6360 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI PAYLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6360 SAYILI YASAYA GÖRE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI PAYLAR"

Transkript

1 6360 SAYILI YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR Bu belge adresinde yer alan Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı Analizi başlıklı analize esas olan payları belediyeler bazında listesini içermektedir. Analiz 2011 yılında kanundaki formül uygulanmış olsaydı ne olurdu? sorusuna cevap aramaktadır. Payların hesaplanmasında kullanılan veriler ve varsayımlar söz konusu analizde açıklanmaktadır. Bu belgede yer alan tabloları incelemeden önce söz konusu analize göz atmanızı öneriyoruz. Birinci bölüm büyükşehir belediyelerinin yeni kanuna göre alacakları payların 2011 yılı verileriyle güncellenmiş kompozisyonunu içermektedir.. Buna göre liste aşağıdaki başlıklar çerçevesinde düzenlenmiştir. 1. Büyükşehirin ili 2. Büyükşehirin yeni yüzölçümü 3. Büyükşehirin yeni nüfusu, 4. Büyükşehir il sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri (2011), 5. Büyükşehir il sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinin %6 sı ( 5779 sayılı kanunun 5. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan büyükşehir belediye paylarındaki artış, bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk eden tutarların yüzde 20 sinden fazla olamaz hükmü işletilmiştir.) 6. Büyükşehir belediyelerine doğrudan verilecek pay(%60), 7. Büyükşehir belediyelerinin kendi aralarında paylaşacakları %40 lık pay toplamından nüfuslarına göre alacakları %70 lik pay ve 8. Büyükşehir belediyelerinin kendi aralarında paylaşacakları %40 lık pay toplamından yüzölçümlerine göre alacakları %30 luk pay 9. Büyükşehir belediyesine aktarılmak üzere büyükşehir ilçe belediyelerinden kesilen pay (Her bir büyükşehir ilçe belediyesi payının %30 u) 10. Büyükşehir belediyesine aktarılmak üzere büyükşehir ilçe belediyelerinden kesilen su ve kanalizasyon idareleri için kesilen pay (Her bir büyükşehir ilçe belediyesi payının %10 u) 11. Yeni kanuna göre büyükşehir belediyesine 2011 yılı verilerine göre tahakkuk eden payın toplamı İL YUZOLCUM İL GBVG ( GBVG (%6, * DOĞRUDAN (%60, HAVUZDAN (%70,, HAVUZDAN (%30,, LERDEN GELEN ( (D) SK İDARELERİ I ( (E) TOPLAM (BİN TL) (A+B+C+D+E)

2 İkinci bölüm ise büyükşehir ilçe belediyeleri, il/ilçe merkez belediyeleri ve belde belediyelerinin yeni kanuna göre alacakları payların 2011 yılı verileriyle güncellenmiş kompozisyonunu içermektedir. Aynı zamanda ilgili belediyenin halen uygulanmakta olan mevcut sistemde 2011 yılında aldıkları paylar ve paylardaki artış yüzdeleri verilmektedir. Buna göre liste aşağıdaki başlıklar çerçevesinde düzenlenmiştir. Buna göre sütunlar sırasıyla şunlardan oluşmaktadır: 1. Belediyenin bulunduğu il 2. Belediyenin bulunduğu ilçe 3. Belediyenin adı 4. Belediyenin birleşme ve ayrılmalarla oluşan yeni nüfusu 5. Belediyenin birleşme ve ayrılmalarla oluşan yen yüzölçümü (Pay transferinde sadece büyükşehir ilçe belediyeleri için geçerli olduğundan diğer belediyelerin yüzölçümlerine yer verilmemiştir.) 6. Kalkınma Bakanlığı 2004 yılı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeks () Değeri 7. Belediyenin yer aldığı ve pay transferinde esas alınan gelişmişlik grubu 8. ye göre belediyenin alacağı pay (büyükşehir ilçe belediyelerinin dışındaki belediyeler için toplam payın %20 si) 9. Nüfusa göre belediyenin alacağı pay (büyükşehir ilçe belediyeleri için %90, diğer belediyeler için %10) 10. Büyükşehir ilçe belediyelerinin yüzölçümlerine göre alacağı pay (büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payın %10 u) 11. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan paylardan büyükşehir belediyeleri için kesilecek pay (büyükşehir ilçe belediyesinin alacağı payın %30 u) 12. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan paylardan su ve kanalizasyon idareleri için kesilecek pay (büyükşehir ilçe belediyesinin alacağı payın %10 u) 13. Nüfusu in altındaki belediyelere %65 i eşit %35 i nüfusuna göre dağıtılan denkleştirme ödeneğinin toplamı 14. Belediyenin yeni kanuna göre 2011 yılı verileriyle genel bütçe vergi gelirlerinden alacağı pay 15. Halen uygulanan mevcut sistemde belediyenin aldığı pay 16. Yeni sistemin mevcut siteme göre gerçekleştirdiği artışın yüzdesi (azalmalar eksi olarak verilmektedir) 17. Yeni kanuna göre belediyenin türü (yeni ve mevcut büyükşehir belediyeleri ayrı olarak verilmiştir) İL İLÇE NÜFU S ÖLÇÜ M 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE BLDLER İÇİN %80 İÇİN %90) E GÖRE (%10, BŞB İLÇELERDEN BŞBLERE AYRILAN ( BŞB İLÇELERDEN SK İDARELERİNE AYRILAN ( DENKLE ŞTİRME ÖDENE Ğİ (BİN TL) TOPLAM GBVG TRANSFER I TOPLAM GBVG TRANSFER I (MEVCUT SİSTEM, BİN TL)

3 Not: Pay dağıtımında kullanılacak belediyelerin yeni nüfus ve yüzölçümü verileri hesaplanırken eski belediyenin mahallelerinin farklı belediyelere katıldığı ya da bir ilçede yer alan bazı köylerin mahalleye dönüşerek yeni belediyelere katıldığı bazı durumlarda bazı varsayımlar ve yuvarlamalar kullanılmıştır. Bununla birlikte kullanılan verilerdeki sapmaların çok küçük olacağı düşünülmektedir. Bu ve diğer konularda olabilecek düzeltme talepleri ve geri bildirimler için adresine mail atabilirsiniz.

4 BİRİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR LERİ

5 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE BÜYÜKŞEHİR LERİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL YUZOLCUM İL GBVG ( GBVG (%6, * DOĞRUDAN (%60, HAVUZDAN (%70,, HAVUZDAN (%30,, LERDEN GELEN ( (D) SK İDARELERİ I ( (E) TOPLAM ( (A+B+C+D+E) Adana 14,125 2,108,805 1,966, ,332 65, ,166 50, ,554 42, ,989 Ankara 25,437 4,890,893 26,851,082 1,693,464 1,016, ,336 90, ,507 96,502 1,775,741 Antalya 20,909 2,043,482 3,545, , , ,382 74, ,270 43, ,098 Aydin 7, , ,559 45,447 27,268 57,883 28,203 61,428 20, ,257 Balikesir 14,272 1,154,314 1,266,530 76,311 45,786 66,871 50,674 75,570 25, ,091 Bursa 10,882 2,652,126 5,726, , , ,641 38, ,961 51, ,314 Denizli 11, , ,878 44,910 26,946 54,587 42,114 61,744 20, ,973 Diyarbakir 15,272 1,570, ,102 40,579 24,347 91,007 54,225 98,280 32, ,620 Erzurum 25, , ,248 29,515 17,709 45,236 90,026 64,689 21, ,223 Eskisehir 13, ,247 1,129,279 66,980 40,188 45,259 49,442 53,868 17, ,714 Gaziantep 6,887 1,753,596 1,177,677 63,989 38, ,588 24, ,659 33, ,981 Hatay 5,867 1,474,223 2,977, ,496 76,497 85,404 20,832 85,530 28, ,773 Istanbul 5,313 13,624,240 96,164,741 5,364,293 3,218, ,271 18, , ,269 5,023,787 Izmir 12,007 3,965,232 27,552,572 1,586, , ,711 42, ,214 75,738 1,526,970 Kahramanmaras 14,525 1,054, ,510 35,007 21,004 61,072 51,573 70,173 23, ,213 Kayseri 17,170 1,255,349 1,502,613 88,870 53,322 72,724 60,964 83,451 27, ,279 Kocaeli 3,623 1,601,720 16,403, , ,161 92,790 12,864 90,651 30, ,683 Konya 41,001 2,038,555 1,844, ,053 60, , , ,141 49, ,895 Malatya 12, , ,340 26,306 15,784 43,908 43,126 51,608 17, ,628 Manisa 13,269 1,340,074 1,383,705 75,324 45,194 77,632 47,113 84,671 28, ,835 Mardin 8, , ,747 11,571 6,943 44,262 31,451 49,401 16, ,524 Mersin 15,620 1,667,939 5,190, , ,356 96,626 55, ,622 34, ,939 Mugla 12, ,324 1,270,625 75,528 45,317 48,565 46,066 57,096 19, ,077 Sakarya 4, , ,558 33,828 20,297 51,475 17,320 52,836 17, ,540 Samsun 9,352 1,251,729 1,462,242 79,622 47,773 72,514 33,205 76,350 25, ,293 Sanliurfa 19,451 1,716, ,739 33,050 19,830 99,425 69, ,582 36, ,760 Tekirdag 6, ,873 2,540, ,707 77,224 48,076 22,507 51,068 17, ,898 Trabzon 4, , ,674 47,690 28,614 43,875 16,553 45,378 15, ,545 Van 21,334 1,022, ,399 22,097 13,258 59,237 75,749 72,770 24, ,270 * Bir önceki yıın aynı ayının %20'sini aşamaz hükmü işletilmiştir.

6 İKİNCİ BÖLÜM BÜYÜKŞEHİR İLÇE LERİ, İL/İLÇE MERKEZ LERİ VE BELDE LERİ

7 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Adana Aladag Aladag ,226 1, % YENİ BLD. Adana Ceyhan Ceyhan ,812 27,503 28% YENİ BLD. Adana Cukurova Cukurova ,562 35,726 2% MEVCUT BLD. Adana Feke Feke ,194 1, % YENİ BLD. Adana Imamoglu Imamoglu ,781 6,217 39% YENİ BLD. Adana Karaisali Karaisali ,156 1, % MEVCUT BLD. Adana Karatas Karatas ,908 2,533 54% YENİ BLD. Adana Kozan Kozan ,227 20,297 15% YENİ BLD. Adana Pozanti Pozanti ,588 2,862 25% YENİ BLD. Adana Saimbeyli Saimbeyli ,895 1, % YENİ BLD. Adana Saricam Saricam ,586 11,281 29% MEVCUT BLD. Adana Seyhan Seyhan ,558 82,823 1% MEVCUT BLD. Adana Tufanbeyli Tufanbeyli ,638 2,126 71% YENİ BLD. Adana Yumurtalik Yumurtalik ,966 1,852 60% YENİ BLD. Adana Yuregir Yuregir ,011 46,081 4% MEVCUT BLD. Adiyaman Besni Besni ,081 9,446 4% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Besni Cakirhuyuk , % BELDE Sİ Adiyaman Besni Kesmetepe % BELDE Sİ Adiyaman Besni Koseceli % BELDE Sİ Adiyaman Besni Sambayat ,672 1,433 17% BELDE Sİ Adiyaman Besni Suvarli , % BELDE Sİ Adiyaman Celikhan Celikhan ,116 3,035 3% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Celikhan Pinarbasi ,421 1,196 19% BELDE Sİ Adiyaman Gerger Gerger ,351 1,234 10% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Golbasi Balkar % BELDE Sİ Adiyaman Golbasi Beloren % BELDE Sİ Adiyaman Golbasi Golbasi ,837 8,595 3% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Golbasi Harmanli % BELDE Sİ Adiyaman Kahta Akincilar % BELDE Sİ Adiyaman Kahta Bolukyayla , % BELDE Sİ Adiyaman Kahta Kahta ,522 21,346 4% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Merkez AdiAdiyaman ,534 47,521 38% İL MERKEZ BLD. Adiyaman Merkez AdiKomur , % BELDE Sİ Adiyaman Merkez AdiYaylakonak % BELDE Sİ Adiyaman Samsat Samsat ,712 1,471 16% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Sincik Inlice ,167 1,043 12% BELDE Sİ Adiyaman Sincik Sincik ,699 1,594 7% İLÇE MERKEZ BLD. Adiyaman Tut Tut ,583 1,349 17% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahBasmakci Basmakci ,146 2,000 7% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahBayat (AfyoBayat (Afyon) ,695 1,454 17% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahBolvadin Bolvadin ,711 8,005 21% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahBolvadin Disli , % BELDE Sİ AfyonkarahBolvadin Ozburun % BELDE Sİ AfyonkarahCay Cay ,606 4,480 3% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahCay Karamikkaracao ,325 1,037 28% BELDE Sİ AfyonkarahCay Pazaragac , % BELDE Sİ AfyonkarahCobanlar Cobanlar ,347 3,253 3% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahCobanlar Kocaoz , % BELDE Sİ AfyonkarahDazkiri Dazkiri ,906 1,324 44% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahDinar Dinar ,871 7,655 3% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahDinar Tatarli ,322 1,034 28% BELDE Sİ AfyonkarahEmirdag Davulga , % BELDE Sİ AfyonkarahEmirdag Emirdag ,153 5,984 3% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahEvciler Evciler ,585 1,266 25% İLÇE MERKEZ BLD. 1/26

8 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( AfyonkarahHocalar Hocalar , % İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahIhsaniye Doger ,116 2,091 1% BELDE Sİ AfyonkarahIhsaniye Gazligol , % BELDE Sİ AfyonkarahIhsaniye Ihsaniye , % İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahIhsaniye Kayihan , % BELDE Sİ AfyonkarahIhsaniye Yaylabagi % BELDE Sİ AfyonkarahIscehisar Iscehisar ,764 3,661 3% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahIscehisar Seydiler % BELDE Sİ AfyonkarahKiziloren Kiziloren % İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahMerkez AfyAfyonkarahisar ,214 40,241 35% İL MERKEZ BLD. AfyonkarahMerkez AfyBeyyazi , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyBuyukkalecik , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyCayirbag , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyCikrik , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyDegirmenayval , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyErkmen , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyFethibey , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyGebeceler , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyIsiklar ,661 1,941 37% BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfyNuribey , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfySalar , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfySulumenli ,853 1,160 60% BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfySulun , % BELDE Sİ AfyonkarahMerkez AfySusuz ,703 1,059 61% BELDE Sİ AfyonkarahSandikli Akharim , % BELDE Sİ AfyonkarahSandikli Sandikli ,225 8,428 21% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahSinanpasa Ahmetpasa , % BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Akoren ,280 1,063 20% BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Duzagac , % BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Kilicarslan , % BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Kirka % BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Kucukhuyuk % BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Serban % BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Sinanpasa ,588 1,353 17% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahSinanpasa Tasoluk ,566 1,332 18% BELDE Sİ AfyonkarahSinanpasa Tinaztepe ,340 1,119 20% BELDE Sİ AfyonkarahSuhut Karaadilli , % BELDE Sİ AfyonkarahSuhut Suhut ,027 4,189 4% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahSultandagi Derecine , % BELDE Sİ AfyonkarahSultandagi Sultandagi ,304 2,113 9% İLÇE MERKEZ BLD. AfyonkarahSultandagi Yesilciftlik , % BELDE Sİ Agri Diyadin Diyadin ,300 7,194 12% İLÇE MERKEZ BLD. Agri DogubayazDogubayazit ,408 26,730 12% İLÇE MERKEZ BLD. Agri Eleskirt Eleskirt ,505 4,002 12% İLÇE MERKEZ BLD. Agri Hamur Hamur ,256 1,135 11% İLÇE MERKEZ BLD. Agri Merkez AgrAgri ,094 32,188 3% BELDE Sİ Agri Patnos Dedeli ,438 1,323 9% BELDE Sİ Agri Patnos Patnos ,614 23,540 12% İLÇE MERKEZ BLD. Agri Taslicay Taslicay ,406 2,566 6% İLÇE MERKEZ BLD. Agri Tutak Tutak ,742 2,913 6% İLÇE MERKEZ BLD. Aksaray Agacoren Agacoren ,394 1,277 9% İLÇE MERKEZ BLD. Aksaray Eskil Eskil ,605 5,830 4% İLÇE MERKEZ BLD. Aksaray Eskil Esmekaya , % BELDE Sİ Aksaray Gulagac Demirci ,708 1,602 7% BELDE Sİ 2/26

9 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Aksaray Gulagac Gulagac ,881 1,782 6% İLÇE MERKEZ BLD. Aksaray Gulagac Gulpinar ,233 1,112 11% BELDE Sİ Aksaray Guzelyurt Guzelyurt , % İLÇE MERKEZ BLD. Aksaray Guzelyurt Ihlara , % BELDE Sİ Aksaray Guzelyurt Selime , % BELDE Sİ Aksaray Merkez AksAksaray ,421 40,913 38% İL MERKEZ BLD. Aksaray Merkez AksBaglikaya , % BELDE Sİ Aksaray Merkez AksHelvadere , % BELDE Sİ Aksaray Merkez AksSaglik , % BELDE Sİ Aksaray Merkez AksSultanhani ,123 2,265 38% BELDE Sİ Aksaray Merkez AksTaspinar , % BELDE Sİ Aksaray Merkez AksTopakkaya , % BELDE Sİ Aksaray Merkez AksYenikent ,883 1,157 63% BELDE Sİ Aksaray Merkez AksYesilova ,651 1,005 64% BELDE Sİ Aksaray Merkez AksYesiltepe , % BELDE Sİ Aksaray Ortakoy (AkOrtakoy (Aksar ,785 5,627 3% İLÇE MERKEZ BLD. Aksaray Sariyahsi Sariyahsi ,668 1,320 26% İLÇE MERKEZ BLD. Amasya Goynucek Goynucek , % İLÇE MERKEZ BLD. Amasya GumushaciGumushacikoy ,442 4,320 3% İLÇE MERKEZ BLD. Amasya HamamozuHamamozu % İLÇE MERKEZ BLD. Amasya Merkez AmAmasya ,055 20,343 38% İL MERKEZ BLD. Amasya Merkez AmZiyaret , % BELDE Sİ Amasya Merzifon Merzifon ,801 12,183 38% İLÇE MERKEZ BLD. Amasya Suluova Suluova ,593 8,406 38% İLÇE MERKEZ BLD. Amasya Tasova Tasova ,382 3,237 5% İLÇE MERKEZ BLD. Ankara Akyurt Akyurt ,291 2,856 15% MEVCUT BLD. Ankara Altindag Altindag ,210 39,986 1% MEVCUT BLD. Ankara Ayas Ayas ,378 1, % MEVCUT BLD. Ankara Bala Bala ,537 1, % MEVCUT BLD. Ankara Beypazari Beypazari ,297 8,153 2% YENİ BLD. Ankara Camlidere Camlidere , % YENİ BLD. Ankara Cankaya Cankaya ,324 88,878 11% MEVCUT BLD. Ankara Cubuk Cubuk ,339 8,442 34% MEVCUT BLD. Ankara Elmadag Elmadag ,808 4,694 24% MEVCUT BLD. Ankara Etimesgut Etimesgut ,725 45,321 1% MEVCUT BLD. Ankara Evren Evren , % YENİ BLD. Ankara Golbasi Golbasi ,746 11,324 13% MEVCUT BLD. Ankara Gudul Gudul , % YENİ BLD. Ankara Haymana Haymana ,784 3, % YENİ BLD. Ankara Kalecik Kalecik ,863 1, % MEVCUT BLD. Ankara Kazan Kazan ,303 4,409 20% MEVCUT BLD. Ankara Kecioren Kecioren ,012 90,833 0% MEVCUT BLD. Ankara KizilcahamaKizilcahamam ,797 4,289 35% YENİ BLD. Ankara Mamak Mamak ,719 61,000 1% MEVCUT BLD. Ankara Nallihan Nallihan ,753 3, % YENİ BLD. Ankara Polatli Polatli ,096 22,603 16% YENİ BLD. Ankara Pursaklar Pursaklar ,803 12,548 2% MEVCUT BLD. Ankara Sereflikoch Sereflikochisar ,656 7,540 2% YENİ BLD. Ankara Sincan Sincan ,671 51,155 1% MEVCUT BLD. Ankara Yenimahall Yenimahalle ,728 73,060 11% MEVCUT BLD. Antalya Akseki Akseki ,311 1, % YENİ BLD. Antalya Aksu Aksu ,900 5,131 54% MEVCUT BLD. Antalya Alanya Alanya ,434 23,262 31% YENİ BLD. Antalya Demre Demre ,406 4,174 18% YENİ BLD. 3/26

10 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Antalya DosemealtiDosemealti ,004 3,293 82% MEVCUT BLD. Antalya Elmali Elmali ,027 3,844 83% YENİ BLD. Antalya Finike Finike ,194 2, % YENİ BLD. Antalya Gazipasa Gazipasa ,879 5,684 21% YENİ BLD. Antalya Gundogmu Gundogmus , % YENİ BLD. Antalya Ibradi Ibradi , % YENİ BLD. Antalya Kas (Antaly Kas ,117 2, % YENİ BLD. Antalya Kemer (AntKemer ,000 5,048 1% YENİ BLD. Antalya Kepez Kepez ,516 45,015 3% MEVCUT BLD. Antalya Konyaalti Konyaalti ,911 13,288 12% MEVCUT BLD. Antalya Korkuteli Korkuteli ,021 5,505 82% YENİ BLD. Antalya Kumluca Kumluca ,346 8,349 12% YENİ BLD. Antalya Manavgat Manavgat ,083 21,240 18% YENİ BLD. Antalya Muratpasa Muratpasa ,266 47,136 0% MEVCUT BLD. Antalya Serik Serik ,284 12,276 16% YENİ BLD. Ardahan Cildir Cildir % İLÇE MERKEZ BLD. Ardahan Damal Damal ,496 1,384 8% İLÇE MERKEZ BLD. Ardahan Gole Gole ,983 3,163 6% İLÇE MERKEZ BLD. Ardahan Hanak Hanak ,625 1,517 7% İLÇE MERKEZ BLD. Ardahan Merkez ArdArdahan ,827 5,576 5% İL MERKEZ BLD. Ardahan Posof Posof % İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Ardanuc Ardanuc ,515 2,296 10% İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Arhavi Arhavi ,796 3,505 37% İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Borcka Borcka ,306 2,725 21% İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Hopa Hopa ,483 3,976 38% İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Hopa Kemalpasa ,906 1,172 63% BELDE Sİ Artvin Merkez Art Artvin ,746 5,662 37% İL MERKEZ BLD. Artvin Murgul Murgul , % İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Savsat Savsat ,521 2,473 2% İLÇE MERKEZ BLD. Artvin Yusufeli Yusufeli ,451 2,407 2% İLÇE MERKEZ BLD. Aydin Bozdogan Bozdogan ,356 3,557 51% YENİ BLD. Aydin Buharkent Buharkent ,537 2,074 26% YENİ BLD. Aydin Cine Cine ,287 5,239 39% YENİ BLD. Aydin Didim Didim ,992 10,449 33% YENİ BLD. Aydin Efeler Efeler ,951 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Aydin Germencik Germencik ,407 3,272 65% YENİ BLD. Aydin Incirliova Incirliova ,183 5,241 1% YENİ BLD. Aydin Karacasu Karacasu ,579 2,201 63% YENİ BLD. Aydin Karpuzlu Karpuzlu , % YENİ BLD. Aydin Kocarli Kocarli ,559 2,246 58% YENİ BLD. Aydin Kosk Kosk ,225 3,346 4% YENİ BLD. Aydin Kusadasi Kusadasi ,045 15,308 34% YENİ BLD. Aydin Kuyucak Kuyucak ,004 2,628 52% YENİ BLD. Aydin Nazilli Nazilli ,157 24,772 31% YENİ BLD. Aydin Soke Soke ,345 15,582 8% YENİ BLD. Aydin Sultanhisar Sultanhisar ,715 1,873 45% YENİ BLD. Aydin Yenipazar ( Yenipazar ,765 1,940 9% YENİ BLD. Balikesir Altieylul Altieylul ,369 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Balikesir Ayvalik Ayvalik ,416 8,343 11% YENİ BLD. Balikesir Balya Balya , % YENİ BLD. Balikesir Bandirma Bandirma ,321 26,869 39% YENİ BLD. Balikesir Bigadic Bigadic ,142 5,167 38% YENİ BLD. Balikesir Burhaniye Burhaniye ,153 9,160 33% YENİ BLD. Balikesir Dursunbey Dursunbey ,066 5,654 43% YENİ BLD. 4/26

11 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Balikesir Edremit (BaEdremit (Balike ,917 12,077 24% YENİ BLD. Balikesir Erdek Erdek ,206 4,727 11% YENİ BLD. Balikesir Gomec Gomec ,676 1,626 3% YENİ BLD. Balikesir Gonen (Bal Gonen (Balikes ,985 10,016 0% YENİ BLD. Balikesir Havran Havran ,009 3,305 21% YENİ BLD. Balikesir Ivrindi Ivrindi ,247 2, % YENİ BLD. Balikesir Karesi Karesi ,369 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Balikesir Kepsut Kepsut ,361 2,820 55% YENİ BLD. Balikesir Manyas Manyas ,487 2,319 50% YENİ BLD. Balikesir Marmara Marmara , % YENİ BLD. Balikesir Savastepe Savastepe ,879 3,217 11% YENİ BLD. Balikesir Sindirgi Sindirgi ,526 4,226 54% YENİ BLD. Balikesir Susurluk Susurluk ,607 5,351 5% YENİ BLD. Bartin Amasra Amasra ,432 1,957 24% İLÇE MERKEZ BLD. Bartin Merkez BarBartin ,093 14,090 21% İL MERKEZ BLD. Bartin Merkez BarHasankadi % BELDE Sİ Bartin Merkez BarKozcagiz ,119 1,723 23% BELDE Sİ Bartin Ulus Abdipasa , % BELDE Sİ Bartin Ulus Kumluca , % BELDE Sİ Bartin Ulus Ulus ,372 1,149 19% İLÇE MERKEZ BLD. Batman Besiri Besiri ,084 3,267 6% İLÇE MERKEZ BLD. Batman Besiri Ikikopru ,395 1,279 9% BELDE Sİ Batman Gercus Gercus ,889 1,790 6% İLÇE MERKEZ BLD. Batman Gercus Kayapinar % BELDE Sİ Batman Hasankeyf Hasankeyf ,257 1,136 11% İLÇE MERKEZ BLD. Batman Kozluk Bekirhan % BELDE Sİ Batman Kozluk Kozluk ,950 7,936 12% İLÇE MERKEZ BLD. Batman Merkez BatBalpinar , % BELDE Sİ Batman Merkez BatBatman ,197 76,282 38% İL MERKEZ BLD. Batman Sason Sason ,493 3,989 12% İLÇE MERKEZ BLD. Bayburt Aydintepe Aydintepe , % İLÇE MERKEZ BLD. Bayburt Demirozu Demirozu % İLÇE MERKEZ BLD. Bayburt Demirozu Gokcedere , % BELDE Sİ Bayburt Merkez BayArpali % BELDE Sİ Bayburt Merkez BayBayburt ,171 9,208 21% İL MERKEZ BLD. Bilecik Bozuyuk Bozuyuk ,850 13,249 35% İLÇE MERKEZ BLD. Bilecik Bozuyuk Dodurga , % BELDE Sİ Bilecik Golpazari Golpazari ,688 2,477 9% İLÇE MERKEZ BLD. Bilecik Inhisar Inhisar % İLÇE MERKEZ BLD. Bilecik Merkez BileBilecik ,248 11,145 37% İL MERKEZ BLD. Bilecik Merkez BileVezirhan , % BELDE Sİ Bilecik Osmaneli Osmaneli ,420 3,689 20% İLÇE MERKEZ BLD. Bilecik Pazaryeri Pazaryeri ,569 2,059 25% İLÇE MERKEZ BLD. Bilecik Sogut Sogut ,370 3,169 38% İLÇE MERKEZ BLD. Bilecik Yenipazar ( Yenipazar % İLÇE MERKEZ BLD. Bingol Adakli Adakli ,398 1,282 9% İLÇE MERKEZ BLD. Bingol Genc Genc ,090 6,954 12% İLÇE MERKEZ BLD. Bingol Karliova Karliova ,428 2,589 6% İLÇE MERKEZ BLD. Bingol Kigi Kigi ,623 1,113 46% İLÇE MERKEZ BLD. Bingol Merkez BinBingol ,975 24,709 21% İL MERKEZ BLD. Bingol Merkez BinIlicalar , % BELDE Sİ Bingol Merkez BinSancak , % BELDE Sİ Bingol Solhan Arakonak ,128 1,003 13% BELDE Sİ Bingol Solhan Solhan ,121 5,848 12% İLÇE MERKEZ BLD. 5/26

12 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Bingol Yayladere Yayladere % İLÇE MERKEZ BLD. Bingol Yedisu Yedisu % İLÇE MERKEZ BLD. Bitlis Adilcevaz Adilcevaz ,441 4,250 5% İLÇE MERKEZ BLD. Bitlis Adilcevaz Aydinlar , % BELDE Sİ Bitlis Ahlat Ahlat ,311 6,138 3% İLÇE MERKEZ BLD. Bitlis Ahlat Ovakisla ,590 1,270 25% BELDE Sİ Bitlis Guroymak Golbasi ,938 1,841 5% BELDE Sİ Bitlis Guroymak Gunkiri ,772 1,669 6% BELDE Sİ Bitlis Guroymak Guroymak ,658 7,603 12% İLÇE MERKEZ BLD. Bitlis Hizan Hizan ,268 3,732 12% İLÇE MERKEZ BLD. Bitlis Merkez BitlBitlis ,507 11,958 21% İL MERKEZ BLD. Bitlis Merkez BitlYolalan , % BELDE Sİ Bitlis Mutki Mutki % İLÇE MERKEZ BLD. Bitlis Tatvan Tatvan ,393 16,810 21% İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Dortdivan Dortdivan ,285 1,068 20% İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Gerede Gerede ,502 6,262 20% İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Goynuk Goynuk ,602 1,366 17% İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Kibriscik Kibriscik % İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Mengen Gokcesu , % BELDE Sİ Bolu Mengen Mengen ,974 1,615 22% İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Merkez BolBolu ,041 28,236 35% İL MERKEZ BLD. Bolu Merkez BolKaracasu , % BELDE Sİ Bolu Mudurnu Mudurnu ,940 1,578 23% İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Seben Seben , % İLÇE MERKEZ BLD. Bolu Yenicaga Yenicaga ,881 1,156 63% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Aglasun Aglasun ,657 1,329 25% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Altinyayla ( Altinyayla (Burd , % İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Bucak Bucak ,899 9,931 20% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Bucak Kocaaliler % BELDE Sİ Burdur Cavdir Cavdir ,448 1,130 28% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Cavdir Sogut , % BELDE Sİ Burdur Celtikci Celtikci , % İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Golhisar Golhisar ,255 3,508 21% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Karamanli Karamanli ,124 1,727 23% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Kemer (BurKemer % İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Merkez BurBurdur ,589 15,780 37% İL MERKEZ BLD. Burdur Tefenni Tefenni ,882 1,528 23% İLÇE MERKEZ BLD. Burdur Yesilova Yesilova ,917 1,536 25% İLÇE MERKEZ BLD. Bursa BuyukorhanBuyukorhan ,246 1,153 95% YENİ BLD. Bursa Gemlik Gemlik ,739 10,213 15% MEVCUT BLD. Bursa Gursu Gursu ,834 6,347 8% MEVCUT BLD. Bursa Harmancik Harmancik ,017 1,380 46% YENİ BLD. Bursa Inegol Inegol ,397 38,684 32% YENİ BLD. Bursa Iznik Iznik ,087 5,853 4% YENİ BLD. Bursa Karacabey Karacabey ,938 12,183 10% YENİ BLD. Bursa Keles Keles ,711 1, % YENİ BLD. Bursa Kestel Kestel ,035 4,202 44% MEVCUT BLD. Bursa Mudanya Mudanya ,639 5,934 46% MEVCUT BLD. Bursa MustafakemMustafakemalp ,066 14,351 2% YENİ BLD. Bursa Nilufer Nilufer ,420 33,126 7% MEVCUT BLD. Bursa Orhaneli Orhaneli ,914 2,674 46% YENİ BLD. Bursa Orhangazi Orhangazi ,051 12,723 29% YENİ BLD. Bursa Osmangazi Osmangazi ,778 84,792 2% MEVCUT BLD. Bursa Yenisehir (BYenisehir (Burs ,053 8,059 12% YENİ BLD. 6/26

13 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Bursa Yildirim Yildirim ,476 68,335 0% MEVCUT BLD. Canakkale Ayvacik (CaAyvacik (Canak ,868 2,282 26% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Ayvacik (CaKucukkuyu ,695 2,152 25% BELDE Sİ Canakkale Bayramic Bayramic ,222 4,107 3% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Biga Biga ,969 9,990 20% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Biga Gumuscay % BELDE Sİ Canakkale Biga Karabiga , % BELDE Sİ Canakkale Bozcaada Bozcaada , % İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Can Can ,851 6,469 37% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Can Terzialan % BELDE Sİ Canakkale Eceabat Eceabat ,043 1,502 36% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Ezine Ezine ,193 3,500 20% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Ezine Geyikli , % BELDE Sİ Canakkale Gelibolu Evrese % BELDE Sİ Canakkale Gelibolu Gelibolu ,367 6,793 38% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Gelibolu Kavakkoy , % BELDE Sİ Canakkale Gokceada Gokceada ,249 1,646 37% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Lapseki Cardak , % BELDE Sİ Canakkale Lapseki Lapseki ,364 2,773 21% İLÇE MERKEZ BLD. Canakkale Lapseki Umurbey , % BELDE Sİ Canakkale Merkez CanCanakkale ,535 23,407 35% İL MERKEZ BLD. Canakkale Merkez CanKepez ,198 3,116 35% BELDE Sİ Canakkale Yenice (CanKalkim , % BELDE Sİ Canakkale Yenice (CanYenice (Canakk ,652 2,597 2% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri AtkaracalarAtkaracalar % İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri AtkaracalarCardakli % BELDE Sİ Cankiri Bayramore Bayramoren % İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Cerkes Cerkes ,191 2,548 25% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Cerkes Sacak % BELDE Sİ Cankiri Eldivan Eldivan ,292 1,008 28% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Ilgaz Ilgaz ,777 2,214 25% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Kizilirmak Kizilirmak % İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Korgun Korgun % İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Kursunlu Kursunlu ,819 1,472 24% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Merkez CanCankiri ,248 16,261 37% İL MERKEZ BLD. Cankiri Orta Orta ,426 1,201 19% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Sabanozu Sabanozu ,137 1,737 23% İLÇE MERKEZ BLD. Cankiri Yaprakli Yaprakli % İLÇE MERKEZ BLD. Corum Alaca Alaca ,906 6,608 5% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Bayat (CoruBayat (Corum) ,111 3,295 6% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Bogazkale Bogazkale % İLÇE MERKEZ BLD. Corum Dodurga Dodurga , % İLÇE MERKEZ BLD. Corum Iskilip Iskilip ,505 6,767 4% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Kargi Kargi ,075 2,053 1% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Lacin Lacin % İLÇE MERKEZ BLD. Corum Mecitozu Mecitozu ,034 2,180 7% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Merkez CorCorum ,356 50,693 37% İL MERKEZ BLD. Corum Oguzlar Oguzlar ,402 1,178 19% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Ortakoy (CoAstavul % BELDE Sİ Corum Ortakoy (CoOrtakoy (Corum , % İLÇE MERKEZ BLD. Corum Osmancik Osmancik ,409 6,931 21% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Sungurlu Sungurlu ,683 11,112 4% İLÇE MERKEZ BLD. Corum Ugurludag Ugurludag ,204 1,081 11% İLÇE MERKEZ BLD. Denizli Acipayam Acipayam ,093 4, % YENİ BLD. 7/26

14 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Denizli Babadag Babadag , % YENİ BLD. Denizli Baklan Baklan , % YENİ BLD. Denizli Bekilli Bekilli ,813 1,096 66% YENİ BLD. Denizli Beyagac Beyagac , % YENİ BLD. Denizli Bozkurt (DeBozkurt (Deniz ,931 1,355 43% YENİ BLD. Denizli Buldan Buldan ,850 3,954 3% YENİ BLD. Denizli Cal Cal ,929 1, % YENİ BLD. Denizli Cameli Cameli ,396 1, % YENİ BLD. Denizli Cardak Cardak ,142 1,278 68% YENİ BLD. Denizli Civril Civril ,297 5,482 70% YENİ BLD. Denizli Guney Guney ,156 2,058 5% YENİ BLD. Denizli Honaz Honaz ,332 2,347 85% YENİ BLD. Denizli Kale (Deniz Kale ,527 2,808 26% YENİ BLD. Denizli MerkezefenMerkezefendi ,208 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Denizli Pamukkale Pamukkale ,129 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Denizli Saraykoy Saraykoy ,988 4,176 4% YENİ BLD. Denizli Serinhisar Serinhisar ,044 2,730 25% YENİ BLD. Denizli Tavas Tavas ,147 3, % YENİ BLD. Diyarbakir Baglar Baglar ,208 37,083 6% MEVCUT BLD. Diyarbakir Bismil Bismil ,082 21,263 29% YENİ BLD. Diyarbakir Cermik Cermik ,232 6,650 9% YENİ BLD. Diyarbakir Cinar Cinar ,710 4, % YENİ BLD. Diyarbakir Cungus Cungus , % YENİ BLD. Diyarbakir Dicle Dicle ,723 3,571 60% YENİ BLD. Diyarbakir Egil Egil ,402 2,135 59% YENİ BLD. Diyarbakir Ergani Ergani ,294 22,284 31% YENİ BLD. Diyarbakir Hani Hani ,286 3,583 20% YENİ BLD. Diyarbakir Hazro Hazro ,586 1,689 53% YENİ BLD. Diyarbakir Kayapinar Kayapinar ,912 25,893 8% MEVCUT BLD. Diyarbakir Kocakoy Kocakoy ,035 2,431 16% YENİ BLD. Diyarbakir Kulp Kulp ,923 4,002 73% YENİ BLD. Diyarbakir Lice Lice ,354 4,478 25% YENİ BLD. Diyarbakir Silvan Silvan ,782 15,526 24% YENİ BLD. Diyarbakir Sur Sur ,977 11,396 40% MEVCUT BLD. Diyarbakir Yenisehir (DYenisehir (Diya ,724 21,252 7% MEVCUT BLD. Duzce Akcakoca Akcakoca ,248 5,256 38% İLÇE MERKEZ BLD. Duzce Cilimli Cilimli ,431 1,956 24% İLÇE MERKEZ BLD. Duzce Cumayeri Cumayeri ,963 2,376 25% İLÇE MERKEZ BLD. Duzce Golyaka Golyaka ,279 2,588 27% İLÇE MERKEZ BLD. Duzce Gumusova Gumusova ,381 1,734 37% İLÇE MERKEZ BLD. Duzce Kaynasli Kaynasli ,423 2,723 26% İLÇE MERKEZ BLD. Duzce Merkez DuzBeykoy ,764 1,086 62% BELDE Sİ Duzce Merkez DuzBogazici , % BELDE Sİ Duzce Merkez DuzDuzce ,998 29,966 37% İL MERKEZ BLD. Duzce Merkez DuzKonuralp ,236 1,638 37% BELDE Sİ Duzce Yigilca Yigilca ,280 1,160 10% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Enez Enez ,641 1,126 46% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Havsa Havsa ,173 2,509 26% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Ipsala Esetce % BELDE Sİ Edirne Ipsala Ipsala ,059 2,804 9% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Ipsala Yenikarpuzlu ,358 1,066 27% BELDE Sİ Edirne Kesan Beyendik , % BELDE Sİ Edirne Kesan Kesan ,558 12,833 37% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Kesan Yenimuhacir % BELDE Sİ 8/26

15 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Edirne Lalapasa Lalapasa % İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Meric Kuplu , % BELDE Sİ Edirne Meric Meric ,357 1,136 19% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Meric Subasi % BELDE Sİ Edirne Merkez Edi Edirne ,690 32,430 35% İL MERKEZ BLD. Edirne Suloglu Suloglu ,734 1,195 45% İLÇE MERKEZ BLD. Edirne Uzunkopru Kircasalih , % BELDE Sİ Edirne Uzunkopru Uzunkopru ,569 10,491 20% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Agin Agin % İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Alacakaya Alacakaya , % İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Aricak Aricak ,319 1,200 10% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Aricak Bukardi , % BELDE Sİ Elazig Aricak Erimli ,148 1,023 12% BELDE Sİ Elazig Aricak Ucocak , % BELDE Sİ Elazig Baskil Baskil ,809 1,562 16% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Karakocan Karakocan ,140 4,306 4% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Karakocan Sarican , % BELDE Sİ Elazig Keban Keban ,870 1,296 44% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Kovancilar Kovancilar ,859 6,671 3% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Maden Maden ,085 2,062 1% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Merkez Ela Akcakiraz ,419 1,759 38% BELDE Sİ Elazig Merkez Ela Elazig ,750 76,562 37% İL MERKEZ BLD. Elazig Merkez Ela Mollakendi , % BELDE Sİ Elazig Merkez Ela Yazikonak ,182 2,263 41% BELDE Sİ Elazig Merkez Ela Yurtbasi ,864 2,053 40% BELDE Sİ Elazig Palu Beyhan , % BELDE Sİ Elazig Palu Palu ,314 3,505 5% İLÇE MERKEZ BLD. Elazig Sivrice Sivrice ,647 1,409 17% İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Cayirli Cayirli ,980 1,723 15% İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Ilic Ilic , % İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Kemah Kemah % İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Kemaliye Kemaliye % İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Merkez Erz Akyazi , % BELDE Sİ Erzincan Merkez Erz Cukurkuyu , % BELDE Sİ Erzincan Merkez Erz Demirkent ,940 1,194 62% BELDE Sİ Erzincan Merkez Erz Erzincan ,272 21,226 38% İL MERKEZ BLD. Erzincan Merkez Erz Gecit , % BELDE Sİ Erzincan Merkez Erz Kavakyolu , % BELDE Sİ Erzincan Merkez Erz Ulalar , % BELDE Sİ Erzincan Merkez Erz Yogurtlu , % BELDE Sİ Erzincan Otlukbeli Otlukbeli % İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Refahiye Refahiye ,583 1,247 27% İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Tercan Cadirkaya % BELDE Sİ Erzincan Tercan Kargin , % BELDE Sİ Erzincan Tercan Mercan , % BELDE Sİ Erzincan Tercan Tercan ,490 2,444 2% İLÇE MERKEZ BLD. Erzincan Uzumlu Altinbasak % BELDE Sİ Erzincan Uzumlu Uzumlu ,637 2,402 10% İLÇE MERKEZ BLD. Erzurum Askale Askale ,405 3,837 41% YENİ BLD. Erzurum Aziziye Aziziye ,473 4,465 90% MEVCUT BLD. Erzurum Cat Cat ,574 1, % YENİ BLD. Erzurum Hinis Hinis ,719 3,868 48% YENİ BLD. Erzurum Horasan Horasan ,680 6,607 16% YENİ BLD. Erzurum Ispir Ispir ,317 2, % YENİ BLD. 9/26

16 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Erzurum Karacoban Karacoban ,776 3,529 7% YENİ BLD. Erzurum Karayazi Karayazi ,096 1, % YENİ BLD. Erzurum Koprukoy Koprukoy , % YENİ BLD. Erzurum Narman Narman ,349 1,826 83% YENİ BLD. Erzurum Oltu Oltu ,940 6,433 8% YENİ BLD. Erzurum Olur Olur , % YENİ BLD. Erzurum PalandokenPalandoken ,802 17,434 8% MEVCUT BLD. Erzurum Pasinler Pasinler ,684 4,503 26% YENİ BLD. Erzurum Pazaryolu Pazaryolu , % YENİ BLD. Erzurum Senkaya Senkaya ,017 1, % YENİ BLD. Erzurum Tekman Tekman ,186 1, % YENİ BLD. Erzurum Tortum Tortum ,804 1, % YENİ BLD. Erzurum Uzundere Uzundere ,130 1,114 91% YENİ BLD. Erzurum Yakutiye Yakutiye ,100 19,886 6% MEVCUT BLD. Eskisehir Alpu Alpu ,939 1,927 53% YENİ BLD. Eskisehir Beylikova Beylikova ,948 1,053 85% YENİ BLD. Eskisehir Cifteler Cifteler ,177 2,996 6% YENİ BLD. Eskisehir Gunyuzu Gunyuzu , % YENİ BLD. Eskisehir Han Han % YENİ BLD. Eskisehir Inonu Inonu ,854 1,097 69% YENİ BLD. Eskisehir MahmudiyeMahmudiye ,644 1, % YENİ BLD. Eskisehir Mihalgazi Mihalgazi % YENİ BLD. Eskisehir Mihaliccik Mihaliccik ,344 1, % YENİ BLD. Eskisehir Odunpazar Odunpazari ,547 39,182 6% MEVCUT BLD. Eskisehir Saricakaya Saricakaya , % YENİ BLD. Eskisehir Seyitgazi Seyitgazi , % YENİ BLD. Eskisehir Sivrihisar Sivrihisar ,009 3, % YENİ BLD. Eskisehir Tepebasi Tepebasi ,619 31,671 6% MEVCUT BLD. Gaziantep Araban Araban ,504 3,920 15% YENİ BLD. Gaziantep Islahiye Islahiye ,612 9,590 10% YENİ BLD. Gaziantep Karkamis Karkamis ,732 1,181 47% YENİ BLD. Gaziantep Nizip Nizip ,503 25,299 35% YENİ BLD. Gaziantep Nurdagi Nurdagi ,492 5,450 1% YENİ BLD. Gaziantep Oguzeli Oguzeli ,376 1, % MEVCUT BLD. Gaziantep Sahinbey Sahinbey ,592 82,707 3% MEVCUT BLD. Gaziantep Sehitkamil Sehitkamil ,312 67,695 8% MEVCUT BLD. Gaziantep Yavuzeli Yavuzeli ,196 1, % YENİ BLD. Giresun Alucra Alucra ,756 1,512 16% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Bulancak Aydindere % BELDE Sİ Giresun Bulancak Bulancak ,203 10,059 21% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Camoluk Camoluk % İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Canakci Canakci % İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Dereli Dereli ,318 2,474 6% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Dogankent Dogankent ,491 1,167 28% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Espiye Espiye ,534 5,757 4% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Espiye Sogukpinar , % BELDE Sİ Giresun Eynesil Eynesil ,744 2,189 25% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Gorele Cavuslu % BELDE Sİ Giresun Gorele Gorele ,931 4,065 21% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Guce Guce ,221 1,098 11% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Kesap Kesap ,238 2,923 11% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Merkez Gir Duroglu , % BELDE Sİ Giresun Merkez GirGiresun ,038 22,686 37% İL MERKEZ BLD. Giresun Piraziz Piraziz ,617 2,095 25% İLÇE MERKEZ BLD. 10/26

17 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Giresun Sebinkarah Sebinkarahisar ,624 2,987 21% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Tirebolu Tirebolu ,489 4,366 3% İLÇE MERKEZ BLD. Giresun Yaglidere Yaglidere ,540 2,705 6% İLÇE MERKEZ BLD. GumushaneKelkit Deredolu , % BELDE Sİ GumushaneKelkit Gumusgoze , % BELDE Sİ GumushaneKelkit Kelkit ,778 4,970 4% İLÇE MERKEZ BLD. GumushaneKelkit Obektas ,226 1,012 21% BELDE Sİ GumushaneKelkit Sogutlu , % BELDE Sİ GumushaneKelkit Unlupinar , % BELDE Sİ GumushaneKose Kose ,267 1,051 21% İLÇE MERKEZ BLD. GumushaneKurtun Kurtun ,277 1,156 10% İLÇE MERKEZ BLD. GumushaneKurtun Ozkurtun % BELDE Sİ GumushaneMerkez Gu Arzularkabakoy % BELDE Sİ GumushaneMerkez Gu Gumushane ,596 6,958 38% İL MERKEZ BLD. GumushaneSiran Siran ,963 2,890 3% İLÇE MERKEZ BLD. GumushaneTorul Torul ,765 1,405 26% İLÇE MERKEZ BLD. Hakkari Cukurca Cukurca ,948 2,671 10% İLÇE MERKEZ BLD. Hakkari Merkez HakDurankaya ,554 1,061 46% BELDE Sİ Hakkari Merkez HakHakkari ,096 15,741 21% İL MERKEZ BLD. Hakkari Semdinli Derecik ,957 3,136 6% BELDE Sİ Hakkari Semdinli Semdinli ,224 7,107 12% İLÇE MERKEZ BLD. Hakkari Yuksekova Buyukciftlik ,527 1,416 8% BELDE Sİ Hakkari Yuksekova Esendere ,326 1,207 10% BELDE Sİ Hakkari Yuksekova Yuksekova ,902 23,868 12% İLÇE MERKEZ BLD. Hatay Altinozu Altinozu ,387 2, % YENİ BLD. Hatay Antakya Antakya ,999 47,859 79% YENİ BLD. Hatay Arsuz Arsuz ,124 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Hatay Belen Belen ,452 5,068 32% YENİ BLD. Hatay Defne Defne ,115 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Hatay Dortyol Dortyol ,053 18,794 31% YENİ BLD. Hatay Erzin Erzin ,017 7,896 36% YENİ BLD. Hatay Hassa Hassa ,820 3,450 98% YENİ BLD. Hatay Iskenderun Iskenderun ,660 41,419 28% YENİ BLD. Hatay Kirikhan Kirikhan ,912 18,825 31% YENİ BLD. Hatay Kumlu Kumlu ,828 1,690 8% YENİ BLD. Hatay Payas Payas ,307 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. Hatay Reyhanli Reyhanli ,307 16,106 36% YENİ BLD. Hatay Samandag Samandag ,892 11,674 28% YENİ BLD. Hatay Yayladagi Yayladagi ,074 2,571 20% YENİ BLD. Igdir Aralik Aralik ,611 2,559 2% İLÇE MERKEZ BLD. Igdir KarakoyunlKarakoyunlu ,152 1,027 12% İLÇE MERKEZ BLD. Igdir Merkez Igd Halfeli ,841 2,262 26% BELDE Sİ Igdir Merkez Igd Hoshaber , % BELDE Sİ Igdir Merkez IgdIgdir ,430 20,962 21% İL MERKEZ BLD. Igdir Merkez Igd Melekli ,535 1,047 47% BELDE Sİ Igdir Tuzluca Tuzluca ,390 3,585 5% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Aksu Aksu % İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Atabey Atabey , % İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Egirdir Egirdir ,388 4,442 21% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Egirdir Sariidris , % BELDE Sİ Isparta Gelendost Gelendost ,097 1,933 8% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Gonen (IspaGonen (Isparta , % İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Keciborlu Keciborlu ,641 2,112 25% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Keciborlu Senir , % BELDE Sİ 11/26

18 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Isparta Merkez Isp Isparta ,067 43,101 35% İL MERKEZ BLD. Isparta Merkez Isp Kuleonu , % BELDE Sİ Isparta Merkez Isp Savkoy , % BELDE Sİ Isparta SarkikaraagCariksaraylar , % BELDE Sİ Isparta SarkikaraagCicekpinar , % BELDE Sİ Isparta SarkikaraagSarkikaraagac ,665 2,876 27% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Senirkent Buyukkabaca ,478 1,004 47% BELDE Sİ Isparta Senirkent Senirkent ,208 1,790 23% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Sutculer Sutculer , % İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Uluborlu Uluborlu ,326 1,697 37% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Yalvac Huyuklu , % BELDE Sİ Isparta Yalvac Yalvac ,360 6,185 3% İLÇE MERKEZ BLD. Isparta Yenisarbad Yenisarbademl % İLÇE MERKEZ BLD. Istanbul Adalar Adalar ,534 1,517 1% MEVCUT BLD. Istanbul ArnavutkoyArnavutkoy ,269 20,789 7% MEVCUT BLD. Istanbul Atasehir Atasehir ,318 42,344 0% MEVCUT BLD. Istanbul Avcilar Avcilar ,936 41,933 0% MEVCUT BLD. Istanbul Bagcilar Bagcilar ,492 81,591 0% MEVCUT BLD. Istanbul BahcelievleBahcelievler ,582 65,664 0% MEVCUT BLD. Istanbul Bakirkoy Bakirkoy ,124 24,113 0% MEVCUT BLD. Istanbul Basaksehir Basaksehir ,218 30,639 2% MEVCUT BLD. Istanbul Bayrampas Bayrampasa ,440 29,473 0% MEVCUT BLD. Istanbul Besiktas Besiktas ,437 20,440 0% MEVCUT BLD. Istanbul Beykoz Beykoz ,518 24,267 13% MEVCUT BLD. Istanbul Beylikduzu Beylikduzu ,861 23,835 0% MEVCUT BLD. Istanbul Beyoglu Beyoglu ,093 27,123 0% MEVCUT BLD. Istanbul BuyukcekmBuyukcekmece ,112 21,073 0% MEVCUT BLD. Istanbul Catalca Catalca ,169 3, % MEVCUT BLD. Istanbul Cekmekoy Cekmekoy ,223 19,465 4% MEVCUT BLD. Istanbul Esenler Esenler ,365 50,418 0% MEVCUT BLD. Istanbul Esenyurt Esenyurt ,624 54,641 0% MEVCUT BLD. Istanbul Eyup Eyup ,121 37,043 3% MEVCUT BLD. Istanbul Fatih Fatih ,866 46,918 0% MEVCUT BLD. Istanbul Gaziosman Gaziosmanpasa ,663 52,731 0% MEVCUT BLD. Istanbul Gungoren Gungoren ,737 33,781 0% MEVCUT BLD. Istanbul Kadikoy Kadikoy ,080 58,134 0% MEVCUT BLD. Istanbul Kagithane Kagithane ,830 45,881 0% MEVCUT BLD. Istanbul Kartal Kartal ,164 48,178 0% MEVCUT BLD. Istanbul KucukcekmKucukcekmece ,642 77,707 0% MEVCUT BLD. Istanbul Maltepe Maltepe ,413 49,403 0% MEVCUT BLD. Istanbul Pendik Pendik ,810 66,211 1% MEVCUT BLD. Istanbul SancaktepeSancaktepe ,294 29,054 1% MEVCUT BLD. Istanbul Sariyer Sariyer ,612 27,941 31% MEVCUT BLD. Istanbul Sile Sile ,511 1, % MEVCUT BLD. Istanbul Silivri Silivri ,311 14,453 20% MEVCUT BLD. Istanbul Sisli Sisli ,048 35,052 14% MEVCUT BLD. Istanbul Sultanbeyli Sultanbeyli ,575 32,580 0% MEVCUT BLD. Istanbul Sultangazi Sultangazi ,779 52,805 0% MEVCUT BLD. Istanbul Tuzla Tuzla ,732 21,552 1% MEVCUT BLD. Istanbul Umraniye Umraniye ,982 69,019 0% MEVCUT BLD. Istanbul Uskudar Uskudar ,118 58,154 0% MEVCUT BLD. Istanbul Zeytinburn Zeytinburnu ,008 32,043 0% MEVCUT BLD. Izmir Aliaga Aliaga ,921 6,168 28% MEVCUT BLD. Izmir Balcova Balcova ,553 8,517 0% MEVCUT BLD. 12/26

19 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Izmir Bayindir Bayindir ,491 2, % MEVCUT BLD. Izmir Bayrakli Bayrakli ,790 33,782 0% MEVCUT BLD. Izmir Bergama Bergama ,046 15,641 10% YENİ BLD. Izmir Beydag Beydag ,745 2,033 14% YENİ BLD. Izmir Bornova Bornova ,082 45,012 2% MEVCUT BLD. Izmir Buca Buca ,883 47,375 1% MEVCUT BLD. Izmir Cesme Cesme ,080 4,800 15% YENİ BLD. Izmir Cigli Cigli ,929 17,896 6% MEVCUT BLD. Izmir Dikili Dikili ,633 4,015 15% YENİ BLD. Izmir Foca Foca ,913 3,128 25% MEVCUT BLD. Izmir Gaziemir Gaziemir ,936 13,849 1% MEVCUT BLD. Izmir GuzelbahceGuzelbahce ,888 2,605 11% MEVCUT BLD. Izmir Karabaglar Karabaglar ,664 50,525 0% MEVCUT BLD. Izmir Karaburun Karaburun , % YENİ BLD. Izmir Karsiyaka Karsiyaka ,147 34,086 0% MEVCUT BLD. Izmir Kemalpasa Kemalpasa ,372 8,023 42% MEVCUT BLD. Izmir Kinik Kinik ,846 3,577 8% YENİ BLD. Izmir Kiraz Kiraz ,871 3,203 83% YENİ BLD. Izmir Konak Konak ,373 43,404 0% MEVCUT BLD. Izmir Menderes Menderes ,441 6,291 50% MEVCUT BLD. Izmir Menemen Menemen ,858 13,411 18% MEVCUT BLD. Izmir Narlidere Narlidere ,253 7,155 1% MEVCUT BLD. Izmir Odemis Odemis ,967 19,448 18% YENİ BLD. Izmir Seferihisar Seferihisar ,965 2,997 32% MEVCUT BLD. Izmir Selcuk Selcuk ,262 3,077 39% MEVCUT BLD. Izmir Tire Tire ,036 11,807 15% YENİ BLD. Izmir Torbali Torbali ,623 13,330 17% MEVCUT BLD. Izmir Urla Urla ,117 4,921 45% MEVCUT BLD. KahramanmAfsin Afsin ,692 12,889 9% YENİ BLD. KahramanmAndirin Andirin ,243 3,167 97% YENİ BLD. KahramanmCagliyancerCagliyancerit ,595 4,443 19% YENİ BLD. KahramanmDulkadirog Dulkadiroglu ,411 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. KahramanmEkinozu Ekinozu ,610 2,259 16% YENİ BLD. KahramanmElbistan Elbistan ,230 23,861 19% YENİ BLD. KahramanmGoksun Goksun ,294 6,324 47% YENİ BLD. KahramanmNurhak Nurhak ,675 2,176 69% YENİ BLD. KahramanmOnikisubat Onikisubat ,411 YENİ KURULAN BLD YENİ BLD. KahramanmPazarcik Pazarcik ,022 9,512 16% YENİ BLD. KahramanmTurkoglu Turkoglu ,162 4,816 69% YENİ BLD. Karabuk Eflani Eflani % İLÇE MERKEZ BLD. Karabuk Eskipazar Eskipazar ,669 2,461 8% İLÇE MERKEZ BLD. Karabuk Merkez KarKarabuk ,799 24,346 35% İL MERKEZ BLD. Karabuk Ovacik (KarOvacik (Karabu % İLÇE MERKEZ BLD. Karabuk Safranbolu Safranbolu ,879 9,414 37% İLÇE MERKEZ BLD. Karabuk Yenice (Kar Yenice (Karabu ,467 3,163 10% İLÇE MERKEZ BLD. Karaman Ayranci Ayranci , % İLÇE MERKEZ BLD. Karaman Basyayla Basyayla , % İLÇE MERKEZ BLD. Karaman Ermenek Ermenek ,445 3,351 3% İLÇE MERKEZ BLD. Karaman Ermenek Guneyyurt ,009 1,879 7% BELDE Sİ Karaman Ermenek Kazanci , % BELDE Sİ Karaman KazimkarabKazimkarabekir , % İLÇE MERKEZ BLD. Karaman Merkez KarAkcasehir , % BELDE Sİ Karaman Merkez KarKaraman ,406 30,994 37% İL MERKEZ BLD. Karaman Merkez KarSuduragi % BELDE Sİ 13/26

20 TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı YENİ YASAYA GÖRE LERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALACAKLARI LAR (2011E GÖRE) Not: Analiz için bkz. İL İLÇE 'ye GÖRE DAĞITILAN (%20, A GÖRE E GÖRE (%10, LERDEN LERDEN AYRILAN ( ( ( Karaman Sariveliler Goktepe , % BELDE Sİ Karaman Sariveliler Sariveliler ,175 2,326 7% İLÇE MERKEZ BLD. Kars Akyaka Akyaka , % İLÇE MERKEZ BLD. Kars Arpacay Arpacay ,127 1,001 13% İLÇE MERKEZ BLD. Kars Digor Dagpinar ,385 1,269 9% BELDE Sİ Kars Digor Digor ,186 1,063 12% İLÇE MERKEZ BLD. Kars Kagizman Kagizman ,604 6,399 12% İLÇE MERKEZ BLD. Kars Merkez KarKars ,804 19,868 20% İL MERKEZ BLD. Kars Sarikamis Sarikamis ,271 6,523 4% İLÇE MERKEZ BLD. Kars Selim Selim ,961 1,865 5% İLÇE MERKEZ BLD. Kars Susuz Susuz , % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuAbana Abana , % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuAgli Agli % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuArac Arac ,307 2,271 2% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuAzdavay Azdavay , % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuBozkurt (KaBozkurt (Kastam ,015 1,645 22% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuCatalzeytinCatalzeytin , % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuCide Cide ,340 2,303 2% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuDaday Daday ,303 1,084 20% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuDevrekani Devrekani ,187 2,011 9% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuDoganyurt Doganyurt % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuHanonu Hanonu % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuIhsangazi Ihsangazi , % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuInebolu Inebolu ,622 3,256 11% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuKure Kure ,266 1,050 21% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuMerkez KasKastamonu ,656 20,945 37% İL MERKEZ BLD. KastamonuPinarbasi (KPinarbasi (Kast % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuSenpazar Senpazar % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuSeydiler Seydiler , % İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuTaskopru Taskopru ,270 5,043 5% İLÇE MERKEZ BLD. KastamonuTosya Tosya ,770 7,229 21% İLÇE MERKEZ BLD. Kayseri Akkisla Akkisla , % YENİ BLD. Kayseri Bunyan Bunyan ,769 3,649 58% YENİ BLD. Kayseri Develi Develi ,406 9,646 8% YENİ BLD. Kayseri Felahiye Felahiye , % YENİ BLD. Kayseri Hacilar Hacilar ,702 1,266 34% MEVCUT BLD. Kayseri Incesu Incesu ,121 2,113 95% MEVCUT BLD. Kayseri Kocasinan Kocasinan ,245 38,919 11% MEVCUT BLD. Kayseri Melikgazi Melikgazi ,959 53,381 1% MEVCUT BLD. Kayseri Ozvatan Ozvatan , % YENİ BLD. Kayseri Pinarbasi (KPinarbasi (Kays ,947 3, % YENİ BLD. Kayseri Sarioglan Sarioglan ,812 1, % YENİ BLD. Kayseri Sariz Sariz ,362 1, % YENİ BLD. Kayseri Talas Talas ,400 11,109 12% MEVCUT BLD. Kayseri Tomarza Tomarza ,494 3,611 52% YENİ BLD. Kayseri Yahyali Yahyali ,858 6,130 12% YENİ BLD. Kayseri Yesilhisar Yesilhisar ,593 2,627 37% YENİ BLD. Kilis Elbeyli Elbeyli % İLÇE MERKEZ BLD. Kilis Merkez KiliKilis ,049 21,742 20% İL MERKEZ BLD. Kilis Musabeyli Musabeyli % İLÇE MERKEZ BLD. Kilis Polateli Polateli % İLÇE MERKEZ BLD. Kirikkale Bahsili Bahsili ,047 1,669 23% İLÇE MERKEZ BLD. Kirikkale Baliseyh Baliseyh % İLÇE MERKEZ BLD. Kirikkale Celebi Celebi % İLÇE MERKEZ BLD. 14/26

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI İL İLÇE NÜFUS SAYISI MEVCUT ECZANE SAYISI MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI KONTENJAN SAYISI KATSAYI ADANA ALADAĞ 17221 4 4 0 5 ADANA CEYHAN 159243 49 45-4 3 ADANA ÇUKUROVA 346505 103 99-4 0 ADANA FEKE 18534

Detaylı

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI İL ADI İLÇE ADI SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI ADANA ALADAĞ 12,538 57 ADANA CEYHAN 107,669 404 ADANA ÇUKUROVA 249,373 812 ADANA

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9

ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 LER İLE LARIN İL MERKEZİNE VE LARIN LERİNE OLAN İL 01 ÇUKUROVA (6)*+8= 14 ADANA SARIÇAM (6)*+3= 9 RAKIM : 23 SEYHAN 2 YÜREĞİR (1)* ALADAĞ (6)*+93= 99 CEYHAN (2)*+45= 47 KÖSRELİ (3)*+28= 31 73 SAĞKAYA (3)*+21=

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ

SB Ruh Sağlığı H9 HASTANESİ İL ADI TESİS KODU TESİS ADI TESİS TÜRÜ SINIF KODU Adana 11010000 ADANA DEVLET SB Devlet H4 Adana 11010001 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA Adana 11010002 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTES Üniversite Tıp Fakültesi U1

Detaylı

3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ 2000 KÖY ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ 1984 KÖY BİRLİĞİ 10 ADANA KARATAŞ KHGB

3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN BİRLİĞİ 2000 KÖY ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ 1984 KÖY BİRLİĞİ 10 ADANA KARATAŞ KHGB 1 ADANA POZANTI HİZMET 2 ADANA MERKEZ HİZMET TOROSLAR LER 2006 ÇUKUROVA LER 1997 3 ADANA MERKEZ DİĞER DOĞU AKDENİZ ZEYTİN 2000 4 ADANA CEYHAN İÇMESUYU 5 ADANA ALADAĞ KHGB 6 ADANA CEYHAN KHGB 7 ADANA FEKE

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

YURTİÇİ KARGO ADRESE TESLİMAT YAPILAN VE YAPILMAYAN BÖLGELER

YURTİÇİ KARGO ADRESE TESLİMAT YAPILAN VE YAPILMAYAN BÖLGELER YURTİÇİ KARGO ADRESE TESLİMAT YAPILAN VE YAPILMAYAN BÖLGELER İl İlçe Belde Haftanın Kaç Günü AT'ye Gidiliyor AT GÜNLERİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Adana Adana Merkez Merkez Hergün

Detaylı

VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1.

VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1. VERGİ KİMLİK NO ADALET BAKANLIĞI 9220083033 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0010214690 1 NOLU F TİPİ KAPALICEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ. 1770001741 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 0900032191 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ 0010355145

Detaylı

2015 - LYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ

2015 - LYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ ADANA/MERKEZ SINAV Ç.Ü. KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI, BALCALI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA/CEYHAN SINAV YUMURTALIK YOLU ÜZERİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU CEYHAN /ADANA

Detaylı

2015-ÖSYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ

2015-ÖSYS KENDİ OKULU BAŞVURU MERKEZİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ HARİÇ DİĞER ADAYLARIN BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ BAŞVURU MERKEZLERİNİN LİSTESİ ADANA/MERKEZ SINAV Ç.Ü. KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ YANI, BALCALI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA ADANA/CEYHAN SINAV YUMURTALIK YOLU ÜZERİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU CEYHAN /ADANA

Detaylı

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI

TABLO-3 ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN ÜNİVERSİTE/MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÜNİVERSİTE ADI VE KODU MESLEK YÜKSEKOKULU KODU VE ADI 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100103 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100101 BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

TOWNS AND CITIES IN WHICH RESEARCHES ON TURKEY TURKISH DIALECTS HAVE NOT BEEN CARRIED OUT

TOWNS AND CITIES IN WHICH RESEARCHES ON TURKEY TURKISH DIALECTS HAVE NOT BEEN CARRIED OUT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1129-1149, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILMAYAN İL VE İLÇELER Serdar BULUT * ÖZET

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : B.09.1TKG.0.120200-010.06/ 02 Temmuz 2012 Konu : Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri GENELGE: 1731 2012/9

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM KURUM KODU DPB NO

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM KURUM KODU DPB NO TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/1) 210010003 31185 210010005 31187 210010007 31190 210010013 31199 210010011 31195 210010001 31174 210010009

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

BAYİ ADI İL İLÇE ADRES TELEFON SONNUR KÖK ADANA SEYHAN KARASOKU MAH. POSTANE CAD. NO:9/A 3223520502

BAYİ ADI İL İLÇE ADRES TELEFON SONNUR KÖK ADANA SEYHAN KARASOKU MAH. POSTANE CAD. NO:9/A 3223520502 BAYİ ADI İL İLÇE ADRES TELEFON SONNUR KÖK ADANA SEYHAN KARASOKU MAH. POSTANE CAD. NO:9/A 3223520502 SEDAT ULUMAN ADANA SEYHAN SÜMER MAH. NECİP FAZIL BULVARI SELİN APT.NO:12/D 3224596015 METİN SAĞINDIK

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)

MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1) MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1) Tüm Türkiye deki belediyelere bağlı evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinin bölgesel bazda yapılan inceleme çalışmalarında proje ekibi tarafından hazırlanan Evsel

Detaylı

SAMUR HALILARI A.Ş. ALT BAYİ LİSTESİ

SAMUR HALILARI A.Ş. ALT BAYİ LİSTESİ Adana Çukurova Kaya Sanayi Toros Mah. 45. Sok. No:38/E 322 232 5858 Adana Kozan Keklik Manf Sadık Keklik T.Paşa Mah. Üstün Sok. No:131 322 515 8115 Adana Seyhan Ecem Tekstil Turgay Akkuş Baraj Yolu 5.50

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA AT, AT DONLARI VE NİŞANELERİ İLE İLGİLİ ADLANDIRMALAR *

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA AT, AT DONLARI VE NİŞANELERİ İLE İLGİLİ ADLANDIRMALAR * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2287-2304, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA AT, AT DONLARI VE NİŞANELERİ İLE

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu

GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ. İLİ Yetkili Gümrük İdareleri 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ EK 84 ANKARA GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1- Ankara TIR Güm. Müd. Ankara 1/a. Ankara Mürted Güm. Başmemurluğu Ankara Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara 2- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

DOĞAL KAYNAK SULARI. Sıra No İl İlçe Firma Adı Suyun Adı Suyun Nevi

DOĞAL KAYNAK SULARI. Sıra No İl İlçe Firma Adı Suyun Adı Suyun Nevi DOĞAL KAYNAK SULARI Sıra No İl İlçe Firma Adı n Adı n Nevi 1 Adana Karaisalı Marka Su ve Su Ürünleri,Gıda,Temizlik İnş.Taah.İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti Dalga 2 Adana Pozantı Agthıa Grup Icecek ve Dagıtım

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı