TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005"

Transkript

1 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1 Bölgelerine ve Yerleşim Yerine Göre Gebeliğe Bağlı Ölüm Oranı... 5 NUTS-1 Bölgelerine ve Yerleşim Yerine Göre Anne Ölüm Oranı... 6 Yaşa Göre Gebeliğe Bağlı Ölüm Oranı... 7 Yaşa Göre Anne Ölüm Oranı... 7 Anne Ölümlerinin Nedenleri... 8 Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Nedenlerine Göre Dağılımı... 8 Anne Ölümlerinin Nedenlerine Göre Dağılımı... 9 Temel Kategorilere ve Yerleşim Yerine Göre Kadın Ölümleri (15-49) Anne Ölümünün Gerçekleştiği Dönem ve Bebeğin/Fetüsün/Embriyonun Durumu...11 Yerleşim Yerine Göre Anne Ölümlerinin Dönemi Post-partum Dönemdeki Anne Ölümlerinin Dağılımı Bebeğin/Fetüsün/Embriyonun Yerleşim Yerine Göre Durumu Doğumun ve Ölümün Gerçekleştiği Yer Son Gebelikler İçin Doğumun Gerçekleştiği Yer Anne Ölümlerinin Gerçekleştiği Yer Doğumun Şekli ve Sezaryen ile Doğuma Karar Verme...16 Son Gebelik İçin Doğumun Şekli Sezaryen ile Doğuma Karar Verme...17 Sezaryen Nedenleri Biyo-medikal Risk Faktörleri...18 Anne Ölümleri İçin Biyo-medikal Risk Faktörleri Gebeliğe Bağlı Ölümler ve Anne Ölümleri İçin Risk Kategorileri Anne Ölümlerine Neden Olan Önlenebilir Faktörler Anne Ölümleri İçin Standart Bakımın Yetersizliğine İlişkin Faktörlerin Yüzde Dağılımı Gebeliğe Bağlı Ölümler İçin Standart Bakımın Yetersizliğine İlişkin Faktörlerin Yerleşim Yerine Göre Yüzde Dağılımı Gebeliğe Bağlı Ölümleri Etkileyen Hanehalkı ve Toplumsal Faktörler TNSA-2003 ile Karşılaştırılmalı Olarak Canlı Doğum ve Yaşayan Çocuk Sayısı Kadınların Yaş Gruplarına Göre Ortalama Canlı Doğum ve Yaşayan Çocuk Sayısı, UAÖÇ ve TNSA Düşük ve Ölü Doğum Sayılarına Göre Kadınların Dağılımı Yaş Grubundaki Kadınların Ölüm Nedenleri Çıkarılan Dersler ve Öneriler...28 MERNİS ve Sağlık Bakanlığı Sistemleri Ulusal Anne Ölümleri Çalışması Ölümün Raporlanması Anne Ölümlerinin Azaltılmasına Yönelik Tedbirler UAÖA nın Veri Toplama Faaliyetlerinin Akış Şeması... 31

2 Sayfa 2 SEÇİLEN İLLER Çalışmanın örneklemi için ağırlıklı, tabakalı olasılıklı örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu anlamda ülke geneli, kentsel ve kırsal alanlar ile ve 12 NUTS-1 bölgesi için tahminler yapmaya elverişli örnekleme seçilmiştir. UAÖA nın saha faaliyetleri için ilk olarak 27 il belirlenmiştir. Daha sonra, pilot araştırma ve ön deneme faaliyetleri için seçilen 2 il, Antalya ve Erzurum, veri toplama faaliyetlerini bir yıl boyunca kendiliğinden sürdürmüş ve sonuç olarak aşağıda gösterildiği gibi 29 il için elverişli veri sağlanmıştır. Toplam 29 ilde, 16,139 yerleşim yeri (285 kent; 15,854 kır) çalışmaya dahil edilmiştir. UAÖA, yaklaşık 39 milyonluk nüfus büyüklüğü ile de ülke nüfusunun yüzde 54 ünü kapsamıştır.

3 Sayfa 3 Kadın ölümü, ölüm nedenine bakılmaksızın yaş grubu kadınlar arasında meydana gelen ölümler olarak tanımlanmaktadır. Gebeliğe bağlı ölüm, ölüm nedenine bakılmaksızın gebelik sırasında veya gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içerisinde meydana gelen ölümler olarak tanımlanmaktadır. Anne ölümü, bir kadının gebelik sırasında, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde, gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumuna veya gebelik sürecine bağlı (doğrudan) ya da bunların şiddetlendirdiği (dolaylı) ancak tesadüfi olmayan bir nedenlerden kaynaklanan kadın ölümüdür. TANIMLAR Doğrudan anne ölüm nedenleri, gebelikle birlikte K. TUĞ ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik durumlara direkt olarak bağlı olan nedenlerdir. En belirgin olanlar, hemoraji, sepsis, eklampsi, emboli, sezeryan sırasındaki cerrahi ya da anestezi komplikasyonlarıdır. Dolaylı anne ölüm nedenleri, önceden varolan veya gebelik sırasında ortaya çıkan ve bu dönemde meydana gelen fizyolojik değişimlerin şiddetlendirdiği nedenlerdir. Örneğin, şeker hastalığı, HIV/ AIDS, anemi, kalp rahatsızlığı, intihar. Tesadüfi nedenler, bir kadının gebe olmasa bile ölümüne neden olabilecek olaylar olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, trafik kazası. Kazalar ve tesadüfi nedenlere bağlı ölümler, anne ölümüne yönelik hesaplamaların dışında tutulmuştur. Ancak, tesadüfi nedenler ile dolaylı anne ölümü nedenlerinin birbirinden ayırt edilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Ölüm nedeninin belirsiz olduğu durumlarda, anne ölümlerinin tespit edilmesinde yanlışlığa yol açmamak amacıyla ICD-10 da yeni bir gösterge olarak gebeliğe bağlı ölüm kavramı geliştirilmiştir. Uluslararası yayınların kullandıkları tanımların çok net olmaması nedeniyle ve karşılaştırmanın yapılabilmesi amacıyla bu çalışmanın sonuçlarının sunulduğu tablolarda iki farklı sınıflamaya ilişkin değerler (gebeliğe bağlı ölümler ve anne ölümleri) sırasıyla verilerek bunların kolay ayırt edilebilir olması sağlanmıştır. Aynı zamanda, metin içerisinde her iki değere ait sonuçlar birlikte verilmiştir.

4 Sayfa 4 KADIN ÖLÜMLERİNİN VE GEBELİĞE BAĞLI ÖLÜMLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Ölen kadınlar hakkında toplanan yaş, medeni durum ve diğer sosyal göstergelere ilişkin veriler, gebeliğe bağlı ölümlerin ve yaş gurubu kadın ölümlerinin temel özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Gebeliğe bağlı nedenlerden dolayı ölen kadınların yaş dağılımı, yaş grubundan a doğru bir artış ve ileri yaşlara doğru bir azalma olduğunu göstermektedir. Gebeliğe bağlı ölümlerin yaklaşık üçte biri 25-29, yüzde 22 si ise yaş grubunda meydana gelmiştir yaş aralığındaki kadın ölümlerine bakıldığında ise, erken yaşlardan ileri yaşlara doğru yaş gruplarının toplam ölümler içinde paylarının sürekli arttığı görülmektedir. Kadınların (15-49) yaklaşık yarısı 40 yaşının üzerinde ölmüştür. Gebeliğe bağlı nedenlerden ölen kadınların hemen hemen tamamının medeni durumları öldüklerinde evli olarak bildirilmiştir. Aynı şekilde kadın ölümlerinin büyük çoğunluğu da (yüzde 66) evli kadınlar arasında meydana gelmiştir. Gebeliğe bağlı nedenlerden ölen kadınların sadece yüzde 2 si ve kadın ölümlerinin yüzde 25 i hiç evlenmemiş kadınlar arasında meydana gelmiştir. Yerleşim yerine göre değerlendirildiğinde, gebeliğe bağlı nedenlerden ölen kadınların yarısından fazlası, tüm kadınların ise yaklaşık üçte biri kırsal bölgelerde gerçekleşmiştir. Eğitim durumları göz önünde bulundurulduğunda, gebeliğe bağlı nedenlerden ölen kadınlar ile yaş grubunda gerçekleşen kadın ölümleri arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Her iki durumda da ölümlerin büyük bir çoğunluğu az eğitimli kadınlar arasında gerçekleşmiştir. Hem gebeliğe bağlı ölümlerin hem de kadın ölümlerinin yaklaşık yüzde 80 i ilköğretim birinci kademe veya daha az eğitim almış kadınlar arasında meydana gelmiştir.

5 Sayfa 5 ANNE ÖLÜMLERİNİN SEVİYESİ Anne Ölüm Oranı (AÖO) anne ölümlülüğü seviyesini yansıtması açısından önemli bir göstergedir. Bu çalışmanın en önemli çıktıları gebeliğe bağlı ve anne ölümleri göstergelerinin Türkiye, NUTS-1 ve yerleşim yeri tipine göre tahmin edilmesidir. NUTS-1 Bölgelerine ve Yerleşim Yerine Göre Gebeliğe Bağlı Ölüm Oranı Gebeliğe bağlı ölüm oranı, ülke geneli için 100,000 canlı doğumda 38.3 (± 2.8) olarak bulunmuştur. Bölgeler arasında ise önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu oran, Batı Anadolu Bölgesi nde 100,000 canlı doğumda 12.4 (± 5.0) ile en düşük, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde ise 100,000 canlı doğumda 93.3 (± 17.2) ile en yüksektir. Kentsel yerleşim yerlerinde 100,000 canlı doğumda 28.2 (± 3.1) olan gebeliğe bağlı ölüm oranı, kırsal yerleşim yerlerinde 100,000 canlı doğumda 53.7 (± 5.5) seviyesindedir. Gebeliğe bağlı ölümlerin yaş grubundaki kadın ölümleri içindeki payı yüzde 4.3 dür. Bu oran, İstanbul da yüzde 2.0, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde ise yüzde 13.0 dür. Y. COŞKUN Türkiye de gebeliğe bağlı ölüm oranı 100,000 canlı doğumda 38.3 (± 2.8) olarak bulunmuştur. Batı Anadolu Bölgesi nde (12.4) en düşük, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde (93.3) ise en yüksek seviyededir.

6 Sayfa 6 NUTS-1 Bölgelerine ve Yerleşim Yerine Göre Anne Ölüm Oranı Anne ölüm oranı, 100,000 canlı doğumda 28.5 (± 2.5) seviyesiyle ülke genelinde oldukça düşük olup, bu durum sürekli artan doğum öncesi ve sonrası bakımın etkileri olarak yorumlanabilir. En düşük düzey Batı Anadolu (100,000 canlı doğumda 7.4), en yüksek düzey ise Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu (100,000 canlı doğumda 68.3) bölgeleri için bulunmuştur. Anne ölüm oranı kentsel alanlar için 20.7, kırsal alanlar icin ise 100,000 canlı doğumda 40.3 olarak hesaplanmıştır. Anne ölüm oranı Türkiye için 100,000 canlı doğumda 28.5 tir. En düşük seviyeyle Batı Anadolu (7.4) ve en yüksek seviyeyle Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu (68.3) bölgeleri öne çıkmaktadır.

7 Sayfa 7 Yaşa Göre Gebeliğe Bağlı Ölüm Oranı Hesaplamlara göre, ileri yaşlardaki kadınlar arasında (40-44 ve yaş grubu) bu kadınların doğum sayısının fazla (4 ve daha fazla gebelik) olması nedeniyle ölüm riski yüksektir. Bu durum, gebe kadınlar için en önemli tıbbi risk faktörü olarak kabul edilmektedir yaş aralığındaki kadınlar arasında bulunan gebeliğe bağlı ve anne ölüm oranları 100,000 canlı doğumda 100 ün üzerindedir. Gebeliğe bağlı ölümlerin yaş yapısında, J harfine benzeyen bir eğri ile ifade edilen ölümlülük örüntüsü gözlenmektedir. Bu örüntü, genç kadınların da ileri yaşlardaki kadınlar kadar yüksek risk altında olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu iki gruptaki kadınların doğum yapma ihtimali diğer yaş gruplarına göre daha az olduğu için ölümlerin sayısı düşük risk grubundakiler arasında en yüksektir. Yaşa Göre Anne Ölüm Oranı Gebeliğe bağlı ve anne ölüm oranları, 35 yaş üstü kadınlarda, özellikle de yaş grubunda hızla artmaktadır.

8 Sayfa 8 ANNE ÖLÜMLERİNİN NEDENLERİ Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Nedenlere Göre Dağılımı Gebeliğe bağlı ölümler arasında anne ölümlerinin payı yüzde 74.2; tesadüfi nedenlerden ölen kadınların payı ise yüzde 23.2 dir. Geriye kalan yüzde 2.4 lük ölümün ise gebeliğe bağlı olduğu bilinmekle birlikte, ölen kadının ailesiyle sözel otopsi görüşmesi yapılamadığı için bu ölümler hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılamamıştır. Gebeliğe bağlı ölümlerinin yüzde 58.4 ü doğrudan nedenlere, yüzde 15.8 i de dolaylı nedenlere bağlıdır. Gebe kadınların yüzde 58.4 ü doğrudan, 15.8 i ise dolaylı nedenlerden dolayı ölmüştür. Y. COŞKUN

9 Sayfa 9 Anne Ölümlerinin Nedenlere Göre Dağılımı Anne ölümüne yol açan nedenlerin dörtte biri doğumdan hemen önce, doğum sırasında veya doğumdan sonra başlayan kanamalardan kaynaklanmaktadır. Anne ölümlerinin yüzde 15.7 si post-partum hemorajiden kaynaklanmakta olup bu ölümler de post-partum ölümlerinin yüzde 50 sinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu ölümlerin de üçte biri doğum sonrası ilk 12 saat içerisinde gerçekleşmiştir. Atonik uterus ve plasentanın (tamamının veya bir kısmının) içeride kalması temel nedenler olara öne çıkmıştır. Doğrudan anne ölüm nedenleri arasında ön plana çıkan ikinci önemli neden, ödem, proteinüri, hipertansiyon ve konvülziyon ile desteklenen eklampsi olarak belirlenmiştir (anne ölümlerinin yüzde 18.4 ü; gebeliğe bağlı ölümlerin ise yüzde 13.7 si). Eklampsi önceden varolan hipertansif bozukluklara bağlı, ya da bundan bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Diğer obstetrik nedenli anne ölümlerinin oranı yüzde 15.7 dir. Bu ölümler, genellikle sezeryan sonrasında ve aynı zamanda anestezik ve cerrahi işlemlere bağlı olarak kalbin, akciğerlerin ya da beynin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu gelişen emboliden (yüzde 7.8) kaynaklanmaktadır. Zor doğumlarda müdahalenin geç yapılması nedeniyle ortaya çıkan uterus rüptürünün anne ölümleri içindeki payı yüzde 1.4 tür. Gebeliğe bağlı enfeksiyonlar, yoğun olarak puerperal sepsis, anne ölümlerinin yüzde 4.6 sına neden olmaktadır. Kadınların yüzde 1.8 i de septik abortus ya da ektopik (dış) gebelik nedeniyle ölmektedir. Anne ölümlerinin yüzde 10.1 i için ayrıntılı ölüm nedeni, hasta dosyalarından ve/veya ölen kadının yakınlarından detaylı bilgi alınamadığı için belirlenememiştir. Anne ölümlerinin önemli bir kısmı doğumdan hemen önce, doğum sırasında veya doğumdan sonra obstetrik hemoraji ve eklampsiden dolayı meydana gelmiştir.

10 Sayfa 10 Temel Kategorilere ve Yerleşim Yerine Göre Kadın Ölümleri (15-49) Bu bölümde, kadın ölümlerinin (15-49) temel kategorileri yerleşim yeri tipine göre verilmektedir. Ülke genelinde kadın ölümlerinin yüzde 4.3 ü gebeliğe bağlı ölümlerdir. Bu oran kırsal alanlarda daha fazla (yüzde 5.5) ve kentsel alanlarda daha düşüktür (yüzde 3.3). Aynı durum anne ölümleri için de geçerli olup, ülke geneli için yüzde 3.2 olan anne ölümlerinin kadın ölümleri içindeki payı, kırsal alanlar için yüzde 4.1, kentsel alanlar için ise yüzde 2.4 tür. Genel olarak Türkiye de, yaş aralığındaki kadınların yüzde 2.5 i doğrudan, yüzde 0.7 si de dolaylı anne ölüm nedenlerinden dolayı hayatını kaybetmiştir. Ülke genelinde kadın ölümlerinin (15-49) yüzde 4.3 ü gebeliğe bağlı ölümler, yüzde 3.2 si de anne ölümleridir.

11 Sayfa 11 ANNE ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEM VE BEBEĞİN/FETÜSÜN/EMBRİYONUN DURUMU Gebeliğe bağlı ölümlerin meydana geldiği dönem ve bebeğin durumu, anne ölümlerinin potensiyel risklerinin anlaşılması bakımından önemlidir. Geç gebelik, prematüre doğum meydana gelmesi halinde fetüsün yaşama şansının yüksek olduğu dönem olarak ifade edilmektedir. UAÖÇ nda bu dönemi belirlemek için 22. haftanın tercih edilmesinin nedeni, Türkiye de yaygın olarak kullanılan bir kriter olmasıdır. Ayrıca, anne karnında 22 haftadan önce gerçekleşen ölümler, embriyonun alınmasına veya anne ile birlikte ölmesine bakılmaksızın düşük olarak tanımlanmaktadır. Annenin ölümü nedeniyle 22 haftadan büyük fetüsün anne karnında kalmasına intrauterin fetal ölüm denmektedir. Ante-partum dönemindeki ölümlerin büyük bir çoğunluğu, kazalara ve diğer dışsal faktörlere, başka bir ifade ile tesadüfi nedenlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. A. ÇAVLİN BOZBEYOĞLU Yerleşim Yerine Göre Anne Ölümlerinin Dönemi Türkiye de, annelerin yüzde 37 sinde ölüm, doğumdan önceki dönemde meydana gelmektedir. Bu dönemdeki ölümlerin yarısı 22. haftadan önce, diğer yarısı da 22.haftadan sonra gerçekleşmektedir. Gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde 9 u doğum sırasında, yüzde 54.1 i post-partum dönemde meydana gelmektdir. Post-partum dönemde gerçekleşen ölümlerin gebeliğe bağlı ölümler içindeki payı yerleşim yerine göre kıyaslandığında, kırsal alanlarda daha yüksek olduğu görülmektedir (sırasıyla yüzde 61.1 ve yüzde 46.1).

12 Sayfa 12 Post-partum Dönemdeki Anne Ölümlerinin Dağılımı Bu ölümlerin yüzde 20.9 u post-partum dönemin birinci gününde meydana gelmektedir. Intra-partum dönemdeki ölümler de dahil edildiğinde, doğum sırasında veya sonrasındaki 24 saat içinde daha çok obstetrik acil durumların meydana geldiği dönem - gerçekleşen gebeliğe bağlı ölümlerin seviyesi yüzde 30 a çıkmaktadır. Aynı şekilde kırsal bölgelerde daha fazla olduğu gözlenmiştir. Tıbbi bakımın daha zor olduğu kırsal alanlarda, bir annenin post-partum dönemin ilk 24 saat içinde hayatını kaybetme sıklığı, kentsel alanlara göre daha fazladır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, AÇSAP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Sayfa 13 Bebeğin/Fetüsün/Embriyonun Yerleşim Yerine Göre Durumu Tüm erken gebelikler ya düşükle ya da ektopikle sonuçlanmıştır. Geç gebelik döneminde, bebeklerin yüzde 7 si hayatta kalmış, yüzde 7 si ölü doğmuş ve yaklaşık olarak yüzde 75 i rahim içinde anneyle birlikte ölmüştür. Doğum sırasında ölen kadınların bebeklerinin yarısı, post-partum ölümlerde ise annenin doğumdan ne kadar sonra öldüğüne bakılmaksızın bebeklerin üçte ikisi yaşamaktadır. Genel olarak tüm gebeliklerin yüzde 47 si canlı doğumla sonuçlanmıştır. Bebeklerin yüzde 4.5 i doğumdan sonra ölmüştür. Yüzde 12 si ölü doğum olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, intrauterin fetal ölüm yüzde 18, düşükler yüzde 15.4 ve dış gebelikler de yüzde 1 seviyesindedir. Ayrıca, vakaların yüzde 7.9 u için bebeğin durumuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

14 Sayfa 14 DOĞUMUN VE ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ YER Doğumun ve ölümün meydana geldiği yere ait veriler kıyaslanırken, gebeliğe bağlı nedenler ile ölen kadınların hepsinin doğum yapmadığını tekrar hatırlatmakta yarar vardır. Gebeliklerin yaklaşık olarak yüzde 60 ı doğumla -canlı veya ölü doğum olarak- sonuçlanmıştır. Son Gebelik İçin Doğumun Gerçekleştiği Yer Evde doğum yapan annelerin oranı yüzde 19, sağlık kuruluşunda yapanların oranı ise yüzde 68 dir. Yüzde 13 ü için doğumun gerçekleştiği yer hakkında kesin bir bilgi bulunmaktadır. Sağlık evleri gibi kapsamlı obstetrik acil bakım hizmetlerinin mevcut olmadığı birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğum yapanlar çok küçük bir grubu oluşturmaktadır (yüzde 2.8). Doğumların büyük bir kısmı (gebeliğe bağlı ölen kadınların yüzde 50 si) ikinci basamak sağlık kuruluşlarında -ya devlet hastanelerinde ya da doğumevlerinde- gerçekleşmektedir. Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan eğitim ve üniversite hastanelerindeki doğumların payı ise yüzde 15 tir. Y. COŞKUN

15 Sayfa 15 Anne Ölümlerinin Gerçekleştiği Yer Ölümün gerçekleştiği yer açısından bakıldığında ortaya çıkan sonuç, doğumun meydana geldiği yer için gözlenen örüntüye oldukça benzemektedir. Gebeliğe bağlı olarak ölen annelerin yüzde 21 i evde, yüzde 70 i ise sağlık kuruluşunda ölmüştür. Ancak, farklı düzeylerdeki sağlık kuruluşları arasındaki dağılım, annelerin genellikle bir üst basamakta bulunan sağlık kuruluşuna sevk edilmelerinden dolayı birbirinden farklıdır. Bu nedenle de birinci basamak sağlık kuruluşunda ölüm meydana gelmemiştir. Kadın ölümlerinin yüzde 32 si ikinci basamakta ve yüzde 28 i üçüncü basamakta gerçekleşmiştir. Sağlık kuruluşuna giderken ya da sevk edilirken yolda meydana gelen ölümlerin payı ise yüzde 10 dur. Evin dışında gerçekleşen kazalardan ölen kadınların yüzde 8 seviyesindedir. Gebeliğe bağlı olarak gerçekleşen bu tür ölümlerin tamamı tesadüfi nedenler içinde yer almaktadır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, AÇSAP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Sayfa 16 DOĞUMUN ŞEKLİ VE SEZARYEN İLE DOĞUMA KARAR VERME Doğumun şekli ve sezaryen ile doğuma karar verme de diğer faydalı göstergeler olup doğum koşullarının anlaşılması bakımından önemlidir. Son Gebelik İçin Doğumun Şekli Toplam doğumların yüzde 50 si normal doğum ile, yüzde 49 u sezaryen ile ve yüzde 1 i vakum ile gerçekleştirilmiştir. UAÖÇ kapsamında ölüme neden olan gebelikten önceki gebeliklerde doğumun nasıl gerçekleştiğine ilişkin de bilgi alınmıştır. Bu doğumlarda, sezaryen oranı (yüzde 15.6), normal doğumlara (yüzde 84.4) göre oldukça düşüktür. Bu farklılık, annenin ölümüyle sonuçlanan gebeliklerin daha problemli gebelikler olması nedeniyle beklenen bir durumdur. Ayrıca, önceki gebelikler için gözlenen sezaryen yüzdesinin TNSA-2003 de bulunan sezaryen yüzdesinden (yüzde 21.2) daha düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, gebeliğe bağlı nedenler ile ölen kadınların sezaryenin yapıldığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine genel ortalama ile kıyaslandığında daha az ulaşabildikleri biçiminde yorumlanabilir. A. ÇAVLİN BOZBEYOĞLU

17 Sayfa 17 Sezaryen ile Doğuma Karar Verme Sezaryen vakalarının yüzde 70 inin eklampsi, fetüsün oksijensiz kalması ya da doğum öncesi ağır kanama gibi acil durumlar ile ilişkili olduğu görülmektedir. Sezaryen ile olan doğumların sadece yüzde 27 si annenin tercihine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Sezaryen Nedenleri Sezaryen nedenlerine bakıldığında, en temel nedenin yüzde 32.8 ile eklampsi olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla, fetüsün oksijensiz kalması (yüzde 15.2) ve doğum öncesi kanama (yüzde 11.9) gelmektedir. Diğer nedenler arasında, ikiz doğumlar (yüzde 6.3), önceki doğumun sezaryen ile yapılmış olması (yüzde 5.0), bebeğin makattan gelmesi (yüzde 4.3), uzamış gebelik eylemi (yüzde 2.0), önceden varolan kronik hastalıklar gibi anneyle ilgili sorunlar (yüzde 9.1) ve prematüre olması gibi çocuğa bağlı sorunlar (yüzde 6.9) yer almaktadır. Sezaryenin anne tarafından tercih edilmesi nedeniyle yapıldığı durumlar ise sadece yüzde 3.4 seviyesindedir.

18 Sayfa 18 BİYO-MEDİKAL RİSK FAKTÖRLERİ Biyo-medikal risk faktörleri, gebelik süresince varolan ve gebelik sonucunun olumsuz olma riskini artıran durumlar ve davranışlardır. Bu çalışmada biyo-medikal risk faktörleri olarak 18 yaşından küçük olmak, 34 yaşından büyük olmak, paritenin dörtten fazla olması, çoğul gebelikler, dolaşım sistemi hastalıkları, endokrin veya metabolik hastalıklar, mental ve davranışsal bozukluklar, nörolojik ve diğer hastalıklar ile önceden varolan veya kronik hipertansif bozukluklar, anemi, sigara içme alışkanlığı ve obezite gibi hastalıklar ve davranışlar ele alınmaktadır. Anne Ölümleri İçin Biyo-medikal Risk Faktörleri Anne ölümlerinin yaklaşık yüzde 65 inde en az bir biyo-medikal risk faktör görülmekte, yüzde 35 inde ise herhangi bir risk faktörü görülmemektedir. Birden fazla risk faktörüyle gerçekleşen anne ölümlerinin payı yüzde 38 dir. Biyo-medikal risk faktörlerinin dağılımında kırsal ve kentsel yerleşim yerleri arasında önemli bir farklılık görülmemektedir. Ş. CANPOLAT

19 Sayfa 19 Gebeliğe Bağlı Ölümler ve Anne Ölümleri İçin Risk Kategorileri 1 En yaygın risk faktörü, genç veya ileri yaşlarda anne olmaktır (18 yaş altı ve 34 üstü). 35 yaşın üstü için hipertansif veya metabolik bozukluklar gibi farklı pato-fizyolojiler gelişebilir veya farkında olunmasa bile mevcut olabilir. Gebelik sırasında ölen 293 kadının yüzde 29 u yüksek risk grubunda yer almaktadır En sık rastlanan diğer risk faktörü de kadının daha önceki gebeliklerinin sayısını ifade eden paritedir. Paritenin 4 ten fazla olduğu durumlarda annenin organizması, gebelik sırasında meydana gelen fiziksel ve pato-fizyolojik değişimlere ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Doğum sonrası ağır kanama riski yüksek pariteyle birlikte artmaktadır. UAÖA süresince tespit edilen gebeliğe bağlı ölüm yaşayan kadınların yüzde 26 dan fazlasının dörtten fazla gebeliği bulunmaktadır. Önceden varolan hastalıklar ya da kronik hipertansif bozukluklar (yüzde 13) da en fazla görülen bir diğer risk faktörüdür. Dolaşım sistemi hastalıklarının payı yüzde 4.8 dir. Bunlar genellikle konjenital kalp hastalığı veya önceden olan bir enfeksiyona bağlı kalp problemleridir. Şeker hastalığı gibi endokrin ve metabolik bozukluklar yüzde 5.5 seviyesinde olup, bunu anemi (yüzde 2.7) ve obezite (yüzde 1.7) takip etmektedir. Sigara kullanımı, bütün gebeliklerin yüzde 2 si için rik faktörünü oluşturmaktadır. 1 Risk faktörleri 293 gebeliğe bağlı ölüm ve 218 anne ölümü için değerlendirilmektedir. Her iki kategori için hesaplanan oranların toplamı 100 ü aşabilir. Bunun nedeni ise bir kadının birden fazla risk faktörüne aynı zamanda maruz kalmasıdır.

20 Sayfa 20 ANNE ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN ÖNLENEBİLİR FAKTÖRLER Gebeliğe bağlı ölümlere ve anne ölümlerine yol açan önlenebilir faktörler 3 kategoride ele alınabilir: Sağlık hizmeti verenlerle ilişkili faktörler, sağlık hizmetindeki malzeme/donanım ile ilgili faktörler ve hanehalkı ve toplumsal faktörler. Bunlara aynı zamanda standart altı faktörler denilmektedir. Gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde 49.3 ünde; anne ölümlerinin ise 61.6 sında bir ya da daha fazla önlenebilir faktör mevcuttur. Bununla birlikte, kentsel yerleşim yerlerinde gözlenen gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde 46.3 ünde; kırsal yerleşim yerlerinde ise yüzde 51.8 inde önlebilir faktörlerin etkisi söz konusudur. Anne Ölümleri İçin Standart Bakımın Yetersizliğine İlişkin Faktörlerin Yüzde Dağılımı A. ÇAVLİN BOZBEYOĞLU

21 Sayfa 21 Gebeliğe Bağlı Ölümler İçin Standart Bakımın Yetersizliğine İlişkin Faktörlerin Yerleşim Yerine Göre Yüzde Dağılımı Hanehalkı faktörleri ve toplumsal faktörler, hem kentsel hem de kırsal alanlarda karşımıza en sık çıkan önlenebilir faktörlerdir (sırasıyla yüzde 26.1 ve 32.7). Kadının ya da ailesinin sorunu farketmemesi ve tedavi için başvuruda gecikme gebeliğe bağlı ölümlerin sırası ile yüzde 44.3 ve yüzde 40.7 sine neden olan önlenebilir faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hanehalkı faktörleri ve toplumsal faktörler arasında istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla gebeliği önleyici usullerin kullanılmaması (gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde 22.3 ünde) ve doğum öncesi bakımın alınmaması (gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde 11.6 sında) anne ölümlerine katkıda bulunan faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Tesedüfi nedenlerden dolayı gerçekleşen gebeliğe bağlı ölümler bir tarafa bırakıldığında, tüm hanehalkı ve toplumsal faktörlerin etkisi önemli derecede artmakta ve yüzde 32.2 ye ulaşmaktadır. Sağlık hizmeti verenlere ilişkin faktörler açısından bakıldığında ise, eksik tanı ve kadın-doğum uzmanlarının sorunla baş etme konusundaki başarısızlığı, gebeliğe bağlı ölümlerin yüzde 10.3 ünü etkilemiştir. Sadece anne ölümleri dikkate alındığında, bu katkı yüzde 13.7 ye çıkmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri sisteminde genel pratisyenler ve ebeler tarafından sunulan hizmetlerden kaynaklanan önlenebilir faktörlerin katkısı gebeliğe bağlı ölümler için yüzde 7-11 seviyesinde bulunmaktadır. İkinci basamak sağlık kuruluşlarında yaşanan yanlış tanı ve yanlış tıbbi müdahale tüm gebeliğe bağlı ölümlerin sırası ile yüzde 15 ve yüzde 20 sine yol açmıştır.

22 Sayfa 22 Personelin, tanı ve tedavi yöntemlerinin, ilaç ve tıbbi malzemelerin hazır bulunması gibi sağlık hizmetindeki donanıma ilişkin faktörlerin katkısı, hem gebeliğe bağlı ölümler (yüzde 1.8) hem de anne ölümleri (yüzde 2.1) için oldukça düşük bir seviyededir. Destekleyici tanı hizmetlerinin olmamasının gebeliğe bağlı ölümlere etkisi yüzde 2 seviyesinde olmuştur. En yakın hastaneye mesafenin uzak olması (yüzde 7.9) katkıda bulunan en önemli faktördür. Bu faktörü yerleşim yeri ile sağlık kuruluşu arasında ulaşım imkanlarının olmaması (yüzde 3.4) ve sağlık kuruluşunda cerrahi personelin (yüzde 2.7) olmaması takip etmektedir. Sağlık hizmetindeki donanım ile ilgili bütün faktörler katkısı kırsal alanlarda, kentsel alanlara göre çok daha belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Kadının ve ailesinin sorunu farketmemesi ve tedavi için başvuruda gecikilmesi, karşılaşılan en sık standart altı faktör olup anne ölümlerine yol açmaktadır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AÇSAP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Sayfa 23 Gebeliğe Bağlı Ölümleri Etkileyen Hanehalkı ve Toplumsal Faktörler Araştırmada toplanan verilere göre, gebeliğe bağlı nedenlerden dolayı ölen kadınların yaklaşık 48 i ya gebeliği istememiş ya da tercihen ileri bir tarihe ertelemek istemiştir. Kadınların yüzde 72 si, ölümüne yol açan gebeliği öncesinde herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullanmamıştır. Yüzde 21 i doğum öncesi bakım hiç almamıştır. Tıp personeli yerine ara ebesi, komşu veya akraba gibi kişilerden doğum öncesi bakım alanların payı ise sadece yüzde 2 dir. Gebeliğin istenmemesi, yöntem kullanımı ve doğum öncesi bakımın kimden/nereden alındığı anne ölümlerini arttıran önemli etkenler arasındadır.

24 Sayfa 24 TNSA-2003 ile Karşılaştırılmalı Olarak Canlı Doğum ve Yaşayan Çocuk Sayısı Ölen kadınların ve TNSA-2003 de görüşülen kadınların canlı doğum sayısı ve yaşayan çocuk sayısına göre ortalamaları karşılaştırmalı olarak ele alındığında, gebeliğe bağlı nedenler ile ölen bir kadının ortalama olarak 2.8 çocuk doğurduğu gözlenmektedir. Bu çocuklar arasından UAÖA sırasında hayatta olan çocukların sayısının 2.5 olduğu tespit edilmiştir. Ş. CANPOLAT

25 Sayfa 25 Kadınların Yaş Gruplarına Göre Ortalama Canlı Doğum ve Yaşayan Çocuk Sayısı, UAÖÇ ve TNSA-2003 Ölen çocuk sayısı doğal aile kurma sürecinin bir sonucu olarak annenin yaşıyla birlikte artmaktadır. Gebeliğe bağlı nedenler ile ölen kadınların yaş grubunda ortalama canlı doğum sayısının 6.8 olduğu görülmektedir. Bu bulgu da bu kadınlar arasında 30-yıllık üreme çağı boyunca yüksek bir doğurganlık seviyesi olduğunu göstermektedir. Çocukların hayatta kalma oranları, beklendiği gibi, annenin yaşı arttıkça azalmaktadır. Doğurganlık döneminin sonundaki yaş grubunda ölen kadınların ortalama canlı doğan çocuk sayıları, ortalama yaşayan çocuk sayılarından yaklaşık iki çocuk daha fazladır. Bu sonuç, ölen kadının çocukları arasındaki yüksek ölümlülüğü net bir şekilde yansıtmaktadır.

26 Sayfa 26 Düşük ve Ölü Doğum Sayılarına Göre Kadınların Dağılımı Bu bölümde, UAÖA da bilgisi toplanan kadınlar ile TNSA-2003 te görüşülen kadınların düşük (isteyerek veya kendiliğinden) ve ölüdoğum sayılarının dağılımı karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Gebeliğe bağlı nedenler ile ölen kadınların TNSA-2003 deki kadınlara göre kendiliğinden düşük ve ölü doğum yüzdeleri daha yüksek; isteyerek düşük yüzdeleri ise daha düşüktür.

27 Sayfa YAŞ GRUBUNDAKİ KADINLARIN ÖLÜM NEDENLERİ UAÖÇ nda kapsanan ve Türkiye nüfusunun yüzde 54 üne denk gelen 39 milyonluk nüfus arasında 12 aylık veri toplama süresi boyunca 6,887 kadın (15-49 yaş) ölümü tesbit edilmiştir. Kadın Ölümlerinin (15-49) Nedenlerine Göre Dağılımı Kadınların yaklaşık olarak üçte biri (yüzde 31.2) kanser (neoplazm) nedeni ile, yüzde 18.2 si cinayet, intihar, trafik kazası gibi dışsal nedenler ile ve yüzde 16.6 sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeni ile ölmüştür. Tüm ölümler arasında gebeliğe bağlı nedenler ile meydana gelen ölümler en yüksek beşinci sırada yer almaktadır (yüzde 4.2). Kadınların yüzde 4.1 i için ölüm nedenini belirleyebilmek için yeterli bilgi bulunmamaktadır. UAÖÇ verisini kullanarak yaş kadınlar için nedene özel ölüm hızlarını hesaplmaka da mümkündür. Kentsel ve kırsal yerleşim yerleri için sonuçlar karşılaştırıldığında, ön plana çıkan ilk durum kanser tanısı alan kadınların oranının, kırsal yerleşim yerlerinde (yüzde 28.6) kentsel yerleşim yerlerine (yüzde 33.2) göre daha düşük olmasıdır. Bu bulgular, kentsel yerleşim yerlerindeki tanı merkezlerinin kanser vakalarının daha fazla sayıda tesbit edilmesine ve ölüm nedenlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Kanser vakaları yaş kadın ölümlerinin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

28 Sayfa 28 ÇIKARILAN DERSLER VE ÖNERİLER MERNİS ve Sağlık Bakanlığı Sistemleri Köy muhtarlarının, hem MERNİS hem de Sağlık Bakanlığı sisteminde ölüm verisi toplarken önemli rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle muhtarların eğitim düzeyleri yeterli olmalı ve hizmet içi eğitimlerle konu hakkında yeterince bilgilendirilmeli. MERNİS sisteminde ölümlerin sadece yüzde 70 i bildirilmektedir. Eksik bildirimin azaltılması için önlemler alınmalı, çocuk ve kadın ölümlerinin kayıt altına alınması için özel önem verilmelidir. Türkiye, sağlık kurumlarına dayalı ölüm bildirim sistemini yagınlaştırmak ve veri kalitesini arttırmak için acil önlemler almalıdır. Sağlık Bakanlığı nın 2003 ten beri uyguladığı Anne Ölüm Bildirim Sistemi kapsam bakımından eksiklikler barındırmaktadır. Sağlık Bakanlığı evde gerçekleşen ölümlere de odaklanmalı ve anne ölümlerinin nedenlerini, sağlık kurumu kayıtlarını da kullanarak derin analiz yöntemleriyle incelemelidir. Ulusal Anne Ölümleri Çalışması UAÖÇ kapsamında geliştirilen veri toplama sistemi bir çok bakımdan yeni özellik içermektedir. Çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, UAOÇ sistemi ölüm kayıtlarının tutulmasında ve özellikle de anne ölümlerinin belirlenmesinde diğer sistemlerdem daha iyi durumdadır. Ancak, UAÖÇ sistemi aynı zamanda bazı eksiklikleri de barındırmaktadır. UAÖÇ faaliyetleri boyunca, il ekipleri açısından yaşanan en büyük sıkıntı, ekiplerdeki sağlık personelinin, özellikle de ilçe koordinatörlerinin çok sık yer değiştirmeleri olmuştur. İl ekiplerindeki sağlık pesonelinin aynı zamanda idari görevlerinin olmasının, UAÖÇ faaliyetlerine kısıtlı zaman harcanmasına yol açtığı gözlenmiştir. UAÖÇ faaliyetlerini yavaşlatan diğer bir faktör de, il ve ilçe düzeyinde görev yapan sağlık personelinin çok fazla sayıda projede aynı zamanda görev almaları olmuştur. Ayrıca, UAÖÇ faaliyetleri çerçevesinde döner sermaye gelirinin olmaması, çalışmayı aksatan diğer bir neden olarak öne çıkmıştır. A. ÇAVLİN BOZBEYOĞLU

29 Sayfa 29 İl ekiplerinde yer alan sağlık personelinin yoğun iş yükünün olması veya il araştırmacısı için ulaşım araçlarının gerektiğinde sağlanamaması, sağlık kurumlarında yapılması gereken dosya incelemeleri ve ölen kadının yakınları ile yapılan sözel otopsi faaliyetlerinin gecikmesine yol açmıştır. Karşılaşılan temel sorunlardan biri de, defin ruhsatı olmaksızın mezarlıklara defin yapılabildiğidir. Mezarlıkların belediyeler tarafından kontrol edilemediği durumda ise birincil kaynakların defin kayıtlarını tutmaları imkansız hale gelmiştir. Köy muhtarları ve belediye görevlileri, Sağlık Bakanlığı personelinden oluşan il ekiplerinin koordinasyonu altında çalışmak istememişler, ekiplere zorluk çıkarmışlardır. Her ne kadar köy muhtarları defin olmasa dahi formları aylık olarak göndermesi konusunda bilgilendirildiyse de, defin gerçekleşmediği aylar için form doldurmak ve de bildirim yapmak konsunda dirençli davranmışlardır. Y. COŞKUN 12 aylık saha çalışmalarının tam sonuçlarını elde etmek yaklaşık 16 ayı bulmuştur. UAÖÇ nin bir örnekleme çalışması olamaktan çok bir kayıt çalışması olduğu dikkate alındığında, kayıt tutma işleminin zorlu bir süreç olduğu daha iyi anlaşılacaktır. UAÖÇ sisteminin sürdürülebilir olması için Sağlık Bakanlığı teşkilatının merkez, il ve ilçe düzeyinde büyük bir katkı ve yoğun bir çaba göstermesi gerektiği unutulmamalıdır. Ölümün Raporlanması Ölümün raporlanmasının ve ölüm neden(ler)inin belirtilmesinin aynı süreçte gerçekleşmesi gerekmemektedir. Bu iki olay ayrı ayrı olarak da ele alınabilir. Ölümün raporlanması farklı kişi ve kurumların müdahi l olduğu idari bir görevdir ve kural olarak bu görevin bir tıp doktoru tarafından yerine getirilmesi gerekir. Ölüm raporu ölüm neden(ler)ini ayrıntılı olarak içermelidir. Ölüm neden(ler)inin anlaşılması zaman alıcı bir süreçtir. Cesedin fiziksel olarak incelenmesi kadar kişiyi ölüme götüren olayların ve koşulların kısa bir tarihçesini almak da önemlidir. Tüm vakalar için sözel otopsi yöntemi uygulanmalı ve ölen kişinin yakınlarıyla görüşülmelidir. Bu görüşmeler bir tıp doktoru/sağlık personeli yerine sağlık personeli olmayan başka bir kişi tarafından yapılabilir. Ölüm neden(ler)inin rapor edilmesinde, Dünya Sağlık Örgütü nün belirlediği Uluslararası Hastalık Sınıflaması Versiyon 10 (ICD-10) terminolojisine göre bazı katı kuralların konulması gerekmektedir.

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler

Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı 2: Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı