Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid"

Transkript

1 ORAK HÜCRE ANEMİSİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON ENDİKASYONU VE ÖZELLİKLERİ Tunç Fışgın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi, Samsun Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid mutasyonu sonucu, beta globulin zincirinin 6. kodonunda glutamik asit yerine valin geçmesi, anormal hemoglobin oluşumu ile sonuçlanır. Anormal hemoglobin proteini deoksijenize olduğu durumlarda polimerize olarak orak şeklini alır. Hastanın oksijen düzeyi, ph ve dehidratasyonu oraklaşmanın şiddetini etkiler. Oraklaşma sürecini etkileyen eritrosit dehidratasyonunu da, K-Cl transportu, Gardos kanalı, deoksijenasyon ve Na-K pompa sistemleri etkiler (-3). Oraklaşmış eritrositler küçük damarlarda vizkozite artışı ile dolaşimı yavaşlatıp birden fazla organı etkileyerek akut ve kronik komplikasyonlara, hemolize ve anemiye yol açarlar. Kronik hemolitik zeminde doku harabiyetine yol açan krizler temel klinik bulguları oluşturur. Aplastik, hemolitik ve ağrılı (vazooklüzziv) krizler, farklı semptomlara ve son organ hasarlarına neden olurlar (-3). Türkiye de OHA li olgu sayısı Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 000 civaında iken (4), ABD de civarında yaşayan OHA li hasta mevcuttur ve her yıl yaklaşık 000 yeni olgu doğmaktadır (5). HbSS ve HbSβ 0 olguların %94 ünün 8 yaşa ulaştığı ancak inmesiz bu yaşa ulaşma oranının %88,5 olduğu bildirilmiştir (6). Eritrosit transfüzyonu nörolojik hadiseleri engellese bile, demir birikimi ve hastalık son organ hasarları, morbidite ve mortaliteye katkıda bulunur. Hastalığın en ağır tipleri HbSS homozigot ve HbSβ formlarıdır. Diğer formlarda yaşamı tehdit edici klinik bulgulara yol açabilir. Özellikle merkezi sinir sistemi tutulum göstergesi olan inmeler morbidite ve mortalite açısından önemlidir. İnme veya yüksek transkranial dopler akımı varlığında tekrarlayıcı MSS tutulumları gelişebilmektedir. Olgularda 4 yaşa kadar, inme insidansı %9, klinik bulgu olmaksızın MRI ile saptanan sessiz infarktların oranı ise %8 olarak saptanmıştır (7). Adelosan dönemden önce nörolojik semptom çıkma oranı %27 dir. Ondört yaş altında, tüm serebral hastalıklar için kümülatif risk %50 den yüksektir (8). Orak hücreli anemide eritrosit süspansiyon transfüzyonu, oral veya parenteral kullanılan şelatör ilaçlar, ffetal hemoglobini arttıran hidroksiüre ve desitabin, pulmoner vazodilatatörler ve endeksiyon kontrolü destekleyici tedavi olarak yararlı olsa da uzun dönemdeki faydaları bilinmemektedir. Eritrosit transfüzyonları HbS oranını düşüre- Tedavi İlişkili Mortalite Graft Reddi Kronik Verici Atak Hastalığı Düşük Riskli Hasta < 6 yaş %5 %20 %5 Orta Risk < 6 yaş, Ağır Hastalık %5 %30 %5 Yüksek Riskli Hasta > 6 yaş %25 %30 % ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ

2 Tablo. Orak Hücreli Anemide hidroksiüre kullanım endikasyonları, eski ve güncel kök hücre nakli endikasyonları (6). Hidroksiüre Başlama Endikasyonları Hematopoetik Kök Hücre Nakil Endikasyonları 6 Yaş Hematopoetik Kök Hücre Nakli için NIH endikasyonları ( 6 yaş) 3 veya daha fazla hastaneye yatış gerektiren Vazo Okluzziv Kriz 24 saatten daha uzun süren inme yada merkezi sinir sistemi olayı Geri dönüşsüz son organ hasarı İki veya daha fazla Akut Göğüs Sendromu Anormal Beyin MRG İnme veya klinik olarak belirgin MSS olayı İki veya daha fazla eklemde Osteonekrozis Artmış Transkaranial Dopler Artmış Triküspit Yetmezliği Akımı 2,6 m/sn Semptomatik anemi Akut Göğüs Sendromu ile tekrarlayan hastane yatışları Orak Hücre İlişkili Böbrek Yetmezliği Yıllardır hastaneye yatış gerektiren iki veya daha fazla Vazo okluuzif Kriz Birden fazla eklemde osteonekrozis Orak Hücre Hepatopati Hidroksiüre ile düzeltilmeyen Geri Dönüşlü orak Hücre Komplikasyonu Eritrosit alloimmünizasyonu Yıllardır hastaneye yatış gerektiren iki veya daha fazla Vazo okluuzif Kriz Orak Hücre Akciğer Hastalığı Hidroksiüre kullanırken Akut Göğüs Sendromu rek hastalık sürecine olumlu katkıda bulunmaktadır. Düzenli transfüzyonu ile çocuklardaki yüksek serebral kan akım hızının azaldığı ve ilk inme atağını %90 oranında azalttığı bildirilmiştir (9). Ancak sürekli eritrosit süspansiyonu verilmesi ile artan demir yükü yeni problemlere yol açmaktadır. Orak hücreli anemide ağrılı krizleri, akut göğüs sendromu ve transfüzyon ihtiyacını azaltan, çocuk ve yetişkinde mortalite oranını düşüren, son dönemdeki en önemli destekleyici tedavi yöntemi hidroksiüre kullanımıdır. Bununla birlikte uzun dönem hidroksiüre kullanımının genotoksisite ve karsinogenezis üzerine hafif etkisi de unutulmamalıdır. Yeni tedaviler ile hastalığın şiddeti azaltılmaya çalışılmakla birlikte, hastaların ABD deki yaşam beklentisi erkekler için 42, kadınlar için ise 48 yıldır (0). Hastalığın tam tedavisi hematopoetik kök hücre transplantasyonu ve gen tedavisi ile mümkün gözükmektedir. Gen tedavisinin henüz erken dönemde ve beklenen klinik sonçlara henüz ulaşılamadığı düşünülür ise, tek kalıcı tedavi seçimi hematopoetik kök hücre naklidir (HKHN). HKHN ile hastalığın tam tedavi edilmesine karşın bu yöntemdeki engraftmanın güçlendirilmesi, nakil sonrası toksisitenin azaltılması, verici atak hastalığı (VAH) ve donör bulunmasının kolaylaştırılması gibi bazı noktalar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tüm kötülcül olmayan hastalıklarda olduğu gibi OHA de de hematopoetik kök hücre nakli son organ hasarının gelişmediği, hastanın en iyi olduğu erken dönemlerde yapılması durumunda, en iyi sonuçların elde edilmesi beklenir. Ancak son organ hasarı gelişimi ve mortalitenin hastalığın klinik formlarına bağlı olarak değişkenlik göstermesi, HKHN işleminin uygunluğu ve zamanlaması konularını zor bir soru olarak karşımıza çıkarmaktadır. Orak hücreli anemide de ilk HKHN uygulaması Johnson ve arkadaşları tarafından 984 yılında yapılmış, 996 yılında Walters ve arkadaşları 22 olguluk ilk geniş seride 2 yılda %90 lık yaşamda kalım bildirmişlerdir (). Günümüze kadar OHA deki nakil endikasyonları tartışılarak genişlemiştir. 990 lı yılların başında hidroksiürenin kullanıma girmesi ile ağrılı krizler, akut göğüs sendromu ve transfüzyon ihtiyacı azalmış, çocuk ve yetişkinde mortalite oranını düşürmüştür. Bu dönemde HKHN hidroksiüre tedavisinden beklenen faydayı görmeyen (inme, eritrosit alloimmünizasyonu ve birden fazla eklemde avasküler nekroz gelişimi) yada hidroksiüre kullanırken akut göğüs sendromu veya vazookluzzif sendrom geliştiren hastalarda kullanılmaya başlanmıştır (, 2). Aynı dönemde en iyi koşullarda OHA li olguların beklenen yaşam ömrü lı yaşlar olarak bildirilmiştir. Özellikle çocukluk döneminde, ataklar hafif geçiriliyor gibi gözükse de, ileri yaşlarda gelişen son organ hasarlarından sorumludurlar ve mobidite ve mortaliteye olumsuz katkıları olduğu bilinmektedir. Bu neden ile son organ hasarı gelişimini gösteren semptom yada bulgular saptandığında, erken dönemde kök hücre nakli tedavileri kullanılmaya başlanılmıştır. Nakilin zamanlaması, donör bulunması gibi zorluklar yanında bir diğer problemli nokta da 08-0 Mart 202, ANTALYA 23

3 Tablo 2. Tam uyumlu akraba vericisi olan Orak Hücreli Anemi li olgularda myeloablatif hazırlık rejimi ile elde edilen sonuçlar (6). Hazırlık Rejimi Hasta Sayısı (Yaş Aralığı) Hastalıksız Yaşayan (%) Akut VAH Kronik VAH Ölüm ve Nedenleri Bernaudin ve ark, 2007 (20) Bu 6 mg/kg, Cy 200 mg/kg ± ATG, CSA ± MTX 87 (2-22) 92 0 (Gr 2) 5 (Gr 3) 2 (Gr 4) 9 (sınırlı) 2 (yaygın) 6 Sepsis, MSS kanaması ve VAH G4 Panepinto ve ark, 2007 (26) Çoğu Bu 6 mg/kg, Cy200 mg/kg, MTX, CSA 67 (2-27) 82 8 (Gr 2-4) 3 (9 sınırlı) 3 (yaygın) 3 MSS kanaması ile VAH Organ yetmezliği Brachet ve ark, 2004 (25) Bu 4-6 mg/kg, Cy 200 mg/kg ± ATG MTX, CSA 24 (2-4) 79 3 (Gr 2) 3 (Gr 3) 7 (sınırlı) Walters ve ark, 996, 200 (,22) Bu 4 mg/kg, Cy 200 mg/kg ATG veya Alemtuzumab, MTX, CSA 59 (3-6) 85 3 Vermylen ve ark, 998 (2) Bu 6 mg/kg, Cy 200 mg/kg ±TLI veya ATG, CSA 50 (0.3-) 90 0 (Gr ) 9 (Gr 2) (Gr 3-4) 7 (sınırlı) 3 (yaygın) 2 Akut VAH ile CMV ve aspergillus enf Ani Ölüm Bu: Busulfan, Cy: Siklofosfamid, CSA: Siklosporin, MTX: Metotreksat, MSS: Merkezi Sinir Sistemi, VAH: Verici Atak Hastalığı, atg: Anti Timosit Globulin, TLI: Total Lenfosit Işınlaması, CMV: Sitomegalovirüs, Gr: Grade Tablo 3. Tam uyumlu vericisi olan Orak Hücreli Anemi li çocuk ve yetişkin olgularda nonmyeloablatif hazırlık rejimi ile elde edilen sonuçlar (6). Hsieh ve ark 2009 (27) Krishnamurti ve ark, 2008 (28) Hazırlık Rejimi TVI 300 cgy, Alemtuzumab mg/kg, Sirolimus BU 6.4 mg/kg IV veya 8 mg/kg PO, FLU 75 mg/kg, ATG, 500 cgy TLI, CSA, MMF Horwitz ve ark, 2007 (29) TVI 200 cgy, FLU 24 mg/m 2, Cy 500 mg/m 2, Alemtuzumab 00 mg, MMF Horan ve ark (30) TBI 200 cgy, FLU 25 mg/m 2, ATG, CSA, MMF Iannone ve ark 2003 (3) TVI 200 cgy, FLU 50 mg/m 2, CSA veya tacrolimus, MMF van Besien ve ark 2000(32) Melphalan 40mg/m 2, FLU 20 mg/m 2, ATG, tacrolimus, MTX Hasta Sayısı (Yaş Aralığı) Hastalıksız Yaşayan (n) Akut VAH Kronik VAH Ölüm ve Nedenleri 0 (6-45 y) 9 Tümünde miks kimerizm 7(6-6) 6 4 ünde miks kimerizm 2(2-27) 2 İkisinde miks kimerizm Gr 2 cilt Ciltte sınırlı (9-30) 0 0? 6(3-20) 5 olguda geçici kimerizm 0 (Gr ) (40 56) (Akciğer VAH, Karaciğer VAH ve MSS enf.) 0 Bu: Busulfan, Cy: Siklofosfamid, Flu: Fludarabin, CSA: Siklosporin, MTX: Metotreksat, MSS: Merkezi Sinir Sistemi, VAH: Verici Atak Hastalığı, ATG: Anti Timosit Globulin, TVI: Total Vücut Işınlaması, MMF: Mikofenolat mofetil Gr: Grade hasta ve ailenin nakil olma kararını verme sürecidir. Ailelere yeterli bilgi ve eğitim verilmesine rağmen kök hücre tedavisine aile ile birlikte karar verme sürecinda zorluklar yaşanmaktadır. Ailelere %5 lik mortalite bilgisini verdikten sonra nakil yapılsın kararı %38 iken, %5 mortaliteye ek olarak %5 lik VAH tanımlandığında ailelerin kök hücre nakli tedavisini kabul etme oranı %3 e düştüğü bildirilmiştir (3). Olgulara hidroksiüre kullanım endikasyonları, eski ve güncel kök hücre nakli endikasyonları Tablo I de verilmiştir. Bunlara rağmen OHA de kök hücre nakli endikasyonları halen tartışılmaktadır. Verici alternatif verici seçimi Orak hücreli anemide ABD de tam uyumlu akraba verici bulma oranı %4 ten düşüktür (). Ayrıca buna 8/8 yüksek rezülüsyonda uyumlu kemik iliği ve 5-6/6 orta ve yüksek rezülüsyonda ve yeterli hücre bulunduran kordon kanı da eklenir ise bulunma oranları ancak %30-40 lara ulaşmaktadır (4,5). Hsieh ve arkadaşları 2 olguluk serilerinde sadece 24 olguya (%2) tam uyumlu kardeş donör bulabildiklerinin belirtmişlerdir (6). Bu nedenle bu olgularda alternatif verici kaynakları araştırılmaya başlanmıştır. Orak hücreli anemide kök hücre kaynağı olarak kordon kanının ilk kullanılması 996 yılında Brichard ve arkadaşları ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ

4 tarafından gerçekleştirilmiştir (7). Kordon kanı ile yapılan nakillerde sadece 2 olguda ölüm, 2 olguda VAH ve olaysız sağkalım oranları %66-00 arasında belirtilmiştir. Adamkiewicz ve arkadaşlarının 2007 yılında yayınladıkları akraba olmayan kordon kanı kullanılan çok merkezli 7 olguluk seride 3 (%42) olgunun donör kimerizmi ile kaldığını, (%4) olguda ölüm geliştiğini bildirmişlerdir (8). Tek alel uyumsuz kemik iliği ve yeterli kök hücre içeren tam veya minimal uyumsuz tekli yada çift kordon kanı olgularda bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Verici bulunamayan olgular için haploidentik verici (kardeş, anne, baba) yeni seçeneklerden biridir. Ancak haploidentik nakillerde graft rejeksiyonu ve VAH gelişme riskinin, tam uyumlu akraba ve akraba olmayan vericilerden yapılan nakillere göre belirgin olarak yüksek gözlendiği bildirilmiştir. Malign olmayan kök hücre nakillerinde graft reddi riski yüksek olduğundan CD34+ hücre miktarı > 5x0 5 /kg ın üzerinde tutulmalıdır. Özellikle kötülcül hastalıklarda yaşamda kalım süresinin daha kısa olması ve graft versus lökemi etkisinden dolayı bir seçenek olarak kullanılan haploidentik nakiller, kronik bir hastalık olan OHA de, haploidentik nakil sonrası yüksek olasılıkla görülecek bir diğer kronik hastalık olan VAH ile uğraşması ile sonuçlanabilir. Ancak yine de literatürde son birkaç yılda oldukça sınırlı sayıda haploidentik nakil uygulanan ve iyileşen birkaç olgu rapor edilmiştir (9). Kök hücre kaynağı olarak kemik iliği ve periferik kök hücre yeterli hücre elde etme ve engraftman açısından kordon kanına göre avantajlıdır. Ancak periferik kök hücreden yapılan nakillerde kemik iliğine göre VAH riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Tam uyumlu akraba vericiden uygulanan nakiller, tam uyumlu akraba dışı uygulanan nakiller ve kordon kanı nakilleri ile ilgili literatür bilgileri sırası ile Tablo 2, 3, 4 te verilmiştir. Hazırlık rejimleri Kötülcül hastalıklarda busulfan + siklofosfamid veya busulfan + siklofosfamid + total vücut ışınlaması olarak planlanan myeloablatif rejimler, alıcının kötülcül hücreleride içeren hematopoetik sistemini ortadan kaldırmayı ve tümüyle vericiden kaynaklı bir immün sistemini oluşturmayı hedeflemişlerdir. Son 0-5 yılda busülfan içeren myeloablatif hazırlık rejimleri ile tam uyumlu kardeşten uygulanan çocukluk çağı nakillerinde overall sağkalım >%90, olaysız sağkalım oranları ise >%80 oldukça başarılı sonuçlar bildirilmiştir. 996 yılında Walters ve arkadaşları 22 olguluk ilk geniş serilerinde busulfan (4 mg/kg) + siklofosfamid (200 mg/ kg) + ATG veya Alemtuzumab içeren hazırlık rejimleri ile 2 yıllık takipte %90 lık yaşamda kalım bildirmişlerdir (). 998 yılında Vermylen ve arkadaşlarının Belçika dan bildirdikleri 50 hastalık serilerinde hastaları iki grupta değerlendirmişlerdir. Otuzaltı hastayı içeren. gruptakilerin eritrosit süspansiyonu alma sayılar >3 ve yaş ortlamaları 8,6 yıl, 4 kişilik 2. grubun ise eritrosit süspansiyonu alma sayılar <3 ve yaş ortlamaları 2 yıl olarak belirtmiş, hazırlık rejimi olarak busulfan (6 mg/kg, 6 hastada 4 mg/kg) + siklofosfamid (200 mg/kg) ve bazı hastalarda ATG veya total lenfosit irradiasyonu kullanmışlardır. İkinci grupta overall survival, olaysız yaşamda kalım ve hastalıksız yaşamda kalım oranları birinci gruba göre belirgin yüksek saptandığı bildirilirken, ölüm, engraftman yokluğu, hastalık tekrarı ve miks kimerizm oranlarının birinci grupta, ikinci gruba göre daha yüksek saptandığını tanımlamışlardır. Tüm olgularda %93 lük yaşamda kalım belirtmişlerdir (20). Walters ve arkadaşları 2000 yılında çok merkezli toplanan 50 OHA li serilerinde hazırlık rejimi olarak busulfan (46 olguda 4 mg/kg) + siklofosfamid + ATG veya Alemtuzumab içeren tedavi sonrası yaşamda kalım %94, olaysız yaşamda kalımı ise % 84 olarak tanımlamışlardır. Bernaudin ve arkadaşları 87 olguluk çok merkezli serilerinde hazırlık rejimi olarak busulfan (farklı dozlarda)+ siklofosfamid (200 mg/kg) verdiklerini, ancak ilk olgularda miks kimerizm ve graft rejeksiyon oranlarının yüksek olması nedenleri ile sonraki hastalara ATG ekleyerek seriyi tamamladıklarını bildirmişlerdir. Tedavi sonrası yaşamda kalım %93,, olaysız yaşamda kalımı ise % 86, olarak tanımlamışlar ve transplant ilişkili ölümlerde en önemli nedenin VAH olduğunu belirtmişlerdir (2). Ayrıca nakil sonrası yeni inme ve akut göğüs sendromları gelişmemiş, bilişsel ve nörolojik fonksiyonlar korunmuş olarak bildirilmiştir. Hazırlık rejimininin yoğunluğuna karar verilirken kullanılacak kök hücre kaynağı, kalitesi, ABO kan grup uygunsuzluğu ve öncesinde alınan transfüzyon sayısı göz önünde bulundurulmalı Mart 202, ANTALYA 25

5 Tablo 4. Orak Hücreli Anemi de, akraba ve akraba dışı vericiden uygulanan kordon kanı nakilleri (6). Brichard ve ark 2009(33) Miniero ve ark, 998 (34) Gore ve ark, 2000 (35) Locatelli ve ark (36) Adamkiewicz ve ark 2007 (37) Mazur ve ark 2006 (38) Hazırlık Rejimi Bu 6 mg/kg, Cy 200 mg/kg ATG, CSA Bu 6 mg/kg, Cy 200 mg/kg ATG ± CSA Bu 726 mg/m 2, Cy 200 mg/kg ATG, CSA Çoğu Bu, Cy ALG / ATG CSA,± MTX Karışık 4 olgu myeloablatif 3 olgu azaltılmış yoğunluk Rituximab Alemtuzumab, Thiotepa (600 mg/m2), 600 cgy TVI, Tacrolimus + MMF Hasta Sayısı (Yaş Aralığı) Hastalıksız Yaşayan (n) Akut VAH Kronik VAH Ölüm ve Nedenleri (5 yaş) (3-) (9) (-20) 0 % %6 (?)? 7(3,4-6,8) 3 5 (Gr -4) Yaygın (9) 0 0 Sauter ve ark 200 (39) Azaltılmış yoğunluk (22) 0 0? Bu: Busulfan, Cy: Siklofosfamid, Flu: Fludarabin, CSA: Siklosporin, MTX: Metotreksat, MSS: Merkezi Sinir Sistemi, VAH: Verici Atak Hastalığı, ATG: Anti Timosit Globulin, ALG: Anti Lenfosit Globulin, MMF: Mikofenolat mofetil Gr: Grade dır. Örneğin kök hücre kaynağı olarak kordon kanı kullanıldığında myeloablatif rejimin yoğunluğu arttırılmalıdır. Sonuç olarak OHA de, tam uyumlu kardeş donörü olanlarda, %5-0 luk graft yetmezliği, %5-20 lik akut VAH, %80 lik olaysız yaşamda kalım oranları ile myeloablatif hazırlık rejimi sonuçları cesaret vericidir. Orak hücreli anemide son organ hasarı gelişmesine ek olarak myeloablatif hazırlık rejimlerinin toksistesinin eklenmesi, mortalite ve morbiditeyi etkileyen bir diğer faktördür. Bu nedenle hazırlık rejimi toksisitesini azaltmak için 2000 li yıllarda azaltılmış yoğunluktaki fludarabin yada total vücut ışınlaması içeren hazırlık rejimleri kullanımı gündeme gelmiştir. Myeloablatif olmayan hazırlık rejimlerinde alıcıda immünsüpresyon oluşturarak vericinin engraftmanının sağlanması hedeflenmektedir. Kötülcül olmayan immün yetmezlik veya hemoglobinopati gibi hastalıklarda miks kimerizm hastalığın sağaltımı için yeterli olabilmektedir. Orak hücreli anemide de miks kimerizm gelişen olgularda kimerizm oranı ile HbS düzeyi arasında tam bir ilişki mevcut değildir. Walters ve arkadaşları %67 ve %74 sabit miks donör kimerizmi ile %0 Hb S düzeyleri ve % sabit miks donör kimerizmi ile %7 Hb S düzeyleri elde etmiş ve orak hücre hastalığının klinik bulgularının gözlemlenmediğini bildirmişlerdir (22). Bu tedavilerde busulfan yerine düşük doz total vücut ışınlaması ve/veya fludarabin, yüksek doz siklofosfamid yerine alemtuzumab ve sirolimus ile immünosüpresyon oluşturulması hedeflenmiştir. Myeloablatif olmayan tedaviler genellikle iyi tolere edilmesine rağmen, en önemli problemi graft yetmezliği olarak tanımlanmıştır. Birkaç çalışmada da uzun süreli tam kimerizmin geliştiği de bildirilmiştir. Tek yaklaşım tüm hastalara uygun olmadığından kök hücre nakli, hazırlık rejimi ve donör seçimi yaparken, hastalığın şiddeti, VAH, tedavi ilişkili mortalite ve graft reddi olasılıkları ile birlikte değerlendirilmelidir. Orak Hücreli anemi nakillerinde aşağıdaki oranlar akılda tutulmalı ve dikkatli karar verilmelidir. Uzun dönem riskleri Hematopoetik kök hücre nakline bağlı uzun dönemde gelişebilecek büyüme gelişme, puberte problemleri ve infertilite gibi yan etkilerin hekim ve aile tarafından nakil yapılmadan önce paylaşılması gerekmektedir. Brachet ve arkadaşları OHA tanılı 30 çocuk hastanın HKHN tedavisi sonrası 0 kızdan 7 sinde tam ovarian yetmezlik ve 20 erkeğin çoğunda azo-oligospermi ile karakterize germinal epitelyal yetmezlik saptamışlardır. Kızlardan sadece bir tanesinin çocuk sahibi olabildiği bildirilmiştir (23). Eggleston ve arkadaşları OHA tanılı 53 olguyu büyüme ve gelişme açısından değerlendirmiş büyüme açısından bir gerilik saptamadıkları bildirmişlerdir. Türkiye deki orak hücreli anemilerde kök hücre nakli Ülkemizde kök hücre nakli uygulanan Ulusal Veri Tabanımıza kayıtlı 8 hasta mevcuttur. Bu hastalardan 2 si kız, 6 sı erkek, tümü tam uyumlu kardeşten, kök hücre kaynağı olarak kemik iliği kulanılmış hastalardır. Hastalıksız yaşayan olgu sayısı ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ

6 Tablo 5. Türkiye de Orak Hücreli Anemi tanısı ile Hematopoetik Kök Hücre tedavisi uygulanan 8 olgunun dökümü. Yaş Cinsiyet Nakil Tipi Kök Hücre Kaynağı Verici Hastalık Durumu Son Durumu 2 Erkek Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Var Yaşıyor 2 2 (2) Erkek Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Var Yaşıyor 3 5 Erkek Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Yok Yaşıyor 4 3 Erkek Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Yok Yaşıyor 5 8 Kız Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Yok Eksitus 6 5 Erkek Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Yok Yaşıyor 7 5 Erkek Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Yok Yaşıyor 8 9 Kız Allojenik Kemik İliği Kardeş Nüks Var Yaşıyor 3 Olgu Lösemili Çocuklar Vakfı 2 Olgu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi Olgu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi Olgu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi Olgu Medikal Park İstanbul Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi 4 tür. Bir hasta eksitus ile sonuçlanmıştır. Ayrıntılar Tablo 5 te verilmiştir. Sonuç Tam uyumlu akraba vericisi olan OHA li hastalarda MSS tutulumunu gösteren semptom yada belirtilerin gelişiminde, tekrarlayıcı akut göğüs sendromu veya vazookluzzif ataklarda, birden fazla eklemde osteonekrozis gelişiminde ve eritrosit alloimmünizasyonunda 6 yaş altı çocuklarda myeloablatif rejimler ile kök hücre nakli nakil ile ilgili riskler aile ile paylaşılarak önerilmelidir. Tam uyumlu akraba vericisi bulunamadığında, alternatif akraba dışı donörler ve hastanın klinik durumu ayrıntıları ile incelenerek nakil işlemi tartışılmalıdır. Özellikle kordon kanı nakilleri kemik iliği ile karşılaştırıldığında ucuz ve kolay ulaşılır olması, enfeksiyon açısından düşük risk taşıması, akut ve kronik VAH açısından daha az risk oluşturması olumlu, sınırlı sayıda kök hücre içermesi nedeni ile engraftman sağlayacak yeterli hücre miktarını sağlamaması da olumsuz taraflarıdır. k açısından da nedenleri ile düşünülmelidir. Ancak nakil yapılacak ise bunun 6 yaş altında, son organ hasarları oluşmadan erken dönemde yapılması önerilir. Kaynaklar. Shenoy S. Hematopoietic stem cell transplantation for sickle cell disease: current practice and emerging trends. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 20;20: Charache S. Fetal hemoglobin, sickling, and sickle cell disease. Adv Pediatr 990;37:-3 3. Olivieri NF. The b-thalassemia. New Engl J Med 999;34: hemoglobinopati-kontrol-programi.html 5. Bolaños-Meade J, Brodsky RA. Blood and marrow transplantation for sickle cell disease: overcoming barriers to success. Curr Opin Oncol Mar;2(2): Quinn C, Rogers Z, Buchanan G. Survival of children with sickle cell disease. Blood. 2004;03: Ohene-Frempong K, Weiner S, Sleeper L. Cerebrovascular accidents in sickle cell disease rates and risk factors. Blood. 998;9: Kinney T, Sleeper L, Wang W, et al. Silent cerebral infarcts in sickle cell anemia: a risk factor analysis. The cooperative study of sickle cell disease. Pediatrics. 999;03: Adams RJ, McKie VC, Hsu L, Files B, Vichinsky E, Pegelow C, et al. Prevention of a first stroke by transfusions in children with sickle cell anemia and abnormal results on transcranial Doppler ultrasonography. N Engl J Med. 998;339():5-0. Platt O, Brambilla D, Rosse W, et al. Mortality in sickle cell disease. Life expectancy and risk factors for early death. N EnglJ Med. 994;330: Walters MC, Patience M, Leisenring W, et al. Bone marrow transplantation for sickle cell disease. N Engl J Med 996; 335: McGann P, Ware R. Hydroxyurea for sickle cell anemia: what have we learned and what questions still remain? Curr Opin Hematol. 20;8: Kodish E, Lantos J, Stocking C, Singer P, Siegler M, Johnson F. Bone marrow transplantation for sickle cell disease. A study of parents decisions. N Engl J Med. 99;325: Mart 202, ANTALYA 27

7 4. Adamkiewicz T, Boyer M, Bray R, Haight A, Yeager A. Identification of unrelated cord blood units for hematopoietic stem cell transplantation in children with sickle cell disease. J Pediatr Hematol Oncol. 2006;28: Krishnamurti L, Abel S, Maiers M, Flesch S. Availability of unrelated donors for hematopoietic stem cell transplantation for hemoglobinopathies. Bone Marrow Transplant. 2003;3: Hsieh MM, Fitzhugh CD, Tisdale JF. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for sickle cell disease: the time is now. Blood. 20 Aug 4;8(5): Brichard B, Vermylen C, Ninane J, Cornu G. Persistence of fetal hemoglobin production after successful transplantation of cord blood stem cells in a patient with sickle cell anemia. J Pediatr. 996;28(2): Adamkiewicz T, Boyer M, Bray R, Haight A, Yeager A. Identification of unrelated cord blood units for hematopoietic stem cell transplantation in children with sickle cell disease. J Pediatr Hematol Oncol. 2006;28: Brodsky R, Luznik L, Bolanos-Meade J, Leffell M, Jones R, Fuchs E. Reduced intensity HLA-haploidentical BMT with post transplantation cyclophosphamide in nonmalignant hematologic diseases. Bone Marrow Transplant. 2008;42: Vermylen C, Cornu G, Ferster A, et al. Hematopoietic stem cell transplantation for sickle cell anemia: the first 50 patients transplanted in Belgium. Bone Marrow Transplant. 998;22: Bernaudin F, Souillet G, Vannier J, et al. Report of the French experience concerning 26 children transplanted for severe sickle cell disease. Bone Marrow Transplant. 997;9(suppl): Walters M, Patience M, Leisenring W, et al. Stable mixed hematopoietic chimerism after bone marrow transplantation for sickle cell anemia. Biol Blood Marrow Transplant. 200;7: Brachet C, Heinrichs C, Tenoutasse S, et al. Children with sickle cell disease:growth and gonadal function after hematopoietic stem cell transplantation. J Pediatr Hematol Oncol 2007; 29: Eggleston B, Patience M, Edwards S, et al. Effect of myeloablative bone marrow transplantation on growth in children with sickle cell anaemia: results of the multicenter study of haematopoietic cell transplantation for sickle cell anaemia. Br J Haematol 2007; 36: Brachet C, Azzi N, Demulder A, et al. Hydroxyurea treatment for sickle cell disease: impact on haematopoietic stem cell transplantation s outcome. Bone Marrow Transplant. 2004; 33(8): Panepinto JA, Walters MC, Carreras J, et al. Matched-related donor transplantation for sickle cell disease: report from the Center for International Blood and Transplant Research. Br J Haematol. 2007;37(5): Hsieh MM, Kang EM, Fitzhugh CD, et al. Allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation for sickle cell disease. N Engl J Med. 2009;36(24): Krishnamurti L, Kharbanda S, Biernacki MA, et al. Stable long-term donor engraftment following reduced-intensity hematopoietic cell transplantation for sickle cell disease. Biol Blood Marrow Transplant. 2008;4(): Horwitz ME, Spasojevic I, Morris A, et al. Fludarabinebased nonmyeloablative stem cell transplantation for sickle cell disease with and without renal failure: clinical outcome and pharmacokinetics. Biol Blood Marrow Transplant 2007; 3: Horan JT, Liesveld JL, Fenton P, et al. Hematopoietic stem cell transplantation for multiply transfused patients with sickle cell disease and thalassemia after low-dose total body irradiation, fludarabine, and rabbit antithymocyte globulin. Bone Marrow Transplant 2005; 35: Iannone R, Casella JF, Fuchs EJ, et al. Results of minimally toxic nonmyeloablative transplantation in patients with sickle cell anemia and beta-thalassemia. Biol Blood Marrow Transplant 2003; 9: van Besien K, Bartholomew A, Stock W, et al. Fludarabine-based conditioning for allogeneic transplantation in adults with sickle cell disease. Bone Marrow Transplant. 2000;26(4): Brichard B, Vermylen C, Ninane J, Cornu G. Persistence of fetal hemoglobin production after successful transplantation of cord blood stem cells in a patient with sickle cell anemia. J Pediatr. 996;28(2): Miniero R, Rocha V, Saracco P, et al. Cord blood transplantation (CBT) in hemoglobinopathies. Eurocord. Bone Marrow Transplant. 998; 22(suppl ):S78-S Gore L, Lane PA, Quinones RR, Giller RH. Successful cord blood transplantation for sickle cell anemia from a sibling who is human leukocyte antigen-identical: implications for comprehensive care. J Pediatr Hematol Oncol. 2000;22(5): Locatelli F, Rocha V, Reed W, et al. Related umbilical cord blood transplantation in patients with thalassemia and sickle cell disease. Blood. 2003; 0(6): Adamkiewicz TV, Szabolcs P, Haight A, et al. Unrelated cord blood transplantation in children with sickle cell disease: review of four-center experience. Pediatr Transplant. Sep. 2007;(6): Mazur M, Kurtzberg J, Halperin E, Ciocci G, Szabolcs P. Transplantation of a child with sickle cell anemia with an unrelated cord blood unit after reduced intensity conditioning. J Pediatr Hematol Oncol. 2006;28(2): Sauter C, Rausen AR, Barker JN. Successful unrelated donor cord blood transplantation for adult sickle cell disease and Hodgkin lymphoma. Bone Marrow Transplant. 200;45(7): ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU ve KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Orak Hücre Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Hematopoietic Stem-Cell Transplantation for Sickle Cell Disease Atila Tanyeli 1

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Beta Talasemi Majorlu Hastalarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Beta Thalassemia

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Aksoylar S Çetingül N Kansoy S Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Aksoylar S Çetingül N Kansoy S Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 51(1): 31-35, 2012 Ağır edinsel aplastik anemili çocuklarda kök hücre transplantasyonu: 15 olgunun değerlendirilmesi Allogeneic

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi Allogeneic

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Dr. Mehmet Ertem. Anahtar Sözcükler

Dr. Mehmet Ertem. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Dr. Mehmet Ertem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Pediatrik KİT Ünitesi, Ankara,

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI GÜNCEL ÇALIŞMA SİSTEMİ VE HİZMET SUNUMU İTF Kemik İliği Bankası 1999 yılında, hiçbir kar amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuştur ve çalışma

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları Caner ALPARSLAN 1, Eren SOYALTIN 1, Fatma MUTLUBAŞ 1, Seçil ARSLANSOY ÇAMLAR 1, Elif Perihan ÖNCEL 2, Demet ALAYGUT 1, Belde KASAP DEMİR 3, Önder

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER

TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER Prof.Dr.S. Sema ANAK stanbul Üniv. stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU B.D. ; 24 Yaşında, Kadın hasta, Ev hanımı, Evli ve bir çocuk annesi. 0 RH (+) ÖYKÜ-I B.D. Şubat 2012 de; Halsizlik,

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu NIDDK USRDS EPİDEMİYOLOJİ A.B.D. de böbrek nakli sonrası diyalize dönen hasta oranı %4-5 (2010 yılında 5588 kişi) Kanada

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

Acil Karaciğer Transplantasyonu

Acil Karaciğer Transplantasyonu Acil Karaciğer Transplantasyonu A.E. (24,K) Şikayeti: Aralıklı bulantı-kusma, sarılık Hikayesi: 6 gündür mevcutmuş. Başka bir hastanede ayaktan izlenmiş. Özgeçmiş: Özellik yok. Muayene: Şuur açık, aktif,

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

VESİLE PAYDAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ

VESİLE PAYDAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ VESİLE PAYDAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ ÖYKÜ F. Z. A, 8 yaşında kız hasta 3 yıldır Fanconi Aplastik anemi tanısıyla takipte

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Güncel Yaklaşımlar Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Malatya Deneyimi ABD Karaciğer Nakli Verileri -2007 ABD Karaciğer Nakli Verileri -2008

Detaylı

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji

Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Doç Dr. Ayşe ERBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Araştırma Uygulama Merkezi Pediatrik Onkoloji-Hematoloji Hemoglobin S; β globin zincirinde nokta mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Yapısal hemoglobin

Detaylı

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015 SUNU PLANI İndüksiyonda yeni ilaçlara gerçekten ihtiyaç var mı? Günümüzde

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ Gül AydınTığlı 1, Koray Yalçın 2, Esvet Mutlu 1, Derya Mutlu 3, Alphan Küpesiz 2, Dilek Çolak 4, Meral Gültekin

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI

TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Sunum Akışı DNA replikasyonu Telomer Telomeraz Telomeraz eksikliğinde görülen hastalıklar

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Myeloblastic Leukemia İbrahim

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM 1 Kök Hücre Kaynağının Hastanın Kendisi Olup Olmamasına Göre 1. Otolog HKHT Lenfomalar Solid Tümörler 2. Allojenik HKHT

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Hazırlık Rejimleri Conditioning Regimens in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Kordon Kanı Transplantasyonu Allogeneic Cord Blood Transplantation Banu Oflaz Sözmen 1, Mehmet Ertem 2 1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar:

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: Ahmet Muzaffer Demir Tülin Tiraje Celkan Güner Hayri Özsan Görgün Akpek THD Başkanı 9. KİTKHT Kongre

Detaylı

Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder.

Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder. Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder. Antijenler: Trombositlere özgü antijenler (HPA) Eritrositlere özgü antijenler

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Dr. Saadet Akarsu. Anahtar Sözcükler. Hemoglobinopati, Talasemi, Transfüzyon HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI ÖZET

Dr. Saadet Akarsu. Anahtar Sözcükler. Hemoglobinopati, Talasemi, Transfüzyon HEMOGLOBİNOPATİLERDE TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI ÖZET TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Dr. Saadet Akarsu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye e-posta: aksaadet@yahoo.com

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI

KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI + KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI Meral Beksaç Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Beksac, TİGED 2015, Antalya + Organ nakilleri 2 Organ nakillerinde HLA engeli Uzun süreli immun baskılama

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

ORAK HÜCRELİ ANEMİİZLEM VE TEDAVİSİ. Dr. SELMA ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD

ORAK HÜCRELİ ANEMİİZLEM VE TEDAVİSİ. Dr. SELMA ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD ORAK HÜCRELİ ANEMİİZLEM VE TEDAVİSİ Dr. SELMA ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD Orak Hücreli Anemi (OHA) Orak hücreli anemi (OHA), hemoliz, hayatı tehdit edebilen akut komplikasyonlar

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU. Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi. Kayseri-2013

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU. Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi. Kayseri-2013 KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi Kayseri-2013 Kök Hücre Nakli Kök hücre donasyonunda fayda zarar riskine etik yönden bakılırsa, faydanın

Detaylı

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TİGED 2013, Çeşme, İzmir Dünya nüfusu ve yaşlı nüfus giderek artmakta Sağlık hizmetine gereksinim artmakta

Detaylı

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır?

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır? BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrek nakli modern tıbbın en büyük başarılarından birisidir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Hastalar böbrek nakli olsa bile yaşamlarının

Detaylı

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Viral Yanıtın Değerlendirilmesi

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Viral Yanıtın Değerlendirilmesi Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Viral Yanıtın Değerlendirilmesi Derya Mutlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antalya Sunum içeriği Terminoloji Sorun

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Transfüzyonel demir birikimi ve yönetimi

Transfüzyonel demir birikimi ve yönetimi Transfüzyonel demir birikimi ve yönetimi Doç. Dr. Serdar ŞIVGIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı ThREG Eğitim Seminerleri Ocak 2017 1 Demir birikimi!. Demir metabolizması

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

Gammacell 3000 Elan KAN IŞINLAMA CİHAZLARI GAMMACELL 3000 ELAN CİHAZININ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ KLAVYE Barkod okunmadığı durumlarda klavyeden giriş yapma özelliği vardır. DİJİTAL GÖSTERGE BARKOD OKUYUCU Barkod

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum OLGU-2 Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum 9 yaş Erkek Şikayeti Halsizlik İştahsızlık Öksürük Kilo kaybı Ateş Göğüs ağrısı Hikayesi Bir aydır

Detaylı