YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI"

Transkript

1 YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği endüstrilerden biridir. Beton endüstrisinin çevreye verdiği zararlı etkiler kaynakların verimli kullanılması ve dayanıklı beton üretilmesi ile azaltılabilir. Doğal kaynakların yerine çeşitli endüstriyel yan ürünlerin ya da atıkların kullanılmasıyla söz konusu koşullar sağlanabilir. Bu nedenle, atıkları veya yan ürünlerin betonda bağlayıcı veya agrega olarak kullanımı çevresel ve ekonomik avantajları nedeniyle beton teknolojilerinin geliştirilmesinde günden güne daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da granüle yüksek fırın cürufunun (GYFC) parke ve bordür üretiminde kısmen ince agrega olarak değerlendirilme koşulları araştırılmıştır. Öğütülmüş GYFC çeşitli oranlarda kum ile yer değiştirilerek laboratuarda yeter sayıda parke ve bordür numunesi üretilmiştir. Parke numuneleri üzerinde TS-2824 de, bordür numunelerinde ise TS-436 pren 134 da yer alan çeşitli deneyler yapılmıştır. Bu deneyler parkede basınç dayanımı, donma-çözülme, ağırlıkça su emme, yüzey aşınması; bordürde ise aşınma ve eğilme deneyleridir. Bu deneyler sonucunda; GYFC nun parke numunelerinde çeşitli oranlarda kum ile yer değiştirmesinin basınç dayanımını bir miktar düşürdüğü, fakat donma-çözülme ve aşınma gibi dayanıklılık özelliklerini geliştirdiği görülmüştür. Aynı durum bordür numunelerinde de gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Agrega, Beton, Bordür, Dayanım, Dayanıklılık, Granüle Yüksek Fırın Cürufu, Parke Giriş Dünyada, her yıl ortalama 1.6 milyar ton çimento, 1 milyar ton kum ve kaya ve 1 milyar ton su beton üretimi için harcanmaktadır (Mehta, 22). Ayrıca çimento üretimi için 3 milyar ton hammadde (kil, kireç, kömür, v.s.) ve çok miktarda enerji gerekmektedir. Atmosfere bırakılan karbon dioksit gazının % 7 si çimento üretimi sırasında ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, kullanılan kimyasal katkılar da doğal kaynak ve enerji tüketimini arttırmaktadır.(mehta, 21). Tüm bunlar dünya ekolojisini olumsuz etkilemektedir (Mehta, 21; Mehta 22). Betonun çevreye zararlı etkileri ancak üretimde kullanılan kaynakların korunumu ve dayanıklı beton üretimi ile önlenebilir. Bunun için gerekli yeni kaynak da endüstriyel yan ürünlerden veya atıklardan sağlanabilir. Bu nedenle, dünyada sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen endüstriyel ekoloji kavramına göre bir endüstrinin yan ürünü bir başka endüstride hammadde olarak kullanılabilir. Böylece iki endüstrinin çevreye olan zararları azaltılabilir (Mehta, 21). Beton teknolojileri geliştirilirken çevreyle dostluk, maliyetler ve dayanıklılık kriterleri göz önüne alınmaya başlanmıştır (Mehta 1999). Büyük oranda uçucu kül ve yüksek fırın cürufu kullanılarak geliştirilen beton teknolojileri çağdaş tasarım kriterleri açısından karmaşıklığı, malzeme ve servis maliyetleri düşük; çevreyle dost olma özelliği ve beton endüstrisine etkisi yüksek teknolojilerdir. Bugüne kadar araştırmacılar, beton üretiminde granüle yüksek fırın cürufu (GYFC), uçucu kül (UK), kazan altı külü (KAK), silis dumanı ve atık cam gibi çeşitli yan ürünler veya atıkları bağlayıcı, mineral katkı ya da agrega olarak kullanarak çeşitli özelliklerini incelemişlerdir. (Malhotra, 1983; Kula ve diğ., 21; Yüksel ve diğ., 23; Topçu ve diğ., 24; Basheer ve diğ., 23). Bu çalışmada, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları GYFC nun parke ve bordür üretiminde kum yerine kısmen kullanım potansiyeli araştırılmıştır. Böylece yan ürünlerin sağlayacağı teknik, çevresel ve ekonomik avantajların belirlenmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Kullanılan Yöntem Parke ve bordür betonu karışımlarında -4, 4-7 ve 7-15 mm olmak üzere 3 sınıf agrega, hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı, ve bağlayıcı olarak PÇ-42.5 portland çimentosu kullanılmıştır. Bu bileşenlerden -4 mm kum hacimsel olarak 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Böl., Zonguldak 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Böl., Zonguldak 87

2 çeşitli oranlarda GYFC ile yer değiştirilerek numune grupları oluşturulmuştur. Parke numuneleri TS-2824 standardında belirtilen sayıda olmak üzere aşık parke biçiminde üretilmiştir. Bordür numuneleri ise 35 cm uzunluğunda ve standartta tanımlanan 1. tip bordür taşı biçiminde üretilmiştir. GYFC her iki beton elemanda (bordür ve parke) herhangi bir ön işleme tabii tutulmadan doğrudan kum yerine kullanılmıştır. Parkede yer değiştirme oranları % 2, % 3, % 4 ve % 5 olarak seçilmiştir. Bu oranlar, literatürde yer alan benzer çalışmaların sonuçlarından hareket edilerek seçilmiştir. Bordürde ise aynı nedenden % 2, % 3 ve % 4 oranlarında yer değiştirme yapılmıştır. Ancak, yalnız parke basınç deneyi için bu oranlar % 1 e kadar devam ettirilmiştir. Bu aşamadan sonra her iki beton eleman için kontrol grubuyla beraber tüm yer değiştirme gruplarında yeter sayıda numune üretilerek çeşitli deneyler yapılmıştır. Parke numunelerinin deneylerinde TS-2824 deki bordür numunelerinin deneylerinde TS-436 pren 134 daki prosedürler uygulanmıştır. Çalışmada beton eleman üretimi için öncelikle kullanılacak agrega, GYFC ve KAK nün temel mühendislik özelliklerini belirlemek için gerekli deneyler yapılmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan iri ve ince agrega Filyos Çay ından temin edilen yıkanmış elenmiş doğal agregadır. GYFC, ERDEMİR den ve KAK de, ÇATES ten temin edilmiştir. İri agrega olarak 7-15 mm aralıklarında yıkanmış elenmiş doğal agrega kullanılmıştır. İnce agrega olarak da -4 mm ve 4-7 mm boyutlarında olmak üzere iki sınıf ince agrega kullanılmıştır. Bu iki sınıf ince agrega, -7 mm ince agreganın 4 mm elekten elenerek elde edilmiştir. Agrega ve agrega yerine ikame edilen malzemelerin fiziksel özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 2 ve Tablo 3 KAK nün bazı özelliklerini göstermektedir. Tablo 4 de ise GYFC kimyasal analizi verilmektedir. Tablo 1. Malzeme Fiziksel Özellikleri Özellik Birimi Kaba agrega (7-15 mm) İnce agrega (-7 mm) GYFC KAK Gevşek birim ağırlık kg/m Sıkışık birim ağ. kg/m Özgül ağırlık kg/m Su emme oranı % Aşınma % Ufalanma oranı % Kil miktarı % Yanıcı madde oranı % İnce madde oranı % Organik madde (NaOH) Renk - Açık Sarı Açık Sarı - Tablo 2. KAK Özellikleri ve Puzolanik Aktivitesi (TÇMB Laboratuarında Yaptırılmıştır) Özellik Birimi Sonuçlar Kızdırma kaybı SO 3.8 Cl -.64 Serbest CaO. Yoğunluk (gr/cm 3 ) mikron elek bakiyesi Günlük aktivite indeksi Günlük aktivite indeksi Günlük aktivite indeksi 1 Tablo 3. KAK nün Kimyasal Analizi Sonuçları (Kayabalı 2) SiO 2 CaO MgO Al 2 O 3 Na 2 O K 2 O SO 3 TiO 2 Fe 2 O Az Tablo 4. GYFC Kimyasal Analizi (ERDEMİR AR-GE Lab. Alınmıştır) SiO 2 CaO MgO Al 2 O 3 Na 2 O S MnO TiO 2 Fe P 2 O

3 Çalışmada kullanılan iri ve ince agrega ile GYFC ve KAK nün elek analizi deneyi sonucu da ortaya çıkan granülometri eğrileri Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1. Agrega, GYFC Ve KAK Granülometri Eğrileri ELEKTEN GEÇEN ,1, ELEK GÖZ AÇIKLIĞI (mm) KAK GYFC -4 mm ince agrega Bordür betonu için C3 ve parke betonu için C5 sınıfında beton üretilmesi hedeflenmiştir. Öncelikle, beton elemanlar için karışım hesapları TS-82 deki prosedüre göre yapılmıştır [9]. Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 de üretilen numunelerin karışım oranları verilmiştir. Tüm karışımlarda çimento ağırlığının 6 sı oranında hiper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Tablo 5. Parke Numunelerinin Karışım Oranları Grup -4 mm 4-7 mm 7-15 mm GYFC Çimento Su (lt) Kim. Katkı Şahit % % % % Tablo 6 Eğilme Mukavemeti Deneyi İçin Bordür Numunelerinin Karışım Oranları Grup -4 mm 4-7 mm 7-15 mm GYFC Çimento Su (lt) Kim. Katkı Şahit % % % % Tablo 7 Bordür Betonu Eşdeğer Küp Numuneleri Karışım Oranları Grup -4 mm 4-7 mm 7-15 mm GYFC Çimento Su Kim. Katkı Şahit % % % % Parke numunelerinin özellikleri TS 2824 standardı esas alınarak kontrol edilmiştir [1]. Karışımda üç grup (-4, 4-7 ve 7-15 mm) agrega kullanılmıştır. -4 mm agregada sırasıyla hacimce % 2, % 3, % 4 ve % 5 oranlarında GYFC ile yer değiştirilmiştir. Yer değiştirme yapılmamış olan şahit numune grubu dahil her bir grup için 3 adet numune su emme ve tabii don tesirlerine dayanıklılık deneyleri için, 3 adet numune basınç mukavemeti deneyi için 2 adet numune de Böhme metodu ile sürtünme ile yüzey aşınması deneyi için olmak üzere 8 adet parke numunesi üretilmiştir. Katkı olarak yüksek performanslı hiper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Numuneler üzerinde, 28 günlük kür uygulandıktan sonra TS 2824 standardına göre; su emme oranı tayini, basınç mukavemeti tayini, donma-çözülme 872

4 etkisine dayanıklılık ve sürtünme ile yüzey aşınması deneyleri yapılmıştır. Şekil 2 de aşık parke ve bordür taşı numuleri görülmektedir. Şekil 2. Aşık Beton Parke ve Bordür Taşları Bordür numuneleri TS-436 pren 134 da tanımlanan B tipi köşeli 7 cm uzunluğunda 1.tip bordürdür [11]. Bu türden eğilme deneyinde kullanılmak üzere 7 cm uzunluğunda bordür numuneleri üretilmiş ve ortadan ikiye bölünerek her bir grup için dörder adet numune elde edilmiştir. Numunelerin özellikleri TS-436 pren 134 a göre kontrol edilmiştir. Parkeyle benzer şekilde -4 mm agrega ile GYFC aynı oranlarda yer değiştirilmiştir. Her bir grup için dörder adet 35 cm uzunluğunda bordür ve üçer adet 15 cm kenarlı küp numunesi üretilmiştir. Aşınma deneyi için gerekli numuneler 7 cm kenarlı küp numunelerdir. Bu numuneleri elde etmek için bordür betonunu temsil edebilecek eşdeğer küp numuneler üretilmiştir. Üretilen bordür numunelerine TS 436 pren 134 a göre; eğilme mukavemeti ve sürtünme ile yüzey aşınması deneyleri yapılmıştır. Deney Sonuçları ve Tartışma Şekil 3 de parke su emme oranı deneyi sonuçları TS-2824 ün sınır koşulları ile karşılaştırılmıştır. Şekil 4 de ise su emme oranının şahit numunelere göre değişimi gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre GYFC/Kum yer değiştirme oranının artması parkede su emme oranını arttırmaktadır. Bu durum GYFC nun özgül yüzeyi arttırmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca preslenerek sıkıştırılması GYFC nun ezilerek özgül yüzeyin artmasına neden olmaktadır. Su emme oranı her bir numunede standardın % 7 üst sınır değerini geçmemiştir. Ayrıca su emme oranı ortalamaları da % 5 sınır değerini, ince agrega olarak % 3 GYFC/Kum yer değiştirme oranına kadar geçmemiştir. % 4 ve % 5 yer değiştirme oranları için su emme oranı % 5 sınır değerinin çok az üstünde çıkmıştır. Bu sonuçlar ışığında, GYFC nun %3 oranında -4 mm ince agrega ile yer değiştirmesi su emme özelliği yönünden TS-2824 e uygun bulunmuştur. Su Emme Oranı Su Emme Oranı Sınır Değer (TS-2824) % 2% 3% 4% 5% Şekil 3. Parke Su Emme Oranları ve Standart Koşulu 873

5 Su Emme Oranı Değişimi % 2% 3% 4% 5% Şekil 4. Parke Su Emme Oranlarının Şahit Numunelere Göre Değişimi Şekil 5 de parke basınç dayanımı deney sonuçları verilmiştir. Parke üretiminde GYFC nun basınç dayanımının üzerindeki etkileri daha iyi inceleyebilmek için sadece basınç deneyi numunelerinde GYFC/Kum oranı % 1 e kadar arttırılmıştır. GYFC/Kum yer değiştirme oranının artması basınç dayanımını azaltmaktadır. Ancak bu oran arttıkça, söz konusu basınç dayanımı kaybı hızı da azalmaktadır. Parke numuneleri üretilirken 3 tonluk bir kuvvetle preslenerek sıkıştırılmaktadır. % 2 ve % 3 GYFC/Kum yer değiştirme oranlarında agrega miktarı fazla olduğu için GYFC yeterince sıkıştırılamamaktadır ancak bu orandan sonra GYFC miktarı artıp -4 mm ince agrega miktarı azaldıkça GYFC daha iyi sıkıştırılabilmektedir. Bu sebepten % 3 oranından sonra, GYFC yer değiştirme oranı arttıkça boşluklar azalmakta, şahit numunelere yakın değerler elde edilebilmektedir. Bu durum parkede GYFC kullanımı açısından avantaj olarak görülmektedir. Buna rağmen, şahit betonda da karışım hesabının başında öngörülen beton sınıfı değerlerine ulaşılamamıştır. Bunun başlıca nedeni, açık havada üretim ve kür nedeniyle uygun kür koşulları yaratılamamış olması gösterilebilir. Kapiler boşluklarda hidratasyon için gerekli suyun azalması sebebiyle numunelerin boşluklu bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, su/çimento oranının.5 ten düşük olmasının betonda kapiler boşluklarda hidratasyonun devamı için gerekli su kalmamasına neden olduğu bildirilmiştir [12]. Bu numunelerde de su/çimento oranı.5 den düşüktür. Parke numunelerinin su/çimento oranının.25 olması da hidratasyonun devam edememesine neden olmuştur. Bu durum göstermektedir ki, gerekli dayanımın sağlanabilmesi için ortam koşulları da önemlidir ve bunun sağlanması için bir takım önlemler alınmalıdır. Daha üst sınıf beton hedeflenmesinin ve kür koşullarında daha dikkatli olunmasının, standarda uygunluğun sağlanmasında katkı sağlayacaktır. Şekil 6 da parke basınç dayanımı deney sonuçlarının şahit numune sonuçlarına göre değişimi görülmektedir. %4 yer değiştirme oranına kadar önemli bir düşüş gözlenirken bu orandan sonra şahit numuneye yakın değerler elde edilmiştir. Bu sonuç preslenme etkisi ile açıklanabilir. s ç y ( p ) Sınır Değer % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Basınç Dayanımı Sınır Değer (TS-2824) Şekil 5. Parke Basınç Dayanımı Deney Sonuçları 874

6 Şahit Gruba Göre Basınç Dayanımı Değişimi % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Şahit Gruba Göre Basınç Dayanımı Değişimi Şekil 6. Parke Basınç Dayanımı Değişimi Basınç Dayanımları (Mpa) % 1% 2% 3% 4% 5% Donma-çözülme Etkisine Maruz Kalmış Donma-çözülme Etkisine Maruz Kalmamış Şekil 7. Parke Donma-Çözülme Etkisi Sonucu Numunelerin Basınç Dayanımları Şekil 7 de donma-çözülmeye maruz kalmış parke numunelerin basınç dayanımlarıyla bu etkiye maruz kalmamış numunelerin basınç dayanımları karşılaştırılmaktadır. Parke donma-çözülme dayanıklılığı deney sonuçlarının, basınç dayanımı deney sonuçları ile benzeştiği görülmektedir. İki deney sonucu GYFC/Kum oranı yer değiştirmesi artışının basınç dayanımına etkisini doğrulamaktadır. Donma-çözülme etkisine maruz kalmış numunelerdeki basınç dayanımı değişiminde de, bu etkiye maruz kalmamış numunelerin basınç dayanımlarına benzer bir azalma söz konusudur. Parkede donma-çözülme etkisine dayanıklılık açısından bakıldığında GYFC yer değiştirme oranının artması donmaçözülme etkisine karşı dayanıklı olduğu söylenebilir. GYFC/Kum oranının artışı parkelerin su emme oranını arttırmaktadır. Su emme oranı artışına paralel olarak basınç dayanımı kaybı artmaktadır. Ancak bu artış GYFC nun ince agrega olarak kullanımının donma-çözülmedeki davranışı ve preslenme etkisi sebebiyle çok az miktarda gerçekleşmektedir. % 2 ve % 4 GYFC/Kum yer değiştirme oranları için % 11 ile % 14 civarında kayıp meydana gelmektedir. Hatta % 5 yer değiştirme oranı için basınç dayanımı kaybı meydana gelmemektedir. Şahit numunelerde de % 8.7 basınç dayanımı kaybı meydana gelmiştir. Şekil 8 de basınç dayanımı kayıplarının grafiği verilmektedir. 875

7 Basınç Dayanımı Kaybı % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Sınır Değer (TS-46) Numunelerin Basınç Dayanımı Kayıpları Sınır Değer (TS-46) Şekil 8 Parke Donma-Çözülme Etkisi Sonucu Basınç Dayanımı Kaybı ve Standartla Karşılaştırılması Ayrıca basınç dayanımı kaybı % 25 i geçmediği için ilgili standart TS-46 ya uygunluk sağlanmıştır. Bu sonuç da GYFC nun kullanımının donma-çözülme dayanıklılığı açısından olumlu olduğunu göstermektedir. Parke sürtünme ile yüzey aşınması deneyinde, yaklaşık 5 cm² alan oluşturmak için 7x7x7 cm boyutlarında kesilerek küp numuneler hazırlanmıştır. GYFC/Kum oranı arttıkça sürtünme ile yüzey aşınmasında azalma meydana gelmektedir. Bu da gösteriyor ki GYFC nun parkede ince agrega olarak ikame edilmesi, dayanıklılık açısından olumlu sonuçlar vermektedir. Aşınma kaybının azalmasının yanında, aşınmadaki azalma hızı da düşmektedir. Ancak, aşınma kaybı hızındaki düşüş miktarları arasında çok küçük farklar vardır. GYFC yer değiştirmesi yapılmış numunelerin yüzeyleri şahit numunelere göre %2 GYFC/Kum oranından başlayarak % ile % arasında daha az aşınmaktadır. Yüzey aşınması kaybında şahit numunelere göre, % 3 GYFC/Kum oranı için % 23.94, % 4 GYFC/Kum oranı için % ve % 5 GYFC/Kum oranı için % lik bir azalma söz konusudur. Aşınma kaybı değerinde, % 2 GYFC/Kum yer değiştirme oranında % 3 oranı arasında % 4.25 lik bir azalma, % 3 oranından % 4 oranına geçerken % 2.99 luk bir azalma ve % 4 oranından % 5 oranına geçerken % 1.75 lik bir azalma meydana gelmiştir. Buradan, aşınma kaybının azalım hızının, GYFC/Kum yer değiştirme oranı arttıkça azaldığı görülmektedir. Sonuç olarak, aşınma kaybı 13 gr/5 cm 2 değerini geçmediği için TS 699 a uygunluk sağlanmıştır. Parke numunelerinin preslenerek sıkıştırılması nedeniyle GYFC nun ezilmesi bu olumlu sonuçların sebebi olarak düşünülmektedir. Şekil 9 da deney sonuçlarının standart koşuluna uygunluğu ve Şekil 1 da da sürtünme ile yüzey aşınmasının azalma hızı görülebilmektedir. Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kaybı (gr/5cm²) Sınır Değer % 1% 2% 3% 4% 5% Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kaybı Sınır Değer (TS-699) Şekil 9. Parke Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kaybı. 876

8 Aşınması Kayıplarının Şahit Numune Aşınma Kaybına Göre Değişimleri, -5, -1, -15, -2, -25, -3, -35,. % 2% 3% 4% 5% Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kayıplarının Şahit Numune Aşınma Kaybına Göre Değişimleri. Şekil 1. Parke Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kaybının Şahit Numunelere Göre Değişimi GYFC/Kum oranı arttıkça bordür eğilme dayanımı azalmaktadır. Buna rağmen, % 2 GYFC/Kum oranı için standarda uygunluk sağlanmıştır. % 3 GYFC/Kum oranı için ise standardın koşulları az farkla sağlanamamıştır. % 25 ara değer için doğrusal değişim olduğu varsayılırsa standardın koşulları büyük bir ihtimalle sağlanacaktır. GYFC nun gözenekli yapısından dolayı bordürde boşluklu bir yapının oluşması beklenen bir sonuçtur. % 2 GYFC/Kum oranı uygulandığında bordürün eğilme dayanımında şahit numunelere göre % lik bir kayıp meydana gelmiştir. % 3 GYFC/Kum yer değiştirme oranı için eğilme dayanımı biraz azalarak, şahit numunelere göre % 22.7 lik bir kayıp gerçekleşmiştir. % 2 ve % 3 GYFC/Kum yer değiştirme oranları, bordür eğilme dayanımını birbirine yakın miktarda azaltmaktadır. GYFC yer değiştirme oranı arttıkça boşluk miktarı da artmaktadır. En büyük oranda kayıp % 4 GYFC/Kum yer değiştirme oranı için % 5.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu da, GYFC miktarının artmasıyla meydana gelen boşluklu yapıdan kaynaklanmaktadır. Şekil 11 de eğilme dayanımındaki değişim gösterilmektedir. Şekil 12 de deney sonuçlarının şahit numuneler ile karşılaştırıldığı grafik verilmiştir. Eğilme Dayanımı (MPa) Sınır Değer (TS-436 pren 134) 2.46 % 1% 2% 3% 4% 5% Eğilme Dayanımı Sınır Değer (TS-436 pren 134) Şekil 11 Bordür Eğilme Dayanımı Sonuçları Eğilme Dayanımı Değişimi, -1, -2, -3, -4, -5, -6,. % 2% 3% 4% Şekil 12. Bordür Eğilme Dayanımı Değişimi 877

9 14 Aşınma Kaybı (gr/5cm²) % 1% 2% 3% 4% Sürtünme ile Yüzey Aşınması Değeri (TS-699) Sınır Değer (Maksimum) Şekil 13. Sürtünme ile Yüzey Aşınması Değerleri Şekil 13 de bordür sürtünme ile yüzey aşınması deney sonuçları gösterilmiştir. % 2 ile % 3 yer değiştirme oranları arasında aşınma kaybında ani bir azalış gözlenmektedir. % GYFC/Kum oranından % 3 oranına kadar aşınmada hızlı bir azalış söz konusudur. Bundan sonra %3 ile % 4 oranları arasında fazla bir değişim gözlenmemiştir. GYFC nun ince agrega olarak bordürde kullanımı sürtünme ile yüzey aşınması açısından TS-699 a uygun çıkmıştır. Aşınma kayıpları 13gr/5cm 2 değerinin altında kalmıştır. Şekil 14 de ise aşınma kaybının şahit gruba göre değişimi verilmiştir. Aşınma Kaybı Değişimi, -1, -2, -3, -4, -5,, % 2% 3% 4% Şekil 14. Bordür Aşınma Kaybı Değişimi Her iki beton eleman türünde de GYFC sürtünme ile yüzey aşınması kaybını giderek azaltmaktadır. Ancak parkede boşluk oranı daha az olduğu için sürtünme ile yüzey aşınması kaybı daha azdır. Ayrıca, parkede aynı nedenden dolayı, GYFC/Kum oranı arttıkça aşınma kaybındaki azalış daha düşük miktardadır. Bir başka deyişle, parke şahit numunelerinde boşluk oranı daha az olduğu için, parke numunelerindeki kayıp miktarının azalışı GYFC/Kum oranının artmasıyla bordür numunelerine göre daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu durum Şekil 15 ve Şekil 16 da daha iyi gözlenebilmektedir. Sonuçlar, GYFC nun ince agrega olarak beton elemanlarda kullanımının dayanıklılığa katkı sağladığını göstermektedir. 878

10 Aşınması Kayıpları (gr/5cm²) % 2% 3% 4% Parke Sürtünme ile Yüzey Aşınması Değerleri Bordür Sürtünme ile Yüzey Aşınması Değerleri Sınır Değer(TS-436 pren 134) Şekil 15 Parke ve Bordür Numunelerinin Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kayıpları ve Standart Koşulu Şekil 16 dan görüldüğü gibi parke numunelerinde bordür numunelerine göre aşınma kaybı miktarı, şahit grupta % 28.48, % 2 GYFC/Kum yer değiştirme oranında % 24.58, % 3 GYFC/Kum yer değiştirme oranında % 8.6 ve % 4 GYFC/Kum yer değiştirme oranında ise % 1.9 daha az çıkmıştır. Her iki beton eleman için de aşınma kaybı standardın verdiği azami sınır değerin altındadır. Aşınma Kaybı Değişimi % 2% 3% 4% Parke Aşınma Kayıpları Değişimi Bordür Aşınma Kayıpları Değişimi Şekil 16. Parke ve Bordür Numunelerinin Sürtünme ile Yüzey Aşınması Kaybı Değişimlerinin Karşılaştırılması Aşınma kaybı miktarına benzer şekilde Şekil 17 den, aşınma kaybı azalışının parke numunelerinde bordür numunelerine göre, % 2 GYFC/Kum yer değiştirme oranında % 4.17, % 3 GYFC/Kum yer değiştirme oranında % ve % 4 GYFC/Kum yer değiştirme oranında da % miktarlarında daha yavaş gerçekleştiği görülmektedir. Sonuçlar 1. Parkede deney sonuçları TS-2824 Beton Parke Taşı standardına göre GYFC nun parke üretiminde ince agrega yerine kullanımı aşınma ve donma-çözülme gibi dayanıklılık özelliklerini olumlu etkilemiştir. Dayanımda ise kabul edilebilir düzeyde kayıplar gözlenmiştir. GYFC/Kum oranı % 3 a eriştiğinde basınç dayanımındaki düşüş maksimumdur. Bu orandan sonra basınç dayanımı artışa geçmektedir, ancak bu artışa rağmen %5-%1 aralığında şahit grup değerlerine yaklaşmıştır. Buna göre, parkede GYFC nun % 4 tan büyük oranlarda kullanılabilir olduğu söylenebilir. % 1 ve %4 oranları aralığında dayanımda ciddi düşüşler gözlenmiştir. Bu düşüşlerin başlıca nedeni olarak preslenme etkisi gösterilebilir. Bu aralığın üzerine çıkıldığında preslenme etkisi sebebiyle boşluk oranının 879

11 azalmasının dayanımda tekrar artışa neden olduğu düşünülmektedir. Parkede, donma-çözülme dayanıklılığı azalmasına rağmen yine de TS-46 ya uygundur. Öte yandan, aşınma dayanıklılığı artmaktadır. 2. Bordür deneylerinin sonuçları TS-436 pren 134 Bordür Taşları-Beton standardındaki kriterler göz önünde tutularak değerlendirilmiştir. GYFC nun dayanımı bir miktar düşürdüğü, fakat aşınmaya karşı dayanıklılığı arttırdığı görülmüştür. Eğilme dayanımındaki düşüşe rağmen, % 25 GYFC/Kum oranına kadar TS-436 daki 1. dayanım sınıfı sağlanmıştır. Bordür aşınma deneyi sonuçlarına göre aşınma kaybı GYFC/Kum oranı arttıkça azalmaktadır. TS-699 da belirtilen 13 gr/5 cm 2 azami sınır değeri aşılmamıştır. Böylece, GYFC nun % 25 oranına kadar bordür üretiminde kum yerine kullanılabilir olduğu söylenebilir. 3. GYFC nun maliyeti yakın mesafeler için doğal agregadan daha azdır. GYFC, beton eleman üretiminde hiçbir ön işleme tabii tutulmadan veya öğütülmeden değerlendirilmesi ile GYFC nun kullanım alanları arttırılarak doğal kaynakların, çevrenin ve enerjinin korunmasına katkıda bulunulabilir. 4. Söz konusu yan ürünlerin ince agrega olarak, beton eleman özelliklerine etkisi daha geniş kapsamlı ve yer değiştirme oranları daha küçük adımlarda seçilmiş şekilde araştırılmalıdır. 5. Bu yan ürünlerin ince agrega olarak kullanımı, diğer beton eleman türleri için de araştırılmalıdır. GYFC ve KAK nün, ince agrega olarak kendi aralarında seçilecek oranlarda birlikte kullanıldığı çalışmalar da yapılmalıdır. Böylece bu yan ürünlerin kullanım potansiyelinin arttırılmasına katkı sağlanabilir. 6. KAK ve GYFC katkılı betonların iç yapı incelemeleri yapılmalıdır. Böylece fiziksel, mekanik ve durabilite özelliklerinin değişiminde etkili olan etkenler daha açık bir şekilde ortaya çıkarılabilir. 7. Bu çalışmada gözlenen dayanım düşüşlerini ortadan kaldıracak önlemler düşünülmelidir. 8. Bu çalışma kapsamında yapılmayan ve durabiliteyi etkileyen diğer özellikleri de kapsayan çalışmalar yapılmalıdır. KAYNAKLAR 1. BASHEER, P., A., M., and BAİ, Y., 23. Influence of furnace bottom ash on properties of concrete- Structures & Buildings 156 Paper 1262, Institution of Civil Engineers, London, pp KULA, I., OLGUN, A., ERDOĞAN, Y., SEVİNÇ, V., 21. Effects of Colemanite Waste, Cool Bottom Ash and Fly Ash on the Properties of Cement-Cement and Concrete Research, Elsevier, USA, pp MALHOTRA, V. M., Strength and Durability Characteristics of Concrete Incorporating a Pelletized Blast- Furnace Slag-1. International Conference on Fly Ash, Silica Fume and Slag in Concrete, ACI Special Publication SP-79, Montebello, pp MEHTA, P. K., Advancements in Concrete Technology-Concrete International, ACI, USA, pp MEHTA, P. K., 21. Reducing the Environmental Impact of Concrete-Concrete International, ACI, USA, pp MEHTA, P. K., 22. Greening of the Concrete Industry for Sustainable Development-Concrete International, ACI, USA, pp TOPÇU, I., B., and CANBAZ, M., 24. Properties of concrete containing waste glass- Cement and Concrete Research, Elsevier, USA, YÜKSEL, İ., ÖZKAN, Ö., BİLİR, T., 23. Granüle Yüksek Fırın Cürufunun Betonda İnce Agrega Olarak Kullanımı-5. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, pp TÜRK STANDARDI, TS 82 Beton Karışımı Hesap Esasları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 1. TÜRK STANDARDI, TS-2824 pren 1338 Parke Taşları-Beton, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 11. TÜRK STANDARDI, TS-436 pren 134 Bordür Taşları-Beton, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 12. Erdoğan, T. Y., Beton, 1. Basım, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim, Ankara. 88

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İKAMELİ PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİ

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İKAMELİ PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 289-296 YÜKSEK

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 57-63, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 57-63, December 2011 Zeolit

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

KAZANALTI KÜLÜ İLE BRİKET ÜRETİMİ

KAZANALTI KÜLÜ İLE BRİKET ÜRETİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 527-532, 2006 Vol 21, No 3, 527-532, 2006 KAZANALTI KÜLÜ İLE BRİKET ÜRETİMİ İsa YÜKSEL, Ömer ÖZKAN,* ve Turhan BİLİR İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-20 ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture,28(1), pp.11-20,june 2013 Silis Dumanı,

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Farklı Kür Koşullarının Kolemanit İkameli Betonların Dayanımına Etkisi

Farklı Kür Koşullarının Kolemanit İkameli Betonların Dayanımına Etkisi Journal of Investigations on Engineering & Technology Volume 1, Issue 2, 19-23, 18 Farklı Kür Koşullarının Kolemanit İkameli Betonların Dayanımına Etkisi Tuba KÜTÜK SERT 1a, Cuma KARA *2 1Recep Tayyip

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

TANE İNCELİĞİNİN TRASLI ÇİMENTO ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

TANE İNCELİĞİNİN TRASLI ÇİMENTO ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ TANE İNCELİĞİNİN TRASLI ÇİMENTO ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Ahmet ÇAVDAR; Şükrü YETGİN KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tel.: 0456 2337425; Fax: 0456 2337427; ahmcavdar@hotmail.com

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

3/1/2019. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması:

3/1/2019. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması: PUZOLAN MALZEMELER Giriş: Puzolanmaddelerin kullanımı binlerce yıl öncesine kadar gitmektedir. Eski Romalılar, Pozzuolikasabasının civarında volkanik kül ile söndürülmüş kirecin suyla birlikte karıştırılmasıyla

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

3/20/2018. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması:

3/20/2018. Puzolan malzemelerin sınıflandırılması: PUZOLAN MALZEMELER: Puzolanmaddelerin kullanımı binlerce yıl öncesine kadar gitmektedir. Eski Romalılar, Pozzuolikasabasının civarında volkanik kül ile söndürülmüş kirecin suyla birlikte karıştırılmasıyla

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Reaktif Pudra Harçlar (RPM) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Fiber ve silika füme katkılı kalsiyum aluminat çimento (CAC) esaslı harçların düşük su/çimento oranlarında yüksek performans gösterdiği bilinmektedir. İtalya da gerçekleştirilen

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

Pirinç Kabuğu Külünün Beton Dayanımına Etkisi

Pirinç Kabuğu Külünün Beton Dayanımına Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (1), 85-91, 2007 19 (1), 85-91, 2007 Pirinç Kabuğu Külünün Beton Dayanımına Etkisi Servet YILDIZ, İlker BALAYDIN ve Z. Çınar ULUCAN

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

Değişik Sıcaklıklarda Kür Edilen Salt Portland Çimentolu, Yüksek Fırın Cürufu veya Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Dayanım Gelişimi 1

Değişik Sıcaklıklarda Kür Edilen Salt Portland Çimentolu, Yüksek Fırın Cürufu veya Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Dayanım Gelişimi 1 İMO Teknik Dergi, 24 3311-3322, Yazı 222 Değişik Sıcaklıklarda Kür Edilen Salt Portland Çimentolu, Yüksek Fırın Cürufu veya Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Dayanım Gelişimi 1 Özgür EREN * Zeka YILMAZ ** ÖZ

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) 285 37 56, 285 37 70 E-Posta: osengul@ins.itu.edu.tr,

Detaylı

Volkanik Kayaçların Beton Agregası Olarak Kullanılması. Use of Volcanic Igneous Rocks as Concrete Aggregate

Volkanik Kayaçların Beton Agregası Olarak Kullanılması. Use of Volcanic Igneous Rocks as Concrete Aggregate ISSN: 2148-0273 Cilt 5, Sayı 2, 2017 Vol. 5, Issue 2, 2017 Volkanik Kayaçların Beton Agregası Olarak Kullanılması Yaşar KAYAN 1, Murat DOĞRUYOL 2*, Ersin AYHAN 3 Özet Betonda kullanılan malzemelerin başında

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

Mermer Tozu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Mermer Tozu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 1239 Mermer Tozu Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Taze ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi * 1 Ahmet Raif BOĞA, 1 Gökhan KÜRKLÜ and 1 Ali ERGÜN 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

UÇUCU KÜL KULLANIMININ BETONDAKİ ETKİLERİ

UÇUCU KÜL KULLANIMININ BETONDAKİ ETKİLERİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.2, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No: 2,2001 UÇUCU KÜL KULLANIMININ BETONDAKİ ETKİLERİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mehmet CANBAZ 2 ÖZET:

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ Adnan ÖNER 1,S. Taner YILDIRIM 1 adnan@kou.edu.tr, syildirim@kou.edu.tr Öz: Bu çalışmada,

Detaylı

CAM LİF TAKVİYELİ ÇİMENTO HARÇLARININ AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

CAM LİF TAKVİYELİ ÇİMENTO HARÇLARININ AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ ANKARA - TURKIYE CAM LİF TAKVİYELİ ÇİMENTO HARÇLARININ AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ EFFECT OF WASTE MARBLE DUST ON ABRASION RESISTANCE OF GLASS FIBER REINFORCED CEMENT MORTARS Bihter

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi

Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi * Fak - Tel: (0424) 2370000-5419 E-posta: mkaratas@firat.edu.tr Elif GÜRSES, Kayseri- E-posta: eelif-e@hotmail.com - -5419,

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

Mustafa Kara, Yasemin K

Mustafa Kara, Yasemin K zalpaya Tel: (216) 446 70 80 E-Posta: iston@iston.com.tr Mustafa Kara, Yasemin K Tel: (262) 677 20 00 E-Posta: MAM.bilgi@tubitak.gov.tr z olarak getirilm beton, beton boru, p E an, Anahtar Sözcükler: Beton,

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

Beyaz Çimentonun Prefabrik İmalatlarında Kullanılmasının Teknik Avantajları T.Delibaş, Ö.Kırca

Beyaz Çimentonun Prefabrik İmalatlarında Kullanılmasının Teknik Avantajları T.Delibaş, Ö.Kırca Beyaz Çimentonun Prefabrik İmalatlarında Kullanılmasının Teknik T.Delibaş, Ö.Kırca Çimsa Formülhane Haziran, 2017 Beyaz çimentonun prefabrik sistemlerde tercih edilmesinin temel sebepleri; Estetik, Yüksek

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gamze ERZENGİN Kimya Yüksek Müh. Karayolları 1.Bl.Md. İstanbul / Türkiye Emin ARCA Prof.Dr. Marmara Üniv. İstanbul / Türkiye

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ

YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ YÜKSEK FIRIN CURUFU KATKISININ ÇİMENTOYA ETKİSİ T. BULGAN, C.B. EMRULLAHOĞLU, Ö.F. EMRULLAHOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü/ AFYON ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1,2001 BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mustafa KAVAL

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

BETONUN BOŞLUKLU YAPISI VE GEÇİRİMLİLİĞİ

BETONUN BOŞLUKLU YAPISI VE GEÇİRİMLİLİĞİ BETONUN BOŞLUKLU YAPISI VE GEÇİRİMLİLİĞİ Betonun Geçirimliliği Betonun geçirgenliği, beton içerisindeki boşluklar ile çimento hamuru agrega ara yüzeyindeki mikro çatlakların bir fonksiyonudur. Betonun

Detaylı

Atık Bordür Taşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Atık Bordür Taşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 214 Vol. 3 No. 2 Atık Bordür Taşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Hasan POLAT *1, Uğur Eren YURTCAN 2, M. Nuri KOLAK 2 Özet Doğal

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

TİNKAL KONSANTRATÖR ATIĞI İÇEREN ÇİMENTOYA BAZI POLİMER VE ALKALİ TUZLARIN ETKİSİ

TİNKAL KONSANTRATÖR ATIĞI İÇEREN ÇİMENTOYA BAZI POLİMER VE ALKALİ TUZLARIN ETKİSİ TİNKAL KONSANTRATÖR ATIĞI İÇEREN ÇİMENTOYA BAZI POLİMER VE ALKALİ TUZLARIN ETKİSİ B.ZEYBEK & A.OLGUN & Y.ERDOĞAN Özet Bu çalışmada, tinkalin zenginleştirilmesi sırasında oluşan konsantratör atığının, çimento

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRAL ATIĞI UÇUCU KÜLÜN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRAL ATIĞI UÇUCU KÜLÜN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye 14 Komur Kongı esi Bildiriler Kitabı, 2-4 Haziran 24 Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 14 th Tın key Coal Congress, June 2-4,24, Zonguldak, Turkey SOMA TERMİK SANTRAL ATIĞI UÇUCU KÜLÜN İNŞAAT

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces

Mermer Parça Atıklarının Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Evaluation of Concrete Aggregate Marble Pieces S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5 Sayı 1 (2017), 40-46 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 5 Issue 1 (2017), 40-46 Bartın Üniversitesi

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

FARKLI İNCELİKLERDEKİ TRAS VE UÇUCU KÜLÜN ÇİMENTO DAYANIMLARINA ETKİSİ

FARKLI İNCELİKLERDEKİ TRAS VE UÇUCU KÜLÜN ÇİMENTO DAYANIMLARINA ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 333-337 FARKLI

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı