BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU"

Transkript

1 BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004

2

3 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler yüzlü kardeşlerim, Aynur, Aydın, Aziz ve Adil e içten teşekkürlerimle...

4

5 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Birinci baskısı Eylül-2003 te Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılmış olan kitabımızın mevcudu tükenmiş olduğundan ikinci baskısını yapmak gerekmiştir. Bu baskıda, 4389 sayılı Bankalar Kanunda özellikle 5020 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri metne işlemiş ve bu değişiklikler çerçevesinde soru ve cevapları gözden geçirerek kitabımızı güncellemiş bulunuyoruz. Bu baskıda da kitabımız bir yandan Kanun metnini diğer taraftan Banka Hukuku alanında gerekli temel bilgileri içermekte ve bu yönüyle özgün niteliğini korumaktadır. Bankacılık camiasına yararlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, başta eserimizin birinci baskısına bir takdim yazısı yazarak bendenizi onurlandıran Prof. Dr. Rıza Ayhan a, birinci baskıyı gerçekleştiren Türkiye Bankalar Birliğinin değerli yöneticileri Abdullah Taşçıoğlu ve Melike Alparslan a ve ayrıca yapıcı eleştirileri ile eserimizin gelişmesine katkıda bulunan okuyucularıma -ve özellikle yüksek lisans öğrencilerimeşükranlarımı sunuyorum. Nisan 2004, Ankara Doç. Dr. Ahmet Battal

6

7 G İ R İ Ş 4389 sayılı yeni Bankalar Kanunu, Banka Hukuku alanına önemli yenilikler getirmiştir. Elinizdeki eserde, Bankalar Kanununun hangi maddelerinin, hangi amaçlarla, hangi konuları, nasıl düzenlediği ele alınmıştır. Eserin öncelikli amacı, uygulamacıların el kitabı ihtiyacını ve öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamaktır. Bu nedenle, Bankalar Kanununun metni ile birlikte, her maddede, ilgili fıkraların veya bentlerinin altında, bu hükümlerle ilgili sorulabilecek sorular ve cevapları verilmiştir. Böylece, bir yönden, teorik ders kitabı ihtiyacı karşılanmış, diğer yandan da Bankalar Kanununun kısa bir şerhi ortaya konulmuştur. Eserin hacminin artmasını önlemek amacıyla, teorik tartışmalardan kaçınılmış ve önceki Bankalar Kanunları döneminde geçerli uygulamalar üzerinde durulmamıştır. Ayrıca, yine eserin hacminin gereksiz biçimde artmasını önlemek ve değişikliklerden olabildiğince az etkilenmesini sağlamak amacıyla, sadece Bankalar Kanununun açıklaması yapılmış, bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan hukuki mevzuat ile konuyla ilgili diğer kanunlar hakkında özet bilgi verilmekle yetinilmiş, bu bilgilerin ayrıntılarına girilmemiştir. Ele alınan konularla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okuyucuların başvurabilecekleri bütün temel kaynaklar, dipnotlarda ve bibliyografyada gösterilmiştir. Okuyucularımızın daha kolay yararlanmasını sağlamak amacıyla, eserin başına, madde numaraları indeksi ile birlikte, sorular indeksi, ve ayrıca eserin sonuna da ayrıntılı bir kavramlar indeksi eklenmiştir. Bu nedenle eserde, klasik monografik eserlerde yer alan türden bir içindekiler tablosu bulunmamaktadır.

8 Doç. Dr. Ahmet Battal Eserin sonraki baskılarında da soru numaralarını aynen muhafaza etmeyi planladığımızdan, esere yapılacak atıfların daha kalıcı olması için, soru numarası ile birlikte belirtilmesinde fayda vardır. Elinizdeki kitap, gelişmeye aday bir ilk baskıdır. Sonraki baskılar, siz değerli okuyucuların tenkitleri ve değerlendirmeleri ışığında geliştirilecek ve eksiklikleri giderilecektir. Eserimizin bankacılık camiasına yararlı olması dileğiyle. Eylül-2003, Ankara Doç. Dr. Ahmet Battal

9 İ Ç İ N D E K İ L E R (Madde numaraları dizini) Madde 1- Amaç ve kapsam... 1 Madde 2- Tanımlar Madde 3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Madde 4- Kurum başkanlığı ve hizmet birimleri Madde 5- Bankalar yeminli murakıpları Madde 6- Kurum çalışanlarının özlük ve mali hakları, Kurumun bütçesi Madde 7- Bankaların kuruluşları ve faaliyete geçme esasları Madde 8- Bankaların ana sözleşme ve ortak değişiklikleri Madde 9- Bankaların teşkilat ve organları Madde 10- Mevduata ilişkin hükümler Madde 11- Genel kredi sınırları, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi Madde 12- İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemler Madde 13- Hesap ve kayıt düzeni Madde 14- Denetlemeler sonucunda alınacak tedbirler Madde 15- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Madde 15.a- Hazine alacağı Madde 16- Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının sonuçları Madde 17- Şahsi sorumluluk Madde 17. a- İspat külfeti Madde 18- Bankaların devir, birleşme ve tasfiyesi Madde 19- Türkiye Bankalar Birliği Madde 20- Diğer hükümler Madde 21- İdari suç ve cezalar

10 Doç. Dr. Ahmet Battal Madde 22- Adli suç ve cezalar Madde 23- Diğer kanunlara aykırılıklar Madde 24- Kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsili Madde 25- Kaldırılan ve değiştirilen hükümler Ek Maddeler Geçici Maddeler: Madde 26- Yürürlük Madde 27- Yürütme Bankalar Kanununu değiştiren 4491 Sayılı Kanunun Diğer Mevzuata İlişkin Maddeleri, Geçici Maddeleri ile Yasama ve Yürütmeye İlişkin Maddeleri Bankalar Kanununu değiştiren 4672 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri ile Yasama ve Yürütmeye İlişkin Maddeleri Bankalar Kanununu Değiştiren 5020 Sayılı Kanunun 29 uncu ve Geçici Maddeleri ile Yasama ve Yürütmeye İlişkin Maddeleri

11 Bankalar Kanunu Şerhi İ Ç İ N D E K İ L E R (Maddelere Göre Sorular Dizini) Madde 1- Amaç ve kapsam... 1 S.1. Bankalar Kanununun tarihi süreç içindeki yeri nedir?... 1 S.2. Bankalar Kanunu hangi konuları düzenlemektedir?... 6 S.3. Bankalar Kanununda yer alan düzenlemelerin ayırıcı özellikleri nelerdir?... 7 S.4. Bankalar Kanununun amacı nedir?... 7 S.5. BankK. 1.2 de yer alan kurulmuş ve kurulacak banka deyiminin anlamı nedir?... 8 S.6. Bankalar Kanunu hangi kişilere ve kurumlara uygulanacaktır?... 9 S.7. Özel kanunla kurulmuş bankaların bu kanun karşısındaki konumu nedir?... 9 S.8. T.C. Merkez Bankası, Bankalar Kanununa tabi midir? S.9. Bankalar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, bankalara uygulanacak genel hükümler nelerdir? Madde 2- Tanımlar S.10. Bankalar Kanunu anlamında banka nedir? S.11. Bankalar nasıl sınıflandırılabilir? S.12. Banka şubesi niçin ayrıca tanımlanmıştır? S.13. Banka şubesinin hukuki nitelikleri ve yöneticisinin özellikleri nelerdir? S.14. Sermaye, öz kaynak, yedek akçe gibi kavramlar niçin ayrı ayrı tanımlanmıştır? Madde 3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu S.15. BDDK.nun yönetim sistemi ve genel idare içindeki yeri nedir? S.16. Kurumun teşkilatlanma biçimi nedir? S.17. BDDK.nun denetimi nasıl gerçekleştirilecektir? S.18. BDDK.nun yönetim ve karar organı nasıl oluşur? S.19. Kurul üyelerinin yenilenmesinde uygulanan parçalı sistemin sebebi nedir? S.20. Kurumun özerkliğinin Kurul üyelerinin statüsü üzerindeki etkisi nedir? S.21. Kurul üyelerinin görevde iken başka iş yapmalarının ve ayrıldıktan sonra iki yıl süreyle bankalarda görev yapmalarının yasaklanmasının sebebi nedir? S.22. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı nedir? S.23. Kurul kararlarının kesinliği ne demektir? S.24. Kurum mallarının devlet malı hükmünde olması ne anlama gelmektedir? S.25. Kurul üyeleri ve kurum personelinin soruşturulmasında hangi usul geçerlidir? S.26. Kurumun bilgi toplama yetkisinin sınırı nedir?... 36

12 Doç. Dr. Ahmet Battal S.27. Kurulun milletlerarası anlaşma akdetme yetkisi var mıdır? S.28. Bankacılık mevzuatı nasıl oluşturulur? S.29. Bankacılık mevzuatı nasıl denetlenir? Madde 4- Kurum başkanlığı ve hizmet birimleri S.30. Kurum başkanı ve yardımcıları nasıl belirlenir? S.31. BDDK.nun özel sektörden hizmet desteği almasının şartları nelerdir? Madde 5- Bankalar yeminli murakıpları S.32. Bankaların denetlenmesi niçin gereklidir? S.33. Bankaların denetimi hangi şekillerde yapılır? S.34. Bankalar yeminli murakıplarının denetim konusunda yetkileri nelerdir? Madde 6- Kurum çalışanlarının özlük ve mali hakları, Kurumun bütçesi S.35. Kurumun bütçesi nasıl belirlenir ve denetlenir? Madde 7- Bankaların kuruluşları ve faaliyete geçme esasları S.36. Bir bankanın kurulması ve faaliyete geçmesi için hangi aşamalardan geçilir? S.37. Alelade bir anonim şirket sonradan banka haline dönüşebilir mi? S.38. Yurt dışındaki bir banka Türkiye de hangi şartlarla bankacılık yapabilir? S.39. Bankaların anonim şirket şeklinde kurulmasının sebepleri ve sonuçları nelerdir? S.40. Müflis veya konkordato ilan etmiş kişilerin banka kurucusu olamamasının sebebi nedir? S.41. Banka kurucularında genel olarak hangi nitelikler aranmaktadır? S.42. Banka kurucusu veya ortağı olmak için gereken mali güç ve itibar ne demektir? S.43. Banka hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olmasının sebebi nedir? S.44. Banka hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılmasının anlamı ve sebebi nedir? S.45. Tüzel kişi banka kurucuları, kurucularda aranan şartlar yönünden nasıl değerlendirilmektedir? S.46. Kuruluş sermayesinin muvazaadan ari olarak getirilmiş olması zorunluluğunun sebebi nedir? S.47. Banka esas sözleşmelerinin Bankalar Kanununa uygun olması zorunluluğunun sebebi nedir? S.48. Türkiye de şube açmak isteyen yabancı banka, sermayesini nasıl kullanacaktır? S.49. Mevduat kabulü ne demektir? S.50. Bankacılık işlemleri yapmak ne demektir? S.51. Mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri yapma izninin niteliği nedir? VIII

13 Bankalar Kanunu Şerhi S.52. Faaliyet izni için gerekirse ek süre verilmesinin sebebi ve sürenin sınırı nedir? S.53. Faaliyet izni talebinin reddedilmesinin sonucu nedir? S.54. Faaliyete geçme izni için ayrıca sermayenin nakit olarak hazır bulundurulması şart mıdır? S.55. Banka kurucularının ödeyeceği, sisteme (sektöre) giriş payının niteliği nedir? S.56. Sistemden çıkan banka ya da banka kurucuları giriş payını geri isteyebilir mi? S.57. Sisteme giriş payı ne zaman ödenmelidir? S.58. Kıyı bankacılığı nedir? S.59. Serbest bölgelerde yapılan ancak kıyı bankacılığı dışında kalan bankacılık faaliyetleri nelerdir? Madde 8- Bankaların ana sözleşme ve ortak değişiklikleri S.60. Ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü niçin zorunlu görülmüştür? S.61. Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırılan kısmının öz kaynak hesabında dikkate alınmamasının sebebi nedir? S.62. Banka ortaklarının pay devri işlemlerinin izne tabi tutulmasının sebebi ve izne tabi devirlerin kapsamı nedir? S.63. Pay devrine izin verilebilmesi için gerekli ölçütler nelerdir? S.64. Banka ortağının payının hesaplanmasında, dolaylı pay sahipliği ne demektir? S.65. Payın verdiği oy hakkının elde edilmesi ve payın rehni, niçin payın devri ile ilgili kurallara tabi tutulmuştur? S.66. İzinsiz pay devirlerinin sonucu nedir? S.67. İzinsiz pay devrinde veya ortaklarda aranan niteliklerin kaybedilmesi halinde, payın sağladığı hakların akıbeti nedir? S.68. Payın izinsiz devri veya pay sahipliği niteliklerinin kaybı halinde ortaklık hakları hangi biçimde ve nasıl bölünür? S.69. Ortakların yönetimsel haklarının Fon tarafından kullanılmasının şartları ve yöntemi nedir? S.70. Fon, pay sahibinin ortaklık haklarını kullanırken hangi ölçüye göre hareket edecektir? S.71. Tüzel kişi kurucular için kanunun aradığı ölçü nedir? S.72. Bankanın yönetim ve denetimini yürüten sermaye grubunun değişmesi halinde sermayenin yükseltilmesi zorunluluğunun sebebi nedir? Madde 9- Bankaların teşkilat ve organları S.73. Banka yönetim kurulunun özellikleri nelerdir? S.74. Yönetim kurulu üyeleri hangi özellikleri taşımalıdır? S.74.a. Banka yöneticilerinin eksik ya da yanlış mal beyan etmesinin sonucu nedir? S.75. Kredi komitesi ile ilgili özel düzenlemenin sebebi nedir? S.76. Kredi açma yetkisinin genel müdürlüğe devrinin kapsamı ve sonucu nedir?... 93

14 Doç. Dr. Ahmet Battal S.77. Banka genel müdür yardımcılarında bulunması gereken nitelikler nelerdir? S.78. Genel müdür ve yardımcılarının, görevden ayrılma nedenini Kuruma bildirme zorunluluğunun sebebi nedir? S.79. Bankaların iç denetim sisteminin amacı nedir? S.80. Bankalarda birinci derecede imza yetkisine sahip olmak ne demektir? S.81. Yönetici personelin imza yetkilerinin kaldırılması zorunluluğunun sebebi, amacı ve niteliği nedir? S.82. Bankaların şube açmasının şartları nelerdir? S.83. Yabancı bankaların Türkiye şubeleri için izin gerekliliğinin anlamı ve sebebi nedir? Madde 10- Mevduata ilişkin hükümler S.84. Mevduat ne demektir? S.85. Tasarruf mevduatının diğer mevduat türlerinden ayırılmasının sebebi nedir? S.86. Tasarruf mevduatının özellikleri nelerdir? S.87. Bir hesaba çek keşide edilebilmesinin, bu hesabın mevduat hesabı niteliği üzerindeki etkisi nedir? S.88. Bankanın iflası halinde tasarruf mevduatı sahiplerinin kanunen imtiyazlı alacaklı olmalarının anlamı ve sonucu nedir? S.89. Bankanın talep halinde mevduatı iade etme yükümlülüğünün kapsamı ve anlamı nedir? S.90. Mevduatın iadesi yönünden rehnin ve alacağın temlikinin sonuçları nelerdir? S.91. Zamanaşımına uğrayan alacakların banka tarafından Fona aktarılmasının sebebi nedir? Madde 11- Genel kredi sınırları, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi S.92. Bankacılık uygulamasında, hangi tür işlemler kredi oluşturur? S.93. Bankacılık uygulamasında nakdi kredi ne demektir? S.94. Bankacılık uygulamasında gayrı nakdi kredi ne demektir? S.95. Bankacılık uygulamasında büyük kredi ne demektir? S.96. Kredi sınırlarının aşılmasının sonucu nedir? S.97. Kredi sınırları konusunda Kurulun yetkileri nelerdir? S.98. Kredi sınırlarının hesaplanmasında nazara alınmayan kredilerin niteliği nedir? S.99. Karşılığı nakit olan kredi ne demektir? S.100. Karşılığı devlet tarafından temin edilen kredi nedir? S.101. Bankaların kendi aralarındaki işlemlerin kredi kavramı yönünden niteliği nedir? S.102. Bankaların kendi mensuplarına kredi verme yasağının sebebi nedir? S.103. Büyük ortak durumundaki banka yönetim kurulu üyelerinin kredi yasağından istisna edilmesinin sebebi nedir? X

15 Bankalar Kanunu Şerhi S.104. Sonradan Kanuna aykırı hale gelen kredilerin tasfiyesi zorunluluğunun sebebi nedir? S.105. Kredi müşterilerinden hesap durumu belgesi istenmesi zorunluluğunun sebebi nedir? S.106. Bankaların muhtemel zararlar için karşılık ayırma zorunluluğunun sebebi nedir? S.107. Bankalar hangi riskler için karşılık ayırmak zorundadırlar? S.108. Ayrılan karşılıkların kurumlar vergisi açısından sonucu nedir? Madde 12- İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemler S.109. Bankaların hangi tür ortaklıklara iştiraki sınırlandırılmıştır? S.110. Bir bankanın bir ortaklığa iştirakinin azami sınırı nedir? S.111. Bir bankanın büyük ortaklarının ve yöneticilerinin büyük ortak durumunda olduğu ortaklıklara, bu bankanın iştirak etmesinin yasaklanmasının sebebi nedir? S.112. Geriye iştirak yasağının sebebi nedir? S.113. Yurt dışı iştiraklerin Kurul iznine tabi tutulmasının sebebi nedir? S.114. İştirak serbestisinin en genel sınırı nedir? S.115. Bankaların ticaret yasağının sebebi ve istisnası nedir? S.116. Bankaların gayrimenkul ticareti yasağının sınırları nelerdir? Madde 13- Hesap ve kayıt düzeni S.117. Bankaların muhasebe yöntemlerinin özellikleri nelerdir? S.118. Banka mali tablolarının yayınlanmasının sebebi nedir? S.119. Bağımsız denetim kuruluşlarının denetimi hangi amaca yöneliktir? S.120. Bağımsız denetim kuruluşlarının, denetimden doğan sorumluluğunun sınırı nedir? S.121. Mevduat sahiplerinin yanıltıcı bilgilere karşı korunması konusunda Kurulun yetkileri nelerdir? S.122. Mali tabloların konsolide esasa göre hazırlanmasının sebebi nedir? S.123. Bankaların belgelerini ve kayıtlarını saklama zorunluluğunun sebebi nedir? S.124. Banka yönetim kurulu karar defterleri nasıl tutulur? Madde 14- Denetlemeler sonucunda alınacak tedbirler S.125. BDDK.nun bankalara müdahalesinin şartları ve müdahalenin birinci aşamasındaki tedbirler nelerdir? S.126. Kurulun alınmasını istediği tedbirlerin, ilgililerin cezai sorumluluğu ile bir ilişkisi var mıdır? S.127. İkazın yeterli olmaması halinde alınacak tedbirler nelerdir? S.128. Alınacak tedbirler kapsamında bir bankanın TMSF sigorta primlerini yükseltmek veya mevduatını karşılığa tabi tutmak hangi amaca yöneliktir? S.129. Bankanın yönetimine el konulması halinde Kurulca atanan yönetim kurulu üyelerinin ücretleri niçin Kurum tarafından karşılanmaktadır?

16 Doç. Dr. Ahmet Battal S.130. Mali durumu bozulan bankalar hakkında uygulanacak olan ikinci grup tedbirler hangi risklerin karşılığıdır? S.131. Mali durumu bozulan bir banka hakkında alınacak üçüncü grup tedbirlerin özelliği nedir? S.132. Yönetimde etkili ortakların bankaya zarar verme ihtimaline karşı alınabilecek tedbirler nelerdir? S.133. Fon, hangi hallerde hangi yönetim yetkisini kullanacaktır? S.134. Bu fıkrada 16. maddenin 2. ve 3. fıkralarına yapılan atfın anlamı nedir? S.135. Yönetimde etkili ortakların kötü niyeti nedeniyle bunların yönetim yetkisini devralan Fonun yetkileri nelerdir? S.136. Sorumlu tutulan ortakların muvazaalı işlemleri hakkında açılacak iptal davası için aciz vesikası aranmayacak olmasının anlamı nedir? S.137. Mali sorumluluğu görülen ortakların mal beyanında bulunmamasının sonucu nedir? S.138. Kötü niyetli ortaklar tarafından verilen zararın öz kaynakları aşmış olmasının sonucu nedir? S.139. Banka alacaklarının tahsili için sağlanan kolaylıkların sebebi nedir? S.140. Mali durumu bozuk bankalarla ilgili davalar için mahkemeler arasında işbölümü yapılmış olmasının sebebi nedir? S.141. Fonun, yönetimi ya da ortaklık hakları kendi elinde olan bankanın güçlendirilmesi ya da tasfiyesi ile ilgili yetkileri nelerdir? S.142. Alacak ve borçların devrinde iznin gerekli görülmemesinin anlamı nedir? S.143. Fona ayrı bir şirket kurma yetkisi tanınmasının sebebi nedir? S.144. Fon bankanın iştiraklerinin mali durumunu düzeltmek üzere tedbir almak yetkisine sahip midir? S.145. Fonun işlemlerinde güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? S.146. Fonun gerek gördüğünde kuracağı yeni bankanın özellikleri nelerdir? S.147. Kurumun, Kurulun ve Fonun bu madde kapsamındaki takdir yetkisi yargı tarafından denetlenebilir mi? Nasıl? Madde 15- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu S.148. TMSF.nun görevleri nelerdir? S.149. Fonun gelirlerinin yeterli olmaması halinde Hazine tarafından desteklenmesinin sebebi nedir? S.150. Fonun alacak tahsilinde kullanacağı yöntemler nelerdir? S.151. Fonun yönetim biçimi nedir? S.152. Bankaların, talebi halinde Fona avans vermeleri zorunlu mudur? S.153. Zorunlu mevduat sigortasının hukuki mahiyeti nedir? S.154. Sigortanın kapsamı konusunda Kurulun yetkisi nedir? S.155. Bankaların büyük ortaklarına ve yöneticilerine ait tasarruf mevduatı niçin sigorta kapsamı dışında tutulmuştur? S.156. Sigorta primlerinin bankalarca gider yazılması ne anlama gelmektedir? XII

17 Bankalar Kanunu Şerhi S.157. TMSF.nun bankaların iştirakleri ve tüzel kişi ortakları üzerinde yönetim yetkisi var mıdır? S.157.a. TMSF.nun bankaların iştirakleri ve tüzel kişi ortaklarının yönetimine müdahalesinin şartları nelerdir? S.158. Fonun, Yönetimi kendisine intikal eden bankanın alacakları üzerinde yetkisi nedir? S.158.a. Fonun, Yönetimi kendisine intikal eden bankanın alacaklarını tahsilde kullanacağı kötüniyet varsayımı nedir? S.159. Fonun yönettiği banka hakkında bilgi toplama yetkisinin sebebi ve ölçüsü nedir? S.160. Fonun devraldığı ve tahsiline çalıştığı alacaklarla ilgili yetkileri nelerdir? Madde 15.a- Hazine alacağı S.160.a. Fon tarafından devralınan banka alacakları niçin Hazine alacağı sayılmaktadır? S.160.b. Küçük yatırımcının alacaklarının Hazinece devralınmış saylan banka alacaklarının dışında bırakılmasının sebebi nedir? Madde 16- Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının sonuçları S.161. Bir bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının sonucu nedir? S.162. Bir bankanın bankacılık yetkisinin kaldırılması halinde icra ve iflas takibatının duracak olmasının sebebi nedir? S.163. Bir bankanın tasfiyesi sürecinde Fon hangi yetkilere sahiptir? S.164. Bir bankanın bankacılık izninin kaldırılmasının, bu bankanın borçları üzerindeki etkisi nedir? S.165. Fon bir bankanın iflasını hangi halde ister? S.166. İflas kararını niçin mahkeme verecektir? S.167. Fonun alacaklarının imtiyazlı alacak olmasının sonucu nedir? S.168. Fonun talebine rağmen iflas kararı verilmemesi halinde uygulanacak hükümler nelerdir? S.169. Yabancı bankaların iflası halinde Türkiye deki şubeleri bundan nasıl etkilenir? S.170. İflas idaresi olarak Fonun yetkilerinin sınırları nelerdir? Madde 17- Şahsi sorumluluk S.171. Banka yöneticilerinin banka borçlarından şahsen sorumlu tutulabilmesinin şartları nelerdir? S.172. Bankaların büyük ortaklarının bankanın borçlarından şahsen sorumlu tutulabilmesinin şartları nelerdir? S.173. Bankanın iflası söz konusu olmadan ortak ve yöneticilerin iflası mümkün müdür? S.174. Ortakların ve yöneticilerin banka borçlarından sorumlulukları ne tür sorumluluktur? S.175. Banka borçlarından şahsen sorumlu olanların iflası konusunda Fonun özel yetkileri nelerdir?

18 Doç. Dr. Ahmet Battal Madde 17. a- İspat külfeti S.175.a. Şahsi sorumluluk davalarında ispat külfeti niçin davalılara aittir? Madde 18- Bankaların devir, birleşme ve tasfiyesi S.176. Bankaların birleşmesi ve devri konusundaki özel kurallar nelerdir? S.177. Birleşme veya devir halinde Merkez Bankasının mali destekte bulunabilecek olmasının sebebi nedir? S.178. Bankaların ihtiyari sona ermesinde tasfiye kuralları nelerdir? Madde 19- Türkiye Bankalar Birliği S.179. Bankalar Birliğinin hukuki statüsü nedir? S.180. Bankalar Birliğinin yetkileri ve görevleri nelerdir? Madde 20- Diğer hükümler S.181. Bakanlar Kurulunun bankacılık sektörüne ilişkin yetkileri nelerdir? S.182. Mevduat kabul etmeyen bankaların temel nitelikleri nelerdir? S.183. Bankalar Kanununun mevduat kabul etmeyen bankalara uygulanmayacak hükümleri nelerdir? S.184. Bankalar Kanunundaki parasal sınırların gerektiğinde artırılmasının sebebi nedir? S.185. Bankaların, müşterilerinin kimliklerini tesbit etmek zorunluluğunun amacı nedir? S.186. Kurul ve Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak idari davalar niçin doğrudan Danıştay da görülecektir? S.187. Özel finans kurumlarının temel özellikleri nelerdir? S.188. Özel finans kurumları banka mıdır? S.189. Özel finans kurumları Bankalar Kanununun hangi hükümlerine tabi değildir? S.190. Özel finans kurumları hakkında uygulanacak diğer hükümler nelerdir? S.191. Özel finans kurumları açısından kredi ne demektir? S.192. Özel Finans Kurumları Birliği ile Bankalar Birliğinin farkı nedir? S.193. Özel finans kurumlarının hesaplarının Güvence Fonunun teminatı altında olması, bu hesapların mahiyetine uygun mudur? S.194. Özel finans kurumlarının mali durumunun bozulmasının sonucu nedir? S.195. Özel finans kurumlarının zorunlu tasfiye süreci nasıl işleyecektir? S.196. Özel Finans Kurumlarının tasfiyesi sürecinde Güvence fonu hangi sebeple ve hangi yöntemle kullanılacaktır? S.197. Özel finans kurumlarının kanunen banka addolunma sının anlamı ve sebebi nedir? Madde 21- İdari suç ve cezalar S.198. Bankalar hakkında uygulanacak idari para cezalarının özellikleri nelerdir? Madde 22- Adli suç ve cezalar S.199. Bankacılık faaliyetlerinin inhisarî niteliğine aykırı davranışın cezaî müeyyidesi nedir? XIV

19 Bankalar Kanunu Şerhi S.200. Mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri almalarını kasıtlı olarak engellemek suçunun nitelikleri nelerdir? S.201. Banka görevlileri için zimmet suçunun kapsamı nedir? S.202. Bankaların itibarını kırma fiilinin suç sayılmasının sebebi nedir? S.203. Sır saklama yükümlülüğünün ihlali fiilinin suç sayılmadığı haller nelerdir? S.204. Bankacılık alanındaki adli suçların ve cezaların temel özellikleri nelerdir? Madde 23- Diğer kanunlara aykırılıklar S.205. T.C. Merkez Bankasının bankacılık faaliyetleri ile ilgili yetkileri nelerdir? S.206. Diğer kanunlarda eski Bankalar Kanununa yapılan atıfların yeni kanunun hangi hükmüne yapıldığı nasıl belirlenecektir? Madde 24- Kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsili S.207. Bankacılık suçlarında Cumhuriyet Savcılarının kendiliğinden kovuşturma başlatamamasının sebebi nedir? S.207.a. Ceza yargılamasında ihtisas mahkemelerinin görevlendirilme sebebi nedir? S.208. İlgili kuruluşların dava açma hakkının saklı tutulmasının sebebi ve anlamı nedir? S.208.a. Cumhuriyet savcılarının kovuşturma yönteminin özellikleri nelerdir? S.209. Zimmet suçundan mahkumiyetlerde infaz indiriminden yararlanmanın şarta bağlanmasının nedeni nedir? S.210. Para cezalarında banka tüzel kişisinin sorumluluğu nedir? S.211. Yönetim ve denetimine müdahale edilen bankalara atanan yöneticilerin hukuki ve cezai sorumluluğunun sınırı nedir? S.212. Bankalara müdahale aşamalarında görevlendirilen bilirkişilerin çalışma şeklinin özel kurallara bağlanmasının sebebi nedir? Madde 25- Kaldırılan ve değiştirilen hükümler S.213. Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Risk Merkezinin niteliği ve amacı nedir? Ek Maddeler S.213.a.Tasfiyeye tabi tutulan bankalardaki mevduat miktarı nasıl belirlenir? S.213.b. Zorunlu tasfiyeye tabi tutulan bankaların mevduat borçlarını ödeyen TMSF.nun ilgililere rücu hakkı var mıdır? S.213.c. Zorunlu tasfiyeye tabi tutulan bankaların yöneticilerinin ve büyük ortaklarının sorumluluklarını teminat altına almak için hangi düzenlemeler yapılmıştır? S.213.d. Fonun ve Hazinenin banka tasfiyelerinden doğan alacaklarında zamanaşımı süresi nedir? Geçici Maddeler:

20 Doç. Dr. Ahmet Battal Madde 26- Yürürlük Madde 27- Yürütme Bankalar Kanununu değiştiren 4491 Sayılı Kanunun Diğer Mevzuata İlişkin Maddeleri, Geçici Maddeleri ile Yasama ve Yürütmeye İlişkin Maddeleri S.214. Merkez Bankasının, mali durumu bozulan bankayı kendi kaynakları ile desteklemesinin sebebi nedir? Bankalar Kanununu değiştiren 4672 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri ile Yasama ve Yürütmeye İlişkin Maddeleri Bankalar Kanununu Değiştiren 5020 Sayılı Kanunun 29 uncu ve Geçici Maddeleri ile Yasama ve Yürütmeye İlişkin Maddeleri XVI

21 Bankalar Kanunu Şerhi B İ B L İ Y O G R A F YA Akipek, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara-1999 Altay, Anlam, 4672 Sayılı Kanunun Bankaların Yeniden Yapılandırılmasına ve Tasfiyesine İlişkin Sistem Üzerindeki etkileri, (Ömer Teoman a 65. Yaş Armağanı) İstanbul-2002 Altop, Atilla, Bankaların Verdikleri Banka Bilgilerinden Dolayı Hukuki Sorumlulukları, İstanbul-1996 Aral, Fahrettin, Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara-1994 Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2001 Arslan, İbrahim, Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya-1994 Atasoy, Ömer Adil, Anonim Ortaklıkların Denetlenmesine Hakim Olan Esaslar ve Türk Hukukunda Denetleme Organının Görevleri, Eskişehir-1984 Ayoğlu, Tolga, Bankalar Hukukunda Mali Yapının Bozulması Kavramı ve Mali Yapısı Bozulan Bankaların Temettü Avansı Müessesesinden Yararlanma İmkanı, (Ömer Teoman a 65. Yaş Armağanı) İstanbul-2002 Avrupa Topluluğunda Banka Hukuku, Altıncı Avrupa Hukuku Haftası, Bankalar Birliği Yayınları, İstanbul-1992 Battal, Ahmet, Bankalarla Karşılaştırmalı Olarak Hukuki Yönden Özel Finans Kurumları, Ankara-1999 (Battal, ÖFK) Battal, Ahmet, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara-2001 (Battal, Banka) Battal, Ahmet, Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2001 Battal, Ahmet, Yeni Bankalar Kanununa Göre Özel Finans Kurumlarının Hukuki temeli ve Bankacılık Sistemi İçindeki Yeri, (Türkiye de Özel Finans Kurumları, Albaraka Kültür Yayınları,) İstanbul-2000 (Battal, Yeni Bankalar Kanunu)

22 Doç. Dr. Ahmet Battal Bilge M. Emin, Bankalar Kanununun 14. Maddesine Göre Bankalar Hakkında Tedbir Alınmasını Gerektiren Durumlar ve Öngörülen Tedbirler, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 1-2 Bilge, Mehmet Emin, Ticaret Sicili, İstanbul-1999 Çeker, Mustafa, Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara Çolak, Nusret İlker, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ABD Örneği, Ankara-2003 Çolak, Ömer Faruk, Yiğidim, Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe Kriz, Ankara-2001 Donay, Süheyl, Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul Erdoğan, Niyazi, Dünya ve Türkiye de Finansal Krizler, Türk Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Uygulamaları, Kamu Bankaları Deneyimi, Ankara-2002 Eren, Kasım, Avrupa Birliğinde ve Türkiye de Bankacılık, İstanbul-1996 Erez, Mesut, Bankalar Sistemi ve Devlet Kontrolü, Ankara-1975 Erman, Sahir, Bankacılık Suçları, İstanbul-1984 Helvacı, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul-2001 Kaplan, İbrahim, Banka Sözleşmeleri Hukuku, C. 1, Ankara-1996 Karacan, Ali İhsan, Mali Piyasalar Üzerine Denemeler, İstanbul-2002 Karahan, Sami, Anonim Şirketlerde Tasfiye, Konya-1998 Karayalçın, Yaşar, Muhasebe Hukuku, Ankara-1988 Kayar, İsmail, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Konya-1997 Kendigelen, Abuzer, Anonim Ortaklıklarda Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, İstanbul-2000 XVIII

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı BANKA HUKUKU

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım Hale Akın Hilal İlgin Uyar Rabia Köseoğlu Sema Poyraz Can Semra Demir Gülbahar Serdar Erdoğan

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği 30.04.2013 www.gsghukuk.com Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333 FİNANSAL HOLDİNG ŞİRKETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR Karar No. 2012/4213 R.Gazete No. 28537 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 23.1.2013 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi SİRKÜLER 2013/08 SİRKÜLERİN Tarihi : 29.01.2013 Konusu Mevzuat : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin. HUKUKİ DURUMU ve DENETİMİ

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin. HUKUKİ DURUMU ve DENETİMİ TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin HUKUKİ DURUMU ve DENETİMİ Av. Doç. Dr. Vural SEVEN GİRİŞ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile ilgili güncel tartışmalarda daha çok konunun ekonomik

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 90 ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nın Tarihi : 30/9/1983 No :

Detaylı