EK OKUMA PARÇASI: İNCİRLİ M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK OKUMA PARÇASI: İNCİRLİ M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU EK OKUMA PARÇASI: İNCİRLİ M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU GELİRİ VE YAPIM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ 48

2 İNCİRLİ - M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU GELİRİ VE YAPIM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ İnş. Yük. Müh. Başar ARIOĞLU, Yapı Merkezi - Genel Müd. Yard. Mad. Yük. Müh. Ali YÜKSEL, Yapı Merkezi - İzray Şantiyesi Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU, İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ÖZET İstanbul LRTS 2. Aşama İnşaatı Güzergahının Bakırköy-İncirli ile Lepra Hastanesi arasında kalan bölümü, yoğun trafik yüküne sahip E-5 karayolunu kesmesi, çok sık yerleşım yapıları arasından geçmesi, topoğrafik koşullar ve hat geometrisinin getirdiği zorunluluklar dolayısıyla derin tünelle geçilmiştir.söz konusu tünel güzergahı, tabanında geçirimsiz Siltli Kil ve Kilden oluşan Güngören Formasyonları ve bunun üstündeki, geçirimli diğer kelimelerle Akifer niteliğindeki Marn ve Kireçtaşından oluşan Bakırköy Formasyonları içerisinde bulunmaktadır. Çalışmada yeraltı suyu gelirinin tünel kazı ve kaplama betonu yapımı sırasında ortaya çıkardığı sorunlar konu edilmiş ve buna karşı alınan belli başlı mühendislik önlemleri açıklanmıştır. 1. GİRİŞ İstanbul un hızlı kentleşmesi son yıllarda ulaşım problemini dramatik boyutlara getirmiş bulunmaktadır. Yine diğer taraftan lastik tekerlekli ulaşım araçlarının meydana getirdiği gaz emisyonunun çevre kirliliği yada hava kirliliği ne önemli bir katkıda bulunduğu açık şekilde bilinen bir gerçektir. Yukarıda özetle belirtilen problemler zincirine çözüm için hem hızlı, yüksek kapasitede ve konforlu ulaşım imkanları, hem de temiz enerji kullanması dolayısıyla Raylı Toplu Taşıma sistemeleri gündeme gelmiş ve İstanbul da Aksaray ile Hava alanı arasında kalan bölümde Hafif Raylı Sistem Güzergahı planlanmıştır. Bu güzergahın 2. aşamasını oluşturan Esenler - Hava Alanı arasındaki bölümünün inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlanarak sistemin deneme seferlerine başlanmıştır. Bu güzergahın yoğun trafik yüküne sahip karayolları, yoğun yapılaşma alanlarında bulunması, güzergah geometrisi ve topoğrafik koşullardan dolayı Bakırköy ile Ataköy- Lepra Hastanesi arasındaki güzergah kesimi Derin Tünel ile geçilmiştir. Diğer inşaat türlerinde olduğu gibi, yeraltı suyu, derin tünel yapımında da bir takım inşaat zorlukları oluşturmakta ve buna karşı bazı mühendislik önlemlerinin alınmasını gerekli hale getirmektedir. Bu çalışmada İncirli-M. İnönü Tünelinin yapım çalışmaları sırasında gözlenen su geliri konu edilmiş ve alınan mühendislik önlemlerine yer verilmiştir.

3 2. M. İNÖNÜ TÜNELİ VE YAPIM ÇALIŞMALARI 9.6 km lik güzergahın km ile arasındaki bölümü derin tünelle geçilmiştir. Bu bölümün başlıca şu nedenlerden dolayı derin tünel ile geçilmesi zorunlu olmuştur [1]; Şehrin ana arterini oluşturan E-5 karayolunun güzergahı birkaç noktada kesmesi, Yoğun bir yapılaşma alanından geçilmesi, Hat geometrisi ve Topoğrafik koşullar. Tünel yapım çalışmalarına 5 Mayıs 1993 tarihinde başlanmış, kazı ve ön sağlamlaştırma işleri toplam 293 işgününde, 6 Mayıs 1994 de tamamlanmış, son kaplama betonu yapımı ise 12 Eylül 1994 de bitirilmiştir. [2] Tünel, Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu ile üç kademeli olarak açılmış,ön sağlamlaştırma püskürtme beton + Çift kat çelik hasır + çelik kafes iksa + kaya bulonu ndan oluşan iksa sistemi ile yapılmıştır. Tünelin kazı genişliği m., kazı yüksekliği 8.25 m., toplam kazı alanı ise 73 m 2 dir. İlerleme adımları tünel aynasının ve jeomekanik koşulları gözetilerek 0.80 ila 1.30 m. arasında tutulmuş, cm kalınlığında püskürtme beton uygulaması yapılmıştır. Yine tabakaların jeomekanik koşullarına göre tünel kemerinde birbirleri arasında cm mesafede toplam sayısı arasında, 3 m. uzunluğunda, Φ 26 lık nervürlü çelik çubuklar önsüren olarak kullanılmıştır. Doğu Tüneli nin km ile ler arasında tünel aynasında orta dayanımlı Kireçtaşlarının hakim olduğu bölümlerde kazı işlemi kollu kazıcı tünel açma makinası (Wesfalia Lünen 178/300 H model, 80 ton., 436 KW) ile gerçekleştirilmiş, hakim olarak siltli kil ve kil tabakalarının bulunduğu Doğu Tüneli ' nin diğer bölümlerinde ve Batı Tüneli ' nde kazı tünel uyumlu ekskavatör (Liebherr R 942 HD ve R 912 HD) ile yapılmıştır [3]. Ön sağlamlaştırma işleminden sonra tünelin Son Kaplama ' sı çift kat hasır çelik donatılı, 40 cm kalınlığında B 30 betonu ile yapılmıştır [4]. 3. JEOLOJİK DURUM Tünel, İstanbul un batısında yayılım gösteren [5] tabanda Üst Miyosen yaşlı, Siltli Kil ve Kil tabakalarından oluşan Güngören Formasyonu ile bunun üstünde yer alan, yine Üst Miyosen yaşlı, Kireçtaşları ve Marn lardan oluşan Bakırköy Formasyonu içerisinde bulunmaktadır. Siltli Kil ve Killer koyu gri-gri-yeşilimsi-mavimsi renklerde aşırı konsolide olmuş - yer yer kiltaşı dayanımında, fissürlü ve çatlaklıdır. Kireçtaşı ve Marn tabakaları ise beyaz-krem renklerde bol Mactra fosil içeriğine sahip, genellikle düşey eğimli iki çatlak takımı ile sık-çok sık çatlaklı (5-20 cm), ince-çok ince (5-20 cm) tabakalıdır. Tabakalar genellikle 5 o -10 o güney-batıya eğimli ve az-çok antiklinalsenklinal yapılarını andırır biçimde ondülasyonlu ve özellikle tüneli, batıda Bahçelievler istasyonunun bitişiğindeki kısımlarda kesen, atımı 1 ila 4 m. ye varan iki değişik yönelimli faylarla kırıklıdır [6]. Doğu girişinde, km den km 6+300'lere kadar tünel aynasında kil aratabakalı kireçtaşı ve marn tabakaları hakim litoloji olarak gözlenmektedir. Km lerden

4 sonra tünel tabanında, Güngören ve Bakırköy Formasyonları arasında geçiş zonu niteliğindeki Kireçtaşı-Marn aratabakalı kahve renkli kil tabakaları belirmektedir. Buradan sonra, tünelin ilerleme yönüne göre eğimli olmasından dolayı tedrici olarak siltli kil tabakaları hakim olmaya başlamaktatır. Km 6+400'den sonra tünel aynasının tamamında siltli kil tabakaları bulunmaktadır [6] (Şekil-1). 4.TÜNELDE SU GELİRİ 4.1.SU TAŞIYAN (AKİFER ) TABAKALAR VE SU GELİRİNİ DENETLEYEN FAKTÖRLER Tünel Jeolojik boy kesiti (Şekil-1), incelendiğinde hidrojeolojik açıdan başlıca iki farklı karakterde tabakanın varlığı göze çarpmaktadır; Altta Siltli Kil ve Killerden oluşan Geçirimsiz tabaka ve Üstte ise çatlaklı Kireçtaşı ve Marnlardan oluşan Geçirimli tabaka. Farklı hidrojeolojik özellikteki bu iki tabaka ara kesitinin, tünel güzergahının büyük bir bölümünde, tünel aynasında yer alması, miktarları değişen ölçülerde bir Yer altı Suyu Geliri söz konusu olmuştur. Akifer özelliği gösteren tabakalarda tünelin açılmasını takiben, tünel açıklığı bir drenaj kanalı gibi çalışmaya başlamakta, bunun sonucunda akifer tabakalarındaki yeraltı suyu seviyesi ortamın geçirimliliğine bağlı olarak düşmekte ve tünel aynasında, hemen hemen sadece geçirimli-geçirimsiz tabaka ara kesitinden su geliri gözlenmektedir. Tünelde gözlenen yeraltı suyu gelirinin başlıca aşağıda belirtilen faktörler tarafından denetlendiği belirlenmiştir; Geçirimli tabakaların permeabilite büyüklüğü, Geçirimli ve geçirimsiz tabakalar arakesiti kotunun tünel aynasına göre konumu, Tünel aynasının Jeolojik Yapılar ile olan konumları. Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yukarıda belirtilen faktörlere tünelden, güzergah boyunca tipik örnekler verilecektir TÜNELDEN SU GELİRİ VE SU GELİRİ ÖLÇÜMLERİ Doğu tüneli başlangıcında km lerde tünel aynasında sık-çok sık çatlaklı, karstik erime boşluklu kireçtaşları bulunmaktadır. Bunlardaki açık-bağlantlılı karstik boşluklardan zaman zaman 60 lt/dak ya ulaşan miktarlarda yeraltı suyu geliri söz konusu olmuştur. Tünelin ilerleyen bölümlerinde km den sonra geçirimsiz kil tabakalarının belirmesiyle birlikte tünel aynasından damlama-akma şeklinde su geliri başlamıştır (Şekil -1). Tünel uzunluğunun artmasıyla birlikte tünelden dışarıya atılan su miktarı giderek artmış ve km lerde toplam debi (tünel ağzında) 100 lt/dak ya ulaşmıştır (Şekil-2). Km km lerde aynanın üst bölümlerinde gevşek, siltli kum-kum seviyesi ile karşılaşıldığında, bu tabakadan akma - damlama türünde bir su geliri olmuştur (Şekil-1).

5 Tünel çalışmaları sırasında ayna önünde toplanan su, ayna önüne yerleştirilen seyyar dalgıç pompalar vasıtasıyla, batı tüneline tünel kenarlarında oluşturulan drenej kanallarına pompalanmış, buradanda eğim aşağı suyun kendi cazibesi ile tünel dışına atılması sağlanmıştır. Doğu tünelinde ise ayna önüne toplanan su, yine seyyar dalgıç pompalar ile aşağıda bahsedilen pompa çukurlarına pompalanmıştır. Kazı ve yükleme makinalarının tabana batmasını önlemek ve manevra kabiliyetini artımak için tabana invert kazısının ve püskürtme betonunun yapılmasından sonra tünel tabanına sudan etkilenmeyen grovak dolgu malzemesi serilmiştir. Doğu tünelinde ilerleme eğim aşağı olduğundan burada tünel tabanında biriken suyun drene edilebilmesi amacıyla tünel tabanındaki dolgu malzemesinin altına drenaj kabiliyeti olan mıcır veya balast serilmiştir. Drene edilen su belli aralıklarla tesis edilen ve içerisine dalgıç pompaların konulduğu pompa çukurlarında toplanmış, buradan tünel boyunca mevcut olan ø 5' lik borularla dışarıya atılmıştır (Şekil-3). Kaya bulon deliklerine yerleştirilen enjeksiyon harcının su ile yıkanmasının önlenmesi için bir taraftan harcın su/çimento oranını düşürülmesi yoluna gidilerek harcın katılığı artırılmış ve böylece delik içinde su basıncını yenebilecek bir tıkaç oluşturulmuştur. Diğer taraftan da deliğe enjeksiyon harcı yerleştirilmeden önce priz hızlandırcı cam kartuj yerleştirlmiş, kaya bulonu çubuğu yerleştirilince cam tüp kırılarak kartuj içerisindeki malzeme harç içerisine yayılarak enjeksiyon harcının çok kısa bir sürede prizini sağlamıştır. 5.2.SON KAPLAMANIN YAPIMINDA ALINAN ÖNLEMLER Son kaplamanın yapımından önce tüneldeki yeraltı suyunun betona zararlılığı açısından bir değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla hem doğu hem de batı tünelinden su örnekleri alınmış ve Tablo-3 de belirtilen kimyasal parametreleri laboratuvarda analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ise aynı tablonun son sütununda belirtilmiştir. Görüleceği üzere tünelin değişik noktalarından alınan ve az-çok tünel ortalamasını ifade edebilecek olan tünel çıkışından alınan su örneklerinin kimyasal parametreleri, zayıf derecede zararlılık değerlerinin altındadır. Betonun dökümünden önce tünel cidarından akan ve sızan suların taze kaplama betonuna zarar vermemesi için tünel duvarlarının su gelen bölümleri kabarcıklı PVC örtü malzemesi ile kaplanmıştır. Kaplama betonunun yapımı sırasında iyi bir yerleştirmenin sağlanabilmesi dolaysıyla geçirimsiz nitelikte beton üretilebilmesi için taze betona, çimento ağırlığının %3 ü kadar Sikament FF akışkanlaştırıcı katkı maddesi ilave edilmiştir. Beton döküm anoları arasında meydana gelen derzlerden su gelmemesi için derzlere PVC su tutucular yerleştirilmiştir.

6 Km den sonra Bahçelievler istasyonuna kadar (km 7+006), tünel aynasının tamamında geçirimsiz karakterdeki siltli kil-kil tabakaları yeraldığından, tünelin bu aralığında bir su geliri sözkonusu olmamıştır (Şekil-1). Batı tünelinde tünel açım işlemleri batı portalinden başlamış ve Bahçelievler istasyonuna doğru yapılmıştır. Batı tünelinini ilk bölümlerinde de tabakaları eğim yönü ilerleme yönü ile aynı olup bir antiklinalin ikinci kanadı içerisinde ilerlendiğinden bu ilk bölümlerde su geliri damlama-sızıntı şeklinde (~10 lt/dak) görülmüştür. Km lerde bir senklinal yapı ile karşılaşılmıştır. Bu senklinalin her iki kanadının eksene yakın bölümlerinde ve özellikle eksen noktası civarında su geliri, tünelde ölçülen en fazla su geliri (~ lt/dak) olmuştur. Diğer taraftan senklinal yapıyı takip eden antiklinalin kanatlarından eksenine doğru yaklaşıldıkça aynadan su geliri giderek azalmış ve antiklinalin tepe kısımlarında ise hemen hemen su geliri görülmemiştir. Batı tünelinin son bölümlerindeki 1-4m. atımlı fay zonundan da ~ lt/dak mertebelerinde bir su geliri gözlenmiştir. Şekil-2 te güzergah boyunca, tünel aynasındaki ve tünel çıkışındaki toplam su debilerinin değişimi verilmiştir. Yine aynı şekil üzerinde tünel aynasındaki günlük ilerleme hızları da aynı şekil üzerinde gösterilmiştir. Farkedileceğiı gibi su gelirinin arttığı bölümlerde ilerleme hızında belirgin bir azalma göze çarpmaktadır. Tablo-1 de yeraltı suyunun, bazı üretim parametreleri üzerindeki etkisi sayısal olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Tablo-1 Batı Tünelinde Yeraltı Suyu Gelirinin Bazı Üretim Parametreleri Üzerindeki Etkisi Tünel Güzergahı, km Aynadan Su Geliri, lt/dak İlerleme Hızı, m/gün (*) Birim İlerleme için Atılan Su Miktarı, m/m Birim Kazı Hacmi için Atılan Su miktarı, m 3 / m Birim Kazı Hacmi için P. Beton Miktarı, m 3 / m (*) İki vardiya çalışma yapılmıştır.

7 4.3. SU GELİRİNİN TÜNEL ÇALIŞMALARINA ETKİSİ Tünelde karşılaşılan yeraltı suyu gelirinin tünel çalışmalarında başlıca; şu işlemleri etkilemektedir : Kazı - yükleme, İksa yapım çalışmaları (Püskürtme beton,kaya Bulonu), Son kaplama betonu yapımı. Yeraltı suyu ile karşılaşılan bölümlerde, Kireçtaşlarına ait kil aratabakalarının suyun yumuşatma etkisi ile kohezyonu düşmekte ve kazı sırasında kendi kendine sökülme olayını hızlandırarak artmasına yolaçmaktadır. Su gelirinin ortaya çıkardığı bir diğer sorun da şu şekilde özetlenebilir; altyarı ( * ) veya taban kazısı sırasında yeraltı suyu tabakalardaki mevcut çatlaklara girerek çatlak yüzeyindeki malzemenin kayma mukavemetini - sürtünme açısını düşürerek çatlaklarla sınırlanmış olan blokların kayarak düşmesine yol açmakta, altyarıda ve tabanda çalışan işçiler için tehlike oluşturmaktadır. Tünel kazısı sırasında oluşan hafriyat, tünel aynasında 955 L paletli ekskavatör ile yüklenmekte ve kamyonlarla dışarıya taşınmaktadır. Tünel aynasından gelen su ayna önünde toplanarak, hafriyatın yumuşamasına sebep olmakta, makinaların ve kamyonların manevra kabiliyetini azaltmaktadır. Diğer taraftan, Doğu Tünelinde ayna önündeki su zemini yumuşatarak kollu kazıcı makinanın zemine batmasına yolaçmıştır. Kazıdan hemen sonra, iksasız tabakaların gevşemesinin önlenmesi amacıyla kazı yüzeyine ve duvarlara 3-5 cm kalınlığında bir püskürtme beton yapılmaktadır. Özellikle akma şeklinde bir su geliri sözkonusu olduğu zaman taze beton, henüz prizini tamamlamamış olduğundan suyun yıkama etkisi ile yere dökülmekte, bu alana tekrar püskürtme beton yapılması gerekli olmaktadır. Dolayısıyla püskürtme beton sarfiyatı artmaktadır. Ø = 45 mm çapında, l= 4 m uzunluğunda açılan kaya bulonu delikleri açılınca ilkin drenaj kanalı gibi çalışmakta ve yeraltı suyu geliri enjeksiyon için yerleştirilen harcı yıkayarak delikten dışarıya sürüklemektedir. 5. SU GELİRİNE KARŞI ALINAN MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ İncirli M. İnönü Tünelinde çeşitli işlem aşamalarında yeraltısuyu gelirinin ortaya çıkardığı sorunlar ve bunlara karşı alınan mühendislik önlemleri Tablo-2 de özetlenmeye çalışılmıştır TÜNEL KAZISI VE İLK İKSANIN YAPIMINDA ALINAN ÖNLEMLER Kazı sırasında, tabakaların gevşemesinin önlenmesi amacıyla yüzeye uyulanan 3-5 cm lik püskürtme betonun yıkanmaması için betona ilave edilen hızlandırıcı katkı miktarının artırılması yoluna gidilmiştir. Püskürtme beton yapımından sonra beton arkasında birirken veya betondan kontrolsuz bir şekilde akan-sızan suyun drene edilmesi için tünel duvarlarına yeterli aralıklarda ve sayıda, suyun geldiği tabakalar içerisinde olmak üzere f 45 mm çapında delik açılmış ve bu deliğe, tabakalar içerisinde içerisinde kalan kısmı perfore olan ø 25 mm lik plastik (PVC) boru yerleştirilmiş, bu boru ile drene edilen su tünelin her iki kenarındaki drenaj kanallarına verilmiştir (Şekil-3). ( * ) Bu çalışmada Kalot, Stross, ve Radye için sırasıyla Üstyarı, Altyarı ve Taban deyimleri kullanılacaktır.

8 6. SONUÇLAR İncirli M.İnönü Tüneli güzergahının altta geçirimsiz Siltli Kil ve bunun üstündeki geçirimli Marn - Kireçtaşları içerisinde bulunmasından dolayı debisi ( lt/dak) varan ölçüde yeraltı suyu geliri ile karşılaşılmıştır (Şekil-1,2). Yeraltı suyu bir taraftan kazı -iksa yapım çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiş ve ilerleme hızını düşürmüş diğer taraftan da buna karşı birtakım mühendislik önlemlerinin alınmasını gerekli kılmıştır. Sonuçta yeraltı suyu geliri tünel birim maliyetini artırıcı yönde rol oynamıştır (Tablo-2). Kazı sırasında suyun drene edilmesi için tünel duvarında, geçirimli tabakalar içerisinde drenaj deliği açılmış ve perfore boru yerleştirilmiştir. Ayna önünde toplanan su ise ayna tabanına yerleştirilen seyyar dalgıç pompalarla tünel kenarlarındaki geçici drenaj kanallarına atılmıştır (Şekil-3). Ayna önünde toplanan su çalışan makinaların manevra kabiliyetini azaltmış buna karşın, tünel tabanındaki suyun drene edilebilmesi için mıcır ve bunun üstüne su etkisi ile yumuşamayan grovak dolgu malzemesi serilmiştir. Tüneldeki su geliri bir yandan tabakaları gevşeterek aşırı sökülmenin artmasına diğer yandan da püskürtme beton yapımı sırasında taze betonun prizini tamamlamadan dökülmesine dolayısıyla püskürtme beton tüketiminin artmasına yol açmıştır. Bu durumda betona ilave edilen priz hızlandırıcı katkının artırılması yoluna gidilmiştir. Tünelden gelen suyun kimyasal bakımdan betona zararlı olmadığı tesbit edilmiş ancak kaplama betonu yapımını güçleştirmiş, keza burada da ek önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir (Tablo-3). 7. KAYNAKLAR. [1] İstanbul LRTS Projesi 2.Aşama İnşaatı Güzergah Raporları, Yapı Merkezi, İstanbul,1994 [2] İncirli M. İnönü Tüneli Üretim Kayıtları, Yapı Merkezi, İstanbul,1994. [3] ARIOĞLU, B., YÜKSEL,A., ARIOĞLU E., İncirli M. İnönü Tüneli Yapım Çalışmaları ve Üretim Parametreleri, Ulaşımda Yeraltı Kazıları 1. Sempozyumu, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. İstanbul,Aralık [4] M.İnönü Tüneli Son Kaplama Betonu Yapım ve Değerlendirme Raporları, (Yayınlanmamış Raporlar), Yapı Merkezi, İstanbul, Mayıs [5] ARIÇ, C., Haliç-Küçükçekmece Gölü Bölgesinin Jeolojisi, İTÜ Maden Fak., İstanbul [6] YÜKSEL, A., İstanbul Hızlı Tramvay Projesi 2. Aşama İnşaatı İncirli-M.İnönü Tüneli'nin Mühendislik Jeolojisi, Yapı Merkezi, İstanbul Eylül 1994.

9

10

İNCİRLİ - M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU GELİRİ VE YAPIM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ

İNCİRLİ - M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU GELİRİ VE YAPIM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ İNCİRLİ - M. İNÖNÜ TÜNELİNDE SU GELİRİ VE YAPIM ÇALIŞMALARINA ETKİSİ İnş. Yük. Müh. Başar ARIOĞLU, Yapı Merkezi - Genel Müd. Yard. Mad. Yük. Müh. Ali YÜKSEL, Yapı Merkezi - İzray Şantiyesi Prof. Dr. Müh.

Detaylı

İNCİRLİ- M.İNÖNÜ TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ

İNCİRLİ- M.İNÖNÜ TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ İNCİRLİ- M.İNÖNÜ TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ İnş.Y.Müh. B.ARIOĞLU (1) Mad.Y.Müh. A.YÜKSEL (1) Prof.Dr.Müh. E.ARIOĞLU (2) 1. GİRİŞ Son yıllarda, İstanbul kenti, hızlı kentleşme, ve

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 2. Bölüm Ek Notları (Marmaray Projesi nde Yapılan Sondaj Çalışmalarının Sayısal Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü Mart

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

İNCİRLİ - M.INONU TÜNELİNDE UYGULANAN GEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRMESİ

İNCİRLİ - M.INONU TÜNELİNDE UYGULANAN GEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRMESİ İNCİRLİ - M.INONU TÜNELİNDE UYGULANAN GEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRMESİ İnş.Yük.Müh. Başar ARIOĞLU (*) Mad.Yük.Müh. Ali YÜKSEL (*) Hrt.Yük.Müh. Ahmet ÜNLÜTEPE (*) Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU(**) 1.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI MARMARAY PROJESİ FURKAN ERDEM ADIM 1: STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER Staj bilgilendirme toplantısı Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj yapılacak yerin

Detaylı

İNCİRLİ- M.İNÖNÜ TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ. İnş.Y Müh. B.ARIOĞLU (*) Mad.Y. Müh. A.YÜKSEL (*) Prof.Dr. Müh. E.

İNCİRLİ- M.İNÖNÜ TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ. İnş.Y Müh. B.ARIOĞLU (*) Mad.Y. Müh. A.YÜKSEL (*) Prof.Dr. Müh. E. İNCİRLİ- M.İNÖNÜ TÜNELİ YAPIM ÇALIŞMALARI VE ÜRETİM PARAMETRELERİ 1. GİRİŞ İnş.Y Müh. B.ARIOĞLU (*) Mad.Y. Müh. A.YÜKSEL (*) Prof.Dr. Müh. E.ARIOĞLU (**) Son yıllarda, İstanbul kenti, hızlı kentleşme,

Detaylı

İNCİRLİ - M.İNÖNÜ TÜNELİNDE UYGULANAN GEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRMESİ

İNCİRLİ - M.İNÖNÜ TÜNELİNDE UYGULANAN GEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRMESİ İNCİRLİ - M.İNÖNÜ TÜNELİNDE UYGULANAN GEOTEKNİK ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRMESİ İnş.Yük.Müh. Başar ARIOĞLU (*) Mad.Yük.Müh. Ali YÜKSEL (*) Hrt.Yük.Müh. Ahmet ÜNLÜTEPE (*) Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU (**) 1.

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU

KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU Baraja Ait Ana Birimler a)plint Betonu ve geometrisi ( A hattı teşkili) b)gövde Zonları Ön yüzü Beton

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

22.10.2009 KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ

22.10.2009 KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ Tünel güzergahları ve bağlantı yolları KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Teknik Bilgiler

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER

DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER DERZ TASARIMI 1. YAPILARDA DERZLER Çağdaş inşaat sektörünün gelişimi ile daha büyük, geniş ve yüksek yapılar yapılmaya başlandı. Bu nedenle sıcaklık etkisi ile malzemenin boyutsal değişimi ve bunun yarattığı

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ

MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ Mühendislik jeolojisi çalışmalarında proje yapıları için ortaya konması gereken temel konular: 1) Jeoloji ve Yapı Geometrisi: Ortamdaki değişik malzemenin yayılım

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1)

UYGULAMA ŞARTNAMESİ. POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) UYGULAMA ŞARTNAMESİ POZ NO. BT-003/-004 DÜZENLEME 2011 ÖLÇÜ BİRİMİ m 2 DETAY BETOCRETE C-16 /-C-17/-C-21 UYGULAMA METODU (Syf.1) Genel: BETOCRETE C-Serisi katkılar (BETOCRETE C-16/C-17 ve C-21) kullanıma

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.3, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3, 2007 MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md.

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

YERALTI KAYA YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI

YERALTI KAYA YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI YERALTI KAYA YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI TÜNEL: Farklı jeolojik ortamlar içerisinde farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak açılan iki ucu açık yeraltı yapılarıdır. GALERİ: Çoğunlukla maden üretimi

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI. İstinat Yapıları-Giriş İNM 0424122 İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Yapıları-Giriş Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat (Dayanma) Yapıları Geoteknik mühendisliğinde yanal zemin

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplamalar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplama Mevcut BSK kaplama üzerine veya granüler temel tabaka üzerine astar tabakası ve yapıştırma tabakası seriminden sonra, uygun oranda kübik şekle yakın

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

SİVAS'TA KARSTİK BOŞLUK İÇEREN PLİYOSEN YAŞLI KİREÇTAŞI OCAĞINDAKİ PATLATMA PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ

SİVAS'TA KARSTİK BOŞLUK İÇEREN PLİYOSEN YAŞLI KİREÇTAŞI OCAĞINDAKİ PATLATMA PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, İstanbul-999, ISBN B.6.0.KGM0.63.00.03/606. SİVAS'TA KARSTİK BOŞLUK İÇEREN PLİYOSEN YAŞLI KİREÇTAŞI OCAĞINDAKİ PATLATMA PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF BLASTING

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

CONTROL OF SURFACE SETTELEMENTS WITH UMBRELLA ARCH MEDHOD IN SECOND STAGE EXCAVATIONS OF ISTANBUL METRO. İbrahim OCAK* & K.

CONTROL OF SURFACE SETTELEMENTS WITH UMBRELLA ARCH MEDHOD IN SECOND STAGE EXCAVATIONS OF ISTANBUL METRO. İbrahim OCAK* & K. CONTROL OF SURFACE SETTELEMENTS WITH UMBRELLA ARCH MEDHOD IN SECOND STAGE EXCAVATIONS OF ISTANBUL METRO İbrahim OCAK* & K. MÖRÖY** *Dr., İBB, İETT Genel Müdürlüğü, Raylı Taşım Daire Başkanlığı, Karaköy-İstanbul

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Mühendİslİk Ölçmelerİ. JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Mühendİslİk Ölçmelerİ JDF 429 Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 1 Nolu Ünite 2 Nolu Ünite 1 Nolu Ariyet 2 Nolu Ariyet Menfez ve Kuşaklama Kanalları Planı Kuru Dere Dolgu Alanı Dolgu Alanı Kuru Dere Orman

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48 SONDAJ TEKNİĞİ Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına

Detaylı

TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 13 HAZİRAN 2013 ANKARA

TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 13 HAZİRAN 2013 ANKARA 13 HAZİRAN 2013 ANKARA HAZIRLAYANIN ADI SOYADI BİRİM ADI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TÜNELCİLİK ÇALIŞMALARI 63.BÖLGE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI SİNA KİZİROĞLU A. GÜRKAN GÜNGÖR AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZEMİN

Detaylı

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Özgür KURUOĞLU 1 Atilla HOROZ 2 Anıl ERCAN 3 Kürşad ELMALI 3 ÖZ Bu makale kapsamında, İstanbul Metrosu 3. Aşama - 4.Levent Ayazağa Kesimi İnşaat

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi

İNŞAAT SEKTÖRÜ. 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Duvar blokları 2. Asmolen bloklar 3. Yapıştırma harcı 4. Sıva kumu 5. Şap kumu 6. Dolgu malzemesi Pomza, inşaat sektöründe hafif beton elde edilmesinde agrega olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) DENİZ, GÖL VEYA NEHİR ALTINDA BULUNAN MADENLERDEKİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç (13.4.1997 tarih ve 22963 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR METRO İNŞAATININ KAZI VE DESTEKLEME AŞAMASIN DA TARİHİ SARKUYSAN BİNASINDA RİSK OLUŞTURMA MASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER ve YAPILAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR * H. Namık ERDİRİK ** Yusuf ECEL *** Sadık AYHAN ÖZET:

Detaylı

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Nuran Bağırgan Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Merkez Kampüs KÜTAHYA Tel:. () nuranbagirgan@mynet.com

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı