Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi"

Transkript

1

2

3 başyazı Değişim Dalgası ve Şeker Sanayiinin Aktüalitesi Geleceğe umutla bakan Türkiye nin inşası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

4 Ülkemizde yıllardır süre gelen terör belası Türk ve Kürt adı altında yüzyıllar boyu birlikte yaşamış aynı kaderi paylaşmış kardeşleri birbirine düşürmektedir. Ne yazık ki millet olarak kardeşlik ve barış içinde kucaklaşacağımız günleri bekler olduk. Bizlerin, memleketimizin kutsal topraklarına nifak tohumları eken terör örgütü ve siyasi uzantılarının işlediği insanlık suçunun milli irademizin ortaya koyduğu birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç ile aşılacağına olan inancımız tamdır. Fakat, ülkemiz bütünlüğüne gölge düşüren hain terör olaylarının son bulması konusunda kararlı, net adımların biran önce atılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin yarınlara güvenle bakabilmesi adına bugüne kadar çekinmeden göğsünü düşmana siper ederek şehitlik mertebesine erişmiş askerimiz, polisimiz ve tüm güvenlik birimlerimize Allah tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Polis Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Her geçen gün yeni gelişim ve dönüşümlere tanıklık etmekteyiz. Bu hareketlilik hayatımızın her noktasında yer alırken ve dünya büyük bir değişim sınavından geçerken buna kayıtsız kalmak, kendini yeniliğe kapatmak pek de mantıklı gözükmemektedir. Yaklaşık 1,5 sene önce Tunus ta başlayan bağımsızlık ateşi, bahsettiğimiz değişim olgusunun en yakın ve sıcak örneği olarak karşımızda durmaktadır. Bu coğrafyada baş gösteren özgürlük hareketine sadece yönetsel eksende bakmak yanlış değil ama eksik kalacaktır. Senelerdir tek kişinin vesayeti altında kalmış, demokrasiden olabildiğince uzaklaştırılmış, yaşadıkları toplumun parçası olmalarından dolayı en doğal hakları olan yönetimde yer alma hakkını kullanamayan insanların gösterdikleri bu büyük mücadeleler, bunca yıl sonra idari platformda söz sahibi olabilme isteklerinin bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır. Tabi bu madalyonun bir yüzüdür. Diğer taraftan bakıldığında işsizlik, sosyal adaletsizlik, adil paylaşım gibi emeğin unsurlarını da içinde barındıran bu hareket aslında bizlere bu yönüyle de bir hak arama mücadelesini göstermektedir. Bölge ülkelerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal eşitlikten yoksun toplumsal kesimler, kaderlerini değiştirmek için harekete geçmişlerdir. Libya da yaşanan olaylar orada çalışan 20 bin kişinin işsiz kalmasına, Suriye de yaşananlar da ülkemizle olan ticaretin durma noktasına gelmesine bu nedenle pek çok işletmenin ve dolayısı ile çalışanın zarar görmesine yol açmıştır. Kısacası yaşananlar tarihi bakımdan kaçınılmaz olmakla beraber emek kesimini de doğrudan ilgilendirmektedir. Dünyada yaşanan bu hareketlilik her alanda olduğu gibi; üretimin şeklinde ve yerinde, işgücünde, istihdamın mesleksel ve sektörel dağılımında, dolayısıyla da işçi-işveren ilişkilerinde değişikliklere neden olmuştur. Bu çerçevede büyük, hiyerarşik ve bürokratik işletmelerin sayısı gün geçtikçe azalmış, çalışanların sayı olarak azaldığı fakat daha nitelikli hale geldiği, yönetim ve karar alma süreçlerine katılımlarının teşvik edildiği, yetkilerin ve sorumlulukların dağıtıldığı küçük işletmeler çoğalmıştır. Küreselleşmenin en başyazı 3

5 başyazı çok etkilediği gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan ülkemiz de bu dönüşümlerden fazlasıyla etkilenmiştir. Küçülen işletmelerde stabil şekilde uygulanamayan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yaşanan iş kazaları ve sonucunda ortaya çıkan vahim bilançolarla kendini açık bir şekilde göstermiştir, göstermektedir. Konu ile ilgili olarak çıkartılan yönetmeliklerin, tebliğlerin ve hali hazırda yürürlükte olan iş kanununun yetersizliği bu alanda müstakil bir yasa çıkarmayı zorunlu kılmıştır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu alandaki pek çok eksikliği gidermek adına oldukça isabetli maddeler içermekle beraber, bunların eksiksiz bir şekilde uygulanabilmeleri noktasında bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Kanun ile Avrupa Birliğinin 12 Haziran 1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı direktifinin mevzuatımıza kazandırılmasının yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında kabul ettiğimiz 155 ve 161 sayılı ILO sözleşmelerine uygun müstakil bir kanuni düzenlemeye gidilmesi amaçlanmıştır. Kanun 39 madde ve 8 geçici maddeden oluşmaktadır. Kanun da yapılan en önemli düzenleme kapsamın artık kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacak olmasıdır. Çalışan sayısı olarak toplamda yaklaşık 14 milyon kişiyi, işyeri olarak da toplamda 1 milyondan fazla işyerini kapsamına alacak olan kanun sağlıklı bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağı, konudaki altyapı yetersizliği nedeni ile zihinlerde soru işareti bırakmaktadır. Çalışma hayatında yaşanan bir diğer önemli gelişme de geçen seneden beri devam eden kıdem tazminatının fona devredileceği yönündeki tartışmalardır. Konu ile ilgili olarak hazırlanan taslakta ortaya konan hükümlerin kabul edilebilir bir yanının bulunmadığı açıktır. Gerçekleştirilmesi düşünülen bu uygulamalar ile çalışanlar kötü bir senaryonun aktörleri olma yoluna hızla itilmektedirler. İşçinin yıllarca çalışarak hak ettiği, aldığı ücretin bir parçası olan ve emekli olduğunda bir nebze olsun rahat edebilmesine imkân tanıyan, ayrıca işverene olan sadakat borcunu gösteren ve aynı zamanda iş güvencesi sağlayan bu hakkın tabir-i caizse gaspa uğratılması üzüntü vericidir. Hazırlanan taslakta kıdem tazminatı çalışma karşılığı ödenen aylık ücretin parçası haline getirilmek istenmekte, vergiye konu edilmekte, yıllık hak ediş bazında yarıdan daha fazla bir kayba yol açarak çalışanın namına bir fonda biriktirileceği belirtilmektedir. Ayrıca hakkın mutlak korunmasına karşın kapsamlı koruyucu bir düzenleme getirilmemektedir. Daha fazla ve daha ucuz üretim adına diğer maliyet kalemleri dururken en son ele alınması gereken işgücü maliyetlerinin ilk sırada yer alarak düşürülmeye çalışılması manidardır. Sendikal sorumluluklarımız çerçevesinde; yaşanan tüm dayatmalara, baskılara, güçsüzleştirmelere karşı işçilerin insan onuruna yakışır bir şekilde, güvenceli bir ortamda, hak kayıplarına uğramadan çalışmalarını sağlama noktasında geçmişte olduğu gibi bugün de meşru ve hukuki her türlü mücadeleyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

6 Kapitalizmin tüm dünyaya yayılmasıyla artan neo-liberal politikalar kapsamında ortaya çıkan ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında büyük pay sahibi olan sektörlerde artarak uygulanan özelleştirme faaliyetleri ülkemizde de büyük öneme haiz pek çok sektörde kendisine uygulama alanı bulmaktadır. Bu çerçevede, ülke tarımının ve istihdamın can damarı, ekonominin tüten bacası olan şeker sanayimizi abluka altına alan özelleştirme uygulamaları, sendikamızı yıllardır süren bir mücadele ile karşı karşıya bırakmıştır. 11 senedir devam eden meşru ve hukuki mücadeleler kapsamında büyük yol alınmış, portföy grupları halinde satışa çıkarılan şeker fabrikalarımız; açtığımız davalar sonucunda verilen hukuk kararları ile sektörle alakası olmayan, buralarda üretimin devamlılığını istemeyen, çalışan binlerce insanı ve onlara bağımlı yaşayan milyonlarca kişiyi düşünmeyen, buralara başka amaçlarla talip olan kişilerin eline bırakılmamıştır. Son olarak Portföy B ve Portföy C grubu fabrikaların satışlarının iptali için bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nda açmış olduğumuz dava halen devam etmektedir. Bugün dünyada güvenilir gıda konusu yoğun şekilde tartışılır hale gelmiştir. Konu ile ilgili olarak paydaşların ortak kanısı tarımsal üretimin arttırılması gerekliliği olmakla birlikte, üretilen bu gıdaların da güvenilirliği noktasında belirli bir istikrarın sağlanması elzem hedefler arasında yer almaktadır. Bilgi çağında hızla ilerlerken, üretim teknolojilerini üst seviyelere taşımanın çabasındayken, evimizde, işyerimizde, hayatımızın her noktasında önlenmez şekilde mekanikleşmeye doğru yol alırken, insan olduğumuzu, suya, toprağa ve tabi ki ihtiyacımıza uygun gıda tüketmeye mecbur olduğumuzu unutmamız gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak, Şeker Kanunu ile tanıştığımız Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotaları ile mücadelemiz de yıllardan beri devam etmektedir. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünler pek çok platformda bahsettiğimiz gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedirler. Pancardan elde edilen doğal şekerin üretiminin desteklenerek arttırılması hem halk sağlığı hem de ülke ekonomisi açısından bu denli önem arz ederken, örnek aldığımız, yüzümüzü döndüğümüz AB ülkelerinde NBŞ üretimleri kanunla neredeyse sıfıra yakın kotalarla belirlenirken bu yaptırımların hangi düşünce yapısı ile gerçekleştirilmek istendiği büyük bir soru işaretidir. Şeker-İş Sendikası olarak bizler, ülkemizin yerli üretimden gelen gücünün kullanılması noktasında bugüne kadar üzerimize düşen sorumluluğu yenilikçi ve etkin bir anlayışla yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. İnsan onuruna yakışır şekilde çalışma imkânı sağlayan, hakları kısıtlanmamış, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip çalışanlarıyla geleceğe umutla bakan Türkiye nin inşası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. başyazı Saygılarımla...

7 içindekiler ŞEKER-İŞ SENDİKASI ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İsa GÖK Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Basri GÜZEL 8 > 09 > Haber Ülkelerin İlginç Yasaları Haber 9 Yılda İş Kazalarında 10 bin 804 Kişi Öldü Haber Şeker-İş Sendikası Hakkari deki Saldırıyı Kınadı 11 > Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: Türkiye nin Kürt Sorunu Diye Bir Sorunu Yoktur. Editör Önsel ÜNAL Yönetim Yeri Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Karanfil Sk. No: 59 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: Organizasyon ve Hazırlık Aren Tanıtım Hizmetleri Tic.Ltd. Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. 38/15 Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 21. Cad. 598 Sk. No: 20 Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi: Yayın Türü: Yaygın süreli Ücretsiz Dağıtılmaktadır. (3 aylık dergi) Şeker-İş Dergisi Basın Meslek İlkelerine Uyar 19 > Haber Kayseri Şeker, Çiftçisi ve Personeli İle İftarda Buluştu Haber Kart Sahipleri Bu Ücretlerden Haberdar mısınız? < 16 Haber Ankara Şeker den Karnaval Tadında Voleybol Turnuvası < 21 Haber Adapazarı nda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri Yapıldı < 22 Haber Yapay Tatlandırıcılara Hayır Kampanyası < 23

8 içindekiler 24 > Şeker Şube Haber 48 > En Çok Kadınlar Part Time Çalışıyor Haber 58 > Şeker-İş ten Recep Konuk a Geçmiş Olsun Mesajı Haber 59 > Bilgi Edinme Başvurusunda Rekor Kırıldı Haber 60 > Recep Konuk Gücünü Bir Kez Daha İspatladı 62 > Şeker Özel 94 > Basından

9 Haber Ülkelerin İlginç Yasaları Singapur Umumi tuvaletlerde sifonu çekmemeniz sonucunda yüksek para cezasına çarptırılabilirsiniz. Ülkeye üzerinizde sigarayla giriş yapmanız hakaret olarak kabul edilir. Caddede karşıdan karşıya geçen bir yayaya 50 metreden fazla yaklaşmak yasaktır. Eğer üç kez sokağa çöp atarken yakalanırsanız, üzerinde Ben çevremi kirletiyorum. yazısı bulunan bir önlükle, Pazar günleri sokakları temizlemek zorundasınız. Ve bu, yerel basın tarafından duyurulur. Tayland Araba kullanırken bir gömlek giymeniz gereklidir. Eğer sokağa çiğnenmiş bir sakız atarsanız, 600 dolarlık para cezası alırsınız. Avustralya Avustralya da ömür boyu hapis cezasının süresi 25 yıldır. Çocukların sigara satın alması yasaktır ama sigara içmeleri yasak değildir. Meksika Guadalajara Bölgesi Halka açık alanlarda, yüksek sesle küfredilmesi yasalara aykırıdır. Aguascalientes Bölgesi Çıplak olarak yapılan her türlü sanatsal gösteri kanunen yasaktır. Kore Trafik polisleri, sürücülerden aldıkları bütün rüşvetleri rapor etmek zorundalar. Çin Sadece tek çocuk sahibi olabilirsiniz. Yoksa ceza ödersiniz. Üniversiteye gidebilmek için zeki olmanız gerekiyor. İngiltere Kadınların toplu taşım araçlarında çikolata yemesi yasaktır. İtalya Etek giyen erkekler tutuklanır. Avustralya-Victoria Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır. Singapur Metroda sakız çiğneyen tutuklanır. Bank Street te pazar günleri dondurma yemek yasaktır. (Kanada-Ottawa) 8 şeker-iş dergisi eylül 2012

10 9 Yılda İş Kazalarında 10 bin 804 Kişi Öldü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye nin iş kazaları karnesini açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre, 2002 yılından 2011 e kadar geçen süre içinde meydana gelen iş kazalarında 10 bin 804 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. DHA nın haberine göre SGK verilerine göre ayrıca, aynı yıllar arasında yurt genelinde 735 bin 803 kaza meydana geldi yılları arasında meydana gelen 502 bin 961 iş kazasından ise 287 bin 59 unun soruşturması tamamlandı. Çelik, Tuzla Tersaneler Bölgesi nde meydana gelen kazalara ilişkin de bilgiler verdi. SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucu 2003 yılından bu yana 44 ölümlü iş kazası soruşturması yapıldığını ifade etti. Çelik, 5 Nisan 2012 günü Ada Denizcilik adlı tersanedeki bir gemide meydana gelen ve 2 işçinin ölümü ve 6 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 2 müfettişi aynı gün görevlendirdiğini belirtti. Tuzla daki Kaza Raporu Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi nde faaliyetini sürdüren Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği unvanlı işyerinde tarihinde meydana gelen iş kazası Bakanlığımız 2 iş müfettişi tarafından aynı gün incelemeye alınmış olup, halen inceleme ve rapor yazımı devam etmektedir. Söz konusu işyeri, Bakanlığımızın 2012 yılı Teftiş Programı nda yer alan Tersane İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişi kapsamında teftiş programına alınmış olup tarihinde yüksekten düşme, elektrik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonunu da kapsayacak şekilde genel teftiş yapılarak noksan husus olarak 24 madde tespit edilmiştir. Bakan Çelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilere ulaşılabildikleri tek kaynağın SGK istatistikleri olduğunu da belirtti. Tamamlanan Soruşturma Son 6 yılda 502 bin 961 iş kazasından 287 bin 59 inin soruşturması tamamlandı. 735 bin 803 Kaza Türkiye deki iş kazalarında son 9 yılda 10 bin 804 kişi hayatını kaybederken, ilgili dönemde yurt genelinde 735 bin 803 kaza oldu. Haber 9

11 Kars Şeker-İş Futbol Turnuvasının Haber Birincisi Ofis Takımı Kars Şeker-İş Sendikası 2012 yılı kısımlar arası düzenlenen futbol turnuvasının birincisi Ofis takımı, ikicisi Muhasebe, üçüncüsü Ham Fabrika takımı oldu. Turnuvada in centilmen futbolcu ise Serhat Othan seçildi. Şeker-İş ten GDO lu Ürün Kullanmayan Güllüoğlu na Teşekkür Şeker-İş Sendikası ülkemize gıda amaçlı 29 GDO nun girmesi için başvuruda bulunan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ile ilişkisini kesme kararı alan Güllüoğlu Baklavalarının sahibi Nadir Güllüoğlu na teşekkür mesajı gönderdi. Tüketici sağlığını ön planda tuttuğunu açıklayan firma,ürünlerinde hiçbir zaman GDO lu ürün kullanılmadığını, bundan sonra da kullanılmayacağını duyurmuştu. İsa Gök imzalı mesajın içeriği şöyle; Sayın Nadir GÜLLÜ Baklavacı Güllüoğlu Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu nun gıda ürünlerinde kullanılacak 29 GDO türünün ithali için harekete geçmesi üzerine, Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği ve TGDF üyeliğinden çekilerek halk sağlığı için göstermiş olduğunuz hassasiyet sendikamızca büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. İki asırlık köklü bir tarihe sahip olan firmanızın; tüketici sağlığını ön planda tutan ve ticari kaygılardan uzak kalarak kamu yararını gözeten bu kararı Türk Gıda Endüstrisi adına atılmış büyük bir adımdır. Maliyetinin düşüklüğünden dolayı, bugün ne yazık ki tatlı sektöründe hemen hemen her üründe yer alan glikoz şurubunun yerine doğal yollardan elde edilmiş şekeri kullanmanız toplum sağlığı ve ülke ekonomisine verdiğiniz değerin büyük bir göstergesidir. Attığınız bu önemli adımın, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar açısından da örnek teşkil edeceğine inanmaktayız. Halkımızın sağlığını gözeten bu örnek davranışınızdan ötürü teşekkürü bir borç bilir, bundan sonraki çalışmalarınızda şahsım ve Şeker-İş Sendikası Yönetim Kurulu adına başarılar dilerim. Saygılarımla, İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı 10 şeker-iş dergisi eylül 2012

12 Şeker-İş Sendikası Hakkari deki Saldırıyı Kınadı Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök: Türkiye nin Kürt Sorunu Diye Bir Sorunu Yoktur. Haber Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye nin Kürt Sorunu diye bir sorunu yoktur. Sorun, terör örgütü ve onlardan beslenmeye çalışan çapulcu zihniyetli siyasilerdedir dedi.şeker-iş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Hakkari deki saldırıda 8 askerin şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Gök, Hakkari nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca da Yeşiltaş Karakoluna hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 8 askerin şehit olması, 16 askerin yaralanmasının tüm Türkiye yi yasa boğduğunu ifade ederek, Yüreklerimize kor alevi gibi düşen hain saldırı bir takım gerçekleri yeniden karşımıza çıkarmıştır. Saldırının terörün bitirilmesine yönelik atılan adımlarla barışın egemen kılınması noktasında gerçekleştirilmesi manidar olduğu kadar düşündürücüdür. Söylenecek sözler artık söylenmiştir. Hain teröristlerin ve onların siyasi uzantılarının sözde Kürt sorununu öne sürerek ülkemizi bölmeye, insanlar arasına nifak tohumları ekmeye yönelik gayretlerine önceden olduğu gibi bundan sonra da en güzel cevabı yine başta hükümeti ve muhalefeti ile milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlılığı verecektir diye konuştu. Ülke olarak bundan sonra yapılması gereken tek işin, şehitlerimizin bıraktığı emanete leke sürdürmemek adına kararlılıkla terörle mücadele etmek olduğunu belirten Gök, bundan böyle özellikle terör örgütü PKK ya söylemleriyle sürekli destek veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne açıkça meydan okuyan, evlatlarımızın katillerinin siyaset yapmasına ve bu ülkeden beslenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Gök, Bu konuda TBMM nin acil olarak toplanması ve acil karar alması gerekmektedir. Türkiye nin Kürt Sorunu diye bir sorunu yoktur. Sorun, terör örgütü ve onlardan beslenmeye çalışan çapulcu zihniyetli siyasilerdedir dedi. Ateş düştüğü yeri yakar misali bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin bir vatandaşı olarak her ne kadar konuşursak konuşalım, yine de şehit ailelerinin yüreklerine bıçak gibi saplanan acılarını onlar gibi hissetmemiz mümkün değildir Gök, şunları kaydetti: Ancak, dualarımız sınır bekçiliği yapan kahraman Mehmetçiklerimizedir, dualarımız, şehitlik mertebesine erişmiş şanlı askerlerimizedir. Şeker-İş Sendikası olarak tüm Türkiye yi sükunet içerisinde ancak daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu mübarek üç aylarda ülkesi ve milletinin aydınlık yarınları adına bugüne kadar çekinmeden göğsünü düşmana siper ederek şehitlik mertebesine erişmiş askerimiz, polisimiz ve tüm güvenlik birimlerimize Allah tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Polis Teşkilatımıza ve ulusumuza başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Yüce Allah, bu ülkenin evlatlarını korusun, Türkiye nin başı sağ olsun. - Ankara 11

13 Bireysel Emeklilikte Köşe Sisteme Devlet Katkısı Fatma BEKTAŞ Şeker-İş Eğitim Müdürü Hükümet yurt içi tasarrufları artırmak için bireysel emekliliğe teşvik getiren yeni düzenlemeye gitti. Bireysel emeklilik sisteminde vergi indirimi sistemi yerine devlet katkısı getiren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de yayımlandı. Bireysel emeklilikte bu güne kadar uygulanan vergi teşvik avantajının yerini devlet katkısı almıştır. Yapılan düzenleme ile katılımcıların doğrudan devlet katkısı yöntemi ile daha etkin şekilde teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Yeni düzenleme ile bireysel emeklilik sistemine katılan herkes için istisnasız yüzde 25 oranında devlet katkıda bulunacaktır. İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25 ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanacaktır. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak bir hesapta takip edilecek ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecektir. Ancak, devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacaktır. Katılımcıların devlet katkısı ve getirilerine hak kazanma yüzdeleri sistemde kalma sürelerine göre farklılık göstermektedir. Buna göre; devlet katkısı ve getirilerinin ; a) Sistemde en az 3 yıl kalanlar yüzde 15, b) Sistemde en az 6 yıl kalanlar yüzde 35, c) Sistemde en az 10 yıl kalanlar yüzde 60 d) Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar yüzde 100 ünü almaya hak kazanacaklardır. Bu surelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek, hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Yeni düzenleme ile; bireysel emeklilik katılımcılarının, bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek devlet katkısı nedeniyle bir vergi yükümlüğü doğmaması için, bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarının hak kazanılan kısımları, Veraset ve İntikal Vergisi nden muaf tutulmuştur. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Emeklilik şirketleri ile bireysel emeklilik katılımcıları arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan ve yargıya taşınan sistemden ayrılırken yapılan stopaj kesintileri konusu yeni kanunla çözüme kavuşturulmuştur. Yeni bireysel emeklilik sisteminde, stopaj sadece getiriden kesilecektir. Eski uygulamada, stopaj hem anapara hem de getiri üzerinden yapılıyordu. Yeni düzenlemeye göre, uygulama geçmişe dönük olarak da uygulanacaktır. Yani, 29 Ağustos 2012 den önce bireysel emeklilik sisteminde 10 yılını tamamlamadan veya 56 yaşını doldurmadan ayrılanlar, şirketlerine başvurarak anaparadan yapılan kesintilerini alabileceklerdir. Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısmı, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairelerine başvurulması ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla iade edilecektir. 29 Mayıs 2012 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sistemine dahil olup, 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesi birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödeyeceği katkı payları için devlet katkısı ödenmeyecektir. Katılımcıların Devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanmasından şirketler sorumlu tutulmuştur. Devlet katkısı ve getirileri haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecektir. 12 şeker-iş dergisi eylül 2012

14 Kanunda ayrıca sistemde kalmayı teşvik etmek, özendirmek amacıyla da düzenlemeye gidilmiştir. 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların, devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 1 Ocak 2013 itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye (bu tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla) üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl, sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenecektir. Emekli şirketlerinin kurucuları, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imza yetkililerinin, terörün finansmanı suçundan hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Şartları Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilirler. Sisteme katılmak için şirket ile emeklilik sözleşmesi yapılması gereklidir. Emeklilik sözleşmesi; şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Emeklilik sözleşmesi, katılımcı ile bireysel emeklilik sözleşmesi şeklinde veyahut bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı adına bir kuruluş ile grup emeklilik sözleşmesi şeklinde yapılabilir. Bireysel Emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapılır. Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intikalini takip eden ikinci iş gününde yatırıma yönlendirmek zorundadır. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alan şartlar çerçevesinde, katkı payını birden fazla fon arasında paylaştırabilir. Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Aktarım talebinde bulunulması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren en geç on iş günü içinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalınmış olması gereklidir. Müsteşarlık, bu süreyi üç yılı aşmamak üzere yeniden belirlemeye yetkili kılınmıştır. Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı, malûliyet durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının birikimlerini tamamen ödemek zorundadır. Köşe 13

15 Sağlık Doktorlar Artık Reçete Yazmayacak Sağlık alanında yaşanan suiistimallerin önünü geçecek elektronik reçete uygulaması, 24 Nisan da pilot il Eskişehir de başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birçok usulsüzlüğün yaşandığı sağlık harcamalarını kontrol altına alacak bir projeye imza atıyor. Sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm vatandaşları ilgilendiren sistemle sağlık karnesinde olduğu gibi kağıt reçete de uygulamadan kalkıyor. Yeni sistem ile hem daha sağlıklı bir işleyiş hem de suiistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistemin hizmete başlaması ile vatandaş ilacını TC kimlik numarası ile eczaneden alabilecek. Yanlış ilaç verme, hekimin bilgisi dışında reçete yazılması, başkasının adına ilaç alma, sahte reçete, reçetenin kaybolması veya yırtılması gibi problemler ortadan kalkacak. Kamunun bu sektörde yapılan usulsüzlükler nedeniyle uğradığı trilyonlarla ifade edilen zararların da önüne geçilebilecek. Günde 300 reçete yazan var Bugün ün haberine göre SGK, yaptığı denetimde bir günde 60 ila 300 arasında reçete yazan 861 hekim tespit etti. Bir hekimin bir yılda yazdığı reçete sayısı ise 67 bini buluyor. Toplamda 861 hekim bir yılda 12 milyon 400 bin reçete yazmış. Bir başka örnekte ise bir bayan hastaya bir yıl içerisinde 49 adet reçetede 120 değişik ilaç yazıldığı tespit edildi. SGK yeni sistem ile bu tür suiistimallerin önüne geçecek ve daha kolay denetleme imkanına kavuşacak. Horlama Kanseri Tetikleyebilir Kanser oranlarını inceleyen bilim insanları, uykuda ağır solunum güçlüğü yaşayanlarda kanser riskinin, hiçbir sorun yaşamayanlara göre yaklaşık 5 kat arttığı görüşünde. Daily Telegraph ta yer alan bir habere göre kimi bilim çevreleri, kandaki oksijen seviyesinin düşük olmasının habis tümör ve bu tümörleri besleyen damarların gelişimini tetikleyebileceğini söylüyor. Bu çevrelere göre gelecekte doktorlar, horlama sorununu çözerek kanserli hücre gelişimini de önleyebilir. Veriler, ABD de 1500 ü aşkın deneğin katılımıyla 22 yılı kapsayan bir araştırmaya dayanıyor. Bu kişilerde söz konusu dönemde kanser oranlarını inceleyen bilim insanlarına göre, uykuda ağır ağır nefes güçlüğü yaşayan kişiler, hiçbir sorun yaşamayanların yaklaşık beş katı oranda kanser riski taşıyor. Bu tür nefes alma güçlükleri arasında en yaygın olanı, uyku apnesi. Uzmanlar, yine de bu alanda daha fazla araştırma yapılmasının gerekli olduğunun altını çiziyor. Çocuklarda uyku sorunlarının sonuçları Amerikan Araştırma Dergisi Pediatrics te Mart ayında yayımlanan başka bir araştırma da horlama veya diğer uykuda nefes alma problemleri olan çocukların davranış sorunları yaşama riskinin arttığını göstermişti. Araştırmacılara göre, uyku apnesi ve horlama gibi sağlık sorunları olan çocukların ileri yaşlarda hiperaktif olma olasılıkları daha yüksek. İngiltere de yaşayan 11 bin çocuk üzerinde yapılan araştırma heyetinin başkanı Karen Bonuck uyku problemlerinin çocukların beyin gelişimlerine zararlı olabileceğini açıkladı. Bir tahmine göre, her on çocuktan biri düzenli olarak horluyor ve çocukların yüzde 2 ila yüzde 4 ü uyku apnesinden muzdarip. Bu da uykularının bölünmesine ve nefes alma sorunları yaşamalarına neden oluyor. Bu rahatsızlıklara sıklıkla bademcik ve geniz etinden kaynaklanan sorunlar yol açıyor. 14 şeker-iş dergisi eylül 2012

16 Mucize Sebzeler: Enginar ve Kuşkonmaz Öğünlerimiz daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsak, mevsiminde çıkan sebzelerle çeşitlendirerek zenginleştirmeliyiz. Sindirim sistemi rahatsızlıklarından kolestrole, kalp hastalıklarından kansere kadar pek çok faydası bulunan mucize sebzeler enginar ve kuşkonmazı öğünlerimizden eksik etmemeliyiz. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya bu mucize sebzelerin faydaları ile ilgili şu bilgi veriyor. Sindirim sistemi dostu: Enginar Çok değerli bir sebze olan enginarın besin değeri çok yüksektir. Birçok sebze türünden farklı olarak yüksek düzeyde karbonhidrat ve protein içerir. Vitamin ve mineral açısından da çok zengin bir sebze olan enginarın hazmı kolaydır ve düşük yağ içeriğinden dolayı kilo dostudur. İshali önler En sert maddelerin bile sindirilmesine yardımcı olan sinarin isimli madde enginarda bulunur; karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Yağların sindirimin ve absorbe edilmesini de sağlayan enginar, adeta bağırsakları yıkayarak temizler ve ishali önler. Kalbiniz için enginar yiyin A, D, D2, B6 ve C vitaminleri açısından zengin olan enginar, beyin yorgunluğunu giderir. Yüksek protein içeriği nedeniyle kalp adalelerini kuvvetlendiren enginar, üre ve kolestrolü düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Kandaki şekeri düşeren bu değerli sebze, şeker hastaları için de çok faydalıdır. Mide ve bağırsakları dezefenkte eder, vücuda canlılık verir. Enginarın faydaları Karaciğeri korur, karaciğer hastalıklarının daha çabuk iyileşmesini sağlar. Böbrek ve bağırsakların düzenliçalışmasına yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırır. Kandaki şeker oranını ayarlar, kolestrolü düşürür. Vücuda dinçlik verir. Kalp sağlığı için faydalıdır. İshali keser. Kanı temizler. Doğal ödem çözücü: Kuşkonmaz Vücut sisteminde detoks etkisi gösteren kuşkonmaz, K vitamini, B vitamini (folat), C vitamini ve A vitamini açısından oldukça zengindir. Folat dışında B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri de bulunan kuşkonmaz, lif, manganez, bakır, fosfor, potasyum ve protein için iyi bir kaynaktır. Kuşkonmazda yüksek miktarda bulunan B vitamini (folat), sağlıklı bir kalp damar sistemi için çok önemlidir. Folat seviyesinin düşmesi kalp hastalıkları riskini artırır. Bir porsiyon kuşkonmaz, günlük B vitamini ihtiyacının yüzde 66 sını karşılar. Sodyum içeriği oldukça düşük olan kuşkonmaz, potasyum açısından da zengindir. Mineral profili, içerdiği aktif aminoasitle birleşince diüretik bir etki oluşturur. Bu nedenle, özellikle adet döneminde vücudunda su toplanması (ödem) oluşan kadınlara iyi gelir. Bağırsakları korur. Kuşkonmazda inüln adlı özel bir karbonhidrat vardır. Bu karbonhidrat, bağırsakta iyi bakterilerin gelişimini ve aktivitesini artırır. Bu da zararlı bakterilerin bağırsakta tutunmasını zorlaştırır. Böbrek ve gut hastaları tüketmemeli! Böbrek sorunu veya gut problemleri olan kişilerin kuşkonmaz gibi pürin içeren yiyecek tüketimlerini kısıtlamaları veya kesmeleri gerekir. Pürinden çabuk etkilenen kişilerin bu maddeyi çok almaları sağlık sorunlarına yol açar. Vücutta fazla pürin birikimi fazla ürik asit birikimine yol açar. Ürik asitle bağlantılı sorunların iki örneği ise gut hastalığı ve böbrek taşı oluşumudur. Kuşkonmazın faydaları Kalp hastalıkları riskini azaltır. Detoks etkisi yapar. Bağırsakları korur. Yaşlanma karşıtı özelliği vardır. Ağrıyı iltihabı azaltır. Afrodizyak etkisi gösterir. Kuşkonmaz yiyenler, iyotlu besinler ya da iyotlu tuzu almayı ihmal etmemelidir. Kaynak: Dr. Ayça Kaya İç Hastalıkları Uzmanı Sağlık 15

17 Haber Kart Sahipleri Bu Ücretlerden Haberdar mısınız? Artık hepimizin cebinde bir kredi kartı ya da banka kartı var. Peki bu kartlara bankalar hangi ücretleri kesiyor ve ne kadar ödüyoruz biliyor musunuz? Bankaların banka kartı ve kredi kartları için almış olduğu komisyonlar birçok kişiyi şaşırtacak. Tüketiciler ile bankaların arasındaki savaşın nedenlerinin başında kredi kartları ve banka kartları geliyor. Şikayet Portalı Şikayet var tüketicilerin gönderdiği şikayetler sonrası ortaya çıkardığı banka komisyonları herkesi şaşırtacak. Buna göre bankalar hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İşte ücretler ve şikayetler şöyle: Kredi Kartı Aidat Ücreti: Banka tarafından verilen kredi kartından rızamız dışında yıllık kullanım bedeli olarak ücret kesilmiştir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar maddesinde Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. hükmü yer almaktadır. Kesilen yıllık kredi kartı bedelinin tarafımıza iadesiyle bundan sonraki yıllarda kesinti yapılmamasını istemekteyiz. Hesap İşletim Ücreti: Kredi kartının ekstresine hesap işletim bedeli eklenmiştir. Bu ücreti ödemek istemiyo- 16 şeker-iş dergisi eylül 2012

18 ruz ki hesabımızdan kesilmiş bile. Bankaların müşterilerine sormadan hemen hesaptan ödemeleri vs. tahsil etmesi de doğru mu bilmiyoruz. Son olarak da bu hesap işletim ücreti nedir? Yani banka olarak sizi seçtik siz de bize hizmet verdiniz diye mi? Zaten faiz alıyorsunuz. Yenileme Ücreti: Bankaya kredi kartımı kaybettiğimizi bildirdik. Kart yenileme ücreti geldi. Kart yenileme ücreti gibi kavramlara ödeme yapmayacağımızı yinelemek isteriz. Hesap Özeti Ücreti: Banka tarafından gönderilen hesap özetinde 6 TL hesap özeti bedeli olduğunu görmüş bulunmaktayız. Ki biz bütün işlemlerimizi internet üzerinden ve e-posta yoluyla hallederken bu hesap özeti ücretinin neyin nesi olduğunu anlamış değiliz. Aylık İşlemsizlik Ücreti: Kredi kartı onayı verdikten sonra işlemsizlik ücreti adı altında e-posta ve sms aldım. Bankalar artık kullanılmayan kredi kartına da Aylık işletimsizlik ücreti bedeli altında aylık 3 TL para kesmeye başladı. ATM Paylaşım Sistemi Nakit Çekme Ücreti: Banka kartınızla para para çekerseniz bu işlem bedava ancak başka bankamatiği kullanım onun ATM sinden para çekerseniz banka ücret alıyor. Ek Kart Ücreti: Eşimize, üniversite de okuyan çocuğumuza ek kart almak istersekher banka birine yarısı kadar ek kart ücreti alıyor. Nakit Çekme Ücreti: Banka hiç bir şekilde bilgilendirme yapmadan, sözleşmemde dahi bu şekilde bilgi yer almamasına rağmen kredi kartımızdan nakit çekince sırf para çektiğim için 11 TL l nakit avans ücreti olarak 11 TL kesmiş. Limit Aşım Faizi: Kredi kartı ekstremde limit aşım faizi gördük. Limit aşılınca faiz uygulandığını söylediler. Limiti aşmadan önce bize hiç bir bilgi verilmedi.bilgi verilse başka kartlarımızı kullanırdık. Limit aşılırsa limit koymanın anlamı nedir? Benim anladığım limit :Sen buraya kadar harcama yapabilirsin demektir. Onların mantığıyla bakarsak; limiti doldurmadığım zaman ödemede azaltma mı yapıyorlar? Fatura Ödeme Komisyonu: Banka verdiğimiz otomatik ödemeleri fatura tutarına göre komisyon alıyor. Bunun yanında da yıllık ücreti devam ediyor. Bunu nasıl bir mantık anlayamadım. Yıllık aidatlarımın iadesini, komisyon ücretlerinin kalkmasını istiyoruz. Taksitlendirme Komisyonu: Yaptığımız alışveriş sonrası taksitlendirme sonunda kesilen aylık hesap işletim ücreti alındı. Daha sonra ekstrede taksitli avans işlem komisyonu kesildiğini gördük. Sebebi nedir? Bakiye Sorma Ücreti: Ortak ATM uygulaması ile bakiyemizi sorgulayalım dedik komisyon ücreti aldılar. Ödeme Noktası İşlem Ücreti: Kredi kartımızı ödemek için bankaya ya da ATM ye gidemediğimiz için ödeme noktalarından ya da PTT şubelerinden gerçekleştirdiğimiz ödemelerden bankalar bir sonraki ekstre döneminde işlem ücreti aldı. Haber 17

19 Haber Şeker-İş Sendikası Müslümanların Regaip Kandilini Yayınladığı Mesajla Kutladı. İsa Gök İmzalı Kutlama Mesajı Şöyle; Manevi duyguların yoğunlaştığı mübarek üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Regaip Kandili gibi özel günlerin özellikle sosyal ve kültürel bütünleşmelerde büyük etki ve katkısı vardır. Toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin sağlam temeller üzerinde kurulmasına yönelik katalizör vazifesini gören böylesi mübarek gecelerde yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı, sevgi ve gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi en büyük temennimiz olmalıdır. Ancak, bugün üzülerek ifade etmek gerekirse bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir ilerleme kaydettiği süreçte günümüz Türkiyesinde ferdi ve ailevi mutluluğumuzu, toplum hayatımızı, barış, huzur, dayanışma ve kardeşlik içinde bir arada yaşamamızı tehdit eden pek çok olumsuzluklar yaşanmakta, bunun etkileri bireysel ve sosyal hayatımız da da her geçen gün daha yakından hissedilmektedir. Üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili bizlere, hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmakta, nefsimizin sonu gelmez heveslerinden, tuzak ve yanıltıcı arzularından uzaklaşarak özümüze dönmemizi sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı sunmaktadır. Mübarek aylara girdiğimiz bugünlerde şeker sektöründen ekmek yiyen milyonlarca insanın bir kez daha bu müstesna gecede umutla ancak, boyunları bükük dua edeceği şüphesizdir. Şeker-İş Sendikası olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri adına, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Bakanlar Kurulu, Milletvekilleri ve tüm sivil toplum kuruluşlarının konuya hassasiyetle yaklaştıkları bilinciyle; Aziz milletimizin Regaip Kandili ni en içten duygularla tebrik ediyor, mübarek kandilin milletimizin geleceğine, hayır ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum. 18 şeker-iş dergisi haziran 2012

20 Kayseri Şeker, Çiftçisi ve Personeli İle İftarda Buluştu Haber Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Ramazan Ayı nın ilk günlerinde düzenlediği iftar programlarında çiftçileri ve personeli ile bir araya geldi. Yüzlerce çiftçinin katıldığı iftar programlarında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yetkilileri, üreticiler ile bolca sohbet etme imkânı buldu. İftar programının ilk günlerinde, Kayseri Şeker Fabrikası na bağlı ekim yapan köy, kasaba ve İlçelerden gelen pancar üreticilerini ağırlayan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., daha sonra şirket personeli ili buluştu. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şirket Yetkilileri ile Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Sekreter Fevzi Şengül, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İlhan Özyurt ve Şube Başkanı Ahmet Tatar ın katıldığı iftar programlarında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiler ile bir araya gelmek için çeşitli programlar tertiplediklerini belirterek, üreticiler ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Akay, kampanya öncesi çiftçinin refahı adına birçok önemli gelişmeye de imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti. Birçok konu ve vesile siz değerli üreticilerimiz ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Aslında de bu vesileleri arttırarak, sizlerle bir araya gelmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Geçen sene bir şekilde faaliyetlerimiz oldukça iyi bir şekilde sonuçlandı. Özellikle pancarlarımız sağlıklı bir şekilde üretildi, fabrikamız sorunsuz çalıştı ve tüm bu olumlu gelişmelerin ardından şirketimiz; 71 milyon lira kar elde etti. İşte bu noktada, çalışmalarımızı önümüzdeki sene de aynı tempoda sürdürmek ve başarımızı devam ettirmemiz gerekmektedir. Eğer başarımızı her yıl arttırarak devam ettirebilirsek, bunun dönüşü yine siz değerli çiftçilerimize olacaktır. Bu konuda hiçbir şekilde rehavete kapıldığımızı ve rahatlama yaşadığımızı düşünmeyin. Bu olumlu gelişmelerin ve kazanımların sizlere yansıtılması için de çok önemli bir takım çalışmalar yapmaktayız. Yine bu çalışmaların devamında bir takım da kararlar almaktayız ve bu kararlarımızın da sizlerin menfaatine olduğundan asla şüphe etmeyin istiyorum. İftar programlarının sonuncusu ise şirket çalışanları ile gerçekleştirildi. Önce Kayseri Şeker Fabrikası personeli ile bir araya gelen Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu, ardından da Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi çalışanları ile bir araya geldi. Çalışanlara yönelik verilen iftar yemeğinde konuşan Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Tatar, şirket yöneticilerinin çalışanları ile sık sık bir araya geldiğini ve bundan da büyük mutluluk duyduklarını belirterek, gerek Kayseri Şeker de, gerekse de Boğazlıyan Şeker Fabrikası nda verilen bu iftar davetlerine katılım gösteren tüm fabrika çalışanlarına teşekkür etti. 19

Değerli Meslek Mensubumuz,

Değerli Meslek Mensubumuz, 13.06.2017 Değerli Meslek Mensubumuz, 26.08.2016 tarih ve 29812 sayı ile Resmi Gazete yayınlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması

İstanbul, 03.07.2012 Sirküler No: 2012 / 59 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemine Yönelik 6327 Sayılı Kanun İle Değişiklik Yapılması MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 88 31.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 88 Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bireysel Emeklilik

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır Sisteme

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor!

Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor! Yenilenen BES te Devlet Katkısı Dönemi Başlıyor! 10 Soruda Yeni BES 1- Yeni BES te Vergi Avantajı nın yerini alacak Devlet Katkısı nedir? Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

TÜRMOB GRUP EMEKLİLİK PLANI. Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Satış

TÜRMOB GRUP EMEKLİLİK PLANI. Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal Satış TÜRMOB GRUP EMEKLİLİK PLANI TÜRMOB 2014 Yılı Aylık Asgari Katkı Payı 54TL Giriş Aidatı Bu plan kapsamında sisteme ilk girişte Giriş Aidatı alınmayacağı gibi ertelenmiş olarak çıkışta da alınmaz. Yönetim

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır.

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU ELİF ERDEM İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA

YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (6740 SAYILI KANUN) Kamber KAYA Yasal Dayanak 6740 Sayılı Kanun (25.08.2016 Tarihli Resmi Gazete) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 88 İST, 07.12.2016 ÖZET: 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan otomatik katılım uygulaması (zorunlu bireysel emeklilik) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır.

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. Tarih : 15.11.2016 Sayı : 2016-51 Konu : Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Yeni BES in Getirdikleri

Yeni BES in Getirdikleri Yeni BES in Getirdikleri Doç.Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü I. GİRİŞ Ülkemizde on yıldır uygulanan bireysel emeklilik sisteminin temel amacı; kamunun sosyal güvenlik sisteminin

Detaylı

Ürün Yönetimi - BES de Yeni Bir Döneme Hazır Mısınız? 1

Ürün Yönetimi - BES de Yeni Bir Döneme Hazır Mısınız? 1 Ürün Yönetimi - BES de Yeni Bir Döneme Hazır Mısınız? 1 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü İŞVERENLERE YÖNELİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU Otomatik Katılım Nedir? İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/81

Mali Bülten. No: 2012/81 9 Temmuz 2012 Mali Bülten No: 2012/81 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Düzenlemeler,

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?

Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? YUNUS ORUÇ Eski Hesap Uzman Yardımcısı Özet 6327 sayılı Kanun 1 öncesinde uygulanmakta olan

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.11.2013/202-1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 92 No lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 6Mayıs 2014 KOBİ lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Nihat TUNALI İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 milyon metrekare

Detaylı

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren sistem ile birlikte bireysel emeklilik sektöründe yepyeni bir dönem başladı. Vergi avantajı yerine devlet katkısı esası getirildi

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Konu : Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Sayı : 2016 / 42 Tarih : 30.11.2016 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete de Bireysel Emeklilik

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 Đstanbul, 20 Temmuz 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 70 KONU : Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya Đsabet

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı

OTOMATİK KATILIM ULUÇ İÇÖZ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANI

OTOMATİK KATILIM ULUÇ İÇÖZ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANI OTOMATİK KATILIM ULUÇ İÇÖZ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EMEKLİLİK UYGULAMA VE DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANI 1 İlgili Kanun ve Yürürlük 6740 sayılı 10/08/2016 tarihli Kanun ile 4632

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.241/629

Detaylı

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler

1 Bireysel emeklilik sistemine yapılan katkı payları ile şahıs ve hayat sigorta poliçeleri nedeniyle ödenen primlere yönelik yapılan düzenlemeler Ö z e t B ü l t e n Tarih : 16.07.2012 Sayı : 2012/25 Değerli Müşterimiz, 29.06.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6327 sayılı kanunla Bireysel Emeklilik Sistemi ve bu sistem ile ilgili yasal düzenlemelerde

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.237/629

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun da Yapılan Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun da Yapılan Düzenlemeler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ 2016/26 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/162 Ref: 4/162

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/162 Ref: 4/162 SİRKÜLER İstanbul, 29.08.2016 Sayı: 2016/162 Ref: 4/162 Konu: ZORUNLU BES KATKI PAYI ÖDENMESİNE DAİR DÜZENLEMEYİ İÇEREN 6740 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ZORUNLU KATILIM DÖNEMİ E-BÜLTEN Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bireylerin çalışırken tasarruf etmesini ve emekliliklerin de elde edecekleri gelirin artmasını sağlamasının

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/62

Mali Bülten. No: 2012/62 14 Mayıs 2012 Mali Bülten No: 2012/62 VERGİ Konu: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi (BES) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı ile Getirilmek İstenen Düzenlemeler, Özet:

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz.

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz. 10 yıl, 56 yaş koşulunu tamamladınız ve emeklilik hakkını kazandınız, kutlarız Bu aşamada önünüzde 3 seçenek bulunmaktadır. Dikkatlice incelemenizi öneriyoruz. 1. seçenek BİRİKİM YAPMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Detaylı