Muhasebeye Giriş. Dersi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebeye Giriş. Dersi"

Transkript

1 Muhasebeye Giriş Dersi

2 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Açıklamalar

3 İşletme, insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmeti üretmek ve diğer faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurulan iktisadi kuruluşlardır. İşletmenin genel amaçları: 1. Kâr 2. Topluma hizmet 3. İşletmenin sürekliliği olarak tasnif edilebilir.

4 Muhasebe, işletmede meydana gelen ve para ile ifade edilen mali nitelikte işlemleri (olayları) kaydeden sınıflandıran, raporlar halinde özetleyen ve bu raporları analiz ederek ve yorumlayan bir bilgi sistemidir. Tanımdanda anlaşılacağı gibi; muhasebenin başlıca dört fonksiyonu vardır. Bunlar, para ile ifade edilen işlemleri; 1. Toplama, 2. Sınıflandırma, 2. Raporlama, 4. Analiz etme ve yorumlamadır.

5 Muhasebenin Temel Kavramları 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı 7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 8- Tutarlılık Kavramı 9- Tam Açıklama Kavramı 10- İhtiyatlılık Kavramı 11- Önemlilik Kavramı 12- Özün Önceliği Kavramı

6 Muhasebe bilgi sisteminin temel çıktısı olan işletmelerin mali raporlar için belirlenmiş bir takım ilkelere uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Mali tablolar kavramı aşağıdaki tabloları içerir: 1) Bilanço, 2) Gelir tablosu, Temel mali tablolar 3) Satışların maliyeti tablosu, 4) Fon akım tablosu, 5) Nakit akım tablosu, 6) Kâr dağıtım tablosu, 7) Özkaynaklar değişim tablosu. Yardımcı mali tablolar

7 Bilanço Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur. Basit bir bilanço örneği: YILDIZ Ticaret İşletmesinin Aktif Tarihli Bilançosu Pasif I. DÖNEN VARLIKLAR I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR KASA BANKA KREDİLERİ BANKALAR SATICILAR ALICILAR BORÇ SENETLERİ ALACAK SENETLERİ DİĞER TİCARİ BORÇLAR DİĞER ÇEŞ. ALACAKLAR ÖDENECEK VER. VE FON MAL ÖDEN. SOS. GÜV. KES II. DURAN VARLIKLAR II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ALICILAR BANKA KREDİLERİ ALACAK SENETLERİ SATICILAR İŞTİRAKLER BORÇ SENETLERİ DEMİRBAŞLAR KIDEM TAZ. KARŞIL III. ÖZKAYNAKLAR SERMAYE KĂR TOPLAM TOPLAM

8 AKTİF A İŞLETMESİ / TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II. DURAN VARLIKLAR V. ÖZ SERMAYE AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

9 Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kâr ya da zararını gösterir. YILDIZ Ticaret İşletmesinin Tarihli Özet Gelir Tablosu A- BRÜT SATIŞLAR B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KĂRI VE ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) FAALİYET KĂRI VE ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KĂRLAR G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN DİPNOTLAR G İ D E R V E Z A R A R L A R ( - ) H - F İ N A N S M A N G İ D E R L E R İ ( - ) OLAĞAN KĂR V E Z A R A R İ - OLAĞANDIŞI GELİR VE KĂRLAR J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (- ) DÖNEM KĂRI VEYA ZARARI K - DÖNEM KĂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KĂRI VEYA ZARARI

10 İKİNCİ BÖLÜM Muhasebede Hesapların Oluşumu

11 Muhasebenin Temel Denklemi İşletme içinde ve işletme dışında bulunan kişi ya da kuruluşlara bilgi akışını sağlayan muhasebe, işletmedeki her türlü parasal akışı kaydederken bir denge ve eşitlik içindedir. Bu eşitliğe "muhasebenin temel denklemi" ya da "bilanço eşitliği" adı verilir. VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR VARLIKLAR = HAKLAR (KAYNAKLAR) AKTİF = PASİF

12 Mali Olayların Muhasebenin Temel Denklemine Etkileri ÖRNEK 1. Mehmet KAPLAN, lira nakiti (parayı) sermaye olarak koymak suretiyle (A) işletmesini kurmuş ve faaliyetine başlamıştır. Bu işlemi muhasebe temel denklemi üzerinde görelim; VARLIKLAR =SERMAYE+ BORÇLAR = Mehmet KAPLAN ın işletmeye koyduğu lira nakit bir varlıktır. Dolayısıyla, varlıklar grubunda gösterilmiştir. Mehmet KAPLAN ın işletme üzerinde aynı tutarda ( ) hakkı doğmuştur. İşletme sahibinin işletme üzerindeki haklarına "sermaye" ismi verdiğimiz için, denklemin sağ tarafında (pasif) sermaye grubu içerisinde lira gösterilmiştir.

13 ÖRNEK 2. (ABC) işletmesi, lira değerde mal almış ve bedelini nakden ödemiştir. Kasa + Mal = Sermaye + Borçlar = Peşin olarak mal alınması işlemi, varlıkların unsurları içerisinde bir değişikliğe neden olmuştur. Bu durumda, para mevcudunda bir azalma olurken, mal mevcudunda aynı tutarda bir artma meydana gelmiştir. Ancak, varlıkların toplamında ya da kaynaklarda bir değişme olmamıştır. Eşitlik denge halindedir. ÖRNEK 3. İşletme, lira değerli demirbaş satın almış ve bedelini nakten ödemiştir. Kasa + Mal + Demirbaşlar = Sermaye + Borçlar = Varlıklar Peşin olarak demirbaş satın alınması işleminde, yine varlıklar kendi içerisinde değişikliğe uğramıştır. Kasa mevcudunda bir azalma olurken, demirbaşlarda aynı tutarda bir artış meydana gelmiştir. Varlıklar ya da kaynaklar toplamında bir değişme olmamıştır. Eşitlik dengededir.

14 ÖRNEK 4. İşletme, satıcı Ali CAN dan kredili olarak lira değerinde mal satın almıştır. Bu durumda, muhasebe temel denklemi şu şekildedir: Kasa + Mal +Demirbaşlar = Sermaye +Borçlar = Varlıklar = Kredili mal alınması durumunda, işletmenin bir yandan mal girişi nedeniyle varlıkları artarken bir yandan da borçlarda aynı tutarda bir artışa neden olmaktadır. Değişiklik eşitliğin her iki yanında aynı tutarda artışa neden olmuştur. Ancak, iki taraf denge halindedir. ÖRNEK 5. İşletme, daha önce satın aldığı malların lira maliyetli kısmını, peşin olarak liraya satmıştır. Kasa + Mal +Demirbaşlar = Sermaye +Borçlar = Varlıklar = Örneğimiz kârlı bir mal satışını ifade etmektedir. Ticari işletme kuran kişilerin birinci derecedeki amacı kâr elde etmektir. İşletmenin sahipleri daha önce işletmeye koydukları varlıkların ve dolayısıyla varlıklar üzerindeki haklarının (sermaye) işletme faaliyetleri sonucunda devamlı olarak artmasını isterler. İşletmeden lira değerli varlık (mal) çıkmış ve karşılığında, liralık başka bir varlık (nakit) girmiştir. Örnekte görüldüğü gibi kârlı satış sonunda, varlıklarda liralık bir artış ve aynı zamanda, kâr nedeniyle işletme sahibinin haklarında (sermaye) liralık bir artış olmuştur. Sonuç olarak hem aktifte ve hem de pasifte aynı büyüklükte bir artış meydana gelerek eşitlik bozulmamıştır.

15 ÖRNEK 6. İşletme, satıcı Ali CAN a olan borcunun liralık kısmını ödemiştir. Bu işlemden sonra temel denklem aşağıdaki gibi olmuştur: Kasa + Mal +Demirbaşlar = Sermaye +Borçlar = Varlıklar = Borcun bir kısmının ödenmesi halinde, kasada ve aynı zamanda borçlarda bir azalma olmuştur. Eşitliğin iki tarafı da aynı tutarda bir azalma meydana gelmiş, ancak eşitlik bozulmamıştır. ÖRNEK 7. İşletme lira maliyetli malı peşin olarak liraya satmıştır. Bu işlem zararına bir mal satışını göstermektedir. Kasa + Mal +Demirbaşlar = Sermaye +Borçlar = Varlıklar = Peşin satış nedeniyle kasaya liralık bir giriş olurken, maliyetli mal çıktığı için mal'da daha fazla bir azalma olmuştur. Zararlı satıştan dolayı varlıklarda meydana gelen liralık azalış, işletme sahibinin haklarını da (sermaye) lira azaltacaktır. Ancak eşitlik yine bozulmayacaktır.

16 Muhasebede Hesap Kavramı Hesap; bir işletmede meydana gelen mali karakterdeki olaylar nedeniyle, varlık ve kaynak unsurlarının herbirinde ortaya çıkan değer artış ve azalışlarını gösteren bir tablodur. Hesaplar aracılığı ile işletmede aynı özelliği gösteren değer hareketlerine ilişkin bilgilerin aynı başlık altında toplanması sağlanır. Örneğin ; bütün mal hareketleri "mal hesabında", bütün nakit giriş ve çıkışları "kasa hesabında" izlenir. Bir hesapta, artışların ve azalışların kaydedildiği iki taraf bulunmaktadır. Hesabın sol tarafına "borç", sağ tarafına da "alacak" adı verilmektedir. Her hesabın iki tarafında da işlemin yapıldığı tarihi gösteren sütun ile açıklama ve tutar sütunları yer almaktadır. Borç... Hesabı Alacak Muhasebe öğretiminde ya da uygulamada hesaplar arasındaki ilişkilerin belirtildiği şemalarda zamandan ve yerden tasarruf etmek amacıyla bazı ayrıntılardan kaçınılır ve hesaplar büyük (T) harfi ile gösterilir. Bunlara (T) hesaplar ya da iskelet hesapları" adı verilir. B... Hesabı A

17 VARLIKLAR = SERMAYE + BORÇLAR B A B A B Varlıklar Hs. Sermaye Hs. Borçlar Hs A B A B Giderler Hs. Gelirler Hs A

18 Buraya kadar çeşitli finansal işlemlerin muhasebe temel denklemi üzerindeki etkilerini belirlemiş bulunuyoruz. İşletmenin bir devre içinde yapmış olduğu işlemlerin sadece bunlar olduğunu kabul edersek devre sonunda finansal (mali) durumu ( tarihli bilançosu) aşağıdaki gibi görülecektir. A İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Kasa Sermaye Mal Borçlar Demirbaşlar Muhasebe denkleminden alınan bilgilerle düzenlenen bu bilanço işletmenin mali durumunu gösterir.

19 İşletmenin dönem sonu itibariyle elde ettiği kâr ya da zararı (faaliyet sonucu diyoruz) hesaplama için iki yol vardır. Birinci yol, dönem başı özsermayesi ile dönem sonu özsermayesinin karşılaştırılması yolu ile kâr ya da zararın saptanmasıdır. Bu saptamada ; Özsermaye = Varlıklar Borçlar Muhasebenin temel denkleminde sermaye olarak gösterilen haklar, yerine burada "özsermaye" kelimesi kullanılmıştır. Özsermaye kavramı, sermaye kavramından daha geniş bir kavram olup, işletme sahiplerinin işletmeye fiilen getirdikleri (koydukları) sermaye ile işletmede alıkonulan kârları da kapsamaktadır. Muhasebenin temel denkleminden yararlanarak önce dönem başı ve dönem sonu özsermayelerini; ve daha sonra da işletmenin kârını ya da zararını (faaliyet sonucunu) hesaplayalım. İlk sayısal örneğe baktığımızda, Cem YILMAZ adındaki işletme sahibinin işletmeye sermaye olarak lira nakit koyduğunu görüyoruz. O halde dönembaşı özsermayesi lira olarak belirlenir. Son olarak yapmış olduğumuz sayısal örnekte (7. Örnek) muhasebenin temel denklemindeki sermaye tutarının lira olduğunu da belirliyoruz. O halde işletmenin faaliyet sonucu; Dönemsonu Özsermaye > Dönembaşı Özsermaye = Kâr olarak saptanmaktadır = Kâr İşletmenin söz konusu faaliyetten dolayı lira kâr elde ettiğini söyleyebiliriz.

20 İkinci Yolda ise; Satışlar ile Satılan Malın maliyetinin karşılaştırılması yolu ile kâr ya da zarar saptanmaktadır. Bu saptamada; Satışlar-Satılan Malın Maliyetti = Kâr ( )-( ) = = Kâr bulunmaktadır.

21 Muhasebede Kayıt Yöntemleri Finansal işlemlerin muhasebe defterlerine kaydedilmesinde, 1) Tek taraflı (basit) kayıt yöntemi, 2) Çift taraflı (Muzaaf) kayıt yöntemi, olmak üzere iki yöntem uygulanır.

22 KAYIT ARAÇLARI TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 1. Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler a. Yevmiye Defteri b. Büyük Defter c. Envanter Defteri 2. İşletme Esasına Göre Tutulacak Defterler 3. İşletmenin Faaliyet Alanına Göre Tutulacak Defterler a. İmalat Defteri b. Bitim İşleri Defteri c. Damga Resmi Defteri d. Ambar Defter 4. Diğer Mükelleflerin Tutacakları Defterler a. Serbest Meslek Kazanç Defteri b. Karar Defteri

23 1. Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler a. Yevmiye Defteri Sermaye Hs. A Sermaye hs B Sermaye hs Kasa Hs b. Büyük Defter Borç... Hesabı Alacak c. Envanter Defteri

24 İSPATLAYICI BELGELER 1. V.U.K.'na Göre İspatlayıcı Belgeler a. Fatura b. Parakende Satış Vesikaları c. Gider Pusulası d. Müstahsil Makbuzu e. Serbest Meslek Makbuzu f. Ücret Bordrosu g. Yolcu Listeleri ve Günlük Müşteri Listeleri h. Taşıma İrsaliyesi i. Yazışmalar ve Diğer Evraklar 2. T.T.K.'na Göre İspatlayıcı Belgeler a. Kambiyo Senetleri b. Emtia Senetleri c. Hisse Senetleri ve Tahviller 3. Diğer Belgeler a. Katma Değer Beyannamesi b. Muhtasar Beyanname c. SSK Prim Bildirimleri

25 MUHASEBE SÜRECI (AKIMI) Muhasebe akımı aşağıdaki gibi bir işlem sırası izlemektedir. 1) Açılış veya dönembaşı envanterinin yapılması, 2) Açılış veya dönem başı bilançosunun düzenlenmesi, 3) Açılış veya dönembaşı bilançosuna dayanarak açılış kaydının yapılması, 4) İşletmede her gün yapılan ticari işlemlerin (günlük işlemler) yevmiye defterine ve daha sonra büyük deftere kaydedilmesi, 5) aylık mizanların düzenlenmesi, 6) Aralık ayı sonu itibariyle de genel geçici mizanın düzenlenmesi, 7) Dönemsonu işlemleri 7-1)Muhasebe dışı envanter 7-2)Muhasebe iç.i envanter 7-3)Maliyet ve Gelir Tablosu hesaplarının kapatılması 8) Kesin mizanın çıkarılması, 9)Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi 10)Kapanış Kaydı

26 Örnek YENI KURULAN İŞLETMELERDE HESAPLARIN AÇILIŞI Zeytinoğlu İşletmesi nin Tarihli Envanteri 100 Kasa Bankalar A Bankası B Bankası Arazi ve Arsalar Makine Tesis ve Cihazlar Taşıtlar Zeytinoğlu İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa Sermaye Bankalar Arazi ve Arsalar Makine Tec. ve Cihazlar Taşıtlar Toplam Toplam

27 Yevmiye Kaydı Kasa Bankalar Arazi ve Arsalar Makine Tesis ve Cih Taşıtlar Sermaye B Kasa HS. A B Bankalar HS. A B Arazi ve Ars. HS. A B Mak. Tec. ve Cih HS. A B Taşıtlar HS. A B Sermaye HS. A

28 Örnek : FAALIYETINE DEVAM EDEN İŞLETMELERDE HESAPLARIN AÇILIŞI Fidanoğlu İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Aktif Pasif Kasa Banka Kredileri Bankalar Borç Senetleri Hisse Çıkarılmış Tah Senetleri Alacak Sermaye Senetleri Ticari Mallar Dönem Net Kârı Demirbaşlar Binalar Bir. Amortis. ( ) Toplam Toplam Yevmiye Kaydı Kasa Hs Bankalar Hs Hisse Senetleri Hs Alacak Senetleri Hs Ticari Mallar Hs Binalar Hs Demirbaşlar Hs Bir Amor. Hs Banka Kredileri Hs Borç Senetleri Hs Çıkarılmış Tah. Hs Sermaye Hs Dönem Net Kârı Hs

29 B 100 KASA.HS. A B 102 BANKALAR.HS. A B 110 HİSSE SEN..HS. A B 121 ALACAK SEN..HS. A B 153 TİCARİ MAL..HS. A B 252 BİNALAR.HS. A B 255 DEMİRBAŞLAR.HS. A B 257 BİRİKMİŞ AMORTİS..HS. A B 405 ÇIKAR. TAHVİLLER.HS. A B 500 SERMAYE.HS. A B 300 BANKA KREDİLERİ.HS. A B 321 BORÇ SENETLERİ.HS. A B 590 DÖNEM NET KARI HS. A

30 MUHASEBE İŞLEMLERİNİN KAYDEDİLMESİ

31 AKTİF HESAPLAR İşletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin tümüne varlıklar ya da muhasebe literatüründe aktifler denilmektedir. İşletmenin varlıklarını çeşitli açılardan sınıflandırmak mümkünse de tek düzen hesap planına uygun olarak "Dönen Varlıklar" ve "'Duran Varlıklar'" biçiminde iki ana gruba ayırmak gerekir. DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar, nakit olarak elde ya da bankada bulunan varlıklar ile bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi ya da kullanılması düşünülen varlıklardır. Dönen varlıklar sürekli olarak çalışan ve değişim gösteren hesaplardır. 1- DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KIYMETLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 17 YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKL. 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

32 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÅEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

33 Kasa Hesabı Bu hesap, işletmelerde en çok çalışan hesaplardan biridir. Kasa hesabı işletmelerdeki Türk Lirası ve yabancı para (Türk Lirası üzerinden ve değerinden) hareketlerinin izlendiği hesaptır. İşletme faaliyetleri sırasında para girişleri hesabın borç tarafına, her ne nedenle olursa olsun para çıkışları da hesabın alacak tarafına kaydedilir. Kasa hesabı genellikle borç kalanı verir ya da hiç kalıntı vermez. Hesabın kalanı, işletmenin o andaki kasasındaki para miktarını göstermesi gerekir. Kasa hesabı kalan vermemişse kasada hiç para olmadığını ifade eder. Kasa hesabına giren paradan fazla çıkış olamayacağı için hesap alacak kalıntısı veremez. İşletmeler kasaya giriş ve çıkışları "100 KASA Hesabı" na kaydederken, bu hesap ile ilgili ayrıntıları açılacak yardımcı hesaplarda izleyebilirler. 100 Kasa hesabı işletmenin para giriş ve çıkışlarıın izlendiği aktif karakterli bir hesaptır. Para girişleri, kasa mevcudunda artış yaratacağı için Kasa Hesabı 'nın borç tarafına kaydedilir. Para çıkışları ise kasa mevcudunda azalış yaratacağı için kasa hesabının alacak tarafına kaydedilir.

34 B 100 Kasa Hesabı A + --

35 ÖRNEK: Bay Ali POYRAZOĞLU Lira parayı sermaye olarak koyarak (A) işletmesini kurmuştur. 100 KASA HS TL Kasası 500 SERMAYE HS. ÖRNEK: İşletme satıcı Levent KIRCA ya olan borcuna karşılık TL ödemiştir. 320 SATICILAR Levent KIRCA 100 KASA HS TL Kasası

36 ÖRNEK: İşletme Oya BAŞAR a peşin olarak Liralık ( Lira KDV Dahil) mal satmıştır. 100 KASA HS TL Kasası 600 SATIŞLAR HS. 391 HESAP.KDV.HS ÖRNEK: İşletme ihraç ettiği mal karşılığında dolar almıştır. (Dolar kuru TL'dir. KDV tutarı TL dahildir.) 100 KASA HS Dolar ($)Kasası 600 SATIŞLAR HS. 391 HESAP.KDV.HS

37 ÖRNEK: İşletme daha önce Liradan kaydettiği doları Lira üzerinden Türk Lirasına çevirmiştir. 100 KASA HS TL Kasası 100 KASA HS ($) Dolar Kasası 646 KAMBİYO KĂRLARI HS

38 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 101 ALINAN ÇEKLER Hesabı hazır değerler grubu içindeki ikinci hesaptır. Aktif nitelikli bu hesaba herhangi bir nedenle çek alınması durumunda çekin üzerindeki değerle borç, çekin bedelinin bankadan tahsil edil mesi veya çekin ciro edilmesi durumunda alacak kaydedilir. 101 ALINAN ÇEKLER HESABI Cüzdandaki Çekler Tahsildeki Çekler Diğer TL. Çekler Cüzdandaki Yabancı Paralı Çekler Tahsildeki Yabancı Paralı Çekler Diğer Yabancı Paralı Çekler, şeklinde sınıflandırılabilir. B 101 Alınan Çekler Hesabı + -- A

39 ÖRNEK: (A) İşletmesi yarısı peşin yarısı taksitle TL ye (%15 KDV Dahildir.) mal satmıştır. Peşin tutarın karşılığında çek almıştır. 100 KASA HS. 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Çekler 600 SATIŞLAR HS. 391 HESAPLAN KDV HS. ÖRNEK : İşletme daha önceden almış olduğu ve cüzdanda bulunan TL tutarındaki çekin tutarını İşbankası ndan çekmiş ve hemen bu bankadaki ticari mevduat hesabına geçirmiştir. 102 BANKALAR HS İşbankası 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Çekler

40 ÖRNEK : İşletme daha önce aldığı $ tutarındaki çeki ( $1= ) üzerinden Türk parası olarak tahsil etmiştir. Çekin işletme defterlerine kaydedildiği andaki değeri ; $1= dür. 100 KASA HS. 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Yabancı Paralı Çekler 646 KAMBİYO KĂRLARI HS. ÖRNEK: (A) İşletmesi TL ye (% 15 KDV Dahildir.) mal satın almış ve karşılığında portföyünde bulunan aynı değerdeki bir çeki ciro etmiştir. 153 TİCARİ MALLAR HS. 191 İNDİRİLECEK KDV HS. 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Çekler

41 ÖRNEK: İşletme, 20 Ekim günü mal satmış alıcıdan dolar (%15 KDV dahil) üzerinden düzenlenen çek almıştır. Dolar kuru Liradır. 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Yab.Paralı Çek. 600 SATIŞLAR HS. 391 HESAPLAN KDV ÖRNEK: İşletme daha önce sattığı mal karşılığında aldığı dolarlık çeki tahsil etmiştir. Dolar Kuru: Liradır. 100 KASA HS. 101 ALINAN ÇEKLER HS Cüzdandaki Yabancı Paralı Çekler 646 KAMBİYO KĂRLARI

42 102 BANKALAR HESABI Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finansal kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. Bu hesabın işleyişi; bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir. Bankalar hesabı vadeli, vadesiz, ihbarlı (önceden haber vermek üzere çekmek koşuluyla) ya da yabancı para cinsinden yatırılan paraların izlendiği bir hesaptır. Yatırılan paranın vadeli, vadesiz, döviz ya da hangi bankaya yatırıldığı açılacak yardımcı hesaplar vasıtasıyla izlenebilecektir. Bankalar hesabının yardımcı (tali) hesaplarının sayısı ve nitelikleri işletmelerin özelliklerine göre değişebilir. 102 BANKALAR HESABI Vadesiz TL Mevduat B 102 Bankalar hesabı A A Bankası B Bankası Vadesiz Döviz Tevdiat Hesabı Vadeli TL Mevduat Vadeli Döviz Tevdiat Hesabı Bloke Mevduat Yurt Dışı Bankalar Vadesiz Mevduat

43 ÖRNEK: İşletme A bankasına TL yatırarak ticari mevduat hesabı açtırmıştır. 102 BANKALAR HS A Bankası 100 KASA HS ÖRNEK: Veresiye Liraya sattığımız malın bedeli B Bankasındaki işletmemizin hesabına yatırıldığını bankadan gelen dekontla öğrenmiş bulunuyoruz. 102 BANKALAR HS B Bankası 120 ALICILAR HS

44 ÖRNEK: Işletme günlük nakit ihtiyacını gidermek için A Bankası ndaki ticari mevduat hesabından TL çekmiştir. 100 KASA HS. 102 BANKALAR HS A Bankası ÖRNEK: İşletmenin TL lik alacağı müşteri Tarkan TEVETOĞLU tarafından B bankasındaki işletmenin mevduat hesabına havale edilmiştir. 102 BANKALAR HS B Bankası 120 ALICILAR HS Tarkan TEVETOĞLU

45 103 VERILEN ÇEKLER VE ÖDEME EMIRLERI (-) İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emriyle yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Genellikle işletmeler mal veya hizmet alımı karşılığı ya da başka nedenlerden kaynaklanan ödemelerini çekle yaptıklarında, çek bankadan tahsil edilinceye kadar bu hesabın alacağında izlenir. Çekin banka tarafından ödendiği anlaşıldığında bankalar hesabı alacaklandırılır, Buna karşılık "VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ" borçlandırılır. Aslında pasif karakterli olan bu hesap bankalar hesabından bir indirim unsuru olarak düşünülerek bilançonun düzenlenmesinde eksi olarak 102 BANKALAR Hesabı nın altında gösterilir. B 103 VERİLEN ÇEKLER HS. A + --

46 ÖRNEK: İşletme satın aldığı Lira tutarındaki (%15 KDV dahil) mala karşılık bedeli iş bankası üzerinden keşide ettiği çekle ödenmiştir. 153 TİCARİ MALLAR HS. 191 İNDİRİLECEK KDV HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR HS Daha sonra bankadan alınan hesap özetinden söz konusu çekin bankadan tahsil edildiği anlaşılmıştır. 103 VERİLEN ÇEK VE ÖD.EMİR.HS. 102 BANKALAR HS

47 108 DIĞER HAZIR DEĞERLER Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havelleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar. Bu hesabın işleyişi; bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldında da hesabın alacağına kaydedilir. Bu hesabın bölümlendirilmesinde, bu hesabın tanımında yer alan unsurlar birer alt başlık şeklinde düşünülebilir. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI Vadesi Gelmiş Kuponlar B 108 DİĞ.HAZ.DEĞ.HS A Pullar Tahsil Edilecek Posta Haveleleri Tahsil Edilecek Banka Haveleleri Yoldaki Paralar Diğer Çeşitli Hazır Değerler

48 ÖRNEK: İşletmede kullanılmak üzere Lira değerinde posta pulu peşin olarak satın alınmıştır. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS Pullar 100 KASA HS

49 ÖRNEK: İşletme müşterisi Mahmut Pekcan ın borcuna karşılık olarak işletmeye gönderdiği TL tutarında posta havalesine ilişkin bildirimi almıştır. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS Posta Havaleleri 120 ALICILAR HS Mahmut Pekcan İşletme 5 gün sonra posta havalesini Posta İşletmesi nden tahsil etmiştir. 100 KASA HS. 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HS Posta Havaleleri

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

Muhasebenin Temel Kavramları 10

Muhasebenin Temel Kavramları 10 Finansal Muhasebe Muhasebenin Temel Kavramları 10 1. Alacak senetlerine reeskont ayırmış olmasına rağmen borç senetleri için reeskont ayırmayan bir işletme aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

VARLIK KAYNAK EŞİTLİĞİ (MUHASEBE DENKLEMİ) UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VARLIK KAYNAK EŞİTLİĞİ (MUHASEBE DENKLEMİ) UYGULAMA ÖRNEKLERİ VARLIK KAYNAK EŞİTLİĞİ (MUHASEBE DENKLEMİ) UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1: X işletmesinin varlık ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibi verilmiştir: Kasa Hesabı 5.000 Ticari Mallar Hesabı 25.000 Binalar Hesabı

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA 33 36 Diğer Ticari Borçlar-Ödenecek Vergi ve diğer Yükümlülükler 1. İşletme 1 ocak tarihinde 15.000,- TL nakit para, 8.000,- TL ziraat bankası ticari

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com 1. Tahakkuk esası aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine dayanır? A) Özün önceliği C) Dönemsellik D) Maliyet esası E) Parayla ölçülme 6. Bankadan elde edilen gelirin ilgili döneme alınması muhasebenin

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 40.000 TL nakit, 25.000 TL değerinde ticari mal ve 22.000 TL değerindeki kamyonet karşılığı sermaye ile kurulmuştur.

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER Hazır Değerlerde İzlenilen Hesaplar Menkul Kıymetlerde İzlenilen Hesaplar GENEL MUHASEBE Prof.Dr.M. Suphi ORHAN Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Hazır

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR

BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR BALIKESİR SMMMO MALİ TABLOLAR 2013-2014 - 2015 YILLARI AYRINTILI BİLANÇO BİLANÇO AÇIKLAMA NOTLARI AYRINTILI GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU AÇIKLAMA NOTLARI 57 BALIKESİR SMMM ODASI KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

MUHASEBENİN TÜRLERİ MUHASEBE MALİYET MUHASEBESİ. Muhasebenin bölümleri

MUHASEBENİN TÜRLERİ MUHASEBE MALİYET MUHASEBESİ. Muhasebenin bölümleri Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12. 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı,

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 YAPRAK A.Þ. 2006 AÇILIÞ BÝLANÇOSU A) Hazýr De ð erl er A) Ticari B oýclar: Kasa 40.000,00 S atýcý lar 200.000,00 Alýn. Çekler ve Öd:Emideri

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı