BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI"

Transkript

1 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

2 Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır

3 Sisteme sürekli ödenen bir katkı payı ile girilir. Genelde aylık adlandırılan bu katkı payı Aylık / 3 aylık/6 aylık/12 aylık ödeme dönemlerine ayrılabilir. Katılımcı isterse ARA KATKI payı yatırabilir. Birikimlerini,fonların dağılımı anlık durumunu takasbank güvencesi ile Saklanan fonların durumunu internet şifresi ile takip edebilir. Fonlarını isterse değiştirebilir ( yılda 6 kez ) İsterse bireysel emeklilik şirketini değiştirebilir. Sıkışırsa ödemeye ara verebilir. Birikimleri haczedilemez. ( açıklaması ektedir.)

4 Katılımcı 56 yaşını doldurunca Emeklilik sözleşmesini devlet katkısı ile Beraber sonlandırabilir. İsterse toplu para İsterse maaş. İsterse yakında çıkacak olan gelir sözleşmesi ile Emekliliğini sağlayabilir.

5 1 Ocak 2016 tarihine kadar sistemden ayrılmamanız durumunda, 2013 yılından önce geçirdiğiniz süreye bağlı olarak devlet katkısı hak kazanmanıza esas süreye aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde süre eklemesi yapılacaktır. 1 Temmuz 2004 tarihinde sisteme katılan bir sözleşmenin 1 Ocak 2016 tarihi itibarı ile, 1 Ocak 2013 tarihinden önce sistemde geçirdiği süre olan 8, 4 yıl dikkate alınarak, 3 yıl olan devlet katkısına esas süreye 2 yıl eklenecek ve devlet katkısına esas süresi 5 yıl olacaktır.

6 01/01/2013 den önce sigortalıyım? Sistemden ayrılma halinde den önceki yıllar için devlet katkısı nasıl alabilirim. 1 Ocak 2013 ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenecek Süre 3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl 6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl 10 yıldan fazla 3 yıl

7 Devlet katkısına hak ediş uygulaması gereği, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra sistemde geçirdiğiniz süreye göre tabloda belirtilen oranlarda devlet katkısı ve getirisinin bir bölümü veya tamamı tarafınıza ödenecektir. 1 Ocak 2013 ten Sonra Sistemde Geçirilen Süre 3 yıldan 6 yıla kadar %15 6 yıldan 10 yıla kadar %35 10 yıl ve daha fazla %60 Emeklilik, vefat, maluliyet %100 Hak Ediş Oranı

8 BIRIKIM FONLARı NASIL SAKLANIR fonlar ve karşılıkları takasbank nezdinde saklama ve gözetime tabidir.

9 Değere kazan fonların denetimi sizin insiyatifinizde Takasbank ta saklanan fon varlıkları Aylık katkı payı üzerinden en fazla %2 yönetim gider kesintisi Tüm bu oranlar her an tarafınızdan denetlenebilir. Profesyonel fon işletim şirketleri fonları işletir.fon işletim gideri alınabilir. Şirketler ilk giriş te bir giriş aidatı alırlar ve genelde bunu almayı ertelerle

10 Sisteme girdik İki yıl sonra şirket değiştirme hakkımız doğar Bireysel emeklilik şirketinde 10 yıl kalırsan ertelenen giriş aidatını o şirket almaz Aktarım talep formu ile bu gerçekleşir. İsterseniz ilerde yine şirket değiştirebilirsini<

11 Sisteme giriş aidatı oranları azami ne kadardır? 0-3 Yıla Kadar aylık brüt asgari ücretin %75 i 3 Yıl-6 Yıla Kadar aylık brüt asgari ücretin %50 si 6 Yıl-10 Yıla Kadar aylık brüt asgari ücretin %25 i Kadar şirketler giriş aidatı alabilirler. Bunuda genel de almayı ertelerler.

12 BIREYSEL EMEKLILIK BIRIKIMI HANGI ŞARTLARDA HACIZ EDILEBILIR. KATıLıMCıNıN SISTEMDE BULUNDUĞU AY SAYıSı ILE HACIZ, REHIN VEYA IFLAS TARIHINDE GEÇERLI BRÜT ASGARI ÜCRET TUTARıNıN ÇARPıMıNA KARŞıLıK GELEN BIRIKIM TUTARı NAFAKA BORÇLARı HARIÇ OLMAK ÜZERE HACZEDILEMEZ, REHNEDILEMEZ VE IFLAS MASASıNA DAHIL EDILEMEZ. ÖRNEĞIN, SISTEMDE 36 AYDıR BULUNMAKTA OLAN BIR KATıLıMCıNıN TL LIK BIRIKIME ULAŞTıĞı, HACIZ TARIHINDE AYLıK BRÜT ASGARI ÜCRETIN 978,60 TL OLDUĞU VARSAYıLDıĞıNDA, BU KATıLıMCıNıN BIRIKIMLERININ ,6 TL LIK (36 * 978,60 TL) BÖLÜMÜ HACZEDILEMEYECEKTIR.

13 Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir.? Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır. -10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15, (GELİRİN %15 İ.) -10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10 (ana para gelirinin %10 u stopaj kesintisidir.) -Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir. Emeklilik hakkı kazanmak : 56 yaşını doldurarark diğer şartlarla oluşur.

14 Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar, - Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler. - Birikimlerinin tümünü veya bir kısmını alarak kalanını programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler. - Birikimlerinin tümü veya bir kısmını alarak kalanını yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler.

15 %25 devlet katkısı Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %25 ini geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır. Yani siz ayrı eşiniz ayrı devlet katkısından yararlanabilir yılı için alınabilecek maksimum devlet katkısı tutarı, 3.000,15 TL dir Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı= ,60 TL Bir Katılımcı için Hesaplanacak 2013 Yılı Maksimum Devlet Katkısı Tutarı= ,60 TL*%25= 3.000,15 TL Müsteşarlık tarafından EGM ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarını ve getirisini devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz.

16 Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödeme tarihinizi takip eden 3 ay içinde emeklilik hesabınıza şirketiniz tarafından aktarılır. Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir. İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaz. Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz.