken, B hücresinden (n + ), (n ) ve (n) kromozom sayısına sahip gametler oluşmuştur. Bu farklılığın nedenini açıklayınız. A a G g N n r r B B A N r a n r B g B G N r A B a B n G r g ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik So b) Gamet oluşumu sırasındaki krossing over yüzdesi kaçtır?..... c) Bu bireyde ab gametinin oluşma oranı kaçtır?.... I II III Yukarıda aynı genotipe sahip üç farklı bireye ait genlerin kromozomlar üzerindeki dağılımı verilmiştir. Bu bireylerin krossing over olmadan (a) ve krossing over varken (b) oluşturabilecekleri gamet çeşidi sayılarını yazınız. a) I. b) I II. III. II. III. 37

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ

2KALITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ T T ÜNİTE KLITIM, GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ Bölüm Kalıtım BÖLÜM KLITIM....................05 Kalıtımla İlgili Kavramlar................05 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları..........05 Modern Genetik.......................08

Detaylı

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I )

2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 2014-2015 II.DÖNEM BİYOLOJİ 10. SINIF ÇALIŞMA SORULARI (I ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları yeşil gözlü

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4

14 HhBbeeAa X HhBbEeAa genotipli bireylerin çaprazlanmasından oluşacak bireyler kaç farklı genotipte olabilir? A) 16 B) 54 C) 27 D) 11 E) 4 KALITIM 1 AaBb X AaBb şeklindeki çaprazlanmadan 256 oğul birey oluşmuştur. ab fenotipindeki bireyler oluştuktan kısa bir süre A) 32 B) 64 C) 128 D) 192 E) 240 2 2) Bir karakter üzerinde A, B, C, D, E şeklinde

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KALITIMIN BÖLÜM KATILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KLITIMIN BÖLÜM KTILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULMLRI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / KALITIM KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1 Kalıtım : Bir canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayına kalıtım denir. Genetik: Canlı soyları arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını

Detaylı

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR

KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIMLA İLGİLİ KAVRAMKAR KALITIM Anne ve babanın karakterlerinin oğul döllere nasıl aktarıldığı, döller arasında benzerlik ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim dalına kalıtım veya

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 KALITIMIN GENEL İLKELERI Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma dayalı eşey saptanması çok hücreli canlılarda gerçekleştirilebilir. Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye ait özellikleri

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64

Ayxmaz/biyoloji. genotipine sahip organizma kaç çeşit gamet. yapılabilir? a. 4 b. 8 c. 16 d. 32 e. 64 Mor çiçekli bir bitki kendini polenleri ile tozlaştırıldığında, sadece mor çiçekli yeni nesil üretilmiştir. Bu çaprazlama.. örnektir 1. hibridleşmeye. 2. eksik baskınlığa 3. Trihibrid kalıtıma. 4. ayrılma

Detaylı

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz?

Bir çiftin dört çocuğunun kan grubu yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın kan gruplarından olamaz? 4) İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe baskındır.aşağıda verilen göz genotiplerinden hangisine sahip olan aileden, yeşil gözlü çocuk olma ihtimali yoktur? 1) Himalaya tavşanı, tüyü kazınıp buz

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM Mitoz Bölünme Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? 1 Büyüme ve gelişme için 2 Yıpranan doku ve organların onarılması için 3 Eşeysiz üreyen canlılarda üremenin sağlanması için.

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF BİYOLOJİ YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI *** Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Ancak sizlerin de bildiği gibi konu tekrarı yapmak, soru çözerek pekiştirmek,

Detaylı

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur.

Eksik baskınlık sığırlarda da görülür. Kırmızı bir sığır ile beyaz bir sığır çiftleştirilirse, meydana gelen yavrular demir kırı rengin de olur. ALELLER ARASINDAKİ DOMİNANTLIĞIN DERECESİ 1. EKSİK BASKINLIK Bazı özelliklerin ortaya çıkmasında genlerden biri diğerine tam baskınlık kuramaz. Bu nedenle heterozigot bireylerde her iki genin özelliği

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B- KALITIM (6 SAAT) 1- Gen 2- Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3- Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ

8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ 1.Ünite : Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 2. KONU: KALITIM Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini inceleyen bilim

Detaylı

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen

KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI. 4. Rabia renkkörlüğü yönünden bir ailenin soy ağacını şekilde verilen KALITIM- FATIH GIZLIGIDER SORULARI 1. Fatma, melez sarı bezelyeleri birbiri ile çaprazladığında oluşabilecek ihtimalleri pasta grafik ile gösteriyor. Fatma nın çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur.

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım. Bir hücreden, birbirinin aynısı iki hücre oluşur. ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 1.ÜNİTE: Hücre bölünmesi ve Kalıtım Üreme: Canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturarak nesillerini devam ettirmeleri olayı üreme olarak adlandırılır. Üreme olayı;

Detaylı

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5.

A) Her ikisi de doğru bilgidir. B) 1. doğru, 2. yanlış bilgidir. C) 1. yanlış, 2. doğru bilgidir. D) Her ikisi de yanlış bilgidir. 5. SINIF Mitoz - Mayoz Bölünme TEST. Mitoz bölünme, çekirdek bölünmesi ile başlar ve birbirini takip eden evrelerle devam eder. 4. Aşağıda mayoz bölünmenin özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyor.. Bir ana

Detaylı

HAFTA II Mendel Kanunları

HAFTA II Mendel Kanunları Biyoteknoloji ve Genetik I HAFTA II Mendel Kanunları Prof. Dr. Hilal Özdağ hilalozdag@gmail.com 2225826/125 1822 de doğdu. Lise den sonra felsefe okudu. 1843 te manastıra kabul edildi. 1849 ta papazlık

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri

Fen ve Teknoloji 8 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM MENDEL İN ÇALIŞMALARI. ? Mendel in bezelye bitkisini kullanma nedenleri 1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 2. KALITIM Anahtar Kavramlar: Gen Genetik Fenotip Genotip Kalıtım Canlılardaki karakterlerin oluşumunu, yavru döllere geçişini ve canlılarda gözlenen çeşitliliğin nedenlerini

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar

Mitoz Bölünme. 5. Bütün ökaryot canlılardaki hücre bölünmelerinde aşağıdaki. 6. Bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar BİYOLOJİ Mitoz Bölünme 10. SINIF GENEL 01 1. Mitoz bölünmedeki interfaz evresi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İnterfaz evresi mitotik evreye göre daha kısa sürer. 5. Bütün ökaryot canlılardaki

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI

8. SINIF MERKEZİ ORTAK YAZILILARA HAZIRLIK SORULARI 1. 4. Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. C) Kromozom sayısı değişmemiştir.

Detaylı

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI. NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI. NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ÜN TE I KALITIM I. KALITIM NED R? II. OLASILIK LKELER VE UYGULAMALARI III. MENDEL LKELER VE UYGULAMALARI A.Monohibrit Çaprazlama B. Dihibrit Çaprazlama IV. ÇOK ALELL L K V. EKS K BASKINLIK VI. GENOT PLER

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Johann Mendel 1822 yılında, Orta Avrupa daki Heinzendorf köyünde, köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1843 Olomouc Felsefe Enstitüsü nden mezun oldu. 1843 de Gregor adını alarak Çek Cumhuriyetinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

EŞEYE BAĞLI KALITIM. ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM 1 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

EŞEYE BAĞLI KALITIM. ÜNİTE 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM 1 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik EŞEYE BAĞLI KALITIM Cinsiyeti belirleyen kromozomlar X ve Y kromozomlarıdır. Bu kromozomların üzerinde yer alan genlere eşeye bağlı genler denir. Bu genler dişilerde X kromozomları, erkeklerde ise X ve

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

GENLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER

GENLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER GENLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER BİR GENİN ALLELLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Heterozigotlarda farklı allellerin etkileşim biçimleri karakterlerin fenotipte ortaya çıkış ve kalıtımını etkiler. Mendel yasalarından

Detaylı

Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar.

Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Mendel ve Gen Fikri Mendel, kalıtımın iki yasasını belirlemede bilimsel yaklaşımı kullandı. Mendel kalıtımında olasılık kuralları geçerlidir. Kalıtım şekilleri, genellikle basit Mendel genetiğinin öngördüğünden

Detaylı

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 1.3. Mitozda kromozomların

Detaylı

Kalıtımın iç yüzü ilk olarak bir buçuk asır önce keşfedilmiştir.

Kalıtımın iç yüzü ilk olarak bir buçuk asır önce keşfedilmiştir. Mendel Genetiği Mendel genetiği Kalıtımın iç yüzü ilk olarak bir buçuk asır önce keşfedilmiştir. 1866 da Gregor Mendel genetik disiplininin temelini aydınlatan biz dizi deney yayınlamıştır. 20. yüzyıl

Detaylı

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014

8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 8.SINIF 1.ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI-3../10/2014 A Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise D yanlış ise Y harfini yazınız. 1. Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis)

Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis) Rekombinasyon ve Bağlantı Analizi (Recombination and Linkage Analysis) Mayoz bölünme sırasında aynı kromozom (bir kromatid) üzerindeki genler gametlere beraberce, başka bir ifade ile bağlı (zincirlenmiş)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 8. Sınıf FEN VE TEKNOLOJİ 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Mitoz 10 Kalıtım 17 Mayoz 2 DNA ve Genetik Kod 31 Adaptasyon ve Evrim 1. Fasikül Hücre Bölünmesi ve Kalıtım 1. 3 HÜCRE BÖLÜNMESİ

Detaylı

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri üreme, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur.

Detaylı

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK

1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK 1. EKSİK BASKINLIK 2. EŞ BASKINLIK 3. ÇOK ALLELLİLİK Eksik baskınlık (ekivalentlik): Bazı karakterlerde allel genler, birbirine tam baskınlık göstermezler. Bireyler, bu karakterler yönünden heterozigot

Detaylı

Axymaz/biyoloji OLASILIK. Olasılık prensiplerinin yeni nesillere uyarlanışı Monohibrid çaprazlama:

Axymaz/biyoloji OLASILIK. Olasılık prensiplerinin yeni nesillere uyarlanışı Monohibrid çaprazlama: OLASILIK Kalıtımda kullanılan iki önemli olasılık yasası şunlardır. 1-Şansa bağlı olan iki ayrı olayın sonuçları birbirinden bağımsızdır. 2-Şansa bağlı iki olayın aynı anda olma olasılığı bu olayların

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

KAN GRUPLARI ALYUVARLARINDA;

KAN GRUPLARI ALYUVARLARINDA; KAN GRUPLARI BÜTÜN İNSANLARDA KANIN YAPISI VE GÖ- REVLERİ AYNIDIR. İNSAN ALYUVARINDA VE KAN PLAZMASINDA BAZI PROTEİNLERİN BU LUNUP BULUNMAMASINA GÖRE BİRBİRLE- RİNDEN FARKLILIK GÖSTERİR. BU FARKLI- LIK

Detaylı

Mendel F2 sonuçları,tohum rengi,tohum biçimini bakımından F2 oranı 9:3:3:1'lik açılım gösterir. P DDSS X ddss (düz sarı) (buruşuk yeşil)

Mendel F2 sonuçları,tohum rengi,tohum biçimini bakımından F2 oranı 9:3:3:1'lik açılım gösterir. P DDSS X ddss (düz sarı) (buruşuk yeşil) Olasılık Olasılıkta 0 hiçbir şansı olmayan olay ve 1 her zaman meydana gelen olay anlamına gelir.bir olayın olasılığı Olasılık denklemi kullanılarak hesaplanır : P=olayın olma olasılığı P = # beklenen

Detaylı

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders)

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalıklara bir veya daha fazla hatalı gen

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ

10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ 10. SINIF KONU ANLATIMI 12 EŞEYLİ VE EŞEYSİZ ÜREME SORU ÇÖZÜMÜ Eşeysiz Üreme ile ilgili, I. Canlının yararlı özelliklerinin korunmasını sağlar. II. Canlının değişen ortam koşullarına uyumunu artırır. III.

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

TEOG Deneme 1. 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. 1. TEOG Deneme 1 3. Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir. Bir araştırmacı belirli özelliklere sahip canlıların, bu özelliklere sahip olmayan

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.. 8. SIIF I. DÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1.. Öğretmen öğrencilerine, Çok yüksekte uçan bir kartal, koyu renkli toprağa sahip çalılık bir alanda bulunan aynı büyüklükteki kahverengi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir?

Otozomal Baskın Kalıtım (Autosomal Dominant Inheritance) nedir? This information (1) on Autosomal Dominant genetic disorders is in Turkish Otozomal Baskın Genetik Hastalıklar (Kadınlar İçin) (İngilizce si Autosomal Dominant Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalığa,

Detaylı

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır.

2- Tek yumurta ikizleri olan Ceyda ve Şeyda yı gören arkadaşları şu yorumları yapmışlardır. 1-3- Fen Bilimleri öğretmeni Yusuf tan tahtada verilen kavramları basitlik karmaşıklık özelliklerine göre eşleştirmesini istemiştir. Yusuf aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmış olur? A)1-a B)1-b

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Gelişimin Biyolojik Temelleri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Konular kod kalıtım örüntüleri Down sendromu Fragile x sendromu Turner sendromu Klinefelter sendromu Prader willi sendromu danışma

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK SIVI KSIM 1 Saat: 09.00 FE VE TEKOLOJİ 1. Tabloda bazı canlı türlerinin vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Tür Kromozom sayısı (n) Çekirge Meyve sineği 8 Kedi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. 1. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEOG DENEME SINAVI SORULARI 4. Çiftçi çok hızlı büyüyen ve bol ürün aldığı bir bitki türünü yukarıdaki gibi yetiştiriyor. Buna göre çiftçinin bunu yapmasındaki amacı aşağıdakilerden

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

DNA(Deoksribo nükleik asit) Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit DNA VE GENETİK KOD 4 çeşit Organik baz bulunabilir: - DNA(Deoksribo nükleik asit) - - - Not: Nükleotidde hangi baz varsa nükleotit o organik bazın ismi ile isimlendirilir. Örnek: Adenin varsa adenin nükleotit

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

KROMOZOM HARİTALARI ve MAYOZ BÖLÜNME HATALARI

KROMOZOM HARİTALARI ve MAYOZ BÖLÜNME HATALARI KROMOZOM HARİTALARI ve MAYOZ BÖLÜNME HATALARI MBG 111 BİYOLOJİ I Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER GİRİŞ Mendel kalıtımında eğer genler bağımsız ise kalıtıldıklarında kabaca belli oranlarda ve sıklıkla

Detaylı

Kalıtım ve Genetik Nedir? Bilimbenimle.com. Ozan EREN

Kalıtım ve Genetik Nedir? Bilimbenimle.com. Ozan EREN Kalıtım ve Genetik Nedir? Ozan EREN Kromozomlar ve Genler Saç rengi, saç sekli, göz rengi, dil yuvarlama gibi özellikler çevremizdeki bireyler arasında farklılık göstermektedir. Bu özellikler kalıtsal

Detaylı

Mitoz Hücre Bölünmesi

Mitoz Hücre Bölünmesi Mitoz Hücre Bölünmesi [Anahtar kavramlar: kromozom, hücre bölünmesi, mitoz bölünme, eşeysiz üreme] Kromozom ve özellikleri : Mayoz ya da mitoz bölünme ile hücrelerin bölünmesi esnasında hücre çekirdeği

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

ĐST432 Đstatistik Genetik

ĐST432 Đstatistik Genetik ĐST432 Đstatistik Genetik Dersin adı Đstatistik Genetik Dersin kodu ĐST 432 Dersin türü Seçmeli Ders dönemi 2.Dönem (Bahar) Dersin kredisi (2, 2, 0) 3 AKTS: 5 Dersin verildiği bölüm Đstatistik Ders Yılı:2007-2008/Bahar

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz Nükleotid - en - Dna - Kromozom Fen ve eknoloji Fosfat - Şeker - Organik Baz 6. Kromozomlar DN molekülü ve protein kılıftan oluşmuşlardır. DN molekülünün yapısında da genler bulunur. enler ise nükleotitlerden

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

GENET İ K DERS NOTLARI

GENET İ K DERS NOTLARI GENETİK DERS NOTLARI Genetik (Kalıtım Bilimi): Genetik biliminin ele aldığı başlıca konular; canlının kendilerine özgü tüm karakterlerden sorumlu olan maddenin (genetik materyal=kalıtsal madde) yapı ve

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI

KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Okula Yardımcı SBS ye Hazırlık 8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU ANLATIMLI SORU KİTABI Yasemin Ayan Taşdemir Redaksiyon Serhat BİLİR Fatma AVANOĞLU PALME YAYINCILIK Ankara, 2012 I PALME YAYINLARI: 735 8.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2

ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 ADIM ADIM YGS LYS 64. ADIM EŞEYSİZ ÜREME 2 4) Partenogenez Döllenmemiş yumurtadan mitoz bölünmeler ile canlı gelişimine PARTENOGENEZ denir. Arı, karınca, su piresi ve bazı kertenkele gibi canlılarda görülür.

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi BİYOLOJİDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE ÖNCELİKLERİMİZ Dr. Aslı Tolun Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Boğaziçi Üniversitesi KLONLAMA / KOPYALAMA Tanım Yöntem Amaç: Kopya birey yaratma Kök hücre oluşturma

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 18) . DÖNEM. YAZILI SINAVI (SAYFA 8). İnterfaz, 2, 3, 9 Profaz 4 Metafaz 7 Anafaz 6 Telofaz 8, 0 Sitokinez 5 2.. DNA nın kendini eşlemesi olayına replikasyon denir. 2. Kromozom anomalileri karyotip hazırlanarak

Detaylı

10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi

10. SINIF. Mitoz ve Eşeysiz Üreme TEST. 4. I. Beslenme II. Büyüme III. Solunum IV. Protein sentezi V. İğ ipliği sentezi 10. SINIF Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1. I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalması II. Hücre metabolizma hızının artması III. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesi IV. Zar üzerinden

Detaylı

UYGULAMALI GENETİK. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. Ders

UYGULAMALI GENETİK. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. Ders UYGULAMALI GENETİK Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. Ders Genetik Nedir?* Bir bireyin morfolojik ve anatomik özelliklerini nasıl kazandığını, neden kendi türüne ait bireylere diğerlerinden

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU:8. Sınıf 1. Ünite SBS Deneme Sınavı 1- Mitoz bölünme için aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek

Detaylı

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme

8. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme F 8. itoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme SINIF 1. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında, 1. Sitoplazmanın boğumlanması 2. romozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi 3. alıtım maddesinin kopyasının

Detaylı

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER DNA ve GENETİK KOD ve GENETİK KAVRAMLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Kromozomların içerisinde DNA lar yer alır. DNA nın bölümleri ise, genleri oluşturur. DNA Nedir? Deoksribo nükleik asittir. Hücrenin

Detaylı

Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı?

Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı? This information (16) on Marrying a Relative is in Turkish Akraba evliliği (İngilizce si Marrying a relative) Anne ve baba akrabaysa çocukta genetik (genetic) sorun olma olasılığı artar mı? Bu sorunun

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

Eşem tayini ve eşeme bağlı kalıtım

Eşem tayini ve eşeme bağlı kalıtım Eşem tayini ve eşeme bağlı kalıtım Eşem tayini Bir çok taksonda eşem kromozomları eşem tayininde görev alırlar. Memeliler X ve Y eşem kromozomlarını taşırlar. XX = Dişi, XY = Erkek Diğer kromozomlar otozom

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 / 8 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : : Yavruturna mah. Kavukçu

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı